Tilsyn med tatoveringsvirksomheter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilsyn med tatoveringsvirksomheter"

Transkript

1 Årskonferansen i Forum for Miljø og Helse Ålesund Tilsyn med tatoveringsvirksomheter Birgitte Henriksen, MHVIØ Line Ø. Angeloff, MHV/Mossedistriktet Miljørettet helsevern i Mossedistriktet

2 Innhold Hva sier regelverket? Bruk av melde og søknadsskjema Tilsyn og bruk av sjekklister Eksempler fra Mossedistriktet og Indre Østfold Miljørettet helsevern i Mossedistriktet

3 Regelverk og krav til godkjenning Forskrift om hygienekrav for frisør hudpleie tatoverings eller hulltakingsvirksomhet Forskrift om miljørettet helsevern ( spesialprinsippet s 13) (utfyllende krav f.eksgenerelt innemiljø) Tatovering: Med spiss gjenstand å risse eller stikke i hud for åtilføre farge i hudens dypere lag. Hulltaking: Gjennomhulling av hud eller slimhinner for innføring av ringer eller stifter (piercing). = godkjenningspliktig (annen hudpleie = kun meldepliktig) Godkjenningen gis for virksomheten i det aktuelle lokalet Hennatatovering? Ingen penetrering av hud meldepliktig (?) Forskrifter Definisjoner

4 Utdrag av merknader til formålsparagraf i forskriften: Nye behov og ønsker melder seg hos publikum og ny teknologi tas i bruk i økende utstrekning, noe som kan skape nye muligheter for smitteoverføring. Helsemyndighetene må gjøre seg kjent med dette og være rede til å håndtere nye situasjoner. Hjemmelsgrunnlaget for ågripe inn vil i alle tilfelle foreligge gjennom smittevernloven, kommunehelsetjenesteloven og denne forskriften. Miljørettet helsevern i Mossedistriktet

5 Tatovering Pigmenter legges under huden med nål

6 Hennatatovering Tørkede blader fra Hennaplanten knust og blandet med olje/vann Brukt tradisjonelt i flere tusen år (rødbrun farge) lite problemer Nyere tilsetningsstoff: Parafenylendiamin (azofargestoff) gir mørkere pigment (finnes også i hårfargemidler) Kalles ofte svart Henna Kan gi (kraftig) kontaktallergi

7 Risiko Tatovering har likheter med brannsår med tilsvarende Infeksjonsfare i etterkant. Liten fare for komplikasjoner ved profesjonell (hygienisk tilfredsttillende) tatovering, men fortsatt risiko Bakterielle infeksjoner Overfladiske stafylokokk eller streptokokk infeksjoner Alvorlig bakteriell infeksjon er sjelden dersom tatoveringen er profesjonelt utført. Hepatitt B virus : finnes dokumenterte tilfeller Også rapportert tilfeller av HIV og hepatitt C (syfilis og tuberkulose liten fare i dag). Allergiske reaksjoner Røde farger (m/kvikksølvsulfid) eksem og utslett. Farger m kadmiumsulfid reaksjoner ved soleksponering Andre mulige komplikasjoner : overgrodde arr (keloider) hudreaksjoner som granulom. Ved hudlidelser: tatovering kan utløse symptomer (f.eks psoriasis) i området. I sjeldne tilfeller kan tatoveringer påvirkes og påvirke under MR undersøkelser (metalliske elementer)

8 Søknadsskjema (godkjenningspliktig virksomhet) Miljørettet helsevern i Mossedistriktet

9 Hygienekrav lokaler 5.Krav til lokaler og melding/godkjenning av disse Lokalene skal være utformet, innredet og utstyrt på en slik måte at rengjøring, desinfeksjon/sterilisering og oppbevaring av utstyr kan skje på en hygienisk tilfredsstillende måte for å forebygge overføring av smittsomme sykdommer. Utforming bør være slik at: Gjennomgang via behandlingsrommet unngås Tilstrekkelig oppbevaringsmuligheter for bruksferdig utstyr. Varmtvannsopplegg og toalett med håndvask, såpedispenser og engangshåndklær for ansatte (med adgang for kunder). Toalett bør ikke deles med andre næringsdrivende i samme bygning. Miljørettet helsevern i Mossedistriktet

10 Lokalene skal: Ikke benyttes til annen virksomhet/aktivitet (hygienisk risiko). Være tilpasset virksomhetens omfang og art med tanke på innredningen og utstyr (inventar) Miljørettet helsevern i Mossedistriktet

11 Krav til utstyr ( 6) Desinfeksjon: Fjerning eller uskadeliggjøring av sykdomsfremkallend e mikroorganismer. Utstyr skal være hygienisk tilfredsstillende forebygge overføring av smittsomme sykdommer. Rengjort arbeidsredskap Sterilisering: Fullstendig utrydding av alle mikroorganismer Flergangsutstyr med blodsøl skal desinfiseres. Utstyr som benyttes ved penetrering av hud skal være sterilt. Stikkende og skjærende redskaper og brukt blodforurenset utstyr = smittefarlig avfall (egne beholdere). på en gjenstand, inklusive sporeformer fra bakterier. Miljørettet helsevern i Mossedistriktet

12 Befaring i lokalene Tilsyn Innredning og overflater Hensiktsmessig utforming/mulighet for renhold Belysning, ventilasjon Rene soner (smittefritt miljø) Håndtering av utstyr (desinfisering, sterilisering og håndhygiene) Miljørettet helsevern i Mossedistriktet

13 Internkontroll har virksomheten rutiner for: overflaterengjøring (gulv, benker, skap, kummer, disk etc.) bruk av engangsutstyr og håndtering av smittefarlig avfall bruk av flergangsutstyr forebygging og håndtering av allergiske reaksjoner, skader og ulykker Miljørettet helsevern i Mossedistriktet

14 SJEKKLISTE (Noen sjekklister er enklere enn andre )

15 Sjekkliste.. Kapittel I Innledende bestemmelser 1 Formål : Drives virksomheten etter intensjonene i formålsparagrafen? (hindre smitte!) Kapittel II Alminnelige bestemmelser 4 Ansvar. Internkontroll Har virksomheten forskriften tilgjengelig? Har virksomheten skriftlige rutiner for: rengjøring av utstyr? oppbevaring av rent utstyr? hygienisk tilfredstillende Et relativt begrep.. (Str på virksomhet osv)

16 Rutiner for. Sjekkliste videre rengjøring av lokalet (mellom hver kunde, daglig og ukentlig)? blodsøl, samt penetrering av hud/slimhinner ålufte (ventilere) lokalet? personlig hygiene (arbeidsklær, hansker, hygiene) åspørre om kunder er helt friske (smittefare)?

17 hva som gjøres dersom utfører eller kunde ikke er «helt frisk»? Er internkontrollen tilpasset virksomhetens størrelse og art? Hvem har ansvar for at bestemmelsene i hygieneforskriften overholdes: Kommentarer:

18 5 Melding / Godkjenning av lokalet Er virksomheten meldt til/ godkjent av MHVIØ? Årstall: Årstall siste tilsyn: Er virksomhetens driftssituasjon tilsvarende som ved siste melding/ godkjenning (flere kunder, samme art)? Har virksomheten fulgt evt. henstillinger (engangstørkle, såpedispenser, oppbevaring av rent utstyr)? Har virksomheten salg av produkter i lokalene? Har lokalene tilgang til toalett m/ såpedispenser og engangstørkle?

19 Størrelse på lokaletm 2 : Antall kundeplasser: Antall vaskeplasser: Ventilasjon (mekanisk ventilasjon, avtrekksvifte, antall lufteluker og vinduer som kan åpnes) Hvor blir kjemikaliene blandet avtrekksvifte her? Materiale brukt i lokalene: Lysforhold i lokalene: Rengjøring av lokale og toalett:

20 6 Krav til utstyr: Rengjøring av utstyr (hvilket utstyr, hvordan og hvor ofte): Desinfisering av utstyr (hvilket utstyr, hvordan og hvor ofte): Benyttes det sterilt engangsutstyr? Hvis ja, hvilket utstyr: Flergangsutstyr som steriliseres (hvilket utstyr, hvordan og hvor ofte): Rutine ved blodsøl Rutine når hud/slimhinner penetreres Oppbevaring av rent og skittent utstyr

21 7 Generelle krav til utførelsen Brukes det engangshansker, evt. når: Hvordan ivaretar utføreren sin personlige hygiene? Finnes det rutiner for å unngå allergiske reaksjoner: Kjenner alle ansatte til hvilke smitteveier som finnes i virksomheten? Kapittel IV Avsluttende bestemmelser 8 Tilsyn Er virksomheten kjent med hvem som har tilsynsansvar etter denne forskriften? 11 Klage Er virksomheten kjent med hvem som er klageinstans?

