ÅRSBERETNING. for DIS-Nord-Trøndelag, år 2013.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING. for DIS-Nord-Trøndelag, år 2013."

Transkript

1 ÅRSBERETNING for DIS-Nord-Trøndelag, år STYRET. Styret har i 2013 hatt følgende sammensetning: Leder: Per Herstad, Levanger Nestleder: Per Fossum, Namsos Kasserer: Synnøve Hoseth, Steinkjer Sekretær: Rolf-Einar Pedersen, Stjørdal Roar Dalen, Steinkjer Olav Karlsen, Snåsa Knut Krogstad, Stjørdal Jan Samuelsen, Namsos Web-ansvarlig: Dis-treff-fadder: Ansvarlig for kirkebokregistrering: Ansvarlig for gravminneregistrering: Revisorer: Valgkomitè, leder: Valgkomitè, medlem: Valgkomitè, medlem: Roar Dalen, Steinkjer Per Fossum, Namsos Per Herstad, Levanger Jon Wengstad, Stjørdal Bjarne Berre, Levanger Alf Gunnar Jenssen, Levanger Karin Welde Vanebo, Namsos Lars Tønne, Steinkjer Birgit Reistad, Levanger STYRETS AKTIVITET. Styret har vært samlet til tre styremøter. Konstituering av styret ble gjort i forbindelse med årsmøtet. Alle i styret (leder + 7 medlemmer ) blir innkalt til møtene. Ingen er registrert som varamedlem. Ikke alle har møtt hver gang, men styret har vært beslutningsdyktig. Ulike saker er behandlet. Den lokale aktiviteten rundt om i fylket følges opp med månedlige møter i Namsos, Steinkjer, Levanger og Stjørdal. Tema og innhold på møtene organiseres av de lokale gruppene. Slektsforskerdagen er arrangert på Namsos, Steinkjer og Levanger. Årsmøtet 2013 ble avholdt på Levanger bibliotek, Levanger. Gravminneregistreringen fortsetter. Det er nå registrert poster i Nord-Trøndelag, og stadig nye kirkegårder kommer ut med fotografier av gravsteinene. Jon Wengstad, Stjørdal er vår gravminnekoordinator og har egen melding nedenfor. Kirkebokregistreringen fortsetter, noe arbeid er til korrekturlesing og venter på utlegging. Enkeltpersoner er i gang med registrering. Registreringskoordinator, Per Herstad, tar imot henvendelser fra interesserte. Styret jobber med å få i gang en Trønderbase i samarbeid med DIS-Sør-Trøndelag.

2 DIS-Norge hadde i 2013 Tillitsmannskonferanse på Gardermoen 20. og 21. april. Som representanter fra DIS-NT deltok Per Herstad, Rolf-Einar Pedersen og Olav Karlsen. Av innholdet kan nevnes: Innblikk i søkemotor til Nasjonalbibliotekets boksamling, Forelesninger om Studieforbundet og om kommunikasjon, Nytt om DNA i slektsforskning og nyheter hos Digitalarkivet, Parallellsesjoner om kirkebokregistreringer og om Focusnet. Leder, Per Herstad, har også i 2013 deltatt på lederseminar som DIS-Norge avviklet på Gardermoen den 2. og 3. november. Her fikk vi med oss nytt medlemstilbud fra Telenor, Medlemsstatistikk, Motivering og medlemspleie, samt nytt om DIS-aktivitetene ellers omkring i landet. MEDLEMMER. For 2013 er det registrert 277 aktive medlemmer i DIS-Nord-Trøndelag i medlemsregisteret til DIS-Norge. Dette er 32 medlemmer mer enn i I DIS-Norge er medlemstallet passert like før årsskiftet. MEDLEMSMØTER. Aktiviteten i DIS-Nord-Trøndelag er i 2013 knytta til arbeidet i de lokale gruppene i Namsos, Steinkjer, Levanger og Stjørdal. Tema og innhold er noe ulikt, alt etter hva de lokale gruppene vil jobbe med. Det er avholdt noe over 30 lokale medlemsmøter. Lokalgruppenes faddere til å finne etterslekta til eidsvollsmenn som kom fra Nord-Trøndelag har nå lagt ut resultatet i felles database på internett. Se på siden Slektsforskerdagen ble i år markert på bibliotekene i Namsos, Steinkjer og Levanger. Tema for SFD var i år Urbefolkning og Minoriteter. Litt annonse viser stor interesse for slektsforskning, og meldingene viser at oppmøtet er noenlunde det samme som tidligere år. Lokallagsrapporter: NAMSOS: Det har vært avholdt 7 møter avholdt slektsforskerdag og holdt et innføringskurs i Flatanger. Det har vært mellom 4 og 10 medlemmer på møtene. Per Fossum. STEINKJER: Kort melding om året 2013 fra DIS- Steinkjer. Som tidligere år har Steinkjeravdelinga av DIS NT hatt sine fast medlemsmøter på første torsdag i måneden, med opphold i sommermånedene. Årets møter har hatt temaer og arbeidet med Eidsvollsmennene, gravminner og generelt om kilder og søking i kilder som kirkebøker, skiftebøker, bruk av Ancestry osv. Ved årets slektsforskerdag fikk vi ikke holdt foredrag om minoritetsgrupper slik planen var. Det ble likevel en fin dag på Steinkjer Bibliotek der vi gjennomgikk litt om slektsforskning. I tillegg fikk besøkende hjelp i sin leting etter slekt. Olav Karlsen

