SØKNAD OM ERSTATNING SOM FØLGE AV BESLAGLEGGELSE AV FISKEFELT ETTER PETROLEUMSLOVEN KAP Fartøyets navn: Registreringsnummer:...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØKNAD OM ERSTATNING SOM FØLGE AV BESLAGLEGGELSE AV FISKEFELT ETTER PETROLEUMSLOVEN KAP 8 8-2. 1. Fartøyets navn: Registreringsnummer:..."

Transkript

1 SØKNAD OM ERSTATNING SOM FØLGE AV BESLAGLEGGELSE AV FISKEFELT ETTER PETROLEUMSLOVEN KAP Fartøyets navn: Registreringsnummer: Eiers navn og adresse:. 3. Skippers navn, adresse og telefonnummer:. 4. Hvilket fiskefelt er beslaglagt? a) Hovedområde og lokasjon:..... b) Posisjon:.. 5. I hvilken grad har du tidligere drevet fiske/fangst i dette området? Har fiskefartøyet posisjonsrapportering (satellitt eller VHF)? Har fiskefartøyet meldt bruket til kystvaktsentralen? Hvilket fartsområde er fartøyet sertifisert for? (Legg ved dokumentasjon) 9. Ved seismisk innsamling, oppgi navn på seismikkfartøy(er), eventuelt følgefartøy:. 10. Hvilket artsbestemt fiskeri søkes det erstatning for?... 1

2 11. Hvilken redskapstype søkes det erstatning for? Hvilken tidsperiode søkes det erstatning for? Hvilket erstatningsbeløp søkes det om? Gi en nærmere begrunnelse for erstatningskravet, herunder en detaljert beskrivelse av a) situasjonen/hendelsen:. b) årsaken til at du mener fiskefeltet er beslaglagt: Hvordan har du forsøkt å begrense ditt økonomiske tap?. 2

3 16. Hadde du andre kvoter tilgjengelig? Hvilke andre fiske- eller fangstmuligheter hadde du? Navn, adresse og kontonummer som et eventuelt erstatningsbeløp skal betales inn på:. Ovennevnte opplysninger er gitt etter beste skjønn og overbevisning Sted..den.. Skipper/eier Skjema med relevant dokumentasjon sendes til: Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum 5804 Bergen NB: MERK KONVOLUTTEN MED DITT REGIONKONTOR 3

4 Merknader fra Fiskeridirektoratets regionkontor. Vennligst kontroller at alle punkt i søknadsskjemaet er tilstrekkelig utfylt. Dersom søknaden ikke er tilstrekkelig utfylt må søker kontaktes, og nødvendig tilleggsinformasjon fremskaffes. Hva er regionkontorets vurdering av opplysningene i søknaden?... Er det andre opplysninger som er relevante for søknaden?... Dersom regionkontoret sitter inne med informasjon som ikke fremgår av søknaden, men som er relevant for denne, skal søker kontaktes og gis anledning til å uttale seg før saken oversendes erstatningsnemnda. Sted:.den.. Saksbehandler 4

5 Veiledning til utfylling av søknadsskjema Det understrekes at veiledningen ikke er ment som en uttømmende oversikt over hvilke opplysninger og dokumentasjon som skal oppgis. Søker kan vedlegge de nødvendige opplysninger og tilhørende dokumentasjon som synes relevant i den enkelte sak. Et godt dokumentert krav vil kunne gi kortere saksbehandlingstid. Regionkontoret kan være behjelpelig med utfylling av skjemaet. Søknadsskjemaet sendes til Fiskeridirektoratet, Pb 185 Sentrum, 5804 Bergen. Fisket må være umuliggjort eller vesentlig vanskeliggjort, og ha ført til et økonomisk tap (som følge av redusert fangst eller merutgifter) for at man skal kunne få erstatning. Dersom petroleumsvirksomheten medfører noen ulemper for fisket, og er innenfor grensen av hva en fisker må tåle, vil det ikke nødvendigvis være nok til å oppfylle kravet. Hvis fisket i det gjenværende området kan foregå på et rimelig nivå, uten betydelige merkostnader eller tidsulemper, er dette et moment mot at fisket er umuliggjort eller vesentlig vanskeliggjort. Det vil være behov for ulik dokumentasjon i hver enkelt sak, men det understrekes at dokumentasjonen bør være så grundig som mulig. Relevant dokumentasjon kan være fangstdagbok fra en periode før og en periode etter beslagleggelsen (for å dokumentere et faktisk fangsttap), dekksdagbok/loggbok/posisjonsrapportering (satellitt eller VHF) /melding til kystvaktsentralen (for å dokumentere tilstedeværelse i området). Den enkelte fisker har plikt til å søke å begrense sitt økonomiske tap. Som eksempel kan nevnes endring av fiskefelt eller annet fiskeri. I dette ligger for eksempel at en innen rimelige grenser har plikt til å søke etter fisken i andre områder, dersom det er mulig. Tapsbegrensningsplikten fremkommer ikke av lov- eller forskriftsteksten, men er et alminnelig erstatningsrettslig prinsipp. Det må oppgis hvilke kvoter man har, og hvor stor del av disse som er fisket opp så langt. Dette vil i enkelte tilfeller kunne være relevant i forhold til å vurdere i hvilken grad man har lidd et økonomisk tap, og om man hadde mulighet til å avgrense dette tapet. I noen tilfeller vil det være relevant å dokumentere i hvilken grad man har brukt det aktuelle fiskefeltet tidligere. Dette kan eksempelvis dokumenteres ved hjelp av fangstdagbøker eller loggbøker. 5

6 Det økonomiske tapet kan ha oppstått som følge av blant annet tapt fangst og fangsttid, eller omstillingskostnader. Merutgifter (omstillingskostnader) som man har blitt påført for å begrense sitt tap eller fylle sin kvote, for eksempel ved å søke etter fisk i andre områder, omfattes av erstatningsordningen. Alle eventuelle utgifter eller tap, samt sparte driftskostnader skal dokumenteres og begrunnes. Eksempel på relevant dokumentasjon kan være sluttsedler og fangstdagbøker. Reduserte driftskostnader skal forsøkes tallfestet og trekkes fra erstatningskravet. 6

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5 Virksomhet (navn og adresse) Unntatt offentlighet, jf. offl. 13, 1. ledd, jf. fvl. 13 VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

NAV GULEN. Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp?

NAV GULEN. Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp? NAV GULEN Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp? Bestemmelsens primære mål er å sikre alle som oppholder seg i Norge forsvarlig livsopphold. Du har krav på økonomisk sosialhjelp når du ikke har

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Samferdselsdepartementet har fastsatt særskilte bestemmelser om parkering for forflytningshemmede, se forskrift av 15. mars

Detaljer

Bilulykken har skjedd! Hva med erstatningen?

Bilulykken har skjedd! Hva med erstatningen? Bilulykken har skjedd! Hva med erstatningen? I denne korte oversikt gir vi en orientering om de rettigheter du har når en motorvogn har gjort skade på din person eller dine ting. Skademelding Skaden må

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

1.1 Etternavn, fornavn Telefon dagtid/mobil 1.2 Fødselsnummer (11 siffer) 1.3 Adresse, postnr. poststed 1.4 Kontonummer

1.1 Etternavn, fornavn Telefon dagtid/mobil 1.2 Fødselsnummer (11 siffer) 1.3 Adresse, postnr. poststed 1.4 Kontonummer Nullstill skjemaet før du lukker det Søknad om lønnsgarantidekning -melding av lønnskrav m.v. til konkursboet Den statlige lønnsgarantiordningen Blanketten fylles ut av arbeidstaker og sendes bostyrer.

Detaljer

HUSLEIERETT. Husleierett 1

HUSLEIERETT. Husleierett 1 HUSLEIERETT Husleierett 1 2 Husleierett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - oktober 2012 Forside Trond Angeltveit Kommunikasjonsavdelingen, UiB 2000

Detaljer

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann veiledning (gjelder utslipp mindre enn 50 pe)

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann veiledning (gjelder utslipp mindre enn 50 pe) Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann veiledning (gjelder utslipp mindre enn 50 pe) Hvem har søknadsplikt? Når du skal etablere et utslipp av sanitært avløpsvann eller vil øke et eksisterende utslipp

Detaljer

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat?

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat? Veiledning til elektronisk søknad Sjøfartsdirektoratet har utviklet et nytt system for elektroniske søknader og elektronisk innrapportering. Målsetning er å tilby brukere enklere, raskere og mer effektiv

Detaljer

overlast, faktisk har fått oppreisning noe som for mange er svært viktig.

overlast, faktisk har fått oppreisning noe som for mange er svært viktig. Torbjørn Røe Isaksen (H) [11:56:11]: «Både staten og kommuner har hatt ordninger for å gi vederlag til bl.a. tatere/romani-barnehjemsbarn. Det ser ut til at mange tatere som har krav på vederlag, faktisk

Detaljer

Informasjon til veteraner

Informasjon til veteraner Informasjon til veteraner særskilt kompensasjonsordning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Har du fått psykiske senskader på grunn av tjeneste i internasjonale

Detaljer

Til deg som har fått innvilget refleksjonsperiode

Til deg som har fått innvilget refleksjonsperiode Til deg som har fått innvilget refleksjonsperiode 2 Du kan be din advokat eller andre som du har tillit til, om å forklare deg innholdet i dette skrivet. Hva er refleksjonsperiode? Du har fått innvilget

Detaljer

STANDARDVILKÅR FOR PRIVAT PARKERINGSHÅNDHEVELSE (Langversjon)

STANDARDVILKÅR FOR PRIVAT PARKERINGSHÅNDHEVELSE (Langversjon) STANDARDVILKÅR FOR PRIVAT PARKERINGSHÅNDHEVELSE (Langversjon) 1. STANDARDVILKÅRENES FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE 1.1 Disse standardvilkårene inngår som en del av avtalen mellom fører av motorvognen og parkeringsselskapet.

Detaljer

NORGES FISKARLAGs PRESENTASJON I STIKKORDSFORM: HVILKEN INNVIRKNING HAR SEISMIKKSKYTING PÅ FISKERIAKTIVITET OG HVILKE HENSYN MÅ TAS?

NORGES FISKARLAGs PRESENTASJON I STIKKORDSFORM: HVILKEN INNVIRKNING HAR SEISMIKKSKYTING PÅ FISKERIAKTIVITET OG HVILKE HENSYN MÅ TAS? NORGES FISKARLAGs PRESENTASJON I STIKKORDSFORM: HVILKEN INNVIRKNING HAR SEISMIKKSKYTING PÅ FISKERIAKTIVITET OG HVILKE HENSYN MÅ TAS? Seismikkseminaret 18. februar 2004, Trondheim Elling Lorentsen, rådgiver

Detaljer

Informasjon fra barnehagen til barnets foresatte når disse ikke bor sammen

Informasjon fra barnehagen til barnets foresatte når disse ikke bor sammen Informasjon fra barnehagen til barnets foresatte når disse ikke bor sammen I Rammeplanen for barnehagen står det: «Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord Stortingsgaten 28 Postboks 8140 Dep N-0033 Oslo Telefon 24 13 10 00 Telefaks 24 13 10 05 postmottak@slf.dep.no Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Detaljer

Varsling er å gå videre med kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Kritikkverdige forhold er:

Varsling er å gå videre med kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Kritikkverdige forhold er: RETNINGSLINJER FOR VARSLING I CERMAQ GRUPPEN Retningslinjene gjelder for alle selskaper i Cermaq Gruppen. Daglig leder i selskapene er ansvarlig for at retningslinjene implementeres og gjøres kjent for

Detaljer

INNHOLD. 1 Innledning

INNHOLD. 1 Innledning Veiledning om søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for flyttbare innretninger som er planlagt brukt i petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkelen, utgitt av Petroleumstilsynet (Ptil) 1. mai 2011.

Detaljer

Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken

Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalet 07.12.2010 Bakgrunn Fra 1. januar 2007 ble det innført nye regler for varsling av kritikkverdige forhold, jf

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN RANDABERG KOMMUNE VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK VEILEDNING + Tilbygg Garasje Bod / Hagestue Gjerde / Levegg VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN En veileder for deg som har byggeplaner

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9:

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Til 9-1 Virkeområdet for bestemmelsene er innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv. Mv viser til 9-1 2. ledd, der det er nærmere angitt hvilke elektroniske

Detaljer

Klager i saker om ettergivelse av forsinkelsesgebyr

Klager i saker om ettergivelse av forsinkelsesgebyr Klager i saker om ettergivelse av forsinkelsesgebyr Søk om ettergivelse til Regnskapsregisteret Hvis Regnskapsregisteret ikke har mottatt komplett årsregnskap, årsberetning og eventuell revisjonsberetning

Detaljer

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Jf. konkurranseloven 18 første, annet, tredje og niende ledd, 18 a og forskrift om melding av foretakssammenslutninger 1 og 2 og 4 til 6. DEL 1 INNLEDNING

Detaljer

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd 1 På forsiden til Landbruksdirektoratet, www.landbruksdirektoratet.no, finner du lenke til søknadsskjemaet. Du må logge deg inn i Altinn,

Detaljer

Forslag til revidert «Forskrift om felling av viltarter som gjør skade eller som vesentlig reduserer andre viltarters reproduksjon».

Forslag til revidert «Forskrift om felling av viltarter som gjør skade eller som vesentlig reduserer andre viltarters reproduksjon». Forslag til revidert «Forskrift om felling av viltarter som gjør skade eller som vesentlig reduserer andre viltarters reproduksjon». I. Generelt 1. Avliving av viltarter i medhold av denne forskrift skal

Detaljer

Svar på høring - nye forskrifter i prisutjevningsordningen for melk

Svar på høring - nye forskrifter i prisutjevningsordningen for melk Fornyings- og administrasjonsdepartementet Steinar Hauge Postboks 8004 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2007/538-4 Saksbeh.: Marianne Dahll Dato: 11.06.2007 MAB MADA 411.2 Erlend Smedsdal Svar på høring

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer