ÅRSBERETNING Vinterstemning, Olalia Fjellstove. Naturopplevelser for livet. Foto: Svein Egil Økland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2014. Vinterstemning, Olalia Fjellstove. Naturopplevelser for livet. Foto: Svein Egil Økland"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2014 Foto: Svein Egil Økland Vinterstemning, Olalia Fjellstove Naturopplevelser for livet

2 ÅRSBERETNING 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ÅRSBERETNING FOR 2014 ( ) STYRETS BERETNING ÅRSBERETNING FRA KOMITEER OG UTVALG HYTTEDRIFTSKOMITEEN TURKOMITEEN STI OG VARDEKOMITEEN HT-NYTT HT-UNG / X-UNG SENIORGRUPPA BARNAS TURLAG Folkehelsekomiteen FJELLSPORTGRUPPA NATURVERNKOMITEEN HUSSTYRET TURLEDERUTVALGET ARRANGEMENTSKOMITEEN ETNE TURLAG SAUDA TURLAG VEDLEGG 1 TABELLER Vedlegg 2 organisasjonskart resultatregnskap Balanse Avdelingsregnskap forsikringsverdier Revisjonsberetning

3 1 ÅRSBERETNING FOR 2014 ( ) Årsmøtet ble avholdt i Haugesund Sparebanks kantine 5. mars 2014 med 93 fremmøtte. Årsberetning og regnskap for 2013 ble godkjent. For 2014 ble styret og komiteene sammensatt slik: Styreleder: Sven Oscar Larsen Styremedlemmer: Harald Selsås Siri Hammerstad Øystein Bjelland Erik Vie Jan Fredrik Meling May Britt Vihovde Vararepresentanter: Kjetil Nordstrøm Brit A. Lillefosse Hyttedrift komite: Harald Selsås (leder) Lars Johan Milje Knut M. Hauge Trond Henriksen Astrid Ellefsen Nilsen Anders Nordeide Eli Severinsen Sti- og Vardekomite: Geir Kvassheim (leder) Knut Martinussen Bjarne Enerstvedt Olav Rullestad Arne Espeland Siri Hammerstad Paul Postvoll Kim Jone Undheim Zulfiqar Ali Faizi Terry Breirem Alf Gunnar Larsen Jon Arne Bauge Arne Rossebø Geitungen: Erling Haavik (leder) Inger K. Haavik Anita Langaker Harald E. Arnøy Harald Bang Inger Johanne Knudsen Tor Kvinsland Odd Vikingstad Arnold Nordnes Kjell Sjøen Nordvikgården: Harald Valnumsen (leder) Arnstein Eek Lars Petter Knutsen Bjørgunn Ravndal Roy Arne Tollaksen Veronika Ullvang Kaare Haavik Olalia: Per Fatland (leder) Arild Postvoll Hilde Karlsen Svein Helge Lærdal Grethe Lærdal Per Bjarne Myre Helge Waage Johan Skjetne Kristin Sælevik Vigdis Haraldstad Torleif Klungland Maria Fosse Linda Lønning Inge Lill Josefsen Liv Karin Thorbjørnsen Kenneth Hammarquist Løkjelsvatn: Ursula Rustemeier (leder) Edvin Storlien Anders Nordeide Heidi Hammerstad Nils Arne Waage Åse N. Waage Inger Lise Ræstad Jostein Haavik Magne Hammersland Arne Stakkestad Hauke Hinrichs Storavassbu: Marton Hustoft (leder) Elfinn Birkeland Else Risvold Eva W. Hustoft Rikard Seltveit Tobias Hamre Anne Elisabet Stølsmark Ola Breivik Blomstølen: Hildur Grainger (leder) Jan Eivind Ervesvåg Kari Gundesø Thor Lilleland Linda Breistig Marit Gravelsæter Tor Bjelland Arne Langøen Jan Fredrik Meling Margrethe Lothe Per Olaf Knoph Svein Magne Storesund Sandvasshytta: Stein Ove Bjelland (leder) Rolf Erik Svanberg Øystein Bjelland Trygve Bentsen Oddbjørn Frøyland Arvid Inge Rafdal Jan Haraldseid Birthe Bjelland Øystein Kalstveit Veronica Kling Brekke Anne Marie Vik 4 5

4 Simlebu: Bjørn M Nilsen (leder) Lars Kr. Gjerde Peder Eriksen Else Eriksen Harald Selsås Ole Schiefloe Britt Rameckers Roald Bø Hildegunn Enge Eli Severinsen Sauabrehytta: Oddvar Lyse Ben Olav Eidesen Unni Vestre May Kristin Bringedal Ståle Sørheim Husstyret: Lars Petter Knutsen (leder) Harald Amdal Kaare Haavik Odd Bentsen Barnas Turlag: Keith Kleppe (leder) Oddbjørn Jensen Espen Knutsen Frode Sortland Per Eriksen Merethe Ree Kjetil Nordstrøm Roy Arne Tollaksen Ungdomsgruppa: Thomas Hillesland Even Nordeide Sofie Hagland Børseth Hilde Nedland Thea Myklebust Lars Årtun Dalseng Solveig Elisabeth Vik Folkehelse: Kjell Bjelland (leder) Britt Rameckers 1 år Inger Kallevik Haavik Inger Anne Drevland Else Østrem 1 år Fjellsportgruppa: Trygve J. Studsvik Jan Vikse Knut L. Jacobsen Tone Louise Lervik Seniorgruppa: Eivind Hammer (leder) Marit Døsen Richard Bruvoll Paul Postvoll Anne Lise Borum Margareth Kårhus Bjørn Rasmus Hauge John M Knudsen Bjarne Enerstvedt Eva Eide Turkomite: Arne Rossebø (leder) 1år Torfinn Dommersnes 1år Astrid Luhr Harald Bang Anne Rees Halvorsen Anne Grutle Tore Waaga Turlederkomite: Erik Vie (leder) Kjetil Kvåle Bjørg Kristin Steinsland Trude Solvi Nordstrøm Naturvernkomite: Karl A. Knutsen Ivar Vevang Johan Rinck Arrangementkomite: Karl A. Knutsen (leder) Arvid I. Rafdal Jarle Ræstad Solveig Hauge Red.komite HT-nytt: Arild Bjordal (leder) Lillian Moen Grete Paulsen Vie Inger Marie Myge Anita Sælevik Hedersmerkekomite: Karl A. Knutsen Arvid Inge Rafdal Anne Lise Borum Innstillingskomite for 2014 innstilles av styret i HT: Britt Rameckers Bjørn M Nilsen Trude Solvi Nordstrøm 2 STYRETS BERETNING Haugesund Turistforening er en ideell organisasjon med formål å arbeide for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv, og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag. Foreningen har eget hus i Haugesund sentrum som inne holder kontor og turinformasjon. Styret ble valgt på årsmøtet 5. mars 2014 og konstituert 13. mars Styret har i løpet av året hatt 10 styremøter. I tillegg har styret hatt ett felles planleggingsmøte med Etneog Sauda Turlag Medlemsutvikling I 2014 hadde HT 5470 fellesmedlemmer med DNT, en økning på 4,9 % (256 nye medlemmer) fra Fra 2005 til 2014 (10 år) har det vært en medlemsvekst på 34% (1386 nye medlemmer). I 2014 var 4,8% av innbyggerne i vårt området medlemmer av HT. I vår strategiplan estimerer vi en økning fra 4,4% (2012) til 5,0% (2016) av innbyggerne i vårt området som medlemmer i HT. Vi er i rute for å nå det målet. Se tabell 1 i vedlegg. Tabell 1a viser at 27% av våre medlemmer er 26 år eller yngre og hele 21% er 18 år eller yngre. Tabell 1b viser at 25% er 60 år eller eldre. Det er interessant å se at vi har flere medlemmer fra 26 og nedover enn vi har fra 60 år og oppover. Tabellene viser også at vi har dobbelt så stor medlemsvekst (12,4%) i alderen 26 år og yngre, enn i alderen 60 år og eldre (6,0%). Dette lover godt for fremtiden. På landsmøte i 2007 fikk HT den ettertraktede «Forgubbingsbekjempelsesprisen» av DNT ung. Årets tall viser at HT har fortsatt den gode utviklingen. Aktiviteter Haugesund Turistforening har en stabil høy aktivitet, og 2014 har vært et bra år. På grunn av lite snø ble en del skiturer avlyst i Statistikken viser totalt en solid oppgang, der seniorgruppas torsdagsturer samler flest. Friluftslivet Dag og åpning av Olalia Fjellstove viser at store arrangement også trekker mange deltakere. Aktiviteten i HT-ung har i 2014 vært bedre enn i Surfteturen dro spesielt mange deltagere. På grunn av lav 6 7

5 aktivitet i styret har mye vært gjort og gjennomført av Christoffer fra administrasjonen. X-ung er kommet godt i gang og har ført til bedre samarbeid med Stavanger Turistforening, Bergen og Hordaland Turlag og DNT Sør. Skiskolen ble gjennomført med 66 deltakere. Friluftslivets dag i september ble også i 2014 en stor suksess. Ca deltakere. 18. mai gikk turen «Haugesund på langs», HT sin «7-fjellstur». Turen ble godt mottatt, og i løpet av 2014 ble det nedsatt en komite som jobber videre med dette. Aktiviteter og arrangementer rettet mot skolene har i flere år vært en viktig del av HTs arbeid. Det landsomfattende turopplegget OPPTUR har vært gjennomført som vanlig med ca 1200 elever på tur i Byheiene og Karmøyheiene. OPP- TUR ble i 2014 også arrangert i Sauda. Takk til alle dere som stiller opp på dagtid for å få dette gjennomført. Samarbeidet med Haugesund kommune vedrørende skoleturer og leirer har fortsatt i HT har vært aktivt med på Haugesund kommunes leir for 7 klassinger på Stemnestaden, og 18 niendeklasser har vært på Olalia Fjellstove på skoletur. tt i 2014 er at Karmøy kommune også har invitert HT med i sitt SLT-opplegg, med leir på Stemnestaden og aktivitetsdager for alle 8 klassene på en av ungdomsskolene. Det har også vært avholdt skolekurs for ansatte i Karmøy kommune HT er fortsatt i tet når det gjelder folkehelsearbeidet, og mange andre foreninger i DNT tar kontakt med oss for å lære av våre erfaringer. I år har HT drevet med følgende: Friluftsliv for alle hele året, - et friluftslivarrangement tilrettelagt for mennesker med utviklingshemming. Turer med fokus på psykisk helse både i Haugesund og på Karmøy. Naturgøy et samarbeid med Skolehelsetjenesten i Haugesund der barn i grunnskolen får delta på lek i naturen. Samarbeidet med Frisklivssentralen ble påbegynt i 2014, og vil fortsette i Gjennom det frivillige dugnadsarbeidet bidrar HT i stor grad til å være med på å holde befolkningen på Haugalandet friskere. Det er folkehelse i alt HT har gjort i perioden. Naturvern Medlemsforeningene på Vestlandet (DNT Vest) samarbeider om å styrke kunnskapen om energiindustrialisering og utbygging av kyst- og fjordlandskapet. DNT Vest er sterke og har stor gjennomslagskraft, når flere står sammen. HT er engasjert i å ta vare på vårt kyst- og fjordlandskap. Det er særlig vindkraft som representerer den største nedbyggingen av norsk kyst- og fjordlandskap, men det er viktig å se helheten i energi politikken. DNT Vest ønsker å skape en bevissthet og et kunnskapsløft i hele organisa sjonen. Her gjør naturvernkomiteen en meget stor innsats og HT er meget glade for at Nord Rogaland sitt monumentale fjellparti Døldarheia (Okslå) i Vindafjord kommune fikk avslag på utbygging av 30 til 40 vindturbiner. HT er også glade for at det ikke blir noe av vindkraftplanene på Ryvarden i Sveio kommune. Forum for natur og friluftsliv (FNF) i Rogaland har i år arbeidet aktivt med å få stoppet videre utbygging av landbasert vindkraft i Rogaland. Flertallet av politikerne i Rogaland Fylkeskommune er enige med FNF Rogaland og har bedt NVE/ OED om å ikke tildele flere konsesjoner til vindkraft. Hytter og rutenett Overnattingstallene viser en gledelig økning fra 7517 til Årsaken er at Olalia Fjellstove ble åpnet i Geitungen Fyr har vært stengt grunnet adkomsten til fyret. Løkjelsvatn hytta og Simlebu har en fin økning. De andre fjellhyttene går litt opp og ned. Nordvikgården bekrefter sin stilling som HTs mest besøkte hytte med 2434 overnattinger. Olalia Fjellstove er blitt hele Nord Rogaland og Sunnhordland sitt store utfartssted både sommer som vinter. Hele den gamle Olaliahytta, inklusiv grunnmur, er blitt revet og det nye bygget er blitt et praktbygg. Den nye stien er allerede tatt i bruk av en hel del turgåere, syklister og foreldre med barnevogn. Tråkkemaskinen til idrettslaget lager flotte skiløyper oppå stien og i flotte vinterhelger er det tusenvis av glade skiløpere som nyter turen inn til Fjellstova. Haugalandsveggen AS Sammen med Haugesund Klatrelag ble Haugalandsveggen AS etablert i Haugalandsveggen AS eier den nye Klatrehallen som blir bygget i Idrettsparken i Haugesund. HT og Klatrelaget eier 50% hver av hallen. Hallen vil stå ferdig sommeren 2015 og byggestart var 12. januar Klatrehallen vil bli driftet av Klatrelaget. Vi regner med at klatrehallen vil bli flittig brukt med blant annet arrangementer av de forskjellige gruppene i HT. Sikkerhetsarbeid Risikovurdering/rapportering for turledere er fortsatt et viktig tema som styret har hatt fokus på i Risikoskjema gjør turlederen bedre i stand til å forberede seg på uforutsette hendelser. Rapportene i etterkant er viktige for å fange opp forbedringsmuligheter, og er et godt verktøy for turkomiteen når nye turer planlegges. Rapporteringen er nå forenklet ved at arbeidet kan gjøres digitalt. Rapporteringen er etter hvert blitt en fast rutine for de fleste turlederne. HT har mange erfarne turledere. En del mangler fortsatt den formelle kompetanse. Turlederutvalget arrangerer årlig kurs for å kvalifisere turledere. Det har vært avholdt 2 ambassadørkurs og 1 grunnleggende turlederkurs i I tillegg har nå 2 av våre turledere kvalifisert seg som instruktører til turlederkurs. Hyttevaktene har årlig en gjennomgang av brannsikkerheten på hyttene og leverer rapport på dette. De siste årene har utskiftning av gamle broer vært et prioritert område. Det er på plass ny bro i Slettedalen. Av 13 registrerte broer har det i 2014 vært kontroll på alle. Organisasjon Arbeidet har fungert bra i komiteer og utvalg og samarbeidet med administrasjonen fungerer også meget bra. De enkelte styrerepresentanter har vært tilknyttet ulike komiteer. Hensikten er å bedre kommunikasjon mellom komiteer og styret. Tillitsvalgtsmøte ble avholdt i Haugesund Sparebanks lokaler i april Fest for tillitsvalgte og andre som har bidratt for foreningen i 2014 ble avholdt på Lothes i januar Ansatte i HT 2014 Navn Stilling Ansatt Rolf Svendsen Daglig leder 2000 Audhild Sannes Aktivitet/Folkehelse 2010 Rolf Erik Svanberg Turinformasjon/markedsføring/Data/Hytteoppgjør 2014 Christoffer Oftedal Friluftsliv for alle/barn/unge 2013 Representasjon på viktige møter og lignende DNTs landsmøte I Loen Styreleder/daglig leder møte I DNT DNT befaring Midtfjellet vindkraftverk Tre DNT Vest møter i Bergen og et med NVE i Oslo FNF Årsmøte Stavanger FNF Arbeidsutvalg FNF Seminar på Preikestolhytta SRN møte i Oslo Rogaland Fylkeskommune, frivillighetsprisen Styremøter Haugalandsveggen AS Fellesmøte med Etne og Sauda Turlag DNT skolegruppe Åpning av Jonestølen, Stavanger tf. Rogaland Fylkeskommune, Regionale samlinger Audhild Sannes og Sven Oscar Larsen Sven Oscar Larsen og Rolf Svendsen Karl A. Knutsen, Ivar Vevang og Sven Oscar Larsen Karl Andres Knutsen, Ivar Vevang og Sven Oscar Larsen Karl Andreas Knutsen og Sven Oscar Larsen Sven Oscar Larsen Karl Andreas Knutsen, Christoffer Oftedal og Sven Oscar Larsen Karl Andreas Knutsen og Sven Oscar Larsen Sven Oscar Larsen Rolf Svendsen, Jan Fredrik Meling og Sven O. Larsen Flere styrerepr. og komiteledere fra HT, styrerepr. fra ST og ET. Christoffer Oftedal Harald Selsås Audhild Sannes Styret ønsker å rette en stor takk til alle tillitsvalgte, turledere og dugnadsfolk samt de ansatte for deres innsats i foreningen. Styret ønsker også å rette en takk til våre eksterne støttespillere: Våre turpartnere: Haugesund Sparebank for økonomisk støtte og lån av kantina for medlemsmøter, årsmøter og andre arrangementer Haugesunds Avis og Haugaland Kraft for støtte Andre som har gitt oss økonomisk støtte Rogaland og Hordaland Fylkeskommune, Fylkesmannen i Rogaland og Hordaland, Haugesund kommune, Karmøy kommune, Tysvær kommune, Sveio kommune, Vindafjord kommune, Frisk i Friluft, Forum for Natur og Friluftsliv, COOP Haugaland, Tekna, Norsk Friluftsliv og Skudenes og Aakra Sparebank 3 ÅRSBERETNING FRA KOMITEER OG UTVALG 3.1 HYTTEDRIFTSKOMITEEN Hyttedriftkomiteen har for driftsåret 2014 hatt 8 møter. Et av disse sammen med hytteledere fra alle hyttene. Komiteen har 3 hovedoppgaver: 1. Foreta innkjøp av utstyr og proviant til hyttene, samt sørge for pakking av sengetøy. Komiteen vurderer fortløpende vareutvalget på hyttene. Alle hyttene skal ha samme vareutvalg. Bestilling skjer på felles innkjøpssystem som pr nå administreres av Knut Hauge. Dette fungerer utmerket. 2. Forberede og gjennomføre helikoptertransporten. 3. Få oversikt over investeringsbehov på hyttene. Vurdere dette opp mot budsjetter vi får fra administrasjon og styre. Så gjennomføre dette. I 2014 ble Olalia Fjellstove klar til bruk. Driften her har vært krevende, men begynner nå å ta form. Den ble drevet kun med tillitsvalgte i sommer og høst. Dere har gjort en stor innsats, takk for det! Det er nå tilsatt driftsansvarlig og kokker. I tillegg trenger vi hjelp av hytteverter og vakter. Olalia har et stort potensiale som vi vil jobbe videre med. Ser at mange fra sørfylket kommer på dagsbesøk, kjekk utvikling. I 2014 ble det blant annet startet montering av solcelleanlegg på Simlebu. e båter er innkjøpt til Sandvasshytta og Storavassbu. I 2015 blir det bygd nytt selvbetjeningskjøkken på Olalia Fjellstove, større oppgradering av Storvassbu. Planlegger også nytt uthus på Sandvasshytta. Prioritere at vi har god 12V belysning i alle hytter. Det gir god brannsikkerhet. Vi får ros for rene og pene hytter fra våre gjester. Det har våre utrolig flinke og engasjerte hyttevakter æren for. Vi er stolte av det arbeidet dere gjør. 8 9

6 Sauabrehytta Det har vært standard vedlikehold med en bra felles dugnadshelg med helikoptertransport av ved og mat. Vi sliter med at utedoen snør ned og ikke er brukbar før i juni. Det er jo mest gjester på Sauabrehytta fra april til juni og det blir derfor fort grisete rundt hytta. Det er også lite lagringsplass til ved og andre ting. Vi håper derfor at det kan vurderes å bygge på ca 2,5-3m på lengden av hytta, slik at vi kan ha doen inne? (Og rive utedoen) Det er for øvrig nå ikke lenger mulig å gå bort til fonna på sørsiden av Sauavatnet da fonna har krympet så mye at det ikke lenger er is over elva. Simlebu Det er i løpet av året utført de vanlige oppgavene med tilsyn, proviantering, gass, ved, sengetøy, dotømming, feiing, søppel, full nedvask og generelt vedlikehold. I tillegg har vi byttet låser i safene, lagt steinheller i tråkket mellom og rundt hyttene, samt montert solstrømanlegg. Panelet, kontrolleren og kabel mellom hyttene er ferdig, installasjonen i hovedhytta er 80% ferdigstilt. Ikke påbegynt i sikringshytta. Mange gode tilbakemeldinger fra gjestene om rene, pene og ryddige hytter. I 2015 må vi ferdigstille solstrømanlegget og male begge hyttene (oljemaling). På ønskelisten er vannpost, nytt brannvarslingsanlegg og ny hytte. døra på hytta har ødelagt lås, så vi må vurdere ny låskasse eller ny dør! Vi må påregne noe innendørs maling av vegger på hytta i Sandvasshytta I 2014 er det utført normalt vedlikehold på begge hyttene. Utvendig tak ble beiset på sikringshytta. Vannforsyningen ble reparert etter skade av snøen. Fikk opp ny båt som erstatning for den «gamle» som var ødelagt. Ellers er det utført vanlig vedlikehold på begge hyttene som vasking, rydding, søppelbrenning etc. Alle dotønnene ble tømt i 100l tank og flydd ned til bygda for tømming. Mangler/behov: Sikringshytta skulle fortsatt hatt en generell oppussing og vært noe bygget om. Avventer dette arbeidet til ny revidert avtale med grunneier foreligger. tt uthus er også noe det haster med å få satt i gang med i 2015 stipulert kostnad kr ,-. Det ble oppdaget en lekkasje rundt skorsteinen på sikringshytta på tampen av sesongen som ble provisorisk tettet. Løkjelsvatnhytta Det ble gjennomført en felles dugnad utenom flyhelga. De nye skiltene ble montert. Solar venti er kommet på plass; effekten av den er uklar enn så lenge. Ellers er hytta, gjennom flertallige smådugnader, godt vedlikeholdt! Etter at hytta ble stengt den 12. oktober, har den vært tilgjengelig for utleie. Det ble holdt høstdugnad helgen november med god deltakelse, ca 20 personer. Vi fikk mye gjort, været var flott, så utearbeidet ble prioritert, men hyttene ble også vasket ned, og det ble skiftet sengetøy på alle senger. Anlegget er godt ferdig, noe mindre arbeider gjenstår. Det er fram til utgangen av oktober registrert totalt ca 840 overnattinger på hytta. Hytta er planlagt åpnet for vintersesongen helgen januar. Det er mange enkeltprosjekter for videreutvikling av hytta og området rundt. Det er etablert en egen driftskomite for drift av Olalia. Nordvikgården Det er utført generelt vedlikehold på hytta. Montert nytt kjøle skap. Både gapahuken og sørveggen er malt. Det er utført kontroll av varmeanlegget og det er montert ny brannvarslingssentral. Det gjenstår noe maling til neste år. e hengsler på dør i annen etasje, og vindu i soverom nede, står fremdeles på lista over aktivitet som ikke er blitt utført. I varmen i sommer var det ikke mulig å benytte soverommet når en ikke fikk åpnet vinduet. Vi trenger nye gardiner på soverommene. Geitungen Aktiviteten i 2014 har vært svært lav. I møte den 5. februar ble det bestemt at fyret ikke ble åpnet for publikum dette året. Årsaken er at det ikke er transport ut og at tilkomst med eksisterende brygge er for dårlig. Planen var å arbeide med planer for brygge. Det ble gjort forsøk på å arrangere møter i Skudeneshavn angående dette to ganger, begge strandet av forskjellige årsaker. Det har også vært andre faktorer som har gjort at det har vært vanskelig å opprettholde fokuset på dette arbeidet. En er at Olalia har krevd stor innsats av administrasjonen i HT, en annen at det har vært vanskelig å holde motivasjonen oppe slik forholdene har vært. Det var felles dugnad den 6. juni, der det ble utført tilsyn, vasket og noen senger ble klargjort. Det har ikke vært besøk, bortsett fra noen fra hyttestyret som har vært der i forbindelse med tilsyn. Huset ble klargjort for vinteren den 14. oktober. Den lille båten ble tatt i land like etter. Karmøy brannvesen har forsøkt å gjennomføre branntilsyn i løpet av sesongen, men det har ikke vært mulig å gjennomføre pga dårlig vær og problemer med koordinering av transport. Storavassbu Dette året er vi totalt 7 hyttevakter for Storavassbu, tre frå Sauda, tre frå Etne og ei frå Vikedal. I vinterhalvåret 2014 prøvde vi å ha tilsyn med hytta kvar månad, fram til påske. Sidan det var lite snø i fjellet og dårlege istilhøve på vatnet, var besøket heller labert av overnattingsgjester på hytta. Etter påske og ut oktober var tilsynet med hytta kvar 14.dag Vanleg vedlikehald på hytta, litt maling-, fiksing av småting og vasking. I tillegg er det gjort utbetring på deler av stien som går i ura langs vatnet, mot Sauda. Laurdag 20.september feira vi hytta`s 25 års jubileum. Totalt var vi ca 30 personar, dei fleste frå Sauda og med varaordførar som haldt tale til gjestene. Det er kjøpt inn plank, som skal nyttast til stien innover til hytta. Desse blei frakta opp til Nordstølen, hausten 2014 og skal fraktast innover til myra ved Minneløa, på vinterføre. Storavassbu har og fått ny aluminiumsbåt i Denne er komen i tillegg til Pioneren. Blomstølen Blomstølen har også i 2014 hatt et godt driftsår. Sommer og høst har vært utrolig fine værmessig, men overnattingsdøgnene ble 1349 og registrerte dagsbesøk 100! Kanskje været var mer innbydende til bading og båtliv? Alle 3 dugnadene har hatt god oppslutning, og mye vedlikeholdsarbeid, rydding og vasking er blitt utført. Hyttevaktrulleringen har gått smertefritt, mange gode tilbakemeldinger fra fotturistene. Dolukten ser det fortsatt ut til at vi har fått bukt med. Vi ser at vi må få en ny batterilader som passer til solcelleanlegget. Montering av nytt solcelleanlegg på B-92 er kommet langt, litt står igjen til neste år. Kjøkken- Det er behov for bedre sikring av stigene på stien fra Hardeland. Hyttevaktene ber styret vurdere hvem som står ansvarlige for sikkerheten! Haugaland Kraft eller HT? Olalia Fjellstove Sikringshytta var fram til slutten av mai benyttet for losji og bespisning av anleggsfolkene som arbeidet på Fjellstova. Fra slutten av mai var hytta åpen for alminnelig bruk som selvbetjeningshytte. Hytta regnes som ferdig, det er nok likevel aktuelt med utbedringer og mindre arbeider både ute og inne for å gjøre den enda mer attraktiv. Det er fram til utgangen av oktober registrert totalt ca 700 overnattinger på hytta, av dette var ca. halvparten betalte overnattinger/dagsbesøk, det resterende er HT-tillitsvalgte og dugnadsfolk. Olalia Fjellstove var ferdigstilt og ble åpnet av kulturminister Widvey den 29. juni. Ca personer deltok i åpningen, som var særdeles vellykket. Etter åpning ble hytta drevet på dugnadsbasis gjennom hele sommeren fram til 17. august. Kiosktilbudet var vafler, kaffe, brus, pølser og annet alt etter hva vertskapet fant på og hadde råvarer til. Besøket var jevnt og godt gjennom hele sommeren. Jevnt gode tilbakemeldinger fra de besøkende, dette var et tilbud som ble satt pris på, dessuten var sommeren sjelden fin og innbød til turer i naturen. Fra 17. august var Fjellstova åpen på helgebasis fram til 12. oktober, tilbudet var risgrøt og komler i tillegg til andre kiosk varer. Betjeningen var også nå på dugnadsbasis, dette bød til tider på utfordringer, det var behov for minst 4 personer, spesielt på søndagene, til tider ganske travelt, med krevende logistikk. 3.2 TURKOMITEEN Skiturer Det ble gjennomført 2 dagsturer og 5 helgeturer på ski med totalt 86 deltagere, inkludert Folgefonnturen med 18 deltagere. Tre oppsatte helgeturer og tre dagsturer ble avlyst på grunn av dårlig vær og/eller snømangel. En av de avlyste helgeturene var kombinert med yogakurs. Sommerturer Dagsturer: Det ble arrangert 19 ettermiddagsturer om onsdagene med totalt 344 deltagere og 17 dagsturer om søndagene med totalt 237 deltagere. I tillegg kommer Valhestturen med 120 deltagere, hvorav 55 gikk t/r Stemmen. En av søndagsturene var en sykkeltur til Ryvarden i samarbeid med Syklistenes Landsforening. Nærturer: 5 av onsdagsturene og 5 av søndagsturene gikk på de nymerkede nærturene i Byheiene. Helge- og ukesturer: Vi hadde den tradisjonelle 4-dagers turen på våre egne hytter i Etnefjellene i sommerferien. I tillegg arrangerte vi 5 helgeturer, inkludert jentetur til Litlos, sykkeltur til Olalia og lavvo tur til Vetrhus (Eikemo). Totalt deltagerantall var 73. Utenlandsturer Det ble gjennomført 4 ukesturer til utlandet. Turene gikk til Sardinia, Dolomittene, Marokko og Nord-Kypros med totalt 71 deltagere. Oppsummering Det var en reduksjon i totalt antall deltagere med ca. 5% i forhold til i Dette skyldes hovedsakelig en nedgang i deltagere på onsdagsturene. 5 av turene var Naturlosturer med til sammen 120 deltakere. For tabell se vedlegg STI OG VARDEKOMITEEN Hovedkomitèen har ansvar for hovedruten fra Seljestad til Opheim og Langfoss Vaula, mens Sauda og Etne Turlag har ansvar for alle de andre tilførselsrutene. Alle bruene skal sjekkes årlig, primært om våren. Det er utarbeidet et eget brusjekkeskjema som skal sikre at dette blir gjort. Vi har hatt ett ordinært møte, ett fellesmøte med Sauda og Etne og felles juleavslutning med Husstyret, Turkomiteen og Seniorgruppen. Videre har vi hatt to vardehelger på Sandvass, Olalia og i Sauda, og merket ferdig ni nærturer. Leder har deltatt på merkekurs i Oslo Utført arbeid i 2014 Nærturer Ni nærturer, ni informasjonsskilt, 102 retningsskilt, 25 merke påler, og 43 aktører til sammen ca. 140 timers dugnadsinnsats. Bruer Alle bruene er sjekket (13) og det er utført reparasjoner av rekkeverket på tre av dem. bru er på plass i Slettedalen. Remerking/varding Langfoss opp Feto Holsnaåni Opheim Olalia Slettedalen på høyre side fram til ny bru Planker over myr ved Mjølkestølen/Mehagen Rydding langs vei til Olalia. (Utført av Sandeid fengsel) Skilting i Etnefjellene Alle informasjons- og retningsskilt er på plass med solid innsats fra flere av hyttekomitèene, lokallagene i Sauda og Etne og Sti- & Vardekomitèen. 17 startskilt og 105 retningsskilt er satt opp. Til sammen 68 aktører, hvorav 16 på de to vardehelgene

7 3.4 HT-NYTT HT-nytt har kommet ut med to utgaver, ett før sommerferien og ett før jul. Redaksjonen i HT-nytt har hatt fire møter og har bestått av Lillian Moen, Inger Marie Myge, Anita Sælevik, Grethe Paulsen Vie og Arild Bjordal. Målet for HT-nytt er å speile foreningens mangfoldige aktivitet. Noe av stoffet blir produsert av redaksjonen, men det kommer også artikler, bilder og turbeskrivelser fra de ulike gruppene. Vinternummeret i år hadde flere saker med Olalia som tema. 3.5 HT-ung / X-ung Vi har registrert 1358 deltakere på våre turer i Sammenlignet fra i fjor er dette nesten det samme. (tallet fra 2013 er 1394) Vi har videreført noen av turene og arrangementene som har slått an tidligere. Vi hadde 6 overnattingsturer, både i hytte og telt. Til nå har 856 småbarnsfamilier fulgt oppdateringene våre på Facebook, en økning av 65% fra Vi ser at siden blir svært godt brukt til påminning av turer. Etter at vi opprettet siden har antall deltakere på turene, nesten tredoblet seg. På flere dagsturer har vi i det siste hatt over deltakere. Det var 714 betalte medlemmer i Barnas Turlag i 2014, en økning på ca 14,5% fra Klart det går. Kurs for støttekontakter, ansatte og foreldre til deltakere på Friluftsliv for alle. Dette kurset hadde 20 deltakere, og de kom fra de fleste kommuner på Haugalandet. Et vellykket kurs som vi ønsker å fortsette med. 10 nærturer I 2014 hadde vi et samarbeid med Haugesund kommune om å få fokus på de 10 nærturene som er merket i Byheiene. Det ble laget en egen brosjyre der turgåere ble oppfordret til å sende inn koder og være med på trekning av premier. Dette samarbeidet fortsetter i Sauda, konsesjon. De som fikk konsesjon i samme høringsrunden er Djuve, Ripelselva, Hetleflot i Etne og Fiveland og Svandalen (øvre) i Sauda. Byheiene har også vært behandlet i to saker. Hårfagreritttraseen ble avgjort med et kompremis, der det ble lagt en ny turvei fra Steinsfjellet over til Krokavatnet. Veien til Kringsjå er enda ikke avgjort, da det var behandlingsfeil i første runde. søknad er nå kommet (2015). Ellers er flytting av Håvåshytta og plassering blitt en sak som kommer dette året. Komiteen er ellers representert i FNF-Rogaland og Haugaland, hvor aktuelle saker blir behandlet av friluftsorganisasjonene på Haugalandet. X-ung Første år med fullt program. På programmet hadde vi 16 aktiviteter, alle ble gjennomført. VI hadde totalt 121 aktive deltager. Det som utmerket seg som det mest populære var klatring, dette fortsetter vi med i Kajakk var ikke populært og blir byttet ut i På programmet i 2015 har vi 13 aktiviteter som kun er for X-ung. I tillegg er det flere arrangement som er tilpasset både X-ung og resten av ungdomsgruppen. Jobber også videre for å forbedre samarbeidet med de andre foreningene. HT-ung Det har vært et spennende år med mye utskifting i ungdomsgruppen. Hele styret flyttet ut av byen til sommeren, slik at vi måtte finne en ny gjeng i løpet av høsten. 4 stk er nå på plass i styret i HT ung. Det var 12 turer på programmet i To måtte avlyses. Totalt samlet vi 101 deltagere. I 2015 står 19 turer på programmet. Det vil i 2015 jobbes med å få nye turledere i ungdomsgruppa som vil være i Haugesund en stund. 3.6 SENIORGRUPPA 7 styremøter avholdt hvor i hovedsak turprogrammet for 2015 ble laget, Henstilling fra turkomiteen om å bytte turdag til tirsdag ble diskutert, men flere forhold gjorde at vi fant å måtte holde fast på onsdagen som turdag for seniorgruppen. Pålegget om 10% påslag på betalte turer er diskutert og vi er vi ikke enige, men tar det til etterretning. Forsøk med en «kaffidrøsedag» hver mandag formiddag i Friluftslivets hus, ble ikke den helt store suksessen p.g.a. lite frammøte. Legges på is inntil videre. Derimot ser det ut til at medlemsmøter med enkel bevertning, allsang og lysbilder, slår an. 1 medlems- og orienteringsmøte med 43 deltagere. 2 skiturer til Olalia avlyst p.g.a. snømangel. 15 dagsturer med til sammen 350 deltagere 4 overnattingsturer med 45 deltagere Busstur til Telavåg trakk 50 deltagere 1 planlagt utenlandstur til Lucca ble avlyst. For liten påmelding. (kanskje for dyrt?) 1 byvandring med 48 deltagere etterfulgt av kaffi på Bytunet. 37 torsdagsturer med til sammen 984 deltagere 3.7 BARNAS TURLAG I 2014 har vi vært 10 aktive turledere i Barnas Turlag i Haugesund. Vi hadde 27 turer og arrangementer og 5 klatrekvelder på programmet. I tillegg hadde vi Skiskolen og Friluftslivets dag i september. Vi har hatt to møter samt kontinuerlig dialog via e-post. 3.8 FOLKEHELSEKOMITEEN Folkehelsekomiteen hadde 3 møter i Haugesund Turistforening har fortsatt avtalen «Partnerskap folkehelse» med Rogaland Fylkeskommune. Denne avtalen forplikter oss til å jobbe målrettet mot folkehelse, mot at vi mottar en årlig sum fra Fylkeskommunen. Vi hadde høsten 2014 et møte med Jarle Hansen fra Frisklivssentralen med tanke på et framtidig samarbeid, og da spesielt med tanke på Naturgøy. Friluftsliv for alle hele året I 2014 hadde vi 17 arrangement med til sammen 1405 deltakere tilrettelagt for mennesker med utviklingshemming. Deltakerne kom fra Haugesund, Karmøy, Tysvær, Sveio, Vindafjord og Etne. I tillegg hadde vi aktiviteter ved gapahuken under Friluftslivets Dag. Arrangeres i Djupadalen, med få unntak. 28. mai var vi med Haugesund Seilforening som hvert år stiller med båter og entusiastiske skippere. Gjennom samarbeidet med psykiatritjenesten i Haugesund og Karmøy ble det i 2014 arrangert 15 turer i Haugesund og 8 turer på Karmøy. Det har vært til sammen 339 deltakere på disse turene. Turene ble lagt til Djupadalen og Karmøy heiene. Det kom deltakere fra både Haugesund, Tysvær, Sveio og Karmøy. I FFA har vi en ressursgruppe som består av opptil 25 dugnadsfolk. HT kunne ikke hatt dette tilbudet uten den flotte innsatsen fra de frivillige. I 2014 har FFA vært drevet med støtte fra Rogaland og Hordaland fylkeskommune, samt kommunene Haugesund, Karmøy, Tysvær, Vindafjord og Sveio. Turgruppen på Karmøy fikk ekstra støtte fra Karmøy Kommune. Vi fikk også støtte fra Skudenes og Aakra Sparebank. Naturgøy Naturgøy er et samarbeidsprosjekt mellom HT og Haugesund Kommune. Målet for prosjektet er å gi et aktivitetstilbud til barn som trenger å være mer fysisk aktive. Sammen med foreldre/foresatte, søsken og venner kommer de til Djupadalen hver mandag for å være med på aktiviteter ute i det fri. Skolehelsetjenesten i Kommunen står for rekruttering til gruppa, mens HT står for aktiviteten. Aktiviteten planlegges og styres av ansatt, med god hjelp fra frivillige. I 2014 hadde vi 30 dager med aktivitet som samlet til sammen 349 deltakere. Aktiviteter vi har vært innom i løpet av året er lek, taujungel, orientering, geocaching, klatring, padling, bål osv. De aktivitetene som drar flest folk er klatring og padling. På de mørkeste dagene har vi lagt aktivitetene til klatreveggen på Nordbygdene. 3.9 FJELLSPORTGRUPPA Fjellsportgruppa hadde totalt 11 turer på programmet i år, seks ski-og vinterturer og fem sommer/høstturer. Av de oppsatte turene ble fem turer gjennomført, tre skiturer og to fotturer med varierende deltakelse. Totalt var det 55 deltakere på de gjennomførte turene. Gourmetturen på høsten var svært populær og ble fulltegnet med venteliste. De avlyste turene på vinteren skyldes i hovedsak krevende værforhold. Høstturen til Sauabrehytta ble avlyst grunnet dårlig værmelding, men her var mange påmeldte og været viste seg i ettertid å ikke bli så dårlig som meldt. Kanotur lokalt og sykkeltur på Finnmarksvidda ble avlyst grunnet ingen påmeldte. Sviktende påmelding til kanoturen kan skyldes tidspunkt (ferietid og fint sommervær) og sykkelturen var for spesielt interesserte og ville blitt kostbar. Vi har hatt to styremøter NATURVERNKOMITEEN Komiteen har også i år vært meget aktiv i arbeidet med å prøve å forhindre at vårt landskap på Haugalandet blir omgjort til store industrianlegg. Særlig er dette fare for å skje på Bukkanibba i Vindafjord og Dalbygda i Tysvær (Skjoldastraumen), som begge har fått tildelt konsesjon til å bygge vindkraftanlegg fra NVE. HT har klaget på begge tildelingene. Avgjørelsen blir tatt av OED. Vedr Ryvarden vindkraftanlegg, så er dette trukket av utbygger etter anbefaling fra NVE, noe også vi la vekt på i vår høringsuttalelse til meldingen. Sveiofjellet vindkraftverk er enda ikke kommet med prosjektet for behandling. Her venter vi i spenning. Komiteen er representert i Arbeidsgruppa i Bevar Ryvarden og Sveiofjellet, som gjør en meget god innsats lokalt i Sveio, bl.a. med informasjonsmøte med kommunestyret i Sveio. Komiteen har vært i møter og på befaringer med NVE lokalt i vårt distrikt der vindkraftanlegg er planlagt. Komiteen har gjennom året vært representert på konferanser og møter vedrørende energiproblematikken, både lokalt og sentralt i DNT. Også i møte på Stortinget med MDG, med landsstyret i DNT og firmaet Geelmuyden Kiese, som gir råd om hvordan DNT skal håndtere disse spørsmålene ut til samfunnet. Rett før jul kom avgjørelsene om Rullestad/Skromme utbyggingen og andre småkraftprosjekter i Åkrafjorden. HT kan akseptere innstillingen fra NVE, som er lik fra rådmannen i Etne, til OED. Også er HT hørt ang innstillingene til å ikke gi Kvanndal (på nordsiden av fjorden), Miljateig/Skålnes (oppgangen til Sandvasshytta) og Grødalen (sidedal til Nordstøldalen) i 3.11 HUSSTYRET Uteområder og nedgang til lager-rom i syd er ferdig. Skiferheller ved inngang og på fortau ble fjernet og transportert til Olalia Fjellstove for bruk på uteområdet der. Klargjort rom i kjeller for ombygging til dusj/toalett. Lagerrom i syd er ryddet og det ble montert kraftig hyllesystem. Endel gamle «nødutgang lys» fjernet og erstattet med selvlysende skilt. I skrivende stund er vi i gang med oppussing i 3.etg. nord. Bøttekott og «natteravn-rom» ble «strippet» og omgjort til et rom, som nå er blitt et flott kjøkken med inngang til møterom. Selve møterommet er pusset opp og ny parkett er lagt. Ellers vanlig vedlikehold TURLEDERUTVALGET Me har hatt 4 møter i løpet av året. I mai vart det halde grunnleggjande turleiarkurs på Olalia Fjellstove. Kurset var fullt. I august vart det halde kurs i orientering på Olalia. Det var god deltaking. Det vart halde 2 ambassadørkurs på HThuset, eitt på våren og eitt på hausten. Kursa var fulle. Dei to som påbegynte sommarturleiarkurset i 2013, men ikkje fullførte, fullførte dette året. To turleiarinstruktørar vart utdanna. Desse kan halda til og med sommarturleiarkurs. Me beslutta at det vert avkrevd deltakaravgift på grunnleggjande turleiarkurs. Beløpet vert betalt tilbake etter at deltakarane har deltatt som turleiar på 3 turar. Dei som deltek på turleiarkursa melder seg i etterkant som aspirantar på turar som passar for kvar enkelt. Administrasjonen har fulgt desse tett opp. Eitt nytt kurs er blitt kjent dette året; nærturleiar. Målet vårt er at turleiarar skal delta aktivt i turleiarutdanninga ARRANGEMENTSKOMITEEN Komiteen har stått for et åpent medlemsmøte på Rica Maritime Hotel med Arne Nevra fra NRK-naturredaksjonen. Ca. 200 fremmøtte som fikk se et flott bilde og filmshow fra hans eventyrlige produksjon. Grøtfesten ble som vanlig arrangert på Uni-K, med kåseri av Brit Rameckers og Lars J. Milje. Ca. 80 fremmøtte. Tillitsvalgtfesten ble igjen arrangert på Lothes, med ca. 100 deltakere. Denne gangen med DJ. God stemning! 12 13

8 4 ETNE TURLAG Har ikke levert årsmelding. 6 VEDLEGG 1 TABELLER Tabell 1, HTs medlemsutvikling Medlemstype Endring % Hoved ,26 % Student/ungd ,76 % Honnør ,93 % Livsvarig ,94 % Barn ,31 % Skoleungdom ,63 % Husstand ,99 % Sum ,90 % Tabell 1a, Barn og Unge Diff Prosent 27 prosent av medlemmene våre er under 26 år ,40 % 21 prosent av medlemmene våre er under 18 år Tabell 1b, senior 60 år og eldre Hoved Honnør Livsv Husstan Diff Prosent ,00 % 25 prosent av medlemmene våre er over 60 år 5 SAUDA TURLAG Sammendrag for Sauda Turlag året 2014 Sauda Turlag arrangerte 31 turer i 2014, 6 av disse turer ble avlyst grunnet dårlig vær. Det ble registrert 250 personer som deltok på sommer- og vinterturene. Deltagelsen på «5 turer», talte 1084 personer. Totalt har 1334 personer deltatt på Sauda Turlag sine turer dette året. Barnas Turlag har også hatt god oppslutning, mange har deltatt på deres arrangement. Opptur for 8. klasse ble gjennomført med god deltagelse og mange besvarelser på spørrekonkurransen. Leder i Sauda Turlag overrakte premier på skolens avslutning før sommerferien, samtidig som han informerte om verdien av gode naturopplevelser. Han oppfordret ungdommene til å melde seg inn i Sauda Turlag. Turlaget hadde stand på torget under Sauda dagene. De informerte om Turlaget, HT og DNT. Det ble også solgt «5 turer» kort, noe som resulterte i ny salgsrekord. Den nye broen i Slettedalen er på plass, gjenstår noe sikringsarbeid. Det er montert ny bro ved nedre Sandvatn. e skilter er også montert, gjenstår noe arbeid med skilting. Sauda Turlag arrangerte feiring av 25 års jubileet. Komi teen var Sauda Turlag sitt første styre. Veldig bra arrangement, tur til Storvassbu, som også var 25 år dette året, og videre feiring med jubileumsfest på Kløver Hotell. Styret har avholdt 9 styremøter, 3 arbeidsmøter, 2 medlemsmøter og behandlet 53 saker. Tabell 2, Overnattingstall på HTs hytter fra Hytte Olalia Fjellstove Olabu Løkjelsvatnhytta Storavassbu Blomstølen Sandvasshytta Simlebu Sauabrehytta Longåsdalen Geitungen Fyr Nordvikgården Øvre Sandvatn Totalt Tabell 3, medlemmer fordelt på kommunene pr Kommuner Innbyggere Medlemmer HT hytter/hus Etne (lokallag) ,65 % 5 Sauabrehytta, Simlebu, Sandvasshytta, Blomstølen, Løkjelvatnhytta Sveio ,05 % 0 Hordaland fylke ,73 % 5 Sauda (lokallag) ,75 % 2 Øvre Sandvatn, Storavassbu Vindafjord ,57 % 1 Olallia Fjellstove Tysvær ,82 % 0 Bokn ,12 % 0 Haugesund ,13 % 1 Bytunet: butikk, informasjon etc. Karmøy ,48 % 1 Geitungen fyr Utsira ,40 % 1 Nordvikgården Rogaland ,66 % 6 Andre kom Totalt ,81 %

9 Tabell 4 Hytteoversikt pr Hytte (byggeår/disp. fra*) Antall senger Antall madrasser Totalt Blomstølen (1939) Blomstølen (1992) Blomstølen (2005) Geitungen (2003) Løkjelsvatn (2011) Løkjelsvatn (2002) Nordvikgården (2009) Olabu (1975) Sikringshytte Olalia (2012) Olalia Fjellstove(2014) Sandvasshytta (2010) Sandvasshytta (1992) Sauabrehytta (2000) Simlebu (1977) Simlebu (1995) Storavassbu (1989) Storavassbu (1990) SUM Forhold mellom medlemstall og overnattinger År 1980 År År 1984 År 1986 År 1988 År 1990 År 1992 År 1994 År 1996 År 1998 År 2000 År 2002 År 2004 År 2006 År 2008 År 2010 År 2012 År 2014 År 2016 År 1980 År 1982 År 1984 År 1986 År 1988 År 1990 År 1992 År 1994 År 1996 År 1998 År 2000 År 2002 År 2004 År 2006 År 2008 År 2010 År 2012 År 2014 År 2016 Antall overnattinger på hyttene Medl. tall Overnatting Medl. tall Overnatting År 2006 År 2007 År 2006 År 2008 År 2009 År 2007 År 2010 År 2008 År 2011 År 2009 År 2012 År 2010 År 2013 År 2012 År 2013 År 2014 Tur- og arrangementsoversikt 2014 Arrangør Typetur Antall turer Antall deltagere Sum Totalt Turkomiteen Skitur dag 2 15 Skitur helg 5 71 Fottur onsdag Fottur søndag Helge-/ukesturer sommer 6 73 Utenlandstur 4 71 Romjulsmarsjen Totalt Barnas Turlag Kom deg ut -dagen vinter Klatring Ski helgetur, inkl skiskolen Fottur dag Fottur helg Totalt HT-Ung/X-ung Skitur dag 1 3 Skitur helg 3 27 Fottur dag Fottur helg 3 40 Opptur Totalt Fjellsport Skitur dag 0 0 Skitur helg 3 30 Fottur dag 0 0 Fottur helg 2 25 Totalt Seniorgruppa Skitur dag 1 5 Skitur helg 0 0 Fottur dag Fottur helg 4 45 Møter 1 43 Totalt Folkehelse FFA Naturgøy Klart det går-kurs 1 29 Totalt Arrangementskomiteen Grøtfest 1 80 Dugnadsfest Tillittsvalgtmøte 1 80 Møte Maritim Totalt Felles arrangement Friluftslivets dag Åpning av Olalia Fjellstove mai toget 1 40 Valhestturen Ambassadørkurs/turlederkurs 3 57 Orienteringskurs 1 12 Årsmøte 1 93 Fjellvandreren 1 7 Vardehelg 2 16 Varding dag 7 43 Totalt Totalt

10 7 VEDLEGG 2 ORGANISASJONSKART 8 RESULTATREGNSKAP INNSTILLINGSKOMITÉ ÅRSMØTE HEDERSMERKEKOMITÉ Salg turinformasjon Inntekter hyttene overnatt/prov Overført til Lokallagene STYRE REVISORER Leieinntekter Bytunet Inntekter turer og arr Kontingentinntekter Sponsorinntekter DAGLIG LEDER Andre pliktige inntekter Offentlige tilskudd og refusjoner Andre tilskudd ANSATTE Div inntekter SUM Varekjøp turinformasjon DRIFT 1-2 Styrerep. SAMFUNN OG MILJØ 1 Styrerep. AKTIVITET 2 Styrerep Kjøp proviant hyttene Ugifter turer og arr Utgifter prosjekter, aktiviteter STI OG VARDE KOMITE (Varding og brobygging) HYTTE- DRIFTS KOMITE (Alle hytter og Bytunet) NATURVERN KOMITE REDAKSJONSKOMITE TURLEDER KOMITE TURKOMITÉ BARNAS TURLAG UNGDOMS GRUPPA Personalkostnader Transport til hyttene Energiutgifter Kommunale avgifter /bygslingsavgifter Vask og Rengjøring Annen kostnad lokaler/hytter Honorarer revisjon og regnskap Dugnadsutgifter Trykksaker Adm. utgifter tillitsvalgte, kontor og turinfo FJELL- VANDRER KOMITEEN FJELLSPORT GRUPPA Reklame kostnad Forsikringspremier Gaver Gebyrere, tap fordringer Avskrivininger ARRAN- GEMENT KOMITE SENIOR GRUPPA SUM DRIFTSRESULTAT RENTEINNTEKT RENTEUTGIFT «FRILUFTSLIV FOR ALLE» ÅRSRESULTAT

11 9 BALANSE PR. 31. DESEMBER EIENDELER 2013 Endring 2014 Anleggsmidler Olalia Fjellstove Olabu Sikringshytte Olalia Sti Olalia Sandvass (begge hyttene) Blomstølen (alle hyttene) Storavassbu (begge hyttene) Simlebu (begge hyttene) Løkjelsvatnhyttene Sauabrehytta Nordvikgården Bytunet, Strandgt Båt Geitungen Broprosjekt Biler Bygningsmessige anlegg Merkeprosjekt Maskiner og utstyr Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Aksjer Haugalandsveggen AS GJELD OG EGENKAPITAL 2013 Endring 2014 Egenkapital Egenkapital Overført resultat Fond Hyttefond Sum opptjent egenkapital Gjeld Bankgjeld Haugesund Sparebank Oppgjørskonto mva Skyldig skattetrekk Skyldig arbeidsgiveravgift Skyldig feriepenger Forskudd fra kunder Andre kreditorer Leverandør gjeld Uopptjent inntekt Sum gjeld Sum anleggsmidler Sum gjeld og egenkapital Omløpsmidler Beholdning salgsvarer butikken Beholdning Bøker Kundefordringer Opptjente ikke fakt. Driftsinntekter Andre fordringer Bankinnskudd og kassabeholdning Sun omløpsmidler Styret i Haugesund Turistforening 12 februar 2015 Sven Oscar Larsen Harald Selsås Siri Hammerstad Erik Vie Øystein Bjelland Jan Fredrik Meling May Britt Vihovde SUM EIENDELER

12 10 AVDELINGSREGNSKAP /UTGIFTER PÅ HYTTENE Olalia Fjellstove Inntekter Utgifter Løkjelsvatn Inntekter Utgifter Blomstølen Inntekter Utgifter Sandvasshytta Inntekter Utgifter Simlebu Inntekter Utgifter Storavassbu Inntekter Utgifter Sauabrehytta Inntekter Utgifter Geitungen Inntekter Utgifter Nordvikgården Inntekter Utgifter Felles hyttekost. Inntekter Utgifter Sum hyttene Inntekter Utgifter ADMINISTRASJONEN Kontingent Kontingent til lokal lagene Sponsorinntekter Off. tilskudd/refusjoner Andre tilskudd SUM Personalkostnader Driftskostnader Varekostnader Avskrivninger SUM RENTEINNTEKTER RENTEUTGIFTER ÅRSRESULTAT TURINFO/BUTIKK Salg Varekostnader Personalkostnader Andre driftskostnader Rentekostnad 87 SUM ÅRSRESULTAT BYTUNET Leieinntekter Andre inntekter SUM Personalkostnader Elektrisitet Kommunale avgifter Vask og rengjøring Annen kostnad lokaler Inventar og Utstyr Rep og vedlikehold Forsikring SUM ÅRSRESULTAT AKTIVITETER/ARRANGEMENTER Inntekter arr./aktiviteter Offentlige tilskudd Andre tilskudd SUM

13 Utgifter arr./aktiviteter Reklame/trykksaker SUM ÅRSRESULTAT UNDERGRUPPENE Barnas Turlag Inntekt Utgift Sum HT ung Inntekt Utgift Sum Fjellsportgruppa Inntekt Utgift Sum Seniorgruppa Inntekt Utgift Sum Varding og merking Inntekt Utgift Sum Andre komiteer Inntekt Utgift Sum FRILUFTSLIV FOR ALLE Off. tilskudd/refusjoner Andre tilskudd SUM Varekostnader Personalkostnader Andre driftskostnader SUM ÅRSRESULTAT FOLKEHELSEPROSJEKT Andre tilskudd/sponsor innt Off. tilskudd SUM Personalkostnader Varekost Andre driftskostnader SUM SKISKOLEN Inntekter arrangementer Offentlige tilskudd SUM Utgifter arrangementer Andre varekostnader SUM ÅRSRESULTAT TURER OG TRIMARRANGEMENTER Inntekter turer Off. tilskudd/refusjoner SUM Utgifter turer og trimarr Pesonalkostnader Trykksaker Reklamekostnad Andre utgifter SUM ÅRSRESULTAT HT - NYTT Annonse inntekter Trykking Porto SUM ÅRSRESULTAT AKTIVITETER MOT SKOLE Salgsinntekter Offentlige tilskudd SUM Personalkostnader Utgifter arr. og aktiviteter Andre driftskostnader SUM ÅRSRESULTAT ÅRSRESULTAT

14 ÅRSBERETNING 2014 ÅRSBERETNING Forsikringsverdier 12 REVISJONSBERETNING Forsikringsverdier pr. 31.desember BYTUNET, STRANDGT. 171 bygning inventar/varer/avbrudd GEITUNGEN FYR Innbo/løsøre OLALIA UTHUS bygning m/agregat maskinforsikring OLALIA NY SIKRINGSHYTTE bygning OLABU bygning OLALIA FJELLSTOVE bygning innbo/løsøre BLOMSTØLEN bygning gamlehytta bygning B Bygning ny innbo/løsøre SANDVASSHYTTA e hytta bygning innbo/løsøre SIMLEBU bygning gamlehytta bygning ny innbo/løsøre STORAVASSBU M/SIKRINGSBU bygningene innbo/løsøre SAUABREHYTTA bygning innbo/løsøre LØKJELSVATNHYTTA bygning ny bygning gammel innbo/løsøre NORDVIKGÅRDEN, UTSIRA bygning innbo/løsøre GRAVEMASKIN FLYTEBRYGGE GEITUNGEN BIL SNØSCOOTERE/ATV BÅT M/MOTOR GEITUNGEN NY BÅT M/MOTOR GEITUNGEN

15 Haugesund Turistforening - Strandgt. 171, Bytunet - - telefon:

ÅRSRAPPORT MANGFOLDIG FRILUFTSLIV I FJELLET

ÅRSRAPPORT MANGFOLDIG FRILUFTSLIV I FJELLET ÅRSRAPPORT MANGFOLDIG FRILUFTSLIV I FJELLET Naturopplevelser for livet INNHOLD Et friskere folk gjennom friluftslivet! Et friskere folk gjennom friluftslivet! 3 Styrets årsberetning 4 Arabisk på Selhamar

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR STAVANGER TURISTFORENING

ÅRSRAPPORT FOR STAVANGER TURISTFORENING ÅRSRAPPORT FOR STAVANGER TURISTFORENING MED STYRETS ÅRSBERETNING Naturopplevelser for livet 22.985 INNHOLD VIRKSOMHETSRAPPORT STF VISJON OG VERDIER 228 MEDLEMMER I STAVANGER TURISTFORENING NØKKELTALL 229

Detaljer

DNT OSLO OG OMEGN VIRK SO MH E T SR APP O RT ME D S T YRE T S ÅR SBE RE TN IN G DNT OSLO OG OMEGN VIRKSOMHETSR APPORT MED ST YRETS ÅRSBERETNING 2014

DNT OSLO OG OMEGN VIRK SO MH E T SR APP O RT ME D S T YRE T S ÅR SBE RE TN IN G DNT OSLO OG OMEGN VIRKSOMHETSR APPORT MED ST YRETS ÅRSBERETNING 2014 VIRKSOMHETSR APPORT MED ST YRETS ÅRSBERETNING 2014 Foto: Asle Strand / Vårtur i Skarvheimen i anledning Geiterygghyttas 100 års jubileum. DNT OSLO OG OMEGN DNT OSLO OG OMEGN VIRK SO MH E T SR APP O RT

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Nyåpning av Holsvika Friluftsområde. Austerheim skoles aktivitetsdag ved Sandbekken, Tysvær. Årsmøte 2011. Side 2

Nyåpning av Holsvika Friluftsområde. Austerheim skoles aktivitetsdag ved Sandbekken, Tysvær. Årsmøte 2011. Side 2 Årsmøte 2011 Side På veg mot Olalihytta Fitjarbåten er klar for brannutrykking Nyåpning av Holsvika Friluftsområde Brullyp på Romsa Hogst på Ilholmane Austerheim skoles aktivitetsdag ved Sandbekken, Tysvær

Detaljer

ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009

ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009 ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009 2009 2 Glade gutter på tur i Olalia Sandvik badeplass i Etne Fra Holsviko friluftsområde i Sveio Turvei med UU tilrettelegging i Haugesund Åreiddalen badeplass på Bømlo

Detaljer

Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2010 4. REGNSKAP FOR 2010 5.

Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2010 4. REGNSKAP FOR 2010 5. Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM

ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM 1 INNHOLD 1. Hovedstyrets sammensetning 2. Hovedstyrets arbeid 3. Arrangementer 4. Kontakt og samarbeid 5. Representasjon 6. Komiteer 7. Rapport fra underavdelinger

Detaljer

SANDEFJORD JEGER- OG FISKERFORENING PROTOKOLL

SANDEFJORD JEGER- OG FISKERFORENING PROTOKOLL SANDEFJORD JEGER- OG FISKERFORENING PROTOKOLL fra det 68. ordinære årsmøte 27. februar 2015 på Pukkestad Gård Johnny Pedersen med laks 5,5 kg på SJFFs laksevald på Utklev i Numedalslågen (foto Leif Eriksen)

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 15. februar 2012

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 15. februar 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 15. februar 2012 116. Driftsår sesongen 2011 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer

Den norske turistforening. Årsrapport 2006. Naturopplevelser for livet. www.turistforeningen.no

Den norske turistforening. Årsrapport 2006. Naturopplevelser for livet. www.turistforeningen.no Årsrapport 2006 Naturopplevelser for livet www.turistforeningen.no 1 Duis augait dolutpat Innhold 4 DNTs visjoner og verdier 16 Norges største i bratt friluftsliv Foto fra venstre: Nordic Life, ag-naturfoto.no,

Detaljer

Årsmøte 2015. Sted: Valdres Mathus, Valdrestunet Tid: torsdag 12. mars 2015 kl. 19.00.

Årsmøte 2015. Sted: Valdres Mathus, Valdrestunet Tid: torsdag 12. mars 2015 kl. 19.00. Bagn Idrettslag Stifta 05.03.1911 Årsmøte 2015 Sted: Valdres Mathus, Valdrestunet Tid: torsdag 12. mars 2015 kl. 19.00. Saksliste: 1. Åpning - godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkalling og

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang Mandagsløpet Lederen har ordet Nå er det jul igjen og med den kommer også et nytt nummer av BIL-posten som avspeiler hva Berger IL

Detaljer

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 1 ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 2 Innhold Sakliste... 3 Årsmeldinger 2009... 4 Årsmelding for hovedlaget OIF 2009... 5 Årsmelding for Klubbhuset

Detaljer

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5.

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5. Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

Sakspapirer. Vintergeneralforsamling. Tirsdag 24. februar 2015 kl. 17:15 Auditorium S5, Gløshaugen

Sakspapirer. Vintergeneralforsamling. Tirsdag 24. februar 2015 kl. 17:15 Auditorium S5, Gløshaugen Sakspapirer Vintergeneralforsamling Tirsdag 24. februar 2015 kl. 17:15 Auditorium S5, Gløshaugen Saksliste generalforsamling NTNUI tirsdag 24. februar 2015 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang BIL-postens 1.utgave i 1977 www.bergeril.no Lederen har ordet Nå har julefreden senket seg over Berger og et nytt år står for døren.

Detaljer

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting 2012 - Sakspapirer pr 16.02.2012. Saksliste 1 ÅPNING...

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting 2012 - Sakspapirer pr 16.02.2012. Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

BUDSTIKKEN. Nr. 1 26. februar 2015 55. årgang. Bergen Døvesenter har årsmøte torsdag 19. mars 2015 kl. 18.00

BUDSTIKKEN. Nr. 1 26. februar 2015 55. årgang. Bergen Døvesenter har årsmøte torsdag 19. mars 2015 kl. 18.00 BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5022 Bergen - E-post: post@bgds.no Nr. 1 26. februar 2015 55. årgang Bergen Døvesenter har årsmøte torsdag 19. mars 2015 kl. 18.00 Dagsorden:

Detaljer

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015 LOSEN Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening Nr. 1-2015 Protoll fra årsmøtet side 5 Bli abonnent! kun 398,- Få JEGERs praktiske slaktesett med alt du trenger! l Forkle med praktiske lommer

Detaljer

Vårt eldste medlem i foreningen, Solveig Larsen fylte 100 år! Side 5

Vårt eldste medlem i foreningen, Solveig Larsen fylte 100 år! Side 5 Oslo Døveforening www.odf.no Nr 1 2010 47.årgang Tur til Berlin side 37 Årsberetning side 11 Påske-bridge side 9/10 Vårt eldste medlem i foreningen, Solveig Larsen fylte 100 år! Side 5 HUSK Å TA MED DETTE

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 16. februar 2011 115. Driftsår sesongen 2010 1 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer

Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening

Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening 7. mars 2015 Hovedsponsor: Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening Lørdag 7. mars 2015 kl. 17.00 på Bodøgaard Dagsorden 1. Godkjenning av innkallingen og dagsorden.

Detaljer

ÅRSMØTE 2008 25 år for friluftslivet 1983-2008

ÅRSMØTE 2008 25 år for friluftslivet 1983-2008 ÅRSMØTE 2008 25 år for friluftslivet 1983-2008 2 Ny flytebrygge på Smedholmen, Fitjar Prosjektet Friluftsliv for alle med HT Dugnad på Gurokaien på Stora-Romsa Friluftslivets dag i Djupadalen, Haugesund

Detaljer

TROMSØ JEGER- OG FISKERFORENING

TROMSØ JEGER- OG FISKERFORENING TROMSØ JEGER- OG FISKERFORENING ÅRSMELDING 2014 Årsmelding Regnskap Arbeidsprogram - Forslag til budsjett Rypejakt ovenfor Nordkvaløy-hytta. Foto: Ø. Overrein 1 6 ÅRSMØTET Ordinært årsmøte skal holdes

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

Årsmelding for 2009 R A N S E I L F O R E N I N G - A N G L E V I K - 5 3 5 3 S T R A U M E - W W W. R A N S E I L. N O

Årsmelding for 2009 R A N S E I L F O R E N I N G - A N G L E V I K - 5 3 5 3 S T R A U M E - W W W. R A N S E I L. N O Årsmelding for 2009 R A N S E I L F O R E N I N G - A N G L E V I K - 5 3 5 3 S T R A U M E - W W W. R A N S E I L. N O R A N S E I L F O R E N I N G Årsmelding 2009 INNHOLD Rapport fra Regattautvalget

Detaljer