SKJEMA: Melding og tilsyn solarier

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKJEMA: Melding og tilsyn solarier"

Transkript

1 Skjemaet kan brukes ved Melding til kommunen før solariet tas i bruk, ved eierskifte eller større ominnredninger Kommunalt tilsyn miljørettet helsevern Virksomhetens navn Organisasjonsnummer Adresse Postadresse E-post adresse / hjemmeside Telefon Eier navn og telefon Daglig leder navn og telefon Melding til kommunen Ny virksomhet Eierskifte Ominnredning Navn og underskrift: Dato: Kommunalt tilsyn Dato: Ansvarlig for tilsyn: Til stede: Lovgrunnlag (Henvisning til nummer i skjematekst) Strålevernloven (1) og strålevernforskriften (2) Forskrift om hygienekrav for frisør-. Hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet mv (3)

2 Virksomhet Solstudio Treningssenter Hotell Annet: Betjent - betjening er til stede hele tiden og setter solingstiden for kunde... Delvis betjent - betjening er tilgjengelig og kunden setter solingstiden selv Ubetjent - ingen betjening er tilgjengelig og kunden setter solingstiden selv Hvis solariet er ubetjent, finnes det en kontaktperson som kunden kan henvende seg til ved behov for informasjon eller hvis noe er galt?... Er solariene utleid fra annet firma, har annet firma leid plass til solariene i solingslokalene, er solstudioet del av en større kjede, franchisevirksomhet?... Antall solsenger totalt Er virksomheten meldt til Strålevernet?... Hvis ja, hva er meldenummeret Er virksomheten meldt til kommunen?... Hvis ja, noter dato for melding Kommentarer: 2 HL /

3 5. Krav til lokaler og melding/godkjenning av disse (utdrag fra 3) Lokalene skal være utformet, innredet og utstyrt på en slik måte at rengjøring, desinfeksjon/sterilisering og oppbevaring av utstyr kan skje på en hygienisk tilfredsstillende måte for å forebygge overføring av smittsomme sykdommer. Lokalene skal ikke benyttes til annen virksomhet eller aktivitet som kan innebære en hygienisk risiko, og kan heller ikke lånes eller leies ut til slik virksomhet. Innredningen og utstyret skal tilpasses omfanget og arten av virksomheten, samt hvor mange personer som oppholder seg i lokalene. 6. Krav til utstyr (utdrag fra 3) Utstyr som benyttes til virksomhet som omfattes av 2, skal før bruk være behandlet på en hygienisk tilfredsstillende måte for å forebygge overføring av smittsomme sykdommer. Arbeidsredskap og annet utstyr som brukes i behandlingen av kunder skal være rengjort. 7. Generelle krav til utøvelsen (utdrag fra 3) Virksomhet skal utøves på en hygienisk tilfredsstillende måte for å hindre overføring av smittsomme sykdommer. Den som utøver virksomheten plikter å gi informasjon til tjenestemottaker om risikoen for infeksjoner, blødninger, allergiske reaksjoner og liknende. Utøveren skal forsikre seg om at tjenestemottaker forstår hva tjenesten innebærer. Utøveren skal spørre kunden om det er forhold som kan gi økt fare for smitte og som kan begrunne utvidede hygieniske tiltak. Utøveren skal avstå fra behandling hvis han blir kjent med forhold hos kunden som kan gi særskilt fare for smitte. Er lokalene lett å holde rene?... Er det tilfredsstillende rengjøring av utstyr?... Har virksomheten gode toalettforhold med håndvask, såpedispenser og engangshåndklær?... Har lokalet gode ventilasjonsmuligheter?... Foreligger det tilfredsstillende rutiner for personlig hygiene mellom hver kunde?... Kommentarer: 3 HL /

4 28 Solarier modell (utdrag fra 2) Det er kun solarier klassifisert som UV type 3, og som er publisert på Strålevernets solarieoversikt, som er tillatt for kosmetisk bruk i Norge. Apparatet skal være påført et merke som viser «UV type 3». Solariet skal også være påført ekvivalentkodeintervall (gjelder nye solarier etter 1. oktober 2011 og alle solarier fra 1. mai Kilde: Statens strålevern. Oversikt over tillatte solarier Er solariene klassifisert og merket som UV type 3?... Er solariene påført ekvivalentkodeintervall? Solarier doserings-/solingstabell (utdrag fra 2) Virksomheten plikter å påse at apparat og merking oppfyller gjeldende krav og å opplyse kunden om den anbefalte doseringsplan som er oppgitt i apparatets bruksanvisning. (Tabellen skal være spesifikk for hvert enkelt solarium og de rørene/lampene som faktisk er i solariet, siden det bestemmer hvor intens strålingen fra solariet er. ) Finnes det en solingstidtabell i lokalet?... Hvis ja, inneholder tabellen Anbefalt tid for første gangs soling?... Anbefalt maks. solingstid eller maks. antall eksponeringer i løpet av et år? Solarier tidsur (utdrag fra 2) Solariets tidsur skal kunne innstilles i henhold til anbefalt doseringsplan. Kan solarienes tidsur stilles i henhold til de anbefalte solingstider?... Kommentarer: 4 HL /

5 Bruksanvisning og advarselstekst (Utdrag fra 28 (2) og veileder nr. 3, statens strålevern) Det skal følge med en norsk bruksanvisning for hvert solarium. Den skal omfatte anbefalte solingstider og informasjon om korrekt bruk av apparatet. I tillegg skal den informere om at ingen andre enn den som skal bruke solariet, spesielt ikke barn, kan være tilstede når solariet er slått på. Hvis kundene blir veiledet av betjening som stiller inn solingstiden, kan bruksanvisning og solingstider gis muntlig. Stiller kunden solingstiden selv, er skriftlig informasjon nødvendig. Det skal gis informasjon om at UV-apparater ikke skal brukes av personer som: Er under 18 år Får fregner av sola eller har naturlig rødt hår Er solbrente, blir brente uten å bli brune når de når soler seg ute eller blir lett solbrente Ofte ble brent i barndommen Har uregelmessig fargede pigmentflekker Har mer enn 16 føflekker (2 mm eller mer i diameter) Har atypiske føflekker (assymetriske større enn 5 mm i diameter med varierende pigmentering og uklare grenser) Har eller tidligere har hatt hudkreft eller er disponert for det Behandles med medikamenter som gjør huden mer følsom for UV-stråling Bruksanvisningen skal også inneholde informasjon om risiko for helseskader: øyeskader som solbrenthet, fremskynding av hudens aldring, utvikling av hudkreft, hornhinnebetennelse, skade på øyets netthinne og utvikling av grå stær. Det skal opplyses om at kunden må rådføre seg med lege før eksponering i tilfeller ved tydelig følsomhet for ultrafiolett stråling og i tilfeller der spesielle medisiner eller kosmetiske produkter er brukt. Kunden må få informasjon om forholdsregler: Bruk av beskyttelsesbriller. Kontaktlinser og solbriller kan ikke erstatte beskyttelsesbriller. Fjern kosmetikk i god tid på forhånd og ikke bruk noen form for solkrem eller produkter som akselererer bruningen. Unngå eksponering ved bruk av medisiner eller ved spesielle medisinske tilstander som øker følsomheten for ultrafiolett stråling. I tvilstilfeller, oppsøk lege eller annen medisinsk ekspertise. Vent minst 48 timer mellom de to første eksponeringene. Ikke sol deg ute og i solarium på samme dag. Følg anbefalt solingstid, eksponeringsintervall og avstand fra lampen. Oppsøk lege eller annen medisinsk ekspertise dersom vedvarende hevelser, klumper eller sår oppstår, eller hvis pigmenterte føflekker forandrer seg. Beskytt eller dekk til følsomme hudområder, slik som arr, tatoveringer og genitalier. Følgende advarsel skal være påmontert solariene: Ultrafiolett stråling kan føre til skade på øyne og hud. Les bruksanvisningen. Bruk beskyttelsesbriller. Enkelte medisiner og kosmetikk kan øke følsomheten for UV. For apparater utstyrt med et deksel som skal åpnes før normalt bruk, skal bruksanvisningen inneholde en advarsel om at apparatet ikke må skrus på når dekselet er lukket og at det må slås v og få muligheten til å avkjøle seg før dekselet lukkes igjen. 5 HL /

6 Finnes advarselstekst påmontert solarine?..... Finnes det en bruksanvisning lett synlig i solariet?..... Hvis nei, gir de ansatte muntlig informasjon til alle kundene?... Har de ansatte fått opplæring slik at de er i stand til å informere kundene om helserisiko, verneregler og anbefalt solingstid i forhold til hudtype?... Har de ansatte rutiner for å sjekke alderen til kundene?... Ivaretar bruksanvisningen de krav som stilles i forskriften?... Beskyttelsesbriller (Kilde Statens strålevern) Briller skal ligge tilgjengelig ved hvert solarium eller være tilgjengelig ved utlån eller salg. Av hygieniske årsaker kan det være hensiktsmessig at kunden har sine egne briller. Finnes det beskyttelsesbriller lett tilgjengelig?... Rutiner, prosedyrer og internkontroll (Kilde: Statens strålevern) Virksomheten skal ha internkontroll med skriftlige instrukser og arbeidsprosedyrer. Eksempler på rutiner kan være renhold og desinfisering av utstyr, oppdatering av solingstabellen ved skifte av rør og lamper, merking av sengene og bruksanvisning, ansattes bruk av beskyttelsesbriller og opplæring av nyansatte (slik at de bl.a. kan gi informasjon om helserisiko og anbefalt solingstid). Har virksomheten skriftlige prosedyrer og rutiner / internkontroll?... Dato for siste oppdatering av internkontrollsystemet Foreligger det tilfredsstillende renholdsrutiner av lokalene?... Finnes sikkerhetsdatablad over de rengjørings-/desinfeksjonsmidlene som benyttes i virksomheten?... Kommentarer, bl.a. hvilke rutiner som er beskrevet i Internkontrollen: 6 HL /

7 Fylles ut for hver solseng Rom / seng Modell Rør Antall rør Rørtype Knagg/ stol til tøy Skader i beskyttelse s-plater Ekvivalenskodeintervall på solseng Advarselstekst på solseng Benk Topp Ansikt Nummer: Skulder Benk Topp Ansikt Nummer: Skulder Benk Topp Ansikt Nummer: Skulder 7 HL /

MELDESKJEMA FOR FRISØR-, HUD- OG FOTPLEIEVIRKSOMHET MELDING AV LOKALER OG HYGIENISKE FORHOLD TYPE VIRKSOMHET. Virksomhetens navn:... Adresse:.

MELDESKJEMA FOR FRISØR-, HUD- OG FOTPLEIEVIRKSOMHET MELDING AV LOKALER OG HYGIENISKE FORHOLD TYPE VIRKSOMHET. Virksomhetens navn:... Adresse:. MELDESKJEMA FOR FRISØR-, HUD- OG FOTPLEIEVIRKSOMHET MELDING AV LOKALER OG HYGIENISKE FORHOLD TYPE VIRKSOMHET Virksomhetens navn:... Adresse:. Innehaver/kontaktperson:... Telefon nr.:. E-postadresse: Organisasjonsnummer:

Detaljer

MELDESKJEMA FOR FRISØR-, HUD- OG FOTPLEIEVIRKSOMHET MELDING AV LOKALER OG HYGIENISKE FORHOLD TYPE VIRKSOMHET. Virksomhetens navn:... Adresse:.

MELDESKJEMA FOR FRISØR-, HUD- OG FOTPLEIEVIRKSOMHET MELDING AV LOKALER OG HYGIENISKE FORHOLD TYPE VIRKSOMHET. Virksomhetens navn:... Adresse:. MELDESKJEMA FOR FRISØR-, HUD- OG FOTPLEIEVIRKSOMHET MELDING AV LOKALER OG HYGIENISKE FORHOLD TYPE VIRKSOMHET Virksomhetens navn:... Adresse:. Innehaver/kontaktperson:... Telefon nr.:. E-postadresse: Organisasjonsnummer:

Detaljer

Meldeskjema del 2 er vedlagt: Ja, Nei

Meldeskjema del 2 er vedlagt: Ja, Nei MELDING DEL 1: ANSKAFFELSE, BRUK, HÅNDTERING, SALG ELLER AVHENDING AV STRÅLEKILDE I henhold til Forskrift av 21. november 2003 om strålevern og bruk av stråling 6, 10 og 28, eller i forbindelse med krav

Detaljer

Meldepliktige virksomheter jf. understående forskrifter

Meldepliktige virksomheter jf. understående forskrifter Meldepliktige virksomheter jf. understående forskrifter Forskrift om miljørettet helsevern av 25. april 2003 nr. 486 Forskrift om hygienekrav for frisører-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakningsvirksomhet

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR GODKJENNING AV FRISØR-, HUDPLEIE- OG HOLTAKINGSVERKSEMD M.V.

SØKNADSSKJEMA FOR GODKJENNING AV FRISØR-, HUDPLEIE- OG HOLTAKINGSVERKSEMD M.V. Flora kommune SØKNADSSKJEMA FOR GODKJENNING AV FRISØR-, HUDPLEIE- OG HOLTAKINGSVERKSEMD M.V. (Dette skjemaet skal nyttast av alle verksemder som tilbyr perforering/holtaking i hud, dvs. piercing, "hol

Detaljer

Mini-kurs: kommunalt solarietilsyn Statens strålevern 2009

Mini-kurs: kommunalt solarietilsyn Statens strålevern 2009 Mini-kurs: kommunalt solarietilsyn Statens strålevern 2009 Statens strålevern: Lill Tove N. Nilsen Tommy Nakken Aalerud Terje Christensen Merete Hannevik 2 Tema Bakgrunn og motivasjon for tilsyn UV-stråling

Detaljer

Kurs i solarietilsyn for kommunene. Utarbeidet av Statens strålevern, 2012

Kurs i solarietilsyn for kommunene. Utarbeidet av Statens strålevern, 2012 Kurs i solarietilsyn for kommunene Utarbeidet av Statens strålevern, 2012 Statens strålevern strålevern og atomsikkerhet Tilsyn Forvaltning Forskning og utvikling Overvåkning Statens strålevern Kvalitetssikring

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Forslag om å oppheve betjeningskrav for solarier og alternative løsninger for å håndheve aldersgrensen

HØRINGSNOTAT. Forslag om å oppheve betjeningskrav for solarier og alternative løsninger for å håndheve aldersgrensen Helse- og omsorgsdepartementet, 7. juli 2014 HØRINGSNOTAT Forslag om å oppheve betjeningskrav for solarier og alternative løsninger for å håndheve aldersgrensen Høringsfrist: 29. september 2014 1 Innhold

Detaljer

Veileder 8. Veileder for bruk av optisk stråling til medisinsk og kosmetisk behandling. Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling

Veileder 8. Veileder for bruk av optisk stråling til medisinsk og kosmetisk behandling. Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling Veileder 8 Veileder for bruk av optisk stråling til medisinsk og kosmetisk behandling Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling Revidert 22. juni 2012 Forskrift om strålevern og bruk av

Detaljer

Veileder 8. Veileder for bruk av optisk stråling til medisinsk og kosmetisk behandling. Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling

Veileder 8. Veileder for bruk av optisk stråling til medisinsk og kosmetisk behandling. Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling Veileder 8 Veileder for bruk av optisk stråling til medisinsk og kosmetisk behandling Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling Revidert 22. juni 2012 Forskrift om strålevern og bruk av

Detaljer

StrålevernRapport 2011:12. Solarier i Norge. Regelverk og status etter tilsyn

StrålevernRapport 2011:12. Solarier i Norge. Regelverk og status etter tilsyn StrålevernRapport 2011:12 Solarier i Norge Regelverk og status etter tilsyn Referanse: Aalerud TN, Nilsen LTN, Hannevik M. Solarier i Norge. StrålevernRapport 2011:12. Østerås: Statens strålevern, 2011.

Detaljer

User manual SC1992 SC1991

User manual SC1992 SC1991 User manual SC1992 SC1991 5 SC1992, SC1991 NORSK 63 NORSK 63 Innledning Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet

Detaljer

Ultrafiolett stråling, sol og solarier

Ultrafiolett stråling, sol og solarier Ultrafiolett stråling, sol og solarier Strålevern HEFTE 19 ISSN 0804-4929 Referanse: Ultrafiolett stråling, sol og solarier. Strålevern hefte 19. Østerås: Statens strålevern, 1999. Nøkkelord: Ultrafiolett

Detaljer

Tilsyn med tatoveringsvirksomheter

Tilsyn med tatoveringsvirksomheter Årskonferansen i Forum for Miljø og Helse Ålesund 23.05.11 Tilsyn med tatoveringsvirksomheter Birgitte Henriksen, MHVIØ Line Ø. Angeloff, MHV/Mossedistriktet Miljørettet helsevern i Mossedistriktet Innhold

Detaljer

Veiledning om UV-tørking i billakkeringsverksteder

Veiledning om UV-tørking i billakkeringsverksteder Veiledning om UV-tørking i billakkeringsverksteder Utarbeidet av Alpha Consult AS i samarbeid med Statens Strålevern på oppdrag fra billakkleverandørene i Norge. 2 Forord Tørking av lakkprodukter med UV-bestråling,

Detaljer

Innhold. Betjening... 8. Symbol... 12 Garanti policy... 13 Erklæring av konformitet... 14

Innhold. Betjening... 8. Symbol... 12 Garanti policy... 13 Erklæring av konformitet... 14 Eierens håndbok Gratulerer med ditt innkjøp av din Hapro solseng. Din nye solseng har blitt produsert med den ytterste omsorg og oppmerksomhet og består av høykvalitetsdeler. Alle Hapro solsenger har blitt

Detaljer

Veiledning til utsalgssteder som skal selge legemidler utenom apotek (LUA).

Veiledning til utsalgssteder som skal selge legemidler utenom apotek (LUA). Veiledning til utsalgssteder som skal selge legemidler utenom apotek (LUA). Generelt Denne veiledningen skal klargjøre hvordan enkelte bestemmelser i forskrift om salg av visse reseptfrie legemidler utenom

Detaljer

Tilsyn med campingplasser og gjestehavner

Tilsyn med campingplasser og gjestehavner Tilsyn med campingplasser og gjestehavner sommer 2013 Innhold Innhold... 2 1.0 Innledning... 3 2.0 Sammendrag... 3 3.0 Lovgrunnlag... 3 4.0 Gjennomføring av prosjektet... 4 5.0 Rapport fra den enkelte

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Smittevern - arbeidsgivers og arbeidstakers ansvar og rettigheter

Smittevern - arbeidsgivers og arbeidstakers ansvar og rettigheter Smittevern - arbeidsgivers og arbeidstakers ansvar og rettigheter Lover og forskrifter om beskyttelse av arbeidstakere mot smitte Fagkonferansen for sykehushygiene, Gardermoen 14.okt. 2009 Vigdis Tingelstad,

Detaljer

Veileder 12. Veiledning om godkjenning av laserpekere. Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling

Veileder 12. Veiledning om godkjenning av laserpekere. Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling Veileder 12 Veiledning om godkjenning av laserpekere Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling Veileder nr. 12 Om godkjenning av laserpekere Forskrift 29. oktober 2010 nr. 1380 om strålevern

Detaljer

Dokument id: Utarbeidet av: Godkjent: Dato: Versjon.: Side: Av: hmstf-i-07 Per Morten Hansen Ole Ringdal 23.08.2011 2 1 7

Dokument id: Utarbeidet av: Godkjent: Dato: Versjon.: Side: Av: hmstf-i-07 Per Morten Hansen Ole Ringdal 23.08.2011 2 1 7 hmstf-i-07 Per Morten Hansen Ole Ringdal 23.08.2011 2 1 7 Laser sikkerhets instruks, fakultetet for teknologiske fag. 1. Formål Instruksen skal sikre at fakultetet oppfyller kravene beskrevet i strålevernslovgivningen

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING

SØKNAD OM GODKJENNING SØKNADSSKJEMA FOR GODKJENNING AV SKOLER OG BARNEHAGER I FREDRIKSTAD KOMMUNE ETTER FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V. SØKNAD OM GODKJENNING AV VIRKSOMHETENS NAVN GATEADRESSE

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 1-2001 Kommunenes tilsyn med miljø og helse: Tilsyn med små virksomheter - Lobo Media AS - 5226 IK 2736

utredningsserie Statens helsetilsyn 1-2001 Kommunenes tilsyn med miljø og helse: Tilsyn med små virksomheter - Lobo Media AS - 5226 IK 2736 utredningsserie 1-2001 Statens helsetilsyn Kommunenes tilsyn med miljø og helse: Tilsyn med små virksomheter - Lobo Media AS - 5226 IK 2736 Kommunenes tilsyn med miljø og helse: Tilsyn med små virksomheter

Detaljer

Industriell radiografi

Industriell radiografi Veileder 1 Industriell radiografi Revidert utgave fra 2012 om industriell radiografi Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling Revidert mars 2012 Veileder nr. 1 Industriell radiografi Revidert

Detaljer

Forskrift om Vern mot kunstig optisk stråling på arbeidsplassen

Forskrift om Vern mot kunstig optisk stråling på arbeidsplassen Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 602 Forskrift om Vern mot kunstig optisk stråling på arbeidsplassen Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Arbeidsdepartementet 27. april 2010 nr. 605 Utgitt mai

Detaljer

Mathåndtering i barnehager

Mathåndtering i barnehager Mathåndtering i barnehager Barnehager som lager og/eller serverer mat er å regne som en næringsmiddelvirksomhet. Det betyr at barnehagen må følge næringsmiddelregelverket og at Mattilsynet har tilsynsmyndighet.

Detaljer

Tilsynsveileder for hjemmebaserte tjenester -------------------------------------------------------------------------------------------------

Tilsynsveileder for hjemmebaserte tjenester ------------------------------------------------------------------------------------------------- Tilsynsveileder for hjemmebaserte tjenester ------------------------------------------------------------------------------------------------- En veileder for folkevalgte tilsynsutvalg i Oslo kommune Pensjonistforbundet

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING ETTER FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER AV

SØKNAD OM GODKJENNING ETTER FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER AV Harstad kommune SØKNAD OM GODKJENNING ETTER FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER AV FAMILIEBARNEHAGE Underskrift: Sted, dato familiebarnehagens eier hjemmets eier DENNE SØKNAD SENDES:

Detaljer

INTERNKONTROLL ETTER ALKOHOLLOVEN

INTERNKONTROLL ETTER ALKOHOLLOVEN IS-1337 Veileder INTERNKONTROLL ETTER ALKOHOLLOVEN for salgs- og skjenkesteder Heftets tittel: Internkontroll etter alkoholloven for salgs- og skjenkesteder Utgitt: 12/2005 Bestillingsnummer: IS-1337 Utgitt

Detaljer