Vannforsyningsdagene 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vannforsyningsdagene 2011"

Transkript

1 Vannforsyningsdagene juni 2011, First Hotel Ambassadeur, Drammen R Å D GIVENDE INGENIØRERS FORENING

2 Vannforsyningsdagene 2011 Hensikten med Vannforsyningsdagene er at deltakerne gjennom et stort antall korte foredrag og diskusjoner skal få en bred oversikt og oppdatering på dagsaktuelle problemstillinger. Vannforsyningsdagene er en møteplass der vi setter av tid til å bli kjent med de andre deltakerne og ikke minst oppleve 200-årsjubilanten Drammen med presentasjon av flere av de regionale samarbeidsprosjektene i Drammensregionen. Prosjektene gjelder blant annet lekkasjekontroll, systematisering av ledningsdata og ledningsfornyelser, slokkevannsretningslinjer og samarbeid med høyskolen for utdanning av VA-ingeniører. Sikkerhet i vannforsyningen blir sterkt fokusert også i Vi får informasjon om epidemien i Østersund i 2010 og andre eksempler på avvik og avvikshåndtering. Du blir presentert for utenkelige hendelser som krepsdyr i Drammensrør samt kulde og tørke i Bergen. For at du skal få utbytte av Vannforsyningsdagene presenteres også konkrete løsninger og erfaringer med vannbehandlingsmetoder, for eksempel UV-drift og nytt ozon-biofilteranlegg i Skien. Vannforsyningsdagene bidrar til at deltagerne får kompetanse, både til å velge de beste løsningene og til å kunne håndtere svakheter og risikopunkter der hvor ideelle løsninger ikke lar seg gjennomføre på kort eller lengre sikt. Målgruppene er vannforsyningsmedarbeidere i kommunale, interkommunale og private vannverk av alle størrelser, rådgivere, myndigheter, leverandører og øvrige deler av vannforsyningsbransjen i Norge. Velkommen til interessante dager i Drammen! FAKTA Tid: juni 2011 Sted: First Hotel Ambassadeur, Drammen Programkomite: Avdelingsdirektør Truls Krogh, Nasjonalt folkehelseinstitutt Virksomhetsleder Live Johannessen, Drammen kommune Vann og avløp Vannverkssjef Terje Røren, Glitrevannverket IKS Sivilingeniør Asle Sikveland, IVAR IKS og VA-Yngre Prosjektsjef Arild D. Moen, Godt Vann Drammensregionen (GVD) Sivilingeniør Asle Aasen, Multiconsult AS Prosjektsekretær: Bente Pedersen, Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening, tlf.: Arrangører: Vannforsyningsdagene arrangeres av Tekna i samarbeid med Norsk Vann BA, 200-årsjubilanten Drammen kommune og det regionale VA-samarbeidet mellom 9 kommuner - Godt Vann Drammens regionen, Norsk vannforening, Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) og Nettverksgruppen for yngre VA-folk Prosjektleder: Sivilingeniør Christen Ræstad, Eget firma, tlf.:

