5 KONTINGENTER/ANDRE TILSKUDD Kontingent til Inntekt/tilskudd fra

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "5 KONTINGENTER/ANDRE TILSKUDD Kontingent til Inntekt/tilskudd fra"

Transkript

1 SØKNADSSKJEMA OG RETNINGSLINJER FOR TILDELING Vedtatt av Oppvekst- og kulturutvalget , justert FORENING Navn Adresse Postnr og sted E-post Telefon Organisasjonsnummer Stiftelsesår Kontonummer (11 siffer) 2 LEDER Hovedstyret Navn Adresse Postnr og Sted E-post Telefon 3 KASSERER Hovedstyret Navn Adresse Postnr og Sted E-post Telefon 4 ANTALL BETALENDE MEDLEMMER (jfr. godkjent regnskap) 0 5 år 6-12 år år år 0ver 26 år TOTALT K M K M K M K M K M Medl. fra eget sogn Medl. fra andre steder Enkeltmedl. Totalt Antall familiemedl./husstander K : kvinner M : menn 5 KONTINGENTER/ANDRE TILSKUDD Kontingent til Inntekt/tilskudd fra Tilknyttet fylkesorganisasjon Kr Kr Tilknyttet landsorganisasjon Kr Kr Grasrotandel Kr Inntektsbringende dugnad Kr Andre tilskudd Kr SUM

2 SØKNADSSKJEMA Side 2 6 LAGETS AKTIVITETER Oversikt over timer som nyttes til aktiviteter/kurs/arrangementer o.l. Samlet antall timer med kulturaktiviteter pr år (*) (*) Aktivitetstimer = Antall timer pr trening, øvelse o.l. x antall deltakere inkl. instruktører x antall ganger pr år. Eksempel: Sangøvelser 2 timer x 25 utøvere x 38 uker pr år = 1900 aktivitetstimer pr år. Korseminar 4 timer x 25 deltakere x 2 dager = 200 aktivitetstimer pr år Konsert 2 timer x 25 utøvere x 3 kvelder = 150 aktivitetstimer pr år Samlet antall aktivitetstimer pr år : 2250 Ta med alle kulturaktiviteter inkl. arangementer. Dugnad utført av styremedlemmer o.l. føres opp i pkt. 7 Dugnadsinnsats. 7 DUGNADSINNSATS : Alle timer frivillig arbeid som kommer i tillegg til kulturaktivitetene ** Samlet timetall: SUM total (**) Ta med alle timer som går til styremøter, kontorarbeid, eksterne dugnadsjobber (vareopptelling o.l).

3 SØKNADSSKJEMA Side 3 8 STØRRE og/eller FASTE ARRANGEMENT Samarbeidspartnere Tidspunkt Målgruppe 9 PLANER OM NYE ANLEGG / REHABILITERING (som medfører søknad om f.eks. spillemidler) Type Ønsket byggeår 10 FORENINGENS EIENDOMMER/ANLEGG (Kort beskrivelse, vekt på mest brukte arealer/utstyr)

4 SØKNADSSKJEMA Side 4 11 SØKNADSSUM: Hva søkes det om milder til? A Aktivitet B Drift av lokaler/anlegg C Vedlikehold av lokaler/anlegg/utstyr D Innkjøp av inventar og utstyr E Investeringer i nybygg/rehabilitering av anlegg F Samarbeidsprosjekter G Annet SØKNADSSUM total Årlig utgift kr : Søknadsbeløp kr : 12 VEDLEGG Sett X Revidert regnskap fra siste driftsår (Skal vedlegges!) Årsmelding fra siste driftsår (Skal vedlegges!) Eventuell annen dokumentasjon (f.eks. prosjektbeskrivelser, utdypende begrunnelser) 13 UNDERSKRIFT Sted og dato Underskrift leder 14 EVT. TILLEGGSOPPLYSNINGER

5 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE KULTURMIDLER Vedtatt i Oppvekst- og kulturutvalget , gjeldende fra Justert Andebu kommune har fom 2010 kun en tilskuddsordninger for kulturmidler til drift og aktivitet i regi av frivillige lag. Formålet med tilskuddsordningen : Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til økt kulturaktivitet for innbyggerne i Andebu kommune. Mottaker skal påse optimal bruk av midlene ved å sikre fornuftig fordeling av tilskuddet mellom drift, investeringer, utviklingsarbeid og aktivitet. Barn- og unge tom 19 år prioriteres fordi de ikke har egen økonomi og dermed bare i liten grad selv kan prioritere hva de ønsker å delta i. Samarbeid og nyskapende tiltak prioriteres. Ordningen med ambulerende tilskudd avskaffes. Midlene går inn i generell tilskuddspost. Voksenlag kan søke støtte dersom tiltak kommer allmennheten til gode. Utenbygdslag kan ytes støtte for de medlemmer som bor i Andebu kommune dersom tilsvarende tilbud ikke finnes lokalt. Organisasjoner med en rent politisk, forkynnende eller helsemessig profil, samt yrkesorganisasjoner og rent profittorienterte foretak omfattes ikke av ordningen. Forutsetning for å motta kommunal kulturmidler er at søker: Overholder gjeldende lover og forskrifter. Fremmer likestilling og integrering av funksjonshemmede og andre minoritetsgrupper. Tar avstand fra doping, mobbing og rasisme. Påser at alle aktiviteter og arrangementer for personer under 18 år er rusfrie. Aksepterer ordningen med ledsagerbevis på åpne arrangementer. Anvender gjeldende søknadsskjema. Overholder søknads- og rapporteringsfrister. Det er lagets hovedstyre som søker om og forvalter det kommunale tilskuddet. Utfylling av søknadsskjema : Ordningen skiller mellom 3 kategorier søknader: Kategori 1: søknadssum inntil kr Kategori 2: søknadssum mellom kr og kr Kategori 3: søknadssum over kr

6 Kategori 1 (søkn.sum inntil kr 5.000) fyller ut følgende rubrikker på søknadsskjemaet: 1 Forening 3 Kasser 5 Kontingenter 12 Vedlegg /andre tilskudd 2 Leder 4 Antall betalende medl. 11 Søknadssum 13 Underskrift Kategori 2 (søkn.sum inntil kr15.000) fyller ut følgende rubrikker på søknadsskjemaet: 1 Forening 4 Antall betalende medl. 8 Større/faste arr. 12 Vedlegg 2 Leder 5 Kontingenter / 9 Nye anl./rehab. 13 Underskrift andre tilskudd 3 Kasser 6 Lagets Aktiviteter 11 Søknadssum Kategori 3 (søknadssum over kr ) fyller ut alle rubrikker på søknadsskjemaet: Kriterier for tildeling av kulturmidler: Ved fordeling av aktuelle tilskuddsposter skal det legges særlig vekt på følgende : Barn og unge opp til og med 19 år prioriteres. Lagets samlede aktivitetstilbud både til medlemmer og bygda for øvrig. Dugnadsinnsats ( betalte oppdrag og innsats knyttet til øvelser, arr. m.m. ) Antall betalende medlemmer. Tilgang på eksterne tilskuddsmidler (fra moderorganisasjon, grasrotandel o.l.) Eventuelle ekstraordinære forhold. Behandling av søknadene Alle søknader vurderes av administrasjonen og legges frem for politisk behandling så snart etter søknadsfristen som mulig. Utbetaling skjer umiddelbart etter tildeling. Vedtaket er ikke å anse som et enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages. Søknadsfrist Kun en årlig søknadsfrist : 15. mars. Søknadene sendes Andebu kommune, Virksomhet kultur, Sentrum 1, 3158 Andebu eller e-post : Søknadsskjema og retningslinjer er å finne på Andebu kommunes hjemmeside :

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE Vedtatt av Kultur- og idrettsutvalget i møte 19.12.2011, sak 64/11, og erstatter retningslinjer vedtatt av kultur- og oppvekstutvalget

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Nedenfor finner man en liste med svar på ofte stilte spørsmål om den nye tilskuddsordningen. Bufdir tar sikte på å oppdatere denne

Detaljer

Retningslinjer for kommunalt tilskudd til allment kulturarbeid i Flekkefjord kommune.

Retningslinjer for kommunalt tilskudd til allment kulturarbeid i Flekkefjord kommune. Retningslinjer for kommunalt tilskudd til allment kulturarbeid i Flekkefjord kommune. 1. Generelle retningslinjer 1.1 Kommunalt tilskudd til allment kulturarbeid tildeles organisasjoner og institusjoner

Detaljer

TILSKUD D TIL FRIVILLIG VIRKSOMHET I LOKALSAMFUNN SOM BIDRAR TIL DELTAKELSE, DIALOG OG SAMHANDLING

TILSKUD D TIL FRIVILLIG VIRKSOMHET I LOKALSAMFUNN SOM BIDRAR TIL DELTAKELSE, DIALOG OG SAMHANDLING lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Ut valgt e kommuner Rundskriv: 11/2015 Dato:01.01.2015 Saksnr:14-01867 Rundskriv Postadresse: Postboks 80 59 Dep. 0031 Oslo Besøksadresse: Tollbugt. 20 Oslo

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer

Forvaltning av forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder

Forvaltning av forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder Rundskriv 13/1-9 Fylkesmennene Kommunene Kontaktperson: Vår dato: 27.11.2013 Vår referanse: 13/1 Rundskriv erstatter: Forvaltning av forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder Landbruks- og matdepartementet

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA Vedtatt på årsmøtet 20.05.2014 Org.nr. 971 375 914 (SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet

Detaljer

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister 1 Formål og virkeområde 1.1 Denne avtalen regulerer rammebetingelser for tildeling og drift

Detaljer

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse...

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... MAL FOR AVTALE OM DRIFTSTILSKUDD MV. FOR PRIVAT FYSIOTERAPIPRAKSIS I BYDELENE mellom... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... og Oslo kommune v/ Bydel... 1. Bakgrunn Avtalen inngås under henvisning

Detaljer

BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV

BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV INNHOLD INNLEDNING KAPITTEL 1 1 Om Norsk Breddefotballforening KAPITTEL 2 2 Breddeidrettens rammebetingelser 2.1 Spillemidler 2.1.1 Fordeling av

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til friluftslivanlegg

Retningslinjer for tilskudd til friluftslivanlegg Retningslinjer for tilskudd til friluftslivanlegg Vedtatt i Karmøy formannskap den 26.01.2015 Retningslinjer for tilskudd til friluftslivanlegg 2 Vilkår for å søke om tilskudd For å sikre at de kommunale

Detaljer

Krav om attføringsstønader

Krav om attføringsstønader Krav om attføringsstønader Det kan ytes økonomisk hjelp til ekstra utgifter i forbindelse med attføring, se nedenfor og i brosjyren «Attføringsytelser rettigheter og plikter» (PB-0162). Utdanning som attføringstiltak

Detaljer

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene En kartlegging av departementenes bruk av adgangen til å avvike fra normalprosedyren for tilskuddsforvaltning RAPPORT 2/2012 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

Innholdsfortegnelse vedtekter

Innholdsfortegnelse vedtekter Innholdsfortegnelse vedtekter INNHOLDSFORTEGNELSE VEDTEKTER... 1 VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET KJERRATEN BARNEHAGE SA... 2 1 SAMVIRKEFORETAKET... 2 2 FORMÅL... 2 3 ANDELER... 2 4 GENERALFORSAMLINGEN... 2 5

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI Vedtatt av Ski kommunestyret 1.april 1998, endret 1.januar 2011 og 1.januar 2015. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innhold side 1 Eierforhold og ansvar for drift 3 2

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA...2 1 Navn og forretningssted...2 2 Formål......2 3 Andelshavere......2

Detaljer

Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd

Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd «Et oppegående, entusiastisk idrettsråd som forstår sitt potensial innenfor sin spesialkompetanse: lokalmiljø og aktivitet,

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Retningslinjer ved fordeling av treningstider og arrangementer i Haugesund kommune

Retningslinjer ved fordeling av treningstider og arrangementer i Haugesund kommune Retningslinjer ved fordeling av treningstider og arrangementer i Haugesund kommune Vedtatt av Kultur- og idrettsstyret den 16. april 2015. Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Saksbehandling... 2 Saksgang

Detaljer

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER. Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER. Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Hva skal idrettslaget gjøre? Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte

Detaljer