Vegteknologi kompetanse nettverk karriere TEKNA KONFERANSE. Metoder Påkjenninger Dimensjonering Valg av materialer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vegteknologi 2015. kompetanse nettverk karriere TEKNA KONFERANSE. www.tekna.no. Metoder Påkjenninger Dimensjonering Valg av materialer"

Transkript

1 TEKNA KONFERANSE Vegteknologi 2015 Metoder Påkjenninger Dimensjonering Valg av materialer 10. og 11. mars 2015, Britannia Hotel, Trondheim kompetanse nettverk karriere Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

2 Vegteknologi 2015 Programkomite: Ivar Faksdal, Rambøll Norge AS Inge Hoff, NTNU, Institutt for bygg, anlegg og transport Bjørn Ove Lerfald, Svein Ryan, Statens vegvesen, Vegdirektoratet Prosjektleder: Bente Pedersen, Tekna Tel.: E-post: Vegteknologi omfatter metoder for å vurdere det store spekter av påkjenninger som en veg blir utsatt for i løpet av dens levetid, samt strukturell dimensjonering, valg av materialer, krav, metoder og utførelse, under gitte klimaforhold. Målet er at veger og gater skal tåle de påkjenninger de utsettes for, slik at funksjonsegenskapene er i samsvar med de krav og forventninger som er satt. Mange av problemstillingene innen vegteknologi gjelder også ved bygging og vedlikehold av flyplasser og infrastruktur for skinnegående trafikk. I Norge har Statens vegvesens vegnormaler en sentral rolle i de krav som settes til planlegging og utførelse. Noen av kravene er universelle, mens andre varierer med trafikk- og klimaforholdene. Vegnormalene gir en rekke valgmuligheter, og en optimal utnyttelse av disse forutsetter at brukeren har gode kunnskaper om konsekvensene av de valg som gjøres. Norsk vegbygging har generelt sett tilgang på steinmaterialer og andre vegbyggingsmaterialer av god kvalitet. Dette reduserer imidlertid ikke vegholders ansvar for å utnytte alle materialer på best mulig måte. I forhold til mange andre land er påkjenningene fra trafikken relativt stor, og konsekvensene av dette forsterkes ved at det er tradisjon for å bygge smale veger i Norge. Det ligger dessuten særlige utfordringer i de klimaforhold som infrastrukturen utsettes for, ikke minst med hensyn på drenering, frost og tele, inkl. de store variasjoner man har i grunnforholdene over korte avstander. Det norske vegnettet består av en stor andel kommunale veger som representerer en viktig utfordring å forvalte og vedlikeholde på en god måte. Seminaret henvender seg til prosjekterende, entreprenører og byggherrer som har behov for bedre kunnskap om grunnlaget for de mange regler og krav som gjelder for dimensjonering, valg av materialer og krav til utførelse ved bygging, forsterkning og vedlikehold av veger og gater. Velkommen!

3 Tirsdag 10. mars Registrering av deltakerne m/lett servering Møteleder: Bjørn Ove Lerfald, Velkommen, praktiske opplysninger v/møteleder (1) Det norske vegnettet noen utviklingstrekk Vegnettet, utviklingen de siste 50 år Bygget med «vegnormalstandard» eller utvikling fra kjerreveg? Tungtrafikkens sammensetning, tillatt dekktyper, vegens bæreevne BUAB-prosjektet i 1990-årene Terje Lindland, (2) Grunnundersøkelser Grunnlag for dimensjonering og frostsikring Hvordan håndtere variasjoner? Hvordan oppnå et homogent fundament? Per Otto Aursand, Statens vegvesen, Region nord Kaffepause (3) Dimensjonering av veger Grunnlaget for dimensjonering, dimensjoneringssystemer Indeksmetoden (Norge) de mange fotnoter Tverrprofilutforming (innspenning, skulder etc.) Eksempler fra konkrete vegprosjekter Jostein Aksnes, Statens vegvesen, Vegdirektoratet Møteleder: Inge Hoff, NTNU, Institutt for bygg, anlegg og transport (4) Frost i tele og veg Mekanismer ved frysing og tining Når er frostsikring aktuelt? Frostsikring materialer og dimensjonering Bæreevnemessig dimensjonering Geir Berntsen, Statens vegvesen, Region øst (5) Pukk og grus i oppbyggingen av en veg Materialer til bærelag og forsterkningslag Karakterisering og laboratorieundersøkelser Overgangen til undergrunnen (fiberduk m.v.) Kvalitetskrav Inge Hoff, NTNU, Institutt for bygg, anlegg og transport Kaffepause (6) Vedlikehold av grusveger Vedlikeholdstiltak Oppgrusing/valg av materialer/høvling Metoder for støvbinding Klimaets betydning for vedlikeholdsbehovet Ivar Horvli, Statens vegvesen, Region Midt Slutt for dagen Aperitiff Fellesmiddag i restauranten på hotellet Lunsj Seminaret henvender seg til prosjekterende, entreprenører og byggherrer som har behov for bedre kunnskap om grunnlaget for de mange regler og krav.