3 Tirsdag 7. juni ordstyrer alle dager: Sivilingeniør Christen Ræstad, prosjektleder for Vannforsyningsdagene Befaring til Glitrevannverkets vannbehandlingsanlegg Avgang fra hotellet. Vennligst kryss av ved påmelding Lunsj på hotellet/besøk på utstillingen registrering åpning av Vannforsyningsdagene Drammen feirer sitt 200 års jubileum i 2011 v/ ordfører Tore Opdal Hansen, Drammen kommune ordstyrer setter oss på sporet v/ sivilingeniør Christen Ræstad (1) Status og utfordringer for Norges vannforsyning - Nytt siden sist - Norsk Vann-rapporten Drikkevannskvalitet og kommende utfordringer - Norsk Vanns vannforsyningsprosjekter og prioriteringer - Lover, forskrifter og myndighetsutøvelse Spørsmål (4) Sande kommune, en mindre kommune i det regionale VA-samarbeidet - Hvordan overlever vi i en moderne VA verden? - Hvordan kan en mindre kommune få til gode VA tjenester i samarbeid med andre kommuner i regionen. - Avveining mellom egen identitet og et større VA-fellesskap Virksomhetsleder Hendrik Panman, Sande kommune Spørsmål (5) Hvordan håndterer regionsamarbeidet utfordringene i vannledningsnettet - Dokumentasjon og tilstandsoversikter - Prioritering av ledningsfornyelse (herunder bruk av GIS og modellering) - Prioritering av aktiv lekasjekontroll - Formidling av informasjon mellom GVD og kommunene - Konkrete eksempler Jarle Skaret og Rene Astad Dupont Regionsamarbeidet Godt Vann Drammensregionen (GVD) Spørsmål Vannforsyningen i Drammensregionen (2) Glitrevannverkets vannforsyning til 5,5 kommuner - Hovedforsyning fra 2 godt beskyttede vannkilder Hygieniske sikkerhetsbarrierer uten UV i Røysjø vannverk (se bildet under) - Reserveforsyning gjennom samkjøring med Asker Frigjøring av tidligere reservevannkilder - Strømproduksjon - Styringsform for organisasjonen Vannverkssjef Terje Røren, Glitrevannsverket IKS Spørsmål kaffepause / Besøk på utstillingen Sikkert drikkevann (6) nasjonale og internasjonale utfordringer for sikkert drikkevann - Oppdatering på Europas drikkevannsfokus - Fra bakterier via parasitter til virus - Radioaktivitet i drikkevann - PEX og andre rørmaterialer som vurderes helsemessig - Brønner, noen aktuelle problemstillinger og anbefalinger Avdelingsdirektør Truls Krogh, Nasjonalt folkehelseinstitutt Spørsmål Spørsmål kaffepause / Besøk på utstillingen (3) drammens vannforsyning og VA-samarbeid i drammensregionen - Vannforsyningssystemet i Drammen - Hovedutfordringer - Regionalt samarbeidsprogram mellom 9 kommuner Virksomhetsleder Live Johannessen, Drammen kommune Vann og avløp Årsmøte i John Snow Society (åpent for alle) v/ generalsekretær Asle Aasen aperitiff vannkett - Underholdning - The Pump Handle Award

4 Onsdag 8.juni Vannkvalitet. Avvik og avvikshåndtering (7) Epidemien i Østersund i syke av parasitten Cryptosporidium i en by med innbyggere - Hva skjedde og hvorfor? - Hygieniske sikkerhetsbarrierer, med og uten UV - Viktige faktorer i kommunens håndtering av epidemien - Sammenlikning mellom parasittepidemiene i Bergen og Østersund - Norsk-svensk kunnskapsformidling Sivilingeniør Christen Ræstad og sjefsforsker Bjørnar Eikebrokk Lunsj i Åspaviljongen. Buss opp Spiralen. Zik-zak en ned til Åspaviljongen og senere ned igjen til byen Spørsmål (8) Krepsdyr i ledningsnettet - En konkret hendelse i Drammen - Hva skjedde og hvordan håndterte vi dette Virksomhetsleder Live Johannessen, Drammen kommune Vann og avløp Spørsmål (9) Hva er et avvik etter drikkevannsforskriften? - Håndtering av enkeltanalyser og terskler for kokeanbefaling - Sikring av høydebasseng - Eksempler på Mattilsynets vurderinger i Trondheim Seniorinspektør Erik Wahl, Mattilsynet, distriktskontoret for Trondheim og Orkdal Vannbehandling (12) Ozon-biofilter og UV i Skien - Steinsvika vannverk - Utbygging av vannbehandlingen Hvorfor ble ozonering - biofiltrering og UV valgt? - Kartlegging av fallhøyde ved valg av prosess og kapasitet - Driftsresultater VA-sjef Gunnar Mosevoll, Skien kommune diskusjon om avvikshåndtering kaffepause / Besøk på utstillingen Kontroll og analyser (10) Vannprøvetaking, parametervalg og analyseomfang. - Omfang av nettprøver; parametre og steder - Hyppighet på analyser av stabile parametre - Rutineprøver av lukt og smak- er det bare dyrt og ubrukelig? - Risikobasert prøvetaking; rutiner ved spesielle hendelser eller spesielle situasjoner. Rådgiver vannkvalitet Annie Bjørklund, Bergen Vann KF (11) analyseberedskap og laboratoriesituasjonen i Norge - Kompetanse. Kvalitetssikring av analyser - Beredskapshensyn - Eksempler på VA-virksomhetenes strategier - Konkurransesituasjonen for laboratoriene - Egenregi og/eller konkurranseutsetting - Viktige kontraktsforhold paneldebatt knyttet til begge innleggene - Annie Bjørklund, Bergen Vann KF - Kjetil Furuberg, Norsk Vann BA - Gunnar Mosevoll, Skien kommune - Mildrid Solem, Drammen kommune Spørsmål (13) Driftserfaringer med UV-anlegg og litt til - Oppfølging av den norsk-svenske UV-veilederen - Stabile driftsforhold, gode og dårlige erfaringer - Oppfølgingsbehov lokalt og nasjonalt - SINTEFs Rent Vann-prosjekt knyttet til utvikling av produkter og tjenester for vannforsyningen nasjonalt og internasjonalt Sjefsforsker Bjørnar Eikebrokk, SINTEF Vann og miljø Spørsmål Slutt for dagen middag i Union Scene Vertskap: Drammen kommune og GVD

5 Torsdag 9.juni Små vannverks utfordringer (14) ambisjonsnivå, sikkerhet og bærekraft for utbygging av små vannverk - Eksempler fra Stryn kommune - Hvem betaler når små vannverk blir ekstremt dyre pr abonnent? Anleggsbidrag eller del av samlet selvkost? Sivilingeniør Tobias Dahle, Eget firma Spørsmål (15) Hamar og Stange kommuners fokusering på enkelthus med egen vannforsyning - Informasjon gjennom brosjyre og kommunale hjemmesider - Kommunal oppfølging Ingeniør Gjertrud Eid, Hamar kommune debatt til de 2 innleggene: - Hvilke krav bør vi sette til kapasitet og sikkerhet for små vannverk? kaffepause /Utsjekking av rommene / Besøk på utstillingen Ledningsnettet (16) Slokkevann for brannvesenet og vann til sprinkling - Nasjonalt samarbeidsprosjekt der Norsk Vann deltar i Opplysningsrådet for automatiske slokkeanlegg - Kan retningslinjer for Drammensregionen være grunnlag for nasjonal standard? - Samarbeid mellom VA, brannvesen og byggesak - 3 nye forskrifter for brannforebygging Direktør Einar Melheim, Norsk Vann BA Spørsmål (17) Da Bergen ble tørr og kald - Frost i kummer og ledninger. Frosttapping - Frostsikring av hydranter og lufteventiler. - Frosttappingens omfang og betydning - Da Bergen nesten gikk tom for vann Spesialrådgiver Ivar D. Kalland, Bergen kommune VA-etaten Spørsmål kaffepause / Besøk på utstillingen (18) Konkrete hendelser i Drammen - Ledningsnett på toppen av flytende kvikkleire. Hva skjedde da skorpa ble brutt og gata sank? - Bruk av rørscanner fra Breivoll på gammel gråjernsledning - Andre eksempler Driftsingeniør Christer Rønning, Drammen kommune Spørsmål Kompetanse, utdanning og rekruttering (19) Erfaringer fra ingeniørutdanning med vekt på VA - Konkrete eksempler - Nasjonal samordning av ulike utdanningstilbud Studieprogram, lærebøker og lærekrefter Dekan Arvid Sikveland, Høgskolen i Buskerud diskusjon oppsummering /avslutning / Lunsj /hjemreise flytog til Gardermoen 02, 26 og 46 minutter over hver time

