Kurs i solarietilsyn for kommunene. Utarbeidet av Statens strålevern, 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kurs i solarietilsyn for kommunene. Utarbeidet av Statens strålevern, 2012"

Transkript

1 Kurs i solarietilsyn for kommunene Utarbeidet av Statens strålevern, 2012

2 Statens strålevern strålevern og atomsikkerhet Tilsyn Forvaltning Forskning og utvikling Overvåkning Statens strålevern Kvalitetssikring Informasjon Beredskap Internasjonalt samarbeid

3 3 Tema for kurset Motivasjon for tilsyn Stort omfang av solariebruk Sol solarier, likheter og forskjeller Helseeffekter Hva viser tidligere tilsyn Tilsyn Hjemmelsgrunnlag Hva dere skal føre tilsyn med Tilsyn i praksis Saksbehandling og etterarbeid Solarium Solariets konstruksjon Hva er tillatt i Norge Oppsummering

4 4 Motivasjon for tilsyn Stort omfang av solariebruk Sol solarier, likheter og forskjeller Helseeffekter Hva viser tidligere tilsyn

5 5 Mange solarier tilgjengelig i Norge tilgjengelige solarievirksomheter Solsentre, treningsstudioer, hotell, frisørsalonger, svømmehaller, kiosker, arb.plasser osv. Tilsyn i 2008 viste at bare 6 av 10 hadde meldt inn virksomheten sin Det kan antas et snitt på 5 solarier/solstudio dvs solarier tilgjengelig? I tillegg kommer et ukjent antall i private hjem og på arbeidsplasser

6 6 Utbredt bruk av solarier i Norge Mange bruker solarium, spesielt yngre 1 av 5 hadde brukt solarium siste år (sp.und. i 2004 og 2012) 24% av åringene hadde brukt solarium siste år i 2004, økt til 52% i 2009 og 43% i av 5 hadde brukt solarium før fylte 15 år (2009 og 2011) Kilde: Spørreundersøkelser utført for Kreftforeningen og Strålevernet

7 UV-indeks 7 UV-stråling fra solarier sammenlignet med sol Strålingen fra solarier etterligner solstråling - til en viss grad Mht. solforbrenning like intens som tropisk sol Mye mer UVA enn fra naturlig sol Maksimal UV-indeks for ulike steder midt på sommeren 12.9 Kortbølget UV Langbølget UV Tromsø Oslo Nice Kreta Gran Canaria UV-type 3 solarium Brisbane

8 8 Helseeffekter ved solariebruk Hvordan strålingen påvirker oss avhenger av strålingens intensitet, hvor lenge vi soler oss, og av hudtypen vår Positive effekter Solarier gir brunfarge: UVB stimulerer økt produksjon av pigment UVA bruner eksisterende pigment UVB-strålingen stimulerer til produksjon av vitamin D i huden Negative effekter Akutte: Forbrenning, soleksem, effekt på immunsystemet Etter noe tid: Fortykking av huden Langtidseffekter: Aldring (rynker og pigmentflekker), hudkreft, grå stær

9 9 Solarier kan ikke anbefales til vitamin D-formål Vitamin D viktig for beinhelsen Forskning må avklare om vitamin D kan forebygge andre sykdommer Sola den viktigste vitamin D-kilden Kosten: fet fisk, tran, matvarer tilsatt vitaminet og vitamintilskudd Overdreven soleksponering bør unngås og bruk av solarier begrenses Artikkel i Tidsskrift for den norske legeforening (2010; 18; ) konklusjoner fra WHO-IARC s (Rapport om Vitamin D og kreft) Solarier er ikke optimale for D-vitamin produksjon Solarier kan gi UVB omtrent som i sola, men 3-26 x UVA (UVA gir ikke vit. D) Solariebruk er kreftfremkallende Strålenivået er uforutsigbart, ofte for høyt og dette øker risiko for hudkreft

10 10 Solariebruk utgjør stor risiko for solforbrenning Mange norske solarier sterkere enn tillatt 77% av alle målte solarier i 2008 var for sterke, 5% med ekstreme verdier Stor forskjell i strålingsintensitet mellom solarier Kundeveiledningen var ikke god nok i % av solstudioene var ubetjente 37% manglet solingstidsanbefalinger; 64% ikke korrekte anbefalinger

11 11 Solariebruk utgjør stor risiko for solforbrenning Mange brenner seg i solariet, men bedring de siste årene 2004: 1/3 røde etter solariebruk 4% så brent at de flasset 2012: 15% brent 8% med flassing 2009 aldersgruppen år: 58% brent 22% med flassing 2011 aldersgruppen år: 36% brent og 4% med flassing Kilde: Spørreundersøkelser utført for Kreftforeningen og Strålevernet

12 12 Solariebruk kan gi hudkreft Solariebruk klassifisert som kreftfremkallende (WHO-IARC 2009) Risiko for føflekkreft øker med økende bruk og økende antall forbrenninger etter solariebruk (vist i artikler etter WHO-IARC 2009). Risikoen er størst når solariebruken starter i ung alder. Antall tilfeller av hudkreft i Norge er av de høyeste i verden Melanomer/føflekkreft (2010): 1518 nye tilfeller; 338 døde Ikke-melanomer (2010) plateepitelkarsinom: 1536 nye tilfeller; 50 døde basalcellekarsinom: antar nye tilfeller per år underrapportert Ca. 95 % av alle melanomer i huden kan forebygges hvis UV-eksponeringen reduseres radikalt (De nordiske Kreftregistrene)

13 13 Innføring av aldersgrense og krav om betjening Fra 1. juli 2012 ble det forbudt å tilby solarium til personer under 18 år Fra 1. januar 2014 innføres krav om betjening: Sjekke alder og hindre adgang for de under 18 år Informere kunden om relevante risikofaktorer ved solariebruk

14 14 Hva viser tidligere tilsyn med solarier? Generell forbedring (uanmeldte tilsyn i , 2003 og 2008) Men Flere har advarselsplakat og anbefalinger om solingstider enn i Flere solarier med lamper/rør iht. godkjenningene Bedre i kommuner der det har vært utført kommunalt tilsyn mht. informasjon til kunde og melding til Strålevernet men ikke mht. bruk av korrekte lamper/rør i solariene Bare ¼ av kommunene har rapportert tilsynsaktivitet 77% av alle målte solarier i 2008 var over grenseverdiene Flere kommuner må føre tilsyn; dere må måle strålingen

15 15 Solarium Solariets konstruksjon Hva er tillatt i Norge

16 16 Solarium konstruksjon og stråling Stråling avhengig av bl.a. Type rør / lamper / filtre og kombinasjon av disse Avstand til kilder (rør / lamper) og mellom de Spenning og drivere / ballast

17 17 Hvilke solarier er tillatt i Norge Kun UV type 3 solarier er tillatt i Norge Begrenset kort- og langbølget stråling (erytem-vektet: 0,15 W/m²) Må være publisert på Strålevernets solarieliste Forhandler / importør må sørge for å få solariemodell på listen /solarieliste

18 18 Tilsyn Hjemmelsgrunnlag Hva dere skal føre tilsyn med Tilsyn i praksis Saksbehandling og etterarbeid

19 19 Tilsyn virkemiddel for å: Sjekke om forskriftskrav følges Spesielt få bort solarier med ekstreme UV-nivå Oppnå dialog med solarieeiere Informasjon om regelverk Informasjon fra solstudioene hvor skoen trykker Få oversikt mht. Type solarier og rør som er i bruk Endringer over tid Hva tilsynsmyndighet må fokusere på

20 20 Hjemmel for tilsyn Strålevernforskriften 54. Tilsyn: Statens stråleverns tilsynsmyndighet for solarier, herunder myndighet til å treffe nødvendige enkeltvedtak, delegeres til kommunene, jf. lov 12. mai 2000 nr. 36 om strålevern 18. Strålevernloven 22 Klage Fylkesmannen avgjør klager over enkeltvedtak truffet av kommunen med hjemmel i eller i medhold av denne loven.

21 21 Hjemmel for tilsyn Strålevernloven 18. Tilsyn og vedtak : Tilsynsmyndigheten skal gis fri adgang til å foreta tilsyn, og skal gis de opplysninger som er nødvendige for at tilsynsmyndigheten skal kunne ivareta sine gjøremål etter denne loven. Tilsynsmyndigheten skal gis adgang til å foreta målinger og undersøkelser. Virksomheten skal avstå prøver til tilsynsformål vederlagsfritt. I tillegg fra Strålevernforskriften 54. Tilsyn: Statens strålevern velger selv hvem av virksomhetens representanter de vil snakke med og hente informasjon fra under tilsyn.

22 22 Hjemmel for tilsyn Strålevernloven 18. Tilsyn og vedtak...: Tilsynsmyndigheten skal gis adgang til å foreta målinger og undersøkelser. Virksomheten skal avstå prøver til tilsynsformål vederlagsfritt. Dersom det påvises overtredelse av bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne loven, kan virksomheten pålegges å dekke utgifter til tilsynsoppgaver som følger av overtredelsen.

23 23 Tilsyn hva skal kommunen føre tilsyn med? Solariet skal: Tilfredsstille krav til UV type 3 Publisert på Strålevernets solarieoversikt Alternativt - brukstillatelse fra Strålevernet Rør og lamper i hht. Solarieoversikten Spesifikasjon for disse skal være tilgjengelig ved hvert solarium NB! Mange rør og lamper har vist seg å være for sterke!

24 24 Tilsyn hva skal kommunen føre tilsyn med? Solariet skal: ha merker lett synlig: UV type 3 advarselsmerke ekvivalenskode-intervall (nye solariemodeller etter ; alle fra )

25 Ekvivalenskode-intervall: 100-R-(22-29)/( ) 25

26 26 Tilsyn hva skal kommunen føre tilsyn med? Solariet skal: ha tidsur (eller innstilling via automat) som kan stilles slik det er angitt i de anbefalte solingstidene for solariet Beskyttelsesbriller skal være tilgjengelig for kundene

27 27 Tilsyn hva skal kommunen føre tilsyn med? Informasjon til kunde: Alle solarievirksomheter skal ha betjening fra De skal veilede kundene om solingen, og virksomheten må dokumentere at de har fått tilstrekkelig opplæring Personer under 18 år skal ikke ha adgang til solariene Betjening må sjekke alderen til kundene Frem til må ubetjente studioer minimum informere om aldersgrensen på en effektiv måte Kunden skal ha informasjon om soling og solingstider Informasjon om hvem som ikke bør ta solarium risikogrupper Plakat med advarselstekst, verneregler i samsvar med Europanormen (EN ) skal henge lett synlig i solingslokalet Informasjon om anbefalte solingstider for hvert solarium

28 28 Tilsyn - hva skal kommunen føre tilsyn med? Administrative krav: Virksomheten skal være meldt til Strålevernet Virksomheten skal ha et internkontrollsystem, samt skriftlige instrukser og arbeidsprosedyrer, beskrevet i Veileder nr. 3 Virksomheten skal ha utpekt en strålevernkoordinator Virksomheten skal ha gjennomført en risikovurdering og gjort forebyggende tiltak

29 29 Tilsyn i praksis forberede tilsyn Skaff oversikt over solarievirksomheter Solsentre, treningssentre/svømmehaller, frisører, hoteller osv. Sjekk i kommunens egen oversikt solarievirksomheter skal melde til kommunen, registrerte meldinger på Strålevernets solarieoversikt, Brønnøysundregisteret, Gule sider osv.

30 30 Tilsyn i praksis forberede tilsyn Velg omfang og type tilsyn Alle virksomheter og/eller stikkprøver Stedlig tilsyn og/eller papirbasert Sende informasjon til virksomhetene og be om kopi av hele eller deler av internkontrollsystemet Varslet eller uvarslet tilsyn Sjekke alle eller utvalgte forskriftskrav (stråling viktigst) Måle strålingsnivå (anbefales) eller bare visuelt tilsyn

31 31 Tilsyn i praksis forberede tilsyn Ved varslet tilsyn Brev med varsel om tilsyn Be om at eier er tilstede for å bistå Be om kopi av melding til Strålevernet og av hele/deler av internkontrollsystemet deres på forhånd

32 32 Tilsyn i praksis gjennomføring av stedlig tilsyn Oppstart - innledningsmøte Presenter deg/dere dersom det er betjening tilstede Informer kort om hensikt, omfang og hva det skal føres tilsyn med Lever gjerne skriftlig varsel om tilsyn dersom det er uvarslet tilsyn

33 33 Tilsyn i praksis gjennomføring av stedlig tilsyn Selve kontrollen Bruk gjerne tilsynsskjema/sjekkliste Husk: Kamera, lommelykt Vær nøye med å notere alt som står på solariet og på rør/lamper/filtre Mål strålingen i henhold til egen måleprosedyre Når stedet er ubetjent Vær nøye med å notere opplysninger om stedets eier og/eller kontaktperson slik at tilsynsrapporten kommer frem til rette vedkommende

34 34 Tilsyn i praksis gjennomføre stedlig tilsyn Avslutning avslutningsmøte Angi hovedkonklusjoner Informer om videre fremgangsmåte

35 35 Tilsyn i praksis etterarbeid - tilsynsrapport Tilsynsrapport Hjemmelsgrunnlag Observasjoner Avvik deles i: alvorlige avvik, avvik og anmerkninger Hva skal til for å lukke avvik Frist for tilbakemelding på rapportens innhold Varsle pålegg om retting dersom ikke avvik rettes før denne dato Varsle om at virksomheten kan bli pålagt å dekke utgifter når kommunen må gjennomføre nytt tilsyn, målinger eller annet for å sjekke om brudd er rettet opp, jfr. Strålevernloven 18 Informere om at de kan finne informasjon i Veileder nr. 3 og på Strålevernets solarieoversikt Send kopi av tilsynsrapport til Strålevernet

36 36 Tilsyn i praksis etterarbeid observasjoner Vurdere om solarier og rør/lamper er tillatt Søk i Strålevernets solarieoversikt Bruk bare litt av navnet når dere søker Sjekk om ekvivalenskode på rørene er innenfor intervallet til solariet Sjekk om målingene er over eller under grenseverdiene Kun tillatt med UV-type 3 solarier i Norge selv om rør/lamper og filtre er i henhold til Strålevernets solarieoversikt Be eier om å gi nødvendige opplysninger Det er eiers ansvar å gi dere de opplysningene dere trenger Det er eiers ansvar at solariene er innenfor UV-type 3 kravene Pålegg om å gi opplysninger: 3 dagers frist, trenger ikke varsles

37 37 Tilsyn i praksis etterarbeid pålegg om retting Pålegge retting av avvik iht. Forvaltningsloven 2-3 uker etter tilsynsrapport, raskere ved alvorlige avvik 3 ukers frist for retting og å gi skriftlig tilbakemelding Varsle sanksjoner dersom avvik ikke rettes og/eller tilbakemelding ikke er gitt innen fristen Informer om klageadgang og innsynsrett Gjenta informasjon om at virksomheten kan bli pålagt å dekke utgifter når kommunen må gjennomføre nytt tilsyn, målinger eller annet for å sjekke om brudd er rettet opp, jfr. Strålevernloven 18

38 38 Tilsyn i praksis etterarbeid sanksjoner Type sanksjon avhenger av hvor alvorlig overtredelsen er Tvangsmulkt Løpende dagbøter Eksempelvis 500,- per dag for brudd på kravet om 18-års aldersgrense Eksempelvis 500,- per dag og per solarium som ikke er i forskriftsmessig stand, dvs. ikke UV-type 3 solarier (ikke registrert hos Strålevernet, feil rør/lamper/filtre, for høy stråling) eller manglende solingstidsanbefalinger Engangsbot Eksempelvis 1000,- x antall solarier i virksomheten for manglende informasjon til kunde som plakater og merking av solarier, ikke meldt, mangler instrukser etc.

39 39 Tilsyn i praksis etterarbeid sanksjoner Type sanksjon avhenger av hvor alvorlig overtredelsen er Tvangsmulkt Stenge solarier/virksomheten, beslaglegge rør/lamper eller annet for å hindre videre drift ved alvorlig helsefare Når strålingen fra et solarium er svært høy Politianmelde virksomheten når overtredelsen er forsettelig eller uaktsom Når virksomheten aktivt eller bevisst tilbyr solarium til noen under 18 år

40 40 Tilsyn i praksis etterarbeid nytt tilsyn Nytt tilsyn, eventuelt med målinger, kan være eneste måte å verifisere om strålingen er innenfor kravene til UV-type 3 Gjennomfør tilsyn med målinger Vedta at virksomheten må dekke utgiftene til dette (jfr. Strålevernloven 18) Dersom strålingen fortsatt er for høy, vurder stengning inntil strålingen er akseptabel

41 41 Oppsummering Tilsyn hjelper Gir bedre oppfyllelse av regelverk Gir like konkurranseforhold Gir bedre strålevern og folkehelse Kurset Starthjelp til å sette i gang med tilsyn Trygghet for gjennomføring Lykke til med tilsynet!

Mini-kurs: kommunalt solarietilsyn Statens strålevern 2009

Mini-kurs: kommunalt solarietilsyn Statens strålevern 2009 Mini-kurs: kommunalt solarietilsyn Statens strålevern 2009 Statens strålevern: Lill Tove N. Nilsen Tommy Nakken Aalerud Terje Christensen Merete Hannevik 2 Tema Bakgrunn og motivasjon for tilsyn UV-stråling

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Forslag om å oppheve betjeningskrav for solarier og alternative løsninger for å håndheve aldersgrensen

HØRINGSNOTAT. Forslag om å oppheve betjeningskrav for solarier og alternative løsninger for å håndheve aldersgrensen Helse- og omsorgsdepartementet, 7. juli 2014 HØRINGSNOTAT Forslag om å oppheve betjeningskrav for solarier og alternative løsninger for å håndheve aldersgrensen Høringsfrist: 29. september 2014 1 Innhold

Detaljer

UV-eksponering av den norske befolkningen Fra sol og solarier

UV-eksponering av den norske befolkningen Fra sol og solarier StrålevernRapport 2015:7 UV-eksponering av den norske befolkningen Fra sol og solarier Referanse: Nilsen LTN, Johnsen B, Komperød M, Christensen T, Hannevik M. UV-eksponering av den norske befolkningen.

Detaljer

Veileder 8. Veileder for bruk av optisk stråling til medisinsk og kosmetisk behandling. Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling

Veileder 8. Veileder for bruk av optisk stråling til medisinsk og kosmetisk behandling. Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling Veileder 8 Veileder for bruk av optisk stråling til medisinsk og kosmetisk behandling Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling Revidert 22. juni 2012 Forskrift om strålevern og bruk av

Detaljer

Årsrapport apotektilsyn 2013. 1. desember 2014 Statens legemiddelverk

Årsrapport apotektilsyn 2013. 1. desember 2014 Statens legemiddelverk Årsrapport apotektilsyn 2013 1. desember 2014 Statens legemiddelverk Årsrapport apotektilsyn 2013 Innhold Innhold... 2 Oppsummering... 3 Bakgrunn... 3 Planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsyn...

Detaljer

Kartlegging av Strålevernets brev og nettekster

Kartlegging av Strålevernets brev og nettekster Kartlegging av Strålevernets brev og nettekster levert av Arkitekst mai 2010 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG OG ANBEFALING...4 BREV...6 Kommunikasjon/funksjon...6 Funn: Mange av brevene har en uklar funksjon

Detaljer

1-13. Hvor høyt kan han spille? Side 11-13 FAGTIDSSKRIFT FOR MILJØ, HELSE OG SAMFUNN. Årgang 32. Systemtilsyn med barns psykososiale miljø Side 5-8

1-13. Hvor høyt kan han spille? Side 11-13 FAGTIDSSKRIFT FOR MILJØ, HELSE OG SAMFUNN. Årgang 32. Systemtilsyn med barns psykososiale miljø Side 5-8 FAGTIDSSKRIFT FOR MILJØ, HELSE OG SAMFUNN F 1-13 Årgang 32 Hvor høyt kan han spille? Side 11-13 Systemtilsyn med barns psykososiale miljø Side 5-8 Ny legionellaveileder Side 21-23 Hvordan bekjempe skadedyr

Detaljer

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 1 Vi er glade og stolte av å få

Detaljer

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften)

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) 1. Innledning: Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til ny

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet Eigersund kommune 4370 EGERSUND Deres referanse Vår referanse Dato 15/8889 / 14/605 /FE-060, Ti-&58 14/00406-11/KBK 30.04.2015 Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Detaljer

Meldeskjema del 2 er vedlagt: Ja, Nei

Meldeskjema del 2 er vedlagt: Ja, Nei MELDING DEL 1: ANSKAFFELSE, BRUK, HÅNDTERING, SALG ELLER AVHENDING AV STRÅLEKILDE I henhold til Forskrift av 21. november 2003 om strålevern og bruk av stråling 6, 10 og 28, eller i forbindelse med krav

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

TILSYN ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVEN

TILSYN ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVEN TILSYN ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVEN BYGGETILSYNET FOR ØVRE ROMERIKE V/ARNE LØVBERG 20.01.2012 Kort historie I 1997 kom revisjonen av plan og bygningsloven Bygningskontrollen ble lagt ned Kommunene fikk

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Barnevern. Longyearbyen lokalstyre

FORVALTNINGSREVISJON. Barnevern. Longyearbyen lokalstyre FORVALTNINGSREVISJON Longyearbyen lokalstyre Rapport 2014 Forord På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Longyearbyen lokalstyre har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av lokalstyrets

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Bindalseidet skole SA Ved styrets leder Skoleveien 3 7982 BINDALSEIDET

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Bindalseidet skole SA Ved styrets leder Skoleveien 3 7982 BINDALSEIDET Saksbehandler: Linn Kvinge Bindalseidet skole SA Ved styrets leder Skoleveien 3 7982 BINDALSEIDET Vår dato: 02.10.2012 Deres dato: 24.08.2012 Vår referanse: 2012/2516 Deres referanse: TILSYNSRAPPORT ELEVENES

Detaljer

EVALUERING AV ATB HØSTEN 2011

EVALUERING AV ATB HØSTEN 2011 Oslo 13.1.2012 EVALUERING AV ATB HØSTEN 2011 Rapport utarbeidet i samarbeid mellom Politidirektoratet, Hovedvernombudet for politi- og lensmannsetaten, Politijuristene, Norges Politilederlag, Politiets

Detaljer

StrålevernRapport 2008:4. Bruk av laser og sterke optiske kilder til medisinske og kosmetiske formål

StrålevernRapport 2008:4. Bruk av laser og sterke optiske kilder til medisinske og kosmetiske formål StrålevernRapport 2008:4 Bruk av laser og sterke optiske kilder til medisinske og kosmetiske formål Referanse: Christensen, T., Nilsen L. T. N. Bruk av laser og sterke optiske kilder til medisinske og

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Byggesaksbehandling og tilsyn NORD. Longyearbyen lokalstyre. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Byggesaksbehandling og tilsyn NORD. Longyearbyen lokalstyre. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON Longyearbyen lokalstyre Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2011 Side: 2 Forord Kontrollutvalget i Longyearbyen lokalstyre besluttet i møte 16.11.2010 å få utført forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERNET KVALITET OG RESSURSBRUK TINGVOLL KOMMUNE

Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERNET KVALITET OG RESSURSBRUK TINGVOLL KOMMUNE Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERNET KVALITET OG RESSURSBRUK TINGVOLL KOMMUNE Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240 - mva www.drn.no

Detaljer

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015 Tilsyn Del 1 Gjennomføring av tilsyn Innledning Publikasjonsnummer: HO-2/2012 Temaveiledningen er et hjelpemiddel for kommuner ved utøvelse av ulike

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune Forvaltningsrevisjon Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling kommune 2013 1 Hovedbudskap Problemstillinger 1. Hvor effektiv er kommunens behandling av byggesaker, kart og oppmåling? a.

Detaljer

Radon Temaveiledning

Radon Temaveiledning Melding HO-3/2001 juni 2001 Radon Temaveiledning Forord 1 Formålet med veiledningen 2 Regelverket 3 Saksbehandling og kontroll 4 Stråling og helserisiko 5 Radonkilder og radonkartlegging TEK 6 Tiltak i

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist JCK AS, FACE Stockholm Make Up School Mars 2015 / juni 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav Veiledning til forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav 1 Forord Dette er en veileder til deler av Forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Den

Detaljer

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 25.04.2012 2012/7063 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Øystein Eriksen tlf 905 84 879 CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 12/767 03.12.2012

Deres ref. Vår ref. Dato 12/767 03.12.2012 Høringsinstansene Deres ref. Vår ref. Dato 12/767 03.12.2012 Høring av forslag om endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2013-2014- Kriterier for godkjenning for utdanningsstøtte av

Detaljer

Veiledning til utsalgssteder som skal selge legemidler utenom apotek (LUA).

Veiledning til utsalgssteder som skal selge legemidler utenom apotek (LUA). Veiledning til utsalgssteder som skal selge legemidler utenom apotek (LUA). Generelt Denne veiledningen skal klargjøre hvordan enkelte bestemmelser i forskrift om salg av visse reseptfrie legemidler utenom

Detaljer