4 Onsdag 11. mars Møteleder: Svein Ryan, (7) Drenering Vannets betydning for bæreevnen Grøfter og grøfteutforming Overvannshåndtering Ragnar Evensen, ViaNova Plan og Trafikk AS (8) Asfalt Grunnleggende asfaltteknologi (bindemidler m.v.) Valg av bindemidler mht klima Valg av dekke ved nybygging og ved dekkefornyelse Aktuelle laboratorieundersøkelser Bjørn Ove Lerfald, Kaffepause / utsjekking av rommene (9)Tilstandsstyrt vedlikehold Tilstandsoppfølging i Statens vegvesen (PMS) Hva er «normert dekkelevetid»? Skadetyper Hva forteller skadene om årsaken? Dagfin Gryteselv, (10) Forsterkning av veger Prosedyrer og behov Gode forsterkningstiltak Sideterrenget, åpen/lukket drenering Hvordan kan ulike skader utbedres best? Jostein Aksnes, Møteleder: Ivar Faksdal, Rambøll Norge AS (12) Kvalitetssikring av utførte arbeider Underbygningen og mekanisk stabiliserte lag Hva hvis dimensjoneringsforutsetningene ikke stemte? Dokumentasjon av komprimering vha responsmåler Hva kan georadar målinger fortelle oss? Inge Hoff, NTNU, Institutt for bygg, anlegg og transport (13) Kvalitetssikring av asfaltarbeider Byggevareforordningen og NS-EN Produsert kvalitet kvalitet på veg Entreprenørens dokumentasjon Byggherrens oppfølging Geir Lange, Spørsmål / diskusjon Avslutning / hjemreise (11) Praktisk erfaring med geonett 6 fylkesveger i Sør-Trøndelag Grunnlagsdata og bilder Dekkeskader med/uten geonett Resultater og anbefalinger Ivar Faksdal, Rambøll Norge AS Lunsj

5 Deltakeravgift: Kr 5 900,- + mva for medlemmer av Tekna og kr 6 900,- + mva for ikke-medlemmer som inkl. kursdokumentasjon, ekskl. hotellopphold. Dagpakke kr 565,- pr. dag som inkl. lunsj og pauseserveringer. Fellesmiddag 10. mars kr. 690,- inkl. drikke. Vennligst kryss av ved påmelding. Ovennevnte vil bli fakturert fra Tekna Hotel: Britannia Hotel tilbyr enkeltrom m/frokost kr 1 095,- pr. døgn Utstilling: Det legges opp til utstilling i forbindelse med seminaret. En utstillingsplass/stand (2 3 bordmeter) koster kr ,- + mva som inkl. 1 deltaker på seminaret. Skulle dette være av interesse, vennligst ta kontakt med Påmelding: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening, Servicesenter Tlf.: eller /61 E-post: Avbestilling: Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp (23. februar) faktureres et avbestillingsgebyr på kr 1 200,-. Full avgift ved avbestilling etter 4. mars. Da vil dokumentasjonen bli tilsendt. Kun skriftlig avbestilling godtas. Arrangører: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

6 Returadresse: Tekna PB 2312 Solli 0201 Oslo Påmelding: (+47) Prosjekt ID: Tid og sted: 10. og 11. mars 2015, Britannia Hotel, Trondheim Påmeldingsfrist: Mandag 23. februar Prosjektleder: Bente Pedersen, Tlf.: , e-post: Pris for deltakelse: Tekna medlem kr 5 900,- + mva Ikke-medlem kr 6 900,- + mva Dagpakke (pr. dag) kr 565,- Fellesmiddag 10. mars kr 690,- Vi ønsker utstillere velkommen! For informasjon om utstillerkapasitet, priser og muligheter kontakt prosjektansvarlig Bente Pedersen, på eller se; Kontaktinfo Tekna: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Servicekontoret, Postboks 2312, Solli, 0201 Oslo Kommende kurs Konsekvensanalyse for infrastrukturprosjekter - Gjennomgang av ny håndbok med eksempler 10. og 11. februar, Oslo Infrastrukturdagene og 25. mars, Trondheim Transport- og trafikkanalyser 28. og 29. april, Oslo Tekna er en stor utvikler og arrangør av kurs, konferanser og seminarer innen viktige teknologiske fagområder. Tekna jobber målrettet for å sikre kompetanseutvikling og skape de beste møteplassene for norsk arbeidsliv og ulike kunnskapsmiljøer. Tekna har også et bredt tilbud innen lederskap og personlig utvikling. Følg oss på facebook.no/tekna Tekna arbeider for et kunnskapsbasert samfunn. Se Teknas medlemstilbud på

sommerdrift Vegdekker, graving i veg og drenering HMS/arbeidsvarsling Bruer Renhold 3. og 4. november 2014, Britannia Hotel, TRONDHEIM

sommerdrift Vegdekker, graving i veg og drenering HMS/arbeidsvarsling Bruer Renhold 3. og 4. november 2014, Britannia Hotel, TRONDHEIM TEKNA KONFERANSE www.teknakurs.no Vegdrift 2014 sommerdrift Vegdekker, graving i veg og drenering HMS/arbeidsvarsling Bruer Renhold 3. og 4. november 2014, Britannia Hotel, TRONDHEIM kompetanse nettverk

Detaljer

Infrastrukturdagene 2015

Infrastrukturdagene 2015 TEKNA KONFERANSE www.tekna.no Infrastrukturdagene 2015 Fremtidsutsikter/utfordringer Risiko for kritisk infrastruktur Rekruttering Bredbåndsutbygging Ledninger i grunnen Eksempler 24. 25. mars 2015, Rica

Detaljer

Blå-grønne verdier vårt ansvar!

Blå-grønne verdier vårt ansvar! TEKNA KONFERANSE www.teknakurs.no Blå-grønne verdier vårt ansvar! - Hvordan skape levende byer og tettsteder? 14. og 15. oktober 2014, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen Konferansen henvender

Detaljer

Drift av avløpsledningsnett

Drift av avløpsledningsnett TEKNA KONFERANSE www.teknakurs.no/intconf Drift av avløpsledningsnett fra hendelsesbasert oppfølging til planlagt drift og tilstandsbasert vedlikehold 6. og 7. mai 2014, Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Detaljer

www.teknakurs.no TEKNA KONFERANSE

www.teknakurs.no TEKNA KONFERANSE TEKNA KONFERANSE www.teknakurs.no Vann, avløp og nye rettsregler 2014 Oppdateringer på regelverket Ny drikkevannsforskrift Regelverk og praksis for overvann og vannskader Utslippstillatelser med vekt på

Detaljer

Kvalitetsarbeid og utvikling

Kvalitetsarbeid og utvikling www.kursdagene.no Kursdagene i Trondheim 2015 faglig utvikling og nettverksbygging Kvalitetsarbeid og utvikling av avløpssektoren Historikk og fremtid Rammebetingelser Praktisk kvalitetssikring i avløpssektoren

Detaljer

Infrastrukturdagene2010 Vei, asfalt, rør og kabler. i veien for hverandre. 10. - 11. februar 2010, Bergen

Infrastrukturdagene2010 Vei, asfalt, rør og kabler. i veien for hverandre. 10. - 11. februar 2010, Bergen Infrastrukturdagene2010 Vei, asfalt, rør og kabler. i veien for hverandre 10. - 11. februar 2010, Bergen Infrastrukturdagene 2010 Vei, asfalt, rør og kabler... i veien for hverandre Samfunnsperspektivet

Detaljer

Infrastrukturdagene2011 Vei, asfalt, rør og kabler. i veien for hverandre. 9.-10.februar 2011, Gardermoen

Infrastrukturdagene2011 Vei, asfalt, rør og kabler. i veien for hverandre. 9.-10.februar 2011, Gardermoen Infrastrukturdagene2011 Vei, asfalt, rør og kabler. i veien for hverandre 9.-10.februar 2011, Gardermoen Infrastrukturdagene 2011 Vei, asfalt, rør og kabler... i veien for hverandre Samfunnsperspektivet

Detaljer

28. - 29. november 2012, Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen. Vann, avløp og nye rettsregler 2012

28. - 29. november 2012, Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen. Vann, avløp og nye rettsregler 2012 28. - 29. november 2012, Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Vann, avløp og nye rettsregler 2012 Vann, avløp og nye rettsregler 2012 Lovverk og juridiske vannspørsmål er stadig på dagsordenen. VA-juskonferansen

Detaljer

SAMFERDSEL 2011. - Morgendagens samferdsel. 6. 7. Januar 2011, Trondheim. Påmelding: www.kursdagene.no

