Store Norske fakta 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Store Norske fakta 2014"

Transkript

1 Store Norske fakta Store Norske oppdraget Fra Stortingsmelding nr. 13 ( ) Aktivt eierskap: Formålet med statens eierskap i Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS er å bidra til at samfunnet i Longyearbyen opprettholdes og videreutvikles på en måte som understøtter de overordnede målene i norsk Svalbardpolitikk. Selskapet skal drives etter bedriftsøkonomiske prinsipper og med sikte på en markedsmessig avkastning på investert kapital. Helse, miljø og sikkerhet har høyeste prioritet. 2. Store Norskes posisjon i svalbardsamfunnet Det utføres totalt vel årsverk på Svalbard (utenom den russiske bosettingen i Barentsburg). Beregninger foretatt av Norsk institutt for by og regionforskning (NIBR) viser at Store Norske direkte og indirekte bærer over en tredjedel av sysselsettingen på Svalbard (kilde: Samfunns og næringsanalyse for Svalbard 2013). Fra Longyearbyen. Foto: SNSK NIBR konkluderer: Til tross for at framveksten av supplerende næringer har gitt et mer variert næringsliv i Longyearbyen, er utviklingen fortsatt nært knyttet til aktiviteten i kulldriften. Aktivitetsnivået i avledet sektor, samt i reiselivet, har vist seg å følge svingningene i kulldriften. Kulldriften er fremdeles den viktigste pilaren og garantisten for et levekraftig samfunn i Longyearbyen. Antall ansatte i Store Norske: 320 (2014) Gjennomsnittlig ansettelsestid i Store Norske: 8 år Gjennomsnittlig botid i de norske bosettingene: 5 år 1

2 3. Kulldriften Om Store Norske: Eneste norske kullprodusent Virksomhet på Svalbard siden 1916 Driver tre kullgruver Staten er største eier med 99,9 % av aksjene Produksjon (1.000 tonn) Omsetning (MNOK) Resultat før skatt (MNOK) Verdens samlede produksjon av kull er cirka åtte milliarder tonn årlig (kilde: BP). Store Norske representerer 0,25 promille av verdensproduksjonen. Gruve 7: Årsproduksjon tonn (2013) 30 % går til Longyearbyen energiverk 70 % går til metallurgisk industri Kullreserve: 1,8 mill. tonn Gruve Svea Nord kjerne: Årsproduksjon 1,8 mill. tonn (2013) 85 % til energiproduksjon Resten til metallurgisk industri og sementindustri Ferdig utdrevet i mars 2015 Gruve Lunckefjell: Kullreserve 8,4 mill. tonn Oppfaring startet høsten 2013 Hovedproduksjon starter vinteren 2015 når Svea Nord er ferdig utdrevet Årsproduksjon cirka 1,9 mill. tonn Cirka 60 % kull av PCI kvalitet som kan brukes i metallurgisk industri Ferdig utdrevet 2019 Fra Lunckefjell. Foto: Bjarki Friis 2

3 4. Miljø Lunckefjell Klimagassutslipp: Drift av Svea samfunnet og kulldrift i Lunckefjell innebærer klimagassutslipp på cirka tonn CO 2 ekvivalenter per år, som er med på Norges utslippsregnskap tonn CO 2 ekv. tilsvarer det årlige utslippet fra personbiler. Årlig transport av ca. 1,9 mill. tonn kull fra Lunckefjell med skip til havn i Europa og deretter videre innenlands transport medfører et klimagassutslipp på cirka tonn CO 2 ekv. Forbrenning av 1,9 mill. tonn kull hos kunder i Europa (kraftverk og metallurgisk industri) medfører utslipp av cirka 5,5 mill. tonn CO 2 ekv. Til sammenligning er de totale utslippene på norsk territorium 52,7 mill. tonn (SSB, 2012) og beregnet utslipp ved forbrenning av norskprodusert olje og gass er cirka 500 mill. tonn. Miljøkrav: Store Norskes virksomhet er underlagt strenge miljøkrav gjennom svalbardmiljøloven delvis direkte gjennom bestemmelser i lov og forskrifter, og delvis gjennom tillatelser gitt etter loven. Eksempelvis angir tillatelsen for Lunckefjell et forbud mot å ta inn fraktskip som bruker eller inneholder tungolje som drivstoff, samt at landskapet som er berørt av gruva skal tilbakeføres til sin opprinnelige karakter etter avsluttet gruvedrift. Store Norske har også et grundig miljøovervåkningsregime. 5. Kullgruve i Ispallen Store Norske har startet utredning av Ispallen sør for Svea. Forhåndsmelding om konsekvensutredning av kullgruve i Ispallen ble levert myndighetene i slutten av mars Selskapet har over flere år gjennomført et større leteprogram for kullforekomster i området rundt Svea. Den forekomsten som utpeker seg som den naturlige avløseren av Lunckefjell og randsonen i Svea Nord, er Ispallen. Lunckefjell og randsonen i Svea Nord produseres frem til For å ta høyde for den samlede tiden som er nødvendig før forekomsten i Ispallen kan settes i hovedproduksjon, er det nødvendig å påbegynne utredning av dette feltet nå. Utredningen omfatter konsekvensutredning, søknad, offentlig behandling, etablering av infrastruktur og oppfaring av gruven. Utredningen innebærer både en teknisk/økonomisk detaljplanlegging av feltet og en konsekvensutredning. Ispallen ligger cirka 5 km sørøst for bebyggelsen i Sveagruva, tvers over Braganzavågen. Gruvedriften vil skje under jord, med atkomst via tunnelinnslag i fjellsiden. Nødvendig infrastruktur til Ispallen vil fjernes etter endt drift, og naturen vil tilbakeføres til sin opprinnelige karakter. Infrastruktur som er etablert i Svea, vil benyttes i forbindelse med driften i Ispallen. Dette omfatter blant annet havn, utskipningsanlegg, oppredningsverk, kraftstasjon, innkvartering, messe, verkstedfasiliteter og lager. 3

4 Statlige føringer: I St. prp. nr. 2 ( ) omtales forekomstene rundt Svea Nord. Disse kan drives etter en satellittmodell fra de allerede utbygde infrastruktursystemene i Svea. Dette gjentas i St. meld. nr. 22 ( ), etter en gjennomgang av Store Norskes plan om utnyttelse av de kjente, større forekomstene i sveaområdet, herunder Ispallen: «Det er regjeringens vurdering at kulldriften bør videreføres innenfor de strenge rammer som miljøvernlovgivningen og kravene til bedriftsøkonomisk lønnsomhet setter, og på en måte som understøtter Store Norskes formål om å bidra til en robust bosetting i Longyearbyen. Eksisterende infrastruktur for kullgruvevirksomheten bør benyttes i den grad det er mulig». Utsikt til Ispallen med Braganzavågen og infrastrukturen i Sveagruva i forgrunnen. Foto: SNSK 6. Forskning og utvikling Alternative anvendelser av kullet: I samarbeid med SINTEF har Store Norske har igangsatt et forskningsprosjekt for å identifisere nye bruksområder og foredlingsmuligheter for kullet som produseres av selskapet, med sikte på både å styrke inntektene og redusere det klimamessige fotavtrykket av kullet fra Svalbard. Prosjektet støttes av Norges forskningsråd med 3,5 mill. kroner over tre år. Teknologibruk i Arktis: Store Norske har etablert et prosjekt i samarbeid med SINTEF og Christian Michelsens Institutt med sikte på å gjøre avansert teknologi enda mer anvendelig under ekstreme arktiske forhold. Prosjektet gjør bruk av Store Norskes infrastruktur i Svea. Utvikling av eiendom: Store Norske er ved siden av staten den største grunneieren på Svalbard, noe som både gir grunnlag for langsiktig planlegging og mulighet til å bidra i næringsutvikling. Selskapet eier kvadratkilometer og innehar for tiden 328 utmål på Svalbard. Store Norske er en aktiv grunneiendomsforvalter i Longyearbyen og jobber med bolig og næringseiendomsutvikling både i egen regi og gjennom tilretteleggelse for andre aktører. Energi fra midnattssolen: Store Norske har nylig etablert et solenergiverk i Svea som nå er satt i drift og leverer strøm til selskapets infrastruktur lokalt. Gjennom solsesongen 2014 skal det undersøkes nærmere hvor egnet solenergi er som kraftkilde i Arktis. 4

5 Utnyttelse av geotermisk energi på Svalbard: I samarbeid med Christian Michelsen Research og Norsar undersøker Store Norske potensialet for å utnytte jordvarme som energikilde (både varme og elektrisitet) for bosettingene på Svalbard. Prosjektet får støtte fra Norges forskningsråd og varer i to år. Arktisk logistikk: Store Norske har bygget en ny dypvannskai i Longyearbyen. Kaien kan benyttes til ulike maritime operasjoner i tillegg til kullasting, og har gjort Longyearbyen bedre rustet for en økende skipstrafikk og annen aktivitet i denne delen av Arktis. Det er også igangsatt et prosjekt for å vurdere hvordan området på Hotellneset i Longyearbyen best kan utnyttes for maritim virksomhet i framtiden. Slik anvendelse kan være logistikk og servicefunksjoner overfor skipsfart og transport, basevirksomhet og andre tjenester rettet mot oljeog gassindustrien og mineralutvinning på havbunnen. Store Norske er majoritetseier i selskapet Pole Position Logistics, som har ambisjoner om å være det ledende logistikkselskapet i Arktis. Med base i Longyearbyen leverer selskapet komplette logistikktjenester med hovedfokus på cargo, shipping og feltlogistikk. Kullskip på vei ut Adventfjorden med kurs mot Rotterdam. Foto: Tommy Dahl Markussen 5

STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI AS

STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI AS N LUNCKEFJELL SVEA NORD 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP SVEA ØST SVEA VEST STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI AS Innhold Styre... 3 Forord Det tøffe året... 4 Nøkkeltall... 5 Årsberetning... 7 Regnskap...

Detaljer

Styret... 3 Forord En historisk begivenhet... 4 Nøkkeltall... 5. Årsberetning... 8 Regnskap...22 Noter...25

Styret... 3 Forord En historisk begivenhet... 4 Nøkkeltall... 5. Årsberetning... 8 Regnskap...22 Noter...25 2012 Store Norske Innhold Styret... 3 Forord En historisk begivenhet... 4 Nøkkeltall... 5 Årsberetning... 8 Regnskap...22 Noter...25 Vedlegg 1 Store Norskes prinsipper for eierstyring og selskapsledelse...40

Detaljer

94. driftsår Selskapets foretaksnr.: 916 300 395 Aksjekapital: 164 490 000. 8. driftsår Selskapets foretaksnr.: 984 015 097 Aksjekapital: 150 100 000

94. driftsår Selskapets foretaksnr.: 916 300 395 Aksjekapital: 164 490 000. 8. driftsår Selskapets foretaksnr.: 984 015 097 Aksjekapital: 150 100 000 Store Norske Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS 94. driftsår Selskapets foretaksnr.: 916 300 395 Aksjekapital: 164 490 000 Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS 8. driftsår Selskapets foretaksnr.:

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING KULLGRUVE I LUNCKEFJELL

KONSEKVENSUTREDNING KULLGRUVE I LUNCKEFJELL KONSEKVENSUTREDNING KULLGRUVE I LUNCKEFJELL Forside: Ortofoto som viser Lunckefjell med beliggenhet på den andre siden av Marthabreen i forhold til Svea Nord, men forekomstens utstrekning og skisserte

Detaljer

96. driftsår Selskapets foretaksnr.: 916 300 395 Aksjekapital: 164 490 000. 10. driftsår Selskapets foretaksnr.: 984 015 097 Aksjekapital: 150 100 000

96. driftsår Selskapets foretaksnr.: 916 300 395 Aksjekapital: 164 490 000. 10. driftsår Selskapets foretaksnr.: 984 015 097 Aksjekapital: 150 100 000 Store Norske Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS 96. driftsår Selskapets foretaksnr.: 916 300 395 Aksjekapital: 164 490 000 Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS 10. driftsår Selskapets foretaksnr.:

Detaljer

Forslag til løsning på. 16. januar 2015. krisen i Store Norske

Forslag til løsning på. 16. januar 2015. krisen i Store Norske Forslag til løsning på 16. januar 2015 krisen i Store Norske Tre krevende år for Store Norske Store Norske har som andre råvareselskaper hatt varierende lønnsomhet Kull en syklisk råvare; Store Norske

Detaljer

93. driftsår Selskapets foretaksnr.: 916 300 395 Aksjekapital: 164 490 000. 7. driftsår Selskapets foretaksnr.: 984 015 097 Aksjekapital: 150 100 000

93. driftsår Selskapets foretaksnr.: 916 300 395 Aksjekapital: 164 490 000. 7. driftsår Selskapets foretaksnr.: 984 015 097 Aksjekapital: 150 100 000 Store Norske Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS 93. driftsår Selskapets foretaksnr.: 916 300 395 Aksjekapital: 164 490 000 Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS 7. driftsår Selskapets foretaksnr.:

Detaljer

SLUTTRAPPORT TIL NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET

SLUTTRAPPORT TIL NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET SLUTTRAPPORT TIL NÆRINGS OG HANDELSDEPARTEMENTET FORELØPIG VERSJON UTKAST FOR TILBAKEMELDING OG INNSPILL RÅDGIVNING IFM BEDRIFTSØKONOMISK GJENNOMGANG AV STORE NORSKES PLANER FOR VIDERE KULLDRIFT PÅ SVALBARD

Detaljer

S V E A rapporten. Green Network Development AS på oppdrag fra

S V E A rapporten. Green Network Development AS på oppdrag fra S V E A rapporten K o n s e k v e n s u t r e d n i n g f o r S v e a N o r d Green Network Development AS på oppdrag fra Utkast 5. mars 2001 ved Stein Erik Sørstrøm Regjeringens overordnede mål for svalbardpolitikken

Detaljer

Årsberetning og regnskap. Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Store Norske Boliger AS Store Norske Gull AS

Årsberetning og regnskap. Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Store Norske Boliger AS Store Norske Gull AS Årsberetning og regnskap Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Store Norske Boliger AS Store Norske Gull AS 2006 Store Norske Spitsbergen Kulkompani Aktieselskap

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007

Årsberetning og regnskap 2007 Årsberetning og regnskap 2007 Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Store Norske Boliger AS Store Norske Gull AS Store Norske Store Norske Spitsbergen Kulkompani

Detaljer

Energiutredning. Rødøy Kommune

Energiutredning. Rødøy Kommune Energiutredning Rødøy Kommune 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 4 2. AKTØRER OG ROLLER... 6 2.1. Rollefordeling aktører... 8 3. ULIKE ENERGILØSNINGER, OVERFØRING OG BRUK... 10

Detaljer

Kommunedelplan klima og energi 2014-2025. Forslag til planprogram. Vedtatt i kommunestyret xx.xx.xxxx

Kommunedelplan klima og energi 2014-2025. Forslag til planprogram. Vedtatt i kommunestyret xx.xx.xxxx Kommunedelplan klima og energi 2014-2025 Forslag til planprogram Vedtatt i kommunestyret xx.xx.xxxx 2 Innhold 1. Bakgrunn og formål med planen... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Formål... 5 2. Rammer og føringer...

Detaljer

Vokser og leverer 2 SHELL I NORGE

Vokser og leverer 2 SHELL I NORGE Vokser og leverer Shell i Norge 2006 Vokser og leverer Leveranse og vekst er grunnlaget for vår suksess. Vi leverer prosjekter, gode driftsresultater og konkurransedyktig kapitalavkastning mens vi investerer

Detaljer

Petroleumsstrategier for Finnmark 2006-2009

Petroleumsstrategier for Finnmark 2006-2009 Petroleumsstrategier for Finnmark 2006-2009 FFD 1/2006 2 Foto: Trond Magne Henriksen FORORD Nordområdene har et sterkt internasjonalt fokus for tiden. Det skyldes i hovedsak petroleums-ressursene i området,

Detaljer

Lokal Energiutredning for Bardu kommune (1922)

Lokal Energiutredning for Bardu kommune (1922) Lokal Energiutredning for Bardu kommune (1922) Sist oppdatert april 2014 Utredningsansvarlig: Troms Kraft Nett AS FORORD Forskrift om energiutredninger er utgitt av Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Sysselmann Per Seflands rapport til Justis- og politidepartementet

Sysselmann Per Seflands rapport til Justis- og politidepartementet Sysselmann Per Seflands rapport til Justis- og politidepartementet Åremålsperioden 15.september 2005 til 15.september 2009 Foto: Waling T. Gorter 1 Hovedtrekk i perioden... 4 2 Myndighetsutøvelse... 6

Detaljer

Lokal Energiutredning for Tromsø kommune (1902)

Lokal Energiutredning for Tromsø kommune (1902) Lokal Energiutredning for Tromsø kommune (1902) Sist oppdatert mars 2014 Troms Kraft Nett AS Side 1 FORORD Lokal energiutredning Forskrift om energiutredninger er utgitt av Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Energiutredning. Lurøy kommune

Energiutredning. Lurøy kommune Energiutredning Lurøy kommune 2007 Innholdsfortegnelse 1. FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 4 2. AKTØRER OG ROLLER... 6 2.1. Rollefordeling aktører... 8 3. ULIKE ENERGILØSNINGER, OVERFØRING OG BRUK... 10

Detaljer

Årsberetning og regnskap. Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Store Norske Boliger AS Store Norske Gull AS

Årsberetning og regnskap. Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Store Norske Boliger AS Store Norske Gull AS Årsberetning og regnskap Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Store Norske Boliger AS Store Norske Gull AS 2005 Store Norske Spitsbergen Kulkompani Aktieselskap

Detaljer

Søknad om statstilskudd 2015

Søknad om statstilskudd 2015 Justis og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse: Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2013/8959 150 Elin Dolmseth 06.05.2014 Søknad om statstilskudd 2015 SAMMENDRAG Longyearbyen

Detaljer

Innovasjon Norge. Drøftingsnotat Drømmeløftet. Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter

Innovasjon Norge. Drøftingsnotat Drømmeløftet. Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Innovasjon Norge Drøftingsnotat Drømmeløftet Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Drøftingsnotat til Drømmeløftet, av seniorrådgiver Tor Mühlbradt,

Detaljer

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com RAPPORT Sektoranalyse av annen industri og næringsvirksomhet i Nord-Norge MENON-PUBLIKASJON NR. 15/2013 April 2013 av Anne Espelien, Lisbeth M. Iversen, Leo

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 02.06.2015, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79

Detaljer

(2008 2009) Utgiftskapitler: 1800 1870, 2440 og 2490. Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5582, 5680 og 5685

(2008 2009) Utgiftskapitler: 1800 1870, 2440 og 2490. Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5582, 5680 og 5685 (2008 2009) Utgiftskapitler: 1800 1870, 2440 og 2490 Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5582, 5680 og 5685 Særskilt vedlegg: Meddelte vassdragskonsesjoner, tillatelser meddelt i 2007 Innhold Del

Detaljer

Konsekvensutredning for etablering av oppredningsverk og steindeponi i Svea

Konsekvensutredning for etablering av oppredningsverk og steindeponi i Svea Konsekvensutredning for etablering av oppredningsverk og steindeponi i Svea Bilde av oppredningsverket, Braganzavågen og Lundbakken. Foto: Guttorm N. Christensen INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 4 1 INNLEDNING...

Detaljer

(2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

(2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utgiftskapitler: 1800 1870, 2440 og 2490 Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5582, 5680 og 5685 Særskilt vedlegg: Meddelte vassdragskonsesjoner,

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 1800 1832, 2440 og 2490. Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5608, 5680 og 5685

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 1800 1832, 2440 og 2490. Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5608, 5680 og 5685 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 1800 1832, 2440 og 2490 Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5608, 5680 og 5685 Særskilt vedlegg: Meddelte vassdragskonsesjoner, tillatelser

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 21.04.2015, kl 13:30 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

ÅRSBERETNING 2009. Longyearbyen - unikt, trygt og skapende

ÅRSBERETNING 2009. Longyearbyen - unikt, trygt og skapende ÅRSBERETNING 29 Longyearbyen - unikt, trygt og skapende Innholdsfortegnelse 2 Longyearbyen Lokalstyre - Årsberetning 29 - Innholdsfortegnelse LEDERENS KOMMENTAR 3 POLITISK ORGANISERING 5 Rammer for virksomheten

Detaljer