DISputten. Tid for årsmøte! Medlemsblad for DIS-Oslo/Akershus årgang ISSN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DISputten. Tid for årsmøte! Medlemsblad for DIS-Oslo/Akershus 1-2007. 14. årgang ISSN 0808-9647"

Transkript

1 DISputten Medlemsblad for DIS-Oslo/Akershus Tid for årsmøte! 14. årgang ISSN

2 Leder Vinteren er en fabelaktig årstid! Da kan jeg sitte inne i slektsforskerhulen min uten at noen mener jeg er sprø, uten at noen mener jeg må gå ut i sola, uten at noen mener jeg bør gjøre noe i hagen... Det er få i min vennekrets som forstår at jeg koser meg med støvete bygdebøker, skannede kirkebøker på nett, mikrokort-leseren min og med DISchat alltid med DISchat! DISchat har blitt en nødvendighet. Både i fritid og i arbeidstid. I skrivende stund får en av jentene hjelp med et problem i sin tekstbehandler. For ti minutter siden var det en annen som trengte tyding av et vanskelig ord i en kirkebok fra Halden. På kvelden går det i både slekt og spøk, alt i en vennlig og hyggelig tone! Mange av de som kommer inn på chatten er ikke medlemmer men blir gjerne overbevist i løpet av et par dager etter våre godord for og om foreningen, om DIStreff, Slektsforums ekstra fordeler for medlemmer, Slekt og Data og de andre flotte fordelene vi har ved å være DISere! Innhold 2 Leder 3 Gravminner i Norge 7 Mari kirke i DIS 8 Ny DIStreff-fadder 9 Valgmanntallet 1907 Sørkedalen 13 Skannede kirkebøker for Oslo og Akershus 17 Årsmøtepapirer 22 Faktasider Det har vært en del diskusjoner utenfor DIS-Norges egne fora, om innlogging og identifisering på DIS-Norges hjemmesider, blant annet Slektsforum og de få sidene som er forbeholdt medlemmene i foreningen. For meg er dette uforståelig at det i det hele tatt er en diskusjon om dette, da det vel er helt vanlig at man har en del fordeler ved å være medlem et sted. Dersom man skal ha fordeler for medlemmene, må medlemmene identifisere seg for å kunne motta disse fordelene. Dog er Slektsforum for alle, med noen ekstra fordeler for medlemmene. Jeg håper inderlig at dersom noen av dere som har problemer i forbindelse med innlogging på DIS-Norges hjemmesider, kontakter en i foreningen, slik at dere får riktig informasjon om hvordan dere gjør dette. En e-postadresse som er god å ha, er her sitter Liv og Åse ca 3-4 dager i uken (ofte mer) og svarer på spørsmål fra medlemmene. De kan for eksempel hjelpe til med å finne brukernavn/passord dersom dette har blitt borte, eller de kan hjelpe til med å teste om det er feil i det du har. Husk at det å stille spørsmål til rett sted gir ofte rett svar med en gang! På denne siden: kan du se hvordan du leser brukernavn og passord ut fra det som er trykket bakpå Slekt og Data. Det går nå mot slutten på mitt tredje år som leder i DIS-Oslo/Akershus. Det har vært utrolig moro og lærerikt, og jeg har fått gleden av å hilse på mange av de hyggelige medlemmene våre. Jeg har sagt nei til gjenvalg, det er på tide med nye koster, men jeg vil nok være med et eller annet sted! Jeg vil med dette takke det sittende styret for kjempeinnsats, og ønsker lykke til videre for dem som fortsetter, og dem som kommer inn nye i styret! Forsidebilde: Utdrag fra listen over begravede ved Akershus Festnings Slaveri Legg merke til nummer 2: Simen Christiansen, Ærlig Livsslave, døde 28 1/4 år gammel av brysttæring. Afgivet til Anatomikammeret. Ikke alle får sjansen til å komme i DIS- Norges gravstedsregister. Utsnitt fra Riksarkivets skannede kirkebokmateriale. DISputten 2007, nr. 1 Red.: Tone Eli Moseid Redaksjonen avsluttet 15. februar 2007 Opplag: 2000 Trykt: februar 2007 Produsert i MS Publisher 2002 Trykt: Helsfyr hurtigtrykk 2

3 GRAVMINNER I NORGE Oslo og Akershus DISputten Over 1 million poster ligger nå registrert i DIS-Norges database over gravminner, en fjerdedel av disse med bilde. Gravstedsregistrering har vært et satsingsområde i DIS-Norge siden april Formålet med gravstedsregistreringen er å gjøre det lettere for slektsforskere å finne ut hvor navngitte personer er gravlagt, og å finne fødsels- og dødsdato til avdøde slektninger (f.eks. enslige og barnløse) når muntlige kilder eller nyere kirkebøker ikke er tilgjengelige. I dag bor litt i underkant av en fjerdedel av Norges befolkning i Oslo og Akershus. Selv om denne delen av Norge ikke var like folkerik i tidligere tider, kan vi likevel regne med at nettopp i Oslo og Akershus finnes både mange og store gravplasser. Gravstedsregisteret vil derfor være et viktig supplement til kildene for de som leter etter slekta si i Oslo og Akershus. Men hvordan finne fram til den eller de du leter etter? Her får du en skritt for skritt veiledning i hvordan du kan søke i gravstedsregisteret. Først litt om hvordan du finner ut om det er registrert noe i din kommune, og hvilke gravsteder som faktisk finnes der. Du finner gravstedsregisteret i DIS-Norges meny på - der er det en egen knapp å trykke på som heter Gravminner i Norge. Klikker du på den, får du opp dette: Her kan du til enhver tid se hva som nylig er lagt inn i databasen nyhetsoversikten oppdateres med en gang det legges inn noe nytt i basen. For å komme videre, bruker du de menyknappene som står øverst i bildet. Her kan du lese om prosjektet ( OM PROSJEKTET ), og blant annet gjøre deg kjent med hvilke standarder som må følges for de som registrerer, og du kan se kopi av brev fra Datatilsynet og Kultur- og kirkedepartementet, der det blant annet går fram at dette registeret ikke bryter med personvernet. Du kan få veiledning i hvordan du best søker ved å klikke på lenken Om søking. Det er to måter å finne frem i databasen på. Enten kan du søke i databasen for alt som er registrert i hele Norge, eller du kan begrense søket ditt til fylke, kommune eller gravplass. 3

4 4 Landssøk I menyen på toppen finner du LANDSSØK. Klikker du på denne, får du opp dette bildet (se over). Her søker du ved å skrive inn ett eller flere søkeord. Uansett hvilket søkeord du skriver inn blir det søkt i følgende felt: fornavn, etternavn, pikenavn, bosted, fødested, dødssted, kommune, fylke, bispedømme, prosti, prestegjeld, kirkesogn og gravplassnavn. Hvis du skriver inn flere søkeord, for eksempel fornavn og etternavn på den du søker etter, får du treff på de postene som inneholder alle søkeordene. For eksempel vil et søk på Marthinius Olsen gi alle poster der begge navnene er med. Normalt vil et søk etter ordet per ta med poster som inneholder ord som person, persen, lilleper, etc. Krysser du av i den lille ruten for eksakt søk vil kun poster som inneholder ordet per komme med. Store og små bokstaver betyr ikke noe for søket. Ved å benytte % kan du få en mellomting mellom alt og eksakt, når du bruker eksakt søk. Med %per vil lilleper komme med. Med per% vil person og persen komme med. Med %per% vil alle poster som inneholder person, persen, lilleper, etc. komme med. Et søk på Oppegård vil gi en treffliste som viser hvilke poster som matcher søket. I dette tilfellet vil du få opp alle med navn Oppegård (enten pikenavn eller etternavn), eller som enten er registrert født i eller bosatt i Oppegård, eller som er gravlagt der. Et søk på både navnet Hansen og Oppegård vil gi en tilsvarende liste, men bare med de postene som inneholder både Hansen og Oppegård. Finn gravplass En annen vei inn i databasen, er gjennom geografisk avgrensede søk. Velger du FINN GRAVPLASS oppe i hovedmenyen, får du opp et bilde som ser slik ut (se bilde oppe til høyre). Her kan du søke direkte i de enkelte feltene, og du kan avgrense søket skritt for skritt. I feltet Finn får du opp en rullegardinmeny med de søkefeltene du kan velge. Som du ser av oversikten til høyre, er det mange valg. I tillegg kan du søke på merknadsfeltet. Hvis du leter etter en person som du har enkelte opplysninger om, har du et godt utgangspunkt. Her er et eksempel: Du leter etter en som heter Ole/Ola eller noe liknende til fornavn, og Bøhler/Bøler til etternavn. Velg feltet Etternavn først. I neste felt er det tre valg: er lik inneholder begynner med Ved å velge er lik, blir søket svært presis. Velger du inneholder, fanger du opp sammensatte etternavn, som for eksempel Hansen Bøler, og ved å velge begynner med, kan du fange opp ulike navnevarianter. I dette tilfellet kan det være greit å søke på begynner med, og skrive inn Bø. Dette

5 gir 4234 poster, og det er litt i overkant mange. Gå så videre og velg Fornavn i Finn-feltet. Denne gangen velger du inneholder, for du er ikke sikker på om den du leter etter hadde flere fornavn. Skriv inn Ol og klikk på søk-knappen. Dette søket gjøres nå bare i det utvaget med poster du alt har oppe, altså de med etternavn som begynner på Bø. Denne gangen sitter du igjen med 417 poster, fremdeles litt for mange. Du ser at du har fått treff på både Rolf og Randolf som fornavn. Nå vet du også at den du leter etter, er født på 1800-tallet. Dermed kan du snevre inn søket ytterligere ved å velge Fødselsår i Finn-feltet, velge som begynner med 18, og dermed har du 156 poster. Kanskje er dette overkommelig å kikke gjennom, for å se om et av treffene matcher? Hvis du har en sterk mistanke om at din Ola/Ole er begravet i Akershus, kan du avgrense søket ytterligere ved å klikke på Akershus under velg fylke øverst. Vips har du ett treff igjen Olai Bøhler født 1864 er begravet på Enebakkneset i nåværende Fet kommune. Kanskje dette er den rette personen? Du kan også avgrense ved å velge kjønn = m, men her har databasen store mangler, så da risikerer du å ikke finne det du leter etter. Husk også at databasen ikke inneholder andre opplysninger enn det som er registrert på gravsteinen eller i kirkevergens database. Pikenavn og fødested er sjeldent å finne på gravsteiner. Det er også mulig å starte søket gjennom den geografiske inndelingen. Hvis du vet at den du leter etter sannsynligvis er begravet på et gravsted i et bestemt fylke eller kommune, kanskje til og med et bestemt gravsted, kan du skritt for skritt avgrense søkegrunnlaget. Klikk på Oslo som fylke, og velg så Oslo som kommune. Du ser da at du får opp alle gravstedene i Oslo. Jeg velger Nordre Gravlund, og søker i Finn-feltet etter Etternavn begynner med Moseid. Dermed får jeg opp en treffliste på Ommund og Sigrun Moseid, som begge ligger gravlagt på nettopp denne gravlunden. Hadde jeg søkt på etternavnet Moseid i hele Oslo, hadde jeg fått fire treff. Databasen inneholder poster for Oslo. Dette er data som kirkevergen i Oslo har stilt til disposisjon. Under hver enkelt gravlund i de enkelte kommunene finner du informasjon om både kirkegården og registreringsarbeidet, blant annet opplysninger om hvem som har bidratt med registrering, fotografering og lignende. Du finner også status for de gravlundene som ikke er registrert ennå, eller som er under registrering. For Oslo står det korrektur etter kirkevergens database pågår. Ta en titt på de enkelte kirkegårdene, og se om det er registrering på gang der du har interesser. Kanskje du kunne tenke deg å bidra selv? Du har også muligheten for å fjerne ett eller flere av søkekriteriene. Disse ligger listet opp i søkebildet, og du kan når som helst fjerne ett av valgene, eller du kan nullstille hele søket og begynne på nytt. Slik ser det ut etter at du har gjort de to første søkene på Olai Bøhler (se bildet til høyre). 5

6 Treffliste Når du har fått opp trefflista, kan du bla deg fram og tilbake i lista hvis den er så lang at den går over flere sider. Valgene er Start (tilbake til første post), Forrige, Neste (som naturlig nok er forrige og neste liste), og Siste (som hopper helt til slutten av trefflista). Du har hele tiden en infolinje som forteller deg om hvor mange poster som er funnet, og hvilke du har oppe i skjermbildet. Id er rett og slett det unike nummeret hver enkelt post har i databasen. Fornavn, etternavn, Fødselsdato, Fødselsår, Dødsdato og Dødsår er greie å forholde seg til. Det samme er kjønn. Felt, Rad, Gravnummer er kirkevergens opplysninger om hvor graven befinner seg. Dette er nyttig hvis du vil finne graven på kirkegården. Under B står det vis hvis det finnes et fotografi for graven. Klikker du på den, får du opp bildet. I trefflista som vises over, er det ikke så mange treff. Du ser det står at det er 2 poster. Her har jeg raskt funnet det jeg lette etter. La oss se litt på hvilke opplysninger som gis. Du får også opp opplysninger om kommune og kirkesogn, og helt til høyre er deet en knapp merket Korr. Ganske riktig her har du mulighet for å sende inn forslag til rettelser i databasen. Tone Moseid Foto: H. C. Just 6

7 Lyst til å registrere? Kontakt Gjengitt med tillatelse fra Enebakk Avis 7

8 Ny DIS-treff-fadder i DIS-Oslo/Akershus: Otto Jørgensen De som var til stede på medlemsmøtet i DIS- Oslo/Akershus på Riksarkivet i februar har fått med seg at jeg er tilbake som Distreff-fadder. Jeg har sett litt på situasjonen og merker meg at i DIS- Oslo/Akershus har ca 20 % av medlemmene bidratt, men samtidig ser jeg at noen av bidragene er helt tilbake til DIS-Oslo/Akershus har så mange medlemmer at vi bør kunne øke denne prosentvise andelen betydelig. Alle som tidligere har bidratt, bør kunne sende inn nye og oppdaterte bidrag, slik at samtlige har bidrag kjørt senest Jeg tror ikke dette skal være noe problem. Det er et spørsmål om å gjøre det. Også for alle som IKKE tidligere har sendt inn sine bidrag er det en god anledning til å benytte denne årstid til å bli med på et innsats for Distreff. Jeg er sikker på at alle har foretatt noen oppdateringer i sine data. Alle bedringer er med på å høyne kvaliteten på det som ligger i databasen. Husk at Distreff er et middel for å skape kontakt mellom deg og andre bidragsytere. Oppdateringer og kvalitetsforbedring bidrar også til at flere får treff og det er lettere å få kontakt. Alle kan hjelpe hverandre. Antall bidrag i databasen har økt betydelig siden du bidro. I var antall poster i databasen Ved årsskiftet var det hele poster. 10. februar 2007 er basen på poster! Du kan altså bidra til at basen øker enda mer og sannsynligheten øker for flere får tilslag og øker mulighet til for å få kontakt med andre som forsker på samme personer og sted Når en snakker om Kontakt, er det også viktig at du tar en liten titt til DISadmin, og ser om opplysningene som står om deg er riktige. Det er sikkert en god ide å oppdatere dette. Det kan f.eks. være opplysninger om postadresse, e-postadresse og hvilket slektsprogram som brukes. Opplysninger om Slektsprogram og hva du er interessert i. Hvordan du kom i kontakt med foreningen finner du under statistikk-oppdateringen i samme meny etter pålogging. Der finner du også masse statistikk om hvem vi er, bl.a. hvordan bidragene til Distreff er fordelt. I tilknytting til Distreff er det helt nødvendig at man kan lage Gedcom. Mange tror at dette er vanskelig, men de fleste programmer har en veldig grei og rett frem måte å gjøre dette. Vanligvis er det også en god forklaring i hjelpefilen til programmet om hvordan dette gjøres. Lurer du på noe, vil det være naturlig at du kontakter de lokale programfaddere. I DIS-Oslo/Akershus finner du en oversikt på Er det ingen fadder der for ditt program, vil oversikten over programmene på hjelpe. Jeg vil tror at samtlige vil bidra til at du lærer å kjenne ditt program så godt at du kan få laget en Gedcomfil som er basis for Distreff. Gedcom-fil kan også brukes til mye annet. Når du lager en Gedcom-fil, kan det være greit om du døper navnet på filen til f.eks. db12345.txt hvor er medlemsnummeret ditt og står bak på Slekt og Data. Send den som vedlegg til eller velg å sende den direkte fra Du kan starte med å sende inn Gedcomfilen til bearbeiding, men etter hvert kan du selv klare det meste av denne bearbeidingen ved å ta i bruk GEDTREFF som bearbeider Gedcom filen og lager akkurat det sluttresultatet som trenges for oppdatering av Distreff. Mer informasjon om dette finner du på Noen er allerede kommet så langt og de oppfordres til å fortsette. Denne bearbeidingen gir mange gode rapporter som du kan bruke til å kvalitetssikre dine registrering og om data har skikkelig struktur. Dette er tilleggresultater til egen nytte i tillegg til at du bidrar til fellesskapet. Vent ikke til du er ferdig med dine data!!! Det kommer alltid nye opplysninger og resultatet kan bli enda bedre. DIStreff bidrag vil gi deg verdifulle tilbakemeldinger for videre arbeid med og forbedring av egen database. Så derfor; ta tak i ditt slektsprogram og SEND INN DITT BIDRAG I DAG. Med hilsen Otto Jørgensen Distreff-fadder i DIS-Oslo/Akershus 8

9 Valgmanntallet 1907 Sørkedalen DISputten Valgmanntall er interessante kilder for slektsforskere. Når vi nå står foran kommune- og fylkestingsvalget 2007, kan det passe bra å gjengi valgmanntallet for Sørkedalen fra 100 år tilbake. Valgmanntallet er en avskrift gjort av Erik Grøttum, som har gjort både denne og en rekke andre kilder for Aker og Sørkedalen tilgjengelig på sine nettsider: Gjengitt med tillatelse fra Erik Grøttum. Nr. Etternavn Fornavn Stilling Bopæl 1 Amundsen Anders Husmand Haga 2 Amundsen Maren Hustru Haga 3 Andersen Andreas Dagarbeider Nordal 4 Andersen Martine Hustru Nordal 5 Andersen Emil Herman Husmand Grøttum 6 Andersen Anne Hustru Grøttum 7 Andersen Hans Husmand Skuggen 8 Andersen Martine Hustru Skuggen 9 Andersen Hans Husmand Ødegaarden 10 Andersen Elise Hustru Ødegaarden 11 Andersen Johan Leilænding Aspeskogen 12 Andersen Anette Hustru Aspeskogen 13 Andersen Johan Leilænding Venner 14 Andersen Anette Hustru Venner 15 Andersen Karl Alfred Leilænding Aamot 16 Andersen Karoline Sypige Stubberud 17 Andersen Kristen Arbeider Nordal 18 Andersen Kristian Leilænding Tømte 19 Andersen Ingeborg Hustru Tømte 20 Andersen Martin Leilænding Sandbraaten 21 Andersen Karoline Hustru Sandbraaten 22 Andersen Martin Husmand Hullet 23 Andreassen Peder Forpagter Mehlum 24 Andreassen Hansine Hustru Mehlum 25 Andreassen Peter Smed Aamot 26 Andresen Anton Arbeider Hullet 27 Andresen Johan Arbeider Hullet 28 Aubert Andreas Forpagter Stubberud 29 Aubert Ingeborg Hustru Stubberud 30 Aubert Kristian Fr. Forvalter Solberg 31 Aubert Emma Hustru Solberg 32 Aubert Ragnar Maribo Premierløitnant Solberg 33 Bestul Aslak Skogfuldmægtig Solberg 34 Bestul Kristiane Hustru Solberg 35 Bill Anders Arbeider Stubberud 36 Eriksen Alfred B. Arbeider Berger 37 Eriksen Hans Husmand Zinober 38 Eriksen Kristen Dagarbeider Berger 39 Eriksen Kristian Husmand Slagtern 40 Eriksen Thor Inderst Gran 41 Falch Herman Landhandler Nordal 42 Falch Karoline Hustru Nordal 43 Fjeld Ole Olsen Arbeider Enger 44 Foss Peter Thorvald Gartner Bogstad 45 Foss Minna Augusta Hustru Bogstad 46 Fredriksen Kristian Husmand Skuggen 47 Fredriksen Karen Hustru Skuggen 48 Fredriksen Thorvald Inderst Bak 49 Fredriksen Marie Hustru Bak 50 Gløersen Adolf Jørgen Forvalter Bogstad 51 Gløersen Ida Hustru Bogstad 9

10 Nr. Etternavn Fornavn Stilling Bopæl 52 Gulbrandsen Gulbrand Leilænding Venner 53 Gulbrandsen Marte Hustru Venner 54 Gulbrandsen Gustav Leilænding Aamot 55 Gulbrandsen Karoline Hustru Aamot 56 Gulbrandsen Iver Husmand Pipenhus 57 Gulbrandsen Johan Leilænding Lyse 58 Gulbrandsen Birgitte Hustru Lyse 59 Gulbrandsen Johan Gustav Leilænding Lyse 60 Hagen Hans Arbeider Tømte 61 Halvorsen Kristian Husmand Holen 62 Halvorsen Anna Lovise Hustru Holen 63 Halvorsen Sørine Lærerinde Sørkedal.s skole 64 Hansen Jakob Arbeider Vennerhagen 65 Hansen Kamilla Hustru Vennerhagen 66 Hansen Kristen Inderst Lyse 67 Hansen Kristian Arbeider Lyse 68 Hansen Magda Hustru Lyse 69 Hansen Martin Husmand Bjelkerud 70 Hansen Anne Bertha Hustru Bjelkerud 71 Hansen Ole Anton Fjøsmand Bogstad 72 Hansen Karen Hustru Bogstad 73 Hansen Peder Husmand Grøttumsbraaten 74 Hansen Julia Hustru Grøttumsbraaten 75 Hansen Rikard Arbeider Strøm 76 Hansen Elise Hustru Strøm 77 Ingebretsen Emil Arbeider Brænna 78 Ingebretsen Kristian Leilænding Solberg 79 Ingebretsen Anette Hustru Solberg 80 Ingvaldsen Albert Leilænding Pinsli 81 Ingvaldsen Nikoline Hustru Pinsli 82 Iversen Gudbrand Leilænding Gran 83 Iversen Oline Hustru Gran 84 Iversen Oline Enke Kjelsaas 85 Jacobsen Karoline Frøken Bogstad 86 Jakobsen Haakon Husmand Aarnes 87 Jakobsen Alma Hustru Aarnes 88 Jakobsen Johan Husmand Holtet 89 Jakobsen Anne Hustru Holtet 90 Jensen Anne Enke Hullet 91 Jensen Anton Husmand Venneraasen 92 Jensen Karoline Hustru Venneraasen 93 Jensen Gustav Leilænding Solberg 94 Jensen Ingeborg Hustru Solberg 95 Jensen Hans Husmand Vennerhagen 96 Jensen Karen Hustru Vennerhagen 97 Jensen Karl Arbeider Venneraasen 98 Jensen Peder Husmand Skansebakken 99 Johannessen Peder Husmand Smedstuen 100 Johannessen Margit Hustru Smedstuen 101 Johannessen Thor Arbeider Strøm 102 Johannessen Karen Hustru Strøm 103 Johansen Anton Arbeider Aspeskogen 104 Johansen Gulbrand Arbeider Ringerike 105 Johansen Karl Arbeider Lyse 106 Johansen Kirsten Stuepige Bogstad 107 Johnsen Lars Leilænding Hadeland 108 Johnsen Marie Hustru Hadeland 109 Johnsen Martin Husmand Gran 110 Johnsen Petrine Hustru Gran 111 Jørgensen Johan Leilænding Svartorsæteren 112 Jørgensen Oline Hustru Svartorsæteren 113 Jørgensen Olaus Husmand Finnerud 114 Jørgensen Oline Jonette Hustru Finnerud 10

11 Nr. Etternavn Fornavn Stilling Bopæl 115 Karlsen Ludvig Husmand Murstuen 116 Knudsen Karl Veivogter Ødegaarden 117 Knudsen Minda Hustru Ødegaarden 118 Korneliussen Ole Husmand Zinober 119 Korneliussen Juliane Hustru Zinober 120 Kristensen Hans Leilænding Lyse 121 Kristensen Marte Hustru Lyse 122 Kristensen Ingebret Leilænding Brænna 123 Kristensen Julia Hustru Brænna 124 Kristiansen Anton Arbeider Nordal 125 Kristiansen Maren Hustru Nordal 126 Kristiansen Emil Arbeider Tømte 127 Kristiansen Erik Arbeider Slagtern 128 Kristiansen Kristian Gaardskarl Solberg 129 Kristiansen Karen Hustru Solberg 130 Kristiansen Kristian Arbeider Nordal 131 Kristiansen Mathea Hustru Enger 132 Kristoffersen Julius Leilænding Hullet 133 Kristoffersen Maren Hustru Hullet 134 Larsen Johan Arbeider Nordal 135 Larsen Johanne Hustru Nordal 136 Larsen Kristian Arbeider Hadeland 137 Larsen Lars Husmand Strømsbraaten 138 Larsen Martin Husmand Bergendal 139 Larsen Elise Hustru Bergendal 140 Løken Hans Skogfuldmægtig Solberg 141 Løken Johan Arbeider Pinsli 142 Martinsen Marius Husmand Holtet 143 Martinsen Minda Hustru Holtet 144 Nilsen Lars Husmand Bergendal 145 Nilsen Karine Hustru Bergendal 146 Nilsen Nils Husmand Lysebraaten 147 Nilsen Anne Hustru Lysebraaten 148 Olsen Eilert Tjener Bogstad 149 Olsen Gustav Leilænding Ringerike 150 Olsen Hanna Hustru Ringerike 151 Olsen Karelius Leilænding Slora 152 Olsen Oline Hustru Slora 153 Olsen Martin Husmand Bak 154 Olsen Inga Hustru Bak 155 Olsen Martin Arbeider Berger 156 Olsen Olaus Arbeider Aamot 157 Olsen Ole Arbeider Finnerud 158 Olsen Ole Husmand Storbraaten 159 Olsen Oskar Arbeider Nordal 160 Paulsen Edvard Arbeider Nordal 161 Pedersen Alfred Arbeider Skansebakken 162 Pedersen Anders Inderst Aamot 163 Pedersen Andreas Smed Aamot 164 Pedersen Maren Hustru Aamot 165 Pedersen Andreas Leilænding Tangen 166 Pedersen Maren Hustru Tangen 167 Pedersen Gina Enke Ringerike 168 Pedersen Gudbrand Arbeider Stubberud 169 Pedersen Lina Hustru Stubberud 170 Pedersen Hans Johan Forpagter Tangen 171 Pedersen Karoline Hustru Tangen 172 Pedersen Herman Leilænding Venner 173 Pedersen Iver Arbeider Kjelsaas 174 Pedersen Anne Hustru Kjelsaas 175 Pedersen Karoline Pige Solberg 176 Pedersen Martine Tjenestepige Venner 177 Pedersen Otto Arbeider Ringerike 11

12 Nr. Etternavn Fornavn Stilling Bopæl 178 Petersen Karl Leilænding Solberg 179 Petersen Olvar Arbeider Pipenhus 180 Petersen Jonette Hustru Pipenhus 181 Petersen Peder Husmand Strøm 182 Petersen Ingeborg Hustru Strøm 183 Rasmussen Peder Skrædder Stubberudbraaten 184 Rasmussen Andrine Hustru Stubberudbraaten 185 Rødevand P.R.A. Kirkesanger Sørkedal.s skole 186 Rødevand Petra Hustru Sørkedal.s skole 187 Rønning Johan Arbeider Stubberud 188 Samuelsen Hans M. Staldkarl Strøm 189 Samuelsen Marie Hustru Strøm 190 Svaneberg Johan Arbeider Lønaas 191 Thorsen Martin Leilænding Aamot 192 Thorsen Maren Hustru Aamot 193 Wedel-Jarlsberg Herman Godseier Bogstad 194 Wedel-Jarlsberg Mimi Hustru Bogstad 195 Zakariassen Emilius Leilænding Berger 196 Zakariassen Anette Hustru Berger Bogstad gård, der både Mini og Herman Wedel-Jarlsberg bodde da valgmanntallet ble registrert. Foto: Tone Moseid 12

13 Skannede kirkebøker for Oslo og Akershus Vel påbegynt er halvveis ferdig DISputten På Digitalarkivets egne nettsider står denne informasjonen å lese om skanning av kirkebøker i Arkivverkets regi: Digitalarkivet har fra 8. november 2005 gleden av å tilby sine brukere denne nye nettjenesten for navigering i og fremvisning av skannede kirkebøker. Bøkene er skannet fra mikrofilm og deretter indeksert, dvs. at det er bygd opp en detaljert innholdsfortegnelse til dem i en database. Bøkene legges ut på nettet først når de er indeksert. Indekseringen går ned på sidenivå. Det betyr at du kan navigere deg fram til starten av en bestemt bok, til starten av hver enkelt liste (handlingstype) i denne, eller til starten av hvert år innenfor lista. Derfra kan du bla deg forover og bakover i boka, eller du kan velge å følge den utvalgte lista kronologisk, selv om den hopper" frem og tilbake i den originale kirkeboka ( listemodus" ). Det er ikke mulig å søke etter personer på navn i det skannede materialet. De skannede kirkebøkene får du tilgang til ved å gå inn på Digitalarkivets nettsider: - velg Skanna kyrkjebøker oppe i menyen, og du får opp informasjonssiden for denne ressursen. Det meste av det du leser i denne artikkelen, er hentet derfra. Slik ser selve søkebildet ut, der du kan søke opp de enkelte kirkebøkene: Hva betyr det for de som leter etter slekt? Er ikke mikrofilmene greie nok å bruke? Riksarkivets mikrofilmsamling omfatter så å si alle kirkebøkene som er avlevert fra prestekontorene til statsarkivene, det vil si ca bøker med til sammen ca. 1,85 millioner fotograferte sider. Det meste av dette er mikrofilmet. Planen er å legge ut hele dette materialet i digitalt format innen utgangen av 2007, ifølge Riksarkivets egne nettsider. Skanningen og indekseringen vil følge Riksarkivets mikrofilmserier. Det medfører at materialet vil bli lagt ut noenlunde jevnt fordelt geografisk. De yngste kirkebøkene vil komme først og de eldre til slutt, med noen unntak. Den eldste norske kirkeboka starter i 1623 (Andebu i Vestfold). De yngste hittil avleverte og filmede kirkebøkene slutter på 1940-tallet (klokkerbøker). Av personvernhensyn kan ikke alle kirkebokslistene legges ut på nettet helt frem til vår tid. Med utgangspunkt i lovverket er det fastsatt følgende grenser for de nyere" listetypene: - Fødte og døpte Konfirmerte Viede, trolovede og lysninger Døde, begravede og dødfødte Døde og begravede uten utfylt dødsårsak Inn- og utflyttede Inn- og utmeldte av statskirken Lister angående dissentere 1945 Når du navigerer eller blar deg frem over disse årstallsgrensene, vil du få opp en melding om at siden ikke kan vises. Legg også merke til at du får en oversikt over status for prosjektet. I februar 2007 var det altså skannet over 1,5 millioner sider, og i alt 6522 kirkebøker var indeksert, og dermed gjort mulig å navigere i. Brukerveiledning (hentet fra Digitalarkivets nettsider): Fra denne startsiden kan du navigere eller søke deg fram til et utvalg kirkebøker eller lister (handlingstyper) innenfor disse. Dette utvalget vises til høyre på skjermen. Ved å klikke på lenken til den ønskede boka/lista kommer du til en innholdsside. Fra denne kan du klikke deg rett inn til bildet av den 13

14 første siden for det ønskede året innenfor ønsket liste. Til venstre finner du i utgangspunktet fire utfyllingsfelt, to av dem med egen nedtrekksmeny. Feltene kan benyttes i vilkårlig rekkefølge. Klikk på [ >] -knappen (eller [ Utfør] -knappen nederst) for hvert valg for å oppdatere de øvrige nedtrekksmenyene og utvalget til høyre. Hvis Javascript" er aktivert i din nettleser, skjer oppdateringen automatisk, og > -knappene forsvinner etter første valg. (Husk å avslutte med Enter i felt uten meny.) Hvis du vil starte navigeringen på nytt, klikker du på Opphev valg. Feltene benyttes slik: Kun prestegjeld/sokn med kirkebøker som hittil er lagt ut, er med i menyen. Velg kirkeboktype: Hvis du vil avgrense utvalget ditt, kan du i menyen her velge én av kirkeboktypene. Ministerialbøker (sokneprestens bøker) og klokkerbøker er de " vanlige" kirkeboktypene. Bøkene til residerende kapellan har ofte samme innhold. Også andre protokoller fra prestearkivene regnes med blant kirkebøkene. Velg listetype: Etter at du har valgt kirkeboktype, får du opp et nytt felt med meny for valg av listetype (handlingstype). Her kan du om ønskelig avgrense utvalget ditt til kirkebøker som inneholder denne bestemte listetypen, f.eks. liste over konfirmerte. NB: Valg av listetype gir bare mening dersom den valgte kirkeboktypen er Velg fylke: Velg et fylke fra nedtrekksmenyen. Merk at Bergen er eget fylke i denne menyen (i realiteten frem til 1972). Under " Utlandet" finnes kirkebøker fra de norske sjømannskirkene m.m. Her har vi valgt Akershus, og får opp en lang liste over de kirkebøkene som er ferdig scannet. Velg prestegjeld/sokn: Etter at du har valgt fylke, får du opp et nytt felt med meny for valg av prestegjeld/sokn (eller menigheter i noen større byer) innenfor dette fylket. ministerialbok, klokkerbok eller boka til residerende kapellan. Ved valg av listetype går programmet over i " listemodus", og utvalget til høyre på skjermen vil bestå av lister, ikke hele kirkebøker. Angi periode: Du kan avgrense utvalget ditt ved å angi 14

