Å LYKKES HANDLER OM Å GJØRE DE RIKTIGE VALGENE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å LYKKES HANDLER OM Å GJØRE DE RIKTIGE VALGENE"

Transkript

1 Å LYKKES HANDLER OM Å GJØRE DE RIKTIGE VALGENE 1

2 2

3 HVORFOR WIERSHOLM? Wiersholm er et av landets største advokatfirmaer med 130 advokater og 50 stabsmedarbeidere samlet under ett tak i Oslo. Firmaet har røtter tilbake til 1875, og er i dag et internasjonalt orientert advokatfirma som bistår norske og utenlandske selskaper samt organisasjoner og offentlige virksomheter. Vårt fundament er juridisk spisskompetanse kombinert med handlekraft og forretningsforståelse. Kombinasjonen av erfarne advokater og nyutdannede jurister med fersk kunnskap fra universitetet skaper et dynamisk og inspirerende arbeidsmiljø. I tillegg til gode faglige resultater har våre medarbeidere kommersiell teft, engasjement og innsatsvilje. Trivsel er avgjørende for å tiltrekke og beholde de beste juristene. Derfor er vi opptatt av å opprettholde et godt og uformelt miljø der smilene sitter løst i en ellers hektisk hverdag. 3

4 HVEM ER VI PÅ JAKT ETTER? Wiersholms managing partner, Erik Thyness, mener at riktig rekruttering er avgjørende for at Wiersholm skal opprettholde sin ledende posisjon i markedet. - Wiersholm søker medarbeidere som har en genuin interesse for våre fagområder, og som er innstilt på å bidra positivt til vårt sosiale miljø, forteller Thyness. Hvorfor bør en student med interesse for forretningsjuss eventuelt velge Wiersholm som arbeidsgiver? - Wiersholms mål er at våre medarbeidere skal få de beste mulighetene for faglig utvikling i et godt arbeidsmiljø. For å nå dette målet satser vi på teamarbeid og kontinuerlig personlig og faglig utvikling. Vi er stolte over våre medarbeideres kompetanse og sosiale ferdigheter, og vi gleder oss over å se medarbeidernes imponerende utvikling, ikke minst blant dem som har Wiersholm som sin første faste arbeidsgiver. De av våre medarbeidere som etter hvert velger en karriere utenfor Wiersholm, er åpenbart svært attraktive på arbeidsmarkedet. Hvem er en typisk «Wiersholmer»? - En ekte Wiersholmer er samarbeidsorientert og opptatt av å holde høy faglig standard. For øvrig har Wiersholmerne ulik bakgrunn, ulike interesser og ulike sterke sider i jobbsammenheng. Vi hverken har, eller ønsker å ha, en organisasjon preget av én type mennesker. Hvordan tar Wiersholm i mot sine nyansatte? - Vi har et felles ansvar for å motivere og utvikle talentene. Særlig de nyutdannede juristene gjennomgår en bratt lærekurve og møter mange faglige utfordringer den første tiden. Vår erfaring er at nye medarbeidere setter pris på det gode sosiale miljøet og bredden i kompetansen som man kan trekke på når man skal løse oppgavene. Alle nyansatte får tildelt faddere som skal bidra til å tilrettelegge for dette. Vi mener det er viktig å gi rom for en grundig opplæringsperiode, der aktivitetene skal bidra til formell og uformell kunnskapsdeling. Samtidig er det en kjensgjerning at det er i møtet med firmaets spennende klienter og deres utfordringer at kunnskapen virkelig kan anvendes samtidig som nye ting læres. 4

5 UTVIKLINGSMULIGHETER OG KOMPETANSEHEVING Wiersholmskolen Det sies gjerne at en aldri kan mer juss enn den dagen man uteksamineres fra det juridiske fakultet. Likevel vil de fleste raskt oppdage at hverdagen som forretningsadvokat byr på nye og krevende utfordringer som ikke er dekket i pensum. For å gjøre overgangen fra student til advokatfullmektig så smidig som mulig, har vi et variert kurstilbud til våre ansatte gjennom Wiersholmskolen. I kursprogrammet inngår blant annet klienthåndtering, forhandlingsteknikk, tvisteløsning, engelsk for jurister og grunnleggende økonomi- og regnskapsforståelse. Alle ferske advokatfullmektiger gjennomfører programmet i løpet av de første to årene de er ansatt. Eksterne kurs, seminarer og utenlandsopphold Den enkelte gis også mulighet til å delta på eksterne kurs og seminarer i inn- og utland. Dette gir god anledning til å møte og etablere nyttige relasjoner med andre advokater og bransjefolk. Wiersholm legger også til rette for kompetanseutvikling gjennom traineeopphold i utlandet. Kontinuerlig utvikling I Wiersholm har vi dyktige medarbeidere som vi ønsker å ta godt vare på. Dette innebærer blant annet at vi legger til rette for verdiskapning i lys av den enkeltes preferanser og kompetansenivå. Vi arbeider for at den enkelte skal få utvikle seg. Dette håndteres som en kontinuerlig prosess mellom den ansatte og nærmeste leder. Vi snakker ikke nødvendigvis om radikale endringer, men små og stegvise justeringer som vil gi bedre resultater, både for organisasjonen og den enkelte. Det er viktig at det gis rom til å teste ut egne ferdigheter gjennom utfordrende og konkrete arbeidsoppgaver. Tilbakemelding og god oppfølging er viktige parametre i vår hverdag. 5

6 WIERSHOLMS STUDENTPROGRAM Wiersholms faste studentprogram omfatter: Traineeordning Prosjekttrainee Wiersholmstipendet Wiersholm Summer School Det viktigste formålet med disse ordningene er å sikre rekrutteringen av dyktige kandidater fra universitetene ved å gi en forsmak på hva Wiersholm har å tilby. Ordningene retter seg mot studenter som ønsker et innblikk i en spennende advokattilværelse for å avgjøre om ansettelse i et forretningsorientert advokatfirma frister. 6

7 TRAINEEORDNINGEN Vi har til enhver tid 2-6 traineer hos oss. Et traineeopphold har normalt en varighet på 5-6 uker. Vårt ønske er at hver enkelt student skal føle seg ivaretatt og sett. Som trainee blir du derfor tilknyttet en av Wiersholms avdelinger, som vil fungere som sosial og faglig base under oppholdet. I avdelingen vil du også ha en fadder med særlig oppfølgningsansvar for deg under oppholdet. Som trainee vil du i hovedsak arbeide med samme type oppgaver som våre advokatfullmektiger, men under særlig oppfølging fra vår side. Vi tilstreber å tilby varierte oppgaver, som kan innebære alt fra utredninger av ulike rettslige problemstillinger til forberedelse av, og deltakelse i, klientmøter, forhandlinger og rettssaker. Vårt mål er å gi optimal oppfølging underveis og en samlet og konstruktiv tilbakemelding ved oppholdets slutt. Som trainee vil du også få oppleve Wiersholms sosiale miljø. Prosjekttrainee Traineens oppgaver er knyttet til en utvalgt prinsipiell/større sak. Trainee en jobber tett med partner og resten av teamet. Tidsrammen på traineeoppholdet varierer fra sak til sak. Hvem kan søke? Vi legger stor vekt på faglige resultater i ansettelsesprosessen. Vi ønsker et miljø som er farget av sosiale og engasjerte medarbeidere og legger derfor også vekt på engasjement utover selve studiet. Vår erfaring er at studenter har størst utbytte av et traineeopphold etter tre år på jusstudiet, uten at dette er et absolutt krav. Når bør du søke? Vi behandler søknader fortløpende. Les mer om søknadsprosessen på 7

