Meldeskjema del 2 er vedlagt: Ja, Nei

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Meldeskjema del 2 er vedlagt: Ja, Nei"

Transkript

1 MELDING DEL 1: ANSKAFFELSE, BRUK, HÅNDTERING, SALG ELLER AVHENDING AV STRÅLEKILDE I henhold til Forskrift av 21. november 2003 om strålevern og bruk av stråling 6, 10 og 28, eller i forbindelse med krav gitt i forutsetningene for godkjenning etter 5, gir undertegnede virksomhet med dette melding om anskaffelse, bruk, håndtering, salg, eller avhending av strålekilde. Meldenr: (Tildeles av Statens strålevern) Om virksomheten: Virksomhet: Foretaksnr: Adresse: Postnr: Poststed: Besøksadresse: Tlf: Faks: E-post: Internettadresse: Er virksomheten underlagt godkjenning etter 5? Ja Nei Oppgi godkjenningsnr dersom virksomheten er godkjent etter : Hvilket virksomhetsområde gjelder meldingen (sett ett kryss): 1. Medisinsk strålebruk 2. Industriell/teknisk/veterinærmedisinsk strålebruk 3. Forskningsmessig strålebruk/ 4. Virksomhet som utbyr solarier for salg, utleie eller bruk undervisning Hvilken kategori hører strålekilden inn under (sett ett kryss): 1. Røntgenapparat 2. Åpen radioaktiv kilde 3. Solarium (UV-strålekilde) 4. Laser klasse 4 5. Akselerator (Linac, etc) 6. Kapslet radioaktiv kilde 7. Magnetisk resonansapparat (MR) 8. Annet: Meldingen gjelder (sett ett eller flere kryss): Anskaffelse: Salgsoversikt: Bruk/håndtering: Flytting av strålekilde: Utslipp: Avhending:, oppgi meldenr for strålekilden: Navneendring:, oppgi nytt navn: Adresseendring:, oppgi ny adresse: Annet:, oppgi hva: Meldeskjema del 2 er vedlagt: Ja, Nei Herved bekreftes at kravene i Forskrift om strålevern og bruk av stråling er ivaretatt i forbindelse med strålekilden som herved meldes. Dokumentasjon på at kravene er ivaretatt kan fremlegges på forespørsel. Underskrift: Med blokkbokstaver:

2 MELDING - DEL 2: SALG, UTLEIE ELLER BRUK AV SOLARIER Dette skjemaet fylles ut i tillegg til Melding Del 1: Anskaffelse, bruk, håndtering, salg eller avhending av strålekilde, og sendes til Statens strålevern. Den som er ansvarlig fyller ut skjemaene og beholder kopi av skjema og annen dokumentasjon for tilsynsformål. Hvis solariene utplasseres ved annen virksomhet, bør denne få tilsendt nødvendige kopier. Hva gjelder meldingen (sett ett eller flere kryss): 1. Virksomheter som selger soltimer a. Solstudio b. Treningssenter c. Annet (F.eks.: frisørsalong, hotell, kiosk, arbeidsplass) : 2. Virksomheter som forhandler/importerer solarier 3. Virksomheter som leier ut solarier 4. Virksomheter som produserer solarier 5. Annet: Bare for punkt 2-5: a. Til kommersielt bruk b. Til hjemmebruk c. Annet: Gjelder alle, punkt 1-5: a. Oppstart av ny virksomhet b. Eksisterende virksomhet Avhengig av type virksomhet (1-5 over), svar på tilsvarende punkt 1 5: 1. Virksomheter som selger soltimer Navn på daglig leder / eier (strek under det som passer av daglig leder eller eier): Tilleggsopplysning om solstudio (strek under det som passer): Er solariene utleid fra annet firma, har annet firma leid plass til solariene i solingslokalene, er solstudioet del av en større kjede, franchisevirksomhet eller lignende. Oppgi evt. firma eller kjede: Har virksomheten utplassert solarier ved annen virksomhet? Oppgi navn på denne virksomheten med adresse og eventuell lokal kontaktperson: Hvilken betjeningsgrad har solstudioet: 1. Betjent (Betjening er tilstede hele tiden og setter solingstiden for kunde) 2. Delvis betjent (Betjening er tilgjengelig og kunden setter solingstiden selv) 3. Ubetjent (Ingen betjening er tilgjengelig og kunden setter solingstiden selv) Fortsetter på baksiden

3 Hvilke typer solarier finnes i solstudioet: (fyll ut for hver type solarium, legg ved ekstra ark hvis det finnes flere enn 6 typer solarier) Navn på solariemodell / Fabrikat Godkjennings / registreringsnummer Antall Tilfredsstiller virksomheten kravene i forskriftens 7 og 28? (Strålevernet ber om følgende opplysninger, jf. 42 Tilsyn) Besitter virksomheten tilstrekkelig kompetanse innen strålevern når det gjelder opplæring av ansatte og utarbeidelse av skriftlige instrukser og arbeidsprosedyrer (krav fra 1. januar 2006)? Ja Nei Oppfyller alle solarie-apparatene kravene til UV-type 3? (Krav for alle apparater fra 1. januar 2006) Ja Nei Finnes det spesifikasjoner om tillatte UV-kilder for hver modell? (Utskrift fra nett-sider eller annet?) Ja Nei Er krav til merking av apparatene oppfylt? ( UV-type 3, advarselsmerke) Ja Nei Opplyses kunden om anbefalte solingstider? Ja Nei Opplyses kunden om mulig helserisiko ved bruk av solarium? (Plakat, personlig veiledning, annet?) Ja Nei Opplyses kunden om at han/hun bør benytte beskyttelsesbriller? (Plakat, personlig veiledning, annet?) Ja Nei Kan solarienes tidsur stilles i henhold til anbefalte solingstider? Ja Nei Finnes det oppslag med advarselstekst og verneregler lett synlig i lokalet? Ja Nei Inneholder oppslaget en fraråding av bruk for personer under 18 år? Ja Nei Kommentar: Underskrift: Med blokkbokstaver:

4 2. Virksomheter som forhandler/importerer solarier Dette punktet dekker også de som importerer solarier til eget bruk. Hvilke typer solarier forhandles/importeres: (fyll ut for hver type solarium, legge ved ekstra ark hvis det finnes flere enn 6 typer solarier) Navn på solariemodell / Fabrikat Godkjennings / registreringsnummer Hvilke typer lamper og rør forhandles/importeres: (fyll ut for hver type rør/lampe, legge ved ekstra ark hvis det finnes flere enn 6 typer) Navn på lampe / rør Tilfredsstiller virksomheten kravene i forskriftens 7 og 28? (Strålevernet ber om følgende opplysninger, jf. 42 Tilsyn) Besitter virksomheten tilstrekkelig kompetanse innen strålevern når det gjelder opplæring av ansatte og utarbeidelse av skriftlige instrukser og arbeidsprosedyrer (krav fra 1. januar 2006)? Ja Nei Oppfyller alle solarie-apparatene kravene til UV-type 3? (Krav for alle apparater fra 1. januar 2006) Ja Nei Er dokumentasjon på klassifisering godkjent av Strålevernet? Ja Nei Følger det spesifikasjoner om tillatte UV-kilder med hvert apparat? Ja Nei Følger det bruksanvisning på norsk med alle apparater? Ja Nei

5 Følger det doseringsplan på norsk med alle apparater og for tillatte UV-kilder? Ja Nei Følger det merker på norsk med alle apparater? ( UV-type 3, advarselsmerke) Ja Nei Følger det beskyttelsesbriller med alle apparater? Ja Nei Kan solarienes tidsur stilles i henhold til doseringsplanene? Ja Nei Kommentar: Underskrift: Med blokkbokstaver:

