SENTRALSTYREMØTE Saksbehandler: Kristin Tufte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte"

Transkript

1 / SENTRALSTYREMØTE Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 69/14 Referat sentralstyremøte Tilstede: Anders Garbom Backe, Joakim Damsgaard, Juni Høiby, Kristoffer Stokkeland, Live Johanna Steinsdatter Øverhaug, Haakon Bø Gunleiksrud, Freja Norlen, Mathias Wiik Westberg, Anne Lindholm, Kristin Tufte (ansatt og referent). Forfall: Lin- Marit Bjerkemo, Henriette Sakrisvold, Lars Laurent og Daniel Rømuld. Saksliste: Sak 52/14 Sak 53/14 Sak 54/14 Innkalling og saksliste Referat fra forrige møte Orienteringer a. Medlemsrekruttering b. Økonomistatus c. Styrets runde d. Sekretariatet e. Lagenes runde f. Internasjonalt/IHEYO g. Idelogi og PR-utvalget h. Organisasjonsutvalget i. Lokallagsanalyse j. Nettsider k. Evaluering sommerleir Sak 55/14 Sommerleir 2015 tema og leirsjefer Sak 56/14 Tema for vinterseminar 2015 (18+) Sak 57/14 Sak 58/14 Sak 59/14 Strukturering av nettsider/nettsideforbedringer IT-saken tekniske muligheter HU.no 1

2 Sak 60/14 Honorar til Arbeidsutvalget (oppfølging av sak 39/14) Sak 61/14 Sak 62/14 Sak 63/14 Sak 64/14 Sak 65/14 Sak 66/14 Sak 67/14 Revidering budsjett Sentralstyrets møtekalender (oppfølging av sak 41/14) Retningslinjer tillitsvalgte LNUs FN-program Videreføring av Grunnlovskampanjen ny kampanjegruppe Retningslinjer for betalingskort Eventuelt Sak 52/14 Innkalling og saksliste Første og siste møte på Huset. Starter som regel med orienteringer på fredag. Denne gangen hadde vi workshop.( Espen Urkegjerde kom kl ) Nytt siden utsending: sak 66/14 Retningslinjer for betalingskort. Eventuelt: a) kandidater til styret til UngDialog innen årsmøte 23. september b) Asana vs. Google docs Sentralstyret godkjenner innkalling og saksliste. Sak 53/14 Referat fra forrige møte Ingen kommentarer. Sentralstyret godkjenner referatet fra sentralstyremøte juni. Sak 54/14 Orienteringer a. Medlemsrekruttering 710 tellende medlemmer og 1294 medlemmer totalt per 28. august Kontoret skal sende ut ny purring i september. Må ha over 1000 tellende og 1350 medlemmer totalt innen jul. 2

3 b. Økonomistatus Senere kommer en sak om revidering av budsjett, hvor vi går mer detaljert gjennom økonomien. Har fått oppdatert regnskap per på mandag. Dette ble utdelt på fredag så dere skal få rekke å se gjennom det før saken om revidert budsjett skal behandles. Vi går generelt i overskudd og har brukt mindre penger enn budsjettert. Vi har derfor noen midler som vi kan omfordele til andre poster. Se sak om revidert budsjett for mer informasjon. Egenkapitalen er kr per Det kan være en god regel å ha nok egenkapital til å drive i tre måneder hvis man må legge ned. Skal heller ikke gå under kr, fordi det var startkapitalen vi fikk av HEF når vi ble grunnlagt. Med denne egenkapitalen kan vi likevel budsjettere med å gå i underskudd. Det eneste som mangler på inntekstbiten er momskompensasjonen, som er på ca kr. c. Styrets runde Anne: deltatt på to av tre møter med Web-gruppa, pirket litt på nettsidene, mest grammatikk, skrevet sakspapirer, og hatt ansvaret for kakekonkurransen. Kristoffer: hatt to møter med HEF IT sammen med Kristin, hatt 3 møter med WEB gruppa, hatt litt individuell opplæring med de som er medlemmer, respondert på bestillinger, engelsk nettsiden kommet opp, hatt tre møter i OU, begynt på samlet tabell for alle sentralstyresaker, forsømt å gjøre ferdig en brukermanual for EPiServer deltatt på IHEYO GA og verdenskonferanse og sommerleir, skrevet sakspapirer. Freja: syk til slutten av juli, flyttet og begynt å studere, Humanistisk Uke flashmob med HEF Oslo, Agder, Asker og Bærum, Vestfold og Oslo skal lage et regionalt seminar - går bra, hatt sommerpause, hatt 2 arrangementer i HU Oslo siden vi startet opp igjen i august. Mathias: invitert men deltok ikke på møtene med HEF IT, tre møter med WEB gruppa, tre møter med OU, sommerleir, Oxford, fått opplæring på nettsider, lagd sakspapirer til IT-saken, prøvd å lære meg Asana, deltatt på ekstraordinært årsmøte til Tromsø- gikk over all forventning, sørget for at det blir PG-gruppe til tida. Live: sommerleir. Haakon: styremøte med Asker og Bærum blitt nestleder, planlagt høstplanen, planlagt og skal på konfirmasjonsreunion i kveld påmeldte, 2 skypemøter med OU, 2 skypemøter med LU, jevnlig kontakt med lokallagene, var på Tusenfryd med Oslo lokallag, planlagt og har hatt møte med regionalt seminar (november), webansvarlig, lest reisebrev fra Arnlaug, sommerleir, deltatt i kakekonkurranse, skrevet leserinnlegg til Aftenposten Si`d, skrevet sakspapirer sammen med OU. 3

