Forretningsplan HFK AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forretningsplan HFK AS"

Transkript

1 Forretningsplan HFK AS

2 Innholdsfortegnelse: Historikk og nåsituasjon... 3 Trender og utfordringer... 3 Forretningsidé... 4 Målsetninger... 4 Virksomhetens hovedmål... 4 Virksomhetens delmål...4 Forretningsområder... 5 Løpende salg tjenester/dugnad... 5 Salg faste tjenester og oppdrag... 5 Messer og arrangement... 5 Salg sportslig aktivitet... 6 Salg varer og utstyr... 6 Salg av tjenester til klubben...6 Andre inntektsområder...7 Økonomi

3 Historikk og nåsituasjon Hammerfest Fotballklubb ble stiftet i 1994 gjennom en sammenslåing av seniorfotballen i HIF/STEIN og Indrefjord IL. Klubben har spilt i 2. og 3. divisjon alle disse årene. Beste resultat så langt er en 5. plass i Klubben har i dag et tilbud til alle som ønsker å spille fotball i Hammerfest innenfor klubbens målgruppe gutter over 16 år: 1 seniorlag i 3. divisjon, 1 rekrutteringslag/u-lag i 4. divisjon, samt 1 seniorlag for seniorspillere i den samme regionale 4. divisjonen. I tillegg har klubben et mosjonstilbud til oldboysspillere. Det samarbeides tett med andre klubber i Hammerfest vedrørende tilgang på spillere, og relasjonene til moderklubbene HIF/STEIN og Indrefjord IL er fundamentet i klubbens spillerutvikling. Virksomheten har vokst kraftig siden oppstarten og omsetter i dag for 4,5 millioner kroner. Klubben har en relativt tilfredsstillende økonomi (balanse) og finansiell stilling, og har 2 heltidsansatte gjennom daglig leder og hovedtrener. I tillegg leies det inn ressurser innen fysioterapibehandling, assistenttrenere, rekrutteringstrenere, kontormedarbeidere etc. Klubben har også en stor dugnadsgjeng som sørger for at kamper gjennomføres på en fin måte, bidrar med inntektsbringende aktiviteter osv. I 2007 ble det nedlagt over 4000 dugnadstimer relatert til kun inntektsbringende tiltak/dugnader. Hjemmekampene spilles på Breidablikk stadion som i sommer ble rustet opp med nytt kunstgressdekke og nytt tribuneanlegg. Kommunen har vedtatt å bygge ny fotballarena/fotballhall som er kostnadsberegnet til 60 millioner kroner. Trender og utfordringer Idretten og fotballen generelt har de siste årene blitt profesjonalisert og forretningsorientert. De klubbene som i dag lykkes har solid økonomi i ryggen og det sportslige skillet går i dag mellom de som har økonomiske ressurser og de som ikke har det. Vi ser svært få eksempler i dag på toppklubber som baserer seg på betydelig dugnadsinnsats og klubbens plassering på tabellen er gjerne proporsjonal med antall innbyggere stedet eller byen de kommer fra har. Fotballen på mindre steder i Norge har mange utfordringer knyttet til dette spesielt i forhold til markedsgrunnlag, tilgang til sponsorer, muligheter for annen inntjening, spillertilganger osv. Eksemplene er mange i Norge på klubber som igjennom strategisk satsing og fokus på profesjonalitet klarer å oppnå betydelige økonomiske og sportslige resultater. Gjerne på tross av størrelsen på stedet og tilgang til sponsorer osv. Disse klubbene skaper gjerne en positiv kultur for fotball på stedet og bygger en sterk merkevare som brukes ikke bare til formidling av kultur og opplevelse, men også til å skape økonomiske verdier for klubbene. 3

4 Forretningsidé Klubbens merkenavn, organisasjon, administrative ressurser, spillere og medlemmer skal utnyttes i forbindelse med etablering av inntektsbringende aktivitet innenfor forretningsområder som tjenesteproduksjon, arrangement, opplevelse og drift av egne forretningskonsept. Målsetninger Virksomhetens hovedmål Igjennom etablering av HFK AS skal det skapes en profesjonell forretningskultur som fører til generering av økt kapital. Kapitalen skal bidra til å gjøre klubben til en toppklubb i norsk 2. divisjon. Virksomhetens delmål Bli våre kunders mest foretrukne samarbeidspartner innen outsorsing av tjenester, arrangement og opplevelse. Klubben skal igjennom HFK AS etablere selvstendige forretningskonsept innenfor sportslig aktivitet og lignende for kunder i Hammerfest-regionen. HFK AS HFK AS etableres som et aksjeselskap eid 100% av HFK. Selskapet etableres med en aksjekapital på kroner som innbetales i form av innskudd av eiendeler fra eier. Det etableres et styre i selskapet med 7 representanter. Klubben har rett til å velge minst 2 representanter til styret i selskapet. Selskapets mål ovenfor skal være knyttet opp mot klubbens målsetninger og aktivitet. Det ansettes en daglig leder/markedssjef med ansvar for utvikling og drift av selskapets forretningskonsept skissert nedenfor. Det etableres en samarbeidsavtale mellom klubb og aksjeselskapet. Avtalen skrives i henhold til retningslinjer og bestemmelser fra forbundsstyret i NFF. Avtalen regulerer alle nødvendige forhold mellom klubb og selskapet, og skal blant annet sikre klubbens frie stilling og uavhengighet. Avtalen skal godkjennes av forbundet. Samarbeidsavtalen skal også gjenspeiles i selskapets vedtekter. 4

