Gausdal Næringstorg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gausdal Næringstorg 2006 2008"

Transkript

1 Gausdal Næringstorg Gausdal, januar 09 Av: Ellen Krageberg, daglig leder Innledning Gausdal Næringstorg (GNT) har nå drevet i 3 år som selvstendig selskap. I denne rapporten skal aktiviteten for disse årene oppsummeres Visjon I forbindelse med at AS ble dannet (våren 07), ble det laget en forretningsplan. I denne planen ble det felt ned en visjon. Visjonen er å bli det naturlige stedet hvor næringslivet og det offentlige henvender seg for å få utført tjenester og oppdrag. Videre konkretiseres forretningsideen: GNT skal drive nyskapning i Gausdal med spisskompetanse innen kunnskapsbasert prosjektledelse med hovedvekt på kompetanseheving, opplevelse og event. GNT skal beholde, utvikle og tiltrekke seg nye virksomheter. GNT skal øke sysselsettingen og skape flere arbeidsplasser og øke lønnsomheten for eksisterende bedrifter. Strategi Framskaffe lokaler for næringsetablering etter hvert som behovet tilsier det, og arbeide for etablering av nye bedrifter i kommunen. Bygge et miljø for småbedrifter med diverse fellestiltak som limer bedriftene sammen, og skaper et positivt og engasjerende utviklingsmiljø. Være et kurs-, kompetanse- og møtesenter for næringslivet i hele kommunen som gjør dette til en attraktiv møteplass. Markedsføre og selge inn rådgivningstjenester, konsulentbistand og prosjektledelse til eksisterende næringsliv. Tilby tjenester som bedriftene alene ikke har kompetanse eller tid til å betjene selv. 1

2 Organisering GNT startet med en forstudie i En prosjektgruppe med representanter fra Gausdal Næringsforum (GNF) og GK presenterte en gjennomgang av ønsker om framtidig organisering og mulige samarbeidspartnere. I 2006 ble Kristin Holte Solbakken ble ansatt som daglig leder og ble GNT BA opprettet. I 2006 ble det gjennomført finansieringsarbeid for oppstarten. Arbeidet resulterte i danning av GNT AS i februar AS et overtok eiendeler og forpliktelser fra BA et. Aksjekapitalen kom i fra næringslivet med 51 % og kommunen med 49 % totalt ,- kr pluss like mye i overkursfond. Lokaler I starten i 2006 ble 2 kontor og kurslokaler leid av OMI Eiendom på Linflåa. I mai 07 ble leieforholdet utvidet til å gjelde kontorbygget (bygg A), og GNT overtok med dette de leiekontrakter som var på huset fra før. GNT jobbet i 07 og 08 for å utvide Næringstorget slik at det kan bli plass til flere leietakere og bedre tilgang på kursrom. Slik situasjonen er i dag er det fullt på kontorsiden og begrenset kapasitet på kursrommet som disponeres fast av voksenopplæringa på dagtid. I juni 2008 ble eiendomsselskapet oppkjøpt av GK og 75 % av aksjene videresolgt til andre. I oktober ble det vedtatt utvidelse av GNT ved ombygging av lagerhallen, Bygg B. Gausdal Eiendom og GNT er pr i dag i forhandlinger om leie/drift av de nye lokalene. Aktivitet Utleie kursrom og møterom Helt fra starten av har kurs og møterom blitt stilt til disposisjon for nærings- og foreningsliv. Kursrommet i 1. etasje tar inntil 40 personer og har takmontert videokanon og trådløst nettverk. Her er det blitt leid ut til lag, foreninger og bedrifter. GNT har 6 stk bærbare pcér som er benyttet til utleie til datakurs. Det har også blitt tilbudt servering for kurs og møter. Høsten 2007 ble aktiviteten utvidet på voksenopplæringa. De ble da faste brukere av kursrommet på dagtid (til kl ) Utleie til annen kursvirksomhet på dagtid ble med dette redusert. GNT låner ut lokaler gratis til GNF til styremøter og andre møter som for eksempel frokostmøter. Utleie til faste leietagere Fra mai 07 ble GNT etablert som utleier av lokaler til næringsvirksomhet. Det har vært noe utskiftninger av leietakere. Det har i en tid vært et kontor som har blitt brukt til gjestekontor/ 2

3 etablererkontor. Fra 1. juli 08 ble også dette kontoret utleid fast til en virksomhet. Siden da har alle kontorplasser vært fullt utleid. De faste leietakerne har blitt tilbudt felles kontortjenester som kopi, print, skanner, bredbånd, renhold og vaktmestertjenester. Det har også blitt organisert felles kaffeavtale og fruktavtale. Pr. tiden er det 26 personer som har arbeidssted på GNT. Det er felles lunsjtid for leietakerne. Det har blitt arrangert felles sosiale tilstelninger som sommeravslutninger og juleavslutninger. Kursvirksomhet GNT har arrangert kurs på eget initiativ og på oppdrag fra næringslivet. Denne kursvirksomheten kom godt i gang allerede tidlig i blant annet har det blitt kjørt kurs i ADK, data, opplæring i Handyman, guidekurs, salg og markedsføring m.m. Flere kurs blant annet i data, plakattegning og HMS ble også tilbudt men avlyst på grunn av manglende påmelding. GNT har hatt et snitt på 4 oppdrag i året som kursarrangør. Konsulenttjenester GNT har tilbudt konsulenttjenester til næringslivet. Det har vært oppdrag innen assistanse ved ansettelser, markedsundersøkelse, medarbeiderundersøkelse, skriving av søknader om DAmidler og Innovasjon Norge m.m. Det har vært et snitt på 5 oppdrag i året. Prosjekt GNT har deltatt på og/eller organisert flere store prosjekt. I 2007 var GNT involvert i prosjektet Gausdalsnavet med en 20 % st. i 36 uker. I 2008 ble det startet opp et prosjekt med etablereroppfølging i Lillehammerregionen som setter i gang for fullt i Faste oppdrag for Gausdal kommune GNT har vært med som sekretær i komiteen for Gausdalsdagen på oppdrag fra GK. GNT er også med på å arrangere Gausdalsmessa sammen med GK. GNT har vært praktisk arrangør av frokostmøtene som GK og GNF arrangerer i samarbeid med DnBNOR. Det har vært 4 slike møter i året. GNT har også veiledet etablerere i forhold til oppstart, drift, forretningsplan og næringsfond i kommunen. Det har vært i gjennomsnitt 10 gründere innom pr år. 3

4 Regnskap salgsinntekter andre inntekter sum inntekter varekostnad lønnskostnad annen driftskostnad sum kostnader driftsresultat finansposter resultat før skatt skatt Årsresultat Salgsinntekter GK bidrag til stilling er ført som betaling for tjenester med kr ,- pr år. Andre salgsinntekter er fra leietakere på huset, utleie kursrom, prosjekter og konsulentvirksomhet og andre inntekter. Andre inntekter I oppstartsfasen i 2006 fikk GNT tilskudd fra næringsfondet GK; DA-midler, og prosjekttilskudd fra fylkeskommunen. I 2007 fikk GNT innvilget kr i støtte i tre år fra OFK av innvilget DA tilskudd ble benyttet i 07. Lønnskostnader Lønnskostnader for 2006 er for en stilling, fra mai 07 er det kommet en renholder på timebasis i tillegg. I 08 var det redusert aktivitet første halvår og deretter ny daglig leder. Dette resulterte i reduserte lønnsutbetalinger. Driftskostnader Husleie, strøm, renovasjon, vedlikeholdskostnader, kommunikasjonstjenester + + har kommet til og økt som følge av overtakelse av hele huset mai 07. Andre kostnader har også økt som følge av økt aktivitet. 4

