DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2014"

Transkript

1 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2014

2 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2014 REPRESENTANTER I STYRET OG UTVALG Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Styremedlem Tore J. Mehl Per Aase Andresen Johan Ludvig Kvamme Jane Karin Nessa Jarle Hannisdal Greta Wenche Louise Nielsen Valgkomite: Erik Angell-Hansen Jostein Johannessen Revisor: Per Ove Uthaug Kilderegistreringskoordinator: Per Aase Andresen Facebook administrator: Kåre Beyer Kristiansen WEB-ansvarlig: Tore J. Mehl DIStreff-behandler: Liv Sølvi Skramstad Gravminnekoordinator: Sigvar Jan Næss Hederspriskomiteen: Erik Angell-Hansen Jostein Johannessen Jarle Hannisdal DIS-Hordaland Årsrapport

3 2014 Året 2014, som er det 23. i DIS-Hordalands historie, går inn i historien som enda et særdeles aktivt arbeidsår for foreningens styre. Styret har vært på Kronstad Hovedgård så godt som hver onsdag gjennom hele året. Aktivitetsnivået i DIS-Hordaland er høyt, med god oppslutning fra medlemmene til de ulike arrangementene. Foreningens forskjellige aktiviteter, som: Kilderegistrering Gravminneregistrering Brothers Keeper brukergruppe Embla brukergruppe Nybegynnerkvelder Registreringsworkshop Samarbeid med Det Hanseatiske Museum Samarbeid med Bergen Offentlige Bibliotek har alle i 2014 hatt god oppslutning fra medlemmene. MEDLEMMER Det er registrert 683 medlemmer pr. 31. desember Medlemstallet har gått opp i 2014, det har også involvering og deltakelse fra medlemmene, noe styret i DIS-Hordaland setter stor pris på. STYREMØTER Det har vært avholdt 10 ordinære styremøter i 2014, hvor tema som møter, arrangementer, innkjøp, organisasjonssaker, saker fra DIS-Norge, Slekt og Data, utvikling av lagets web-side, er tatt opp. Åtte av styremøtene er avholdt etter årsmøtet I tillegg hadde styret arbeidsmøte 22. januar for å ferdigstille årsmøtepapirene, samt arbeidsmøte 22. oktober forut for Slektsdagen SFD. MEDLEMSMØTER Det har vært avholdt følgende medlemsmøter og nybegynnerkvelder i Dato Aktivitet Ansvar Stand på Bergen Offentlige Bibliotek. Per Aase Andresen, Johan Medlemskveld. Søking i nye Digitalarkivet Styret (DA) Registreringsworkshop, Pasientprotokoller fra Styret DIS-Hordaland Årsrapport

4 1800-tallet Stand på Bergen Offentlige Bibliotek. Per Aase Andresen, Johan Embla- og BK-brukergrupper. Per Aase Andresen, Greta Årsmøte. Ihht. vedtektene Nybegynnerkveld. Innføring i slektsforskning. Styret Stand på Bergen Offentlige Bibliotek. Per Aase Andresen, Johan Embla- og BK-brukergrupper. Per Aase Andresen, Greta Medlemskveld. Avansert søking i DA. Styret Nybegynnerkveld. Styret Embla- og BK-brukergrupper Per Aase Andresen, Greta Stand på Bergen Offentlige Bibliotek. Per Aase Andresen, Johan Medlemskveld. Slektsdrøs. Per Aase Andresen, Greta Medlemskveld. Foredrag; en reise for Norges selvstendighet. Liv Bjerknes, Bergen Kystlag Stand på Bergen Offentlige Bibliotek. Per Aase Andresen, Johan Embla- og BK-brukergrupper. Per Aase Andresen, Greta Medlemskveld. Slektsdrøs og søking i DA. Styret Nybegynnerkveld Styret Embla- og BK-brukergrupper. Per Aase Andresen, Greta Medlemskveld. Slektsdrøs og søking i DA. Styret Registreringsworkshop, Pasientprotokoller fra 1800-tallet. Styret BK- og Embla-brukergrupper. Per Aase Andresen, Greta Stand på Bergen Offentlige Bibliotek. Per Aase Andresen, Johan DIS-Hordaland Årsrapport