8 WIERSHOLMSTIPENDET Wiersholm tilbyr stipend til studenter som skriver 30-studiepoengs masteroppgave. Som stipendiat vil du i tillegg til stipendet få kontorplass og tilbud om veileder blant våre advokater. Du får tilgang til et tungt faglig miljø, kontorfasiliteter, et rikholdig bibliotek, juridiske databaser og mulighet for sekretærhjelp. Stipendiatene står fritt til å velge tema for oppgaven som fortrinnsvis bør ligge innenfor våre forretningsområder. Som stipendiat vil du ikke være pålagt andre oppgaver fra vår side. Vi oppfordrer imidlertid til å delta på relevante interne kurs og seminarer for å få et innblikk i vår virksomhet. Stipendiatene er selvsagt velkommen på sosiale arrangementer under oppholdet. Hvem kan søke? Vi søker de samme kvalifikasjonene som gjelder for traineestillingene. Primært rekrutterer vi kandidater til stipendordningen blant tidligere traineer i Wiersholm, men vi er åpne for å vurdere andre søkere. Vi legger vekt på at tema for avhandlingen ligger innenfor våre forretningsområder og legger opp til at vi sammen skal komme frem til et egnet emne. Når bør du søke? Vi behandler søknader fortløpende, men det kan lønne seg å søke i god tid før semesteret du skal skrive masteroppgave. Les mer om søknadsprosessen på 8

9 9 9

10 10

11 WIERSHOLM SUMMER SCHOOL Wiersholm Summer School er et firedagers intensivkurs med et eksamensrelatert program. Målgruppen er studenter som vurderer en karriere i et forretningsorientert advokatfirma. Kurset er sammensatt av foredrag, gruppeøvelser og interaktive sesjoner, som er ledet av partnere og advokater fra Wiersholm. Kursprogrammet omfatter blant annet: Økonomiforståelse Forhandlingsteknikk Praktisk tvisteløsning og prosedyre Vitnepsykologi og vitneavhør Fiktiv forhandling og prosedyretrening Kurset finner sted i våre lokaler rett før semesterstart i august. Vi lover en tøff uke med tungt faglig påfyll, men også hyggelige sosiale aktiviteter i sommervarmen. Du vil gjennom kurset også få et innblikk i vårt arbeidsmiljø og stifte bekjentskap med partnere og ansatte i Wiersholm. Du finner mer informasjon om søknadsfrist, opptakskriterier og kursprogram på våre karrieresider på Søkere bør ha fullført 3. avdeling på kurstidspunktet. På grunn av begrenset antall plasser anbefaler vi å søke i god tid før kursstart. KJEMPEBRA MED INNBLIKK I EMNER SOM VI IKKE LÆRER SÅ MYE OM PÅ UNIVERSITETET, MEN SOM STÅR SENTRALT I HVERDAGEN HOS EN FORRETNINGSADVOKAT Kursdeltager 2009 JEG BLE IMPONERT OVER DET ENGASJEMENTET SOM WIERSHOLM VISTE OGSÅ PÅ PARTNERNIVÅ. Kursdeltager

