Alta Havn KF. Årsberetning. Styrets beretning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alta Havn KF. Årsberetning. www.altahavn.no. Styrets beretning - 2004"

Transkript

1 Alta Havn KF Årsberetning

2 1.0 Styrets beretning 2.0 Årsresultat 3.0 Statistikk 2

3 1.0 Styrets beretning 1.0 ORGANISERING Alta Havnevesen ble mvf organisert som kommunalt foretak Alta Havn KF. Alta kommunestyre er havnas øverste organ. Alta Havn ledes av Alta havnestyre. Den daglige drift av havnen forestås av havneadministrasjonen med havnesjefen som daglig leder. Alta kommunestyre Alta havnestyre Styreleder Havnesjef Havnekaptein Forkontor Fig. 1. Organisasjon - Alta Havn KF (forkontor ikke bestatt) 1.1 HAVNESTYRET Alta Havn KF Havnestyret oppnevnt , jf K-sak 060/03 Steinar Karlstrøm, leder Rigmor Endresen, nestleder Einar Aleksandersen Per Tore Bech Nygård Harder Småvik Monica Nielsen Bjørn Lange Politisk parti/ Brukerrep. AP AP H V BR BR ANS Tabell 1. Styrets sammensetning i FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 3

4 I vedtektene for Alta Havn KF, jf K-møte og er følgende formål og ansvarsområde definert: Alta Havn skal ivareta administrative og forvaltningsmessige oppgaver tillagt kommunen i eller i medhold av havne- og farvannsloven. Alta Havn skal sørge for en rasjonell og effektiv havnedrift, føre tilsyn med trafikken i Alta kommunes havnedistrikt og forvalte havnekassens eiendommer, innretninger, andre aktiva samt realkapital stilt til havnekassens disposisjon med sikte på en best mulig ressursutnyttelse for havnens brukere og kommune. 1.3 STRATEGIER Styret har som målsetning å videreutvikle havnevesenet til en effektiv og moderne bedrift som skal yte service til brukere av Alta Havn. Med utgangspunkt i denne målsetningen, har det i 2004 vært arbeidet på alle nivå i Alta kommune for å videreutvikle Alta Havn til en kostnadseffektiv og attraktiv havn for dagens og nye brukere. 1.4 RESULTAT Følgende Sentrale saker er behandlet i havnestyret i 2004: a) Overføring av aksjer Alta Industribygg AS Kommunestyret delegerte vedelagsfritt forvaltningsretten av kommunens aksjer i Alta Industribygg AS til Alta Havn KF, jf i K-sak 010/04. Alta Havn KF har gjennom låneopptak gjennomført aksjekjøp. Alta Industribygg AS har 1700 aksjer. Alta Havn KF eier 1689 aksjer som utgjør 99,35%. b) Samarbeidsavtale med VIA Alta Havn KF har i 2004 inngått samarbeidsavtale med VIA Alta Tours for bl.a. å styrke satsingen på økt cruiseanløp til Alta. Dette skal gjennomføres ved produksjon av opplevelsestilbud, markedsføring, messer etc. Avtalen gjelder for 2004, 2005 og c) Tildeling av Alta Havn`s plakett I 2004 ble Alta Havn`s plakett tildelt Altaposten. Havnestyret begrunnet: Altaposten`s redaksjon har over flere år og gjennom en rekke innlegg og bilder i avisen profilert og markedsført Alta Havn på en utmerket måte i og utenfor vår kommune. Spesielt vil havnestyret bemerke redaksjonens interesse for bl.a. hurtigbåtrute 007 mellom Alta og Hammerfest samt avisens vektlegging av Alta sin rolle som knutepunkt i Finnmark. d) Renovasjonsplan Alta Havn 4

