OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 24.06.2013-30.06.2013"

Transkript

1 11/ Datert: Til: Dervola May Judith Leinan Sak: fornying av festekontrakt til landbruksformål 32/1/10 (25) Dok: Forslag til fradeling av boligtomt - 32/1/ Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Til: Fallsen Odd-Arne Sak: søknad om kjøp 12/ fallsen odd arne Dok: tilbud på kjøp av gnr 12/210 (25) Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Arkiv: Til: Arnesen Lea Sak: grensespørsmål 7/ lea arnesen Dok: Svar på grensespørsmål 7/64 17 Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Til: Korslund Line P Sak: overf. 20/1/28 22 fra eriksen kolbjørn til korslund line Dok: Godkjent skjøte sendt til statens kartverk for tinglysing - 20/1/28 22 Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 12/ Datert: Til: Porsanger kommune, teknisk avdeling Sak: Søknad om endring på festekontrakt - F3843 9/1F26 - idrettslaget STIL, Porsanger Dok: Følgebrev - rekvisisjon av oppmålingsforretning, fradeling fra gnr. 9/1 som tilleggstomt til gnr. 9/1/26 i Igeldas Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Til: Johnsen Svein Olav Tro Sak: overf. 13/1/53 30 fra johnsen eirin til johnsen sven olav Dok: Godkjent skjøte videresendt til statens kartverk for tinglysing - 13/1/53 30 Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 Dato Side 1

2 13/ Datert: Til: Vuolab Elen Valborg Sak: overf. 9/284 og 9/ til nils b. ove vuolab og elen valborg vuolab Dok: registrering av overføringer - 9/284 og 9/285 (21) Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Til: Nilsen Svein Emil Sak: Overf 3/1/43 02 fra Methi Martin til Nilsen Svein Emil Dok: Festekontrakt for underskrift og retur - 3/1/43 02 Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Til: Vardø kommune Sak: Overf 3/1/43 02 fra Methi Martin til Nilsen Svein Emil Dok: Tinglysing av eksisterende festegrunn - 3/1/43 02 Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Til: Nilsen Gunvor Sak: opprettelse av ny festekontrakt og tinglysning 5/1/23 30 Dok: festekontrakt til underskrift og retur - 5/1/23 30 Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Arkiv: Til: Advokatfirma Smedsrud Stoltz AS Sak: søknad om veirett - 1/1, 1/120 og 1/1/256 i Båtsfjord kommune- Telenor Eiendom Holding AS Dok: Grunneiererklæring om veirett, gnr. 1, bnr. 1 opp til Hamnefjellet Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Arkiv: Til: Direktoratet for naturforvaltning Sak: Høring - forslag til ny forskrift om friluftsaktiviteter som krever særlig aktsomhet Dok: Høringsinnspill - forslag til ny forskrift om friluftsaktiviteter som krever særlig aktsomhet Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 Dato Side 2

3 13/ Datert: Til: Pedersen Viktor Sak: overf. 17/ fra pedersen viktor til pedersen margareth og viktor Dok: Godkjent skjøte sendt til statens kartverk for tinglysing - 17/ Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Arkiv: Til: Vadsø kommune Sak: fastmerking av skuterløyper i vadsø kommune Dok: Tillatelse til fastmerking av skuterløyper - Vadsø kommune Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Til: Statens kartverk Sak: Oppsigelse av festekontrakt - 39/1/29 22 Dok: Sletting av festekontrakt - 39/1/29 22 Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 07/ Datert: Arkiv: / JFE Til: Sarves AS Saksbeh: 214 / JFE Sak: REGULERINGSPLAN RAFSBOTNLIA/BJØRNFJELL Dok: Fullmakt til å undertegne framfestekontrakter - Sarves AS Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Til: Alta kommune Sak: Søknad om kjøp av gnr 31/102 i Alta kommune - Heimdal Per Henning Dok: Søknad om kjøp av gnr 31/ tillatelse til behandling etter plan- og bygningsloven Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 12/ Datert: Arkiv: Til: Somby Niillas A Sak: verneverdig hytte i Vardnes Tana kommune Dok: Angående henvendelse om sammenfalt byggverk i Vardnes - Tana kommune Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /12 Dato Side 3

4 13/ i Datert: Arkiv: Fra: Nordkyn kraftlag Sak: oppsett av nettstasjon i Oksevåg og Kifjord - Nordkapp kommune - Nordkyn kraftlag Dok: Forhåndstiltredelse av søknad - hyttestrøm til Kifjord og Oksevåg Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ i Datert: Fra: Boine Nils Aslak Sak: Oppsigelse av feste - 5/1/8 (21) - Boine Nils Aslak Dok: Oppsigelse av feste av hyttetomt - 5/1/8 (21) - Boine Nils Aslak Lnr: /13 12/ i Datert: Arkiv: Fra: Tana kommune Sak: søknad om tillatelse til bruk av flystripe for mikrofly - tana og varanger mikroflyklubb Dok: Reetablering av mikroflyplass på Máskejohguolbba/Masjoksletta og forholdet til oppmålingsgebyr Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 09/ i Datert: Arkiv: Fra: Tana kommune Sak: Varsel om oppstart av reguleringsarbeid ved RV 98 Ifjordfjellet - punktubedringer Gurrujåkka-Suolojavri Dok: Detaljregulering for fylkesvei 98 Ifjordfjellet - parsell 5B Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Til: EiendomsMegler1 Nord-Norge AS Sak: overf 17/1/8 30 fra Indbryn Øydis til Lund Tina/Kirkefjell Aleksander Dok: Godkjent skjøte sendt til utlevering - 17/1/8 30 Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Arkiv: Til: Nordkyn kraftlag Sak: oppsett av nettstasjon i Oksevåg og Kifjord - Nordkapp kommune - Nordkyn kraftlag Dok: Ingen innvendinger til søknad oppsett av nettstasjon i Oksevåg og Kifjord Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 Dato Side 4

5 13/ Datert: Til: Olsen Einar Sak: omdisponering 4/1/2 22 fra gamme til fritidseiendom - einar olsen Dok: Behandlingsgebyr og slettelsesbegjæring gnr 4/1/ Einar Olsen Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ i Datert: Fra: Felleskjøpet Agri SA Sak: Søknad om makeskifte - 27/1/35 (12) - Felleskjøpet Agri SA og Minera AS Dok: Søknad om makeskifte - 27/1/35 (12) - Felleskjøpet Agri SA og Minera AS Lnr: /13 13/ Datert: Arkiv: Til: Måsø Per Ove og Nils Henrik Saksbeh: 214 / HRM Sak: søknad om gammetomt til gjenoppbygging av nedfalt gamme i Baisjavri -Tana kommune - Måsø Per Ove og Nils Henrik Dok: Angående søknad om tomt til gjenoppbygging av nedfalt gamme i Baisjavri -Tana kommune - Måsø Per Ove og Nils Henrik Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ i Datert: Fra: SpareBank 1 Nord-Norge Saksbeh: 214 / hrk Sak: Pantesamtykke - 7/1/65 i Nordkapp kommune Dok: Samtykke til pantsetting - 7/1/65 i Nordkapp kommune Lnr: /13 13/ i Datert: Fra: SpareBank 1 Nord-Norge Saksbeh: 214 / hrk Sak: Pantesamtykke - 9/1/128 i Nordkapp kommune Dok: Samtykke til pantsetting - 9/1/128 i Nordkapp kommune Lnr: /13 11/ i Datert: Arkiv: Fra: Finnmark jordskifterett Sak: søknad om grensejustering av 24/ torbjørn næss Dok: forkynning av dom - jordskiftesak 2/ Utsikten Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ i Datert: Fra: Tschudi Kirkenes AS Sak: overf 1/1/3 30 Tschudi Kirkenes AS Dok: overf 1/1/3 30 Tschudi Kirkenes AS Lnr: /13 Dato Side 5

6 13/ i Datert: Arkiv: Fra: Alta kommune Sak: Søknad om nausttomt i Alta kommune - Svensen Asbjørn Dok: Søknad om nausttomt i Alta kommune - Svensen Asbjørn Lnr: /13 12/ Datert: Arkiv: Fra: Finnmark jordskifterett Saksbeh: 214 / ing Sak: jordskiftesak 5/2012 Nymoen i Sør-Varanger kommune Dok: mottatt rettsbok - jordskiftesak 5/2012 Nymoen i Sør-Varanger kommune Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Fra: Sandnes Stine Martinussen Sak: overf 2/ fra Antonsen Laila og Jørn til Martinussen Arne Willy og Sandnes Stine Martinussen Dok: overf 2/ fra Antonsen Laila og Jørn til Martinussen Arne Willy og Sandnes Stine Martinussen Lnr: /13 13/ Datert: Fra: Trondal Svein Harald Sak: overf 15/1/19 og 15/1/49 19 fra Hansen Charles til Trondal Svein Harald Dok: overf 15/1/19 og 15/1/49 19 fra Hansen Charles til Trondal Svein Harald Lnr: /13 13/ Datert: Fra: Brochmann Jo-Hugo Sak: overf 10/1/13 fra Brochmann Willy til Brochmann Jo-Hugo Dok: overf 10/1/13 fra Brochmann Willy til Brochmann Jo-Hugo Lnr: /13 13/ Datert: Fra: Skauen Line Sak: overf 16/1/53 30 fra Nordgård John A og Hansen Anita til Skauen Line Marie K Dok: overf 16/1/53 30 fra Nordgård John A og Hansen Anita til Skauen Line Marie K Lnr: /13 Dato Side 6

7 12/ i Datert: Fra: Landbruks- og matdep. Sak: flytting av 6/ Per A. Bæhrs arvinger Dok: etterlyser svar - AVLARING AV DEP. ROLLE - MAKESKIFTE - EIENDOMMEN GNR. 6/93 MED GNR. 6/1 FINNMARKSEIENDOMMEN -KAUTOKEINO KOMMUNE Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /12 13/ Datert: Arkiv: Fra: Volte Ole Sak: vei og avkjørsel mellom 5/40 og 5/ Volte Ole Dok: søknad om vei og avkjørsel mellom 5/40 og 5/ Volte Ole Lnr: /13 13/ Datert: Fra: Torgersen Kjærand Sak: tillegg til 20/1/ oppføring vedskjå og garasje - Torgersen Kjærand Dok: tillegg til 20/1/ oppføring vedskjå og garasje - Torgersen Kjærand Lnr: /13 13/ Datert: Arkiv: Fra: Porsanger kommune Sak: tillegg til 16/312 brannstasjon i Porsanger - Porsanger kommune Dok: søknad om kjøp/feste av tillegg til 16/ brannstasjon - Porsanger kommune Lnr: /13 12/ i Datert: Arkiv: Fra: Hammerfest kommune Sak: reguleringsplan - grøtneset - ny hammerfest lufthavn Dok: Melding om vedtak og høring for reguleringsplan med KU for flyplass på Grøtnes - Hammerfest kommune Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /12 09/ Datert: Arkiv: Til: Návet Doallu DA Sak: Søknad om feste av beiteareal - tillegg til 12/199 (25) - Návet Doallu da Dok: Festekontrakt gnr 12/245 (25) til underskrift og retur Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 Dato Side 7

