juni 2013, Clarion Hotel Ernst, Kristiansand. Vannforsyningsdagene 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "4. - 6. juni 2013, Clarion Hotel Ernst, Kristiansand. Vannforsyningsdagene 2013"

Transkript

1 juni 2013, Clarion Hotel Ernst, Kristiansand Vannforsyningsdagene 2013

2 Vannforsyningsdagene 2013 Vannforsyningsdagene er en viktig arena for oppdatering av vannforsyningskompetansen i full bredde. I mer enn 20 foredrag og diskusjoner vektlegges at dette er møteplassen for å få en samlet og god oversikt over utfordringer og effektive tiltak. Programkomiteen er opptatt av fornyelse, både blant temaene og foredragsholderne. Etterlysning av forslag til tema har gitt gode resultater. Samtidig er det en rekke viktige problemstillinger fra tidligere hvor deltakerne nå oppdateres. Det blir en viktig debatt om viktigheten av god kildebeskyttelse, også i de tilfeller der vannbehandlingen har gode hygieniske sikkerhetsbarrierer. Sikkerhet og beredskap fokuseres med vekt på nødstrømforsyning, nødkommunikasjon med utnyttelse av nødnett, samt nødvannforsyning. Norsk Vanns beredskapsprosjekt presenteres også. Blant de mindre vannverkene, inklusive vannforsyning til hytter ved sjøen og på fjellet, finner vi også en rekke usikkerheter. Vi vektlegger å få fram de beste eksemplene på gode og bærekraftige løsninger. I 2012 var ledningsnettet i fokus i Mattilsynets vannverkstilsyn. Vi ber Mattilsynet finne fram de viktigste konklusjonene, erfaringer og råd fra dette arbeidet. Vannbehandling, biofilm, lukt- og smakutfordringene, samt virus som ny parameter, er andre stikkord fra programmet. Med det blide Sørlandet som vertskap nær midtsommer vil vi også gi deg en bred presentasjon av både vannforsyningen, kultur og natur. Velkommen til faglige og sosiale vanndager i Kristiansand! FAKTA Tid: juni 2013 Sted: Clarion Hotel Ernst, Kristiansand Påmeldingsfrist: Mandag 20. mai Programkomite (alfabetisk): Asle Aasen, Multiconsult AS, medlem Teknas Fagkomite for Vann/avløp, Arealplanlegging og Samferdsel Ina Bekkum, VA-Yngre og Norconsult AS Tanja Breyholtz, daglig leder Vestfold Interkommunale Vannverk IKS (VIV) leder av Norsk Vanns Vannforsyningskomite Steinar Børresen, VA-leder Kristiansand Kjetil Furuberg, prosjektleder Norsk Vann, sekretær for Vannforsyningskomiteen Terje Lilletvedt, byingeniør i Kristiansand Fredrik Ording, Asplan Viak, Kristiansand Prosjektleder:, Eget firma E-post: Tlf.:

