Mini-kurs: kommunalt solarietilsyn Statens strålevern 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mini-kurs: kommunalt solarietilsyn Statens strålevern 2009"

Transkript

1 Mini-kurs: kommunalt solarietilsyn Statens strålevern 2009 Statens strålevern: Lill Tove N. Nilsen Tommy Nakken Aalerud Terje Christensen Merete Hannevik

2 2 Tema Bakgrunn og motivasjon for tilsyn UV-stråling og helseeffekter UV-stråling fra et solarium Krav til solarievirksomheter Krav til produsenter/importører/forhandlere Krav til virksomheten Tilsyn Hjemmel for tilsyn Tilsynsbesøket: forarbeid, hva må kontrolleres Saksbehandling Utfordringer og forventninger

3 3 Statens strålevern: Statens strålevern er landets fagmyndighet på området strålevern og atomsikkerhet. Strålevernet sorterer under Helse- og omsorgsdepartementet, men skal betjene alle departementer i spørsmål som angår stråling. Ansvarsområder: Statens strålevern har forvaltnings- og tilsynsansvar ved all bruk av strålekilder i medisin, industri og forskning, og med de to forskningsreaktorene i Norge. Statens strålevern overvåker naturlig og kunstig stråling i miljø og yrkesliv. Statens strålevern skal øke kunnskap om forekomst, risiko og effekt av stråling. Dette gjelder blant annet innen radioøkologi og medisinske effekter av stråling. Statens strålevern leder, har sekretariat og operasjonslokaler for den nasjonale atomulykkesberedskapen.

4 4 Seksjon Ikke-ioniserende stråling: Optisk stråling (UV, synlig, IR): Naturlig sol: UV-nettverk og UV-varsling Kunstig UV/synlig/IR: Solarier, lasere, UVC-kilder, medisinsk og kosmetisk bruk (gulsott-spedbarn, hudlidelser, synskorreksjon) og industri og forskning (lasere, UVC) Optisk lab. Elektromagnetiske felt Lavfrekvente felt: kraftforsyning, kilder i hjemmet og div. industri Høyfrekvente felt Kringkasting : Radio/TV, satellitt Kommunikasjon: Radio/radar- telefoni- mobiltelefoni Overvåking og sikringstjeneste: Trafikk -fly, båt, værobs. Forsvar: Etterretning, våpenstyring, elektronisk krigføring Medisinsk: fysioterapi, MR-diagnostikk, kirurgisk diatermi Industri: Plastsveising, matvare-, møbel-, verkstedsindustri Forskning, Atmosfære-, Kosmisk- Ressurs og miljø- div. grunnforskning. Privat: Mikrobølgeovn

5 5 Omfang av solariebruk Strålevernets register fra 2004 inneholder foreløpig 1200 virksomheter (solsentre, treningsstudioer, hotell, frisørsalonger, svømmehaller, kiosker, arb.plasser). Ukjent antall i private hjem og på arbeidsplasser i tillegg. Det kan antas et snitt på 5 solarier per solstudio. MMI-undersøkelse, oppdrag fra Kreftforeningen og Strålevernet i 2004 (15 år og eldre, 1003 spurte): 18% hadde brukt solarium siste året, 24% i alderen år i aldersgruppen år hadde 19% brukt solarium mer enn 5 ganger siste året og 4% mer enn 40 ganger per år TNS Gallup, oppdrag fra Kreftforeningen og Strålevernet i 2009 (15-24 år, 1251 spurte) 55% hadde brukt solarium siste året, 26% > 5 ganger, 2% > 41 ganger 1 av 5 tok solarium før fylte 15 år

6 6 Risiko ved solariebruk Solarier er klassifisert som kreftfremkallende for mennesker, jf. pressemelding 27. juli 2009 fra IARC (det internasjonale kreftforskningsinstituttet) IARC rapport 2006 gjennomgang av litteraturen mht positive og negative konsekvenser av solariebruk: Brukt versus aldri-brukt solarium viste 15% økt risiko for føflekkreft Risikoen for føflekkreft øker med 75 % når solariebruken starter før fylte 30 år (ten- og tyveårene) Solariebruk gir økt risiko for plateepitelkarsinom dersom bruken startet i tenårene Solariebruk gir liten om ingen beskyttelse mot solskader og det gir ingen garanti mot vitamin D mangel Solariebruk ser ut til å gi ugunstige effekter på hudens immunforsvar og mulig ugunstig for utvikling av melanom i øyet

7 7 Risiko ved solariebruk Reaksjon på soleksponering avhenger av hudtype og evne til å bli brun Nordisk hudtype er lys, og antall tilfeller av hudkreft er høyest i verden sammen med Australia Melanomer / føflekkreft (1192 nye tilfeller i år 2007). Ca. 250 dør hvert år Ikke-melanomer, plateepitelkarsinom (1418 nye tilfeller i år 2007; under 50 dør årlig) og basalcellekarsinom ( nye tilfeller per år - antas underrapportert). De nordiske Kreftregistrene har estimert at om lag 95 % av alle melanomer i huden kan forebygges hvis UV-eksponeringen reduseres radikalt MMI-undersøkelse, oppdrag fra Kreftforeningen og Strålevernet i 2004 (15 år og eldre, 1003 spurte): 1/3 hadde blitt rød i solariet og rundt 4% så brent at de flasset TNS Gallup, oppdrag fra Kreftforeningen og Strålevernet i 2009 (15-24 år, 1251 spurte) 58% ble røde etter solariebruk og 22% så brent at de flasset

8 UV-stråling fra solarier forskjeller fra sola 8 Solarier avgir UV-stråling der total erytemvektet UV tilsvarende tropisk sol Men andelen UVA er mye høyere enn fra sola i tropene (UVB lavere i tillatte solarier) Halvparten av alle målte solarier i 2008 var over grenseverdiene, pga feil ved solarierørene, 5% med ekstreme verdier UV index Spectral irradiance, W/m Spectral irradiance CIE-weighted irradiance Natural summer sun Fluorescent lamp in sunbed High-pressure lamp in sunbed Mercury arc sunlamp Wavelength, nm UV index for inspected models, as inspected and as approved Short-wave 6.5 Long-wave 7.9 CIE-weighted irradiance, W/m Natural summer sun Fluorescent lamp in sunbed High-pressure lamp in sunbed Mercury arc sunlamp UV index Wavelength, nm Maximum UV index for different locations - natural sun 3.5 Short-wave 5.4 Long-wave Models inspected When approved 0 Tromsø Oslo Nice Crete Gran Canaria Brisbane Fare for forbrenning er høy, særlig pga kombinasjon av for sterke solarier, at solingstidsanbefalinger ikke stemmer og det ikke er betjening tilstede for å veilede

9 9 Tidligere tilsyn med solarier Figuren viser virksomheter som tilfredsstilte hvert av forskriftskravene i 1998/99 (130 studioer) og i 2003 (43 studioer) II) 72 District A - First inspection (1998/99) District B - First inspection (2003) Tilsyn viser forbedringer, særlig i kommuner der det er eller har vært tilsyn Men - halvparten av alle målte solarier i 2008 var over grenseverdiene => Fortsatt mye å ta tak i! Percentage All requirements fullfilled Sunbed model approved All sunlamps correct User Poster with Warning label instruction withprecaution text present on exposure schedule present present sunbed Approval label present on sunbed

10 10 Hvorfor bruke ressurser på solarietilsyn? Verdens helseorganisasjon (WHO), EU s vitenskapskomite for konsumentprodukter (SCCP), den internasjonale strålevernorganisasjonen (ICNIRP) og Euroskin (Europeisk organisasjon med bl.a. hudleger) anbefaler solstudioene å ha kvalifisert personell som kan veilede kundene og fraråde bruk dersom de er i en av gruppene med høyere risiko for å utvikle hudkreft De under 18 år, de som er eller blir lett brent, har eller har hatt hudkreft, de med mange fregner eller naturlig rødt hår, de med mange eller unormale føflekker eller pigmentflekker Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler innføring av juridisk bindende regelverk i alle land, bedre informasjon til brukerne, innskrenket adgang for de under 18 år og redusere antall selvbetjente studioer

11 11 Hvorfor bruke ressurser på solarietilsyn? Høyt antall tilfeller av hudkreft - høye behandlingskostnader Melanomer / føflekkreft (1192 nye tilfeller i år 2007). Ca. 250 dør hvert år Estimerte kostnader til behandling, 16 mill. hvert år Ikke-melanomer, plateepitelkarsinom (1418 nye tilfeller i år 2007; under 50 dør årlig) og basalcellekarsinom ( nye tilfeller per år - antas underrapportert). Estimerte kostnader til behandling, 20 mill. hvert år UV-stråling kan også føre til utvikling av grå stær (ca tilfeller årlig, derav anslagsvis 10 % pga UV-stråling) => rundt 30 mill. årlig De nordiske Kreftregistrene har estimert at om lag 95 % av alle melanomer i huden kan forebygges hvis UV-eksponeringen reduseres radikalt Man kan ikke skille helseeffekter som skyldes solariebruk fra naturlig sol, men det foreligger et forebyggingspotensial i å begrense eksponering fra solarier

12 12 Elektromagnetisk stråling Skal vi snakke litt om fysikken? Bølger/partikler Bølge: Har sin bølgelengde hastighet c og derved en frekvens f = c/ Partikkel: Foton med energi E = h f = h c/. Vi kan se at nårbølgelengden øker, minker energien

13 Det elektromagnetiske spektrum 13 Sollyset er elektromagnetisk stråling Langbølget stråling (mikro- og radiobølger) og infrarød stråling Synlig lys Kortbølget og mer energirik stråling: UV-stråling og videre røntgen og gammastråling 1 nm = 1 nanometer = 10-9 m = 0, m

14 UV-stråling fra sola 14 Solhøyden viktigst: Sterkest midt på sommeren (St. Hans) og midt på dagen (ca sommer) Skyer demper strålingen: Lette skyer kan slippe gjennom 90% og også forsterke strålingen, tykke skyer kan dempe med 90% Ozon absorberer UVC, og stopper 70-90% av UVB strålingen Refleksjon fra omgivelsene: Nysnø kan reflektere opptil 95%, lys sand opptil 25% av UVstrålingen UV-strålingen øker med høyden over havet, dempes av forurensning Intersun Global Solar UV Index, 2002

15 15 UV-stråling Fra sola Fra kunstige kilder: for kosmetisk bruk: (høyfjellssoler), solarier for medisinsk bruk: solarier, lasere For industrielt bruk: rensing av luft og vann, herding av plastmaterialer, i produksjon av mikroprosessorer, til sterilisering (UVC), til diskotek, i insektsfangere og til ekthetskontroll av pengesedler (Blacklight/UVA) Halogenlamper uten dekkglass eller filter Sveiseapparater

16 Helseeffekter av UV-stråling 16 Avhengig av bestrålingstid og strålingens intensitet og bølgelengde. Inntrengnings-dybden til UV-strålene er bare noen få millimeter og de direkte helseeffektene begrenses til hud og øyne.

17 17 Spredning i huden Absorpsjon i huden

18 18 Helseeffekter av UV-stråling Avhengig av bestrålingstid og strålingens intensitet og bølgelengde. Inntrengnings-dybden til UV-strålene er bare noen få millimeter og de direkte helseeffektene begrenses til hud og øyne. UV-strålingens effekt på huden er avhengig av hudtypen.

19 19 Akutte effekter på huden: UVB-stråling er omtrent 1000 ganger mer effektiv enn UVA-stråling til å forårsake solforbrenning / erytem. Førstegrads forbrenning med hevelse og svie forsvinner etter noen dager, annen- og tredjegrads forbrenning gir blemmer og sår. Bruningseffekten (pigmentering) forårsakes av både UVB og UVA-stråling. UVB stimulerer produksjon av melanin i huden, mens UVA bruner eksisterende melanin. CIE s virkningsspekter for erythem

20 20 Akutte effekter på huden: Fortykkelse av overhuden forårsaket av UVB-stråling. Dette er beskyttende, bedre enn bruning Soleksem (flere typer og årsaker) Effekter på immunsystemet (Immunforsvar mot mikroorganismer, kreftutvikling, redusert effekt av vaksine, aktivere herpes simplex og HIV) GUNSTIG EFFEKT: Dannelse av D-vitamin (nok med 15 min. daglig om sommeren, UVB-stråling) Men: Kan dette forsvare solariebruk?? (Tillatte solarier kan avgi mer eller like mye UVB-stråling som norsk sommersol, men 2-4 ganger så mye UVA-stråling)

21 21 Langtidseffekter på huden: Hudkreft: bortimot nye tilfeller i året Aldring av huden primært fra UVB, men også UVA. Kan ikke repareres. Rynker; rosingenerasjonen. Pigmentflekker: kan oppstå veldig fort, men har tradisjonelt vært et tegn på kronologisk alder

22 22 Føflekkreft, malignt melanom Melanomer / føflekkreft (1192 nye tilfeller i år 2007) forårsaket av solforbrenning og feilreparasjoner og mutasjoner. Både UVB og UVA. Ca. 250 dør hvert år.

23 23 Aktinisk keratose, forløper som kan gå tilbake av seg selv

24 24 Plateepitel-karsinom plateepitelkreft (1418 nye tilfeller i år 2007) oppstår dypt i overhuden. Kan spre seg. Bare noen få dødsfall årlig (42 i 2006).

25 25 Basaliom Basalcelle kreft ( nye tilfeller i året) oppstår i dypere cellelag av overhuden. Ikke så aggressiv og sprer seg sjelden. Antar underrapportert antall tilfeller.

26 26 Fotoaldring

27 27

28 28

29 29 Pigmentflekker

30 30 Akutte effekter på øyet: Det organet hvor UV-strålingen trenger lengst inn Beskyttet fra direkte sollys av øyevipper, øyelokk og øyebryn, men ved stor refleksjon fra bakken (nysnø) kan det oppstå akutte skader UVC og delvis UVB absorberes i hornhinnen og kan gi hornhinne- og bindehinnebetennelse (snøblindhet). Går over etter noen dager. Merk at linsen hos barn er mer gjennomtrengelig enn hos voksne og mer UVA-stråling når netthinnen og kan skade denne, UVA/blålys.

31 31 Blålysskade Synlig Blålys-skade er en fotokjemisk nedbryting av netthinnen. Kan forekomme som kortvarig, akutt effekt. Kan bli permanent som blinde flekker i skarpsynet

32 32 Langtidseffekter på øyet: UV-stråling nm absorberes delvis i linsen (UVB ytterst, mens UVA lenger inn) og kan skade eller endre linsens struktur Kan føre til fordunkling av linsen og utvikling av grå stær. Innvekst av bindevev

33 33 Kjemikalier kan påvirke hudens reaksjon på UV-stråling To hovedtyper reaksjonsmønster: Toksisitet: Rask og doseavhengig hudreaksjon Allergi: Fremmedstoffer endres av UV/lys til allergener. Reaksjonen kommer først etter flere eksponeringer, og ved lave doser. (solkremingredienser kan reagere slik hos enkelte) Medisiner kan gjøre huden mer ømfintlig for sol, som enkelte typer blodtrykksmedisiner, antibiotika, midler mot sukkersyke, vanndrivende midler, p-piller, kortison, malariamidler og antidepressiver Medikamenter som gis til pasienter før lysbehandling: Psoralener og porfyriner

34 34

35 35 Andre kjemikalier Kosmetikk, spesielt parfyme og etterbarberingsvann og lignende, kan gi varige skjolder (moskuslukt) Plantesaften fra flere planter kan gi brannskader i solen, bl.a. tromsøpalme, hundekjeks, strandkvann, selleri, dill og persille (psoralener) Det finnes næringsmidler som inneholder stoffer som forandres ved UVstråling og synlig lys, som hyperisin (bokhvete og Johannesurt). Hyperisin er det virksomme stoffet i flere ikke reseptbelagte naturmidler mot depresjon.

36 36 UV-stråling fra solarier Hvilke solarier kan bli tillatt i Norge? Faktorer som påvirker strålingen Hvordan blir solarier tillatt i Norge? Hvordan finner dere ut om et solarium er tillatt i Norge?

37 37 Faktorer som bestemmer strålingen, 1 Strålekilden: Intensitet (I0 ), bølgelengder, utstrekning av kilden R 1 Avstand til strålekildene, R Intensitet som person opplever: Når kilden er langt unna: I0 / R 2 Når avstand til kilden ikke er lenger enn kildens utstrekning: Summere hvert av bidragene (Ix * cos ) / Rx omtrent avhengig av avstanden R 2 R 1 R x

38 UV-stråling fra et solarium 38 Spektre fra 2 ulike solarier og sola en fin sommerdag i Oslo. Total UV-stråling fra solariene tilsvarer tropisk sol Solarium 1 er et såkalt UVA-solarium som gir mye mer UVA-stråling og noe mindre UVB-stråling enn norsk sommersol. Solarium 2 er således et UVB-solarium siden det gir mer UVB-stråling enn sola (men også betydelig mer UVA stråling). Den lille forskjellen i UVB-stråling har stor biologisk betydning.

39 39 Spektre målt fra norsk sommersol og to andre tillatte solarier Spektre målt i ulike solarier og i norsk sommersol 6 Solarium A: UVA-rikt 5 Solarium B: UVB-rikt Sol Oslo (maks. verdi) Ratio mellom solarium/sol - spektralinnhold Spektral irradians, W/m UVB UVA Totalt UVA-rikt solarium 1,03 3,61 3,50 UVB-rikt solarium 1,03 2,12 2, Bølgelengde, nm 0,025 Spektre målt i ulike solarier og i norsk sommersol Solarium A: UVA-rikt Ratio mellom solarium/sol - CIE-vektede verdier (hvor effektiv til erythem-dannelse) CIE-vektet irradians, W/m2 0,02 0,015 0,01 Solarium B: UVB-rikt Sol Oslo (maks. verdi) UVB UVA Totalt UVA-rikt solarium 0,85 3,98 1,59 UVB-rikt solarium 1,24 1,98 1,42 0, Bølgelengde, nm

40 40 Kun UV type 3 solarier er tillatt brukt eller solgt i Norge Målt opp og klassifisert i henhold til Europanormen, EN : HOUSEHOLD AND SIMILAR ELECTRICAL APPLIANCES SAFETY - Part 2-27: Particular requirements for appliances for skin exposure to ultraviolet and infrared radiation (oversatt versjon er tilgjengelig på nettsidene til Strålevernet) UV type 3 apparater: apparat utstyrt med en UV-kilde der de biologiske effektene er forårsaket av stråling med bølgelengder både kortere og lengre enn 320 nm og karakterisert av en begrenset irradians i hele UV-området: Effektiv irradians < 0,15 W/m 2 både i UVB- og UVA-delen av spekteret UV type 3 er den typen som er mest lik solspekteret. UV type 3 apparater kan brukes av ufaglært personell eller lekfolk. Europanormen setter også krav til merking av solariene og innhold i bruksanvisning.

41 41 Faktorer som bestemmer strålingen, 2 Den viktigste faktoren er type rør og lamper/ansiktsbrennere: intensitet og spektralfordeling. Særlig kombinasjoner av f.eks.100w- og 25W- (15W, 36W...) rør har vist å gi for høy utstråling i et solarium.

42 42 Eksempel: kombinasjoner av rør Et solarium SOL-X har 12 stk. 100W rør i benken og 12 stk. 100W rør i overdel, i tillegg til 9 stk. 25W rør i overdelen, over ansiktet. SOL-X tilfredsstiller akkurat krav til UV type 3 med: Philips Performance 100W-R: svakt i UVB, middels sterkt i UVA Philips Cleo 25W: middels sterkt i UVB, svakt i UVA Eier ønsker å bruke Cosmedico Cosmolux RCS 100W i stedet Røret er betraktelig sterkere enn Ph.Perf. 100W-R i UVB, middels sterkt i UVA (omtrent som Ph.Perf. 100W-R) Kan da bare kombineres med et svakt UVB-rør, for eksempel Wolff Beauty Sun A /25W eller Cosmedico Cosmolux SP 10039/25W (svake i både UVB og UVA) 100W - rør 1 og 25W - rør 1 100W - rør 2 og 25W - rør 1 100W - rør 2 og 25W - rør 2 25W - rør 1 100W - rør 1 25W - rør 1 100W - rør 2 25W - rør 2 100W - rør UVB UVA UVB UVA UVB UVA

43 Reflektor-rør gir sterkere stråling mot person: Ikke-reflektorrør: svake i både UVB og UVA Reflektorrør: sterkere i hhv. UVA, og UVB og UVA 43

44 Faktorer som bestemmer strålingen, 3 44 Solariets utforming: Liten avstand mellom rør og liggeplate, og liten avstand opp til overdel gir mer intens stråling, mens større avstand gir mindre intens og jevnere bestråling Stor avstand mellom rør kan gi lavere stråling (men stor avstand mellom rør og liten avstand til liggeplate gir ujevn bruningseffekt og kan gi sebrastripet bruning) Reflektorplater under rørene i solariene kan gi høyere stråling (men ikke nødvendigvis høyere hvis reflektorrør brukes) Krumme overdeler gir mer stråling der personen ligger

45 45 Faktorer som bestemmer strålingen, 4 Den viktigste faktoren er type rør og lamper/ansiktsbrennere: intensitet og spektralfordeling. Solariets utforming: Liten avstand mellom rør og liggeplate, og liten avstand opp til overdel gir mer intens stråling, mens større avstand gir mindre intens og jevnere bestråling Stor avstand mellom rør kan gi lavere stråling (men stor avstand mellom rør og liten avstand til liggeplate gir ujevn bruningseffekt og kan gi sebrastripet bruning) Reflektorplater under rørene i solariene kan gi høyere stråling (men ikke nødvendigvis høyere hvis reflektorrør brukes) Krumme overdeler gir mer stråling der personen ligger Type ansiktsfiltre (noen ganger stemplet på filteret, eks. VIT 2.0 ) Tykkelse på plexiplater Viftekapasitet: best utbytte oppnås ved rør-temperatur rundt 35 o C (kroppstemperatur) Driftspenning: solarier testes på 230V, men på solstudioene er det oftest noe lavere spenning, som fører til noe lavere utstråling Drossler (ballast) til rør og brennere bestemmer om utbyttet er optimalt.

46 46 - Det har vært noe usikkerhet omkring drossler for noen modeller. - Eks: Starflight-modellen /62R UPP godkjent i 1994, 100W drossler /62R UPP N godkjent i 1997, 80W drossler og dermed tillatt med sterkere 100W rør

47 Hvordan blir solarier tillatt i Norge? 47 Solariet: Konstruert og klassifisert etter gjeldende standard EN Kun UV type 3 tillates for salg/utleie eller bruk til kosmetisk formål. Importør/selger er ansvarlig for at kravene er oppfylt og at nødvendige målinger er utført. Målinger som bekrefter klassifiseringen, skal være utført av et laboratorium akseptert av Statens strålevern, og dokumentasjon på dette skal godkjennes av Statens strålevern før nye modeller utbys til salg eller tas i bruk. Strålekilder: Kun benyttes strålekilder, filtre og komponenter som apparatet er sertifisert med. Ved utskifting, kun identiske eller likeverdige deler. Spesifikasjoner om tillatte strålekilder skal finnes tilgjengelig for hver modell. Merking/bruksanvisning: Importør/forhandler er ansvarlig for at apparatene er utstyrt med bruksanvisning og merking på norsk etter EN og merket med advarsel som skal plasseres lett synlig og være i bestandig utførelse. Advarselsmerket skal ha følgende tekst: Advarsel Ultrafiolett stråling kan føre til skade på øyne og hud. Les bruksanvisningen. Bruk beskyttelsesbriller. Enkelte medisiner og kosmetikk kan øke følsomheten for UV. Apparatet skal videre være påført et merke som viser «UV type 3». Apparater som oppfyller kravene i tidligere forskrift av 8. april 1983 nr. 741 for solarier/høyfjellssoler, er ikke lenger tillatt brukt, solgt eller leid ut.

48 48 Merking: Merker etter ny forskrift: Merker etter gammel forskrift: Disse bør nå skiftes ut.

49 49 Bruksanvisning, krav gitt av EN : Bruksanvisningen skal gi tydelig informasjon om korrekt bruk av apparatet. Bruksanvisningen for apparater utstyrt med UV-kilder skal inneholde substansen av følgende: et utsagn om at UV-apparater ikke skal brukes av personer som blir brent uten å bli brun når de blir eksponert for solstråling, av personer som er solbrente, av barn eller av personer som har eller tidligere har hatt hudkreft eller er disponert for det; informasjon om hvilken strålingsavstand som er ment brukt (dersom denne ikke blir bestemt av konstruksjonen til UV-apparatet); anbefalt doseringsplan eller solingstidstabell som spesifiserer varighet og intervaller (basert på UVkildens karakteristikk, avstand og hudtype); Merknad: Den anbefalte tiden for førstegangs eksponering for ueksponert eller blek hud skal tilsvare en dose som ikke overstiger 100 J/m 2, vektet i henhold til aksjonsspekteret for UV-stråling. anbefalt antall eksponeringer som ikke skal overskrides i løpet av et år; Merknad: Anbefalt antall eksponeringer for hver del av kroppen skal være basert på en maksimal årlig dose på 15 kj/m 2, vektet i henhold til aksjonsspekteret for UV-stråling der det er tatt hensyn til anbefalt doseringsplan. et utsagn om at apparatet ikke må brukes hvis tidsuret eller filteret er ødelagt eller fjernet; identifikasjon av alternative komponenter som kan påvirke UV-strålingen, slik som filtre og reflektorer; identifikasjon av utskiftbare UV-kilder og et utsagn om at de bare må erstattes av typer spesifisert på apparatet, eller en instruksjon om at utskifting av lamper bare må utføres i samråd med autorisert servicepersonell; Advarselstekst og verneregler, i bruksanvisningen og på en egen plakat i solstudioer

50 Krav til importør / selger, i henhold til Strålevernforskriften: 50 Virksomheten må utarbeide skriftlige instrukser og arbeidsprosedyrer som sikrer forsvarlig strålevern (krav fra og med 1. januar 2006). Virksomheten må sende melding til Statens strålevern. Virksomheten må sørge for godkjenning av dokumentasjon fra Strålevernet på at solarier som skal selges/brukes er UV type 3. Basert på målinger, utarbeide merker, bruksanvising med doseringsplan Virksomheten må sørge for at solariene ved salg/utleie/bruk er utstyrt med: klistremerker på norsk (adv.merke + UV type 3 ), bruksanvisning og doseringsplan på norsk, spesifikasjon om tillatte UV-kilder, minst 2 par beskyttelsesbriller.

51 Krav til solarieeier, i henhold til Strålevernsforskriften: 51 Virksomheten må utarbeide skriftlige instrukser og arbeidsprosedyrer som sikrer forsvarlig strålevern (krav fra og med 1. januar 2006). Virksomheten må sende melding til Statens strålevern. Virksomheten plikter å påse at apparat og merking oppfyller gjeldende krav: Solariet skal være UV type 3 og det skal være registrert hos Statens strålevern Det skal være advarselsmerke og UV type 3 -merke på solariene (gamle advarselsmerker kan brukes) Det skal finnes spesifikasjon om tillatte UV-kilder for hver modell Det skal være bruksanvisning med doseringsplan tilgjengelig Virksomheten må sørge for at solarienes tidsur kan innstilles i henhold til doseringsplan Virksomheten må opplyse kunden om: den anbefalte doseringsplanen mulig helserisiko ved bruk av solarium at kundene bør benytte beskyttelsesbriller Virksomheten må ha oppslag: med advarselstekst og verneregler i henhold til EN lett synlig i solingslokalet med følgende setning: Statens strålevern fraråder bruk av solarium for personer under 18 år.

52 52 Tilsyn Viktig virkemiddel for å sjekke overensstemmelse med regler. Spesielt viktig for å oppdage og få bort senger med ekstreme UV-nivå (for sterke rør eller solarier som ikke er registrert hos Strålevernet). Viktig virkemiddel for å oppnå dialog med solarieeiere: gi informasjon om regelverk og betydning av det, hjelpe de til å oppfylle krav, og å få tilbakemelding om hva myndighetene må jobbe mer med. Viktig for å få oversikt over modeller, type rør og informasjon tilgjengelig til kundene. Kan gi mål på endringer over tid. Kan gi oss muligheter til å se hvor vi må sette ressurser inn for å oppnå best og mest mulig strålevern. Gir oss grunnlag til å estimere eksponering fra solarier i Norge.

53 53 Hjemmel for tilsyn I henhold til Strålevernsforskriftens 42. Tilsyn: Statens strålevern fører tilsyn med at bestemmelsene fastsatt i denne forskriften overholdes, og kan for dette formål fatte de nødvendige enkeltvedtak. Statens strålevern skal gis fri adgang til å foreta tilsyn, og skal gis de opplysninger som er nødvendige for å kunne gjennomføre tilsyn og oppfølging av vedtak fattet i medhold av forskriften. Videre skal Statens strålevern gis adgang til å foreta målinger og undersøkelser. Statens stråleverns tilsynsmyndighet for solarier, og dermed myndighet til å treffe de nødvendige enkeltvedtak, delegeres til kommunene, jf. lov om strålevern og bruk av stråling 18. Fylkesmannen avgjør klager over enkeltvedtak truffet av kommunen i henhold til Strålevernforskriftens 46.

54 54 Hjemmel for tilsyn I henhold til Strålevernlovens 18. Tilsyn og vedtak. Tilsynsmyndighetens rett til adgang, opplysninger og gjennomføring av målinger Statens strålevern fører tilsyn med at bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne loven overholdes, og kan for dette formål fatte de nødvendige enkeltvedtak. Kongen kan for nærmere avgrensede områder i forskrift fastsette at andre statlige tilsynsorganer eller kommuner skal føre tilsyn og treffe de nødvendige enkeltvedtak i medhold av denne loven. Offentlige organer som er tildelt myndighet i medhold av første punktum, kan anvende lovens håndhevingsbestemmelser på de vilkår som fremgår i den enkelte bestemmelse. Tilsynsmyndigheten skal gis fri adgang til å foreta tilsyn, og skal gis de opplysninger som er nødvendige for at tilsynsmyndigheten skal kunne ivareta sine gjøremål etter denne loven. Tilsynsmyndigheten skal gis adgang til å foreta målinger og undersøkelser. Virksomheten skal avstå prøver til tilsynsformål vederlagsfritt. Dersom det påvises overtredelse av bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne loven, kan virksomheten pålegges å dekke utgifter til tilsynsoppgaver som følger av overtredelsen. Departementet kan i forskrift fastsette avgifter til dekning av bestemte tilsynsoppgaver.

55 55 Stedlig tilsyn: Prosjekt med tilsyn av mange solstudioer av og til, stikkprøver av noen årlig, og i forbindelse med nyetableringer. Forarbeid : Finne solstudioer: Strålevernets register, Gule sider, Brønnøysundregisteret, spørre seg frem. (solstudioer, treningssentre, hoteller, frisør/hudpleie ) Ved evt. melding av nye solstudioer: sjekke oppgitte opplysninger fra eier, evt. opplysninger fra Strålevernet. Kontakte eier / daglig leder, avtale tilsynsbesøk. Eventuelt først gjennomføre ikke-stedlig tilsyn og be om opplysninger i henhold til forskriften. Gjennomføre stikkprøver av utvalg etterpå. Stedlig tilsyn: Informere om forskrift og veileder, hensikt med tilsynet, hva det skal føres tilsyn med (ved betjent studio). Informere om meldeplikt til Strålevernet og kommunen. Sjekke om krav er tilfredsstilt. Sluttmøte (ved betjent studio) NB: Ta med kamera, lommelykt, tilsynsskjema, nyttig informasjon (evt. veileder, meldeskjema, nødvendige merker, plakat, erstatningsrørlister, doseringsplan).

56 56

57 57 Hva og hvordan sjekke at krav er oppfylt? Har virksomheten utarbeidet skriftlige instrukser og prosedyrer? Tips i Veileder til solarieeiere og virksomheter som tilbyr soltimer nr. 3. Er virksomheten meldt? Sjekke på Strålevernets sider hvem som er meldt i din kommune og evt. kommunens register i henhold til hygienekrav. Meldeskjema for solarievirksomheter finnes på Strålevernets hjemmesider. Oppfordre til å benytte Strålevernets elektroniske register ( De fleste melder ikke før det har vært tilsyn, eller de har mottatt informasjon fra kommunen, eller de får pålegg og deretter ilagt tvangsmulkt for ikke å ha meldt. Vær spesielt nøye med å notere ned eventuelt oppgitte telefonnumre, navn, adresser etc. hvis solstudioet er ubetjent for å finne rett eier/leder. NB! Solarievirksomheten er ikke meldt før de selv har gjort det og det må være gjort etter at ny forskrift trådte i kraft, 1. januar Sanksjon dersom de ikke melder: tvangsmulkt i form av engangsmulkt, NOK 2000,-

58 Hva og hvordan sjekke at krav er oppfylt? 58 Er virksomheten meldt? - Logg inn - Velg Meldinger under menypunkt Innlogget - Velg kommune eller del av solstudionavn

59 Strålevernets elektroniske meldesystem: 59

60 60 Hva og hvordan sjekke at krav er oppfylt? Er selve solariemodellene tillatte? Be eier dokumentere modell. Notèr godkjenningsnummer, hvis det er oppgitt. Notèr alle navn og betegnelser (også hvis godkjenningsmerke står på modellen). Sjekk i Strålevernets oversikt på Internett, og/eller ta kontakt med Strålevernet på e-post / telefon. Fabrikatmerke Godkjenningsmerke i hht. tidligere forskrift Godkjenningsbrevet fra Strålevernet hengt opp ved siden av solariet

Kommunalt solarietilsyn - bakgrunnsstoff for dagskurs ved Statens strålevern

Kommunalt solarietilsyn - bakgrunnsstoff for dagskurs ved Statens strålevern Kommunalt solarietilsyn - bakgrunnsstoff for dagskurs ved Statens strålevern Lill Tove N. Nilsen Tommy Nakken Aalerud Terje Christensen Merete Hannevik Oppdatert mars 2011 2 Bakgrunnsinformasjon utover

Detaljer

Kurs i solarietilsyn for kommunene. Utarbeidet av Statens strålevern, 2012

Kurs i solarietilsyn for kommunene. Utarbeidet av Statens strålevern, 2012 Kurs i solarietilsyn for kommunene Utarbeidet av Statens strålevern, 2012 Statens strålevern strålevern og atomsikkerhet Tilsyn Forvaltning Forskning og utvikling Overvåkning Statens strålevern Kvalitetssikring

Detaljer

Kommunalt solarietilsyn Dagskurs ved Statens strålevern. Lill Tove N. Nilsen Tommy Nakken Aalerud Terje Christensen Merete Hannevik

Kommunalt solarietilsyn Dagskurs ved Statens strålevern. Lill Tove N. Nilsen Tommy Nakken Aalerud Terje Christensen Merete Hannevik Kommunalt solarietilsyn Dagskurs ved Statens strålevern Lill Tove N. Nilsen Tommy Nakken Aalerud Terje Christensen Merete Hannevik Oppdatert mars 2011 2 Statens strålevern: - Landets fagmyndighet på området

Detaljer

Denne delen, Del 2, skal brukes sammen med den siste versjon av IEC 335-1 og dens tillegg.