SAMFERDSEL 2011. - Morgendagens samferdsel. 6. 7. Januar 2011, Trondheim. Påmelding: www.kursdagene.no Påmelding: www.kursdagene.no SAMFERDSEL 2011 - Morgendagens samferdsel 6. 7. Januar 2011, Trondheim SAMFERDSEL 2011 - Morgendagens samferdsel I relativt lang tid har transportpolitikken hatt som målsetning

Detaljer

Betongrehabiliteringsdagene 2011

Betongrehabiliteringsdagene 2011 Rev. 4 mars 11 Betongrehabiliteringsdagene 2011 14. 16. mars 2011 Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Oslo 1 Betongrehabiliteringsdagene 2011 OMTALE: For 15. år på rad har Norsk Forening for Betongrehabilitering

Detaljer

BYOMFORMING 2011. Arealbruk og kollektivtransport i et regionalt og lokalt perspektiv. Hvor godt lykkes vi? Påmelding: www.kursdagene.

BYOMFORMING 2011. Arealbruk og kollektivtransport i et regionalt og lokalt perspektiv. Hvor godt lykkes vi? Påmelding: www.kursdagene. Påmelding: www.kursdagene.no BYOMFORMING 2011 Arealbruk og kollektivtransport i et regionalt og lokalt perspektiv. Hvor godt lykkes vi? 4. 5. januar 2011, Trondheim BYOMFORMING 2011 Arealbruk og kollektivtransport

Detaljer

Praktisk prosjektledelse

Praktisk prosjektledelse Påmelding: www.kursdagene.no Praktisk prosjektledelse Strukturering og planlegging Lederrollen; ledelse og organisering av prosjekter Fallgruver; hvordan håndterer vi disse? 4.-5. januar 2011, Rica Nidelven

Detaljer

Elbiler og hybridbiler

Elbiler og hybridbiler Påmelding: www.kursdagene.no Elbiler og hybridbiler batterier og nettleveranse Elektrifisering av veitransporten - hvordan stimuleres utviklingen og markedet? Kapasitet hos strømleverandørene, levering

Detaljer

Byggeledelse anno 2011

Byggeledelse anno 2011 Påmelding: www.kursdagene.no Byggeledelse anno 2011 - med utgangspunkt i NS 8403 6. 7. januar 2011, Trondheim Byggeledelse anno 2011 - med utgangspunkt i NS 8403 Byggelederrollen er sentral under gjennomføringen

Detaljer

HOVEDEMNE 2013-14 KONTRAKTSFORMER SOM OPPFORDRER TIL INNOVASJON OG UTVIKLING RAPPORT NR. 1/2014 UTARBEIDET AV DET NORSKE BELEGNINGSUTVALGET

HOVEDEMNE 2013-14 KONTRAKTSFORMER SOM OPPFORDRER TIL INNOVASJON OG UTVIKLING RAPPORT NR. 1/2014 UTARBEIDET AV DET NORSKE BELEGNINGSUTVALGET HOVEDEMNE 2013-14 KONTRAKTSFORMER SOM OPPFORDRER TIL INNOVASJON OG UTVIKLING RAPPORT NR. 1/2014 UTARBEIDET AV DET NORSKE BELEGNINGSUTVALGET 1 Rapporten er utarbeidet av: Roar Telle (leder), Veiteknisk

Detaljer

Bli superbruker i Excel Sett sammen din egen kursserie Styrk din kompetanse i Office programmene Flere nivåer - velg det som passer

Bli superbruker i Excel Sett sammen din egen kursserie Styrk din kompetanse i Office programmene Flere nivåer - velg det som passer www.tekna.no/office Lær effektive hurtigtaster nå! Egen «riv ut» side til deg! Teknas IT kurs kompetanse nettverk karriere Bli superbruker i Excel Sett sammen din egen kursserie Styrk din kompetanse i

Detaljer

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid Kurs for tillitsvalgte 2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Fullstendig oversikt over alle kurs og arrangementer, samt program og påmelding finner

Detaljer

WORLD CLASS MAINTENANCE FOR UTFØRENDE VEDLIKEHOLDSPERSONELL

WORLD CLASS MAINTENANCE FOR UTFØRENDE VEDLIKEHOLDSPERSONELL WWW.NFV.NO WWW.TFSK.NO DRIFT & VEDLIKEHOLD PÅMELDINGSFRIST: TIRSDAG 21. JANUAR 2014 WORLD CLASS MAINTENANCE FOR UTFØRENDE VEDLIKEHOLDSPERSONELL Modul 1: Tirsdag 11. torsdag 13. februar 2014, Storefjell

Detaljer

World Class Maintenance for utførende vedlikeholdspersonell

World Class Maintenance for utførende vedlikeholdspersonell www.nfv.no www.tfsk.no drift & vedlikehold Påmeldingsfrist: Tirsdag 13. januar 2015 World Class Maintenance for utførende vedlikeholdspersonell Modul 1: Tirsdag 3. torsdag 5. februar 2015, Storefjell Resort

Detaljer

Praktiske opplysninger

Praktiske opplysninger Praktiske opplysninger Prosjektering av stålkonstruksjoner iht 84252281 Tromsø: Tirsdag 14. oktober. Quality Hotel Saga 84254281 Trondheim: Tirsdag 4. november. Britannia Hotel 84257281 Oslo: Tirsdag 2.