12 UNG PARTNER MED SPENNENDE BAKGRUNN Thomas K. Svensen tiltrådte som partner i Wiersholm i Thomas er cand. jur. fra UiB og har erfaring fra Regjeringsadvokaten og konsulentselskapet McKinsey & Company. Hvorfor valgte du Wiersholm da du skulle tilbake til advokatrollen? - Jeg ønsker å bistå større klienter med deres viktigste problemstillinger, samtidig som jeg vil være en del av et stort faglig og sosialt miljø. De største advokatfirmaene gir de beste muligheter for dette, og Wiersholm var det beste valget for meg. Firmaet bistår store norske og internasjonale klienter innenfor de fleste rettsområder og har en internasjonal profil. Medarbeiderne har stor faglig tyngde, samtidig som det sosiale miljøet er veldig bra. Muligheten til å kunne delta i den videre utviklingen av et av Norges ledende advokatfirmaer tiltalte meg også veldig. Wiersholms satsing på energisektoren var i denne sammenheng viktig. Hvordan er forholdet mellom nyutdannede og erfarne advokater? - Flere hoder tenker bedre enn ett, og det er veldig spennende å samarbeide med advokater på ulike nivåer ved løsning av kompliserte problemstillinger. Vi prøver derfor aktivt å involvere nyansatte fullmektiger i saker med ulik kompleksitet. Erfaringen viser at også helt ferske fullmektiger har stor innflytelse i diskusjoner, og de bidrar ofte med nye innfallsvinkler. Læringsprosessen er kontinuerlig for alle - uansett nivå. Har du fått dine forventninger innfridd? - Ja, absolutt. Firmaet har svært mange spennende saker og høyt tempo. Selv om det til tider er mye jobbing, er miljøet veldig bra og det er motiverende å jobbe sammen med så mange flinke mennesker. En spennende jobb er viktig for at man skal trives, og det gjør jeg i aller høyeste grad hos Wiersholm. 12

13 THOMAS K. SVENSEN, PARTNER - tidligere advokat hos Regjeringsadvokaten og prosjektleder i McKinsey & Company. 13

14 UNG PARTNER MED MANGE JERN I ILDEN Bettina Banoun ble partner i Wiersholm i 2004, etter å ha jobbet som konsernjurist i Telenor, doktorgradsstipendiat på Universitet i Oslo og som advokat i et annet advokatfirma. Hun valgte Wiersholm som arbeidssted særlig på grunn av fagmiljøet og firmakulturen. Hvorfor valgte du Wiersholm? - Jeg jobber mye med skatterett og da er det en stor fordel å arbeide i et firma som satser så sterkt på skatt og kompetanse som Wiersholm. Kompleksiteten i feltet gjør at det nærmest er umulig å holde seg oppdatert på feltet alene. Videre var det av betydning å være i et firma som også har en sterk prosedyretradisjon. Hvilke utfordringer og muligheter har du erfart at du har i Wiersholm? - Jeg har hatt gleden av å jobbe på en rekke spennende saker både i Høyesterett og for de lavere domstoler, samt i EFTAdomstolen. I tillegg til rene skattesaker, har det vært gøy å prosedere saker om EØS-rett, Grunnloven, menneskerettigheter og en del sivilrettslige disipliner. Jeg trives både med å kunne gå i dybden og i bredden. Det har også vært viktig for meg at det i Wiersholm har vært mulig å drive litt rettspolitisk arbeid og forskning. - Som leder av advokatforeningens skattelovutvalg er jeg med på å skrive utkast til høringsuttalelser til lover og vi forsøker også å belyse rettssikkerhetsspørsmål. Skatteavdelingen i Wiersholm har skrevet bok både om Skatteavtaler og EØSskatterett, samt forfattet en rekke artikler og holdt foredrag. Det er også viktig med en avslappet og hyggelig kultur, med få spisse albuer. Selv om arbeidsbelastningen er stor, setter jeg pris på å kunne jobbe i et firma hvor det er mulig å kombinere virke som advokat, med det å også ha et familieliv. 14

15 BETTINA BANOUN, PARTNER - Dr. juris og tidligere gjesteforsker ved Harvard Law School JEG HAR HATT GLEDEN AV Å JOBBE PÅ EN REKKE SPENNENDE SAKER BÅDE I HØYESTERETT OG FOR DE LAVERE DOMSTOLER, SAMT I EFTA-DOMSTOLEN. 15

16 GÅR GRADENE I WIERSHOLM Til tross for ulik bakgrunn og interesse for ulike forretningsområder, har både Aud og Kristian funnet sitt ståsted i Wiersholm. Aud Kinsarvik Gravås (32) Advokatfullmektig Aud har bakgrunn fra Forsvaret og tok grunnfag i russisk og mellomfag i psykologi før hun begynte på jusstudiet. Aud kom første gang i kontakt med Wiersholm i studietiden da hun var trainee. Senere skrev hun også sin masteroppgave her. I dag er Aud ansatt som advokat hvor hun hovedsakelig arbeider med arbeidsrett og prosedyre. - Som fersk og uerfaren jurist er det viktig å ha kolleger som man kan stole på både faglig og menneskelig. Man har selv ansvar for egen læring og utvikling, men et sterkt faglig og sosialt arbeidsmiljø gir trygghet i læringsprosessen. Jeg opplever at jeg får mye ansvar og muligheter til å utvikle meg, samtidig som oppfølgingen er tett, sier Aud. Familieliv med en hektisk jobb Aud har to små barn, og legger ikke skjul på at det er krevende å kombinere familielivet med jobben som advokat. Hun angrer likevel ikke på at hun valgte å begynne å arbeide i et advokatfirma. - Jeg opplever at Wiersholm er villig til å legge forholdene til rette for at det skal kunne fungere, og min erfaring er at jeg ikke får mindre ansvar og utfordringer fordi jeg arbeider mindre enn en del av mine kolleger. Men det er viktig at man har realistiske målsetninger og er åpen og ærlig om egne forventninger og arbeidskapasitet. 16

17 MAN BLIR TIDLIG GITT SELVSTENDIG ANSVAR I BÅDE STØRRE OG MINDRE SAKER, NOE SOM ER LÆRERIKT NÅR DU ER NYUTDANNET Kristian Martin Lind (27) Advokatfullmektig Kristian begynte som nyutdannet jurist i Han bistår særlig våre klienter innenfor shipping- og energisektoren. Oppgavene knytter seg særlig til tvisteløsning, kontraktsrett, selskaps- og verdipapirrett. - Det har vært både utfordrende og veldig morsomt å jobbe i Wiersholm. Man blir tidlig gitt selvstendig ansvar i både større og mindre saker, noe som er lærerikt når du er nyutdannet. Samtidig er det aldri lang vei til erfarne kolleger som gir veiledning dersom jeg står fast. Og det skjer ganske ofte når man er fersk. - De sakene vi har i Wiersholm er ofte av en slik karakter at vi setter sammen grupper av erfarne advokater og mer uerfarne ansatte som i fellesskap løser oppdragene. Wiersholms advokater besitter samlet sett en meget bred og god kompetanse som det er gøy å kunne dra nytte og lære av. Utfordringer i utlandet Kristian er valgt ut til å delta på et seks måneders utvekslingsopphold hos det engelske advokatfirmaet Slaugther and May i London. - Slaughter and May arbeider med en rekke store og komplekse saker og har et tempo som er høyere enn det vi er vant til her. Det blir spennende å bli kjent med den type saker de arbeider med og deres arbeidsform. Rent personlig blir jo dette en interessant prøve på om jeg faktisk henger med. Wiersholm samarbeider med både engelske og amerikanske advokatfirmaer om utveksling av unge ansatte for secondment-opphold på mellom tre til seks måneder. 17

18 WIERSHOLM. ET LEDENDE ADVOKATFIRMA FINANSAVISENS ADVOKATUNDERSØKELSE 2010 Wiersholm fikk, som i 2008, flest poeng i Finansavisens årlige advokatundersøkelse. IFLR 2010 International Financial Law Review er en uavhengig undersøkelse som rangerer advokatselskaper i mer enn 110 land innen kategoriene Capital market, Banking and project finance og Mergers and acquistions. Wiersholm ble i 2009 topprangert i alle tre kategorier. CHAMBERS GLOBAL 2010 Wiersholm er, som de siste årene, rangert som det eneste norske advokatfirmaet på øverste nivå i begge de to hovedkategoriene M&A/Corporate (transaksjoner. Wiersholm er, som de siste årene, rangert som det eneste norske advokatfirmaet på øverste nivå i begge de to hovedkategoriene M&A/Corporate (transaksjoner) og Dispute Resolution (prosedyre og tvisteløsning) i Chambers Global Wiersholm har også flere topplasseringer i den individuelle rangeringen i undersøkelsen. Chambers-undersøkelsene er blant de mest velrenommerte internasjonale advokatrangeringene. Chambers bygger sine rangeringer på et stort antall intervjuer med klienter og advokater. MERGERMARKET Wiersholm bisto ved flere transaksjoner enn noe annet norsk firma, viser Mergermarkets sluttrapport for LEGAL Wiersholm ble også i 2010 topprangert i de fleste kategorier. Legal 500 er en uavhengig undersøkelse som rangerer advokatselskapers juridiske tjenester i over 100 land. Analysen bygger på spørreskjemaer og intervjuer med ledende forretningsjuridiske advokatfirmaer samt brukere av disses juridiske tjenester. 18

19 Se våre karrieresider på 19

20 Wiersholm, Mellbye & Bech, advokatfirma AS - M.N.A. Ruseløkkveien 26, P.O. Box 1400 Vika, NO-0115 Oslo T:

LØSNINGER FINNES 2 3

LØSNINGER FINNES 2 3 BLI KJENT MED OSS LØSNINGER FINNES 2 3 BLI EN AV OSS NÅR DU SKAL VELGE ARBEIDSSTED, ER DET MYE SOM ER VIKTIG. Advokatfirmaet Haavind er ett av Norges ledende advokatfirmaer, og vi er stadig i vekst. Vi

Detaljer

Innhold. Aktører. Ansvarlig utgiver Juristforeningen Karl Johans gate 47 0162 Oslo

Innhold. Aktører. Ansvarlig utgiver Juristforeningen Karl Johans gate 47 0162 Oslo Innhold 3. Formannens ord 4. Program 5. ALD-styrets ord 6. CV-kurs & Fagdagen 7. Praktisk informasjon 9. CV- og jobbsøkertips Aktører 11. Advokatforeningen 12. Arntzen de Besche 14. BA-HR 17. BCG 18. BDO

Detaljer

Update. Møtet med arbeidslivet side 4. Dette lærer du ikke på universitetene i Norge side 7. Kontrollansvaret - må det gjøres så vanskelig?

Update. Møtet med arbeidslivet side 4. Dette lærer du ikke på universitetene i Norge side 7. Kontrollansvaret - må det gjøres så vanskelig? Update 2014 Student Møtet med arbeidslivet side 4 Dette lærer du ikke på universitetene i Norge side 7 Kontrollansvaret - må det gjøres så vanskelig? side 14 2 3 INNHOLD LEDER Kollegaene hos Wikborg Rein

Detaljer

EFMD MASTERSTUDIET HELTID 2010/11

EFMD MASTERSTUDIET HELTID 2010/11 EFMD MASTERSTUDIET HELTID 2010/11 Innhold 3 REKTOR TOM COLBJØRNSEN 4 OM BI 6 FAGLIG LEDER ULF HENNING OLSSON 7 PROGRAMSTRUKTUR 8 HVA INNEBÆRER EN MASTER 10 MASTER I ØKONOMI OG LEDELSE 12 MASTER I STRATEGISK

Detaljer

EN VERDEN FULL AV MULIGHETER!

EN VERDEN FULL AV MULIGHETER! Eiendomsmegler Konsulent Forsker Politijurist Dommer Saksbehandler Advokat Diplomat EN VERDEN FULL AV MULIGHETER! Innhold 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Formannens

Detaljer

WIERSHOLM AGENDA OFFENTLIGHET OG INNSYNSRETT. - Ny tvistelov. - Fokus på utviklings muligheter. Side 8. NYE PARTNERE Side 4-6 HR-SJEF HILDE SIMENSTAD

WIERSHOLM AGENDA OFFENTLIGHET OG INNSYNSRETT. - Ny tvistelov. - Fokus på utviklings muligheter. Side 8. NYE PARTNERE Side 4-6 HR-SJEF HILDE SIMENSTAD Informasjon fra Wiersholm Nr. 1/2008 OFFENTLIGHET OG INNSYNSRETT - Ny tvistelov Side 8 NYE PARTNERE Side 4-6 HR-SJEF HILDE SIMENSTAD - Fokus på utviklings muligheter Side 12 NYE FINANSIELLE INSTRUMENTER

Detaljer

Dyrk karrieren din hos Deloitte.

Dyrk karrieren din hos Deloitte. Dyrk karrieren din hos Deloitte. 2 Vi ser etter deg som har det lille ekstra. Vi søker mennesker med engasjement, integritet og ambisjoner om å være blant de beste i sitt fagområde. Hos Deloitte mener

Detaljer

Tiltak for å fremme kvinneandelen i advokatbransjen

Tiltak for å fremme kvinneandelen i advokatbransjen Tiltak for å fremme kvinneandelen i advokatbransjen Rapport fra et arbeidsutvalg oppnevnt av Advokatforeningens faste kvinneutvalg, november 2011 DEN NORSKE ADVOKATFORENING Kristian Augusts gate 9, N-0164

Detaljer

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006 Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Karrieresenterets program Flere nye tilbud til jobbsøkere

Detaljer

Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr 12. Høsten 2008. Basic jobbsøking: Hvordan lese arbeidskontrakten

Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr 12. Høsten 2008. Basic jobbsøking: Hvordan lese arbeidskontrakten Arbeidslivsdagen Bli kjent - gjør deg kjent Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr 12. Høsten 2008 Karrierevalget: Bachelor eller master? Basic jobbsøking: Hvordan lese arbeidskontrakten

Detaljer

HER ER KARRIEREDØRA TIL SØRLANDET!

HER ER KARRIEREDØRA TIL SØRLANDET! Anna Gunningberg er leder for Trainee Sør. NORGES SØRLIGSTE TRAINEEPROGRAM FyLLER 10 ÅR: HER ER KARRIEREDØRA TIL SØRLANDET! i AgdeRFyLkene samarbeider 32 virksomheter om et FeLLes TRAineepRogRAm. den oransje

Detaljer

Det finnes uendelig mange løsninger

Det finnes uendelig mange løsninger Det finnes uendelig mange løsninger Vi finner din FOTO OLE MUSKEN HVA KAN VI GJØRE FOR DEG? Vi hjelper deg med å øke lønnsomheten og konkurranseevnen til din bedrift. Vi jobber systematisk og kreativt,

Detaljer

A g e n d a. TEMA: TEKNOLOGI & IT Teknologiracet. overføring og bruk av varmermerker i konsern

A g e n d a. TEMA: TEKNOLOGI & IT Teknologiracet. overføring og bruk av varmermerker i konsern A g e n d a E t m a g a s i n f r a w i e r s h o l m N u m m e r 1, 2 0 1 2 TEMA: TEKNOLOGI & IT Teknologiracet Tema it & teknologi: Følg utviklingen - kontroller risikoen Guide immaterialrett: nye toppdomener

Detaljer

It s your future how far will you take it?

It s your future how far will you take it? It s your future how far will you take it? Innholdsfortegnelse Et viktig valg 5 Ett minutt om oss 6 Audit & Advisory 8 Consulting 10 Financial Advisory 12 Deloitte Advokatfirma 14 Hvordan søke jobb i Deloitte?

Detaljer

NNU Norsk Næringslivsutvalg. Intervjuer med ulike mastergradstudenter

NNU Norsk Næringslivsutvalg. Intervjuer med ulike mastergradstudenter NNU Norsk Næringslivsutvalg Intervjuer med ulike mastergradstudenter 1 Kjære framtidige masterelever, NNU ønsker å hjelpe de norske bachelorelevene på Copenhagen Business School med å søke masterlinje.