6 PÅMELDING telefon: /61 Returadresse: Tekna, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo GenerELL InformaSJOn Kursnummer: Tid: juni 2011 Sted: First Hotel Ambassadeur, Drammen Påmeldingsfrist: Fredag 20. mai 2011 Programkomite: Avdelingsdirektør Truls Krogh, Nasjonalt folkehelseinstitutt Virksomhetsleder Live Johannessen, Drammen kommune Vann og avløp Vannverkssjef Terje Røren, Glitrevannverket IKS Sivilingeniør Asle Sikveland, IVAR IKS og VA-Yngre Prosjektsjef Arild D. Moen, Godt Vann Drammensregionen (GVD) Sivilingeniør Asle Aasen, Multiconsult AS Deltakeravgift: Kr ,- inkl. dokumentasjon og festmiddag 8/6, ekskl. hotellopphold Dagpakke pr. dag kr. 520,- (inkl. lunsj og pauseserveringer) Dagpakke pr. dag kr. 345,- (inkl. pauseserveringer, ekskl. lunsj) Vannketten 7/6 kr. 650,- inkl. drikke og underholdning. Vennligst kryss av ved påmelding. Hotell: First Hotel Ambassadeur tilbyr rom m/frokost kr. 835,- pr. døgn. Vennligst kryss av for ønsket hotellbooking ved påmelding. Adkomst: De deltakere som ankommer til Gardermoen med fly tar flytoget videre til Drammen. First Hotel Ambassadeur ligger kun 3 min. gange fra togstasjonen. Det er P-Hus under hotellet Påmelding: Tekna, Servicekontoret, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Tlf.: /61 til: Avbestilling: Ved avbestilling etter 31.mai 2011 må full avgift betales. Dokumentasjon vil da bli tilsendt. Avbestillingsgebyr kr ,- etter påmeldingsfristens utløp. Kun skriftlig avbestilling godtas Arrangører: Vannforsyningsdagene arrangeres av Tekna i samarbeid med Norsk Vann BA, 200-årsjubilanten Drammen kommune og det regionale VA-samarbeidet mellom 9 kommuner - Godt Vann Drammensregionen, Norsk vannforening, Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) og Nettverksgruppen for yngre VA-folk Prosjektleder: Sivilingeniør Christen Ræstad, Eget firma, tlf.: Prosjektsekretær: Bente Pedersen, Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening, bente. tlf.: Utstilling: Det legges opp til utstilling i forbindelse med Vannforsyningsdagene. En utstillingsplass (2 3 bordmeter) koster kr ,- + mva som inkl. 1 deltaker på konferansen. Vennligst ta kontakt med Bente Pedersen, tlf.: , hvis dette skulle være av interesse. HELLI - Visuell kommunikasjon MILJØMERKET 241 Trykksak 754 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening TEKNA ARBEIDER FOR ET KUNNSKAPSBASERT SAMFUNN. SE TEKNAS MEDLEMSTILBUD PÅ

4. - 6. juni 2013, Clarion Hotel Ernst, Kristiansand. Vannforsyningsdagene 2013

4. - 6. juni 2013, Clarion Hotel Ernst, Kristiansand. Vannforsyningsdagene 2013 4. - 6. juni 2013, Clarion Hotel Ernst, Kristiansand Vannforsyningsdagene 2013 Vannforsyningsdagene 2013 Vannforsyningsdagene er en viktig arena for oppdatering av vannforsyningskompetansen i full bredde.

Detaljer

28. - 29. november 2012, Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen. Vann, avløp og nye rettsregler 2012

28. - 29. november 2012, Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen. Vann, avløp og nye rettsregler 2012 28. - 29. november 2012, Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Vann, avløp og nye rettsregler 2012 Vann, avløp og nye rettsregler 2012 Lovverk og juridiske vannspørsmål er stadig på dagsordenen. VA-juskonferansen

Detaljer

Infrastrukturdagene2011 Vei, asfalt, rør og kabler. i veien for hverandre. 9.-10.februar 2011, Gardermoen

Infrastrukturdagene2011 Vei, asfalt, rør og kabler. i veien for hverandre. 9.-10.februar 2011, Gardermoen Infrastrukturdagene2011 Vei, asfalt, rør og kabler. i veien for hverandre 9.-10.februar 2011, Gardermoen Infrastrukturdagene 2011 Vei, asfalt, rør og kabler... i veien for hverandre Samfunnsperspektivet

