SENTRALSTYREMØTE Saksbehandler: Kristin Tufte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte"

Transkript

1 / SENTRALSTYREMØTE Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 69/14 Referat sentralstyremøte Tilstede: Anders Garbom Backe, Joakim Damsgaard, Juni Høiby, Kristoffer Stokkeland, Live Johanna Steinsdatter Øverhaug, Haakon Bø Gunleiksrud, Freja Norlen, Mathias Wiik Westberg, Anne Lindholm, Kristin Tufte (ansatt og referent). Forfall: Lin- Marit Bjerkemo, Henriette Sakrisvold, Lars Laurent og Daniel Rømuld. Saksliste: Sak 52/14 Sak 53/14 Sak 54/14 Innkalling og saksliste Referat fra forrige møte Orienteringer a. Medlemsrekruttering b. Økonomistatus c. Styrets runde d. Sekretariatet e. Lagenes runde f. Internasjonalt/IHEYO g. Idelogi og PR-utvalget h. Organisasjonsutvalget i. Lokallagsanalyse j. Nettsider k. Evaluering sommerleir Sak 55/14 Sommerleir 2015 tema og leirsjefer Sak 56/14 Tema for vinterseminar 2015 (18+) Sak 57/14 Sak 58/14 Sak 59/14 Strukturering av nettsider/nettsideforbedringer IT-saken tekniske muligheter HU.no 1

2 Sak 60/14 Honorar til Arbeidsutvalget (oppfølging av sak 39/14) Sak 61/14 Sak 62/14 Sak 63/14 Sak 64/14 Sak 65/14 Sak 66/14 Sak 67/14 Revidering budsjett Sentralstyrets møtekalender (oppfølging av sak 41/14) Retningslinjer tillitsvalgte LNUs FN-program Videreføring av Grunnlovskampanjen ny kampanjegruppe Retningslinjer for betalingskort Eventuelt Sak 52/14 Innkalling og saksliste Første og siste møte på Huset. Starter som regel med orienteringer på fredag. Denne gangen hadde vi workshop.( Espen Urkegjerde kom kl ) Nytt siden utsending: sak 66/14 Retningslinjer for betalingskort. Eventuelt: a) kandidater til styret til UngDialog innen årsmøte 23. september b) Asana vs. Google docs Sentralstyret godkjenner innkalling og saksliste. Sak 53/14 Referat fra forrige møte Ingen kommentarer. Sentralstyret godkjenner referatet fra sentralstyremøte juni. Sak 54/14 Orienteringer a. Medlemsrekruttering 710 tellende medlemmer og 1294 medlemmer totalt per 28. august Kontoret skal sende ut ny purring i september. Må ha over 1000 tellende og 1350 medlemmer totalt innen jul. 2

3 b. Økonomistatus Senere kommer en sak om revidering av budsjett, hvor vi går mer detaljert gjennom økonomien. Har fått oppdatert regnskap per på mandag. Dette ble utdelt på fredag så dere skal få rekke å se gjennom det før saken om revidert budsjett skal behandles. Vi går generelt i overskudd og har brukt mindre penger enn budsjettert. Vi har derfor noen midler som vi kan omfordele til andre poster. Se sak om revidert budsjett for mer informasjon. Egenkapitalen er kr per Det kan være en god regel å ha nok egenkapital til å drive i tre måneder hvis man må legge ned. Skal heller ikke gå under kr, fordi det var startkapitalen vi fikk av HEF når vi ble grunnlagt. Med denne egenkapitalen kan vi likevel budsjettere med å gå i underskudd. Det eneste som mangler på inntekstbiten er momskompensasjonen, som er på ca kr. c. Styrets runde Anne: deltatt på to av tre møter med Web-gruppa, pirket litt på nettsidene, mest grammatikk, skrevet sakspapirer, og hatt ansvaret for kakekonkurransen. Kristoffer: hatt to møter med HEF IT sammen med Kristin, hatt 3 møter med WEB gruppa, hatt litt individuell opplæring med de som er medlemmer, respondert på bestillinger, engelsk nettsiden kommet opp, hatt tre møter i OU, begynt på samlet tabell for alle sentralstyresaker, forsømt å gjøre ferdig en brukermanual for EPiServer deltatt på IHEYO GA og verdenskonferanse og sommerleir, skrevet sakspapirer. Freja: syk til slutten av juli, flyttet og begynt å studere, Humanistisk Uke flashmob med HEF Oslo, Agder, Asker og Bærum, Vestfold og Oslo skal lage et regionalt seminar - går bra, hatt sommerpause, hatt 2 arrangementer i HU Oslo siden vi startet opp igjen i august. Mathias: invitert men deltok ikke på møtene med HEF IT, tre møter med WEB gruppa, tre møter med OU, sommerleir, Oxford, fått opplæring på nettsider, lagd sakspapirer til IT-saken, prøvd å lære meg Asana, deltatt på ekstraordinært årsmøte til Tromsø- gikk over all forventning, sørget for at det blir PG-gruppe til tida. Live: sommerleir. Haakon: styremøte med Asker og Bærum blitt nestleder, planlagt høstplanen, planlagt og skal på konfirmasjonsreunion i kveld påmeldte, 2 skypemøter med OU, 2 skypemøter med LU, jevnlig kontakt med lokallagene, var på Tusenfryd med Oslo lokallag, planlagt og har hatt møte med regionalt seminar (november), webansvarlig, lest reisebrev fra Arnlaug, sommerleir, deltatt i kakekonkurranse, skrevet leserinnlegg til Aftenposten Si`d, skrevet sakspapirer sammen med OU. 3

4 Juni: Tre møter med OU, tre møter med WEB gruppa, 1 AU møte, skrevet sakspapirer om revidert budsjett, sommerleir, prøvd å lære meg hvordan redigere nettsidene, evalueringsmøte med leirledelsen. Anders: Sommerleir Gjort de siste forberedelsene med leirledelsen og de deltagende. Gjennomført forberedelsesdagen og sommerleiren. Laget manus og jobbet for å sette sammen frivillige til å lage sommerleirfilm. Hatt evalueringsmøte med leirledelsen. Internasjonalt Deltatt på verdenskongressen og IHEYOs General Assembly i Oxford. Humanistisk Uke Planlagt turné i Nord-Norge. I Hammerfest skal jeg være med å stifte et HUlokallag og være på to stander. I Alta skal jeg besøke en videregående skole, samt lede en debatt om «ideologier vi ikke liker». I Harstad skal jeg samle unge kursledere og -assistenter og snakke om å stifte et lokallag igjen. Jeg skal også til Tromsø, men det er enda ikke avklart hva jeg skal gjøre der. Sentralstyret Kommunisert en del med IPU via vår facebook-gruppe og skapt en del poster på facebook, Twitter, og vår nylig opprettede instagram-profil. Hatt et møte med LU. Skrevet sakspapirer. Lokallag Jobbet med LU og vært i kontakt med mine lokallag. Blitt invitert til å holde foredrag om Grunnloven under Østlandets regionale seminar i november. Hjulpet Tromsø å gjennomføre et ekstraordinært årsmøte. Grunnlovskampanjen Diskutert med den tidligere gruppa om hva vi skal gjøre videre. Skrevet sakspapir om å sette sammen ny gruppe, etter at Amund og Ivan-Louis trekker seg. Nye nettsider Vært i kontakt med CGI for å fikset kalenderen på nettsidene og for å få orden i tidligere fakturaer og fremtidig fakturaordning. Samarbeid med HEF Deltatt på regelmessige redaksjonsmøter og fellesmøter på Humanismens Hus. Deltatt på Workshop for å forberede flytting til Brugata. Vært i kontakt med seremoniavdelingen for å få HU på deres instruktørkurs (de som kursing av de som skal kurse kurslederne i konfirmasjon) og for å lage et opplegg om kritisk tenkning. Innkalt til møte med nye ansatte på Humanismens Hus og samarbeidsmøte med Generalsekretær og Organisasjonssjef. Arbeidsutvalget Hatt ett møte etter en sommerleir, verdenskongress og en ferieperiode. Behandlet diverse saker via epost. 4

