Referat fra presidenttreff i Distrikt 104 J, 18. september 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra presidenttreff i Distrikt 104 J, 18. september 2014"

Transkript

1 Referat fra presidenttreff i Distrikt 104 J, 18. september 2014 Sted: Braanaas Gård Nordre, Skedsmo Til stede: Opprop v/ DG Lill Alver, se vedlegg sist i dokumentet. 1. Velkommen presentasjon av mål og planer for året v/ DG Lill Alver DG Lill orienterte om deltakelsen på Convention i Toronto. Hun refererte til verdenspresident Joe Preston som både synger og maler. Hans motto er: Strengthen the PRIDE vær stolt over å være Lions, vis det med synlige merker! Lill orienterte videre om at alle fagsjefene la frem sine planer for dette året på Distriktsrådsmøtet som ble holdt på Gardermoen, september i år. 2. Litt om Lions-kontoret forventninger, muligheter v/ generalsekretær Heidi Lill M. Oppegaard Generalsekretær Heidi Lill M. Oppegaard fortalte om hovedoppgaver og egne oppgaver i Lions Norge, og arbeidet med å bedre rammevilkår for Lions i det politiske Norge. Ansatte/tilknyttede i Lions Norge er foruten Heidi Lill, Vibeke Aasland (redaktør av LION + hjemmesider), Øystein Berg Nielsen (se pkt. 4), Terje Skudvig (se pkt. 5), Hroar Thorsen (leder salg og forretningsutvikling), Ingebrigt Molland (LAN), Lise Gulbrandsen (Lions Røde Fjær), Perry Ulla (fadderbarn) og Borgar Aasterud (medlemsregister). Hroar Thorsen er nyansatt, og en av hans oppgaver blir å etablere nettbutikk og hjelpe dem som ønsker å søke støtte fra legater og lignende. I tillegg skal han se på medlemsfordeler og skaffe sponsorer, lede Lions Norges samarbeid med stiftelsen Det er mitt valg og videreutvikle dette samarbeidet med Geelmuyden Kiese. Heidi Lill ønsker forslag fra medlemmene til hvilke organisasjoner vi bør samarbeide med, og tar gjerne imot gode forslag til hvordan vi kan få inn verdenspresidenten i TV-ruta under hans besøk i Norge i oktober. 3. Lions etiske norm ble lest av Stefan Soos. GMT Karin Ottosen fremførte sin flotte RAPP om alle forkortelsene i Lions. 4. Orientering om økonomien i Lions, momsrefusjon etc. v/ Øystein Berg Nielsen Øystein Berg Nilsen orienterte om søknadsrutiner i forbindelse med momsrefusjon. Det er viktig at klubbene sjekker om klubbnavnet står på listen som sendes ut fra Lions Norge. Vidar Waaden forklarte bakgrunnen for innføringen av momsrefusjon. 5. Medlemsregisteret, innbetaling til Oak Brook etc. v/ Terje Skudvig Terje Skudvig bl.a. tidligere DG i H-distriktet - oppfordret klubbene til å passe på å betale fakturaer fra Oak Brook i tide, påført klubbnummer. Valutakurs står på hver faktura. Etter 120 dager blir klubben avstengt. Viktig å rette opp e-post-adresser i medlemsregisteret ved utsendelser fra Lions blir disse benyttet.

2 6. Lions Røde Fjær/DMV LC Hvaler markedsførte filmen Det røde eplet. Tanken er å få vist filmen i skolen for barn i 12- årsalderen, i samarbeid med en tidligere rusmisbruker. Dette bør være en oppgave for Lions Norge, noe som kan kobles til Mitt valg. Opplegget er tenkt å koste kr 10,- per elev (en del til Gatemagasinet, en del til filmselskapet). Lill og Heidi Lill tar med seg filmen til Europaforum i høst. Klubber som ønsker å vise filmen, kan henvende seg til distriktets Røde Fjær-kontakt, Roar Eng. 7. Fagsjefer og soneledere presenterer neste års planer innspill/tilbakemeldinger fra klubbene ITC Bjørg M.T. Simonsen redegjorde for Balakwal-skolen i Uganda. 12 brønner ble ferdige i Videre er det bygget internat for jenter i Malawi. Norad og Lions Norge (LAN) samarbeider nå i Zambia, og en skole er under bygging i Kaoma-distriktet med lærerbolig, tre nye klasserom og latrinehus. Det forventes større antall elever etter at skolen er ferdig etter tre år. Det er aktiv deltakelse fra lokalbefolkningen. Bjørg håper alle klubbene bidrar (betaler kr 120,- per medlem), og hun kommer gjerne på besøk til klubber. PRC Maria Stave understreket at PR og informasjon er oss i klubben råttent hus gir råttent inntrykk. Når vi gir bidrag, sørg for å få noe tilbake viktige informasjonskanaler. Maria snakket om mål med PR og informasjon: Vi skal ære vår fortid, sette fokus på nåtid og planlegge fremtiden sammen. Hun kommer gjerne på sonemøter for å orientere. ITC Roy Barstad/Web.redaktør Tom Schrøder Nielsen oppfordret til å benytte Facebook, distr. 104J. De følger opp hjemmesider og medlemsregister. De gamle mailadressene blir nå borte. Mål for distriktet: - Øke besøk på hjemmesider forenklet opplæring. - Pass på å legge inn nytt styre per 1. juli (det gamle styret forsvinner 30. juni) - Sender ut månedsbrev/nyhetsbrev den 1. i hver måned viktig at medlemmenes epostadresser er riktige! - Månedlig nyhetsbrev viser lenke til nyhetsbrev på distriktet. Klubbnyheter er merket med aktuell klubb. Disse nyheter ligger også på hjemmesiden til de respektive klubber. GLT Reidar Elnan/GMT Karin Ottosen ønsker sammen å skape gode klubber og medlemmer som er STOLTE. De oppfordret til å snakke med andre i pauser på f.eks. sonemøter kan være nyttig for å få nye innspill og ideer! De vil kurse medlemmene for å kunne styre klubbene og få inn nye medlemmer. De kommer gjerne på møter. De fleste klubbene har en gjennomsnittsalder på år, og Karin mener vi i hvert fall bør prøve å holde denne gjennomsnittsalderen. PPC Vidar Waaden opplyste at Fredsplakatkonkurransen (Tegnekonkurransen) passer for aldersgruppen 7. klasse + eventuelle ungdomsgrupper på samme alder. Årets motto er: Fred, kjærlighet, forståelse. Det skal kåres en skolevinner, en vinner i hver sone og en distriktsvinner. Første uke i november samles tegningene inn i sonene, og det kåres en sonevinner på sonemøtene i november, før distriktsvinner kåres på Distriktsrådsmøtet 29. november. Vinnertegningen må sendes Oak Brook før 15. desember. FLLC Karsten Jacobsen viste film om First Lego League og Ja til utdanning. Årets oppgave leveres f.o.m. d.d skoler deltar i år. Målet er at hver klubb neste år plukker ut en skole for å delta i First Lego League i samarbeid med Inspiria eller Kunnskapsparken på Kjeller.

3 YCEC Stefan Soos takket for innsatsen i årets ungdomscamp. Utgifter sonene har hatt, skal betales av distriktets pott, og regningene sendes Arild Rambøl, LC Rælingen (inntil kr 5.000,- fra hver sone). Ungdom som klubbene ønsker å sende ut i 2015, må innrapporteres til Stefan innen 20. september. Det er rapportert ni foreløpig. Han oppfordret alle til å tenke på vertfamilier. Ungdommene som kommer, er ressurssterke, men det gjelder ikke økonomi. LRF Roar Eng opplyste at i de syv årene Røde Fjær har vært, er det samlet inn ca. 333 mill. kr. I aksjonen i 2015 regnes det med ca bøsser med kr 1.100,- i gjennomsnitt per bøsse. Ordførere i kommunene oppfordres til å gi kr 2,- per innbygger. Lions Røde Fjær 2015 bør være et tema på hvert klubbmøte og sonemøte frem til februar. Det fremkom ønske om å ha Røde Fjær-aksjon på høsten en dato lenger unna Tulipanaksjonen. VDG2 Knut-Olav Gaaseby opplyste at distriktet vårt har en uløst sak: sammenslåing av distriktene H og J. Han har en visjon om å fremlegge saksdokumenter angående en eventuell sammenslåing til neste distriktsmøte. Det er viktig å gi mest mulig saklig informasjon til alle medlemmer før Distriktsmøtet. Knut-Olav har satt opp et skjema med spørsmål, fakta FOR og MOT som ønskes besvart av hver enkelt klubb. Fordelsargumenter kontra ulemper er vesentlig for å få frem riktig kunnskap før en avgjørelse. VDG1 Helle Soos følger DG Lill nøye dette året for å lære mest mulig. Se Helles mail, sendt ut Sonelederne presenterte seg og sine planer for sonene i dette året - ganske kort. Sonelederne er: - Sone 1: Hans Arild Jaksjø, LC Greåker - Sone 2: Gunder Andersson, LC Borge - Sone 3: Jan Erik Lien, LC Moss Øst - Sone 4: Einar Kittelsen, LC Askim - Sone 5: Trygve Elmenhorst, LC Drøbak - Sone 6: Kjell Arne Andersen, LC Lørenskog - Soneleder Jon Schøning Lie, LC Strømmen, var ikke til stede Møtet ble avsluttet kl Lørenskog, 24. september 2014 Jorun S. Waaden, distriktssekretær Deltakerliste følger som vedlegg på neste side

4 Vedlegg: Deltakerliste presidenttreffet Sone 1 Borg Torgunn Magnussen, president Greåker - Kai Magnussen, president Greåker Hans Arild Jaksjø, soneleder Sarpsborg Bjørn Harald Kristiansen, president Sarpsborg Yngve Kristoffersen, LRF-kontakt Skjeberg Steinar Pettersen, president Tune Åge J. Syvertsen, president Varteig Bjørn Kristiansen Sone 2 Borge Reidar Kristiansen, president Borge Gunder Anderssson, soneleder Fredrikstad - Asbjørn Haugdal, president Fredrikstad Per Jarmann, visepresident Fredrikstad Gamlebyen Nille E. N. Oven, president Fredrikstad Glemmen Arne Trond Klemsdal, president Fredrikstad Sorgenfri Helle Soos, president og VDG1 Fredrikstad Sorgenfri - Runar Johannes Borgli Hvaler Terje Moen, president Onsøy Steinar Karlsen, visepresident Onsøy Vest Finn Nilsson, president Kråkerøy Hans Sandaas Sone 3 Moss - Oddvar Günther, styremedlem Moss Svein J. Lie, soneleder Rygge Tom Erik Pollen, president Råde Leif Granseth, president Våler Helge Aronsen, LRF-kontakt Sone 4 Hobøl Knut-Olav Gaaseby, VDG 2 Marker Arne Dehli, president Rakkestad Thomas S. Karlsen, president Skiptvet Øystein Svae Trøgstad Aksel G Kvakstad Askim Einar Kittelsen, soneleder Sone 5 Drøbak Trygve Elmenhorst, president og soneleder Nesodden Steinar Sundvoll, president Oppegård Svein Vangsøy, president Ski - Hogne Nesse, LRF-kontakt Ski - Jan Myrvold, president Vestby Cato Waak, president Ås Anders Heen, president Ås Eika Tove Heen, president Ås/Nordby Ulf Oppegård, president

5 Sone 6 Enebakk Tor H. Kristoffersen, president Lørenskog Torstein Valla, president Lørenskog Kjell Arne Andersen, soneleder Lørenskog Vest Jann Holtet, visepresident Lørenskog Vest Stein Bonsted, president Lørenskog Øst Lars Olav Haug Lørenskog/Fjellhamar Berit Hjørnevik, president Lørenskog/Fjellhamar Toril Parelius, visepresident Lørenskog/Fjellhamar Tove Høver, sekretær Rælingen Arild Rambøl, president Rælingen/Petrine Gunvor Tvete, president Sone 7 Fet - Are Bergh, president Lillestrøm Tom Due-Sørensen, visepresident Nedre Romerike Lillian Harvang, president Nittedal Tom Hexeberg, president Romerike Skanse Ragnhild Nysted, president Skedsmo Bjørn Paulshus, president Strømmen Peter Småstu, visepresident Sørum Jon-Per Haugstad, president Sørum Vest Ola Brændjord, president Sørum Vest Tor Inge Skau, visepresident For øvrig var følgende fra distriktsstyre og distriktsråd til stede: Nedre Romerike Lill Alver, distriktsguvernør Skiptvet Christer Hedenskog, distriktskasserer Lørenskog/Fjellhamar Jorun S. Waaden, distriktssekretær Lørenskog/Fjellhamar Bjørg M.T. Simonsen, IRC Lørenskog/Fjellhamar Karin Ottosen, GMT Nesodden Reidar Elnan, GLT Fredrikstad Sorgenfri - Stefan Trygve Soos, YCEC Fredrikstad Sorgenfri Maria Stave, PRC Rygge Roy Barstad, ITC Vestby Tom Schrøder-Nielsen, Web.redaktør Lørenskog Vest Vidar Waaden, PPC Tune Karsten O. Jacobsen, FLLC Skiptvet Roar Eng, Lions Røde Fjær

[År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS

[År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS [År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS Innledning Distriktsråds arbeide foregår som alt annet LIONS arbeid i den enkeltes fritid. Det gjelder derfor om å kunne utfører dette arbeid så effektivt

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2015 Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus Rena 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena Til tjeneste det gleder Side 1 av 64 THE INTERNATIONAL

Detaljer

Protokoll. for Lions Norges Riksmøte 2015. i Kirkenes

Protokoll. for Lions Norges Riksmøte 2015. i Kirkenes Protokoll for Lions Norges Riksmøte 2015 i Kirkenes 1 2 1 Åpning 1.1 MØTET BLE ÅPNET Ved at guvernørrådsleder (GRL) Kay Arne Sørensen framførte sangen «Håpets flamme» og ønsket delegater, gjester og arrangører

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013 Lions Norge Saksliste GRM 24.8. 2013 Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning på. Saken er kun til orientering I til informasjon.

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Jessheim 5. april 2014 Arrangør: Lions Club Ullensaker Til tjeneste det gleder Side 1 av 68 THE INTERNATIONAL

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotel Gardermoen Til stede: Guvernørrådsleder Tore G. Hovde, Ass. Guvernørrådsleder

Detaljer

Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion

Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion 1 Innhold 1 Velkommen til Distriktsmøte i Stavanger 3. mai 2014... 4 2 Hilsen fra ordføreren i Stavanger... 5 3 Hilsen

Detaljer

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 2015 Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 Bårdshaug Hotell, 26. April kl. 09.30 Møtepapirer. 19.04.2015 Distriktsmøte i Distrikt 104 B2, 26. april 2015. Bårdshaug Herregård, kl. 09.30 12.30 Saksliste:

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 24. mai 2013 Hotel Aleksandra Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort beslutning

Detaljer

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Roald Nilssen LC Nordkapp VÅR INNSATS LIONS FRAMTID Saksliste / referat Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A Quality

Detaljer

Medlemsmøte. Kalenderen 2012. Mandag 21. MAI kl. 1800 På Trevaren. Dagsorden: Nytt fra LC Rælingen. Dag Aktivitet Sted

Medlemsmøte. Kalenderen 2012. Mandag 21. MAI kl. 1800 På Trevaren. Dagsorden: Nytt fra LC Rælingen. Dag Aktivitet Sted 10 Kalenderen 2012 Dag Aktivitet Sted 21. mai Medlemsmøte Heimen 1.-2. juni Riksmøte Kristiansand 15. juni Sommeravslutning Trivselssenteret 22.-26. juni Convention Busan, Korea 23. årgang Medlemsmøte

Detaljer

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015 Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015 1. Åpning 1.1 Visepresident i LC Haslum, Freddy Nilsen ønsket alle velkommen og underholdt med en stemningsskapende visestubb med Lions-vri. 1.2

Detaljer

DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp

DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp Honningsvåg, den 26.mars 2013 Hilsen fra Distriktsguvernøren i 104 A Hjertelig velkommen til distriktsmøte

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Lions Norge Saksliste Guvernørrådsmøte den 22.11 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 29.mai 2015

Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 29.mai 2015 Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 29.mai 2015 Møtet ble avholdt på Thon Hotel i Kirkenes. Til stede: Guvernørrådsleder Kay Arne Sørensen, distriktsguvernørene: Halvdan

Detaljer

Klart for ny sommerleir

Klart for ny sommerleir LØVENYTT Nr. 4 April 2015 18. årgang Informasjonsorgan for Lions-medlemmene i distrikt 104F Klart for ny sommerleir Tilbakeslag og lyspunkter DGs månedsbrev Side 2 Om bare to måneder skal 18 jenter og

Detaljer

Lions-medlem i 60 år!

Lions-medlem i 60 år! LØVENYTT Informasjonsorgan for Lions-medlemmene i distrikt 104F Lions-medlem i 60 år! Legg vekt på alt det positive DGs månedsbrev Side 2 Alv Johannesen har vært medlem av Lions Club Tønsberg i 60 år.

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015 Sak- og dok.nr Guvernørrådsmøte den 14.2. 2015 1 Åpning og konstituering 2 Protokoller og referater 2.08 Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 22. november

Detaljer

Protokoll frå Distriktsmøte D104F 26. april 2014 Arrangør LC Sauherad

Protokoll frå Distriktsmøte D104F 26. april 2014 Arrangør LC Sauherad Protokoll frå Distriktsmøte D104F 26. april 2014 Arrangør LC Sauherad Norsjø Hotell, Akkerhaugen Protokoll fra DM D104F, 26. april 2014 Side 1/19 Dette sier Lov for D104F om Distriktsmøtet: 18 Avvikling

Detaljer

Se og Brøl. Nr. 3 2013/2014. Velkommen til medlemsmøte

Se og Brøl. Nr. 3 2013/2014. Velkommen til medlemsmøte - 0 - Se og Brøl Nr. 3 2013/2014. Innhold Side Presidenten har ordet 2 Ref. medl.møte 01.10. 3 Oversikt over bev. beløp 6 Ref. styremøte 21.10. 7 DG`s nov.brev 9 Velkommen til medlemsmøte Tirsdag 05. nov..

Detaljer

Asbjørn. Presidentens faste spalte: Klubbavis for Lions Club Oslo/Bryn April 2013

Asbjørn. Presidentens faste spalte: Klubbavis for Lions Club Oslo/Bryn April 2013 Klubbavis for Lions Club Oslo/Bryn April 2013 Presidentens faste spalte: Kjære alle Lionsvenner! Etter dager med sol og godt vær, håpet mange av oss at vi gikk varmere tider i møte. Mars måned er i skrivende

Detaljer

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal Skifer Hotel Oppdal Distriktsmøte 2013 Distrikt D 104 B Oppdal Sted: Rica Skifer Hotell Tid: Lørdag 20.04.2013 kl.

Detaljer

NYTT FRA LIONS CLUB STRØMMEN

NYTT FRA LIONS CLUB STRØMMEN J Stiftet 17. april 1970 NYTT FRA LIONS CLUB STRØMMEN 27. Årgang 6. Mai 2015 Ansvarlig redaktør: Jon Østli Redaksjonskomité: Oddmund Dahle, Bjørn Rognerud, Trond Mathisen MEDLEMSMØTE TREVAR N 6. Mai kl.

Detaljer

Distriktsmøte 104H. 5. april 2014

Distriktsmøte 104H. 5. april 2014 Distriktsmøte 104H 5. april 2014 Lions Club Oslo-Maud ROMMEN SKOLE Karen Platous vei 31, Oslo Rommen Skole og Kultursenter er både et aktivitetssenter for elevene på skolen og en inkluderende møteplass

Detaljer

Det er viktig at alle som har tid og lyst kan stille opp for å få gjennomført juletrefesten 9. januar best mulig.

Det er viktig at alle som har tid og lyst kan stille opp for å få gjennomført juletrefesten 9. januar best mulig. Klubbavis for Lions Club Oslo/Bryn Januar 2014 Presidentens faste spalte: MEDLEMMER Kjære alle Lionsvenner! Vel overstått. Jeg ønsker et aktivt og godt nytt år til alle! Jeg vet jo at alle dere Lions medlemmer

Detaljer

Innkalling til Riksmøte 2013

Innkalling til Riksmøte 2013 Innkalling til Riksmøte 2013 Gode venner som hjelper andre Program Riksmøtet 2013 Fredag 24. mai Kl 10:00-13:00 Kl 13:00-14:30 Kl 14:30-15:00 Kl 15:00-18:00 Kl 19:30 23:00 Registrering i Nordfjordstova

Detaljer

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Referat fra styremøte nr. 1. Dato: 15. august 2013 Kl.: 18.30 Sted: Åkerøveien 20C, 0586 Oslo Tilstede: DG Randi Mathisen, VDG1

Detaljer

Dagsorden 9. april 2011

Dagsorden 9. april 2011 Dagsorden 9. april 2011 Distriktsmøte 104F Strand Hotel Fevik 8. - 10. april 2011 Arrangør LC Hisøy 06.04.2011 Distriktsmøtepapirer DM D104F, 09. april 2011 Side 1/36 Dette sier Lov for D104F om Distriktsmøtet:

Detaljer

Distriktsmøte 104 H 13. april 2013

Distriktsmøte 104 H 13. april 2013 Distriktsmøte 104 H 13. april 2013 Lions Club Kolsås Sandvika videregående skole Elias Smiths vei 15 SANDVIKA Se veiviser på neste side! Distriktsmøte 104 H Lørdag 13. april 2013 Sandvika videregående

Detaljer

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett.

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Lions Club Odal Løvebrølet Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Redaktørens hjørne: e-post: Styret i LC Odal 2014-15: Klubbleder:

Detaljer