Arkivnr: Dato Saksbehandler. 1 Informasjon om lagets virksomhet, fylles ut av alle.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arkivnr: Dato Saksbehandler. 1 Informasjon om lagets virksomhet, fylles ut av alle."

Transkript

1 Arkivnr: Dato Saksbehandler Søknadsskjema - lagsmedlemskap i Norsk jazzforum Se siste side for informasjon om utfylling av feltene. Bruk side 7 for tilleggsinformasjon. Skjemaet sendes i epost til: eller med post til Norsk jazzforum, Postboks 440 Sentrum, 0103 OSLO Søknaden gjelder Storband Festival Klubb 1 Informasjon om lagets virksomhet, fylles ut av alle. 1.1 Offisielt navn 1.2 Nettsider 1.3 E-post 1.4 Org.nr. 1.5 Bankkonto Adresse Postnr Poststed Telefon Mobiltlf Faks 1.6 Informasjon fra Njf ønskes i post e-post (anbefalt) 1.7 Ønsker forsikring (se våre nettsider for priser, informasjon og skjema) Ja Nei 1.8 Ønsker kontaktinformasjon presentert på Ja Nei 1.9 Jazznytt ønsker laget bladet tilsendt (se våre nettsider for informasjon) Ja Nei 1.10 Styrets sammensetning Periode (år): Styreverv Navn Adresse Tlf.nr. 2 Annen generell informasjon om virksomheten - klubber og festivaler 2.1 Betalte ansatte Antall årsverk Ant. sivilarbeidere/sysselsettingstiltak 2.2 Hovedkontakt Navn E-post Adresse Postnr Poststed Telefon Mobiltlf Faks 2.3 Booking Navn E-post Adresse Postnr Poststed Telefon Mobiltlf Faks 2.4 Antall betalende medlemmer per (forrige år) 2.5 Antall planlagte konserter i perioden (klubber) 2.6 Dato for årets festival (festivaler) Signatur Sted Dato Njf kommentarer:

2 Side 2 3 Tilleggsopplysninger - klubber og storband (Storband - fyll ut kun totale inntekter og totale utgifter) 3.1 Nøkkeltall fra regnskapet siste periode Estimater merkes med *. Dersom endelig regnskap ikke er tilgjengelig kan dette ettersendes Inntekter a) Samlede billettinntekter (fra konsertoversikt, 3.2) b) Samlede medlemskapsinntekter c) Samlet støtte/sponsormidler (sum 3.13) d) Andre inntekter Totale inntekter i perioden 3.12 Utgifter a) Samlede musikerhonorarer b) Reise, opphold, diett o.l. til musikere c) Lønn/honorar - styre og administrasjon d) Andre kostnader Totale utgifter i perioden Resultat (totale inntekter minus totale utgifter) 3.13 Spesifikasjon av støttebeløp i perioden Regionale jazzsentre Norsk jazzforum Norsk kulturråd - lokale musikktiltak Norsk musikkråd - VO-midler Norsk musikkråd - Musikkverkstedordningen Fylkeskommune Kommune Andre offentlige instanser (spesifisér under) Sponsorer (spesifisér under) Sum støtte/sponsormidler (til 3.11c)

3 Side Konsertoversikt siste periode - klubber og storband Storband: antall egne arr. (m/antall publikum) og antall spilleoppdrag (u/antall publikum) Bruk egen liste hvis for lite plass Arr Dato Spillested Artist SUM Ant. musikere Honorar RDO Ant. publikum Bill. inntekt

4 Side 4 4 Storband - tilleggsopplysninger 4.1 Storbandets besetning Instrument Navn Fødselsdato Alt 1 Alt 2 Tenor 1 Tenor 2 Baryton Trompet 1 Trompet 2 Trompet 3 Trompet 4 Trombone 1 Trombone 2 Trombone 3 Trombone 4 Piano Gitar Bass Trommer Annet Annet Annet Musikalsk leder Totalt antall medlemmer Hvor ofte øver bandet? Evt. tilleggsopplysninger

5 Side 5 5 Ris - ros - ønsker - kommentarer

6 Side 6 Om utfylling av søknadsskjemaet Punkt Beskrivelse 1 Generell informasjon om lagets virksomhet, fylles ut av alle søkere 1.1 Storbandets, klubbens eller festivalens offisielle navn (som det framgår i f.eks. organisasjonspapirer i Brønnøysundregistrene) og adresse. 1.2 Dersom laget har egne nettsider oppgis adressen her, denne presenteres på nettsiden dersom det svares ja på punkt E-post til laget, evt. til hovedkontakt dersom laget ikke har egen e-postadresse 1.4 Org.nr. til laget, dersom dette finnes 1.5 Lagets kontonummer. Kontonummeret blir benyttet til utbetaling av klubbstøtte (for klubber), og ad-hoc-midler dersom ikke annet kontonummer er oppgitt i søknaden. 1.6 Informasjon fra Njf sendes i post eller e-post. For å spare porto ønsker vi at flest mulig velger bare e-post. 1.7 Forsikring er en av Njfs medlemsfordeler, og kan benyttes av alle medlemmer. Se våre nettsider for mer informasjon og vilkår. 1.8 Kontaktinformasjon blir presentert på Njfs nettsider dersom det krysses av for dette. Informasjonen hentes fra medlemsdatabasen. 1.9 Jazznytt til medlemmer - se våre nettsider for mer informasjon Styrets sammensetning for inneværende periode, oppgi periodens varighet fra - til dato. 2 Annen generell informasjon, fylles ut av klubber og festivaler 2.1 Oppgi antall årsverk for betalte ansatte og antall sivilarbeidere/sysselsettingstiltak. Skriv 0 dersom laget ikke har betalte ansatte. 2.2 Hovedkontakt for laget er den som mottar all post, både epost og vanlig post, og som får spørsmål og henvendelser fra Njf angående lagets virksomhet. Hovedkontakten vil også oppgis på nettsidene, dersom det svares ja på punkt Bookingkontakt får alle henvendelser ang. turnètilbud fra Njf, og blir vist på nettsidene, dersom det er svart ja på punkt Betalende medlemmer i laget. Skriv 0 dersom laget ikke har medlemmer (f.eks. festivaler) 2.5 Antall planlagte konserter - fylles kun ut av klubber 2.6 Dato for årets festival - fylles kun ut av festivaler 3 Tilleggsopplysninger for klubber og storband 3.1 Nøkkeltall fra regnskapet. Storband fyller kun ut totale inntekter og utgifter. 3.2 Konsertoversikt 4 Tilleggsopplysninger for storband 4.1 Storbandets besetning, øvefrekvens, evt. tilleggsopplysninger