5 Personal Kommet i gang igjen etter en mer «nede-periode» i sommer. Hatt ukesmøter, o.l. Presentasjonsgruppa Tatt i mot noen få oppdrag som har dukket opp i slutten av perioden. Diskutert hvordan vi skal takke gruppa av. Jobbet for å rekruttere nye søkere og forberede kurset i september med medarrangører Joakim og Mathias. Media Skrevet bidrag til Fri tanke. Hatt kronikk i Dagbladet om IS og Saudi-Arabia med Tom Hedalen. Hjulpet ny kommunikasjonsrådgiver i HEF, Andreas Halse, med et par caser. Hjulpet lederen for gruppen «Nei til KRLE» med noen saker. Annet Hatt sommerferie. Vært i kontakt med UngDialog om å få folk til å stille til deres sentralstyre. Skaffet personlig kredittkort i påvente av ny ordning i AU. Jobbet med nye møbler til Brugata. Arrangert bildekonkurranse med IPU i anledning HU 7 år. Tilrettelagt Asana som alternativ til Årshjulet på Google Drive, og gjort en sammenligning med Arnlaug og Kristoffer. Joakim: hatt sommerferie, deltatt på konferanse, hatt 1 AU-møte, kommunikasjon i IPU, evaluert deltakerskjemaene fra sommerleir. d. Sekretariatet Ina: Siden sist har jeg i hovedsak arbeidet med kommunikasjonsstrategien. Dette er hovedtrekkene av det jeg har jobbet med: Tradisjonelle medier Solgte inn sak om sommerleir til Ringerikes Blad o Journalisten valgte en teit vinkling på saken, men det er dessverre lite vi kan gjøre med hvordan journalister vinkler nyhetssaker. Vinklingen var at selv om flere velger humanistisk konfirmasjon i Ringerike, var det ingen derfra på sommerleir. Anders klarer likevel i løpet av saken å skape et godt inntrykk av HU, selv om overskrifta ikke er helt ypperlig. Sosiale medier og nett Oppdatert forsidebilde på hu.no for å promotere og rekruttere til presentasjonsgruppa. Fulgt opp arbeidet med å skrive sak fra verdenskonferansen og laget nettsak om dette. Denne har jeg også spredt i sosiale medier. Startet opp instagramkontoen vår Internt arbeid Jobbet mye med kommunikasjonsstrategien o Lest og oppdatert med på hvordan andre går frem i arbeidet med en kommunikasjonsstrategi. o Laget plan for høsten med tidsfrister og oppgaver som må gjøres i arbeidet med strategien 5

6 o Laget foredrag til internt bruk for innhenting av informasjon Innhenting av info er en svært viktig del av arbeidet med strategien. o Laget spørreundersøkelse om andres inntrykk av HU. Denne er sendt til leder, nestleder og generalsekretær i alle ungdomspartiene. Så langt har vi mottatt seks svar. Nyhetsbrev Har oppdatert mottakerlisten i Mailchimp og sendt ut nyhetsbrev Hatt kontakt med medlemmer av SST for å få på plass relevant innhold i nyhetsbrevet Sendt ut nyhetsbrevet til 2327 mottakere. Tall fra nyhetsbrev: Nyhetsbrev nr.1 (sommerleir + grunnlov) Nyhetsbrev nr.2 (sikre deg plass på sommerleir) Sendt i fellesferien Sendt til Åpningsrate 33,9 % 782 har åpnet 23,5 % har åpnet Avmeldinger Klikk Til sammen 92 Til sammen 38 klikk klikk 51 var på sak 25 var på sak om om sommerleir, sommerleir 39 om nytt SST Nyhetsbrev nr.3 (presentasjonsgruppa) 31,1 % har åpnet Til sammen var på sak om presentasjonsgruppa Forklaring: Selv om vi det bare er 18 som aktivt har meldt seg av nyhetsbrevet, kan vi se at antallet vi sender ut til har gått ned rundt med rundt 200 mottakere færre på det siste nyhetsbrevet sammenlignet med det første. Dette handler om at mange mailen kommer i retur, fordi mailadressen ikke er gyldig lenger, mailadressen er skrevet feil i medlemsregisteret e.l. Annet arbeid Hatt kontakt med illustratør som er interessert i å arbeide for oss Kristin: skrevet referat etter sist møte, hatt møter med IT og Kristoffer om tekniske muligheter ved IT-saken, jobbet mye med sommerleir og deltatt på sommerleir, praktiske forberedelser til Oxford, sendt inn søknad til Momskompensasjon, prøvd å begynne å planlegge høstens mange planer, hatt ferie, deltatt på 1 AU-møte, prøvd å lære meg oppsettet på regnskapet, hatt evalueringsmøte om sommerleir med leirledelsen, sendt ut sakspapirer og diverse annet i forbindelse med daglig drift. e. Lagenes runde (se eget referat) 6

7 f. Internasjonalt/ IHEYO Årsmøtet til IHEYO var også under verdenskongressen i Oxford. Ingen fra HU ble valgt inn i styret i år. Lagde en video. Amund ble valgt til sekretær for EWG (European Working Group). Amund Bugge har også stilt seg villige til å være med i auditing commitee (kontroll av økonomien). Det ble opprettet kontakt med Danmark under kongressen. En så stor delegasjon som ble sendt til Oxford trenger å ha en avklart delegasjonsleder. Mye kunne vært løst hvis man hadde en som var delegasjonsleder. Det skal sendes ut en e-post til delegasjonen med noen evalueringsspørsmål. Dette kan vi tenke på til neste internasjonale arrangement, European Humanist Youth Days (EHYD) til neste år. g. Ideologi og PR-utvalget (IPU) Har hatt løpende dialog gjennom sommeren, men ingen møter. Har fått en del saker ut på nettsidene og i sosiale medier. Har tatt i bruk instagram. Har også gjennomført kakekonkurransen i forbindelse med HUs 7-årsdag. Skal ha et møte snart hvor de skal gå gjennom strukturen og ansvarsfordelingen, og fordele oppgaver mer. h. Organisasjonsutvalget (OU Har vært ganske aktive med 3 møter. Har diskutert sommerleir 2015 og begynt å snakke om hvordan man kan organisere sommerleir i framtiden. Har også prøvd å planlegge hvordan man skal jobbe utover høsten. Har et spesifikt tema for hvert møte. Har også ansvar for vedtektsendringer til Landsmøtet. Skal også diskuterte langsiktig organisajonsstrategi, arrangere Org. Sem og innstille til valgkomiteen til Landsmøtet. i. Lokallagsanalyse Anders og Kristin hadde møte med organisasjonsavdelingen denne uka for å snakke om samarbeidet mellom HEF og HU på fylkes- og lokalt plan. Det ble avtalt at dette var en enda bedre møte å høre hvordan det gikk enn med lokallagsanalyse. Disse møtene skal gjennomføres ca. annenhver måned. Organisasjonssekretærene skal nå motta nyhetsbrevet fra HU, og Kristin skal sende e-post til fylkeslederne og oppfordre de også om å signere seg på. I tillegg skal Kristin etter dette møtet sende en e-post til alle HEF fylkeslag der HU har lokallag om hvordan det går i HU lokalt. Der HU ikke har lokal, skal Kristin sende en e-post om hvordan man kan gå fram hvis man er nysgjerrig på HU og vil kanskje stifte lokallag. Etter årsmøter i februar skal det sendes ut e-post til HEF lokalt om de nye styrene i HU lokalt. Siden vi har hyppig skiftende styrer er det viktig at vi sørger for riktig, oppdatert informasjon ut til HEF. Lokallagsutvalget skal også gjøre det til et fast punkt å spørre om hvordan det går med samarbeidet med HEF, pluss det skal tas opp både på lokallagsledersamlingen og Org. Sem. Det skal oppfordres til å samkjøre aktiviteter og kalender med HEF, slik at man får til mindre krasj, men mer samkjøring. Dette må likevel tas med lokallagene og høre hva de synes. 7

