Nytt søknadsskjema for bostøtte en liten veileder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nytt søknadsskjema for bostøtte en liten veileder"

Transkript

1 Nytt søknadsskjema for bostøtte en liten veileder Generelt Når det kommer inn søknader bør kommunen sjekke at alle over 18 år har skrevet under på søknaden, og at nødvendig dokumentasjon er lagt ved (se pnkt. 4.) Mangler det underskrifter, opplysninger eller dokumentasjon, så bør kommunen etterlyse dette slik at søker kan komplettere søknaden før den registreres og behandles. Felt for kommunen Øverst i høyre hjørne er det felt for når søknaden er mottatt, kommunenavn og ev. transport. 1A Opplysninger om søker Vi har fjernet feltet for epostadresser. Husbanken ønsker ikke at det skal benyttes epost i kommunikasjon med søkere, før vi har sikre løsninger for elektronisk kommunikasjon. 1C Andre som bor i boligen I dette feltet er det ny innledende tekst. I ny lov om bostøtte, så er det et krav at alle i husstanden som er 18 år eller mer i søknadsmåneden, må skrive under på at de samtykker til behandlingen av personopplysninger. Det er mulig for kommunen å gi unntak fra samtykke i spesielle tilfeller. Det er mer informasjon om behandling av unntak på nettsidene for samtykkekampanjen. Hvis noen i husstanden ikke samtykker, så kan ikke Husbanken behandle søknaden. Det vil bli nye felt for samtykke i registreringsrutinen. Det vil være mulig for kommunen å registrere samtykke fra fylte 17 år. Under er en kort beskrivelse av behandling av ulike type saker som mangler samtykke. 1

2 Det mangler underskrift fra søker Søknader som mangler underskrift fra søker, skal ikke registreres i bostøttesystemet. Kommunen skal ta kopi av søknaden, og returnere den til søker. Husk å gi en frist. Det mangler underskrift fra biperson Når det mangler underskrift fra en eller flere bipersoner, bør kommunen etterlyse underskriftene hvis det er tid til å få dem inn før registreringsfristen. Kommunen kan benytte skjemaet for samtykke som ligger på nettsidene våre for å etterlyse underskrifter. Skjemaet kan fylles inn elektronisk med navn på de det mangler underskrift fra. Hvis det mangler underskrift ved registreringstidspunktet, så skal kommunen registrere det i systemet. Søker vil da få et avvisningsvedtak dvs. et brev som sier at søknaden er avvist/ikke behandlet fordi det manglet underskrifter. I vedtaket vil det ligge med et skjema for samtykke. Hvis søker sender inn skjemaet innen fristen, så vil søknaden bli behandlet og søker får et ordinært vedtak. Får søker positivt vedtak, overføres saken til neste måned. En eller flere i husstanden har fått unntak fra samtykke Når kommunen gir unntak fra samtykke for en person, vil det bli sendt et brev til den personen det har blitt gitt unntak for. I brevet opplyser vi om at det har blitt gitt unntak for vedkommende, og informere om hvordan vi behandler personopplysninger. 1E Studenter i husstanden Studenter som deltar i arbeidsrettete tiltak som er støttet av stat eller kommune, kan motta bostøtte. Her har vi lagt inn en nytt felt, slik at det er mulig for studenter å gi informasjon om hva slags arbeidsrettet tiltak de eventuelt deltar i. 2 Inntekten i husstanden Fra 2013 vil det bli gjort en automatisk etterkontroll av inntektene som er benyttet i bostøttesammenheng. Hvis det viser seg at en husstand ikke har meldt fra om vesentlige inntektsøkninger, så vil bostøtten kunne bli krevd tilbake. Når forskriften er klar, vil vi sende dere tabeller over hva som regnes som en vesentlig inntektsøkning i en husstand. Søkere får også beskjed om denne grensen i vedtaksbrev. 2

3 2A Opplysninger om skattepliktige inntekter Søkere skal i dette feltet vurdere om det har vært vesentlige endringer i inntekten siden siste skatteoppgjør. Som hovedregel har bostøttesøkere relativt jevn løpende inntekt i slike tilfeller svarer søker nei, og saken løper med inntekten jf. siste skatteoppgjør. Søker vil som nå få et vedtak der det framgår hvor høy årsinntekt husstanden kan ha, før de har plikt til å melde fra om ev. økning i inntekt (meldepliktsgrense). Men har inntekten i husstanden endret seg vesentlig, så vil vi legge faktisk inntekt til grunn for beregningen. I slike situasjoner benytter vi to ulike måter å anslå faktisk inntekt avhengig av om inntekten har gått opp eller ned. Har inntekten gått opp vesentlig, skal søker anslå inntekten i husstanden i inneværende år. Har inntekten gått ned vesentlig, så skal søker anslå inntekten i inneværende måned. 2B Inntekten har gått vesentlig opp Søker skal fylle ut dette feltet hvis inntekten har gått vesentlig opp. De skal anslå de totale skattepliktige årsinntektene for alle i husstanden. Søkere som er usikre på om inntekten har økt, må oppfordres til å fylle ut dette feltet. Her skal søker anslå hva inntekten blir i inneværende år. Søker skal ikke dokumentere anslått inntekt. Hvis inntekten søker anslår er under meldepliktsgrensen, så benytter vi inntekten fra skatteoppgjøret. Er inntekten over meldepliktsgrensen, får søker et avslag som sier at nåværende inntekt er for høy til å kunne motta bostøtte. 3

4 2C Inntekten i husstanden har gått ned Fra januar 2013 skal saker der husstanden har hatt inntektsnedgang, beregnes med skattepliktig inntekt i inneværende måned x 12 (årsbeløp). Søker skal oppgi alle skattepliktige inntekter, også ytelser fra NAV (NAV-ytelser skal ikke registreres jf. i dag.) Videre skal det ikke lenger vurderes om årsaken til inntektsnedgangen kan godkjennes. Vi vil komme tilbake med mer informasjon om hvordan disse sakene skal behandles. Alle inntekter under 2C skal dokumenteres. Tidligere var også skattefrie inntekter med i inntektsgrunnlaget i slike saker det opphører fra Vi har likevel valgt å ta med et felt for skattefrie inntekter, slik at kommunen lettere kan vurdere om husstanden har oppgitt alle inntektene i husstanden. 3A og 3B Opplysninger om boligen og faste boutgifter Disse feltene skal alle søkere fylle ut. 4

5 3C Opplysninger om boliglån Her har vi samlet en del opplysninger som er til hjelp når kommunen skal kvalitetssikre opplysningene om lån som skal være med i bostøttesaken. Mange refinansierer boliglånet sitt, og tar opp mer i lån enn restgjelden er på boligen, og bruker midlene til andre formål f.eks. bil, hytte og annet. I bostøttesammenheng er det lån til kjøp, bygging og utbedring av bolig som skal være med. Det er derfor viktig at dere vurderer dagens lånevolum opp mot når boligen ble kjøpt/bygd, hva som var kjøpe- eller byggesum og hva som var opprinnelig lånevolum når boligen ble kjøpt/bygd. Er dagens lån for høyt i forhold til kjøpsår og opprinnelig lånesum, så bør kommunen i samarbeid med søker komme fram til en lånesum som er rimelig å legge til grunn i bostøttesammenheng. 4 Dokumentasjon Vi håper at dette feltet skal gjøre at det blir enklere for søkere å legge ved riktig dokumentasjon. 5

6 5 Samtykke og underskrift Her er oversikt over hva søker og bipersoner samtykker til når de underskriver søknadsskjemaet. 6

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk Samordnet registermelding er en løsning for registrering av enheter og foretak og endring av registrerte opplysninger i Enhets-, Foretaks-

Detaljer

Hvis nei, når kom du til Norge? Vil du oppholde deg her sammenhengende i mer enn 12 md.? Redegjør i felt 8. Postnummer og poststed

Hvis nei, når kom du til Norge? Vil du oppholde deg her sammenhengende i mer enn 12 md.? Redegjør i felt 8. Postnummer og poststed BARNETRYGDEN Nullstill skjemaet før du lukker det SØKNAD OM BARNETRYGD Vennligst les orienteringen på side 3 og 4 før utfyllingen 1 Hva slags stønad søker du om? Ordinær barnetrygd 2 Opplysninger om deg

Detaljer

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat?

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat? Veiledning til elektronisk søknad Sjøfartsdirektoratet har utviklet et nytt system for elektroniske søknader og elektronisk innrapportering. Målsetning er å tilby brukere enklere, raskere og mer effektiv

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Nedenfor finner man en liste med svar på ofte stilte spørsmål om den nye tilskuddsordningen. Bufdir tar sikte på å oppdatere denne

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd 1 På forsiden til Landbruksdirektoratet, www.landbruksdirektoratet.no, finner du lenke til søknadsskjemaet. Du må logge deg inn i Altinn,

Detaljer

Inngangsmulighet på boligmarkedet RETNINGSLINJER STARTLÅN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE

Inngangsmulighet på boligmarkedet RETNINGSLINJER STARTLÅN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE RANDABERG KOMMUNE SUPPLEMENT TIL HUSBANKENS REGLER FOR TILDELING AV STARTLÅN VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19. MARS 2015 RETNINGSLINJER STARTLÅN Inngangsmulighet på boligmarkedet Randaberg kommune Randaberg

Detaljer

Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrudd (etter ekteskapsloven 22)

Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrudd (etter ekteskapsloven 22) Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrudd (etter ekteskapsloven 22) Dersom samlivet har vært brutt i minst to år, kan hver av dere kreve skilsmisse ved å fylle ut dette skjemaet. Fylkesmannen har

Detaljer

Melding om enkelt byggetiltak

Melding om enkelt byggetiltak Melding om enkelt byggetiltak En veiledning for deg som vil gjøre det på nett Det Digit a le Tr øndela g Det Digit a le Tr øndela g Skjema på internett eller papir? Skal du utføre et enkelt byggetiltak

Detaljer

NAV GULEN. Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp?

NAV GULEN. Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp? NAV GULEN Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp? Bestemmelsens primære mål er å sikre alle som oppholder seg i Norge forsvarlig livsopphold. Du har krav på økonomisk sosialhjelp når du ikke har

Detaljer

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5 Virksomhet (navn og adresse) Unntatt offentlighet, jf. offl. 13, 1. ledd, jf. fvl. 13 VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 Til deg som har søkt videregående opplæring i skole Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 I dette heftet finner du informasjon om hvordan inntaket til videregående opplæring er organisert. Heftet inneholder

Detaljer

Rutiner/Retningslinjer

Rutiner/Retningslinjer Rutiner/Retningslinjer Vedtatt: Kommunestyret, sak 108/13-25.09.13 Sist revidert: Enhetsleder 10.12.14 i hht delegasjon gitt av byråd for helse og omsorg Angående: Reviderte retningslinjer for startlån

Detaljer

Barn og unges personopplysninger: Retningslinjer for innhenting og bruk

Barn og unges personopplysninger: Retningslinjer for innhenting og bruk Barn og unges personopplysninger: Retningslinjer for innhenting og bruk Barn og unge vil i mange tilfeller ikke evne å se rekkevidden og konsekvensen av å gi fra seg sine personopplysninger. Deres samtykke

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Internserien 5/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Målgruppe:

Detaljer

Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt

Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt Høringsfrist 31. mai 2015 For mer informasjon, se http://www.miljodirektoratet.no/horing2015-2860 Innholdsfortegnelse Kapittel 1. Formål og

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m.

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Nannestad kommune Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Vedtatt av kommunestyret 17.3.2010, k-sak 9/10, revidert av Kommunestyret den 18.03.2014,

Detaljer

Informasjon til veteraner

Informasjon til veteraner Informasjon til veteraner særskilt kompensasjonsordning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Har du fått psykiske senskader på grunn av tjeneste i internasjonale

Detaljer

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Besøksadresse: Tollbugate 20 Til: Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Rundskriv: 4/12 Dato: 01.12.2011 Saksnr: 10-01693-19

Detaljer

Veileder for utfylling av driftsplansøknad i Altinn

Veileder for utfylling av driftsplansøknad i Altinn Veileder for utfylling av driftsplansøknad i Altinn Side 1 Innledning Årstall fylles ut automatisk Årstall fylles inn automatisk, og skifter den 1. september hvert år. Du kan endre årstallene selv dersom

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon mulige problemer Av Stein Stugu De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte September 2011 Innledning Notatet er skrevet på oppdrag fra Forsvar

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier 11 Nyttig å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier Du kan ikke alltid si opp Leiern. Det avhenger av hvilken leieavtale du har inngått! En tidsubestemt leieavtale? Det er en leieavtale som varer helt

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN Det er viktig at du og dine medelever gjør dere godt kjent med dette skrivet. Det beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Eksamen oppleves av mange

Detaljer