5 Medlemskveld. Foredrag; Ungdom på Bryggen. Forfatter Ove Røssholdt Medlemskveld. Slektsdrøs og søking i DA. Styret BK- og Embla-brukergrupper. Per Aase Andresen, Greta Stand på Bergen Offentlige Bibliotek. Per Aase Andresen, Johan Medlemskveld. Foredrag; Svenske Elsa Aares krigsfanger i Bergen Slektsdagen. Foredrag om slektshjelp og søking i Digitalarkivet. Bergen Offentlige Bibliotek og Det Hanseatiske Museum. Styret + medlemmer Nybegynnerkveld Styret Stand på Bergen Offentlige Bibliotek. Per Aase Andresen, Johan Ludvig Kvamme, Rolf BK- og Embla-brukergrupper. Per Aase Andresen, Greta Medlemskveld. Slektsdrøs og søking i DA. Styret Hanseater. Oppstartsmøte om registreringsprosjektet. Styret BK- og Embla-brukergrupper. Per Aase Andresen, Greta Stand på Bergen Offentlige Bibliotek. Per Aase Andresen, Johan Julemøte på Schøtstuene. Orientering om Styret kommende aktiviteter i DIS-Hordalands regi. MEDLEMSTUR Det ble planlagt medlemstur lørdag 14. juni 2014 til Voss med buss tur/retur fra Bergen Bystasjon, omvisning på Finnesloftet, i Vangskyrkja og på Mølstertunet, og med lunsj på Store Ringheim gård. Men grunnet for lav påmelding, ble turen avlyst. SLEKTSDAGEN Slektsforskerdagen, heretter kalt Slektsdagen, ble arrangert lørdag 25. oktober 2014, og på to steder i Bergen; Bergen Offentlige Bibliotek, Lokalhistorisk avdeling, og på Det Hanseatiske Museum. Det ble holdt foredrag på Bergen Offentlige Bibliotek av leder i DIS-Hordaland, Tore J. Mehl, om hvordan komme i gang med slektsforsking, og hvordan man kan komme i gang med å søke i det nye Digitalarkivet. DIS-Hordaland Årsrapport

6 Begge steder var hele styret, samt gamle og nye medlemmer, med på å yte slektshjelp og generell veiledning. Styret savner imidlertid bedre oppslutning av medlemmene som deltakere på arrangementene. INVESTERINGER DIS-Hordaland har i 2014 foretatt følgende investeringer: Nytt stort lerret, som er montert i taket på Kronstad. Kronstad hovedgård får, som kompensasjon, bruke lerretet. Det er innkjøpt T-skjorter med logo og ryggmotiv. KURSVIRKSOMHET Det er avholdt egne nybegynnerkvelder med ulike tema, blant annet opplæring i bruk av ulike slektsprogrammer og søking i det nye Digitalarkivet. Det er også avholdt Brother s Keeper og Embla-brukergruppe kurs. Jarle Hannisdal har vært lagets kontaktperson inn til Studieforbundet. ANDRE ARRANGEMENTER Hver første lørdag i måneden har det vært stands på Lokalhistorisk avdeling ved Bergen Offentlige Bibliotek. Nestleder Per Aase Andresen og kasserer Johan Ludvig Kvamme, samt medlem Rolf har vært til stede kl. 10:00 15:00 og bidratt med slektshjelp. Lørdagsarrangementene har vært godt besøkt, og vi har derigjennom også fått nye medlemmer. Landsmøte 2014 i DIS-Norge, Slekt og Data, ble avholdt april på Letohallen Hotell i Eidsvoll. Hele styret med unntak av Wenche Louise Nielsen, deltok på dette. Landsmøtedokumentene er tilgjengelige på DIS-Norge, Slekt og Datas hjemmesider. Leder deltok på DIS-Norge, Slekt og Data sin lederkonferanse november. Leder Tore J. Mehl presenterte DIS-Hordalands samarbeidsportal i Microsoft Office 365. FOREDRAG I ANDRE FORENINGER Det er holdt flere foredrag i andre foreninger i DIS-Hordalands regi i 2014, blant annet: Foredrag for pensjonister ved Sotra Videregåande Skule, ved Greta og Aage Nesbø. Seniorgruppe på Dankert Krohn, ved Jarle Hannisdal. Nybegynnerkurs for Kvam Sogelag, ved Tore J, Mehl. Nybegynnerkurs for BIR pensjonistgruppe, ved Tore J. Mehl. BIBLIOTEKET Det er kommet noe tilvekst til biblioteket i 2014 i form av donasjoner og kjøp. Vi takker med glede for gavene til biblioteket, og minner om at bøker i biblioteket kan fritt lånes av medlemmene. Ta kontakt med styret for utlån. Styret vil også minne om at der er utlånt bøker som ikke er registrert tilbakelevert. DIS-Hordaland Årsrapport

