REGN MED OSS. Trafo sikrer Herøys hjørnesteinsbedrift. Side 2 og 7. Rekordstore investeringer. Myter og fakta om strømpris. Sponser unge solister

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGN MED OSS. Trafo sikrer Herøys hjørnesteinsbedrift. Side 2 og 7. Rekordstore investeringer. Myter og fakta om strømpris. Sponser unge solister"

Transkript

1 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS Trafo sikrer Herøys hjørnesteinsbedrift Side 2 og 7 Rekordstore investeringer Side 2 Myter og fakta om strømpris Side 5 Sponser unge solister Side

2 2leder Kraftpriser til besvær Det siste året har vært preget av høye kraftpriser og økende prisforskjeller mellom landsdelene. Prisforskjellene skyldes manglende nettkapasitet som gir flaskehalser i strømnettet. Løsningen er å bygge ut mer nett og fjerne flaskehalsene mellom nord og sør, øst og vest. Nye kraftlinjer vil komme alle til gode i form av mer stabile kraftpriser. Utbygging av kraftnett har vært forsømt gjennom lang tid og dette er i hovedsak et politisk ansvar. Vinterens kraftsituasjon har vist at vi trenger større forsyningssikkerhet i tørre år med høy kulde. I tørre år er vi i Norge avhengig av importert av kraft fra våre naboland. I fjor importerte vi i 7 av 10 dager så uten utenlandskablene hadde situasjonen vært verre og prisene høyere! Levert kraftpris i Nord Norge i 2010 ble på ca 46 øre/kwh mens levert kraftpris i Tyskland i samme periode ble ca 36 øre/kwh. Skyhøye strømregninger til alle våre kunder samt stort fokus i media har gjort sitt til at kraftbransjen kommer dårlig ut i sine omdømmeundersøkelser. En sammenstilling av kraftpriser vs omdømme gir en klar sammenheng. Høye priser lavt omdømme; lave priser bedre omdømme. Spørsmålet mange stiller seg er «fortjener noen å tjene grovt på at nordmenn skal ha noe så grunnleggende som lys og varme»? Siden mye av pengene går tilbake til Sigbjørn Johnsen og landets kommunekasserere, som igjen fordeler pengene videre på ulike offentlige utgifter, er det i hvert fall ikke slik at pengene havner på noen få hender. I 2009 brukte nordmenn i snitt 4,6% av sitt totale forbruk på elektrisitet og brensel. Det er omtrent like mye som vi bruker på klær og litt mindre enn vi bruker på bilhold. Hvis vi går enda 10 år tilbake i tid brukte vi 4,0% på strøm og brensel, så andelen har økt noe. VEKST: Investeringsbehovet i HelgelandsKraft vil vokse kraftig de kommende årene, sier direktør Ove Brattbakk. Rekordsto De siste årene har investeringsnivået ligget i størrelsesorden mill kroner. I 2011 er det budsjettert med 215 mill kr. I tillegg venter vi på OED/NVE avklaringer om kraftutbygging i Tosbotn, ny hovedforsyningslinje til Sør-Helgeland og kraftutbygging i Leirfjord. Investeringsbudsjettet må Ny transformatorstasj Den nye transformatorstasjonen på Tenna i Herøy er under tak. Før sommerferien skal den være i drift, forteller prosjektingeniør Per Arne Fagerli. I mange år har det stått en koplingsstasjon på Tenna. Nå blir den erstattet av en moderne, fullautomatisert trafostasjon. Bygget får også plass til fiberknutepunkt for framtidig bredbåndutbygging. HelgelandsKraft planlagte investeringer i 2011 vil komme på rekordnivå. Aktiviteten vil øke ytterligere hvis myndighetene sier ja til flere store prosjekter. Stasjonen koster ca 15 mill kroner. Men den er bare en del av en større investering for å sikre stabil og alternativ strømforsyning av kommunene Herøy og Dønna. I fjor satte vi i drift en tilsvarende trafostasjon på Bjørn, og vi har lagt flere sjøkabler fra fastlandet til øyene. Dermed har vi alternative forsyningsveier om en linje skulle bli skadet. Totalt har vi invester rundt 70 mill kroner for å sikre stabil forsyning til disse to kommunene, sier Fagerli Lakseslakteriet til Marine Haravest Arild Markussen markedssjef

3 3 ore investeringer økes betydelig hvis vi får klarsignal for disse prosjektene, sier adm direktør Ove A. Brattbakk. Nettrelaterte investeringer (forsyningssikkerhet) tar alene opp mot 110 mill kroner. Transformatorstasjoner på Tenna, Gruben og Hamarheim er blant de store enkeltprosjektene sammen med fornyelse av hovedlinje mellom Grytåga og Alsten. Produksjon skal investere 60 mill kroner. De to største prosjektene er ferdigstillelse av Laksen kraftverk og Svartvatn kraftverk. Til nødvendig verktøy som IKT og kjøretøyer går det med 25 mill kroner. on på Tenna er en stor strømforbruker. De får nå forsyning fra to sider, og dermed vil en svært viktig bedrift være sikret strøm i tilnærmet alle tilfeller. Investeringene vi nå gjør er også foreberedt for å forsyne den nye kassefabrikken. Dessverre er det ikke mulig å gjøre denne typen arbeid uten inngrep i naturen. I øyeblikket ser det ikke ut på jordene rundt stasjonen. Stor takk til velvillige og fleksible grunneiere, og jeg garanterer at vi skal rydde skikkelig opp etter oss, sier Per Arne Fagerli. Prognosene for de kommende ti årene sier at aktiviteten bare vil øke. Investeringsbehovet er beregnet til om lag 4 milliarder kroner. Halvparten må vi lånefinansiere, og det er nytt for HK. I de siste år har vi klart å finansiere investeringer med egen kapital. En annen konsekvens er at eierne neppe kan påregne større økning av utbyttenivået de nærmeste år. Stor aktivitet fører også til at driftsbudsjettet vokser. I 2011 vil det være 260 årsverk i HK, og det er 25 flere i løpet av de siste tre årene. Personal og andre driftskostnader i år er på 310 mill kroner, sier Brattbakk. TRAFO: Her forberedes fundamentet til selve transformatoren. Hva tror du må til for å få lavere strømpris? Bjørn Edvinsen Personlig merker jeg lite til store svingninger i strømprisen, men så har jeg også et hus som er godt isolert og nye vinduer. Jeg tar for gitt at strømmen ikke selges ut av distriktet for lavere pris enn vi må betale. Vanja Nordeng Jeg tror det handler mest om å ha et bevisst forhold til egne vaner og forbruk. Da blir man også forberedt på regningen som kommer. Vi har stort hus og fyrer mye, men prøver å være bevisst på forbruket. Anne-Kari Mikalsen Regninga for november/desember var ikke verre enn i fjor. Men jeg tror nok politikerne kan gjøre noe med prisnivået på strøm hvis de vil. Da tenker jeg først og fremst på nettleien og avgifter. fem på gata BYGGEVARER: Entreprenøren losser isolasjon. RÅBYGG: Prosjektingeniør Per Arne Fagerli har fått den nye transformatorstasjonen på Tenna under tak. Nå gjenstår innredningen. Den gamle koplingsstasjonen skimtes i bakgrunnen til venstre. Aksel Jensen Det eneste svaret er vel at staten må gi avkall på litt av sine inntekter, samtidig som eierne modererer sine krav til avkastning. Begge bør kunne dempe kravene sine litt. Vera Edvardsen Jeg fører en god del med ved, og prøver å styre forbruket. Strømprisen engasjerer meg lite. Derimot lar jeg meg irritere kraftig over nettleien, som bare øker og øker, uten at jeg kan gjøre noe.

4 4 Vår visjon: HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen Vår forretningsidé: HK skal skape verdier for kunder, eiere og samfunn ved på et forretningsmessig grunnlag drive og utvikle: virksomhet innen fornybar produksjon, overføring og omsetning av energi annen aktivitet med naturlig tilknytning KRAFTMAGASIN: Produksjonssjef Torkil Nersund på befaring ved Storfjelltjønna i Tosdalen, der HK håper på konsesjon for å bygge et nytt kraftverk. Skulle veldig gjerne hatt mye større kraftmagasin I utgangspunktet forstår jeg at publikum reagerer på nedtappede kraftmagasin i kombinasjon med høye priser. Og er det noe vi drømmer om så er det fulle magasin når prisen i markedet er på topp, sier den nye produksjonssjefen i HelgelandsKraft Torkil Nersund. VIKTIG: Storfjelltjønna vil bli et lite magasin, men likevel viktig for kraftforsyningen i regionen. Vi styrer vår produksjon så godt vi kan etter hydrologiske data gjennom de siste 50 år. Statistisk vet vi at vi får en flomtopp når snøen smelter om våren, og vi vet at det vanligvis pleier å være våte høster på Helgeland. Hvis vi ligger med fulle magasiner før disse flomtoppene, vil vi miste mye vann, noe som slett ikke vil bidra til lavere strømpriser. Vi driver med andre ord sannsynlighetsberegning på høyt nivå når vi styrer produksjonen gjennom året. Men vi har jo ingen garanti for at været oppfører seg statistisk hvert år, og derfor klarer vi aldri optimal utnyttelse av vannressursene. Det er bare med etterpåklokskapen vi kan få det helt ideelt, sier Nersund. Dessuten betyr produksjonen (og magasinfyllingen) til HelgelandsKraft lite og ingenting for prissettingen på kraftbørsen. Magasinene våre er svært små sammenlignet med Statkrafts magasiner. Magasinene til Rana-verkene er på nesten 3000 GWh, og Røssåga bidrar med vel 2200 GWh. Til sammenligning har HelgelandsKraft magasin på til sammen drøyt 390 GWh, hvorav det største enkeltmagasin er Kolsvik på 112 GWh. Vi skulle veldig gjerne hatt større magasiner slik at vi ble i stand til å lagre mer energi og være mer fleksible etter hvert som innslaget av uregulert kraft blir større. Hva med vindkraft? For vår del er ennå ikke tiden inne for å satse på vindkraft. Jeg mener at vi for tiden har bedre ting å bruke penger på. Det er et faktum at Helgeland ennå har mye vannressurser som kan bygges ut billigere, og med langt mindre miljøkonsekvenser, enn vindkraft. Vannkraften er også lettere å regulere enn vindkraften og selv om magasinene vi får bygge i dag er små er det en viss fleksibilitet sammenliknet med vindkraft, sier Nersund.!Fakta GWh (gigawattime) er en enhet for måling av energi. En gigawattime er energimengden som tilsvarer et energiforbruk på en gigawatt over en periode på én time. En gigawattime tilsvarer omtrent det årlige forbruket for 50 norske husholdninger.

5 HelgelandsKraft eies av 14 kommuner på Helgeland, og verdiene som skapes pløyes på forskjellige måter tilbake til eierkommunene. Både direkte, i form av avkastning, og indirekte i form av innkjøp og samarbeids prosjekter med idrett og kulturliv. 5 Myter og fakta om strømpris Enkelt sagt er det bare økt produksjon og flere overføringslinjer som kan få ned kraftprisen. En tredje mulighet er at myndighetene reduserer avgiftene. Markedssjef Arild Markussen i HelgelandsKraft forstår godt at strømpriser er et varmt diskusjonstema i vinter. Det er vanskelig å forstå alle sammenhenger i et komplisert kraftmarked. Da oppstår det lett myter. I alle markeder uansett vare eller tjeneste så er det forholdet mellom tilbud og etterspørsel som gir prisen. Prisen vil gå ned hvis produksjonen blir større enn etterspørselen. Tilsvarende vil prisen stige når det blir knapphet på en vare. Slik er også markedet som fastsetter strømprisene, sier Markussen. Jeg er enig med dem som mener at områdeprising gir urimelig prisutslag, spesielt for oss på Helgeland som er et overskuddsområde. For å unngå prisområder må det bygges ut flere overføringslinjer og målet på sikt er at hele landet skal ha lik kraftpris. Linjekapasiteten mellom Nord- Norge og Sverige er relativt god. Strømprisen hos oss har i stor grad blitt påvirket av kraftunderskudd i Sør-Sverige. Fra 1. november innfører svenskene fire prisområder. Nord- Sverige blir mest sannsynlig et lavprisområde og gir dermed reduserte priser for vårt område. I fjor tok staten inn 51 milliarder kroner i skatter og avgifter fra kraftselskapene. Klart at endret avgiftspolitikk kan gi billigere strøm. Men jeg har dårlig tro på at samfunnet vil endre disse rammebetingelsene. Derfor tror jeg at den raskeste veien til redusert strømpris ligger i økt kraftutbygging og bedre transportveier (overføringslinjer). Paradokset er bare at det er myndighetene som bestemmer tempoet gjennom sine konsesjoner. Planene om kraftverk i Tosboten startet vi i Fortsatt ligger saken uavklart i departementet. Året før startet vi arbeid med ny forsyningsline til Sør-Helgeland for å bedre forsyningssikkerheten. Også den saken ligger i departementet. Oppsummert er det i hovedsak politikerne som kan få ned kraftprisen inkludert nødvendige vedtak for å få økt kraftproduksjon og flere overføringslinjer for å unngå flaskehalser i nettet, sier markedssjef Arild Markussen. KRAFTVERK: Bare økt produksjon og flere overføringslinjer kan få ned kraftprisen. Slik tenker HK seg Tverråa kraftverk i Tosbotn. UTEN FRAVÆR: Lønns- og personalleder Wenche Reines gratulerer Grete Skar som en av 63 friskuser i HelgelandsKraft. Friskuser HelgelandsKraft klarte å redusere sykefraværet også i 2010 til rekordlave 3,6 prosent. Et av virkemidlene er å gjøre stas på ansatte som ikke har fravær. Siden 2008 har vi holdt på med Friskus. For å gjøre seg fortjent til betegnelsen kan man maksimalt ha en fraværsdag de siste to årene, og nylig ble 63 ansatte hedret som «Friskus », forteller lønns- og personalleder Wenche Reines. De første årene ble friskusene hedret med et spesielt krus, men i år gikk vi over til T-skjorte. Det er med andre ord ikke snakk om en kostbar premie, dette handler mest om ære og berømmelse. I løpet av få år har det blitt økende oppmerksomhet om friskus-gjengen. Ansatte oppfatter friskus som en hedersbetegnelse og gjør sitt beste for å oppnå «medlemskap». Vi er jo en forholdsvis stor organisasjon med mange og varierte arbeidsoperasjoner. Det gir oss mange muligheter til omplassering. Om eksempelvis en montør skader seg slik at han ikke kan klatre i stolper en periode, kan han kanskje gjøre relevant innearbeid i perioden. De ansatte er en enorm verdi for HK som bedrift, og derfor vil vi selvfølgelig ha folk på jobb. Vår erfaring er også at det skaper trivsel at bedriften er tett på og følger opp hver enkelt. Det er en god følelse når man blir etterspurt og savnet på jobb, sier Reines.

6 6jeg jobber i HK Navn: Torkil Nersund Funksjon i HK: Produksjonssjef Alder: 30 år Bosted: Mosjøen Hva er du opptatt av nå? Størst fokus har nok den nye jobben. Her er det mange utfordringer som jeg gleder meg til å ta fatt på. Hva er det beste med å jobbe i HK? HelgelandsKraft står i tiden som kommer overfor mange store og spennende oppgaver. Å få være med på dette sammen meddyktige kolleger er både lærerikt og inspirerende. Hva gjør du i fritida? I vinterhalvåret kjører jeg så mye telemark som jeg kan. Har blitt mye i Kjemsåsen så langt men jeg håper at det skal bli noen fine fjellturer etter hvert som sola kommer mer frem. Har også to små barn som jeg koser meg med på fritiden. Hvilken kjent person inviterer du på middag? Kunne vært interessant å diskutere energipolitikk med Jens Stoltenberg. Hva serverer du? Jeg er veldig glad i reinsdyrfilet med tyttebærkrem, friske grønnsaker og råsteikte poteter og god rødvin. Hvilken bok vil du anbefale? Jeg har siden i sommer lest «Politi og Røver» av Kjetil Stensvik Østli. Hva er du villig til å demonstrere for? God kvalitet i helsevesenet er jeg veldig opptatt av. Og jeg mener at god kvalitet regionalt er viktigere enn ett middelmådig lokalt tilbud. STRØMREGNING: Alle som velger e-faktura kan vinne varmepumpe til kroner, sier Frode Dorp. Velg e-faktura og vinn varmepumpe Velger du å få strømregninga som e-faktura, blir du automatisk med i trekningen om ei gratis varmepumpe. For kundene er det mange fordeler med elektronisk regning. Fra og med juli-forbruket vil alle kundene til HelgelandsKraft få faktura hver måned. Alle som har mulighet til å bruke nettbank bør velge e-faktura, anbefaler kundeansvarlig på Nett Frode Dorp. - Allerede har nesten en tredjedel av kundene våre valgt elektronisk faktura. E-faktura er en banktjeneste som hver enkelt må opprette mot sin nettbank, og så tilbyr vi våre regninger via dette systemet. Kunden vil få en e-post med beskjed om ny regning i nettbanken (i stedet for en papirfaktura i posten). Så må kunden gå inn i nettbanken sin og bekrefte regningen. På skjermen vil regningen se nøyaktig likedan ut som på papir. Alle felter er ferdig utfylt med kid-nummer, forfallsdato, beløp og kontonummer. Det eneste kunden behøver å gjøre er å trykke OK, men kontoen blir ikke belastet med beløpet før den aktuelle forfallsdatoen. E-faktura er også et miljøvennlig produkt, da vi unngår utsending av mye papir. Derfor håper vi at flest mulig av kundene våre ser fordelen med at nettbanken holder orden på regningene, og at regningene kan betales hvor som helst der man har tilgang til en pc. For å få ekstra fokus på e-faktura lokker vi med ei ekstra gulrot i vår. Alle som registrerer seg som e-faktura mottaker innen 1. mai vil bli med i trekningen av ei gratis varmepumpe til en verdi av kroner. Vi vil også trekke tre fine ryggsekker, sier Frode Dorp. kundesenteret svarer Kontakt kundesenteret på e-post: Følger kontrakten huset eller kunden? Fastavtaler følger kunden, ikke huset. Hvis vi flytter, opphører fastavtalen da? Fastavtalen er bindende og følger kunden ved flytting. I tilfeller der kunde ikke «tar med seg» avtalen, skal det belastet kanselleringsgebyr. (minimumsbeløp kr 350,-) Kan jeg bryte en fastavtale? Dersom kunden bryter en fastavtale blir det beregnet fratredelsesgebyr for å dekke kostnaden ved at fastprisavtalen ikke gjennomføres ut avtaleperioden. Husk å bruk kid.nr ved betaling av faktura. HKs kundesenter hjelper deg. Foran fra venstre: Sølvi Tallerås, Bjørg Langholm og Solrunn Fiksdal. Bakerst fra venstre: Birgit Skånvik og Marianne Høvik.

7 7 1,5 millioner middager hver dag Hver dag sendes det ca 1,5 millioner laksemiddager ut fra Herøy. Lakseslakteriet til Marine Harvest er det klart største i landsdelen og det tredje største i landet. Bedriften sysselsetter 165 årsverk, som tilsvarer ti prosent av kommunens innbyggere. Det sier mye om hvor viktig denne hjørnesteinsbedriften er for Herøy. Etter 2007 har Marine Harvest modernisert og bygd om fabrikken til et topp moderne lakseslakteri i Herøy med en kapasitet på opp mot tonn i året. Med full produksjon slaktes opp mot 350 tonn i døgnet. På en slik dag går det ut 20 trailere fra Herøy med isoporkasser på 600 paller. Med en slik produksjon av ferskvarer er kommunikasjoner svært viktig for oss. På sikt håper vi på undersjøisk tunnel. I mellomtiden må vi ha stabil og god fergekapasitet året rundt også i sommermåneder med høy turisttrafikk. Heldigvis ser vi at det fra Herøy kommune og fylkets side er jobbet frem nye og forbedrede løsninger rundt dette for oss svært viktige temaet, sier fabrikksjef Kjell Stokbakken. I 2008 var fabrikken på Herøy pioner på testing av en helt ny tekologi for slakting uten co2-bedøvelse. Det samme systemet utprøves også i Marine Harvest Norway`s region sør om bord i et fartøy. Laksen blir der slaktet straks den kommer opp fra merdene, før den blir fraktet til et landanlegg for sløying, eventuelt filetering og pakking Personlig har jeg liten tro på at hele fabrikkfunksjonen flyttes ut på skip, men kombinasjonsdrift tilsvarende den vi ser i Marine Harvest Norway region sør vil vi nok kunne se mer av, sier Stokbakken. - Hygiene og trygg mat er enormt viktig for alle ansatte på fabrikken i Herøy. Etter produksjon på to skift blir det tredje skiftet brukt til full nedvasking av slakteriet hver eneste natt. Det er kun en målsetning som rangerers like høyt og det er HMS (Helse Miljø og Sikkerhet). Det er derfor gledelig å se at vi kan si at vi har de beste resultater på hygiene samtidig som at vi nylig markerte 500 dager uten fraværsskader. Vi føler oss nemlig sikre på at folk som føler sikkerhet og trivsel på arbeidsplassen også er de beste til å ivareta hygiene og matsikkerhet, sier Kjell Stokbakken. næringslivet på Helgeland TOPP MODERNE: Marine Harvest har bygd opp landsdelens største lakseslakteri i Herøy. På måten har de snudd pendlerstrømmen fra fastlandet og ut mot kysten. Flere vil bo i Leirfjord Bedre kommunikasjoner gjør ordfører Ivan Haugland optimistisk på Leirfjord kommunes vegne. Utfordringer kommer vi alltid til å ha, men nå er det mulighetene som opptar oss mest, sier han. Allerede har vi god forbindelse til Alstahaug og Nesna. Med den nye Toventunnelen blir også vegen til Mosjøen både kortere, raskere og sikrere. Allerede ser vi tendenser til at folk som arbeider i Sandnessjøen, Nesna og Mosjøen ønsker å bosettes seg i Leirfjord. Den voksende oljebasen på Horvnes gjør det aktuelt for enkelte bedrifter å vurdere etablering på vår siden av fjorden. Følgelig har vi tenkt industritomter på Leines. Men nå registrerer vi at stadig flere etterspør boligtomter på Leines. For folk som arbeider på basen vil jo arbeidsvegen over Helgelandsbrua bli svært kort. Dette er så spennende at vi vil bruke litt ressurser på å utrede alternativ bruk av arealene. En generell utfordring er at alderssammensetningen i kommunen endrer seg merkbart. Barnetallet blir lavere, mens andelen eldre blir stadig større. Konkret betyr det at antall skoleplasser må tas ned, mens tilbudene til eldre må økes, og dette er såre og vanskelige omstillinger. Landbruk er den viktigste næringen i Leirfjord. Jeg er stolt av at kommunen har svært dyktige folk innen landbruk. Selv om næringen har hatt store utfordringer, er det flere som har investert betydelig. Dermed har produksjonen økt både av svin og melk. Det er svært viktig for framtidig bosetting. Ivan Haugland ordfører i Leirfjord nyheter fra eierne

8 sponsor SPONSORER: I 13 år har bedrifter «Med hjerte for Helgeland» sponset unge solister. Her er de representert med Trine Rimer (HA og Rana Blad), Arild Markussen (HK) og Åse Winther Neergaard (Helgeland Sparebank). Unge Solister fra Helgeland 2011 Mosjøen Orkesterforening arrangerer i 2011 for 14. gang solistmønstringen «Unge solister fra Helgeland» hvor unge talenter får mulighet til å være solist med fullt symfoniorkester. Instrumentalister og sangere med tilknytning til Helgeland kan bli blant de utvalgte som får denne fantastiske muligheten. Konsertene blir lørdag 26. mars i Nordland Teater på Mo i Rana, og søndag 27. mars i Mosjøen Kulturhus, sier Trond Wika. Årets solister er: Sjasmin Reitehaug saxofon Sjasmin er 15 år og kommer fra Mo i Rana. Hun begynte å spille da hun var 10 år og er elev i Rana Kulturskole. Hun er med i Mo skolekorps, Nordland regionkorps og Mo hornmusikk. I tillegg spiller hun i saxofonkvartetten Tango Turisimo. I 2009 og 2010 deltok hun i NM for solister. Ved unge solister skal hun spille «Saxflight» av Alain Crepin i arrangement for orkester av Ragnar Meidell. Simon André Almås trombone er elev på musikklinjen ved Mosjøen videregående skole. Tidligere var han elev i Vefsn Kulturskole. Han tar timer med Gaute Vikdal og er med i Taletutviklingsprogrammet ved Konservatoriet i Tromsø hvor han er elev hos Jens Kloster. Han spiller trombone i korps, storband og symfoniorkester og er også aktiv i forskjellige band hvor han spiller tangentinstrument. Til unge solister har han valgt å spille Ferdinand David - Trombone Concertino i Ess-dur. Stine Nermo walthorn Stine har bakgrunn fra Vefsn Kulturskole, Mosjøen skolekorps, Hornmusikken Fram og Mosjøen Orkesterforening. I Mosjøen var hun elev hos Brith-Johanne Nikolaisen og Berit Sørensen. Hun har deltatt ved Toppen Internasjonale Sommermusikkfestival, Norsk Ungdomssymfoniorkester og en rekke andre kurs og prosjekter. Etter musikklinjen i Mosjøen, gikk veien til Toneheim Folkehøgskole. Nå er hun student ved Griegakademiet i Bergen med Ilene Chanon som lærer på horn. Stine har valgt «Morceau de concert» av Camille Saint-Saëns for horn og orkester ved årets solistmønstring. Siril Aufles Valberg klavér Siril har tidligere vært solist i begge de yngste klassene ved «Unge solister fra Helgeland» med strålende resultat i konserter av Mozart og Grieg. Når hun i år stiller opp med Sergej Rachmaninoff klaverkonsert nr. 2, er det med et av romantikkens mest populære verk for klavér og orkester. Siril har vært elev hos Franziska Wika ved Vefsn Kulturskole og på musikklinjen ved Mosjøen videregående skole. Siril spiller også godt fiolin og er alltid med i orkester når anledningen byr seg. I 2009, mens hun var elev ved Toneheim, ble hun prisvinner ved den TV-overførte konkurransen «Toneprisen» på Lillehammer. Siril er nå student ved Norges Musikkhøgskole med Jorun Marie Bratlie som klavérlærer. Våre sponsorer «Med hjerte for Helgeland» gir hver av solistene et stipendium på kr 5000,-. Det blir i tillegg utdelt en publikumspris på kr. 3000,- hvor vinneren blir kåret på selve konserten, både på Mo og i Mosjøen. Adresse: Boks Mosjøen SENTRALBORD KUNDESENTERET MÅLERTELEFON FEILMELDING Redaktør: Arild Inge Markussen Tekst, foto og layout: Mediebyraaet Trykk: Grafisk Trykk AS Opplag: stk REGN MED OSS

VIRKSOMHETEN I FØRSTE HALVÅR REGNSKAP 1. HALVÅR 2017

VIRKSOMHETEN I FØRSTE HALVÅR REGNSKAP 1. HALVÅR 2017 REGNSKAP 1. Halvår 2017 VIRKSOMHETEN I FØRSTE HALVÅR I første halvår ble konsernetableringsprosessen gjenopptatt, og eierkommunene har arbeidet med og er enige om felles eierstrategi for selskapet. Prinsippvedtak

Detaljer

Markedskommentarer til 1. kvartal 2010

Markedskommentarer til 1. kvartal 2010 % magasinfylling Markedskommentarer til 1. kvartal 21 1. Hydrologi Ved inngangen til 21 var fyllingsgraden i Norge 65 %, noe som er 6 prosentpoeng under medianverdien (1993-28). Særlig Midt-Norge og deler

Detaljer

Leverandørseminar HK, Nettdivisjonen. Mosjøen 1. oktober 2013. HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen.

Leverandørseminar HK, Nettdivisjonen. Mosjøen 1. oktober 2013. HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen. Leverandørseminar HK, Nettdivisjonen Mosjøen 1. oktober 2013 HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen. Divisjon Marked Divisjon Produksjon Divisjon Nett Selger strøm Produserer strøm Distribuerer

Detaljer

Kraftmarkedet tilbake til normaltilstand

Kraftmarkedet tilbake til normaltilstand Nr. 3 2011 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Kraftmarkedet tilbake til normaltilstand Energikilde så ren at du kan drikke den! Strømselgere på butikksentre Gavedryss på Askøy Kr. 100 000,- i støtte utdelt

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer

TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer Pressemappe Om TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer er en syndikert undersøkelse av nordmenns holdninger til klima- og energispørsmål, samt inntrykk og assosiasjoner

Detaljer

Årets gla melding til deg som driver med barne- og ungdomsaktiviteter!

Årets gla melding til deg som driver med barne- og ungdomsaktiviteter! Nr. 1-2010 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Takk for det milde klimaet og regnet? Vi hjelper deg med både kraftprisen og forbruket. Kundetilfredshetsmåling (KTI) for Askøy Energi Kraftsalg Årets gla melding

Detaljer

Nr Rekordhøyt strømforbruk på Askøy. Støtte til barn og unge i Askøy Energi og Askøy Energi Kraftsalg er Miljøfyrtårnsertifisert

Nr Rekordhøyt strømforbruk på Askøy. Støtte til barn og unge i Askøy Energi og Askøy Energi Kraftsalg er Miljøfyrtårnsertifisert Nr. 2 2013 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Rekordhøyt strømforbruk på Askøy Askøy Energi og Askøy Energi Kraftsalg er Miljøfyrtårnsertifisert Støtte til barn og unge i 2013 Elsertifikatavgiften øker fra

Detaljer

STOR OG SLAPP ELLER LITEN OG KJAPP? NOEN TANKER OG REFLEKSJONER FRA BRANSJEN

STOR OG SLAPP ELLER LITEN OG KJAPP? NOEN TANKER OG REFLEKSJONER FRA BRANSJEN STOR OG SLAPP ELLER LITEN OG KJAPP? NOEN TANKER OG REFLEKSJONER FRA BRANSJEN Er dette bilde av oss? Vi er blant de 10-15 største kraftselskapene i Norge Årlig omsetning på 1,3 mrd.kr. 296 Ansatte ISO 9001/14001

Detaljer

Nett-Nytt nr. 3 2009. Nyhetsbrev fra Fortum Distribution

Nett-Nytt nr. 3 2009. Nyhetsbrev fra Fortum Distribution Q Nett-Nytt nr. 3 2009 Nyhetsbrev fra Fortum Distribution Dere har talt - årets kundeundersøkelse er gjennomført! Årets kundeundersøkelse er omfangsrik og gjelder hele nettvirksomheten til Fortum. Vi bruker

Detaljer

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Fornybar energi et valg for fremtiden Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Agenda Energikonsernet Troms Kraft Vår forretningsmodell og våre veivalg Naturgitte ressurser i Nord-Norge En

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Hafslund årsrapport 2012 Konsernsjefen har ordet 10.04.13 09.26 Konsernsjefen har ordet 2012 har vært et år med god underliggende drift, men lave kraftpriser og ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger

Detaljer

Ny fornybar produksjon

Ny fornybar produksjon Ny fornybar produksjon Småkraft, vind og solcelle Hvordan skal disse måles? Arild-Magne Larsen Leder for Systemdrift ved HelgelandsKraft AS 1 Agenda Tekniske løsninger Hva skal rapporteres og til hvem

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge?