8 13/ Datert: Fra: DNB Eiendom AS Sak: overf 31/1/10 30 fra Rast Steinar og Dørmenen Britt til Rusfeldt Pål og Kristina Dok: overf 31/1/10 30 fra Rast Steinar og Dørmenen Britt til Rusfeldt Pål og Kristina Lnr: /13 13/ Datert: Til: SpareBank 1 Nord-Norge Saksbeh: 214 / hrk Sak: Pantesamtykke - 18/1/74 i Båtsfjord kommune Dok: Samtykke til pantsetting - 18/1/74 i Båtsfjord kommune Lnr: /13 10/ i Datert: Arkiv: Fra: Alta kommune Sak: E6 parsell 1 Storsandnes-Langnesbukt - Alta kommune - melding om planstart/planprogram til offentlig ettersyn Dok: Melding om vedtatt planprogram - reguleringsplan for E6 Vest- Parsell 1 Storsandnes - Langnesbukta i alta - Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 08/ Datert: Arkiv: Til: MultiReg Bugøynes AS Saksbeh: 214 / JER Sak: Søknad om caravanplass Dok: Grunneiers tillatelse til midlertidig caravanoppstilling i Bugøynes. Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 06/ Datert: Arkiv: / JER Til: Telenor Norge AS Saksbeh: 214 / JER Sak: SØKNAD OM OPPFØRING AV BASESTASJON, BRUVATNET Dok: Festekontrakt gnr 10/1/34 (27) til utlevering Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 12/ Datert: Til: Saari Sara Eriksen Sak: søknad om kjøp 3/1/ Dok: Kjøpekontrakt og skjøte til underskrift og retur gnr 3/690 (11) Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 Dato Side 8

9 12/ Datert: Arkiv: Til: Oinas Kari Nielsen Sak: søknad om hyttetomt nr. 6 - reingårdshamran - oinas kari nielsen og kenneth Dok: Angående henvendelse om hyttetomt - 13/1/131 i Reingårdshamran - Vadsø Lnr: /13 13/ Datert: Arkiv: Til: Saksbeh: 213 / taa Sak: Varsel om prosjekteringsvirksomhet i Kautokeino - Norwegian Minerals Group AS Dok: Tilbakemelding knyttet til varsel om mineralleting Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ i Datert: Arkiv: 141 Fra: Skaidi Xtreme Sak: søknad om støtte - skaidi xtreme 2013 Dok: Søknad om grunneiers tillatelse - sykkelløp Skaidi Xtreme 2013 Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Til: Sameiet Buletjávri Sak: søknad om kjøp 3/ sameiet buletjavri Dok: Tilbud om kjøp av gnr 3/265 (11) Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 12/ Datert: Til: Ulven Investment AS Sak: overf. 30/1/ fra larsen trygg til ulven investment as Dok: Festekontrakt gnr 30/1/106 (30) til underskrift og retur Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 08/ Datert: Arkiv: Fra: STATENS KARTVERK Sak: Grunneieravtale om vindkraftverk Dok: melding om tinglysing - 9/ opprettelse av ny grunneiendom ved fradeling fra 9/1 24 Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 Dato Side 9

10 13/ Datert: Arkiv: Til: Vestfinnmark politidistrikt Sak: rapport - ulovlig byggverk v/cævrejohkka i lemmivarre i porsanger Dok: Svar - rapport, ulovlig byggverk v/cævrejohkka i lemmivarre i porsanger Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 06/ Datert: / jer Til: Utsi Karen Ellen Marie Sak: SØKNAD OM KJØP (nå 3/689) Dok: Tilbud på kjøp av gnr 3/689 (11) Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Til: Wirkola Laila Sak: Overf 14/1/18 22 fra Olsen Astrid Evelyn til Wirkola Laila Dok: Godkjent skjøte sendt til statens kartverk for tinglysing - 14/1/18 22 Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Til: Nilsen Trond Sak: overf. 9/1/92 28 fra karlsen sivert til nilsen trond og pedersen nina Dok: Godkjent skjøte sendt til statens kartverk for tinglysing - 9/1/92 28 Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Til: EiendomsMegler 1 Sak: overf. 12/1/ fra paulsen kurt magnus til hagan harriet Dok: Godkjent skjøte sendt til utlevering - 12/1/ Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Til: Larsen Vanja Sak: overf. 14/1/38 28 fra larsen jan petter dødsbo Dok: Bortfesters registrering og godkjenning - 14/1/38 28 Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Lnr: /13 13 Uoff: 13 Dato Side 10

11 13/ Datert: Til: Statens kartverk Sak: ny festekontrakt 3/ Juhls Sunniva Dok: Tinglysing av festekontrakt - 3/ Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 10/ Datert: Til: Advokatene Rønning og Kirkesæther AS Sak: Overf 7/1/ til Olsen Nils-Eivind og Peggy Dok: Godkjent skjøte sendt til utlevering - 7/1/ Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Til: Lind Rita E./Pedersen Geir Sak: Overf 4/1/17 02 fra Solveig Eriksen til Lind Rita M. Eriksen/Pedersen Geir Dok: Godkjent skjøte sendt til statens kartverk for tinglysing - 4/1/17 02 Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Til: Anti Leif Ole Sak: Overføring 9/1/ fra Anti Nils Larsen til Anti Leif Ole Dok: Godkjent skjøte sendt til statens kartverk til tinglysing - 9/1/ Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Til: Karin H. P. Hansen og Olav Rikard Hansen Sak: overf 12/1/36 30 fra Ackermann Agnes til Hansen Karin og Olav Dok: Registrering av overført festerett - 12/1/36 30 Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 06/ Datert: Arkiv: / jfe Fra: Alta kommune Sak: REG.PLAN FOR ASPMYRA I ALTA Dok: Offentlig ettersyn - regleringsplan for Aspemyra boligområde Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /11 Dato Side 11

12 13/ Datert: Arkiv: Til: Berlevåg kommune, teknisk avdeling Sak: Regulering av motorferdsel på Veineshalvøya Dok: Svar - regulering av motorferdsel/ oppsett av veibom på Veineshalvøya i Kongsfjorden Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Til: SpareBank 1 Nord-Norge Saksbeh: 214 / hrk Sak: Pantesamtykke - 12/1/19 i Kautokeino kommune Dok: Samtykke til pantsetting - 12/1/19 i Kautokeino kommune Lnr: /13 09/ Lnr: /13 13 Uoff: 13 13/ i Datert: Arkiv: Fra: Direktoratet for naturforvaltning Saksbeh: 214 / sch Sak: regulering av fiske i lille porsangerelva 2013 Dok: Åpning av fiske etter sjørøye i Lille Porsangerelva Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ i Datert: Arkiv: Fra: Anlegg Nord AS Saksbeh: 213 / taa Sak: Søknad om å ta i land masser i Ifjord - Anlegg Nord AS Dok: Søknad om å ta i land masser i Ifjord - Anlegg Nord AS Lnr: /13 13/ Datert: Arkiv: Fra: Golnes og Omegn Bygdelag Saksbeh: 213 / taa Sak: søknad om uttak av masser fra fjære ved moloen i Golnes til bruk til fyllmasse på Saltogaljo - Golnes og Omegn Bygdelag Dok: søknad om uttak av masser fra fjære ved moloen i Golnes til bruk til fyllmasse på Saltogaljo - Golnes og Omegn Bygdelag Lnr: /13 Dato Side 12

13 12/ i Datert: Arkiv: Fra: Sør-Varanger kommune Sak: uttak av løsmasser - innkjørsel til anlegg i sandnesdalen - radius kirkenes Dok: Vei til Hallonenåsen - melding om vedtak i kommunestyret Saksbeh: 213 / taa Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /12 13/ Datert: Arkiv: Til: Sør-Varanger JFF Sak: grunneiers tillatelse til å avholde jaktprøve for stående fuglehunder i området Brattli-Nyrud - Sør-Varanger JFF Dok: Grunneiers tillatelse til å avholde jaktprøve for stående fuglehunder i området Brattli-Nyrud - Sør- Varanger JFF Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Lnr: /13 13 Uoff: 13 13/ Datert: Til: Buljo Berit Inger Anne og Anders S Sak: søknad om kjøp 3/ Dok: Tilbud om kjøp av tilleggsareal til boligtomt Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 12/ Datert: Til: Sør-Varanger kommune Sak: søknad om vei til 3/1/ hjørdis kiviniemi Dok: Søknad om tillatelse etter plan- og bygningsloven - veg til gnr 3/1/70 (30) - avsluttet behandling Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Arkiv: Til: Neiden Fjellstue as Sak: søknad om grunneiers tillatelse til oppføring av grillhus i storbukt - Neiden Fjellstue as Dok: søknad om grunneiers tillatelse til oppføring av grillhus i storbukt - Krav om behandlingsgebyr Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Til: Skifte Eiendom Sak: overf. 32/1/ Dok: Forespørsel om overføring av gnr 32/1/170 (30) Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 Dato Side 13

14 13/ Datert: Til: NAV Måsøy Sak: Pantesamtykke - 10/1/84 i Måsøy kommune Dok: Samtykke til pantsetting - 10/1/84 i Måsøy kommune Saksbeh: 214 / hrk Lnr: /13 13/ Datert: Arkiv: Fra: Richardsen Eli Birkely Sak: makebytte lysløype i igeldas - idrettslaget stil Dok: Innsigelser til makebytte - lysløype i Igeldas - Richardsen Eli Birkely Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Arkiv: Fra: Richardsen Eli Birkely Saksbeh: 213 / eja Sak: rydding av gammel gjengrodd sti ved Koleelva i Igeldas - Porsanger kommune - Richardsen Ely Birkely Dok: søknad om tillatelse - rydding av gammel gjengrodd sti ved Koleelva i Igeldas - Porsanger kommune - Richardsen Ely Birkely Lnr: /13 11/ Datert: Arkiv: Fra: Finnmark jordskifterett Saksbeh: 214 / haa Sak: jordskiftesak 8/2011 nimikoiunniemi i porsanger Dok: innkalling til rettsmøte - jordskiftesak 8/2011 nimikoiunniemi i porsanger Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /11 10/ i Datert: Arkiv: Fra: Finnmark jordskifterett Sak: forhåndsvarsling om regulering av 8/55, 8/103 og 8/1 i kvalsund kommune Dok: innkalling til rettsmøte - 39/2012 ånetsplass i kvalsund kommune Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Fra: Sørøya Havfiskecruise as Sak: søknad om kjøp 1/ sørøya havfiskecruise as Dok: Mottatt underskrevet kjøpekontrakt og skjøte gnr 1/58 (15) Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 Dato Side 14