5 Forretningsområder Løpende salg tjenester/dugnad All dugnadsaktivitet i klubben organiseres igjennom aksjeselskapet. Det etableres en avtale med klubben om utleie av personell som administreres og organiseres av daglig leder i selskapet. Klubben har i dag en rekke dugnadsoppdrag. Nye oppdrag kommer til hver uke, og det ligger et stort potensial i å organisere dugnadsaktiviteten enda bedre. Klubben må også vurdere behovet for å ansette egne folk i selskapet som skal arbeide med inngåtte kontrakter. Dette kan være spillerne eller andre. - Malertjenester - Postomdeling - Rydding - Inn- og utflyttinger - Vakthold - Vask og vedlikehold Salg faste tjenester og oppdrag I tillegg til løpende salg av tjenester så har klubben som intensjon å inngå langsiktige kontrakter med kunder om salg av varer eller tjenester. I dag har klubben inngått en rekke slike avtaler, og det ligger et potensial innenfor enda flere forretningsområder. - Hammerfestdagene - Sekretariatsfunksjoner - Halldrift - Annen anleggsdrift - Søppelrydding - Tipp og vinn - Lotteridrift - Blomsterplanting - Forretningsførsel Messer og arrangement Hovedaktiviteten knyttet til inntektsbringende aktiviteter for klubben har i mange år vært gjennomføring av ulike messer og arrangement. Dette gir betydelig inntekt for klubben og vil være en av hovedaktivitetene i selskapet framover. Det ligger mange nye muligheter og venter dersom man klarer å organisere dette enda bedre igjennom profesjonalisering av driften igjennom selskapet. - Loppemarked - handelsmesse - Bingo - Konserter - Nasjonaldagen 5

6 Salg sportslig aktivitet Turneringer og fotballskoler har i flere år vært arrangert av klubben. Dette arbeidet videreføres igjennom selskapet som får muligheten til å utvide dette konseptet videre. Her ligger mange muligheter knyttet til bedre inntjening og nye forretningsområder. - Romjulsturnering - Fotballskole - Fargerik fotball - FD Cup - Kursing - Futsal - Fotball SFO Salg varer og utstyr I forbindelse med kamp med mer selges det i dag en rekke varer til publikum. Supporterutstyr og effekter sammen med mat og drikke er en viktig inntektskilde for mange klubber i dag. HFK ønsker å utnytte mulighetene til økt salg innenfor dette segmentet, og selskapet får en viktig rolle knyttet til å effektivisere og videreutvikle dette salget. - Juletresalg - Supporterutstyr - HFK avisa - Arenareklame - Resultattips - Kjøp og salg av spillere - Reklame/profilering - Salg i forbindelse med hjemmekamper - HFK brødet Salg av tjenester til klubben I en samarbeidsavtale vil det være behov for bytte av tjenester mellom klubb og selskapet. En effektiv organisering fordrer gode avtaler knyttet opp til dette. - Konsulentbistand - Bistand sponsorkontrakter - Bistand kontrakter med spillere - Bistand Kamparrangement 6

7 Andre inntektsområder I tillegg til alle markedsområdene ovenfor, så er det til enhver tid opp til klubben og selskapet å gripe alle mulige forretningsidéer for å skape positiv inntjening på dette. Med en effektiv og god administrasjon som er sulten på nye oppdrag, så vil denne delen kunne bli betydelig framover. - Eiendomsutvikling og forvaltning - Drift av HFK butikk - Utleie av hoppeslott og annet event utstyr Økonomi Inntekter Løpende salg tjenester/dugnad kr ,- Salg faste tjenester og oppdrag kr ,- Messer og arrangement kr ,- Salg sportslig aktivitet kr ,- Salg varer og utstyr kr ,- Salg av tjenester til klubben kr ,- Andre inntektsområder kr ,- Totale inntekter kr ,- Kostnader kontor Daglig leder inkl. sosiale kostnader kr ,- Regnskap, revisjon etc. kr ,- Husleie, lys og varme kr ,- Forsikringer og kontingenter kr ,- Markedsføring kr ,- Reise, bilgodtgjørelse, diett kr ,- Telefon kr Andre kontorkostnader kr ,- Totale kontorkostnader kr ,- Kostnader produksjon Kjøp varer og utstyr kr ,- Kjøp tjenester og personell fra klubb kr ,- Andre produksjonskostnader kr ,- Totale kjøp produksjon kr ,- Totale driftskostnader kr ,- Driftsresultat kr ,- 7