TEKNA KONFERANSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.teknakurs.no TEKNA KONFERANSE"

Transkript

1 TEKNA KONFERANSE Vann, avløp og nye rettsregler 2014 Oppdateringer på regelverket Ny drikkevannsforskrift Regelverk og praksis for overvann og vannskader Utslippstillatelser med vekt på avløpsnettet Kommunens forhold til private VA-aktører Kompetanse, effektivisering og organisering Kontrakter 26. og 27. november 2014, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen kompetanse nettverk karriere

2 Bli oppdatert på nyheter og få presentert praktiske case egnet for alle VA-virksomheter. Delta på Vannbransjens årlige juskonferanse. Bli oppdatert på hvordan kommunene og de øvrige aktørene i vannbransjen må forholde seg til jungelen av lover, forskrifter, rettspraksis og myndigheter. Årets konferanser følger opp tidligere suksesser og belyser følgende: Hva skjer med overvann generelt og store deler av avløpsregelverket som er oppe til vurdering av lovutvalget fra april 2014? Få innsikt i forslag til ny drikkevannsforskrift Hvilke økte krav møter kommunene etter økt fokus på foretaksbøter og sanksjoner ved brudd på utslippsvilkår Bli oppdatert på kommunens forhold til private VA-anlegg etter lov om kommunale vass- og avløpsanlegg fra 2012 ift grensesnitt og eierskap til «private» fellesledninger Nyhet! Benytt deg av «Vannbransjens juridiske verksted», der programkomiteen stilles til disposisjon for spørsmål eller problemstillinger Mål for konferansen: Som deltaker skal du få en kortfattet oversikt og status på aktuelle juridiske problemstillinger. Du skal kunne si «Dette var konkret og nyttig innsikt til min arbeidshverdag». Konferansen er utviklet for: Ledere og ansatte i kommunale, interkommunale og private virksomheter innen vannbransjen Driftsassistanse og konsulenter/veiledere som skal hjelpe de mindre virksomhetene innen vannbransjen Byggesaksbehandlere og andre saksbehandlere i kommunal forvaltning Økonomimedarbeidere som jobber med vann og avløp i kommuner og selskap Rådgivere for vannbransjen Jurister som jobber med vann-, forurensnings- eller vassdragsspørsmål Godkjennings- og tilsynsmyndigheter (Mattilsynet, helsesjefer, fylkesmannens miljøvernavdeling, Miljødirektoratet, Nasjonalt folkehelseinstitutt osv.) Bedrifter og andre som berøres av regelverket for vannbransjen Planmyndigheter Politikere med interesse for vannbransjen, infrastruktur og kommunalteknikk Velkommen til interessante dager på Gardermoen!

3 Onsdag 26. november Registrering av deltakerne m/lett servering Ordstyrer: Sivilingeniør Christen Ræstad, Eget firma Åpning av konferansen/praktiske opplysninger v/ordstyrer RAMMEBETINGELSER FOR VA-SEKTOREN UNDER ENDRING (1) Siste nytt om regelverksutviklingen på vann- og avløpsområdet Juridisk rådgiver Elin Riise, Norsk Vann (2) Dagsaktuelle vanntemaer nasjonalt og internasjonalt: Hvilke endringer kan det gi for norsk regelverk? Direktør Toril Hofshagen, Norsk Vann (3) Hverdagens VA-jus utfordringer Hvilke problemstillinger er gjengangere? Hvordan bør du bruke Norsk Vanns hjelpemidler? Forslag til forbedringer i VA-jusinformasjonen og opplæringen? Virksomhetsleder VA Live Johannessen og avd.leder kunde Helle Marie Buind, Drammen kommune (4) Slik imøtekommer Norsk Vann kommunenes jus-utfordringer Respons på innlegget fra Drammen Utnyttelse av hjemmesidene, søk etter løsninger Råd til de mindre kommunene Juridisk rådgiver Elin Riise, Norsk Vann Lunsj ØKONOMI (5) Nye selvkostregler i 2014 De viktigste nyhetene i retningslinjer H-3 fra Kommunaldepartementet Norsk Vanns veiledning for praktisering av selvkostregelverket Vurderingskriterier for hva som er nødvendige kostnader og hvilke kostnader som IKKE kan finansieres med VA-gebyrene May Rostad, Kinei AS Kaffepause VANNSKADER, DET OBJEKTIVE ANSVARET OG REGRESSKRAV OVERFOR KOMMUNENE (6) Det ulovfestede objektive ansvaret Høyesteretts dom 2014 (Molde) om objektivt ansvar i tillegg til forurensingslovens 24a om manglende kapasitet og vedlikehold Viktige forhold i dommen Advokat Guttorm Jakobsen, Eget firma (7) Saksbehandling av regressaker Dokumentasjon av hendelsene, faktagrunnlag Årsakssammenheng Vilkår overfor huseier for at erstatningsplikt skal foreligge Juridisk spesialrådgiver Ann-Janette Hansen, Fredrikstad kommune (8) Forsikring og forsikringsdata som plangrunnlag for forebygging Prinsipper for skadekostnadsfordeling mellom huseiers forsikringsselskap, kommunen og naturskadepoolen Insitamenter for skadeforebygging Samarbeidsprosjekter mellom forsikringsselskapene og kommunene Mia Ebeltoft, Finans Norge Kaffepause REGELVERKET FOR OVERVANN (9) Lovutvalget for overvann Utvalgets mandat og sammensetning Utvalgets arbeidsprogram og arbeidsform Prioriterte spørsmål Lovutvalgets formann advokat Helge Skaaraas (10) Håndtering av overvann fra urbane veier Rapport 2014 fra Norsk Vann og Vegdirektoratet Dagens bestemmelser og innspill til lovutvalget Alternative scenarier for ansvar og økonomi Sivilingeniør Christen Ræstad, Eget firma Debatt om overvannsansvar og økonomi generelt (11) Verdien av uenighet Uenighet som konstruktivt virkemiddel Direktør Knut Olav Åmås, Fritt Ord Slutt for dagen VA-juridisk verksted Programkomiteen er til disposisjon for spørsmål fra deltakerne Aperitif, fellesmiddag og underholdning

4 Torsdag 27.november Ordstyrer: Sivilingeniør Christen Ræstad, Eget firma DRIKKEVANNSFORSKRIFTEN (12) Forslag til ny drikkevannsforskrift De viktigste endringene Konsekvenser for vannverkseierne Seniorrådgiver Line Ruden, Mattilsynet KOMMUNENS FORHOLD TIL PRIVATE VA-AKTØRER (13) Kommunens plikt til å overta VA-anlegg Overtakelse etter plan- og bygningslovens 18-1 Avgjørelse fra Sivilombudsmannen Jurist / fagansvarlig VA-forvaltning Sissel Aasebø, Askøy kommune Kaffepause / utsjekking av rommene (14) Grensesnitt mellom kommunale og private VA-anlegg. Konsekvensene av lov om kommunale vassog avløpsanlegg Hvor omfattende kan et privat anlegg være før det blir en hovedledning som må være «eigd av kommunen»? Tilknytning til lange «private» VA-ledninger, også når ledningene er lagt for offentlige bygg Eksempler på praktiske problemstillinger ved utvidelser og endringer i samvirker Spørsmål og provokasjoner fra ordstyrer til Elin Riise og Guttorm Jakobsen (15) Plan- og bygningslovens sanksjonsmidler Oppfølging av tilsyn på vann- og avløpsanlegg Forholdet til tekniske krav Forholdet til krav i kommunenes abonnementsvilkår Advokatfullmektig Jannike Nilsen, Advokatfirma Torkildsen & Co Lunsj UTSLIPPSTILLATELSER (16) Utslippstillatelser Hvor ble det av den resipientorienterte tilnærmingen? Detaljeringsgrad Krav til dokumentasjon Myndighetene anmeldte HIAS slipes knivene? Overløp på renseanlegg: Hva er tillatt og hva er straffbart? Hva er avvik mht. regnvannsoverløp? Fylkesmannen som myndighet for forurenset overvann Sjefingeniør Terje Farestveit, Miljødirektoratet Kaffepause KOMPETANSE, EFFEKTIVISERING OG ORGANISERING AV VA-VIRKSOMHETEN (17) Forandringer og forbedringer i kommunene Kommunestrukturreformen skal vi avvente den? Kompetanse og stordriftsorganisering Kommunen som selger av tjenester Sivilingeniør Christen Ræstad (18) GIVAS utvides fra 2 til 4 kommuner Erfaringer med samlet ansvar helt ut til abonnentene Vegdrift kombinert med VA-driften i Kongsvinger Daglig leder Thomes Trømborg, Glåmdalen Interkommunale Vann- og avløpsselskap IKS KONTRAKTER (19) Betaling for nedkortet kontraktsomfang Høyesterettsdom i tvist mellom entreprenør og Arendal kommune Kommunens kontraktsoppfølging Jurist Ingunn Thomassen, Arendal kommune Avslutning / hjemreise

5 Generell informasjon Programkomite: Juridisk spesialrådgiver Ann Janette Hansen, Fredrikstad kommune Kommuneadvokat Hans Tore Hoff, Skedsmo kommune Advokat Guttorm Jakobsen, Eget firma Overingeniør Gunnar Mosevoll, Skien kommune Juridisk rådgiver Anne Maria Pileberg, Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten Rådgiver Kjell Arne Reistad, tidligere kommuneadvokat i Lier kommune Juridisk rådgiver Elin Riise, Norsk Vann Plansjef Terje Wikstrøm, Driftsassistansen i Hedmark Hias IKS Tid/sted: 26. og 27. november 2014 Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Prosjektleder: Sivilingeniør Christen Ræstad Mob.: Administrasjon: Prosjektleder Bente Pedersen, Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Tlf.: Deltakeravgift: Kr ,- (+mva) inkl. konferansedokumentasjon, ekskl. hotellopphold For deltakelse 1 dag kr 3 300,- (+mva). Dagpakke for ikke-boende kr 660,- pr. dag som inkl. lunsj og pauseserveringer m/drikke. Fellesmiddag 26. november for ikke-boende kr 720,- inkl. drikke og underholdning. Ovennevnte vil bli fakturert fra Tekna. Vennligst kryss av ved påmelding. Hotel: Deltakere som ankommer den 26. november betaler helpensjon kr 2 200,- (som inkl. frokost, lunsj, pauseserveringer og fellesmiddag m/underholdning). I tillegg tilkommer dagpakke den 27. november kr 660,- (som inkl. lunsj og pauseservering). Tilknytningsdøgnet 25. og 26. november kr 1 080,- inkl. frokost. Ovennevnte gjøres opp direkte med hotellet ved avreise. Vennligst kryss av ved påmelding. Ved avbestilling viser vi til gjeldende påmeldingsregler som ligger på Kun skriftlig avbestilling.

6 Returadresse: Tekna PB 2312 Solli 0201 Oslo Påmelding: (+47) Kurs id: Dato og sted: 26. og 27. november 2014, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen Påmeldingsfrist: Mandag 10. november 2014 Kontakterson: Bente Pedersen Tlf: E-post: Kontaktinfo Tekna: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Servicesenteret Postboks 2312, Solli 0201 Oslo Telefon: (+47) Kommende kurs Kvalitetsarbeid og utvikling av avløpssektoren 8. og 9. januar 2015, Kursdagene i Trondheim Infrastrukturdagene og 25. mars, Trondheim Kritisk samfunnsstruktur tilstandsvurdering og ledningsfornyelse 21. og 22. april, Gardermoen Vannforsyningsdagene og 11. juni, Trondheim Tekna er en stor utvikler og arrangør av kurs, konferanser og seminarer innen viktige teknologiske fagområder. Tekna jobber målrettet for å sikre kompetanseutvikling og skape de beste møteplassene for norsk arbeidsliv og ulike kunnskapsmiljøer. Tekna har også et bredt tilbud innen lederskap og personlig utvikling. Tekna arbeider for et kunnskapsbasert samfunn. Se Teknas medlemstilbud på

Nye selvkostregler i 2014

Nye selvkostregler i 2014 Nye selvkostregler i 2014 May Rostad, Kinei AS Vann, avløp og nye rettsregler 2014 26. og 27. november 2014, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen Innhold A. Retningslinjene for beregning av

Detaljer

SAMFERDSEL 2011. - Morgendagens samferdsel. 6. 7. Januar 2011, Trondheim. Påmelding: www.kursdagene.no

SAMFERDSEL 2011. - Morgendagens samferdsel. 6. 7. Januar 2011, Trondheim. Påmelding: www.kursdagene.no Påmelding: www.kursdagene.no SAMFERDSEL 2011 - Morgendagens samferdsel 6. 7. Januar 2011, Trondheim SAMFERDSEL 2011 - Morgendagens samferdsel I relativt lang tid har transportpolitikken hatt som målsetning

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Praktisk prosjektledelse

Praktisk prosjektledelse Påmelding: www.kursdagene.no Praktisk prosjektledelse Strukturering og planlegging Lederrollen; ledelse og organisering av prosjekter Fallgruver; hvordan håndterer vi disse? 4.-5. januar 2011, Rica Nidelven

Detaljer

Strategiplan 2012-15

Strategiplan 2012-15 Vedtatt på årsmøtet 8. november 2011 1. Innledning 2 2. DiH s vedtekter 2 3. DiH s virksomhet. Medlemmenes behov for tjenester. 2 Generelt 2 Direkte assistanse til de enkelte medlemmer 3 Fellesprosjekter

Detaljer

Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester

Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester Norsk Vann Informasjon Resultater 2010 Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester www.bedreva.no Foto: Nina Østergaard Norsk Vanns tilstandsvurdering av VA-tjenestene Vurdering av 61 kommuner

Detaljer

Kommunalteknisk samarbeid

Kommunalteknisk samarbeid Kommunalteknisk samarbeid 2013 PROSJEKTRAPPORT Kommunalteknisk samarbeidsutredning (KSU) Lier kommune Røyken kommune Hurum kommune Utarbeidet med bistand fra: Forord Kommunene Lier, Røyken og Hurum har

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

Betongrehabiliteringsdagene 2011

Betongrehabiliteringsdagene 2011 Rev. 4 mars 11 Betongrehabiliteringsdagene 2011 14. 16. mars 2011 Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Oslo 1 Betongrehabiliteringsdagene 2011 OMTALE: For 15. år på rad har Norsk Forening for Betongrehabilitering

Detaljer

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Invitasjon til Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Kjære Capitech-bruker Vi i Capitech ser nok en gang fram til å kunne invitere dere til vårt årlige kundeseminar. Vi har i år valgt å legge

Detaljer

Årsberetning 2013. For virksomheten i Norsk vannforening. Etter valget på årsmøtet 20. mars så styresammensetningen slik ut:

Årsberetning 2013. For virksomheten i Norsk vannforening. Etter valget på årsmøtet 20. mars så styresammensetningen slik ut: 1 Norsk vannforening Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Telefon 22 94 75 75 Faks 22 94 75 01 post@vannforeningen.no www.vannforeningen.no Stiftet 29. april 1964 Årsberetning 2013 For virksomheten i Norsk vannforening

Detaljer

Økonomi Hurum Drift. Driftsenheten. Økonomisjef Prosjektet

Økonomi Hurum Drift. Driftsenheten. Økonomisjef Prosjektet KSU Lier- - Hurum REFERAT FRA GRUPPE-ARBEIDENE PÅ WORKSHOP 070503 Referent: Svein Aannestad, Kinei Formål med workshopen Formålet med workshopen var å drøfte alternativee samarbeidsmodeller som Kinei har

Detaljer

Komponer din egen befaring på Fornebulandet under messen Miljø & Teknikk/Kommunalteknikk 13. 15. mai

Komponer din egen befaring på Fornebulandet under messen Miljø & Teknikk/Kommunalteknikk 13. 15. mai 3 2013 Komponer din egen befaring på Fornebulandet under messen Miljø & Teknikk/Kommunalteknikk 13. 15. mai Rekruttering Gang- og sykkelveger Bygger miljøhus NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www.

Detaljer

VÅREN NETTVERK KARRIERE UTVIKLING

VÅREN NETTVERK KARRIERE UTVIKLING VÅREN 2015 NETTVERK KARRIERE UTVIKLING KJÆRE MEDLEM AV TEKNA I OSLO OG AKERSHUS! Som medlem i Oslo og Akershus har du muligheten til å benytte deg av vårt store gratistilbud, både til faglig og personlig

Detaljer

Forsikring og forsikringsdata som plangrunnlag for forebygging. mia.ebeltoft@fno.no

Forsikring og forsikringsdata som plangrunnlag for forebygging. mia.ebeltoft@fno.no Forsikring og forsikringsdata som plangrunnlag for forebygging mia.ebeltoft@fno.no VA juss, Tekna 26. nov.2014 1 Klimaendringene og skadebildet 2 Dette er dagens situasjon. Klimaendringen tilsier minst

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 TID: KL. 09:00 STED: STJØRDAL RÅDHUS MØTEROM VÆRNES NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

VÅREN NETTVERK KARRIERE UTVIKLING

VÅREN NETTVERK KARRIERE UTVIKLING VÅREN 2014 NETTVERK KARRIERE UTVIKLING Innhold Generell informasjon 4 Kjære medlem av Tekna i Oslo og Akershus 5 Aktivitetskalender for våren 2014 6 ARRANGEMENTER Regionale grupper 12 Fora 13 Karriere

Detaljer

Kurskatalogen 2009 når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller!

Kurskatalogen 2009 når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller! Kurskatalogen 2009 når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller! Verdt å vite - side 5 Fagdager i Norge - side 15 Fagdager i utlandet - side 37 Enkeltstående kurs - side 45 Emnebeskrivelser - side 69 www.narf.no

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN RENNESØY KOMMUNE FEBRUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang.

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere prosess LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE NSFs Utgave nr. 1 2009 2. årgang Leder Innhold Den MeYYYYYYYY nødvendige samtalen aet en farbar vei? Idébanken

Detaljer

Vil en studietur koblet med KS-konferansen føre til at deltakerne velger bort Servicekonferansen?

Vil en studietur koblet med KS-konferansen føre til at deltakerne velger bort Servicekonferansen? Styremøte nr. 3 2004 Tilstede : Liva Aronsen, Eva Kristin Lian, Elin Brede Kristiansen, Olav Dombu, Sture Medby (vara), Toril Reitan (vara) og Svein Erik Skjønnås Forfall : Kari Austenå, Jan Petter Bergan

Detaljer

Referat fra fagmøte om forsikring og naturskade 4. februar 2010 Sted: Klima- og forurensningsdirektoratet, Strømsveien 96, Oslo Møteramme: 10.00-15.

Referat fra fagmøte om forsikring og naturskade 4. februar 2010 Sted: Klima- og forurensningsdirektoratet, Strømsveien 96, Oslo Møteramme: 10.00-15. Referat fra fagmøte om forsikring og naturskade 4. februar 2010 Sted: Klima- og forurensningsdirektoratet, Strømsveien 96, Oslo Møteramme: 10.00-15.00 Deltagere: Fred Nilsen Anne Marie Landsverk Holst

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Trondheim kommunerevisjon Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Sammendrag Bestilling og problemstilling Kontrollkomiteen i Trondheim bestilte 14. mars 2013 en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

VA-konferansen 2013 Driftsassistansen i Møre og Romsdal 31. mars 2013. Med fokus på VA-opprydding i spredt bebyggelse. Gjertrud Eid, Norsk Vann BA

VA-konferansen 2013 Driftsassistansen i Møre og Romsdal 31. mars 2013. Med fokus på VA-opprydding i spredt bebyggelse. Gjertrud Eid, Norsk Vann BA VA-konferansen 2013 Driftsassistansen i Møre og Romsdal 31. mars 2013 Med fokus på VA-opprydding i spredt bebyggelse 1 Gjertrud Eid, Norsk Vann BA Dagsorden Hvorfor er dette viktig? Praktiske råd og tips

Detaljer

Agresso Brukerkonferanse 2009

Agresso Brukerkonferanse 2009 Meld deg på før 1. juli og vinn reisegavekort Agresso Brukerkonferanse 2009 HAMAR 20. - 22. september 2009 AGRESSO BRUKERFORENING Den blå tråden Velkommen til Agresso Brukerkonferanse 2009 Årets konferanse

Detaljer

Kommunerevisoren. Her er mannen som knekket Terra-koden

Kommunerevisoren. Her er mannen som knekket Terra-koden Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr 1 2008 63. årgang Her er mannen som knekket Terra-koden Les også om praktiske konsekvenser av at likviditets reserven fjernes, ny standard for nedskrivninger og revisjon

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22 NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22 Velholdte bygninger gir mer til alle Om eiendomsfor valtningen i kommunesektoren Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 21. november 2003. Avgitt

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

1-2-2015. Vann og avløpsetaten i eget AS. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Dokumenter for fremtiden. Drikkevannskonkurranse.

1-2-2015. Vann og avløpsetaten i eget AS. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Dokumenter for fremtiden. Drikkevannskonkurranse. 1-2-2015 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Vann og avløpsetaten i eget AS Drikkevannskonkurranse Dokumenter for fremtiden Alvorlige branner Kunnskapsdeling for et bedre samfunn utleiepumper

Detaljer