REGN MED OSS. Trafo sikrer Herøys hjørnesteinsbedrift. Side 2 og 7. Rekordstore investeringer. Myter og fakta om strømpris. Sponser unge solister

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGN MED OSS. Trafo sikrer Herøys hjørnesteinsbedrift. Side 2 og 7. Rekordstore investeringer. Myter og fakta om strømpris. Sponser unge solister"

Transkript

1 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS Trafo sikrer Herøys hjørnesteinsbedrift Side 2 og 7 Rekordstore investeringer Side 2 Myter og fakta om strømpris Side 5 Sponser unge solister Side

2 2leder Kraftpriser til besvær Det siste året har vært preget av høye kraftpriser og økende prisforskjeller mellom landsdelene. Prisforskjellene skyldes manglende nettkapasitet som gir flaskehalser i strømnettet. Løsningen er å bygge ut mer nett og fjerne flaskehalsene mellom nord og sør, øst og vest. Nye kraftlinjer vil komme alle til gode i form av mer stabile kraftpriser. Utbygging av kraftnett har vært forsømt gjennom lang tid og dette er i hovedsak et politisk ansvar. Vinterens kraftsituasjon har vist at vi trenger større forsyningssikkerhet i tørre år med høy kulde. I tørre år er vi i Norge avhengig av importert av kraft fra våre naboland. I fjor importerte vi i 7 av 10 dager så uten utenlandskablene hadde situasjonen vært verre og prisene høyere! Levert kraftpris i Nord Norge i 2010 ble på ca 46 øre/kwh mens levert kraftpris i Tyskland i samme periode ble ca 36 øre/kwh. Skyhøye strømregninger til alle våre kunder samt stort fokus i media har gjort sitt til at kraftbransjen kommer dårlig ut i sine omdømmeundersøkelser. En sammenstilling av kraftpriser vs omdømme gir en klar sammenheng. Høye priser lavt omdømme; lave priser bedre omdømme. Spørsmålet mange stiller seg er «fortjener noen å tjene grovt på at nordmenn skal ha noe så grunnleggende som lys og varme»? Siden mye av pengene går tilbake til Sigbjørn Johnsen og landets kommunekasserere, som igjen fordeler pengene videre på ulike offentlige utgifter, er det i hvert fall ikke slik at pengene havner på noen få hender. I 2009 brukte nordmenn i snitt 4,6% av sitt totale forbruk på elektrisitet og brensel. Det er omtrent like mye som vi bruker på klær og litt mindre enn vi bruker på bilhold. Hvis vi går enda 10 år tilbake i tid brukte vi 4,0% på strøm og brensel, så andelen har økt noe. VEKST: Investeringsbehovet i HelgelandsKraft vil vokse kraftig de kommende årene, sier direktør Ove Brattbakk. Rekordsto De siste årene har investeringsnivået ligget i størrelsesorden mill kroner. I 2011 er det budsjettert med 215 mill kr. I tillegg venter vi på OED/NVE avklaringer om kraftutbygging i Tosbotn, ny hovedforsyningslinje til Sør-Helgeland og kraftutbygging i Leirfjord. Investeringsbudsjettet må Ny transformatorstasj Den nye transformatorstasjonen på Tenna i Herøy er under tak. Før sommerferien skal den være i drift, forteller prosjektingeniør Per Arne Fagerli. I mange år har det stått en koplingsstasjon på Tenna. Nå blir den erstattet av en moderne, fullautomatisert trafostasjon. Bygget får også plass til fiberknutepunkt for framtidig bredbåndutbygging. HelgelandsKraft planlagte investeringer i 2011 vil komme på rekordnivå. Aktiviteten vil øke ytterligere hvis myndighetene sier ja til flere store prosjekter. Stasjonen koster ca 15 mill kroner. Men den er bare en del av en større investering for å sikre stabil og alternativ strømforsyning av kommunene Herøy og Dønna. I fjor satte vi i drift en tilsvarende trafostasjon på Bjørn, og vi har lagt flere sjøkabler fra fastlandet til øyene. Dermed har vi alternative forsyningsveier om en linje skulle bli skadet. Totalt har vi invester rundt 70 mill kroner for å sikre stabil forsyning til disse to kommunene, sier Fagerli Lakseslakteriet til Marine Haravest Arild Markussen markedssjef

3 3 ore investeringer økes betydelig hvis vi får klarsignal for disse prosjektene, sier adm direktør Ove A. Brattbakk. Nettrelaterte investeringer (forsyningssikkerhet) tar alene opp mot 110 mill kroner. Transformatorstasjoner på Tenna, Gruben og Hamarheim er blant de store enkeltprosjektene sammen med fornyelse av hovedlinje mellom Grytåga og Alsten. Produksjon skal investere 60 mill kroner. De to største prosjektene er ferdigstillelse av Laksen kraftverk og Svartvatn kraftverk. Til nødvendig verktøy som IKT og kjøretøyer går det med 25 mill kroner. on på Tenna er en stor strømforbruker. De får nå forsyning fra to sider, og dermed vil en svært viktig bedrift være sikret strøm i tilnærmet alle tilfeller. Investeringene vi nå gjør er også foreberedt for å forsyne den nye kassefabrikken. Dessverre er det ikke mulig å gjøre denne typen arbeid uten inngrep i naturen. I øyeblikket ser det ikke ut på jordene rundt stasjonen. Stor takk til velvillige og fleksible grunneiere, og jeg garanterer at vi skal rydde skikkelig opp etter oss, sier Per Arne Fagerli. Prognosene for de kommende ti årene sier at aktiviteten bare vil øke. Investeringsbehovet er beregnet til om lag 4 milliarder kroner. Halvparten må vi lånefinansiere, og det er nytt for HK. I de siste år har vi klart å finansiere investeringer med egen kapital. En annen konsekvens er at eierne neppe kan påregne større økning av utbyttenivået de nærmeste år. Stor aktivitet fører også til at driftsbudsjettet vokser. I 2011 vil det være 260 årsverk i HK, og det er 25 flere i løpet av de siste tre årene. Personal og andre driftskostnader i år er på 310 mill kroner, sier Brattbakk. TRAFO: Her forberedes fundamentet til selve transformatoren. Hva tror du må til for å få lavere strømpris? Bjørn Edvinsen Personlig merker jeg lite til store svingninger i strømprisen, men så har jeg også et hus som er godt isolert og nye vinduer. Jeg tar for gitt at strømmen ikke selges ut av distriktet for lavere pris enn vi må betale. Vanja Nordeng Jeg tror det handler mest om å ha et bevisst forhold til egne vaner og forbruk. Da blir man også forberedt på regningen som kommer. Vi har stort hus og fyrer mye, men prøver å være bevisst på forbruket. Anne-Kari Mikalsen Regninga for november/desember var ikke verre enn i fjor. Men jeg tror nok politikerne kan gjøre noe med prisnivået på strøm hvis de vil. Da tenker jeg først og fremst på nettleien og avgifter. fem på gata BYGGEVARER: Entreprenøren losser isolasjon. RÅBYGG: Prosjektingeniør Per Arne Fagerli har fått den nye transformatorstasjonen på Tenna under tak. Nå gjenstår innredningen. Den gamle koplingsstasjonen skimtes i bakgrunnen til venstre. Aksel Jensen Det eneste svaret er vel at staten må gi avkall på litt av sine inntekter, samtidig som eierne modererer sine krav til avkastning. Begge bør kunne dempe kravene sine litt. Vera Edvardsen Jeg fører en god del med ved, og prøver å styre forbruket. Strømprisen engasjerer meg lite. Derimot lar jeg meg irritere kraftig over nettleien, som bare øker og øker, uten at jeg kan gjøre noe.

4 4 Vår visjon: HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen Vår forretningsidé: HK skal skape verdier for kunder, eiere og samfunn ved på et forretningsmessig grunnlag drive og utvikle: virksomhet innen fornybar produksjon, overføring og omsetning av energi annen aktivitet med naturlig tilknytning KRAFTMAGASIN: Produksjonssjef Torkil Nersund på befaring ved Storfjelltjønna i Tosdalen, der HK håper på konsesjon for å bygge et nytt kraftverk. Skulle veldig gjerne hatt mye større kraftmagasin I utgangspunktet forstår jeg at publikum reagerer på nedtappede kraftmagasin i kombinasjon med høye priser. Og er det noe vi drømmer om så er det fulle magasin når prisen i markedet er på topp, sier den nye produksjonssjefen i HelgelandsKraft Torkil Nersund. VIKTIG: Storfjelltjønna vil bli et lite magasin, men likevel viktig for kraftforsyningen i regionen. Vi styrer vår produksjon så godt vi kan etter hydrologiske data gjennom de siste 50 år. Statistisk vet vi at vi får en flomtopp når snøen smelter om våren, og vi vet at det vanligvis pleier å være våte høster på Helgeland. Hvis vi ligger med fulle magasiner før disse flomtoppene, vil vi miste mye vann, noe som slett ikke vil bidra til lavere strømpriser. Vi driver med andre ord sannsynlighetsberegning på høyt nivå når vi styrer produksjonen gjennom året. Men vi har jo ingen garanti for at været oppfører seg statistisk hvert år, og derfor klarer vi aldri optimal utnyttelse av vannressursene. Det er bare med etterpåklokskapen vi kan få det helt ideelt, sier Nersund. Dessuten betyr produksjonen (og magasinfyllingen) til HelgelandsKraft lite og ingenting for prissettingen på kraftbørsen. Magasinene våre er svært små sammenlignet med Statkrafts magasiner. Magasinene til Rana-verkene er på nesten 3000 GWh, og Røssåga bidrar med vel 2200 GWh. Til sammenligning har HelgelandsKraft magasin på til sammen drøyt 390 GWh, hvorav det største enkeltmagasin er Kolsvik på 112 GWh. Vi skulle veldig gjerne hatt større magasiner slik at vi ble i stand til å lagre mer energi og være mer fleksible etter hvert som innslaget av uregulert kraft blir større. Hva med vindkraft? For vår del er ennå ikke tiden inne for å satse på vindkraft. Jeg mener at vi for tiden har bedre ting å bruke penger på. Det er et faktum at Helgeland ennå har mye vannressurser som kan bygges ut billigere, og med langt mindre miljøkonsekvenser, enn vindkraft. Vannkraften er også lettere å regulere enn vindkraften og selv om magasinene vi får bygge i dag er små er det en viss fleksibilitet sammenliknet med vindkraft, sier Nersund.!Fakta GWh (gigawattime) er en enhet for måling av energi. En gigawattime er energimengden som tilsvarer et energiforbruk på en gigawatt over en periode på én time. En gigawattime tilsvarer omtrent det årlige forbruket for 50 norske husholdninger.

5 HelgelandsKraft eies av 14 kommuner på Helgeland, og verdiene som skapes pløyes på forskjellige måter tilbake til eierkommunene. Både direkte, i form av avkastning, og indirekte i form av innkjøp og samarbeids prosjekter med idrett og kulturliv. 5 Myter og fakta om strømpris Enkelt sagt er det bare økt produksjon og flere overføringslinjer som kan få ned kraftprisen. En tredje mulighet er at myndighetene reduserer avgiftene. Markedssjef Arild Markussen i HelgelandsKraft forstår godt at strømpriser er et varmt diskusjonstema i vinter. Det er vanskelig å forstå alle sammenhenger i et komplisert kraftmarked. Da oppstår det lett myter. I alle markeder uansett vare eller tjeneste så er det forholdet mellom tilbud og etterspørsel som gir prisen. Prisen vil gå ned hvis produksjonen blir større enn etterspørselen. Tilsvarende vil prisen stige når det blir knapphet på en vare. Slik er også markedet som fastsetter strømprisene, sier Markussen. Jeg er enig med dem som mener at områdeprising gir urimelig prisutslag, spesielt for oss på Helgeland som er et overskuddsområde. For å unngå prisområder må det bygges ut flere overføringslinjer og målet på sikt er at hele landet skal ha lik kraftpris. Linjekapasiteten mellom Nord- Norge og Sverige er relativt god. Strømprisen hos oss har i stor grad blitt påvirket av kraftunderskudd i Sør-Sverige. Fra 1. november innfører svenskene fire prisområder. Nord- Sverige blir mest sannsynlig et lavprisområde og gir dermed reduserte priser for vårt område. I fjor tok staten inn 51 milliarder kroner i skatter og avgifter fra kraftselskapene. Klart at endret avgiftspolitikk kan gi billigere strøm. Men jeg har dårlig tro på at samfunnet vil endre disse rammebetingelsene. Derfor tror jeg at den raskeste veien til redusert strømpris ligger i økt kraftutbygging og bedre transportveier (overføringslinjer). Paradokset er bare at det er myndighetene som bestemmer tempoet gjennom sine konsesjoner. Planene om kraftverk i Tosboten startet vi i Fortsatt ligger saken uavklart i departementet. Året før startet vi arbeid med ny forsyningsline til Sør-Helgeland for å bedre forsyningssikkerheten. Også den saken ligger i departementet. Oppsummert er det i hovedsak politikerne som kan få ned kraftprisen inkludert nødvendige vedtak for å få økt kraftproduksjon og flere overføringslinjer for å unngå flaskehalser i nettet, sier markedssjef Arild Markussen. KRAFTVERK: Bare økt produksjon og flere overføringslinjer kan få ned kraftprisen. Slik tenker HK seg Tverråa kraftverk i Tosbotn. UTEN FRAVÆR: Lønns- og personalleder Wenche Reines gratulerer Grete Skar som en av 63 friskuser i HelgelandsKraft. Friskuser HelgelandsKraft klarte å redusere sykefraværet også i 2010 til rekordlave 3,6 prosent. Et av virkemidlene er å gjøre stas på ansatte som ikke har fravær. Siden 2008 har vi holdt på med Friskus. For å gjøre seg fortjent til betegnelsen kan man maksimalt ha en fraværsdag de siste to årene, og nylig ble 63 ansatte hedret som «Friskus », forteller lønns- og personalleder Wenche Reines. De første årene ble friskusene hedret med et spesielt krus, men i år gikk vi over til T-skjorte. Det er med andre ord ikke snakk om en kostbar premie, dette handler mest om ære og berømmelse. I løpet av få år har det blitt økende oppmerksomhet om friskus-gjengen. Ansatte oppfatter friskus som en hedersbetegnelse og gjør sitt beste for å oppnå «medlemskap». Vi er jo en forholdsvis stor organisasjon med mange og varierte arbeidsoperasjoner. Det gir oss mange muligheter til omplassering. Om eksempelvis en montør skader seg slik at han ikke kan klatre i stolper en periode, kan han kanskje gjøre relevant innearbeid i perioden. De ansatte er en enorm verdi for HK som bedrift, og derfor vil vi selvfølgelig ha folk på jobb. Vår erfaring er også at det skaper trivsel at bedriften er tett på og følger opp hver enkelt. Det er en god følelse når man blir etterspurt og savnet på jobb, sier Reines.

6 6jeg jobber i HK Navn: Torkil Nersund Funksjon i HK: Produksjonssjef Alder: 30 år Bosted: Mosjøen Hva er du opptatt av nå? Størst fokus har nok den nye jobben. Her er det mange utfordringer som jeg gleder meg til å ta fatt på. Hva er det beste med å jobbe i HK? HelgelandsKraft står i tiden som kommer overfor mange store og spennende oppgaver. Å få være med på dette sammen meddyktige kolleger er både lærerikt og inspirerende. Hva gjør du i fritida? I vinterhalvåret kjører jeg så mye telemark som jeg kan. Har blitt mye i Kjemsåsen så langt men jeg håper at det skal bli noen fine fjellturer etter hvert som sola kommer mer frem. Har også to små barn som jeg koser meg med på fritiden. Hvilken kjent person inviterer du på middag? Kunne vært interessant å diskutere energipolitikk med Jens Stoltenberg. Hva serverer du? Jeg er veldig glad i reinsdyrfilet med tyttebærkrem, friske grønnsaker og råsteikte poteter og god rødvin. Hvilken bok vil du anbefale? Jeg har siden i sommer lest «Politi og Røver» av Kjetil Stensvik Østli. Hva er du villig til å demonstrere for? God kvalitet i helsevesenet er jeg veldig opptatt av. Og jeg mener at god kvalitet regionalt er viktigere enn ett middelmådig lokalt tilbud. STRØMREGNING: Alle som velger e-faktura kan vinne varmepumpe til kroner, sier Frode Dorp. Velg e-faktura og vinn varmepumpe Velger du å få strømregninga som e-faktura, blir du automatisk med i trekningen om ei gratis varmepumpe. For kundene er det mange fordeler med elektronisk regning. Fra og med juli-forbruket vil alle kundene til HelgelandsKraft få faktura hver måned. Alle som har mulighet til å bruke nettbank bør velge e-faktura, anbefaler kundeansvarlig på Nett Frode Dorp. - Allerede har nesten en tredjedel av kundene våre valgt elektronisk faktura. E-faktura er en banktjeneste som hver enkelt må opprette mot sin nettbank, og så tilbyr vi våre regninger via dette systemet. Kunden vil få en e-post med beskjed om ny regning i nettbanken (i stedet for en papirfaktura i posten). Så må kunden gå inn i nettbanken sin og bekrefte regningen. På skjermen vil regningen se nøyaktig likedan ut som på papir. Alle felter er ferdig utfylt med kid-nummer, forfallsdato, beløp og kontonummer. Det eneste kunden behøver å gjøre er å trykke OK, men kontoen blir ikke belastet med beløpet før den aktuelle forfallsdatoen. E-faktura er også et miljøvennlig produkt, da vi unngår utsending av mye papir. Derfor håper vi at flest mulig av kundene våre ser fordelen med at nettbanken holder orden på regningene, og at regningene kan betales hvor som helst der man har tilgang til en pc. For å få ekstra fokus på e-faktura lokker vi med ei ekstra gulrot i vår. Alle som registrerer seg som e-faktura mottaker innen 1. mai vil bli med i trekningen av ei gratis varmepumpe til en verdi av kroner. Vi vil også trekke tre fine ryggsekker, sier Frode Dorp. kundesenteret svarer Kontakt kundesenteret på e-post: Følger kontrakten huset eller kunden? Fastavtaler følger kunden, ikke huset. Hvis vi flytter, opphører fastavtalen da? Fastavtalen er bindende og følger kunden ved flytting. I tilfeller der kunde ikke «tar med seg» avtalen, skal det belastet kanselleringsgebyr. (minimumsbeløp kr 350,-) Kan jeg bryte en fastavtale? Dersom kunden bryter en fastavtale blir det beregnet fratredelsesgebyr for å dekke kostnaden ved at fastprisavtalen ikke gjennomføres ut avtaleperioden. Husk å bruk kid.nr ved betaling av faktura. HKs kundesenter hjelper deg. Foran fra venstre: Sølvi Tallerås, Bjørg Langholm og Solrunn Fiksdal. Bakerst fra venstre: Birgit Skånvik og Marianne Høvik.

7 7 1,5 millioner middager hver dag Hver dag sendes det ca 1,5 millioner laksemiddager ut fra Herøy. Lakseslakteriet til Marine Harvest er det klart største i landsdelen og det tredje største i landet. Bedriften sysselsetter 165 årsverk, som tilsvarer ti prosent av kommunens innbyggere. Det sier mye om hvor viktig denne hjørnesteinsbedriften er for Herøy. Etter 2007 har Marine Harvest modernisert og bygd om fabrikken til et topp moderne lakseslakteri i Herøy med en kapasitet på opp mot tonn i året. Med full produksjon slaktes opp mot 350 tonn i døgnet. På en slik dag går det ut 20 trailere fra Herøy med isoporkasser på 600 paller. Med en slik produksjon av ferskvarer er kommunikasjoner svært viktig for oss. På sikt håper vi på undersjøisk tunnel. I mellomtiden må vi ha stabil og god fergekapasitet året rundt også i sommermåneder med høy turisttrafikk. Heldigvis ser vi at det fra Herøy kommune og fylkets side er jobbet frem nye og forbedrede løsninger rundt dette for oss svært viktige temaet, sier fabrikksjef Kjell Stokbakken. I 2008 var fabrikken på Herøy pioner på testing av en helt ny tekologi for slakting uten co2-bedøvelse. Det samme systemet utprøves også i Marine Harvest Norway`s region sør om bord i et fartøy. Laksen blir der slaktet straks den kommer opp fra merdene, før den blir fraktet til et landanlegg for sløying, eventuelt filetering og pakking Personlig har jeg liten tro på at hele fabrikkfunksjonen flyttes ut på skip, men kombinasjonsdrift tilsvarende den vi ser i Marine Harvest Norway region sør vil vi nok kunne se mer av, sier Stokbakken. - Hygiene og trygg mat er enormt viktig for alle ansatte på fabrikken i Herøy. Etter produksjon på to skift blir det tredje skiftet brukt til full nedvasking av slakteriet hver eneste natt. Det er kun en målsetning som rangerers like høyt og det er HMS (Helse Miljø og Sikkerhet). Det er derfor gledelig å se at vi kan si at vi har de beste resultater på hygiene samtidig som at vi nylig markerte 500 dager uten fraværsskader. Vi føler oss nemlig sikre på at folk som føler sikkerhet og trivsel på arbeidsplassen også er de beste til å ivareta hygiene og matsikkerhet, sier Kjell Stokbakken. næringslivet på Helgeland TOPP MODERNE: Marine Harvest har bygd opp landsdelens største lakseslakteri i Herøy. På måten har de snudd pendlerstrømmen fra fastlandet og ut mot kysten. Flere vil bo i Leirfjord Bedre kommunikasjoner gjør ordfører Ivan Haugland optimistisk på Leirfjord kommunes vegne. Utfordringer kommer vi alltid til å ha, men nå er det mulighetene som opptar oss mest, sier han. Allerede har vi god forbindelse til Alstahaug og Nesna. Med den nye Toventunnelen blir også vegen til Mosjøen både kortere, raskere og sikrere. Allerede ser vi tendenser til at folk som arbeider i Sandnessjøen, Nesna og Mosjøen ønsker å bosettes seg i Leirfjord. Den voksende oljebasen på Horvnes gjør det aktuelt for enkelte bedrifter å vurdere etablering på vår siden av fjorden. Følgelig har vi tenkt industritomter på Leines. Men nå registrerer vi at stadig flere etterspør boligtomter på Leines. For folk som arbeider på basen vil jo arbeidsvegen over Helgelandsbrua bli svært kort. Dette er så spennende at vi vil bruke litt ressurser på å utrede alternativ bruk av arealene. En generell utfordring er at alderssammensetningen i kommunen endrer seg merkbart. Barnetallet blir lavere, mens andelen eldre blir stadig større. Konkret betyr det at antall skoleplasser må tas ned, mens tilbudene til eldre må økes, og dette er såre og vanskelige omstillinger. Landbruk er den viktigste næringen i Leirfjord. Jeg er stolt av at kommunen har svært dyktige folk innen landbruk. Selv om næringen har hatt store utfordringer, er det flere som har investert betydelig. Dermed har produksjonen økt både av svin og melk. Det er svært viktig for framtidig bosetting. Ivan Haugland ordfører i Leirfjord nyheter fra eierne

8 sponsor SPONSORER: I 13 år har bedrifter «Med hjerte for Helgeland» sponset unge solister. Her er de representert med Trine Rimer (HA og Rana Blad), Arild Markussen (HK) og Åse Winther Neergaard (Helgeland Sparebank). Unge Solister fra Helgeland 2011 Mosjøen Orkesterforening arrangerer i 2011 for 14. gang solistmønstringen «Unge solister fra Helgeland» hvor unge talenter får mulighet til å være solist med fullt symfoniorkester. Instrumentalister og sangere med tilknytning til Helgeland kan bli blant de utvalgte som får denne fantastiske muligheten. Konsertene blir lørdag 26. mars i Nordland Teater på Mo i Rana, og søndag 27. mars i Mosjøen Kulturhus, sier Trond Wika. Årets solister er: Sjasmin Reitehaug saxofon Sjasmin er 15 år og kommer fra Mo i Rana. Hun begynte å spille da hun var 10 år og er elev i Rana Kulturskole. Hun er med i Mo skolekorps, Nordland regionkorps og Mo hornmusikk. I tillegg spiller hun i saxofonkvartetten Tango Turisimo. I 2009 og 2010 deltok hun i NM for solister. Ved unge solister skal hun spille «Saxflight» av Alain Crepin i arrangement for orkester av Ragnar Meidell. Simon André Almås trombone er elev på musikklinjen ved Mosjøen videregående skole. Tidligere var han elev i Vefsn Kulturskole. Han tar timer med Gaute Vikdal og er med i Taletutviklingsprogrammet ved Konservatoriet i Tromsø hvor han er elev hos Jens Kloster. Han spiller trombone i korps, storband og symfoniorkester og er også aktiv i forskjellige band hvor han spiller tangentinstrument. Til unge solister har han valgt å spille Ferdinand David - Trombone Concertino i Ess-dur. Stine Nermo walthorn Stine har bakgrunn fra Vefsn Kulturskole, Mosjøen skolekorps, Hornmusikken Fram og Mosjøen Orkesterforening. I Mosjøen var hun elev hos Brith-Johanne Nikolaisen og Berit Sørensen. Hun har deltatt ved Toppen Internasjonale Sommermusikkfestival, Norsk Ungdomssymfoniorkester og en rekke andre kurs og prosjekter. Etter musikklinjen i Mosjøen, gikk veien til Toneheim Folkehøgskole. Nå er hun student ved Griegakademiet i Bergen med Ilene Chanon som lærer på horn. Stine har valgt «Morceau de concert» av Camille Saint-Saëns for horn og orkester ved årets solistmønstring. Siril Aufles Valberg klavér Siril har tidligere vært solist i begge de yngste klassene ved «Unge solister fra Helgeland» med strålende resultat i konserter av Mozart og Grieg. Når hun i år stiller opp med Sergej Rachmaninoff klaverkonsert nr. 2, er det med et av romantikkens mest populære verk for klavér og orkester. Siril har vært elev hos Franziska Wika ved Vefsn Kulturskole og på musikklinjen ved Mosjøen videregående skole. Siril spiller også godt fiolin og er alltid med i orkester når anledningen byr seg. I 2009, mens hun var elev ved Toneheim, ble hun prisvinner ved den TV-overførte konkurransen «Toneprisen» på Lillehammer. Siril er nå student ved Norges Musikkhøgskole med Jorun Marie Bratlie som klavérlærer. Våre sponsorer «Med hjerte for Helgeland» gir hver av solistene et stipendium på kr 5000,-. Det blir i tillegg utdelt en publikumspris på kr. 3000,- hvor vinneren blir kåret på selve konserten, både på Mo og i Mosjøen. Adresse: Boks Mosjøen SENTRALBORD KUNDESENTERET MÅLERTELEFON FEILMELDING Redaktør: Arild Inge Markussen Tekst, foto og layout: Mediebyraaet Trykk: Grafisk Trykk AS Opplag: stk REGN MED OSS

Leverandørseminar HK, Nettdivisjonen. Mosjøen 1. oktober 2013. HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen.

Leverandørseminar HK, Nettdivisjonen. Mosjøen 1. oktober 2013. HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen. Leverandørseminar HK, Nettdivisjonen Mosjøen 1. oktober 2013 HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen. Divisjon Marked Divisjon Produksjon Divisjon Nett Selger strøm Produserer strøm Distribuerer

Detaljer

Kraftmarkedet tilbake til normaltilstand

Kraftmarkedet tilbake til normaltilstand Nr. 3 2011 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Kraftmarkedet tilbake til normaltilstand Energikilde så ren at du kan drikke den! Strømselgere på butikksentre Gavedryss på Askøy Kr. 100 000,- i støtte utdelt

Detaljer

Nettutfordringer i Helgelandsområdet for å få realisert fornybarpotensialet. Frode Valla, Nettsjef HelgelandsKraft AS

Nettutfordringer i Helgelandsområdet for å få realisert fornybarpotensialet. Frode Valla, Nettsjef HelgelandsKraft AS Nettutfordringer i Helgelandsområdet for å få realisert fornybarpotensialet. Frode Valla, Nettsjef HelgelandsKraft AS 24.08.2009 2 Storforshei Ørtfjell Fagervollan Langvatn Reinforsen Sjona Gullsmedvik

Detaljer

Når nettene blir trange og kulda setter inn Har vi alternativer til nettutbygging? Kristian M. Pladsen, direktør

Når nettene blir trange og kulda setter inn Har vi alternativer til nettutbygging? Kristian M. Pladsen, direktør Når nettene blir trange og kulda setter inn Har vi alternativer til nettutbygging? Kristian M. Pladsen, direktør Hovedbudskap Velfungerende energisystem er en forutsetning for all næringsvirksomhet. Manglende

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer

TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer Pressemappe Om TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer er en syndikert undersøkelse av nordmenns holdninger til klima- og energispørsmål, samt inntrykk og assosiasjoner

Detaljer

STOR OG SLAPP ELLER LITEN OG KJAPP? NOEN TANKER OG REFLEKSJONER FRA BRANSJEN

STOR OG SLAPP ELLER LITEN OG KJAPP? NOEN TANKER OG REFLEKSJONER FRA BRANSJEN STOR OG SLAPP ELLER LITEN OG KJAPP? NOEN TANKER OG REFLEKSJONER FRA BRANSJEN Er dette bilde av oss? Vi er blant de 10-15 største kraftselskapene i Norge Årlig omsetning på 1,3 mrd.kr. 296 Ansatte ISO 9001/14001

Detaljer

Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen?

Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen? Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen? Energidagene 2013: Dilemmaenes tid! Alt henger sammen med alt.. Rune Reinertsen Administrerende direktør Lyse Produksjon AS TEMA SOM BERØRES Oppgaver og

Detaljer

Fremtidens strømmåler blir smart side 4. Nytt fra Skagerak. - vinn en. Små endringer av nettleien i 2013 side 2. Kompensasjon ved strømbrudd side 6

Fremtidens strømmåler blir smart side 4. Nytt fra Skagerak. - vinn en. Små endringer av nettleien i 2013 side 2. Kompensasjon ved strømbrudd side 6 Januar 2013 Nytt fra Skagerak Fremtidens strømmåler blir smart side 4 Små endringer av nettleien i 2013 side 2 Kompensasjon ved strømbrudd side 6 Opprett efaktura - vinn en ipad Små endringer i nettleien

Detaljer

Kraftseminar Trøndelagsrådet

Kraftseminar Trøndelagsrådet Kraftseminar Trøndelagsrådet Vinterpriser 08/09 og 09/10 i Midt-Norge (øre/kwh) Hva skjedde i vinter? Kald vinter i hele Norden stort kraftbehov i hele Norden samtidig Betydelig redusert svensk kjernekraftproduksjon

Detaljer

SET konferansen 2011

SET konferansen 2011 SET konferansen 2011 Hva er produksjonskostnadene og hva betaler en vanlig forbruker i skatter og avgifter Sivilingeniør Erik Fleischer 3. november 2011 04.11.2011 1 Strømprisen En faktura fra strømleverandøren:

Detaljer

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Fornybar energi et valg for fremtiden Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Agenda Energikonsernet Troms Kraft Vår forretningsmodell og våre veivalg Naturgitte ressurser i Nord-Norge En

Detaljer

Morgendagens kraftpriser mulige virkninger på forbrukernes tilpasning. Jørgen Bjørndalen, 19/10-2012

Morgendagens kraftpriser mulige virkninger på forbrukernes tilpasning. Jørgen Bjørndalen, 19/10-2012 Morgendagens kraftpriser mulige virkninger på forbrukernes tilpasning Jørgen Bjørndalen, 19/10-2012 Hovedpunkter Hva forteller prisen oss og hvordan reagerer vi på pris Prisendringer - sjokk vs. jevn endring

Detaljer

Strategier for regional utvikling

Strategier for regional utvikling Strategier for regional utvikling Meyergården 3. november 2008 Kjell-Arne Odden Hva er en region? Funksjonell region: et sentralsted med omland Geografisk avgresning: et område som enten følger kommunegrensene

Detaljer

RIGGER SEG FOR FREMTIDEN SIDE 6-7 SIDE 3 FRISK OG GLAD SIDE 9 UT MED MÅLEREN SIDE 11 CAMPUS-EFFEKTEN

RIGGER SEG FOR FREMTIDEN SIDE 6-7 SIDE 3 FRISK OG GLAD SIDE 9 UT MED MÅLEREN SIDE 11 CAMPUS-EFFEKTEN ANNONSE Et informasjonsmagasin fra Helgeland Kraft NR 1-2015 RIGGER SEG FOR FREMTIDEN SIDE 6-7 SIDE 3 FRISK OG GLAD SIDE 9 UT MED MÅLEREN SIDE 11 CAMPUS-EFFEKTEN ANNONSE 2 Kommentar Arild Markussen Markedssjef

Detaljer

Nyhetsbrev November 2015 FORNYBAR ENERGI UTKONKURRERER KJERNEKRAFTEN VINN GRATIS STRØM SNART GÅR BOLIGENE I PLUSS DOKTOR PROKTOR I KILDEN. www.los.

Nyhetsbrev November 2015 FORNYBAR ENERGI UTKONKURRERER KJERNEKRAFTEN VINN GRATIS STRØM SNART GÅR BOLIGENE I PLUSS DOKTOR PROKTOR I KILDEN. www.los. Nyhetsbrev November 2015 FORNYBAR ENERGI UTKONKURRERER KJERNEKRAFTEN SNART GÅR BOLIGENE I PLUSS DOKTOR PROKTOR I KILDEN VINN GRATIS STRØM www.los.no FORNYBAR ENERGI UTKONKURRERER KJERNEKRAFTEN Høsten begynner

Detaljer

Smart strømmåler innen 2019

Smart strømmåler innen 2019 Januar 2015 Nytt fra Skagerak Smart strømmåler innen 2019 Bruk «Min side»! Endring i forbruksavgift og nettleie Endring i forbruksavgift og nettleie Med virkning fra 1.1.2015 endres nettleien for privatkunder.

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi TØI-rapport 1014/2009 Forfatter(e): Harald Thune-Larsen og Jon Inge Lian Oslo 2009, 41 sider Sammendrag: Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi En felles lufthavn til avløsning for de tre eksisterende

Detaljer

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge?

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? 08.02.2013 - Zero Emission Resource Organisation (ZERO) Premiss: vi må etablere et marked for bygningsmonterte solceller i Norge. I våre naboland

Detaljer

Klarer vannkraftaktørene å bygge ut innen 2020? Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft

Klarer vannkraftaktørene å bygge ut innen 2020? Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Klarer vannkraftaktørene å bygge ut innen 2020? Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Agenda Aktuelle prosjekter i Innlandet Hva mener en vannkraftaktør om 2020-målene? Hva blir utfordringene

Detaljer

Nett og verdiskaping. Med fokus på BKK-området

Nett og verdiskaping. Med fokus på BKK-området Nett og verdiskaping Med fokus på BKK-området Hvordan kan ulike tiltak for å rette opp den anstrengte kraftsituasjonen i BKK-området påvirke verdiskapingen nasjonalt og regionalt? Viktige premisser i debatten

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Hafslund årsrapport 2012 Konsernsjefen har ordet 10.04.13 09.26 Konsernsjefen har ordet 2012 har vært et år med god underliggende drift, men lave kraftpriser og ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger

Detaljer

Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden?

Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden? Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden? Knut Lockert Polyteknisk forening 30. september 2010 1 Hvorfor Defo? Enhetlig medlemsmasse, gir klare meninger Kort vei til beslutninger og medbestemmelse

Detaljer

Nettleien 2011 Oppdatert 07.02.2011

Nettleien 2011 Oppdatert 07.02.2011 Nettleien 2011 Oppdatert 07.02.2011 Innholdsfortegnelse NVEs inntektsrammer Nettoppbygging Strømprisen og nettleiens sammensetning Hva påvirker nettleien Historisk utvikling Nettinvesteringer NVEs inntektsrammer

Detaljer

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19 VERDIFULLE DRÅPER e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 EN LEDENDE VANNKRAFTPRODUSENT E-COs anlegg i Norge (hel- og deleide). VI STÅR FOR EN BETYDELIG DEL AV NORGES KRAFTPRODUKSJON E-CO Energi er Norges nest største

Detaljer

Utarbeidet 24. september av handelsavdelingen ved :

Utarbeidet 24. september av handelsavdelingen ved : Rekordvarm sommer ga ikke rekordlave priser Kraftmarkedet har hatt stigende priser gjennom sommeren Norske vannmagasiner har god fyllingsgrad ved inngangen til høsten Forventes «normale» vinterpriser Utarbeidet

Detaljer

Elsertifikater. Muligheter og utfordringer

Elsertifikater. Muligheter og utfordringer Elsertifikater Muligheter og utfordringer EnergiAkademiet 10. februar 2011 Arnstein Flaskerud En markedstilnærming til klimautfordringene gir noen muligheter og mange utfordringer for aktørene Det er grunn

Detaljer

Vassdragsanlegg og organisering ved HelgelandsKraft AS

Vassdragsanlegg og organisering ved HelgelandsKraft AS VTF Region Nord Saltstraumen 1-2.09.10 Vassdragsanlegg og organisering ved HelgelandsKraft AS Produksjonssjef Ottar Olsen, HK Eierstruktur HelgelandsKraft AS 300 384 aksjer à NOK 1 000,- Kommune Antall

Detaljer

Kraftsituasjon Presseseminar 25.8.06

Kraftsituasjon Presseseminar 25.8.06 Kraftsituasjon Presseseminar 25.8.6 Det nordiske kraftmarkedet Deregulert i perioden 1991-2 Pris bestemmes av tilbud og etterspørsel Flaskehalser gir prisforskjeller Produksjon og forbruk bestemmes av

Detaljer

Nett-Nytt nr. 3 2009. Nyhetsbrev fra Fortum Distribution

Nett-Nytt nr. 3 2009. Nyhetsbrev fra Fortum Distribution Q Nett-Nytt nr. 3 2009 Nyhetsbrev fra Fortum Distribution Dere har talt - årets kundeundersøkelse er gjennomført! Årets kundeundersøkelse er omfangsrik og gjelder hele nettvirksomheten til Fortum. Vi bruker

Detaljer

PUMPEKRAFT ERFARINGER OG UTSIKTER. Adm. direktør - Gaute Tjørhom 3. september 2013

PUMPEKRAFT ERFARINGER OG UTSIKTER. Adm. direktør - Gaute Tjørhom 3. september 2013 PUMPEKRAFT ERFARINGER OG UTSIKTER Adm. direktør - Gaute Tjørhom 3. september 2013 INNHOLD Kort om Sira-Kvina kraftselskap Erfaringer design Erfaringer regelverk Barrierer Markedsutsikter Oppsummering Kort

Detaljer

Hvilken holdning har strømkundene til automatisk måleravlesning? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no

Hvilken holdning har strømkundene til automatisk måleravlesning? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Hvilken holdning har strømkundene til automatisk måleravlesning? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Automatisk måleravlesning AMR 2VK Toveiskommunikasjon Automatic Meter Reading AMS Avanserte måleravlesningssystemer

Detaljer

HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS. Flott læretid i HK. Kvalitet og smarte løsninger

HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS. Flott læretid i HK. Kvalitet og smarte løsninger HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Kvalitet og smarte løsninger 6 Nr. 4 2006 Flott læretid i HK 4 Nettsjef Frode Valla Sist vinter ga oss virkelig noe å tenke på med hensyn

Detaljer

Ålesund 13. oktober 2010. Tafjord Kraftnett AS

Ålesund 13. oktober 2010. Tafjord Kraftnett AS Kraftsituasjonen med økende pris? Ålesund 13. oktober 2010 Peter W. Kirkebø Tafjord Kraftnett AS Avgrensing av Midt-Norge og Møre & Romsdal Midt-Norge generelt og Møre og Romsdal spesielt: Kraftunderskudd

Detaljer

Viktige tema for Regjeringens Energimelding

Viktige tema for Regjeringens Energimelding Viktige tema for Regjeringens Energimelding Norsk Energiforening/Polyteknisk Forening 12.11.2014 Konsernsjef Tore Olaf Rimmereid E-CO Energi E-COs budskap: Fremtiden er elektrisk Bevar vannkraftens fleksibilitet

Detaljer

Energi Norge Minikonferanse - nordområdene

Energi Norge Minikonferanse - nordområdene Energi Norge Minikonferanse - nordområdene Tromsø 8. september 2011 Kristian A. Johansen Handelssjef, Nordkraft Produksjon AS Nordkraft AS Kort om konsernet Aksjonærer: kommune 50,01 % Troms Kraftforsyning

Detaljer

Kraftbransjen i 2020: Veien fra visjoner til virkelighet

Kraftbransjen i 2020: Veien fra visjoner til virkelighet Kraftbransjen i 2020: Veien fra visjoner til virkelighet Tom Nysted, konsernsjef Agder Energi Energi Norge - Vinterkonferansen 2012 Politikkens visjon for kraftsektoren i 2020 Tilnærmet like strømpriser

Detaljer

Fra vind til verdi en ringvirkningsanalyse

Fra vind til verdi en ringvirkningsanalyse Sleneset Vindkraftverk Fra vind til verdi en ringvirkningsanalyse Sleneset Vindkraftverk Nord Norsk Vindkraft ønsker å bygge et vindkraftverk med inntil 75 vindmøller på Sleneset i Lurøy kommune, Nordland.

Detaljer

De Unges Orkesterforbund Nordland. Nordland Ung Symfonietta

De Unges Orkesterforbund Nordland. Nordland Ung Symfonietta De Unges Orkesterforbund Nordland Nordland Ung Symfonietta UNOF Nordland - en aktiv krets 9 medlemsorkestre over 150 aktive orkestermusikere i alderen 6-20 år 5-6 helgeseminarer / prosjekter med avsluttningskonsert,

Detaljer

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Grønn strøm Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Hensikten Redusere utslipp av klimagasser med fornybar energi Fornybar energi regnes som mer bærekraftig enn fossile enn ikke-fornybare

Detaljer

Fremtidsutsikter for næringslivet på Helgeland og muligheter for Helgeland Sparebank. 150 år på Helgeland!

Fremtidsutsikter for næringslivet på Helgeland og muligheter for Helgeland Sparebank. 150 år på Helgeland! Fremtidsutsikter for næringslivet på Helgeland og muligheter for Helgeland Sparebank Adm. Banksjef Arnt Krane Fremtidsutsikter for næringslivet på Helgeland Kyst- og havbruksnæringen Kyst- og havbruksnæringen

Detaljer

Hyggelige kraftpriser denne vinteren

Hyggelige kraftpriser denne vinteren Nr. 1 2012 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Hyggelige kraftpriser denne vinteren Hyggelige kraftpriser denne vinteren Valg av kraftavtale som passer for deg Årets gla melding til deg som driver med barne-

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Elektrisitetens fremtidsrolle

Elektrisitetens fremtidsrolle Energy Foresight Symposium 2006 Elektrisitetens fremtidsrolle Disposisjon: Elektrisitetens historie og plass Trender av betydning for elektrisiteten Hva har gjort elektrisiteten til en vinner? En elektrisk

Detaljer

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked Sverre Devold, styreleder Energi Norge Medlemsbedriftene i Energi Norge -representerer 99% av den totale kraftproduksjonen i

Detaljer

Eidefossen kraftstasjon

Eidefossen kraftstasjon Eidefossen kraftstasjon BEGYNNELSEN I 1916 ble Eidefoss Kraftanlæg Aktieselskap stiftet, og alt i 1917 ble første aggregatet satt i drift. I 1920 kom det andre aggregatet, og fra da av produserte kraftstasjonen

Detaljer

Kernefunktioner 1. Økt lønnsomhet i energibransjen uten at kunden betaler for det hele?

Kernefunktioner 1. Økt lønnsomhet i energibransjen uten at kunden betaler for det hele? Kernefunktioner 1 Økt lønnsomhet i energibransjen uten at kunden betaler for det hele? Publisert av QVARTZ, juni 2016 Dette dokumentet er basert på en detaljert analyse av eierskapsstrukturene og økonomien

Detaljer

HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS. www.helgelandskraft.no Nr. 2 2006. Klar for avmarsj. 250 dager uten skade

HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS. www.helgelandskraft.no Nr. 2 2006. Klar for avmarsj. 250 dager uten skade HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 2 2006 250 dager uten skade 5 Klar for avmarsj 7 Økonomisjef Asle Bardal Vinn gratis strøm! HelgelandsKraft AS har levert et meget godt

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken Trenger du hjelp? Se sb1telemark.no eller ring 02610 1 Med nettbank får du banken inn i din egen stue Nettbanken gir deg tilgang til de fleste tjenestene vi kan tilby.

Detaljer

Agenda. Litt om TrønderEnergi Risiki for en strømleverandør Høye priser Håndtering av risiki Utfordringer

Agenda. Litt om TrønderEnergi Risiki for en strømleverandør Høye priser Håndtering av risiki Utfordringer Agenda Litt om TrønderEnergi Risiki for en strømleverandør Høye priser Håndtering av risiki Utfordringer Vår visjon Kraftfull og energisk Miljøvennlig energi og industriell utvikling for et bedre samfunn

Detaljer

Enovas støtteprogrammer Fornybar varme. Trond Bratsberg Forrest Power, Bodø 30 november 2011

Enovas støtteprogrammer Fornybar varme. Trond Bratsberg Forrest Power, Bodø 30 november 2011 Enovas støtteprogrammer Fornybar varme Trond Bratsberg Forrest Power, Bodø 30 november 2011 Vårt ansvar Fremme miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon som skal bidra til å styrke forsyningssikkerheten

Detaljer

Fra forskning til ren energi Innledning på åpent CEDREN-seminar 24.04.2014 ved Sigrid Hjørnegård, direktør i Energi Norge

Fra forskning til ren energi Innledning på åpent CEDREN-seminar 24.04.2014 ved Sigrid Hjørnegård, direktør i Energi Norge Fra forskning til ren energi Innledning på åpent CEDREN-seminar 24.04.2014 ved Sigrid Hjørnegård, direktør i Energi Norge Energi Norge Interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for fornybarnæringene Representerer

Detaljer

Verdiskaping, energi og klima

Verdiskaping, energi og klima Verdiskaping, energi og klima Adm. direktør Oluf Ulseth, 26. januar 2011 Vi trenger en helhetlig energi-, klima- og verdiskapingspolitikk En balansert utvikling av nett og produksjon gir fleksibilitet

Detaljer

Foreløpig arbeid kvalitetskriterier i Regionalnettet. Odd Henning Abrahamsen

Foreløpig arbeid kvalitetskriterier i Regionalnettet. Odd Henning Abrahamsen Foreløpig arbeid kvalitetskriterier i Regionalnettet Odd Henning Abrahamsen Kvalitetskriterier i regionalnettet Kort om Lyse Elnett Identifisere behovet for investeringer Bli enige om ønsket kvalitet på

Detaljer

HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS

HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 3 2005 Produksjonssjef Ottar Olsen Fornøyde Ren energi for fremtiden Norsk Energiforbruk øker. Energiproduksjon og overføringskapasitet

Detaljer

E-CO Energi. Ren verdiskaping. Administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid PTK 2012

E-CO Energi. Ren verdiskaping. Administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid PTK 2012 E-CO Energi Ren verdiskaping Administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid PTK 2012 E-CO Energis visjon er å være en ledende vannkraftprodusent KOMPETENT OG SKAPENDE E-COs verdier: Engasjert skikkelig -

Detaljer

Lave strømpriser nå! GARANTIKRAFT avtalen som gir god sikkerhet ved store svingninger i kraftprisen

Lave strømpriser nå! GARANTIKRAFT avtalen som gir god sikkerhet ved store svingninger i kraftprisen Nr. 3-2009 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Økt transport gir økt nettleie Gavedryss til lokalt barn- og ungdomsarbeid Energieffektivisering og sparing viktig for bedre klima Lave strømpriser nå! Hva kan

Detaljer

MELLOMLANDSFORBINDELSER OG NETTFORSTERKNINGER- BEHOV OG LØSNINGER

MELLOMLANDSFORBINDELSER OG NETTFORSTERKNINGER- BEHOV OG LØSNINGER MELLOMLANDSFORBINDELSER OG NETTFORSTERKNINGER- BEHOV OG LØSNINGER Håkon Egeland 28. Oktober 2011 NORDISK VANNKRAFT TWh/uke 6 5 4 3 2 1 0 Årlig nyttbar energitilgang 206 TWh, +/-52 TWh Årlig kraftproduksjon

Detaljer

Lokal energiutredning for Andøy Kommune

Lokal energiutredning for Andøy Kommune Lokal energiutredning for Andøy Kommune 2009 Forord Utredningen er utført i samarbeid med Ballangen Energi AS, Evenes Kraftforsyning AS og Trollfjord Kraft AS. Andøy Energi AS har valgt å ikke vektlegge

Detaljer

Næringsutvikling og verdiskaping. Adm. dir. Olav Linga

Næringsutvikling og verdiskaping. Adm. dir. Olav Linga Næringsutvikling og verdiskaping Adm. dir. Olav Linga Markedsområde - Eiere Eierkommuner: Karmøy kommune 44,84% Haugesund kommune 31,97% Tysvær kommune 9,80% Vindafjord kommune 6,85% Sveio kommune 5,05%

Detaljer

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Stortingsrepresentant Peter S. Gitmark Høyres miljøtalsmann Medlem av energi- og miljøkomiteen Forskningsdagene 2008 Det 21. århundrets

Detaljer

Nytt kraftnett i nord en forutsetning for utvikling. Nina Kjeldsen, Anskaffelser, Ofoten Hammerfest 15. April 2013

Nytt kraftnett i nord en forutsetning for utvikling. Nina Kjeldsen, Anskaffelser, Ofoten Hammerfest 15. April 2013 Nytt kraftnett i nord en forutsetning for utvikling Nina Kjeldsen, Anskaffelser, Ofoten Hammerfest 15. April 2013 Mrd. NOK (2010-kroner) Vi står overfor det største investeringsløftet på lenge Investeringer

Detaljer

MIN SIDE. informasjon

MIN SIDE. informasjon MIN SIDE informasjon Velkommen til Min Side Svorka jobber kontinuerlig for å gjøre hverdagen så enkel som mulig for våre kunder, og vi lanserer nå nye «Min Side» som et ledd i dette arbeidet. Logg deg

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken For nybegynnere 1 Enklere hverdag med nettbank Innledning I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester når som helst i døgnet. Fordeler med nettbank Full

Detaljer

Erfaringer fra markedsføring hva kan bransjen forbedre? Anne-Margrethe Jensen Produktsjef el

Erfaringer fra markedsføring hva kan bransjen forbedre? Anne-Margrethe Jensen Produktsjef el Erfaringer fra markedsføring hva kan bransjen forbedre? Anne-Margrethe Jensen Produktsjef el Avklaring av tema Hvilke erfaringer? Fra vår markedsføring Interne prosesser Kunders reaksjoner Forbedringer?

Detaljer

«Når vi går ut av et kraftverk skal vi se det neste.»

«Når vi går ut av et kraftverk skal vi se det neste.» «Når vi går ut av et kraftverk skal vi se det neste.» Steinsvik Kraftverk Volda Hva skal bygges av småkraft før 2020? Hvorfor er dette viktig for klimaet? Og hvordan får vi det til? Klima: Villere, varmere

Detaljer

El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark

El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark Næringsutvikling og infrastruktur el i Nordområdene Kirkenes 29. september 2008 Marit Helene Pedersen Regiondirektør NHO Finnmark NHOs grunnleggende

Detaljer

Avfallsförbränning blir återvinningsklassad

Avfallsförbränning blir återvinningsklassad Avfallsförbränning blir återvinningsklassad Hur reagerar marknaden när konkurrensen om bränslet hårdnar? Adm. direktør Pål Mikkelsen Hafslund Miljøenergi AS Vi leverer framtidens energiløsninger Hafslund

Detaljer

Hva medfører innføringen av elsertifikater? Gudmund Bartnes Ressursseksjonen

Hva medfører innføringen av elsertifikater? Gudmund Bartnes Ressursseksjonen Hva medfører innføringen av elsertifikater? Gudmund Bartnes Ressursseksjonen Innhold Bakgrunn for elsertifikater Elsertifikatmarkedet Veien frem mot 1.1.2012 2 Grunner til å støtte fornybar kraft Miljø-

Detaljer

Orientering til medlemmer av fylkestinget i Nord-Trøndelag. Østersund 17.02.2010

Orientering til medlemmer av fylkestinget i Nord-Trøndelag. Østersund 17.02.2010 Orientering til medlemmer av fylkestinget i Nord-Trøndelag NTE NETT Nett AS ENERGI Østersund 17.02.2010 Konsernsjef i NTE og styreleder i Torbjørn R. Skjerve Nett NTEs fire pilarer Energi Marked Forr.utvikl.

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Kraftsituasjonen 3. kvartal 2015 1. Sammendrag (3) 2. Vær og hydrologi (4-9) 3. Magasinfylling (10-14) 4. Produksjon og forbruk (15-18) 5. Kraftutveksling (19-22)

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Eidsiva Energi AS Drivkraft for oss i Innlandet

Eidsiva Energi AS Drivkraft for oss i Innlandet Eidsiva Energi AS Drivkraft for oss i Innlandet Norges femte største energiselskap Eies av 26 lokale kommuner og to fylkeskommuner Ca. 1000 ansatte Ca. 153 000 kunder EIDSIVA ENERGI AS 3,4 TWh egenproduksjon

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 24. mai:

Kraftsituasjonen pr. 24. mai: : Økt forbruk og produksjon Kaldere vær bidro til at forbruket av elektrisk kraft i Norden gikk opp med fire prosent fra uke 19 til 2. Samtidig er flere kraftverk stoppet for årlig vedlikehold. Dette bidro

Detaljer

Måling og avregning av småkraft. Arild-Magne Larsen Leder for Systemdrift ved HelgelandsKraft AS

Måling og avregning av småkraft. Arild-Magne Larsen Leder for Systemdrift ved HelgelandsKraft AS Måling og avregning av småkraft Arild-Magne Larsen Leder for Systemdrift ved HelgelandsKraft AS 1 Agenda Litt og HelgelandsKraft og potensialet for småkraft i forsyningsområdet Hva skal måles og hvor bør

Detaljer

Brukermøte spenningskvalitet

Brukermøte spenningskvalitet Brukermøte spenningskvalitet Håndtering av spenningsproblem i praksis Kielfergen 23.-25. september 2009 Eivind Parelius HelgelandsKraft AS Tema Litt om HelgelandsKraft AS Bakgrunn for måling av spenningskvalitet

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy.

Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy. Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm.

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

ROT-fradrag -snart også en norsk realitet?

ROT-fradrag -snart også en norsk realitet? ROT-fradrag -snart også en norsk realitet? Fagtreff for brønnborerbransjen i MEF/NBF 28.februar 2014 Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Norge var tidligere sett på som en energieffektiv nasjon I 2004 ble

Detaljer

Tilstand og utvikling i energiforsyningssystemer

Tilstand og utvikling i energiforsyningssystemer Tilstand og utvikling i energiforsyningssystemer Infrastrukturdagene i Bergen 10.02.2010 11.02.2010 Hva er Energi Norge? Hans Olav Ween Hva er Energi Norge? Interesseorganisasjon for energibedriftene i

Detaljer

Utbyggers roller, utfordringer og muligheter. Michael Momyr, stakeholder manager LNVK s landskonferanse 6. mai 2014

Utbyggers roller, utfordringer og muligheter. Michael Momyr, stakeholder manager LNVK s landskonferanse 6. mai 2014 Utbyggers roller, utfordringer og muligheter Michael Momyr, stakeholder manager LNVK s landskonferanse 6. mai 2014 Agenda Bakgrunn Trenger vi mer fornybar energi? Sareptas vindprosjekter Leverandører og

Detaljer

Kjell Bendiksen. Det norske energisystemet mot 2030

Kjell Bendiksen. Det norske energisystemet mot 2030 Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 Brutto energiforbruk utvalgte land (SSB 2009) Totalt Per person Verden er fossil (80+ %) - Norge er et unntak! Fornybarandel av forbruk - EU 2010 (%)

Detaljer

Forsyningssikkerhet i Nord-Norge i et langsiktig perspektiv

Forsyningssikkerhet i Nord-Norge i et langsiktig perspektiv Forsyningssikkerhet i Nord-Norge i et langsiktig perspektiv Kirkenes 29. 30.09.2008 Bjørn Hugo Jenssen Områdeansvarlig Nord-Norge, Divisjon utvikling og Investering Viktige ledningssnitt som overvåkes

Detaljer

Ny epoke for verdensledende norsk industri

Ny epoke for verdensledende norsk industri Ny epoke for verdensledende norsk industri Bjørn Kjetil Mauritzen 9. august 2011 (1) Veien mot lavutslippssamfunnet Energiintensive varer bør produseres med den grønneste energien Overgangsfasen fram til

Detaljer

Strategisk mål Vi skal styrke vår posisjon som arbeidslivets kompetansemegler på ytre Helgeland og sørge for best mulig samordning av

Strategisk mål Vi skal styrke vår posisjon som arbeidslivets kompetansemegler på ytre Helgeland og sørge for best mulig samordning av Strategisk mål Vi skal styrke vår posisjon som arbeidslivets kompetansemegler på ytre Helgeland og sørge for best mulig samordning av kompetanseaktører og tiltak Studiesenter RKK YH Hvem er våre brukere

Detaljer

! "" " " # " $" % & ' (

!    #  $ % & ' ( ! "" " " # " $" % & ' ( ! "# $% & ' ( ) *, -. / / -0-1 -.0, 2- Det er fremdeles høy magasinfylling og det har vært høyere tilsig enn normalt. Vannmagasinstatistikk for uke 5 viser en fyllingsgrad på 65,3%.

Detaljer

Tja til grønn kraft Side 4 og 5

Tja til grønn kraft Side 4 og 5 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 2 2010 Tja til grønn kraft Side 4 og 5 Illustrasjon: Stein Hamre arkitektkontor AS Ny trafo sikrer kysten Side 6 Sponser skieliten til

Detaljer

Tilgangen til sjø som muliggjorde frakt av råvarer til og ferdigvarer fra verket. Tilgangen til store mengder vannkraft/elektrisk energi.

Tilgangen til sjø som muliggjorde frakt av råvarer til og ferdigvarer fra verket. Tilgangen til store mengder vannkraft/elektrisk energi. Caseoppgave Første spadetak for å etablere fabrikken i Sauda ble tatt i 1915. Grunnene til at det amerikanske selskapet Union Carbide valgte å etablere en fabrikk i Sauda var: Tilgangen til sjø som muliggjorde

Detaljer

Forsyningssituasjonen i Midt-Norge

Forsyningssituasjonen i Midt-Norge Forsyningssituasjonen i Midt-Norge Hvilke tiltak er aktuelle, og kommer de tidsnok? 1. november 2006 Per Gjerde, Utvikling og Investering, Statnett SF. 1 Midt-Norge Norge Midt Midt-Norge i balanse for

Detaljer

Elkraftteknikk 1, løsningsforslag obligatorisk øving B, høst 2004

Elkraftteknikk 1, løsningsforslag obligatorisk øving B, høst 2004 HØGSKOLEN I AGDER Fakultet for teknologi Elkraftteknikk 1, løsningsforslag obligatorisk øving B, høst 2004 Oppgave 1 Fra tabell 5.2 summerer vi tallene i venstre kolonne, og får 82.2 TWh. Total midlere

Detaljer

De ville og vanskelige strømprisene - litt om situasjon og bakgrunn

De ville og vanskelige strømprisene - litt om situasjon og bakgrunn LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 1/11 De ville og vanskelige strømprisene - litt om situasjon og bakgrunn 1. Store men ulike prisutslag 2. Hva bruker vi strøm til

Detaljer

Nord-Europas største vindklynge har fått rettskraftige konsesjoner her i Dalane, hvilke ringvirkninger kan vi forvente?

Nord-Europas største vindklynge har fått rettskraftige konsesjoner her i Dalane, hvilke ringvirkninger kan vi forvente? Nord-Europas største vindklynge har fått rettskraftige konsesjoner her i Dalane, hvilke ringvirkninger kan vi forvente? Mette Kristine Kanestrøm Avdelingsleder Lyse Produksjon Frank Emil Moen Avd.leder

Detaljer

HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS. Sluttbefaring på Tosen-prosjektene 4-5. En million til Sagbakken. Mer enn bare rør 6-7

HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS. Sluttbefaring på Tosen-prosjektene 4-5. En million til Sagbakken. Mer enn bare rør 6-7 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Sluttbefaring på Tosen-prosjektene Mer enn bare rør Nr. 5 2007 4-5 6-7 En million til Sagbakken 8 Nettsjef Frode Valla En sommer er over Vi

Detaljer

! " # $ % & !$ ) * +,

!  # $ % & !$ ) * +, ! " # $ % & ''('(!$ ) *, ! "# $% & ' ( ) *, -. / / -0-1 -.0, 2- Rekordhøy magasinfylling for årstiden. Temperaturer over normalen og kraftig tilsig er årsaken. Vi har gått fra rekordlav til rekordhøy magasinfylling

Detaljer

REGN MED OSS. Undervisningsfilm om klima. Ny trafo på Bjørn. Ny tråkk i løypa. Side 4. HelgelandsKraft informerer. www.helgelandskraft.no Nr.

REGN MED OSS. Undervisningsfilm om klima. Ny trafo på Bjørn. Ny tråkk i løypa. Side 4. HelgelandsKraft informerer. www.helgelandskraft.no Nr. HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 1 2009 Undervisningsfilm om klima Side 4 Ny tråkk i løypa Side 8 Ny trafo på Bjørn Side 3 Arild Markussen, Markedssjef Finanskrisen påvirker

Detaljer

Lokal energiutredning

Lokal energiutredning Lokal energiutredning Presentasjon 25. januar 2005 Midsund kommune 1 Lokal energiutredning for Midsund kommune ISTAD NETT AS Lokal energiutredning Gjennomgang lokal energiutredning for Midsund kommune

Detaljer

Passivhus: Mo i Rana Furumogata 14

Passivhus: Mo i Rana Furumogata 14 Passivhus: Mo i Rana Furumogata 14 Energieffektiv og moderne enebolig med carport. Solrik og rolig beliggenhet i etablert boligområde med fantastiske turmuligheter. Kort vei til populære Klokkerhagen fritidspark.

Detaljer

Sigurd Tveitereid Energi- og vannressursavdelingen

Sigurd Tveitereid Energi- og vannressursavdelingen Sigurd Tveitereid Energi- og vannressursavdelingen 9.3.2011 Energispørsmål som kan interessere økonomer Hva er oppgavene? Hvordan løses de? Hva gjør økonomene? Litt om strøm P F Litt om strøm forts P K

Detaljer

Nyhetsbrev September 2015 LAVESTE STRØMPRIS PÅ 15 ÅR GRATIS TUR TIL FÅRUP SOMMERLAND STRØMMARKED I ENDRING BLI MED OSS TIL PERU. www.los.

Nyhetsbrev September 2015 LAVESTE STRØMPRIS PÅ 15 ÅR GRATIS TUR TIL FÅRUP SOMMERLAND STRØMMARKED I ENDRING BLI MED OSS TIL PERU. www.los. Nyhetsbrev September 2015 LAVESTE STRØMPRIS PÅ 15 ÅR STRØMMARKED I ENDRING BLI MED OSS TIL PERU GRATIS TUR TIL FÅRUP SOMMERLAND www.los.no LAVESTE STRØMPRIS PÅ 15 ÅR Sommerværet ble aldri det helt store,

Detaljer