Denne delen, Del 2, skal brukes sammen med den siste versjon av IEC 335-1 og dens tillegg. Uoffisiell oversettelse av relevante deler av EN 60335-2-27 (lik IEC 60335-2-27:2002) utført av Statens strålevern november 2004. Original versjon på engelsk er den gjeldende versjon. HOUSEHOLD AND SIMILAR

Detaljer

SKJEMA: Tilsyn med solarier

SKJEMA: Tilsyn med solarier SKJEMA: Tilsyn med solarier Virksomhetens navn: Organisasjonsnummer: Ansvarlig innehaver: Kontaktperson: Besøksadresse: Postadresse: E-post adresse / hjemmeside: Telefon: Tilsyn utført av: Til stede frå

Detaljer

Veileder 3. som tilbyr soltimer. Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling

Veileder 3. som tilbyr soltimer. Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling Veileder 3 Veileder til solstudioinnehavere og virksomheter som tilbyr soltimer Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling Veileder nr 3 Veileder til solstudioinnehavere og virksomheter som

Detaljer

SKJEMA: Melding og tilsyn solarier

SKJEMA: Melding og tilsyn solarier Skjemaet kan brukes ved Melding til kommunen før solariet tas i bruk, ved eierskifte eller større ominnredninger Kommunalt tilsyn miljørettet helsevern Virksomhetens navn Organisasjonsnummer Adresse Postadresse

Detaljer

Meldeskjema del 2 er vedlagt: Ja, Nei

Meldeskjema del 2 er vedlagt: Ja, Nei MELDING DEL 1: ANSKAFFELSE, BRUK, HÅNDTERING, SALG ELLER AVHENDING AV STRÅLEKILDE I henhold til Forskrift av 21. november 2003 om strålevern og bruk av stråling 6, 10 og 28, eller i forbindelse med krav

Detaljer

Veileder 3. Veileder til solstudioinnehavere og de som tilbyr soling i solarium. Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling.

Veileder 3. Veileder til solstudioinnehavere og de som tilbyr soling i solarium. Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Veileder 3 Veileder til solstudioinnehavere og de som tilbyr soling i solarium Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Revidert desember 2013 Veileder 3 Veileder til solstudioinnehavere

Detaljer

Soleksponering, UV, solariebruk og solvettregler

Soleksponering, UV, solariebruk og solvettregler Soleksponering, UV, solariebruk og solvettregler Foto: Lill Tove Nilsen Foto: Lill Tove Nilsen Foto: Jofrid Egeland, Statens strålevern Lill Tove N. Nilsen, Statens strålevern Nasjonalt melanommøte, 30.

Detaljer

Advarsel! Soling i sol og solarium er kreftfremkallende. Risikoen øker hvis du starter solariebruken i ung alder og forsterkes med økende bruk

Advarsel! Soling i sol og solarium er kreftfremkallende. Risikoen øker hvis du starter solariebruken i ung alder og forsterkes med økende bruk Dette bør du vite før du tar solarium! Advarsel! Soling i sol og solarium er kreftfremkallende Risikoen øker hvis du starter solariebruken i ung alder og forsterkes med økende bruk Statens strålevern fraråder

Detaljer

Veileder 3. Veileder til solstudioinnehavere og de som tilbyr soling i solarium. Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling.

Veileder 3. Veileder til solstudioinnehavere og de som tilbyr soling i solarium. Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Veileder 3 Veileder til solstudioinnehavere og de som tilbyr soling i solarium Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Revidert april 2015 Veileder nr. 3 Veileder til solstudioinnehavere

Detaljer

Mo V* Forskrifter av 8. april 1983 nr. 741 for solarier/høyfjellssoler. Delegering av myndighet. Uis-mf 9410

Mo V* Forskrifter av 8. april 1983 nr. 741 for solarier/høyfjellssoler. Delegering av myndighet. Uis-mf 9410 r f 7. Unntak. Instituttet kan på disse vilh & Brudd på vilkår. rptfde vilkår som er gitt av Sosialdepart teller som institutttet har satt for henholdsvis tilvirkning rarsel og om- setning av radioisotoper

Detaljer

Ultrafiolett stråling, sol og solarier

Ultrafiolett stråling, sol og solarier Ultrafiolett stråling, sol og solarier Strålevern HEFTE 19 ISSN 0804-4929 Referanse: Ultrafiolett stråling, sol og solarier. Strålevern hefte 19. Østerås: Statens strålevern, 1999. Nøkkelord: Ultrafiolett

Detaljer

Undersøkelse av solarier i Bergen og omegn Etat for helsetjenester Miljørettet helsevern

Undersøkelse av solarier i Bergen og omegn Etat for helsetjenester Miljørettet helsevern Undersøkelse av solarier i Bergen og omegn Etat for helsetjenester Miljørettet helsevern Byrådsavdeling for helse og omsorg FORORD Denne rapporten beskriver resultatene av en undersøkelse av strålingsintensiteten

Detaljer

Ikke-ioniserende stråling, plikter for Strålevernsansvarlige. Terje Christensen, IIS, Gardermoen 2. nov. 2010

Ikke-ioniserende stråling, plikter for Strålevernsansvarlige. Terje Christensen, IIS, Gardermoen 2. nov. 2010 Ikke-ioniserende stråling, plikter for Strålevernsansvarlige Terje Christensen, IIS, Gardermoen 2. nov. 2010 HOVEDBUDSKAP: De samme plikter som for ioniserende stråling - Og en del nye faglige utfordringer

Detaljer

StrålevernRapport 2011:12. Solarier i Norge. Regelverk og status etter tilsyn

StrålevernRapport 2011:12. Solarier i Norge. Regelverk og status etter tilsyn StrålevernRapport 2011:12 Solarier i Norge Regelverk og status etter tilsyn Referanse: Aalerud TN, Nilsen LTN, Hannevik M. Solarier i Norge. StrålevernRapport 2011:12. Østerås: Statens strålevern, 2011.

Detaljer

ACTINICA LOTION. Actinica Lotion beskytter huden mot UV-stråling og bidrar til å forebygge visse former for hudkreft

ACTINICA LOTION. Actinica Lotion beskytter huden mot UV-stråling og bidrar til å forebygge visse former for hudkreft ACTINICA LOTION FOREBYGGER visse former for HUDKREFT Actinica Lotion beskytter huden mot UV-stråling og bidrar til å forebygge visse former for hudkreft 2 Hva er hudkreft? Hudkreft er den vanligste formen

Detaljer

Høring av utkast til forskrift om endring i forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften)

Høring av utkast til forskrift om endring i forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften) DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT Adresser ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 2o1001774-/PYr 25.01.2011 Høring av utkast til forskrift om endring i forskrift om strålevern og bruk av stråling

Detaljer

Veiledning om UV-tørking i billakkeringsverksteder

Veiledning om UV-tørking i billakkeringsverksteder Veiledning om UV-tørking i billakkeringsverksteder Utarbeidet av Alpha Consult AS i samarbeid med Statens Strålevern på oppdrag fra billakkleverandørene i Norge. 2 Forord Tørking av lakkprodukter med UV-bestråling,

Detaljer

23.6.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSREKOMMANDASJON. av 22. september 2006

23.6.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSREKOMMANDASJON. av 22. september 2006 Nr. 35/293 KOMMISJONSREKOMMANDASJON 2011/EØS/35/47 av 22. september 2006 om virkningen av solbeskyttelsesmidler og påstander om dette(*) [meddelt under nummer K(2006) 4089] (2006/647/EF) KOMMISJONEN FOR

Detaljer

FRA A TIL Å OM SOL...

FRA A TIL Å OM SOL... A Aftersun: Aftersun er lettere i konsistensen enn et vanlig fuktighetsprodukt. Aftersun er tilsatt beroligende/ kjølende ingredienser og bør derfor brukes etter soling fremfor en fetere lotion/ krem.

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Mai 2014 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Hovedfunn... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på sydenferie... 13 Bruk av solarium...

Detaljer

Rapport fra måling av strålingsgjennomgang i solbriller.

Rapport fra måling av strålingsgjennomgang i solbriller. Rapport fra måling av strålingsgjennomgang i solbriller. Statens strålevern har på oppdrag fra KK testet et utvalg av 16 solbriller og en vanlig lesebrille. Hensikten er å undersøke om glasset i brillene

Detaljer

UV-eksponering av den norske befolkningen Fra sol og solarier

UV-eksponering av den norske befolkningen Fra sol og solarier StrålevernRapport 2015:7 UV-eksponering av den norske befolkningen Fra sol og solarier Referanse: Nilsen LTN, Johnsen B, Komperød M, Christensen T, Hannevik M. UV-eksponering av den norske befolkningen.

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2014. Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2014. Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkelse blant ungdom 1-24 år, april 2014 Solingsvaner og solariumsbruk 1 Innledning De fleste hudkrefttilfeller (føflekkreft og annen hudkreft) har sammenheng med UV-stråling fra sol og solarium.

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen

Solvaner i den norske befolkningen Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Kreftforeningen April 2012 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Oppsummering av folks solvaner... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på

Detaljer

Veileder 8. Veileder for bruk av optisk stråling til medisinsk og kosmetisk behandling. Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling

Veileder 8. Veileder for bruk av optisk stråling til medisinsk og kosmetisk behandling. Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling Veileder 8 Veileder for bruk av optisk stråling til medisinsk og kosmetisk behandling Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling Revidert 22. juni 2012 Forskrift om strålevern og bruk av

Detaljer

Veileder 8. Veileder for bruk av optisk stråling til medisinsk og kosmetisk behandling. Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling

Veileder 8. Veileder for bruk av optisk stråling til medisinsk og kosmetisk behandling. Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling Veileder 8 Veileder for bruk av optisk stråling til medisinsk og kosmetisk behandling Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling Revidert 22. juni 2012 Forskrift om strålevern og bruk av

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Forslag om å oppheve betjeningskrav for solarier og alternative løsninger for å håndheve aldersgrensen

HØRINGSNOTAT. Forslag om å oppheve betjeningskrav for solarier og alternative løsninger for å håndheve aldersgrensen Helse- og omsorgsdepartementet, 7. juli 2014 HØRINGSNOTAT Forslag om å oppheve betjeningskrav for solarier og alternative løsninger for å håndheve aldersgrensen Høringsfrist: 29. september 2014 1 Innhold

Detaljer

potek itt A rosjyre fra D HuD og sol asjonsb n inform E

potek itt A rosjyre fra D HuD og sol asjonsb n inform E En informasjonsbrosjyre fra Ditt Apotek Hud og sol Innholdsfortegnelse Huden... 3 Hudens oppbygging... 3 Hudens egen beskyttelse... 4 Hudtyper... 5 Sol og stråling... 6 UV-stråling... 6 UV-indeks... 8

Detaljer

Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling

Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling Veileder 7 Veileder for sikker bruk av kortbølget ultrafiolett stråling (UVC) Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling Forskrift om strålevern og bruk av stråling trådte i kraft 1. januar

Detaljer

HUD OG SOL. - vi gir deg bedre helse

HUD OG SOL. - vi gir deg bedre helse HUD OG SOL - vi gir deg bedre helse Et temahefte fra Ditt Apotek Innhold 3 R Huden... 4 Hudens oppbygging... 4 Hudens egen beskyttelse... 6 Hudtyper... 7 Sol og stråling... 9 UV-stråling... 9 UV-indeks...

Detaljer

Strålevernet, nå en integrert del i metodevurderingen

Strålevernet, nå en integrert del i metodevurderingen Strålevernet, nå en integrert del i metodevurderingen Hva betyr dette for leverandørene? Eva G. Friberg Seksjonssjef, seksjon medisinsk strålebruk Dagsseminar i metodevurdering, 29. januar 2015 Hvem er

Detaljer

Strålevernet fullstendig medlem i nasjonalt system fra 2014

Strålevernet fullstendig medlem i nasjonalt system fra 2014 Strålevernet fullstendig medlem i nasjonalt system fra 2014 Eva G. Friberg Seksjonssjef, seksjon medisinsk strålebruk Kurs i nasjonalt system, 4. mai 2015 Hvem er Statens strålevern Fagmyndighet på område

Detaljer

Stråling fra elektronisk kommunikasjon

Stråling fra elektronisk kommunikasjon Stråling fra elektronisk kommunikasjon En orientering fra Statens strålevern og Post- og teletilsynet Hva er stråling? I hverdagen omgir vi oss med ulike typer stråling, fra både naturlige og menneskeskapte

Detaljer

STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE

STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE SIS Rapport X980:9 Stråling fra fjernsyns- og dataskjermer av Helge Aamlid State Institute of Radiation Hygiene Østerndalen 5 1980 1345 Østerås Norway 1. INNLEDNING

Detaljer

Forskrift om vern mot kunstig optisk stråling på arbeidsplassen

Forskrift om vern mot kunstig optisk stråling på arbeidsplassen Forskrift om vern mot kunstig optisk stråling på arbeidsplassen Fastsatt av Arbeidsdepartementet 27. april 2010 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.(arbeidsmiljøloven)

Detaljer

Utvikling av retningslinjer for varsling av uhell og uønskede hendelser til Statens strålevern

Utvikling av retningslinjer for varsling av uhell og uønskede hendelser til Statens strålevern Utvikling av retningslinjer for varsling av uhell og uønskede hendelser til Statens strålevern Novembermøtet 2014 Ingrid Espe Heikkilä Gardermoen, 18.11.14 www.nrpa.no 19: Varslingsplikt ved ulykker og

Detaljer

Norsk Solarleforoolo. Bergen 29. September 09. Vedr. høringsuttalelse

Norsk Solarleforoolo. Bergen 29. September 09. Vedr. høringsuttalelse Norsk Solarleforoolo Bergen 29. September 09 Vedr. høringsuttalelse Vedlagt finner De høringsuttalelse fra Norsk solarieforening, som for øvrig er sendt elektronisk til Dere i dag. Med venn Ronny fath

Detaljer

MELDESKJEMA. for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet inkludert solarier. Virksomhetens navn: Organisasjonsnummer:

MELDESKJEMA. for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet inkludert solarier. Virksomhetens navn: Organisasjonsnummer: MELDESKJEMA for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet inkludert solarier Virksomhetens navn: Organisasjonsnummer: Ansvarlig innehaver: Kontaktperson: Besøksadresse: Postadresse: E-post

Detaljer

Høyspentanlegg og forvaltning. Merete Hannevik Statens strålevern

Høyspentanlegg og forvaltning. Merete Hannevik Statens strålevern Høyspentanlegg og forvaltning Merete Hannevik Statens strålevern Tekna, 24.11.2011 2 Forskrift om strålevern og bruk av stråling Hjemlet i Lov 12.mai 2000 nr. 36 om strålevern og bruk av stråling Gyldig

Detaljer

For behandling av aktiniske keratoser, basalcellekreft og Bowens sykdom. Informasjonsbrosjyre som behandlende lege kan dele ut til pasienter

For behandling av aktiniske keratoser, basalcellekreft og Bowens sykdom. Informasjonsbrosjyre som behandlende lege kan dele ut til pasienter Fotodynamisk TERAPI For behandling av aktiniske keratoser, basalcellekreft og Bowens sykdom Informasjonsbrosjyre som behandlende lege kan dele ut til pasienter 2 Aktiniske keratoser, basalcellekreft og

Detaljer

StralevernRapport 2011:12. Regelverk og status etter tilsyn. Statensstrålevern Norwegian Radiation ProtecroanAulhority

StralevernRapport 2011:12. Regelverk og status etter tilsyn. Statensstrålevern Norwegian Radiation ProtecroanAulhority StralevernRapport 2011:12 Solarier i Norge Regelverk og status etter tilsyn Statensstrålevern Norwegian Radiation ProtecroanAulhority Referanse: Aalerud TN, Nilsen LTN, Hannevik M. Solarier i Norge. StrålevernRapport

Detaljer

Velkommen til kurs i. Strålevern. UiT, 21. jan. 2011, 09:00-14:30. ved Jørgen Fandrem

Velkommen til kurs i. Strålevern. UiT, 21. jan. 2011, 09:00-14:30. ved Jørgen Fandrem Velkommen til kurs i Strålevern UiT, 21. jan. 2011, 09:00-14:30 ved Jørgen Fandrem 1 Transport av energi Stråling Ioniserende stråling Høy energi kan bryte kjemiske bindinger direkte Elektromagnetiske

Detaljer

Elektromagnetiske felt og helse Grunnlag for forvaltning

Elektromagnetiske felt og helse Grunnlag for forvaltning Elektromagnetiske felt og helse Grunnlag for forvaltning Merete Hannevik Statens strålevern Vitenskapsakademiet 30.11.2011 2 Kort om Statens strålevern Rolle: Landets fagmyndighet på området strålevern

Detaljer

Strålevernregelverkets krav til radon skoler, barnehager og utleieboliger

Strålevernregelverkets krav til radon skoler, barnehager og utleieboliger Strålevernregelverkets krav til radon skoler, barnehager og utleieboliger Mette Seyersted, Statens strålevern Radonkonferansen 2013, Oslo, 27.11.2013 Strålevernregelverket og radon Aktuelt regelverk er:

Detaljer

MELDESKJEMA FOR FRISØR-, HUD- OG FOTPLEIEVIRKSOMHET MELDING AV LOKALER OG HYGIENISKE FORHOLD TYPE VIRKSOMHET. Virksomhetens navn:... Adresse:.

MELDESKJEMA FOR FRISØR-, HUD- OG FOTPLEIEVIRKSOMHET MELDING AV LOKALER OG HYGIENISKE FORHOLD TYPE VIRKSOMHET. Virksomhetens navn:... Adresse:. MELDESKJEMA FOR FRISØR-, HUD- OG FOTPLEIEVIRKSOMHET MELDING AV LOKALER OG HYGIENISKE FORHOLD TYPE VIRKSOMHET Virksomhetens navn:... Adresse:. Innehaver/kontaktperson:... Telefon nr.:. E-postadresse: Organisasjonsnummer:

Detaljer

Det er to hovedkategorier strålekilder: Ioniserende strålekilder; radioaktive stoffer, røntgenapparater,

Det er to hovedkategorier strålekilder: Ioniserende strålekilder; radioaktive stoffer, røntgenapparater, 11 STRÅLEVERN 109 110 11.1 Strålekilder Det er to hovedkategorier strålekilder: Ioniserende strålekilder; radioaktive stoffer, røntgenapparater, elektronmikroskoper Sterke ikke-ioniserende strålekilder;

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG, KAPITTEL 3

LØSNINGSFORSLAG, KAPITTEL 3 LØSNINGSFORSLAG, KAPITTEL 3 REVIEW QUESTIONS: 1 Hvordan påvirker absorpsjon og spredning i atmosfæren hvor mye sollys som når ned til bakken? Når solstråling treffer et molekyl eller en partikkel skjer

Detaljer

Strålenes verden! Navn: Klasse:

Strålenes verden! Navn: Klasse: Strålenes verden! Navn: Klasse: 1 Kompetansemål etter Vg1 studieforberedende utdanningsprogram Forskerspiren Mål for opplæringen er at eleven skal kunne planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser

Detaljer

1 2 3 Dette gjelder ifht. landbaserte virksomheter (IK) Egen HMS IK styrings forskrift offshore Gjelder ikke på Svalbard (for virksomheter på Svalbard ) 4 5 6 Daglig leder Ola Kr. Asp Daglig leder 7 8

Detaljer

Arctic Lidar Observatory for Middle Atmosphere Research - ALOMAR. v/ Barbara Lahnor, prosjektingeniør ALOMAR barbara@rocketrange.

Arctic Lidar Observatory for Middle Atmosphere Research - ALOMAR. v/ Barbara Lahnor, prosjektingeniør ALOMAR barbara@rocketrange. Arctic Lidar Observatory for Middle Atmosphere Research - ALOMAR v/ Barbara Lahnor, prosjektingeniør ALOMAR barbara@rocketrange.no Hvorfor studere den øvre atmosfæren? ALOMAR forskningsinfrastruktur til

Detaljer

Tilsyn med barnehagene i Vestby

Tilsyn med barnehagene i Vestby Vestby kommune Tilsyn med barnehagene i Vestby - overordnet plan BARNEHAGETILSYN I VESTBY KOMMUNE Vestby, januar 2015 Side 1 Lovgrunnlag for tilsyn Kommunens ansvar for tilsyn med barnehagene er nedfelt

Detaljer

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune.

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune. Tine meieriet Øst Sem Postboks 114 3107 SEM Vår saksbehandler / telefon: Deres ref: Vår referanse: Vår dato: Sigurd Anders Svalestad 2003/7040 28.10.2003 33 37 11 90 Arkivnr: 461.3 Endret tillatelse til

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Malvik kommune Tema for tilsynet: Kommunen som tilsynsmyndighet etter barnehageloven Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

Staten strålevern Norwegian Radialion Prolection Authonly

Staten strålevern Norwegian Radialion Prolection Authonly Staten strålevern Norwegian Radialion Prolection Authonly Helse Bergen HF Postboks 1 5021 Bergen Deres ref. Vår ref. Vår dato 11/01143/327 19.09.2012 Saksbeh. Marie Solberg Vedtak om pålegg Vi viser til

Detaljer

Lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv.

Lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv. Lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv. Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1.Formål Loven har til formål å beskytte mindreårige mot skadelig påvirkning fra levende bilder. 2.Definisjoner

Detaljer

UTPLASSERING. Vi tilbyr profesjonelle, moderne solarium med maksimal bruningseffekt. Vi skifter alltid rørene med god margin i forhold til levetid.

UTPLASSERING. Vi tilbyr profesjonelle, moderne solarium med maksimal bruningseffekt. Vi skifter alltid rørene med god margin i forhold til levetid. UTPLASSERING AV profesjonelle moderne solarium Vi tilbyr profesjonelle, moderne solarium med maksimal bruningseffekt. Vi skifter alltid rørene med god margin i forhold til levetid. Effekten blir i tillegg

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

StrålevernRapport 2013:2. Ultrafiolett stråling, solskader og forebygging

StrålevernRapport 2013:2. Ultrafiolett stråling, solskader og forebygging StrålevernRapport 2013:2 Ultrafiolett stråling, solskader og forebygging Referanse: Emneord: Resymé: Reference: Key words: Abstract: Godkjent Bestilles fra: ISSN 0804-4910 (print) ISSN 1891-5191 (online)

Detaljer

Svake høyfrekvente elektromagnetiske felt EMF. Jan Alexander Assisterende direktør Nasjonalt folkehelseinstitutt

Svake høyfrekvente elektromagnetiske felt EMF. Jan Alexander Assisterende direktør Nasjonalt folkehelseinstitutt Svake høyfrekvente elektromagnetiske felt EMF Jan Alexander Assisterende direktør Nasjonalt folkehelseinstitutt Hva er svake høyfrekvente EMF? Omtales ofte som radiofrekvente felt (RF felt) Tådlø Trådløs

Detaljer

Atomberedskap: Hvordan skal jeg forholde meg ved en atomhendelse?

Atomberedskap: Hvordan skal jeg forholde meg ved en atomhendelse? Atomberedskap: Hvordan skal jeg forholde meg ved en atomhendelse? Stråling og mennesker Mennesker kan bli utsatt for stråling på ulike måter. De radioaktive stoffene kan spres via luft og de tas opp i

Detaljer

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Anne Maria Pileberg, juridisk rådgiver i Vann- og avløpsetaten Separate avløpsanlegg i Oslo kommune Omtrent 550

Detaljer

Standard tekster i Det lokale Eltilsyns dokumentmaler

Standard tekster i Det lokale Eltilsyns dokumentmaler Dokument dato 2010-04-09 Vår referanse Utarbeidet av Deres dato Deres referanse Ole Edvard Backe Til Arkivkode Standard tekster i Det lokale Eltilsyns dokumentmaler Bakgrunn / Innledning. Dette dokumentet

Detaljer

Dokument id: Utarbeidet av: Godkjent: Dato: Versjon.: Side: Av: hmstf-i-07 Per Morten Hansen Ole Ringdal 23.08.2011 2 1 7

Dokument id: Utarbeidet av: Godkjent: Dato: Versjon.: Side: Av: hmstf-i-07 Per Morten Hansen Ole Ringdal 23.08.2011 2 1 7 hmstf-i-07 Per Morten Hansen Ole Ringdal 23.08.2011 2 1 7 Laser sikkerhets instruks, fakultetet for teknologiske fag. 1. Formål Instruksen skal sikre at fakultetet oppfyller kravene beskrevet i strålevernslovgivningen

Detaljer

Klinisk emnekurs i hudsykdommer Non-melanom hudkreft. Fredag 22.01.16. Kjell Arne Stene Hoff Spes. Hud og venerologi

Klinisk emnekurs i hudsykdommer Non-melanom hudkreft. Fredag 22.01.16. Kjell Arne Stene Hoff Spes. Hud og venerologi Klinisk emnekurs i hudsykdommer Non-melanom hudkreft Fredag 22.01.16. Kjell Arne Stene Hoff Spes. Hud og venerologi Non-melanom hudkreft Aktiniske keratoser Plateepitelkarsinom Basalcellekarsinom Innledning

Detaljer

Om tilsyn med helsemessige forhold ved utleie av boliger og om tiltaks- og grenseverdier for radon i utleieboliger, barnehager og skoler

Om tilsyn med helsemessige forhold ved utleie av boliger og om tiltaks- og grenseverdier for radon i utleieboliger, barnehager og skoler Rundskriv IS-8/2013 Om tilsyn med helsemessige forhold ved utleie av boliger og om tiltaks- og grenseverdier for radon i utleieboliger, barnehager og skoler Om tilsyn med helsemessige forhold ved utleie

Detaljer

Besl. O. nr. 37. (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37. Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006)

Besl. O. nr. 37. (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37. Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006) Besl. O. nr. 37 (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37 Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006) År 2006 den 5. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse: _, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

Rutiner ved lysbehandling:

Rutiner ved lysbehandling: Rutiner ved lysbehandling: Ha på beskyttelsesbriller ved lysbehandling. Stå midt i lyskabinettet med bena litt fra hverandre og hold i håndtakene. Lysrørene er ikke varme og døren er ikke låst. Du bør

Detaljer

Miljørettet helsevern tilsyn med skadedyrbekjempelse.

Miljørettet helsevern tilsyn med skadedyrbekjempelse. Miljørettet helsevern tilsyn med skadedyrbekjempelse. Om miljørettet helsevern og tilsyn med skadedyrsbransjen. Spesialkonsulent i miljørettet helsevern, Kristian Juel Røysland Bydel Søndre Nordstrand,

Detaljer

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Anne Maria Pileberg, juridisk rådgiver i Vann- og avløpsetaten Separate avløpsanlegg i Oslo kommune Omtrent 550

Detaljer

Veileder 12. Veiledning om godkjenning av laserpekere. Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling

Veileder 12. Veiledning om godkjenning av laserpekere. Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling Veileder 12 Veiledning om godkjenning av laserpekere Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling Veileder nr. 12 Om godkjenning av laserpekere Forskrift 29. oktober 2010 nr. 1380 om strålevern

Detaljer

Friluftslivets farer - den nye damsikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA

Friluftslivets farer - den nye damsikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA Friluftslivets farer - den nye damsikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA Presentasjon på Energi Norges temadag om sikring på og ved dammer av hensyn

Detaljer

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager)

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I Stortingets møte 11. juni 2012 ble det gjort slikt Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager gjøres

Detaljer

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet Om Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven,, Stoffkartotekforskriften er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens

Detaljer

Hjelpemidler for netteiere

Hjelpemidler for netteiere Hjelpemidler for netteiere Informasjon - nettsider, brosjyrer og veileder Dag A. Fedøy Statens strålevern Oslo, 09.06.2009 2 Strålevernets mandat Statens strålevern er landets fagmyndighet på området strålevern

Detaljer

Lover og forskrifter. HMS-datablad og stoffkartotek Elizabeth Ravn, Direktoratet for arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. HMS-datablad og stoffkartotek Elizabeth Ravn, Direktoratet for arbeidstilsynet Lover og forskrifter HMS-datablad og stoffkartotek, 2005 1 Lover og forskrifter HMS-datablad og stoffkartotek Innhold HELSESKADER (JF. MERKEFORSKRIFTENE)... 2 DOSE EKSPONERING... 2 VERNETILTAK... 2 ARBEIDSMILJØLOVEN

Detaljer

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Kapittel I. Innledende bestemmelser. Kapittel II. Alminnelige bestemmelser

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Kapittel I. Innledende bestemmelser. Kapittel II. Alminnelige bestemmelser Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 1. desember 1995 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 8 annet ledd,

Detaljer

HMS - DATABLAD SOFTY MODELLMASSE. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415 Molde Telefon: 71 19 55 55 Fax: 71 19 55 66 www.nk.

HMS - DATABLAD SOFTY MODELLMASSE. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415 Molde Telefon: 71 19 55 55 Fax: 71 19 55 66 www.nk. Revisjonsdato: 02.11.2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Revisjonsdato 02.11.2007 Produsent, importør Internett Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415

Detaljer

med hud som om du er From Medical Science to beauty

med hud som om du er From Medical Science to beauty ... med hud som om du er 30 effekt at 40... Hudprogram med dokumentert Life begins... From Medical Science to beauty Hva skjer med huden når vi nærmer oss 40? Din hudkvalitet forandres med tiden, avhengig

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

Bemanningsforetak Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 4. juni 2008 nr. 541. Sist endret 19. desember 2008 nr. 1475.

Bemanningsforetak Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 4. juni 2008 nr. 541. Sist endret 19. desember 2008 nr. 1475. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 594 Forskrift om Bemanningsforetak Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 4. juni 2008 nr. 541. Sist endret 19. desember 2008 nr. 1475. Utgitt januar 2009

Detaljer

Erfaringer to år etter ny forskrift om radioaktivt avfall: Har bransjen klart utfordringene?

Erfaringer to år etter ny forskrift om radioaktivt avfall: Har bransjen klart utfordringene? Erfaringer to år etter ny forskrift om radioaktivt avfall: Har bransjen klart utfordringene? Farlig avfallskonferansen 2013 Solveig Dysvik Bergen, 11.09.2013 Radioaktivitet litt «enkel» fysikk! En rekke

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 10.04.2014 2014/350 Deres dato: Deres referanse: Torderød skole Adventistkirkens grunnskole ved styrets leder Folke Bernadottes Gate 8 1511

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR FRISØR-, HUD-FOTPLEIE-, TATOVERINGS- OG HULLTAKINGSVIRKSOMHET MV.

SØKNADSSKJEMA FOR FRISØR-, HUD-FOTPLEIE-, TATOVERINGS- OG HULLTAKINGSVIRKSOMHET MV. Samfunnsmedisin i Solør Grue - Åsnes - Våler SØKNADSSKJEMA FOR FRISØR-, HUD-FOTPLEIE-, TATOVERINGS- OG HULLTAKINGSVIRKSOMHET MV. GODKJENNING AV LOKALER OG HYGIENEOPPLEGG FOR Å DRIVE TYPE VIRKSOMHET Navn:..

Detaljer

Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger knyttet til barnevernloven

Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger knyttet til barnevernloven Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 10.05.2011 2011/2490-2 620 Deres dato Deres ref. Kommunene i Troms v/barneverntjenestene Sysselmannen på Svalbard Longyearbyen lokalstyre Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 Sammendrag: Telenor Mobil pålegges å informere Konkurransetilsynet

Detaljer

Kommunal plan for tilsyn med barnehager Rennesøy kommune 2015-2019

Kommunal plan for tilsyn med barnehager Rennesøy kommune 2015-2019 Rennesøy kommune Notat 1 av 9 Vår dato Vår referanse Oppvekst og læring Vår saksbehandler Hege Totland, tlf. Til Ingunn Folgerø/Oppvekst og læring Kopi til Kommunal plan for tilsyn med barnehager - Rennesøy

Detaljer

Lover og forskrifter. Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek, Lover og forskrifter Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek. 2 Innhold INNHOLD... 2 HELSESKADER (JF.

Detaljer

FØR OG ETTER DIN LINSEBYTTEOPERASJON

FØR OG ETTER DIN LINSEBYTTEOPERASJON FØR OG ETTER DIN LINSEBYTTEOPERASJON 1 SNART ER DU KVITT SYNSFEILEN DIN Du har reservert tid for et linsebytte (RLE). Det betyr at synsfeilen din snart er korrigert. Det finnes en del retningslinjer som

Detaljer

Bruk av filterbriller har det noe for seg, og for hvem? Av Gaute Mohn Jenssen, optiker NAV Hjelpemiddelsentral Hedmark

Bruk av filterbriller har det noe for seg, og for hvem? Av Gaute Mohn Jenssen, optiker NAV Hjelpemiddelsentral Hedmark Bruk av filterbriller har det noe for seg, og for hvem? Av Gaute Mohn Jenssen, optiker NAV Hjelpemiddelsentral Hedmark Litt historikk Blendingsproblematikk er ikke noe nytt fenomen Menneskene har i uminnelige

Detaljer

Luft og luftforurensning

Luft og luftforurensning Luft og luftforurensning Hva er luftforurensing? Forekomst av gasser, dråper eller partikler i atmosfæren i så store mengder eller med så lang varighet at de skader menneskers helse eller trivsel plante-

Detaljer

Regelverk for radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall

Regelverk for radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall Regelverk for radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall Ronny Lystad, Statens strålevern Miljølovgivningsdag Helse Vest Gardermoen, 30.8.2012 Oversikt Om Statens strålevern Bakgrunn for nytt regelverk

Detaljer

21.09.2015. Mer enn bare et kamera (Publisert versjon, inneholder bare FFIs egne bilder.) Bilder kommer fra mange kilder

21.09.2015. Mer enn bare et kamera (Publisert versjon, inneholder bare FFIs egne bilder.) Bilder kommer fra mange kilder Bilder kommer fra mange kilder Mer enn bare et kamera (Publisert versjon, inneholder bare FFIs egne bilder.) Torbjørn Skauli og Trym Haavardsholm Optisk avbildning - et felt i forandring Hva kan et kamera

Detaljer

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke Departementet har med hjemmel i naturmangfoldloven 62 annet ledd og

Detaljer

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO BE14 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg

Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg Seniorinspektør Alf Bratteng Arbeidstilsynet Nord-Norge alf.bratteng@arbeidstilsynet.dep.no Tlf: 78 95 44 88 Mob: 950 55 551 1 Disposisjon 1. Aktuelle lover, forskrifter,

Detaljer