november 2012, Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen. Vann, avløp og nye rettsregler 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "28. - 29. november 2012, Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen. Vann, avløp og nye rettsregler 2012"

Transkript

1 november 2012, Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Vann, avløp og nye rettsregler 2012

2 Vann, avløp og nye rettsregler 2012 Lovverk og juridiske vannspørsmål er stadig på dagsordenen. VA-juskonferansen siste onsdag og torsdag i november er den årlige møteplassen for å lære hvordan kommunene og de øvrige VA-aktørene skal forholde seg til mylderet av lover, forskrifter, rettspraksis og myndigheter. Konferansen i 2011 ble en suksess, ikke minst på grunn av fokuseringen på konkrete eksempler som ble belyst med problembeskrivelse, diskusjoner og konkrete forslag til løsninger. Årets konferanse legger enda større vekt på dette, for eksempel: Betydningen av den nye eierskapsloven Ekstremvær og betydningen av kommunal vedlikeholdssvikt for kommunens ansvar ved vannskader etter oversvømmelse Nye utslippskrav med vekt på avløpsnettet Konkrete eksempler og erfaringer med saksbehandlingsrutiner Belyse sentrale VA-temaer i plan- og bygningsloven Konferansen vil videre gi deg en kortfattet statusoversikt på et stort antall områder innen VA-jusen. Fakta Tid: november 2012 Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Påmeldingsfrist: Mandag 12. november Deltakeravgift: Kr ,- eks. mva inkl. seminardokumentasjon, ekskl. hotellopphold For deltakelse 1 dag kr ,-. Dagpakke for ikke-boende kr. 689,- pr. dag. Fellesmiddag 28/11 for ikke-boende kr. 750,- inkl. drikke og underholdning. Ovennevnte vil bli fakturert fra Tekna. Vennligst kryss av ved påmelding. Hotel: CDeltakere som ankommer den 28/11 betaler helpensjon kr ,- (som inkl. frokost, lunsj, pauseserveringer, fellesmiddag inkl. drikke og underholdning). I tillegg tilkommer dagpakke den 29/11 kr. 689,- (som inkl. lunsj og pauseservering). Tilknytningsdøgnet november kr. XXXX,- inkl. frokost. Ovennevnte gjøres opp direkte med hotellet ved avreise. Vennligst kryss av ved påmelding. Påmelding: Tekna, Servicekontoret Tlf.: / /61 E-post: Deltagerne skal kunne si: Dette var konkret og nyttig for meg i min hverdag! På denne bakgrunn fokuseres det på lovverk og praksis slik det ER, slik det forventes å bli og slik dyktige kommuner tilpasser seg dette. Målgruppe: Ledere og ansatte i kommunale, interkommunale og private VA-virksomheter Byggesaksbehandlere og andre saksbehandlere i kommunal forvaltning Økonomimedarbeidere i VA-saker i kommuner og VA-selskap Veimyndigheter Rådgivere for vann- og avløpsverk Vann- og vassdragsjuristene Godkjennings- og tilsynsmyndigheter (Mattilsyn, helsesjefer, fylkes mannens miljøvernavdeling, KLIF, Nasjonalt folkehelseinstitutt osv.) Bedrifter og andre som berøres av VA-regelverket Planmyndigheter Politikere med interesse for VA, infrastruktur og kommunalteknikk Dokumentasjon: I 2010 ble versjon 10 av Norsk Vanns VA-jus database utgitt som boken Vann- og avløpsrett. Den er ajour med regelverksutvikling og rettspraksis per juli Konferansedeltakerne kan kjøpe boken fra Norsk Vann. Se Konferansen gir deg oppdateringer på hva som er nytt det siste året. VA-jus databasen videreutvikles som del av en styrket juridisk rådgivning via Norsk Vanns hjemmesider. Det vil bli orientert nærmere om dette på konferansen. Alle foredragene legges dessuten ut på hjemmesidene til Tekna etter konferansens gjennomføring Velkommen til interessante dager på Gardermoen!

3 ONsdag 28. november registrering av deltakerne m/lett servering Ordstyrer: Sivilingeniør Christen Ræstad, eget firma RAMMEBETINGELSER FOR VA-SEKTOREN UNDER ENDRING (1) Hva er det som skjer? En VA-kavalkade om viktige rammebetingelser Ass. direktør Toril Hofshagen, Norsk Vann (2) Vann- og avløpssektoren stadig viktigere for samfunn og miljø Statssekretær Henriette Killi Westhrin, Miljøverndepartementet Spørsmål / diskusjon (3) Siste nytt om regelverksutviklingen på vann- og avløpsområdet Jurist Elin Riise, Norsk Vann Spørsmål / diskusjon lunsj RAMMEVILKÅR (4) Kommunenes mange roller - Kommunen som enhet - Myndighet, tjenesteleverandør, forvalter/planlegger, grunneier/ utbygger, forretningspartner osv. - Synliggjøring og håndtering av interessekonflikter - Rådgiverrollen tjenester for befolkningen og fallgruber ved dette Advokat Per Sandvik, Advokatfirma Kluge DA Spørsmål / diskusjon Kaffepause EIERSKAPSLOVEN (5) miljøvernmyndighetenes presiseringer til lov om kommunale vass- og avløpsanlegg Repr. fra Klima- og forurensningsdirektoratet Klif (6) eierskapsdelen i den nye VA-loven trenger presiseringer et eksempel fra trykkavløp - Uklarheter i loven - Hvilke deler av et trykkavløpssystem bør kommunen eie? - Forutsetninger for kommunalt eierskap og drift - Organisering av private fellesanlegg - Anbefalte løsninger for organisering av trykkavløpsystemer Bygg- og anleggsing. Arild Engh, Grundfos Pumper AS (7) Samvirkeforetakenes status i lys av ny eierskapslov - Kommunen har styringen ved utvidelser av samvirker - Andre konsekvenser av den nye loven? - Status i skattleggingsdebatten for samvirker (nevnes kort av Elin?) Advokat Guttorm Jakobsen, Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS Debatt / Pause KLIMATILPASNING (8) Avløpsvirksomhetens omfang og definisjoner i forhold til overvann Ordstyrer setter oss på sporet Sivilingeniør Christen Ræstad (9) Ansvar for vannskader nye dommer og fortolkninger - Hvordan er det blitt etter de siste års dommer, for abonnentene, skadelidte, forsikringsselskapene og kommunene - Tyttebærveien og Fosen, krav om «tilstrekkelig» vedlikehold - Det hagler inn med regresskrav til kommunene, hva skal vi gjøre? - Standard abonnementsvilkår behov for presiseringer - VA-sektoren må selv lage en enkel norm for hva som er «tilstrekkelig» vedlikehold og tilstrekkelig kapasitet for nye og gamle ledninger Juridisk spesialrådgiver Ann Janette Hansen, Fredrikstad kommune Diskusjon om ansvar og regresskrav / Pause (10) Flomveier på overflaten. - Hvem har ansvaret for at det ikke oppstår skader på naboeiendommer dersom kommunen nekter utbyggere å føre overvannet til kommunale avløpsledninger? - Status for plan- og bygningsloven i forhold til flomveier - Veiene som flomveier, hvem har ansvaret? - Rollefordelinger ved samarbeid mellom VA og areal-/bygningsmyndighetene Teknisk sjef Anne Kristine Misund, Trondheim kommune (11) va og klimatilpasning som del av arealplanlegging og byggesaksbehandling - Nye utfordringer krever samarbeid mellom etatene - Kommunens overvannsstrategi, vannplanlegging og etablering av saksbehandlingsrutiner med klimatilpasningens utfordringer? Fagleder byggesak Eli F. Aubert, Røyken kommune Diskusjon om flomveier og veienes avløp Slutt for dagen Aperitiff fellesmiddag og underholdning TORsdag 29. november Ordstyrer: Sivilingeniør Christen Ræstad, eget firma PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - BYGGEARBEIDER (12) Opparbeidingsplikt, refusjon og utbyggingsavtaler Seniorrådgiver Knut Rasmussen, Kommunal- og regionaldepartementet Spørsmål / diskusjon (13) Krav om tilknytning til offentlig ledning pbl 27-1 og Maks dimensjoner på VA-anlegg Seniorrådgiver Knut Rasmussen, Kommunal- og regionaldepartementet Spørsmål / diskusjon Kaffepause / utsjekking av rommene (14) Ansvar for skade på VA ledninger under byggearbeider - Skader på VA-anlegg som grenser til en byggeplass - Entreprenørens ansvar for skader på byggherrens VA-anlegg - VA-anlegg langs offentlig vei; skader på veikonstruksjon og VA-anlegg Senioradvokat Andreas Rostveit, Advokatfirma Torkildsen, Tennøe & Co Spørsmål / diskusjon

4 TORsdag 29. november lunsj VANNFORSYNING (15) Beskyttelse av nedbørfelt for vannforsyning gjennom plan- og bygningsloven - Bruk av PBL i praksis for beskyttelse av drikkevann - Rådighetsinnskrenkninger (ikke erstatning) eller ekspropriasjon (erstatning) - Case Jonsvatnet i praksis Juridisk rådgiver Arild Haugen, Trondheim kommune (16) Behovet for å gi forskrift etter drikkevannsforskriftens 4 - Særlig vekt på interkommunale vannverk samt vannverk med nedbørfelt utenfor eierkommunen Advokat Guttorm Jakobsen, Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS Spørsmål / diskusjon / Kaffepause VANNFORURENSING (17) Saksbehandling av forurensningssaker i Oslo kommune - Opprydding i eksisterende utslipp - Bruk og oppfølging av pålegg og andre vedtak - Klagesaker Juridisk rådgiver Anna Maria Pileberg, Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten (18) Nye krav til avløpsnettet - Ny mal for utslippskonsesjoner som inkluderer ledningsnettet - Akkrediteringskravet i utvikling - Overvann/klimatilpasning - Fornyet slamstrategi/revidert gjødselvareregelverk - Miljøkommunesatsingen med maler for god forvaltningspraksis - M.m. Sjefing. Terje Farestveit, Klima- og forurensningsdirektoratet Klif Spørsmål / diskusjon (19) norsk Vanns VA-jusinformasjon En VA-jus-skole på nettet - Hjelp til enkle og vanlige oppgaver - Maler for standardbrev - Miljødatabaser Jurist Elin Riise, Norsk Vann Avslutning / hjemreise

5 Returadresse: Tekna, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Påmelding Telefon: / MILJØMERKET Trykksak 754 Genrell informasjon Kursnummer: Tid: november 2012 Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Påmeldingsfrist: Mandag 12. november Tilrettelagt av: Juridisk spesialrådgiver Ann Janette Hansen, Fredrikstad kommune Kommuneadvokat Hans Tore Hoff, Skedsmo kommune Ass. direktør Toril Hofshagen, Norsk Vann Advokat Guttorm Jakobsen, Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS VA-leder Gunnar Mosevoll, Skien kommune Juridisk rådgiver Anne Maria Pileberg, Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten Rådgiver Kjell Arne Reistad, tidligere kommuneadvokat i Lier kommune Jurist Elin Riise, Norsk Vann Plansjef Terje Wikstrøm, Driftsassistansen i Hedmark Hias IKS Prosjektleder: Sivilingeniør Christen Ræstad Mob.: Administrasjon: Bente Pedersen, Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Tlf.: Deltakeravgift: Kr ,- eks. mva inkl. seminardokumentasjon, ekskl. hotellopphold For deltakelse 1 dag kr ,-. Dagpakke for ikke-boende kr. 689,- pr. dag. Fellesmiddag 28/11 for ikke-boende kr. 750,- inkl. drikke og underholdning. Ovennevnte vil bli fakturert fra Tekna. Vennligst kryss av ved påmelding. Hotel: Deltakere som ankommer den 28/11 betaler helpensjon kr ,- (som inkl. frokost, lunsj, pauseserveringer, fellesmiddag inkl. drikke og underholdning). I tillegg tilkommer dagpakke den 29/11 kr. 689,- (som inkl. lunsj og pauseservering). Tilknytningsdøgnet november kr. 961,- inkl. frokost. Ovennevnte gjøres opp direkte med hotellet ved avreise. Vennligst kryss av ved påmelding. Påmelding: Tekna, Servicesenteret Tlf.: /61 E-post: Avbestilling: Ved avbestilling etter 22. november må full avgift betales. Avbestillingsgebyr kr ,- etter påmeldingsfristens utløp (12/11) og frem til 22/11. Kun skriftlig avbestilling godtas. Arrangør: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening i samarbeid med Norsk Vann BA Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening TEKNA ARBEIDER FOR ET KUNNSKAPSBASERT SAMFUNN. SE TEKNAS MEDLEMSTILBUD PÅ

6 Tekna er en stor arrangør av kurs, konferanser og seminarer innen viktige teknologiske fagområder, samt ledelse. Kursene utvikles av noen av landets fremste fagfolk innenfor sine felt. Det er årlig rundt deltagere på kurs og konferanser arrangert av Tekna. For mer informasjon se

SAMFERDSEL 2011. - Morgendagens samferdsel. 6. 7. Januar 2011, Trondheim. Påmelding: www.kursdagene.no

SAMFERDSEL 2011. - Morgendagens samferdsel. 6. 7. Januar 2011, Trondheim. Påmelding: www.kursdagene.no Påmelding: www.kursdagene.no SAMFERDSEL 2011 - Morgendagens samferdsel 6. 7. Januar 2011, Trondheim SAMFERDSEL 2011 - Morgendagens samferdsel I relativt lang tid har transportpolitikken hatt som målsetning

Detaljer

Praktisk prosjektledelse

Praktisk prosjektledelse Påmelding: www.kursdagene.no Praktisk prosjektledelse Strukturering og planlegging Lederrollen; ledelse og organisering av prosjekter Fallgruver; hvordan håndterer vi disse? 4.-5. januar 2011, Rica Nidelven

Detaljer

Strategiplan 2012-15

Strategiplan 2012-15 Vedtatt på årsmøtet 8. november 2011 1. Innledning 2 2. DiH s vedtekter 2 3. DiH s virksomhet. Medlemmenes behov for tjenester. 2 Generelt 2 Direkte assistanse til de enkelte medlemmer 3 Fellesprosjekter

Detaljer

Nye selvkostregler i 2014

Nye selvkostregler i 2014 Nye selvkostregler i 2014 May Rostad, Kinei AS Vann, avløp og nye rettsregler 2014 26. og 27. november 2014, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen Innhold A. Retningslinjene for beregning av

Detaljer

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Invitasjon til Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Kjære Capitech-bruker Vi i Capitech ser nok en gang fram til å kunne invitere dere til vårt årlige kundeseminar. Vi har i år valgt å legge

Detaljer

Komponer din egen befaring på Fornebulandet under messen Miljø & Teknikk/Kommunalteknikk 13. 15. mai

Komponer din egen befaring på Fornebulandet under messen Miljø & Teknikk/Kommunalteknikk 13. 15. mai 3 2013 Komponer din egen befaring på Fornebulandet under messen Miljø & Teknikk/Kommunalteknikk 13. 15. mai Rekruttering Gang- og sykkelveger Bygger miljøhus NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www.

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester

Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester Norsk Vann Informasjon Resultater 2010 Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester www.bedreva.no Foto: Nina Østergaard Norsk Vanns tilstandsvurdering av VA-tjenestene Vurdering av 61 kommuner

Detaljer

Innst. 504 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:109 S (2012 2013)

Innst. 504 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:109 S (2012 2013) Innst. 504 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Dokument 8:109 S (2012 2013) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Kommunalteknisk samarbeid

Kommunalteknisk samarbeid Kommunalteknisk samarbeid 2013 PROSJEKTRAPPORT Kommunalteknisk samarbeidsutredning (KSU) Lier kommune Røyken kommune Hurum kommune Utarbeidet med bistand fra: Forord Kommunene Lier, Røyken og Hurum har

Detaljer

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 Mai 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Bakgrunn/begrunnelse for utredningen... 4 3.0 Status og fakta... 5 3.1 Nøkkelinformasjon vannforsyning... 5 3.2.

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 TID: KL. 09:00 STED: STJØRDAL RÅDHUS MØTEROM VÆRNES NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Årsberetning 2013. For virksomheten i Norsk vannforening. Etter valget på årsmøtet 20. mars så styresammensetningen slik ut:

Årsberetning 2013. For virksomheten i Norsk vannforening. Etter valget på årsmøtet 20. mars så styresammensetningen slik ut: 1 Norsk vannforening Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Telefon 22 94 75 75 Faks 22 94 75 01 post@vannforeningen.no www.vannforeningen.no Stiftet 29. april 1964 Årsberetning 2013 For virksomheten i Norsk vannforening

Detaljer

FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING

FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING KOMMUNAL 4/2011 TEKNIKK Bygg og eiendom www.kommunalteknikk.no HOVEDORGAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING NKF NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING NKF - KUNNSKAPSDELING FOR ET BEDRE SAMFUNN KOMMUNAL 4/2011

Detaljer

Betongrehabiliteringsdagene 2011

Betongrehabiliteringsdagene 2011 Rev. 4 mars 11 Betongrehabiliteringsdagene 2011 14. 16. mars 2011 Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Oslo 1 Betongrehabiliteringsdagene 2011 OMTALE: For 15. år på rad har Norsk Forening for Betongrehabilitering

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

World Class Maintenance for utførende vedlikeholdspersonell

World Class Maintenance for utførende vedlikeholdspersonell www.nfv.no www.tfsk.no drift & vedlikehold Påmeldingsfrist: Tirsdag 13. januar 2015 World Class Maintenance for utførende vedlikeholdspersonell Modul 1: Tirsdag 3. torsdag 5. februar 2015, Storefjell Resort

Detaljer

Referat fra informasjons- og tegningsmøte for VA-anlegg i Kjøvangen Grevlingen skole lørdag 22. mai 2010 kl 1400

Referat fra informasjons- og tegningsmøte for VA-anlegg i Kjøvangen Grevlingen skole lørdag 22. mai 2010 kl 1400 Referat fra informasjons- og tegningsmøte for VA-anlegg i Kjøvangen Grevlingen skole lørdag 22. mai 2010 kl 1400 Inviterte: Alle eiere av hytter, boliger og tomter i Kjøvangen, samt representanter fra

Detaljer

1-2-2015. Vann og avløpsetaten i eget AS. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Dokumenter for fremtiden. Drikkevannskonkurranse.

1-2-2015. Vann og avløpsetaten i eget AS. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Dokumenter for fremtiden. Drikkevannskonkurranse. 1-2-2015 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Vann og avløpsetaten i eget AS Drikkevannskonkurranse Dokumenter for fremtiden Alvorlige branner Kunnskapsdeling for et bedre samfunn utleiepumper

Detaljer

Økonomikonferansen 2014. Årets møteplass er Hurdalsjøen Hotell & Konferansesenter 23.-24. oktober 2014

Økonomikonferansen 2014. Årets møteplass er Hurdalsjøen Hotell & Konferansesenter 23.-24. oktober 2014 Økonomikonferansen 2014 Årets møteplass er Hurdalsjøen Hotell & Konferansesenter 23.-24. oktober 2014 Økonomikonferansen gir deg muligheten til en unik faglig oppdatering og en oversikt over hvilke muligheter

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

NRLnytt MARS. Under årets generalforsamling 27. mai skal den endelige beslutningen om styrets forslag til navneendring falle.

NRLnytt MARS. Under årets generalforsamling 27. mai skal den endelige beslutningen om styrets forslag til navneendring falle. EN SITUASJONSRAPPORT FRA NORSKE RØRLEGGERBEDRIFTERS LANDSFORENING VVS NRLnytt MARS 1 14 MARS 2014 Fra Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS til Rørentreprenørene Norge? Under årets generalforsamling

Detaljer

Naturskade og kommunens ansvar

Naturskade og kommunens ansvar Vestlandsforsking-notat nr. 9/2008 Naturskade og kommunens ansvar Om status for kommunens rolle og ansvarsområder i forhold til sikring og forebygging mot naturskade Hege Høyer Leivestad Vestlandsforsking,

Detaljer

Jubileumskonferanse 26. - 28. mars 2014 Vestlia Resort Geilo

Jubileumskonferanse 26. - 28. mars 2014 Vestlia Resort Geilo Jubileumskonferanse 26. - 28. mars 2014 Vestlia Resort Geilo Forum for Plan- og bygningsrett har gleden av å invitere til 10-årsjubileum for vårkonferansene! Dette er konferansen der foredragene skal skape

Detaljer

NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no

NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no 11 2012 NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING Pumpehjulet som hopper over driftsproblemene! Flygt Flying N Begrepet selvrensende pumpehjul har

Detaljer

Digitale telenett. - Teleforum på Kursdagene

Digitale telenett. - Teleforum på Kursdagene Påmelding: www.kursdagene.no Digitale telenett - Teleforum på Kursdagene Multimedia, tjenesteutvikling og forretningsmodeller Utvikling av fast og mobilt bredbånd Stråling reell fare eller skremsel? 4.

Detaljer

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Anne Maria Pileberg, juridisk rådgiver i Vann- og avløpsetaten Separate avløpsanlegg i Oslo kommune Omtrent 550

Detaljer

VÅREN NETTVERK KARRIERE UTVIKLING

VÅREN NETTVERK KARRIERE UTVIKLING VÅREN 2014 NETTVERK KARRIERE UTVIKLING Innhold Generell informasjon 4 Kjære medlem av Tekna i Oslo og Akershus 5 Aktivitetskalender for våren 2014 6 ARRANGEMENTER Regionale grupper 12 Fora 13 Karriere

Detaljer