Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold"

Transkript

1 DIS-Vestfold Nr årgang. Januar. Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold Torsdag 19. februar 2003, kl Stokke Bygdetun

2 Hei igjen alle sammen, Så er vi endelig kommet i gang med et nytt år og årsmøtet står for tur. Men før det rekker vi å forsøke noe nytt. Vi har nemlig satt av en ekstra møtedag i februar, mars og april. Disse dagene har vi kalt arbeidsmøter. Det betyr i korthet at vi ikke har tenkt å ha noe program, men setter av kvelden til å prate sammen og kanskje hjelpe hverandre med spørsmål vi ikke rekker å komme gjennom på de vanlige møtedagene. Spennende skal det også bli med den nye lokale gruppen som vil ha faste møter i Sandefjord. Den første mandagen i måneden vil man kunne møtes til en hyggelig prat, og selvsagt er ikke bare medlemmene som bor nær Sandefjord velkomne, men alle som har lyst og tid. Kanskje kan vi få til noe tilsvarende flere steder i fylket også? Dersom vi fortsetter arbeidet like bra som vi gjorde i 2003 er i hvert fall jeg helt sikker på at dette skal bli et innholdsrikt og hyggelig år for oss alle. Det er slett ikke lite vi faktisk har fått utrettet i løpet av Vi har kommet skikkelig i gang med kilderegistreringsarbeidet, og det første ferdigstilte arbeidet har blitt lagt ut på Digitalarkivet. En del av registreringen er også lagt ut på vår egen web-server hvor man kan søke på samme måte som på Digitalarkivet. Etter som tiden har gått har flere blitt med på dette dugnadsarbeidet, men vi håper å få med enda flere, ikke minst til å bidra med korrekturlesingen før vi kan sende inn det registrerte materialet. Slektsforskerdagen, et landsomfattende arrangement for DIS, er en felles satsing på markedsføring av vår felles interesse og hvem DIS er. I år satset vi friskt og hadde et opplegg i tre av Vestfold-byene, nemlig Larvik, Sandefjord og Horten. Og vi må vel konkludere med at det var svært vellykket, og til tider var antall besøkene så stort at vi bare så vidt fikk tatt oss av dem på en skikkelig måte. John Ludvigsen Leder 2 DIZ nr

3 Årsmøte Torsdag 19. februar. Stokke Bygddetun Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Styrets beretning Regnskap 2003 og budsjett Revisors beretning 6. Valg av leder og styremedlemmer 7. Valg av revisor 8. Innkomne saker: Godtgjørelse til styret IZ nr

4 DIS-Vestfold - Styrets beretning 2003 Styrets sammensetning i perioden Leder: John Ludvigsen Nestleder: Rolf Dahl Kasserer: Henning Halvorsen Sekretær: Angen Hofseth Svinterud Styremedlem: Willy Fredriksen Varamedlemmer: Ragnhild Prøytz Brita Heggelund Revisor: Kari Sundsåsen Styrets arbeid Størstedelen av styrets arbeid har vært planlegging og gjennomføring av medlemsmøter og andre arrangementer. Når vi ser på den store deltagelsen, ser det ut til at temaene har vært etter medlemmenes ønsker. Fra mai har Stokke bygdetun blitt fast sted for medlemsmøtene som holdes månedlig i vinterhalvåret. I tillegg er startet såkalte treffmøter uten fast program samme sted. Det har også vært drevet en profilering av DIS i andre miljøer, blant annet i Vestfold slektshistorielag, i Hedrum historielag og i Tjøme historielag. Etter markeringen av slektsforskerdagen i Horten bibliotek i oktober, har foreningens utstilling blitt stående permanent i biblioteket. Styret har gjennomført en spørreundersøkelse blant medlemmene for blant annet å kartlegge ønsker og behov. Dette stoffet er ikke ferdig bearbeidet. DIS-Treff-fadder for Vestfold har vært Henning Halvorsen. 4 DIZ nr

