ÅRSBERETNING Vinterstemning, Olalia Fjellstove. Naturopplevelser for livet. Foto: Svein Egil Økland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2014. Vinterstemning, Olalia Fjellstove. Naturopplevelser for livet. Foto: Svein Egil Økland"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2014 Foto: Svein Egil Økland Vinterstemning, Olalia Fjellstove Naturopplevelser for livet

2 ÅRSBERETNING 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ÅRSBERETNING FOR 2014 ( ) STYRETS BERETNING ÅRSBERETNING FRA KOMITEER OG UTVALG HYTTEDRIFTSKOMITEEN TURKOMITEEN STI OG VARDEKOMITEEN HT-NYTT HT-UNG / X-UNG SENIORGRUPPA BARNAS TURLAG Folkehelsekomiteen FJELLSPORTGRUPPA NATURVERNKOMITEEN HUSSTYRET TURLEDERUTVALGET ARRANGEMENTSKOMITEEN ETNE TURLAG SAUDA TURLAG VEDLEGG 1 TABELLER Vedlegg 2 organisasjonskart resultatregnskap Balanse Avdelingsregnskap forsikringsverdier Revisjonsberetning

3 1 ÅRSBERETNING FOR 2014 ( ) Årsmøtet ble avholdt i Haugesund Sparebanks kantine 5. mars 2014 med 93 fremmøtte. Årsberetning og regnskap for 2013 ble godkjent. For 2014 ble styret og komiteene sammensatt slik: Styreleder: Sven Oscar Larsen Styremedlemmer: Harald Selsås Siri Hammerstad Øystein Bjelland Erik Vie Jan Fredrik Meling May Britt Vihovde Vararepresentanter: Kjetil Nordstrøm Brit A. Lillefosse Hyttedrift komite: Harald Selsås (leder) Lars Johan Milje Knut M. Hauge Trond Henriksen Astrid Ellefsen Nilsen Anders Nordeide Eli Severinsen Sti- og Vardekomite: Geir Kvassheim (leder) Knut Martinussen Bjarne Enerstvedt Olav Rullestad Arne Espeland Siri Hammerstad Paul Postvoll Kim Jone Undheim Zulfiqar Ali Faizi Terry Breirem Alf Gunnar Larsen Jon Arne Bauge Arne Rossebø Geitungen: Erling Haavik (leder) Inger K. Haavik Anita Langaker Harald E. Arnøy Harald Bang Inger Johanne Knudsen Tor Kvinsland Odd Vikingstad Arnold Nordnes Kjell Sjøen Nordvikgården: Harald Valnumsen (leder) Arnstein Eek Lars Petter Knutsen Bjørgunn Ravndal Roy Arne Tollaksen Veronika Ullvang Kaare Haavik Olalia: Per Fatland (leder) Arild Postvoll Hilde Karlsen Svein Helge Lærdal Grethe Lærdal Per Bjarne Myre Helge Waage Johan Skjetne Kristin Sælevik Vigdis Haraldstad Torleif Klungland Maria Fosse Linda Lønning Inge Lill Josefsen Liv Karin Thorbjørnsen Kenneth Hammarquist Løkjelsvatn: Ursula Rustemeier (leder) Edvin Storlien Anders Nordeide Heidi Hammerstad Nils Arne Waage Åse N. Waage Inger Lise Ræstad Jostein Haavik Magne Hammersland Arne Stakkestad Hauke Hinrichs Storavassbu: Marton Hustoft (leder) Elfinn Birkeland Else Risvold Eva W. Hustoft Rikard Seltveit Tobias Hamre Anne Elisabet Stølsmark Ola Breivik Blomstølen: Hildur Grainger (leder) Jan Eivind Ervesvåg Kari Gundesø Thor Lilleland Linda Breistig Marit Gravelsæter Tor Bjelland Arne Langøen Jan Fredrik Meling Margrethe Lothe Per Olaf Knoph Svein Magne Storesund Sandvasshytta: Stein Ove Bjelland (leder) Rolf Erik Svanberg Øystein Bjelland Trygve Bentsen Oddbjørn Frøyland Arvid Inge Rafdal Jan Haraldseid Birthe Bjelland Øystein Kalstveit Veronica Kling Brekke Anne Marie Vik 4 5

4 Simlebu: Bjørn M Nilsen (leder) Lars Kr. Gjerde Peder Eriksen Else Eriksen Harald Selsås Ole Schiefloe Britt Rameckers Roald Bø Hildegunn Enge Eli Severinsen Sauabrehytta: Oddvar Lyse Ben Olav Eidesen Unni Vestre May Kristin Bringedal Ståle Sørheim Husstyret: Lars Petter Knutsen (leder) Harald Amdal Kaare Haavik Odd Bentsen Barnas Turlag: Keith Kleppe (leder) Oddbjørn Jensen Espen Knutsen Frode Sortland Per Eriksen Merethe Ree Kjetil Nordstrøm Roy Arne Tollaksen Ungdomsgruppa: Thomas Hillesland Even Nordeide Sofie Hagland Børseth Hilde Nedland Thea Myklebust Lars Årtun Dalseng Solveig Elisabeth Vik Folkehelse: Kjell Bjelland (leder) Britt Rameckers 1 år Inger Kallevik Haavik Inger Anne Drevland Else Østrem 1 år Fjellsportgruppa: Trygve J. Studsvik Jan Vikse Knut L. Jacobsen Tone Louise Lervik Seniorgruppa: Eivind Hammer (leder) Marit Døsen Richard Bruvoll Paul Postvoll Anne Lise Borum Margareth Kårhus Bjørn Rasmus Hauge John M Knudsen Bjarne Enerstvedt Eva Eide Turkomite: Arne Rossebø (leder) 1år Torfinn Dommersnes 1år Astrid Luhr Harald Bang Anne Rees Halvorsen Anne Grutle Tore Waaga Turlederkomite: Erik Vie (leder) Kjetil Kvåle Bjørg Kristin Steinsland Trude Solvi Nordstrøm Naturvernkomite: Karl A. Knutsen Ivar Vevang Johan Rinck Arrangementkomite: Karl A. Knutsen (leder) Arvid I. Rafdal Jarle Ræstad Solveig Hauge Red.komite HT-nytt: Arild Bjordal (leder) Lillian Moen Grete Paulsen Vie Inger Marie Myge Anita Sælevik Hedersmerkekomite: Karl A. Knutsen Arvid Inge Rafdal Anne Lise Borum Innstillingskomite for 2014 innstilles av styret i HT: Britt Rameckers Bjørn M Nilsen Trude Solvi Nordstrøm 2 STYRETS BERETNING Haugesund Turistforening er en ideell organisasjon med formål å arbeide for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv, og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag. Foreningen har eget hus i Haugesund sentrum som inne holder kontor og turinformasjon. Styret ble valgt på årsmøtet 5. mars 2014 og konstituert 13. mars Styret har i løpet av året hatt 10 styremøter. I tillegg har styret hatt ett felles planleggingsmøte med Etneog Sauda Turlag Medlemsutvikling I 2014 hadde HT 5470 fellesmedlemmer med DNT, en økning på 4,9 % (256 nye medlemmer) fra Fra 2005 til 2014 (10 år) har det vært en medlemsvekst på 34% (1386 nye medlemmer). I 2014 var 4,8% av innbyggerne i vårt området medlemmer av HT. I vår strategiplan estimerer vi en økning fra 4,4% (2012) til 5,0% (2016) av innbyggerne i vårt området som medlemmer i HT. Vi er i rute for å nå det målet. Se tabell 1 i vedlegg. Tabell 1a viser at 27% av våre medlemmer er 26 år eller yngre og hele 21% er 18 år eller yngre. Tabell 1b viser at 25% er 60 år eller eldre. Det er interessant å se at vi har flere medlemmer fra 26 og nedover enn vi har fra 60 år og oppover. Tabellene viser også at vi har dobbelt så stor medlemsvekst (12,4%) i alderen 26 år og yngre, enn i alderen 60 år og eldre (6,0%). Dette lover godt for fremtiden. På landsmøte i 2007 fikk HT den ettertraktede «Forgubbingsbekjempelsesprisen» av DNT ung. Årets tall viser at HT har fortsatt den gode utviklingen. Aktiviteter Haugesund Turistforening har en stabil høy aktivitet, og 2014 har vært et bra år. På grunn av lite snø ble en del skiturer avlyst i Statistikken viser totalt en solid oppgang, der seniorgruppas torsdagsturer samler flest. Friluftslivet Dag og åpning av Olalia Fjellstove viser at store arrangement også trekker mange deltakere. Aktiviteten i HT-ung har i 2014 vært bedre enn i Surfteturen dro spesielt mange deltagere. På grunn av lav 6 7

5 aktivitet i styret har mye vært gjort og gjennomført av Christoffer fra administrasjonen. X-ung er kommet godt i gang og har ført til bedre samarbeid med Stavanger Turistforening, Bergen og Hordaland Turlag og DNT Sør. Skiskolen ble gjennomført med 66 deltakere. Friluftslivets dag i september ble også i 2014 en stor suksess. Ca deltakere. 18. mai gikk turen «Haugesund på langs», HT sin «7-fjellstur». Turen ble godt mottatt, og i løpet av 2014 ble det nedsatt en komite som jobber videre med dette. Aktiviteter og arrangementer rettet mot skolene har i flere år vært en viktig del av HTs arbeid. Det landsomfattende turopplegget OPPTUR har vært gjennomført som vanlig med ca 1200 elever på tur i Byheiene og Karmøyheiene. OPP- TUR ble i 2014 også arrangert i Sauda. Takk til alle dere som stiller opp på dagtid for å få dette gjennomført. Samarbeidet med Haugesund kommune vedrørende skoleturer og leirer har fortsatt i HT har vært aktivt med på Haugesund kommunes leir for 7 klassinger på Stemnestaden, og 18 niendeklasser har vært på Olalia Fjellstove på skoletur. tt i 2014 er at Karmøy kommune også har invitert HT med i sitt SLT-opplegg, med leir på Stemnestaden og aktivitetsdager for alle 8 klassene på en av ungdomsskolene. Det har også vært avholdt skolekurs for ansatte i Karmøy kommune HT er fortsatt i tet når det gjelder folkehelsearbeidet, og mange andre foreninger i DNT tar kontakt med oss for å lære av våre erfaringer. I år har HT drevet med følgende: Friluftsliv for alle hele året, - et friluftslivarrangement tilrettelagt for mennesker med utviklingshemming. Turer med fokus på psykisk helse både i Haugesund og på Karmøy. Naturgøy et samarbeid med Skolehelsetjenesten i Haugesund der barn i grunnskolen får delta på lek i naturen. Samarbeidet med Frisklivssentralen ble påbegynt i 2014, og vil fortsette i Gjennom det frivillige dugnadsarbeidet bidrar HT i stor grad til å være med på å holde befolkningen på Haugalandet friskere. Det er folkehelse i alt HT har gjort i perioden. Naturvern Medlemsforeningene på Vestlandet (DNT Vest) samarbeider om å styrke kunnskapen om energiindustrialisering og utbygging av kyst- og fjordlandskapet. DNT Vest er sterke og har stor gjennomslagskraft, når flere står sammen. HT er engasjert i å ta vare på vårt kyst- og fjordlandskap. Det er særlig vindkraft som representerer den største nedbyggingen av norsk kyst- og fjordlandskap, men det er viktig å se helheten i energi politikken. DNT Vest ønsker å skape en bevissthet og et kunnskapsløft i hele organisa sjonen. Her gjør naturvernkomiteen en meget stor innsats og HT er meget glade for at Nord Rogaland sitt monumentale fjellparti Døldarheia (Okslå) i Vindafjord kommune fikk avslag på utbygging av 30 til 40 vindturbiner. HT er også glade for at det ikke blir noe av vindkraftplanene på Ryvarden i Sveio kommune. Forum for natur og friluftsliv (FNF) i Rogaland har i år arbeidet aktivt med å få stoppet videre utbygging av landbasert vindkraft i Rogaland. Flertallet av politikerne i Rogaland Fylkeskommune er enige med FNF Rogaland og har bedt NVE/ OED om å ikke tildele flere konsesjoner til vindkraft. Hytter og rutenett Overnattingstallene viser en gledelig økning fra 7517 til Årsaken er at Olalia Fjellstove ble åpnet i Geitungen Fyr har vært stengt grunnet adkomsten til fyret. Løkjelsvatn hytta og Simlebu har en fin økning. De andre fjellhyttene går litt opp og ned. Nordvikgården bekrefter sin stilling som HTs mest besøkte hytte med 2434 overnattinger. Olalia Fjellstove er blitt hele Nord Rogaland og Sunnhordland sitt store utfartssted både sommer som vinter. Hele den gamle Olaliahytta, inklusiv grunnmur, er blitt revet og det nye bygget er blitt et praktbygg. Den nye stien er allerede tatt i bruk av en hel del turgåere, syklister og foreldre med barnevogn. Tråkkemaskinen til idrettslaget lager flotte skiløyper oppå stien og i flotte vinterhelger er det tusenvis av glade skiløpere som nyter turen inn til Fjellstova. Haugalandsveggen AS Sammen med Haugesund Klatrelag ble Haugalandsveggen AS etablert i Haugalandsveggen AS eier den nye Klatrehallen som blir bygget i Idrettsparken i Haugesund. HT og Klatrelaget eier 50% hver av hallen. Hallen vil stå ferdig sommeren 2015 og byggestart var 12. januar Klatrehallen vil bli driftet av Klatrelaget. Vi regner med at klatrehallen vil bli flittig brukt med blant annet arrangementer av de forskjellige gruppene i HT. Sikkerhetsarbeid Risikovurdering/rapportering for turledere er fortsatt et viktig tema som styret har hatt fokus på i Risikoskjema gjør turlederen bedre i stand til å forberede seg på uforutsette hendelser. Rapportene i etterkant er viktige for å fange opp forbedringsmuligheter, og er et godt verktøy for turkomiteen når nye turer planlegges. Rapporteringen er nå forenklet ved at arbeidet kan gjøres digitalt. Rapporteringen er etter hvert blitt en fast rutine for de fleste turlederne. HT har mange erfarne turledere. En del mangler fortsatt den formelle kompetanse. Turlederutvalget arrangerer årlig kurs for å kvalifisere turledere. Det har vært avholdt 2 ambassadørkurs og 1 grunnleggende turlederkurs i I tillegg har nå 2 av våre turledere kvalifisert seg som instruktører til turlederkurs. Hyttevaktene har årlig en gjennomgang av brannsikkerheten på hyttene og leverer rapport på dette. De siste årene har utskiftning av gamle broer vært et prioritert område. Det er på plass ny bro i Slettedalen. Av 13 registrerte broer har det i 2014 vært kontroll på alle. Organisasjon Arbeidet har fungert bra i komiteer og utvalg og samarbeidet med administrasjonen fungerer også meget bra. De enkelte styrerepresentanter har vært tilknyttet ulike komiteer. Hensikten er å bedre kommunikasjon mellom komiteer og styret. Tillitsvalgtsmøte ble avholdt i Haugesund Sparebanks lokaler i april Fest for tillitsvalgte og andre som har bidratt for foreningen i 2014 ble avholdt på Lothes i januar Ansatte i HT 2014 Navn Stilling Ansatt Rolf Svendsen Daglig leder 2000 Audhild Sannes Aktivitet/Folkehelse 2010 Rolf Erik Svanberg Turinformasjon/markedsføring/Data/Hytteoppgjør 2014 Christoffer Oftedal Friluftsliv for alle/barn/unge 2013 Representasjon på viktige møter og lignende DNTs landsmøte I Loen Styreleder/daglig leder møte I DNT DNT befaring Midtfjellet vindkraftverk Tre DNT Vest møter i Bergen og et med NVE i Oslo FNF Årsmøte Stavanger FNF Arbeidsutvalg FNF Seminar på Preikestolhytta SRN møte i Oslo Rogaland Fylkeskommune, frivillighetsprisen Styremøter Haugalandsveggen AS Fellesmøte med Etne og Sauda Turlag DNT skolegruppe Åpning av Jonestølen, Stavanger tf. Rogaland Fylkeskommune, Regionale samlinger Audhild Sannes og Sven Oscar Larsen Sven Oscar Larsen og Rolf Svendsen Karl A. Knutsen, Ivar Vevang og Sven Oscar Larsen Karl Andres Knutsen, Ivar Vevang og Sven Oscar Larsen Karl Andreas Knutsen og Sven Oscar Larsen Sven Oscar Larsen Karl Andreas Knutsen, Christoffer Oftedal og Sven Oscar Larsen Karl Andreas Knutsen og Sven Oscar Larsen Sven Oscar Larsen Rolf Svendsen, Jan Fredrik Meling og Sven O. Larsen Flere styrerepr. og komiteledere fra HT, styrerepr. fra ST og ET. Christoffer Oftedal Harald Selsås Audhild Sannes Styret ønsker å rette en stor takk til alle tillitsvalgte, turledere og dugnadsfolk samt de ansatte for deres innsats i foreningen. Styret ønsker også å rette en takk til våre eksterne støttespillere: Våre turpartnere: Haugesund Sparebank for økonomisk støtte og lån av kantina for medlemsmøter, årsmøter og andre arrangementer Haugesunds Avis og Haugaland Kraft for støtte Andre som har gitt oss økonomisk støtte Rogaland og Hordaland Fylkeskommune, Fylkesmannen i Rogaland og Hordaland, Haugesund kommune, Karmøy kommune, Tysvær kommune, Sveio kommune, Vindafjord kommune, Frisk i Friluft, Forum for Natur og Friluftsliv, COOP Haugaland, Tekna, Norsk Friluftsliv og Skudenes og Aakra Sparebank 3 ÅRSBERETNING FRA KOMITEER OG UTVALG 3.1 HYTTEDRIFTSKOMITEEN Hyttedriftkomiteen har for driftsåret 2014 hatt 8 møter. Et av disse sammen med hytteledere fra alle hyttene. Komiteen har 3 hovedoppgaver: 1. Foreta innkjøp av utstyr og proviant til hyttene, samt sørge for pakking av sengetøy. Komiteen vurderer fortløpende vareutvalget på hyttene. Alle hyttene skal ha samme vareutvalg. Bestilling skjer på felles innkjøpssystem som pr nå administreres av Knut Hauge. Dette fungerer utmerket. 2. Forberede og gjennomføre helikoptertransporten. 3. Få oversikt over investeringsbehov på hyttene. Vurdere dette opp mot budsjetter vi får fra administrasjon og styre. Så gjennomføre dette. I 2014 ble Olalia Fjellstove klar til bruk. Driften her har vært krevende, men begynner nå å ta form. Den ble drevet kun med tillitsvalgte i sommer og høst. Dere har gjort en stor innsats, takk for det! Det er nå tilsatt driftsansvarlig og kokker. I tillegg trenger vi hjelp av hytteverter og vakter. Olalia har et stort potensiale som vi vil jobbe videre med. Ser at mange fra sørfylket kommer på dagsbesøk, kjekk utvikling. I 2014 ble det blant annet startet montering av solcelleanlegg på Simlebu. e båter er innkjøpt til Sandvasshytta og Storavassbu. I 2015 blir det bygd nytt selvbetjeningskjøkken på Olalia Fjellstove, større oppgradering av Storvassbu. Planlegger også nytt uthus på Sandvasshytta. Prioritere at vi har god 12V belysning i alle hytter. Det gir god brannsikkerhet. Vi får ros for rene og pene hytter fra våre gjester. Det har våre utrolig flinke og engasjerte hyttevakter æren for. Vi er stolte av det arbeidet dere gjør. 8 9

6 Sauabrehytta Det har vært standard vedlikehold med en bra felles dugnadshelg med helikoptertransport av ved og mat. Vi sliter med at utedoen snør ned og ikke er brukbar før i juni. Det er jo mest gjester på Sauabrehytta fra april til juni og det blir derfor fort grisete rundt hytta. Det er også lite lagringsplass til ved og andre ting. Vi håper derfor at det kan vurderes å bygge på ca 2,5-3m på lengden av hytta, slik at vi kan ha doen inne? (Og rive utedoen) Det er for øvrig nå ikke lenger mulig å gå bort til fonna på sørsiden av Sauavatnet da fonna har krympet så mye at det ikke lenger er is over elva. Simlebu Det er i løpet av året utført de vanlige oppgavene med tilsyn, proviantering, gass, ved, sengetøy, dotømming, feiing, søppel, full nedvask og generelt vedlikehold. I tillegg har vi byttet låser i safene, lagt steinheller i tråkket mellom og rundt hyttene, samt montert solstrømanlegg. Panelet, kontrolleren og kabel mellom hyttene er ferdig, installasjonen i hovedhytta er 80% ferdigstilt. Ikke påbegynt i sikringshytta. Mange gode tilbakemeldinger fra gjestene om rene, pene og ryddige hytter. I 2015 må vi ferdigstille solstrømanlegget og male begge hyttene (oljemaling). På ønskelisten er vannpost, nytt brannvarslingsanlegg og ny hytte. døra på hytta har ødelagt lås, så vi må vurdere ny låskasse eller ny dør! Vi må påregne noe innendørs maling av vegger på hytta i Sandvasshytta I 2014 er det utført normalt vedlikehold på begge hyttene. Utvendig tak ble beiset på sikringshytta. Vannforsyningen ble reparert etter skade av snøen. Fikk opp ny båt som erstatning for den «gamle» som var ødelagt. Ellers er det utført vanlig vedlikehold på begge hyttene som vasking, rydding, søppelbrenning etc. Alle dotønnene ble tømt i 100l tank og flydd ned til bygda for tømming. Mangler/behov: Sikringshytta skulle fortsatt hatt en generell oppussing og vært noe bygget om. Avventer dette arbeidet til ny revidert avtale med grunneier foreligger. tt uthus er også noe det haster med å få satt i gang med i 2015 stipulert kostnad kr ,-. Det ble oppdaget en lekkasje rundt skorsteinen på sikringshytta på tampen av sesongen som ble provisorisk tettet. Løkjelsvatnhytta Det ble gjennomført en felles dugnad utenom flyhelga. De nye skiltene ble montert. Solar venti er kommet på plass; effekten av den er uklar enn så lenge. Ellers er hytta, gjennom flertallige smådugnader, godt vedlikeholdt! Etter at hytta ble stengt den 12. oktober, har den vært tilgjengelig for utleie. Det ble holdt høstdugnad helgen november med god deltakelse, ca 20 personer. Vi fikk mye gjort, været var flott, så utearbeidet ble prioritert, men hyttene ble også vasket ned, og det ble skiftet sengetøy på alle senger. Anlegget er godt ferdig, noe mindre arbeider gjenstår. Det er fram til utgangen av oktober registrert totalt ca 840 overnattinger på hytta. Hytta er planlagt åpnet for vintersesongen helgen januar. Det er mange enkeltprosjekter for videreutvikling av hytta og området rundt. Det er etablert en egen driftskomite for drift av Olalia. Nordvikgården Det er utført generelt vedlikehold på hytta. Montert nytt kjøle skap. Både gapahuken og sørveggen er malt. Det er utført kontroll av varmeanlegget og det er montert ny brannvarslingssentral. Det gjenstår noe maling til neste år. e hengsler på dør i annen etasje, og vindu i soverom nede, står fremdeles på lista over aktivitet som ikke er blitt utført. I varmen i sommer var det ikke mulig å benytte soverommet når en ikke fikk åpnet vinduet. Vi trenger nye gardiner på soverommene. Geitungen Aktiviteten i 2014 har vært svært lav. I møte den 5. februar ble det bestemt at fyret ikke ble åpnet for publikum dette året. Årsaken er at det ikke er transport ut og at tilkomst med eksisterende brygge er for dårlig. Planen var å arbeide med planer for brygge. Det ble gjort forsøk på å arrangere møter i Skudeneshavn angående dette to ganger, begge strandet av forskjellige årsaker. Det har også vært andre faktorer som har gjort at det har vært vanskelig å opprettholde fokuset på dette arbeidet. En er at Olalia har krevd stor innsats av administrasjonen i HT, en annen at det har vært vanskelig å holde motivasjonen oppe slik forholdene har vært. Det var felles dugnad den 6. juni, der det ble utført tilsyn, vasket og noen senger ble klargjort. Det har ikke vært besøk, bortsett fra noen fra hyttestyret som har vært der i forbindelse med tilsyn. Huset ble klargjort for vinteren den 14. oktober. Den lille båten ble tatt i land like etter. Karmøy brannvesen har forsøkt å gjennomføre branntilsyn i løpet av sesongen, men det har ikke vært mulig å gjennomføre pga dårlig vær og problemer med koordinering av transport. Storavassbu Dette året er vi totalt 7 hyttevakter for Storavassbu, tre frå Sauda, tre frå Etne og ei frå Vikedal. I vinterhalvåret 2014 prøvde vi å ha tilsyn med hytta kvar månad, fram til påske. Sidan det var lite snø i fjellet og dårlege istilhøve på vatnet, var besøket heller labert av overnattingsgjester på hytta. Etter påske og ut oktober var tilsynet med hytta kvar 14.dag Vanleg vedlikehald på hytta, litt maling-, fiksing av småting og vasking. I tillegg er det gjort utbetring på deler av stien som går i ura langs vatnet, mot Sauda. Laurdag 20.september feira vi hytta`s 25 års jubileum. Totalt var vi ca 30 personar, dei fleste frå Sauda og med varaordførar som haldt tale til gjestene. Det er kjøpt inn plank, som skal nyttast til stien innover til hytta. Desse blei frakta opp til Nordstølen, hausten 2014 og skal fraktast innover til myra ved Minneløa, på vinterføre. Storavassbu har og fått ny aluminiumsbåt i Denne er komen i tillegg til Pioneren. Blomstølen Blomstølen har også i 2014 hatt et godt driftsår. Sommer og høst har vært utrolig fine værmessig, men overnattingsdøgnene ble 1349 og registrerte dagsbesøk 100! Kanskje været var mer innbydende til bading og båtliv? Alle 3 dugnadene har hatt god oppslutning, og mye vedlikeholdsarbeid, rydding og vasking er blitt utført. Hyttevaktrulleringen har gått smertefritt, mange gode tilbakemeldinger fra fotturistene. Dolukten ser det fortsatt ut til at vi har fått bukt med. Vi ser at vi må få en ny batterilader som passer til solcelleanlegget. Montering av nytt solcelleanlegg på B-92 er kommet langt, litt står igjen til neste år. Kjøkken- Det er behov for bedre sikring av stigene på stien fra Hardeland. Hyttevaktene ber styret vurdere hvem som står ansvarlige for sikkerheten! Haugaland Kraft eller HT? Olalia Fjellstove Sikringshytta var fram til slutten av mai benyttet for losji og bespisning av anleggsfolkene som arbeidet på Fjellstova. Fra slutten av mai var hytta åpen for alminnelig bruk som selvbetjeningshytte. Hytta regnes som ferdig, det er nok likevel aktuelt med utbedringer og mindre arbeider både ute og inne for å gjøre den enda mer attraktiv. Det er fram til utgangen av oktober registrert totalt ca 700 overnattinger på hytta, av dette var ca. halvparten betalte overnattinger/dagsbesøk, det resterende er HT-tillitsvalgte og dugnadsfolk. Olalia Fjellstove var ferdigstilt og ble åpnet av kulturminister Widvey den 29. juni. Ca personer deltok i åpningen, som var særdeles vellykket. Etter åpning ble hytta drevet på dugnadsbasis gjennom hele sommeren fram til 17. august. Kiosktilbudet var vafler, kaffe, brus, pølser og annet alt etter hva vertskapet fant på og hadde råvarer til. Besøket var jevnt og godt gjennom hele sommeren. Jevnt gode tilbakemeldinger fra de besøkende, dette var et tilbud som ble satt pris på, dessuten var sommeren sjelden fin og innbød til turer i naturen. Fra 17. august var Fjellstova åpen på helgebasis fram til 12. oktober, tilbudet var risgrøt og komler i tillegg til andre kiosk varer. Betjeningen var også nå på dugnadsbasis, dette bød til tider på utfordringer, det var behov for minst 4 personer, spesielt på søndagene, til tider ganske travelt, med krevende logistikk. 3.2 TURKOMITEEN Skiturer Det ble gjennomført 2 dagsturer og 5 helgeturer på ski med totalt 86 deltagere, inkludert Folgefonnturen med 18 deltagere. Tre oppsatte helgeturer og tre dagsturer ble avlyst på grunn av dårlig vær og/eller snømangel. En av de avlyste helgeturene var kombinert med yogakurs. Sommerturer Dagsturer: Det ble arrangert 19 ettermiddagsturer om onsdagene med totalt 344 deltagere og 17 dagsturer om søndagene med totalt 237 deltagere. I tillegg kommer Valhestturen med 120 deltagere, hvorav 55 gikk t/r Stemmen. En av søndagsturene var en sykkeltur til Ryvarden i samarbeid med Syklistenes Landsforening. Nærturer: 5 av onsdagsturene og 5 av søndagsturene gikk på de nymerkede nærturene i Byheiene. Helge- og ukesturer: Vi hadde den tradisjonelle 4-dagers turen på våre egne hytter i Etnefjellene i sommerferien. I tillegg arrangerte vi 5 helgeturer, inkludert jentetur til Litlos, sykkeltur til Olalia og lavvo tur til Vetrhus (Eikemo). Totalt deltagerantall var 73. Utenlandsturer Det ble gjennomført 4 ukesturer til utlandet. Turene gikk til Sardinia, Dolomittene, Marokko og Nord-Kypros med totalt 71 deltagere. Oppsummering Det var en reduksjon i totalt antall deltagere med ca. 5% i forhold til i Dette skyldes hovedsakelig en nedgang i deltagere på onsdagsturene. 5 av turene var Naturlosturer med til sammen 120 deltakere. For tabell se vedlegg STI OG VARDEKOMITEEN Hovedkomitèen har ansvar for hovedruten fra Seljestad til Opheim og Langfoss Vaula, mens Sauda og Etne Turlag har ansvar for alle de andre tilførselsrutene. Alle bruene skal sjekkes årlig, primært om våren. Det er utarbeidet et eget brusjekkeskjema som skal sikre at dette blir gjort. Vi har hatt ett ordinært møte, ett fellesmøte med Sauda og Etne og felles juleavslutning med Husstyret, Turkomiteen og Seniorgruppen. Videre har vi hatt to vardehelger på Sandvass, Olalia og i Sauda, og merket ferdig ni nærturer. Leder har deltatt på merkekurs i Oslo Utført arbeid i 2014 Nærturer Ni nærturer, ni informasjonsskilt, 102 retningsskilt, 25 merke påler, og 43 aktører til sammen ca. 140 timers dugnadsinnsats. Bruer Alle bruene er sjekket (13) og det er utført reparasjoner av rekkeverket på tre av dem. bru er på plass i Slettedalen. Remerking/varding Langfoss opp Feto Holsnaåni Opheim Olalia Slettedalen på høyre side fram til ny bru Planker over myr ved Mjølkestølen/Mehagen Rydding langs vei til Olalia. (Utført av Sandeid fengsel) Skilting i Etnefjellene Alle informasjons- og retningsskilt er på plass med solid innsats fra flere av hyttekomitèene, lokallagene i Sauda og Etne og Sti- & Vardekomitèen. 17 startskilt og 105 retningsskilt er satt opp. Til sammen 68 aktører, hvorav 16 på de to vardehelgene

7 3.4 HT-NYTT HT-nytt har kommet ut med to utgaver, ett før sommerferien og ett før jul. Redaksjonen i HT-nytt har hatt fire møter og har bestått av Lillian Moen, Inger Marie Myge, Anita Sælevik, Grethe Paulsen Vie og Arild Bjordal. Målet for HT-nytt er å speile foreningens mangfoldige aktivitet. Noe av stoffet blir produsert av redaksjonen, men det kommer også artikler, bilder og turbeskrivelser fra de ulike gruppene. Vinternummeret i år hadde flere saker med Olalia som tema. 3.5 HT-ung / X-ung Vi har registrert 1358 deltakere på våre turer i Sammenlignet fra i fjor er dette nesten det samme. (tallet fra 2013 er 1394) Vi har videreført noen av turene og arrangementene som har slått an tidligere. Vi hadde 6 overnattingsturer, både i hytte og telt. Til nå har 856 småbarnsfamilier fulgt oppdateringene våre på Facebook, en økning av 65% fra Vi ser at siden blir svært godt brukt til påminning av turer. Etter at vi opprettet siden har antall deltakere på turene, nesten tredoblet seg. På flere dagsturer har vi i det siste hatt over deltakere. Det var 714 betalte medlemmer i Barnas Turlag i 2014, en økning på ca 14,5% fra Klart det går. Kurs for støttekontakter, ansatte og foreldre til deltakere på Friluftsliv for alle. Dette kurset hadde 20 deltakere, og de kom fra de fleste kommuner på Haugalandet. Et vellykket kurs som vi ønsker å fortsette med. 10 nærturer I 2014 hadde vi et samarbeid med Haugesund kommune om å få fokus på de 10 nærturene som er merket i Byheiene. Det ble laget en egen brosjyre der turgåere ble oppfordret til å sende inn koder og være med på trekning av premier. Dette samarbeidet fortsetter i Sauda, konsesjon. De som fikk konsesjon i samme høringsrunden er Djuve, Ripelselva, Hetleflot i Etne og Fiveland og Svandalen (øvre) i Sauda. Byheiene har også vært behandlet i to saker. Hårfagreritttraseen ble avgjort med et kompremis, der det ble lagt en ny turvei fra Steinsfjellet over til Krokavatnet. Veien til Kringsjå er enda ikke avgjort, da det var behandlingsfeil i første runde. søknad er nå kommet (2015). Ellers er flytting av Håvåshytta og plassering blitt en sak som kommer dette året. Komiteen er ellers representert i FNF-Rogaland og Haugaland, hvor aktuelle saker blir behandlet av friluftsorganisasjonene på Haugalandet. X-ung Første år med fullt program. På programmet hadde vi 16 aktiviteter, alle ble gjennomført. VI hadde totalt 121 aktive deltager. Det som utmerket seg som det mest populære var klatring, dette fortsetter vi med i Kajakk var ikke populært og blir byttet ut i På programmet i 2015 har vi 13 aktiviteter som kun er for X-ung. I tillegg er det flere arrangement som er tilpasset både X-ung og resten av ungdomsgruppen. Jobber også videre for å forbedre samarbeidet med de andre foreningene. HT-ung Det har vært et spennende år med mye utskifting i ungdomsgruppen. Hele styret flyttet ut av byen til sommeren, slik at vi måtte finne en ny gjeng i løpet av høsten. 4 stk er nå på plass i styret i HT ung. Det var 12 turer på programmet i To måtte avlyses. Totalt samlet vi 101 deltagere. I 2015 står 19 turer på programmet. Det vil i 2015 jobbes med å få nye turledere i ungdomsgruppa som vil være i Haugesund en stund. 3.6 SENIORGRUPPA 7 styremøter avholdt hvor i hovedsak turprogrammet for 2015 ble laget, Henstilling fra turkomiteen om å bytte turdag til tirsdag ble diskutert, men flere forhold gjorde at vi fant å måtte holde fast på onsdagen som turdag for seniorgruppen. Pålegget om 10% påslag på betalte turer er diskutert og vi er vi ikke enige, men tar det til etterretning. Forsøk med en «kaffidrøsedag» hver mandag formiddag i Friluftslivets hus, ble ikke den helt store suksessen p.g.a. lite frammøte. Legges på is inntil videre. Derimot ser det ut til at medlemsmøter med enkel bevertning, allsang og lysbilder, slår an. 1 medlems- og orienteringsmøte med 43 deltagere. 2 skiturer til Olalia avlyst p.g.a. snømangel. 15 dagsturer med til sammen 350 deltagere 4 overnattingsturer med 45 deltagere Busstur til Telavåg trakk 50 deltagere 1 planlagt utenlandstur til Lucca ble avlyst. For liten påmelding. (kanskje for dyrt?) 1 byvandring med 48 deltagere etterfulgt av kaffi på Bytunet. 37 torsdagsturer med til sammen 984 deltagere 3.7 BARNAS TURLAG I 2014 har vi vært 10 aktive turledere i Barnas Turlag i Haugesund. Vi hadde 27 turer og arrangementer og 5 klatrekvelder på programmet. I tillegg hadde vi Skiskolen og Friluftslivets dag i september. Vi har hatt to møter samt kontinuerlig dialog via e-post. 3.8 FOLKEHELSEKOMITEEN Folkehelsekomiteen hadde 3 møter i Haugesund Turistforening har fortsatt avtalen «Partnerskap folkehelse» med Rogaland Fylkeskommune. Denne avtalen forplikter oss til å jobbe målrettet mot folkehelse, mot at vi mottar en årlig sum fra Fylkeskommunen. Vi hadde høsten 2014 et møte med Jarle Hansen fra Frisklivssentralen med tanke på et framtidig samarbeid, og da spesielt med tanke på Naturgøy. Friluftsliv for alle hele året I 2014 hadde vi 17 arrangement med til sammen 1405 deltakere tilrettelagt for mennesker med utviklingshemming. Deltakerne kom fra Haugesund, Karmøy, Tysvær, Sveio, Vindafjord og Etne. I tillegg hadde vi aktiviteter ved gapahuken under Friluftslivets Dag. Arrangeres i Djupadalen, med få unntak. 28. mai var vi med Haugesund Seilforening som hvert år stiller med båter og entusiastiske skippere. Gjennom samarbeidet med psykiatritjenesten i Haugesund og Karmøy ble det i 2014 arrangert 15 turer i Haugesund og 8 turer på Karmøy. Det har vært til sammen 339 deltakere på disse turene. Turene ble lagt til Djupadalen og Karmøy heiene. Det kom deltakere fra både Haugesund, Tysvær, Sveio og Karmøy. I FFA har vi en ressursgruppe som består av opptil 25 dugnadsfolk. HT kunne ikke hatt dette tilbudet uten den flotte innsatsen fra de frivillige. I 2014 har FFA vært drevet med støtte fra Rogaland og Hordaland fylkeskommune, samt kommunene Haugesund, Karmøy, Tysvær, Vindafjord og Sveio. Turgruppen på Karmøy fikk ekstra støtte fra Karmøy Kommune. Vi fikk også støtte fra Skudenes og Aakra Sparebank. Naturgøy Naturgøy er et samarbeidsprosjekt mellom HT og Haugesund Kommune. Målet for prosjektet er å gi et aktivitetstilbud til barn som trenger å være mer fysisk aktive. Sammen med foreldre/foresatte, søsken og venner kommer de til Djupadalen hver mandag for å være med på aktiviteter ute i det fri. Skolehelsetjenesten i Kommunen står for rekruttering til gruppa, mens HT står for aktiviteten. Aktiviteten planlegges og styres av ansatt, med god hjelp fra frivillige. I 2014 hadde vi 30 dager med aktivitet som samlet til sammen 349 deltakere. Aktiviteter vi har vært innom i løpet av året er lek, taujungel, orientering, geocaching, klatring, padling, bål osv. De aktivitetene som drar flest folk er klatring og padling. På de mørkeste dagene har vi lagt aktivitetene til klatreveggen på Nordbygdene. 3.9 FJELLSPORTGRUPPA Fjellsportgruppa hadde totalt 11 turer på programmet i år, seks ski-og vinterturer og fem sommer/høstturer. Av de oppsatte turene ble fem turer gjennomført, tre skiturer og to fotturer med varierende deltakelse. Totalt var det 55 deltakere på de gjennomførte turene. Gourmetturen på høsten var svært populær og ble fulltegnet med venteliste. De avlyste turene på vinteren skyldes i hovedsak krevende værforhold. Høstturen til Sauabrehytta ble avlyst grunnet dårlig værmelding, men her var mange påmeldte og været viste seg i ettertid å ikke bli så dårlig som meldt. Kanotur lokalt og sykkeltur på Finnmarksvidda ble avlyst grunnet ingen påmeldte. Sviktende påmelding til kanoturen kan skyldes tidspunkt (ferietid og fint sommervær) og sykkelturen var for spesielt interesserte og ville blitt kostbar. Vi har hatt to styremøter NATURVERNKOMITEEN Komiteen har også i år vært meget aktiv i arbeidet med å prøve å forhindre at vårt landskap på Haugalandet blir omgjort til store industrianlegg. Særlig er dette fare for å skje på Bukkanibba i Vindafjord og Dalbygda i Tysvær (Skjoldastraumen), som begge har fått tildelt konsesjon til å bygge vindkraftanlegg fra NVE. HT har klaget på begge tildelingene. Avgjørelsen blir tatt av OED. Vedr Ryvarden vindkraftanlegg, så er dette trukket av utbygger etter anbefaling fra NVE, noe også vi la vekt på i vår høringsuttalelse til meldingen. Sveiofjellet vindkraftverk er enda ikke kommet med prosjektet for behandling. Her venter vi i spenning. Komiteen er representert i Arbeidsgruppa i Bevar Ryvarden og Sveiofjellet, som gjør en meget god innsats lokalt i Sveio, bl.a. med informasjonsmøte med kommunestyret i Sveio. Komiteen har vært i møter og på befaringer med NVE lokalt i vårt distrikt der vindkraftanlegg er planlagt. Komiteen har gjennom året vært representert på konferanser og møter vedrørende energiproblematikken, både lokalt og sentralt i DNT. Også i møte på Stortinget med MDG, med landsstyret i DNT og firmaet Geelmuyden Kiese, som gir råd om hvordan DNT skal håndtere disse spørsmålene ut til samfunnet. Rett før jul kom avgjørelsene om Rullestad/Skromme utbyggingen og andre småkraftprosjekter i Åkrafjorden. HT kan akseptere innstillingen fra NVE, som er lik fra rådmannen i Etne, til OED. Også er HT hørt ang innstillingene til å ikke gi Kvanndal (på nordsiden av fjorden), Miljateig/Skålnes (oppgangen til Sandvasshytta) og Grødalen (sidedal til Nordstøldalen) i 3.11 HUSSTYRET Uteområder og nedgang til lager-rom i syd er ferdig. Skiferheller ved inngang og på fortau ble fjernet og transportert til Olalia Fjellstove for bruk på uteområdet der. Klargjort rom i kjeller for ombygging til dusj/toalett. Lagerrom i syd er ryddet og det ble montert kraftig hyllesystem. Endel gamle «nødutgang lys» fjernet og erstattet med selvlysende skilt. I skrivende stund er vi i gang med oppussing i 3.etg. nord. Bøttekott og «natteravn-rom» ble «strippet» og omgjort til et rom, som nå er blitt et flott kjøkken med inngang til møterom. Selve møterommet er pusset opp og ny parkett er lagt. Ellers vanlig vedlikehold TURLEDERUTVALGET Me har hatt 4 møter i løpet av året. I mai vart det halde grunnleggjande turleiarkurs på Olalia Fjellstove. Kurset var fullt. I august vart det halde kurs i orientering på Olalia. Det var god deltaking. Det vart halde 2 ambassadørkurs på HThuset, eitt på våren og eitt på hausten. Kursa var fulle. Dei to som påbegynte sommarturleiarkurset i 2013, men ikkje fullførte, fullførte dette året. To turleiarinstruktørar vart utdanna. Desse kan halda til og med sommarturleiarkurs. Me beslutta at det vert avkrevd deltakaravgift på grunnleggjande turleiarkurs. Beløpet vert betalt tilbake etter at deltakarane har deltatt som turleiar på 3 turar. Dei som deltek på turleiarkursa melder seg i etterkant som aspirantar på turar som passar for kvar enkelt. Administrasjonen har fulgt desse tett opp. Eitt nytt kurs er blitt kjent dette året; nærturleiar. Målet vårt er at turleiarar skal delta aktivt i turleiarutdanninga ARRANGEMENTSKOMITEEN Komiteen har stått for et åpent medlemsmøte på Rica Maritime Hotel med Arne Nevra fra NRK-naturredaksjonen. Ca. 200 fremmøtte som fikk se et flott bilde og filmshow fra hans eventyrlige produksjon. Grøtfesten ble som vanlig arrangert på Uni-K, med kåseri av Brit Rameckers og Lars J. Milje. Ca. 80 fremmøtte. Tillitsvalgtfesten ble igjen arrangert på Lothes, med ca. 100 deltakere. Denne gangen med DJ. God stemning! 12 13

8 4 ETNE TURLAG Har ikke levert årsmelding. 6 VEDLEGG 1 TABELLER Tabell 1, HTs medlemsutvikling Medlemstype Endring % Hoved ,26 % Student/ungd ,76 % Honnør ,93 % Livsvarig ,94 % Barn ,31 % Skoleungdom ,63 % Husstand ,99 % Sum ,90 % Tabell 1a, Barn og Unge Diff Prosent 27 prosent av medlemmene våre er under 26 år ,40 % 21 prosent av medlemmene våre er under 18 år Tabell 1b, senior 60 år og eldre Hoved Honnør Livsv Husstan Diff Prosent ,00 % 25 prosent av medlemmene våre er over 60 år 5 SAUDA TURLAG Sammendrag for Sauda Turlag året 2014 Sauda Turlag arrangerte 31 turer i 2014, 6 av disse turer ble avlyst grunnet dårlig vær. Det ble registrert 250 personer som deltok på sommer- og vinterturene. Deltagelsen på «5 turer», talte 1084 personer. Totalt har 1334 personer deltatt på Sauda Turlag sine turer dette året. Barnas Turlag har også hatt god oppslutning, mange har deltatt på deres arrangement. Opptur for 8. klasse ble gjennomført med god deltagelse og mange besvarelser på spørrekonkurransen. Leder i Sauda Turlag overrakte premier på skolens avslutning før sommerferien, samtidig som han informerte om verdien av gode naturopplevelser. Han oppfordret ungdommene til å melde seg inn i Sauda Turlag. Turlaget hadde stand på torget under Sauda dagene. De informerte om Turlaget, HT og DNT. Det ble også solgt «5 turer» kort, noe som resulterte i ny salgsrekord. Den nye broen i Slettedalen er på plass, gjenstår noe sikringsarbeid. Det er montert ny bro ved nedre Sandvatn. e skilter er også montert, gjenstår noe arbeid med skilting. Sauda Turlag arrangerte feiring av 25 års jubileet. Komi teen var Sauda Turlag sitt første styre. Veldig bra arrangement, tur til Storvassbu, som også var 25 år dette året, og videre feiring med jubileumsfest på Kløver Hotell. Styret har avholdt 9 styremøter, 3 arbeidsmøter, 2 medlemsmøter og behandlet 53 saker. Tabell 2, Overnattingstall på HTs hytter fra Hytte Olalia Fjellstove Olabu Løkjelsvatnhytta Storavassbu Blomstølen Sandvasshytta Simlebu Sauabrehytta Longåsdalen Geitungen Fyr Nordvikgården Øvre Sandvatn Totalt Tabell 3, medlemmer fordelt på kommunene pr Kommuner Innbyggere Medlemmer HT hytter/hus Etne (lokallag) ,65 % 5 Sauabrehytta, Simlebu, Sandvasshytta, Blomstølen, Løkjelvatnhytta Sveio ,05 % 0 Hordaland fylke ,73 % 5 Sauda (lokallag) ,75 % 2 Øvre Sandvatn, Storavassbu Vindafjord ,57 % 1 Olallia Fjellstove Tysvær ,82 % 0 Bokn ,12 % 0 Haugesund ,13 % 1 Bytunet: butikk, informasjon etc. Karmøy ,48 % 1 Geitungen fyr Utsira ,40 % 1 Nordvikgården Rogaland ,66 % 6 Andre kom Totalt ,81 %

9 Tabell 4 Hytteoversikt pr Hytte (byggeår/disp. fra*) Antall senger Antall madrasser Totalt Blomstølen (1939) Blomstølen (1992) Blomstølen (2005) Geitungen (2003) Løkjelsvatn (2011) Løkjelsvatn (2002) Nordvikgården (2009) Olabu (1975) Sikringshytte Olalia (2012) Olalia Fjellstove(2014) Sandvasshytta (2010) Sandvasshytta (1992) Sauabrehytta (2000) Simlebu (1977) Simlebu (1995) Storavassbu (1989) Storavassbu (1990) SUM Forhold mellom medlemstall og overnattinger År 1980 År År 1984 År 1986 År 1988 År 1990 År 1992 År 1994 År 1996 År 1998 År 2000 År 2002 År 2004 År 2006 År 2008 År 2010 År 2012 År 2014 År 2016 År 1980 År 1982 År 1984 År 1986 År 1988 År 1990 År 1992 År 1994 År 1996 År 1998 År 2000 År 2002 År 2004 År 2006 År 2008 År 2010 År 2012 År 2014 År 2016 Antall overnattinger på hyttene Medl. tall Overnatting Medl. tall Overnatting År 2006 År 2007 År 2006 År 2008 År 2009 År 2007 År 2010 År 2008 År 2011 År 2009 År 2012 År 2010 År 2013 År 2012 År 2013 År 2014 Tur- og arrangementsoversikt 2014 Arrangør Typetur Antall turer Antall deltagere Sum Totalt Turkomiteen Skitur dag 2 15 Skitur helg 5 71 Fottur onsdag Fottur søndag Helge-/ukesturer sommer 6 73 Utenlandstur 4 71 Romjulsmarsjen Totalt Barnas Turlag Kom deg ut -dagen vinter Klatring Ski helgetur, inkl skiskolen Fottur dag Fottur helg Totalt HT-Ung/X-ung Skitur dag 1 3 Skitur helg 3 27 Fottur dag Fottur helg 3 40 Opptur Totalt Fjellsport Skitur dag 0 0 Skitur helg 3 30 Fottur dag 0 0 Fottur helg 2 25 Totalt Seniorgruppa Skitur dag 1 5 Skitur helg 0 0 Fottur dag Fottur helg 4 45 Møter 1 43 Totalt Folkehelse FFA Naturgøy Klart det går-kurs 1 29 Totalt Arrangementskomiteen Grøtfest 1 80 Dugnadsfest Tillittsvalgtmøte 1 80 Møte Maritim Totalt Felles arrangement Friluftslivets dag Åpning av Olalia Fjellstove mai toget 1 40 Valhestturen Ambassadørkurs/turlederkurs 3 57 Orienteringskurs 1 12 Årsmøte 1 93 Fjellvandreren 1 7 Vardehelg 2 16 Varding dag 7 43 Totalt Totalt

10 7 VEDLEGG 2 ORGANISASJONSKART 8 RESULTATREGNSKAP INNSTILLINGSKOMITÉ ÅRSMØTE HEDERSMERKEKOMITÉ Salg turinformasjon Inntekter hyttene overnatt/prov Overført til Lokallagene STYRE REVISORER Leieinntekter Bytunet Inntekter turer og arr Kontingentinntekter Sponsorinntekter DAGLIG LEDER Andre pliktige inntekter Offentlige tilskudd og refusjoner Andre tilskudd ANSATTE Div inntekter SUM Varekjøp turinformasjon DRIFT 1-2 Styrerep. SAMFUNN OG MILJØ 1 Styrerep. AKTIVITET 2 Styrerep Kjøp proviant hyttene Ugifter turer og arr Utgifter prosjekter, aktiviteter STI OG VARDE KOMITE (Varding og brobygging) HYTTE- DRIFTS KOMITE (Alle hytter og Bytunet) NATURVERN KOMITE REDAKSJONSKOMITE TURLEDER KOMITE TURKOMITÉ BARNAS TURLAG UNGDOMS GRUPPA Personalkostnader Transport til hyttene Energiutgifter Kommunale avgifter /bygslingsavgifter Vask og Rengjøring Annen kostnad lokaler/hytter Honorarer revisjon og regnskap Dugnadsutgifter Trykksaker Adm. utgifter tillitsvalgte, kontor og turinfo FJELL- VANDRER KOMITEEN FJELLSPORT GRUPPA Reklame kostnad Forsikringspremier Gaver Gebyrere, tap fordringer Avskrivininger ARRAN- GEMENT KOMITE SENIOR GRUPPA SUM DRIFTSRESULTAT RENTEINNTEKT RENTEUTGIFT «FRILUFTSLIV FOR ALLE» ÅRSRESULTAT

11 9 BALANSE PR. 31. DESEMBER EIENDELER 2013 Endring 2014 Anleggsmidler Olalia Fjellstove Olabu Sikringshytte Olalia Sti Olalia Sandvass (begge hyttene) Blomstølen (alle hyttene) Storavassbu (begge hyttene) Simlebu (begge hyttene) Løkjelsvatnhyttene Sauabrehytta Nordvikgården Bytunet, Strandgt Båt Geitungen Broprosjekt Biler Bygningsmessige anlegg Merkeprosjekt Maskiner og utstyr Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Aksjer Haugalandsveggen AS GJELD OG EGENKAPITAL 2013 Endring 2014 Egenkapital Egenkapital Overført resultat Fond Hyttefond Sum opptjent egenkapital Gjeld Bankgjeld Haugesund Sparebank Oppgjørskonto mva Skyldig skattetrekk Skyldig arbeidsgiveravgift Skyldig feriepenger Forskudd fra kunder Andre kreditorer Leverandør gjeld Uopptjent inntekt Sum gjeld Sum anleggsmidler Sum gjeld og egenkapital Omløpsmidler Beholdning salgsvarer butikken Beholdning Bøker Kundefordringer Opptjente ikke fakt. Driftsinntekter Andre fordringer Bankinnskudd og kassabeholdning Sun omløpsmidler Styret i Haugesund Turistforening 12 februar 2015 Sven Oscar Larsen Harald Selsås Siri Hammerstad Erik Vie Øystein Bjelland Jan Fredrik Meling May Britt Vihovde SUM EIENDELER

12 10 AVDELINGSREGNSKAP /UTGIFTER PÅ HYTTENE Olalia Fjellstove Inntekter Utgifter Løkjelsvatn Inntekter Utgifter Blomstølen Inntekter Utgifter Sandvasshytta Inntekter Utgifter Simlebu Inntekter Utgifter Storavassbu Inntekter Utgifter Sauabrehytta Inntekter Utgifter Geitungen Inntekter Utgifter Nordvikgården Inntekter Utgifter Felles hyttekost. Inntekter Utgifter Sum hyttene Inntekter Utgifter ADMINISTRASJONEN Kontingent Kontingent til lokal lagene Sponsorinntekter Off. tilskudd/refusjoner Andre tilskudd SUM Personalkostnader Driftskostnader Varekostnader Avskrivninger SUM RENTEINNTEKTER RENTEUTGIFTER ÅRSRESULTAT TURINFO/BUTIKK Salg Varekostnader Personalkostnader Andre driftskostnader Rentekostnad 87 SUM ÅRSRESULTAT BYTUNET Leieinntekter Andre inntekter SUM Personalkostnader Elektrisitet Kommunale avgifter Vask og rengjøring Annen kostnad lokaler Inventar og Utstyr Rep og vedlikehold Forsikring SUM ÅRSRESULTAT AKTIVITETER/ARRANGEMENTER Inntekter arr./aktiviteter Offentlige tilskudd Andre tilskudd SUM

13 Utgifter arr./aktiviteter Reklame/trykksaker SUM ÅRSRESULTAT UNDERGRUPPENE Barnas Turlag Inntekt Utgift Sum HT ung Inntekt Utgift Sum Fjellsportgruppa Inntekt Utgift Sum Seniorgruppa Inntekt Utgift Sum Varding og merking Inntekt Utgift Sum Andre komiteer Inntekt Utgift Sum FRILUFTSLIV FOR ALLE Off. tilskudd/refusjoner Andre tilskudd SUM Varekostnader Personalkostnader Andre driftskostnader SUM ÅRSRESULTAT FOLKEHELSEPROSJEKT Andre tilskudd/sponsor innt Off. tilskudd SUM Personalkostnader Varekost Andre driftskostnader SUM SKISKOLEN Inntekter arrangementer Offentlige tilskudd SUM Utgifter arrangementer Andre varekostnader SUM ÅRSRESULTAT TURER OG TRIMARRANGEMENTER Inntekter turer Off. tilskudd/refusjoner SUM Utgifter turer og trimarr Pesonalkostnader Trykksaker Reklamekostnad Andre utgifter SUM ÅRSRESULTAT HT - NYTT Annonse inntekter Trykking Porto SUM ÅRSRESULTAT AKTIVITETER MOT SKOLE Salgsinntekter Offentlige tilskudd SUM Personalkostnader Utgifter arr. og aktiviteter Andre driftskostnader SUM ÅRSRESULTAT ÅRSRESULTAT

14 ÅRSBERETNING 2014 ÅRSBERETNING Forsikringsverdier 12 REVISJONSBERETNING Forsikringsverdier pr. 31.desember BYTUNET, STRANDGT. 171 bygning inventar/varer/avbrudd GEITUNGEN FYR Innbo/løsøre OLALIA UTHUS bygning m/agregat maskinforsikring OLALIA NY SIKRINGSHYTTE bygning OLABU bygning OLALIA FJELLSTOVE bygning innbo/løsøre BLOMSTØLEN bygning gamlehytta bygning B Bygning ny innbo/løsøre SANDVASSHYTTA e hytta bygning innbo/løsøre SIMLEBU bygning gamlehytta bygning ny innbo/løsøre STORAVASSBU M/SIKRINGSBU bygningene innbo/løsøre SAUABREHYTTA bygning innbo/løsøre LØKJELSVATNHYTTA bygning ny bygning gammel innbo/løsøre NORDVIKGÅRDEN, UTSIRA bygning innbo/løsøre GRAVEMASKIN FLYTEBRYGGE GEITUNGEN BIL SNØSCOOTERE/ATV BÅT M/MOTOR GEITUNGEN NY BÅT M/MOTOR GEITUNGEN

15 Haugesund Turistforening - Strandgt. 171, Bytunet - - telefon:

Navn, adresser, e-mail og telefon-liste 2015

Navn, adresser, e-mail og telefon-liste 2015 Navn, adresser, e-mail og telefon-liste 2015 FOTO: Arild bjordal Naturopplevelser for livet Styreleder: Sven Oscar Larsen Rogalandsg. 174, 5522 Hgsd svenoscarlarsen@gmail.com 90738091 Styremedlemmer: Siri

Detaljer

ÅRSBERETNING 2015. Det går sakte men sikkert opp og frem. Naturopplevelser for livet. Foto: Bjørn M. Nilsen

ÅRSBERETNING 2015. Det går sakte men sikkert opp og frem. Naturopplevelser for livet. Foto: Bjørn M. Nilsen Foto: Bjørn M. Nilsen Det går sakte men sikkert opp og frem. Naturopplevelser for livet www.turistforeningen.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ÅRSBERETNING FOR 2015 (01.01.15 31.12.15)... 4 2 STYRETS BERETNING...

Detaljer

for frivillig arbeid i Haugesund Turistforening

for frivillig arbeid i Haugesund Turistforening Retningslinjer Foto:????????????????? for frivillig arbeid i Haugesund Turistforening Naturopplevelser for livet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...3 2 ÆRESMEDLEMMER...3 3 ULIKE KATEGORIER FRIVILLIG ARBEID...3

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Fjell Turlag

Innkalling til årsmøte i Fjell Turlag Innkalling til årsmøte i Fjell Turlag Det innkalles med dette inn til årsmøte i Fjell Turlag Mandag 21. januar 2013 kl. 18-20:30 i Kultursalen, Fjell rådhus Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering 3. Foredrag

Detaljer

Velkommen til årsmøte 15. mars 2016

Velkommen til årsmøte 15. mars 2016 Velkommen til årsmøte 15. mars 2016 Ås Turlag ønsker velkommen til årsmøte tirsdag 15. mars kl 19.00 i Ås kulturhus, lille sal. Her finner du sakspapirer til årsmøtet. Det er ikke kommet inn noen forslag

Detaljer

Årsmøte i Sandnes Turlag torsdag 26. Februar kl på Vitensenteret i Sandes

Årsmøte i Sandnes Turlag torsdag 26. Februar kl på Vitensenteret i Sandes Årsmøte i Sandnes Turlag torsdag 26. Februar kl. 18 20 på Vitensenteret i Sandes Saker: - Valg av ordstyrer og referent - Årsmelding fra styret - Økonomi - Valg Styret i vil presentere de planene Sandnes

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Fra turen til Loppa øy i juni. Foto: Vigdis Nygård

Fra turen til Loppa øy i juni. Foto: Vigdis Nygård Årsmelding for 2016 Fra turen til Loppa øy i juni. Foto: Vigdis Nygård Alta og omegn turlag skal arbeide for å legge forholdene til rette for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv og

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Dugnad høsten 2010

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Dugnad høsten 2010 Årsmelding Holsåsen Sti og Løypenemnd 2010 Dugnad høsten 2010 Årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd Innkalling til årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd. Det blir med dette kallet inn til årsmøte i Holsåsen

Detaljer

Turprogram/Kalender 2016. Fra Vakadalen på Bjoa, Foto: Lillian Handeland

Turprogram/Kalender 2016. Fra Vakadalen på Bjoa, Foto: Lillian Handeland Turprogram/Kalender 2016 Fra Vakadalen på Bjoa, Foto: Lillian Handeland Avis lørdagsbilag, men er lett omarbeidet. 10. Sauda... 176 Bli familiemedlem dere også! Ill: Elisabeth Moseng, bilde:vegard Lødøen

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Styret sammensetning Årsmøtet ble avholdt på Tosseviksetra 24. mars 2013. Asbjørn Wilhelmsen er formann i Vikerfjell Skiløyper. Even Bladt Jarlseth (styremedlem)

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST

REFERAT FRA ÅRSMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST REFERAT FRA ÅRSMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST Hemmingstad kulturhus, Haugesund 29.3.2012 Sommeraktiviter ved Eivindsvatnet i Haugesund I forkant av selve årsmøtet gav prosjektleder for universell utforming

Detaljer

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 6 096 917 4 571 105 1 Sum driftsinntekter 6 096 917 4 571 105 Varekostnader 464 553 89 578 3 Lønnskostnader m.m. 2 204 884 1 971 266

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

ÅRSMØTE BANGSUND BÅTFORENING

ÅRSMØTE BANGSUND BÅTFORENING ÅRSMØTE BANGSUND BÅTFORENING TIRSDAG 28.02. 2017. SAKLISTE: 1. Åpning 2. Styrets årsberetning 3. Regnskap 4. Planer og budsjett for 2017 5. Innkomne forslag/styrets forslag 6. Valg Styrets årsberetning

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 2. april 2015 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa)

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER for Larvik og Omegns Turistforening - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER FOR LARVIK OG OMEGNS TURISTFORENING 1 Formål Larvik og Omegns

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 24. mars 2016 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l.

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l. Dato fra - til: Regnskapsår 23 Periode: - 7 - Balansesammendrag EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.

Detaljer

ÅRSBERETNING 2016 TVEDESTRAND OG VEGÅRSHEI TURLAG

ÅRSBERETNING 2016 TVEDESTRAND OG VEGÅRSHEI TURLAG 1 ÅRSBERETNING 2016 TVEDESTRAND OG VEGÅRSHEI TURLAG Årsmøtet avholdes torsdag 26 januar kl. 19.30 i gamlebygget på Tvedestrand og Åmli videregående skole, Holt. ( Holt Landbrukskole ) SAKSLISTE: 1. Åpning

Detaljer

Se oftere mot nord. Gå mot vinden, du får rødere kinn. Ragnvald Jevne, styreleder DNT Lillehammer 1

Se oftere mot nord. Gå mot vinden, du får rødere kinn. Ragnvald Jevne, styreleder DNT Lillehammer 1 Se oftere mot nord. Gå mot vinden, du får rødere kinn. 2014 Ragnvald Jevne, styreleder DNT Lillehammer 1 DNT Lillehammer D N T 2 0 1 3 2 V E R D I E R O G V I S J O N Våre verdier Spennende Troverdig Inkluderende

Detaljer

HUNDVÅG FOTBALLKLUBB STØTTEFORENING 4085 HUNDVÅG

HUNDVÅG FOTBALLKLUBB STØTTEFORENING 4085 HUNDVÅG Årsregnskap for 2015 4085 HUNDVÅG Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap etter funksjon for 2015 Note 2015 2014 Salgsinntekt Kostnad solgte varer Brutto resultat Administrative kostnader

Detaljer

Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb

Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb 27.10.2010, kl. 20.00 Sted: Møterom i 2. etg i Marikollhallen. Agenda SAK 1. Legge frem resultatregnskap og balanse for klubben i 2009, og få årsmøtet sin godkjenning

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 270 000 263 476 Salgsinntekt 2 7 654 255 7 367 946 Annen driftsinntekt 357 535 553 193 Sum driftsinntekter 8 281 790 8 184 615

Detaljer

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Brenthovd februar 2013

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Brenthovd februar 2013 Årsmelding Holsåsen Sti og Løypenemnd 2013 Brenthovd februar 2013 Årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd Innkalling til årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd. Det blir med dette innkalt til årsmøte i Holsåsen

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2 Driftsinntekter Salgsinntekter 3010 Salgsinntekter, høy mva 3019 Frakt 3020 Salgsinntekter, middels mva 3025 Salgsinntekter, lav mva 3060 Uttak av varer 3080 Rabatter og andre salgsinntektsreduksjon 3099

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009 Ålen idrettslag Resultatregnskap 2009 Note Inntekter Diverse inntekter 1.060.218 Sponsoravtaler 246.500 NM orientering 100.000 Offentlige tilskudd 1 188.467 Medlemskontingent 75.300 Sum inntekter 1.670.485

Detaljer

ÅRSBERETNING Sikringshytta Storavassbu. Naturopplevelser for livet. Foto: Helge Kvale

ÅRSBERETNING Sikringshytta Storavassbu. Naturopplevelser for livet. Foto: Helge Kvale Foto: Helge Kvale Sikringshytta Storavassbu Naturopplevelser for livet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ÅRSBERETNING FOR 2016 (01.01.16 31.12.16)... 3 2 STYRETS BERETNING... 7 3 ÅRSBERETNING FRA KOMITEER OG UTVALG...

Detaljer

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte 30.03.2017 Tenvik båtforening 1 ÅRSRAPPORT 2016 FOR TENVIK BÅTFORENING Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Lars Aasberg, leder (valgt i 2016 for 1 år)

Detaljer

Årsberetning Nordreisa Idrettslag

Årsberetning Nordreisa Idrettslag Årsberetning Nordreisa Idrettslag 2016 Side 1 av 6 Styrets sammensetning Styret i Nordreisa Idrettslag hovedlaget har i 2016 bestått av følgende medlemmer: Leder: Elin Kaasen Nestleder: Sekretær: Odd Hugo

Detaljer

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Styret i NORSØK 2006 ved Stjernehuset. Fra venstre Kristin Sørheim, Erik L. Moen, Ole Syltebø, Anita Villa og Kirsty McKinnon Innhold Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Leieinntekter baner 364 405 426 058 Kursinntekter 366 703 506 930 Turneringsinntekter 53 517 136 774 Medlemskontingenter 158 900 193 350 Sponsorinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 696 758 1 731 655 Annen driftsinntekt 256 122 25 000 Sum driftsinntekter 1 952 880 1 756 655 Varekostnad 569 960 519 160 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Årsmøte. Tau Bedehus 06.01.2010

Årsmøte. Tau Bedehus 06.01.2010 Årsmøte Tau Bedehus 06.01.2010 Innkalling til årsmøte Tau Bedehus Onsdag 06.01.2010 kl 19.30 Andakt ved Arne Helleland Bevertning Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Sak 8 Valg av møteleder Valg

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF)

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) Årsberetning 2014 Norsk Kredittforum Perioden 01.01-31.12 Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) 1) STYRETS ARBEID Det har i 2014 vært avholdt 8 styremøter og 3 frokostmøter/medlemsmøter

Detaljer

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av:

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av: Årsberetning 2012 Styret har i perioden bestått av: Formann: Kåre Karlstad Kasserer Håkon Fottland (ett år) Styremedlemmer Christian Sæther Riksheim (TSF-leder) (de to gjenværende styreplassene uten personforslag

Detaljer

26.03.2015. D N T J u b i l e u m s r e i s e n O s l o V e s t R o t a r y K l u b b 2 5. m a r s 2 0 1 5

26.03.2015. D N T J u b i l e u m s r e i s e n O s l o V e s t R o t a r y K l u b b 2 5. m a r s 2 0 1 5 D N T J u b i l e u m s r e i s e n O s l o V e s t R o t a r y K l u b b 2 5. m a r s 2 0 1 5 F O R M Å L S P A R A G R A F DNT arbeider for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

2013 Årsberetning 2013

2013  Årsberetning 2013 2013 Årsberetning 2013 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 30 medlemmer 7 medlemmer 4 medlemmer Sum

Detaljer

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert.

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert. ÅRSBERETNING 2015 FOR SALTEN GOLFKLUBB Styret har i 2015 bestått av følgende valgte personer: Leder Jens Kristian Hansen Nestleder Svenn B. Toftesund Styremedlem Rune Andreassen Styremedlem Heather Hebbert

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA På Wassilioff Hotell Mandag 4. mars 2013 klokken 18.00 Innkallingen blir i år sendt ut i post. Styres årsberetning og regnskap, vil være å finne på www.brunlanesjordvanning.no.

Detaljer

Sum inntekter kr 707 899,00 kr 691 500,00 Kr 795 406,00 kr 703 000,00

Sum inntekter kr 707 899,00 kr 691 500,00 Kr 795 406,00 kr 703 000,00 Resultatregnskap Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Annonseinntekter (3040) kr 5 000,00 kr 2 000,00 kr 8 900,00 kr 8 000,00 Andre inntekter (3070,3080) Note 1 kr 13 770,00

Detaljer

Høvringen porten til Rondane

Høvringen porten til Rondane INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING FOR HØVRINGEN VEL TID: ONSDAG 12. APRIL 2017, KL 19:00 STED: STEINFJOSET/ØIGARDSETER Høvringen porten til Rondane Alle medlemmer i Høvringen vel ønskes velkommen til årsmøtet

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 263 476 274 172 Salgsinntekt 2 7 367 946 6 188 464 Annen driftsinntekt 553 193 504 058 Sum driftsinntekter 8 184 615 6 966 694

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Andersdal -Kristofferjord utviklingslag. Innkaller herved til årsmøte på. Stornes grendehus tirsdag 24. februar kl 19.00

Andersdal -Kristofferjord utviklingslag. Innkaller herved til årsmøte på. Stornes grendehus tirsdag 24. februar kl 19.00 Andersdal -Kristofferjord utviklingslag Innkaller herved til årsmøte på Stornes grendehus tirsdag 24. februar kl 19.00 Vi får besøk av varaordfører Annie Skogmann og en representant fra hovedstyret for

Detaljer

2012 Årsberetning 2012

2012  Årsberetning 2012 2012 + Årsberetning 2012 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 28 medlemmer 7 medlemmer 5 medlemmer Sum

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS 29 Salgs- og driftsinntekt 31 Egenandel kost ansatte 24 75 cr 25 55 cr 24 75 cr 25 55 cr 312 Foreldrebetaling 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 3441 Statstilskudd 3 232 675, cr

Detaljer

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 150 532 99 854 Tilskudd, støtte og prosjektbevilgninger 7 5 010 561 4 635 800 Andre inntekter 646 225 377 919 Sum driftsinntekter

Detaljer

2011 Årsberetning 2011

2011  Årsberetning 2011 2011 Årsberetning 2011 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 33 medlemmer 10 medlemmer 4 medlemmer Sum

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Døves Fylkeslag Nordland

Døves Fylkeslag Nordland DØVES FYLKESLAG NORDLAND 2008 Årsberetning Oppsummering av aktivitetene i året som gikk, regnskap, styret og forskjellige aktuelle temaer. Døves Fylkeslag Nordland Å R S B E R E T N I N G Medlemmer Døves

Detaljer

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Resultatregnskap 2012 mot budsjett. Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2012 Budsjettavvik Kontingenter 2 148 141 2 200 000-51 859 Fagpressekatalog 382 080 400 000-17 920 Fagpressenytt

Detaljer

Oppegård Idrettslag. ~ Der alle har glede av å være ~ Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa

Oppegård Idrettslag. ~ Der alle har glede av å være ~ Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa Sted: Østre Greverud Idrettshall Møterommet Tid: Onsdag 1/3-2017 2030. Agenda: Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste

Detaljer

Kjekstadmarkas venner. Årsmøte 2014. Det innkalles med dette til årsmøte i Kjekstadmarkas venner

Kjekstadmarkas venner. Årsmøte 2014. Det innkalles med dette til årsmøte i Kjekstadmarkas venner Kjekstadmarkas venner Årsmøte 2014 Det innkalles med dette til årsmøte i Kjekstadmarkas venner Tirsdag 25. Mars 2014 kl. 19:00 i Kantina på Tranby skole Saker til behandling 1. Årsberetning 2. Regnskap

Detaljer

Årsmøte i Åsen Museum og Historielag

Årsmøte i Åsen Museum og Historielag Årsmøte i Åsen Museum og Historielag 20.02.2017 Sak 5. Regnskap På neste sider følger balanse og samlet resultat før regnskapet er revidert. Revisors beretning blir framlagt på årsmøtet. Spesifikke tall

Detaljer

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb Resultatregnskap for 2009 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 NSBK Gr. Oslo & Akershus ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 Møtested er NKK s Lokaler på Bryn i Oslo AGENDA 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste 2. Valg av a. Møteleder b. to referenter

Detaljer

HORTEN SKIKLUBB. Saksliste for årsmøtet 30. mars Godkjenne de stemmeberettigete. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

HORTEN SKIKLUBB. Saksliste for årsmøtet 30. mars Godkjenne de stemmeberettigete. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. HORTEN SKIKLUBB Saksliste for årsmøtet 30. mars 2017. 1. Godkjenne de stemmeberettigete. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536 Årsregnskap 2014 Org.nr.:971 504 536 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Barnehagekontingenter 2 093 737 2 059 304 Tilskudd 9 061 296 7 917 231 Annen driftsinntekt 13 082

Detaljer

Stiftelsen Halten N D M. Resultatregnskap

Stiftelsen Halten N D M. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 3000 Salg butikk/kiosk høy sats 20 032,00 22 028,00 3001 Salg øl høy sats 27 176,00 0,00 3002 Salg vin høy sats 15 540,00 0,00 3003 Salg

Detaljer

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus.

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Ankenes Båtforening - Ankenesstrand - 1 INNKALLING Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Til behandling foreligger følgende dagsorden: 1.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015 Dato: Tirsdag 17. februar 2015 Sted: Solastranden Hotell Kl: 19.00 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015 1. Konstituering av årsmøtet. Fastsettelse av stemmetall. Styreleder Egil Reimers åpnet årsmøtet med å ønske

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Hyttevakter Rettigheter og refusjon av utgifter Tilsyn

Hyttevakter Rettigheter og refusjon av utgifter Tilsyn Hyttevakter Den Norske Turistforening har over 500 hytter i norske fjell. Det systemet DNT har med selvbetjente hytter er unikt i hele verden og noe DNT er veldig stolte av. Uten den enorme dugnadsinnsatsen

Detaljer

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 Virksomhetens art Knutshø villreinområde forvalter villreinstammen i Knutshøområdet. Villreinområdet ligger i Folldal, Oppdal, Tynset, Rennebu og Alvdal kommuner. Rettvisende oversikt

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2012 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2012 2011 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. J

Pengepremier 25-skudd kl. J Pengepremier 25-skudd kl. R 1. Hannah Johansen Time 50 49 49 97 245 90,- 2. Line Rødland Klepp 49 49 48 96 242 60,- 3. Sigve Vidringstad Lyngdal 49 48 48 97 242 0,- Pengepremier 25-skudd kl. ER 1. Tønnes

Detaljer

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet)

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet) 1 30.03.2016 Årsmøte i Leirsund Velforening i henhold til Vedtektene 4. Tid: Onsdag 30. Mars 2016 Klokken: 18.00 Sted: Leirsund Velhus Følgende Årsmøtesaker skal behandles Sak 1 Åpning av møtet, godkjenning

Detaljer

ÅRSMØTE BANGSUND BÅTFORENING

ÅRSMØTE BANGSUND BÅTFORENING ÅRSMØTE BANGSUND BÅTFORENING TIRSDAG 28.02. 2017. SAKLISTE: 1. Åpning 2. Styrets årsberetning 3. Regnskap 4. Planer og budsjett for 2017 5. Innkomne forslag/styrets forslag 6. Valg Styrets årsberetning

Detaljer

4.3.3 Årsberetning Hjørdis og Olaf Klingenbergs gave

4.3.3 Årsberetning Hjørdis og Olaf Klingenbergs gave 4.3 Årsberetning fond 4.3.1 Gamle Hytters fond I 2016 ble Gamle Hytters Fond opprettet (konto 4212.04.90464). Fondet skal støtte opp under TTs mange tradisjonsrike og verdifulle hytteanlegg. Det er store

Detaljer

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL ( DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL Det var 17 personer til stede. Dagsorden var følgende:.. l) Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2) Fullmakter godkjennes for dem som hadde

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Resultatregnskap Landbrukstenester Nordfjord BA

Resultatregnskap Landbrukstenester Nordfjord BA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 7 878 214 7 610 432 Annen driftsinntekt 55 500 52 300 Sum driftsinntekter 7 933 714 7 662 732 Varekostnader 39 767 19 709 Lønnskostnader

Detaljer

Velkommen til årsmøte Eikanger båtlag. Lørdag 16. februar 2008

Velkommen til årsmøte Eikanger båtlag. Lørdag 16. februar 2008 Velkommen til årsmøte Eikanger båtlag Lørdag 16. februar 2008 Program 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Valg av møteleiar Valg av skrivar Årsmelding Rekneskap Dugnadstimer i 2007 Timesats for ikkje utført dugnadsarbeid

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

DRAMMENSBADET KF RAPPORT 2. TERTIAL 2015. Styrebehandlet 21.09.2015

DRAMMENSBADET KF RAPPORT 2. TERTIAL 2015. Styrebehandlet 21.09.2015 DRAMMENSBADET KF RAPPORT 2. TERTIAL 2015 Styrebehandlet 21.09.2015 DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 42/15 21.09.2015 RAPPORT 2. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015 Vedtak: Resultatet akkumulert etter 2. tertial

Detaljer

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Sakliste: Sak 1. Valg av møteleder og referent samt 2 personer til å undertegne protokoll Sak 2. Godkjenne

Detaljer