4 Juni: Tre møter med OU, tre møter med WEB gruppa, 1 AU møte, skrevet sakspapirer om revidert budsjett, sommerleir, prøvd å lære meg hvordan redigere nettsidene, evalueringsmøte med leirledelsen. Anders: Sommerleir Gjort de siste forberedelsene med leirledelsen og de deltagende. Gjennomført forberedelsesdagen og sommerleiren. Laget manus og jobbet for å sette sammen frivillige til å lage sommerleirfilm. Hatt evalueringsmøte med leirledelsen. Internasjonalt Deltatt på verdenskongressen og IHEYOs General Assembly i Oxford. Humanistisk Uke Planlagt turné i Nord-Norge. I Hammerfest skal jeg være med å stifte et HUlokallag og være på to stander. I Alta skal jeg besøke en videregående skole, samt lede en debatt om «ideologier vi ikke liker». I Harstad skal jeg samle unge kursledere og -assistenter og snakke om å stifte et lokallag igjen. Jeg skal også til Tromsø, men det er enda ikke avklart hva jeg skal gjøre der. Sentralstyret Kommunisert en del med IPU via vår facebook-gruppe og skapt en del poster på facebook, Twitter, og vår nylig opprettede instagram-profil. Hatt et møte med LU. Skrevet sakspapirer. Lokallag Jobbet med LU og vært i kontakt med mine lokallag. Blitt invitert til å holde foredrag om Grunnloven under Østlandets regionale seminar i november. Hjulpet Tromsø å gjennomføre et ekstraordinært årsmøte. Grunnlovskampanjen Diskutert med den tidligere gruppa om hva vi skal gjøre videre. Skrevet sakspapir om å sette sammen ny gruppe, etter at Amund og Ivan-Louis trekker seg. Nye nettsider Vært i kontakt med CGI for å fikset kalenderen på nettsidene og for å få orden i tidligere fakturaer og fremtidig fakturaordning. Samarbeid med HEF Deltatt på regelmessige redaksjonsmøter og fellesmøter på Humanismens Hus. Deltatt på Workshop for å forberede flytting til Brugata. Vært i kontakt med seremoniavdelingen for å få HU på deres instruktørkurs (de som kursing av de som skal kurse kurslederne i konfirmasjon) og for å lage et opplegg om kritisk tenkning. Innkalt til møte med nye ansatte på Humanismens Hus og samarbeidsmøte med Generalsekretær og Organisasjonssjef. Arbeidsutvalget Hatt ett møte etter en sommerleir, verdenskongress og en ferieperiode. Behandlet diverse saker via epost. 4

5 Personal Kommet i gang igjen etter en mer «nede-periode» i sommer. Hatt ukesmøter, o.l. Presentasjonsgruppa Tatt i mot noen få oppdrag som har dukket opp i slutten av perioden. Diskutert hvordan vi skal takke gruppa av. Jobbet for å rekruttere nye søkere og forberede kurset i september med medarrangører Joakim og Mathias. Media Skrevet bidrag til Fri tanke. Hatt kronikk i Dagbladet om IS og Saudi-Arabia med Tom Hedalen. Hjulpet ny kommunikasjonsrådgiver i HEF, Andreas Halse, med et par caser. Hjulpet lederen for gruppen «Nei til KRLE» med noen saker. Annet Hatt sommerferie. Vært i kontakt med UngDialog om å få folk til å stille til deres sentralstyre. Skaffet personlig kredittkort i påvente av ny ordning i AU. Jobbet med nye møbler til Brugata. Arrangert bildekonkurranse med IPU i anledning HU 7 år. Tilrettelagt Asana som alternativ til Årshjulet på Google Drive, og gjort en sammenligning med Arnlaug og Kristoffer. Joakim: hatt sommerferie, deltatt på konferanse, hatt 1 AU-møte, kommunikasjon i IPU, evaluert deltakerskjemaene fra sommerleir. d. Sekretariatet Ina: Siden sist har jeg i hovedsak arbeidet med kommunikasjonsstrategien. Dette er hovedtrekkene av det jeg har jobbet med: Tradisjonelle medier Solgte inn sak om sommerleir til Ringerikes Blad o Journalisten valgte en teit vinkling på saken, men det er dessverre lite vi kan gjøre med hvordan journalister vinkler nyhetssaker. Vinklingen var at selv om flere velger humanistisk konfirmasjon i Ringerike, var det ingen derfra på sommerleir. Anders klarer likevel i løpet av saken å skape et godt inntrykk av HU, selv om overskrifta ikke er helt ypperlig. Sosiale medier og nett Oppdatert forsidebilde på hu.no for å promotere og rekruttere til presentasjonsgruppa. Fulgt opp arbeidet med å skrive sak fra verdenskonferansen og laget nettsak om dette. Denne har jeg også spredt i sosiale medier. Startet opp instagramkontoen vår Internt arbeid Jobbet mye med kommunikasjonsstrategien o Lest og oppdatert med på hvordan andre går frem i arbeidet med en kommunikasjonsstrategi. o Laget plan for høsten med tidsfrister og oppgaver som må gjøres i arbeidet med strategien 5

6 o Laget foredrag til internt bruk for innhenting av informasjon Innhenting av info er en svært viktig del av arbeidet med strategien. o Laget spørreundersøkelse om andres inntrykk av HU. Denne er sendt til leder, nestleder og generalsekretær i alle ungdomspartiene. Så langt har vi mottatt seks svar. Nyhetsbrev Har oppdatert mottakerlisten i Mailchimp og sendt ut nyhetsbrev Hatt kontakt med medlemmer av SST for å få på plass relevant innhold i nyhetsbrevet Sendt ut nyhetsbrevet til 2327 mottakere. Tall fra nyhetsbrev: Nyhetsbrev nr.1 (sommerleir + grunnlov) Nyhetsbrev nr.2 (sikre deg plass på sommerleir) Sendt i fellesferien Sendt til Åpningsrate 33,9 % 782 har åpnet 23,5 % har åpnet Avmeldinger Klikk Til sammen 92 Til sammen 38 klikk klikk 51 var på sak 25 var på sak om om sommerleir, sommerleir 39 om nytt SST Nyhetsbrev nr.3 (presentasjonsgruppa) 31,1 % har åpnet Til sammen var på sak om presentasjonsgruppa Forklaring: Selv om vi det bare er 18 som aktivt har meldt seg av nyhetsbrevet, kan vi se at antallet vi sender ut til har gått ned rundt med rundt 200 mottakere færre på det siste nyhetsbrevet sammenlignet med det første. Dette handler om at mange mailen kommer i retur, fordi mailadressen ikke er gyldig lenger, mailadressen er skrevet feil i medlemsregisteret e.l. Annet arbeid Hatt kontakt med illustratør som er interessert i å arbeide for oss Kristin: skrevet referat etter sist møte, hatt møter med IT og Kristoffer om tekniske muligheter ved IT-saken, jobbet mye med sommerleir og deltatt på sommerleir, praktiske forberedelser til Oxford, sendt inn søknad til Momskompensasjon, prøvd å begynne å planlegge høstens mange planer, hatt ferie, deltatt på 1 AU-møte, prøvd å lære meg oppsettet på regnskapet, hatt evalueringsmøte om sommerleir med leirledelsen, sendt ut sakspapirer og diverse annet i forbindelse med daglig drift. e. Lagenes runde (se eget referat) 6

