Infrastrukturdagene 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Infrastrukturdagene 2015"

Transkript

1 TEKNA KONFERANSE Infrastrukturdagene 2015 Fremtidsutsikter/utfordringer Risiko for kritisk infrastruktur Rekruttering Bredbåndsutbygging Ledninger i grunnen Eksempler mars 2015, Rica Nidelven Hotel, Trondheim kompetanse nettverk karriere Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

2 Infrastrukturdagene 2015 Programkomite: Sjefingeniør Kjersti Billehaug, Statens vegvesen, Vegdirektoratet Utbyggingskoordinator Arild Fjelde, Lyse Elnett AS Senior rådgiver Are Greibrokk, Telenor AS Fagleder Kristin Lind og Næringspolitisk rådgiver Asle Strand, KS Bedrift Konsulent Einar Schanke Melheim, Norsk Vann Fagdirektør Magnar Sekse, Bergen kommune, Vann- og avløpsetaten Prosjektleder: Direktør VA-divisjonen Tom Baade-Mathiesen, Norconsult AS Tlf.: E-post: norconsult.com Administrasjon: Bente Pedersen, Mob.: E-post: For sjette år på rad arrangerer Tekna Infrastrukturdagene. Konferansen retter seg mot de som eier, de som planlegger og bygger ulike typer infrastruktur i Norge, offentlige så vel som private innenfor områdene veg, jernbane, øvrige samferdselsanlegg, vann, avløp, overvann, fjernvarme, kraft, elektronisk kommunikasjon, gass, bossug etc. I de foregående konferansene har det vært fra 100 til opp mot 200 deltagere fra hele bransjen. Infrastrukturdagene har som formål å øke bevisstheten på viktigheten av tilrettelegging for etablering og god forvaltning av samfunnskritisk infrastruktur, både over og under bakken. Denne infrastrukturen representerer store nasjonale verdier samlet, og også hver for seg. Hvordan skal vi i fremtiden klare å møte utfordringene med å utvikle, vedlikeholde og oppgradere infrastrukturen til å effektivisere hele det norske samfunnet? Årets konferanse vil blant annet fokusere på fremtidige utfordringer knyttet til befolkningsvekst, klima og sårbarhet. Etterslepet innen vedlikehold og oppgradering er økende på flere samfunnskritiske infrastrukturområder, en utvikling som vil medføre betydelige utfordringer for eierne som i mange tilfeller er offentlige etater. Velkommen til to interessante og lærerike dager i Trondheim!

3 Tirsdag 24. mars Registrering av deltakerne m/lett servering Møteleder: Direktør VA-divisjonen Tom Baade Mathiesen, Norconsult AS Velkommen og praktiske opplysninger ved møteleder FREMTIDSUTSIKTER - INFRASTRUKTURUTFORDRINGER Store deler av vår infrastruktur kjennetegnes av for lav fornyelsestakt. Statusrapporter viser at standarden ikke er tilfredsstillende. Nå øker belastningen på grunn av klimaendringer og befolkningsvekst. Vi setter ord på utfordringene! (1) Åpningsinnlegg Foreleser vil bli annonsert senere (2) Vær- og klimamelding for Hva er status på klimaet globalt og i Norge etter 2014? Hvilke trender ser vi nasjonalt og globalt, og hvilke utfordringer kan disse gi oss i fremtiden? Meteorolog John Smits, Meteorologisk Institutt (3 ) Vi blir flere og bor tettere Seniorrådgiver Even Høydahl, Statistisk Sentralbyrå, Avd. for personstatistikk Kaffepause / besøk på utstillingen (4) State of the Nation 2015 Oppdatering av tallene i forrige rapport fra 2010 Hvordan ser RIF for seg utfordringene i 2050? Adm.direktør Liv Kari Skudal Hansteen, RIF (5) Bedre VANN tilstandsvurdering av kommunale vann- og avløpstjenester Årlig rapportering fra Norsk Vann gir et detaljert og dokumentert bilde av tilstanden på norsk vannforsyning og avløpsrensing. Rapporten viser kvalitetsutvikling over tid og hva det vil koste å oppnå akseptabel standard i løpet av de neste 4 år. Konsulent Einar Schanke Melheim, Norsk Vann Lunsj / besøk på utstillingen Møteleder: Sjefingeniør Kjersti Billehaug, RISIKO FOR KRITISK INFRASTRUKTUR All infrastruktur vil kunne rammes av uønskede hendelser som fører til feil i leveranse eller sammenbrudd. Hvordan håndtere denne risikoen på en rasjonell måte? Vi setter søkelyset på risikoutfordringer i moderne infrastruktur, og praktiske tilnærminger til risikoaspekt og valg av tiltak (6) Risiko- og sårbarhet i telenettet Samfunnet har gjort seg mer og mer avhengig av elektroniske kommunikasjonstjenester Hvilke utfordringer står vi overfor i årene som kommer? Hvilke forventninger stilles til tilbyderne? Hva kan det offentlige bidra med, og hva må den enkelte ta ansvar for selv? Seksjonssjef Sikkerhet og beredskap Rune Kanck, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (7) Hvordan velge tiltak og risiko som vi kan leve med? Risikoaspektkriterier for skred Valg av skredsikringstiltak i praksis Senioringeniør Heidi Kristin Bjordal, Kaffepause / besøk på utstillingen

4 Onsdag 25. mars (8) Tunneloppgraderingsprosjektet i Statens vegvesen Prosessen når EU velger sikkerhetstiltak Oversikt over sikkerhetstiltakene Prosjektgjennomføring for å oppnå enhetlig risikostandard Direktør Jane Bjordal, Veg- og transportavdelingen, REKRUTTERING Infrastruktursektorene har betydelige utfordringer med rekruttering. Vi vil vise hva som er status og hvordan våre fagområder kan fremstå som mer attraktive for ungdom som skal velge utdanning (9) Faglig engasjement smitter! Teknas president Lise Lyngsnes Randeberg (10) Mer og bedre kompetanse til Infrastruktur Hvordan er det mulig å gi studentene impulser slik at de velger dette viktige feltet (kritisk infrastruktur)? Hvordan øker vi kvaliteten i utdannelsen? Eksempel fra Næringslivsringen med overføringseffekt til andre Styreleder Tor Ole Olsen, Næringslivsringen Slutt dag Rockheim aperitiff, omvisning, fellesmiddag med underholdning Møteleder: Utbyggingskoordinator Arild Fjelde, Lyse Elnett AS BREDBÅNDSUTBYGGING Utbygging av bredbåndsnett gir store muligheter, men møter også utfordringer. Vi vil vise hvordan bredbånd kan etableres på en kostnadseffektiv måte uten å skape store ulemper for annen infrastruktur (11) Nordic Broadband Index Analyse av de 15 største byene i henholdsvis Norge, Danmark og Sverige Hvordan legger kommunene til rette og stimulerer til den digitale framtid? Prosjektdirektør Marit Wetterhus, Nexia DA (12) Bredbåndsdirektivet - tiltak for å redusere kostnadene ved utbygging av høyhastighets bredbånd Bakgrunn, formål og innhold Tanker og status Seniorrådgiver Karin Skyllingstad, Samferdselsdepartementet, Luft, post og teleavdeling (13) Microtrench erfaringer fra Lyse Senior Telecom ingeniør Alf Inge Valhammer, Lyse Fiber AS (14) Microtrench erfaringer fra Telenor Prosjektleder Jan Øyvind Fladberg, Telenor AS (15) Microtrench erfaringer fra SVV (Roadtrip) Sjefingeniør Terje Lindland, Kaffepause / utsjekking av rommene / besøk på utstillingen Møteleder: Konsulent Einar Schanke Melheim, Norsk Vann LEDNINGER I GRUNNEN Hva skjer når all infrastruktur skal ned i den samme bakken? Vi viser hvilke utfordringer dette skaper og hvordan vi kan samordne oss og informere hverandre

5 Praktiske opplysninger: (16) Spagetti-western eller full kontroll? En sightseeing i underverden der kabler og ledninger lever i vill uorden! Hjelper det med prosjektering i 3D? 3-D koordinator Erlend Brochman, Norconsult AS (17) Elforsyningen utfordringene fremover Sårbarhet Avdelingsleder drift og vedlikehold Frank Boholm, Lyse Elnett (18) Standardiseringsarbeidet ledninger i grunnen Informasjon Direktør VA-divisjonen Tom Baade-Mathiesen, Norconsult AS FRA TEORI TIL PRAKSIS Eksempler på infrastrukturprosjekter i Trondheim og hvordan utfordringene løses her: (19) Fjernvarme i Trondheim Erfaringer fra bygging, drift og vedlikehold av fjernvarmenettet i Trondheim Hvordan sikre høy levetid, god driftsstabilitet og hurtig feilretting Hvilke utfordringer har vi i forhold til annen infrastruktur og hvordan samhandler vi med øvrige infrastruktureiere Prosjektleder Jon Anders Hagen, Statkraft Lunsj / besøk på utstillingen (20) Prosjekter innen VA i Trondheim kommune, og kort informasjon om de anleggene man skal se på under ekskursjonen Teknisk sjef Anne Kristine Misund og Avdelingsleder Kristin Greiff Johnsen, Trondheim kommune, Vann- og avløpsetaten EKSKURSJON Ekskursjon til anlegg i Trondheim Deltakeravgift: Kr 6 100,- + mva inkl. kursdokumentasjon, drikke til måltidene, ekskl. hotellopphold. I tillegg kommer dagpakke kr 660,- pr dag (som inkl. lunsj og pauseserveringer) Omvisning, fellesmiddag og underholdning på Rockheim 24. mars kr 750,-. Ovennevnte vil bli fakturert fra Tekna. Vennligst kryss av ved påmelding. Studenter er velkommen til å delta uten avgift Hotel: Rica Nidelven Hotel tilbyr enkeltrom til kr 1 335,- med frokost. Ønsker du at vi bestiller rom for deg, vennligst kryss av ved påmelding. Vennligst gjør opp ditt opphold direkte til hotellet ved avreise. Utstilling: Det legges opp til utstilling i forbindelse med konferansen. En utstillingsplass/stand (2-3 bordmeter) koster kr ,- + mva som inkl. 1 deltaker på konferansen. Hvis dette er av interesse, vennligst kryss av ved påmelding eller ta direkte kontakt med Tekna, Servicesenter Tlf.: E-post: Avbestilling: Ved avbestilling etter 20. mars vil full avgift blir fakturert, dokumentasjonen vil da bli tilsendt. Avbestillingsgebyr kr 1 200,- etter påmeldingsfristens utløp (9. mars) og frem til 20. mars. Kun skriftlig avbestilling godtas. Arrangører: Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening i samarbeid med: Vegforum for Byer og Tettsteder (VBT), Norsk Vann, Telenor, Energi Norge, KS Bedrift, Lyse, Norsk Fjernvarme

6 Returadresse: Tekna PB 2312 Solli 0201 Oslo Påmelding: (+47) Prosjekt ID: Tid og sted: 24. og 25. mars 2015, Rica Nidelven Hotel, Trondheim Påmeldingsfrist: Mandag 9. mars Prosjektleder: Bente Pedersen, Mobil: E-post: Kontaktinfo Tekna: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Servicekontoret, Postboks 2312, Solli, 0201 Oslo Tekna arbeider for et kunnskapsbasert samfunn. Se Teknas medlemstilbud på Kommende kurs Konsekvensanalyse for infrastrukturprosjekter 10. og 11. februar, Oslo Vegteknologi og 11. mars, Trondheim Kritisk samfunnsstruktur tilstandsvurdering og ledningsfornyelse 21. og 22. april, Gardermoen Transport- og trafikkanalyser 28. og 29. april, Oslo Vannforsyningsdagene juni, Trondheim Tekna er en stor utvikler og arrangør av kurs, konferanser og seminarer innen viktige teknologiske fagområder. Tekna jobber målrettet for å sikre kompetanseutvikling og skape de beste møteplassene for norsk arbeidsliv og ulike kunnskapsmiljøer. Tekna har også et bredt tilbud innen lederskap og personlig utvikling. Følg oss på facebook.no/tekna

Infrastrukturdagene2011 Vei, asfalt, rør og kabler. i veien for hverandre. 9.-10.februar 2011, Gardermoen

Infrastrukturdagene2011 Vei, asfalt, rør og kabler. i veien for hverandre. 9.-10.februar 2011, Gardermoen Infrastrukturdagene2011 Vei, asfalt, rør og kabler. i veien for hverandre 9.-10.februar 2011, Gardermoen Infrastrukturdagene 2011 Vei, asfalt, rør og kabler... i veien for hverandre Samfunnsperspektivet

Detaljer

Blå-grønne verdier vårt ansvar!

Blå-grønne verdier vårt ansvar! TEKNA KONFERANSE www.teknakurs.no Blå-grønne verdier vårt ansvar! - Hvordan skape levende byer og tettsteder? 14. og 15. oktober 2014, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen Konferansen henvender

Detaljer

Infrastrukturdagene2010 Vei, asfalt, rør og kabler. i veien for hverandre. 10. - 11. februar 2010, Bergen

Infrastrukturdagene2010 Vei, asfalt, rør og kabler. i veien for hverandre. 10. - 11. februar 2010, Bergen Infrastrukturdagene2010 Vei, asfalt, rør og kabler. i veien for hverandre 10. - 11. februar 2010, Bergen Infrastrukturdagene 2010 Vei, asfalt, rør og kabler... i veien for hverandre Samfunnsperspektivet

Detaljer

www.teknakurs.no TEKNA KONFERANSE

www.teknakurs.no TEKNA KONFERANSE TEKNA KONFERANSE www.teknakurs.no Vann, avløp og nye rettsregler 2014 Oppdateringer på regelverket Ny drikkevannsforskrift Regelverk og praksis for overvann og vannskader Utslippstillatelser med vekt på

Detaljer

28. - 29. november 2012, Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen. Vann, avløp og nye rettsregler 2012

28. - 29. november 2012, Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen. Vann, avløp og nye rettsregler 2012 28. - 29. november 2012, Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Vann, avløp og nye rettsregler 2012 Vann, avløp og nye rettsregler 2012 Lovverk og juridiske vannspørsmål er stadig på dagsordenen. VA-juskonferansen

Detaljer

SAMFERDSEL 2011. - Morgendagens samferdsel. 6. 7. Januar 2011, Trondheim. Påmelding: www.kursdagene.no

SAMFERDSEL 2011. - Morgendagens samferdsel. 6. 7. Januar 2011, Trondheim. Påmelding: www.kursdagene.no Påmelding: www.kursdagene.no SAMFERDSEL 2011 - Morgendagens samferdsel 6. 7. Januar 2011, Trondheim SAMFERDSEL 2011 - Morgendagens samferdsel I relativt lang tid har transportpolitikken hatt som målsetning

Detaljer

BYOMFORMING 2011. Arealbruk og kollektivtransport i et regionalt og lokalt perspektiv. Hvor godt lykkes vi? Påmelding: www.kursdagene.

BYOMFORMING 2011. Arealbruk og kollektivtransport i et regionalt og lokalt perspektiv. Hvor godt lykkes vi? Påmelding: www.kursdagene. Påmelding: www.kursdagene.no BYOMFORMING 2011 Arealbruk og kollektivtransport i et regionalt og lokalt perspektiv. Hvor godt lykkes vi? 4. 5. januar 2011, Trondheim BYOMFORMING 2011 Arealbruk og kollektivtransport

Detaljer

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Invitasjon til Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Kjære Capitech-bruker Vi i Capitech ser nok en gang fram til å kunne invitere dere til vårt årlige kundeseminar. Vi har i år valgt å legge

Detaljer

Elbiler og hybridbiler

Elbiler og hybridbiler Påmelding: www.kursdagene.no Elbiler og hybridbiler batterier og nettleveranse Elektrifisering av veitransporten - hvordan stimuleres utviklingen og markedet? Kapasitet hos strømleverandørene, levering

Detaljer

Praktisk prosjektledelse

Praktisk prosjektledelse Påmelding: www.kursdagene.no Praktisk prosjektledelse Strukturering og planlegging Lederrollen; ledelse og organisering av prosjekter Fallgruver; hvordan håndterer vi disse? 4.-5. januar 2011, Rica Nidelven

Detaljer

VÅREN NETTVERK KARRIERE UTVIKLING

VÅREN NETTVERK KARRIERE UTVIKLING VÅREN 2014 NETTVERK KARRIERE UTVIKLING Innhold Generell informasjon 4 Kjære medlem av Tekna i Oslo og Akershus 5 Aktivitetskalender for våren 2014 6 ARRANGEMENTER Regionale grupper 12 Fora 13 Karriere

Detaljer

VÅREN NETTVERK KARRIERE UTVIKLING

VÅREN NETTVERK KARRIERE UTVIKLING VÅREN 2015 NETTVERK KARRIERE UTVIKLING KJÆRE MEDLEM AV TEKNA I OSLO OG AKERSHUS! Som medlem i Oslo og Akershus har du muligheten til å benytte deg av vårt store gratistilbud, både til faglig og personlig

Detaljer

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid Kurs for tillitsvalgte 2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Fullstendig oversikt over alle kurs og arrangementer, samt program og påmelding finner

Detaljer

4-2015. Norges beste drikkevann? Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Østre Agder brannvesen På besøk hos KMD NKF Trøndelag

4-2015. Norges beste drikkevann? Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Østre Agder brannvesen På besøk hos KMD NKF Trøndelag 4-2015 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Norges beste drikkevann? Østre Agder brannvesen På besøk hos KMD NKF Trøndelag Kunnskapsdeling for et bedre samfunn utleiepumper 3 gode grunner

Detaljer

Høst.» nettverk» karriere» utvikling -1-

Høst.» nettverk» karriere» utvikling -1- Høst 2010» nettverk» karriere» utvikling -1- »innhold Generell informasjon og påmelding... 4 Kjære medlem av Oslo Avdeling... 5 Oversikt over administrative møter... 7 Aktivitetskalender for våren 2010...

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING 2014-17

STRATEGIPLAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING 2014-17 STRATEGIPLAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING 2014-17 Vedtatt 26.05.14 INNHOLD Innledning... 3 Utfordringer... 3 Kjerneområder... 3 Hovedmål og strategiske virkemidler... 4 Hovedmål 1: Kunnskapsleverandør...

Detaljer

VÅREN. nettverk karriere utvikling

VÅREN. nettverk karriere utvikling VÅREN 2013 nettverk karriere utvikling Innhold Generell informasjon 4 Kjære medlem av Tekna i Oslo og Akershus 5 Aktivitetskalender for våren 2013 6 Arrangementer Regionale grupper 14 Fora 15 Karriere

Detaljer

Ingelin Killengreen. Enhetschef, Stockholm stadsarkiv. Jonas Engardt. Rådgiver, SINTEF Bedriftsutvikling AS. Ina Roll Spinnangr

Ingelin Killengreen. Enhetschef, Stockholm stadsarkiv. Jonas Engardt. Rådgiver, SINTEF Bedriftsutvikling AS. Ina Roll Spinnangr ELEKTRONISK DOKUMENTBEHANDLING 2011 KONFERANSEPROGRAM 8.-9. JUNI 2011 Rica Park Hotel, Sandefjord Kom og hør blant annet disse foredragsholderne: I tillegg kommer: Ingelin Killengreen Departementsråd,

Detaljer

Digitale telenett. - Teleforum på Kursdagene

Digitale telenett. - Teleforum på Kursdagene Påmelding: www.kursdagene.no Digitale telenett - Teleforum på Kursdagene Multimedia, tjenesteutvikling og forretningsmodeller Utvikling av fast og mobilt bredbånd Stråling reell fare eller skremsel? 4.

Detaljer

SIKKERhet og sarbarhet. Nar kritisk IT-infrastruktur svikter Britannia Hotell Trondheim 11.- 12. mai 2005

SIKKERhet og sarbarhet. Nar kritisk IT-infrastruktur svikter Britannia Hotell Trondheim 11.- 12. mai 2005 SIKKERhet og sarbarhet 2005 Nar kritisk IT-infrastruktur svikter Britannia Hotell Trondheim 11.- 12. mai 2005 Ø sikkerhet og sarbarhet 2005 Når kritisk IT-infrastruktur svikter Sikkerhet står ikke lenger

Detaljer

NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION

NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION State of the Nation 2015 INNHOLD Forord Norges ryggrad s. 3 Metode s. 6 Scenarier for Norge 2050 s. 9 Sammendrag s. 12 Kommunale

Detaljer

Byggeledelse anno 2011

Byggeledelse anno 2011 Påmelding: www.kursdagene.no Byggeledelse anno 2011 - med utgangspunkt i NS 8403 6. 7. januar 2011, Trondheim Byggeledelse anno 2011 - med utgangspunkt i NS 8403 Byggelederrollen er sentral under gjennomføringen

Detaljer

FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING

FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING KOMMUNAL 4/2011 TEKNIKK Bygg og eiendom www.kommunalteknikk.no HOVEDORGAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING NKF NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING NKF - KUNNSKAPSDELING FOR ET BEDRE SAMFUNN KOMMUNAL 4/2011

Detaljer

Komponer din egen befaring på Fornebulandet under messen Miljø & Teknikk/Kommunalteknikk 13. 15. mai

Komponer din egen befaring på Fornebulandet under messen Miljø & Teknikk/Kommunalteknikk 13. 15. mai 3 2013 Komponer din egen befaring på Fornebulandet under messen Miljø & Teknikk/Kommunalteknikk 13. 15. mai Rekruttering Gang- og sykkelveger Bygger miljøhus NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www.

Detaljer

Våren. Nettverk Karriere Utvikling

Våren. Nettverk Karriere Utvikling Våren Nettverk Karriere Utvikling Faglig og sosialt nettverk, karriere og utvikling! 135 år 1874-2009 Generell informasjon og påmelding... 4 Lederen har ordet... 5 Oversikt over administrative møter...

Detaljer

Vår ref: SMR Oslo 22. april 2013

Vår ref: SMR Oslo 22. april 2013 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Vår ref: SMR Oslo 22. april 2013 Høringssvar NOU 2013:2 Hindre for digital verdiskaping Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening organiserer over 62

Detaljer

HØSTEN NETTVERK KARRIERE UTVIKLING

HØSTEN NETTVERK KARRIERE UTVIKLING HØSTEN 2014 NETTVERK KARRIERE UTVIKLING Innhold Generell informasjon 4 Kjære medlem av Tekna i Oslo og Akershus 5 Aktivitetskalender for høsten 2014 6 ARRANGEMENTER Regionale grupper 12 Sosiale fora 13

Detaljer

KONFERANSEPROGRAM 19. 23. OKTOBER

KONFERANSEPROGRAM 19. 23. OKTOBER KONFERANSEPROGRAM 19. 23. OKTOBER MESSEN MED DE BESTE LØSNINGENE FOR BYGG, BOLIG OG ANLEGG Det er fantastisk hyggelig å kunne ønske velkommen til Bygg Reis Deg 2011! Nærmere 450 utstillere presenterer

Detaljer

Agresso Brukerkonferanse 2009

Agresso Brukerkonferanse 2009 Meld deg på før 1. juli og vinn reisegavekort Agresso Brukerkonferanse 2009 HAMAR 20. - 22. september 2009 AGRESSO BRUKERFORENING Den blå tråden Velkommen til Agresso Brukerkonferanse 2009 Årets konferanse

Detaljer

Høst.» nettverk» karriere» utvikling

Høst.» nettverk» karriere» utvikling Høst 2011» nettverk» karriere» utvikling »innhold Generell informasjon og påmelding... 4 Kjære medlem av Oslo Avdeling... 5 Aktivitetskalender for høsten 2011... 6 Arrangementer Plenumsarrangementer...

Detaljer