22 Art Ink s lokaler er godkjent av bydel xx.v/ smittevernoverlege....medlem av Norsk Tattoo Union og følger foreningens forskrifter. gikk i tillegg på Rikshospitalets hygienekurs for tatovører i juni Alt flergangsutstyr autoklaveres før bruk. Det brukes kun engangsnåler og engangs fargekopper. Alle blekk er datostemplet og godkjent for bruk i Norge. Som kunde hos Art Ink er du sikret renslige forhold før og under tatoveringsprosessen. noen reklamerer med god hygiene

23 Bransjeorganisasjon = ideell forening med hensikt åarbeide for bransjens beste og for kundenes trygghet. Startet i 1994 som NFPT, Norges Forening for Proffesjonelle Tatovører. I 2009 nytt navn, nytt styre og en egen nettside. Formål: Åskape bedre samarbeid blandt tatovører, kunder og myndigheter, ved å formidle kunnskaper og informasjon mellom partene. Ingen offentlig godkjent skole/kurs for tatovering/ingen støtteordninger eller fagbrev. Læreplass hos en tatovør. Ikke lønn i læretiden. Starter med åtilpasse tegninger til tatoveringer, hygiene, desinfeksjon, kundebehandling o.l. Ferdig tatovør avhenger av ferdighet og tålmodighet og studioet avgjør når du er klar. De fleste går i lære i flere år.

24 Erfaringer fra Mossedistriktet 4 godkjente tatoveringsverksteder pr. i dag Andre ulovlige virksomheter er ikke registrert, men må anta at slike finnes Dialog med byggesaksavdelingen om bruksendringer (fra leilighet til tatoo verksted) Diskusjon om handicapvennlig tilrettelegging er et krav eller ikke (tilgjengelighets og diskrimineringsloven)

25 En titt innom tatoo verkstedet D18 Tatoo i Moss - etablert og godkjent i aug nyoppussede lokaler (85 m2) - 1 stol + 1 benk, 1 ansatt + lærling - medlem av Norsk Tatoo Union - drives av David Tran - kun tatovering - bruker Ultrasonic + autoklav

26 Rutine for bruk av flergangsutstyr Personlig hygiene, antibactsåpe, hendelfritt batteri Autoklavering: Dreper bakterier og virus. Instrumentene varmes opp til 180 grader i 30 min. Etter Ultrasonic legges utstyret i en spesiell pose (self-seal) for sterilisering. Når riktig temp er oppnådd vil posen forandre farge. Nålholdere legges i Ultrasonic Cleaner 3, renser vekk alt blekk. Skylles i kaldt vann før det tørkes og legges i pose for autoklav.

27 Rutine for bruk av engangsutstyr Personlig hygiene/anti bact håndsåpe Engangshansker, rene klær/engangsforkle i plast Desinfisere arbeidsstol, lamper, benk med desinf.middel Tildekking arbeidsbord (plastfolie) Brukt utstyr samles i egne beholdere (spesialavfall) Engangshansker, plastforkle, blekkholder, vaskeservietter og plastfolie kastes etter bruk

28 En titt innom tattoo verkstedet Skoggata Tatoo Parlour - etablert i 1999, nye lokaler (80m2) godkjent i mars har siden pusset opp lokalene - 3 senger/benker, 2 ansatte - medlem av Norsk Tatoo Union - drives av Remi Sølvberg - piercing og tatovering - gått over fra Ultrasonic + autoklav til kun engangsutstyr

29 Arbeidsbordet hos Remi

30 Erfaringer fra Indre Østfold 5: innredning og utstyr skal tilpasses omfanget og arten av virksomheten. I merknader: Godkjent rom i bolighus til tatoveringsvirksomhet hvor streng man skal være i det enkelte tilfelle, vil altså bero på skjønn Større virksomhet (sentrum) Dispensasjon til tatovering på Momarkedet i Mysen Vurdert melding om ambulerende Hennatatoveringsvirksomhet

31

MELDESKJEMA FOR FRISØR-, HUD- OG FOTPLEIEVIRKSOMHET MELDING AV LOKALER OG HYGIENISKE FORHOLD TYPE VIRKSOMHET. Virksomhetens navn:... Adresse:.

MELDESKJEMA FOR FRISØR-, HUD- OG FOTPLEIEVIRKSOMHET MELDING AV LOKALER OG HYGIENISKE FORHOLD TYPE VIRKSOMHET. Virksomhetens navn:... Adresse:. MELDESKJEMA FOR FRISØR-, HUD- OG FOTPLEIEVIRKSOMHET MELDING AV LOKALER OG HYGIENISKE FORHOLD TYPE VIRKSOMHET Virksomhetens navn:... Adresse:. Innehaver/kontaktperson:... Telefon nr.:. E-postadresse: Organisasjonsnummer:

Detaljer

MELDESKJEMA FOR FRISØR-, HUD- OG FOTPLEIEVIRKSOMHET MELDING AV LOKALER OG HYGIENISKE FORHOLD TYPE VIRKSOMHET. Virksomhetens navn:... Adresse:.

MELDESKJEMA FOR FRISØR-, HUD- OG FOTPLEIEVIRKSOMHET MELDING AV LOKALER OG HYGIENISKE FORHOLD TYPE VIRKSOMHET. Virksomhetens navn:... Adresse:. MELDESKJEMA FOR FRISØR-, HUD- OG FOTPLEIEVIRKSOMHET MELDING AV LOKALER OG HYGIENISKE FORHOLD TYPE VIRKSOMHET Virksomhetens navn:... Adresse:. Innehaver/kontaktperson:... Telefon nr.:. E-postadresse: Organisasjonsnummer:

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR GODKJENNING AV FRISØR-, HUDPLEIE- OG HOLTAKINGSVERKSEMD M.V.

SØKNADSSKJEMA FOR GODKJENNING AV FRISØR-, HUDPLEIE- OG HOLTAKINGSVERKSEMD M.V. Flora kommune SØKNADSSKJEMA FOR GODKJENNING AV FRISØR-, HUDPLEIE- OG HOLTAKINGSVERKSEMD M.V. (Dette skjemaet skal nyttast av alle verksemder som tilbyr perforering/holtaking i hud, dvs. piercing, "hol

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 1-2001 Kommunenes tilsyn med miljø og helse: Tilsyn med små virksomheter - Lobo Media AS - 5226 IK 2736

utredningsserie Statens helsetilsyn 1-2001 Kommunenes tilsyn med miljø og helse: Tilsyn med små virksomheter - Lobo Media AS - 5226 IK 2736 utredningsserie 1-2001 Statens helsetilsyn Kommunenes tilsyn med miljø og helse: Tilsyn med små virksomheter - Lobo Media AS - 5226 IK 2736 Kommunenes tilsyn med miljø og helse: Tilsyn med små virksomheter

Detaljer

INFEKSJONSKONTROLLPROGRAM VED KOMMUNALE HELSEINSTITUSJONER

INFEKSJONSKONTROLLPROGRAM VED KOMMUNALE HELSEINSTITUSJONER INFEKSJONSKONTROLLPROGRAM VED KOMMUNALE HELSEINSTITUSJONER Utarbeidet av en arbeidsgruppe på oppdrag av Fylkeslegen i Akershus: Anne Cathrine Berg Petter Elsrtrøm Tore Hoel Redigert aug. 2004 for MNR kommunene

Detaljer

Mathåndtering i barnehager

Mathåndtering i barnehager Mathåndtering i barnehager Barnehager som lager og/eller serverer mat er å regne som en næringsmiddelvirksomhet. Det betyr at barnehagen må følge næringsmiddelregelverket og at Mattilsynet har tilsynsmyndighet.

Detaljer

Smittevern - arbeidsgivers og arbeidstakers ansvar og rettigheter

Smittevern - arbeidsgivers og arbeidstakers ansvar og rettigheter Smittevern - arbeidsgivers og arbeidstakers ansvar og rettigheter Lover og forskrifter om beskyttelse av arbeidstakere mot smitte Fagkonferansen for sykehushygiene, Gardermoen 14.okt. 2009 Vigdis Tingelstad,

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING

SØKNAD OM GODKJENNING SØKNADSSKJEMA FOR GODKJENNING AV SKOLER OG BARNEHAGER I FREDRIKSTAD KOMMUNE ETTER FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V. SØKNAD OM GODKJENNING AV VIRKSOMHETENS NAVN GATEADRESSE

Detaljer

Meldepliktige virksomheter jf. understående forskrifter

Meldepliktige virksomheter jf. understående forskrifter Meldepliktige virksomheter jf. understående forskrifter Forskrift om miljørettet helsevern av 25. april 2003 nr. 486 Forskrift om hygienekrav for frisører-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakningsvirksomhet

Detaljer

FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V.

FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V. FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V. Den lille IK-hjelperen - Barnehager Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS 10.04.12 INNHOLDSFORTEGNELSE INTERNKONTROLL I BARNEHAGER... 3

Detaljer

Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS

Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS Interkommunalt selskap for Gjøvik, Toten, Land og Gran Miljørettet helsevern er en lovpålagt tjeneste i henhold til lov om folkehelsearbeid, kapittel 3, Miljørettet

Detaljer

Statens helsetilsyn. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. IK-2619

Statens helsetilsyn. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. IK-2619 Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Saksområdet som denne trykksaken handler om forvaltes av Sosial- og helsedirektoratet. Spørsmål om innholdet rettes til direktoratet

Detaljer

Infeksjonskontrollprogram. Gjelder for kommuner som har smittevernavtale med Sørlandet sykehus HF

Infeksjonskontrollprogram. Gjelder for kommuner som har smittevernavtale med Sørlandet sykehus HF Infeksjonskontrollprogram Gjelder for kommuner som har smittevernavtale med Sørlandet sykehus HF Utarbeidet av: Smittevernenheten, SSHF Revidert: September 2006 2 Forord Det foreliggende infeksjonskontrollprogrammet

Detaljer

HMS i klinikk for fotterapi

HMS i klinikk for fotterapi HMS i klinikk for fotterapi Standarder for lokaler, utstyr og hygiene www.fotterapeutene.no Innhold 04 Lokaler Arbeidslokaler Inneklima Støy i lokalene Belysning 07 Utstyr Generelle krav Slipemaskin Avsug

Detaljer

Forord til mal for IK-MAT

Forord til mal for IK-MAT INTERNKONTROLL MAT Side 1 av 48 Forord til mal for IK-MAT 1. utgave av mal for IK-mat for sykehjem og langtidsinstitusjoner i Oslo ble utarbeidet i 2001 som en del av prosjektet institusjonshygiene. IK-mat

Detaljer

Rengjøring og desinfeksjon av fleksible endoskop og endoskopisk tilleggsutstyr innen gastroenterologi

Rengjøring og desinfeksjon av fleksible endoskop og endoskopisk tilleggsutstyr innen gastroenterologi Rengjøring og desinfeksjon av fleksible endoskop og endoskopisk tilleggsutstyr innen gastroenterologi Vibecke Lindøen, Randi Askeland, Linda Ashurst, Wenche Brattebø Fenne, Astrid Berge Reinemo Innhold

Detaljer

Innhold INFEKSJONSKONTROLLPROGRAM ARENDAL KOMMUNE (pr. 10.06.14)... 3 HYGIENEKONTAKT... 5 SMITTEVERNGRUPPA... 6 INFEKSJONSOVERVÅKNING...

Innhold INFEKSJONSKONTROLLPROGRAM ARENDAL KOMMUNE (pr. 10.06.14)... 3 HYGIENEKONTAKT... 5 SMITTEVERNGRUPPA... 6 INFEKSJONSOVERVÅKNING... 1 Innhold INFEKSJONSKONTROLLPROGRAM ARENDAL KOMMUNE (pr. 10.06.14).... 3 HYGIENEKONTAKT... 5 SMITTEVERNGRUPPA... 6 INFEKSJONSOVERVÅKNING... 7 INFEKSJONSUTBRUDD - når flere er syke samtidig... 8 INFEKSJONSFOREBYGGENDE

Detaljer

HMS- arbeid i Myrsnibå barnehage

HMS- arbeid i Myrsnibå barnehage August 2015 HMS- arbeid i Myrsnibå barnehage Hver og en er unik i et godt fellesskap På hjemmesiden minbarnehage.no/myrsnibaa under fanen Hms ligger Hms årshjulet som viser oversikt over tidspunkter for