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? 08.02.2013 - Zero Emission Resource Organisation (ZERO) Premiss: vi må etablere et marked for bygningsmonterte solceller i Norge. I våre naboland

Detaljer

Morgendagens kraftpriser mulige virkninger på forbrukernes tilpasning. Jørgen Bjørndalen, 19/10-2012

Morgendagens kraftpriser mulige virkninger på forbrukernes tilpasning. Jørgen Bjørndalen, 19/10-2012 Morgendagens kraftpriser mulige virkninger på forbrukernes tilpasning Jørgen Bjørndalen, 19/10-2012 Hovedpunkter Hva forteller prisen oss og hvordan reagerer vi på pris Prisendringer - sjokk vs. jevn endring

Detaljer

Kraftsituasjonen i Norden

Kraftsituasjonen i Norden Kraftsituasjonen i Norden Torsdag 25. februar 2010 Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen Mitt mål: Alle i Norge skal ha sikker tilgang på energi, med lik pris på strøm og nettleie Kraftsituasjonen

Detaljer

Når nettene blir trange og kulda setter inn Har vi alternativer til nettutbygging? Kristian M. Pladsen, direktør

Når nettene blir trange og kulda setter inn Har vi alternativer til nettutbygging? Kristian M. Pladsen, direktør Når nettene blir trange og kulda setter inn Har vi alternativer til nettutbygging? Kristian M. Pladsen, direktør Hovedbudskap Velfungerende energisystem er en forutsetning for all næringsvirksomhet. Manglende

Detaljer

Nyhetsbrev November 2015 FORNYBAR ENERGI UTKONKURRERER KJERNEKRAFTEN VINN GRATIS STRØM SNART GÅR BOLIGENE I PLUSS DOKTOR PROKTOR I KILDEN. www.los.

Nyhetsbrev November 2015 FORNYBAR ENERGI UTKONKURRERER KJERNEKRAFTEN VINN GRATIS STRØM SNART GÅR BOLIGENE I PLUSS DOKTOR PROKTOR I KILDEN. www.los. Nyhetsbrev November 2015 FORNYBAR ENERGI UTKONKURRERER KJERNEKRAFTEN SNART GÅR BOLIGENE I PLUSS DOKTOR PROKTOR I KILDEN VINN GRATIS STRØM www.los.no FORNYBAR ENERGI UTKONKURRERER KJERNEKRAFTEN Høsten begynner

Detaljer

Kraftbransjen sett utenfra

Kraftbransjen sett utenfra Kraftbransjen sett utenfra Markedskonferansen 22. 23. september 2009 eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Hva er situasjonen i dag? Hvorfor er det slik? Hva er viktig for bransjen å fokusere på? Kraftbransjen

Detaljer

Fremtidens strømmåler blir smart side 4. Nytt fra Skagerak. - vinn en. Små endringer av nettleien i 2013 side 2. Kompensasjon ved strømbrudd side 6

Fremtidens strømmåler blir smart side 4. Nytt fra Skagerak. - vinn en. Små endringer av nettleien i 2013 side 2. Kompensasjon ved strømbrudd side 6 Januar 2013 Nytt fra Skagerak Fremtidens strømmåler blir smart side 4 Små endringer av nettleien i 2013 side 2 Kompensasjon ved strømbrudd side 6 Opprett efaktura - vinn en ipad Små endringer i nettleien

Detaljer

Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden?

Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden? Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden? Knut Lockert Polyteknisk forening 30. september 2010 1 Hvorfor Defo? Enhetlig medlemsmasse, gir klare meninger Kort vei til beslutninger og medbestemmelse

Detaljer

SET konferansen 2011

SET konferansen 2011 SET konferansen 2011 Hva er produksjonskostnadene og hva betaler en vanlig forbruker i skatter og avgifter Sivilingeniør Erik Fleischer 3. november 2011 04.11.2011 1 Strømprisen En faktura fra strømleverandøren:

Detaljer

Nr Kundemagasinet Fokus blir digitalt husk å registrere din e-postadresse. Kraftsituasjonen for vinteren

Nr Kundemagasinet Fokus blir digitalt husk å registrere din e-postadresse. Kraftsituasjonen for vinteren Nr. 3 2013 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Kraftsituasjonen for vinteren Opprett efaktura og spar fakturagebyr Bytt til elektronisk strømregning og bli med i trekningen av en ipad Kundemagasinet Fokus blir

Detaljer

Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen?

Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen? Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen? Energidagene 2013: Dilemmaenes tid! Alt henger sammen med alt.. Rune Reinertsen Administrerende direktør Lyse Produksjon AS TEMA SOM BERØRES Oppgaver og

Detaljer

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Grønn strøm Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Hensikten Redusere utslipp av klimagasser med fornybar energi Fornybar energi regnes som mer bærekraftig enn fossile enn ikke-fornybare

Detaljer

Nettutfordringer i Helgelandsområdet for å få realisert fornybarpotensialet. Frode Valla, Nettsjef HelgelandsKraft AS

Nettutfordringer i Helgelandsområdet for å få realisert fornybarpotensialet. Frode Valla, Nettsjef HelgelandsKraft AS Nettutfordringer i Helgelandsområdet for å få realisert fornybarpotensialet. Frode Valla, Nettsjef HelgelandsKraft AS 24.08.2009 2 Storforshei Ørtfjell Fagervollan Langvatn Reinforsen Sjona Gullsmedvik

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Smart strømmåler innen 2019

Smart strømmåler innen 2019 Januar 2015 Nytt fra Skagerak Smart strømmåler innen 2019 Bruk «Min side»! Endring i forbruksavgift og nettleie Endring i forbruksavgift og nettleie Med virkning fra 1.1.2015 endres nettleien for privatkunder.

Detaljer

R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T E N E R G I O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O

R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T E N E R G I O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T E N E R G I O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O M L A N G S I K T I 2015 bidro medlemsbedriftene til

Detaljer

Klarer vannkraftaktørene å bygge ut innen 2020? Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft

Klarer vannkraftaktørene å bygge ut innen 2020? Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Klarer vannkraftaktørene å bygge ut innen 2020? Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Agenda Aktuelle prosjekter i Innlandet Hva mener en vannkraftaktør om 2020-målene? Hva blir utfordringene

Detaljer

Muligheter for Skibotn og Lavka kraftverk

Muligheter for Skibotn og Lavka kraftverk Muligheter for Skibotn og Lavka kraftverk Storfjord kommunestyre 11. mai 2011 Jostein Jerkø og Ronald Hardersen Troms Kraft Produksjon Konsernet Troms Kraft Eies av Troms fylkeskommune (60%) og Tromsø

Detaljer

Erfaringer fra markedsføring hva kan bransjen forbedre? Anne-Margrethe Jensen Produktsjef el

Erfaringer fra markedsføring hva kan bransjen forbedre? Anne-Margrethe Jensen Produktsjef el Erfaringer fra markedsføring hva kan bransjen forbedre? Anne-Margrethe Jensen Produktsjef el Avklaring av tema Hvilke erfaringer? Fra vår markedsføring Interne prosesser Kunders reaksjoner Forbedringer?

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

RIGGER SEG FOR FREMTIDEN SIDE 6-7 SIDE 3 FRISK OG GLAD SIDE 9 UT MED MÅLEREN SIDE 11 CAMPUS-EFFEKTEN

RIGGER SEG FOR FREMTIDEN SIDE 6-7 SIDE 3 FRISK OG GLAD SIDE 9 UT MED MÅLEREN SIDE 11 CAMPUS-EFFEKTEN ANNONSE Et informasjonsmagasin fra Helgeland Kraft NR 1-2015 RIGGER SEG FOR FREMTIDEN SIDE 6-7 SIDE 3 FRISK OG GLAD SIDE 9 UT MED MÅLEREN SIDE 11 CAMPUS-EFFEKTEN ANNONSE 2 Kommentar Arild Markussen Markedssjef

Detaljer

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Hva er smart strøm? Det elektroniske hjertet i huset ditt! Innen 1. januar 2019 er det pålagt at alle strømkunder i Norge skal ha

Detaljer

Elsertifikater. Muligheter og utfordringer

Elsertifikater. Muligheter og utfordringer Elsertifikater Muligheter og utfordringer EnergiAkademiet 10. februar 2011 Arnstein Flaskerud En markedstilnærming til klimautfordringene gir noen muligheter og mange utfordringer for aktørene Det er grunn

Detaljer

E-CO Energi. Ren verdiskaping. Administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid PTK 2012

E-CO Energi. Ren verdiskaping. Administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid PTK 2012 E-CO Energi Ren verdiskaping Administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid PTK 2012 E-CO Energis visjon er å være en ledende vannkraftprodusent KOMPETENT OG SKAPENDE E-COs verdier: Engasjert skikkelig -

Detaljer

Snart får du ny strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du ny strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Snart får du ny strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Hva er smart strøm? Det elektroniske hjertet i huset ditt! Innen 1. januar 2019 er det pålagt at alle strømkunder i Norge skal ha fått ny

Detaljer

Strategier for regional utvikling

Strategier for regional utvikling Strategier for regional utvikling Meyergården 3. november 2008 Kjell-Arne Odden Hva er en region? Funksjonell region: et sentralsted med omland Geografisk avgresning: et område som enten følger kommunegrensene

Detaljer

HOVEDTREKK I Magasinfylling. Elspot områdepris Helgeland

HOVEDTREKK I Magasinfylling. Elspot områdepris Helgeland REGNSKAP 2015 Foreløpig regnskap pr. 312015 NOK/MWh HOVEDTREKK I 2015 Norsk kraftproduksjon i halvår var 71 (70) TWh. For 2015 samlet ble produksjonen 145 (142) TWh. Hydrologisk balanse for 2015 ble 15

Detaljer

Kommunikasjon til sluttbrukerne.

Kommunikasjon til sluttbrukerne. Kommunikasjon til sluttbrukerne eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Hvordan ser sluttkundene på nettselskapet sitt? Hva kan nettselskapene gjøre for å få kundenes aksept for å øke investeringene i nettet?

Detaljer

DE ER NOEN JEG ALDRI HAR MØTT SOM TAR SEG AV PENGENE JEG ALDRI HAR SETT.

DE ER NOEN JEG ALDRI HAR MØTT SOM TAR SEG AV PENGENE JEG ALDRI HAR SETT. DE ER NOEN JEG ALDRI HAR MØTT SOM TAR SEG AV PENGENE JEG ALDRI HAR SETT. penger, sikrer verdier, lagrer informasjon og tilbyr sikker elektronisk identifisering og signering. Tjenester du bruker hver dag

Detaljer

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Hva er smart strøm? Det elektroniske hjertet i huset ditt! Innen 1. januar 2019 er det pålagt at alle strømkunder i Norge skal ha

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken Trenger du hjelp? Se sb1telemark.no eller ring 02610 1 Med nettbank får du banken inn i din egen stue Nettbanken gir deg tilgang til de fleste tjenestene vi kan tilby.

Detaljer

Hvilken holdning har strømkundene til automatisk måleravlesning? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no

Hvilken holdning har strømkundene til automatisk måleravlesning? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Hvilken holdning har strømkundene til automatisk måleravlesning? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Automatisk måleravlesning AMR 2VK Toveiskommunikasjon Automatic Meter Reading AMS Avanserte måleravlesningssystemer

Detaljer

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi TØI-rapport 1014/2009 Forfatter(e): Harald Thune-Larsen og Jon Inge Lian Oslo 2009, 41 sider Sammendrag: Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi En felles lufthavn til avløsning for de tre eksisterende

Detaljer

Kernefunktioner 1. Økt lønnsomhet i energibransjen uten at kunden betaler for det hele?

Kernefunktioner 1. Økt lønnsomhet i energibransjen uten at kunden betaler for det hele? Kernefunktioner 1 Økt lønnsomhet i energibransjen uten at kunden betaler for det hele? Publisert av QVARTZ, juni 2016 Dette dokumentet er basert på en detaljert analyse av eierskapsstrukturene og økonomien

Detaljer

Nett og verdiskaping. Med fokus på BKK-området

Nett og verdiskaping. Med fokus på BKK-området Nett og verdiskaping Med fokus på BKK-området Hvordan kan ulike tiltak for å rette opp den anstrengte kraftsituasjonen i BKK-området påvirke verdiskapingen nasjonalt og regionalt? Viktige premisser i debatten

Detaljer

MIN SIDE. informasjon

MIN SIDE. informasjon MIN SIDE informasjon Velkommen til Min Side Svorka jobber kontinuerlig for å gjøre hverdagen så enkel som mulig for våre kunder, og vi lanserer nå nye «Min Side» som et ledd i dette arbeidet. Logg deg

Detaljer

Neste generasjon sentralnett

Neste generasjon sentralnett Neste generasjon sentralnett Forsyningssikkerhet, verdiskapning og klima hånd i hånd Energiforum 6. oktober 2009 Auke Lont, Konsernsjef Statnett Agenda Drivere mot en bærekraftig utvikling Statnetts strategi

Detaljer

Status og utvikling. Næringskonferanse Melhus 8. juni 2017

Status og utvikling. Næringskonferanse Melhus 8. juni 2017 Status og utvikling Næringskonferanse Melhus 8. juni 2017 Vår identitet og våre verdier utgangspunktet for alt vi gjør Åpen Modig Ansvarlig Årsresultatet 2016 Nøkkeltall konsern 2016 2015 Salgsinntekter

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken For nybegynnere 1 Enklere hverdag med nettbank Innledning I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester når som helst i døgnet. Fordeler med nettbank Full

Detaljer

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19 VERDIFULLE DRÅPER e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 EN LEDENDE VANNKRAFTPRODUSENT E-COs anlegg i Norge (hel- og deleide). VI STÅR FOR EN BETYDELIG DEL AV NORGES KRAFTPRODUKSJON E-CO Energi er Norges nest største

Detaljer

Kraftseminar Trøndelagsrådet

Kraftseminar Trøndelagsrådet Kraftseminar Trøndelagsrådet Vinterpriser 08/09 og 09/10 i Midt-Norge (øre/kwh) Hva skjedde i vinter? Kald vinter i hele Norden stort kraftbehov i hele Norden samtidig Betydelig redusert svensk kjernekraftproduksjon

Detaljer

Nettleien 2011 Oppdatert 07.02.2011

Nettleien 2011 Oppdatert 07.02.2011 Nettleien 2011 Oppdatert 07.02.2011 Innholdsfortegnelse NVEs inntektsrammer Nettoppbygging Strømprisen og nettleiens sammensetning Hva påvirker nettleien Historisk utvikling Nettinvesteringer NVEs inntektsrammer

Detaljer

Kristine (25) har lagd en reinofon

Kristine (25) har lagd en reinofon Meny ONSDAG 2. SEPTEMBER 2015 KULTUR FESTSPILLENE I NORD-NORGE KRISTINE HANSEN NORDGAREN Kristine (25) har lagd en reinofon Av ANJA LILLERUD 05. juli 2015, kl. 05:00 Hun er oppvokst i Halden, men slagverker

Detaljer

Fra forskning til ren energi Innledning på åpent CEDREN-seminar 24.04.2014 ved Sigrid Hjørnegård, direktør i Energi Norge

Fra forskning til ren energi Innledning på åpent CEDREN-seminar 24.04.2014 ved Sigrid Hjørnegård, direktør i Energi Norge Fra forskning til ren energi Innledning på åpent CEDREN-seminar 24.04.2014 ved Sigrid Hjørnegård, direktør i Energi Norge Energi Norge Interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for fornybarnæringene Representerer

Detaljer

Kraftsituasjon Presseseminar 25.8.06

Kraftsituasjon Presseseminar 25.8.06 Kraftsituasjon Presseseminar 25.8.6 Det nordiske kraftmarkedet Deregulert i perioden 1991-2 Pris bestemmes av tilbud og etterspørsel Flaskehalser gir prisforskjeller Produksjon og forbruk bestemmes av

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

HSB-Drivkraft for vekst ERLEND BULLVÅG NORD UNIVERSITET

HSB-Drivkraft for vekst ERLEND BULLVÅG NORD UNIVERSITET ERLEND BULLVÅG NORD UNIVERSITET HSB-Drivkraft for vekst 26 milliarder forvaltes 50 + % markedsandel 20 millioner i sponsorater Alliansefri Representert over hele Helgeland 1 Reiselivet på Helgeland 100

Detaljer

Nett-Nytt. nr. 1 2009. Nyhetsbrev fra Fortum Distribution

Nett-Nytt. nr. 1 2009. Nyhetsbrev fra Fortum Distribution Nett-Nytt nr. 1 2009 O Nyhetsbrev fra Fortum Distribution Nesset trafostasjon i Moss bygges om I forrige nummer av Nett-Nytt fortalte vi om nettleien hva den er, hva den brukes til, hva den består av,

Detaljer

Tilgangen til sjø som muliggjorde frakt av råvarer til og ferdigvarer fra verket. Tilgangen til store mengder vannkraft/elektrisk energi.

Tilgangen til sjø som muliggjorde frakt av råvarer til og ferdigvarer fra verket. Tilgangen til store mengder vannkraft/elektrisk energi. Caseoppgave Første spadetak for å etablere fabrikken i Sauda ble tatt i 1915. Grunnene til at det amerikanske selskapet Union Carbide valgte å etablere en fabrikk i Sauda var: Tilgangen til sjø som muliggjorde

Detaljer

Lave strømpriser nå! GARANTIKRAFT avtalen som gir god sikkerhet ved store svingninger i kraftprisen

Lave strømpriser nå! GARANTIKRAFT avtalen som gir god sikkerhet ved store svingninger i kraftprisen Nr. 3-2009 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Økt transport gir økt nettleie Gavedryss til lokalt barn- og ungdomsarbeid Energieffektivisering og sparing viktig for bedre klima Lave strømpriser nå! Hva kan

Detaljer

Fremtidsutsikter for næringslivet på Helgeland og muligheter for Helgeland Sparebank. 150 år på Helgeland!

Fremtidsutsikter for næringslivet på Helgeland og muligheter for Helgeland Sparebank. 150 år på Helgeland! Fremtidsutsikter for næringslivet på Helgeland og muligheter for Helgeland Sparebank Adm. Banksjef Arnt Krane Fremtidsutsikter for næringslivet på Helgeland Kyst- og havbruksnæringen Kyst- og havbruksnæringen

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Enovas støtteprogrammer Fornybar varme. Trond Bratsberg Forrest Power, Bodø 30 november 2011

Enovas støtteprogrammer Fornybar varme. Trond Bratsberg Forrest Power, Bodø 30 november 2011 Enovas støtteprogrammer Fornybar varme Trond Bratsberg Forrest Power, Bodø 30 november 2011 Vårt ansvar Fremme miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon som skal bidra til å styrke forsyningssikkerheten

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

LOPPA KOMMUNE Administrasjonsseksjonen

LOPPA KOMMUNE Administrasjonsseksjonen LOPPA KOMMUNE Administrasjonsseksjonen Det kongelige Finansdepartement Statssekretæren Postboks 8008 Dep, 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Sted/Dato. 07/4072 SØ ARO 07/00927-/23 P11 /ADM-AD-THA Øksfjord 19.12.2007

Detaljer

Foreløpig arbeid kvalitetskriterier i Regionalnettet. Odd Henning Abrahamsen

Foreløpig arbeid kvalitetskriterier i Regionalnettet. Odd Henning Abrahamsen Foreløpig arbeid kvalitetskriterier i Regionalnettet Odd Henning Abrahamsen Kvalitetskriterier i regionalnettet Kort om Lyse Elnett Identifisere behovet for investeringer Bli enige om ønsket kvalitet på

Detaljer

PUMPEKRAFT ERFARINGER OG UTSIKTER. Adm. direktør - Gaute Tjørhom 3. september 2013

PUMPEKRAFT ERFARINGER OG UTSIKTER. Adm. direktør - Gaute Tjørhom 3. september 2013 PUMPEKRAFT ERFARINGER OG UTSIKTER Adm. direktør - Gaute Tjørhom 3. september 2013 INNHOLD Kort om Sira-Kvina kraftselskap Erfaringer design Erfaringer regelverk Barrierer Markedsutsikter Oppsummering Kort

Detaljer

Vassdragsanlegg og organisering ved HelgelandsKraft AS

Vassdragsanlegg og organisering ved HelgelandsKraft AS VTF Region Nord Saltstraumen 1-2.09.10 Vassdragsanlegg og organisering ved HelgelandsKraft AS Produksjonssjef Ottar Olsen, HK Eierstruktur HelgelandsKraft AS 300 384 aksjer à NOK 1 000,- Kommune Antall

Detaljer

Hyggelige kraftpriser denne vinteren

Hyggelige kraftpriser denne vinteren Nr. 1 2012 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Hyggelige kraftpriser denne vinteren Hyggelige kraftpriser denne vinteren Valg av kraftavtale som passer for deg Årets gla melding til deg som driver med barne-

Detaljer

Fra vind til verdi en ringvirkningsanalyse

Fra vind til verdi en ringvirkningsanalyse Sleneset Vindkraftverk Fra vind til verdi en ringvirkningsanalyse Sleneset Vindkraftverk Nord Norsk Vindkraft ønsker å bygge et vindkraftverk med inntil 75 vindmøller på Sleneset i Lurøy kommune, Nordland.

Detaljer

Utarbeidet 24. september av handelsavdelingen ved :

Utarbeidet 24. september av handelsavdelingen ved : Rekordvarm sommer ga ikke rekordlave priser Kraftmarkedet har hatt stigende priser gjennom sommeren Norske vannmagasiner har god fyllingsgrad ved inngangen til høsten Forventes «normale» vinterpriser Utarbeidet

Detaljer

Nettutvikling i sør og øst mot Anders Kringstad 9 mai 2017

Nettutvikling i sør og øst mot Anders Kringstad 9 mai 2017 Nettutvikling i sør og øst mot 2030-40 Anders Kringstad 9 mai 2017 Drivere for videre nettutvikling i sør og øst Forbruksvekst Forsyningssikkerhet Behov for fornyelse Ny produksjon Økt effekt i eksisterende

Detaljer

Slik tar du nettbanken i bruk

Slik tar du nettbanken i bruk Nettbank Slik tar du nettbanken i bruk Bank. Forsikring. Og deg. BANK. Forsikring. OG DEG. 2 Nettbank Med nettbank får du banken inn i din egen stue I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester

Detaljer

Energi Norge Minikonferanse - nordområdene

Energi Norge Minikonferanse - nordområdene Energi Norge Minikonferanse - nordområdene Tromsø 8. september 2011 Kristian A. Johansen Handelssjef, Nordkraft Produksjon AS Nordkraft AS Kort om konsernet Aksjonærer: kommune 50,01 % Troms Kraftforsyning

Detaljer

Du kan skape fremtidens muligheter

Du kan skape fremtidens muligheter Du kan skape fremtidens muligheter - gi en gave i ditt testament! Med sine røde avisannonser inspirerte pastor Olav Kristian Strømme nordmenn til å støtte misjons- og hjelpearbeid i store deler av den

Detaljer

Ungt Entreprenørskap

Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap - et samarbeid mellom SpareBank 1 Nord-Norge og Ungt Entreprenørskap Troms Enkle og effektive løsninger spesialdesignet for unge entreprenører 2 Ungt Entreprenørskap Troms En bank

Detaljer

De Unges Orkesterforbund Nordland. Nordland Ung Symfonietta

De Unges Orkesterforbund Nordland. Nordland Ung Symfonietta De Unges Orkesterforbund Nordland Nordland Ung Symfonietta UNOF Nordland - en aktiv krets 9 medlemsorkestre over 150 aktive orkestermusikere i alderen 6-20 år 5-6 helgeseminarer / prosjekter med avsluttningskonsert,

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND Høsten 2009 MARI MOE KRYSINSKA Prosjekter i perioden 01.august-31.desember, 2009 1 INNHOLD: 1. REGIONALT PROSJEKT, LITTLE SHOP OF HORRORS...S. 3 2. REGIONALT PROSJEKT,

Detaljer

Ruben Jensen adm. direktør NESO

Ruben Jensen adm. direktør NESO VELKOMMEN TIL NESOS HØSTMØTE I HARSTAD 31.OKT - 01.NOV 2014 Det er med stor glede jeg ønsker deg velkommen til NESOs 28. høstmøte som denne gang blir i Harstad. Byen er med sine vel 24 000 innbyggere den

Detaljer

Bakgrunn for prosjektet: Grønne datasentre på Sørlandet

Bakgrunn for prosjektet: Grønne datasentre på Sørlandet Bakgrunn for prosjektet: Grønne datasentre på Sørlandet Datasentre er den digitale tidsalders basisinfrastruktur og forbruker anslagsvis 40 000 MW, tilsvarende 300 TWH, i året på verdensbasis (mer en det

Detaljer

Agenda. Litt om TrønderEnergi Risiki for en strømleverandør Høye priser Håndtering av risiki Utfordringer

Agenda. Litt om TrønderEnergi Risiki for en strømleverandør Høye priser Håndtering av risiki Utfordringer Agenda Litt om TrønderEnergi Risiki for en strømleverandør Høye priser Håndtering av risiki Utfordringer Vår visjon Kraftfull og energisk Miljøvennlig energi og industriell utvikling for et bedre samfunn

Detaljer

Slik får vi mer energieffektive bygg for framtida. Enova SF - i samarbeid med KS

Slik får vi mer energieffektive bygg for framtida. Enova SF - i samarbeid med KS Slik får vi mer energieffektive bygg for framtida Enova SF - i samarbeid med KS Enova SF Et statlig foretak eid av OED. Enova forvalter Energi- og klimafondet Påslag på nettariffen - 775 mill. Finansierer

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Lihøve, kommunehuset, Leland Møtedato: 24.01.2017 Fra kl: 09:00 Til kl: 11:20 Møteleder: Møteinnkalling: Medlemmer: Forfall: Ordfører Ivan Haugland

Detaljer

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked Sverre Devold, styreleder Energi Norge Medlemsbedriftene i Energi Norge -representerer 99% av den totale kraftproduksjonen i

Detaljer

Nyhetsbrev fra Fortum Distribution. Nett-Nytt. nr. 3 2008

Nyhetsbrev fra Fortum Distribution. Nett-Nytt. nr. 3 2008 N Nyhetsbrev fra Fortum Distribution Nett-Nytt nr. 3 2008 Nettleien en viktig del av strøm leveransen Fortum Distribution AS har nylig gjennomført en kunde undersøk else som viser at mange av våre kunder

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Erfaringer fra vindkraft i Nord-Norge - Fakken vindpark -

Erfaringer fra vindkraft i Nord-Norge - Fakken vindpark - Erfaringer fra vindkraft i Nord-Norge - Fakken vindpark - Anna Maria Aursund Administrerende direktør Troms Kraft Produksjon AS 1. juni 2012 Konsernet Troms Kraft Eies av Troms fylkeskommune (60%) og Tromsø

Detaljer

SCENARIOER FOR FRAMTIDENS STRØMFORBRUK VIL VI FORTSATT VÆRE KOBLET TIL STRØMNETTET?

SCENARIOER FOR FRAMTIDENS STRØMFORBRUK VIL VI FORTSATT VÆRE KOBLET TIL STRØMNETTET? Green Energy Day, Bergen 28. september 2017 SCENARIOER FOR FRAMTIDENS STRØMFORBRUK VIL VI FORTSATT VÆRE KOBLET TIL STRØMNETTET? Kristine Fiksen, THEMA MÅL FOR ENERGISYSTEMET : «..SIKRE EN EFFEKTIV, ROBUST

Detaljer

Hvordan komme i gang med

Hvordan komme i gang med Hvordan komme i gang med AvtaleGiro AvtaleGiro er et praktisk og lettvint system for faste betalingsoppdrag (FBO) som vi sterkt anbefaler at sentrene tar i bruk. Avtalegiro medfører at kundene trekkes

Detaljer

Nå kommer vi og bytter din el-måler!

Nå kommer vi og bytter din el-måler! Nå kommer vi og bytter din el-måler! 1 Hvorfor byttes el-måleren? 2 Hvordan skal det skje? 3 Hvem gjør det? 4 Vil 5 Hva du vite mer? vil skje videre? 1 Hvorfor byttes el-måleren? Vi bytter el-måleren for

Detaljer

FASIT dagene 4. feb. 2009

FASIT dagene 4. feb. 2009 FASIT dagene 4. feb. 2009 Presentasjon av Ringeriks-Kraft Ringeriks-Kraft - virksomheten Nettvirksomhet Produksjonsvirksomhet Salg til private og næringsliv Entreprenørvirksomhet Ringeriks-Kraft - et energikonsern

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken For nybegynnere 1 Enklere hverdag med nettbank I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester når som helst i døgnet. Fordeler med nettbank Full oversikt

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Varmemarkedet en viktig sektor for løsning av klimautfordringene. EBL seminar 4. september 2008 John Marius Lynne Direktør Eidsiva Bioenergi AS

Varmemarkedet en viktig sektor for løsning av klimautfordringene. EBL seminar 4. september 2008 John Marius Lynne Direktør Eidsiva Bioenergi AS Varmemarkedet en viktig sektor for løsning av klimautfordringene EBL seminar 4. september 2008 John Marius Lynne Direktør Eidsiva Bioenergi AS Eidsiva Energi Omsetning: 3 milliarder kroner 3,5 TWh vannkraftproduksjon

Detaljer

HMS. HelgelandsKraft AS

HMS. HelgelandsKraft AS HMS HelgelandsKraft AS HelgelandsKraft Våre 240 medarbeidere jobber for vår visjon: HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen. Vi er sertifisert ihht. NS-ISO 9001 og NS ISO 14001 og har høy fokus

Detaljer

Eidsiva Energi AS Drivkraft for oss i Innlandet

Eidsiva Energi AS Drivkraft for oss i Innlandet Eidsiva Energi AS Drivkraft for oss i Innlandet Norges femte største energiselskap Eies av 26 lokale kommuner og to fylkeskommuner Ca. 1000 ansatte Ca. 153 000 kunder EIDSIVA ENERGI AS 3,4 TWh egenproduksjon

Detaljer

Ålesund 13. oktober 2010. Tafjord Kraftnett AS

Ålesund 13. oktober 2010. Tafjord Kraftnett AS Kraftsituasjonen med økende pris? Ålesund 13. oktober 2010 Peter W. Kirkebø Tafjord Kraftnett AS Avgrensing av Midt-Norge og Møre & Romsdal Midt-Norge generelt og Møre og Romsdal spesielt: Kraftunderskudd

Detaljer