Saksgang: Gjennomgang av Powerpoint kommunereformen, ordfører og rådmann Gruppearbeid med oppsummering. Innlevering av gruppeoppgave.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksgang: Gjennomgang av Powerpoint kommunereformen, ordfører og rådmann Gruppearbeid med oppsummering. Innlevering av gruppeoppgave."

Transkript

1 Referat fra Folkemøte Rallaren i Hovet Kl Antall til stede: ca. 150 stk. inkl. andre politikere. Administrasjon representasjon: rådmann, ass.rådmann Politisk representasjon: ordfører Andre politikere: Gudbrand Rognes, Ingrid Moan, Torbjørn Wolden, Reidar Mylius, Hanne Døhl, Hjørdis Stuedal, Heidi Greni, Geir Jensås, Kristin Bendos, Marit Hegseth Media: NEA-radio, Arbeidets rett Representant fra politikere fra Røros Ole Jørgen Kjellmark Saksgang: Gjennomgang av Powerpoint kommunereformen, ordfører og rådmann Gruppearbeid med oppsummering. Innlevering av gruppeoppgave. Fakta spørsmål underveis: Hva ønsker de andre kommunene som en har hatt samtale med? Ble ikke mye konkret men skulle jobbe videre. Midtre Gauldal, Oppdal, Rennebu og Holtålen skal ta en ny prat etter folkemøtene. Røros skal vi også snakke med på nytt. Ingen av kommunene har avskrevet oss som fremtidige partnere Signaler fra befolkningen er det synsing? Blir ført referat ut fra uttalelser fra gruppene og skriftlighet som blir levert inn. Gruppearbeid 16 grupper Gruppe 1 10 stk. Holtålen: Dårlig alternativ. Bestemme selv. Svake sider: Økonomi, befolkningsutvikling. Mot Fjellregionen: Etablert samarbeid, mindre utkant. Svake sider: Dårlig økonomi, dårlig befolkningsutvikling Mot Trondheim: Økonomi, befolkning, St.Olav. Svake sider: lang veg, utkant. Ideelt sett burde Holtålen være egen kommune, men det vil være urealistisk. Ikke aktuelt å dele kommunen, må holde sammen.

2 Konklusjon: 5 vil Mot Trondheim, 5 vil Mot Fjellregionen i gruppa Gruppe 2 5 på gruppa Holtålen: Umulig. Har gode tilbud, skole/kultur, eldre idrett. Svake sider: antall bebyggere, økonomi Mot Fjellregionen (Os, Røros): Arbeidsregion som fungerer, merkevare Røros, mye aktivitet Røros, felles identitet (setergrend). Svake sider: økonomi med dagens tildelingskriterier, «svake» politikere? blir vi for små? Mot Trondheim Røros og Midtre Gauldal (ikke Melhus): Befolkningsvekst, St.Olav, RBK, økonomi, trøndere. Svake sider: utkant, FV 30 dårlig, Gaula - kraftutbygg Utkant utansett. Fylkeskommunens framtid legges ned. Større regioner for oss: Alvdal, Tynset, Oppdal, Rennebu, Midtre Gauldal, Røros Gruppe 3 7 stk. Holtålen: Gode skoler, god eldreomsorg, gode barnehager, trykke oppvekst vilkår. Svake sider: Økonomi, Lav befolkningsutvikling, lite arbeidsplasser. Mot Fjellregionen: Røros merkevare. Svake sider: dårlig økonomi, sykehusvalg, utkant Mot Trondheim: St.Olav, befolkningsutvikling, magneten er Trondheim. Flertallet i gruppa mener at samarbeid med Røros, Midtre Gauldal og Holtålen er det beste alternativet. Trondheim er byen vår. Med Midtre Gauldal og Røros sammen med oss blir vi i midten og vi kan få beholde sentrale funksjoner i rimelig nærhet. Mindretallet ønsker samarbeid med Røros/Os. Gruppe 4 8 personer Mot Røros 7 stk. 1 nøytral bor ikke i Holtålen Holtålen: Uaktuelt Mot Rørosregionen: Folkestyre nærhet, avstand, identitet (Kulturelt flere hundre år felles kulturbakgrunn, historisk gruvedrift, idrett), Hersjøfeltet, turisme, Rørosnavnet er kjent, næringslivet på Røros er på offensiven, Fylkestilknytning til Sør-Trøndelag er viktig. «Fjellregionen» er for diffust. Et retningsvalg 5. februar vil være alt for tidlig. Befolkningens og ansattes ønsker dette vet man lite om. Dette skal vektlegges i følge vedtaket i kommunestyret. Gruppe 5 Holtålen: Stabil arbeidskraft, nærhet til administrasjon, rike naturressurser, bestemme i eget hus for å utvikle kommunen. Svake sider: Få arbeidsplasser, store