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 10.06.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 10.06.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Administrasjonsutvalget 10.06.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART 5/14 14/01332-1 Oppgradering av garderober og vaskeri - Venneslaheimen

Detaljer

Ik mat system for Mosjøen videregående skole studiested Kippermoen Hovedkjøkken

Ik mat system for Mosjøen videregående skole studiested Kippermoen Hovedkjøkken Ik mat system for Mosjøen videregående skole studiested Kippermoen Hovedkjøkken 2013/2014 Ver.1.01 Side: 2 av 17 Innholdsfortegnelse Beskrivelse av virksomheten... 3 Oversikt over regelverket (IK-matforskriften

Detaljer

Miljø og helse i barnehagen

Miljø og helse i barnehagen Veileder kortversjon Miljø og helse i barnehagen Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Høringsforslag for barnehagevirksomheter (dat. 5.04.2013) IS-XXXX Heftets tittel:

Detaljer

HMS OG VAREDISTRIBUSJON

HMS OG VAREDISTRIBUSJON HMS OG VAREDISTRIBUSJON DEN ENKELTE AKTØRS ROLLE VED VAREMOTTAKET HVEM HAR ANSVARET FOR HVA? Ved et varemottak er det mange aktører som har ulike roller og ulikt ansvar. Det finnes en rekke HMS-bestemmelser

Detaljer

smittevern 16 MRSA-veilederen Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i helseinstitusjoner

smittevern 16 MRSA-veilederen Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i helseinstitusjoner smittevern 16 MRSA-veilederen Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i helseinstitusjoner Nasjonalt folkehelseinstitutt og Helsedirektoratet Juni

Detaljer

Trygg arbeidsplass. Kapittel 6. Kompetansemål: Eleven skal kunne håndtere kjemiske stoffer og miljøfarlig avfall.

Trygg arbeidsplass. Kapittel 6. Kompetansemål: Eleven skal kunne håndtere kjemiske stoffer og miljøfarlig avfall. Kapittel 6 Kompetansemål: Eleven skal kunne håndtere kjemiske stoffer og miljøfarlig avfall. Når du har lest dette kapitlet, skal du ha kunnskap om: Fysisk og psykisk og psykososialt arbeidsmiljø Yrkesskader

Detaljer

Smittevernplan Vedtatt av kommunestyret den 01.06.2004 i sak 58 2004

Smittevernplan Vedtatt av kommunestyret den 01.06.2004 i sak 58 2004 Smittevernplan Vedtatt av kommunestyret den 01.06.2004 i sak 58 2004 Innholdsfortegnelse 1. Varslingsliste... 4 2. Innledning... 5 3. Revisjon og rammer... 5 3.1 Lovgrunnlag... 6 3.2 Andre viktige grunnlagsdokumenter

Detaljer

MRSA-veileder. Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i helseinstitusjoner

MRSA-veileder. Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i helseinstitusjoner MRSA-veileder Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i helseinstitusjoner Nasjonalt folkehelseinstitutt og Helsedirektoratet September 2008 MRSA-veileder.

Detaljer

Veileder IS-2073. Miljø og helse i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Veileder IS-2073. Miljø og helse i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Veileder IS-2073 Miljø og helse i skolen Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Publikasjonens tittel: Miljø og helse i skolen Utgitt: 03/2014 Publikasjonsnummer: Utgitt

Detaljer

11 Inn på tunet. KSL-standard

11 Inn på tunet. KSL-standard Utfylt Sjekkliste egenrevisjon skal være tilgjengelig på gården, enten elektronisk via KSLs bondeweb (www.matmerk.no) eller på utfylt skjema. LA U K K VA L KSL-standard I ET I T S SYST EM TE NDBR Versjon

Detaljer

Adferd i sterilsentral - hygieniske prinsipper. Marit Mathisen leder smittvern Lillestrøm 17. mars 2011

Adferd i sterilsentral - hygieniske prinsipper. Marit Mathisen leder smittvern Lillestrøm 17. mars 2011 Adferd i sterilsentral - hygieniske prinsipper Marit Mathisen leder smittvern Lillestrøm 17. mars 2011 Adferd i sterilsentral.. hygieniske prinsipper Ved å tenke smittevern i alle arbeidssituasjoner, bidrar

Detaljer