5 Forskrift om levering og mottak av avfall og lasterester fra skip ble fastsatt av Miljødepartementet 12. oktober Avfallsplan for Alta Havn KF er utarbeidet i samsvar med VEFAS IKT, Finnmark Gjennvinning AS og Finnmark Spesialavfall AS. Alta Havn`s avfallsplan er oversendt fylkesmannen i Finnmark for godkjenning. e) Sikringstiltak (ISPS) godkjenning FNs sjøfartsorganisasjon IMO vedtok i desember 2002 et nytt internasjonalt regelverk om sikkerhetstiltak om bord på skip og i havneanlegg. Bakgrunn for innføring er hendelsen den 11. september Bestemmelsene omfatter alle havneanlegg som betjener skip i internasjonal fart. ISPS koden gjelder både skip i internasjonal fart (over 500 BT) samt havner som mottar slike skip. Innenfor Alta havnedistrikt er følgende kaianlegg ISPS-godkjent: Kaier Eierstruktur Merknader Terminalkaia Alta Havn Godkjent Marinekaia Alta Havn/Forsvaret Godkjent Alta Skipsekspedisjon Privat Godkjent Felleskaia Privat Godkjent Skiferkaia Privat Godkjent Lillebukt Privat Godkjent f) Ny marina i Talvik Sommeren 2004 ble det utlagt ny marina i Talvik med plass til 27 båter. I tilknytning til marina, ble det bygget en mindre fiskeri- og flerbrukskai. g) Befaring Alta Havn KF Talvik marina 5

6 Havnestyret har i 2004 besøkt ulike havneanlegg mellom Alta og Lille- Lerresfjord. Dette som en del av havneplanarbeidet. h) Avgiftsregulativ 2005 Havnestyret har vedtatt nytt avgiftsregulativ for For 2005 er det foretatt en mindre økning i anløpsavgift, kaiavgift og vareavgift. i) Havneplan rullering I forbindelse med oppfølging av havneplanen, vedtok havnestyret i sak 029/2003 at det nedsettes en arbeidsgruppe som får til oppgave å rullere Havneplan for Alta kommune Arbeidsgruppe har bestått av: Steinar Karlstrøm, Jørgen Kristoffersen, Harder Småvik, Lene Waagsbø Wiese, Jens-Petter Mathisen, Leder Alta kommune Br, Havnestyret Rep. fiskerinæring Havnesjef Havnestyret har i møte behandlet arbeidsgruppas innstilling. Havneplanens handlingsdel vil bli fremmet for kommunestyret i 2005 for endelig godkjenning. j) Kjøp av Storekorsnes kai Alta kommune har siden 1998 leid Storekorsnes kai til bl.a. rutegående trafikk og anløpssted for båttrafikk til/fra Rognsundområdene. Det er ført forhandlinger med eier om kjøp av kai, bygninger, parkeringsplass etc. Saken vil bli fremmes for kommunestyret i k) Skade på Storekorsnes molo For å få til en tilfredsstillende havn på Storekorsnes, ble det i 1928 bygget ny molo. Moloen ble utvidet i Over år er moloen påført store skader som har ført til at Kystverket har igangsatt tiltak for å finne årsaken til skaden. Skade på molo har bl.a. ført til at ytre marina er flyttet. Flyttingen har ikke ført til færre båtplasser. Alta kommune avventer forslag fra Kystverket om mulige tiltak. l) Bunnkjettingsanlegg I forbindelse med Kystverkets avvikling av statlige bunnkjettingsanlegg, har Alta Havn KF overtatt alle anleggene innenfor Alta havnedistrikt. Noen av anleggene vil bli forsøkt erstattes med flyteanlegg (marina). m) Ferdigstilling av Passasjerterminal 6

7 Passasjerterminalen ble ferdigstilt ved årsskifte 2003/2004. I tilknytning til terminalen er det bygget ny parkeringsplass, grøntanlegg, gangfelt etc. For å bedre trafikkforholdene ved flytekaia, er det planlagt ny rundkjøring som vil bli vurdert bygget sommeren Alta Havn KF Passasjerterminal Venterom n) Loppa kommune Samarbeidsavtale mellom Loppa Havn KF og Alta Havn KF vedr. innkrevning av havneavgifter er videreført i o) Kommunikasjon For Alta kommune er tidsmessige sjøvertskommunikasjoner viktig for å beholde bosetning, næringsliv og ikke minst, tilgang til kommunesenteret. Foruten faste ferjeforbindelse mellom Nyvoll - Korsfjord, Mikkelsby - Kongshus, er det opprettet faste person- og godsruter til sentrale steder i Alta. Alta Havn KF Renøy Mjånes I Sentral-Alta er Bukta tilrettelagt for person- godstrafikk. I Distrikt-Alta er Storekorsnes det naturlige knutepunkt for Rognsundområdene. p) Fiskeri- og fritidshavner 7

8 Det forventes fortsatt vekst i antall fritidshavner i Alta kommune. Det er i den senere tid en økende interesse for ulike sjøopplevelser innenfor Alta havnedistrikt. Fra er det bygget 3 nye marinaanlegg; Talvik, Storekorsnes og Korsfjorden. Alta Havn KF Talvik Storekorsnes Korsfjorden Til sammen har anleggene plass til 93 båter. Talvik 27 båtplasser, Storekorsnes 50 båtplasser og Korsfjorden 16 båtplasser. q) Bullkaia - flytekai I forbindelse med skade som oppsto på Storekorsnes molo, ble deler av anlegget flyttet til Sentral-Alta. Betongbrygge er montert ved Bullkaia og forlenget med eksisterende brygge. Alta Havn KF Utlagt betongbrygge ved Bullkaia r) Arbeids- og miljøforhold Alta Havn har ikke i 2004 hatt skader eller ulykker av noe slag. 8

Alta Havn KF ÅRSBERETNING 2009. Foto: Alta Havn KF. Vedtatt i kommunestyret xx.xx.2009. Alta stamnetthavn i nord

Alta Havn KF ÅRSBERETNING 2009. Foto: Alta Havn KF. Vedtatt i kommunestyret xx.xx.2009. Alta stamnetthavn i nord Alta Havn KF ÅRSBERETNING 2009 Foto: Alta Havn KF. Vedtatt i kommunestyret xx.xx.2009 Alta stamnetthavn i nord INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Styrets beretning 1.0 Organisering 1.1 Havnestyret 1.2 Administrasjon

Detaljer

Alta Havn KF ÅRSBERETNING. Vedtatt i kommunestyret. Alta stamnetthavn i nord

Alta Havn KF ÅRSBERETNING. Vedtatt i kommunestyret. Alta stamnetthavn i nord 2008 Alta Havn KF ÅRSBERETNING Vedtatt i kommunestyret Alta stamnetthavn i nord INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Styrets beretning 1.0 Organisering 1.1 Havnestyret 1.2 Administrasjon 1.3 Formål og ansvarsområde

Detaljer

ARSBERETNING 2OL4. Alta - starnnefthôvn i nord. Alta Havn KF. Vedtatt i. kommunestyret. xx.xx.2015. Foto: Hans Roar Christiansen - Mein Schiff I

ARSBERETNING 2OL4. Alta - starnnefthôvn i nord. Alta Havn KF. Vedtatt i. kommunestyret. xx.xx.2015. Foto: Hans Roar Christiansen - Mein Schiff I Alta Havn KF o ARSBERETNING 2OL4 t l1; t" Foto: Hans Roar Christiansen - Mein Schiff I Vedtatt i Alta - starnnefthôvn i nord kommunestyret xx.xx.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Styrets beretning 1.0 Organisering

Detaljer

Tromsø Havn årsrapport

Tromsø Havn årsrapport Tromsø Havn årsrapport 2003 Innhold 5 Havnedirektøren har ordet 6 Havnestyret 8 Strategiske utfordringer 12 Organisasjon 13 Tromsø Havns selskaper 14 Nøkkeltall 15 Trafikkutvikling 18 Økonomi 19 Investeringer

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.05.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

STYRETS MELDING TIL EIERNE 2010

STYRETS MELDING TIL EIERNE 2010 STYRETS MELDING TIL EIERNE 2010 VEDTATT AV STYRET FOR STAVANGERREGIONEN HAVN IKS STAVA OF STAVA OF ER R NG NGE POR T 02.09.2010 POR T www.stavanger.havn.no IPAX AS. Foto: Anders Bang Andersen Tom Haga

Detaljer

BUDSJETT 2015 ÅRSPLAN

BUDSJETT 2015 ÅRSPLAN BUDSJETT 2015 ÅRSPLAN KAP 1360 KYSTVERKET Post - 30 Nyanlegg og større vedlikehold Post 34 Kompensasjon til infrastrukturtiltak Post 60 - Tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Årsplan i henhold til

Detaljer

ÅRSBERETNING REGNSKAP. for ARENDAL HAVNEVESEN KF

ÅRSBERETNING REGNSKAP. for ARENDAL HAVNEVESEN KF ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2008 for ARENDAL HAVNEVESEN KF 1 Årsberetning 2008 Firma: Arendal havn. (Registrert navn Arendal Havnevesen KF ) Adresse: 4810 Eydehavn Org.form Kommunalt Foretak (Kommunelovens

Detaljer

Harstad Havn KF. Strategiplan 2013 2018. Harstad i 1920-årene

Harstad Havn KF. Strategiplan 2013 2018. Harstad i 1920-årene Harstad Havn KF Strategiplan 2013 2018 Harstad i 1920-årene 1 Forord Harstad Havn må være en sentral pådriver i den til dels rivende utvikling som nå finner sted i vår region. Sammenslåing med Bjarkøy

Detaljer

Årsberetning 2013. Oslo Havn KF

Årsberetning 2013. Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF Hst- sak 13. mars 2014 Årsberetning 2013 Oslo Havn KF 1 STYRETS BERETNING... 3 1.1 Overordnede målsetninger, prioriteringer og tiltak... 3 1.2 Utfordringer og fokusområder fremover...

Detaljer

Karmsund Havnevesen. Foto: Karmsund Trafikkhavn Husøy

Karmsund Havnevesen. Foto: Karmsund Trafikkhavn Husøy Karmsund Havnevesen IKS Foto: Karmsund Trafikkhavn Husøy Årsberetning 2011 Bokn bømlo Haugesund karmøy Sveio tysvær Innhold Hardangerfjorden ROSENDAL STORD BØMLO s. 3...Styrets beretning s. 7...Havnestyret

Detaljer

RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL. Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS. Meldal kommune

RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL. Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS. Meldal kommune RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS Meldal kommune Desember 2012 2 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes

Detaljer

VISJON Moss havn skal være den foretrukne og mest effektive knutepunkthavnen i Oslofjorden.

VISJON Moss havn skal være den foretrukne og mest effektive knutepunkthavnen i Oslofjorden. VISJON Moss havn skal være den foretrukne og mest effektive knutepunkthavnen i Oslofjorden. Å R S B E R E T N I N G MED R E G N S K A P 2 0 1 2 M O S S H A V N Besøk vår hjemmeside hvor du finner: - værstasjon

Detaljer

Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN

Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN INFORMASJON Sentralbord 77 00 12 10 Havnevakt 77 00 12 12/mob 957 73 644 VHF Kanal 12/16 E-post E-post havnevakt Hjemmeside harstadhavn@harstad.kommune.no havnevakta@harstad.kommune.no

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 10.12.2002 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Strategi- og handlingsplan for havnene 2011 2014 Berlevåg kommune

Strategi- og handlingsplan for havnene 2011 2014 Berlevåg kommune Strategi- og handlingsplan for havnene 2011 2014 Berlevåg kommune Hovedmål I løpet av planperioden skal havnene i Berlevåg kommune tilby styrket infrastruktur og servicenivå, og derigjennom sikre økt aktivitet

Detaljer

Avfallsplan for Kjøllefjord havn

Avfallsplan for Kjøllefjord havn Avfallsplan for Kjøllefjord havn Lebesby-Kjøllefjord havn KF Revidert og vedtatt xx.xx.xxxx i Lebesby havnestyre Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 1 Innledning...2 2 Formål og virkeområde...3

Detaljer

MOLDE OG ROMSDAL HAVN IKS Organisasjons nr. 989 049 267 ÅRSMELDING - ÅRSREGNSKAP 2013

MOLDE OG ROMSDAL HAVN IKS Organisasjons nr. 989 049 267 ÅRSMELDING - ÅRSREGNSKAP 2013 MOLDE OG ROMSDAL HAVN IKS Organisasjons nr. 989 049 267 ÅRSMELDING - ÅRSREGNSKAP 2013 Vedtatt av styret i Molde og Romsdal Havn IKS 02.04.2014 Vedtatt av rådet i Molde og Romsdal Havn IKS 09.04.2014 0

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Evaluering av kommunale foretak i Hammerfest kommune uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 5. juni

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Møtetid: Havnestyresalen 13.03.2014 kl.16:00 OBS! OBS! Vi serverer en enkel varmrett i kantinen, skur 38 i fra kl. 15:30 Forfall meldes til

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret oppløser Nordlysbadet Alta KF gjeldende fra 31.12.2013.

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret oppløser Nordlysbadet Alta KF gjeldende fra 31.12.2013. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4110-1 Arkiv: 033 &20 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ORGANISERING NORDLYSBADET ALTA KF Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS Kristiansand mars 2009 Postadr.: Serviceboks 417, 4604 Kristiansand Hovedkontor

Detaljer

Eierskapsmelding 2013 for Harstad kommune

Eierskapsmelding 2013 for Harstad kommune Eierskapsmelding 2013 for Harstad kommune Fotograf: Trym Ivar Bergsmo Side 1 1 Forord Harstad kommune har eierskap i kommunale foretak, interkommunale selskaper, stiftelser og aksjeselskap. Kommunestyret

Detaljer

Kommunestyret behandler eierskapsmeldingen. Kommunal eierskapskonferanse. Kommunestyret behandler sak om status for selskaper, foretak og stiftelser

Kommunestyret behandler eierskapsmeldingen. Kommunal eierskapskonferanse. Kommunestyret behandler sak om status for selskaper, foretak og stiftelser Forord I byrådets tiltredelseserklæring fremkommer det at man ønsker et profesjonelt eierskap. Som ledd i denne satsningen legges Tromsø kommunes eiermelding frem på årlig basis. En kommune eier aksjer

Detaljer

Havnedirektøren har ordet 3. Oversikt over virksomheten 4. Sikkerhet og bærekraft 16. Marked og utvikling 20. Årsregnskap 24. Fakta og høydepunkter 34

Havnedirektøren har ordet 3. Oversikt over virksomheten 4. Sikkerhet og bærekraft 16. Marked og utvikling 20. Årsregnskap 24. Fakta og høydepunkter 34 ÅRSRAPPORT INNHOLD Havnedirektøren har ordet 3 Oversikt over virksomheten 4 Sikkerhet og bærekraft 16 Marked og utvikling 20 Årsregnskap 24 Fakta og høydepunkter 34 Forkortelser 39 TROMSØ HAVN - Årsrapport

Detaljer

En rekke forhold rundt utviklingen av Grimstad havn ble imidlertid ikke berørt i planen. Rapporten konkluderer slik:

En rekke forhold rundt utviklingen av Grimstad havn ble imidlertid ikke berørt i planen. Rapporten konkluderer slik: Grimstad Havnestyre Et innspill til arealdisponering i Grimstad Havn Bakgrunn for arbeidet Kommunestyret vedtok i 1998 en havneanalyse for Grimstad. Et sentralt tema i denne planen var etablering av en

Detaljer

Forretningsbetingelser i Moss Havn

Forretningsbetingelser i Moss Havn Forretningsbetingelser i Moss Havn Gjelder fra 1. januar 2013 Vedtatt av Moss havnestyre 21.11.2012 Forretningsbetingelser i Moss havn 1 INFORMASJON MOSS HAVN KF Sentralbord: 69 20 87 00 Telefaks: 69 20

Detaljer

Havnedirketøren har ordet 3. Dette er Tromsø Havn 4. Vår virksomhet 8. Grøtsund havneavsnitt 9. Sentrumshavna 10. Breivika havneavsnitt 12

Havnedirketøren har ordet 3. Dette er Tromsø Havn 4. Vår virksomhet 8. Grøtsund havneavsnitt 9. Sentrumshavna 10. Breivika havneavsnitt 12 2 0 1 2 Årsrapport INNHOLD Havnedirketøren har ordet 3 Dette er Tromsø Havn 4 Vår virksomhet 8 Grøtsund havneavsnitt 9 Sentrumshavna 10 Breivika havneavsnitt 12 Strategi 15 Miljø og samfunn 18 Et blikk

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Strategiplan 2009 2024. Bergen og Omland havnevesen

Strategiplan 2009 2024. Bergen og Omland havnevesen Strategiplan 2009 2024 Bergen og Omland havnevesen Forord Ledelsen, havnestyret og havnerådet har tatt initiativet til denne strategiplanen, med tanke på å ta ny sats og bli en moderne virksomhet som møter

Detaljer