5 Evaluering Organisasjon: GNTs etablering som aksjeselskap var svært vellykket. Det viste at næringslivet så vel som kommunen hadde stor interesse for å få organisasjonen opp å stå. De 37 aksjonærene har bidratt til å danne et bra markedsgrunnlag for GNT. Lokaler: Lokalene på Linflåa hadde leietakere da GNT overtok. Noen er kommet til og noen er forsvunnet. For de som er på huset er det et bra kontorfellesskap med flere sosiale møtepunkter. At det nå er fullt er bra for økonomien i selskapet. Men det betyr at nye etablerere og andre som trenger kontorplass ikke kan komme inn. GNT ser derfor med veldig positive øyne på utvidelsen som kommer. Den gjør at vi har plasser ledig til etablerere og til å tilby mer kursvirksomhet på dagtid. Aktivitet: På utleie av kurs og møterom har aktiviteten variert mellom årene. Men det er ingen tvil om at det har vært behov for tilbudet. Ikke bare næringslivet, men også lag og foreninger har vært kunder på næringstorget. Det har også vært god tilgang på faste leietakere til bygget. Det var en tid vi hadde et kontor ledig, men nå er det helt fult. Det var på planstadiet å ha et etablererkontor tilgjengelig. Men det var ingen aktuelle å leie ut til. Når det dukket opp mulighet for fast utleie ble dette kontoret disponert til det. Kursvirksomhet var et av hovedsatsningsområdene som ble skissert i oppstarten. Det har vært varierende aktivitet. Det har blitt satt i gang flere store og små opplæringstiltak for næringslivet. Noen kurs har det vært problemer med å få deltakere til. Selv om det er arrangert bra med kurs er det fremdeles potensial innenfor mange forskjellige tema der næringslivet kan trenge påfyll av kompetanse. Slik sett er dette et produkt som vi ikke har fått nok ut av enda. Også på de konsulenttjenester som er tilbudt er det potensial til å gjøre mer. Det er ikke veldig mange bedrifter som har hatt anledning til å bruke GNT som konsulent. De tjenestene som har vært ytt er bra, men det er rom for mer i markedet. GNT har også vært prosjektleder for flere store prosjekt. Spesielt har prosjektet med Gausdalsnavet bidratt til en bra kobling mellom skole og næringsliv. Samarbeidsprosjekter i næringslivet er en oppgave for GNT å koordinere. Her er det fremdeles litt som gjenstår for å få til nyttige prosjekt som næringslivet har interesse for. De faste oppdragene for GK er oppgaver som i stor grad hele befolkningen og næringslivet i Gausdal har nytte av. Det er derfor bra GNT kan bidra med disse oppgavene. Mye spennende kommer ut av Gausdalsdagen m.m. Det er også et bra tilsig av etablerere som kommer innom 5

6 kontoret for en prat. De har fått hjelp og veiledning til å lage forretningsplaner, søknader og annet. Dette betyr at GNT er med på å bistå til å skape flere arbeidsplasser i kommunen. Økonomi: GNT har en solid økonomi. Takket være aksjer og overkursfond har GNT veldig god likvidiet. GNT har ikke som mål å tjene mest mulig penger. Det har ikke blitt betalt utbytte til eierne. De første tre driftsårene har gått bra. I oppstarten ble mye midler gitt i tilskudd til etableringen. Det var med på å skape et solid økonomisk grunnlag allerede første driftsår. I 08 ble det et lite underskudd som følge av aktivitetsnedgang forbundet med sykdom og lederskifte. Hvis en ser tilbake på strategien vil jeg si at GNT definitivt er på rett veg i forhold til tjenestene som var tenkt levert. Det er gode tjeneste som leveres, men det er fremdeles litt å gå på når det gjelder kontakten med det lokale næringslivet for å få de til å bruke GNT mer. Planer for videre drift 2009: I 2009 skal GNT videreføre driften som tidligere år. Det er gjennom de første tre årene lagt opp til aktiviteter vi ser fungerer i markedet, os som gjør at GNT har sin plass i Gausdals næringsliv. Fokusområder for 2009 vil blant annet bli å få til aktivitet i nybygget. Det blir nå muligheter for å starte opp igjen aktivt med å arrangere kurs på dagtid. Det skal være et større fokus på å kartlegge kompetansebehov hos bedriftene i Gausdal. Kursrommene skal markedsføres bedre, og nytt kursrom skal innvies. Det blir også spennende å se hva slags leietagere som kommer til de nye lokalene og om dette kan føre til et bedre tjenestetilbud og nye arbeidsplasser i Gausdal. Flere i næringslivet i Gausdal skal få bli kjent med GNTs tjenestetilbud. Det skal også tas initiativ til samarbeidsprosjekter i næringslivet. Her er det potensial til å få til spennende prosjekt. Oppdrag på vegne av GK skal utføres i samarbeid med kommunen. Dette er spesielt etablererveiledning, Gausdalsdagen og tjenester for GNF. Det skal også settes fokus på markedsføring. GNT vil tilby flere informasjonskanaler. Blant annet er det viktig å fremheve det bra næringsutviklingsarbeidet som skjer i kommunen. GNT skal jobbe mer som en pådriver for å få fram positive saker om næringslivet i Gausdal. 6

7 Budsjett BUDSJETT Regnskap salgsinntekter andre inntekter sum inntekter varekostnad lønnskostnad annen driftskostnad sum kostnader driftsresultat finansposter resultat før skatt

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

SLUTTRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START

SLUTTRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START SLUTTRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START - Et nettverk av offentlige og kommersielle hjelpere for nyetablerere og småbedrifter i vekst og utvikling For perioden 01.01.2008-31.12.10 Statusrapport for framdrift,

Detaljer

Lønn som Fortjent Årsrapport 2010

Lønn som Fortjent Årsrapport 2010 Lønn som Fortjent Årsrapport 2010 1. Innledning Høsten 2008 ble det vedtatt at Lønn som Fortjent (senere i Årsrapport 2010 betegnet som LsF) skulle flytte fra Fred Olsensgate til Tøyenkirken. Ombyggingen

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Coffee Bags UB. Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015

ÅRSRAPPORT. Coffee Bags UB. Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015 ÅRSRAPPORT Coffee Bags UB Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015 Mentor: Thor- Eivind Fosse (Flekkefjord Produkter AS). Ansvarlig lærer: Ellen Netland. Organisasjonsnummer:

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

Prosjekt Grønn omsorg Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening. Alta kommune (2006-2008)

Prosjekt Grønn omsorg Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening. Alta kommune (2006-2008) Prosjekt Grønn omsorg Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening Alta kommune (2006-2008) Rapport fra første halvår 1.januar 30. juni 2006 Bakgrunn Prosjekt Grønn omsorg er et samarbeid

Detaljer

ETABLERER- BANKEN I TANA

ETABLERER- BANKEN I TANA ETABLERER- BANKEN I TANA - en uvanlig bank for kvinner som vil starte for seg sjøl TROR DU AT ETABLERERBANKEN ER NOE FOR DEG? Kontakt utviklingsavdelingen i Tana kommune, tlf. 7892 5300 ETABLERERBANKEN

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Klar for etablering? Evaluering av etablereropplæring i Nord-Trøndelag

Klar for etablering? Evaluering av etablereropplæring i Nord-Trøndelag N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1006/07 ISSN-nr.: 0804-1873 Antall sider: 52 Prosjekt nr: 1083 Prosjekt tittel:

Detaljer

Interimsstyret for næringshage på Hadeland v/ Gunnar Haslerud 2750 Gran. Gran, 28. april 2008

Interimsstyret for næringshage på Hadeland v/ Gunnar Haslerud 2750 Gran. Gran, 28. april 2008 Interimsstyret for næringshage på Hadeland v/ Gunnar Haslerud 2750 Gran Gran, 28. april 2008 Gran kommune v/ ordfører Inger Staxrud Lunner kommune v/ ordfører Anders Larmerud Jevnaker kommune v/ ordfører

Detaljer

SNF-rapport nr. 28/03

SNF-rapport nr. 28/03 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Vaksdal av Stig-Erik Jakobsen Grete Rusten SNF-prosjekt nr.: 4293 Sluttevaluering av om omstillingsprogrammet i Vaksdal Prosjektet er finansiert av Vaksdal Næringsselskap

Detaljer

Forretningsplan. Trill Tørt UB. Mailand Videregående skole

Forretningsplan. Trill Tørt UB. Mailand Videregående skole Mailand videregående skole Trill Tørt UB Forretningsplan Trill Tørt UB Mailand Videregående skole 2012/2013 Akershus fylkeskommune Ansvarlige lærere: Per Erik Brunsberg og Rune Heiestad Mentor: Sven Kåre

Detaljer

En rapport levert av Næringssenteret I Vestfold. På oppdrag fra Vestfold fylkeskommune FLERKULTURELLE ETABLERERE - 2012.