5 Medlemmer DIS-Vestfold hadde 400 medlemmer pr 1. januar 2004, mot 368 ved forrige årsskifte.deltagerantall på medlemsmøtene lå på 35 i snitt. Møtevirksomhet/arrangementer Det har vært avholdt 9 styremøter i perioden. (20.mar., 28.apr., 21.mai, 10.jun., 4.sep., 9.okt., 13.nov., 8. des., 26. jan.) Ordinære medlemsmøter med temaer: -25. mars. Omvisning Marinemuseet, Horten april. Utviklingen av Tønsberg havn. Fellesmøte med Vestfold slektshistorielag mai. Norgesglasset/MapOnWeb og Amtskart v/ Henning Halvorsen, DISadm og Online-Forumet v/ John Ludvigsen, Innsnevring ved datasøk v/ Willy Fredriksen august. Besøk på Hedrum bygdetun september Kjekt å ha. Nyttige småprogrammer v/ flere oktober. Distreff fra A til Å v/ Willy Fredriksen, John Ludvigsen og Henning Halvorsen november. Stokke Historielags samling av bilder fra Stokke v/ Arne T. Jacobsen. -2. desember. Julemøte. Gravregistrering og offentlig tilgang v/ kirkegårdskonsulent Helge Klingberg januar. Bilder i slektsbok v/ Jan Willi Talgø. I tillegg er det arrangert: "Slektsforskerdagen" 25. oktober med stands på bibliotekene i Larvik, Sandefjord og Horten. Grunnkurs i TMG. Kurset ble holdt i november med en varighet på 12 timer og med 6 deltagere. Kursleder: Willy Fredriksen. IZ nr

6 DIS-Vestfolds Internett-sider: vf.disnorge.no Ansvarlig for internettsidene har vært John Ludvigsen med støtte av Henning Halvorsen og Jan Willi Talgø. Sidene har jevnt over hatt treff i måneden, men med en ny rekord i desember på hele treff, ikke minst skyldes dette treff på Forume vårt. På dette Forumet - hvor folk selv kan legge inn spørsmål og svar - er det i første rekke forumet for etterlysninger som blir brukt og lest av svært mange. Medlemsbladet DIZ Det ble gitt ut 4 nummer i Det siste nummeret ble sendt medlemmene rett over nyttår. Opplaget har økt i takt med medlemsøkningen til 405. Bladet sendes medlemmene som trykt utgave og finnes digitalt på hjemmesiden. Redaktør har vært Rolf Dahl. Brukergrupper DIS-Vestfold har fire brukergrupper: Brother's Keeper (BK), leder Frank Nordberg BK har hatt sine møter hverførste onsdag i måneden på Stokke Bibliotek sammen med medlemmer av Vestfold Slektshistorielag og Stokke Historielags slektsgruppe. I året som har gått har det vært holdt 10 møter med 7-10 personer hver gang. DISGEN, leder Thor K. Berglund. Gruppa har ikke vært virksom i TMG, leder Kåre A. Lie frem til senhøstes da Willy Fredriksen overtok. Scanning og bildebehandling, leder Jan Willi Talgø. Gruppa har hatt 5 møter i 2003, med 5-6 deltakere i gjennomsnitt. Møtene har vært holdt privat, stort sett hjemme hos gruppeleder. 6 DIZ nr

7 Webdesign, leder John Ludvigsen. Gruppa har ikke vært virksom i Brukergruppene får noe støtte til virksomheten. Medlemsaktiviteter Medlemmene har vært virksomme på forskjellig vis, bl.a. ved gjennomføringen av medlemsmøtene på Stokke Bygdetun. Kilderegistrering Antall kilderegistratorer kan anslås til rundt 15 ved årets utgang. Av disse arbeidet åtte personer med kirkebøker, resten med gravregistrering, med andre kilder, eller bestiller materiell selv. Mer nytt materiell er bestilt i løpet av året til nye registratorer. I 2003 ble det første ferdig registrerte arbeidet i regi av DIS-Vestfold levert til Digitalarkivet. "Ragnhilds slektskafe": Åpent hus hos Ragnhild Prøytz i Horten hver siste onsdag i måneden. "Sandefjordgruppen." Nystartet treffsted på Ranvik ungdomsskole, Sandefjord, hver første mandag i måneden. "Ancestry.com. ": Dis-Vestfold har abonnement på online-søk i folketellinger i USA.: 1880-, og 1930-utgavene. Willy Fredriksen har vært "fadder" og foretatt søk for medlemmene. IZ nr

8 REGNSKAP Budsj Budsj Kasse 156,50 70,00 Postgiro 9 818, ,17 Bank Dis Norge , ,44 Avsettning teknisk utstyr , ,00 Fordringer 6 700, ,00 Gjeld -700, ,00 Inntekter Kontingent , , , ,00 Kontigent utestående 6 700, ,00 Møteinntekter 1 144, ,00 500,00 Tilskudd slektsforskerdagen 5 000, ,00 Salg av hefter 210,00 Renter 1 163, , , ,00 Sum inntekter , , , ,00 Utgifter Porto / gebyrer 3 168, , , ,00 Husleie 5 000, , , ,00 Møteutgifter 4 910, , , ,00 Trykksaker 1 092, , , ,00 Teknisk utstyr 2 785, , , ,00 Telefonutgifter 2 000, , , ,00 Diverse utgifter 250,00 648, , ,00 Tilskudd brukergrupper 1 101, , , ,00 Prosjektarbeid - 859, , ,00 Slektsforskerdagen , ,00 Sum utgifter , , , ,00 8 DIZ nr

9 Overskudd/Underskudd , ,83 Egenkapital Overskudd/Underskudd Egenkapital pr , , , , , ,24 Revidert og funnet i orden Hvasser Henning Halvorsen kasserer Kari Sundsåsen revisor Valgkomiteens innstilling til valg av nytt styre 2004: Styreleder: John Ludvigsen Syremedlemmer: Rolf Dahl Angen Hofseth Svinterud Henning Halvorsen Willy Fredriksen Varamedlemmer: Brita Heggelund Ragnhild Prøytz Revisor: Tove Bexrud 1 år (gjenvalg) 2 år (gjenvalg) 2 år (gjenvalg) (ikke på valg) (ikke på valg) 1 år (gjenvalg) 1 år (gjenvalg) 1 år (ny) For valgkomiteen 2003 Jan Willi Talgø IZ nr

10 REVISJON AV REGNSKAP FOR DIS VESTFOLD I 2002 hadde vi avsetning til teknisk utstyr ,70 kr. På tross av fjorårets innkjøp av brukt dataprojektor, vedtok vi fortsatt øremerking av denne konto med tanke på fremtidig utskifting av utstyret. Vi har rundt av summen, så det i dag står kr til teknisk utstyr. Denne summen pluss "Bank Dis Norge" på ,44 kr blir den reelle sum vi har på konto. Kapitalplassering for Dis Vestfold innestående på bank hos Dis Norge er pr ,14 kr. Under fordringer, d.v.s.kortsiktig gjeld, er ført 3300 kr som er et forskudd på medlemskontingent for Summen kommer igjen under inntekter. Under gjeld er ført div. krav, til sammen 2300 kr fra 2003 som ikke kom før årsskiftet. Slektsforskerdagen dukker opp som ny post på 2004-budsjettet. Kasserer og revisor velger å samle utgiftspostene til denne dagen i årets regnskap. Regnskapet er revidert og funnet i orden. Hvasser Kari Sundsåsen 10 DIZ nr

11 Møteprogram våren 2004: Torsdag 22. januar kl Medlemsmøte på Stokke Bygdetun. Jan Willie Talgø snakker om slektsbøker med fokus på bilder. Onsdag 19 februar kl Årsmøte på Stokke Bygdetun. Selv om dette er et møte for regnskap og valg, vil det bli en bolk med data. Torsdag 18. mars kl Medlemsmøte på Stokke bygdetun. Torsdag 22. april kl Medlemsmøte på Stokke Bygdetun. Torsdag 27. mai kl Medlemsmøte på Stokke Bygdetun. Arbeidsmøter / pratemoter uten tema. Behovet for å komme sammen og prate om felles problemer og utfordringer er stort, derfor har vi satt av disse kveldene til dette. Onsdag 10. mars kl på Stokke Bygdetun Onsdag 14. april kl på Stokke Bygdetun IZ nr

12 B-post Returadresse: DIS-Vestfold Rolf Dahl Østbyveien Husøysund Styret i denne perioden. Leder: John Ludvigsen. Østersv.7 b 3154 Tolvsrød Tlf Mob Jobb E-post Nestleder: Rolf Dahl. Østbyv Husøysund Tlf Mob jobb E-post Sekretær: Angen Hofseth Svinterud. Asnestoppen Sandefjord Tlf E-post Kasserer: Henning Halvorsen. Furustien 4a 3150 Tolvsrød Tlf Mob E-post Styremedlem: Willy Fredriksen. Berganveien Skallestad Tlf Mob E-post Varamedlem: Brita Hegglund. Trudvangveien 28b 3117 Tønsberg Tlf E-post Varamedlem: Ragnhild Prøytz. Kjølhalstien 31a 3189 Horten Tlf Mob E-post Revisør: Kari Sundsåsen. Krukeveien Hvasser Tlf E-post 12 DIZ nr

DIS-Vestfold. Nr2-2004. 9. årgang. Antarktis 1928

DIS-Vestfold. Nr2-2004. 9. årgang. Antarktis 1928 DIS-Vestfold Nr2-2004. 9. årgang. Antarktis 1928 1 Diz nr. 2 2004 Hei igjen alle sammen, Som mange har fått med seg har vi nå en periode hatt et ekstra møte i måneden på Stokke bygdetun. Disse møtene har

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Avd. Telemark Årsmøtet avholdes på Telemark Bilruter, Strømdaljordet 1, Skien, tirsdag 11. mars kl. 19:00. OBS! Parkering av biler skal

Detaljer

DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 20. FEB. 2013 Kl. 18:30 på Statsarkivet i Stavanger. ÅRSBERETNING DIS- Rogaland 2012

DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 20. FEB. 2013 Kl. 18:30 på Statsarkivet i Stavanger. ÅRSBERETNING DIS- Rogaland 2012 1 DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 20. FEB. 2013 Kl. 18:30 på Statsarkivet i Stavanger Program: 1. Årsmøte 2. Pause/bevertning 3. Foredrag v/birger Lindanger Om Rogaland Historielag Forslag til

Detaljer

Årsmøtet 2010. Årsberetning for 2009. DIS-Østfold

Årsmøtet 2010. Årsberetning for 2009. DIS-Østfold Årsmøtet 2010 Årsberetning for 2009 DIS-Østfold DIS-Østfold 10. februar 2010 Årsberetning for 2009 DIS- Østfold er et regionslag av DIS-Norge, og ble stiftet 21.11.1998. Foreningens formål er: Å skape

Detaljer

Lederen har ordet: DIS-Østfolds vedtekter sier at årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars måned.

Lederen har ordet: DIS-Østfolds vedtekter sier at årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars måned. Østfolddis Digitalt medlemsblad nr. 2 - mars 2010 INNHOLD: Windows-Hjørnet side 2 Årsmøtets dagsorden side 4 Årsberetning side 5 Regnskap side 8 Hvor ble det av mor? side 10 Å bruke svenske SVAR side 13

Detaljer

Stabbesteinen. Organ for Bergen Veteranvogn Klubb. Mars 2011. Nr. 3

Stabbesteinen. Organ for Bergen Veteranvogn Klubb. Mars 2011. Nr. 3 1 Bergen Veteranvogn Klubb Postboks 929 Sentrum 5808 Bergen www.bvkn.no Org.nr: 991 074 023 Stabbesteinen Organ for Bergen Veteranvogn Klubb. Mars 2011. Nr. 3 Generalforsamling i BVK/Neste medlemsmøte:

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Årsrapport 2012. Program 2013. Deep Sky Exploration Astronomi og romfart

Årsrapport 2012. Program 2013. Deep Sky Exploration Astronomi og romfart Årsrapport 2012 og Program 2013 Vedtatt av generalforsamlingen 9. februar 2013 Astronomi og romfart Foreningens lover 1. har til formål å spre og styrke interessen for astronomi og romforskning i Norge.

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2012

ÅRSBERETNING FOR 2012 ÅRSBERETNING FOR 2012 Styrets sammensetting Etter valget i 2011 har styret hatt følgende sammensetning: Navn Funksjon På valg Bjørn Jakobsen Leder 2013 Arild Kjærås Sekretær - valgt for 2 år i 2012 2014

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

DIS - Hordaland INNHOLD. Fra slektsgranskardagen på Laksevåg senter i Bergen

DIS - Hordaland INNHOLD. Fra slektsgranskardagen på Laksevåg senter i Bergen DIS - Hordaland Årgang 7 Nr. 4 Desember 2003 Opplag: 750 ISSN:1501-4428 INNHOLD Redaktøren sin spalte 2 Kvinnherad 2 Leder har ordet 3 Faddere i DIS-Hordaland 3 Nedleggelse av Byantikvarens kontor 3 På

Detaljer

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Hei, alle sammen Vi har valgt å sende dere en nyhetsoppdatering for å informere om det som rører seg i foreninga akkurat nå. Medlemsbladet vårt kommer

Detaljer

ÅRSBERETNING. for DIS-Nord-Trøndelag, år 2013.

ÅRSBERETNING. for DIS-Nord-Trøndelag, år 2013. ÅRSBERETNING for DIS-Nord-Trøndelag, år 2013. STYRET. Styret har i 2013 hatt følgende sammensetning: Leder: Per Herstad, Levanger Nestleder: Per Fossum, Namsos Kasserer: Synnøve Hoseth, Steinkjer Sekretær:

Detaljer

Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt

Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt Introduksjon Sørum Kunstforenings årsberetning for perioden mai 2012 mars 2013 fremlagt på årsmøtet 19. mars 2013 kl. 19, på Frogner Misjonssenter, Frogneralleen

Detaljer

Januar 2009 Medlemsblad for Pensjonistuniversitetet I Ålesund Nr 19 1/ 2009

Januar 2009 Medlemsblad for Pensjonistuniversitetet I Ålesund Nr 19 1/ 2009 Newsletter Title Pensjonistuniversitetet i Ålesund Januar 2009 Medlemsblad for Pensjonistuniversitetet I Ålesund Nr 19 1/ 2009 I denne utgaven Årsberetningen for året 2008 Vedtektene som gjelder Nytt medlemsforslag

Detaljer

Døves Telenytt. Terminlisten: Telemark Døveforening fredag 2. mars 2012 Kl. 18.00. Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter

Døves Telenytt. Terminlisten: Telemark Døveforening fredag 2. mars 2012 Kl. 18.00. Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter Døves Telenytt nr. 1-2012 Døves Telenytt Nr. 1 februar/mars 2012 Det innkalles med dette til årsmøte i: Telemark Døveforening fredag 2. mars 2012 Kl. 18.00 Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter

Detaljer

Årsmøtet 2013. Årsberetning for 2012. DIS-Østfold

Årsmøtet 2013. Årsberetning for 2012. DIS-Østfold Årsmøtet 2013 Årsberetning for 2012 DIS-Østfold DIS-Østfold 31. januar 2013 Årsberetning for 2012 DIS- Østfold er et regionslag av DIS-Norge, og ble stiftet 21.11.1998. Foreningens formål er: Å skape et

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Det skal holdes årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen på Universitetet i Tromsø, Norges Fiskerihøgskole onsdag 13. april 2011 klokken 16:00 til 1730 DAGSORDEN

Detaljer

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015. Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00. Klubbhuset - Tjuvholmen

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015. Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00. Klubbhuset - Tjuvholmen Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015 Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00 Klubbhuset - Tjuvholmen Årsmøte fulgte følgende dagsorden: 1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. 2.

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

DIS - Hordaland INNHOLD. Det nye styret i DIS-Hordaland

DIS - Hordaland INNHOLD. Det nye styret i DIS-Hordaland DIS - Hordaland Årgang 8 Nr. 1 Mars 2004 Opplag: Nettutgave ISSN:1501-4428 INNHOLD Redaktøren sin spalte 2 Kvinnherad 2 Leder har ordet 3 Avtroppende leder 3 Faddere i DIS-Hordaland 3 Generalforsamling

Detaljer

Årsrapport 2011. Program 2012. Deep Sky Exploration Astronomi og romfart

Årsrapport 2011. Program 2012. Deep Sky Exploration Astronomi og romfart Årsrapport 2011 og Program 2012 Styrets innstilling til generalforsamlingen 4. februar 2012 Astronomi og romfart Foreningens lover 1. har til formål å spre og styrke interessen for astronomi og romforskning

Detaljer

SLUTTRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START

SLUTTRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START SLUTTRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START - Et nettverk av offentlige og kommersielle hjelpere for nyetablerere og småbedrifter i vekst og utvikling For perioden 01.01.2008-31.12.10 Statusrapport for framdrift,

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

www.asker-jff.no Naturvern-Jakt-Fiske-Friluftsliv ÅRSMØTE FOR 2014

www.asker-jff.no Naturvern-Jakt-Fiske-Friluftsliv ÅRSMØTE FOR 2014 www.asker-jff.no Naturvern-Jakt-Fiske-Friluftsliv ÅRSMØTE FOR 2014 Olledalen Skytesenter 11. MARS 2015 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Åpning av møtet ved leder 2. Valg av møteleder 3. Godkjenning av innkalling

Detaljer

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015 LOSEN Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening Nr. 1-2015 Protoll fra årsmøtet side 5 Bli abonnent! kun 398,- Få JEGERs praktiske slaktesett med alt du trenger! l Forkle med praktiske lommer

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. 1. Orientering

Detaljer

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012 Årsmelding 2012 Styrets årsberetning 2012 Medlemskomiteens årsberetning 2012 Turneringskomiteens årsberetning 2012 Banekomiteens årsberetning 2012 Seniorgruppens årsberetning 2012 Damegruppens årsberetning

Detaljer