7 INNTEKTER DIS-Hordaland har for salg bøker i kommisjon til lagets medlemmer, blant annet Liv Marit Haakenstads bøker. Bøkene fremlegges for salg på medlemsmøtene. KILDEREGISTRERING Medlemmer av DIS-Hordaland har også i 2014 lagt ut og bidratt med avskrifter til Digitalarkivet, mange i forbindelse med 1814-prosjektet. Styret vil komme med en stor takk til alle som bruker vesentlige deler av sin fritid til dette arbeidet. GRAVMINNEREGISTRERING De fleste gravplasser i Hordaland er nå på plass i databasen vår, og det er først og fremst oppdateringer som er gjort i Noen nye gravplasser er lagt ut. Fotografering og lenking av Utne og Lindås nye er ferdig. Alle gravplassene i Lindås vil bli oppgradert i 2015, nå som vi har fått databasen fra Kirkevergen i Lindås. Voss lar fremdeles vente på seg, det samme gjelder deler av Os. Når det gjelder de store gravplassene i Bergen, er det Renathe-Johanne Wågenes som har organisert dette. Mye av tiden til gravminnekoordinator Sigvar Jan Næss har gått med til lenking av bilder som Renathe-Johanne Wågenes har lagt ut, fra en rekke gravplasser rundt om i hele landet. Dette tar mye tid da det svært ofte er bilder av gravminner som ikke er registrert før, og derfor må registreres på nytt. Gravminnekoordinatoren deltok på landsmøte for koordinatorer på Gardermoen i mai 2014, i regi av DIS-Norge Gravminner. Har lagets medlemmer mulighet, må de gjerne melde seg som fotograf. Husk å ta kontakt før fotograferingen begynner, slik at det unngås dobbeltarbeide. SPESIELLE AKTIVITETER Samarbeidsavtalen med Hanseatisk Museum i Bergen I 2016 arrangeres Hansadagene igjen i Bergen. Styret i DIS-Hordaland har vurdert at dette er en god anledning til å profilere DIS-Norge, Slekt og Data, og slektsforskning. DIS-Hordaland vil ha hovedfokus på nordmenn som i dag ætter fra Kontoret på Bryggen, og har etablert egen registreringsgruppe til dette arbeidet. I den forbindelse har DIS- Hordaland inngått en samarbeidsavtale med Hanseatisk Museum i Bergen. BRUKERGRUPPER Brother`s Keeper Gruppen møtes hver første onsdag i måneden. Samlet blir det 9 møter i 2014, fordelt på 5 møter om våren og 4 møter om høsten. Det er godt frammøte, men kan bli bedre. Embla Embla-gruppen møtes også hver første onsdag i måneden. Samlet blir det 9 møter fordelt på 5 møter om våren og 4 om høsten. Det er godt frammøte. DIS-Hordaland Årsrapport

8 LOKALGRUPPER DIS-Hordaland har for tiden ingen lokalgrupper. DIS-HORDALANDS HEDERSPRIS Prisen kan tildeles personer som over tid og uten egen fortjeneste, har gjort en ekstraordinær innsats til fordel for DIS-Hordaland og/eller regionen. Hedersprisen er ikke delt ut i GRASROTANDELEN DIS-Hordaland er registrert i Frivillighetsregisteret under Brønnøysundregistrene, og har da muligheten til å motta Grasrotmidler fra Norsk Tipping. I 2014 mottok DIS-Hordaland 3073,- kroner fra Norsk Tipping. Organisasjonsnummer er Bruk muligheten til å støtte laget. FACEBOOK DIS-Hordaland har fått etablert Facebook-sider. (https://nb-no.facebook.com/dis.hordaland). Stor takk til Kåre Beyer Kristiansen som tok initiativet til dette i 2013 og som vedlikeholder sidene. LAGRINGS- OG SAMHANDLINGSLØSNINGER I SKYEN DIS-Hordaland har de siste årene benyttet Dropbox for samhandling internt i styret. DIS-Hordaland er i skyen med Office 365 og egen samarbeidsportal. Microsoft har et program for frivillige organisasjoner, og våren 2014 ble DIS-Hordaland godkjent, og har fått donert Office 365 Enterprise E1, for våre medlemmer og andre som vil bidra til DIS sitt arbeid. Skyen skal blant annet brukes til lagets registreringsarbeider; både Pasientprotokollene, Hanseatene, og annet som måtte komme i årene framover, der er nesten ubegrenset lagringskapasitet. STYRETS KONKLUSJON FOR ÅRET 2014 Styret i DIS-Hordaland kan se tilbake på 2014 som et aktivt og godt arbeidsår, og utover året med økende engasjement fra medlemmene. Medlemstall / Medlemsmøter DIS-Hordaland har i 2014 hatt en oppgang i medlemsantallet fra Styret håper på fortsatt økning i Fremmøte av medlemmer på våre medlemsmøter i 2014, har vært stabilt veldig godt. Dugnadsarbeid Alt arbeid i regi av DIS-Hordaland gjennomføres som frivillig arbeid. DIS-Hordaland har mange dyktige medlemmer som er villige til å hjelpe til når laget skal gjennomføre ulike arrangementer. I tillegg utfører foreningens medlemmer et stort dugnadsarbeid på det tidkrevende og viktige arbeid med kilderegistrering og gravminneregistrering. DIS-Hordaland Årsrapport

9 Dette arbeidet vil medføre at alle som jobber med slektsgransking, etter hvert får digitaliserte og søkbare Web-sider, som gjør vår hobby lettere. Styret er glad for at aktivitetsnivå knyttet til de ulike arbeidsgrupper, er stabilt. Økonomi Lagets økonomi er god. Styret føler at det har handlefrihet til å iverksette nødvendige tiltak som måtte bestemmes. ARBEID I 2015 Styret ser fram til et nytt arbeidsår, det 24. i lagets historie, og håper at aktiviteten og interessen blant våre medlemmer, vil være på samme gode nivå i 2015 som i Arbeidet med Web-sidene for DIS-Hordaland intensiveres i Videre i 2015 vil laget bestrebe ytterligere aktiviteter i skyen under Office vi også være året det vil være stort fokus på hanseater og samarbeidsprosjektetet med Det Hanseatiske Museum, frem mot Hansadagene Slektsdagen 2015 vil være et større arrangement på Schøtstuene i Bergen i samarbeid med Det Hanseatiske Museum og sentrale aktører innenfor arkiv og historie, eksempelvis Statsarkivet i Bergen. Nøl ikke med å ta kontakt med styrets medlemmer. Vi setter pris på alle innspill, forslag, bidrag, og gode idéer! Bergen, Tore J. Mehl, Per Aase Andresen, Jarle Hannisdal, Johan Ludvig Kvamme, Greta, Wenche Louise Nielsen, Jane Karin Nessa. DIS-Hordaland Årsrapport

DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 20. FEB. 2013 Kl. 18:30 på Statsarkivet i Stavanger. ÅRSBERETNING DIS- Rogaland 2012

DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 20. FEB. 2013 Kl. 18:30 på Statsarkivet i Stavanger. ÅRSBERETNING DIS- Rogaland 2012 1 DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 20. FEB. 2013 Kl. 18:30 på Statsarkivet i Stavanger Program: 1. Årsmøte 2. Pause/bevertning 3. Foredrag v/birger Lindanger Om Rogaland Historielag Forslag til

Detaljer

ÅRSBERETNING. for DIS-Nord-Trøndelag, år 2013.

ÅRSBERETNING. for DIS-Nord-Trøndelag, år 2013. ÅRSBERETNING for DIS-Nord-Trøndelag, år 2013. STYRET. Styret har i 2013 hatt følgende sammensetning: Leder: Per Herstad, Levanger Nestleder: Per Fossum, Namsos Kasserer: Synnøve Hoseth, Steinkjer Sekretær:

Detaljer

Årsmøtet 2013. Årsberetning for 2012. DIS-Østfold

Årsmøtet 2013. Årsberetning for 2012. DIS-Østfold Årsmøtet 2013 Årsberetning for 2012 DIS-Østfold DIS-Østfold 31. januar 2013 Årsberetning for 2012 DIS- Østfold er et regionslag av DIS-Norge, og ble stiftet 21.11.1998. Foreningens formål er: Å skape et

Detaljer

Årsmøtet 2010. Årsberetning for 2009. DIS-Østfold

Årsmøtet 2010. Årsberetning for 2009. DIS-Østfold Årsmøtet 2010 Årsberetning for 2009 DIS-Østfold DIS-Østfold 10. februar 2010 Årsberetning for 2009 DIS- Østfold er et regionslag av DIS-Norge, og ble stiftet 21.11.1998. Foreningens formål er: Å skape

Detaljer

DIS - Hordaland INNHOLD. Fra slektsgranskardagen på Laksevåg senter i Bergen

DIS - Hordaland INNHOLD. Fra slektsgranskardagen på Laksevåg senter i Bergen DIS - Hordaland Årgang 7 Nr. 4 Desember 2003 Opplag: 750 ISSN:1501-4428 INNHOLD Redaktøren sin spalte 2 Kvinnherad 2 Leder har ordet 3 Faddere i DIS-Hordaland 3 Nedleggelse av Byantikvarens kontor 3 På

Detaljer

DIS - Hordaland INNHOLD. Det nye styret i DIS-Hordaland

DIS - Hordaland INNHOLD. Det nye styret i DIS-Hordaland DIS - Hordaland Årgang 8 Nr. 1 Mars 2004 Opplag: Nettutgave ISSN:1501-4428 INNHOLD Redaktøren sin spalte 2 Kvinnherad 2 Leder har ordet 3 Avtroppende leder 3 Faddere i DIS-Hordaland 3 Generalforsamling

Detaljer

Styret i Enebakk Historielag har i 2014 bestått av:

Styret i Enebakk Historielag har i 2014 bestått av: Årsmelding 2014 Styret i Enebakk Historielag har i 2014 bestått av: Marit Busendal (leder) Kjell Hovde (nestleder) Niels J. Knagenhjelm (styremedlem) Kasserer Nils Butenschøn (styremedlem) Heidi Wattum

Detaljer

Lederen har ordet: DIS-Østfolds vedtekter sier at årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars måned.

Lederen har ordet: DIS-Østfolds vedtekter sier at årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars måned. Østfolddis Digitalt medlemsblad nr. 2 - mars 2010 INNHOLD: Windows-Hjørnet side 2 Årsmøtets dagsorden side 4 Årsberetning side 5 Regnskap side 8 Hvor ble det av mor? side 10 Å bruke svenske SVAR side 13

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2006. Styret i Støren museum og historielag har i 2005 bestått av:

ÅRSMELDING FOR 2006. Styret i Støren museum og historielag har i 2005 bestått av: STØREN MUSEUM OG HISTORIELAG ÅRSMELDING FOR 2006 Styret i Støren museum og historielag har i 2005 bestått av: Hans Erik Gynnild, leder Sverre tangstad, nestleder Jens Ivar Gynnild, kasserer Odd Steinar

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Avd. Telemark Årsmøtet avholdes på Telemark Bilruter, Strømdaljordet 1, Skien, tirsdag 11. mars kl. 19:00. OBS! Parkering av biler skal

Detaljer

DISputten. Utgave 2-2014, årgang 21 Medlemsblad for DIS Oslo og Akershus ISSN 0808-9647

DISputten. Utgave 2-2014, årgang 21 Medlemsblad for DIS Oslo og Akershus ISSN 0808-9647 DISputten Utgave 2-2014, årgang 21 Medlemsblad for DIS Oslo og Akershus ISSN 0808-9647 DNA-testing i jakten på anene Slekt i Maridalen Utflukt til Eidsvoll Leder «Så mye hadde jeg, så mye ga jeg bort»

Detaljer

OP-POSTEN NR. 1-2011. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland. Samhold Erfaring - Styrke

OP-POSTEN NR. 1-2011. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland. Samhold Erfaring - Styrke OP-POSTEN NR. 1-2011 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland Samhold Erfaring - Styrke 2 Styret og andre tillitsvalgte i 2011 Styret: Leder: Paul H. Smines Nestleder:

Detaljer

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ADHD HORDALAND Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ÅRSMELDING 2011 Foto: A. Lien INNHOLD side 1. INNHOLD 1 2. INNLEDNING 2 2.1 FYLKESLAGETS 25-ÅRS JUBILEUM 2 3. VEDTEKTER 3 3.1 13 FYLKESLAG

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland Årsmelding for Norsk medisinstudentforening Utland Norsk medisinstudentforening Utland Forord til Årsmeldingen Årsmeldingen er en oppsummering av Nmf Utlands arbeid gjennom den foregående styreperioden.

Detaljer

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 HLF BERGEN Hørselshemmedes Landsforbund 1. mars 2010 HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 vedtatt på Årsmøte 16.02.10 Årsmøte ble annonsert i Bergen Tidende den 16/1 samt på NRK Tekst-tv side 774 og på bladet

Detaljer

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Dagsorden: 1. Åpning. 2. Styrets beretning. 3. Regnskap 2014. 4. Budsjett for kommende driftsår 5. Lån, SpareBank 1 Telemark 6. Fastsettelse av medlemskontingent

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Velkommen til HLF Bergen sitt ÅRSMØTE på Scandic Ørnen hotell 10.02.15, kl. 18.00.

Velkommen til HLF Bergen sitt ÅRSMØTE på Scandic Ørnen hotell 10.02.15, kl. 18.00. Velkommen til HLF Bergen sitt ÅRSMØTE på Scandic Ørnen hotell 10.02.15, kl. 18.00. Vårt nye kontor og møtelokaler finner vi i Aasegården i FI-senteret i 3. etasje. Her har vi, HLF Hordaland og mange andre

Detaljer

HLF-Nytt. Informasjonsblad for Bergen Hørselslag. Leder har ordet Så er året 2008 til endes.

HLF-Nytt. Informasjonsblad for Bergen Hørselslag. Leder har ordet Så er året 2008 til endes. - Din hørsel - vår sak HLF-Nytt Vår 2009 Informasjonsblad for Bergen Hørselslag Leder har ordet Så er året 2008 til endes. Året 2008 har vært et spesielt år med blant annet vår 75 års feiring og med utgivelsen

Detaljer

Ringeriksdagen 2013- EVALUERINGS- RAPPORT

Ringeriksdagen 2013- EVALUERINGS- RAPPORT Ringeriksdagen 2013- EVALUERINGS- RAPPORT Ringeriksdagen 2013- evaluering - side 2 - byens storstue - er arena for Ringeriksdagen Ringeriksdagen en profileringsarena for lag, foreninger, organisasjoner

Detaljer

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune - 1 - Utfordringer og hovedmålsettinger for 2005. Kommunestyret og formannskapet har bestemt at Søndre Torsken Bygdesentral skal

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2012

ÅRSBERETNING FOR 2012 ÅRSBERETNING FOR 2012 Styrets sammensetting Etter valget i 2011 har styret hatt følgende sammensetning: Navn Funksjon På valg Bjørn Jakobsen Leder 2013 Arild Kjærås Sekretær - valgt for 2 år i 2012 2014

Detaljer

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Hei, alle sammen Vi har valgt å sende dere en nyhetsoppdatering for å informere om det som rører seg i foreninga akkurat nå. Medlemsbladet vårt kommer

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November

EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November 1 Innkallelse til Generalforsamling Styret i ELSA Tromsø 2014/2015 har den glede å innkalle til Generalforsamling, i samsvar med vedtektenes 7, 1.ledd.

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer