Å LYKKES HANDLER OM Å GJØRE DE RIKTIGE VALGENE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å LYKKES HANDLER OM Å GJØRE DE RIKTIGE VALGENE"

Transkript

1 Å LYKKES HANDLER OM Å GJØRE DE RIKTIGE VALGENE 1

2 2

3 HVORFOR WIERSHOLM? Wiersholm er et av landets største advokatfirmaer med 130 advokater og 50 stabsmedarbeidere samlet under ett tak i Oslo. Firmaet har røtter tilbake til 1875, og er i dag et internasjonalt orientert advokatfirma som bistår norske og utenlandske selskaper samt organisasjoner og offentlige virksomheter. Vårt fundament er juridisk spisskompetanse kombinert med handlekraft og forretningsforståelse. Kombinasjonen av erfarne advokater og nyutdannede jurister med fersk kunnskap fra universitetet skaper et dynamisk og inspirerende arbeidsmiljø. I tillegg til gode faglige resultater har våre medarbeidere kommersiell teft, engasjement og innsatsvilje. Trivsel er avgjørende for å tiltrekke og beholde de beste juristene. Derfor er vi opptatt av å opprettholde et godt og uformelt miljø der smilene sitter løst i en ellers hektisk hverdag. 3

4 HVEM ER VI PÅ JAKT ETTER? Wiersholms managing partner, Erik Thyness, mener at riktig rekruttering er avgjørende for at Wiersholm skal opprettholde sin ledende posisjon i markedet. - Wiersholm søker medarbeidere som har en genuin interesse for våre fagområder, og som er innstilt på å bidra positivt til vårt sosiale miljø, forteller Thyness. Hvorfor bør en student med interesse for forretningsjuss eventuelt velge Wiersholm som arbeidsgiver? - Wiersholms mål er at våre medarbeidere skal få de beste mulighetene for faglig utvikling i et godt arbeidsmiljø. For å nå dette målet satser vi på teamarbeid og kontinuerlig personlig og faglig utvikling. Vi er stolte over våre medarbeideres kompetanse og sosiale ferdigheter, og vi gleder oss over å se medarbeidernes imponerende utvikling, ikke minst blant dem som har Wiersholm som sin første faste arbeidsgiver. De av våre medarbeidere som etter hvert velger en karriere utenfor Wiersholm, er åpenbart svært attraktive på arbeidsmarkedet. Hvem er en typisk «Wiersholmer»? - En ekte Wiersholmer er samarbeidsorientert og opptatt av å holde høy faglig standard. For øvrig har Wiersholmerne ulik bakgrunn, ulike interesser og ulike sterke sider i jobbsammenheng. Vi hverken har, eller ønsker å ha, en organisasjon preget av én type mennesker. Hvordan tar Wiersholm i mot sine nyansatte? - Vi har et felles ansvar for å motivere og utvikle talentene. Særlig de nyutdannede juristene gjennomgår en bratt lærekurve og møter mange faglige utfordringer den første tiden. Vår erfaring er at nye medarbeidere setter pris på det gode sosiale miljøet og bredden i kompetansen som man kan trekke på når man skal løse oppgavene. Alle nyansatte får tildelt faddere som skal bidra til å tilrettelegge for dette. Vi mener det er viktig å gi rom for en grundig opplæringsperiode, der aktivitetene skal bidra til formell og uformell kunnskapsdeling. Samtidig er det en kjensgjerning at det er i møtet med firmaets spennende klienter og deres utfordringer at kunnskapen virkelig kan anvendes samtidig som nye ting læres. 4

5 UTVIKLINGSMULIGHETER OG KOMPETANSEHEVING Wiersholmskolen Det sies gjerne at en aldri kan mer juss enn den dagen man uteksamineres fra det juridiske fakultet. Likevel vil de fleste raskt oppdage at hverdagen som forretningsadvokat byr på nye og krevende utfordringer som ikke er dekket i pensum. For å gjøre overgangen fra student til advokatfullmektig så smidig som mulig, har vi et variert kurstilbud til våre ansatte gjennom Wiersholmskolen. I kursprogrammet inngår blant annet klienthåndtering, forhandlingsteknikk, tvisteløsning, engelsk for jurister og grunnleggende økonomi- og regnskapsforståelse. Alle ferske advokatfullmektiger gjennomfører programmet i løpet av de første to årene de er ansatt. Eksterne kurs, seminarer og utenlandsopphold Den enkelte gis også mulighet til å delta på eksterne kurs og seminarer i inn- og utland. Dette gir god anledning til å møte og etablere nyttige relasjoner med andre advokater og bransjefolk. Wiersholm legger også til rette for kompetanseutvikling gjennom traineeopphold i utlandet. Kontinuerlig utvikling I Wiersholm har vi dyktige medarbeidere som vi ønsker å ta godt vare på. Dette innebærer blant annet at vi legger til rette for verdiskapning i lys av den enkeltes preferanser og kompetansenivå. Vi arbeider for at den enkelte skal få utvikle seg. Dette håndteres som en kontinuerlig prosess mellom den ansatte og nærmeste leder. Vi snakker ikke nødvendigvis om radikale endringer, men små og stegvise justeringer som vil gi bedre resultater, både for organisasjonen og den enkelte. Det er viktig at det gis rom til å teste ut egne ferdigheter gjennom utfordrende og konkrete arbeidsoppgaver. Tilbakemelding og god oppfølging er viktige parametre i vår hverdag. 5

6 WIERSHOLMS STUDENTPROGRAM Wiersholms faste studentprogram omfatter: Traineeordning Prosjekttrainee Wiersholmstipendet Wiersholm Summer School Det viktigste formålet med disse ordningene er å sikre rekrutteringen av dyktige kandidater fra universitetene ved å gi en forsmak på hva Wiersholm har å tilby. Ordningene retter seg mot studenter som ønsker et innblikk i en spennende advokattilværelse for å avgjøre om ansettelse i et forretningsorientert advokatfirma frister. 6

