Om TegnStart-serien. Målet med TegnStart-serien er å gi nybegynnere:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Om TegnStart-serien. Målet med TegnStart-serien er å gi nybegynnere:"

Transkript

1 Om TegnStart-serien TegnStart 2 er den andre utgivelsen av en planlagt programserie i tegnspråk på i alt 4 CD-ROM. TegnStart-serien er et interaktivt PC-program med mange ulike aktiviteter for en intensiv språklæring. Serien er ment som selvstudium i tegnspråk for nybegynnere, men den egner seg også til bruk i organisert tegnspråkundervisning. Nødvendige forkunnskaper: norsk. Målet med TegnStart-serien er å gi nybegynnere: en gryende forståelse av hva tegnspråk er ferdigheter til å avlese og produsere tegnspråklige ytringer slik at en våger å bruke sin nyervervede tegnspråkkompetanse i møte med døve inspirasjon til å lære mer tegnspråk TegnStart-serien gir deg mulighet til å avlese tegnspråk samtidig som du har tilgang til en norsk oversettelse på både setnings- og tegnnivå. Språkprogrammet rommer ulike øvelser som spenner fra gloseøvelser og grammatikkøvelser til kommunikative øvelser. Det er knyttet noe teori til de emnene det fokuseres på i øvelsene. Du har med TegnStart 1 begynt å lære deg noe tegnspråk. Det er fortsatt viktig at du gjentar på tegnspråk det som aktørene sier. Da øver du ikke bare inn enkelttegn, men også tegnspråkets

2 setningsoppbygning. Det er umåtelig viktig at du later som om du kommuniserer med aktørene i TegnStart-serien! Svar på tegnspråk når aktørene stiller spørsmål. Har du kommentarer til det som blir fortalt, prøv å si dem på tegnspråk. Presenter deg selv på tegnspråk til aktørene. Bruk fantasien og snakk mest mulig med tegn til aktørene. Får du kommentarer fra andre på at du sitter og vifter med hendene fremfor datamaskinen, svar dem på tegnspråk! For din språklæring vil det beste være om du får kontakt med et tegnspråkmiljø slik at du får praktisert tegnspråket i naturlige situasjoner, se Men nå er det ikke alle forunt å ha et tegnspråkmiljø i nærheten av der en bor. Det kan da det være lurt å få med seg flere på å lære tegnspråk så dere får mer naturlige kommunikasjonssituasjoner enn hva tilfellet er med datamaskinen. TegnStart-serien er en del av læremiddelpakken i Se mitt språk! I utarbeidelsen av serien har vi i språkteoretiske temaer tatt utgangspunkt i språkboken Se mitt Språk! av Ann Kristin Malmquist og Nora Edwardsen Mosand. For mer utfyllende informasjon om de tema TegnStart-serien berører anbefaler vi denne boken. Se nettbutikken for mer informasjon om språkboken og andre læremidler i Se mitt Språk! Oppbygningen til TegnStart-serien Skissen viser strukturen på TegnStart1. Alle de 4 CD-ROMene i serien vil ha tilsvarende struktur.

3 Ulike funksjoner

4 Kom igang med TegnStart startsiden Klikk på instruks. Du blir nå presentert for 3 valg: Begynne med leksjon 2, klikk på Hjemmesiden til TegnStart: Klikk på Dette fungerer bare dersom PCen din er tilkoblet Internett. Lese denne veiledningen til språkprogrammet: Klikk på dette symbolet øverst i venstre hjørne i snakkebobla til læreren:

5 Hovedsiden til leksjon 1 Tema for leksjon 2 er familien. Teksten her på hovedsiden er organisert inn i egne avsnitt. Klikk på personene øverst på lerretet for å komme til de ulike avsnittene.

6 For å gå tilbake til første avsnitt i teksten klikker du på huset nederst i høyre hjørne. Din oppgave er å øve deg i å avlese det som blir sagt på tegnspråk. Til å hjelpe deg har du den norske oversettelsen og glosseboksen. Klikker du på en setning i den norske oversettelsen, blir den aktuelle tegnspråk- ytringen avspilt i videovinduet. Klikker du på glossene i glosseboksen får du se et og et tegn i ytringen. Klikker du på avspillingssymbolet under videovinduet avspilles hele avsnittet. Hvis du synes det er vanskelig å avlese, kan du gå inn i glosemodulen og øve deg på glosene og undertemaene: kroppen, klær og farger og persontegn. Lykke til!

7 Hovedsiden til glosemodulen Her er en oversikt over alle de nye tegnene i leksjon 2. Du spiller av tegnene ved å klikke på ordene i ordlisten. Øv deg på tegnene: Løft opp hendene og herm så godt du kan! Har du et webkamera, kan du ta opptak av deg selv og sammenligne dette med aktøren på skjermen. Når du synes du kan en del tegn, klikk da på klaffen Test deg selv. I den generelle gloselisten (bilde under) finner du tegnene fra både leksjon 1 og 2.

8 Gloser - test deg selv Oppgaven er å avlese tegn for så å velge riktig svaralternativ. Du velger svaralternativ ved å klikke på knappen foran det aktuelle svaralternativet. Respons blir gitt av lærer, samt bruk av smileys. Klikk på Nytt tegn for avspilling av nye tegn. Ønsker du å se et tegn flere ganger klikker du på Gjenta tegnet. Nytt her på TegnStart 2 er en statistikk over ditt svarresultat. I motsetning til TegnStart 1, kan du ikke i TegnStart 2 endre ditt valg av svaralternativ.

9 Gloser talltegn Her kan du lese om flermorfemiske talltegn, samt se noen eksempler på slike talltegn ved å klikke på teksten med blå skrift.

10 Oppgave til glosemodulen kroppen Her blir du presentert for nye tegn, påpekende tegn, som refererer til kroppsdeler. I disse tegnene har hånden/hendene enten kontakt med en kroppsdel eller en bevegelse i retning mot en kroppsdel. Vi tror dette hjelper deg til å forstå tegnenes betydning. Klikk på Start oppgaven. Et enkelttegn vil da bli avspilt i videovinduet. Oppgaven er å avlese tegnet for så å klikke på det norske ordet i høyre kolonne som står til det aktuelle tegnet. Svarer du riktig blir den aktuelle kroppsdelen markert på personen på lerretet og et nytt tegn spilles av i videovinduet. Smileys og læreren brukes som respons. Holder du nede fasitknappen vil en pil komme frem foran det riktige ordet.

11 Oppgave til glosemodulen klær og farger klær Oppgaven er å kle på disse 6 personene. Klikk på den du vil begynne med. Klikk deretter på Start oppgaven og følg de instrukser som blir gitt på tegnspråk.

12 Du får klærne på personen ved å klikke på de aktuelle plaggene i høyre kolonne. Personen selv gir beskjed hvis du klikker på feil plagg. Holder du nede fasitknappen vil ruten med det rette plagget få en brun bunnfarge. Du kan gå tilbake til resten av gjengen ved å klikke på miniatyrbildet av dem.

13 Oppgave til glosemodulen klær og farger farger Gjengen her er ikke fornøyd med fargene på klærne sine. Din oppgave er å endre fargene slik at de blir fornøyde. Klikk på den du vil begynne med.

14 Klikk deretter på Start oppgaven og følg de instrukser som blir gitt på tegnspråk. Du endrer fargene på klærne ved å dra malerkosten med den ønskede fargen bort til det aktuelle plagget og slippe den der. Personen selv gir beskjed hvis du velger feil farge eller feil klesplagg, eller begge deler! Holder du nede fasitknappen vil det aktuelle klesplagget på personen vise den ønskede fargen. Du kan gå tilbake til resten av gjengen ved å klikke på miniatyrbildet av dem.

15 Oppgave til glosemodulen persontegn Tema for denne siden er persontegn. For å spille av eksemplene klikker du i teksten som er markert med blå farge. Skriv ut teksten hvis du synes det er tungt å lese så mye tekst på skjermen.

16 Oppgave til glosemodulen persontegn - test 1 Velg først hvilket alfabet du vil jobbe med.

17 Oppgaven er å avlese hvilket av de 16 navnene som bokstaveres i rammen med håndformer. Når du har avlest hvilket navn det er, drar du boksen med det aktuelle navnet bort til håndformene og slipper det der. Er det riktig navn, spilles persontegnet av i videovinduet og navneboksen får en lysere farge. Ønsker du å se persontegnet om igjen, klikker du på navneboksen. Dras feil navn bort til håndformene spretter navneboksen tilbake til utgangspunktet. Holder du nede fasitknappen blir den rette navneboksen markert med en mørkere bunnfarge. For å gå videre i oppgaven klikker du på Nytt navn. Smileys og læreren brukes som respons i denne oppgaven. Øv deg på persontegnene! I Test 2 er oppgaven å avlese persontegn.

18 Oppgave til glosemodulen persontegn test 2 Klikk på en av boksene hvor det står persontegn. Et persontegn spilles da av i videovinduet. Dra den aktive persontegnboksen til det hvite feltet bak det navnet persontegnet tilhører og slipp den der. Fortsett slik til alle persontegnboksene er riktig plassert. Hvis en persontegnboks plasseres feil spretter den tilbake til utgangspunktet. For å gjøre bruk av fasitknappen må en av persontegnboksene være aktive.

19 Hovedsiden til grammatikkmodulen Her kan du lese noe om hvordan tegnspråkets oppbygning er påvirket av at det er et visuelt-gestuelt språk. For å spille av eksemplene klikker du i teksten som er markert med blå farge. Skriv ut teksten hvis du synes det er tungt å lese så mye tekst på skjermen. Vi anbefaler at du leser dette før du begynner med oppgavene her i grammatikkmodulen.

20 Oppgave til grammatikkmodulen test det ikoniske enkelttegn Oppgaven er å avlese enkelttegn. Dette er mer en test på om det er mulig å forstå betydningen til tegn ut fra deres ikonisitet. Du blir her presentert for tegn som du ikke har møtt i TegnStart 1 eller andre steder her i TegnStart 2. Til hvert tegn er det 6 svaralternativ. Klikk i ruten foran det svaralternativet du mener er riktig. For hvert riktig svar kommer det frem et bilde i en av rutene under svaralternativene. Velger du feil svaralternativ blir en av rutene svart. Når du har sett igjennomalle tegnene får du mulighet til å aktivisere en gloseliste over de tegnene som er i denne oppgaven. Målet for oppgaven/testen er at ingen av rutene skal være svarte. Klarer du å få frem hele bildet har du avslørt hovedtema til TegnStart 3. Tegnene i oppgaven vil komme med i den generelle gloselisten i TegnStart 3.

21

22 Oppgave til grammatikkmodulen test det ikoniske setninger Det kan være en fordel om du har gjennomgått Enkelttegn før du begynner på Setninger. Dette fordi tegnene fra Enkelttegn nå blir presentert i en språklig sammenheng. Klikk på en setningsboks. En tegnspråkytring spilles da av i videovinduet. Du skal plassere den aktive setningsboksen foran den norske setningen som du mener gir den rette oversettelsen. Setningsboksen spretter tilbake til utgangspunktet hvis den plasseres foran feil setning. Når du har plassert de 6 setningene på riktig plass får du mulighet til å klikke frem 6 nye setninger. Oppgaven inneholder til sammen 30 setninger. Når du har løst hele oppgaven får du også her tilgang på en gloseliste over tegnene som er i oppgaven. Tegnene i oppgaven vil komme med i den generelle gloselisten i TegnStart 3.

23

24 Oppgave til grammatikkmodulen marker for riktig håndform Oppgaven er å markere hvilken håndform handlingstegnet (verbet) har i den aktuelle tegnspråksetningen. I den norske oversettelsen er ordet som tilsvarer handlingstegnets betydning uthevet med blå bokstaver og lys bakgrunn. For å spille av tegnspråksetningene klikker du på de grå ordene i de norske setningene. Vil du kun se handlingstegnene klikker du på de blå ordene. Du kan også benytte deg av glosseboksen. Du velger håndform ved å klikke på dem. For de tegnene der høyre og venstre hånd har ulik håndform, er det håndformen til den aktive hånden (høyre hånd) som skal markeres. Når håndformene i alle oppgavene (1-8) er markert får du mulighet til å aktivisere gloselisten. Du kan hoppe mellom de ulike oppgavene (1-8) uten at dine markeringer forsvinner. Klikker du på nullstill slettes alt du har gjort i denne oppgaven. Lykke til!

25 Oppgave til grammatikkmodulen sett inn riktig tegn Oppgaven er å gjøre ufullstendige tegnspråksetninger til fullstendige tegnspråksetninger ved å plassere rett tegn inn i feltet bak setningene. For å spille av en ufullstendig tegnspråksetning klikker du på setningene under boksene med like ord. Klikker du på boksene med like ord får du se de ulike tegnene. Disse plasseres i de lyse feltene bak setningene. Dra boksene bort til riktig felt og slipp dem der. En tegnspråksetning vil da spilles av. Respons blir gitt av aktøren i videovinduet, lærer og ved bruk av tegninger. Ved riktig plassering vil også en smileys komme frem bak den aktuelle setningen. Dersom du har plassert boksene feil, kan du dra boksene vekk fra feltet for å rette opp feilen. For å gjøre bruk av fasit må du først aktivere en av de fire boksene med like ord. Hold deretter fasitknappen nede. En hvit pil blir da synlig foran den setningen som er riktig for det aktuelle tegnet (boksen). Når de fire boksene er riktig plassert får du mulighet til å aktivere gloselisten. For å gå videre klikker du på tallene øverst på lerretet.

26

27 Hovedsiden til kommunikasjonsmodulen Her kan du lese om kommunikasjonsstrategier som kan være til hjelp for å gjøre seg forstått. Skriv ut teksten hvis du synes det er tungt å lese så mye tekst på skjermen.

28 Oppgaver til kommunikasjonsmodulen flere uttrykksmåter Oppgaven er å avlese tre samtaler. Du velger en samtale ved å klikke på et av bildene nederst på lerretet. Til å hjelpe deg har du den norske oversettelsen og glosseboksen. Klikker du på en setning i den norske oversettelsen blir den aktuelle tegnspråkytringen avspilt i videovinduet. Klikker du på glossene i glosseboksen får du se et og et tegn i ytringen. Klikker du på avspillingssymbolet under videovinduet avspilles hele avsnittet.

29 Oppgaver til kommunikasjonsmodulen hvem snakker de om? Oppgaven er å avlese 6 dialoger og finne ut hvem det er de snakker om. For å få frem en av dialogene klikker du på Start oppgaven. Når du har sett dialogen klikker du på den personen på lerretet som du mener de snakket om. Holder du nede fasitknappen blir den personen som det er blitt snakket om markert ut på lerretet. Respons blir gitt av lærer.

30 Har du klikket på rett person får du tilgang på en norsk oversettelse av samtalen. Klikker du på en setning blir den aktuelle tegnspråkytringen avspilt i videovinduet. Du kan også gjøre bruk av glosseboksen.

31 Oppgaver til kommunikasjonsmodulen hvem er du?

32 Til slutt noen kommentarer til den norske oversettelsen og teksten i glosseboksen. Norsk oversettelse: Når vi har lenket den norske oversettelsen til tegnspråkteksten har vi i hovedsak lenket etter meningsinnhold. I materialet kan det derfor være to tegnspråksetninger (eller flere) innenfor en og samme lenke. Du vil også finne eksempler på at en tegnspråksetning er oversatt med flere norske setninger. Men vi har prøvd å legge den norske oversettelsen så tett opp til tegnspråkteksten som mulig. Dette fordi vi tror det kan være til hjelp i arbeidet med tegnspråkteksten. Glosseboksen: Her er hvert enkelt tegn i setningene lenket for seg. Tegnene har vi gitt et norsk ord (gloss), som antyder tegnets betydning.

33 Noen forklaringer til selve glossingen Vi glosser tegn med fast betydning med store bokstaver. Tegn som ikke har fast betydning, dvs. at betydningen til tegnet blir bestemt av den sammenhengen det inngår i, glosses med små bokstaver. Tegn som er modifisert og gjennom det fått en tilleggsbetydning glosses med en gloss for tegnets grunnbetydning og så følger en beskrivelse av tilleggsbetydningen med små bokstaver. Peking har på tegnspråk mange forskjellige funksjoner. Vi har i glossingen valgt kun å skille ut den pekingen som har pronominell funksjon. Peketegn med betydningen han/hun/de osv. har vi valgt å glosse: PEKhan, PEKhun, PEKde osv. Det må understrekes at selve pekingen kan utføres på andre måter enn ved det vanlige peketegnet, for eksempel ved bruk av tommelen eller hele hånden. Tegn som etterfølges med et peketegn som ikke har pronominell funksjon har vi valgt å glosse med en gloss for TEGNET + PEK. Tegn som med sin bevegelsesretning viser hvem som handler og hvem som er mottaker for handlingen har vi valgt å glosse subjektet/objektet med små bokstaver, mens betydningen til selve tegnet glosses med store bokstaver. Likeledes når slike tegn har tilleggsbetydninger som vi på norsk ville ha uttrykt ved bruk av preposisjoner. De ikke-manuelle komponentene er ikke tatt med, med unntak av noen nikk og hoderist. Når det gjelder hoderistning så har vi i glossingen valgt å benevne dette som 'rist'. Noen tegn har en betydning som på norsk må forklares med flere ord. Vi har valgt å markere dette ved å bruke lavt bindestrek mellom ordene.vanlig bindestrek blir brukt der tegnet er påvirket av et eller flere andre tegn, som for eksempel når det snakkes om alder. Kommentarer er satt i parentes.

34 Medvirkende / Kontaktinformasjon Møller kompetansesenter Postboks 175 Heimdal 7473 Trondheim Telefon Telefaks Teksttelefon Nettbutikk:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 07.01.2015 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Få din egen side på nettet

Få din egen side på nettet Få din egen side på nettet sånn! Få en flott hjemmeside helt gratis, og bygg videre på den side for side. dette trenger du Abonnentnummeret ditt (er du ikke abonnent på Komputer for alle, kan du prøve

Detaljer

Widgit Go Brukerveiledning For ipad ver. 1.1

Widgit Go Brukerveiledning For ipad ver. 1.1 Brukerveiledning For ipad ver. 1.1 www.hargdata.se Norsk versjon: Normedia AS www.normedia.no Innhold 1. Introduksjon til 4 1.1 Hovedtrekkene i 5 2. Talestøtte 5 2.1 Bruk av talesyntese 5 3. Starte 3.1

Detaljer

Lingua Studio - veiledning

Lingua Studio - veiledning Lingua Studio - veiledning Lingua Studio - veiledning 1 Oppstart 1.1 VIKTIG INFORMASJON FØR DU BEGYNNER Å ARBEIDE MED LINGUA STUDIO 4 1.2 1.3 Dette bør du vite om lyd og mikrofon 6 Dette bør du vite om

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

Komme i gang med KPL. Av Jon Schwartz Oversatt av Bjørn Hope og Torbjørn Skauli. Oppdatert 16. november 2005

Komme i gang med KPL. Av Jon Schwartz Oversatt av Bjørn Hope og Torbjørn Skauli. Oppdatert 16. november 2005 Komme i gang med KPL Av Jon Schwartz Oversatt av Bjørn Hope og Torbjørn Skauli Oppdatert 16. november 2005 Internett: www.kidsprogramminglanguage.com Lenker til norske filer: www.kat.no Komme i gang med

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Hvor i All Verden? Del 1 Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Ledere Side 2 - Pålogging Side 3 - Velge roller Side 4 - Struktur Side 8 - Lese besvarelser Side 10 - Legge ut undersøkelser/ medarbeidersamtale Side 15 - Fag/Handlingsplan

Detaljer

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere Grunnmanual for lærere Dette er en innføring i den grunnleggende funksjonaliteten i Fronter. Fronter er en læringsplattform og er veldig fleksibel. På grunn av denne fleksibiliteten, og at ikke to lærerne

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

Pong. Oversikt over prosjektet. Steg 1: En sprettende ball. Plan. Sjekkliste. Introduksjon

Pong. Oversikt over prosjektet. Steg 1: En sprettende ball. Plan. Sjekkliste. Introduksjon Pong Introduksjon Pong er et av de aller første dataspillene som ble laget, og det første dataspillet som ble en kommersiell suksess. Selve spillet er en forenklet variant av tennis hvor to spillere slår

Detaljer

AVANSERTE TING LEVETID, BRUKSOMRÅDE OG KONVERTERING...

AVANSERTE TING LEVETID, BRUKSOMRÅDE OG KONVERTERING... Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Variabler, konstanter og datatyper Svend Andreas Horgen Lærestoffet er utviklet for faget IINI1004 Programmering i Visual Basic Resymé: Denne

Detaljer

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Interaktive tavler i matematikk. Av Peer Sverre Andersen

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Interaktive tavler i matematikk. Av Peer Sverre Andersen QED 1 7 Matematikk for grunnskolelærerutdanningen Bind 1 og 2 Interaktive tavler i matematikk Av Peer Sverre Andersen Innhold 1 Innledning... 3 2 Elektroniske tavler og programvare... 4 2.1 SMART Board

Detaljer

Lær å lese. Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER

Lær å lese. Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER Lær å lese Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER 1 Det begynner hjemme Tekst: Liv Engen Før var det vanlig å si: Vi holder igjen så godt vi kan. Leseopplæring får være skolens jobb. Slik er det

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

Telsys Telsys e-post Brukermanual For sluttbrukere. Telsys 06.08.2009

Telsys Telsys e-post Brukermanual For sluttbrukere. Telsys 06.08.2009 Telsys Telsys e-post Brukermanual For sluttbrukere Telsys 06.08.2009 Innhold Kom igang med Telsys e-post...3 Avansert, standard og mobil webklient...3 Hovedkomponenter...3 Logg inn... 8 Logg ut... 8 Glemt

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Installering og bruk av Hot Potatoes 6

Installering og bruk av Hot Potatoes 6 Installering og bruk av Hot Potatoes 6 Av Kjetil Østereng, allmennlærerstudent Avdeling for lærerutdanning Høgskolen i Østfold Sist revidert 1. oktober 2006 1 Innholdsfortegnelse Installering og bruk av

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

Ida Festervoll 15.11.2010

Ida Festervoll 15.11.2010 Brukerveiledning Legg inn portfolio Ida Festervoll 15.11.2010 Dette er en steg for steg veileder som hjelper deg å legge prosjekter i portfolioen Innhold Legg INN Portfolio... 2 Hvordan kan en portfolio

Detaljer

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 Portal 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 Redigere dokumenter 9 Bruke det interne e-postsystemet 10

Detaljer

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon»

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Et eksempel på et relevant dilemma: Uoffisiell informasjon Dette dilemmaet var opprinnelig et av dilemmaene i den praktiske prøven i etikk

Detaljer

Bruksanvisning. Innhold

Bruksanvisning. Innhold DiabetesDagboken 1 2 Bruksanvisning Innhold Introduksjon... 5 Hurtigveiledning... 7 Aktivitet... 8 Blod... 10 Mat... 11 Mål... 12 Info... 14 Detaljert bruksanvisning... 16 Hovedmeny... 16 Sikkerhetskopi...

Detaljer

Overblikk over kapittelet

Overblikk over kapittelet Overblikk over kapittelet 1 Opprette en Arbeidsbok I dette kapittelet skal vi lære hvordan man Oppretter arbeidsbøker. Tilpasser arbeidsbøker. Tilpasser regneark. Tilpasser programvinduet til Excel 2010.

Detaljer