3 Tirsdag 4.juni befaring til Kristiansands vannbehandlingsanlegg Avgang m/buss fra hotellet. Vennligst kryss av ved påmelding Vannkett (fellesmiddag) - Underholdning av Rune Andersen - The Pump Handle Award prisutdeling lunsj / besøk på utstillingen Registrering av deltakerne Ordstyrer:, prosjektleder for Vannforsyningsdagene åpning av Vannforsyningsdagene 2013 Ordfører Arvid Grundekjøn, Kristiansand kommune Ordstyrer setter oss på sporet (1) Status og utfordringer for Norges vannforsyning - Nytt siden sist - Norsk Vann-rapporter, veiledninger og prosjekter Prosjektleder Kjetil Furuberg, Norsk Vann Spørsmål / diskusjon VANNFORSYNINGEN PÅ SØRLANDET (2) Kristiansand vannforsyning - Mange trykksoner og pumpestasjoner pga topografiske forhold - Store variasjoner i vannproduksjonen - Aktiv bruk av kalibrert nettmodell - Ingen fast bemanning ved våre vannverk Byingeniør Terje Lilletvedt, Kristiansand kommune Spørsmål / diskusjon kaffepause / besøk på utstillingen (3) Vannforsyning med sjøledninger til spredt bosetting og hytter - Tekniske løsninger og kreativ nytenking - Organisering av fellesanlegg Markedssjef Raymond Molund, ØPD Group AS Spørsmål / diskusjon (4) Organisering av vannforsyning for hyttefelt - Grensen mellom kommunale og private anlegg - Kommunal overtakelse av eldre anlegg Teknisk sjef Sigbjørn Åge Fossdal, Bykle kommune Spørsmål /diskusjon (5) Fra koleratrusler til moderne vannforsyning - Vannforsyningen i Kristiansand i historisk perspektiv Sivilingeniør Fredrik Ording, Asplan Viak AS kaffepause / besøk på utstillingen (6) Årsmøte i John Snow Society (åpent for alle) års fødselsdag for Dr. John Snow - Kolerahistorikk fra historie til nasjonale og internasjonale utfordringer i dag Generalsekretær Asle Aasen og medlem Truls Krogh Slutt for dagen Onsdag 5.juni VANNKVALITET Ordstyrer: (7) bakterier og virus til nytte og besvær, herunder siste nytt fra tykktarmen Morgenvekking v/ Smittevernoverlege i Kristiansand, Dagfinn Haarr (8) Virus vår nye bekymring - Oppsummering av det norsk-svenske virusprosjektet VISK - Hva er de viktigste virusutfordringene? - UV og klorering må virke sammen? Prosjektleder Lena Solli Sal, Nedre Romerike Vannverk IKS Spørsmål / diskusjon (9) Biologisk aktivitet i vannledningsnettet - Kvalitativ og kvantitativ biofilmdannelse i råvann, filtrert vann og rentvann etter oppstart av fargefjerning i Oslo Sjefsingeniør VAV / professor II UMB Lars Hem Spørsmål /diskusjon kaffepause / besøk på utstillingen KILDEVALG, KILDEBESKYTTELSE OG ROS VURDERINGER (10) kildebeskyttelse når vannbehandlingen har 2 hygieniske sikkerhetsbarrierer - Problembeskrivelser, eksempler og strategialternativer - Innledning til debatt (11) Hovedprinsippene i kildevalg og kildebeskyttelse Sjefsingeniør Wenche Fonahn, Nasjonalt Folkehelseinstitutt (12) Eksempel Jonsvatnet, vannkilden for Trondheim - Effekten av gjennomførte tiltak i nedbørfeltet Sjefingeniør Halvard Kierulf, Trondheim kommune Aperitiff

4 11.40 (13) ROS-analyser for Oslos vannforsyning - Konkrete eksempler inkl. modellberegninger av vannstrømmer Seniorforsker Dag Berge, NIVA Debatt om kildebeskyttelse lunsj og byvandring - Vannkanten i Kristiansand /besøk på utstillingen Torsdag 6.juni VANNBEHANDLING Ordstyrer: (18) UV-behandling - Folkehelsas godkjenning av UV-aggregater - Nye driftserfaringer og utfordringer fremover Seniorforsker Bjørnar Eikebrokk, SINTEF med bidrag fra forsker Vidar Lund, Nasjonalt folkehelseinstitutt Spørsmål /diskusjon (19) UV-behandling av Osets reservevannforsyning i Oslo - UV-behandling av vann som kan ha høyt fargetall Sjefingeniør Ciprian Teodor Scurtu, Oslo kommune, Byggherreenheten VAV Spørsmål / diskusjon NØDVENDIG BEREDSKAPSPLANLEGGING (14) Nødvannforsyning - Planer i Osloregionen og Drammensregionen-Vestfold- Grenland Virksomhetsleder VAR Stig Bell, Oppegård kommune Spørsmål /diskusjon (15) Nødstrømforsyning med vekt på driftserfaringer - Drift og beredskapssikkerhet for nødstrømforsyning - Blir nødstrømsaggregater for gamle? Kristian Blikberg, pensjonert avd.sjef i Satema AS Spørsmål /diskusjon kaffepause / besøk på utstillingen (16) Nødnett i vannforsyningen - Utnyttelse av nødnettsystemet innenfor vannforsyningen Kundeansvarlig Lars-Otto Laukvik, Direktoratet for nødkommunikasjon Spørsmål /diskusjon (17) Norsk Vanns arbeidsgruppe for beredskap - Kompetansestøtteberedskap etter modell av svenske VAKA - Hva er våre utfordringer mht beredskap? Prosjektleder Kjetil Furuberg, Norsk Vann Spørsmål / diskusjon Slutt for dagen festmiddag i Konserthuset Kilden Kristiansand kommune er vertskap (20) Ozon biofiltrering - Dimensjonering av kontaktkammer for klor og ozon - Kontroll på oppholdstiden i kontaktkammeret som grunnlag for å beregne CT-verdier? Seniorinspektør Karl Olav Gjerstad, IVAR IKS Spørsmål / diskusjon kaffepause /utsjekking fra rommene / besøk på utstillingen VANNLEDNINGSNETT (21) Miljøriktig materialvalg i vannledningsnettet Livsløpsanalyse av 4 aktuelle rørmaterialer Sivilingeniør Katrine Steen Fjeldhus, Sweco AS Spørsmål / diskusjon (22) Mattilsynets tilsynserfaringer i Utvalgte problemstillinger knyttet til hygienisk sikkerhet i vannledningsnettet Seniorrådgiver May Britt Dahle, Mattilsynet Spørsmål / diskusjon (23) Kloreringsprosedyrene for ledningsnettet Vurderinger, eksperimenter og praktiske erfaringer i Bergen - Harmonisering av VA-miljøbladene? - Bruk av ferdig utblandet klorvann/kloreringsbil versus bruk av klorpulver / ufortynnet flytende klor - Dokumentasjon av klorering. Klorrestmålinger og vannprøver Rådgiver vannkvalitet Annie Bjørklund, Bergen Vann KF Spørsmål /diskusjon Avslutning / lunsj /hjemreise buss til Kjevik Lufthavn

5

6 Returadresse: Tekna Postboks 2312 Solli, N-0201 Oslo PÅMELDING / 61 GenerELL InformaSJOn HELLI - Visuell kommunikasjon, helli.no Prosjektnummer: Tid: juni 2013 Sted: Clarion Hotel Ernst, Kristiansand Påmeldingsfrist: Mandag 20. mai Programkomite: Asle Aasen, Multiconsult AS, medlem Teknas Fagkomite for Vann/avløp, Arealplanlegging og Samferdsel Ina Bekkum, VA-Yngre og Norconsult AS Tanja Breyholtz, daglig leder Vestfold Interkommunale Vannverk IKS (VIV) leder av Norsk Vanns Vannforsyningskomite Steinar Børresen, VA-leder Kristiansand Kjetil Furuberg, prosjektleder Norsk Vann, sekretær for Vannforsyningskomiteen Terje Lilletvedt, byingeniør i Kristiansand Fredrik Ording, Asplan Viak, Kristiansand Prosjektleder:, Eget firma E-post: Tlf.: Prosjektsekretær: Bente Pedersen, Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening E-post: Tlf.: Deltakeravgift: Kr ,- eks. mva inkl. kursdokumentasjon, festmiddag 5/6, drikke til måltider og busstransport, ekskl. hotellopphold. I tillegg til deltakeravgiften kommer: Dagpakke (inkl. lunsj og pauseserveringer) kr 546,- pr. dag Dagpakke (kun pauseserveringer, ekskl. lunsj) kr 371,- pr. dag Vannketten 4/6 kr. 700,- inkl. drikke og underholdning Vennligst kryss av ved påmelding Hvis man ønsker å delta kun èn av dagene eller halv dag, vennligst ta kontakt for pris. Hotell: Clarion Hotel Ernst tilbyr rom m/frokost kr ,- pr. døgn. Vennligst kryss av for ønsket hotellbooking ved påmelding. Utstilling: Det legges opp til utstilling i forbindelse med Vannforsyningsdagene. En utstillingsplass (2 3 bordmeter) koster kr ,- eks. mva som inkluderer 1 deltaker på konferansen. Mat og drikke kommer i tillegg. Vennligst ta kontakt med Bente Pedersen, tlf.: hvis dette skulle være av interesse Påmelding: Tekna, Servicesenteret Tlf.: /61 E-post: Avbestilling: Ved avbestilling etter 29.mai 2013 må full avgift betales. Dokumentasjon vil da bli tilsendt. Avbestillingsgebyr kr ,- etter påmeldingsfristens utløp (21/5) og frem til 29/5. Kun skriftlig avbestilling godtas. Arrangør: Vannforsyningsdagene arrangeres av Tekna i samarbeid med Norsk Vann, Kristiansand kommune og VA-Yngre Tekna Teknisk-naturvitenskaplig forening TEKNA ARBEIDER FOR ET KUNNSKAPSBASERT SAMFUNN. SE TEKNAS MEDLEMSTILBUD PÅ

Infrastrukturdagene2011 Vei, asfalt, rør og kabler. i veien for hverandre. 9.-10.februar 2011, Gardermoen

Infrastrukturdagene2011 Vei, asfalt, rør og kabler. i veien for hverandre. 9.-10.februar 2011, Gardermoen Infrastrukturdagene2011 Vei, asfalt, rør og kabler. i veien for hverandre 9.-10.februar 2011, Gardermoen Infrastrukturdagene 2011 Vei, asfalt, rør og kabler... i veien for hverandre Samfunnsperspektivet

Detaljer

28. - 29. november 2012, Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen. Vann, avløp og nye rettsregler 2012

28. - 29. november 2012, Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen. Vann, avløp og nye rettsregler 2012 28. - 29. november 2012, Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Vann, avløp og nye rettsregler 2012 Vann, avløp og nye rettsregler 2012 Lovverk og juridiske vannspørsmål er stadig på dagsordenen. VA-juskonferansen

Detaljer

Infrastrukturdagene 2015

Infrastrukturdagene 2015 TEKNA KONFERANSE www.tekna.no Infrastrukturdagene 2015 Fremtidsutsikter/utfordringer Risiko for kritisk infrastruktur Rekruttering Bredbåndsutbygging Ledninger i grunnen Eksempler 24. 25. mars 2015, Rica

Detaljer

Infrastrukturdagene2010 Vei, asfalt, rør og kabler. i veien for hverandre. 10. - 11. februar 2010, Bergen

Infrastrukturdagene2010 Vei, asfalt, rør og kabler. i veien for hverandre. 10. - 11. februar 2010, Bergen Infrastrukturdagene2010 Vei, asfalt, rør og kabler. i veien for hverandre 10. - 11. februar 2010, Bergen Infrastrukturdagene 2010 Vei, asfalt, rør og kabler... i veien for hverandre Samfunnsperspektivet

Detaljer

Vegteknologi 2015. kompetanse nettverk karriere TEKNA KONFERANSE. www.tekna.no. Metoder Påkjenninger Dimensjonering Valg av materialer

Vegteknologi 2015. kompetanse nettverk karriere TEKNA KONFERANSE. www.tekna.no. Metoder Påkjenninger Dimensjonering Valg av materialer TEKNA KONFERANSE www.tekna.no Vegteknologi 2015 Metoder Påkjenninger Dimensjonering Valg av materialer 10. og 11. mars 2015, Britannia Hotel, Trondheim kompetanse nettverk karriere Tekna Teknisk-naturvitenskapelig