7 f. Internasjonalt/ IHEYO Årsmøtet til IHEYO var også under verdenskongressen i Oxford. Ingen fra HU ble valgt inn i styret i år. Lagde en video. Amund ble valgt til sekretær for EWG (European Working Group). Amund Bugge har også stilt seg villige til å være med i auditing commitee (kontroll av økonomien). Det ble opprettet kontakt med Danmark under kongressen. En så stor delegasjon som ble sendt til Oxford trenger å ha en avklart delegasjonsleder. Mye kunne vært løst hvis man hadde en som var delegasjonsleder. Det skal sendes ut en e-post til delegasjonen med noen evalueringsspørsmål. Dette kan vi tenke på til neste internasjonale arrangement, European Humanist Youth Days (EHYD) til neste år. g. Ideologi og PR-utvalget (IPU) Har hatt løpende dialog gjennom sommeren, men ingen møter. Har fått en del saker ut på nettsidene og i sosiale medier. Har tatt i bruk instagram. Har også gjennomført kakekonkurransen i forbindelse med HUs 7-årsdag. Skal ha et møte snart hvor de skal gå gjennom strukturen og ansvarsfordelingen, og fordele oppgaver mer. h. Organisasjonsutvalget (OU Har vært ganske aktive med 3 møter. Har diskutert sommerleir 2015 og begynt å snakke om hvordan man kan organisere sommerleir i framtiden. Har også prøvd å planlegge hvordan man skal jobbe utover høsten. Har et spesifikt tema for hvert møte. Har også ansvar for vedtektsendringer til Landsmøtet. Skal også diskuterte langsiktig organisajonsstrategi, arrangere Org. Sem og innstille til valgkomiteen til Landsmøtet. i. Lokallagsanalyse Anders og Kristin hadde møte med organisasjonsavdelingen denne uka for å snakke om samarbeidet mellom HEF og HU på fylkes- og lokalt plan. Det ble avtalt at dette var en enda bedre møte å høre hvordan det gikk enn med lokallagsanalyse. Disse møtene skal gjennomføres ca. annenhver måned. Organisasjonssekretærene skal nå motta nyhetsbrevet fra HU, og Kristin skal sende e-post til fylkeslederne og oppfordre de også om å signere seg på. I tillegg skal Kristin etter dette møtet sende en e-post til alle HEF fylkeslag der HU har lokallag om hvordan det går i HU lokalt. Der HU ikke har lokal, skal Kristin sende en e-post om hvordan man kan gå fram hvis man er nysgjerrig på HU og vil kanskje stifte lokallag. Etter årsmøter i februar skal det sendes ut e-post til HEF lokalt om de nye styrene i HU lokalt. Siden vi har hyppig skiftende styrer er det viktig at vi sørger for riktig, oppdatert informasjon ut til HEF. Lokallagsutvalget skal også gjøre det til et fast punkt å spørre om hvordan det går med samarbeidet med HEF, pluss det skal tas opp både på lokallagsledersamlingen og Org. Sem. Det skal oppfordres til å samkjøre aktiviteter og kalender med HEF, slik at man får til mindre krasj, men mer samkjøring. Dette må likevel tas med lokallagene og høre hva de synes. 7

8 j. Nettsider Alle har fått opplæring i WEB gruppa. Har også fått faktura fra CGI som har fikset litt på kalenderen vår. Fått opprettet litt engelsk informasjon på nettsidene og oppdatert andre ting som Sentralstyret har bedt om. Har hatt 3 møter. Og lagt litt planer om hva vi skal gjøre videre. Se på meninger som ikke ligger ute og verktøykassa som vi må få gjort ferdig før nyåret. Flere saker i helga som handler om nettsidene. k. Evaluering sommerleir Anders, Juni og Kristin hadde møte med Hans Christian og Oda Martine om evaluering av sommerleiren. Referat av dette har blitt sendt ut til Sentralstyret. Glemte å diskutere saken om deltakere som reiste hjem. Det var blandede grunner; sykdom og utslitthet. Vanskelig å få tak i problemet før de dro hjem. Skal sende de en e-post med spørsmål om hva vi kunne gjort annerledes. Joakim har gått gjennom evalueringsskjemaene som deltakerne fylte ut. Generelle inntrykket er at folk er fornøyde. 3 individer som har sagt at det var den beste sommerleiren noensinne. Tilbakemelding om at veganmaten var dårlig. Det er også klager om manglende butikkturer. Det er også en tilbakemelding om at poengene under sommerleir ble utdelt udemokratisk og at det var dårlig informasjon om hvordan man kunne få poeng. Det kan og virke som det var for mye fokus på poengene. I helhet svarer deltakerne 4-5 i hvor fornøyd de er med leiren i sin helhet. Mye av dataene kan analyseres videre, og det kan også kryssanalyseres. Kommentarer fra sentralstyret: Misforståelser rundt leggetid kunne vært unngått hvis man bare hadde en tid å forholde seg til. Gi tydelig beskjed om at det ikke blir butikktur Sentralstyret kan planlegge poenggiving mer på forhånd Positiv med å ikke ha leirråd hver kveld. Burde vært mer klart hva man kunne samle poeng for. Opp til basisgruppeleder å sørge for at det ikke blir for alvorlig, ikke alle er like glad i konkurranse. Skal kontakte deltakerne som dro hjem, er en viktig del av evalueringsprosessen. Kontoret tar ansvar for dette. l. E-postbehandlede saker Fast punkt skriver inn i referatskallet hvis det er en e-post sak mellom møtene. 1. juli sendte Kristin ut en e-post med forespørsel om godkjenning av et nytt lokallag i Glåmdal. Saken ble avsluttet 15. juli med 9 stemmer for og ingen i mot. Vedtaket blir dermed; «Sentralstyret godkjenner stiftelsen av Glåmdal lokallag.» 8

9 Sak 55/14 Sommerleir 2015 tema og leirsjefer Alle satt i en sirkel rundt en tavle hvor tema og navn til leirsjefer ble skrevet opp. Denne saken må ses i sammenheng med sak 56/14 tema til vinterseminar. Tema og leirsjef må også sees i sammenheng. Diskuterer tema før leirsjef. Workshop om tema: Religionskritikk og dialog hadde som tema i veldig bra mottatt. Kan være en god idé å gjenta. Persepsjon og perspektiv persepsjon er hvordan du blir oppfattet. Er bredt som kan knytte mye sammen. Krig og fred veldig aktuelt i dag. Trenger mer enn en helg til dette. Behøver ikke bare ta for seg konflikter i dag. Men vil gjerne ha en foredragsholder som kan knytte det til aktuelle hendelser. Et annet spørsmål man kan diskutere er «kan humanister støtte krig?» Religionsvitenskap - for bredt for en helg. Hvorfor tror folk? Finnes vitenskap i et religiøst verdensbilde? Religion, livssyn og vitenskap passer inn på sommerleir. Hva slags forhold har religioner til vitenskap? Naturvitenskapelig undervisning naturvitenskap som tema. Hva tror vi om verden? Forklare verden gjennom en «science camp». Hvordan vitenskap blir brukt til ulike formål på både godt og vondt. Hvor kommer man fra? Hvorfor tenker man som man gjør? Hvordan fungerer hjernen vår? Vitenskap og livssyn var også tema for årets vinterseminar. Kunst og realitet hvordan kunst tilnærmer seg politikk. Kreativitet i et samfunnsperspektiv. Den skjulte agendaen bak kunst. Eksistensielle spørsmål kan gjerne knytte det opp til noe annet. Spesielt noe nye medlemmer tenker på. Kan også være et undertema. Er nok til en hel leir, men må passe på at det ikke blir for filosofisk. Ekstremisme også en del av krig og fred, men kan være for seg selv. Kan være for tett opp til 22. juli? Fornuft og følelser var tema i 2008 og var veldig interessant. Hvordan man handler i forskjellige situasjoner. Veldig bredt, psykologisk, biologisk, filosofisk og kulturelt. Identitet og seksualitet Humanisme i verdensperspektiv kan linkes til folkelige organisering av humanisme. Kan også passe inn under krig og fred. Framtiden og humanisme parallelt med transhumanisme. Hva vil skje med mennesket? Hva skjer med religion og ateisme i verden? Hvordan organisere oss i framtiden. 9

10 Er også flere jubileer neste år som kan markeres. Livssyn og folkelig organisering humanisme i verden. Forskjellige måter å være humanist på. Andre temaer som kan gjenbrukes: Rasjonalitet og følelser Du og jeg og vi to - identitet Rasjonalitet Velkommen til virkeligheten Humanisme og fred Ikke la deg lure Demokrati og menneskerettigheter Humanistiske manifest Humanisme i verdensperspektiv Framtiden og humanisme Sentralstyremedlemmene gikk sammen to og to og diskuterte hvilke temaer de synes er best. Så har de 30 sekunder på å velge det temaet de helst vil ha og argumentere for hvorfor. Favoritter: Persepsjoner og perspektiver kan koble til ekstremisme og mye annet. Ekstremisme. ikke diskutert før. Krig og fred pasifisme. Litt større enn ekstremisme. Krig og fred og sånt ikke så bredt som persepsjoner og perspektiv. Folkelig organisering av humanisme kan passe til vinterseminar. Krig og fred noe som alle er opptatt av. Ekstremisme blir ofte koblet til med konspirasjonsteorier. Religionskritikk og dialog går også under dette. Avhenger av hvordan vi møter mennesker. Hva skal man godta eller ikke? Hvordan blir man ekstremist? Krig og fred. Religion, livssyn og vitenskap med naturvitenskap som en naturlig del. Krig og fred kan også kobles opp mot verdensoppfatninger (persepsjoner og perspektiv). Hvordan folk oppfatter verden ulikt skaper konflikt. Krig og fred og sånt. Kan trekke linjer til ekstremisme. Ekstremisme kan også tas på vinterseminar, men dette er 18 pluss og vil føre til at noen medlemmer ikke kan delta. Elimineringsprosess (alle kan stemme på det de vil, men har bare 1 stemme): Ekstremisme blir eliminert som eget tema. Religion og vitenskap blir eliminert. Persepsjoner og perspektiver blir stryket. Religionskritikk og dialog kan putte det inn under krig og fred. Ny elimineringsrunde: Krig og fred og sånt 5 stemmer Krig og fred og ekstremisme 5 Ny elimineringsrunde om ekstremisme enten skal med som hovedtema eller bare som en del av programmet. 10

11 Krig og fred og sånt 5. Krig og fred og ekstremisme og sånt 2. Avholdende. 1 Navn til sommerleir kommer senere. Har landet på et tema: krig og fred og sånt. De andre temaene blir stryket. (Espen forlater møtesalen etter denne saken ble avsluttet). Sentralstyret velger krig og fred og sånt som tema for leiren Arbeidsutvalget skal innen 9. september dele et forslag til prioriteringsliste til Sentralstyret, og Sentralstyret skal gi sine innspill innen 11. september. Etter dette kontakter AU de aktuelle personene.» Sak 56/14 Tema for vinterseminar 2015 (18+) Populære temaer fra sak 55/14 sommerleir 2015: Persepsjoner og perspektiver veldig bra tema på 18 pluss seminar. Spennende å se på det mer fyldig. Noe annet enn naturvitenskapelig, som vi har gjort mye med. Kan også kobles opp mot sommerleir. Forskjellige ideverdener kan skape konflikt. Religionskritikk og dialog Ekstremisme og konspirasjonsteorier Ekstremisme kanskje et tema som appellerer mer til de yngre medlemmene? Konspirasjonsteorier konkret og lett å trekke folk. Veldig lite som går dypt i det kan være aktuelt. Internasjonal perspektiv på humanisme liten teaser til nordisk seminar Kan også bli krasj. Religionskritikk har ikke blitt nevnt. Kanskje mer aktuelt for yngre medlemmer? Religionskritikk og ytringsfrihet hvor går grensen? Hvor langt kan man kritisere? Var også tema under verdenskongressen i Oxford. Persepsjoner og perspektiver går igjen. Veldig egnet for 18 pluss. Lager sin egen identitet begynt å se på egen livserfaring. Avstemning (alle kan stemme): Ekstremisme og konspirasjonsteorier 11

12 Persepsjoner og perspektiv 7 Religionskritikk og dialog Humanisme i verden Sentralstyre vedtak: Sentralstyret vedtar persepsjoner og perspektiver som tema for vinterseminar Sak 57/14 Strukturering av nettsider /Nettsideforbedringer Saken dreier seg om hvor mye penger vi kan bruke på CGI og hvordan vi skal organisere hvem som bestiller. Til nå har det vært mye på Anders og Kristoffer. Fordelaktig at det er mer enn en person. Trengs en person med hovedansvaret og oppfølging. Best å ha mandat. Vil gjerne ha en prioriteringsliste fra Sentralstyret om hva man skal prioritere i utbedringen av nettsidene. Anders har hatt mest kontakt med CGI. Leder av WEB gruppa burde ha ansvaret, leder har ellers nok. Er et stort behov å følge opp CGI. Kan heller sette leder på kopi. Er bundet til CGI et halvt år til, er i involvert sammen med HEF. Leder eller kontoret burde være kopiert inn i e-postene med CGI. Burde gjøres med nettsidene: Fjerne feil Ting som gjør jobben lettere å administrere nettsidene Ferdigstille halvinnstilte funksjoner WEB gruppas innspill: burde ha fokus på å fjerne feil og gjøre jobben lettere for oss. Burde også forbedre brukeropplevelsen også med menyen (ikke så mange klikk for å komme seg til riktig sted). Spesielt med tanke på lokallagsidene. Fint om Web gruppa orienterer om prosessen under sentralstyremøtene. WEB gruppa får mandat se hvor skoen trykker der de opplever det. Fint om forbedringspunktene kommer inn i orientering under sst. Så vi andre også får det med oss. Vedtaket ble enstemmig vedtatt. «Web gruppa får ansvar for gjennomføring av nettsideforbedringer. Ansvaret for kontakt med CGI faller på leder av web-gruppa, Kristoffer Stokkeland, hvor holdes på kopi. Fra Sentralstyrets side ønskes prioritering av 12

13 retting av feil, og deretter brukervennligheten for lokallags nettsidene. Deretter står web gruppa fritt til å prioritere innenfor budsjettrammen.» Sak 58/14 IT-saken tekniske muligheter Mathias og Kristoffer har sett på ulike alternativer. Det er lurt om lokallagsutvalget (LU) tar dette videre til sine lokallag. Må få tilbakemelding fra lokallagene innen neste sentralstyremøtet. Best for AU og kontoret om det velges en intern mulighet, for best samkjøring med HEFs e-post system. Men det er også mulig å dobbeltkjøre. Foreslår å kutte ned noen av alternative slik at lokallagene har tydelige alternativer. Foreslår: Google apps mange kjent med Zoho billigste men ikke like brukervennlig. Internt med domene Foreslår å gå til lokallagene med disse alternative og høre hva de trenger av ekstra funksjoner. Spørreundersøkelse eller be lokallagene velge et av tre? Lurt å også ha med status quo som et alternativ. LU i samarbeid med Web gruppa presenterer alternativer til lokallagene. Må ha åpne spørsmål til lokallagene for å høre hva de trenger og vil bruke. Har dermed to alternativer: enten presentere alternative, eller kartlegge behovene til lokallagene og se hva trenger. En avstemning viser 6 stemmer for kartlegging og 1 avholdende. Vil ikke ha et helt åpent skjema, men vil heller utforme et skjema hvor vi kan få tilbakemelding på konkrete punkter. LU skal kartlegge behovene til lokallagene innen utgangen av september. Mathias og Kristoffer lager et sakspapir til møtet i november med en innstilling som tar hensyn til behovene til lokallagene, AU og kontoret. Alternativene som kan velges er: status quo, google apps, zoho mail eller intern bruker med domene. Mathias og Kristoffer skal lage et utkast til spørreskjema til lokallagene og gi det til LU. LU skal ha hørt med lokallagene innen utgangen av september. «Lokallagsutvalget kartlegger behov i lokallagene innen utgangen av september. Mathias Wiik Westberg og Kristoffer Stokkeland lager et sakspapir til november. Innstillingen skal være basert på behov i lokallagene og behovene til AU og 13

14 kontoret. Som løsning legger kun 4 alternativer til grunn:google apps, zoho mail, intern bruker med domene og status quo.» Sak 59/14 HU. no Det har lenge vært et ønske om å skaffe dette domenet. Det er en kortere link og lettere å huske. I denne saken skal vi diskutere om vi skal skaffe dette, og eventuelt hvor mye penger det skal brukes. Det burde og bestemmes hvem som ha ansvar for forhandlingen om det blir aktuelt. Ingen har noe i mot å prøve å skaffe domenet hu.no Vet ikke hvilken sum personen som nå eier domenet vil ha. Vil ha en sum å komme med før kontakt med eieren kr i innstillingen kan både være for lite og for mye. Det er greit å ha en takhøyde å gå på under forhandlingen. AU/leder som burde ta forhandlingen. Begynner selvfølgelig forhandlingen med en lavere sum. Innstillingen gir bare et signal på hvor høyt leder har mandat til å gå. Hvis det går høyere må saken tilbake til Sentralstyret. Leder må ha moralsk og teknisk støtte, og AU Kristoffer kan være med i blindkopi. Enstemmig vedtatt. «Sentralstyret i Humanistisk Ungdom vedtar at Humanistisk Ungdom forsøker å anskaffe domenet hu.no. AU ved leder Anders Garbom Backe får ansvaret for forhandlingene. Med mulighet for anskaffelse for under kr kan kjøpet gjennomføres, over denne summen så må saken tilbake til Sentralstyret for godkjenning.» Sak 60/14 Honorar til Arbeidsutvalget (oppfølging av sak 39/14) Anne kom med endringer til sakspapiret som ikke kom med i utsendingen. Endringer var å føye til beløpet kr. Har ikke avklart hva andre organisasjoner utbetaler til sine AU-medlemmer. Innstillingen tar hensyn til en oppfølging av saken: hvem tar saken videre? Det er ikke bare en budsjettsak, det er også en prinsipiell sak. Mange fra Sentralstyret som ikke er tilstede, men det hadde uansett ikke vært flere stemmeberettigete. De summene som er foreslått er små. Kan se på endringer til budsjettet i