15 13/ Datert: Arkiv: Til: Helander Klara Sak: søknad om oppsett av båtnaust v/gandvik hyttefelt - tillegg til 2/1/ klara helander Dok: Tilbud om festekontrakt for nausttomt i Gandvik hyttefelt Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Til: Evensen Fritz Arne Sak: søknad om feste 39/1/ fritz arne evensen Dok: mottatt underskrevet festekontrakt og egenerklæring om konsesjonsfrihet - 39/1/37 22 Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Arkiv: Fra: Tana kommune Sak: søknad om opparbeidelse av snuplass i båteng og sirma - tana kommune Dok: mottatt underskrevet aksept på tilbud om erklæring - snuplass i Båteng under gnr 10 bnr 1 og snuplass i Sirma under gnr 7 bnr 1 - Tana kommune Lnr: /13 13/ Datert: Arkiv: 461 Til: Henriksen Magnus og Ingjerd Sak: søknad om adkomstvei til 12/ magnus og ingjerd henriksen Dok: Grunneiers tillatelse til etablering av adkomstvei og vannkumme til gnr 12/97 (25) Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Arkiv: Fra: Eira Anders Aslak Nilsen Sak: registrering av reindriftshytte i porsanger - anders aslak nilsen eira Dok: mottatt kart - registrering av reindriftshytte i porsanger - anders aslak nilsen eira Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Arkiv: Fra: Andreassen Ole Andre Saksbeh: 214 / sch Sak: utplassering av campingvogn i utmark - Ole Andre Andreassen Dok: spørsmål om utplassering av campingvogn i utmark - Ole Andre Andreassen Lnr: /13 Dato Side 15

16 12/ i Datert: Arkiv: Fra: RBD 14 Sak: søknad om tillatelse om etablering og bruk av arealer for tilrettelegging av fiskeplasser for bevegelseshemmede ved Børselva fra BJFF Dok: uttalelse - rbd 14 Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Arkiv: Fra: Johnsen Roger Sak: fjerning av etalblert søppelplass i Øvre Stengelsen - Alta kommune - Johnsen Roger Dok: krav om fjerning av etalblert søppelplass i Øvre Stengelsen - Alta kommune - Johnsen Roger Lnr: /13 12/ Datert: Arkiv: Fra: Reinbeitedistrikt 13 v/per A. Gaup Saksbeh: 214 / HRM Sak: søknad om gamme/hytte - hovdenakkvika i lebesby - yngve akselsen Dok: uttalelelse - reinbeitedistrikt 13 Lnr: /13 13/ Datert: Arkiv: Fra: Reinbeitedistrikt 13 Sak: søknad om jordbruksareal i lebesby kommune - slåtsveen wiebke Dok: uttalelse - Reinbeitedistrikt 13 Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Til: STATENS KARTVERK Sak: utstedelse av ny festekontrakt 11/1/11 02 Dok: Festekontrakt gnr 11/1/11 (02) til tinglysing Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Arkiv: Til: Relacom avd Alta Sak: Søknad om tillatelse til å grave ned kabel i Matteluobbal for Telenor Dok: Ingen merknader til søknad om tillatelse til å grave ned kabel i Matteluobbal for Telenor Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ i Datert: Fra: Larsen Lars Roar Sak: Søknad om hyttetomt - 3/1/12 (03) - Larsen Lars Roar Dok: Søknad om hyttetomt - 3/1/12 (03) - Larsen Lars Roar Lnr: /13 Dato Side 16

17 13/ Datert: Arkiv: Til: Reindbeitedistrikt 14A Saksbeh: 215 / jll Sak: forespørsel om møte - prinsipper og definisjoner av hyttetomter og gammetomter - reidbeitedistrikt 14A Dok: møte prinsipper og definisjoner av hyttetomter og gammetomter - reidbeitedistrikt 14A Lnr: /13 13/ Datert: Til: DNB Eiendom AS Saksbeh: 214 / TMI Sak: overf 31/1/10 30 fra Rast Steinar og Dørmenen Britt til Rusfeldt Pål og Kristina Dok: Godkjent skjøte til utlevering - 31/1/10 30 Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Arkiv: Til: Golnes og Omegn Bygdelag Saksbeh: 213 / taa Sak: søknad om uttak av masser fra fjære ved moloen i Golnes til bruk til fyllmasse på Saltogaljo - Golnes og Omegn Bygdelag Dok: tillatelse til mindre uttak av masser fra fjære ved moloen i Golnes til bruk til fyllmasse på Saltogaljo - Golnes og Omegn Bygdelag Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Til: Torgersen Kjærand Sak: tillegg til 20/1/ oppføring vedskjå og garasje - Torgersen Kjærand Dok: Søknad om tilleggsareal til gnr 20/1/78 (30) - Betaling av behandlingsgebyr Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 12/ Datert: Arkiv: Fra: Fylkesmannen i Finnmark Saksbeh: 214 / sch Sak: Fisketillatelser for fiske i anadrome vassdrag på finnmarkseiendommen - Fylkesmannen i Finnmark Dok: Fisketillatelse 2013 for fiske i sjø og vassdrag i Sør-Varanger kommune - Universitet i Tromsø, NIVA og Akvaplan-Niva Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /12 08/ Datert: Arkiv: Fra: Fylkesmannen i Finnmark Saksbeh: 215 / JSL Sak: Fylkesmannen i Finnmark - kopi av brev til Porsanger klekkeri - søknad om tillatelse til utsetting av ørretyngel i Gaggavann - Porsanger kommune Dok: Kopi av brev - vedrørende tillatelser til utsetting og flytting av ørret i Porsanger kommune Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 Dato Side 17

18 13/ Datert: Til: Boine Nils Aslak Sak: Oppsigelse av feste - 5/1/8 (21) - Boine Nils Aslak Dok: Slettelsesbegjæringer oversendt - 5/1/8 21 Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Arkiv: Til: Reinbeitedistrikt 4/5B Sak: søknad om hyttetomt - vagge/bugøyfjord i sør-varanger - viggo pedersen Dok: Søknad om hyttetomt i Bugøyfjord - Høring iht. finnmarksloven og sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Arkiv: 462 Til: Varanger KraftNett AS Sak: lavspentlinje i vesterelv med linjekryss av vesterelva i nesseby kommune - varanger kraftnett as Dok: lavspentlinje i vesterelv med linjekryss av vesterelva i nesseby kommune Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Til: Skauen Line Sak: overf 16/1/53 30 fra Nordgård John A og Hansen Anita til Skauen Line Marie K Dok: Godkjent skjøte sendt til statens kartverk for tinglysing - 16/1/53 30 Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 09/ Lnr: /13 13 Uoff: 13 09/ Lnr: /13 13 Uoff: 13 Dato Side 18

19 13/ Datert: Arkiv: Til: Andreassen Ole Andre Sak: utplassering av campingvogn i utmark - Ole Andre Andreassen Dok: tilbakemelding på spørsmål om camping på FeFo sin eiendom Saksbeh: 214 / sch Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 11/ i Datert: Fra: Alta kommune Sak: sletting av fredningsvedtak/urådighet fra gnr 26/1 12 og eiendommer som er fradelt fra denne - Riksantikvaren Dok: Oppfølging av tidligere anmodning om sletting av heftelse på gnr 26/541 i Alta kommune Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 08/ i Datert: Fra: MÅSØY KOMMUNE Sak: HØRING - OPPFØRING AV 10 SKUTERGARASJER PÅ 8/1/43 18 Dok: Reguleringsendring - snescootergarasjer Krokelv - Høring Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 12/ i Datert: Arkiv: 141 Fra: Klubbukt og Omegn Bygdelag Saksbeh: 215 / erk Sak: Grønne midler ut og opp - klubbukt og omegn bygdelag Dok: rapport. synliggjøring av grønne midler - Grønne midler ut og opp - klubbukt og omegn bygdelag Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /12 13/ i Datert: Fra: Sørøya Havfiskecruise as Sak: søknad om kjøp 1/ sørøya havfiskecruise as Dok: Betalt kr 23772,- Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 11/ Datert: Arkiv: Fra: Finnmark jordskifterett Saksbeh: 214 / haa Sak: jordskiftesak 13/2011 damnes laddonjarg Dok: Innkalling til rettsmøte samt dokumenter i saken - jordskiftesak 13/2011 damnes laddonjarg Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /11 Dato Side 19

20 11/ Datert: Arkiv: Fra: Tana kommune Sak: Reguleringsplanene for Industriområdet nord for FFR og for Tana bru sentrum - Nytt varsel om reguleringsendring Dok: melding om vedtatt detaljregulering - Deatnodearbmi industriområde Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Til: Trondal Svein Harald Sak: overf 15/1/19 og 15/1/49 19 fra Hansen Charles til Trondal Svein Harald Dok: Godkjent skjøte sendt til statens kartverk til tinglysing - 15/1/19 og 15/1/49 (19) Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Arkiv: Til: Anlegg Nord AS Saksbeh: 213 / taa Sak: Søknad om å ta i land masser i Ifjord - Anlegg Nord AS Dok: Tillatelse om å ta i land masser i Ifjord Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 12/ Datert: Fra: Guovdageainnu suohkan/kautokeino kommune Sak: søknad om deling av 6/1/ anne n.p.eira Dok: vedtak - innvilget søknad om deling av gnr 6/1/25 (11) Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Til: STATENS KARTVERK Sak: søknad om kjøp 1/ sørøya havfiskecruise as Dok: Skjøte gnr 1/58 (15) til tinglysing Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Fra: Simonsen Bjørn Martin Sak: overf 10/40/4 18 fra Simonsen Stein-Arvid og Wolden Jorunn Simonsen til Simonsen Bjørn Martin Dok: overf 10/40/4 18 fra Simonsen Stein-Arvid og Wolden Jorunn Simonsen til Simonsen Bjørn Martin Lnr: /13 Dato Side 20

21 12/ Datert: Fra: Guovdageainnu suohkan/kautokeino kommune Sak: søknad om utvidelse av 3/ kirsten anne grethe eira/jonny a. jentoft Dok: Vedtak - innvilget søknad om fradeling av areal til foringshage for rein - tillegg til gnr 3/335 (11) Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Arkiv: Til: Eira Johan Mathis Sak: søknad om tomt - reindriftsnæring - oppføring av garasje til kjøretøy - Nattvann - Eira Johan Mathis Dok: søknad om garasjetomt til reindriftsnæring - Ikke tatt til behandling Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Til: Larsen Line og Aslaksen Jon Arild Sak: søknad om utvidelse av 37/1/73 25 Dok: Innvilget søknad om utvidelse av gnr 37/1/73 (25) Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ i Datert: Fra: Larsen Tore Morten Sak: overf 32/1/ fra Johansen Knut Bernhard til Larsen Tore Morten Dok: overf 32/1/ fra Johansen Knut Bernhard til Larsen Tore Morten Lnr: /13 13/ Datert: Fra: STATENS KARTVERK Sak: søknad om hyttetomt i kongsfjorddalen i berlevåg kommune - berlevåg jff Dok: dokumentet har fortsatt mangler og kan ikke tinglyses - tinglysing av festekontrakt - gnr. 5/1/153 i Kongsfjorddalen i Berlevåg kommune - Berlevåg JFF Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 12/ Datert: Arkiv: Fra: STATENS KARTVERK Sak: søknad om basestasjon på 19/1 - telenor Dok: Mottatt tinglyst festekontrakt gnr 29/1/53 (30) Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 Dato Side 21

22 12/ Datert: Arkiv: Fra: Statens kartverk Sak: uregistrert hytte på finnmarkseiendommens grunn i Kifjord - Lebesby kommune Dok: Mottatt tinglyst festekontrakt - 33/1/64 22 Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Til: Sandnes Stine Martinussen Sak: overf 2/ fra Antonsen Laila og Jørn til Martinussen Arne Willy og Sandnes Stine Martinussen Dok: Godkjent skjøte sendt til statens kartverk for tinglysing - 2/ Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 11/ Datert: Arkiv: Fra: Sør-Varanger kommune Sak: E105 rundvatnet-elvenes (parsell 1B) - varsel om igangsetting av reguleringsplanarbeid og høring av forslag til planprogram Dok: kunngjøring om vedtak - reguleringsplan E105 rundvatnet-elvenes (parsell 1B) Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /12 13/ Datert: Til: SpareBank 1 Nord-Norge Saksbeh: 214 / hrk Sak: Pantesamtykke - 9/1/164 i Nordkapp kommune Dok: Samtykke til pantsetting - 9/1/164 i Nordkapp kommune Lnr: /13 13/ Datert: Arkiv: Fra: Steinli Ann-Karing og Roy-Steve Saksbeh: 214 / inw Sak: søknad om kjøp av tomt til næringsformål - dyreklinikk/kontor - Steinli Ann-Karin og Roy-Steve Dok: søknad om kjøp av tomt til næringsformål - dyreklinikk/kontor - Steinli Ann-Karin og Roy-Steve Lnr: /13 13/ Datert: Arkiv: Til: Reindriftsforvaltningen Sak: landingstillatelse med helikopter - beitekartlegging av finnmarksvidda reindriftsforvaltningen Dok: Grunneiers tillatelse til landing med helikopter - beitekartlegging av finnmarksvidda reindriftsforvaltningen Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Til: Tschudi Kirkenes AS Sak: overf 1/1/3 30 Tschudi Kirkenes AS Dok: Godkjent skjøte til utlevering - 1/1/3 (30) Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 Dato Side 22

23 11/ Datert: Arkiv: Til: MÅSØY KOMMUNE Sak: Utbedring av veien til hyttefeltet i Krokelvdalen - Krokelvdalen velforening Dok: saken avsluttes - avslag fra kommunen om gjenåpning av massetak Saksbeh: 214 / blw Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Arkiv: Til: Hasvik kommune Sak: søknad om grunneiers tillatelse til å anlegge og vedlikeholde vannledning til boligfelt vestre korsvika - hasvik kommune Dok: Grunneiers tillatelse til anlegg og vedlikehold av vannledning over FeFogrunn Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Arkiv: Til: Betten Monica Sak: søknad om hyttetomt på Nyborg - Nesseby kommune - Betten Monica Dok: søknad om hyttetomt i Nyborg - Nesseby kommune - Ikke tatt til behandling Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Til: Larsen Lars Roar Sak: Søknad om hyttetomt - 3/1/12 (03) - Larsen Lars Roar Dok: Søknad om hyttetomt - 3/1/12 (03) - krav om behandlingsgebyr Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 12/ Datert: Arkiv: Til: Telenor Norge AS Sak: søknad om basestasjon på 19/1 - telenor Dok: Tinglyst festekontrakt gnr 29/1/53 (30) til utlevering Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Til: Innovasjon Norge Saksbeh: 214 / hrk Sak: Pantesamtykke - 32/220 i Sør-Varanger Dok: Pantesamtykke - 32/220 i Sør-Varanger Lnr: /13 13/ Datert: Til: Nordea Bank Norge ASA Saksbeh: 214 / hrk Sak: Pantesamtykke - 9/64 i Nordkapp kommune Dok: Pantesamtykke - 9/64 i Nordkapp kommune Lnr: /13 Dato Side 23

24 07/ i Datert: Arkiv: Fra: Sweco v/øystein Willersrud Sak: HYTTEPLANLEGGING VED LANGVANNET I BOLLO Dok: Revidert forslag til reguleringsplan til Sweco Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 07/ i Datert: Arkiv: Fra: Sweco Norge AS Sak: HYTTEPLANLEGGING VED LANGVANNET I BOLLO Dok: Revidert forslag til reguleringsplan - Bolloseter hyttefelt Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Arkiv: Fra: Vadsø kommune Sak: fastmerking av skuterløyper i vadsø kommune Dok: Svar på spørsmål Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 10/ Datert: Til: Martinsen Reidar Saksbeh: 214 / haa Sak: oppsigelse av festeavtale 24/ hofsethøgda øst Dok: Nytt utkast til avtale mellom Reidar Martinsen og Fefo Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /11 11/ i Datert: Fra: Alta kommune Sak: sletting av fredningsvedtak/urådighet fra gnr 26/1 12 og eiendommer som er fradelt fra denne - Riksantikvaren Dok: Svar til Riksantikvaren - anmodning om sletting av heftelse/urådighet på gnr 26/541 i Alta kommune Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ i Datert: Arkiv: Fra: Tana kommune Sak: Tana kommune - Varsel om oppstart med rullering av kommuneplanens arealdel Dok: Fastsatt planprogram for rullering av Tana kommunes arealplan Lnr: /13 Dato Side 24

25 13/ Datert: Til: EiendomsMegler 1 Nord-Norge Sak: overf. 8/1/17 19 fra isaksen olaf til bye kristin nordmo a. Dok: Godkjent skjøte til godkjenning - 8/1/17 19 Saksbeh: 214 / TMI Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 09/ Datert: Arkiv: Til: Øst-Finnmark tingrett Saksbeh: 214 / spa Sak: Vurdering av tomt til nytt sykehusbygg i Kirkenes - Sør-Varanger kommune - Helse Finnmark Dok: Prosesskriv til Øst-Finnmark tingrett Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Fra: Nilsen Hanne Sak: Overf. gnr 7/1/24 (25) fra Berge Øystein til Nilsen Hanne Dok: mottatt underskrevet festekontrakt - 7/1/24 25 Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Fra: Larsen Vegar Sak: overf 16/7/1 30 fra Hildonen Snefryd Viktoria til Larsen Vegar og Ollila Ritva Leena Dok: overf 16/7/1 30 fra Hildonen Snefryd Viktoria til Larsen Vegar og Ollila Ritva Leena Lnr: /13 13/ Datert: Fra: Aikio May-Ann Sak: oppsigelse av tomt - 33/1/ Aikio May-Ann Dok: oppsigelse av tomt - 33/1/ Aikio May-Ann Lnr: /13 12/ Datert: Fra: STATENS KARTVERK Sak: Punktfeste på 2/1 18 til stålmast ved Halsen på Rolvsøy - Telenor Norge AS Dok: Mottatt tinglyst festekontrakt gnr. 2/1/38 i Måsøy Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Fra: NORDKAPP KOMMUNE Sak: søknad om kjøp 8/1/ nordkapp og porsanger havn Dok: matrikkelbrev - 8/1/48 1 Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 Dato Side 25

26 13/ Datert: Fra: STATENS KARTVERK Sak: tildeling av boligtomt 21/ ann-cecilie og øyvind korneliussen Dok: dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses - festekontrakt gnr 21/367 (21) til tinglysing Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 12/ i Datert: Arkiv: Fra: Finnmark jordskifterett Saksbeh: 214 / haa Sak: jordskiftesak 26/2012 kronstad i karasjok kommune Dok: Innkalling til rettsmøte jordskiftesak 26/2012 kronstad i karasjok kommune Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /12 12/ i Datert: Arkiv: Fra: Finnmark jordskifterett Saksbeh: 214 / haa Sak: Jordskiftesak 15/2012 Baadsfjord Nordre i Hammerfest kommune Dok: Innkalling til rettsmøte Jordskiftesak 15/2012 Baadsfjord Nordre i Hammerfest kommune Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 12/ Datert: Arkiv: Fra: Langfjordnes bygdelag Sak: grunneiers tillatelse - gapahuk ved Lille Langfjorden - Langfjordnes bygdelag Dok: endring av plassering av gapahuk - grunneiers tillatelse for gapahuk i Lille Langfjorden - 15/1/ Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Arkiv: Fra: Finnmark jordskifterett Sak: jordskiftesak 21/2010 Vestre Veibukta - Kautokeino kommune Dok: forkynning av krav om sak - jordskiftesak 21/2010 Vestre Veibukta - Kautokeino kommune Lnr: /13 13/ Datert: Arkiv: Fra: Danielsen Natalia Sak: søknad om hyttetomt - tomt nr 11 - Sandlandsvannet hyttefelt - Loppa kommune - Danielsen Natalia Dok: søknad om hyttetomt - tomt nr 11 - Sandlandsvannet hyttefelt - Loppa kommune - Danielsen Natalia Lnr: /13 Dato Side 26

27 13/ Datert: Til: Frøiland Eirik Sak: Søknad om hyttetomt - 5/1/ Frøiland Eirik Dok: tilbud om hyttetomt - 5/1/ Frøiland Eirik Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Arkiv: Til: Kristiansen Ron-Eilif Sak: søknad om hyttetomt - kongsfjorddalen i berlevåg - ron-eilif kristiansen Dok: festekontrakt til underskrift og retur, betaling av gebyrer, gnr 5/1/147 i Kongsfjorddalen Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Arkiv: Til: Porsanger kommune Sak: tillegg til 16/312 brannstasjon i Porsanger - Porsanger kommune Dok: søknad om kjøp/feste av tillegg til 16/ brannstasjon - Porsanger kommune, betaling av behandlingsgebyr Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 12/ Datert: Arkiv: Fra: Kunes jff Saksbeh: 214 / sch Sak: søknad om forpaktning av mahtosjokha i lebesby - kunes jff Dok: frasigelse av forpaktning av mahtosjokha i lebesby - kunes jff Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Til: Hammari Asbjørn Sak: overf. 42/1/27 12 fra hammari hjørdis dødsbo til hammari asbjørn Dok: Skjøte og ny festekotnrakt sendt til tinglysing - 42/1/27 12 Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Til: Berlevåg jeger- og fiskerforening v/ Asbjørn Nilsen Sak: søknad om hyttetomt i kongsfjorddalen i berlevåg kommune - berlevåg jff Dok: Festekontrakt igjen nektet tinglysing, oversendelse av egenerklæring om konsesjonsfrihet og festekontrakter til ny underskrift/ retting og retur til F Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 Dato Side 27

28 12/ Datert: Arkiv: Til: Kunes jff Sak: søknad om forpaktning av sørelva i lebesby - kunes jff Dok: forpaktning av sørelva i lebesby fra kunes jff Saksbeh: 214 / sch Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /12 12/ Datert: Arkiv: Til: Lebesby kommune, Teknisk etat Saksbeh: 214 / sch Sak: søknad om forpaktning av sørelva i lebesby - kunes jff Dok: melding om vedtak - forpaktning av Sørelva - Lebesby kommune - Kunes jff Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 12/ Datert: Til: Telenor Norge AS Sak: Punktfeste på 2/1 18 til stålmast ved Halsen på Rolvsøy - Telenor Norge AS Dok: Tinglyst festekontrakt til utlevering - 2/1/38 18 Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Til: SpareBank 1 Nord-Norge Saksbeh: 214 / hrk Sak: Pantesamtykke - 6/97 i Nordkapp kommune Dok: Samtykke til pantsetting - 6/97 i Nordkapp kommune Lnr: /13 13/ i Datert: Arkiv: 141 Fra: Skriu v/heidi Kvernberg Saksbeh: 215 / jhh Sak: Søknad om støtte/sponsorat til operaen Kibergodysseen Dok: Søknad om støtte/sponsor til operaen Kibergodysseen Lnr: /13 08/ i Datert: Arkiv: Fra: Porsanger klekkeri Saksbeh: 215 / JSL Sak: Fylkesmannen i Finnmark - kopi av brev til Porsanger klekkeri - søknad om tillatelse til utsetting av ørretyngel i Gaggavann - Porsanger kommune Dok: Tillatelser utsetting og flytting av ørret i Porsanger kommune Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 Dato Side 28

29 12/ Datert: Arkiv: Til: Statens Kartverk Vadsø Sak: geovekstavtale 2012 Dok: Underskrevet Geovekstavtale for kartlegging i Gamvik Saksbeh: 214 / spa Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Arkiv: Fra: Bjørnå Bjørn Saksbeh: 215 / aim Sak: Veiing av elgslakt - elgjakta 2013 Dok: underskrevet avtale - veiing av elgslakt - elgjakta Bjørnå Bjørn Lnr: /13 13/ Datert: Arkiv: Til: Bygøynes Helselag Sak: søknad om tillatelse til å sette opp lysthus i Bugøynes - Bugøynes Helselag/Bugøynes Bygdelag Dok: søknad om tillatelse til å sette opp lysthus i Bugøynes - krav om behandlingsgebyr Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Arkiv: Fra: OP Eiendom AS Sak: utvidelse av 16/ op eiendom as Dok: underskrevet aksept - tilbud om feste av tilleggsareal/ tilleggstomt til 16/182 i Lakselv - op eiendom as Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 12/ i Datert: Arkiv: Fra: Porsanger kommune, Teknisk avdeling Sak: søknad om hyttetomt på stangnes - per somby Dok: vedtak - fylkesmannens klage tas ikke tilfølge - hyttetomt på stangnes - per somby Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Arkiv: Til: Danielsen Natalia Sak: søknad om hyttetomt - tomt nr 11 - Sandlandsvannet hyttefelt - Loppa kommune - Danielsen Natalia Dok: Tilbud om hyttetomt - tomt nr 11 - Sandlandsvannet hyttefelt - Loppa kommune Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 Dato Side 29

30 11/ Datert: Arkiv: Fra: Lakselv Jeger- og fiskeforening Sak: gjeninnføring av 5 kilometersonen for utlendingers jakt og fiske Saksbeh: 213 / eja Dok: uttalelse - gjeninnføring av 5 kilometersone for utlendinger - Lakselv Jeger- og fiskeforening Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 11/ Datert: Arkiv: Fra: Heinana Juha Saksbeh: 213 / eja Sak: gjeninnføring av 5 kilometersonen for utlendingers jakt og fiske Dok: uttalelse - gjeninnføring av 5 kilometersonen for utlendinger - Heinana Juha Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Til: SpareBank 1 Nord-Norge Saksbeh: 214 / hrk Sak: Pantesamtykke - 3/1/57 i Vardø kommune Dok: Samtykke til pantsetting - 3/1/57 i Vardø kommune Lnr: /13 09/ i Datert: Arkiv: Fra: Sydvaranger Gruve AS Saksbeh: 214 / spa Sak: Vurdering av tomt til nytt sykehusbygg i Kirkenes - Sør-Varanger kommune - Helse Finnmark Dok: Nye Kirkenes sykehus. Bruk av Andrevann til varmeveksling for energiløsning Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 11/ Datert: Fra: STATENS KARTVERK Sak: tildeling av tomt 12/ Tana Bygg AS Dok: grunnboken er rettet - gnr 12/224 og 225 (25) Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 10/ Lnr: /13 13 Uoff: 13 13/ Datert: Fra: Berg Sigrun Sak: overf 8/1/88 19 fra Berg Sigrun til Johnsen Inge Hermand Dok: overf 8/1/88 19 fra Berg Sigrun til Johnsen Inge Hermand Lnr: /13 Dato Side 30

31 13/ Datert: Fra: Lebesby kommune Sak: overf 36/1/36 22 fra Lebesby kommune til Lauritsen Knut Tore Dok: overf 36/1/36 22 fra Lebesby kommune til Lauritsen Knut Tore Lnr: /13 13/ Datert: Fra: Advokatene Rønning og Kirkesæther Sak: overf 21/1/39 17 fra Nilsen Olaug til Grell Anne Karine Dok: overf 21/1/39 17 fra Nilsen Olaug til Grell Anne Karine Lnr: /13 13/ Datert: Fra: Buljo Johan Mikkel Sak: overf 3/306 1 fra Valdo AS til Buljo Johan Mikkel Dok: overf 3/306 1 fra Valdo AS til Buljo Johan Mikkel Lnr: /13 13/ Datert: Arkiv: Til: Sør-Varanger kommune Sak: søknad om nausttomt i tusenvika - tor mainer bergersen Dok: Søknad om punktfeste for nausttomt i Tusenvika - tillatelse til behandling etter plan- og bygningsloven Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 06/ i Datert: Arkiv: / JER Fra: Johansen Sindre Saksbeh: 214 / JER Sak: SØKN OM JORDBRUKSAREAL, HAMMERNES Dok: Underskrevet festekontrakt - 13/1/12 (27) Lnr: /13 Forrige lnr. i saken: /13 13/ Datert: Fra: Arvola Anne Mari Sak: overf 6/1/9 30 fra Arvola Anne Mari til Arvola Hilde Mari Dok: overf 6/1/9 30 fra Arvola Anne Mari til Arvola Hilde Mari Lnr: /13 13/ Datert: Fra: Pettersen Lisbeth Saksbeh: 214 / inw Sak: søknad om tillegg til 9/1/ Pettersen Lisbeth Dok: søknad om tillegg til 9/1/ Pettersen Lisbeth Lnr: /13 Dato Side 31

32 13/ Datert: Arkiv: Fra: Tucker Elizabeth Sak: uregistrert byggverk - naust - Nuvsvåg - Loppa kommune - Tucker Eilzabeth Dok: uregistrert byggverk - naust - Nuvsvåg - Loppa kommune - Tucker Eilzabeth Lnr: /13 Dato Side 32

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 29.03.2010-04.04.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 29.03.2010-04.04.2010 10/00362-002 Datert: 26.03.2010 Arkiv: 441.1 Til: Josefsen John F. Sak: søknad om garasjetomt - tillegg til 9/1/44 19 - Josefsen John F. Dok: Avslag på søknad om garasjetomt - tillegg til 9/1/44 19 - Josefsen

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.08.2010-08.08.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.08.2010-08.08.2010 08/00152-006 Datert: 02.08.2010 Arkiv: 441.1 Til: STATENS KARTVERK Sak: SØKNAD OM TILLEGG TIL BOLIGTOMT GNR 5-150 KISTRAND (GAMMEL SAK 04/1370) Dok: Skjøte sendt til tinglysing Lnr: 005290/10 Forrige lnr.

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO:

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 10/01878-001 Datert: 29.12.2010 Arkiv: 731.4 Til: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Sak: Søknad om unntak fra plikt til å utstede fiskekort Dok: Unntak fra plikt til å utstede fiskekort

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2600-4 Sakstittel Dok.dato 07.12.2015 Opsjon på kjøp - ny tollstasjon Øvre Neiden Mottaker Statsbygg 1-ARKIVKODE-411.2; Uttalelse - Varsel om oppstart av regulering - Neiden tollstasjon

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 26.07.2010-01.08.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 26.07.2010-01.08.2010 09/00081-023 Datert: 26.07.2010 Til: Ruan Pierre de Flamingh Sak: Festekontrakt for 3/1/91 23 Dok: Festekontrakt til underskrift - gnr 3 bnr 1 fnr 91 - Gamvik kommune Saksbeh: 214 / EMD Lnr: 005090/10

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.01.2013-20.01.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.01.2013-20.01.2013 12/01201-009 Datert: 11.01.2013 Arkiv: 412.4 Til: BERLEVÅG KOMMUNE Sak: rapport - ulovlig byggverk - berlevåg kommune Dok: Vedrørende avslag på søknad om legalisering av byggverk Saksbeh: 214 / jej Lnr:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 25.03.2013-31.03.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 25.03.2013-31.03.2013 12/00987-006 Datert: 13.03.2013 Til: Hammari Magnus Sak: Søknad om feste av boligtomt - 38/1/10 i Alta - Hammari Magnus Dok: akseptbrev for underskrift og retur Saksbeh: 214 / jfe Lnr: 001976/13 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.04.2012-08.04.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.04.2012-08.04.2012 09/00071-008 Datert: 27.03.2012 Til: Gilli AS Sak: Søknad om kjøp 3/654 11 - Gilli AS Dok: Tilbud om kjøp av 3/644 11 Saksbeh: 214 / spa Lnr: 002515/12 Forrige lnr. i saken: 002290/12 12/00136-006 Datert:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 04.08.2014-10.08.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 04.08.2014-10.08.2014 13/01470-015 Datert: 31.07.2014 Arkiv: 421.1 Til: Porsanger Anbjørg Hill og Hans Ole Sak: søknad om feste 7/140 og 7/1/4 25 - leif erik varsi Dok: Ny saksbehandling - 7/140 25 Lnr: 005522/14 Forrige lnr.

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 03.06.2013-09.06.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 03.06.2013-09.06.2013 13/00156-004 Datert: 23.04.2013 Til: Havelin Are Sak: overf. 14/1/2 30 til havelin are gustav og kyrre Dok: rettledning - overf. 14/1/2 30 til havelin are gustav og kyrre Saksbeh: 214 / blw Lnr: 003036/13

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/493-5 Sakstittel Dok.dato 19.11.2015 jordskiftesak 2000-2012-0014 Nakken i Avsender Nord-Troms Jordskifterett Hammerfest kommune 1-ARKIVKODE-412.1; Forkynning av rettsbok 2-KOMMUNE-2004

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.09.2013-15.09.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.09.2013-15.09.2013 13/01076-004 Datert: 10.09.2013 Til: Kristiansen Ulf Sak: søknad om kjøp - 1/1/275 28 - Kristiansen Ulf Dok: Kjøpekontrakt og skjøte til underskrift og retur - betaling av gebyrer - 1/217 28 Saksbeh: 214

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 06.01.2014-12.01.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 06.01.2014-12.01.2014 07/01260-012 Datert: 02.01.2014 Til: Tana kommune Sak: SØKNAD OM FRILUFTSOMRÅDE VED HARREVANN - TANA KOMMUNE Dok: Høringsuttalese - forslag til detaljreguleringsplan for Harrevann friluftsområde Saksbeh:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.01.2013-06.01.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.01.2013-06.01.2013 12/01758-003 i Datert: 31.12.2012 Arkiv: 741.9 Fra: Vadsø beitelag Saksbeh: 214 / pst Sak: søknad om tillatelse til oppsett av flyttbar jaktbu for jerv - vadsø kommune - Vadsø beitelag Dok: klage på betaling

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 19.07.2010-25.07.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 19.07.2010-25.07.2010 08/00168-015 Datert: 19.07.2010 Arkiv: 651.4 Til: SØR-VARANGER KOMMUNE Sak: SKOGSBILVEIENE I PASVIK- SØR- VARANGER KOMMUNE Dok: Søknad om midler til opprustning av skogsbilveier i Pasvik Saksbeh: 214 /

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 27.01.2014-02.02.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 27.01.2014-02.02.2014 12/00461-029 Datert: 23.01.2014 Til: Inger Hanne Bredahl Sak: overf. 10/1/18 28 fra bredahl johan dødsbo til bredahl inger hanne Dok: Tinglyst festekontrakt til utlevering - 10/1/18 28 Saksbeh: 214 / vkn

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.07.2014-27.07.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.07.2014-27.07.2014 14/00952-004 Datert: 21.07.2014 Til: Hammerfest kommune Sak: tilbud om kjøp - 15/1/5 04 - Hammerfest kommune Dok: Rekvisisjon av oppmålingsforretning - 15/1/5 04 - Hammerfest kommune Lnr: 005302/14 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 22.08.2011-28.08.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 22.08.2011-28.08.2011 11/00764-009 Datert: 25.08.2011 Til: Johansen Tor Gunnar Sak: søknad om feste 21/1/42 17 - tor gunnar johansen Dok: tinglyst festekontrakt til utlevering - 21/1/42 17 Lnr: 005827/11 Forrige lnr. i saken:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.06.2014-15.06.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.06.2014-15.06.2014 13/00795-006 Datert: 28.05.2014 Arkiv: 411.2 Til: Alta IF Sak: avtale om fefo grunn 28/1 engsethskogen/aronnes - alta rideklubb Dok: Veiadkomst og opsjonavtale med Alta idrettspark Lnr: 004154/14 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 15.10.2012-21.10.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 15.10.2012-21.10.2012 12/00933-009 Datert: 01.10.2012 Til: Statens kartverk Sak: Søknad om kjøp 1/1/242 28 - Stig Åge Hansen Dok: Tinglysing av skjøte - 1/212 28 Lnr: 007344/12 Forrige lnr. i saken: 007330/12 12/01268-003 Datert:

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1271-2 Sakstittel Dok.dato 13.05.2015 Igangsetting av regulering - sjøgata utleieboliger Avsender Hasvik kommune 1-ARKIVKODE-415.1; 10-MATRIKKEL-; Nytt varsel - igangsetting av

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1755-4 Sakstittel Dok.dato 20.08.2015 Overføring av festerett - 2024/12/1/52 Mottaker Elisabeth Schanche 1-MATRIKKEL-2024/12/1/52; Skjøte sendt til tinglysing 2-KOMMUNE-2024;

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 13.06.2011-19.06.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 13.06.2011-19.06.2011 11/00730-004 Datert: 10.06.2011 Arkiv: 611.1 Til: Heitmann Geir Sak: blåfall as - søknad om bygging av sivertelva kraftverk i alta kommune Dok: Eiendomsforholdene knyttet til Sivertelva kraftverk i Alta

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 13.07.2009-19.07.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 13.07.2009-19.07.2009 08/01990-002 Datert: 10.07.2009 Arkiv: 141 Til: Vest-Finnmark JFF Saksbeh: 214 / sch Sak: Søknad om midler til reparering av laksetrapp i Repparfjordvassdraget - Vest-Finnmark JFF Dok: Søknad om midler

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 06.08.2012-12.08.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 06.08.2012-12.08.2012 11/00745-003 Datert: 02.08.2012 Til: Nilsen Ellen og Trond Sak: søknad om tillegg til 6/1/63 19 - ellen og trond nilsen Dok: Ber at ny søknad innsendes Lnr: 005987/12 Forrige lnr. i saken: 003430/11 12/00032-005

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/493-3 Sakstittel Dok.dato 27.03.2015 jordskiftesak 2012-0014 nakken i hammerfest Avsender Nord-Troms jordskifterett 1-ARKIVKODE-412.1; Innkalling til rettsmøte mandag 22.06.2015

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 16.08.2010-22.08.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 16.08.2010-22.08.2010 06/00648-024 Lnr: 004132/10 13 Uoff: 13 09/01165-008 i Datert: 12.08.2010 Fra: Sør-Varanger kommune Saksbeh: 214 / jer Sak: Utbedring av sti til hytte 25/182 30 - Schultz Britt Dok: Ikke søknadspliktig

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/1350-7 Sakstittel Dok.dato 09.09.2015 Søknad om hyttetomt samt flytting av tomten - Mottaker Deanu Gielda / Tana kommune 2025/37/1/10 1-PROSJEKT-20200100; Søknad etter plan- og

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO:

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09/00154-007 Datert: 14.05.2009 Til: Varsi Arvid Saksbeh: 214 / PST Sak: Søknad om tilleggsfjord i Sirma - Tana kommune - søker Arvid Varsi (gammel sak 97/325) Dok: Oversendelse av festekontrakt - konsesjonspliktig

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.10.2012-07.10.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.10.2012-07.10.2012 08/01525-005 Lnr: 006567/12 13 Uoff: 13 12/01317-001 Datert: 14.09.2012 Arkiv: 721.1 Til: Barenssport Saksbeh: 215 / erk Sak: Avtale om salg av jaktkort og fiskekort - Barenssport, Kirkenes Dok: Avtale

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 16.03.2009-22.03.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 16.03.2009-22.03.2009 07/01566-010 Datert: 05.03.2009 Arkiv: 411.2 Til: Statens kartverk Sak: SØKNAD OM KJØP AV TILLEGG TIL BOLIGTOMT 25-67 12 Dok: skjøte sendt for tinglysning Saksbeh: 214 / JFE Lnr: 000899/09 Forrige lnr.

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.12.2009-20.12.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.12.2009-20.12.2009 09/01580-008 Datert: 07.01.2010 Arkiv: 442.1 Til: Malin Arne Sak: Tildelt hyttetomt nr. 18 - Vuorasjávri Dok: Festekontrakt gnr 6/1/207 (11) til tinglysing Lnr: 000186/10 Forrige lnr. i saken: 008562/09

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 30.01.2012-05.02.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 30.01.2012-05.02.2012 08/01585-033 Lnr: 000392/12 13 Uoff: 13 11/01301-007 Datert: 16.01.2012 Arkiv: 442.1 Til: Statens kartverk Sak: søknad om hyttetomt i leirbotnvann nord - jarl-andre bongo Dok: Tinglysing av festekontrakt

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 12.05.2014-18.05.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 12.05.2014-18.05.2014 12/01262-018 Datert: 12.05.2014 Arkiv: 462.2 Til: Statens kartverk Sak: Søknad om etablering av basestasjon på gnr 33 bnr 1 i Alta kommune, Kaiskuro Dok: Tinglysing av festekontrakt - 33/1/5 12 Lnr: 002957/14

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 25.10.2010-31.10.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 25.10.2010-31.10.2010 08/01606-013 Datert: 26.10.2010 Til: Statens kartverk Sak: Søknad om nausttomt 6/60 24 - Betten Svein-Erik Dok: Festekontrakt til tinglysing Lnr: 002911/10 Forrige lnr. i saken: 002839/10 09/01617-009

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.04.2014-20.04.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.04.2014-20.04.2014 14/00517-001 Datert: 11.04.2014 Til: Sparebank 1 Nord-Norge Sak: Samtykke til pantsetting - 21/1/66 i Karasjok kommune Dok: Samtykke til pantsetting - 21/1/66 i Karasjok kommune Saksbeh: 214 / hrk Lnr:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.09.2014-07.09.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.09.2014-07.09.2014 14/01072-002 Datert: 01.09.2014 Til: NRS Finnmark AS Sak: overf. 12/1/1 15 fra cermaq norway til nrs finnmark as Dok: godkjent overf. av festerett - skjøte til utlevering - 12/1/1 15 Lnr: 005360/14 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.06.2014-08.06.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.06.2014-08.06.2014 14/00532-002 Datert: 10.04.2014 Til: Sivertsen Rolf Sak: overf 35/1/39 12 fra Sivertsen Rolf og Astrid til Thomassen Heidi Dok: Festekontrakt til underskrift og retur - 35/1/39 12 Lnr: 002809/14 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2151-1 Sakstittel Dok.dato 24.09.2015 Vurdering om kontrakt er gyldig for 2012/34/315 Mottaker Alta kommune 2-MATRIKKEL-2012/34/315/0; Utkast - FeFo sitt forslag til møte ref

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.01.2012-15.01.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.01.2012-15.01.2012 12/00003-001 Datert: 03.01.2012 Til: Sør-Varanger kommune Sak: Flytting av punktfeste gnr 3/1/87 (30) Saksbeh: 214 / JER Dok: Søknad om fllytting av punktfeste gnr 3/1/87 (30) - tillatelse til behandling

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 17.03.2014-23.03.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 17.03.2014-23.03.2014 11/00860-024 Lnr: 001349/14 13 Uoff: 13 13/01559-006 Datert: 19.03.2014 Arkiv: 752.1 Til: Gamvik kommune Saksbeh: 214 / inw Sak: Høring - endring av skuterløypenettet i Gamvik kommune Dok: Høringsuttalelse

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 07.06.2010-13.06.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 07.06.2010-13.06.2010 10/00836-003 i Datert: 31.05.2010 Arkiv: 442.1 Fra: Mjøen Ronald Sak: søknad om hyttetomt i olderfjorddalen - ronald mjøen Dok: aksept - tildeling av hyttetomt Lnr: 004225/10 Forrige lnr. i saken: 003975/10

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/719-1 Sakstittel Dok.dato 16.03.2015 Utredningsarbeid på Felt 1 Stjernøya/Seiland - Avsender Advokatfirmaet Hjort DA Finnmarkskommisjonen 1-ARKIVKODE-412.5 Oversendelse fra Utmarksdomstolen

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.02.2012-26.02.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.02.2012-26.02.2012 06/00520-011 Datert: 09.01.2012 Arkiv: 442.1 214 / JFE Til: Statens kartverk Saksbeh: 214 / JFE Sak: SØKN OM HYTTETOMT I RUSSELV HYTTEFELT- TOMT NR. 33 Dok: Tinglysing av festekontrakt - 21/1/68 17 Lnr:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 16.02.2009-22.02.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 16.02.2009-22.02.2009 09/00036-002 Datert: 16.02.2009 Til: Solheim Sigrunn Olaug Sak: Overføring 17/232 20 fra Solheim Sofies dødsbo til Solheim Sigrunn m/flere Dok: Ber om opplysninger om betaler/fester Saksbeh: 214 / blw

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 22.06.2009-28.06.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 22.06.2009-28.06.2009 07/01159-006 Datert: 17.06.2009 Arkiv: 411.2 214 / JFE Til: Hammerfest kommune Saksbeh: 214 / JFE Sak: SØKNAD OM KJØP AV AREAL I BAKSALEN Dok: Kjøpekontrakt for underskrift og retur Lnr: 003449/09 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO:

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 08/01716-002 Datert: 14.01.2009 Arkiv: 512.1 Til: Kimberlitt AS Saksbeh: 213 / taa Sak: Søknad om eksklusiv rett til diamantprospektering - 3 områder i Sør-Varanger - Søker Kimberlitt AS Dok: Ber om ytterligere

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 05.03.2012-11.03.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 05.03.2012-11.03.2012 11/00258-007 Datert: 17.02.2012 Arkiv: 651.9 Til: INNOVASJON NORGE Sak: flisfyringsprosjekt i svanvik - sør-varanger kommune Dok: Anmodning om utbetaling av innvilget tilskudd Saksbeh: 214 / ohs Lnr: 000663/12

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 15.08.2011-21.08.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 15.08.2011-21.08.2011 11/00321-005 Datert: 15.08.2011 Til: STATENS KARTVERK Sak: fornying av festekontrakt 7/1/6 (25) Dok: festekontrakt sendt til tinglysning Lnr: 005924/11 Forrige lnr. i saken: 005911/11 11/01246-001 i Datert:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 23.07.2012-29.07.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 23.07.2012-29.07.2012 12/00698-002 Datert: 24.05.2012 Arkiv: 412.1 Til: Finnmark jordskifterett Sak: jordskiftesak 17/2012 - tillegg til fjellstrand i porsanger Dok: Krav om jordskifte - avvisning Lnr: 004291/12 Forrige lnr.

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 30.07.2012-05.08.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 30.07.2012-05.08.2012 12/00732-004 Datert: 01.08.2012 Arkiv: 611.3 Til: Finnmark fylkeskommune Sentraladministrasjonen Sak: Høring - Regional vindkraftplan for Finnmark Dok: Regional vindkraftplan for Finnmark - høringsuttalelse

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 17.01.2011-23.01.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 17.01.2011-23.01.2011 09/01008-004 Datert: 10.01.2011 Til: Torhild Gjølme Sak: Vegatkomst til gnr. 16/141 i Vadsø kommune Dok: Tilbud om kjøp av tileggsareal til gnr 16/79 03 Lnr: 000176/11 Forrige lnr. i saken: 008070/10 09/00324-022

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 31.03.2014-06.04.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 31.03.2014-06.04.2014 14/00460-002 Datert: 26.03.2014 Til: Skjerve-Nielssen & Co Advokatfirma Sak: overf. 3/1/13 25 Dok: godkjent overf. av 3/1/13 25 til Bjarne A Olsen og Anne-Katrine Roer Lnr: 002325/14 Forrige lnr. i saken:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 13.08.2012-19.08.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 13.08.2012-19.08.2012 07/00656-013 Datert: 16.07.2012 Arkiv: 411.2 214 / JFE Til: Statens kartverk Saksbeh: 214 / JFE Sak: SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSAREAL I JORDBRUK Dok: Tinglysing av skjøte - 46/160 12 Lnr: 005651/12 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.01.2013-27.01.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.01.2013-27.01.2013 13/00039-002 Datert: 22.01.2013 Arkiv: 412.4 Til: Nilsen Sigmund Sak: registrering av byggverk mellom kokelv og repparfjord - sigmund nilsen og johan eliassen Saksbeh: 214 / hrm Dok: Søknad om festekontrakt

Detaljer

Journaldato: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 05.12.2011 nnhold: SØKNAD OM GODKJENNNG AV GJETERHYTTE Nils Johannes

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.07.2009-26.07.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.07.2009-26.07.2009 07/01648-012 Datert: 19.06.2009 Arkiv: 442.1 Til: Statens kartverk Sak: SØKNAD OM HYTTETOMT, LANGVANNET Dok: Festekontrakt til tinglysing Saksbeh: 214 / JFE Lnr: 004262/09 Forrige lnr. i saken: 004259/09

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.12.2013-08.12.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.12.2013-08.12.2013 13/00991-007 Datert: 29.11.2013 Arkiv: 412.4 Til: Rønnaug Johansen Sak: søknad om festekontrakt - uregistrert byggverk i Porsanger kommune - Johansen Rønnaug Dok: Svar på søknad om kontrakt for uregistrert

Detaljer

Journaldato: 02.08.2010-06.08.2010, Adm.enhet: VF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 02.08.2010. Klassering: 511.

Journaldato: 02.08.2010-06.08.2010, Adm.enhet: VF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 02.08.2010. Klassering: 511. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.08.2010 -, Adm.enhet: VF, Dokumenttype:,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 06.09.2010 nnhold: RE: Distriktsregnskap 2009 - rbd. 21 Gearretnjárga Rbd

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 06.07.2009-12.07.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 06.07.2009-12.07.2009 07/02278-011 Datert: 07.07.2009 Arkiv: 416.1 Til: Adresseliste Sak: ANG REGULERINGSPLAN FOR LEIRBOTNVANN NORD Dok: Ber om tilbud på prosjektering av parkeringsplasser Saksbeh: 214 / JFE Lnr: 003813/09

Detaljer

Journaldato: 14.10.2013-20.10.2013, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 14.10.2013-20.10.2013, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 20.10.2013, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 21.10.2013 nnhold: Søknad om fradeling av en parsell Porsanger kommune

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 26.10.2009-02.11.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 26.10.2009-02.11.2009 08/00424-004 Datert: 26.01.2009 Arkiv: 041 Til: Statsarkivet i Tromsø Saksbeh: 214 / BLW Sak: AVLEVERING AV ARKIV VED OMORGANISERING TIL STATSARKIVET I TROMSØ Dok: Oversendelse av etterlyst arkivmateriale

Detaljer

Journaldato: 24.1.2011-30.1.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 24.1.2011-30.1.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.1.2011-30.1.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 31.01.2011 Tor-Alfred tsi, Reinbeitedistrikt 7 - Søknad om godkjenning

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 18.07.2011-24.07.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 18.07.2011-24.07.2011 11/00225-003 Datert: 10.05.2011 Arkiv: 32-1-10 Til: May-Judith Leinan Dervola Sak: fornying av festekontrakt til landbruksformål 32/1/10 (25) Dok: festekontrakt til underskrift og retur Lnr: 003636/11

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.10.2013-20.10.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.10.2013-20.10.2013 13/01493-002 Datert: 03.10.2013 Arkiv: 471.2 Til: Tana kommune Sak: etablering av BMX bane i tana bru - ved 13/299 - tana kommune Dok: Betaling av saksbehandlingsgebyr - Nærmere beskrivelse av tiltaket

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 16/195-3 Sakstittel Dok.dato 04.03.2016 Varsling av krav om kartlegging etter Mottaker Miljødirektoratet vannforskriften for nedlagt gruvevirksomhet ved Bidjovagge gruver i Kautokeino

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 18.03.2013-24.03.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 18.03.2013-24.03.2013 10/00324-010 Datert: 06.03.2013 Arkiv: 711.3 Til: Reinbeitedistrikt 30 C - Nuorttabealli (Østre sone) Sak: Etablering av nytt jaktfelt Iesjavri Nord i Alta kommune Dok: Vedr. krav om reise- og møtegodtgjørelse

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.12.2009-31.12.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.12.2009-31.12.2009 09/01646-005 Datert: 20.12.2009 Fra: Jakobsen Tor Magnar Saksbeh: 214 / tmi Sak: Overf. 5/1/37 28 fra Olsen Bjørnar Jørgen og Grindstein Margott til Jakobsen Tor Magnar Dok: Mottatt underskrevet festekontrakt

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.11.2011-20.11.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.11.2011-20.11.2011 11/00635-002 Datert: 30.05.2011 Arkiv: 141 Til: Máze Hearggit Saksbeh: 215 / erk Sak: søknad om grønne midler 2011 - opprydding av og rundt fiske- og rasteplasser - máze hearggit Dok: Ber om tilleggsopplysninger

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.02.2010-07.02.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 01.02.2010-07.02.2010 08/00581-013 Datert: 01.02.2010 Arkiv: 421.1 Til: Larsson Roger Sak: SØKNAD OM JORDBRUKSAREAL - SOKELMA Dok: Festekontrakt til underskrift og retur Lnr: 000334/10 Forrige lnr. i saken: 000298/10 10/00054-002

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 04.11.2013-10.11.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 04.11.2013-10.11.2013 13/01465-004 Datert: 01.11.2013 Arkiv: 461.2 Til: Broks Tedd Sak: søknad om vei over 5/1 til 5/200 i porsanger - tedd broks Dok: Grunneiererklæring om veirett over gnr. 5/1, til gnr. 5/200 i Olderfjord

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/2481-2 Sakstittel Dok.dato 04.01.2016 Oppretting av matrikkelen 2020/15/75 Mottaker Porsanger 10-MATRIKKEL-2020/15/75; Svar - oppretting av matrikkelen for gnr 15/75, Soldatholmen

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.07.2014-20.07.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.07.2014-20.07.2014 14/00359-002 Datert: 16.07.2014 Arkiv: 141 Til: Vardø friluftsforening Saksbeh: 214 / lkr Sak: grønne midler 2014 - benker, bord og levegger ved skagen friluftsrom - vardø friluftsforening Dok: grønne

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknader Berit Kristine Hætta Leder Inhabil i sak 3/13 og 9/13 Johan Martin Eira

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknader Berit Kristine Hætta Leder Inhabil i sak 3/13 og 9/13 Johan Martin Eira BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark - LES bygget i Kautokeino Dáhton/Dato: 07.03.2013 Áigi/Tid: 12:00-17:30 Faste medlemmer

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.12.2013-15.12.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.12.2013-15.12.2013 13/01624-006 Datert: 09.12.2013 Til: Statens kartverk Sak: søknad om kjøp 3/417 23 Dok: Tinglysing av skjøte - 3/417 23 Lnr: 008412/13 Forrige lnr. i saken: 008398/13 13/01847-002 Datert: 09.12.2013 Til:

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 14/16491-21 Sakstittel Dok.dato 22.06.2015 Sak for utmarksdomstolen - sak 14-163892TVI- Mottaker Utmarksdomstolen for Finnmark UTMA 1-ARKIVKODE-412.5; 2-KOMMUNE-2027 Sluttinnlegg

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 14/16512-6 Sakstittel Dok.dato 12.03.2015 søknad om jordbruksareal i lebesby kommune Mottaker Wibeke Slåtsveen 1-ARKIVKODE-421.1; Tinglyst festekontrakt 2022/24/19 til utlevering

Detaljer

Journaldato: 22.03.2010-28.03.2010, Adm.enhet: VF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 22.03.2010-28.03.2010, Adm.enhet: VF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.03.2010-28.03.2010, Adm.enhet: VF, Dokumenttype:,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 19.04.2010 nnhold: Overføring av snsvaret for leder av siidaandel

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 08.06.2009-14.06.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 08.06.2009-14.06.2009 09/00510-004 Datert: 04.06.2009 Til: Johansen Bertha Torbjørg Sak: Overføring 11/1/10 25 fra Guttorm Marianne til Johansen Bertha/Trane Ingmar Dok: Registrert overført festerett 11/1/10 25 Saksbeh: 214

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.02.2011-27.02.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 21.02.2011-27.02.2011 11/00181-002 Datert: 14.02.2011 Arkiv: 411.2 Til: GTI Eiendom AS Sak: søknad om opsjon på område - tømmerneset vest-pulkneset - gti eiendom Dok: Opsjonsavtale for Pulkneset, Sør-Varanger kommune Saksbeh:

Detaljer

Journaldato: 18.10.2010-22.10.2010, Adm.enhet: VF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 18.10.2010-22.10.2010, Adm.enhet: VF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 22.10.2010, Adm.enhet: VF, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 02.11.2010 SV: Vedtak 15.10.2010. utvidet virketid til 21.10.for Fellingstillatelse

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/719-18 Sakstittel Dok.dato 25.06.2015 Utredningsarbeid på Felt 1 Stjernøya/Seiland - Avsender Utmarksdomstolen for Finnmark Finnmarkskommisjonen 1-ARKIVKODE-412.5 Mottatt kjennelse

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.03.2009-08.03.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 02.03.2009-08.03.2009 08/01977-006 Datert: 02.03.2009 Arkiv: 442.1 Til: Statens kartverk Sak: Tildelt hyttetomt nr. 3 - Cahppirjohka Dok: festekontrakt sendt for tinglysning Lnr: 000411/09 Forrige lnr. i saken: 000353/09 09/00178-002

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 29.10.2012-04.11.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 29.10.2012-04.11.2012 12/01368-002 Lnr: 007928/12 13 Uoff: 13 12/00239-005 Datert: 24.10.2012 Arkiv: 141 Til: Polmak bygdelag Saksbeh: 215 / erk Sak: Grønne midler 2012 - adkomst til badestranda/polmakstranda - Polmak bygdelag

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 28.04.2014-04.05.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 28.04.2014-04.05.2014 13/01749-002 Datert: 23.04.2014 Arkiv: 733.1 Til: Øyen Sveinar Sak: søknad om lakseplass 2014 - plass nr. 105,101 og 109 i gamvik - sveinar øyen Dok: avtale om lakseplass 2014 Lnr: 003042/14 Forrige lnr.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kjell Kr. Johansen Medlem KVAP Liv Karin Olset Medlem KVAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kjell Kr. Johansen Medlem KVAP Liv Karin Olset Medlem KVAP Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 29.03.2011 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jim Magne Harr Hansen Nestleder

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.08.2012-26.08.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.08.2012-26.08.2012 09/01218-003 Lnr: 004915/12 13 Uoff: 13 11/00846-004 Datert: 25.06.2012 Til: STATENS KARTVERK v/einar Nordengen Sak: Fornying/opphør av festekontrakt for landbruksformål - 3/1/249 11 Dok: Anmodning om

Detaljer

Journaldato: 19.04.2010-23.04.2010, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 22.04.2010.

Journaldato: 19.04.2010-23.04.2010, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 22.04.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 23.04.2010, Adm.enhet: TR, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 23.04.2010 nnhold: ttalelse - søknad om godkjenning av gjeterhytte ved Altevatn

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 08.08.08 10.08.08 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 08.08.08 10.08.08 for felles Lyngen kommune J.nr: 08/00957-002 U Datert: 07.08.08 Arkiv: U63 Saksbeh.: ADM-ADM-EMH Til: Stigen Vertshus Sak: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING PÅ SOLHOV 28.08.08 Dok: SVAR ANG. SØKNAD OM UTVIDELSE AV SKJENKESTEDET 28.08.08

Detaljer

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Offentlig journal Periode: 15.08.2013 Inngående brev

Offentlig journal Periode: 15.08.2013 Inngående brev Offentlig journal Periode: 15.08.2013 Inngående brev 2013/00668-008 I Datert: 15.08.2013 Arkiv: 416 Saksans: SERVICEKONTOR/KIH Fra: Lisbeth Mogen U.off: U. OFF.: Offentleglova 25 Grad: U Sak: Ansettelsessak

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 22.07.2013-28.07.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 22.07.2013-28.07.2013 06/00415-010 Datert: 23.07.2013 214 / jer Til: Utsi Karen Ellen Marie Sak: SØKNAD OM KJØP 3-1-185 (nå 3/689) Dok: Kjøpekontrakt og skjøte til underskfift gnr 3 bnr 689 Lnr: 005373/13 Forrige lnr. i saken:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 10.12.2012-16.12.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 10.12.2012-16.12.2012 12/01169-002 Datert: 12.12.2012 Til: Hanssen Lene Sak: overf. 31/1/8 20 fra hanssen hans til hanssen lene Dok: Godkjent overdragelse til utlevering - 31/1/8 20 Lnr: 007913/12 Forrige lnr. i saken: 006250/12

Detaljer

Journaldato: 24.10.2011-30.10.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 24.10.2011-30.10.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 30.10.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 03.11.2011 Sør-Varanger kommune - Søknad om dispensasjon for tilknytning

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO:

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 07/00032-010 Datert: 02.01.2014 Arkiv: 411.2 214 / JFE Til: Hykkerud Benjamin Saksbeh: 214 / JFE Sak: SØKNAD OM KJØP AV GRUNN TILLEGG TIL 24-92 Dok: Tilbud om tilleggsjord på Lamasmoen Lnr: 000025/14 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 10.05.2010-16.05.2010

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 10.05.2010-16.05.2010 10/00364-004 Datert: 28.04.2010 Til: Olsen Agnar Charles Sak: søknad om boligtomt 7/139 25 - Olsen Agnar Charles Dok: tildeling av boligtomt 7/139 25 Lnr: 002516/10 Forrige lnr. i saken: 002425/10 09/00225-002

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 03.10.2011-09.10.2011

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 03.10.2011-09.10.2011 10/00140-013 Datert: 15.09.2011 Til: Statens kartverk Sak: registrering av trafokiosker på Elvebakken - Alta kommune - Alta kraftlag Dok: Tinglysing av skjøte - 31/838, 31/839, 31/940 12 Lnr: 006813/11

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 07.10.2013-13.10.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 07.10.2013-13.10.2013 11/00017-002 Datert: 11.10.2013 Til: Vassvik Torstein Sak: søknad om kjøp 5/1/54 23 - torstein vassvik Dok: Kjøpekontrakt for underskrift og retur Lnr: 000117/11 Forrige lnr. i saken: 000114/11 13/01432-001

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 14/16841-15 Sakstittel Dok.dato 28.08.2015 Søknad om feste av areal til nedlastingsstasjon for Mottaker Statsat AS AIS-satelitter - Domen - Vardø 1-ARKIVKODE-462.2; 2-KOMMUNE-2002;

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 10.03.2014-16.03.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 10.03.2014-16.03.2014 14/00332-002 Datert: 13.03.2014 Til: Olsen Alfon Sak: overf. 12/1/21 24 fra westberg marion til olsen alfon Dok: Godkjent skjøte sendt til tinglysing - 12/1/21 24 Lnr: 001621/14 Forrige lnr. i saken: 001461/14

Detaljer