Detaljer

www.teknakurs.no TEKNA KONFERANSE

www.teknakurs.no TEKNA KONFERANSE TEKNA KONFERANSE www.teknakurs.no Vann, avløp og nye rettsregler 2014 Oppdateringer på regelverket Ny drikkevannsforskrift Regelverk og praksis for overvann og vannskader Utslippstillatelser med vekt på

Detaljer

Kvalitetsarbeid og utvikling

Kvalitetsarbeid og utvikling www.kursdagene.no Kursdagene i Trondheim 2015 faglig utvikling og nettverksbygging Kvalitetsarbeid og utvikling av avløpssektoren Historikk og fremtid Rammebetingelser Praktisk kvalitetssikring i avløpssektoren

Detaljer

Drift av avløpsledningsnett

Drift av avløpsledningsnett TEKNA KONFERANSE www.teknakurs.no/intconf Drift av avløpsledningsnett fra hendelsesbasert oppfølging til planlagt drift og tilstandsbasert vedlikehold 6. og 7. mai 2014, Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Detaljer

Blå-grønne verdier vårt ansvar!

Blå-grønne verdier vårt ansvar! TEKNA KONFERANSE www.teknakurs.no Blå-grønne verdier vårt ansvar! - Hvordan skape levende byer og tettsteder? 14. og 15. oktober 2014, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen Konferansen henvender

Detaljer

sommerdrift Vegdekker, graving i veg og drenering HMS/arbeidsvarsling Bruer Renhold 3. og 4. november 2014, Britannia Hotel, TRONDHEIM

sommerdrift Vegdekker, graving i veg og drenering HMS/arbeidsvarsling Bruer Renhold 3. og 4. november 2014, Britannia Hotel, TRONDHEIM TEKNA KONFERANSE www.teknakurs.no Vegdrift 2014 sommerdrift Vegdekker, graving i veg og drenering HMS/arbeidsvarsling Bruer Renhold 3. og 4. november 2014, Britannia Hotel, TRONDHEIM kompetanse nettverk

Detaljer

BYOMFORMING 2011. Arealbruk og kollektivtransport i et regionalt og lokalt perspektiv. Hvor godt lykkes vi? Påmelding: www.kursdagene.

BYOMFORMING 2011. Arealbruk og kollektivtransport i et regionalt og lokalt perspektiv. Hvor godt lykkes vi? Påmelding: www.kursdagene. Påmelding: www.kursdagene.no BYOMFORMING 2011 Arealbruk og kollektivtransport i et regionalt og lokalt perspektiv. Hvor godt lykkes vi? 4. 5. januar 2011, Trondheim BYOMFORMING 2011 Arealbruk og kollektivtransport

Detaljer

Prosjektøkonomi for ikke-økonomer

Prosjektøkonomi for ikke-økonomer Påmelding: www.kursdagene.no Prosjektøkonomi for ikke-økonomer Hva påvirker lønnsomheten i prosjektet? Hvordan styre et prosjekt fra et økonomisk perspektiv? Hvordan ta riktige beslutninger for god resultatoppnåelse?

Detaljer

SAMFERDSEL 2011. - Morgendagens samferdsel. 6. 7. Januar 2011, Trondheim. Påmelding: www.kursdagene.no

SAMFERDSEL 2011. - Morgendagens samferdsel. 6. 7. Januar 2011, Trondheim. Påmelding: www.kursdagene.no Påmelding: www.kursdagene.no SAMFERDSEL 2011 - Morgendagens samferdsel 6. 7. Januar 2011, Trondheim SAMFERDSEL 2011 - Morgendagens samferdsel I relativt lang tid har transportpolitikken hatt som målsetning

Detaljer

Påmelding: www.kursdagene.no. Moderne vedlikehold. 6. 7. Januar 2011, Trondheim

Påmelding: www.kursdagene.no. Moderne vedlikehold. 6. 7. Januar 2011, Trondheim Påmelding: www.kursdagene.no Moderne vedlikehold 6. 7. Januar 2011, Trondheim Moderne vedlikehold Kursets mål er å presentere trender, moderne vedlikeholdskonsepter, metoder, teknikker og praktiske løsninger

Detaljer

Elbiler og hybridbiler

Elbiler og hybridbiler Påmelding: www.kursdagene.no Elbiler og hybridbiler batterier og nettleveranse Elektrifisering av veitransporten - hvordan stimuleres utviklingen og markedet? Kapasitet hos strømleverandørene, levering

Detaljer

Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning med fokus på offentlig sektor

Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning med fokus på offentlig sektor Påmelding: www.kursdagene.no Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning med fokus på offentlig sektor 6. 7. januar 2011, Trondheim NBEF NORGES BYGG- OG EIENDOMSFORENING NORWEGIAN FACILITIES MANAGEMENT ASSOCIATION

Detaljer

Gass- og energiteknologi 2010 Energiløsninger for et bærekraftig samfunn Framføring og bruk av naturgass CO2 håndtering Andre energi-teknologier

Gass- og energiteknologi 2010 Energiløsninger for et bærekraftig samfunn Framføring og bruk av naturgass CO2 håndtering Andre energi-teknologier Gass- og energiteknologi 2010 Energiløsninger for et bærekraftig samfunn Framføring og bruk av naturgass CO2 håndtering Andre energi-teknologier 8. 9. juni 2010, Langesund Tekna Telemark og Vestfold avdelinger

Detaljer

Norsk Vann FAGTREFF. 4. - 5. februar 2014 TRENGER DU EN OPPFRISKNING? Kom til vannbransjens viktigste møteplass SAMFUNN

Norsk Vann FAGTREFF. 4. - 5. februar 2014 TRENGER DU EN OPPFRISKNING? Kom til vannbransjens viktigste møteplass SAMFUNN Norsk Vann FAGTREFF 4. - 5. februar 2014 TRENGER DU EN OPPFRISKNING? Kom til vannbransjens viktigste møteplass SAMFUNN VANN AVLØP Norsk Vanns fagtreff 4.-5. februar 2014 er den sentrale møteplassen for

Detaljer

Byggeledelse anno 2011

Byggeledelse anno 2011 Påmelding: www.kursdagene.no Byggeledelse anno 2011 - med utgangspunkt i NS 8403 6. 7. januar 2011, Trondheim Byggeledelse anno 2011 - med utgangspunkt i NS 8403 Byggelederrollen er sentral under gjennomføringen

Detaljer

Praktisk prosjektledelse

Praktisk prosjektledelse Påmelding: www.kursdagene.no Praktisk prosjektledelse Strukturering og planlegging Lederrollen; ledelse og organisering av prosjekter Fallgruver; hvordan håndterer vi disse? 4.-5. januar 2011, Rica Nidelven

Detaljer

Årskonferansen. Norsk Vanns årskonferanse 2014 holdes på Hamar 2. 3. september.

Årskonferansen. Norsk Vanns årskonferanse 2014 holdes på Hamar 2. 3. september. Årskonferansen 2. 3. september 2014 Velkommen til Årskonferansen på Hamar! Hamar Kulturhus Norsk Vanns årskonferanse 2014 holdes på Hamar 2. 3. september. Benytt anledningen til å treffe gode kollegaer

Detaljer

014 t 2 HØS FAgtREFF & SEMINARER

014 t 2 HØS FAgtREFF & SEMINARER HØST 2014 Fagtreff & seminarer fagtreff Feil på nye avløp i spredt bebyggelse. Hva er problemet, og hva kan vi gjøre med det? Tid: Mandag 8. september kl 1200-1530 Sted: Vitenparken på NMBU, Ås Det er

Detaljer

Ingelin Killengreen. Enhetschef, Stockholm stadsarkiv. Jonas Engardt. Rådgiver, SINTEF Bedriftsutvikling AS. Ina Roll Spinnangr

Ingelin Killengreen. Enhetschef, Stockholm stadsarkiv. Jonas Engardt. Rådgiver, SINTEF Bedriftsutvikling AS. Ina Roll Spinnangr ELEKTRONISK DOKUMENTBEHANDLING 2011 KONFERANSEPROGRAM 8.-9. JUNI 2011 Rica Park Hotel, Sandefjord Kom og hør blant annet disse foredragsholderne: I tillegg kommer: Ingelin Killengreen Departementsråd,

Detaljer

TEKNAS BRANNSEMINARER

TEKNAS BRANNSEMINARER TEKNAS BRANNSEMINARER Brannforum til 69 o 40 Nord Byen blir Tromsø og stedet Rica Ishavshotell - sentralt i Ishavsbyen.Troms Kraft er vertskap og medarrangør - sammen med Tekna. Konferansen Brannvern og

Detaljer

God prosjekteringsledelse

God prosjekteringsledelse Påmelding: www.kursdagene.no God prosjekteringsledelse et viktig kompetanseområde 4. 5. januar 2011, Trondheim God prosjekteringsledelse et viktig kompetanseområde God styring og kontroll med prosjekteringsfasene

Detaljer

Betongrehabiliteringsdagene 2011

Betongrehabiliteringsdagene 2011 Rev. 4 mars 11 Betongrehabiliteringsdagene 2011 14. 16. mars 2011 Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Oslo 1 Betongrehabiliteringsdagene 2011 OMTALE: For 15. år på rad har Norsk Forening for Betongrehabilitering

Detaljer

Folkehelsekonferansen 2014

Folkehelsekonferansen 2014 Folkehelsekonferansen 2014 Helsefremmende lokalsamfunn VISJON PLANLEGGE ORGANISERE GJENNOMFØRE FORMÅL I et helsefremmende lokalsamfunn går folks trivsel og levekår hånd i hånd med en bærekraftig utvikling.

Detaljer

EN BEKYMRET ENERGIBRANSJE

EN BEKYMRET ENERGIBRANSJE KONFERANSEPROGRAM - NORSKE SIVILINGENIØRERS FORENING EN BEKYMRET ENERGIBRANSJE En samlet energibransje ser med stigende uro på at ulykker med transformatorer i fjellanlegg øker. Årsakene skyldes aldring,

Detaljer

BRANNBULLEN VELKOMMEN TIL BODØ! TEMAVEILEDER SNART KLAR. Bodøs ordfører ønsker velkommen. Regelverket: Fortsatt uavklart

BRANNBULLEN VELKOMMEN TIL BODØ! TEMAVEILEDER SNART KLAR. Bodøs ordfører ønsker velkommen. Regelverket: Fortsatt uavklart FORUM FOR BRANNVERN OG SIKKERHET I KRAFTANLEGG Landets ledende forum for sikkerhet i kraftanlegg VELKOMMEN TIL BODØ! Forum for BRANNVERN OG SIKKERHET I KRAFTANLEGG, finner sted 10. - 12. februar, Radisson

Detaljer

TEKNAS BRANNSEMINARER BRANNFORUM 2008 I ÅLESUND

TEKNAS BRANNSEMINARER BRANNFORUM 2008 I ÅLESUND TEKNAS BRANNSEMINARER BRANNFORUM 2008 I ÅLESUND 4. - 6. februar 2008 Radisson SAS Hotel Forskrifter og veiledning til besvær Tilfredstiller gamle og nye kraftstasjoner de nye forskriftene? Samtidig advares

Detaljer