Transportog trafikkanalyser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Transportog trafikkanalyser"

Transkript

1 TEKNA KONFERANSE Transportog trafikkanalyser Overordnet planlegging Bymiljøavtaler og arealbruksutvikling i by områdene Gods- og næringstransport Nasjonal sykkel- og gåstrategi 8. og 9. april 2014, Ingeniørenes Hus, Oslo kompetanse nettverk karriere

2 Transport- og trafikkanalyser Arbeidet med Nasjonal transportplan har startet opp. Transportanalyser vil være sentralt i dette arbeidet. Nasjonal transportplan vil legge føringer for utviklingen av samferdsel i Norge i den kommende planleggingen. Seminaret tar derfor utgangspunkt i pågående og kommende arbeid med Nasjonal transportplan. Vi vil belyse temaer som blir viktige i det kommende planarbeidet, og programmet spenner over følgende temaer: Overordnet planlegging med eksempler fra pågående utredninger. Vi vil gi et utfyllende bilde på hva konseptvalgutredninger er og hvordan de gjennomføres. Bymiljøavtaler og arealbruksutvikling i by områdene, med eksempler fra byer av ulik størrelse. Gods- og næringstransport Nasjonal sykkel- og gåstrategi, med presentasjon av alternative metoder til de mer tradisjonelle transportmodellene. Hvordan budskap kommuniseres overfor beslutningsrelevante problemstillinger, med eksempler på hvordan dette best kan formidles. Vi ønsker å trekke frem noen alternative verktøy til transportmodellene som vil være nyttige i arbeidet med analysene i Nasjonal transportplan, og legger opp til to dager med nettverksbygging og erfaringsutveksling. Velkommen! Seminaret tar utgangspunkt i pågående og kommende arbeid med Nasjonal transportplan.

3 Tirsdag 8. april Registrering av deltakerne m/lett servering Møteleder: Oskar A. Kleven, Velkommen, praktiske opplysninger v/møteleder NTP (1) Ny NTP? Orientering om arbeidet med utforming av ny nasjonal transportplan i lys av Sundvollen erklæringen Kjell Rosanoff, Samferdselsdepartementet (2) Transportetatenes arbeid med Nasjonal transportplan Transportetatenes arbeid presenteres, arbeidsgrupper og tidsplan Prosjektet «Bred godsanalyse», gis en overordnet presentasjon Rolf Helge Grønås, Statens vegvesen OVERORDNET PLANLEGGING (3) Hva er konseptvalgutredning? Kort orientering om konseptvalgutredning og kvalitetssikring 1 og 2 Jan A. Martinsen, Lunsj Møteleder: Linda Alfheim, Norconsult AS (4) KVU - KS1 og KS2 Orientering fra Concept programmet Gro Holst Volden, Forskningssjef i Concept programmet (5) Samfunnsøkonomiske beregninger i Konseptvalgutredningene Hvordan ivaretas arbeidet med samfunnsøkonomiske analyser i konseptvalgutredningene og i kvalitetssikringsprosessen Kjell Werner Johansen, Transportøkonomisk Institutt Kaffepause (6) Klimaeffektiv kollektivsatsing Planlegger vi for gjennomsnittstrafikanten eller målrettet mot ulike byområder? Verdsettingsundersøkelse som grunnlag for å vurdere alternative strategier for å effektivisere kollektivtilbudet. Ingunn Opheim Ellis, Urbanet Analyse (7) Konseptvalgutredningen «KVU Oslo-Navet» Norges mest kompliserte byprosjekt? Et nyoppstartet prosjekt som skal definere fremtidens transportbehov i hovedstadsområdet og foreslå løsninger Terje Grytbakk, Jernbaneverket KOMMUNIKASJON (8) Kommunikasjon og beslutninger Trafikale analyser Hvor gode er vi til å kommunisere sammenhenger og resultater på en lettfattelig måte? Tor Atle Odberg, Citiplan AS GODSANALYSER Møteleder: Oskar A. Kleven, (9) Gods i by Utfordringer Eksempler fra norske byer og fra utlandet Toril Presttun, (10) Næringstransport i by hvordan legge til rette for næringstransporten? For og i mot næringstransport i by hvordan få til gode vilkår? Erling Sæther, Logistikk- og Transportindustriens Landsforening Spørsmål/diskusjon Slutt for dagen Aperitiff Fellesmiddag

4 Onsdag 9. april TILTAK I BYPAKKER Møteleder: Oskar A. Kleven, (11) Bymiljøavtaler samordning av satsing i byområdene Alberte Ruud og Sari Wallberg, (12) Bypakker i mellomstore byer eksempel fra Kristiansund Steinar Simonsen, Statens vegvesen Region midt Kaffepause (13) Kommuneplanens arealdel som grunnlag for bymiljøavtaler I hvilken grad vil dagens kommuneplaner bidra til at trafikkveksten tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange? Hvordan kan de kommunale planene forbedres? Hvordan regne på transportmessige konsekvenser av tiltak i kommuneplanen? Hvordan kan kommuneplanens arealdel kobles til bymiljøavtalene? Rune Opheim, Civitas as (14) Nasjonal sykkelstrategi hvordan få flere til å sykle? Hvordan skal vi få til å øke andel syklister fra 4 % til 8 % Hvilken strategi skal velges og er vi på vei mot målet? Marit Espeland, Møteleder: Linda Alfheim, Norconsult AS (15) Sykkelsatsingen i Oslo utfordringer og muligheter Hvordan løse utfordringene knyttet til økt bruk av sykkel? Hvordan oppnår vi bedre sykkelinfrastruktur? Hvordan prioriterer vi mellom ulike sykkeltiltak? Rune Gjøs, sykkeldirektør Oslo kommune Kaffepause (16) Nasjonal gåstrategi hvordan kan vi gå mer? Økt helseeffekt og godt miljø ved redusert bilbruk Hvilke mål har Statens vegvesen for å øke antall gående i Norge? Guro Berge, (17) Alternative analysemetoder i kombinasjon med transportmodellene Uttesting av nye metoder i «Metode 21» Arne Stølan, Jernbaneverket Spørsmål/diskusjon Slutt/hjemreise Lunsj

5 Generell informasjon Programkomite: Linda Alfheim, Norconsult AS Børge Bang, Statens vegvesen, Region midt Oskar A. Kleven, Anne Ogner, Trude Tørset, SINTEF Teknologi og samfunn Prosjektleder: Bente Pedersen, Tlf.: E-post: Tid/sted: april 2014 Ingeniørenes Hus, Oslo Påmeldingsfrist: Fredag 21. mars Deltakeravgift: Kr 5 900,- + mva for medlemmer av Tekna og kr 6 900,- + mva for ikke-medlemmer inkl. seminardokumentasjon, lunsj og pauseserveringer. Overnatting: De deltakerne som ønsker overnatting i forbindelse med seminaret, må selv besørge dette. Forslag til hotell som ligger 5-10 min. gange fra Ingeniørenes Hus er: Thon Hotel Vika Atrium tlf.: Scandic Hotel KNA tlf.: Radisson Blu Hotel Scandinavia tlf.: Påmelding: Servicesenteret Tlf.: E-post: Avbestilling: Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp (21. mars) faktureres et gebyr på kr 1 200,-. Full avgift vil bli fakturert ved avbestilling etter 3. april. Kun skriftlig avbestilling godtas. Arrangør:

6 Returadresse: Tekna PB 2312 Solli 0201 Oslo Påmelding: (+47) Prosjekt ID: Tid og sted: 8. og 9. april 2014, Ingeniørenes Hus, Oslo Prosjektleder: Bente Pedersen Telefon: (+47) E-post: Pris for deltakelse Tekna medlem kr 5 900,- (+ mva) Ikke-medlem kr 6 900,- (+ mva) Inkl. seminardokumentasjon, lunsj og pauseserveringer. Kontaktinfo Tekna: Servicekontoret Postboks 2312, Solli 0201 Oslo Telefon: (+47) Kommende kurs En blågrønn fremtid Byutvikling, overvannshånd og vegproblematikk 14. og 15. oktober, Gardermoen Vegdrift og 4. november 2014, Trondheim Effektberegninger i bynære strøk 2. og 3. desember, Oslo Tekna er en stor utvikler og arrangør av kurs, konferanser og seminarer innen viktige teknologiske fagområder. Tekna jobber målrettet for å sikre kompetanseutvikling og skape de beste møteplassene for norsk arbeidsliv og ulike kunnskapsmiljøer. Tekna har også et bredt tilbud innen lederskap og personlig utvikling. Tekna arbeider for et kunnskapsbasert samfunn. Se Teknas medlemstilbud på

sommerdrift Vegdekker, graving i veg og drenering HMS/arbeidsvarsling Bruer Renhold 3. og 4. november 2014, Britannia Hotel, TRONDHEIM

sommerdrift Vegdekker, graving i veg og drenering HMS/arbeidsvarsling Bruer Renhold 3. og 4. november 2014, Britannia Hotel, TRONDHEIM TEKNA KONFERANSE www.teknakurs.no Vegdrift 2014 sommerdrift Vegdekker, graving i veg og drenering HMS/arbeidsvarsling Bruer Renhold 3. og 4. november 2014, Britannia Hotel, TRONDHEIM kompetanse nettverk

Detaljer

Drift av avløpsledningsnett

Drift av avløpsledningsnett TEKNA KONFERANSE www.teknakurs.no/intconf Drift av avløpsledningsnett fra hendelsesbasert oppfølging til planlagt drift og tilstandsbasert vedlikehold 6. og 7. mai 2014, Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Detaljer

Vegteknologi 2015. kompetanse nettverk karriere TEKNA KONFERANSE. www.tekna.no. Metoder Påkjenninger Dimensjonering Valg av materialer

Vegteknologi 2015. kompetanse nettverk karriere TEKNA KONFERANSE. www.tekna.no. Metoder Påkjenninger Dimensjonering Valg av materialer TEKNA KONFERANSE www.tekna.no Vegteknologi 2015 Metoder Påkjenninger Dimensjonering Valg av materialer 10. og 11. mars 2015, Britannia Hotel, Trondheim kompetanse nettverk karriere Tekna Teknisk-naturvitenskapelig

Detaljer

Blå-grønne verdier vårt ansvar!

Blå-grønne verdier vårt ansvar! TEKNA KONFERANSE www.teknakurs.no Blå-grønne verdier vårt ansvar! - Hvordan skape levende byer og tettsteder? 14. og 15. oktober 2014, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen Konferansen henvender

Detaljer

Infrastrukturdagene 2015

Infrastrukturdagene 2015 TEKNA KONFERANSE www.tekna.no Infrastrukturdagene 2015 Fremtidsutsikter/utfordringer Risiko for kritisk infrastruktur Rekruttering Bredbåndsutbygging Ledninger i grunnen Eksempler 24. 25. mars 2015, Rica

Detaljer

Kvalitetsarbeid og utvikling

Kvalitetsarbeid og utvikling www.kursdagene.no Kursdagene i Trondheim 2015 faglig utvikling og nettverksbygging Kvalitetsarbeid og utvikling av avløpssektoren Historikk og fremtid Rammebetingelser Praktisk kvalitetssikring i avløpssektoren

Detaljer

SAMFERDSEL 2011. - Morgendagens samferdsel. 6. 7. Januar 2011, Trondheim. Påmelding: www.kursdagene.no

SAMFERDSEL 2011. - Morgendagens samferdsel. 6. 7. Januar 2011, Trondheim. Påmelding: www.kursdagene.no Påmelding: www.kursdagene.no SAMFERDSEL 2011 - Morgendagens samferdsel 6. 7. Januar 2011, Trondheim SAMFERDSEL 2011 - Morgendagens samferdsel I relativt lang tid har transportpolitikken hatt som målsetning

Detaljer

www.teknakurs.no TEKNA KONFERANSE

www.teknakurs.no TEKNA KONFERANSE TEKNA KONFERANSE www.teknakurs.no Vann, avløp og nye rettsregler 2014 Oppdateringer på regelverket Ny drikkevannsforskrift Regelverk og praksis for overvann og vannskader Utslippstillatelser med vekt på

Detaljer

BYOMFORMING 2011. Arealbruk og kollektivtransport i et regionalt og lokalt perspektiv. Hvor godt lykkes vi? Påmelding: www.kursdagene.

BYOMFORMING 2011. Arealbruk og kollektivtransport i et regionalt og lokalt perspektiv. Hvor godt lykkes vi? Påmelding: www.kursdagene. Påmelding: www.kursdagene.no BYOMFORMING 2011 Arealbruk og kollektivtransport i et regionalt og lokalt perspektiv. Hvor godt lykkes vi? 4. 5. januar 2011, Trondheim BYOMFORMING 2011 Arealbruk og kollektivtransport

Detaljer

Infrastrukturdagene2011 Vei, asfalt, rør og kabler. i veien for hverandre. 9.-10.februar 2011, Gardermoen

Infrastrukturdagene2011 Vei, asfalt, rør og kabler. i veien for hverandre. 9.-10.februar 2011, Gardermoen Infrastrukturdagene2011 Vei, asfalt, rør og kabler. i veien for hverandre 9.-10.februar 2011, Gardermoen Infrastrukturdagene 2011 Vei, asfalt, rør og kabler... i veien for hverandre Samfunnsperspektivet

Detaljer

Elbiler og hybridbiler

Elbiler og hybridbiler Påmelding: www.kursdagene.no Elbiler og hybridbiler batterier og nettleveranse Elektrifisering av veitransporten - hvordan stimuleres utviklingen og markedet? Kapasitet hos strømleverandørene, levering

Detaljer

Prosjektøkonomi for ikke-økonomer

Prosjektøkonomi for ikke-økonomer Påmelding: www.kursdagene.no Prosjektøkonomi for ikke-økonomer Hva påvirker lønnsomheten i prosjektet? Hvordan styre et prosjekt fra et økonomisk perspektiv? Hvordan ta riktige beslutninger for god resultatoppnåelse?

Detaljer

Påmelding: www.kursdagene.no. Moderne vedlikehold. 6. 7. Januar 2011, Trondheim

Påmelding: www.kursdagene.no. Moderne vedlikehold. 6. 7. Januar 2011, Trondheim Påmelding: www.kursdagene.no Moderne vedlikehold 6. 7. Januar 2011, Trondheim Moderne vedlikehold Kursets mål er å presentere trender, moderne vedlikeholdskonsepter, metoder, teknikker og praktiske løsninger

Detaljer

Infrastrukturdagene2010 Vei, asfalt, rør og kabler. i veien for hverandre. 10. - 11. februar 2010, Bergen

Infrastrukturdagene2010 Vei, asfalt, rør og kabler. i veien for hverandre. 10. - 11. februar 2010, Bergen Infrastrukturdagene2010 Vei, asfalt, rør og kabler. i veien for hverandre 10. - 11. februar 2010, Bergen Infrastrukturdagene 2010 Vei, asfalt, rør og kabler... i veien for hverandre Samfunnsperspektivet

Detaljer

Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning med fokus på offentlig sektor

Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning med fokus på offentlig sektor Påmelding: www.kursdagene.no Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning med fokus på offentlig sektor 6. 7. januar 2011, Trondheim NBEF NORGES BYGG- OG EIENDOMSFORENING NORWEGIAN FACILITIES MANAGEMENT ASSOCIATION

Detaljer

God prosjekteringsledelse

God prosjekteringsledelse Påmelding: www.kursdagene.no God prosjekteringsledelse et viktig kompetanseområde 4. 5. januar 2011, Trondheim God prosjekteringsledelse et viktig kompetanseområde God styring og kontroll med prosjekteringsfasene

Detaljer

28. - 29. november 2012, Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen. Vann, avløp og nye rettsregler 2012

28. - 29. november 2012, Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen. Vann, avløp og nye rettsregler 2012 28. - 29. november 2012, Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Vann, avløp og nye rettsregler 2012 Vann, avløp og nye rettsregler 2012 Lovverk og juridiske vannspørsmål er stadig på dagsordenen. VA-juskonferansen

Detaljer

4. - 6. juni 2013, Clarion Hotel Ernst, Kristiansand. Vannforsyningsdagene 2013

4. - 6. juni 2013, Clarion Hotel Ernst, Kristiansand. Vannforsyningsdagene 2013 4. - 6. juni 2013, Clarion Hotel Ernst, Kristiansand Vannforsyningsdagene 2013 Vannforsyningsdagene 2013 Vannforsyningsdagene er en viktig arena for oppdatering av vannforsyningskompetansen i full bredde.

Detaljer

CO 2. konferansen 2015. Teknas årlige møteplass innen CCS. kompetanse nettverk karriere. www.kursdagene.no

CO 2. konferansen 2015. Teknas årlige møteplass innen CCS. kompetanse nettverk karriere. www.kursdagene.no www.kursdagene.no Kursdagene i Trondheim 2015 faglig utvikling og nettverksbygging CO 2 konferansen 2015 Teknas årlige møteplass innen CCS Klimapolitikk og paneldebatt Rammebetingelser Pågående prosjekter

Detaljer

Byggeledelse anno 2011

Byggeledelse anno 2011 Påmelding: www.kursdagene.no Byggeledelse anno 2011 - med utgangspunkt i NS 8403 6. 7. januar 2011, Trondheim Byggeledelse anno 2011 - med utgangspunkt i NS 8403 Byggelederrollen er sentral under gjennomføringen

Detaljer

Praktisk prosjektledelse

Praktisk prosjektledelse Påmelding: www.kursdagene.no Praktisk prosjektledelse Strukturering og planlegging Lederrollen; ledelse og organisering av prosjekter Fallgruver; hvordan håndterer vi disse? 4.-5. januar 2011, Rica Nidelven

Detaljer

CO 2. konferansen 2015. Teknas årlige møteplass innen CCS. kompetanse nettverk karriere. www.kursdagene.no

CO 2. konferansen 2015. Teknas årlige møteplass innen CCS. kompetanse nettverk karriere. www.kursdagene.no www.kursdagene.no Kursdagene i Trondheim 2015 faglig utvikling og nettverksbygging CO 2 konferansen 2015 Teknas årlige møteplass innen CCS Klimapolitikk og paneldebatt Rammebetingelser Pågående prosjekter

Detaljer

Bli superbruker i Excel Sett sammen din egen kursserie Styrk din kompetanse i Office programmene Flere nivåer - velg det som passer

Bli superbruker i Excel Sett sammen din egen kursserie Styrk din kompetanse i Office programmene Flere nivåer - velg det som passer www.tekna.no/office Lær effektive hurtigtaster nå! Egen «riv ut» side til deg! Teknas IT kurs kompetanse nettverk karriere Bli superbruker i Excel Sett sammen din egen kursserie Styrk din kompetanse i

Detaljer

Fra nav til nettverk 13. august 2015

Fra nav til nettverk 13. august 2015 Fra nav til nettverk 13. august 2015 Side 2 KVU Oslo-Navet har utviklet mulige tiltak for det området i og rundt Oslo som kan betjenes eller betjenes av lokaltog (markert med lyserødt), med hovedvekt på

Detaljer

Folkehelsekonferansen 2014

Folkehelsekonferansen 2014 Folkehelsekonferansen 2014 Helsefremmende lokalsamfunn VISJON PLANLEGGE ORGANISERE GJENNOMFØRE FORMÅL I et helsefremmende lokalsamfunn går folks trivsel og levekår hånd i hånd med en bærekraftig utvikling.

Detaljer

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid Kurs for tillitsvalgte 2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Fullstendig oversikt over alle kurs og arrangementer, samt program og påmelding finner

Detaljer

«Troms fylkeskommunes prioriteringer i Nasjonal transportplan» Ivar B. Prestbakmo Fylkesråd for Samferdsel og miljø (SP)

«Troms fylkeskommunes prioriteringer i Nasjonal transportplan» Ivar B. Prestbakmo Fylkesråd for Samferdsel og miljø (SP) «Troms fylkeskommunes prioriteringer i Nasjonal transportplan» Ivar B. Prestbakmo Fylkesråd for Samferdsel og miljø (SP) arvik 9. mars 2015 Fylkesvegene i tungt forfall Kritisk høyt forfall, på mellom

Detaljer

NTP Nasjonal sykkelstrategi

NTP Nasjonal sykkelstrategi NTP Nasjonal sykkelstrategi Kurs i sykkelhåndboka og planlegging av veganlegg for sykkeltrafikk, Hamar 12.-13. oktober 2011 Marit Espeland, Vegdirektoratet SVVs oppgaver mht sykkel Nasjonal transportplan

Detaljer

Gass- og energiteknologi 2010 Energiløsninger for et bærekraftig samfunn Framføring og bruk av naturgass CO2 håndtering Andre energi-teknologier

Gass- og energiteknologi 2010 Energiløsninger for et bærekraftig samfunn Framføring og bruk av naturgass CO2 håndtering Andre energi-teknologier Gass- og energiteknologi 2010 Energiløsninger for et bærekraftig samfunn Framføring og bruk av naturgass CO2 håndtering Andre energi-teknologier 8. 9. juni 2010, Langesund Tekna Telemark og Vestfold avdelinger

Detaljer

Utfordringer for framtidens transportsystem

Utfordringer for framtidens transportsystem Utfordringer for framtidens transportsystem Hovedrapport fra analyse- og strategifasen 25. februar 2015 Forord Transportetatene og Avinor er i Retningslinje 1 for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018

Detaljer