Detaljer

STEIN 2O15 4.- 6. FEBRUAR HOLMENKOLLEN PARK HOTEL RICA I OSLO

STEIN 2O15 4.- 6. FEBRUAR HOLMENKOLLEN PARK HOTEL RICA I OSLO 4.- 6. FEBRUAR HOLMENKOLLEN PARK HOTEL RICA I OSLO Veiteknisk Institutt og Norsk Bergindustri har gleden av å ønske alle varmt velkommen til 30-årsjubileum for Stein i vei-konferansen! 2014 ble nok et

Detaljer

Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4: Tirsdag 7. torsdag 9. februar 2012, Storefjell Resort Hotel. Tirsdag 13. torsdag 15.

Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4: Tirsdag 7. torsdag 9. februar 2012, Storefjell Resort Hotel. Tirsdag 13. torsdag 15. www.nfv.no www.tfsk.no Drift & vedlikehold Påmeldingsfrist: 16. januar 2012 World Class Maintenance for utførende vedlikeholdspersonell Modul 1: Tirsdag 7. torsdag 9. februar 2012, Storefjell Resort Hotel,

Detaljer

(A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kursnr.: 1511303

(A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kursnr.: 1511303 (A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kursnr.: 1511303 Quality Hotel 33, Økern 9. - 13. mars 2015 Kursnr.: 1511303 Tid: 9.-13. mars 2015 Sted: Quality

Detaljer

Grunnkurs i asfalt - Program, del 1:

Grunnkurs i asfalt - Program, del 1: transportere og legge ut kvalitetsmessige asfaltdekker Grunnkurs i asfalt Grunnkurs innen asfalt - hvordan produsere, Hvordan produsere, transportere og legge ut kvalitetsmessige asfaltdekker. Kurset vil

Detaljer

TEKNAS BRANNSEMINARER

TEKNAS BRANNSEMINARER TEKNAS BRANNSEMINARER Brannforum til 69 o 40 Nord Byen blir Tromsø og stedet Rica Ishavshotell - sentralt i Ishavsbyen.Troms Kraft er vertskap og medarrangør - sammen med Tekna. Konferansen Brannvern og

Detaljer

ATI-nytt OPPSUMMERING 2003. Nummer 68 Desember 2003

ATI-nytt OPPSUMMERING 2003. Nummer 68 Desember 2003 ATI-nytt Nummer 68 Desember 2003 OPPSUMMERING 2003 Det er tid for å gjøre opp status for året vi har lagt bak oss, og samtidig gjøre oss noen tanker om 2004. Når det gjelder aktiviteter i 2003, har det

Detaljer

(A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kurs nr.: 1511303

(A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kurs nr.: 1511303 (A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kurs nr.: 1511303 Quality Hotel 33, Økern 9. - 13. mars 2015 Kursnr.: 1511303 Tid: 9.-13. mars 2015 Sted: Quality

Detaljer

BRANNBULLEN. Velkommen til Stavanger. og Lyse. Sikkerhet gir verdiskapning BRANNFORUM 2009. Useriøse aktører. Clarion Hotel, 2.-4.

BRANNBULLEN. Velkommen til Stavanger. og Lyse. Sikkerhet gir verdiskapning BRANNFORUM 2009. Useriøse aktører. Clarion Hotel, 2.-4. TEKNAS BRANNSEMINARER BRANNFORUM 2009 Velkommen til Stavanger og Lyse Tekna kan nok en gang ønske velkommen til Brannforum. Denne gang i samarbeid med energi - selskapet Lyse. Arrangementet finner sted

Detaljer

Jubileumsfeiring på Nasjonalgalleriet

Jubileumsfeiring på Nasjonalgalleriet ET NYHETSBREV FRA VEITEKNISK INSTITUTT NUMMER 88 JANUAR 2014 VEITEKNISK INSTITUTT 40 ÅR 1973 2013 Jubileumsfeiring på Nasjonalgalleriet VINTER Anna Swärd, post doktor ved BI. I anledning våre 40 år var

Detaljer