3 administrasjonsutgifter Mot Fjellregionen: Interkommunalt samarbeid, mye felles tankegods om å få til ting å fungere i distriktet, stor interesse for utenforstående å oppleve det som foregår med Røros i sentrum, sterk kulturutvikling. Svake sider: Fare for å bli litt utkant for deler av kommunen, miste tjenester at en kun har tjenester innenfor helse og skole, kommunen kan bli delt Mot Trondheim: St.Olav, utdanning, befolkningsvekst. Svake sider: Lang avstand til kommunesenter, utkant problem Gruppe 6 5 stk. Holtålen: Lokalt selvstyre, godt utbyd kultur. Svake sider: svak økonomi, liten folkevekst, dårlig aldersfordeling Mot Fjellregionen: bra arbeidsmarked, godt innarbeid samarbeid. Svake sider: Befolkningsutvikling, økonomi dårlig Mot Trondheim: økonomi, St.Olav viktig. Svake sider: Tidligere lite samarbeid Gruppe 7 8 stk. Holtålen: Lokal styring, trygge og gode oppvekstforhold for barna, jobbe for nye arbeidsplasser. Svake sider: dårlig økonomi, liten eller ingen vekst. Mot Fjellregionen: Allerede samarbeid. Svake sider: liten eller ingen vekst, vi blir en utkant, fortsatt dårlig økonomi, lite nyetablering Mot Trondheim: Stor vekst, St.Olav, vi er trøndere. Svake sider: lang tjenestevei, vi blir en utkant, lite nyetablering. Ganske delt om en skulle nordover eller sørover i gruppa. Alle enige om at Røros bør være en del av vårt valg Konkluderer med at Røros må vi ha med oss, uansett retning. Gruppe 8 8 stk. Holtålen: Godt utbygd skoler, barnehager, fritidsarenaer, jakt/fiske, skitrekk, politikere (lokalt forankret), bra basis helsetjenester, kulturtilbud. Svake sider: økonomi, befolkningsutvikling, kompetanse i næringsliv/offentlig, lite arbeidsplasser Mot Fjellregionen: De fleste jobber i kommune de bor, videregående skole kommunen/nærhet, gode kulturelle tilbud, allsidig arbeidsliv, korta avstand til kommunesenter (Røros), allerede eksisterende samarbeid. Svake sider: Sykehus (Tynset), økonomi, liten befolkningsvekst, Fylkesgrense?. Mot Trondheim: Sykehus St.Olavs, befolkningsvekst, økonomi, videregående i kommunen/nærhet. Svake sider: lenger avstand til kommunesenter (dårlig veg) Har ikke tatt stilling for retningsvalg. Flertallet vil mot Røros/ha med seg Røros. Har mer samarbeid sørover. Mot Trondheim blir vi utkant

4 Gruppe 9 6 stk. Holtålen: Ingen utkant i en storkommune, styring av egen økonomi, ikke dekning av Holtålen kommune, sterkt og nært lokaldemokrati, beholde kommunesenter. Svake sider: økonomi, sårbarhet, skaffe kompetanse, lite fagmiljø. Mot Fjellregion: større fagmiljø, felles arbeidsmarked, kulturelt og historie, OK pendleravstand. Svake sider: miste institusjoner (skole?), sykehustilhørighet Mot Trondheim:, bedre økonomisk uttelling, økende befolkning i Midtre Gauldal, Trondheim er et vekstområde. Svake sider: større avstand til kommunesenter, mer utkant?, større sjanse for å miste skoler? Ulik befolkningstynge; Holtålen 2000 og Midtre Gauldal 6000 Kan være positivt å gå mot Trondheim, med tanke på arbeidsplasser, utdanning Gruppe 10 Holtålen: som egen kommune har vi ikke brukt tida på ikke realistisk Mot Fjellregion Røros og Os: Nærhet, samarbeid fra før, reiseliv, naturressurser, mer varierte attraksjoner som kan utnyttes av reiseliv. Svake sider: For liten befolkning Mot Trondheim med Røros: Bedre befolkningsutvikling. Svake sider: Avstand og mindre muligheter for reiseliv. Reiseliv er fremtiden. Savner en oversikt over alderssammensetning av befolkningen. Liker ikke begrepet utkast. Landbruket er en del av næringsgrunnlaget har et godt samarbeid med Røros og Os Gruppe 11 Holtålen: Oversiktlig kommune, nærhet, gode tjenestetilbud (barnehage, skole, eldreomsorg og kultur), nærhet til flyplass/tog, Røros Trondheim (avstand Trondheim), har fysioterapi, lege, tannlege, god ordfører! Svake sider: dårlig kommuneøkonomi (har investert i skole, Hovet, skitrekket), folketallet kan variere - skrumper, skjev aldersfordeling, svakt næringsliv, få gründere, mange pendlere, mange utdanner seg ut av kommunen Mot Røros/Os: Et felles arbeidsmarked med Røros, felles kommune med Støren, eksisterende samarbeidsordning med Røros, kulturelt fellesskap. Røros har et allsidig næringsliv, reiseliv, verdensarven, Røros har stort innslag fra Trondheim (hytter). Svake sider: For tida dårlig økonomi, Rørosingene må bli mer fleksibel og bidra i Holtålen (Reiseliv + Kjellmark investering) Mot Trondheim (mot Melhus): Mer positiv befolkningsvekst, økonomi, vekst på Støren. Svake sider: dårlig økonomi, Midtre Gauldal ROBEK har kommet til

5 Singsås. Avstand til Støren mye større for de fleste. Femlegg: Hvis en går i forhandlinger med andre kommuner; kan en prøve å beholde arbeidsplasser Konklusjon uansett alternativ så må Røros med. Det gjelder dersom vi ikke går lenger enn Os. 3 stk. åpen for å ha et samarbeid med Midtre Gauldal Gruppe stk. Holtålen: nærmere tjenestetilbud, gode grunnskoler, ettertrakta i arbeidslivet, god barnehagedekning, god eldreomsorg. Svake sider: økonomi, mangel på arbeidsplasser, næringsutvikling Mot Fjellregion: Arbeidsplasser, kommunikasjon, nærhet til tjenesteyting, turisme, god videregående opplæring. Svake sider: landbruk, dårlig økonomi, befolkningsutvikling Mot Trondheim: landbruk, bedre økonomi. Svake sider: avstand, dårlig infrastruktur Gruppe 13 6 stk. Holtålen: Nærhet til offentlige tjenester, sterkt lokaldemokrati. Svake sider: økonomi. Mulig omfordeling av økonomi. For styrking av mindre kommuner. Mot Rørosregionen: Forholdsvis nærhet til offentlige tjenester, skole/helse, fritt sykehusvalg, næringsutvikling, lokal mat. Svake sider: økonomi, befolkningsvekst. Forpliktelser i forhold til arbeidsplasser Røros. Må forholde oss til Røros sitt valg. Mot Trondheim: Økonomi, befolkningsvekst, St.Olav. Svake sider: avstand til offentlige tjenester, skole/helse. Ønsker å ha egen kommune. Vil ha en mulighet med Holtålen, Røros og Midtre Gauldal. Uansett skal vi ikke lenger enn til Os. Gruppe 14 7 stk. Holtålen: bra tjenestetilbud, bra tilbud innen skole, kultur og fritid, trygge oppvekstvilkår, bra helsevesen. Svake sider: Dårlig økonomi, opprettholdelse av tjenestetilbud, næringsfattig/vanskelig for nyetablering. Mot Fjellregionen: Jobb i «egen» kommune for flere, bedre økonomi?, navnet Røros ang. fremtidig turisme, større kompetanse, bra næringsliv, felles historie. Svake sider: Hvis fremtidig storkommune skal være blir avstanden enda lengre enn nordover, lengre avstand til tjenestetilbud, «dårligere» sykehustilbud?, kan bli Hedmarkinger!, vi blir mer utkant Mot Trondheim: St.Olavs, Trondheim som byen vår. Svake sider: enda lengre avstand til tjenestetilbud, lange avstander, dårligere vei, vi blir mer utkant, dårligere servicetilbud, utflytting negativ befolkningsutvikling

6 Hva skjer med Fjellstyrene? Jakt og fiskerettigheter? Interkommunalt samarbeid videre? Helst bestå som egen kommune Enstemmig at vi skal bestå som egen kommune så lenge det går. Hvis vi skal velge så vil vi være med Røros. Vil ha Trondheim som by og St.Olavs som sykehus Gruppe 15 9 stk. Holtålen: Hvis sammenslåing forsvinner offentlige arbeidsplasser. Enklere å bli hørt, mer oversiktlig. Svake sider: Ressurser, stat/regjering legger premisser, kompetanse (tilstrekkelig), sårbar, mer komplekse oppgaver, hjelper lite å bestemme hvis en ikke har noe å bestemme over Mot Fjellregionen: Felles historie/kultur, allerede mye pendling, kompetente folk, merkenavn, etablert samarbeid Svake sider: Hva er neste steg? Røros, fungerer bra (Østerdalen), økonomi, sykehus/helsetjenester (Tynset/St.Olavs) Mot Trondheim: økonomi, St. Olavs, utdanning/universitet, avstand til Støren kan være pluss. Gir kanskje behov for mer tjenester i Holtålen, kommunikasjon (tog) Svake sider: blir små, avstand Ønsker ikke gå lenger enn Os. Vil ha med Røros nordover sammen med Holtålen og Midtre Gauldal Gruppe stk. Holtålen kommune: Småkommuner har et bedre organisert helse/eldre omsorg. Gode skole tilbud, velfungerende kultur/idrett, full barnehagedekning. Kommunikasjon mot Trondheim. Svake sider: arbeidsplasser, boliger, negativ befolkningsutvikling. Rørosregionen (Holtålen, Røros/Os): Negativ befolkningsvekst. En farlig agenda er at Holtålen skal bli et nytt Glåmos/Brekken. Mot Midtre Gauldal: Positiv befolkning skyldes vel pendling til Trondheim. Svake sider: ingen historiske tradisjon/tilhørighet. Ingen arbeidsfellesskap. Bestå som egen kommune ser urealistisk på at vi skal klare å stå alene. Vi vil være i Rørosregionen

7 Oppsummering ved ordfører Ordfører oppsummering Som gruppe 11 sa må en snakke seg opp. Vi har veldig mye bra tjenestetilbud i egen kommune fremheve det som er bra. Rørosregion til og med Os. Greit signal å ta med seg videre. Det blir vanskelig å velge en retning nå i februar og alle signaler vil at vi skal ha med oss Røros i et samarbeid. Vi får håpe at Røros vil være trøndere og blir med oss i et samarbeid. Oppfatter nesten unisont at vi skal stå samlet som en kommune mot Røros og mot Midtre Gauldal. Samarbeid med Røros oppfattes som viktig, både identitet og kulturelt. Skal ta med oss signalene fra Folkemøtene til Formannskap den

Oppsummering fra Grendemøter om kommunereformen mars/april 2015.

Oppsummering fra Grendemøter om kommunereformen mars/april 2015. Oppsummering fra Grendemøter om kommunereformen mars/april 2015. I forbindelse med en det pågående arbeidet i forbindelse med kommunereformen 2015 er det i perioden 23/3 til 15/4 avholdt grendemøter i

Detaljer

Det forutsettes at Fet kommune også i framtida er egen kommune. Hvilke sterke og svake sider har kommunen som tjenesteutøver i framtida?

Det forutsettes at Fet kommune også i framtida er egen kommune. Hvilke sterke og svake sider har kommunen som tjenesteutøver i framtida? Spørsmål 1: Det forutsettes at Fet kommune også i framtida er egen kommune. Hvilke sterke og svake sider har kommunen som tjenesteutøver i framtida? Sterkt lokaldemokrati Bestemme selv Sterkere involvering

Detaljer

Forstudie KORTVERSJON. Kommunesammenslåing DALANE. Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Rapport til Dalanerådet 1O.

Forstudie KORTVERSJON. Kommunesammenslåing DALANE. Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Rapport til Dalanerådet 1O. I, 5 Forstudie Kommunesammenslåing Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune DALANE KORTVERSJON Rapport til Dalanerådet 1O.desember 2009 i ) Bakgrunn: Dalanerådet behandlet i sitt møte 25.mai 2009

Detaljer

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Inderøy kommune 10. april 2015

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Inderøy kommune 10. april 2015 Rapport Involvering av ungdom i kommunereformen Inderøy kommune 10. april 2015 Bakgrunn: I den pågående kommunereformprosessen vil det være viktig å involvere innbyggerne, og lytte til deres innspill angående

Detaljer

Alstahaug R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Alstahaug R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 704 Trondheim Org.nr. 979 956 06 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 28.04.205 Deres ref: Alstahaug Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Side 1 av 14 Partiprogram for Oppdal Senterparti 2015-2019 Innledning Vår visjon for denne perioden er å skape utvikling og nyskapning i bygda vår. Samarbeid

Detaljer

Strategisk næringsplan Ibestad kommune 2007

Strategisk næringsplan Ibestad kommune 2007 INNHOLD FORORD...2 1. INNLEDNING...3 2. IBESTAD I DAG NÅ SITUASJONEN...4 2.1 Befolkningsutvikling 4 2.2 Analyse av dagens næringsmessige situasjon i Ibestad kommune 6 2.2.1 Sterke sider / fortrinn... 6

Detaljer

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen RAPPORT 2014/31 Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2014/31 Rapporttittel Nytt

Detaljer

Herøy R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Herøy R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 704 Trondheim Org.nr. 979 956 06 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 28.04.205 Deres ref: Herøy Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Referat fra kick-off i Hasvik kommune, 21-4-2008

Referat fra kick-off i Hasvik kommune, 21-4-2008 Referat fra kick-off i Hasvik kommune, 21-4-2008 Ordfører Eva D. Husby- Velkommen Eva orienterte om at dette er oppstarten på en prosess som skal resultere i en helhetlig kommuneplanlegging. Hasvik kommune

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

UTVALSNR : UTVAL : MØTEDATO : 93/15 Formannskapet 11.06.2015 42/15 Kommunestyret 18.06.2015

UTVALSNR : UTVAL : MØTEDATO : 93/15 Formannskapet 11.06.2015 42/15 Kommunestyret 18.06.2015 Hægebostad kommune Arkiv: 002/234 Saksmappe: 2014/87-39 Sakshandsamar: Ivan Sagebakken Dato: 31.05.2015 KOMMUNEREFORM - RETNINGSVALG UTVALSNR : UTVAL : MØTEDATO : 93/15 Formannskapet 11.06.2015 42/15 Kommunestyret

Detaljer

Kortrapport 2. Intervjustudie. Sjurelv & Kufaas september 2014. Kunnskapsinnhenting utviklingsprogram for byregioner Bodø og Salten

Kortrapport 2. Intervjustudie. Sjurelv & Kufaas september 2014. Kunnskapsinnhenting utviklingsprogram for byregioner Bodø og Salten Kortrapport 2 Intervjustudie Sjurelv & Kufaas september 2014 Kunnskapsinnhenting utviklingsprogram for byregioner Bodø og Salten Innhold Forord... 3 Om intervjustudien... 4 Hva hemmer og hva fremmer vekst

Detaljer

LANDING I FRAMTIDA KOMMUNEPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE 2007 2015. SAMFUNNSDEL

LANDING I FRAMTIDA KOMMUNEPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE 2007 2015. SAMFUNNSDEL LANDING I FRAMTIDA KOMMUNEPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE 2007 2015. SAMFUNNSDEL Høringsutkast Innledning Kommuneplanen viser mål og satsingsområder for Søndre Land kommune fram til 2016. Kommuneplanen er

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Søndre Land. Situasjonsanalyse. omdømmestrategi og tiltaksplan

Søndre Land. Situasjonsanalyse. omdømmestrategi og tiltaksplan Søndre Land Situasjonsanalyse omdømmestrategi og tiltaksplan Innledning Omdømmearbeidet i Søndre Land er del av «Opptur Søndre Land» med et overordnet mål om å bidra til befolkningsvekst og økt næringsutviklingen

Detaljer

Kommunereform i drammensregionen. Fellesutredning for retningsvalg mot en ny kommune. www.pwc.no

Kommunereform i drammensregionen. Fellesutredning for retningsvalg mot en ny kommune. www.pwc.no www.pwc.no Kommunereform i drammensregionen Drammen kommune Nedre Eiker kommune Sande kommune Lier kommune Svelvik kommune Øvre Eiker kommune Hurum kommune Røyken kommune 10. juni 2015 Fellesutredning

Detaljer

Vi lykkes på Røros. Næringssjef Kjetil Reinskou, Røros kommune. Vår posisjon som reiselivsfyrtårn er skapt med kjærlighet til Røros!

Vi lykkes på Røros. Næringssjef Kjetil Reinskou, Røros kommune. Vår posisjon som reiselivsfyrtårn er skapt med kjærlighet til Røros! 1 Vi lykkes på Røros Næringssjef Kjetil Reinskou, Røros kommune Vår posisjon som reiselivsfyrtårn er skapt med kjærlighet til Røros! Adm. direktør, Mikael Forselius, Røros Hotell Vi har skapt våre resultater

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2006-2017 OPPDAL KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 2006-2017 OPPDAL KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2006-2017 OPPDAL KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 7. FEBRUAR 2007 DEL A: FELLES PLANFORUTSETNINGER DEL B: KOMMUNEPLAN TEMATISK DEL 2003-2014 VEDLEGG TIL AREALDELEN OPPDAL KOMMUNE A1 OVERORDNA

Detaljer

Flytting fra og til Tinn. Kartlegging av flyttemotiv OLA K BERGE OG HANNA STORM

Flytting fra og til Tinn. Kartlegging av flyttemotiv OLA K BERGE OG HANNA STORM Flytting fra og til Tinn Kartlegging av flyttemotiv OLA K BERGE OG HANNA STORM TF-notat nr. 8/2013 Tittel: Flytting fra og til Tinn Undertittel: Kartlegging av flyttemotiv TF-notat nr: 8/2013 Forfatter(e):

Detaljer

Forstudie Kommunesammenslåing

Forstudie Kommunesammenslåing Forstudie Kommunesammenslåing Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune Rapport til Dalanerådet 10.desember 2009 1 Innhold: Bakgrunn 5 Demografi 6 1.1: Aktuell situasjon 6 1.2: Framskriving av folketallet

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning Areal- og byplankontoret

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning Areal- og byplankontoret RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning Areal- og byplankontoret Vedlagt følger: 1. Informasjonsskriv som ble sendt til gjestebudvertene. 2. Hjelpespørsmål og referatmal. 3. Referater fra gjestebudene,

Detaljer

PENDLERUNDERSØKELSE. - Kartlegging av innpendling til Selbu. Et samarbeid mellom Selbu Næringsforum og KO Consulting SB

PENDLERUNDERSØKELSE. - Kartlegging av innpendling til Selbu. Et samarbeid mellom Selbu Næringsforum og KO Consulting SB PENDLERUNDERSØKELSE - Kartlegging av innpendling til Selbu Et samarbeid mellom Selbu Næringsforum og KO Consulting SB side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 1.0 Innledning 4 1.1 Samarbeid mellom

Detaljer

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal RAPPORT For egen maskin Samhandling og samspill i Hallingdal MENON-PUBLIKASJON NR 8/2015 Mars 2015 av Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Arsene Frank Burakeye og Peter Aalen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer

Høringssvar til rapporten om. framtidig skolestruktur. Sør-Aurdal. fra. Hedalen bygdeutvalg

Høringssvar til rapporten om. framtidig skolestruktur. Sør-Aurdal. fra. Hedalen bygdeutvalg Høringssvar til rapporten om framtidig skolestruktur i Sør-Aurdal fra Hedalen bygdeutvalg Sendt til: Saksutreder Inger Randi Islandsmoen Kleven Kopi til: Rådmannen Ordføreren Kommunestyrets medlemmer Utvalgte

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel for perioden

Kommuneplanens samfunnsdel for perioden Kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2014-2026 Innhold Side Forord... 5 LITT OM PROSESSEN... 7 Formelle krav... 7 Slik har vi arbeidet... 8 Hva lærte vi?... 11 DAGENS HITRA HVOR ER VI NÅ?... 12 Hitra

Detaljer

Kommunestyremøte 19.03.2015.

Kommunestyremøte 19.03.2015. Kommunestyremøte 19.03.2015. 25, ingen forfall. Spørsmål om habilitet: Fremgaard: Stiller spørsmål om habilitet. Forundra etter å ha lest valdresen forrige uka. Vaktmesteren kaller arbeidsgruppa for bukken

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Partnerskap for lyst og næring?

Partnerskap for lyst og næring? Frank Egil Holm og Egil Petter Stræte Partnerskap for lyst og næring? Evaluering av blilyst:-)programmet i Sør-Trøndelag Rapport 4/06 ISSN 1507-2035 Versjon 2006-05-31 2 FORORD Bygdeforskning fikk 16.02.06

Detaljer