8 j. Nettsider Alle har fått opplæring i WEB gruppa. Har også fått faktura fra CGI som har fikset litt på kalenderen vår. Fått opprettet litt engelsk informasjon på nettsidene og oppdatert andre ting som Sentralstyret har bedt om. Har hatt 3 møter. Og lagt litt planer om hva vi skal gjøre videre. Se på meninger som ikke ligger ute og verktøykassa som vi må få gjort ferdig før nyåret. Flere saker i helga som handler om nettsidene. k. Evaluering sommerleir Anders, Juni og Kristin hadde møte med Hans Christian og Oda Martine om evaluering av sommerleiren. Referat av dette har blitt sendt ut til Sentralstyret. Glemte å diskutere saken om deltakere som reiste hjem. Det var blandede grunner; sykdom og utslitthet. Vanskelig å få tak i problemet før de dro hjem. Skal sende de en e-post med spørsmål om hva vi kunne gjort annerledes. Joakim har gått gjennom evalueringsskjemaene som deltakerne fylte ut. Generelle inntrykket er at folk er fornøyde. 3 individer som har sagt at det var den beste sommerleiren noensinne. Tilbakemelding om at veganmaten var dårlig. Det er også klager om manglende butikkturer. Det er også en tilbakemelding om at poengene under sommerleir ble utdelt udemokratisk og at det var dårlig informasjon om hvordan man kunne få poeng. Det kan og virke som det var for mye fokus på poengene. I helhet svarer deltakerne 4-5 i hvor fornøyd de er med leiren i sin helhet. Mye av dataene kan analyseres videre, og det kan også kryssanalyseres. Kommentarer fra sentralstyret: Misforståelser rundt leggetid kunne vært unngått hvis man bare hadde en tid å forholde seg til. Gi tydelig beskjed om at det ikke blir butikktur Sentralstyret kan planlegge poenggiving mer på forhånd Positiv med å ikke ha leirråd hver kveld. Burde vært mer klart hva man kunne samle poeng for. Opp til basisgruppeleder å sørge for at det ikke blir for alvorlig, ikke alle er like glad i konkurranse. Skal kontakte deltakerne som dro hjem, er en viktig del av evalueringsprosessen. Kontoret tar ansvar for dette. l. E-postbehandlede saker Fast punkt skriver inn i referatskallet hvis det er en e-post sak mellom møtene. 1. juli sendte Kristin ut en e-post med forespørsel om godkjenning av et nytt lokallag i Glåmdal. Saken ble avsluttet 15. juli med 9 stemmer for og ingen i mot. Vedtaket blir dermed; «Sentralstyret godkjenner stiftelsen av Glåmdal lokallag.» 8

9 Sak 55/14 Sommerleir 2015 tema og leirsjefer Alle satt i en sirkel rundt en tavle hvor tema og navn til leirsjefer ble skrevet opp. Denne saken må ses i sammenheng med sak 56/14 tema til vinterseminar. Tema og leirsjef må også sees i sammenheng. Diskuterer tema før leirsjef. Workshop om tema: Religionskritikk og dialog hadde som tema i veldig bra mottatt. Kan være en god idé å gjenta. Persepsjon og perspektiv persepsjon er hvordan du blir oppfattet. Er bredt som kan knytte mye sammen. Krig og fred veldig aktuelt i dag. Trenger mer enn en helg til dette. Behøver ikke bare ta for seg konflikter i dag. Men vil gjerne ha en foredragsholder som kan knytte det til aktuelle hendelser. Et annet spørsmål man kan diskutere er «kan humanister støtte krig?» Religionsvitenskap - for bredt for en helg. Hvorfor tror folk? Finnes vitenskap i et religiøst verdensbilde? Religion, livssyn og vitenskap passer inn på sommerleir. Hva slags forhold har religioner til vitenskap? Naturvitenskapelig undervisning naturvitenskap som tema. Hva tror vi om verden? Forklare verden gjennom en «science camp». Hvordan vitenskap blir brukt til ulike formål på både godt og vondt. Hvor kommer man fra? Hvorfor tenker man som man gjør? Hvordan fungerer hjernen vår? Vitenskap og livssyn var også tema for årets vinterseminar. Kunst og realitet hvordan kunst tilnærmer seg politikk. Kreativitet i et samfunnsperspektiv. Den skjulte agendaen bak kunst. Eksistensielle spørsmål kan gjerne knytte det opp til noe annet. Spesielt noe nye medlemmer tenker på. Kan også være et undertema. Er nok til en hel leir, men må passe på at det ikke blir for filosofisk. Ekstremisme også en del av krig og fred, men kan være for seg selv. Kan være for tett opp til 22. juli? Fornuft og følelser var tema i 2008 og var veldig interessant. Hvordan man handler i forskjellige situasjoner. Veldig bredt, psykologisk, biologisk, filosofisk og kulturelt. Identitet og seksualitet Humanisme i verdensperspektiv kan linkes til folkelige organisering av humanisme. Kan også passe inn under krig og fred. Framtiden og humanisme parallelt med transhumanisme. Hva vil skje med mennesket? Hva skjer med religion og ateisme i verden? Hvordan organisere oss i framtiden. 9

10 Er også flere jubileer neste år som kan markeres. Livssyn og folkelig organisering humanisme i verden. Forskjellige måter å være humanist på. Andre temaer som kan gjenbrukes: Rasjonalitet og følelser Du og jeg og vi to - identitet Rasjonalitet Velkommen til virkeligheten Humanisme og fred Ikke la deg lure Demokrati og menneskerettigheter Humanistiske manifest Humanisme i verdensperspektiv Framtiden og humanisme Sentralstyremedlemmene gikk sammen to og to og diskuterte hvilke temaer de synes er best. Så har de 30 sekunder på å velge det temaet de helst vil ha og argumentere for hvorfor. Favoritter: Persepsjoner og perspektiver kan koble til ekstremisme og mye annet. Ekstremisme. ikke diskutert før. Krig og fred pasifisme. Litt større enn ekstremisme. Krig og fred og sånt ikke så bredt som persepsjoner og perspektiv. Folkelig organisering av humanisme kan passe til vinterseminar. Krig og fred noe som alle er opptatt av. Ekstremisme blir ofte koblet til med konspirasjonsteorier. Religionskritikk og dialog går også under dette. Avhenger av hvordan vi møter mennesker. Hva skal man godta eller ikke? Hvordan blir man ekstremist? Krig og fred. Religion, livssyn og vitenskap med naturvitenskap som en naturlig del. Krig og fred kan også kobles opp mot verdensoppfatninger (persepsjoner og perspektiv). Hvordan folk oppfatter verden ulikt skaper konflikt. Krig og fred og sånt. Kan trekke linjer til ekstremisme. Ekstremisme kan også tas på vinterseminar, men dette er 18 pluss og vil føre til at noen medlemmer ikke kan delta. Elimineringsprosess (alle kan stemme på det de vil, men har bare 1 stemme): Ekstremisme blir eliminert som eget tema. Religion og vitenskap blir eliminert. Persepsjoner og perspektiver blir stryket. Religionskritikk og dialog kan putte det inn under krig og fred. Ny elimineringsrunde: Krig og fred og sånt 5 stemmer Krig og fred og ekstremisme 5 Ny elimineringsrunde om ekstremisme enten skal med som hovedtema eller bare som en del av programmet. 10

11 Krig og fred og sånt 5. Krig og fred og ekstremisme og sånt 2. Avholdende. 1 Navn til sommerleir kommer senere. Har landet på et tema: krig og fred og sånt. De andre temaene blir stryket. (Espen forlater møtesalen etter denne saken ble avsluttet). Sentralstyret velger krig og fred og sånt som tema for leiren Arbeidsutvalget skal innen 9. september dele et forslag til prioriteringsliste til Sentralstyret, og Sentralstyret skal gi sine innspill innen 11. september. Etter dette kontakter AU de aktuelle personene.» Sak 56/14 Tema for vinterseminar 2015 (18+) Populære temaer fra sak 55/14 sommerleir 2015: Persepsjoner og perspektiver veldig bra tema på 18 pluss seminar. Spennende å se på det mer fyldig. Noe annet enn naturvitenskapelig, som vi har gjort mye med. Kan også kobles opp mot sommerleir. Forskjellige ideverdener kan skape konflikt. Religionskritikk og dialog Ekstremisme og konspirasjonsteorier Ekstremisme kanskje et tema som appellerer mer til de yngre medlemmene? Konspirasjonsteorier konkret og lett å trekke folk. Veldig lite som går dypt i det kan være aktuelt. Internasjonal perspektiv på humanisme liten teaser til nordisk seminar Kan også bli krasj. Religionskritikk har ikke blitt nevnt. Kanskje mer aktuelt for yngre medlemmer? Religionskritikk og ytringsfrihet hvor går grensen? Hvor langt kan man kritisere? Var også tema under verdenskongressen i Oxford. Persepsjoner og perspektiver går igjen. Veldig egnet for 18 pluss. Lager sin egen identitet begynt å se på egen livserfaring. Avstemning (alle kan stemme): Ekstremisme og konspirasjonsteorier 11

12 Persepsjoner og perspektiv 7 Religionskritikk og dialog Humanisme i verden Sentralstyre vedtak: Sentralstyret vedtar persepsjoner og perspektiver som tema for vinterseminar Sak 57/14 Strukturering av nettsider /Nettsideforbedringer Saken dreier seg om hvor mye penger vi kan bruke på CGI og hvordan vi skal organisere hvem som bestiller. Til nå har det vært mye på Anders og Kristoffer. Fordelaktig at det er mer enn en person. Trengs en person med hovedansvaret og oppfølging. Best å ha mandat. Vil gjerne ha en prioriteringsliste fra Sentralstyret om hva man skal prioritere i utbedringen av nettsidene. Anders har hatt mest kontakt med CGI. Leder av WEB gruppa burde ha ansvaret, leder har ellers nok. Er et stort behov å følge opp CGI. Kan heller sette leder på kopi. Er bundet til CGI et halvt år til, er i involvert sammen med HEF. Leder eller kontoret burde være kopiert inn i e-postene med CGI. Burde gjøres med nettsidene: Fjerne feil Ting som gjør jobben lettere å administrere nettsidene Ferdigstille halvinnstilte funksjoner WEB gruppas innspill: burde ha fokus på å fjerne feil og gjøre jobben lettere for oss. Burde også forbedre brukeropplevelsen også med menyen (ikke så mange klikk for å komme seg til riktig sted). Spesielt med tanke på lokallagsidene. Fint om Web gruppa orienterer om prosessen under sentralstyremøtene. WEB gruppa får mandat se hvor skoen trykker der de opplever det. Fint om forbedringspunktene kommer inn i orientering under sst. Så vi andre også får det med oss. Vedtaket ble enstemmig vedtatt. «Web gruppa får ansvar for gjennomføring av nettsideforbedringer. Ansvaret for kontakt med CGI faller på leder av web-gruppa, Kristoffer Stokkeland, hvor holdes på kopi. Fra Sentralstyrets side ønskes prioritering av 12

13 retting av feil, og deretter brukervennligheten for lokallags nettsidene. Deretter står web gruppa fritt til å prioritere innenfor budsjettrammen.» Sak 58/14 IT-saken tekniske muligheter Mathias og Kristoffer har sett på ulike alternativer. Det er lurt om lokallagsutvalget (LU) tar dette videre til sine lokallag. Må få tilbakemelding fra lokallagene innen neste sentralstyremøtet. Best for AU og kontoret om det velges en intern mulighet, for best samkjøring med HEFs e-post system. Men det er også mulig å dobbeltkjøre. Foreslår å kutte ned noen av alternative slik at lokallagene har tydelige alternativer. Foreslår: Google apps mange kjent med Zoho billigste men ikke like brukervennlig. Internt med domene Foreslår å gå til lokallagene med disse alternative og høre hva de trenger av ekstra funksjoner. Spørreundersøkelse eller be lokallagene velge et av tre? Lurt å også ha med status quo som et alternativ. LU i samarbeid med Web gruppa presenterer alternativer til lokallagene. Må ha åpne spørsmål til lokallagene for å høre hva de trenger og vil bruke. Har dermed to alternativer: enten presentere alternative, eller kartlegge behovene til lokallagene og se hva trenger. En avstemning viser 6 stemmer for kartlegging og 1 avholdende. Vil ikke ha et helt åpent skjema, men vil heller utforme et skjema hvor vi kan få tilbakemelding på konkrete punkter. LU skal kartlegge behovene til lokallagene innen utgangen av september. Mathias og Kristoffer lager et sakspapir til møtet i november med en innstilling som tar hensyn til behovene til lokallagene, AU og kontoret. Alternativene som kan velges er: status quo, google apps, zoho mail eller intern bruker med domene. Mathias og Kristoffer skal lage et utkast til spørreskjema til lokallagene og gi det til LU. LU skal ha hørt med lokallagene innen utgangen av september. «Lokallagsutvalget kartlegger behov i lokallagene innen utgangen av september. Mathias Wiik Westberg og Kristoffer Stokkeland lager et sakspapir til november. Innstillingen skal være basert på behov i lokallagene og behovene til AU og 13

14 kontoret. Som løsning legger kun 4 alternativer til grunn:google apps, zoho mail, intern bruker med domene og status quo.» Sak 59/14 HU. no Det har lenge vært et ønske om å skaffe dette domenet. Det er en kortere link og lettere å huske. I denne saken skal vi diskutere om vi skal skaffe dette, og eventuelt hvor mye penger det skal brukes. Det burde og bestemmes hvem som ha ansvar for forhandlingen om det blir aktuelt. Ingen har noe i mot å prøve å skaffe domenet hu.no Vet ikke hvilken sum personen som nå eier domenet vil ha. Vil ha en sum å komme med før kontakt med eieren kr i innstillingen kan både være for lite og for mye. Det er greit å ha en takhøyde å gå på under forhandlingen. AU/leder som burde ta forhandlingen. Begynner selvfølgelig forhandlingen med en lavere sum. Innstillingen gir bare et signal på hvor høyt leder har mandat til å gå. Hvis det går høyere må saken tilbake til Sentralstyret. Leder må ha moralsk og teknisk støtte, og AU Kristoffer kan være med i blindkopi. Enstemmig vedtatt. «Sentralstyret i Humanistisk Ungdom vedtar at Humanistisk Ungdom forsøker å anskaffe domenet hu.no. AU ved leder Anders Garbom Backe får ansvaret for forhandlingene. Med mulighet for anskaffelse for under kr kan kjøpet gjennomføres, over denne summen så må saken tilbake til Sentralstyret for godkjenning.» Sak 60/14 Honorar til Arbeidsutvalget (oppfølging av sak 39/14) Anne kom med endringer til sakspapiret som ikke kom med i utsendingen. Endringer var å føye til beløpet kr. Har ikke avklart hva andre organisasjoner utbetaler til sine AU-medlemmer. Innstillingen tar hensyn til en oppfølging av saken: hvem tar saken videre? Det er ikke bare en budsjettsak, det er også en prinsipiell sak. Mange fra Sentralstyret som ikke er tilstede, men det hadde uansett ikke vært flere stemmeberettigete. De summene som er foreslått er små. Kan se på endringer til budsjettet i

15 Til møtet i november skal budsjett 2015 behandles. Det er Juni og Kristin som jobber med dette, men lurt at det er noen utenfor AU som ser på honoraret. Anne og Kristoffer melder seg frivillig. Enstemmig vedtatt. «Anne og Kristoffer skal snakke med aktuelle personer og vurdere eventuelle endringer i honoraret både med tanke på AUs behov og budsjettet 2015, fram mot sentralstyremøtet i november.» Sak 61/14 Revidering budsjett (Synøve hilser på (leder for kontrollkomiteen). Har hatt mye ansvar for vedtektene tidligere. Veldig relevant. Skal passe på at Sentralstyret forholder seg til Landsmøtets (LM) bestemmelser øverste organet i organisasjonen. Skal rapportere til LM om Sentralstyret har gjort jobben eller ikke og skal ha oversyn over vedtektene. Vet også bakgrunnen til hvorfor ting står der. Sentralstyret kan også spørre Kontrollkomiteen om det er noe de trenger hjelp til eller lurer på, lokalt nivå, om leder ikke gjør jobben sin, etc. Kontrollkomiteen kommer til å være her innimellom. Se hvordan Sentralstyret kjører møter. ) Sakspapiret skrevet før alle tallene på plass i det reviderte budsjettet. Skal likevel stemme. Utfordring at regnskapet blir ført på en annen måte, og kan derfor ikke sidestilles med budsjettet på samme måte som før. Vanskelig å sammenligne hvert enkelt tall. Valgt å se på total summene. Ikke så nøye å se på enkelt postene. Se heller totalt i hver post. Gule kolonner budsjett hittil i år. Grønne kolonner lettere for oss å se regnskapet. Ført bare opp resultat. Hvite kolonner revidert budsjett. Skal se på nå. Kolonner som er grå allerede gjennomført. Vet hvor mye penger vi har brukt. Feil å revidere de tallene. Vet gått i overskudd, kan ikke endre det tallet, men kan flytte overskuddet til andre poster. Oransje totalt summert. Lagdrift: har bare brukt hittil i år ( ). revidert budsjett har mindre i medlemskontingent tar høyde for 1000 betalende medlemmer, og ikke 1400 som i det originale. Årsmøte: Gjennomført og ca kr i overskudd fra årsmøtet. Færre delegater enn kunne vært. Sentralstyremøte: Har brukt ca kr hittil. Har bare to møter igjen, og vil ikke bruke like mye som budsjettert. 15

27.04.15/164.56. SENTRALSTYREMØTE 17.april Saksbehandler: Kristin Tufte. Sak 32/15 Referat sentralstyremøte 17.april 2015

27.04.15/164.56. SENTRALSTYREMØTE 17.april Saksbehandler: Kristin Tufte. Sak 32/15 Referat sentralstyremøte 17.april 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 27.04.15/164.56 SENTRALSTYREMØTE 17.april Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 32/15 Referat sentralstyremøte 17.april 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe, Joakim Damsgaard, Kristoffer

Detaljer

12.05.14/163.56. SENTRALSTYREMØTE 02.mai Saksbehandler: Kristin Tufte. Sak 35/14 Referat sentralstyremøte 02.mai 2014

12.05.14/163.56. SENTRALSTYREMØTE 02.mai Saksbehandler: Kristin Tufte. Sak 35/14 Referat sentralstyremøte 02.mai 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 12.05.14/163.56 SENTRALSTYREMØTE 02.mai Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 35/14

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 03.07.14/163.61 SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 53/14 Referat sentralstyremøte 21.-24.06. 2014 Tilstede: Juni Høiby, Anne Lindholm, Live

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 20.04.12 Saksbehandler: Marit Simonsen. Sak 39/12 Referat sentralstyremøte 20.04.12 22.04.12/163.41

SENTRALSTYREMØTE 20.04.12 Saksbehandler: Marit Simonsen. Sak 39/12 Referat sentralstyremøte 20.04.12 22.04.12/163.41 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Sak 39/12 Referat sentralstyremøte 20.04.12 22.04.12/163.41 SENTRALSTYREMØTE 20.04.12 Saksbehandler:

Detaljer

12.11.14/162.63 SENTRALSTYREMØTE 31.10-02.11.2014 Saksbehandler: Kristin Tufte

12.11.14/162.63 SENTRALSTYREMØTE 31.10-02.11.2014 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12.11.14/162.63 SENTRALSTYREMØTE 31.10-02.11.2014 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 02/15 Referat Sentralstyremøtet 31.10-02.11.2014 Tilstede: Anders Garbom Backe, Joakim Damsgaard,

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 14.-16.06.13. Sak 36/13 Referat sentralstyremøte 19.04.13. Saksbehandler: Marit Simonsen

SENTRALSTYREMØTE 14.-16.06.13. Sak 36/13 Referat sentralstyremøte 19.04.13. Saksbehandler: Marit Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 19.04.13/163.47 SENTRALSTYREMØTE 14.-16.06.13 Sak 36/13 Referat sentralstyremøte 19.04.13 Saksbehandler: Marit Simonsen Tilstede: Helene Haarklau-Kleppestø, Arnlaug Høgås Skjæveland,

Detaljer

09.04.10/163.16. Sak 17/10 Referat fra forrige møte Linje 11: Helene har hjulpet til med deltageravgiften, ikke flybilletter.

09.04.10/163.16. Sak 17/10 Referat fra forrige møte Linje 11: Helene har hjulpet til med deltageravgiften, ikke flybilletter. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Sak 26/10 Referat 5.-7. mars 09.04.10/163.16 SENTRALSTYREMØTE 5.-7. mars Saksbehandler:

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 17.-19.06.11. Sak 33/11 Referat Sentralstyremøte 08.04.11. Saksbehandler: Marit Simonsen. Saksliste: 13.04.11/163.

SENTRALSTYREMØTE 17.-19.06.11. Sak 33/11 Referat Sentralstyremøte 08.04.11. Saksbehandler: Marit Simonsen. Saksliste: 13.04.11/163. 1 2 3 4 13.04.11/163.27 SENTRALSTYREMØTE 17.-19.06.11 Sak 33/11 Referat Sentralstyremøte 08.04.11 Saksbehandler: Marit Simonsen 5 6 7 8 9 Tilstede: Dan-Raoul Husebø Miranda, Anders Garbom Backe, Kjetil

Detaljer

15.11.13/163.53. SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

15.11.13/163.53. SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15.11.13/163.53 SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 02 /14 Referat sentralstyremøte 08.-10.11.13 Tilstede: Anders Garbom Backe, Arnlaug Høgås Skjæveland,

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 29.08.13/162.52 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 69/13 Referat sentralstyremøte 23.08. 25.08.13 Tilstede: Anders Garbom Backe, Arnlaug Høgås

Detaljer

24.04.15/163.72. SENTRALSTYREMØTE 28.-30.08. 2015 Saksbehandler: Ragnhild Bakke Sjyvollen

24.04.15/163.72. SENTRALSTYREMØTE 28.-30.08. 2015 Saksbehandler: Ragnhild Bakke Sjyvollen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 24.04.15/163.72 SENTRALSTYREMØTE 28.-30.08. 2015 Saksbehandler: Ragnhild Bakke Sjyvollen Sak 62/15 Referat fra sentralstyremøte 28.-30.08.15 Tilstede: Arnlaug Høgås Skjæveland,

Detaljer

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017 Humanistisk Ungdoms Arbeidsprogram 2015/2016 Vedtatt 17.04.2016 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram beskriver hvilke politiske saker og organisatorisk satsninger

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Regnskap 2014. PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte. Oslo, 17. 19. april 2015

Regnskap 2014. PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte. Oslo, 17. 19. april 2015 PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte Oslo, 17. 19. april 2015 1 Oversikt Helhetlig regnskap. Her følger en presentasjon av årsregnskapet for Press for regnskapsåret. Det viser et driftsoverskudd

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 11.-13. juni 2010 Saksbehandler: Mari-Kristine Morberg. Sak 40/10 Referat

SENTRALSTYREMØTE 11.-13. juni 2010 Saksbehandler: Mari-Kristine Morberg. Sak 40/10 Referat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Sak 40/10 Referat 15.06.10/163.22 SENTRALSTYREMØTE 11.-13. juni 2010 Saksbehandler: Mari-Kristine Morberg Tilstede: Dan-Raoul Husebø Miranda,

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 20.-23.06. 2015 Saksbehandler: Anders Garbom Backe

SENTRALSTYREMØTE 20.-23.06. 2015 Saksbehandler: Anders Garbom Backe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 25.06.15/163.71 SENTRALSTYREMØTE 20.-23.06. 2015 Saksbehandler: Anders Garbom Backe Sak 50/15 referat sentralstyremøtet 20.-23.06.15 Tilstede: Arnlaug Høgås Skjæveland,

Detaljer

Sak 12/14 Referat sentralstyremøte 07.-09.02.14

Sak 12/14 Referat sentralstyremøte 07.-09.02.14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14.02.14/163.54 SENTRALSTYREMØTE 07.-09.02.14 Sak 12/14 Referat sentralstyremøte 07.-09.02.14 Saksbehandler: Kristin Tufte Tilstede: Anders Garbom Backe, Arnlaug Høgås Skjæveland,

Detaljer

KONTROLLKOMITEENS RAPPORT 2015

KONTROLLKOMITEENS RAPPORT 2015 LM-7 KONTROLLKOMITEENS RAPPORT 2015 Kontrollkomiteens arbeid Kontrollkomitéen for Norges Unge Venstre for perioden 2014-2015 ble valgt på det 75. ordinære landsmøtet i Larvik 25.-26. oktober 2014, og har

Detaljer

Sak 32/14 Referat sentralstyremøte

Sak 32/14 Referat sentralstyremøte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12.05.14/163.55 SENTRALSTYREMØTE 07.-09.02.14 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 32/14 Referat sentralstyremøte 07.-09.03.14 Tilstede: Anders Garbom Backe, Arnlaug Høgås Skjæveland,

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Saksliste hovedstyremøte torsdag 25.11.10 Saksnummer Sak Ansvarlig 251110-00 Godkjenning av protokoll og innkalling Sigurd 251110-01 Oppsummering av høstkonferansen Sverre

Detaljer

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER 08.04.2014 kl. 12:15-13:26 Til stede: Øystein Parelius Sondre Omar Arneberg Ingrid Nautnes Partizan Duhoki Ikke til stede: Stian Knudsen Trine Beate Nilsen Steffen-Johan Jakobsen

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker. Tillitsverv i Changemaker Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.no Innledning Dette er et informasjonshefte om hva det innebærer

Detaljer

Vedtak: Referat frå sist møte 13.3 og e-post avstemming gjort til fylkesstyret godkjennes enstemmig.

Vedtak: Referat frå sist møte 13.3 og e-post avstemming gjort til fylkesstyret godkjennes enstemmig. HORDA LAND Referat fra FYLKESSTYREMØTE nr. 4/17 Innkalling gjekk ut til alle faste medlemmer. Ved forfall blir vara innkalt særskilt. Vara er alltid uansett velkommen! Tilstede med stemmerett : Linda Rykkje,

Detaljer

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018 Humanistisk Ungdoms Arbeidsprogram 2016/2017 Vedtatt 07.05.2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018

Detaljer

1. Lokal aktivitet. Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2015/2016

1. Lokal aktivitet. Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2015/2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2015/2016 Humanistisk Ungdoms

Detaljer

Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb tirsdag 19. juni 2012 fra kl. 15.00 til 21.30 hos Veslemøy Lode, Strømsveien 21 A

Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb tirsdag 19. juni 2012 fra kl. 15.00 til 21.30 hos Veslemøy Lode, Strømsveien 21 A Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb tirsdag 19. juni 2012 fra kl. 15.00 til 21.30 hos Veslemøy Lode, Strømsveien 21 A Tilstede: Andre: Forfall: Martin Riber Sparre, Veslemøy Lode, Berit Aalborg,

Detaljer

Budsjett 2015 og 2016

Budsjett 2015 og 2016 2015 og 2016 Press 19. ordinære landsmøte Oslo 17 19. april 2015 Side 1 av 7 Helhetlig budsjett et for 2015 ble vedtatt på Landsmøtet i fjor. Landsstyret har siden foretatt et par revideringer, senest

Detaljer

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 SAKSPAPIRER Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 108 14 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 109 14 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 1 Sammensetning Kontrollkomiteens beretning for perioden 2014/2015 Press landsmøte 2015 Sittende Kontrollkomité har etter vedtektenes

Detaljer

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Dato: 20.02.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30, startet 17:31 Sted: BIS møterom BI Stavanger Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). SAK 25-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen)

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen) VEDTEKTER for Palestinakomiteen i Norge Vedtatt på det 19. landsmøtet i mars 1992, revidert på Det 28. landsmøtet mars 2010, Det 29. landsmøtet mars 2012, Det 30. landsmøtet mars 2014 og Det 31. landsmøtet

Detaljer

Hovedprinsipper Forslag- og nominasjon av kandidater til sentrale verv skjer i to runder:

Hovedprinsipper Forslag- og nominasjon av kandidater til sentrale verv skjer i to runder: Retningslinjer, Utdanningsforbundet August 2014 Retningslinjer for forslags- og nominasjonsprosedyre forut for landsmøtevalg Retningslinjer hjemlet i vedtektene - revidert jf. behandling i SST 20. august

Detaljer

Sak 58/12 Referat sentralstyremøte 22. 24.06.12

Sak 58/12 Referat sentralstyremøte 22. 24.06.12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 25.06.12/163.42 SENTRALSTYREMØTE 23.- 25.08.12 Saksbehandler: Marit Simonsen Sak 58/12 Referat sentralstyremøte 22. 24.06.12 Tilstede: Helene Kleppestø, Synøve

Detaljer

Søknadspakke organisasjonssekretær

Søknadspakke organisasjonssekretær Søknadspakke organisasjonssekretær Innhold Frister og intervjuer... 1 Bakgrunn for utlysningen... 1 Om stillingen... 2 Vi tilbyr... 2 Hvem kan søke?... 2 Hvordan søke?... 2 Stillingsbeskrivelse... 2 Kvalifikasjoner...

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 04.09-06.09.09 Saksbehandler: Mari-Kristine Morberg

SENTRALSTYREMØTE 04.09-06.09.09 Saksbehandler: Mari-Kristine Morberg 1 30.09.09/163.13 2 3 4 5 6 7 8 9 Sak 52/09 Referat Tilstede: SENTRALSTYREMØTE 04.09-06.09.09 Saksbehandler: Mari-Kristine Morberg Lars-Petter Helgestad, Kari-Anne Ribsskog, Birgitte Meyer, Espen Urkegjerde,

Detaljer

Referat fra møte i hovedstyret

Referat fra møte i hovedstyret Referat fra møte i hovedstyret Til: Hans-Fredrik Donjem (møteleder), Arvid Haukås, Tor Heimdal, Dag Utnes, Svanhild Melkevik, Daniel Ask, Olav Kristiansen, Nils Martin Hynne, Peder J. Gjetmundsen og Per

Detaljer

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent.

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent. Til Landsstyret GU Kopi til Sentralstyret MDG Fra Arbeidsutvalget GU Dato 8.4.2014 Saksnr. Møtedato 8.4.2014 Møtested Partikontoret, Skippergata 33, Oslo Møtetid Kl. 18.00 (17:00 for skolering) Tilstede

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 07.10.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, NLD, ØA, ØAS, NUA, FA, HR, SPA, KAS, MA, SA, UA SAK 135 14 Til Behandling: Val av ordstyrer og referent

Detaljer

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Sted: NBU kontoret, Oslo Dato og tid: Fredag 4. april, kl 09:30 til 18:30 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild Duserud, Kari Geitle Nesthus,

Detaljer

Budsjett 2016 og 2017

Budsjett 2016 og 2017 2016 og Press 20. ordinære landsmøte Oslo 22. 24. april 2016 Side 1 av 7 Helhetlig budsjett et for 2016 ble vedtatt på Landsmøtet i fjor. Landsstyret har siden foretatt et par revideringer, senest i desember

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 28.10.2014

Referat Hovedstyremøte 28.10.2014 Referat Hovedstyremøte 28.10.2014 Referent og kontorvakt: Hallvard er referent og Finckenhagen er kontorvakt/kakebaker Ikke tilstede: Hallén (syk, nestleder holder møtet) Vinstraff: Andreas 1xØL Info fra

Detaljer

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Vedtatt første gang: 24.11.2008 på møte 01/09 Deretter revidert og vedtatt: 31.01.2011 på møte 02/11 Deretter revidert og vedtatt:

Detaljer

16.03.11/163.26. SENTRALSTYREMØTE 4.-6. mars 2011 Saksbehandler: Morberg/Simonsen

16.03.11/163.26. SENTRALSTYREMØTE 4.-6. mars 2011 Saksbehandler: Morberg/Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16.03.11/163.26 SENTRALSTYREMØTE 4.-6. mars 2011 Saksbehandler: Morberg/Simonsen Sak 28/11 Referat 4.-6. mars 2011 Tilstede: Dan-Raoul Miranda, Anders Garbom Backe, Matias

Detaljer

HVORDAN VÆRE FORBEREDT TIL LANDSMØTET?

HVORDAN VÆRE FORBEREDT TIL LANDSMØTET? FEM TIPS TIL FORBEREDELSER SAMMEN! 1. Samle de du skal reise på landsmøte med for ett forberedende møte. Viktigst etter 2. innkalling kommer med forslag til arbeids- og organisasjonsprogram i slutten av

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker

Tillitsverv i Changemaker Tillitsverv i Changemaker 1 Changemaker er noe av det beste norsk ungdom har å by på. - Jonas Gahr Støre Om heftet Dette heftet er ment som en veiledning til alle medlemmene i Changemaker, og skal gi en

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

PROTOKOLL SENTRALSTYRET september 2012

PROTOKOLL SENTRALSTYRET september 2012 PROTOKOLL SENTRALSTYRET 7.-9-. september 2012 Sted: Thon Hotell, Åsgårdstrand Tid: Fredag 7. september kl. 13:00 til 18:00 Lørdag 8. september kl. 10:00 til 16:00 (møte med regionens fylkesledere og lokallag)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903 SAKSFRAMLEGG 14.09.2016 Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903 NYE VEDTEKTER FOR BØ FRIVILLIGSENTRAL 2016 Forslag til vedtak: Årsmøtet for Bø frivilligsentral vedtar følgende

Detaljer

Sak 30/13 Referat sentralstyremøte 01. 03.03.13

Sak 30/13 Referat sentralstyremøte 01. 03.03.13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 08.03.13/163.46 SENTRALSTYREMØTE 19.04.12 Saksbehandler: Marit Simonsen Sak 30/13

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 21.10.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, SPA, UA, AK, HR, SA, NLD, MA, MU, KA, FA Sak 135-14: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Fylkesstyret skal jobbe med å gjøre organisasjonen kjent blant elevene, få flere elever engasjert i organisasjonen og informere

Detaljer

Grønn Ungdoms vedtekter

Grønn Ungdoms vedtekter Grønn Ungdoms vedtekter Sist revidert på Grønn Ungdoms landsmøte 10.-12. februar 2012. 1 Stiftelse og navn 1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønn Ungdom i Norge, stiftet i Oslo 19. oktober 1996,

Detaljer

REFERAT FRA AU-15-1314

REFERAT FRA AU-15-1314 Til Arbeidsutvalget Kopi til Fra Lage Nøst, referent Dato 10.02.2014 REFERAT FRA AU-15-1314 Møtedato 28.01.2014 Møtetid Kl. 18.00 Møtested Skippergata 33, Oslo Tilstede Hallvard Surlien Talsperson Ingrid

Detaljer

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen?

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Innlevert av 3.trinn ved Granmoen skole (Vefsn, Nordland) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i 3.klasse ved Granmoen skole har i vinter

Detaljer

Kevin Gilbert Flekke Fylkesstyremedlem Mathias Westad Larssen Fylkesstyremedlem. Peter Søderblom Mostad Fylkesstyremedlem

Kevin Gilbert Flekke Fylkesstyremedlem Mathias Westad Larssen Fylkesstyremedlem. Peter Søderblom Mostad Fylkesstyremedlem Til Tillitsvalgte i Sør-Trøndelag Kopi til Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Fra Stine Nordø, referent Dato 06.02.15 Referat fra FS15 Møtedato 05.02.15 Møtetid 17:30 Møtested Munkegata

Detaljer

Forslag til endring i organisasjonsstruktur i CISV Norge

Forslag til endring i organisasjonsstruktur i CISV Norge Forslag til endring i organisasjonsstruktur i CISV Norge Bakgrunn Sentralstyret ba høsten 2009 organisasjonsutviklingskomitéen om å ta en grundig vurdering av CISV Norge sin organisering på sentralt nivå.

Detaljer

3 I Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal skal følgende organisasjonsledd finnes: Årsmøte Elevforsamling Fylkesstyre Valgkomité Kontrollkomité

3 I Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal skal følgende organisasjonsledd finnes: Årsmøte Elevforsamling Fylkesstyre Valgkomité Kontrollkomité Vedtekter 2008 2009 Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever og lærlinger under videregående opplæring 1 Elevorganisasjonen er en landsomfattende

Detaljer

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Til Arbeidsutvalget Kopi til Landsstyret Fra Pål Thygesen, generalsekretær Dato 17. januar 2013 Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Møtedato 17. januar 2013 Møtetid kl. 16.30 Møtested Skippergata 33

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Referat. Ledelsesmøte Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim

Referat. Ledelsesmøte Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim Referat Ledelsesmøte 25.10.2016 Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 135-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 136-16 Behandlingssak: Valg av

Detaljer

Referat fra møte i hovedstyret

Referat fra møte i hovedstyret Referat fra møte i hovedstyret Tilstede: Hans-Fredrik Donjem (møteleder), Arvid Haukås, Tor Heimdal, Dag Utnes, Svanhild Melkevik, Daniel Ask og Olav Kristiansen Sekretariatet: Wenche Sandlie (referent)

Detaljer

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 1.1. Kommentarer: 1.1.1. Rugby har ikke mottatt mail med sakspapirer en uke før årsmøte, slik det står at det

Detaljer

Saksliste og innkalling FO-STUDENTENES AU-MØTE Møtested: Hytta til Mari

Saksliste og innkalling FO-STUDENTENES AU-MØTE Møtested: Hytta til Mari Saksliste og innkalling FO-STUDENTENES AU-MØTE 25.-27.09.2017 Møtested: Hytta til Mari TIDSRAMME Lørdag 0900-Søndag 1500 Arbeidsutvalget (AU) 2017 Leder Helene Harby 949 83 760 Send mail Nestleder Mari

Detaljer

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon ORIENTERING OM FOND NSOs arbeidsutvalg har mottatt en henvendelse fra et medlemslag om hvordan AU vektlegger retningslinjer for søknad om midler fra fond, og hvordan man prioriterer søknader. Det kommer

Detaljer

TILLITSVALGT HÅNDBOKEN

TILLITSVALGT HÅNDBOKEN TILLITSVALGT HÅNDBOKEN Håndbøkene til Røde Kors Ungdom: Utgave 2018 1 "Snille, greie personer som gjør jobben uten å få betalt. De er snille som vil være med oss, de kan jo være hjemme lissom " "Et forbilde

Detaljer

Protokoll. Sentralstyremøte (SST) 260815 06/2015

Protokoll. Sentralstyremøte (SST) 260815 06/2015 Protokoll Sentralstyremøte (SST) 260815 06/2015 Sted: Skype Tid: Onsdag 26.08.15 kl 20.00-21.00 Innkalt: Møteleder: Referent: Permisjon: Meldt forfall: Leder, Tone I. Torp Nestleder, Børre Longva Økonomiansvarlig,

Detaljer

U14 Referat fra AU-møte i SP-UiB 4. april

U14 Referat fra AU-møte i SP-UiB 4. april U14 Referat fra AU-møte i SP-UiB 4. april Møtedato 4. april 2017 Møtetid kl. 14:00 Møtested Ordstyrer Referent Tilstede: SP-kontoret, Studentsenteret Håkon Randgaard Mikalsen Runar Jenssen Håkon, Svein-Martin,

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet oktober Organisasjonsnummer Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet oktober Organisasjonsnummer Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 2810. oktober 20175 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

Tillitsvalgte vår 2017

Tillitsvalgte vår 2017 Dette heftet er ment som en veiledning til alle medlemmene i Changemaker, og skal gi en god oversikt over vervene i Changemaker, og hva de innebærer. I tillegg skal heftet presentere nominasjonskomiteen

Detaljer

Ekstraordinært styremøte BI Studentsamfunn 20-10- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 20.10.2013 Sentralledelsen

Ekstraordinært styremøte BI Studentsamfunn 20-10- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 20.10.2013 Sentralledelsen Referat Ekstraordinært Styremøte 20.10.2013 Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Økonomiansvarlig, Sosialt ansvarlig, Markedsansvarlig, KVK, VK1, VK2, VK3, Kommunikasjonsansvarlig, Næringslivsansvarlig

Detaljer

Forslag til Natur og Ungdoms budsjett 2016

Forslag til Natur og Ungdoms budsjett 2016 Til: Landsmøte Fra: Landsstyret Forslag til Natur og Ungdoms budsjett 2016 Forslag til budsjettet er understreket. Dette notatet forklarer innholdet i budsjettpostene og går gjennom de viktigste prioriteringer

Detaljer

Sentralstyremøte i Humanistisk Ungdom 22. JULI 2017 REFERENT: ASTRI MENNE SJONER

Sentralstyremøte i Humanistisk Ungdom 22. JULI 2017 REFERENT: ASTRI MENNE SJONER Sentralstyremøte i Humanistisk Ungdom 22. JULI 2017 REFERENT: ASTRI MENNE SJONER Til stede: Kristoffer Stokkeland Øistein Sommerfeldt Lysne Synne Heimstad Sørgjerd Eivin Floer Haakon Gunleiksrud Victoria

Detaljer

ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01. Forslagsstiller: VT-AU

ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01. Forslagsstiller: VT-AU ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01 sstiller: VT-AU 1 Generelt (1) Denne instruksen gjelder for Velferdstingets arbeidsutvalg. Instruksen skal fungere retningsgivende mellom møter i Velferdstinget.

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 9.-11. mars 12 Saksbehandler: Marit Simonsen. Sak 20/12 Referat sentralstyremøte 10.-12.02.12

SENTRALSTYREMØTE 9.-11. mars 12 Saksbehandler: Marit Simonsen. Sak 20/12 Referat sentralstyremøte 10.-12.02.12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15.02.12/163.35 SENTRALSTYREMØTE 9.-11. mars 12 Saksbehandler: Marit Simonsen Sak 20/12 Referat sentralstyremøte 10.-12.02.12 Tilstede: Helene Kleppestø, Anders Garbom Backe,

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 10.09.2016-11.09.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-16/17 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2016/2017 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Praktisk påfyll til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl

Praktisk påfyll til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Praktisk påfyll til fylkes- og lokallag v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Organisasjonshåndbok for lokallag Håndboka skal inneholde Kom i gang! Økonomi Hvordan man starter opp et lokallag hva

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 08.09.2017-09.09.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-17/18 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2017/2018 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

Sak 26/09 Referat sentralstyremøte 13.-15.03.09

Sak 26/09 Referat sentralstyremøte 13.-15.03.09 1 2 01.04.09 /161.12 3 SENTRALSTYREMØTE 4 5 6 Saksbehandler: Mari-Kristine Morberg 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Sak 26/09

Detaljer

U11 Referat fra AU-møte i SP-UiB 14. mars

U11 Referat fra AU-møte i SP-UiB 14. mars U11 Referat fra AU-møte i SP-UiB 14. mars Møtedato 14. mars 2017 Møtetid kl. 14:00 Møtested SP-kontoret, Studentsenteret Ordstyrer Håkon Randgaard Mikalsen Referent Runar Jenssen Tilstede: Håkon, Svein-Martin,

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

VEDTEKTER - Sist endret 18.04.2015. Vedtekter

VEDTEKTER - Sist endret 18.04.2015. Vedtekter Vedtekter Vedtatt på Stiftelsesmøte 16. august 2007 Endret på Landsmøtet 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 og 2014.Sist endret 18.04.2015 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Detaljer

33/07 Referat fra sentralstyremøte 19.-21. oktober

33/07 Referat fra sentralstyremøte 19.-21. oktober 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 21.11.07/Ref. 81613 Sentralstyremøte 30. november - 2. desember

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017.

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. 1 2 3 4 5 6 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode.

Detaljer

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, EKSTRAORDINÆRT TELEFONMØTE 1.3.2014

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, EKSTRAORDINÆRT TELEFONMØTE 1.3.2014 PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, EKSTRAORDINÆRT TELEFONMØTE 1.3.2014 TIDSRAMME/VARIGHET Lørdag 1. Mars 2014, kl1100-1315. Arbeidsutvalget (AU) 2014 Leder Aysel Øzdemir 98445990 aysel_832304@hotmail.com

Detaljer

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13.10.11/163.33 SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen Sak 67/11 Referat sentralstyremøte 30.09-02.10.11 Tilstede: Helene Kleppestø, Anders Garbom Backe,

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn, REFERAT STYREMØTE Kl.12:00. Side 1

Styremøte BI Studentsamfunn, REFERAT STYREMØTE Kl.12:00. Side 1 REFERAT STYREMØTE 25.01.2016 Kl.12:00 Side 1 [Skriv inn tekst] INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 9-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 10-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Sentralstyremøte 1. - 2. februar 2008

Sentralstyremøte 1. - 2. februar 2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 10.12.07/Ref. 81613 Sentralstyremøte 1. - 2. februar 2008 02/08 Referat

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og revidert for siste gang på YATA Norges landsmøte 4. september 2014. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association

Detaljer

Referat fra UngOrgs årsmøte

Referat fra UngOrgs årsmøte Referat fra UngOrgs årsmøte 09.3.2017 Styreleder Trine Jakobsen Rydland ønsker velkommen Sak 1. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere Valg av ordstyrer Vedtak: Steffen Mio Kristiansen

Detaljer

Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte 27.-29. august

Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte 27.-29. august 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 01.09.10/163.23 SENTRALSTYREMØTE.-14.11.10 Saksbehandler: Morberg Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte

Detaljer

NHF Region Øst-Norge Referat nr.2 fra REGIONSTYRE-MØTE

NHF Region Øst-Norge Referat nr.2 fra REGIONSTYRE-MØTE Strømmen 12.06.2004. NHF Region Øst-Norge Referat nr.2 fra REGIONSTYRE-MØTE Tidspunkt : 09.08.04 Møtetid: 17.00-21.00 Sted: Idrettens Hus Strømmen Referent: Karin Hansen Kopi til: Ansatte i Øst-Norge Vararepresentantene

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Avd IR, Sarpsborg Møtedato: 02.02.06 Arkivref: wwg/02-06 Innstilling fra: - Saksbehandler: Wenche Gunnarstorp Saksnr: 02-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper.

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper. 1 2 3 4 5 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av sentralstyret (SST) den 24. august 2015. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsordenen

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017.

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. 1 Navn og formål Disse vedtektene gjelder for Demokratene i Norge, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting

Detaljer