15 Til møtet i november skal budsjett 2015 behandles. Det er Juni og Kristin som jobber med dette, men lurt at det er noen utenfor AU som ser på honoraret. Anne og Kristoffer melder seg frivillig. Enstemmig vedtatt. «Anne og Kristoffer skal snakke med aktuelle personer og vurdere eventuelle endringer i honoraret både med tanke på AUs behov og budsjettet 2015, fram mot sentralstyremøtet i november.» Sak 61/14 Revidering budsjett (Synøve hilser på (leder for kontrollkomiteen). Har hatt mye ansvar for vedtektene tidligere. Veldig relevant. Skal passe på at Sentralstyret forholder seg til Landsmøtets (LM) bestemmelser øverste organet i organisasjonen. Skal rapportere til LM om Sentralstyret har gjort jobben eller ikke og skal ha oversyn over vedtektene. Vet også bakgrunnen til hvorfor ting står der. Sentralstyret kan også spørre Kontrollkomiteen om det er noe de trenger hjelp til eller lurer på, lokalt nivå, om leder ikke gjør jobben sin, etc. Kontrollkomiteen kommer til å være her innimellom. Se hvordan Sentralstyret kjører møter. ) Sakspapiret skrevet før alle tallene på plass i det reviderte budsjettet. Skal likevel stemme. Utfordring at regnskapet blir ført på en annen måte, og kan derfor ikke sidestilles med budsjettet på samme måte som før. Vanskelig å sammenligne hvert enkelt tall. Valgt å se på total summene. Ikke så nøye å se på enkelt postene. Se heller totalt i hver post. Gule kolonner budsjett hittil i år. Grønne kolonner lettere for oss å se regnskapet. Ført bare opp resultat. Hvite kolonner revidert budsjett. Skal se på nå. Kolonner som er grå allerede gjennomført. Vet hvor mye penger vi har brukt. Feil å revidere de tallene. Vet gått i overskudd, kan ikke endre det tallet, men kan flytte overskuddet til andre poster. Oransje totalt summert. Lagdrift: har bare brukt hittil i år ( ). revidert budsjett har mindre i medlemskontingent tar høyde for 1000 betalende medlemmer, og ikke 1400 som i det originale. Årsmøte: Gjennomført og ca kr i overskudd fra årsmøtet. Færre delegater enn kunne vært. Sentralstyremøte: Har brukt ca kr hittil. Har bare to møter igjen, og vil ikke bruke like mye som budsjettert. 15

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 15.03.12/163.36 SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12 Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

STARTPAKKE FOR NYE LOKALLAG

STARTPAKKE FOR NYE LOKALLAG STARTPAKKE FOR NYE LOKALLAG Start et lokallag du også, og få besøk av en fra Sentralstyret! På bildet: Bak f.v.: Daniel, Anders, Joakim, Lin-Marit, Mathias. Foran f.v.: Henriette, Juni, Live, Kristoffer,

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

Nr 3/4 2013. Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo

Nr 3/4 2013. Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo Nr 3/4 2013 HUMANUS Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo 2 LEDER Strategisk blikk gir nye tiltak Som tidligere omtalt her i bladet, har det vært nedsatt et strategiutvalg i Oslo som har sett

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats

men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats Denne rapporten er en sammenfatning av et prosjekt arbeidsgruppen for læring og organisasjonsutvikling i studentforeninger gjennomførte

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Arbeid med etikk. Melhus kommune

Arbeid med etikk. Melhus kommune Arbeid med etikk Melhus kommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober 2007 - januar 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Landsstyremøtet 2013

Landsstyremøtet 2013 NYTT Nr. 5-2013/36. årgang Jobbe etter? Side 5 Trives på jobb Side 8 YS-konferansen Side 20 Landsstyremøtet 2013 Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS Redaktørens eget hjørne

Detaljer

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer