Bærekraftig reiseliv og. Ingunn Sørnes, Innovasjon Norge, Prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bærekraftig reiseliv og. Ingunn Sørnes, Innovasjon Norge, insor@innovasjonnorge.no Prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015"

Transkript

1 Bærekraftig reiseliv og økoturisme Ingunn Sørnes, Innovasjon Norge, Prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015

2 Tema 1. Hvorfor skal reiselivet opptre ansvarlig? 2. Hva skjer i marked og reiseliv rundt oss? 3. Norge et bærekraftig reisemål 4. Bærekraftig reiseliv 2015 og Norsk økoturisme Foto: CH/Innovation Norway

3 Reiselivets ansvar Vestlandsforsknings foil over flytrafikk (direkte fra Stefan)

4 Om å sage over grenen Sustainability and responsibility is the key to long- term competitive tourism. Without sustainability, the tourism industry will destroy its base for existence. Mr. Francesco Frangialli, Secretary-General, UN-WTO

5 Trender i reiseliv Geoturisme Økoturisme Ansvarlig turisme Grønt reiseliv/green tourism CSR næringslivets samfunnsansvar Miljøsertifiseringer/miljøstyring i t i Sustainable indicators bærekraftsrapporter Bærekraftige æe atgetuopeatøe/ turoperatører/klimanøytral a øyta booking Grønne møter, grønne konferanser, mobile destinasjoner Økologiske fotavtrykk/karbon fotavtrykk

6 Trender: Den nye reisende Forbrukerne: Blir stadig mer profesjonelle Søker opplevelser heller enn destinasjoner Er vanskeligere å forutsi og opptrer i ulike roller i ulike situasjoner Er alltid på nett og informerer seg selv og andre gjennom sosiale medier Konkurrentene: Øker i antall og befinner seg i alle verdenshjørner Foto: Johan Wildhagen, CH, Terje Rakke / Nordic Life / Innovasjon Norge 6

7 Optima Norge = Natur Anders Gjengedal/Innovation Norway Terje Rakke/Nordic life/innovation Norway

8 Fylle naturen med meningsfullt innhold for ulike målgrupper

9 Norge -en bærekraftig reiselivsdestinasjon? Regjeringens reiselivsstrategi Verdifulle opplevelser har Norge et bærekraftig reisemål som et av tre hovedmål. Innovasjon Norge følger opp strategien bl.a. gjennom: Bærekraftig Reiseliv 2015 Sertifiseringsordningen Norsk Økoturisme Dette er bl.a. koblet til: Merkevarestrategien som signaliserer det ekte, nære, friske og rene Powered by nature; see, hear, smell and taste - en merkevare som krever ansvarlighet

10 Merkevaren Norge Powered by Nature er særlig avhengig av bærekraft Friske, ekte, berikende opplevelser Friske og sterke opplevelser i vakker og ren natur Opplevelse av ekte og særpreget lokal kultur og levemåte Opplevelser som gir energi, harmoni og berikelse 10

11 Bærekraftig reiseliv 2015 Prosjekteiere er Innovasjon Norge og NHO Reiseliv. En bred bevissthetsprosess Bygger på rammeverk som definerer bærekraftig reiseliv Involvering av reiselivsnæringen, næringen må eie ambisjonen! Samarbeid med FoU, koblinger internasjonalt mot UNWTO og ETC Skal gi anbefalinger til politikkutforming, virkemidler, tiltak i næringen, og vise gode tiltak

12 Hovedområder i et bærekraftig reiseliv 1. Det handler om å bevare natur, kultur og miljø 2. Det handler om å styrke de sosiale verdier, som å skape lokal livskvalitet og å ha lokal kontroll 3. Det handler om å skape økonomisk levedyktige bedrifter

13 Prinsipper for et bærekraftig reiseliv (1) Bevaring av natur, kultur og miljø 1.Kulturell rikdom 2.Landskapets fysiske og visuelle integritet 3.Biologisk mangfold 4.Rent miljø og ressurseffektivitet Styrking av sosiale verdier 5. Lokal livskvalitet og sosial verdiskapning 6. Lokal kontroll og engasjement 7. Jobbkvalitet for reiselivsansatte 8. Gjestetilfredshet og trygghet; opplevelseskvalitet Økonomisk levedyktighet 9. Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsdestinasjoner gjennom lokal verdiskapning 10. Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsbedrifter (1) Making Tourism More Sustainable. A guide for policy makers. UNWTO/UNEP, 2005

14 Bærekraftig atferd bevaring av natur, kultur og miljø Definisjon av bærekraftig atferd Bevaring av natur, kultur og miljø 1. Kulturell rikdom 2. Landskapets fysiske og visuelle integritet 3. Biologisk mangfold 4. Rent miljø og ressurseffektivite t 1. Å respektere, videreutvikle og fremheve lokalsamfunnets historiske kulturarv, autentiske kultur, tradisjoner og særpreg. 2. Å bevare og videreutvikle landskapskvaliteten, både for by og bygd, slik at landskapets fysiske og visuelle integritet ikke degraderes. 3. Å støtte bevaringen av naturområder, dyreliv og habitater, og minimere ødeleggelser av disse. 4. Å minimere reiselivsbedrifters og turisters forurensning av luft, vann og land (inkludert støy), samt å minimere genereringen av deres avfall og forbruk av knappe og ikke-fornybare ressurser.

15 Bærekraftig atferd styrking av sosiale verdier Definisjon av bærekraftig atferd Styrking av sosiale verdier 5. Lokal livskvalitet og sosial verdiskapning 6. Lokal kontroll og engasjement 7. Jobbkvalitet for reiselivsansatte 8. Gjestetilfredshet og trygghet 5. Å bevare og styrke livskvaliteten i lokalsamfunnet, inkludert sosiale strukturer, tilgang til ressurser, fasiliteter og fellesgoder for alle, samt unngå enhver form for sosial degradering og utnytting. 6. Å engasjere og gi kraft til lokalsamfunnet og lokale interessenter mht. planlegging, beslutningstaking og utvikling av lokalt reiseliv. 7. Å styrke kvaliteten på reiselivsjobber (direkte og indirekte), inkludert lønnsnivå og arbeidsforhold uten diskriminering ut fra kjønn, rase, funksjonshemminger eller andre faktorer. 8. Å sørge for trygge, tilfredsstillende og berikende opplevelser for alle turister uavhengig av kjønn, rase, funksjonshemminger eller andre faktorer.

16 Bærekraftig atferd - økonomisk levedyktighet Definisjon av bærekraftig atferd Økonomisk levedyktighet 9. Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsdestinasjone r gjennom lokal verdiskapning 10. Økonomisk levedyktige edy og konkurransedyktige reiselivsbedrifter 9. Å sikre levedyktigheten og konkurranse-dyktigheten til reiselivsdestinasjoner i et langsiktig perspektiv, gjennom å maksimere reiselivets verdiskapning i lokalsamfunnet, inkludert hva turistene legger igjen av verdier lokalt. 10. Å sikre levedyktigheten og konkurranse-dyktigheten til reiselivsbedrifter i et langsiktig perspektiv.

17 Bærekraftig reiselivsutvikling ikli - flere nivåer og sterkere effekt i fellesskap - krever god samhandling offentlig/privat 1. Bærekraftige reisemål/lokalsamfunn 2. Bærekraftige reiselivsbedrifter 3. Ansvarlige gjester 17

18 Bærekraftig Reiseliv Bransjegrupper 6 bransjegrupper Sentrale aktører innen Transport Mat Overnatting Familiepark, alpin, festival Opplevelser, natur/kultur Salg og markedsføring Foto: Nils-Erik Bjørholt/Innovasjon Norge Hvordan kan bransjene bidra til økt bærekraft?

19 Bærekraftig reiseliv 2015 forts. 2. Pilotdestinasjoner Hvordan løse bærekraftsutfordringer i en destinasjon? Samhandling privat offentlig Geilo Fjellandsby Røros Lærdal Trysil Vega Foto: Røros Reiseliv

20 Bærekraftig reiseliv 2015 forts. 3. Innovasjon Norges ansvar Mål om bærekraft påvirker vår drift Markeds-/profileringsarbeid Finansiering Analyse Kompetanse Profilering Rådgiving Kompetanse Finansiering Nettverk

21 Visjon INs Reiselivsstrategi: År 2015 har Norge en bærekraftig reiselivsnæring som best tiltrekker seg naturinteresserte utforskere som søker tilgjengelige og sterke opplevelser i storslått natur Foto: CH/Innovation Norway

22 Hvordan bevise en økt bevissthet i næringen? Kilder: sas.no, scandichotels.no, rica.no, gala.no, startour.no, choice.no

23 Norsk Økoturisme Utviklet i prosess med næringen Innovasjon Norge overtok Norsk Økoturisme i 2008 En sertifiseringsordning for de miljøbevisste bedriftene. Innovasjon Norge ansvar for sertifisering, oppfølging av nettverk, markedsarbeid.

24 I Norge : «Økoturisme er berikende natur- og kulturopplevelser, tilrettelagt av ansvarlige reiselivsbedrifter med omsorg for sine gjester, miljøet og det lokalsamfunnet de er en del av»

25 En økoturismebedrift Tilbyr naturbaserte opplevelser l Tar hensyn til den lokale kulturen Gagner lokalsamfunnet Bidrar aktivt til natur- og kulturvern Tilbyr opplevelser der gjestene får kunnskap om natur, kultur og miljø Følger miljøprinsipper for driften av virksomheten og sørger alltid for å påvirke natur, kultur og miljø minst mulig

26 Områder i kriteriene 1. Kvalitet og ledelse 2. Drift av en økoturismebedrift 3. Natur- og kulturbruk 4. Profil og marked

27 Kriterier 1. Kvalitet og ledelse Visjon, styringssystemer, oversikt over natur- og kulturverdier, krav til kompetanse og kunnskap 2. Drift Forbruk av energi, vann og kjemikalier, innkjøp, avfallshåndtering, transport 3. Natur og kulturbruk Ferdsel i natur- og kulturlandskap, adferd i forhold til dyreliv, høsting av naturen 4. Profil og marked Lokal forankring, profil, vertskap og service, markedsføring

28 Prosess mot godkjenning Trinn 1: Kartlegging Trinn 2: Søknad + dokumentasjon Trinn 3: Besøk av kontrollør Trinn 4: Godkjent!

29 Etter godkjenning Godkjenning varer i 3 år Årlig rapportering Markedsføring via Visit Norway-nettsted Deltakelse i markedsaktiviteter Bransjenettsted t

30 Kobling bærekraftig reiseliv-økoturisme Bærekraftig reiseliv overordnet konsept om hvordan en vil reiselivet i Norge skal se ut. Ingen sertifisering og absolutter. Alle skal med, virker kun når vi fremstår samlet. Norsk Økoturisme (mfl.) konkret sertifisering, beviset på at de enkelte virksomheter opptrer ansvarlig ift natur, kultur og omgivelser med kontroll- og sanksjonsmuligheter. For de innvidde.

31 Nord Norge Besøkte naturattraksjoner (nær 80%) Viktige faktorer vinter Vakkert landskap og vennlig lokalbefolkning, god atmosfære og ikke nedrent av folk! Viktige faktorer sommer Oppleve norsk natur Oppleve nye steder Slappe av

Velkommen til Kurs for prosessveileder. Gardermoen 5-6 juni 2013

Velkommen til Kurs for prosessveileder. Gardermoen 5-6 juni 2013 Velkommen til Kurs for prosessveileder Gardermoen 5-6 juni 2013 Program DAG 1 Tema BAKGRUNN Bakgrunn og målsetting med ordningen Status i arbeidet med internasjonale sertifiserings- og merkeordninger Å

Detaljer

FØRST MOT FREMTIDEN 2010-2016

FØRST MOT FREMTIDEN 2010-2016 FØRST MOT FREMTIDEN 2010-2016 Regional delplan for reiselivet i Buskerud Det er ikke den sterkeste arten som overlever, heller ikke den mest intelligente, men derimot den som best tilpasser seg forandringer

Detaljer

Reiselivet i Lyngenregionen skal være mest foretrukket i Nord-Norge innen naturbaserte aktiviteter

Reiselivet i Lyngenregionen skal være mest foretrukket i Nord-Norge innen naturbaserte aktiviteter Reiselivet i Lyngenregionen skal være mest foretrukket i Nord-Norge innen naturbaserte aktiviteter Sammen mot fremtiden Reiselivsplan for Lyngenregionen 2011-2015 2 1. BAKGRUNN, FORMÅL OG PLANPROSESSEN...

Detaljer

Bærekraftige reisemål først mot fremtiden. Geilo 26.-27.mai 2014

Bærekraftige reisemål først mot fremtiden. Geilo 26.-27.mai 2014 Bærekraftige reisemål først mot fremtiden Geilo 26.-27.mai 2014 Tema Bærekraftig reiseliv Bærekraftig reisemål Erfaringer og resultater 2 Et bærekraftig reiseliv 10 prinsipper som bygger på UNWTOs definisjon

Detaljer

MERKET FOR BÆREKRAFTIG REISEMÅL

MERKET FOR BÆREKRAFTIG REISEMÅL KOMME I GANG Ta kontakt med ditt lokale Innovasjon Norge-kontor. Les mer om ordningen: www.innovasjonnorge.no/reiseliv Innovasjon Norge Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22

Detaljer

Verdifulle opplevelser

Verdifulle opplevelser Regjeringens reiselivsstrategi Verdifulle opplevelser Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 6 Foto: Anders Gjengedal/Nordic Life/Innovation Norway Forord Ved inngangen til 1900-tallet fikk Norge besøk

Detaljer

Reiselivsstrategi for Midt-Buskerud 2009-2012 STRATEGI

Reiselivsstrategi for Midt-Buskerud 2009-2012 STRATEGI Reiselivsstrategi for Midt-Buskerud 2009-2012 STRATEGI 1 DAGENS SITUASJON 2.7 Situasjonsanalyse (SWOT), for Midt-Buskerud som reisemål 2.8 Hovedutfordringer for reiselivsnæringen i Midt-Buskerud VISJON,

Detaljer

Handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling på Geilo og i Hol kommune

Handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling på Geilo og i Hol kommune 23. juni 2014 BÆREKRAFTIG REISEMÅL VI ER I GANG 23.juni 2014 Handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling på og i Hol 1. Bakgrunn I desember 2013 ble partnerskapsavtalen mellom Hol og fornyet og enstemmig

Detaljer

Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015

Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015 Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015 Opplevelser langs verdens vakreste kyst 1 Forord...4 1. Innledning...6 2. Gjennomføring av prosessen...7 3. Nordland som reiselivsfylke...8 3.1 Nordlands posisjon

Detaljer

Arbeidsbok for bærekraftspilotene ARENA. Innovativ Fjordturisme

Arbeidsbok for bærekraftspilotene ARENA. Innovativ Fjordturisme Arbeidsbok for bærekraftspilotene ARENA Innovativ Fjordturisme FORORD 3 1. BAKGRUNN 4 OM PROSJEKTET 4 ARENA-PILOTENE BÆREKRAFT 5 FORMÅL MED ARBEIDSBOKA 6 DISPONERING AV ARBEIDSBOKEN 7 2. BÆREKRAFTIG REISELIV

Detaljer

Vekst, verdiskaping og opplevelser i verdensklasse

Vekst, verdiskaping og opplevelser i verdensklasse Bodø som reisemål mot 2025: Foto: Rune Nilsen Vekst, verdiskaping og opplevelser i verdensklasse Foto: Bjørn Erik Olsen Foto: Rune Nilsen Foto: Ernst Furuhatt Foto: Tom Melby Foto: Ernst Furuhatt Foto:

Detaljer

bærekraftig reisemålsutvikling

bærekraftig reisemålsutvikling BÆREKRAFTIG REISEMÅL VI ER I GANG Handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling på Geilo og i Hol kommune 2014 2016 Handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling på Geilo og i Hol kommune 2014 2016

Detaljer

Forslag til Regional plan for reiselivet i Nordland 2011-2015 - høringsuttalelse

Forslag til Regional plan for reiselivet i Nordland 2011-2015 - høringsuttalelse Nordland Fylkeskommune, Næring og regional utvikling Postmottak Fylkeshuset 8048 BODØ Dato:... 31.08.2010 Saksbehandler:... Per-Gaute Pettersen Telefon direkte:... 75 55 51 09 Deres ref.:... Løpenr.:...

Detaljer

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 2 Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 3 Forord Reiselivsnæringen

Detaljer

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 7 2. GENERELLE

Detaljer

1 Foto: Leiv Arne Åkset. Opplev Marnardal. Prosjektrapport Trainee-prosjekt 2014/2015. Trainee Hege Berven

1 Foto: Leiv Arne Åkset. Opplev Marnardal. Prosjektrapport Trainee-prosjekt 2014/2015. Trainee Hege Berven 1 Foto: Leiv Arne Åkset Opplev Marnardal Prosjektrapport Trainee-prosjekt 2014/2015 Trainee Hege Berven 20.08.2015 Sammendrag Prosjektrapporten beskriver i hovedsak resultatene som er kommet frem under

Detaljer

Oversikt over internasjonale sertifiseringsordninger

Oversikt over internasjonale sertifiseringsordninger Vestlandsforsking-notat nr. 5/2011tittel her hvis det er noen Oversikt over internasjonale sertifiseringsordninger Hanna Nyborg Storm Forfatternes navn Vestlandsforsking, Pb 163, 6851 Sogndal Tlf.: 906

Detaljer

Strategi 1.1.08-31.12.12

Strategi 1.1.08-31.12.12 Reiselivspolitikk i Oppland fylkeskommune Strategi 1.1.08-31.12.12 FORORD Fylkesutvalget vedtok 29.08.06 å igangsette et politisk komitearbeid for å utarbeide en ny reiselivsstrategi for fylkeskommunen.

Detaljer

OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK

OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK Strategi 1.januar 2008-31. desember 2012 FORORD Fylkesutvalget vedtok 29.08.06 å igangsette et politisk komitearbeid for å utarbeide en ny reiselivsstrategi for

Detaljer

Reiselivsstrategi for Trøndelag

Reiselivsstrategi for Trøndelag Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling og mangfold Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008-2020 Vedtatt juni 2008 Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling

Detaljer

Reiselivsstrategi for Trøndelag

Reiselivsstrategi for Trøndelag Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling og mangfold Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008-2020 Vedtatt juni 2008 Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling

Detaljer

SAMMENDRAG MASTERPLAN OPPDAL

SAMMENDRAG MASTERPLAN OPPDAL i Forord Masterplanen er et verktøy for videreutvikling av Oppdal som reisemål og bosted, og et grunnlag som tydelig løfter fram Oppdal sine ambisjoner, mål og kvaliteter. Som underlag for arbeidet med

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Utvalg for miljø og næring Møtedato: 16.06.2015 Møtested:

Detaljer

Oversikt over endring relevant ved resertifisering

Oversikt over endring relevant ved resertifisering Oversikt over endring relevant ved resertifisering 1 KVALITET OG LEDELSE 1.1.1 Bedriftens grunnholdning Krav om en skriftlig visjon som er publisert på bedriftens nettside er fjernet i ny utgave. I stedet

Detaljer

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram.

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Strategi- og MARKEDSPLAN for bergen reiselivslag 2013-15 visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Vi skal skape reiselyst til Bergensregionen. Innhold 1 Innledning fra Reiselivsplan til operativ aktivitetsplan

Detaljer

Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009

Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009 Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009 Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling Side 1 av 38 Tittel: Ta landet i bruk! Landbruks-

Detaljer

Tilbud 16/11: Utvikling av reiselivsnæringen. Utvikling av reiselivsnæringen i kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer

Tilbud 16/11: Utvikling av reiselivsnæringen. Utvikling av reiselivsnæringen i kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer Tilbud 16/11: Utvikling av reiselivsnæringen Utvikling av reiselivsnæringen i kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer Innherred Reiseliv AS Steinkjer 18.5.2011 1 1 Innhold... 3 1.1 Kommentarer

Detaljer

Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim

Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim RAPPORT Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim Foto: Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com MENON-PUBLIKASJON NR. 19/2015 Mai 2015 av Erik W. Jakobsen, Endre Kildal

Detaljer

HJERKINN SKYTEFELT - tilbakeføring til sivile formål

HJERKINN SKYTEFELT - tilbakeføring til sivile formål Delrapport 2 HJERKINN SKYTEFELT - tilbakeføring til sivile formål Kommunene: Dovre, Lesja, Folldal og Oppdal Oppdragsgiver: Kommunedelplanprosessen i Dovre kommune og Lesja kommune v/dovre kommune Oktober

Detaljer