Detaljer

It s your future how far will you take it?

It s your future how far will you take it? It s your future how far will you take it? Innholdsfortegnelse Det er din fremtid 4 Audit & Advisory 6 Consulting 10 Financial Advisory 14 Deloitte Advokatfirma DA 18 Hvordan søke jobb i Deloitte 22 Deloitte

Detaljer

En optimal start på din karriere innen Management Consulting

En optimal start på din karriere innen Management Consulting En optimal start på din karriere innen Management Consulting Vi hjelper virksomheter med å ta riktige strategiske beslutninger og implementere løsninger som gir varige resultater Capgemini Consulting er

Detaljer

Design: Gazette. Foto: Yvonne Holth. Årsrapport 2006. Advokatfirmaet Selmer DA Postboks 1324 Vika 0112 Oslo www.selmer.no

Design: Gazette. Foto: Yvonne Holth. Årsrapport 2006. Advokatfirmaet Selmer DA Postboks 1324 Vika 0112 Oslo www.selmer.no Design: Gazette. Foto: Yvonne Holth mange talenter! Selmer én kultur Årsrapport 2006 Advokatfirmaet Selmer DA Postboks 1324 Vika 0112 Oslo www.selmer.no IV V Gode medarbeidere skaper gode resultater Høydepunkter

Detaljer

Foto: Nicolas Tourrence. JOBBSØKING TRINN FOR TRINN Tips og råd fra BI Karriereservice

Foto: Nicolas Tourrence. JOBBSØKING TRINN FOR TRINN Tips og råd fra BI Karriereservice Foto: Nicolas Tourrence JOBBSØKING TRINN FOR TRINN Tips og råd fra BI Karriereservice Side 3 Oppdag dine muligheter Side 4 Hvor begynner jeg? BEVISSTGJØRING Side 6 Hvor leter jeg? ORIENTERING Side 8 Lag

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

omstilling og restrukturering

omstilling og restrukturering Karriererådgivning Kartlegg kompetansen og få hjelp til ny jobb Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Nedbemanning Slik gjennomføres en god omstilling Styringsretten Sett klare grenser for arbeidstakerne

Detaljer

Gode vekstvilkår for flinke fagfolk

Gode vekstvilkår for flinke fagfolk Nr 1 2007 Stilling ledig Gode vekstvilkår for flinke fagfolk I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 16 bedrifter som alle trenger flere medarbeidere. Dette er noen av Norges mest attraktive

Detaljer

D.D.E. KLOVNER I KAMP 3.-5. POSTGIROBYGGET JUSTIVALEN DJ MORTYBOY UTURVANDE GRANNESTØY TULLINLØKKA BILLETTER PROGRAM - ARTISTER - ARTIKLER

D.D.E. KLOVNER I KAMP 3.-5. POSTGIROBYGGET JUSTIVALEN DJ MORTYBOY UTURVANDE GRANNESTØY TULLINLØKKA BILLETTER PROGRAM - ARTISTER - ARTIKLER JUSTIVALEN - Studentfestivalen for alle TULLINLØKKA 3.-5. SEPTEMBER 2015 DJ MORTYBOY KLOVNER I KAMP D.D.E. POSTGIROBYGGET BILLETTER FORHÅNDSKJØPES PÅ JURIDISK FAKULTET. DET SELGES OGSÅ I DØREN. FØLG MED

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Kartlegging av eksisterende utdanningstilbud og kompetansebehov blant ledere i helse og omsorgssektoren Dag Ellingsen og Vilde Hoff Bernstrøm FoU resultat

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH 3 KARRIEREMULIGHETER 9 (Se også jobbcase side 12, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40,42 og 48) INTERNASJONALE MULIGHETER 16 STUDENTMILJØ

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer