Gassmarkedene i endring Hva betyr det for Norge?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gassmarkedene i endring Hva betyr det for Norge?"

Transkript

1 Presentasjon for GassForum, Gardermoen 15. januar 2013 Gassmarkedene i endring Hva betyr det for Norge? Dr. ing Terje Martin Halmø Terica as

2 Tidene skifter og det gjelder også gassmarkedene! Dette har betydning for infrastruktur og priser på norsk sokkel! Globaliseringen av gassmarkedene skjer ikke som forventet i stedet øker forskjellene mellom markedene! Dette skyldes fundamentale forskjeller Europas gassetterspørsel er stagnert/faller samtidig som en rekke nye forsyningsveier åpner for nye leverandører Strukturen i det europeiske gass- og energimakedet er i endring nye aktører på scenen og de gamle selger seg ut av infrastruktur og endrer markedsroller. Liberalisering! I Europa er HUB-basert handel i fremvekst og de gamle oljeindekserte kontraktene reforhandles og er i ferd med å forsvinne. Norges infrastruktur er 95% knyttet opp mot NV Europa og prisene i Europa presses kraftig nedover skattetapet for Norge kan bli stort! Kjøperne av norsk gass i Europa er gått oppstrøms og norske gass-selgere går nedstrøms også dette flytter grunnrente ut av Norge og til kundeland! Norsk gassinfrastruktur selges nå ut til utenlandske investors hvilke garantier er gitt og hva betyr utsalget? Vil/må/bør Petoro også selge seg ned? Kraftig endring av gassens rolle skaper ny og stor etterspørsel etter LNG. HUB-basert handel må bli standard også i Norge og denne må bli net-back NBP minus...

3 Det europeiske gassnettet ved årtusenskiftet var velutbygd og sørget for tilførsel fra mange kilder

4 Skifergassen i USA har endret gassmarkedet USA vil forbli et eget market USA s samlede reserver for gass beregnes nå til ca 25 TCM, dvs ca 35 års forbruk I mars i år ble reservene ned-justert fra ca 35 TCM til 25 TCM pga prisfallet fra 4 til 2,5 USD/mmBTU Det betyr at USA har ca 15 års ekstra forbruk for en kostnad mellom 2,5 og 4 USD/mmBTU Samtidig vil forbruket stige noe, samt at teknologien vil utvikle seg noe Vi kan derfor forvente at prisnivået i USA vil holde seg lavt En rekke nye crackere á 1,5 Mtpa er nå under bygging i USA basert på etan fra skifergass og gass erstatter kull til kraft USA bare i begrenset grad tillate eksport av gass. Dette pga behovet for lave gasspriser for å oppnå ny vekst i USA (DOE-EIA AEO 2012)

5 Fukushima rammet tilliten til kjernekraft - og medførte utfasing av kjernekraft i Tyskland Oppstarting av kjernekraft i Japan går tregt, men kan bli økonomisk nødvendig Japan har begrenset tilgang til fornybare energikilder Men det finnes betydelige mengder med gasshydrat i havet utenfor Japan Dette kan medføre utvinning på lang sikt, men neppe før 2050

6 Globaliseringen av gassmarkedene skjer ikke som forventet forskjellene øker! Tradisjonelt har vi hatt tre separate gassmarkeder i verden. Ved fremveksten av LNG som commodity har sterke krefter argumentert for et globalt gassmarked, herunder IEA. Riktignok har vi fått visse koblinger mellom markedene, men fundamentale forskjeller vil hindre globalisering Den viktigste forskjellen baserer seg på egenforsyningsgrad Det er stor motstand i USA og Asia mot globaliserte markeder

7 Strukturen i det europeiske gass- og energimakedet er i raske endring Det europeiske (EU) gassmarkedet har vært gjenstand for dyptgripende endringer Gassdirektivet krevde tredjeparts adgang til infrastrukturen og fjernet monopoler i midtstrømsleddet Kompromiss om fjerning av «take-or-pay» og «destination clauses» i de lange kontraktene har gitt selgerne direkte tilgang til markedet Grossistene og industri kunne derfor handle direkte med selgerne, dvs gå utenom de tradisjonelle importørene som før satt med midt-strøms monopol Disse kompenserte med å gå oppstrøms, ref Ruhrgas, VNG, Centrica og GDF-Suez De store selgerne, dvs. Gazprom, Sonatrach, Qatar Petroleum og Statoil, har etablert seg som direkte selgere i markedet Import av LNG til nye terminaler i Europa og etableringen av nye HUB-er (særlig NBP og TTF) har satt fart i endringene Konsekvensene er at rollene har endret seg EON.Ruhrgas og VNG har tapt hhv 200 M og 100 M Euro pr kvartal i flere kvartaler EON har derfor solgt sin gassinfrastruktur/transmisjonsnett i Tyskland til kanadiske investors HUB-basert handel har vokst kraftig, NBP har churn rate på 21 og TTF på 14 De lange olje-indexerte kontraktene reforhandles nå, dvs minimumsavtaket reduseres kraftig, og vil snart være historie og erstattes av HUB-baserte priser Prisene faller

8 Markedsføring og prising av gass i Europa overføres nå til HUBer og børser for naturgass Den første HUBen i Europa var NBP, (National Balancing Point), i UK, etablert i 1996 Handel på NBP går over ICE, (InterContinental Exchange) TTF (Title Transfer Facility) i Nederland ble etablert i 2003 og har utviklet seg til å bli den viktigste på kontinentet ZEE i Zeebrügge er en viktig fysisk hub og er nylig etablert som handelshub, ZTP. HUBenes betydning går langt forbi selve handelen på dem. Langtids-kontraktene prises enten direkte til HUBene eller indexeres mot dem

9 Liberaliseringen av gassmarkedet i Europa hadde en treg start, men skjøt fart med skifergassen i USA HUBene i Europa ble etablert fra 2000 og frem til 2010 I Tyskland ble 19 markedssoner omgjort til 2 Markedsområder fra 2007 til 2010 I Storbritannia ble det bygget 4 LNG terminaler med samlet kapasitet på 55 bcma (billion cubic metres per anno = milliarder Sm 3 /år) Det ble bygget 2 rørledninger over den engelske kanal, Interconnector og BBL med samlet kapasitet på 36 bcma sørover og 41 bcma nordover Samtidig ble det bygget 51 bcma ny LNGterminal kapasitet i Europa og ytterligere 30 bcma er under bygging. Gazprom har bygget 2 rør med til sammen 55 bcma kapasitet fra Vyborg til Greifswald i Tyskland og Norge bygget Langeled med kapasitet på 25 bcma Masse ny gass flommet inn i Europa og prisene ble satt ved HUBene

10 Store mengder gass strømmer til Europa, prisene skal ned, men Europa blir liggende mellom USA og Asia

11 Globaliseringen av gassmarkedene skjer ikke som forventet forskjellene øker! Hvor lenge? *) Noen oppstrømsaktører vil ha prisene opp, mens nedstrømsaktørene vil ha prisene ned i Europa Kilde: BP Statistical Review of World Energy 2012

12 Prisfall i Europa fører til kraftig skattetap for Norge skal vi forholde oss passivt til det? Kostnad for produksjon av gass på norsk sokkel ligger mellom 1 og 2 USD/MMBtu Liquefaction kostnad ligger generelt på ca 3 6 USD/MMBtu Transport koster typisk 1 USD/dag&cm liq, dvs ca 1 øre/dag&cm gass +/- 50%, dvs ca 1USD/MMBtu for en 25 dagers reise Dette betyr at for alle feltene utenom Snøhvit, er priser over 4 USD/MMBtu superprofitt og beskattes med 78% petroleumskatt. Skattetapet mellom Troll til Emden og NBP priser er for tiden 78% av ca 4 USD/MMBtu, dvs ca. 75 GNOK om det var for all norsk gass per år. For hver 1 USD/MMBtu prisene faller i Europa taper Norge ca milliarder kroner Er det sannsynlig at prisene for gass i Asia vil holde seg mer enn 3-5 USD/MMBtu over Europeiske priser? Er det sannsynlig at prisforskjellen mellom NBP og Brent vil være mer enn 5-8 USD/MMBtu? Bør vi i såfall produsere LNG og GTL-diesel i Norge i stedet for å sende all gassen til EU? Har det egenverdi å ha et alternativt markedsutløp for norsk gass til Europa? - også for gassprisen? Har det egenverdi å drive med industriproduksjon i Norge?

13 Norges infrastruktur er 95% knyttet opp mot NV Europa Alle rørene går til Europa og er eksponert for europeiske priser 5 % av norsk gass er LNG som kan eksporteres til de beste markedene God grunn til å diversifisere markedseksponeringen for norsk gass? Bør la en del av rørene gå ut på dato?

14 Norsk gassinfrastruktur (Gassled) selges nå ut til utenlandske, finansielle investors Utsalget av norsk infrastruktur er godkjent av OED/norske myndigheter hvilke garantier er gitt? For avkastning på kapitalen? For tariffene på norsk sokkel? For utvidelse av infrastrukturen? Skal de delta i forinvestering i et eventuelt Barents-pipe? I såfall, vil da tariffen på norsk sokkel øke? Styrelederne i Solveig og Njord er sentrale aktører med stor innflytelse i norsk petroleumsvirksomhet Johan Nic. Vold er tidligere NK i Statoil og sjef for Shell i Europa Tore Sandvold er tidligere ekspedisjonssjef for olje og gass i OED Kalle Manshaus (ConocoPhillips) er tidligere departementsråd i OED Bør Gassled omfatte all norsk infrastruktur? I såfall blir «tolling avgiften» for LNG produksjon halvert Gassco blir da operatør og Statoil, Shell eller andre blir TSP

15 Norsk gassinfrastruktur selges nå ut til utenlandske og finansielle investors : Solveig: tidl. Statoil, Johan Nic Vold = SL Njord: «Exxon, Tore Sandvold = SL Silex : «Total Infragas: «Shell SL= Styreleder

16 Kraftig endring av gassens rolle skaper ny og stor etterspørsel etter LNG og behov for ny infrastruktur Fornybar kraftproduksjon vil i stor grad være i lavspenningsområdet og lokale lager vil dermed unngå kraftig utbygging av høyspenningsnettet En betydelig del av dagens gassmaked i Europa vil bli lagt om til LNG for å være tilpasset rollen som lokalt lager for fornybar kraftproduksjon Maritim sektor vil kreve 150 bcm(?) gass som LNG innen 2050 Skal Norge i denne situasjon fortsatt ha adskilt rør og LNG infrastruktur eller bør Gassled evt et nytt LNGled - få ansvar for LNG infrastruktur? Betyr at LNG anlegg blir «tolling facilities» på samme måte som Kårstø og Kollsnes og med halvert avkastningskrav for kapitalen - dvs halv kostnad dvs 1,5-3 USD/MMBtu for liquefactiion Betyr at Gassco blir operatør og selskaper som Statoil, Shell eller Total blir TSP Technical Service Provider dvs driftsoperatør Betyr at andre enn oljeselskapene kan investere i infrastrukturen, herunder LNG-anlegg Hvis markedet etterspør LNG må Norge kunne levere LNG. Kan åpne for bygging av LNG anlegg i Nordland, Trøndelag og på Vestlandet Vestlandet etter hvert som rørledningene går ut på dato

17 LNG blir viktig maritimt drivstoff ihh til Marpol VI, Nordsjøen alt etablert som ECA. Nord Norge følger snart etter Dette krever LNG depoter langs hele kysten. Snøhvit må etablere kai-fasilitet for mindre skip Kilde: DNV: «Greener shipping in North America», Feb 2011

18 LNG er i ferd med å bli et eget produkt ikke bare en transportløsning! Gass i transport er sterkt økende i hele verden Startet i Norge med LNG fra Tjeldbergodden og videreutviklet av Gasnor Shell har nå kjøpt Gasnor og satser på LNG basert gassdistribusjon I Europa LNG kommer til å bli foretrukket lagring for lokal fornybar kraftproduksjon Kilde: DNV

19 Teknologisk utvikling går raskt - særlig innen LNG teknologi. LNG vil fremover kunne bli produsert fra flytende innretninger Disse kan snart brukes i sekvens på små felt som ikke er lønnsomme alene Denne utviklingen starter i smult farvann, dvs Australia, men kommer til Norge med tiden

20 Teknologisk utvikling går raskt - særlig innen LNG teknologi. LNG carriers blir stadig større og transporten billigere Panamakanalen er under utvidelse og kan ta større skip Kan bli aktuelt med LNG transport gjennom NØ-passasjen

21 «Problemet» med de lange verdifulle gasskontraktene hva er det egentlig? Kjøpere og selgere Selgere 1. Ekofisk-lisensen representert ved Phillips-gruppen, men politisk press fra staten 2. Statfjord og Trollgruppene representert ved Statoil, men støttet av partnerne 3. GFU Gassforhandlings- utvalget ledet av Statoil med støtte fra partnere Kjøpere: Konsortiet verdens sterkeste kjøpergruppe ledet av Ruhrgas Et reellt kjøperkartell De lange kontraktene Langsiktige uttømmings-kontrakter eller 20+ år Olje-indexerte gasspriser Rabatt for volum og kjøps-forpliktelse Take-or-pay klausuler Konkurranseforbud såkalte «Destination clauses» Avtaks-fleksibilitet maksimal og minimalforpliktelser, nominering, temperaturfleksibilitet i noen kontrakter Kjøperne hevdet at selgerne var et kartell ihh tileu s konkurranserlovgivning Norge var ikke EU medlem, men medlem av EEA/EØS og måtte akseptere dette GFU ble oppløst pr , og alle selskaper selger separat etter dette

22 Handel med langtidskontrakter vil få en ny form. Ved HUBer handles volumstriper, kortere eller lengre

23 Tiden er overmoden for endring i det norske system for markedsføring av gass tidsånden tilsier en HUB! BBP - Bygnes Balancing Point BBP NBP TTF ZEE Det bør etableres en norsk handels-hub med utgangspunkt i Draupner Sleipner som fysiske hubber og Bygnes som Balancing Point. Prisingen på BBP skal være netback fra NBP siden all norsk gass til UK selges som NBP og Troll til Zeebrügge selges også til NBP NBP net-back på BBP bør være max-pris. Lengre nord gis ytterligere fradrag ihh til tariff Staten/Petoro bør stille gass til disp for BBP ved å bruke TKM, ref Gas Terra i Nederland

24 Tiden er overmoden for endring i det norske system for markedsføring av gass tidsånden tilsier en HUB! BBP - Bygnes Balancing Point BBP NBP TTF ZEE BBP bør drives fysisk av Gassco som har ansvaret for balansering fra Norge Handel med BBP bør drives av NordPoolGas etter mønster av NordPoolKraft og med samme elektroniske handelsverktøy Det etableres en standard kontrakt for gass, som NBP 97 Prisene publiseres daglig som for kraft, olje og karbonkvoter Gasskjøpere med flate kontrakter får ytterligere rabatt, ref kraft

25 Videre utvikling av infrastrukturen nordover vil kreve at prisingen blir BBP minus Tariff, samt rabatt ihh til kontrakt BBP - Bygnes Balancing Point BBP NBP TTF ZEE

