Hvordan prises gass internasjonalt? Er det grunnlag for å etablere en gass HUB i Norge?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "23.04.2013. Hvordan prises gass internasjonalt? Er det grunnlag for å etablere en gass HUB i Norge?"

Transkript

1 Foredrag Den norske Gasskonferansen Bergen 10 april 2013 Norsk gass har vært solgt til langsiktige, fleksible avtaler hvor pris har vært indeksert hovedsakelig mot olje Hvordan prises gass internasjonalt? Er det grunnlag for å etablere en gass HUB i Norge? Dr. ing Terje Martin Halmø Terica as De lange kontraktene Langsiktige uttømmings-kontrakter eller 20+ år, sikrer utbygging av felt Hovedsakelig olje-indexerte gasspriser Rabatt for volum og kjøps-forpliktelse Take-or-pay klausuler Konkurranseforbud såkalte «Destination clauses» Avtaks-fleksibilitet maksimal og minimalforpliktelser, nominering, temperaturfleksibilitet i noen kontrakter Volum Take-or-pay volum maks «Avtale- Volum» min Tid Handel med gass i Europa liberaliseres til HUBer og børser, drevet frem av UK med NBP og ICE. Ved HUBene handles volumstriper, kortere eller lengre. Handel med langtidskontrakter vil få en ny form. NBP National Balancing Point er en virtuell HUB som består av hele nettet i UK Handelen på NBP drives over ICE - InterContinental Exchange verdens største markedsplass for energi og prisdannelse. Brent noteres her. TTF Title Transfer Facility - i Nederland er en tilsvarede HUB hvor handelen går over APX- ENDEX (før Amsterdam Power Exchange) Tyske HUBer er GasPool og NCG Kilde: Heather, Oxford Institure for Energy Studies,

2 Kontraktprisene for gass til NV Europa ligger betydelig over HUB prisene, men vil nærme seg over tid. Dette fordi stadig flere kontrakter prises til HUB priser, dvs som NBP Troll gass i Zeebrügge er i dag 4,40 USD/MMBTU (1,00 kr/sm3) billigere enn i Emden. Hvorfor kan da ikke norsk gass selges billigere i Norge enn i Emden? Eller i Zeebrügge? E Z Kilde: Gas Strategies Pricing Services, 26th March 2013 Kilde: Gas Strategies Pricing Services, 26th March 2013 Tiden er overmoden for endring i det norske system for markedsføring av gass tidsånden tilsier en HUB! BBP - Bygnes Balancing Point NBP ZEE BBP TTF Det bør etableres en norsk handels- HUB med utgangspunkt i Draupner Sleipner som fysiske hubber og Bygnes som Balancing Point. All norsk gass til UK selges som NBP og Troll til Zeebrügge selges også til NBP. Bør pris på BBPvære net-back fra NBP? Bør NBP net-back på BBP for levering i Norge i utgangspunktet være max-pris? Lengre nord gis ytterligere fradrag ihh til tariff? Staten bør støtte etableringen av BBP, evt. ved å bruke TKM, ref Gas Terra i Nederland Viktige drivere for etablering av en markedsplass for gass i Norge 1. EU s 2. og 3. Gassdirektiv har gyldighet også i EØS Oppstrøms ble 2. Gassdirektiv gyldig fom 2005 Nedstrøms blir det gyldig fom Norge har strittet imot at direktivet skal bli gyldig i Norge, men har måttet akseptere 2014 Begrunnelen har vært at Norge var et umodent og underutviklet marked, som Hellas Direktivet sikrer tilgang, åpenhet om priser og forbyr «predatory behaviour» 2. EU s direktiv for alternativ energi i transportsektoren vil få gyldighet også for EØS, hovedsakelig fom 2020 LNG må gjøres tilgjengelig for maritim transport i alle havner langs kysten innen Dette er en videreføring av IMO Marpol VI. LNG og CNG må gjøres tilgjengelig for tungtransport langs alle hovedveier CNG må hovedsakelig distribueres som LNG og forgasses lokalt, ref Trondheim 2

3 EU s 2. og 3. Gassdirektiv har EØS relevans Hensikten med EU s Gassdirektiv er å beskytte forbrukerne EU s direktiv (jan 2013) ang Deployment of alternatives fuels infrastructure* har EØS relevans * 3

4 TEN T: Trans European Network status 2005 Motorway of the Sea omfavner Europa. IMO har ved Marpol VI etablert Emission Control Areas for drivstoff og utslipp fra skip i NW Europa og Nord- America Motorway of the Sea Norge: Gjelder sør for Stad fom 2010 med trinnvis innfasing til 2020 Bør gjelde Norge nord for Stad fom 2015 med innfasing over 10 år Kilde: DnV 2011 Norsk LNG infrastuktur i dag underbygger regionale monopoler og vil ikke kunne levere ihh til nye krav NCS Gass HUB Status Det er ingen gass HUB på NCS og ikke noen «fungerede markeds-plass» for kjøp og salg av gass innenfor Gassled system Dette til tross for det faktum at Gassled Area D er knyttet direkte til UK, Tyskland, Frankrike og Belgia, land som har vel fungerende gass HUBs og markedsplasser. Bilateral handel finner sted oppstrøms allerede idag Dette foregår hovedsakelig mellom etablerte aktører uten at prisene i handelen gjøres kjent, mao ingen transparens Det europeiske markedet befinner seg i overgang til gass index (HUB priser) og norske selgere selger nå gass i stadig større grad knyttet til index, ref Statoils store salg til Wintershall nylig 4

5 Typiske HUB konsepter og verktøy HUBer: TTF, NBP, Gaspool, PEG s: Virtuelle markedsplasser Gir anledning til å overføre (transfer) hjemmel (title) for gass som allerede er inne i systemet/området (Hvor Inngang/Entry allerede betalt) Title Transfers registreres vha nominering til HUB operatøren Transportation System Operator (TSO): Eier og driver transportsystemet Independent System Operator (ISO): Eier ikke, men opererer transportsystemet The Hub operators: UK: National Grid, NL: GTS TSO/ISO egner seg i rollen som HUB operatør Verktøy: Børs/Elektronisk handelsverktøy: for å gjøre handel mulig gjennom å matche kjøpere og selgeres tilbud på en skjerm, ref aksjehandel, krafthandel mm NBP: ICE, TTF: APX-Endex, EEX, Gaspool: EEX Standardavtaler med standard vilkår som muliggjør øyeblikkelig handel Både mellom kjøpere og selgere og i forhold til Network Codes eller Network Frame Agreements Alternative typer og lokalisering av HUBs Grunner for å ha en NCS markedsplass Bedre markedsadgang for produsenter Noen prosusenter mangler produksjonsfleksibilitiet og tilgang til markedet Bedret markedsadgang for industrielle brukere Pris transparens Synlige og kjente priser Unngår langtekkelige forhandlinger Prisdannelse En NCS generert pris heller enn en markeds net-back fra NBP, TTF eller NCG Opsjonalitet Gir indikasjon av verdi av opsjonalitet for oppstrøms leveranse Aktuelle deltakere og deres roller Gass produsenter Små produsenter kan ha utilstrekkelig kapasitet til å gå i markedene på kontinentet; selger heller oppstrøm enn nedstrøm Balanserer posisjoner oppstrøms heller enn nedstrøms Store industribedrifter Kjøp og selg for å tilfredstille eget behov Andre (banker, tradere, etc.) Arbitrage mellom oppstrøm og European hubs HUB Operatør Uavhengig Administrator 5

6 TWh/d TWh/d Typiske HUB konsepter og verktøy Norsk HUB - Status HUBer: TTF, NBP, Gaspool, PEG s: BBP foreslått Virtuelle markedsplasser Fysisk HUB eller område D? Gir anledning til å overføre (transfer) hjemmel (title) for gass som allerede er inne i systemet/området (Hvor Inngang/Entry allerede betalt) Ønsket Title Transfers registreres vha nominering til HUB operatøren OK Gassco Transportation System Operator (TSO): Eier og driver transportsystemet GassLed Independent System Operator (ISO): Eier ikke, men opererer transportsystemet Gassco The Hub operators: UK: National Grid, NL: GTS TSO/ISO egner seg i rollen som HUB operatør Gassco Verktøy: Børs/Elektronisk handelsverktøy: for å gjøre handel mulig gjennom å matche kjøpere og selgeres tilbud på en skjerm, ref aksjehandel, krafthandel mm NBP: ICE, TTF: APX-Endex, EEX, Gaspool: EEX NordpoolGas? Standardavtaler med standard vilkår som muliggjør øyeblikkelig handel Lages nå Både mellom kjøpere og selgere og i forhold til Network Codes eller Network Frame Agreements Videre utvikling av infrastrukturen nordover vil kreve at prisingen blir BBP minus Tariff, samt rabatt ihh til kontrakt? BBP - Bygnes Balancing Point NBP ZEE BBP TTF Det er behov for etablering av landsdekkende infrastruktur for LNG Aktuelle brukere av LNG fom 2020 Skipstrafikk innenlands, Europa og TransAtlantisk Fiskeflåten Tungtransport i Norge og Skandinavisk Industribedrifter; råstoff, reduksjonsmiddel og varme til erstatning for olje og LPG, samt noe energi Busselskaper og privatbiler Betaling for bruk av infrastruktur Områdebasert nett-tariff, ett, to eller tre områder i Norge Alternativ nett-tariff som for Gassled, Statnett, lokale nett Lokaliseringsbasert (omvendt) fraktutjevningsordning som for melk Tredjepartstilgang til og mellom alle områder Det er ingen forutsetning for etablering av en HUB at volumet skal være stort fra dag én. NBP startet meget beskjedent i 1996, men har nå et anseelig volum og og churn rate på ca 25 TTF startet også beskjedent og har nå churn rate på ca 15 Likevel er det disse HUBene som setter prisen for gass i Europa fremover 50 TWh/dag tilsvarer ca 5 bcm/d og med churn på 25 blir det 200 mmcm/d NWE Hub Liquidity NBP NCG/EGT PEG CEGH ZB Gaspool/BEB PSV TTF NWE Hub Liquidity (No NBP) NCG/EGT PEG CEGH ZB Gaspool/BEB PSV TTF 6

7 Ved HUBene handles volumstriper, kortere eller lengre. Handel med langtidskontrakter vil få en ny form. Tilfredstiller BBP og et norsk regime for gasshandel EU s Gassdirektiv og konkurranseregler? Sannsynligvis, fordi: o Gasshandelen ønskes flyttes til HUBer, langtidskontrakter får endret form og fleksibilitet som oppnås ved andre virkemidler enn før. o Gassdirektivene, som skal gjelde nedstrøms i Norge krever o tredjepartsadgang i rørene fra Norge til kontinentet, o forbud mot kartellvirksomhet, dvs økt konkurranse om salg o forbyr «predatory behaviour» i gass-salg, dvs utøvelse av markedsmakt o etablering av Regulatory Authority som skal før tilsyn med etterlevelse o unbundling av accounts, dvs klart skille mellom salgsaktiviter og drift o transparens i systemet, dvs full åpenhet og tydelighet om priser og tariffer o beskyttelse av små og sårbare aktører og kunder o Gassdirektivet no 2, 2003/55/EC gjelder oppstrøms fra 2005 og nedstrøms fra 2014, o Gassdirektivet no 3, 2009/73/EC omfatter også EEA/EØS LNG kan leveres fra fire ulike lokaliteter i Norge i tillegg til import Statens rolle Pålegge alle aktører på NCS å delta i handel over HUBen Etablere en uavhengig Regulator ihh til Gassdirektivene for å tilse at direktivene blir fulgt og oppfylt ihh til intensjonene. Ubekreftede rykter tilsier at OEDs intensjoner er at gassregulator skal samordnes (underlegges?) med tilsvarende regulator for el-kraft, noe som åpenbart vil undergrave tilliten til Regulators uavhengighet Etablering av en infrastruktur for LNG-distribusjon i Norge samt legge til rette for etablering av lokale gassnett. Ref Marpol VI, EU s Transportdirektiv for alternativ energi, Øra-terminalen mm. Stille gass/lng til rådighet for sikring av likviditet til slik infrastruktur Stille gass til disposisjon for oppbygning av et lokalt gassmarked i Norge, f.eks 2-3 bcma i inntil 10 år Stille gass til rådighet for balansering over BBP som «final resort» om nødvendig, evt gjennom TKM. 7

8 Back - up Characteristics of a successful hub Contractual Structure Hub Services Agreement Structure 1. General Terms and Conditions 2. Appendecies Objective: Regulate the rights and obligations of the Hub Operator and the users with regard to Hub sevices Scope of Hub Services Ballancing services Trading Platform Transportation Services Fees and Other Costs for Hub Services Payment Terms Liability for Physical Loss of Gas Notices Procedure Electronic mail Confidentiality No information to be disclosed to third parties without the consent of the other party. Force Majeure Obligation to provide Hub services suspended in situations of Force Majeure Applicable Law 1. Template Gas Sales and Purchase Agreement General Terms Confirmation to define: - Entry Point - Exit Point - Daily Quantity - Supply Period 2. Operating Manual Defining detailed rules for: Nominations Measurements Operational Control Volume nominations to TSO 3. Credit Control Containing financial information and other information to document creditworthiness 8

9 Template Gas Sales and Purchase Agreement 1. General Terms and Conditions Confirmation Procedure Procedures for trade nominations Breach of Contractual obligations and consequenses Contract Price Billing and Payment Force Majeure Confidentiality Term and Termination Applicable Law 2. Confirmation Confirming the details of the agreement - Entry Point - Exit Point - Daily Quantity - Supply Period - Possible special conditions 9

SNF arbeidsnotat nr. 36/05. Økt bruk av gass innenlands: Norge som del av et europeisk gassmarked

SNF arbeidsnotat nr. 36/05. Økt bruk av gass innenlands: Norge som del av et europeisk gassmarked Økt bruk av gass innenlands: Norge som del av et europeisk gassmarked av Jørgen Bjørndalen Gjermund Nese SNF prosjekt nr. 4326: Konkurransestrategi, tilgangsprising og investeringsincentiv i et europeisk

Detaljer

Det europeiske verdipapirmarkedets infrastruktur i støpeskjeen

Det europeiske verdipapirmarkedets infrastruktur i støpeskjeen Det europeiske verdipapirmarkedets infrastruktur i støpeskjeen Sindre Weme, kontorsjef i Avdeling for verdipapirmarkeder og internasjonal finans, og Kristine Andenæs Axelsen konsulent i Avdeling for infrastruktur

Detaljer

Norge som leverandør av fornybar fleksibilitet

Norge som leverandør av fornybar fleksibilitet Norge som leverandør av fornybar fleksibilitet KAN NORGE LEVERE 10 000 MW FORNYBAR FLEKSIBILITET TIL EUROPA? Kunde: Energi Norge Kontakt: Hans Olav Ween Dato: 6/7-2011 Sider: 93 Redaktør: Jørgen Bjørndalen

Detaljer

EØS-avtalen og norsk energipolitikk

EØS-avtalen og norsk energipolitikk Rapport # 8 EØS-avtalen og norsk energipolitikk Ole Gunnar Austvik og Dag Harald Claes Utvalget for utredning av Norges avtaler med EU 2 Ole Gunnar Austvik og Dag Harald Claes Om rapporten Utvalget Rapporten

Detaljer

Sluttrapport. for. forretningsmodeller, avregnings- og betalingsløsninger

Sluttrapport. for. forretningsmodeller, avregnings- og betalingsløsninger Sluttrapport for forretningsmodeller, avregnings- og betalingsløsninger Fase 2 10.04.2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Innledning... 5 Mål i Fase 2... 7 Beskrivelser av aktiviteter og metode...

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1.

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1. En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av

Detaljer

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Sammendrag og konklusjon Foreliggende delrapport beskriver industriens ambisjoner og mål knyttet til fremtidens overføringsnett

Detaljer

Direktiv om effektiv sluttbruk av energi og energitjenester 2006/32/EF

Direktiv om effektiv sluttbruk av energi og energitjenester 2006/32/EF Høring 24. juli 2006 Direktiv om effektiv sluttbruk av energi og energitjenester 2006/32/EF EL & IT Forbundet har mottatt ovennevnte sak på høring fra LO. Høringen er i regi av Olje og Energidepartementet

Detaljer

ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020. En energi og klimaplan for Norge til 2020

ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020. En energi og klimaplan for Norge til 2020 ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020 En energi og klimaplan for Norge til 2020 Sammendrag I dette dokumentet legger vi fram en energi- og klimaplan for Norge fram til 2020

Detaljer

Kraftutveksling med Europa mot 2050

Kraftutveksling med Europa mot 2050 INNSPILL TIL ENERGIMELDINGEN: Kraftutveksling med Europa mot 2050 13. august 2014 Innhold Om prosjektet... 2 Sekretariat og faggruppen... 3 Fremgangsmåte og prosess... 4 Sammendrag... 5 1 Markedsutviklingen...

Detaljer

Utredning av mulig implementering og samfunnsøkonomisk analyse av bredbåndsdirektivet. Utarbeidet for Samferdselsdepartementet

Utredning av mulig implementering og samfunnsøkonomisk analyse av bredbåndsdirektivet. Utarbeidet for Samferdselsdepartementet Utredning av mulig implementering og samfunnsøkonomisk analyse av bredbåndsdirektivet Utarbeidet for Samferdselsdepartementet Oslo Economics Oslo Economics utreder økonomiske problemstillinger og gir råd

Detaljer

Paradigmeskifte i tømmermarkedet! - Hva kan vi forvente fremover?

Paradigmeskifte i tømmermarkedet! - Hva kan vi forvente fremover? 4 Paradigmeskifte i tømmermarkedet! - Hva kan vi forvente fremover? Av: Arne Rørå, NORSKOG arne.roraa@ norskog.no De siste 20 år har det norske tømmermarkedet vært gjenstand for omfattende endringer. I

Detaljer

Samarbeid om tilsyn med kraftmarkedet. Anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom Konkurransetilsynet, Kredittilsynet og NVE

Samarbeid om tilsyn med kraftmarkedet. Anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom Konkurransetilsynet, Kredittilsynet og NVE Samarbeid om tilsyn med kraftmarkedet Anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom Konkurransetilsynet, Kredittilsynet og NVE Samarbeid om tilsyn med kraftmarkedet Anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom

Detaljer

Ny vurdering av markedet for internasjonale betalingskort i Norge

Ny vurdering av markedet for internasjonale betalingskort i Norge Til Finansdepartementet OFFENTLIG VERSJON 1 Fra Prosjektgruppen (se under) 17.09.2007 Ny vurdering av markedet for internasjonale betalingskort i Norge 1 Innledning Finansdepartementets ba i brev av 19.

Detaljer

Økt handel og bedre nettutnyttelse. Bidrag til norsk verdiskaping

Økt handel og bedre nettutnyttelse. Bidrag til norsk verdiskaping Økt handel og bedre nettutnyttelse Bidrag til norsk verdiskaping Informasjon om rapporten Utgitt av Statnett SF 13. juni 213 Ansvarlig: Bente Hagem Konserndirektør Kommersiell Utvikling Redaktør: Nils

Detaljer

2015-2016. Strategi for ladestasjoner og infrastruktur for elbil

2015-2016. Strategi for ladestasjoner og infrastruktur for elbil 2015-2016 Strategi for ladestasjoner og infrastruktur for elbil Enova SF 29.05.2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 1 Innledning... 1 2 Markedet for elbiler og ladestasjoner... 2 2.1 Markedet

Detaljer

NORD POOL ASA ÅRSRAPPORT 2004

NORD POOL ASA ÅRSRAPPORT 2004 NORD POOL ASA ÅRSRAPPORT 2004 Innhold Dette er Nord Pool... 4 Nord Pools produkter... 5 Kort historikk... 6 Årets hendelser... 6 Nøkkeltall 1996 2004... 7 Administrerende direktørs artikkel... 8 Internkontroll...

Detaljer

Nye utenlandsforbindelser og lønnsomhet ved effektutvidelser

Nye utenlandsforbindelser og lønnsomhet ved effektutvidelser N O T A T Nye utenlandsforbindelser og lønnsomhet ved effektutvidelser og pumpekraft Ansvarlig/Adm. enhet Torkel Bugten / UE Saksbehandler/Adm. enhet Jan Bråten / UE Dato; 6.04.00. Problemstillinger Dette

Detaljer

Å rs rap p o r t o m 2001 2001 b e t a l i n g s fo rm i d l i n g a p r i l 2 0 0 2

Å rs rap p o r t o m 2001 2001 b e t a l i n g s fo rm i d l i n g a p r i l 2 0 0 2 Årsrapport om betalingsformidling 21 april 22 Årsrapporten om betalingsformidling kommer ut en gang i året. Rapporten er også tilgjengelig på internett under Norges Banks hjemmeside: www.norges-bank.no

Detaljer

HØRING AV FORSLAG OM KRAV OM ETTERSKUDDSVIS FAKTURERING TIL ALLE KUNDER MED FORBRUK UNDER 100 000 KWH/ ÅR FRIST 10. JANUAR 2014

HØRING AV FORSLAG OM KRAV OM ETTERSKUDDSVIS FAKTURERING TIL ALLE KUNDER MED FORBRUK UNDER 100 000 KWH/ ÅR FRIST 10. JANUAR 2014 Deres referanse Vår referanse Dato EW/OH 10.01.2014 Norges vassdrags- og energidirektorat Att: Heidi Kvalvåg HØRING AV FORSLAG OM KRAV OM ETTERSKUDDSVIS FAKTURERING TIL ALLE KUNDER MED FORBRUK UNDER 100

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer

Er norsk strøm «skitten»? En vurdering av ordningene med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon av kraftleveranser. xx. måned år

Er norsk strøm «skitten»? En vurdering av ordningene med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon av kraftleveranser. xx. måned år Er norsk strøm «skitten»? En vurdering av ordningene med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon av kraftleveranser xx. måned år 14. august 2013 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Opphavet

Detaljer

Abstract. Masteroppgave våren 2005

Abstract. Masteroppgave våren 2005 i Abstract In 2000, WAP (Wireless Application Protocol) was launched by different mobile operators in several countries. The introduction of the WAP-service was rapidly determined a flop for a number of

Detaljer

N O T A T. Tiltak rettet mot skips- og offshoreverft og mot leverandørindustrien

N O T A T. Tiltak rettet mot skips- og offshoreverft og mot leverandørindustrien N O T A T DATO: 04.11.2009 TIL: FRA: SAK: NHD Eksportfinans Tiltak rettet mot skips- og offshoreverft og mot leverandørindustrien Sammendrag og hovedkonklusjoner Låneordningen gjennom Eksportfinans ( 108-ordningen

Detaljer

Veileder for virksomheter som skal gå fra ISO/IEC 27001:2005 til ISO/IEC 27001:2013

Veileder for virksomheter som skal gå fra ISO/IEC 27001:2005 til ISO/IEC 27001:2013 Veileder for virksomheter som skal gå fra ISO/IEC 27001:2005 til ISO/IEC 27001:2013 1 Innhold 1. Hva er et styringssystem for informasjonssikkerhet?... 3 2. Bakgrunn for revisjon av standarden... 4 3.

Detaljer

Norsk energi. Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål. Utarbeidet for NHO

Norsk energi. Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål. Utarbeidet for NHO Norsk energi Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål Utarbeidet for NHO 23. april 2013 1 Innhold Sammendrag... 3 1. Verdiskaping

Detaljer

1. Introduksjon. 2 Leo A. Grünfeld

1. Introduksjon. 2 Leo A. Grünfeld [651] Notat Eksport av tjenester og potensialet for økt verdiskapning i Norge En empirisk kartlegging Leo A Grünfeld Nr 651 2003 Norwegian Institute of International Affairs Norsk Utenrikspolitisk Institutt

Detaljer

INFOBET State of the art innen betalingssystemer for salg av elektroniske informasjonstjenester på globale nett Rapport nr. 891

INFOBET State of the art innen betalingssystemer for salg av elektroniske informasjonstjenester på globale nett Rapport nr. 891 INFOBET State of the art innen betalingssystemer for salg av elektroniske informasjonstjenester på globale nett Rapport nr. 891 Katarina de Brisis Beate Jacobsen Anders Kluge Jon Ølnes 31.03.1995 Tittel/Title:

Detaljer

Arbeidsnotat nr. 16/2000. INTERNASJONALISERING AV TELESEKTOREN Generelle lærdommer og spesielle utfordringer for Telenor

Arbeidsnotat nr. 16/2000. INTERNASJONALISERING AV TELESEKTOREN Generelle lærdommer og spesielle utfordringer for Telenor Arbeidsnotat nr. 16/2000 INTERNASJONALISERING AV TELESEKTOREN Generelle lærdommer og spesielle utfordringer for av Svein Ulset Paul N. Gooderham PROGRAMOMRÅDET TELEØKONOMI Denne publikasjonen inngår i

Detaljer

Konsesjonssøknad. Søknad om konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med Tyskland og Storbritannia

Konsesjonssøknad. Søknad om konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med Tyskland og Storbritannia Konsesjonssøknad Søknad om konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med Tyskland og Storbritannia Mai 2013 I SØKNAD OM KONSESJONER FOR TILRETTELEGGING AV KRAFTUTVEKSLING MED TYSKLAND OG STORBRITANNIA

Detaljer