15 ønsket tidsperiode for kirkebøkene. Her kan det angis et enkelt årstall, f.eks. 1850, eller et årstallsintervall, f.eks Systemet vil ikke gjenkjenne andre typer tidsangivelser. Ved angivelse av vil utvalget kun inneholde kirkebøker som dekker hele eller deler av denne perioden. (fra bildevisningssiden). Brukerne kan fritt legge opp lenker til enkeltsider i tjenesten fra sine egne nettsider. Enkeltbilder kan også lastes ned og brukes i publikasjoner, dersom brukerne mener utskriftskvaliteten er god nok. Ved slik bruk oppgis Digitalarkivet som kilde til bildene. Søk i navn på prestegjeld/sokn: Ved hjelp av dette feltet kan du utføre " fritekstsøk" etter kirkebøker i de feltene i databasen som inneholder navn på prestegjeld, sokn eller menighet. Store og små bokstaver behandles likt. Søk på " nes" vil bl.a. gi treff på Nes prgj, Rødenes prgj, Nesna sokn og Johannes menighet. NB: Det søkes ikke i fylkesnavn. Over ser du et eksempel på innholdsfortegnelsen til ministerialbok for Nannestad prestegjeld for Ved å klikke på selve sidetallet, får du opp den scannede kirkeboksiden. Herfra kan du navigere fra side til side, eller hoppe 5 eller 20 sider fram og tilbake, og du kan hoppe helt til begynnelsen eller til slutten i akkurat denne kirkeboka. Legg merke til at du har flere valg når det gjelder størrelsen på kirkeboksiden. Prøv deg fram med det du synes er mest lesbart på din skjerm, i forhold til lesbarheten på selve kirkeboksiden. Av og til kan det være nyttig å blåse opp størrelsen for å klare å tyde noen vanskelige kråketær! Merk: Systemet husker det utvalget du har gjort i inntil 30 minutter etter at du sist bladde i bildene eller oppdaterte siden. Etter dette må du navigere deg frem på nytt. Som en følge av denne 30-minuttersgrensen kan lenken som står i adressefeltet i din nettleser heller ikke lagres som en permanent referanse (bokmerke). Bruk isteden de lenkene som er oppgitt i bildeinformasjonen på bildevisningssidene. Tjenesten byr på varige nettadresser til kirkeboksidene Det vil etter hvert bli opprettet lenker begge veier mellom skannede kirkebøker og de av dem som også finnes i Digitalarkivet i transkribert form (dvs. som søkbare databaser). Hva er status for Oslo og Akershus? Velger du Nye krikebøker sist uke får du opp det ferskeste. 13. februar sto det dette om Oslo: Oslo Østre Aker: , Ministerialbok Østre Aker: , Ministerialbok Men ikke noe om Akershus. Likevel vet de som følger med, at det stadig dukker opp nyskannede kirkebøker for både Oslo og Akershus. Pr 1. februar i år opplyses det at det for Oslo er skannet 732 bøker, og av disse igjen var 712 ferdig indeksert. Dette utgjorde da 89,1 % av det totale materialer. Samme tidspunkt opplyses det at 553 av kirkebøkene for Akershus var skannet, og av disse var 510 indeksert. Dette er 92,2 % av totalen. I sum betyr dette at Arkivverket snart er i mål når det 15

16 Bor du i Follo? Onsdag 23. mai arrangerer DIS-Oslo/Akershus og Ski slektshistorielag et felles medlemsmøte. Tid og sted: Kl på Langhuset, som er et kjent møtested i Ski kommune. Møtet er åpent for medlemmer fra begge foreninger, og det er lov å ta en tur for de nysgjerrige også. Det blir enkel servering. Møtetema blir annonsert på DIS-weben, og pr epost til alle medlemmer. LANGHUSET: Langhus ligger i Ski kommune 2.5 mil syd for Oslo sentrum og 4.5 km nord for Ski sentrum. Kjørebeskrivelse E-6 eller E-18 fra sør: Kjører forbi Tusenfrydparken, følg E-6 i høyre fil. Etter ca 2 km ta av til høyre til Ski, RV152. Deretter 500 meter og ta av tilvenstre. Kjør videre 1 km og ta av til venstre (Gml.Vevelstadvei) og følg denne veien 700 meter. E-18 fra nord: Ta av ved Tusenfrydparken og følg E-6 mot nord. Deretter følges beskrivelsen ovenfor. E-6 fra nord: Ta første avkjøring til høyre mot Langhus (og Siggerud) etter miljøtunnellen. Følg denne veien rett frem 3,2 km for parkering mellom Vevelstad stasjon og Langhushallen. Kommer du med tog, går du av på Vevelstad stasjon. SLEKTSFORSKERDAGEN 2006 Her ser du gjengen som sto bak Slektsforskerdagen Flott gjeng, ikke sant? Når DIS-Oslo/Akershus skal arrangere Slektsforskerdagen 2007, er det din tur til å ta i et tak. Det er mange jobber som skal gjøres, noen store og mange små. Alle har et eller annet å bidra med. Når invitasjonen går ut til medlemmene om å ta i et tak, svarer du selvsagt med en gang, og roper ut at JA jeg vil stille opp for DIS-O/A, slik at Slektsforskerdagen blir enda bedre og får enda flere besøkende enn før! 16

17 Årsmøtet 2007 DISputten DIS-Oslo/Akershus innkaller til årsmøte på Riksarkivet, Kringsjå onsdag 7. mars 2007 kl Saksliste: 1. Registrering av fullmakter 2. Valg av møteleder, referent og to til å undertegne protokollen 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Styrets beretning og regnskap for Revisors beretning 6. Forslag til budsjett Forslag fra medlemmene innkommet innen 31. januar Valg av leder, styremedlemmer og varamedlemmer 9. Valg av revisor 10. Valg av valgkomite Vel møtt! Sak 4 Styrets beretning Styrets beretning for perioden Styrets sammensetning har etter årsmøtet vært: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Varamedlem: Redaktør: Revisor: Valgkomite: Laila N. Christiansen Anne Mette Bjørgan Torill Johnsen/Helge Haugland Kjell Baltzersen Mona Dalheim Grete Emblemsvåg Helge Haugland Tore Vøien Tone Moseid Per Steinar Håklev Finn Holden Vidar Holum Jan Brantberger Sekretærvervet Torill Johnsen ønsket ikke å være sektrær i DIS- Oslo/Akershus samtidig som hun var leder i DIS-Norge. 1. varamedlem til styret Helge Haugland overtok sekretærfunksjonene mens Torill Johnsen fortsatte som vanlig styremedlem. Styremøter: Det har vært avholdt 9 styremøter i perioden. Medlemsmøter: Det har vært arrangert 9 ordinære medlemsmøter i Riksarkviets auditorium i Dato Tema Militære kilder DIS-Norges internettressurser Aloha fra glemte nordmenn på Hawaii Slektsprogrammer Slektsforskning i utlandet (Tyskland) Søking i Digitalarkivet Innvandring fra Finland og Sverige til Finskogen Reisende Scanning og etterbehandling av bilder Utflukter Tradisjonen tro avsluttet vi vårsesongen med en utflukt fikk vi omvisning på Akershus Festning. Over 100 medlemmer deltok Medlemsbladet DISputten har kommet ut med to utgivelser, vår og høstnummer. Internett Styret sender epost med informasjon om aktiviteter til medlemmer som har oppgitt epostadresse i DISadmin. Styret oppfordrer de 238 medlemmene som ikke har oppgitt epostadresse om å gjøre det i DISadmin. Informasjon blir også gitt gjennom vår hjemmeside KROA Kroas årsberetning følger etter denne. Slektsforskerdagen 2006 DIS-Norge inviterte til Slektsforskerdag DIS-Oslo/Akershus la sitt arragement til Høgskolen i Oslo. Vel 300, det samme som foregående år møtte opp for å høre foredrag og snakke med utstillere på stands. Evalueringen viser at lokalene er for små og det er ønskelig at slektsforskerdagen 2007 arrangeres i større lokaler. Kurs Følgende kurs er avhold i 2006: Ett kurs i gotisk skrift. Ett kurs i arkivkunnskap Tre kurs for nybegynnere i slektsforskning. 17

18 Medlemsturer DIS-Oslo/Akershus arrangerte ikke medlemsturer i Slektskafe DIS-Oslo/Akershus har arrangert slektskafe i Ullevålsveien 1 tre lørdager i Dette er uformelle sammenkomster hvor man kan snakke slekt og bruke biblioteket i UV1. Lokale aktiviteter Tradisjonen tro var DIS-Oslo/Akershus representert på kulturdagene på Jessheim, i år både med stand og foredragsholder. Også på Moadagen i Nittdal hadde vi stand bemannet med 4 medlemmer. Et møte i Nittedal for å etablere en lokal gruppe av DIS- Oslo/Akershus ble avholdt, men uten at en gruppe er dannet. Gravminneregistrering DIS Oslo/Akershus har deltatt i gravminneregistreringen. Flere medlemmer har vært aktive og seks kirkegårder er helt ferdig registrert og lagt ut på internett; Enebakkneset, Mari, Hakadal, Kolbotn, Rakeie og Oppegård. Mens deler av Østre Aker og Nittedal har kommet på plass. Regnskap 2006 Se side Sak 5 Revisjonsberetning for regnskapsåret 2006 Blir lagt fram på årsmøtet. Sak 6 Forslag til budsjett 2007 Se side Sak 7 Forslag til årsmøtet Det har ikke kommet inn noen forslag til styret innen fristen 31. januar Sak 8, 9,10 Valg Valgkomiteens innstilling for styret legges fram på årsmøtet. Den viktigste hendingen i fjoråret er at kirkevergen i Oslo formidlet samtlige data om gravlagte i kommunen til prosjektet slik at disse nå er søkbare, men stort sett uten bilder foreløpig. Landsmøte Til landsmøtet i DIS-Norge sendte lokallaget to representanter, nestleder Anne Mette Bjørgan og varamedlem til styret Tore Vøien. Brukergrupper for slektsprogram Tre brukergrupper har vært i gang i 2006, for Brother s Keeper, The Master Genealogist og Legacy. Disse gruppene låner møterommet i Ullevålsveien 1 gratis av DIS- Oslo/Akershus, men ellers har ikke lokallaget noe ansvar for driften av disse. Antall medlemmer DIS-Oslo/Akershus har 1842 medlemmer , en netto økning på 42 gjennom Annet DIS-Oslo/Akershus har ikke hatt ansatte i Ingen av våre aktiviteter forurenser Jorden. Oslo, 29. januar 2006 Laila N. Christiansen Anne Mette Bjørgan Kjell Baltzersen Torill Johnsen Helge Haugland Mona Dalheim Grete Emblemsvåg Tore Vøien Årsberetning KROA Administrativt/Økonomisk KROA- styret har i perioden bestått av følgende personer: Laila N. Christiansen, Vidar Holum og Lars Nygaard. KROA-styret har ikke hatt noen møter i perioden, Internett og e-post har blitt flittig brukt. DISchat har også vært en kanal hvor vi har hatt mye kommunikasjon. Det har ikke vært økonomiske utlegg i perioden. Andre møter/arrangementer KROA har vært representert ved: - Kulturdagene på Jessheim Ullensakergruppen arrangerte åpen dag på Jessheim bibliotek mars DIS-Oslo/Akershus Slektsforskerdag 2006 med egen stand ( ) 18

19 Registreringsprosjekter Ullensakergruppa har i perioden Ikke hatt noen aktivitet. Eidsvoldsmennene jobber jevnt og trutt, men ingen nye lister er lagt ut i perioden. En del ligger på vent for utlegging i Digitalarkivet. Garnisonsmenigheten, Trond Risting Kielland i Trondheim har gjort en kjempeinnsats med registrering av Akershus Garnisonsmenighet. Døpte i Garnisonsmenigheten er lagt ut på Digitalarkivet. Johannes MINI1 er ferdig registrert og korrekturlest, venter på utlegging i Digitalarkivet. Ketil Amundsen har registrert, Kristin S. Aasen korrekturlest materialet. Johannes MINI 2 er under registrering.. Fremdrift Vi venter nå på Augustus 2 for å kunne registrere under den nye registreringsstandarden Kyrre. Digitalarkivet stoppet mottak av filer registrert i Standard 4G i oktober Oslo, 10. februar 2007 Laila N. Christiansen En del prosjekter med oppstart i er i gang, men fremdriften er liten. Andre prosjekter: Kristiania 1923-prosjektet vil forhåpentligvis komme i gang igjen i løpet av Ny skanning blir gjort på Riksarkivet (med samme utstyr/personer som skanner kirkebøker). Vi kan foreløpig ikke si noe om når vi kan sette i gang registrering. Marit Pettersen jobber med korrekturlesing og oppretting av det materialet som ble registrert før vi stoppet prosjektet. Hvordan kommer du deg til Riksarkivet? Har du lyst til å komme på medlemsmøtene på Riksarkivet, men er usikker på hvordan du kommer deg dit? Vi har tillatt oss å sakse veibeskrivelse fra Riksarkivets egen nettside: Besøksadresse er: Folke Bernadottes vei 21, 0862 Oslo Riksarkivet ligger like ved Sognsvann stasjon, ca. 20 minutter fra Oslo sentrum med T-banens linje 3. Gratis parkering for bil ved Sognsvann stasjon. Parkeringsplass for funksjonshemmede ved hovedinngangen. For dere som kommer med bil: Sognsveien tar av fra Ringveien ved Ullevål Stadion. Riksarkivets lesesal er åpen: 15. september mai: mandag kl tirsdag - fredag kl lørdag kl Reduserte åpningstider ellers, og i forbindelse med høytider. 19

20 20

21 21

22 Faktasider om DIS-Oslo/Akershus STYRET Leder: Laila Normann Christiansen E-post: Tlf: Nestleder: Anne Mette Bjørgan E-post: Tlf: Sekretær: Torill Johnsen E-post: / Tlf: Kasserer: Kjell Baltzersen E-post: Tlf: Styremedlem: Grete Emblemsvåg Epost: Tlf: Styremedlem: Mona Dalheim E-post: Tlf: Varamedlem: Tore Vøien E-post: Tlf: Varamedlem: Helge Haugland E-post: Tlf: Redaktør: Tone Eli Moseid: E-post: Tlf: / HJEMMESIDE MEDLEMSTILBUD Er du klar over at en rekke av medlemstilbudene er til salgs på våre medlemsmøter? Benytt anledningen til å ta en titt på utvalget, og kjøp rett over disk. Husk vekslepenger! FADDERORDNING Husk fadderordningen! En fadder er en person som er behjelpelig for nybegynnere og andre innen et eller flere felt. Trenger du hjelp, kontakt en av fadderne og be om råd. oa.disnorge.no/tjenester/faddere.html NYHETER PÅ NETT Følg med på nyhetene på DIS-Oslo/Akershus hjemmesider. Der prøver vi å få lagt ut nyheter fra regionen av interesse for slektsforskere. Har du en nyhet, kan du sende den til en i styret, så blir det lagt ut til alles glede! ABONNERE PÅ DISPUTTEN? DIS-Norges medlemmer tilknyttet andre lokallag, og andre interesserte, kan abonnere på DISputten for kr 75,-. For utenlandsboende er prisen 100,-. Send en epost til DISREG Lurer du på hva som er på gang av kilderegistrering i DIS-Norges regi? Nå kan du søke i en egen database over kilderegistreringsprosjekter på DIS-weben: DISreg: INTERESSERT I KURS? Følg med på DIS-Oslo/Akershus nettsider, og les epostmeldinger fra lokallaget! Kursene kommer ofte kjapt i gang, og blir fort fulltegnet. Det lønner seg derfor å melde seg raskt på. Ta også kontakt med styret hvis det er kurs du ønsker deg og ikke minst, hvis du kan bidra til at det blir arrangert kurs i nærheten av der du bor! ADRESSEENDRING? Hvis du flytter eller skifter navn, går du selv inn i medlemsrgisteret og endrer opplysningene. Da er du sikker på å få både DISputten og Slekt & Data! Logg deg inn på DISadmin: Brukernavn og passord finner du sammen med navnet og adressen på ditt eget eksemplar av Slekt og Data. Formatet er brukernavn dn01234 og passord form som abc123. EPOSTMELDING Vil du ha en epostmelding med varsel om møter og andre aktivitetstilbud til medlemmene? Da må vi ha epostadressen din. Slik gjør du: 1) Gå inn på DISadmin: 2) Logg deg inn id og passord finner du på baksiden av Slekt & Data, formen er <dnmedlnr> / <ab1234> 3) Velg Vis og rediger adresseopplysninger om deg selv Skriv inn epostadressen din, og benytt gjerne anledningen til å oppdater andre opplysninger HJELP TIL OPPSLAG Mange av våre medlemmer har slektslitteratur tilgjengelig. Ta direkte kontakt med vedkommende, enten pr epost eller telefon dersom du ønsker et oppslag. Her er oversikten: oa.disnorge.no/tjenester/oppslag.php 22

23 MØTEKALENDER Medlemsmøter holdes fast den første onsdagen hver måned, og med Riksarkivet som fast møtested. Brukergruppe Brother s Keeper holdes andre onsdagen hver måned, med Ullevålsv. 1 som fast møtested. Har du problemer med noe i BK, eller kanskje funnet en fin måte å gjøre noe på? Ta gjerne med deg bærbar PC, men dette er ikke noe krav! Kl Brukergruppe TMG holdes ca tredje onsdagen hver måned, med Ullevålsv. 1 som fast møtested. Kl Onsdag 30. mai kl Onsdag 6. juni kl medlemmer. Onsdag 13. juni kl DISputten Brukergruppe TMG Byvandring. Gratis for Brukergruppe BK Husk det kan bli endringer i de oppsatte møtedatoene og stedene! Følg også med på DIS-Oslo/Akershus nettsider for oppdaterte nyheter! Byvandring i Kvadraturen onsdag 6. juni! Slektscafe holdes en lørdag i måneden, med Ullevålsveien som fast møtested. Følg med på epost / nettsider for informasjon. Møtedatoer våren 2007 Onsdag 14. februar kl Onsdag 28. februar kl Onsdag 7. mars kl Onsdag 14. mars kl Onsdag 28 mars kl Brukergruppe BK Brukergruppe BK Årsmøte Brukergruppe BK Brukergruppe TMG Tradisjonen tro inviterer DIS-Oslo/Akershus medlemmene på en sommerutflukt. Denne gangen vil det bli en byvandring i Kvadraturen, med guider fra Oslo Byes Vel. Det vil bli sendt ut invitasjon pr epost til de av våre medlemmer som har registrert epostadresse i medlemsregisteret (og som ikke har reservert seg mot slike varsler). Følg også med på DIS-Oslo/Akershus nettsider oa.disnorge.no for nærmere informasjon. Gratis for DIS-Norges medlemmer. Onsdag 11. april kl Medlemsmøte Tema: Slektsforskning i Sverige Det blir ikke værforbehold! Onsdag 18. april kl Onsdag 25. april kl Onsdag 2. mai kl Onsdag 9. mai kl Brukergruppe BK Brukergruppe TMG Medlemsmøte Brukergruppe BK Onsdag 23. mai kl Felles medlemsmøte med Ski slektshistorielag, Sted: Langhuset på Langhus. 23

DISputten. Slektsforskerdagene 2007. Finn dine røtter vi viser vei! 27. og 28. oktober. Medlemsblad for DIS-Oslo/Akershus 2-2007

DISputten. Slektsforskerdagene 2007. Finn dine røtter vi viser vei! 27. og 28. oktober. Medlemsblad for DIS-Oslo/Akershus 2-2007 DISputten Medlemsblad for DIS-Oslo/Akershus 2-2007 Slektsforskerdagene 2007 27. og 28. oktober Finn dine røtter vi viser vei! 14. årgang ISSN 0808-9647 Leder Jeg vil først begynne med å beklage at jeg

Detaljer

DISputten Medlemsblad for DIS-Oslo/Akershus

DISputten Medlemsblad for DIS-Oslo/Akershus DISputten Medlemsblad for DIS-Oslo/Akershus Tema: De som reiste ut - Emigrasjon fra Norge 14. årgang ISSN 0808-9647 2-2008 Leder DISsere i emigrantenes fotspor? Slektsforskerdagen 2008 Nå nærmer den seg.

Detaljer

DISputten. Utgave 2-2014, årgang 21 Medlemsblad for DIS Oslo og Akershus ISSN 0808-9647

DISputten. Utgave 2-2014, årgang 21 Medlemsblad for DIS Oslo og Akershus ISSN 0808-9647 DISputten Utgave 2-2014, årgang 21 Medlemsblad for DIS Oslo og Akershus ISSN 0808-9647 DNA-testing i jakten på anene Slekt i Maridalen Utflukt til Eidsvoll Leder «Så mye hadde jeg, så mye ga jeg bort»

Detaljer

Nr 03-2013 I DETTE NUMMER: MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 18. ÅRGANG. DIS-Tønsberg. Hvem forsker hvor. Kalenderforvirring. Nytt medlemstilbud

Nr 03-2013 I DETTE NUMMER: MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 18. ÅRGANG. DIS-Tønsberg. Hvem forsker hvor. Kalenderforvirring. Nytt medlemstilbud DIZ MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD Nr 03-2013 18. ÅRGANG I DETTE NUMMER: DIS-Tønsberg Hvem forsker hvor Kalenderforvirring Nytt medlemstilbud Vivestad Høstmarked Grunnkurs i slektsforsking DIZ Medlemsblad

Detaljer

Lederen har ordet: DIS-Østfolds vedtekter sier at årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars måned.

Lederen har ordet: DIS-Østfolds vedtekter sier at årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars måned. Østfolddis Digitalt medlemsblad nr. 2 - mars 2010 INNHOLD: Windows-Hjørnet side 2 Årsmøtets dagsorden side 4 Årsberetning side 5 Regnskap side 8 Hvor ble det av mor? side 10 Å bruke svenske SVAR side 13

Detaljer

DISputten. Utgave 4-2013, årgang 20 Medlemsblad for DIS Oslo og Akershus ISSN 0808-9647

DISputten. Utgave 4-2013, årgang 20 Medlemsblad for DIS Oslo og Akershus ISSN 0808-9647 DISputten Utgave 4-2013, årgang 20 Medlemsblad for DIS Oslo og Akershus ISSN 0808-9647 Byens første automobil Et tilfeldig funn! En hyggelig søndagstur Engasjert 80-åring! Leder Tillitsverv i frivillige

Detaljer

Nr 01-2013 I DETTE NUMMER: MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 18. ÅRGANG. Fotogruppen. Vestfold, hvor er det? Folketelling i 1891. Årsmøte 2013 - Budsjett

Nr 01-2013 I DETTE NUMMER: MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 18. ÅRGANG. Fotogruppen. Vestfold, hvor er det? Folketelling i 1891. Årsmøte 2013 - Budsjett DIZ MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD Nr 01-2013 18. ÅRGANG I DETTE NUMMER: Fotogruppen Vestfold, hvor er det? Folketelling i 1891 Årsmøte 2013 - Budsjett Årsmøte 2013 - Regnskap DIZ Medlemsblad for DIS-Vestfold

Detaljer

DISputten. Personvern og genealogi Fattigvesenet En solskinnshistorie Kulturminnedagene Riksarkivets skattkammer

DISputten. Personvern og genealogi Fattigvesenet En solskinnshistorie Kulturminnedagene Riksarkivets skattkammer DISputten Utgave 2-2012 årgang 19 Medlemsblad for DIS-Oslo/Akershus ISSN 0808-9647 Personvern og genealogi Fattigvesenet En solskinnshistorie Kulturminnedagene Riksarkivets skattkammer Leder Foto: Hanna

Detaljer

DISputten. Finn dine røtter. vi viser vei! Slektsforskerdagen. 26. oktober Oslo. Oslo/Akershus

DISputten. Finn dine røtter. vi viser vei! Slektsforskerdagen. 26. oktober Oslo. Oslo/Akershus epost@oa.disnorge.no Returadresse: DIS-Oslo/Akershus Oslo Byarkiv Maridalsv. 3 0178 Oslo Oslo/Akershus Leder side 2 Slektsforskerdagen 2002 Presentasjon og program side 3 Nytt medlemstilbud side 5 Smånytt

Detaljer

DIS-Norges tillitsmannskonferanse, 5.-6. april 2003

DIS-Norges tillitsmannskonferanse, 5.-6. april 2003 ble holdt på Hurdalssjøen Hotel. Deltakerliste bakerst. Referat fra lørdag 5. april ved Sølvi Arntzen Åpning Leder i DIS-Norge, Jan Eri, ønsket velkommen. Han nevnte bl.a en del av de organisasjonene DIS-Norge

Detaljer

Styret ønsker alle medlemmer av DIS-Salten en riktig god jul og et fredfullt godt nyttår!

Styret ønsker alle medlemmer av DIS-Salten en riktig god jul og et fredfullt godt nyttår! 1 av 37 16.01.2011 18:45 Ny nettside [ 2011-01-16 / djl ] Vi er snart i mål med overgangen til nye nettsider og den nye siden vil være tilgjengelig i løpet av kort tid og den gamle siden vil bli utilgjengelig.

Detaljer

29.10. Slektsforskerdagen 2011 DNA og slektsforsking Om å skrive bygdebøker Kildekritikk Ullensakerprosjektet

29.10. Slektsforskerdagen 2011 DNA og slektsforsking Om å skrive bygdebøker Kildekritikk Ullensakerprosjektet DISputten 3-2011, årgang Utgave??-2011, årgang18 18 Medlemsblad for DIS Oslo og Akershus ISSN 0808-9647 Messeavis Slektsforskerdagen 2011 29.10 Slektsforskerdagen 2011 DNA og slektsforsking Om å skrive

Detaljer

Grip mulighetene denne sommeren

Grip mulighetene denne sommeren Østfolddis Digitalt medlemsblad nr. 3 - mai 2011 Grip mulighetene denne sommeren Hvordan går det med slektsgranskingen i sommer? Kjenner du at du er på nippet til miste interessen? Vil du heller sitte

Detaljer

Hundre års reindrift arkivert i Tromsø Samer og kvener gjemt i skolearkiv i Bodø Landsmøte med store organisasjonsendringer

Hundre års reindrift arkivert i Tromsø Samer og kvener gjemt i skolearkiv i Bodø Landsmøte med store organisasjonsendringer Årgang 23 nr. 2 2012 SLEKT OG DATA Medlemsblad for DIS-Norge Hundre års reindrift arkivert i Tromsø Samer og kvener gjemt i skolearkiv i Bodø Landsmøte med store organisasjonsendringer Medlemsblad for

Detaljer

DISputten. Utgave 1-2014, årgang 21 Medlemsblad for DIS Oslo og Akershus ISSN 0808-9647

DISputten. Utgave 1-2014, årgang 21 Medlemsblad for DIS Oslo og Akershus ISSN 0808-9647 DISputten Utgave 1-2014, årgang 21 Medlemsblad for DIS Oslo og Akershus ISSN 0808-9647 Intervju med Norunn Klettum En virkelighetens Oliver Twist? Hvem tror vi at vi er? Presentasjon av styret Leder Velkommen

Detaljer

NOVEMBER 2009 I DETTE NUMMER:

NOVEMBER 2009 I DETTE NUMMER: DIZ MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD NOVEMBER 2009 NUMMER 07-2009 14. ÅRGANG I DETTE NUMMER: Släktforska i Finland Innvandring til Norge 1500-1900 Skannede skifter i Digitalarkivet Bygdebøker på Nøtterøy Slektsforskerdagen

Detaljer

SLEKT OG DATA. Unike bilder fra fortiden: Hvordan arrangere slektsstevne? Unike militærruller i Bodø

SLEKT OG DATA. Unike bilder fra fortiden: Hvordan arrangere slektsstevne? Unike militærruller i Bodø Årgang 23 nr. 3 2012 SLEKT OG DATA Medlemsblad for DIS-Norge Unike bilder fra fortiden: - Årets slektsforskerdag 27. oktober: «Gamle brev forteller» Hvordan arrangere slektsstevne? Unike militærruller

Detaljer

AVISEN. Side. Side. Side. Slik bruker du nettbank. PC, nett og slektsgransking. Velferdsteknologi. NOVEMBER 2011 12. ÅRGANG w w w.senior net t.

AVISEN. Side. Side. Side. Slik bruker du nettbank. PC, nett og slektsgransking. Velferdsteknologi. NOVEMBER 2011 12. ÅRGANG w w w.senior net t. Returadresse: Seniornett Norge Postboks 1002 Sentrum, 0104 Oslo NOVEMBER 2011 12. ÅRGANG w w w.senior net t.no Foto: Sivagnanam Jeevakumaran Velferdsteknologi PC, nett og slektsgransking Slik bruker du

Detaljer

Mai 2009. I DETTE NUMMER: Tjøme Historielag Bygdebøker i Vestfold DIS gruppe i Sande Fjernlån fra Sverige DIS VESTFOLDS SLEKTSFORSKER MAGASIN

Mai 2009. I DETTE NUMMER: Tjøme Historielag Bygdebøker i Vestfold DIS gruppe i Sande Fjernlån fra Sverige DIS VESTFOLDS SLEKTSFORSKER MAGASIN DIZ DIS VESTFOLDS SLEKTSFORSKER MAGASIN Mai 2009 Nummer 04-2009 14 Årgang I DETTE NUMMER: Tjøme Historielag Bygdebøker i Vestfold DIS gruppe i Sande Fjernlån fra Sverige Innhold 2 Innhold 2 Redaktøren

Detaljer

DIS-Østfold. Digitalt medlemsblad, nr. 1 - juni 2015

DIS-Østfold. Digitalt medlemsblad, nr. 1 - juni 2015 Østfolddis DIS-Østfold Digitalt medlemsblad, nr. 1 - juni 2015 Av innholdet: Ærespris Hva jeg skulle ønske jeg visste Bilder og negativer Gedcom (Illustrasjonsfoto: Odd Marthinsen) Leder Sesongens siste

Detaljer

En enkel innføring i de vanligste kildene for en slektsgransker. er på internett.

En enkel innføring i de vanligste kildene for en slektsgransker. er på internett. En enkel innføring i de vanligste kildene for en slektsgransker er på internett. Innhold 3..Innledning 4..Digitalarkivet 5.Gammelt søkesystem (databasevelgeren) 8.Nytt søkesystem 11...Skannede kirkebøker

Detaljer

DISputten. Utgave 4-2014, årgang 21 Medlemsblad for DIS Oslo og Akershus ISSN 0808-9647

DISputten. Utgave 4-2014, årgang 21 Medlemsblad for DIS Oslo og Akershus ISSN 0808-9647 DISputten Utgave 4-2014, årgang 21 Medlemsblad for DIS Oslo og Akershus ISSN 0808-9647 Fire fortellinger om Oslo-folk Ny app for gotisk håndskrift Gode nyheter! Leder Den svenske forfatteren Johan Theorin

Detaljer

Årsrapport for DIS-Vestfold 2012

Årsrapport for DIS-Vestfold 2012 Årsrapport for DIS-Vestfold 2012 Nøtterøy 21 februar 2013 Mangeårige leder av DIS-Vestfold, John Ludvigsen gikk ut av styret. Unn Helgesen Linde ble valg som ny leder. Harald Lind og Hege Karina Frebergsvik

Detaljer

DIS-Nytt. DIS-Hedmark Digitalt medlemsblad nr 1 Juni 2014 VELKOMMEN TIL VÅRT NYE MEDLEMSBLAD

DIS-Nytt. DIS-Hedmark Digitalt medlemsblad nr 1 Juni 2014 VELKOMMEN TIL VÅRT NYE MEDLEMSBLAD DIS-Nytt DIS-Hedmark Digitalt medlemsblad nr 1 Juni 2014 Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7-8 Side 9-10 Side 11 Side 12 Side 13 Innhold DIS-Sangen Medlemsmøter Leder n har ordet «Veien går

Detaljer

DIS - Hordaland INNHOLD. Det nye styret i DIS-Hordaland

DIS - Hordaland INNHOLD. Det nye styret i DIS-Hordaland DIS - Hordaland Årgang 8 Nr. 1 Mars 2004 Opplag: Nettutgave ISSN:1501-4428 INNHOLD Redaktøren sin spalte 2 Kvinnherad 2 Leder har ordet 3 Avtroppende leder 3 Faddere i DIS-Hordaland 3 Generalforsamling

Detaljer

DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 20. FEB. 2013 Kl. 18:30 på Statsarkivet i Stavanger. ÅRSBERETNING DIS- Rogaland 2012

DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 20. FEB. 2013 Kl. 18:30 på Statsarkivet i Stavanger. ÅRSBERETNING DIS- Rogaland 2012 1 DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 20. FEB. 2013 Kl. 18:30 på Statsarkivet i Stavanger Program: 1. Årsmøte 2. Pause/bevertning 3. Foredrag v/birger Lindanger Om Rogaland Historielag Forslag til

Detaljer

Ski slektshistorielag er 10 år. I den anledning holdt Tore H. Vigerust foredrag i Ski biblioteks lokaler.

Ski slektshistorielag er 10 år. I den anledning holdt Tore H. Vigerust foredrag i Ski biblioteks lokaler. Side 1. ISSN 0809-6082 Medlemsblad for Ski slektshistorielag. Nr 2 2010 - Årgang 9. Foto Gyrid Jørgensen Ski slektshistorielag er 10 år. I den anledning holdt Tore H. Vigerust foredrag i Ski biblioteks

Detaljer

Brukermanual for Juventes medlemssystem HYPERSYS

Brukermanual for Juventes medlemssystem HYPERSYS Brukermanual for Juventes medlemssystem HYPERSYS Hei! Du sitter nå med en brukermanual til Juventes sitt nye medlemsregister, Hypersys, foran deg. Den store fordelen med Hypersys i forhold til mange andre

Detaljer

DIS - Hordaland INNHOLD. Fra slektsgranskardagen på Laksevåg senter i Bergen

DIS - Hordaland INNHOLD. Fra slektsgranskardagen på Laksevåg senter i Bergen DIS - Hordaland Årgang 7 Nr. 4 Desember 2003 Opplag: 750 ISSN:1501-4428 INNHOLD Redaktøren sin spalte 2 Kvinnherad 2 Leder har ordet 3 Faddere i DIS-Hordaland 3 Nedleggelse av Byantikvarens kontor 3 På

Detaljer

La ikke minnene visne

La ikke minnene visne Østfolddis Digitalt medlemsblad nr. 4 - september 2011 La ikke minnene visne SLEKTSCAFÉ Trenger du hjelp til din slektsgransking? DIS-Østfold har hatt et tilbud til nybegynnere og andre som trenger hjelp

Detaljer