26 Tilfredstiller BBP og et norsk regime for gasshandel EU s Gassdirektiv og konkurranseregler? Sannsynligvis, fordi: o Gasshandelen ønskes flyttes til HUBer, langtidskontrakter får endret form og fleksibilitet som oppnås ved andre virkemidler enn før. o Gassdirektivene, som skal gjelde nedstrøms i Norge krever o tredjepartsadgang i rørene fra Norge til kontinentet, o forbud mot kartellvirksomhet, dvs økt konkurranse om salg o forbyr «predatory behaviour» i gass-salg, dvs utøvelse av markedsmakt o etablering av Regulatory Authority som skal før tilsyn med etterlevelse o unbundling av accounts, dvs klart skille mellom salgsaktiviter og drift o transparens i systemet, dvs full åpenhet og tydelighet om priser og tariffer o beskyttelse av små og sårbare aktører og kunder o Gassdirektivet no 2, 2003/55/EC gjelder oppstrøms fra 2005 og nedstrøms fra 2014, o Gassdirektivet no 3, 2009/73/EC omfatter også EEA/EØS

27 Hva bør vi forvente av utvikling for det norske markedet for naturgass fremover? Staten bidrar til at hensikten med Gassdirektivet blir oppfyllt nedstrøms også for aktører i Norge Etablering av en BBP HUB for naturgass i Norge NVE splittes opp slik at Regulatoren for Gassdirektivet i Norge blir fullstendig uavhengig av kraftbransjen og Regulatoren for Kraftdirektivet Full åpenhet om priser og tariffer i tydelig språk og jevnlig publisering av disse Etablering av standardkontrakt for kjøp av gass over BBP som for kjøp av gass over NBP med NBP 97 i UK Tilsyn med at gass-selgere ikke får anledning til bruk av utilbørlig markedsmakt, dvs «predatory behaviour» Staten bidrar med gass fra TKM og LNG fra Snøhvit for å balansere handel med gass over BBP og for etablering av LNG depoter for lokal distribusjon av gass til næringsvirksomhet og industri

28 Takk for oppmerksomheten!

29

30

31

32

33

34

35 Source: Gas Strategies, 11.Jan 2013

36 Source: Gas Strategies, 11.Jan 2013

37 Industrikontrakter oppnår også lavere priser enn gjennomsnitt importpriser, ref Frankrike Kilde: Gas Strategies Pricing Data Services, Feb 2012

38 Prisutviklingen for gass i Europa tilsier større spredning mellom Troll og NBP 100 E/000m 3 tilsvarer: NOK 0,75/m 3 og ca 3 $/MMBTU Kilde: Gas Strategies, Pricing Data Service, 27.sept 2012

39 Gassprisene i Europa går mot HUB prising Ref Troll til Emden og Troll til ZEE

40 Europas gassetterspørsel er stagnert/faller og nye forsyningsveier åpner for nye leverandører Europa forventes å få betydelig økt tilførsel av gass, samtidig som egenproduksjonen faller. Nye rør fra Russland, Sentral- Asia og Afrika samt LNG fra Midt-Østen, Afrika og Trinidad vil mette markedet i Europa. EU skal møte sitt krav - 20% reduksjon i CO 2 utslipp - frem mot 2020 Massiv satsing på isolering av bygninger Samtidig satser EU massivt på fornybare kilder. Gass vil få en ny rolle som back-up Prisene i Europa blir kraftig presset

41 LNG er i ferd med å bli et eget produkt ikke bare en transportløsning! Marpol VI og ECAs endrer drivstoffbehov for verdens skipsfart, overgang til LNG forventes NV Europa skal slutte med marin diesel fra Nord-Norge kommer sikkert med snart Kilde: DNV

42 LNG trades to Japan

43 Hva betyr dette for norsk gassbasert industri og gassbaserte arbeidsplasser i Norge? Det må bygges flere LNG anlegg i Norge. Dette kan skape virksomhet og arbeidsplasser i Norge, særlig i Midt- og Nord Norge Gassprisene i Europa er fallende det betyr at net-back prisene i Norge blir relativt sett enda billigere, ettersom tariffene neppe vil falle når drift, vedlikehold og renter etter hvert skal øke. Dette betyr at det bør bli tilgang til mye og klart rimeligere gass både ved nye LNG anlegg (foran kjøleanleggene) og ved eksisterende landanlegg. Norske net-back priser bør noteres på samme måte som ved HUBene i Europa og være basert på prisene ved disse, ref forslag til HUB på Bygnes, BBP, Bygnes Balancing Point Norske myndigheter bør ta ansvar for opprettelsen av en slik HUB fasilitet for gass i Norge Bør Gassled/Gassco eie og drive hele den norske infrastrukturen, inkludert alle LNG base-load anlegg? Staten ved Petoro bør ta ansvar for at en norsk HUB som BBP får tilstrekkelig med gass til rådighet for handel, ref. Gas Terra i Nederland sin oppslutning om TTF I en slik setting blir det neppe behov for «konsesjonsgass» og alle seriøse aktører norske som internasjonale kan få tilgang til gass lokalt Ettersom store mengder norsk gass allerede selges til europeiske HUB priser kan en norsk HUB med net-back pris trolig etableres allerede nå uten innvendinger fra EU.

23.04.2013. Hvordan prises gass internasjonalt? Er det grunnlag for å etablere en gass HUB i Norge?

23.04.2013. Hvordan prises gass internasjonalt? Er det grunnlag for å etablere en gass HUB i Norge? Foredrag Den norske Gasskonferansen Bergen 10 april 2013 Norsk gass har vært solgt til langsiktige, fleksible avtaler hvor pris har vært indeksert hovedsakelig mot olje Hvordan prises gass internasjonalt?

Detaljer

Statoil har en sterk gassposisjon

Statoil har en sterk gassposisjon Statoil har en sterk gassposisjon Rune Bjørnson, konserndirektør, Naturgass, Statoil Presseseminar, Oslo, 2. september 21 2 Store nasjonale inntekter fra gasseksporten Fra olje til gassdominans på norsk

Detaljer

En unik gassposisjon. Jan Rune Schøpp, Direktør Naturgass, Strategi og analyse JazzGass, 20. juli 2010

En unik gassposisjon. Jan Rune Schøpp, Direktør Naturgass, Strategi og analyse JazzGass, 20. juli 2010 En unik gassposisjon Jan Rune Schøpp, Direktør Naturgass, Strategi og analyse JazzGass, 20. juli 2010 50 års utvikling av naturgassmarkedet i Europa 2 1996: Troll starter eksport til Europa 2008: LNG til

Detaljer

Konkretisering av en Gass HUB Norge

Konkretisering av en Gass HUB Norge 1 Konkretisering av en Gass HUB Norge Sammendrag Rapport til Norges Forskningsråd (NFR) Gassmaks Oppdrag 12/9680 Eclipse Energy Group, Bakka&Associates, Terica as Juni 2013 2 Bakgrunn, hensikt og organisering

Detaljer

SDØE 1. kvartal 2010. Pressekonferanse Stavanger 10. mai 2010 Marion Svihus, økonomidirektør Laurits Haga, markedsdirektør

SDØE 1. kvartal 2010. Pressekonferanse Stavanger 10. mai 2010 Marion Svihus, økonomidirektør Laurits Haga, markedsdirektør SDØE 1. kvartal 21 Pressekonferanse Stavanger 1. mai 21 Marion Svihus, økonomidirektør Laurits Haga, markedsdirektør Fortsatt høy produksjon Kritiske prestasjonsindikatorer (KPI-er) Første kvartal 21 Første

Detaljer

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9.

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. august 2005 Norge og norsk næringsliv har et godt utgangspunkt Verdens

Detaljer

Konkretisering av en Gass HUB Norge

Konkretisering av en Gass HUB Norge 1 Konkretisering av en Gass HUB Norge C - Alternative modeller for etableringsfasen Rapport til Norges Forskningsråd (NFR) Gassmaks Oppdrag 12/9680 Terica as Juni 2013 2 Sammendrag Terica konstaterer at

Detaljer

NORSK GASS. v/ Tore Nordtun Energi- og miljøpolitisk talsmann Arbeiderpartiet

NORSK GASS. v/ Tore Nordtun Energi- og miljøpolitisk talsmann Arbeiderpartiet NORSK GASS v/ Tore Nordtun Energi- og miljøpolitisk talsmann Arbeiderpartiet Soria Moria Innenlands bruk av naturgass Innenfor våre internasjonale klimaforpliktelser må en større del av naturgassen som

Detaljer

Hvorfor og hvordan gi økt konkurranse i det norske LNG- markedet

Hvorfor og hvordan gi økt konkurranse i det norske LNG- markedet Hvorfor og hvordan gi økt konkurranse i det norske LNG- markedet LNG konferansen 20. november 2013 Spesialrådgiver Geir Høibye Næringslivets NOx-fond Index Commodities Research Distillates demand is driving

Detaljer

Salg av Statfjordgass Av Kristin Øye Gjerde

Salg av Statfjordgass Av Kristin Øye Gjerde Salg av Statfjordgass Av Kristin Øye Gjerde Gassco sørger for at norsk gass blir levert til Europa, der den utgjør nesten 20 prosent av det totale gassforbruket. Foto: Gassco Gass har blitt brukt i mange

Detaljer

Perspectives for the European Gas Market and the Importance of Shale Gas

Perspectives for the European Gas Market and the Importance of Shale Gas 1 Perspectives for the European Gas Market and the Importance of Shale Gas Knut Einar Rosendahl Forskningsavdelingen, Statistisk sentralbyrå Petrosam-konferanse, Stavanger, November 2011 1 Oversikt over

Detaljer

FAKTA. Kollsnes. prosessanlegg

FAKTA. Kollsnes. prosessanlegg FAKTA Kollsnes prosessanlegg Som en oase lyser prosessanlegget opp kystlandskapet en sensommerkveld Kollsnesanlegget spiller en nøkkelrolle når det gjelder transport av gass i store mengder fra felt i

Detaljer

Olje- og energidepartementet. EU og gass. Morten Anker. Norsk olje og gass skatteseminar 2017

Olje- og energidepartementet. EU og gass. Morten Anker. Norsk olje og gass skatteseminar 2017 Olje- og energidepartementet EU og gass Morten Anker Norsk olje og gass skatteseminar 2017 Gass er en sentral energibærer i EU Andel primær energi Sammensetning av gassforbruket 4 % 14 % 17 % 27 % Kull

Detaljer

Kårstø. Gassprosesseringsanlegg FAKTA

Kårstø. Gassprosesseringsanlegg FAKTA Kårstø Gassprosesseringsanlegg FAKTA Kårstø gassprosesseringsanlegg i Nord-Rogaland er Europas største i sitt slag. Anlegget spiller en nøkkelrolle når det gjelder transport og behandling av gass og kondensat

Detaljer

Tre konsesjoner hvorfor skjer det så lite/ingenting i Norge?

Tre konsesjoner hvorfor skjer det så lite/ingenting i Norge? Tre konsesjoner hvorfor skjer det så lite/ingenting i Norge? Desemberkonferansen 2005 Lars B. Stoltenberg Tre konsesjoner Hvorfor skjer det så lite? Hvor står vi i dag og hvorfor? Volumperspektivet Priseperspektivet

Detaljer

LNG som drivstoff for skip

LNG som drivstoff for skip LNG som drivstoff for skip Per Magne Einang www.marintek.sintef.no 1 LNG som drivstoff for skip Innhold Avgassutslipp fra skipsfart Gassdrift av skip i Norske farvann Konkurransekraft LNG vs MDO Gassdrift

Detaljer

GASSEKSPORT FRÅ NORSK SOKKEL

GASSEKSPORT FRÅ NORSK SOKKEL 6 GASSEKSPORT FRÅ NORSK SOKKEL 43 120 Mrd. Sm3 80 40 0 1990 2000 2020 Gassverksemda utgjer ein stadig større del av petroleumssektoren, og gir staten store inntekter. Norsk gass er også viktig for energi

Detaljer

Infrastrukturløsning for Norskehavet Norskehavsprosjektet

Infrastrukturløsning for Norskehavet Norskehavsprosjektet Infrastrukturløsning for Norskehavet Norskehavsprosjektet Thor Otto Lohne, Gassco Molde 19. juli 2011 Gassco i et nøtteskall Gassco har ansvar for sikker og effektiv transport av gass fra norsk sokkel

Detaljer

Naturgass i et norsk og europeisk energiperspektiv Stockholm 19. april

Naturgass i et norsk og europeisk energiperspektiv Stockholm 19. april Naturgass i et norsk og europeisk energiperspektiv Stockholm 19. april Anita Utseth - statssekretær, Olje- og energidepartmentet EUs import av naturgass ¼ av det europeiske energiforbruket basert på naturgass

Detaljer

Oljemeldingen 2004 Sett med globale linser.

Oljemeldingen 2004 Sett med globale linser. Oljemeldingen 2004 Sett med globale linser. David Ottesen Regions direktør, r, Sør r Europa-Afrika Baker Hughes INTEQ Norsk Petroleumsforenings fagkomité for petroleumsøkonomi i samarbeid med Olje- og

Detaljer

NOx-fondet og støtte til tiltak

NOx-fondet og støtte til tiltak NOx-fondet og støtte til tiltak Energiforum Østfold Frokostseminar Quality Hotell, Grålum 26. september 2013 Spesialrådgiver Geir Høibye Næringslivets NOx-fond Miljøavtalen om NOx 2008 til 2017 Fiskal

Detaljer

Vilkår for forsyning til industri i ulike regimer og land

Vilkår for forsyning til industri i ulike regimer og land Vilkår for forsyning til industri i ulike regimer og land Teknas SET-konferanse, 3. november 2011 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Norsk Industri - Tall og fakta 2010 2 200 medlemsbedrifter

Detaljer

Energi, klima og miljø

Energi, klima og miljø Energi, klima og miljø Konsernsjef Tom Nysted, Agder Energi Agder Energi ledende i Norge innen miljøvennlige energiløsninger 2 Vannkraft 31 heleide og 16 deleide kraftstasjoner i Agder og Telemark 7 800

Detaljer

GASSEN KOMMER TIL NORGE

GASSEN KOMMER TIL NORGE GASSEN KOMMER TIL NORGE Kårstø Kollsnes Tjeldbergodden Nyhamna Melkøya Snurrevarden Risavika 1970+: Stortinget bestemmer at gassen skal ilandføres i Norge Friggfeltet åpner sept 1977 1987: Brundtland-kommisjonen

Detaljer

HAVENERGI ET BUSINESS CASE FOR NORGE?

HAVENERGI ET BUSINESS CASE FOR NORGE? Havenergi hva nå? Arntzen de Besche og Norwea 16. september 2011 Ved Åsmund Jenssen, partner, THEMA Consulting Group HAVENERGI ET BUSINESS CASE FOR NORGE? Business case: På sikt må havenergi være lønnsomt

Detaljer

LOs prioriteringer på energi og klima

LOs prioriteringer på energi og klima Dag Odnes Klimastrategisk plan Fagbevegelsen er en av de få organisasjoner i det sivile samfunn som jobber aktivt inn mot alle de tre viktige områdene som påvirker og blir påvirket av klimaendring; det

Detaljer

6 Gasseksport frå norsk sokkel

6 Gasseksport frå norsk sokkel 6 Gasseksport frå norsk sokkel 45 Gassverksemda utgjer ein stadig større del av petroleumssektoren, og gir dermed staten store inntekter. Norsk gass er også viktig for energiforsyninga i Europa og blir

Detaljer

for olje- og gassnasjonen Norge? Hans Henrik Ramm Ramm Kommunikasjon Sikkerhet/Undervannsoperasjoner 2010 11. august 2010

for olje- og gassnasjonen Norge? Hans Henrik Ramm Ramm Kommunikasjon Sikkerhet/Undervannsoperasjoner 2010 11. august 2010 Hva betyr skifergassrevolusjonen og GoM-ulykken for olje- og gassnasjonen Norge? Hans Henrik Ramm Ramm Kommunikasjon Sikkerhet/Undervannsoperasjoner 2010 11. august 2010 WEO Reference scenario Source:

Detaljer

Forskrift om fastsettelse av tariffer mv. for bestemte innretninger. Denne forskriften får anvendelse for innretninger som nevnt i tredje ledd.

Forskrift om fastsettelse av tariffer mv. for bestemte innretninger. Denne forskriften får anvendelse for innretninger som nevnt i tredje ledd. Forskrift om fastsettelse av tariffer mv. for bestemte innretninger Fastsatt av Olje-og energidepartementet den 20. desember 2002 med hjemmel i lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet 10-18

Detaljer

Føringer for regional utvikling - eksisterende anlegg, gass, CO 2. (Lohne, 2012) (KU, Aasta Hansteen, fig. 3-2, s. 15) T-bend for uttak av gass?

Føringer for regional utvikling - eksisterende anlegg, gass, CO 2. (Lohne, 2012) (KU, Aasta Hansteen, fig. 3-2, s. 15) T-bend for uttak av gass? Føringer for regional utvikling - eksisterende anlegg, gass, CO 2 (Lohne, 2012) (KU, Aasta Hansteen, fig. 3-2, s. 15) T-bend for uttak av gass? Ny infrastruktur og global utvikling Et gass rør fra Barentshavet

Detaljer

Krevende tider, men betinget optimisme!

Krevende tider, men betinget optimisme! Krevende tider, men betinget optimisme! Åpent medlemsmøte, Norsk Industri Olje & Gass Oslo, 22. oktober Jan Skogseth, Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Norsk leverandørindustrikonkurransekraft i et

Detaljer

Endringer i energibildet og konsekvenser for Forus

Endringer i energibildet og konsekvenser for Forus SpareBank 1 SR-Bank Markets Endringer i energibildet og konsekvenser for Forus Forusmøtet 2014 29. April 2014 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom, Sparebank 1 SR-Bank - 1 - Hvor store blir endringene og hvordan

Detaljer

Miljøvennlig bruk av gass i Norge

Miljøvennlig bruk av gass i Norge Miljøvennlig bruk av gass i Norge Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen Gasskonferansen 2007 Bergen 25. april Norge som miljøvennlig energinasjon Naturgass - en viktig del av et miljøvennlig og diversifisert

Detaljer

Nettdrift: Særlig om tredjepartsadgang til oppstrøms gassrørledningsnett

Nettdrift: Særlig om tredjepartsadgang til oppstrøms gassrørledningsnett Nettdrift: Særlig om tredjepartsadgang til oppstrøms gassrørledningsnett JUS5410 Petroleumsrett H2012 Henrik Bjørnebye henrik.bjornebye@jus.uio.no Førsteamanuensis Nordisk institutt for sjørett Avdeling

Detaljer

UTKAST. 1. Virkeområde mv. skal lyde:

UTKAST. 1. Virkeområde mv. skal lyde: Forskrift om endring i forskrift 20. desember 2002 nr. 1724 om fastsettelse av tariffer mv. for bestemte innretninger. Fastsatt av Olje- og energidepartementet [..] 2005 med hjemmel i lov 29. november

Detaljer

Internasjonale energiutsikter

Internasjonale energiutsikter Internasjonale energiutsikter Implikasjoner for økonomi og politikk Presentasjon for Norsk Olje og Gass Sola, 23. august 213 Klaus Mohn, professor i petroleumsøkonomi (klaus.mohn@uis.no, UiS homepage,

Detaljer

MULIGHETER FOR LNG PÅ MINDRE STEDER

MULIGHETER FOR LNG PÅ MINDRE STEDER Gasskonferansen i Bergen 2008 MULIGHETER FOR LNG PÅ MINDRE STEDER Dag Lilletvedt Daglig leder LIQUILINE AS 30. april 2008 Agenda Gasskonferansen 2008 - LNG til mindre steder Status tradisjonelle LNG-distribusjonsmåter

Detaljer

Kårstø. Gassprosesseringsanlegg FAKTA

Kårstø. Gassprosesseringsanlegg FAKTA Kårstø Gassprosesseringsanlegg FAKTA Kårstø gassprosesseringsanlegg i Nord-Rogaland er Europas største i sitt slag. Anlegget spiller en nøkkelrolle når det gjelder transport og behandling av gass og kondensat

Detaljer

Høringsnotat om endring i tarifforskriften for regulering og tariffastsettelse for Vestprosess mv.

Høringsnotat om endring i tarifforskriften for regulering og tariffastsettelse for Vestprosess mv. Høringsnotat om endring i tarifforskriften for regulering og tariffastsettelse for Vestprosess mv. Innledning For å ivareta de grunnleggende målsetninger og ressursforvaltningshensyn i forvaltningen av

Detaljer

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Sokkelåret 2009 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Innhold Produksjon Utbyggingsplaner Investeringer Leting Seismikk Karbonfangst og -lagring Klimakur Utslipp til vann og luft 20.01.2010

Detaljer

Spot-marked og gasspriser

Spot-marked og gasspriser NORGES TEKNISK NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET, INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI OG ANVENDT GEOFYSIKK TPG4140 Naturgass Spot-marked og gasspriser Trondheim, november 2003 Rune Høivik Harald Ueland Gunn

Detaljer

Offshore vind. Konserndirektør Energi Wenche Teigland BKK AS. Energirikekonferansen Tirsdag 11. august 2009

Offshore vind. Konserndirektør Energi Wenche Teigland BKK AS. Energirikekonferansen Tirsdag 11. august 2009 Offshore vind Konserndirektør Energi Wenche Teigland BKK AS Energirikekonferansen Tirsdag 11. august 2009 Klimaforpliktelsene en sterk pådriver i Europa og i Norge EUs fornybardirektiv og Klimaforlik i

Detaljer

Innhold. Kina tar naturgass i bruk i stor skala. 23 mai 2012 Det Norske Veritas AS. All rights reserved. - Ambisjoner for sterk og rask vekst

Innhold. Kina tar naturgass i bruk i stor skala. 23 mai 2012 Det Norske Veritas AS. All rights reserved. - Ambisjoner for sterk og rask vekst Innhold Bakgrunn Kinas utfordringer og muligheter Gassforsyning Bruk av gass Muligheter for norske bedrifter Bruk av gass i Kina Erik Skramstad Bakgrunn DNV s bakgrunn - Åpnet kontor i Kina i 1888 - Nærvær

Detaljer

Uten industri ingen fremtid

Uten industri ingen fremtid Uten industri ingen fremtid Offshore Strategikonferansen 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Krise i verden- hva med Norge? GIEK Eksportfinans Innovasjon Norge ENOVA Avskrivningsats Skatteutsettelse

Detaljer

Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt

Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt Fagsjef Hans Petter Rebo, Norsk Industri Olje & Gass Leverandørseminar på Stjørdal 22. januar 2015 Norsk leverandørindustri - konkurranse i et globalt

Detaljer

Karbonfangst, transport og lagring

Karbonfangst, transport og lagring Karbonfangst, transport og lagring CCS «Carbon Capture and Storage» Arne Markussen, Polarkonsult AS East West Arena CCS Arne Markussen - 1 Carbon Capture and Storage East West Arena CCS Arne Markussen

Detaljer

CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk

CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk kontinental t sokkel Oljedirektoratet, seminar Klimakur 20.8.2009 Lars Arne Ryssdal, dir næring og miljø Oljeindustriens Landsforening 2 Mandatet vårt - klimaforlikets

Detaljer

Opprinnelsesgarantier for fornybar energi

Opprinnelsesgarantier for fornybar energi Opprinnelsesgarantier for fornybar energi Temakveld 14.12.2011 Marknad&IT Sjef Kenneth Ingvaldsen 42 Bakgrunnen for opprinnelsesgarantier Bakgrunnen for opprinnelsesgarantier EU har en klar målsetning

Detaljer

Barents Sea Gas Infrastucture

Barents Sea Gas Infrastucture Barents Sea Gas Infrastucture Nærmere 100 felt er utbygd siden 1970-11 felt er under utbygging Johan Sverdrup www.gassco.no 2 Teknologiutvikling har vært avgjørende 2016 - Polarled 2007 - Snøhvit 2007

Detaljer

Innspill til norsk posisjon «Clean Power for Transport Package»

Innspill til norsk posisjon «Clean Power for Transport Package» Til Samferdselsdepartementet postmottak@sd.dep.no Avaldsnes 5.3.2013 Innspill til norsk posisjon «Clean Power for Transport Package» Norsk Energigassforening/Energigass Norge vil berømme departementet

Detaljer

Gasskonferansen i Bergen 2003

Gasskonferansen i Bergen 2003 Gasskonferansen i Bergen 2003 1 LNG er antagelig den mest effektive distribusjonsform for naturgass i Norge Terje Lillebjerka og Driftsdirektør Mo Industripark AS Hans Næss Olstad Vice President Norgas

Detaljer

Modeller for realisering av CCS i Norge Innspill til et veikart

Modeller for realisering av CCS i Norge Innspill til et veikart Modeller for realisering av CCS i Norge Innspill til et veikart SINTEF Seminar CCS 13 mars 2014 Nils A. Røkke klimadirektør SINTEF CCS et columbi egg i klimasammenheng CCS er billig CCS er gjørbart CCS

Detaljer

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar Anita Utseth - Statssekretær Olje- og energidepartementet Globale CO2-utslipp fra fossile brensler IEAs referansescenario Kilde: IEA 350 Samlet petroleumsproduksjon

Detaljer

Fremtidens olje- og gassnæring i et samfunnsperspektiv

Fremtidens olje- og gassnæring i et samfunnsperspektiv Fremtidens olje- og gassnæring i et samfunnsperspektiv Statssekretær Oluf Ulseth (H) Desemberkonferansen 2004 Kristiansund 02.12.04 Et av verdens mest nyskapende land.. Norge skal være et av verdens mest

Detaljer

Fremveksten av ukonvensjonell gass følger for gasspris og norsk sokkel. Atle Øglend

Fremveksten av ukonvensjonell gass følger for gasspris og norsk sokkel. Atle Øglend Fremveksten av ukonvensjonell gass følger for gasspris og norsk sokkel Atle Øglend Kilder Asche, F., Oglend, A. and P. Osmundsen, Gas versus oil prices. The impact of shale gas, Energy Policy 47, august,

Detaljer

Petroleumsvirksomhet i Norskehavet og nordområdene

Petroleumsvirksomhet i Norskehavet og nordområdene Petroleumsvirksomhet i Norskehavet og nordområdene - Hvilken rolle spiller gassinfrastrukturen? Thor Otto Lohne, Gassco Molde 16. juli 2012 Mange dramatiske hendelser Den arabiske våren startet i januar

Detaljer

Noe historie om norsk olje

Noe historie om norsk olje Noe historie om norsk olje Lite visste vi om hvor betydningsfull petroleumsnæringen skulle bli for norsk økonomi da de første utvinningstillatelsene ble tildelt midt på 1960-tallet. 50 år senere er næringen

Detaljer

Gassforedling som alternativ til gasseksport. 28. mai 2009 John Magne Skjelvik

Gassforedling som alternativ til gasseksport. 28. mai 2009 John Magne Skjelvik Gassforedling som alternativ til gasseksport 28. mai 2009 John Magne Skjelvik Innhold Om oppdraget Grunnlaget for videreforedling av gass i Norge Videreforedlingsalternativer Samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk

Detaljer

Den norske petroleumsklyngens utvikling i lys av energiutviklingen i verden Hans Henrik Ramm

Den norske petroleumsklyngens utvikling i lys av energiutviklingen i verden Hans Henrik Ramm Den norske petroleumsklyngens utvikling i lys av energiutviklingen i verden Hans Henrik Ramm Ramm Kommunikasjon Unge Høyres Regionkonferanse Kristiansund 25. mars 2007 AFF Benchmarking 2003 Leverandørene

Detaljer

Høringsnotat 15. januar 2013

Høringsnotat 15. januar 2013 Høringsnotat 15. januar 2013 Forslag til endring i forskrift 20. desember 2002 nr. 1724 om fastsettelse av tariffer mv. for bestemte innretninger. 1. Innledning For å ivareta de grunnleggende målsetninger

Detaljer

UTVIKLINGEN I GASSMARKEDENE Konsekvenser for Norge. Utarbeidet for Gassmaksprogrammet ved Norges Forskningsråd

UTVIKLINGEN I GASSMARKEDENE Konsekvenser for Norge. Utarbeidet for Gassmaksprogrammet ved Norges Forskningsråd Konsekvenser for Norge Utarbeidet for Gassmaksprogrammet ved Norges Forskningsråd N-2010-XXX Dokumentdetaljer Econ-notat nr. Prosjektnr. 5Z100011.10 ISSN 0803-5113 Interne koder Dato for ferdigstilling

Detaljer

Hvorfor investere milliarder i olje, gass og energi?

Hvorfor investere milliarder i olje, gass og energi? Proud ownership Hvorfor investere milliarder i olje, gass og energi? Desemberkonferansen Kristiansund, 1. desember 2011 Øyvind Eriksen Konsernsjef i Aker ASA og arbeidende styreleder i Aker Solutions ASA

Detaljer

Miljøvirkninger av økt installert effekt i norsk vannkraftproduksjon

Miljøvirkninger av økt installert effekt i norsk vannkraftproduksjon 1 Miljøvirkninger av økt installert effekt i norsk vannkraftproduksjon Ove Wolfgang, SINTEF Energiforskning Norsk fornybar energi i et klimaperspektiv. Oslo, 5. 6. mai 2008. 2 Bakgrunn: Forprosjekt for

Detaljer

Fremtiden for norsk petroleumsvirksomhet og Petoros rolle i lys av fusjonen Statoil-Hydro

Fremtiden for norsk petroleumsvirksomhet og Petoros rolle i lys av fusjonen Statoil-Hydro Fremtiden for norsk petroleumsvirksomhet og Petoros rolle i lys av fusjonen Statoil-Hydro Sveinung Sletten, informasjonsdirektør Petoro AS, Rotary, Haugesund 15.09.07 Hva jeg vil snakke om Del 1: Olje-

Detaljer

Et sammendrag av KonKraft-rapport 5. Petroleumsnæringen og. klimaspørsmål

Et sammendrag av KonKraft-rapport 5. Petroleumsnæringen og. klimaspørsmål Et sammendrag av KonKraft-rapport 5 Petroleumsnæringen og klimaspørsmål Petroleumsnæringen og klimaspørsmål Det er bred vitenskapelig enighet om at menneskeskapte klimagassutslipp fører til klimaendringer

Detaljer

Transportløsninger for gass i Norskehavet. Thorbjørn G. Svendsen, Gassco Oljens dag, Kristiansund 17 september 2007

Transportløsninger for gass i Norskehavet. Thorbjørn G. Svendsen, Gassco Oljens dag, Kristiansund 17 september 2007 Transportløsninger for gass i Norskehavet Thorbjørn G. Svendsen, Gassco Oljens dag, Kristiansund 17 september 2007 Innhold Gasstransportsystemet Gassco Infrastrukturutvikling Norskehavet Behov for transport

Detaljer

Hvordan takle klimautfordringene og fortsatt høy aktivitet. Per Terje Vold, adm. dir. i OLF Orkanger-konferansen 29. mai 2008

Hvordan takle klimautfordringene og fortsatt høy aktivitet. Per Terje Vold, adm. dir. i OLF Orkanger-konferansen 29. mai 2008 Hvordan takle klimautfordringene og fortsatt høy aktivitet Per Terje Vold, adm. dir. i OLF Orkanger-konferansen 29. mai 2008 100 medlemsbedrifter tuftet på kunnskap og teknologi 44 oljeselskaper Operatører/rettighetshavere

Detaljer

Er LNG fremtidens distribusjonsform for naturgass i Skandinavia? Erik Brinchmann, Gasnor AS

Er LNG fremtidens distribusjonsform for naturgass i Skandinavia? Erik Brinchmann, Gasnor AS Er LNG fremtidens distribusjonsform for naturgass i Skandinavia? Erik Brinchmann, Gasnor AS Er LNG fremtidens distribusjonsform for naturgass i Skandinavia? Vår konklusjon: Et (forsiktig) Ja. Ja fordi:

Detaljer

Verdiskapning og Miljø hånd i hånd

Verdiskapning og Miljø hånd i hånd Verdiskapning og Miljø hånd i hånd Norsk Konferanse om Energi og Verdiskapning Energirikekonferansen 2006 Frederic Hauge, Bellona CO2 fabrikk Gasskraftverk Global temperaturendring Fremtidens energiløsninger

Detaljer

Arve Johnsen NORGES EVIGE RIKDOM. Oljen, gassen og petrokronene ^ASCHEHOU^

Arve Johnsen NORGES EVIGE RIKDOM. Oljen, gassen og petrokronene ^ASCHEHOU^ Arve Johnsen NORGES EVIGE RIKDOM Oljen, gassen og petrokronene ^ASCHEHOU^ Innhold FORORD 11 INNLEDNING 13 PIONERTIDEN Invitasjon til første konsesjonsrunde 18 Generaldirektørskifte i Hydro 20 Hydro og

Detaljer

Miljøregnskap for naturgass. Utarbeidet av Norsk Energi på oppdrag fra Norsk Naturgassforening og Norsk Gassforum

Miljøregnskap for naturgass. Utarbeidet av Norsk Energi på oppdrag fra Norsk Naturgassforening og Norsk Gassforum Miljøregnskap for naturgass Utarbeidet av Norsk Energi på oppdrag fra Norsk Naturgassforening og Norsk Gassforum Innhold Norsk Naturgassforening og Norsk Gassforum Status for naturgass i Norge i dag Hvordan

Detaljer

Energinasjonen Norge i en klimapolitisk sammenheng

Energinasjonen Norge i en klimapolitisk sammenheng Energinasjonen Norge i en klimapolitisk sammenheng Odd Roger Enoksen Olje- og energiminister Klimaforum 29. mai Kilder til norske utslipp av CO 2 2004 Andre industriprosessar 18 % Kysttrafikk og fiske

Detaljer

Forus Leilighetshotel

Forus Leilighetshotel Forus Leilighetshotel Makro- og markedspresentasjon Hagefest, Næringsforeningen i Kristiansand, 26. August 2013 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom/leder analyse, SpareBank 1 SR-Bank - 1 - Verdensøkonomien i

Detaljer

Gass - status for bruk av energigass i Norge Daglig leder Per Kragseth, Norsk Gassforum

Gass - status for bruk av energigass i Norge Daglig leder Per Kragseth, Norsk Gassforum Gass - status for bruk av energigass i Norge Daglig leder Per Kragseth, Norsk Gassforum Disposisjon Energigassene Naturgass LPG Biogass Biopropan Hydrogen Utvikling Disposisjon Energigassene Naturgass

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

Hva skal til for at Barentshavet blir Europas nye petroleumsprovins? Hans Henrik Ramm Ramm Energy Partner KIRKENESKONFERANSEN 2011 2.

Hva skal til for at Barentshavet blir Europas nye petroleumsprovins? Hans Henrik Ramm Ramm Energy Partner KIRKENESKONFERANSEN 2011 2. Hva skal til for at Barentshavet blir Europas nye petroleumsprovins? Hans Henrik Ramm Ramm Energy Partner KIRKENESKONFERANSEN 2011 2. februar 2011 Åpning Leting Funn Teknologi Lokale kompetansemiljøer

Detaljer

UTVIKLING AV INFRASTRUKTUR FOR LNG SOM DRIVSTOFF I NORGE

UTVIKLING AV INFRASTRUKTUR FOR LNG SOM DRIVSTOFF I NORGE NORSKEKYSTEN LNG PROSJEKT NORSKEKYSTEN LNG UTVIKLING AV INFRASTRUKTUR FOR LNG SOM DRIVSTOFF I NORGE En gjennomgang av status og utviklingstrekk i markedet for LNG som drivstoff med vekt på tilgjengelighet

Detaljer

NORSKEHAVSKONFERANSEN 2003 Rica Hell Hotel, Stjørdal 4. og 5. mars

NORSKEHAVSKONFERANSEN 2003 Rica Hell Hotel, Stjørdal 4. og 5. mars NORSKEHAVSKONFERANSEN 2003 Rica Hell Hotel, Stjørdal 4. og 5. mars Nye store markeder åpner seg igjen for norsk gasseksport, planer og muligheter Brian Bjordal, adm. direktør, Gassco AS 04/03/2003 1 våre

Detaljer

Redusert oljeutvinning og karbonlekkasje

Redusert oljeutvinning og karbonlekkasje 1 Redusert oljeutvinning og karbonlekkasje Knut Einar Rosendahl Forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå og CREE (Oslo Centre of Research on Environmentally friendly Energy) Energiseminar ved UMB,

Detaljer

Elektrifisering av petroleumsinstallasjoner Bedriftsøkonomisk forsvarlig og nødvendig for klimaet

Elektrifisering av petroleumsinstallasjoner Bedriftsøkonomisk forsvarlig og nødvendig for klimaet Elektrifisering av petroleumsinstallasjoner Bedriftsøkonomisk forsvarlig og nødvendig for klimaet Prosjekter ABB er en pionér i overførings- og styringssystemer for kraft. Selskapet er involvert i alle

Detaljer

Fremtidige energibehov, energiformer og tiltak Raffineridirektør Tore Revå, Essoraffineriet på Slagentangen. Februar 2007

Fremtidige energibehov, energiformer og tiltak Raffineridirektør Tore Revå, Essoraffineriet på Slagentangen. Februar 2007 Fremtidige energibehov, energiformer og tiltak Raffineridirektør Tore Revå, Essoraffineriet på Slagentangen. Februar 2007 Eksterne kilder: International Energy Agency (IEA) Energy Outlook Endring i globalt

Detaljer

Rørgass og forgreningsmuligheter

Rørgass og forgreningsmuligheter Rørgass og forgreningsmuligheter Thor Otto Lohne CFO and VP Gassco Narvik 7. november 2012 www.gassco.no Gassco i et nøtteskall Gasscos nøkkelaktiviteter inkluderer: Teknisk drift; drift og vedlikehold

Detaljer

VIRKEMIDLER OG RAMMEBETINGELSER FOR BIOENERGI. Bioenergidagene 05.05.2014 Torjus Folsland Bolkesjø

VIRKEMIDLER OG RAMMEBETINGELSER FOR BIOENERGI. Bioenergidagene 05.05.2014 Torjus Folsland Bolkesjø VIRKEMIDLER OG RAMMEBETINGELSER FOR BIOENERGI Bioenergidagene 05.05.2014 Torjus Folsland Bolkesjø BRUTTO BIOENERGIPRODUKSJON I NORGE OG MÅLSETNING MOT 2020 (TWh/år) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

Har vi langsiktighet nok i beslutningene. Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008

Har vi langsiktighet nok i beslutningene. Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008 Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008 Innhold Kort om Petoro og vår strategi Partnerrollen og virksomhetsstyring i lisenser IOR status og muligheter IOR

Detaljer

Samfunnsmessige endringer, Næringslivets behov og Transportbehov 2020

Samfunnsmessige endringer, Næringslivets behov og Transportbehov 2020 Nasjonal Transportplan 2010-2019 Regionalt møte, Tromsø, 14.06.07 Samfunnsmessige endringer, Næringslivets behov og Transportbehov 2020 v/johan P. Barlindhaug Barlindhaug AS Utfordringen 2020 er langt

Detaljer

Petroleumsindustrien og klimaspørsmål

Petroleumsindustrien og klimaspørsmål Petroleumsindustrien og klimaspørsmål EnergiRike 26. januar 2010 Gro Brækken, administrerende direktør OLF Oljeindustriens Landsforening Klimamøtet i København: Opplest og vedtatt? 2 1 Klimautfordring

Detaljer

Klimapolitikk, kraftbalanse og utenlandshandel. Hvor går vi? Jan Bråten, sjeføkonom Statnett 27. januar 2009

Klimapolitikk, kraftbalanse og utenlandshandel. Hvor går vi? Jan Bråten, sjeføkonom Statnett 27. januar 2009 Klimapolitikk, kraftbalanse og utenlandshandel Hvor går vi? Jan Bråten, sjeføkonom Statnett 27. januar 2009 Agenda Sterke drivere og stor usikkerhet Mange drivkrefter for kraftoverskudd / moderate kraftpriser

Detaljer

Hvordan kan prisen på biogass utvikle seg? - Et kvalitativt «best guess» Den Norske Gasskonferansen 27.04.2014 v/audun Aspelund, Lyse Neo

Hvordan kan prisen på biogass utvikle seg? - Et kvalitativt «best guess» Den Norske Gasskonferansen 27.04.2014 v/audun Aspelund, Lyse Neo Hvordan kan prisen på biogass utvikle seg? - Et kvalitativt «best guess» Den Norske Gasskonferansen 27.4.214 v/audun Aspelund, Lyse Neo Innhold Noen påstander Hva er riktig pris for biogass del 1 Infrastruktur

Detaljer

Naturgass i et klimaperspektiv. Tom Sudmann Therkildsen StatoilHydro Naturgass Gasskonferansen i Bergen, 30. april 2009

Naturgass i et klimaperspektiv. Tom Sudmann Therkildsen StatoilHydro Naturgass Gasskonferansen i Bergen, 30. april 2009 Naturgass i et klimaperspektiv Tom Sudmann Therkildsen StatoilHydro Naturgass Gasskonferansen i Bergen, 30. april 2009 Skal vi ta vare på isbjørnen, må vi ta vare på isen 2 3 Energiutfordringen 18000 Etterspørsel

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2004

Finnmarkskonferansen 2004 Finnmark Energileverandør i et globalt perspektiv Tema Barentshavet som ressursområde Geopolitiske premisser Utviklingsscenarier Hva vil bestemme Finnmarks rolle Johan P. Barlindhaug Barlindhaug AS Global

Detaljer

SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon

SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon Kjell Pedersen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Jan Rosnes, direktør gassfelt og nye utbygginger Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef

Detaljer

Kostnader for ny kraftproduksjon ved ulike teknologier Energiforum EF Bergen 2007-10-03

Kostnader for ny kraftproduksjon ved ulike teknologier Energiforum EF Bergen 2007-10-03 Kostnader for ny kraftproduksjon ved ulike teknologier Energiforum EF Bergen 2007-10-03 Adm. direktør Sverre Aam SINTEF Energiforskning Kostnader for ny kraft - grunnlast Sammenstilling med spotpriser

Detaljer

Norwegian Renewable Energy Partners INTPOW your networking arena Erfaringer fra en Nettverksbygger

Norwegian Renewable Energy Partners INTPOW your networking arena Erfaringer fra en Nettverksbygger Norwegian Renewable Energy Partners INTPOW your networking arena Erfaringer fra en Nettverksbygger Line Amlund Hagen, 14. desember 2010 www.intpow.com VISJON INTPOW skal styrke det langsiktige grunnlaget

Detaljer

Naturgass til sluttbruker i Norge NTNU Trondheim 20.11.2007. Harald E. Arnøy harald.arnoy@gasnor.no

Naturgass til sluttbruker i Norge NTNU Trondheim 20.11.2007. Harald E. Arnøy harald.arnoy@gasnor.no Naturgass til sluttbruker i Norge NTNU Trondheim 20.11.2007 Harald E. Arnøy harald.arnoy@gasnor.no Gasnor AS Status oktober 2007 Etablert 1989 49 ansatte Gasnor AS, Trondheim Gassalg 2007: 190 mill. Sm³

Detaljer

Rammebetingelser for innenlands bruk av naturgass

Rammebetingelser for innenlands bruk av naturgass Rammebetingelser for innenlands bruk av naturgass Statssekretær Anita Utseth Enovas naturgasseminar 30. oktober 2006 Norge som miljøvennlig energinasjon Naturgass en viktig del av et miljøvennlig og diversifisert

Detaljer

Forandring fornyelse - forbedring

Forandring fornyelse - forbedring Forandring fornyelse - forbedring 21. Offshore Strategikonferansen Stavanger, tirsdag 10. februar 2015 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Norsk Industris Konjunkturrapport 2015 Spørsmål sendt

Detaljer

Statoils satsing på klima og miljø

Statoils satsing på klima og miljø Statoils satsing på klima og miljø Seniorrådgiver Olav Kårstad, Statoils forskningssenter Rotvoll Gasskonferansen i Bergen 23. til 24. mai 2012 Klimautfordringen er internasjonal Utslippene av klimagasser

Detaljer

Utfordringer og muligheter ved globalisering av kunnskapstjenester. Paul Chaffey, Abelia

Utfordringer og muligheter ved globalisering av kunnskapstjenester. Paul Chaffey, Abelia Utfordringer og muligheter ved globalisering av kunnskapstjenester Paul Chaffey, Abelia Tema for dagen: Norges utgangspunkt: Vi er et høykostland Hva er drivkreftene som gjør at forandringene kommer raskere

Detaljer

Potensialet på norsk sokkel i et utfordrende prisregime

Potensialet på norsk sokkel i et utfordrende prisregime Potensialet på norsk sokkel i et utfordrende prisregime Kjell Agnar Dragvik - OD 3. Mai 2016 2 Et kort tilbakeblikk 2012-2013 3 Skuffende avkastning til tross for høye priser De neste fem åra vil det skje

Detaljer

Boa Offshore AS Maritimt Forum 30 Januar 2017 Markedsutsikter Offshore Service skip- er bunnen nådd? Helge Kvalvik, CEO

Boa Offshore AS Maritimt Forum 30 Januar 2017 Markedsutsikter Offshore Service skip- er bunnen nådd? Helge Kvalvik, CEO Boa Offshore AS Maritimt Forum 30 Januar 2017 Markedsutsikter Offshore Service skip- er bunnen nådd? Helge Kvalvik, CEO Boa Offshore - Markedsutsikter Offshore Service skipsnæringen er midt inne i en av

Detaljer