En rapport levert av Næringssenteret I Vestfold. På oppdrag fra Vestfold fylkeskommune FLERKULTURELLE ETABLERERE - 2012. En rapport levert av Næringssenteret I Vestfold På oppdrag fra Vestfold fylkeskommune Februar 2013 FLERKULTURELLE ETABLERERE - 2012 Årsrapport INNHOLD 1 INNLEDNING... 1 2 ETABLERERKURS PÅ INTRODUKSJONSPROGRAMMET...

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune SNF-rapport 08/08 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune Inger Beate Pettersen Kari Anne K. Drangsland Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt 6156: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet

Detaljer

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA ABC ENTREPRENORSKAP En oppstartsguide for studenter ved HiOA I Tekst og design av Marianne Skøien, i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus. FORORD Entreprenørskap er nyskapning å se en mulighet og

Detaljer

ÅRSRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START. - Et nettverk av offentlige og kommersielle hjelpere for nyetablerere og småbedrifter i vekst og utvikling

ÅRSRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START. - Et nettverk av offentlige og kommersielle hjelpere for nyetablerere og småbedrifter i vekst og utvikling ÅRSRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START - Et nettverk av offentlige og kommersielle hjelpere for nyetablerere og småbedrifter i vekst og utvikling Rapport for framdrift, kvalitet, resultater og ressursbruk

Detaljer

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune - 1 - Utfordringer og hovedmålsettinger for 2005. Kommunestyret og formannskapet har bestemt at Søndre Torsken Bygdesentral skal

Detaljer

STATUS 2 ÅR ETTER FRAVALG AV REVISJONSPLIKT: RAPPORTEN #4-2012

STATUS 2 ÅR ETTER FRAVALG AV REVISJONSPLIKT: RAPPORTEN #4-2012 RAPPORTEN #4-2012 FRAVALG AV REVISJONSPLIKT: STATUS 2 ÅR ETTER FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: REGNSKAPS- OG PERSONALADMINISTRASJON: ØKONOR SOM TOTALLEVERANDØR SKATTEFRI OMDANNELSE AV NUF TIL NORSK AKSJESELSKAP

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 04.03.2015 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

Prosjekt Lærlingbedrift

Prosjekt Lærlingbedrift N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1004/06 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 24 Prosjekt nr: 1025 Prosjekt tittel:

Detaljer

Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid

Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid ÅRSBERETNING 2005 Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid 2005 har vært et knallår for Forskningsparken! I mai, etter tre års planlegging, satte vi i gang bygging av byggetrinn III, CIENS forskningssenter

Detaljer

Evaluering av kommunens ordning for utleie av atelier/verksteder

Evaluering av kommunens ordning for utleie av atelier/verksteder Trondheim kommune Evaluering av kommunens ordning for utleie av atelier/verksteder Trondheim, 27. august 2007 PwC Innledning AS (PwC) er av Trondheim kommune engasjert for bistå i arbeidet med å evaluere

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Oppstart av Bondens marked i Drammen

Oppstart av Bondens marked i Drammen Oppstart av Bondens marked i Drammen Drammen, 13.10.2006 Bente Aksnes Kort om Bondens marked Bak Bondens marked i Norge står Norsk Bygdeturisme og Gardsmat, OIKOS, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Detaljer

Mariann Tveter, Follo Næringsråd Markus Molin Wang, M. WANG CONSULTING

Mariann Tveter, Follo Næringsråd Markus Molin Wang, M. WANG CONSULTING FORRETNINGSPLAN Konfidensialitetsklausul Dette dokumentet er konfidensielt. Forretningsideen eller innholdet skal ikke benyttes eller gjøres tilgjengelig for tredjepart uten tillatelse fra opphavspersonene.

Detaljer