Detaljer

www.teknakurs.no TEKNA KONFERANSE

www.teknakurs.no TEKNA KONFERANSE TEKNA KONFERANSE www.teknakurs.no Vann, avløp og nye rettsregler 2014 Oppdateringer på regelverket Ny drikkevannsforskrift Regelverk og praksis for overvann og vannskader Utslippstillatelser med vekt på

Detaljer

Infrastrukturdagene 2015

Infrastrukturdagene 2015 TEKNA KONFERANSE www.tekna.no Infrastrukturdagene 2015 Fremtidsutsikter/utfordringer Risiko for kritisk infrastruktur Rekruttering Bredbåndsutbygging Ledninger i grunnen Eksempler 24. 25. mars 2015, Rica

Detaljer

Infrastrukturdagene2010 Vei, asfalt, rør og kabler. i veien for hverandre. 10. - 11. februar 2010, Bergen

Infrastrukturdagene2010 Vei, asfalt, rør og kabler. i veien for hverandre. 10. - 11. februar 2010, Bergen Infrastrukturdagene2010 Vei, asfalt, rør og kabler. i veien for hverandre 10. - 11. februar 2010, Bergen Infrastrukturdagene 2010 Vei, asfalt, rør og kabler... i veien for hverandre Samfunnsperspektivet

Detaljer

Vegteknologi 2015. kompetanse nettverk karriere TEKNA KONFERANSE. www.tekna.no. Metoder Påkjenninger Dimensjonering Valg av materialer

Vegteknologi 2015. kompetanse nettverk karriere TEKNA KONFERANSE. www.tekna.no. Metoder Påkjenninger Dimensjonering Valg av materialer TEKNA KONFERANSE www.tekna.no Vegteknologi 2015 Metoder Påkjenninger Dimensjonering Valg av materialer 10. og 11. mars 2015, Britannia Hotel, Trondheim kompetanse nettverk karriere Tekna Teknisk-naturvitenskapelig

Detaljer

Kvalitetsarbeid og utvikling

Kvalitetsarbeid og utvikling www.kursdagene.no Kursdagene i Trondheim 2015 faglig utvikling og nettverksbygging Kvalitetsarbeid og utvikling av avløpssektoren Historikk og fremtid Rammebetingelser Praktisk kvalitetssikring i avløpssektoren

Detaljer

Drift av avløpsledningsnett

Drift av avløpsledningsnett TEKNA KONFERANSE www.teknakurs.no/intconf Drift av avløpsledningsnett fra hendelsesbasert oppfølging til planlagt drift og tilstandsbasert vedlikehold 6. og 7. mai 2014, Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Detaljer

sommerdrift Vegdekker, graving i veg og drenering HMS/arbeidsvarsling Bruer Renhold 3. og 4. november 2014, Britannia Hotel, TRONDHEIM

sommerdrift Vegdekker, graving i veg og drenering HMS/arbeidsvarsling Bruer Renhold 3. og 4. november 2014, Britannia Hotel, TRONDHEIM TEKNA KONFERANSE www.teknakurs.no Vegdrift 2014 sommerdrift Vegdekker, graving i veg og drenering HMS/arbeidsvarsling Bruer Renhold 3. og 4. november 2014, Britannia Hotel, TRONDHEIM kompetanse nettverk

Detaljer

Blå-grønne verdier vårt ansvar!

Blå-grønne verdier vårt ansvar! TEKNA KONFERANSE www.teknakurs.no Blå-grønne verdier vårt ansvar! - Hvordan skape levende byer og tettsteder? 14. og 15. oktober 2014, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen Konferansen henvender

Detaljer

Transportog trafikkanalyser

Transportog trafikkanalyser TEKNA KONFERANSE www.teknakurs.no Transportog trafikkanalyser Overordnet planlegging Bymiljøavtaler og arealbruksutvikling i by områdene Gods- og næringstransport Nasjonal sykkel- og gåstrategi 8. og 9.

Detaljer

G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS

G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS FORORD Internasjonale, nasjonale, regionale og lokale hensyn tilsier

Detaljer

BYOMFORMING 2011. Arealbruk og kollektivtransport i et regionalt og lokalt perspektiv. Hvor godt lykkes vi? Påmelding: www.kursdagene.

BYOMFORMING 2011. Arealbruk og kollektivtransport i et regionalt og lokalt perspektiv. Hvor godt lykkes vi? Påmelding: www.kursdagene. Påmelding: www.kursdagene.no BYOMFORMING 2011 Arealbruk og kollektivtransport i et regionalt og lokalt perspektiv. Hvor godt lykkes vi? 4. 5. januar 2011, Trondheim BYOMFORMING 2011 Arealbruk og kollektivtransport

Detaljer

Elbiler og hybridbiler

Elbiler og hybridbiler Påmelding: www.kursdagene.no Elbiler og hybridbiler batterier og nettleveranse Elektrifisering av veitransporten - hvordan stimuleres utviklingen og markedet? Kapasitet hos strømleverandørene, levering

Detaljer

Årsrapport 2010 Samarbeidsprosjektet GVD. GODT VANN! Drammensregionen

Årsrapport 2010 Samarbeidsprosjektet GVD. GODT VANN! Drammensregionen Årsrapport 2010 Samarbeidsprosjektet GVD Et samarbeid mellom 9 kommuner og Glitrevannverket IKS om vannforsyning og avløp Drammen kommune, Hurum kommune, Lier kommune, Modum kommune, Nedre Eiker kommune,

Detaljer

Praktisk prosjektledelse

Praktisk prosjektledelse Påmelding: www.kursdagene.no Praktisk prosjektledelse Strukturering og planlegging Lederrollen; ledelse og organisering av prosjekter Fallgruver; hvordan håndterer vi disse? 4.-5. januar 2011, Rica Nidelven

Detaljer

Årsrapport 2009. Samarbeidsprosjektet GVD

Årsrapport 2009. Samarbeidsprosjektet GVD Årsrapport 2009 Samarbeidsprosjektet GVD Et samarbeid mellom 9 kommuner og Glitrevannverket IKS om vannforsyning og avløp. Innhold Bakgrunn... 2 Høydepunkter... 2 Organisering... 3 Årsrapport 2009... 3

Detaljer

BRANNBULLEN VELKOMMEN TIL BODØ! TEMAVEILEDER SNART KLAR. Bodøs ordfører ønsker velkommen. Regelverket: Fortsatt uavklart

BRANNBULLEN VELKOMMEN TIL BODØ! TEMAVEILEDER SNART KLAR. Bodøs ordfører ønsker velkommen. Regelverket: Fortsatt uavklart FORUM FOR BRANNVERN OG SIKKERHET I KRAFTANLEGG Landets ledende forum for sikkerhet i kraftanlegg VELKOMMEN TIL BODØ! Forum for BRANNVERN OG SIKKERHET I KRAFTANLEGG, finner sted 10. - 12. februar, Radisson

Detaljer

Idrettsrådskonferansen

Idrettsrådskonferansen Invitasjon og påmeldingsinformasjon Idrettsrådskonferansen 2011 Norges idrettforbund og olympiske og paralympiske komité Hovedtema: kommune- og fylkestingsvalget 2011 drammen lørdag 2.4 og søndag 3.4.2011

Detaljer

Prosjektøkonomi for ikke-økonomer

Prosjektøkonomi for ikke-økonomer Påmelding: www.kursdagene.no Prosjektøkonomi for ikke-økonomer Hva påvirker lønnsomheten i prosjektet? Hvordan styre et prosjekt fra et økonomisk perspektiv? Hvordan ta riktige beslutninger for god resultatoppnåelse?

Detaljer

Byggeledelse anno 2011

Byggeledelse anno 2011 Påmelding: www.kursdagene.no Byggeledelse anno 2011 - med utgangspunkt i NS 8403 6. 7. januar 2011, Trondheim Byggeledelse anno 2011 - med utgangspunkt i NS 8403 Byggelederrollen er sentral under gjennomføringen

Detaljer

Årsberetning 2013. For virksomheten i Norsk vannforening. Etter valget på årsmøtet 20. mars så styresammensetningen slik ut:

Årsberetning 2013. For virksomheten i Norsk vannforening. Etter valget på årsmøtet 20. mars så styresammensetningen slik ut: 1 Norsk vannforening Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Telefon 22 94 75 75 Faks 22 94 75 01 post@vannforeningen.no www.vannforeningen.no Stiftet 29. april 1964 Årsberetning 2013 For virksomheten i Norsk vannforening

Detaljer

Årskonferansen. Norsk Vanns årskonferanse 2014 holdes på Hamar 2. 3. september.

Årskonferansen. Norsk Vanns årskonferanse 2014 holdes på Hamar 2. 3. september. Årskonferansen 2. 3. september 2014 Velkommen til Årskonferansen på Hamar! Hamar Kulturhus Norsk Vanns årskonferanse 2014 holdes på Hamar 2. 3. september. Benytt anledningen til å treffe gode kollegaer

Detaljer

Folkehelsekonferansen 2014

Folkehelsekonferansen 2014 Folkehelsekonferansen 2014 Helsefremmende lokalsamfunn VISJON PLANLEGGE ORGANISERE GJENNOMFØRE FORMÅL I et helsefremmende lokalsamfunn går folks trivsel og levekår hånd i hånd med en bærekraftig utvikling.

Detaljer

Gass- og energiteknologi 2010 Energiløsninger for et bærekraftig samfunn Framføring og bruk av naturgass CO2 håndtering Andre energi-teknologier

Gass- og energiteknologi 2010 Energiløsninger for et bærekraftig samfunn Framføring og bruk av naturgass CO2 håndtering Andre energi-teknologier Gass- og energiteknologi 2010 Energiløsninger for et bærekraftig samfunn Framføring og bruk av naturgass CO2 håndtering Andre energi-teknologier 8. 9. juni 2010, Langesund Tekna Telemark og Vestfold avdelinger

Detaljer

EN BEKYMRET ENERGIBRANSJE

EN BEKYMRET ENERGIBRANSJE KONFERANSEPROGRAM - NORSKE SIVILINGENIØRERS FORENING EN BEKYMRET ENERGIBRANSJE En samlet energibransje ser med stigende uro på at ulykker med transformatorer i fjellanlegg øker. Årsakene skyldes aldring,

Detaljer

Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester

Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester Norsk Vann Informasjon Resultater 2010 Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester www.bedreva.no Foto: Nina Østergaard Norsk Vanns tilstandsvurdering av VA-tjenestene Vurdering av 61 kommuner

Detaljer

BRANNBULLEN SIKKERHET I HØYSETET. Ordføreren hilser! Sosialt. ROS i BKK NYTT BRANNFORUM

BRANNBULLEN SIKKERHET I HØYSETET. Ordføreren hilser! Sosialt. ROS i BKK NYTT BRANNFORUM FORUM FOR BRANNVERN OG SIKKERHET I KRAFTANLEGG NYTT BRANNFORUM SIKKERHET I HØYSETET Tekna og BKK inviterer til debatt om brannvern og sikkerhet i kraftanlegg i Bergen 7.- 9. februar 2005 Brannforum arrangeres

Detaljer

BRANNBULLEN. Velkommen til Stavanger. og Lyse. Sikkerhet gir verdiskapning BRANNFORUM 2009. Useriøse aktører. Clarion Hotel, 2.-4.

BRANNBULLEN. Velkommen til Stavanger. og Lyse. Sikkerhet gir verdiskapning BRANNFORUM 2009. Useriøse aktører. Clarion Hotel, 2.-4. TEKNAS BRANNSEMINARER BRANNFORUM 2009 Velkommen til Stavanger og Lyse Tekna kan nok en gang ønske velkommen til Brannforum. Denne gang i samarbeid med energi - selskapet Lyse. Arrangementet finner sted

Detaljer