Tilgangen til sjø som muliggjorde frakt av råvarer til og ferdigvarer fra verket. Tilgangen til store mengder vannkraft/elektrisk energi.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilgangen til sjø som muliggjorde frakt av råvarer til og ferdigvarer fra verket. Tilgangen til store mengder vannkraft/elektrisk energi."

Transkript

1 Caseoppgave Første spadetak for å etablere fabrikken i Sauda ble tatt i Grunnene til at det amerikanske selskapet Union Carbide valgte å etablere en fabrikk i Sauda var: Tilgangen til sjø som muliggjorde frakt av råvarer til og ferdigvarer fra verket. Tilgangen til store mengder vannkraft/elektrisk energi. Utbyggingen av vannkraft i Saudafjella gikk parallelt med byggingen av smelteverket. Som en del av betalingen for fallrettighetene må kraftprodusenter inngå avtale med den aktuelle kommune og fylkeskommune. Denne avtalen kalles konsesjonsavtale og skal være med å sikre inntekter til den berørte part. Konsesjonsavtalen sier at kommunen som blir berørt skal ha tilgang på en viss andel kraft til redusert pris (kostpris). Dersom ikke kommunen utnytter hele sin tildelte andel vil det resterende tilfalle fylkeskommunen. I praksis vil dette si at Sauda kommune kjøper kraft av kraftprodusenten til produksjonskost og selger den videre til Saudas innbyggere til markedspris. I Sauda har vi stor kraftproduksjon og under 5000 innbyggere. Dette betyr at kommunen ikke bruker sin tildelte kvote og det resterende går da til fylkeskommunen. Dersom Eramet Sauda skulle utnyttet spillenergien og solgt den videre til Sauda kommune med innbyggere ville dette ført til at en mindre del av konsesjonskraften ble utnyttet i Sauda og da tilfalt Rogaland fylkeskommune. For hver krone innbyggerne i Sauda bruker på elektrisk kraft går 70 øre av disse til inntekter til Sauda kommune. For hver krone Saudas innbyggere sparer på strøm, taper Sauda kommune 70 øre. Dersom Eramet Sauda skulle solgt spillenergi i form av vannbåren varme til Saudas innbyggere kunne dette utgjøre ca. 40 GWh pr. år mindre elektrisk kraftforbruk i Sauda og Norge. Det ville også ført til ca. 15 millioner kroner i tapte årlige inntekter til Sauda kommune. De fleste smelteverk og ellers eldre kraftkrevende industrier er plassert i enden på en fjord i en liten kraftkommune. Smelteverkene som tidligere fikk billig elektrisk energi kjøper nå hovedsakelig elektrisk energi til markedspris. Dette har resultert i store behov for energisparing med hovedfokus på utnyttelse av spillenergi fra de forskjellige prosessene. I hovedsak vil dette si varmt vann som ikke kan transporteres over lengre distanser. Problemet er ofte at de som kan kjøpe vil tape penger på det.

2 Eramet Sauda er ett smelteverk som produserer og selger tonn manganlegeringer, tonn slagg og tonn MOR støv hvert år. Energiforbruket til Eramet Sauda er årlig 1500 GWh. Av dette utgjør elektrisk kraft 670 GWh og koks 750 GWh. I forbindelse med de forskjellige prosessene på smelteverket blir det også produsert brennbar CO-gass, varmt kjølevann, varm avgass og strålevarme fra varmt metall og slagg. Ingen av disse energikildene blir gjenvunnet i større grad. Samlet utgjør CO-gass, vann, avgass og strålevarme ca. 750 GWh som ikke blir gjenvunnet. Det blir i disse dager jobbet med ett større prosjekt rettet mot gjenvinding av CO-gassen som er den energikilden det er lettest å omforme til elektrisk kraft som er lettest å selge. Elektrisk produksjon av CO-gass vil derimot produsere enda mer varmt vann (90 C) og varm avgass (550 C). Oppdrag: Dere er konsulenter fra F. Ornybar & Company, og har blitt leid inn av Eramet Norway Sauda ved fabrikksjef Kåre Bjarte Bjelland. Vi ønsker at dere fokuserer på energigjenvinning med fokus på utnyttelse av varmt vann. Dette er oppgaver vi enda ikke har klart å få til gode løsninger. Dette blir jobbet med lokalt i Eramet Sauda og Eramet konsernet World wide samtidig som at dette er samfunnsmessige problemer som angår de fleste smelteverk og energikrevende industrier i Norge. Krav / forventninger: Som høyt anerkjente konsulenter med spisskompetanse på energigjenvinning forventes det at dere kommer opp med konkrete gjennomførbare løsninger på oppgavene dere er leid inn for å løse.

3 Oppgave: Utnyttelse av varmt vann I forbindelse med smelteprosessen og kjøling av utstyr ved Eramet Sauda blir det generert store mengder varmt vann. Kjølevannet som benyttes er ferskvann og hentes fra de to elvene som renner forbi smelteverket. Kjølevannet holder en gjennomsnittstemperatur på ca. 10 C, og temperaturen blir hevet til mellom 40 og 60 grader for de forskjellige prosessene. I dag blir det levert varmt vann tilsvarende 12 GWh til gatevarme og oppvarming av utendørs idrettsanlegg. Internt benytter vi 5-6 GWh til oppvarming av bygninger. Totalproduksjonen av varmt vann ligger på ca. 500 m³/h, med en gjennomsnittstemperatur på ca. 50 C. Ved en delta t på 40 grader og et forbruk på 500m³/h utgjør dette årlig 200 GWh. Med utgangspunkt i dagens kraftpris koster 1 GWh oss ca kr. a) Hvordan kan denne energien utnyttes til eksterne industrielle formål (Sauda sitt totale energibehov er 70 GWh)? Forslag som har vært oppe til vurdering er fiskeoppdrett, gipsplatefabrikk, sagbruk/papirfabrikk og drivhus. b) Foreslå en ny potensiell kunde som har behov for store mengder varmt vann gjennom hele året. b) Hvordan kan vi utnytte mer av det varme vannet internt på fabrikken? c) Elektrisk kraft er den energien det er lettest å omsette i dag. Hvilke muligheter har vi i Eramet Sauda for å gjøre om det varme vannet til elektrisk kraft?

4 Tilleggsinformasjon: Internt forbedringspotensiale Eramet Sauda bruker over tonn råvarer i året. Råvarene vi mottar inneholder varierende mengde fuktighet samt at de blir tilført fuktighet i form av regn og snø på utendørslageret vårt i Sauda. Varierende innhold av fuktighet fører til urolig ovnsdrift og dermed ikke optimal produksjon. Fuktigheten i råvarene som benyttes på ovnene varierer med årstider fra tonn pr. døgn. Årlig tonn vann. Våre energikostnader til fordamping av vann er ca. 1 mill pr. mnd. Gjennomsnittstemperaturen på råvarene er på 7 grader før de varmes opp til over smeltepunktet i ovnene. Ønsket situasjon er så lavt fuktighetsinnhold på råvarene som mulig før de blir transportert med belter inn til ovnene. Transportbeltene tåler ikke temperaturer over 70 C. For å oppnå god ovnsdrift er det viktigere med stabil fuktighetsinnhold enn lavt fuktighetsinnhold. Dette bilde viser vårt utendørs råvarelager. Hovedsakelig består dette av manganmalm og koks.

5 Energi fra utstøpt metall Eramet Sauda produserer tonn manganlegeringer og 500 tonn slagg per døgn. Det betyr at vi støper ut mer enn 700 tonn flytende metall hver eneste dag. Metallet holder en temperatur på over 1300 grader når det støpes ut for «frysing» og kjøling i luft. Når metallet er så kaldt at det har fått fast form, blir det transportert bort til videre nedkjøling på større kjølearealer. Før metallet kan knuses må det ha en temperatur som er mindre enn 70 grader. Bilde viser nylig utstøpt metall som har en temperatur på over 1300 C. Metallet skal ligge til kjøling til det har størknet, dette tar normalt minutter. Strålevarmen fra en slik utstøping er svært stor. Bildet viser metallplatene som ligger til kjøling. Hver plate veier mellom 6 og 7 tonn og først når de er kommet ned i 70 grader kan de knuses til salgbar størrelse.

6 Oversiktsbilde av Eramet Sauda Oversiktskart av Eramet Sauda

Referat fra beboermøte i Bodøsjøen Borettslag 18.10.12

Referat fra beboermøte i Bodøsjøen Borettslag 18.10.12 Referat fra beboermøte i Bodøsjøen Borettslag 18.10.12 Det var meget gledelig å se det gode oppmøtet! :) Parkering i borettslaget: Parkeringsregler som tidligere vedtatt. Det kom innspill fra beboere på

Detaljer

De ville og vanskelige strømprisene - litt om situasjon og bakgrunn

De ville og vanskelige strømprisene - litt om situasjon og bakgrunn LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 1/11 De ville og vanskelige strømprisene - litt om situasjon og bakgrunn 1. Store men ulike prisutslag 2. Hva bruker vi strøm til

Detaljer

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune Follo Distriktsrevisjon Ski kommune mai 2006 INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 4 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 AVGRENSING... 5 4 REVISJONSKRITERIER... 6 5 METODE... 7 6 GJENNOMGANG... 8 6.1

Detaljer

Energisparetiltak i næringsbygg Rapport 2/2003

Energisparetiltak i næringsbygg Rapport 2/2003 Energisparetiltak i næringsbygg Rapport 2/2003 ISBN 82-7478-243-7 ISSN 0807-0946 Energibruk i bygninger Det er mulig å frigjøre 2,9 TWh energi som brukes i boliger og næringsbygg i Norge innen 2010. Det

Detaljer

Potensial for energieffektivisering i norsk landbasert industri

Potensial for energieffektivisering i norsk landbasert industri Potensial for energieffektivisering i norsk landbasert industri enova rapport 2009:5 Drivkraften for fremtidsrettede energiløsninger Forord Prosessindustriens Landsforening (PIL, nå Norsk Industri) gjennomførte,

Detaljer

VAREDEKLARASJON STRØM ENERGIKILDER, KLIMAGASSUTSLIPP OG RADIOAKTIVT AVFALL

VAREDEKLARASJON STRØM ENERGIKILDER, KLIMAGASSUTSLIPP OG RADIOAKTIVT AVFALL VAREDEKLARASJON STRØM ENERGIKILDER, KLIMAGASSUTSLIPP OG RADIOAKTIVT AVFALL NVE beregner årlig andelen fornybar elektrisitet som dekker opp kraftleveranser i det norske markedet. Den er for 2012 beregnet

Detaljer

Energiskolen Lærehefte

Energiskolen Lærehefte Energiskolen Innhold Energiskolene er et pilotprosjekt med det formål å stimulere interessen for energiutfordringer og øke rekrutteringen til energisektoren. Målet er at flere videregående skoler skal

Detaljer

Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer

Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer NOTAT 2010 9 Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer Undersøkelse blant fem gårdsvarmeanlegg Liv Grethe Frislid Knut Krokann Serie Redaktør Tittel Notat Agnar Hegrenes Gårdsvarmeanlegg

Detaljer

Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene

Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene Nr. 1/2000 Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene ISBN 82-7478-228-3 ISSN 0807-0946 Norges Naturvernforbund Boks 342 Sentrum 0101 Oslo Tlf. 22 40 24 00 Faks 22 40 24 10 www.naturvern.no

Detaljer

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver INNHOLD Leder.......3 1. VERDISKAPING I KRAFTBRANSJEN Fornybar energi skaper store verdier...4 - Felles interesser i kraft-norge...6 2. STOR

Detaljer

Energiutredning 2012

Energiutredning 2012 Energiutredning 2012 Haugesund kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for

Detaljer

UTNYTTELSE AV ENERGI OG UTSLIPP AV KARBONDIOKSID

UTNYTTELSE AV ENERGI OG UTSLIPP AV KARBONDIOKSID UTNYTTELSE AV ENERGI OG UTSLIPP AV KARBONDIOKSID Internasjonale sammenlikninger viser at Essoraffineriet på Slagentangen er et av de beste raffineriene i verden til å utnytte energien. Dette oppnåes ved

Detaljer

Bioenergiprosjektet Forest Power, årsrapport 2010

Bioenergiprosjektet Forest Power, årsrapport 2010 1 Bioenergiprosjektet Forest Power, årsrapport 2010 Innledning Området Botnia Atlantika,som består av Nordland fylke i Norge, Vesterbotten og Vestre Norrland len i Sverige og det sentrale/østre Botnia

Detaljer

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1 Vestby kommune Rapport Follo Distriktsrevisjon 2006 Mars 2006 Follo distriktsrevisjon Side 1 INNHOLD 1 SAMMENDRAG 3 2 BAKGRUNN 3 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 4 AVGRENSING 5 4 REVISJONSKRITERIER 5 5 METODE

Detaljer

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Erik Hegseth Sesseng Master i energi og miljø Oppgaven levert: Januar 2009 Hovedveileder: Rolf Ulseth, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Aktivt Eierskap enkelt forklart

Aktivt Eierskap enkelt forklart VEILEDER TIL AGDER-KOMMUNENES EIERSKAP I AGDER ENERGI Aktivt Eierskap enkelt forklart Innhold 1 Sørlandets eget energiselskap 2 Visjon, kjernevirksomhet og satsing 3 Verdiskaping i energibransjen 4 Avtalene

Detaljer

Kun fornybar energi KUNDEKONTAKTEN

Kun fornybar energi KUNDEKONTAKTEN Derfor svinger prisene Felles front med IKEA Bynett i drift Økonomisk med varmepumpe Ny web 50/50 i pose og sekk Slik sparer du strøm Fordel utgiftene over hele året KUNDEKONTAKTEN Kun fornybar energi

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

ENERGIUTREDNING FOR KVALSUND KOMMUNE

ENERGIUTREDNING FOR KVALSUND KOMMUNE Energiutredning 2009-Kvalsund 1 ENERGIUTREDNING FOR KVALSUND KOMMUNE Foto: Terje Aksberg Energiutredning 2009-Kvalsund 2 1 Beskrivelse av utredningsprosessen:... 3 2 Forutsetninger for utredningsarbeidet:...

Detaljer

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm?

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? Innhold Spørsmål og svar. Det er et betydelig behov for oppgradering og utbygging av strømnettet. 46 Fem forslag til løsning.

Detaljer

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Innhold Innledning 1 Bransjens hovedbudskap 2 Marked 6 Produksjon 24 Nett 30 Forbruk og sluttkunder 38 Verdiskaping og bransje 48 Ti medieråd 52 Energibedriftenes

Detaljer

Etablering av et gjenvinningsanlegg for farlig avfall i Fauske

Etablering av et gjenvinningsanlegg for farlig avfall i Fauske Avfallsenergi AS Etablering av et gjenvinningsanlegg for farlig avfall i Fauske Samfunnsmessige virkninger RAPPORT 13.2.2009 Oppdragsgiver Rapportnr Rapportens tittel Ansvarlig konsulent Kvalitetssikret

Detaljer

Denne planen er et resultat av et dugnadsarbeid ført i pennen av Rødts klima- og næringspolitiske utvalg som i denne perioden har bestått av:

Denne planen er et resultat av et dugnadsarbeid ført i pennen av Rødts klima- og næringspolitiske utvalg som i denne perioden har bestått av: R Ø D T S P L A N F O R E I F O R N Y B A R F R A M T I D I N D U S T R I P O L I T I S K O F F E N S I V F O R Å M Ø T E K L I M A U T F O R D R I N G E N E 2. V E R S J O N 2 0 1 1 R Ø D T S P L A N

Detaljer

Vi forvandler avfall til ren energi!

Vi forvandler avfall til ren energi! Vi forvandler avfall til ren energi! Fra problem til ressurs Et av velferdssamfunnets store problemer er overfloden av avfall. Tidligere gikk det meste av klær, sportsutstyr og møbler i arv, mens vi i

Detaljer

SAKS 2014. Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak

SAKS 2014. Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak SAKS Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak Rapport Sak: SAKS Dokumentet sendes til: NVE Saksbehandlere: Ivar Husevåg Døskeland Matthias Hofmann Anders Kringstad Carl Petter Haugland Ole Bengt Eliassen

Detaljer

Hydrogen & Brenselcelle biler Viktig for en miljøvennlig fremtid!

Hydrogen & Brenselcelle biler Viktig for en miljøvennlig fremtid! Forskningskamp 2013 Lambertseter VGS Av: Reshma Rauf, Mahnoor Tahir, Sonia Maliha Syed & Sunniva Åsheim Eliassen Hydrogen & Brenselcelle biler Viktig for en miljøvennlig fremtid! 1 Innledning Det første

Detaljer

Rapport 30/03. Samfunnsmessige konsekvenser av utvidelse av metanolfabrikk. gasskraftverk på Tjeldbergodden

Rapport 30/03. Samfunnsmessige konsekvenser av utvidelse av metanolfabrikk. gasskraftverk på Tjeldbergodden Rapport 30/03 Samfunnsmessige konsekvenser av utvidelse av metanolfabrikk og bygging av gasskraftverk på Tjeldbergodden ECON-rapport nr. 30/03, Prosjekt nr. 39540 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-603-0 HJE/MSA/mbh,

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune Arendal kommune Rapporttype Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektnr: 510912 Arbeidsordre: 69926 Oppdragets tittel: Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektleder: Kristoffer Oustad Forfattere:

Detaljer

Med samhandling og kunnskap

Med samhandling og kunnskap ET SMÅKRAFTMAGASIN FRA FJELLKRAFT AS Med samhandling og kunnskap Fjellkraft AS er en sammensveiset organisasjon av høyt kompetente medarbeidere med ulik bakgrunn, men med felles mål: Vi skal i samarbeid

Detaljer