6 3. Virksomheter som leier ut solarier Dette punktet dekker de som leier ut solarier, enten det er til hjemmebruk eller til andre virksomheter. Hvilke typer solarier leies ut: (fyll ut for hver type solarium, legge ved ekstra ark hvis det finnes flere enn 6 typer solarier) Navn på solariemodell / Fabrikat Godkjennings / registreringsnummer Tilfredsstiller virksomheten kravene i forskriftens 7 og 28? (Strålevernet ber om følgende opplysninger, jf. 42 Tilsyn) Besitter virksomheten tilstrekkelig kompetanse innen strålevern når det gjelder opplæring av ansatte og utarbeidelse av skriftlige instrukser og arbeidsprosedyrer (krav fra 1. januar 2006)? Ja Nei Oppfyller alle solarie-apparatene kravene til UV-type 3? (Krav for alle apparater fra 1. januar 2006) Ja Nei Er dokumentasjon på klassifisering godkjent av Strålevernet? Ja Nei Følger det spesifikasjoner om tillatte UV-kilder med hvert apparat? Ja Nei Følger det bruksanvisning på norsk med alle apparater? Ja Nei Følger det doseringsplan på norsk med alle apparater og for alle tillatte UV-kilder? Ja Nei Følger det merker på norsk med alle apparater? ( UV-type 3, adv.merke) Ja Nei Følger det beskyttelsesbriller med alle apparater? Ja Nei Kan solarienes tidsur stilles i henhold til doseringsplanene? Ja Nei Kommentar: Underskrift: Med blokkbokstaver:

7 4. Virksomheter som produserer solarier Hvilke typer solarier produseres: (fyll ut for hver type solarium, legge ved ekstra ark hvis det finnes flere enn 6 typer solarier) Navn på solariemodell Godkjennings / registreringsnummer Hvilke typer lamper og rør produseres: (fyll ut for hver type rør/lampe, legge ved ekstra ark hvis det finnes flere enn 6 typer) Navn på lampe / rør Tilfredsstiller virksomheten kravene i forskriftens 7 og 28? (Strålevernet ber om følgende opplysninger, jf. 42 Tilsyn) Besitter virksomheten tilstrekkelig kompetanse innen strålevern når det gjelder opplæring av ansatte og utarbeidelse av skriftlige instrukser og arbeidsprosedyrer (krav fra 1. januar 2006)? Ja Nei Oppfyller solarie-apparatene kravene til UV-type 3? (Krav for alle apparater fra 1. januar 2006) Ja Nei Er dokumentasjon på klassifisering godkjent av Strålevernet? Ja Nei Følger det spesifikasjoner om tillatte UV-kilder med hvert apparat? Ja Nei Følger det bruksanvisning på norsk med hvert apparat? Ja Nei

8 Følger det doseringsplan på norsk med hvert apparat og alle tillatte UV-kilder? Ja Nei Er apparatene utstyrt med merker på norsk? ( UV-type 3, adv.merke) Ja Nei Følger det beskyttelsesbriller med alle apparater? Ja Nei Kommentar: Underskrift: Med blokkbokstaver:

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse: _, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Forslag om å oppheve betjeningskrav for solarier og alternative løsninger for å håndheve aldersgrensen

HØRINGSNOTAT. Forslag om å oppheve betjeningskrav for solarier og alternative løsninger for å håndheve aldersgrensen Helse- og omsorgsdepartementet, 7. juli 2014 HØRINGSNOTAT Forslag om å oppheve betjeningskrav for solarier og alternative løsninger for å håndheve aldersgrensen Høringsfrist: 29. september 2014 1 Innhold

Detaljer

Søknad om kommunal bolig

Søknad om kommunal bolig Søknaden leveres: Boligtjenesten, NAV-huset, Grønland 55 evt. Servicetorget, Engene 1. Eller sendes Drammen kommune, Søknad om kommunal bolig 1. Søker Adresse: Postnr.: Poststed: Tlf. privat: Tlf. arbeid:

Detaljer

Søknad om fylkesmannens godkjenning til å gi gaver eller arveforskudd fra midlene til en person med verge

Søknad om fylkesmannens godkjenning til å gi gaver eller arveforskudd fra midlene til en person med verge Sendes fylkesmannen i det fylket hvor personen med verge er folkeregistrert. GA 8030 B Søknad om fylkesmannens godkjenning til å gi gaver eller arveforskudd fra midlene til en person med verge 1 Opplysninger

Detaljer

Veileder 8. Veileder for bruk av optisk stråling til medisinsk og kosmetisk behandling. Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling

Veileder 8. Veileder for bruk av optisk stråling til medisinsk og kosmetisk behandling. Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling Veileder 8 Veileder for bruk av optisk stråling til medisinsk og kosmetisk behandling Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling Revidert 22. juni 2012 Forskrift om strålevern og bruk av

Detaljer

Veileder 12. Veiledning om godkjenning av laserpekere. Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling

Veileder 12. Veiledning om godkjenning av laserpekere. Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling Veileder 12 Veiledning om godkjenning av laserpekere Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling Veileder nr. 12 Om godkjenning av laserpekere Forskrift 29. oktober 2010 nr. 1380 om strålevern

Detaljer

Vår ref. ( hentes fra sak) oppgis ved alle henv.

Vår ref. ( hentes fra sak) oppgis ved alle henv. Navn Adresse Postnummer poststed Vår saksbehandler (entes fra saksbehandler) Vår ref. ( hentes fra sak) oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato Hentes fra sak. TILBUD OM TILSETTING I TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim

Detaljer

Søknad om autorisasjon til å utferdige fakturaerklæringer som godkjent eksportør

Søknad om autorisasjon til å utferdige fakturaerklæringer som godkjent eksportør Søknad om autorisasjon til å utferdige fakturaerklæringer som godkjent eksportør Autorisasjon Mottaker av søknaden Tollregionens navn Eksportøropplysninger 00 For Tollvesenet Firmanavn Organisasjonsnummer

Detaljer

SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 (2.50-4.7 volumprosent alkohol) 01.07.2012-30.06.2016

SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 (2.50-4.7 volumprosent alkohol) 01.07.2012-30.06.2016 SALGSSTEDET SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 (2.50-4.7 volumprosent alkohol) 01.07.2012-30.06.2016 Butikkens navn... Adresse:...Postnr:...Poststed:... Telefonnr.:... Telefaksnr.:...

Detaljer

Registrering i Frivillighetsregisteret

Registrering i Frivillighetsregisteret Registrering i Frivillighetsregisteret Frivillighetsregisteret skal bedre og forenkle samhandlingen mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter. Foreninger, stiftelser og aksjeselskap som

Detaljer

Søknad om bevilling til salg av øl, og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol i tidsrommet fra 01.07. 2012 til 30.06.

Søknad om bevilling til salg av øl, og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol i tidsrommet fra 01.07. 2012 til 30.06. STEIGEN KOMMUNE Søknad om bevilling til salg av øl, og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol i tidsrommet fra 01.07. 2012 til 30.06.2016 Det søkes om slik bevilling (sett kryss)

Detaljer

Navn:... Adresse:... Telefonnr:... Telefaksnr:... Personnr:... 1) Bevillingssøker (driftsselskapet)... Firmanavn... Adresse... Daglig leder...

Navn:... Adresse:... Telefonnr:... Telefaksnr:... Personnr:... 1) Bevillingssøker (driftsselskapet)... Firmanavn... Adresse... Daglig leder... Beiarn Kommune 8110 Moldjord SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL BEVILLINGSSØKER: Dersom søker er en fysisk person oppgis: Dersom søker er et firma oppgis: 1) Bevillingssøker (driftsselskapet)... Firmanavn...

Detaljer

Veiledning for arrangører av festivaler og arrangementer i Bergen

Veiledning for arrangører av festivaler og arrangementer i Bergen Veiledning for arrangører av festivaler og arrangementer i Bergen Ansvar Lokaler Sikkerhet Matservering Alkoholservering Trafikkforhold Vakthold Renhold Generelt om tillatelser til offentlige arrangement

Detaljer

Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling.

Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Veileder10 Veileder 10 Veileder om nukleærmedisin. Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Forskrift 21. november 2003 nr. 1362 om strålevern og bruk av stråling (strålevernforkriften)

Detaljer

BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Borregaard ASA holder ordinær generalforsamling i Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, 0250 Oslo, onsdag 15. april 2015 kl. 14:00. Til behandling

Detaljer

Registrering i Frivillighetsregisteret

Registrering i Frivillighetsregisteret Registrering i Frivillighetsregisteret Frivillighetsregisteret skal bedre og forenkle samhandlingen mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter. Foreninger, stiftelser og aksjeselskap som

Detaljer

Årdal prestegårdskog, Gnr/bnr 5/1

Årdal prestegårdskog, Gnr/bnr 5/1 Salgsprospekt for del av Opplysningsvesenets fond (Ovf) sin skogeiendom Årdal prestegårdskog, Gnr/bnr 5/1 Årdal kommune Beskrivelse av Årdal prestegård. Årdal prestegård ligger i Årdal kommune innerst

Detaljer

SERVERINGSVIRKSOMHET VED RINGVE MUSIKKMUSEUM DRIFTSKONSEPT. Museene i Sør-Trøndelag AS

SERVERINGSVIRKSOMHET VED RINGVE MUSIKKMUSEUM DRIFTSKONSEPT. Museene i Sør-Trøndelag AS SERVERINGSVIRKSOMHET VED RINGVE MUSIKKMUSEUM DRIFTSKONSEPT Museene i Sør-Trøndelag AS 1 1. Bakgrunn 1.1 Kort presentasjon av Museene i Sør-Trøndelag AS (MiST) og Ringve Musikkmuseum Ni av museene i Sør-Trøndelag

Detaljer

Veileder for tilsyn med legemiddelhåndtering. med veiledning (sjølmeldingstilsynet)

Veileder for tilsyn med legemiddelhåndtering. med veiledning (sjølmeldingstilsynet) Internserien 2/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Veileder for tilsyn med legemiddelhåndtering i kommunen spørreskjema med

Detaljer

Årsregnskap apotek - veileder 2013 Innhold:

Årsregnskap apotek - veileder 2013 Innhold: Årsregnskap apotek - veileder 2013 Innhold: 1. Generelle opplysninger 2. Rutiner for elektronisk lagring og oversendelse av filer til Statens legemiddelverk 3. Utfylling av regnskapsblankett til statistikk

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557. Kjøp av maskiner. Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557. Kjøp av maskiner. Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557 Kjøp av maskiner Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet Foto: colourbox.com Trykt med tillatelse fra Her Majesty s Stationery Office. Utgitt

Detaljer

IS-5/2007. Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere)

IS-5/2007. Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere) IS-5/2007 Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere) Heftets tittel: Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere) Utgitt: 02/2008 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Generelle vilkår for forbrukere

Generelle vilkår for forbrukere Generelle vilkår for forbrukere 1 GYLDIGHET 1.1 Disse generelle vilkårene, inkludert alle andre vilkår og dokumenter det refereres til (heretter kalt «vilkårene»), gjelder for alle avtaler og alle andre

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE SØKNAD SALGSBEVILLING I TIDSROMMET T.O.M. 30.06.2016 SØKNADEN GJELDER : SALGSSTEDET :

VENNESLA KOMMUNE SØKNAD SALGSBEVILLING I TIDSROMMET T.O.M. 30.06.2016 SØKNADEN GJELDER : SALGSSTEDET : VENNESLA KOMMUNE SØKNAD SALGSBEVILLING I TIDSROMMET T.O.M. 30.06.2016 Alkoholholdige drikkevarer mellom 2,5 og 4,7 volumprosent alkohol SØKNADEN GJELDER : Fornyelse av bevilling Ny bevilling Oppstart av

Detaljer

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). DATO: LOV-2005-06-17-62 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2005 hefte 8 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Veileder 5. Veileder om medisinsk bruk av røntgen- og MR-apparatur. Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling

Veileder 5. Veileder om medisinsk bruk av røntgen- og MR-apparatur. Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling Veileder 5 Veileder om medisinsk bruk av røntgen- og MR-apparatur Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling Revidert september 2014 Veileder 5 Veileder om medisinsk bruk av røntgen- og MR-apparatur

Detaljer

Forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy. Kapittel 1 - Innledende bestemmelser

Forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy. Kapittel 1 - Innledende bestemmelser Forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy Fastsatt av Vegdirektoratet 13. mai 2009 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 19 første og annet ledd og 43, jf. delegeringsvedtak 12. mars 2009 nr.

Detaljer

Krav om attføringsstønader

Krav om attføringsstønader Krav om attføringsstønader Det kan ytes økonomisk hjelp til ekstra utgifter i forbindelse med attføring, se nedenfor og i brosjyren «Attføringsytelser rettigheter og plikter» (PB-0162). Utdanning som attføringstiltak

Detaljer