Dette heftet er produsert av Fronter as Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med"

Transkript

1 Tema: Spørsmålsbank Fronter 91 Dette heftet er produsert av Fronter as Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum 91 av dette heftet: Det er ingen endringer i dette heftet. Tema: Spørsmålsbank... 1 Innledning... 1 Verktøyet Spørsmålsbank... 2 Arkfanen Kategorier... 3 Struktur og rettigheter... 5 Arkfanen Spørsmålsbank... 6 Legg til spørsmål... 6 Hent spørsmål... 7 Opprette en prøve med spørsmål fra en spørsmålsbank Rapport Versjonskontroll QA Revisjon Innledning Dette heftet tar for seg spørsmålsbanken i Fronter. Eksemplene prøver å illustrere kjente problemstillinger, og det er vårt håp at du vil nikke gjenkjennende til mye av det som presenteres. Fronter er i kontinuerlig utvikling og forbedring. Det kan derfor forekomme avvike mellom dokumentasjon og applikasjon. Denne veiledning er skrevet til Fronter 91. Lykke til. Oslo, februar 2009 Steinar Hov/Ingun Vaglid 1

2 Verktøyet Spørsmålsbank Dette verktøyetkan plasseres i et samarbeidsrom for lærere: Det kan også plasseres i den personlige verktøylisten. I det siste tilfellet kan du lage spørsmål som kun er tilgjengelig for deg, og disse spørsmålene kan så flyttes over i et fellesrom for å bli tilgjengelig for andre. Hensikten er å ha en database for spørsmål/oppgaver som kan hentes inn i prøver. Siden spørsmålene også kan knyttes til en kategori vil en slik database over tid kunne bli en betydelig kilde til ulike oppgaver. I Fronter kaller vi en slik database for Spørsmålsbank. Når verktøyet plasseres i et rom har alle som minst har leserettighet i rommet tilgang til samtlige spørsmål og svar. I en vanlig situasjon vil det være naturlig å opprette ulike samarbeidsrom for lærere til dette formålet. De kan dermed bidra med eller hente ut spørsmål som de kan benytte i egne prøver. Et klikk på verktøyet gir oss dette bildet: Legg merke til de to arkfanene: I selve Spørsmålsbanken vil alle spørsmålene ligge, mens Kategori ajourholder det som på mange måter blir en mappestruktur for organisering av alle spørsmålene. 2

3 Arkfanen Kategorier La oss opprette noen relevante kategorier: Her er det fritt frem for å definere kategorier med tilhørende underkategorier: Ovenfor ser du et eksempel på hvordan du oppretter en underkategori: Først velges den kategorien som du skal lage en underkategori til. Deretter klikker du på Ny kategori. Dersom du i utgangspunktet har valg feil mor-kategori kan du endre dette ved å velge fra nedtrekksmenyen helt nederst: 3

4 Tips: Det er fort gjort å opprette en underkategori på feil nivå, spesielt dersom du oppretter mange rett etter hverandre. Da er det enkelt å flytte den til korrekt nivå ved å velge Endre: I dette tilfellet er kategorien Middels plassert på feil nivå; den skal ikke være en underkategori under Lett, men under Energi for fremtiden. Valget Endre gjør at vi kan flytte kategorien: 4

5 En påbegynt struktur som omfatter flere fag kategoriene kan se slik ut: Struktur og rettigheter Før alle kategoriene opprettes bør du ha tenkt gjennom hvordan spørsmålsbanken skal brukes: skal det være en for hvert fag, eller skal det være en felles database. Uansett modell må du huske at de som skal ha tilgang til basen må ha tilgang til det rommet den er knyttet til. Videre vil de som har lese- eller skrive-rettighet i rommet ha tilgang til alle spørsmålene. Men du må ha sletterettighet for at spørsmålene skal kunne publiseres og på den måten benyttes i prøver. Dermed kan en som har skriverettighet opprette spørsmål, men de er ikke tilgjengelige for andre før en med slette- eller eierrettighet i rommet har godkjent dem og valgt å aktivere dem. 5

6 Arkfanen Spørsmålsbank Etter at kategoriene er opprettet for et emne/fag kan spørsmålene enten opprettes direkte eller de kan hentes fra eksisterende prøver, tekstfiler eller andre spørsmålsbanker. Legg til spørsmål Fra arkfanen Spørsmålsbank velger du Legg til spørsmål: Du får nå et bilde du bør kjenne igjen fra vanlige prøver i Fronter: 6

7 Det er imidlertid to ekstra felter for innstillinger: Status: Dersom et spørsmål har status Utkast kan det ikke hentes inn i noen prøve. Det er først mulig dersom du velger Aktiv. Du kan på samme måte fjerne spørsmålet fra aktiv-lista ved å velge Deaktivere. Kategori: Her velger du hvilken kategori dette spørsmålet skal knyttes til. Avhengig av hvilken status spørsmålet har endres hurtigmenyen: Hent spørsmål I tillegg til å opprette et spørsmål direkte i spørsmålsbanken kan du hente inn eksisterende fra en prøve eller en annen spørsmålsbank. Utgangspunktet er Hent spørsmål i øvre høyre hjørne: 7

8 Hent spørsmål fra en annen prøve Dette valget fører deg til et dialogvindu hvor du må angi i hvilket rom og verktøy/mappe prøven ligger: Når du velger selve prøven kommer alle spørsmålene opp og du haker av for de du vil hente inn i spørsmålsbanken. Videre må du velge hvilken kategori de skal kopieres til: Spørsmålene som er hentet inn vil ha status Utkast, noe som lett kan endres: 8

9 Hent spørsmål fra en annen spørsmålsbank: Du kan også hente spørsmål fra en annen database ved å oppgi den i nedtrekksfeltet: Alle spørsmålene i den valgte databasen kommer da opp og du merker de du vil kopiere samt hvilken kategori de skal kopieres til: 9

10 Merknad: Spørsmålene må ha status Aktiv for å kunne bli kopiert (de som har status Utkast vises ikke i listen over spørsmål). Importer fra tekstfil: Du kan også importere spørsmål fra en prøve som er eksportert. Ved å velge spørsmål i en prøve kan de som kjent eksporteres og det opprettes en fil i formatet xml. Denne filen kan importeres til spørsmålsbanken: Du må oppgi den relevante xml-filen samt velge hvilken kategori spørsmålene skal knyttes til: 10

11 Opprette en prøve med spørsmål fra en spørsmålsbank Poenget med spørsmålsbanken er jo at du kan opprette en prøve for så å hente inn spørsmål fra ulike kategorier. Deretter må du velge om du selv skal plukke spørsmålene (1) eller om de skal velges tilfeldig fra basen (2): Anta vi velger (1) å hente spørsmålene fra databasen. Da vil det være to grunnleggende valg: Spørsmålene kopieres inn i prøven din: du kan da redigere spørsmålene fritt i prøven og det er ingen kobling til kildespørsmålene fra spørsmålsbanken. 11

12 Spørsmålene lenkes til prøven din: de opprettes en lenke til de enkelte spørsmålene i spørsmålsbanken. Disse spørsmålene kan ikke endres i prøven din all redigering skjer i spørsmålsbanken og påvirker samtlige prøver som er lenket til spørsmålene. Her ser du at det er en kobling som gjør at spørsmålet ikke kan endres i selve prøven: Koblede spørsmål og kopierte spørsmål får to ulike symboler i selve prøven: Koblede spørsmål: Kopierte spørsmål: 12

13 Merknad: Vær klar over at studentene/elevene ikke trenger tilgang til (og det er vel heller ikke ønskelig!) selve spørsmålsbanken selv om spørsmålene i en prøve er lenket til den. Den naturlige situasjonen er at spørsmålsbanken ligger i et ressursrom hvor kun lærerne har tilgang. Dersom du i stedet ønsker å lage en tilfeldig prøve på grunnlag av spørsmålene i databasen (valg (2) ovenfor) vil du få disse mulighetene: I dette eksempelet plukkes 5 tilfeldige spørsmål fra kategorien (samt underkategoriene) Stråling og radioaktivitet. Videre ser du at det kun er spørsmålstypen radioknapper som plukkes ut. Som du ser vises ingen av spørsmålene du må gjennomføre den for å se hvordan prøven ble. Det er verdt å merke seg at betingelsen for å lage en tilfeldig prøve på grunnlag av en spørsmålsbank, er at spørsmålene kommer på en og samme side i prøven. Dersom du ønsker spørsmål fra la oss si 3 ulike kategorier, kan du opprette en tom 13

14 prøve med 3 sider. Så henter du inn spørsmål fra spørsmålsbanken fra hver av kategoriene på de relevante sidene. Rapport I spørsmålsbanken vises en oversikt over resultatene fra alle spørsmålene som er lenket til prøver. Velg fra hurtigmenyen til det enkelte spørsmålet: Her ser du spørsmålsdetaljene: Dette er altså et spørsmål som inngår i 2 prøver med 1 korrekt svaralternativ hvor det har vært avgitt i alt 8 svar hvor 5 har svart korrekt 14

15 Fordelingen ser slik ut: Versjonskontroll Versjon Dato Beskrivelse Ansvarlig Tema: Steinar Hov Spørsmålsbanken Ingen endringer Steinar Hov Ingen endringer Steinar Hov Ingen endringer Steinar Hov QA Revisjon Dato Godkjent av Kommentarer Ingun Vaglid gjennomgått og korrigert Ingun Vaglid Godkjent Ingun Vaglid Godkjent Ingun Vaglid Godkjent 15

Tema: Nytt skoleår Fronter 92

Tema: Nytt skoleår Fronter 92 Tema: Nytt skoleår Fronter 92 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Tema: Nytt skoleår... 1 Innledning...

Detaljer

Tema: IUP Individuelle utviklingsplaner

Tema: IUP Individuelle utviklingsplaner Tema: IUP Individuelle utviklingsplaner Fronter 82 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i

Detaljer

Tema: Kom i gang med Webfronter

Tema: Kom i gang med Webfronter Tema: Kom i gang med Webfronter Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i dette

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer

Tema: Lokale og globale innstillinger i Fronter

Tema: Lokale og globale innstillinger i Fronter Tema: Lokale og globale innstillinger i Fronter Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter AS www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere Grunnmanual for lærere Dette er en innføring i den grunnleggende funksjonaliteten i Fronter. Fronter er en læringsplattform og er veldig fleksibel. På grunn av denne fleksibiliteten, og at ikke to lærerne

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Fra versjon 1.15 vil man kunne benytte vårt helt nye HELFO-regnskap for faggruppene leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer.

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

FORELESERENS BRUKSANVISNING

FORELESERENS BRUKSANVISNING 1 av 80 Learning Activity Management System FORELESERENS BRUKSANVISNING James Dalziel (amended by Bronwen Dalziel) 2 av 80 Innholdsfortegnelse Innledning...4 Inndeling av LAMS bruksanvisning for foreleseren...4

Detaljer

2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011

2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011 2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011 Innledning Hvem har behov for EvalSoft? EvalSoft er laget for innkjøpere i offentlig sektor, for evaluering av tilbydere ved offentlige anbud. Systemet er bygget

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Flere som skal skrive i samme dokument rettigheter og versjoner Versjon/dato for revisjon: 04.03.2015 P360-klient: Web Utarbeidet av: Monica Blomli Dato: 01.10.2014 Ansvarlig:

Detaljer

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 Portal 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 Redigere dokumenter 9 Bruke det interne e-postsystemet 10

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 Innhold 1. Generelt... 3 2. DocArc Admin... 5 2.1 Rettigheter... 5 2.2 Definer ny strukturmal... 5 2.2.1 Opprett struktur... 5 2.2.2 Legg til mapper og undermapper...

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

trinn! Instruksjon For Windows 7.4 og nyere versjoner.

trinn! Instruksjon For Windows 7.4 og nyere versjoner. Lag din fotobok i 10 enkle trinn! Instruksjon For Windows 7.4 og nyere versjoner. 1 Velg ut de beste bildene dine. Velg ut bildene du vil bruke i fotoboken og legg dem i en separat mappe på PC en. (Minimum

Detaljer

Brukerveiledning SalesOnline

Brukerveiledning SalesOnline Brukerveiledning SalesOnline Versjon 3.0 30.03.2009 Innholdsfortegnelse Innledning......3 Prospecting + kundeoppfølging = Visma SalesOnline...3 Tilgang til 890.000 firmaer......3 Innhold i SalesOnline......3

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) : Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 14 Innhold: Pålogging:... 4 Administrasjonsforsiden:... 5 Legge til Ny artikkel :... 6 Legge til Nytt vedlegg

Detaljer

Medlemshåndtering eroom

Medlemshåndtering eroom Medlemshåndtering eroom Norsk versjon 7.3 JOINT Collaboration AS www.joint.no Medlemshåndtering i eroom V7.3 Hvem kan legge til og invitere medlemmer i et eroom?...3 Når legges medlemmer inn i et rom?...3

Detaljer

Mal for fagrom. Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Eksempel på en startside i et tradisjonelt rom. Eksempel på en startside i et malrom

Mal for fagrom. Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Eksempel på en startside i et tradisjonelt rom. Eksempel på en startside i et malrom Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Malene er utarbeidet for å: fremme enhetlig bruk på skolen forenkle tilgang til innhold for elever effektivisere innlegging av innhold for lærer heve det visuelle

Detaljer

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning Versjon 5 4SITE 5.0 Publiseringsløsning Brukerveiledning 4 S I T E P U B L I S E R I N G S L Ø S N I N G V. 5. 0 Brukerveiledning for administrator Copyright 2012 UENO www.ueno.no support@ueno.no Innhold

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

Bytte til Excel 2010

Bytte til Excel 2010 I denne veiledningen Microsoft Excel 2010 ser helt annerledes ut enn Excel 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

Sikkerhetsrapportering

Sikkerhetsrapportering Innhold Sikkerhetsrapportering... 2 Bestilling av rapporter... 2 Forklaring av rapporten i rapportvinduet... 4 Rapport-trestruktur... 4 Filtrering... 4 Implisitt tilgjengelig data... 4 Oppfrisking av rapporten...

Detaljer

Skap. GolfBox A/S Sensommervej 34 F 8600 Silkeborg, Danmark Tlf.: +47 69 15 69 69 E-mail.:info@golfbox.no Web:golfbox.net

Skap. GolfBox A/S Sensommervej 34 F 8600 Silkeborg, Danmark Tlf.: +47 69 15 69 69 E-mail.:info@golfbox.no Web:golfbox.net Skap For å kunne benytte denne funksjonen må man ha tilgang til KLUBB og SKAP. Rettigheter kan kun gis av en bruker som har rettigheter til å gi andre rettigheter. Rettigheter ligger under menyen KLUBB

Detaljer