3 LEVANGER: Levangergruppa har sine månedlige møter på Levanger Bibliotek, første eller andre mandag i måneden. Vi har åpne møter med tema fra det vi finner om slektsforskning på nett og løser eventuelle slektsnøtter som kommer inn. Vi har også en runde med gjennomgang av ulike slektsprogram som de enkelte har erfaring med. Tar opp tema etter ønsker. I oktober er vi med på å arrangere og markere DIS-Norges Slektsforskerdag. Oppmøtet varierer fra 6-7 til og det er alltid plass for nye slektsforskere. Per Herstad STJØRDAL: Stjørdalsgruppa har møter på Stjørdal Bibliotek første onsdag i hver måned. Har hatt kvelder med tema fokusert på å finne utvandrere til Amerika. Ellers åpen for andre tema. Både gamle og nye slektsforskere kan møte opp og delta. - for Rolf-Einar Pedersen DIS-NORGE. I 2013 avholdte DIS-Norge Tillitsmannskonferanse på Gardermoen 20. og 21. april. Per Herstad, Rolf-Einar Pedersen og Olav Karlsen var representanter fra DIS-NT. DIS-Norge har i 2013 hatt sitt årlige lederseminar på Gardermoen. Her samles lederne fra alle distriktslagene og utveksler erfaringer og status. Noe av innholdet er nevnt ovenfor. DIS-Norges engasjement i å kartlegge etterslekten til alle eidsvollsmennene før jubileet i 2014 fortsetter. Nå er alle data lagt inn i en samla slektsfil på nettet, og oppdateringer utføres etter hvert av de som er faddere. Kirkebokregistreringen i DIS-Norge fortsetter, og det utarbeides ny avtale med Riksarkivet for presisering av kvalitetskravene. Gravminneregistreringen i regi av DIS-Norge har nå passert registreringer med snart foto i databasen. Nord-Trøndelag blir også her gradvis mer og mer dekkende. Det er registrert over søk i databasen. ØKONOMI. Økonomien i foreningen er fortsatt god. Drifta i 2013 er preget av utlegg til drift og administrasjon av lokale møter. I tillegg er det reiseutgifter til styremøter, tillitsmannskonferanse og lederseminar, men med reiseutjevning fra DIS-Norge. Vi følger opp våre to abonnement på Ancestry. Utgifter til annonsering av Slektsforskerdagen dekkes av DIS-NT. Vi er også i 2013 registrert i Brønnøysundregisteret og mottar midler fra Grasrotandelen til Norsk Tipping. Dette utgjør fortsatt ca 3000 kr, men det er her fortsatt et potensiale til større inntekter hvis flere tippende og lottospillende medlemmer melder seg på. I tillegg er vi tilført ca kr i momskompensasjon. DIS-Nord-Trøndelag har i 2013 fått tilført kr ,50 i lokallagskontingent fra DIS-Norge. Regnskapet er for 2013 gjort opp med et driftsoverskudd på kr ,05. Beholdningen ved utgangen av året 2013 er på kr ,64. Regnskapet er blitt revidert og godkjent av valgte revisorer.

4 DIS-TREFF. Vår DIS-TREFF-fadder melder at det er ingen aktivitet omkring det å levere innlegg til DIStreff. Her er det mulig for våre medlemmer å delta med sine registreringer i DIS-Norges slektsforskerbase og kanskje få treff fra andre forskere. Årsmelding fra DIS Treff, Nord Trøndelag. Ingen aktivitet. Per Fossum HJEMMESIDE WEB. Vår Web-ansvarlig har i 2013 vært Roar Dalen, og han har holdt våre hjemmesider oppdatert. Egen årsrapport følger her: Webmasters årsrapport DIS Nord-Trøndelags nettside ble i 2013 et noe mer aktivt nettsted enn tidligere. Alle nye søkbare avskrifter fra N-T på Digitalarkivet ble informert om. Det var ellers oppslag om Eidsvollsmenn, tur til Savalen, seminaret Fjordkultur på Inderøy, Norsk/Svensk grensetreff i Trondheim, Slektsforskerdagen, billedbaser i N-T, Legacy, stenging av Databaseveljaren osv. Det ligger stadig mer nyttig under Diverse i menyen. Du vil for eksempel finne ett par fullgode gratisalternativer til MS Office-pakke, mulighet til å sjekke og oppdatere Java på PC n, billedbehandlingsprogram, etc. Lenkesamlingen under Lenker i menyen er i stadig utvikling. Det prøves å rette den mest mulig inn mot lokale nettsteder som kan være direkte nyttige eller kjekke å ha kjennskap til. Du kan for eks. finne nettadressen til alle lokalhistorielagene i N-T med egen hjemmeside her. - webmaster vil, nok en gang, oppfordre DIS Nord-Trøndelags medlemmer om å bidra med innhold til hjemmesiden. Send e-post til - webmaster med slektsrelatert stoff dere mener kan være av interesse for andre slektsgranskere i Nordfylket, så vil det bli lagt ut. - webmaster, Roar Dalen - GRAVMINNEREGISTRERING. Medlemmene oppfordres til organisert fotoinnsats i samarbeid med vår koordinator, Jon Wengstad. Her er hans årsrapport: Gravminne oppdatering for NT pr Værnes kirkegård, Stjørdal, er nettopp ferdig og sendt inn for offentliggjøring, det er godt over 5000 bilder i denne basen. Det er enda 14 gravplasser hvor det ikke er foretatt registrering, eller nesten ikke noen registrering. De gravstedene som det ikke er igangsatt noe på er: Elda, Namdalseid. Gløshaug, Grong. Mosvik. Namdalseid. Nord-Statland. Nordli, Tunnsjø og Sørli. Rostad, Inderøy. Salen, Fosnes. Trostad, Nærøy. Vestvik, Mosvik. Stordalen og Gudå, Meråker. Av disse blir noen i rimelig nærhet fra Steinkjer fotografert ut over våren, hvem er ikke helt avklart enda. Det er til sammen 105 gravplasser og minnesteder i NT, de fleste av disse er avfotografert tidligere. Noen av disse er det så lang tid siden at det snart er behov for etterfotografering. Hvis det er noen som føler at de kan gjøre dette, så ta kontakt med gravkoordinator NT e-post Takker for den store aktiviteten som gjøres på dugnad av DIS sine medlemmer.

5 STYRET fra 2013 takker med dette for seg, og håper at vårt arbeid med data i slektsforskningen kan videreføres inn i det nye året Nord-Trøndelag Per Fossum, sign. nestleder Synnøve Hoseth, sign. kasserer Per Herstad, sign. leder Roar Dalen, sign. Rolf-Einar Pedersen, sign. sekretær Knut Krogstad, sign. Olav Karlsen, sign. Jan Samuelsen, sign.

Årsmøtet 2013. Årsberetning for 2012. DIS-Østfold

Årsmøtet 2013. Årsberetning for 2012. DIS-Østfold Årsmøtet 2013 Årsberetning for 2012 DIS-Østfold DIS-Østfold 31. januar 2013 Årsberetning for 2012 DIS- Østfold er et regionslag av DIS-Norge, og ble stiftet 21.11.1998. Foreningens formål er: Å skape et

Detaljer

DIS-Nytt. DIS-Hedmark Digitalt medlemsblad nr 1 Juni 2014 VELKOMMEN TIL VÅRT NYE MEDLEMSBLAD

DIS-Nytt. DIS-Hedmark Digitalt medlemsblad nr 1 Juni 2014 VELKOMMEN TIL VÅRT NYE MEDLEMSBLAD DIS-Nytt DIS-Hedmark Digitalt medlemsblad nr 1 Juni 2014 Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7-8 Side 9-10 Side 11 Side 12 Side 13 Innhold DIS-Sangen Medlemsmøter Leder n har ordet «Veien går

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

OP-POSTEN NR. 1-2011. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland. Samhold Erfaring - Styrke

OP-POSTEN NR. 1-2011. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland. Samhold Erfaring - Styrke OP-POSTEN NR. 1-2011 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland Samhold Erfaring - Styrke 2 Styret og andre tillitsvalgte i 2011 Styret: Leder: Paul H. Smines Nestleder:

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Undertegnede ble på årsmøte gjenvalgt som leder i NIFO og er i lag med resten av styret klare for nye utfordringer i året som kommer.

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. 1. Orientering

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt.

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt. Referat fra generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb i 2014 30/3-2014, Clarion hotel Tollboden, Drammen 1. Åpning Generalforsamlingen ble åpnet av nestleder i Norsk rottweilerklubbs interimsstyre, Kjersti

Detaljer

JULEBREV FRA TENK. Hva har skjedd i det siste? BEDRIFTS- OG SOSIALKVELD MED KRIPOS (21. OKT)

JULEBREV FRA TENK. Hva har skjedd i det siste? BEDRIFTS- OG SOSIALKVELD MED KRIPOS (21. OKT) JULEBREV FRA TENK Hva har skjedd i det siste? I dette siste nyhetsbrevet for 2009 fra oss i TENK kan du lese om hva vi har tenkt på og drevet med i oktober, november og desember. God lesning! BEDRIFTS-

Detaljer

Slipp eldrebølgen inn!

Slipp eldrebølgen inn! STATSARKIVET I TRONDHEIM Slipp eldrebølgen inn! Rapport fra et medvirkningsprosjekt Maria Press [6.3.2013] Prosjektet har hatt støtte fra Kulturrådet og Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik (NCK).

Detaljer

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30.

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. PROTOKOLL Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. Sak 1. Velge ordstyrer og referent til å underskrive protokoll: Som ordstyrer

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

HOLDER PÅ HJERNENE. I løpet av ti år har Intro Trainee klart å holde 27 godt utdannede hoder og deres 33 barn i fylket.

HOLDER PÅ HJERNENE. I løpet av ti år har Intro Trainee klart å holde 27 godt utdannede hoder og deres 33 barn i fylket. PLUSS BOLYST HOLDER PÅ HJERNENE Kloke hoder ble i fylket: Både Preben Godø og Dina von Heimburg valgte å bosette seg i Nord-Trøndelag etter to år som trainee hos Intro Trainee. Nå har de og barna Edle

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Henrik Ibsens vei, 2061 Gardermoen 13.-15. mars 2015 LS ønsker dere hjertelig velkommen til Gardermoen! Hotellet ligger i gangavstand

Detaljer

FJELL NYTT. God Påske. God påske! Sjekk skiføret på skisporet.no BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN. Årgang 32. Påsken 2014. Nr.

FJELL NYTT. God Påske. God påske! Sjekk skiføret på skisporet.no BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN. Årgang 32. Påsken 2014. Nr. FJELL NYTT BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 32 Løssalg kr 50,- Nr. 1 Påsken 2014 Opplag 460 God Påske 1 God påske! Sjekk skiføret på skisporet.no 2 Fjell Nytt dette nummer Side

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 05.09.14/162.62 SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 69/14 Referat sentralstyremøte 29.-31.08.2014 Tilstede: Anders Garbom Backe, Joakim Damsgaard,

Detaljer

Agenda: Møre Holder på som vanlig

Agenda: Møre Holder på som vanlig Hovedstyremøte, Vormsund fredag 25 27 april Tilstedeværende: Roar Moslet(Nord), Eirik Lunde(Rog), Birger Thorsen(Midt), Gunnar Eggen(økonomiansvarlig), Jarle Flaktveit(Hord), Odd Arne Langeland(Møre),

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA NFF AVDELING NORDLAND Julenummer - og temanummer fra Lofoten NFF avd Nordland besøker Lofoten Ny modell for finansiering av

Detaljer

Forbundet KYSTEN Per Hillesund

Forbundet KYSTEN Per Hillesund Forbundet KYSTEN Per Hillesund FORBUNDET KYSTENS KYSTLAGSUNDERSØKELSE FOR 2008 Kystlagsundersøkelse for 2008 Oppsummering av kystlagsundersøkelsen for 2008 Forbundet KYSTEN er en organisasjon i vekst.

Detaljer

Samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner INNLEDNING. Hva er en kommunal arkivinstitusjon?

Samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner INNLEDNING. Hva er en kommunal arkivinstitusjon? INNLEDNING Tittelen på mitt foredrag er samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner med undertittelen hva hvordan hvorfor? Opprinnelig tenkte jeg at det kan umulig være så mye å si om dette temaet, men

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 15.03.12/163.36 SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12 Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12

Detaljer