Om TegnStart-serien. Målet med TegnStart-serien er å gi nybegynnere:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Om TegnStart-serien. Målet med TegnStart-serien er å gi nybegynnere:"

Transkript

1 Om TegnStart-serien TegnStart 1 er den første utgivelsen av en planlagt språkprogramserie i tegnspråk på i alt 4 CD- ROM. TegnStart-serien er et interaktivt PC-program med mange ulike aktiviteter for en intensiv språklæring. Serien er ment som selvstudium i tegnspråk for nybegynnere, men den egner seg også til bruk i organisert tegnspråkundervisning. Nødvendige forkunnskaper: norsk. Målet med TegnStart-serien er å gi nybegynnere: en gryende forståelse av hva tegnspråk er ferdigheter til å avlese og produsere tegnspråklige ytringer slik at en våger å bruke sin nyervervede tegnspråkkompetanse i møte med døve inspirasjon til å lære mer tegnspråk TegnStart-serien gir deg mulighet til å avlese tegnspråk samtidig som du har tilgang til en norsk oversettelse på både setnings- og tegnnivå. Språkprogrammet rommer ulike øvelser som spenner fra gloseøvelser og grammatikkøvelser til kommunikative øvelser. Det er knyttet noe teori til de emnene det fokuseres på i øvelsene.

2 Når du nå skal i gang med å lære tegnspråk er det viktig at du gjentar på tegnspråk det som aktørene sier. Da øver du ikke bare inn enkelttegn, men også tegnspråkets setningsoppbygning. Husk at skjermen ikke er et speil! Slik du ser personen på skjermen, slik skal også andre se deg når du utfører tegnene. Enhåndstegn kan utføres med høyre eller venstre hånd. Bruk den hånden som for deg føles naturlig. Det er umåtelig viktig at du later som om du kommuniserer med aktørene i TegnStart-serien! Svar på tegnspråk når aktørene stiller spørsmål. Har du kommentarer til det som blir fortalt, prøv å si dem på tegnspråk. Presenter deg selv på tegnspråk til aktørene. Bruk fantasien og snakk mest mulig til aktørene. Får du kommentarer fra andre på at du sitter og vifter med hendene fremfor datamaskinen, svar dem på tegnspråk! For din språklæring vil det beste være om du får kontakt med et tegnspråkmiljø slik at du får praktisert tegnspråket i naturlige situasjoner, se Men nå er det ikke alle forunt å ha et tegnspråkmiljø i nærheten av der en bor. Det kan da det være lurt å få med seg flere på å lære tegnspråk så dere får mer naturlige kommunikasjonssituasjoner enn hva tilfellet er med datamaskinen. TegnStart-serien er en del av læremiddelpakken i Se mitt språk! I utarbeidelsen av serien har vi i språkteoretiske temaer tatt utgangspunkt i språkboken Se mitt Språk! av Ann Kristin Malmquist og Nora Edwardsen Mosand. For mer utfyllende informasjon om de tema TegnStart-serien berører anbefaler vi denne boken. Se nettbutikken for mer informasjon om språkboken og andre læremidler i Se mitt Språk! Oppbygningen til TegnStart-serien Skissen viser strukturen på TegnStart1. Alle de 4 CD-ROMene i serien vil ha tilsvarende struktur.

3 Ulike funksjoner

4 Kom igang med TegnStart startsiden Klikk på instruks. Du blir nå presentert for 3 valg: Begynne med leksjon 1, klikk på Informasjon om tegnspråk: Klikk på Dette fungerer bare dersom PCen din er tilkoblet Internett. Hvis du ikke har internett kan du lese filen NTS.htm som ligger på CD-ROMen. Lese denne veiledningen til språkprogrammet: Klikk på dette symbolet øverst i venstre hjørne i snakkebobla til læreren:

5 Hovedsiden til leksjon 1 Tema for leksjon 1 er å presentere seg. Her på hovedsiden blir Kristin og Bertil presentert for deg. Din oppgave er å øve deg i å avlese det som blir sagt på tegnspråk. Til å hjelpe deg har du den norske oversettelsen på lerretet og glosseboksen. Klikker du på en setning i den norske oversettelsen blir den aktuelle tegnspråk- ytringen avspilt i videovinduet. Klikker du på glossene i glosseboksen får du se et og et tegn i ytringen. Klikker du på avspillingssymbolet under videovinduet avspilles hele videoen. Hvis du synes det er vanskelig å avlese, kan du gå inn i glosemodulen og øve deg på glosene, håndalfabetene og tallene. Det kan også være til hjelp å lese det som står om setningstyper og samtaleregulering på hovedsidene til grammatikk- og kommunikasjonsmodulene. Når du synes det går lettere med avlesningen kan du begynne å jobbe med oppgavene i grammatikkog kommunikasjonsmodulene. Lykke til!

6 Hovedsiden til glosemodulen Her er en oversikt over glosene i leksjon 1. Du spiller av tegnene ved å klikke på ordene i ordlisten. Øv deg på tegnene: Løft opp hendene og herm så godt du kan! Har du et webkamera er det lurt å ta opptak av seg selv og sammenligne dette med aktøren.

7 Gloser - test deg selv Oppgaven er å avlese tegn for så å velge riktig svaralternativ. Du velger svaralternativ ved å klikke på knappen foran det aktuelle svaralternativet. Respons blir gitt av lærer, samt bruk av smileansikt/surt ansikt. Klikk på Nytt tegn for avspilling av nye tegn. Ønsker du å se et tegn flere ganger klikker du på Gjenta tegnet.

8 Oppgave til glosemodulen alfabetene Her kan du øve deg på håndalfabetene. Du velger håndalfabet ved å klikke på en av klaffene: enhånds eller tohånds. Ønsker du å se hver enkelt håndform for seg, klikker du på de ulike illustrasjonene. Ønsker du å se hele alfabetet i ett, velger du: se hele alfabetet.

9 Oppgave til glosemodulen alfabetene test deg selv Ingen feil

10 Bare feil! Oppgaven er å avlese hvilke ord som blir bokstavert. Når en håndform er avspilt klikker du på riktig bokstav i alfabetet. Målet ditt bør være å komme frem til riktig ord uten feile valg, for velger du feil bokstav vil det komme frem elementer i galgen. Jo flere feil, jo flere elementer. Fasiten kommer frem når du har løst oppgaven eller når du har foretatt en hengning! Ønsker du å se bokstaveringen av det aktuelle ordet om igjen klikker du på det blå fasitordet. Klikk på Nytt ord for å sette i gang bokstavering av et nytt ord.

11 Oppgave til glosemodulen talltegn Her kan du øve på talltegnene 0 99, samt du kan lære tegnene for hundre, tusen og million. Ønsker du å se hvert enkelt talltegn for seg, klikker du på de enkelte tallene i tabellen. Du kan også få se tallene i en kolonne etter hverandre. Du klikker da på den nederste ruten i den aktuelle kolonnen.

12 Oppgave til glosemodulen talltegn - test deg selv Oppgaven er å avlese talltegn for så å klikke på tilsvarende tall i tabellen. For å få avspilt et talltegn klikker du på Nytt tall. Ønsker du å se det aktuelle talltegnet flere ganger klikker du på avspillingssymbolet under videovinduet. Respons blir gitt av lærer. Klikk på fasit hvis du ikke kommer frem til riktig tall.

13 Oppgave til glosemodulen lukeøving Oppgaven er å fylle inn de ordene som mangler i den norske oversettelsen. For å spille av tegnspråkytringene klikker du på setningene i den skriftlige teksten. Klikk så i den hvite boksen for å få frem svaralternativene. Du velger svaralternativ ved å klikke på det ordet du mener gir en riktig oversettelse av det som sies på tegnspråk. Respons blir gitt av lærer, samt smileansikt/surt ansikt. Hvis det blir feil kan du gå inn og velge nytt svaralternativ.

14 Oppgave til glosemodulen - lukeøving - lær dialogen Se begge to

15 Ta over rollen til Bertil Oppgaven er å lære en dialog utenat. Målet med oppgaven er at du skal snakke tegnspråk, enten med Bertil eller med Kristin! Du har tre alternativer når du arbeider med dette. 1) Se begge to: Denne er aktuell når du jobber med å lære dialogen på tegnspråk. 2) Ta over rollen til Bertil : Her skal du si det som Bertil sier. 3) Ta over rollen til Kristin: Her skal du si det som Kristin sier.

16 Hovedsiden til grammatikkmodulen Her kan du lese om hvordan fortellende setninger og spørresetninger kan uttrykkes på tegnspråk. For å spille av tegnspråkeksemplene klikker du i den skriftlige teksten som er markert med blå farge. Skriv ut teksten hvis du synes det er tungt å lese så mye skriftlig tekst på skjermen. Vi anbefaler at du leser dette før du begynner med oppgavene her i grammatikkmodulen.

17 Oppgave til grammatikkmodulen - sorter setningene Oppgaven er å sortere 20 setninger ut fra følgende kriterier: spørresetninger med spørretegn spørresetninger uten spørretegn fortellende setninger Klikk på boksene hvor det står SETNING for å spille av tegnspråksetningene. Dra boksene til den kolonnen i tabellen som du mener er riktig for den aktuelle tegnspråksetningen. Ved riktig plassering kommer glossene frem i glosseboksen. Plasseres boksene feil spretter de tilbake til utgangspunktet.

18 Oppgave til grammatikkmodulen marker spørresetningene Oppgaven er å markere i tabellen om setningene har spørretegn eller ikke, og om de er markert med hevede og/eller sammentrukne bryn. Klikk i de rutene i tabellen som du mener gir riktig svar. For avspilling av tegnspråksetninger klikker du på ordet SETNING i venstre kolonne. Når du har markert for alle setningene velger du: Klikk her når du er ferdig. Du får da respons på det arbeidet du har gjort. Riktige setninger er markert med smilefjes. Frem på skjermen kommer også glosseboksen. Hvis du har feil, kan den hjelpe deg til å komme frem til riktige markeringer. Feile markeringer fjernes ved at de klikkes på.

19 Oppgave til grammatikkmodulen - hvilket spørretegn Oppgaven er å avlese tegnspråksetningene og markere ut spørretegnene. Klikk på boksene hvor det står SETNING for å spille av tegnspråksetningene. For å få frem svaralternativene klikker du i de hvite boksene. Klikk deretter på det svaralternativet du mener er riktig. Det kommer da frem en oversettelse av resten av tegnspråksetningen. Respons blir gitt av lærer. Glossene i glosseboksen kommer frem ved riktig besvarelse.

20 Hovedsiden til kommunikasjonsmodulen For at kommunikasjonen skal fungere trenger vi å kjenne til hvilke strategier som brukes for å få flyt i samtalen. Her kan du lese om noen av de vanligste strategiene som regulerer samtalen på tegnspråk. For å spille av eksemplene klikker du i den skriftlige teksten som er markert med blå farge. Skriv ut teksten hvis du synes det er tungt å lese så mye skriftlig tekst på skjermen. Vi anbefaler at du leser dette før du begynner med oppgavene her i kommunikasjonsmodulen.

21 Oppgaver til kommunikasjonsmodulen Flere uttrykksmåter Oppgaven er å avlese tre samtaler. Du velger en samtale ved å klikke på et av bildene nederst på lerretet. Vær oppmerksom på hvordan de: etablerer kontakt begynner samtalen avslutter samtalen Prøv å finne eksempler på at noe av dette gjøres på ulike måter i de tre samtalene, som for eksempel å etablere kontakt.

22 Oppgaver til kommunikasjonsmodulen Finn uttrykk som hører sammen Oppgaven er å sette sammen replikktyper som oftest opptrer som par, som for eksempel spørsmål svar, hilsen hilsen og invitasjon takk/avbud. Klikk på en replikkboks i venstre rad for å avspille en replikk. Let så i den høyre raden etter en passende replikk. Dra den aktuelle replikkboksen i høyre rad til den hvite boksen foran den aktuelle replikkboksen i venstre rad. Når du har funnet et avpasset par får du se Kristin og Bertil utveksle disse replikkene. Hvis en replikkboks plasseres feil drar du den tilbake til høyre kolonne, før du leter etter den riktige replikken. Fortsett slik til alle avpassede par er funnet. Benytt deg av fasiten hvis det blir for vanskelig.

23 Oppgaver til kommunikasjonsmodulen Rydd opp i samtalen Oppgaven er å rydde opp i samtalen slik at den fremstår som meningsfull. For å se dialogen slik den er satt sammen (øverst til nederst) velger du: Klikk her for å se hele dialogen. For å spille av den enkelte replikk klikker du på replikkboksene. Du endrer replikkrekkefølgen ved å dra de ulike replikkboksene til ønsket posisjon. Benytt deg av fasiten hvis det blir for vanskelig. I denne oppgaven blir det brukt to nye tegn, SYK og MEN. Det kan være en ide å først gå til gloser for å se hvordan disse tegnene utføres.

24 Til slutt noen kommentarer til den norske oversettelsen og teksten i glosseboksen Norsk oversettelse: Når vi har lenket den norske oversettelsen til tegnspråkteksten har vi i hovedsak lenket etter meningsinnhold. I materialet kan det derfor være to tegnspråksetninger (eller flere) innenfor en og samme lenke. Du vil også finne eksempler på at en tegnspråksetning er oversatt med flere norske setninger. Men vi har prøvd å legge den norske oversettelsen så tett opp til tegnspråkteksten som mulig. Dette fordi vi tror det kan være til hjelp i arbeidet med tegnspråkteksten. Glosseboksen: Her er hvert enkelt tegn i setningene lenket for seg. Tegnene har vi gitt et norsk ord (gloss), som antyder tegnets betydning.

25 Noen forklaringer til selve glossingen Vi glosser tegn med fast betydning med store bokstaver. Tegn som ikke har fast betydning, dvs. at betydningen til tegnet blir bestemt av den sammenhengen det inngår i, glosses med små bokstaver. Tegn som er modifisert og gjennom det fått en tilleggsbetydning glosses med en gloss for tegnets grunnbetydning og så følger en beskrivelse av tilleggsbetydningen med små bokstaver. Peking har på tegnspråk mange forskjellige funksjoner. Vi har i glossingen valgt kun å skille ut den pekingen som har pronominell funksjon. Peketegn med betydningen han/hun/de osv. har vi valgt å glosse: PEKhan, PEKhun, PEKde osv. Det må understrekes at selve pekingen kan utføres på andre måter enn ved det vanlige peketegnet, for eksempel ved bruk av tommelen eller hele hånden. Tegn som etterfølges med et peketegn som ikke har pronominell funksjon har vi valgt å glosse med en gloss for TEGNET + PEK. Tegn som med sin bevegelsesretning viser hvem som handler og hvem som er mottaker for handlingen har vi valgt å glosse subjektet/objektet med små bokstaver, mens betydningen til selve tegnet glosses med store bokstaver. Likeledes når slike tegn har tilleggsbetydninger som vi på norsk ville ha uttrykt ved bruk av preposisjoner. De ikke-manuelle komponentene er ikke tatt med, med unntak av noen nikk og hoderist. Når det gjelder hoderistning så har vi i glossingen valgt å benevne dette som 'rist'. Noen tegn har en betydning som på norsk må forklares med flere ord. Vi har valgt å markere dette ved å bruke lavt bindestrek mellom ordene.vanlig bindestrek blir brukt der tegnet er påvirket av et eller flere andre tegn, som for eksempel når det snakkes om alder. Kommentarer er satt i parentes.

26 Medvirkende / Kontaktinformasjon Møller kompetansesenter Postboks 175 Heimdal 7473 Trondheim Telefon Telefaks Teksttelefon Nettbutikk:

Om TegnStart-serien. Målet med TegnStart-serien er å gi nybegynnere:

Om TegnStart-serien. Målet med TegnStart-serien er å gi nybegynnere: Om TegnStart-serien TegnStart 2 er den andre utgivelsen av en planlagt programserie i tegnspråk på i alt 4 CD-ROM. TegnStart-serien er et interaktivt PC-program med mange ulike aktiviteter for en intensiv

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere Grunnmanual for lærere Dette er en innføring i den grunnleggende funksjonaliteten i Fronter. Fronter er en læringsplattform og er veldig fleksibel. På grunn av denne fleksibiliteten, og at ikke to lærerne

Detaljer

Lingua Studio - veiledning

Lingua Studio - veiledning Lingua Studio - veiledning Lingua Studio - veiledning 1 Oppstart 1.1 VIKTIG INFORMASJON FØR DU BEGYNNER Å ARBEIDE MED LINGUA STUDIO 4 1.2 1.3 Dette bør du vite om lyd og mikrofon 6 Dette bør du vite om

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 07.01.2015 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Få din egen side på nettet

Få din egen side på nettet Få din egen side på nettet sånn! Få en flott hjemmeside helt gratis, og bygg videre på den side for side. dette trenger du Abonnentnummeret ditt (er du ikke abonnent på Komputer for alle, kan du prøve

Detaljer

Lær å lese. Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER

Lær å lese. Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER Lær å lese Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER 1 Det begynner hjemme Tekst: Liv Engen Før var det vanlig å si: Vi holder igjen så godt vi kan. Leseopplæring får være skolens jobb. Slik er det

Detaljer

Widgit Go Brukerveiledning For ipad ver. 1.1

Widgit Go Brukerveiledning For ipad ver. 1.1 Brukerveiledning For ipad ver. 1.1 www.hargdata.se Norsk versjon: Normedia AS www.normedia.no Innhold 1. Introduksjon til 4 1.1 Hovedtrekkene i 5 2. Talestøtte 5 2.1 Bruk av talesyntese 5 3. Starte 3.1

Detaljer

Komme i gang med KPL. Av Jon Schwartz Oversatt av Bjørn Hope og Torbjørn Skauli. Oppdatert 16. november 2005

Komme i gang med KPL. Av Jon Schwartz Oversatt av Bjørn Hope og Torbjørn Skauli. Oppdatert 16. november 2005 Komme i gang med KPL Av Jon Schwartz Oversatt av Bjørn Hope og Torbjørn Skauli Oppdatert 16. november 2005 Internett: www.kidsprogramminglanguage.com Lenker til norske filer: www.kat.no Komme i gang med

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Ledere Side 2 - Pålogging Side 3 - Velge roller Side 4 - Struktur Side 8 - Lese besvarelser Side 10 - Legge ut undersøkelser/ medarbeidersamtale Side 15 - Fag/Handlingsplan

Detaljer

Hvordan bruke dem lokalt?

Hvordan bruke dem lokalt? Systemer i Dysleksi Norge Hvordan bruke dem lokalt? Anette Beichmann Dysleksi Oslo Ledermøte Dysleksi Norge Innhold Medlemsregisteret... 3 Oppdater fødselsdato... 3 Oppdater mailadresse og telefonnummer...

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Modul 13. Undervisningssted: kompetansesentrene. Emner T Grammatikk T Døves kultur og historie T Andre temaer T. 16 Lokalisasjon: Synsvinkel

Modul 13. Undervisningssted: kompetansesentrene. Emner T Grammatikk T Døves kultur og historie T Andre temaer T. 16 Lokalisasjon: Synsvinkel Modul 13 Undervisningssted: kompetansesentrene Tegnspråk Tema Emner T Grammatikk T Døves kultur og historie T Andre temaer T Tegn og uttrykk knyttet til bruk av datamaskin Skolerelaterte emner Hus og hjem

Detaljer

AVANSERTE TING LEVETID, BRUKSOMRÅDE OG KONVERTERING...

AVANSERTE TING LEVETID, BRUKSOMRÅDE OG KONVERTERING... Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Variabler, konstanter og datatyper Svend Andreas Horgen Lærestoffet er utviklet for faget IINI1004 Programmering i Visual Basic Resymé: Denne

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

Om å bruke Opp og fram!

Om å bruke Opp og fram! Forord Jeg føler en dyp glede over å kunne sette punktum for andre utgave av Opp og fram!. Som mor elsker man sine barn på ulike måter, og det samme tror jeg at man kan si om en forfatters forhold til

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Installering og bruk av Hot Potatoes 6

Installering og bruk av Hot Potatoes 6 Installering og bruk av Hot Potatoes 6 Av Kjetil Østereng, allmennlærerstudent Avdeling for lærerutdanning Høgskolen i Østfold Sist revidert 1. oktober 2006 1 Innholdsfortegnelse Installering og bruk av

Detaljer

Likninger - en introduksjon på 8. trinn Hva er en likning og hva betyr å løse den?

Likninger - en introduksjon på 8. trinn Hva er en likning og hva betyr å løse den? side 1 Detaljert eksempel om Likninger - en introduksjon på 8. trinn Hva er en likning og hva betyr å løse den? Dette er et forslag til undervisningsopplegg der utgangspunktet er sentrale problemstillinger

Detaljer

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon»

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Et eksempel på et relevant dilemma: Uoffisiell informasjon Dette dilemmaet var opprinnelig et av dilemmaene i den praktiske prøven i etikk

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice Customer Service Brukerkurs Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation.

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

Telsys Telsys e-post Brukermanual For sluttbrukere. Telsys 06.08.2009

Telsys Telsys e-post Brukermanual For sluttbrukere. Telsys 06.08.2009 Telsys Telsys e-post Brukermanual For sluttbrukere Telsys 06.08.2009 Innhold Kom igang med Telsys e-post...3 Avansert, standard og mobil webklient...3 Hovedkomponenter...3 Logg inn... 8 Logg ut... 8 Glemt

Detaljer

Lesing og læring med Internett

Lesing og læring med Internett Lesing og læring med Internett Kommunikasjonskonsulent og pedagog Leif Måsvær Hvordan finner man fagtekster på Internett? Hva må elevene kunne for å orientere seg på Internettet? Hva må læreren gjøre for

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Tema: Spørsmålsbank Fronter 91 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum 91 av dette heftet:

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Pedagogiske tips til «Lese for å forstå lese for å bestå?»

Pedagogiske tips til «Lese for å forstå lese for å bestå?» 1 Pedagogiske tips til «Lese for å forstå lese for å bestå?» Materiell utarbeidet til etterutdanningskurs høsten 2011 Av: Hilde Hadland, Johannes læringssenter Beate Alsgaard, Johannes læringssenter Truls

Detaljer