7 TRAINEEORDNINGEN Vi har til enhver tid 2-6 traineer hos oss. Et traineeopphold har normalt en varighet på 5-6 uker. Vårt ønske er at hver enkelt student skal føle seg ivaretatt og sett. Som trainee blir du derfor tilknyttet en av Wiersholms avdelinger, som vil fungere som sosial og faglig base under oppholdet. I avdelingen vil du også ha en fadder med særlig oppfølgningsansvar for deg under oppholdet. Som trainee vil du i hovedsak arbeide med samme type oppgaver som våre advokatfullmektiger, men under særlig oppfølging fra vår side. Vi tilstreber å tilby varierte oppgaver, som kan innebære alt fra utredninger av ulike rettslige problemstillinger til forberedelse av, og deltakelse i, klientmøter, forhandlinger og rettssaker. Vårt mål er å gi optimal oppfølging underveis og en samlet og konstruktiv tilbakemelding ved oppholdets slutt. Som trainee vil du også få oppleve Wiersholms sosiale miljø. Prosjekttrainee Traineens oppgaver er knyttet til en utvalgt prinsipiell/større sak. Trainee en jobber tett med partner og resten av teamet. Tidsrammen på traineeoppholdet varierer fra sak til sak. Hvem kan søke? Vi legger stor vekt på faglige resultater i ansettelsesprosessen. Vi ønsker et miljø som er farget av sosiale og engasjerte medarbeidere og legger derfor også vekt på engasjement utover selve studiet. Vår erfaring er at studenter har størst utbytte av et traineeopphold etter tre år på jusstudiet, uten at dette er et absolutt krav. Når bør du søke? Vi behandler søknader fortløpende. Les mer om søknadsprosessen på 7

8 WIERSHOLMSTIPENDET Wiersholm tilbyr stipend til studenter som skriver 30-studiepoengs masteroppgave. Som stipendiat vil du i tillegg til stipendet få kontorplass og tilbud om veileder blant våre advokater. Du får tilgang til et tungt faglig miljø, kontorfasiliteter, et rikholdig bibliotek, juridiske databaser og mulighet for sekretærhjelp. Stipendiatene står fritt til å velge tema for oppgaven som fortrinnsvis bør ligge innenfor våre forretningsområder. Som stipendiat vil du ikke være pålagt andre oppgaver fra vår side. Vi oppfordrer imidlertid til å delta på relevante interne kurs og seminarer for å få et innblikk i vår virksomhet. Stipendiatene er selvsagt velkommen på sosiale arrangementer under oppholdet. Hvem kan søke? Vi søker de samme kvalifikasjonene som gjelder for traineestillingene. Primært rekrutterer vi kandidater til stipendordningen blant tidligere traineer i Wiersholm, men vi er åpne for å vurdere andre søkere. Vi legger vekt på at tema for avhandlingen ligger innenfor våre forretningsområder og legger opp til at vi sammen skal komme frem til et egnet emne. Når bør du søke? Vi behandler søknader fortløpende, men det kan lønne seg å søke i god tid før semesteret du skal skrive masteroppgave. Les mer om søknadsprosessen på 8

9 9 9

10 10

11 WIERSHOLM SUMMER SCHOOL Wiersholm Summer School er et firedagers intensivkurs med et eksamensrelatert program. Målgruppen er studenter som vurderer en karriere i et forretningsorientert advokatfirma. Kurset er sammensatt av foredrag, gruppeøvelser og interaktive sesjoner, som er ledet av partnere og advokater fra Wiersholm. Kursprogrammet omfatter blant annet: Økonomiforståelse Forhandlingsteknikk Praktisk tvisteløsning og prosedyre Vitnepsykologi og vitneavhør Fiktiv forhandling og prosedyretrening Kurset finner sted i våre lokaler rett før semesterstart i august. Vi lover en tøff uke med tungt faglig påfyll, men også hyggelige sosiale aktiviteter i sommervarmen. Du vil gjennom kurset også få et innblikk i vårt arbeidsmiljø og stifte bekjentskap med partnere og ansatte i Wiersholm. Du finner mer informasjon om søknadsfrist, opptakskriterier og kursprogram på våre karrieresider på Søkere bør ha fullført 3. avdeling på kurstidspunktet. På grunn av begrenset antall plasser anbefaler vi å søke i god tid før kursstart. KJEMPEBRA MED INNBLIKK I EMNER SOM VI IKKE LÆRER SÅ MYE OM PÅ UNIVERSITETET, MEN SOM STÅR SENTRALT I HVERDAGEN HOS EN FORRETNINGSADVOKAT Kursdeltager 2009 JEG BLE IMPONERT OVER DET ENGASJEMENTET SOM WIERSHOLM VISTE OGSÅ PÅ PARTNERNIVÅ. Kursdeltager

12 UNG PARTNER MED SPENNENDE BAKGRUNN Thomas K. Svensen tiltrådte som partner i Wiersholm i Thomas er cand. jur. fra UiB og har erfaring fra Regjeringsadvokaten og konsulentselskapet McKinsey & Company. Hvorfor valgte du Wiersholm da du skulle tilbake til advokatrollen? - Jeg ønsker å bistå større klienter med deres viktigste problemstillinger, samtidig som jeg vil være en del av et stort faglig og sosialt miljø. De største advokatfirmaene gir de beste muligheter for dette, og Wiersholm var det beste valget for meg. Firmaet bistår store norske og internasjonale klienter innenfor de fleste rettsområder og har en internasjonal profil. Medarbeiderne har stor faglig tyngde, samtidig som det sosiale miljøet er veldig bra. Muligheten til å kunne delta i den videre utviklingen av et av Norges ledende advokatfirmaer tiltalte meg også veldig. Wiersholms satsing på energisektoren var i denne sammenheng viktig. Hvordan er forholdet mellom nyutdannede og erfarne advokater? - Flere hoder tenker bedre enn ett, og det er veldig spennende å samarbeide med advokater på ulike nivåer ved løsning av kompliserte problemstillinger. Vi prøver derfor aktivt å involvere nyansatte fullmektiger i saker med ulik kompleksitet. Erfaringen viser at også helt ferske fullmektiger har stor innflytelse i diskusjoner, og de bidrar ofte med nye innfallsvinkler. Læringsprosessen er kontinuerlig for alle - uansett nivå. Har du fått dine forventninger innfridd? - Ja, absolutt. Firmaet har svært mange spennende saker og høyt tempo. Selv om det til tider er mye jobbing, er miljøet veldig bra og det er motiverende å jobbe sammen med så mange flinke mennesker. En spennende jobb er viktig for at man skal trives, og det gjør jeg i aller høyeste grad hos Wiersholm. 12

13 THOMAS K. SVENSEN, PARTNER - tidligere advokat hos Regjeringsadvokaten og prosjektleder i McKinsey & Company. 13

14 UNG PARTNER MED MANGE JERN I ILDEN Bettina Banoun ble partner i Wiersholm i 2004, etter å ha jobbet som konsernjurist i Telenor, doktorgradsstipendiat på Universitet i Oslo og som advokat i et annet advokatfirma. Hun valgte Wiersholm som arbeidssted særlig på grunn av fagmiljøet og firmakulturen. Hvorfor valgte du Wiersholm? - Jeg jobber mye med skatterett og da er det en stor fordel å arbeide i et firma som satser så sterkt på skatt og kompetanse som Wiersholm. Kompleksiteten i feltet gjør at det nærmest er umulig å holde seg oppdatert på feltet alene. Videre var det av betydning å være i et firma som også har en sterk prosedyretradisjon. Hvilke utfordringer og muligheter har du erfart at du har i Wiersholm? - Jeg har hatt gleden av å jobbe på en rekke spennende saker både i Høyesterett og for de lavere domstoler, samt i EFTAdomstolen. I tillegg til rene skattesaker, har det vært gøy å prosedere saker om EØS-rett, Grunnloven, menneskerettigheter og en del sivilrettslige disipliner. Jeg trives både med å kunne gå i dybden og i bredden. Det har også vært viktig for meg at det i Wiersholm har vært mulig å drive litt rettspolitisk arbeid og forskning. - Som leder av advokatforeningens skattelovutvalg er jeg med på å skrive utkast til høringsuttalelser til lover og vi forsøker også å belyse rettssikkerhetsspørsmål. Skatteavdelingen i Wiersholm har skrevet bok både om Skatteavtaler og EØSskatterett, samt forfattet en rekke artikler og holdt foredrag. Det er også viktig med en avslappet og hyggelig kultur, med få spisse albuer. Selv om arbeidsbelastningen er stor, setter jeg pris på å kunne jobbe i et firma hvor det er mulig å kombinere virke som advokat, med det å også ha et familieliv. 14

15 BETTINA BANOUN, PARTNER - Dr. juris og tidligere gjesteforsker ved Harvard Law School JEG HAR HATT GLEDEN AV Å JOBBE PÅ EN REKKE SPENNENDE SAKER BÅDE I HØYESTERETT OG FOR DE LAVERE DOMSTOLER, SAMT I EFTA-DOMSTOLEN. 15

16 GÅR GRADENE I WIERSHOLM Til tross for ulik bakgrunn og interesse for ulike forretningsområder, har både Aud og Kristian funnet sitt ståsted i Wiersholm. Aud Kinsarvik Gravås (32) Advokatfullmektig Aud har bakgrunn fra Forsvaret og tok grunnfag i russisk og mellomfag i psykologi før hun begynte på jusstudiet. Aud kom første gang i kontakt med Wiersholm i studietiden da hun var trainee. Senere skrev hun også sin masteroppgave her. I dag er Aud ansatt som advokat hvor hun hovedsakelig arbeider med arbeidsrett og prosedyre. - Som fersk og uerfaren jurist er det viktig å ha kolleger som man kan stole på både faglig og menneskelig. Man har selv ansvar for egen læring og utvikling, men et sterkt faglig og sosialt arbeidsmiljø gir trygghet i læringsprosessen. Jeg opplever at jeg får mye ansvar og muligheter til å utvikle meg, samtidig som oppfølgingen er tett, sier Aud. Familieliv med en hektisk jobb Aud har to små barn, og legger ikke skjul på at det er krevende å kombinere familielivet med jobben som advokat. Hun angrer likevel ikke på at hun valgte å begynne å arbeide i et advokatfirma. - Jeg opplever at Wiersholm er villig til å legge forholdene til rette for at det skal kunne fungere, og min erfaring er at jeg ikke får mindre ansvar og utfordringer fordi jeg arbeider mindre enn en del av mine kolleger. Men det er viktig at man har realistiske målsetninger og er åpen og ærlig om egne forventninger og arbeidskapasitet. 16

17 MAN BLIR TIDLIG GITT SELVSTENDIG ANSVAR I BÅDE STØRRE OG MINDRE SAKER, NOE SOM ER LÆRERIKT NÅR DU ER NYUTDANNET Kristian Martin Lind (27) Advokatfullmektig Kristian begynte som nyutdannet jurist i Han bistår særlig våre klienter innenfor shipping- og energisektoren. Oppgavene knytter seg særlig til tvisteløsning, kontraktsrett, selskaps- og verdipapirrett. - Det har vært både utfordrende og veldig morsomt å jobbe i Wiersholm. Man blir tidlig gitt selvstendig ansvar i både større og mindre saker, noe som er lærerikt når du er nyutdannet. Samtidig er det aldri lang vei til erfarne kolleger som gir veiledning dersom jeg står fast. Og det skjer ganske ofte når man er fersk. - De sakene vi har i Wiersholm er ofte av en slik karakter at vi setter sammen grupper av erfarne advokater og mer uerfarne ansatte som i fellesskap løser oppdragene. Wiersholms advokater besitter samlet sett en meget bred og god kompetanse som det er gøy å kunne dra nytte og lære av. Utfordringer i utlandet Kristian er valgt ut til å delta på et seks måneders utvekslingsopphold hos det engelske advokatfirmaet Slaugther and May i London. - Slaughter and May arbeider med en rekke store og komplekse saker og har et tempo som er høyere enn det vi er vant til her. Det blir spennende å bli kjent med den type saker de arbeider med og deres arbeidsform. Rent personlig blir jo dette en interessant prøve på om jeg faktisk henger med. Wiersholm samarbeider med både engelske og amerikanske advokatfirmaer om utveksling av unge ansatte for secondment-opphold på mellom tre til seks måneder. 17

18 WIERSHOLM. ET LEDENDE ADVOKATFIRMA FINANSAVISENS ADVOKATUNDERSØKELSE 2010 Wiersholm fikk, som i 2008, flest poeng i Finansavisens årlige advokatundersøkelse. IFLR 2010 International Financial Law Review er en uavhengig undersøkelse som rangerer advokatselskaper i mer enn 110 land innen kategoriene Capital market, Banking and project finance og Mergers and acquistions. Wiersholm ble i 2009 topprangert i alle tre kategorier. CHAMBERS GLOBAL 2010 Wiersholm er, som de siste årene, rangert som det eneste norske advokatfirmaet på øverste nivå i begge de to hovedkategoriene M&A/Corporate (transaksjoner. Wiersholm er, som de siste årene, rangert som det eneste norske advokatfirmaet på øverste nivå i begge de to hovedkategoriene M&A/Corporate (transaksjoner) og Dispute Resolution (prosedyre og tvisteløsning) i Chambers Global Wiersholm har også flere topplasseringer i den individuelle rangeringen i undersøkelsen. Chambers-undersøkelsene er blant de mest velrenommerte internasjonale advokatrangeringene. Chambers bygger sine rangeringer på et stort antall intervjuer med klienter og advokater. MERGERMARKET Wiersholm bisto ved flere transaksjoner enn noe annet norsk firma, viser Mergermarkets sluttrapport for LEGAL Wiersholm ble også i 2010 topprangert i de fleste kategorier. Legal 500 er en uavhengig undersøkelse som rangerer advokatselskapers juridiske tjenester i over 100 land. Analysen bygger på spørreskjemaer og intervjuer med ledende forretningsjuridiske advokatfirmaer samt brukere av disses juridiske tjenester. 18

19 Se våre karrieresider på 19

20 Wiersholm, Mellbye & Bech, advokatfirma AS - M.N.A. Ruseløkkveien 26, P.O. Box 1400 Vika, NO-0115 Oslo T:

Vil du løse problemer ikke alle får til? FOTO OLE MUSKEN

Vil du løse problemer ikke alle får til? FOTO OLE MUSKEN STUDENT Vil du løse problemer ikke alle får til? FOTO OLE MUSKEN VIL DU BLI EN AV OSS? Vil du jobbe med noen av de beste advokatene i Norge? Vil du løse problemer som ikke alle får til? Vil du lære av

Detaljer

Vil du løse problemer ikke alle får til?

Vil du løse problemer ikke alle får til? STUDENT Vil du løse problemer ikke alle får til? FOTO OLE MUSKEN VIL DU BLI EN AV OSS? Vil du jobbe med noen av de beste advokatene i Norge? Vil du løse problemer som ikke alle får til? Vil du lære av

Detaljer

LØSNINGER FINNES 2 3

LØSNINGER FINNES 2 3 BLI KJENT MED OSS LØSNINGER FINNES 2 3 BLI EN AV OSS NÅR DU SKAL VELGE ARBEIDSSTED, ER DET MYE SOM ER VIKTIG. Advokatfirmaet Haavind er ett av Norges ledende advokatfirmaer, og vi er stadig i vekst. Vi

Detaljer

Dette er oss. Hvem er du?

Dette er oss. Hvem er du? Dette er oss. Hvem er du? Å VÆRE ADVOKAT Å være advokat er mer enn å være jurist. Advokaten skal fremme rett og hindre urett på en måte som skaper verdier. I tillegg til den juridiske kompetansen må advokaten

Detaljer

Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju.

Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju. Karriere Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju. - Jacob S. Bjønness-Jacobsen, managing partner 2

Detaljer

Det finnes uendelig mange løsninger

Det finnes uendelig mange løsninger Det finnes uendelig mange løsninger Vi finner din FOTO OLE MUSKEN HVA KAN VI GJØRE FOR DEG? Vi hjelper deg med å øke lønnsomheten og konkurranseevnen til din bedrift. Vi jobber systematisk og kreativt,

Detaljer

Trainee Advokatfullmektig

Trainee Advokatfullmektig Trainee Advokatfullmektig I BA-HR har vi mange dyktige medarbeidere. Vår virkelige styrke og særpreg ligger i evnen til lagarbeid, engasjement og prestasjonslyst tilpasset den enkelte sak. Dette gir ikke

Detaljer

Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju.

Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju. Karriere Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju. - Jacob S. Bjønness-Jacobsen, managing partner 2

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Trainee Advokatfullmektig

Trainee Advokatfullmektig Trainee Advokatfullmektig Trainee Hvordan er hverdagen som forretningsadvokat - egentlig? Det vil vi gjerne vise gjennom vår traineeordning Formålet med vår traineeordning er å gi deg som student et inntrykk

Detaljer

Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju:

Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju: Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju: 1. Hva er grunnen til at du søker denne stillingen? Jobben virker spennende for meg og jeg tror jeg har den riktige kompetansen og erfaringen som trengs

Detaljer

Dyrk karrieren din hos Deloitte.

Dyrk karrieren din hos Deloitte. Dyrk karrieren din hos Deloitte. 2 Vi ser etter deg som har det lille ekstra. Vi søker mennesker med engasjement, integritet og ambisjoner om å være blant de beste i sitt fagområde. Hos Deloitte mener

Detaljer

Kandidatundersøkelse 2013

Kandidatundersøkelse 2013 Kandidatundersøkelse 201 Resultater fra undersøkelse mot uteksaminerte kandidater våren og høsten 201, omfatter kandidater fra Universitetet i Oslo, Bergen og Tromsø Om undersøkelsen Undersøkelsene er

Detaljer

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Innledning Juristforbundet presenterer her noen hovedtrekk ved arbeidsmarkedet for nyutdannede jurister, definert som de uteksaminert i perioden 2009-2013.

Detaljer

Hvordan kan næringslivet benytte seg av mulighetene kompetansemiljøene tilbyr?

Hvordan kan næringslivet benytte seg av mulighetene kompetansemiljøene tilbyr? Hvordan kan næringslivet benytte seg av mulighetene kompetansemiljøene tilbyr? Samarbeidsmuligheter med NTNU Kunnskap for en bedre verden NTNU skal legge premisser for kunnskapsutviklingen skape verdier

Detaljer

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid 1 of 13 18.02.2011 14:08 Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid Takk for at du hjelper oss med undersøkelsen. Du kan når som helst avbryte og komme tilbake til den på et senere tidspunkt

Detaljer

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Innledning Juristforbundet presenterer her noen hovedtrekk ved arbeidsmarkedet for nyutdannede jurister. Vi ønsker å gi realistiske forventinger til dagens

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Mal for vurderingsbidrag Fag: Norsk Tema: Skrive søknad. Trinn: 7 Tidsramme: 3 skoletimer+ lekser. ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

BFO-SKOLEN. Kurskatalog 2013. Befalets Fellesorganisasjon

BFO-SKOLEN. Kurskatalog 2013. Befalets Fellesorganisasjon BFO-SKOLEN Kurskatalog 2013 Befalets Fellesorganisasjon KURS OG KOMPETANSE Utdanning og kompetanseutvikling for tillitsvalgte og medlemmer har alltid vært et viktig satsingsområde for BFO. BFO-skolens

Detaljer

Bygg og anleggsanskaffelser 2014

Bygg og anleggsanskaffelser 2014 Bygg og anleggsanskaffelser 2014 Når må jeg avvise leverandøren, eller avlyse konkurransen? Advokat Morten Goller Gardermoen, 16. oktober 2014 kl 14.00 14.30 1 Innledning 1 Bakgrunn for innlegget Svært

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i sosialantropologi er mastergrad/hovedfag

Detaljer

Hvordan fikk vi det til? En dekans bekjennelser

Hvordan fikk vi det til? En dekans bekjennelser U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Hvordan fikk vi det til? En dekans bekjennelser Internasjonaliseringskonferansen 2016 Asbjørn Strandbakken dekan ved Det juridiske fakultet 50 % av jusstudentene

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 1 Kompetansetiltak i klyngen Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 2 Hvorfor er bedriftene så opptatt av kompetanse i vår næring? Konkurransefortrinnet til Norge er utelukkende

Detaljer

HER ER KARRIEREDØRA TIL SØRLANDET!

HER ER KARRIEREDØRA TIL SØRLANDET! Anna Gunningberg er leder for Trainee Sør. NORGES SØRLIGSTE TRAINEEPROGRAM FyLLER 10 ÅR: HER ER KARRIEREDØRA TIL SØRLANDET! i AgdeRFyLkene samarbeider 32 virksomheter om et FeLLes TRAineepRogRAm. den oransje

Detaljer

Teknologiforum Rogaland sine erfaringer når det gjelder samarbeid mellom -virksomheter, -videregående skoler og -UiS

Teknologiforum Rogaland sine erfaringer når det gjelder samarbeid mellom -virksomheter, -videregående skoler og -UiS Teknologiforum Rogaland sine erfaringer når det gjelder samarbeid mellom -virksomheter, -videregående skoler og -UiS Tor Espedal Utdanningsdirektoratet den 27.august 2009 1 1. Teknologiforum Rogaland har

Detaljer

Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING. Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS

Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING. Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS HR-huset Din HR-Partner. HR-huset bidrar til utvikling og verdiskapning for mennesker og organisasjoner

Detaljer

KAN EU-MIDLER FORNYE JOBBEN DIN?

KAN EU-MIDLER FORNYE JOBBEN DIN? KAN EU-MIDLER FORNYE JOBBEN DIN? STUDÈR EU-prosjektledelse 60 studiepoeng / årsstudium www.hibu.no/oppdragsvirksomhet ATTRAKTIV KOMPETANSE Trenger du kunnskap om EU/EØS og hvordan du søker om EU-prosjekter?

Detaljer

Transkribering av intervju med respondent S3:

Transkribering av intervju med respondent S3: Transkribering av intervju med respondent S3: Intervjuer: Hvor gammel er du? S3 : Jeg er 21. Intervjuer: Hvor lenge har du studert? S3 : hm, 2 og et halvt år. Intervjuer: Trives du som student? S3 : Ja,

Detaljer

Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd

Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd 2018-2021 Innledning For å oppfylle kravene stilt til våre tjenester må vi være i stand til å beholde og rekruttere ansatte med riktig kompetanse.

Detaljer

Din karriere fra studier til jobb Hva kan jeg bli? Innlegg til studentrekrutterere 13.10.2015 Ved karriereveileder Camilla Krogstie Agenda Blir det lett å få jobb hvis jeg velger UiO? Hva kan jeg bli med

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

BARNEHAGE OG SFO. vikarer for trygghet, omsorg og lek

BARNEHAGE OG SFO. vikarer for trygghet, omsorg og lek BARNEHAGE OG SFO vikarer for trygghet, omsorg og lek BEHOV FOR FLERE GODE MEDARBEIDERE? Vanskelig å finne den rette? Barnas trygghet, omsorg, lek og læring skapes gjennom stabilitet og forutsigbarhet i

Detaljer

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd Ingar Skaug Levende lederskap En personlig oppdagelsesferd Om forfatteren: INGAR SKAUG er en av Norges få toppledere av internasjonalt format. Han hadde sentrale lederroller i de store snuoperasjonene

Detaljer

Søknadspakke skole- og antidiskrimineringsrådgiver

Søknadspakke skole- og antidiskrimineringsrådgiver Søknadspakke skole- og antidiskrimineringsrådgiver Innhold Frister og intervjuer... 1 Bakgrunn for utlysningen... 1 Om stillingen... 2 Vi tilbyr... 2 Hvem kan søke?... 2 Hvordan søke?... 2 Detaljert stillingsbeskrivelse...

Detaljer

SLIK KNEKKER DU JOBBSØKERKODEN

SLIK KNEKKER DU JOBBSØKERKODEN Nr. 1 2017 KARRIEREMAGASINET 8 gode råd til jobbintervjuet Bli attraktiv på LinkedIn TRAINEE: 3 jobber på 2 år Unge mentorer utfordrer toppsjefen Lærerikt internship SLIK KNEKKER DU JOBBSØKERKODEN EN SOLID

Detaljer

SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE KONSEKVENSER VED KJØP AV EIENDOM I SPANIA

SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE KONSEKVENSER VED KJØP AV EIENDOM I SPANIA SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE KONSEKVENSER VED KJØP AV EIENDOM I SPANIA 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2. NORSKE SKATTER PÅ EIENDOM I SPANIA... 2.1 Utgangspunkter - globalinntektsprinsippet... 2.2

Detaljer

Hva kjennetegner de beste arbeidsplassene. Karrieredag organisasjon og ledelse, 2.nov 2012 Grete Johansen, Great Place to Work

Hva kjennetegner de beste arbeidsplassene. Karrieredag organisasjon og ledelse, 2.nov 2012 Grete Johansen, Great Place to Work Hva kjennetegner de beste arbeidsplassene Karrieredag organisasjon og ledelse, 2.nov 2012 Grete Johansen, Great Place to Work Great Place to Work Institute! Fokus på hva de beste gjør bedre! Samler de

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Forventninger til medarbeiderne Sjelden formulert krav og forventninger j g g Hva er den enkeltes ansvarsområde Den psykologiske k kontrakt kt En psykologisk

Detaljer

Praktisk Husleierett FOREDRAGSHOLDERE. Lars Ulleberg Jensen, senioradvokat i Advokatfirmaet Thommessen

Praktisk Husleierett FOREDRAGSHOLDERE. Lars Ulleberg Jensen, senioradvokat i Advokatfirmaet Thommessen Praktisk Husleierett Torsdag 3. mars kl. 09.00-14.20 FOREDRAGSHOLDERE Lars Ulleberg Jensen, senioradvokat i Advokatfirmaet Thommessen Foredrag 3. mars kl 09:00 FREMLEIE NYTTIGE TIPS NÅR LEIETAKER BLIR

Detaljer

over i satser frem V

over i satser frem V Vi satser fremover Trondheim Økonomiske Høgskole Trondheim Økonomiske Høgskole (TØH), som i dag er en avdeling under Høgskolen i Sør-Trøndelag, ble opprinnelig etablert i 1967. Avdelingen representerer

Detaljer

FORSKERUTDANNING HANDLINGSPLAN // UNIVERSITETET I BERGEN FORSKNINGSADMINISTRATIV AVDELING

FORSKERUTDANNING HANDLINGSPLAN // UNIVERSITETET I BERGEN FORSKNINGSADMINISTRATIV AVDELING FORSKERUTDANNING HANDLINGSPLAN 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN FORSKNINGSADMINISTRATIV AVDELING INNSATSOMRÅDER FOR UiBs SATSING PÅ FORSKERUTDANNING 2016 2022 HANDLINGSPLAN 2016 2022 // UNIVERSITETET

Detaljer

Transkribering: Intervju med L2

Transkribering: Intervju med L2 Transkribering: Intervju med L2 Intervjuer: Hvilken stilling har du i dag? L2: Jeg er HR-direktør i Norge. Intervjuer: har du flere ansvarsområder, eller hvilke andre ansvarsområder som ligger under den

Detaljer

Innhold. Lysinstallasjon av Michael Schuster (2008)

Innhold. Lysinstallasjon av Michael Schuster (2008) Innhold Velkommen til BA-HR 3 Small teams for big matters 4 Ikke best for alle, men aller best for noen 6 Adresse Oslo, internasjonal tilnærming siden 1966 8 Til talentene Mange blir overrasket når de

Detaljer

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der OM Å FINNE DEN RETTE PERSONEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er både tid- og kostnadskrevende å finne dyktige

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

Utveksling ved Universitetet i København

Utveksling ved Universitetet i København Utveksling ved Universitetet i København Av Kristian Fredheim København, også kjent som Kongens by, er hovedstaden i Danmark og er den nest største byen i Norden med sine 1,2 millioner innbyggere. Jeg

Detaljer

Trainee Ringerike kull 3 spennende karrieremulighet for nyutdannede.

Trainee Ringerike kull 3 spennende karrieremulighet for nyutdannede. Trainee Ringerike kull 3 spennende karrieremulighet for nyutdannede. Om traineeprogrammet Konsept og bakgrunn Trainee Ringerike (TR) ble lansert i april 2015 og målet er å rekruttere ett kull hvert år.

Detaljer

Utdanningsprogram BFO-skolen. Utdanningstilbudet første halvår 2015

Utdanningsprogram BFO-skolen. Utdanningstilbudet første halvår 2015 Utdanningsprogram BFO-skolen Utdanningstilbudet første halvår 2015 BFO-skolen en skole for befal og tillitsvalgte BFO-skolen har ansvaret for BFOs utdanningsprogram. Alle utdanninger er spesielt rettet

Detaljer

Kvalitet i forskerutdanningen

Kvalitet i forskerutdanningen Kvalitet i forskerutdanningen Solveig Fossum-Raunehaug Forskningsavdelingen Seminar i Forskningsutvalget 9. september 2014 Kvalitet i forskerutdanningen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1

Detaljer

KOMPETANSEOMRÅDER Entrepriserett, fast eiendom, kontraktsrett, forvaltningsrett, tvisteløsning og prosedyre.

KOMPETANSEOMRÅDER Entrepriserett, fast eiendom, kontraktsrett, forvaltningsrett, tvisteløsning og prosedyre. CV Belinda Taranger Ingebrigtsen Partner E-mail: bti@kluge.no UTDANNING 2004 Advokatbevilling 2002 Cand.jur. UIB ARBEIDSERFARING 2015 Partner Kluge Advokatfirma AS 2014-2015 Assosiert partner i Kluge Advokatfirma

Detaljer

Kandidatundersøkelse for samfunns- og finansøkonomi Utført av ECONnect NTNU i samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi

Kandidatundersøkelse for samfunns- og finansøkonomi Utført av ECONnect NTNU i samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi Kandidatundersøkelse for samfunns- og finansøkonomi 2011-2013 Utført av i samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi Innledning Bakgrunn Erfaring... Arbeids- og fagutvalget for samfunns- og finansøkonomer

Detaljer

Summit. Lovende ledere mot toppen AGDER

Summit. Lovende ledere mot toppen AGDER Summit Lovende ledere mot toppen AGDER Ledelse handler om å drive tingene framover. Globaliseringen øker kravene til ledelse markant. Den gode leder blir skapt gjennom erfaring og øvelse. Lovende ledere

Detaljer

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET OMRÅDER OG SPØRSMÅL I ORGANISASJONSANALYSEN GRUNNSKOLER MASTER med alle spørsmål til alle grupper Kolonner til høyre angir hvilke spørsmål som det er aktuelt for de tre gruppene medarbeidere. Til bruk

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

Hvordan tiltrekke seg riktig kompetanse? - Employer branding. Elisabeth Braaten Rådgiver HR Adecco Norge AS

Hvordan tiltrekke seg riktig kompetanse? - Employer branding. Elisabeth Braaten Rådgiver HR Adecco Norge AS Hvordan tiltrekke seg riktig kompetanse? - Employer branding Elisabeth Braaten Rådgiver HR Adecco Norge AS Innhold 1. Hva er kompetanse? 2. Kort om brands 3. Employer branding, hvorfor og hvordan 4. Målgrupper

Detaljer

1. Hvordan trives du her hos oss?

1. Hvordan trives du her hos oss? wydfroismk medarbeiderundersøkelse Standardrapport. Hvordan trives du her hos oss? = meget dårlig, = meget godt Generert.. av . Vet jeg hva som forventes av meg i jobben? = i liten grad, = i stor grad.

Detaljer

BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE

BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE Læringsarena for forretnings- og utviklingsorientert HR Foto: Heidi Widerøe sfortegnelse: 1 Hvorfor velge dette programmet? 2 Organisering av programmet

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

MRAND consulting. Kurset «motivasjon til varig livsstilsendring» KLARGJØRING OG BEVISSTGJØRING TIL ENDRINGPROSESS. Hvordan hørte du om dette kurset?

MRAND consulting. Kurset «motivasjon til varig livsstilsendring» KLARGJØRING OG BEVISSTGJØRING TIL ENDRINGPROSESS. Hvordan hørte du om dette kurset? 1 Kurset «motivasjon til varig livsstilsendring» KLARGJØRING OG BEVISSTGJØRING TIL ENDRINGPROSESS Navn: Ditt telefon nr. og Din epost Hvordan hørte du om dette kurset?: Dato: Dette skjemaet starter en

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 08.05.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-TRISSTY, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:43 Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

INTRODUKSJON AV NYANSATT. Vedtatt i AMA

INTRODUKSJON AV NYANSATT. Vedtatt i AMA INTRODUKSJON AV NYANSATT Vedtatt i AMA 14.01.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NORDLAND FYLKESKOMMUNE SOM ARBEIDSGIVER 2. FORMÅL 3. FORBEREDELSE AV MOTTAK 4. MOTTAK AV DEN NYANSATTE 5. OPPFØLGING I DET FØRSTE

Detaljer

Integrert lederutviklingsprogram og studium

Integrert lederutviklingsprogram og studium Ledelse av prosesser - Oppbrudd, forandring og forvandling Integrert lederutviklingsprogram og studium Et samarbeidsprosjekt mellom: Lederskap as Institutt for dynamisk ledelse og organisasjonsutvikling

Detaljer

Gled deg til å gå på jobben

Gled deg til å gå på jobben Lederprogrammet for deg som er en kvinne i business Enten du leder et enkeltpersonforetak, lite AS eller har lederansvar i et større selskap, vil du ha nytte av å styrke din evne til selvledelse og god

Detaljer

Trondheim Katedralskole

Trondheim Katedralskole Trondheim Katedralskole Velkommen til landets eldste skole På Katedralskolen Trondheim Katedralskole har en historie som går mer enn 900 år tilbake i tid. Innenfor fasadene møter du et nyrenovert skoleanlegg

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til.

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til. Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap Til: Styringsgruppen for strategiplan UiA Dato: 08.06.2016 Sak nr.: Arkiv nr.: 16/00274 Kopi til: HØRINGSNOTAT Strategi for UiA 2016-2020 Fakultetsstyret ved fakultet

Detaljer

Motivasjon: Hva er dine planer for året som kommer? Fullføre en praksis jeg strøk i, og utover det studere årsstudium eller jobbe.

Motivasjon: Hva er dine planer for året som kommer? Fullføre en praksis jeg strøk i, og utover det studere årsstudium eller jobbe. Navn: Jakob Loe Telefonnummer: 97695259 Kryss av om det er greit at vi offentliggjør telefonnummer: X Studie: Ergoterapi Alder: 22 Høgskolestyret Jeg ønsker å stille til valg til Høgskolestyret fordi jeg

Detaljer

1. Bruk av kvalitetsvurdering

1. Bruk av kvalitetsvurdering Områder og spørsmål i Organisasjonsanalysen - Grunnskoler 1. Bruk av kvalitetsvurdering DRØFTING AV KVALITET LÆRER LEDELSE ANDRE 1.1 Medarbeidere og ledelsen drøfter resultatet fra elevundersøkelsen. 1.2

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

Traineeprogram for personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning. Informasjonsmøte 20. sept 2012

Traineeprogram for personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning. Informasjonsmøte 20. sept 2012 Traineeprogram for personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning Informasjonsmøte 20. sept 2012 Dagsorden 1300 Velkommen 1300 IA, jobbstrategi og personalpolitikk om ideen bak og innholdet i traineeprogrammet

Detaljer

Matrise. L1 L2 L3 L4 HR-direktør. Konsernsjef Siviløkonom. Siviløkonom Ansatt via en relasjon om Ansatt via utvidelse av tidligere

Matrise. L1 L2 L3 L4 HR-direktør. Konsernsjef Siviløkonom. Siviløkonom Ansatt via en relasjon om Ansatt via utvidelse av tidligere 1 VEDLEGG 3 Leder respondentene Introduksjon Leder for nyutdannede, og Employee Branding Master i Statsvitenskap Ble ansatt i bedriften gjennom. Nåværende stilling ble lyst ut internt Positiv holdning

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

DET JURIDISKE FAKULTET

DET JURIDISKE FAKULTET DET JURIDISKE FAKULTET Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Saksnr: 5 d) Sakstype: Orienteringssak J.nr: Møtenr: Møtedato: 2010 12 09 Notatdato: Saksbehandler: Johanne Spjelkavik Privatister i

Detaljer

Høye ambisjoner for høyere utdanning. Universitetet i Bergen

Høye ambisjoner for høyere utdanning. Universitetet i Bergen Høye ambisjoner for høyere utdanning 2015 Universitetet i Bergen Vi går til valg på: Bysykler på campus Samarbeid med næringslivet for bedre karriereveier til studentene Fjerne alle former for kvotering

Detaljer

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach!

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! 7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! Av Rachel Wilmann 7 punkter som er avgjørende for at du og bedriften din skal lykkes enten du har en liten eller stor virksomhet.. 7- stegs guiden til

Detaljer

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 08.03.2007 TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Tilråding: 1. Styret vedtar forslag til Personalpolitikk

Detaljer

Fremdriftsplan - Sentre for fremragende utdanning

Fremdriftsplan - Sentre for fremragende utdanning UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETETS UTDANNINGSUTVALG Arkivnr. 11/10261 Sak 32/11 Fremdriftsplan - Sentre for fremragende utdanning Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling Drøftingssak 1 Notat Til:

Detaljer

Foredrag Hammerfest Næringshage 4. juni 2013. Linn B. Sollund-Walberg, seniorrådgiver Mailinn Friis, rådgiver

Foredrag Hammerfest Næringshage 4. juni 2013. Linn B. Sollund-Walberg, seniorrådgiver Mailinn Friis, rådgiver Foredrag Hammerfest Næringshage 4. juni 2013 Linn B. Sollund-Walberg, seniorrådgiver Mailinn Friis, rådgiver Hvorfor medlederskap? Mål for den neste timen: Så noen tanker om betydningen og gevinstene av

Detaljer

Foredrag rekruttering, Narvik, 31. august 2011 Hugo Kjelseth hugo@kjelseth.no / www.kjelseth.no / mobil 915 33450

Foredrag rekruttering, Narvik, 31. august 2011 Hugo Kjelseth hugo@kjelseth.no / www.kjelseth.no / mobil 915 33450 Foredrag rekruttering, Narvik, 31. august 2011 Hugo Kjelseth hugo@kjelseth.no / www.kjelseth.no / mobil 915 33450 KJELSETH CONSULTING AS Daglig leder, eier og eneste ansatte er meg Stiftet 1.1.2006 under

Detaljer

KAN EU-MIDLER FORNYE JOBBEN DIN?

KAN EU-MIDLER FORNYE JOBBEN DIN? KAN EU-MIDLER FORNYE JOBBEN DIN? EU-prosjektledelse 60 studiepoeng / årsstudium www.hibu.no/euprosjektledelse ATTRAKTIV KOMPETANSE Trenger du kunnskap om EU/EØS og hvordan du søker om EU-prosjekter? Begynn

Detaljer

Ph.d. i studier av profesjonspraksis

Ph.d. i studier av profesjonspraksis NO EN Ph.d. i studier av profesjonspraksis Doktorgraden i studier av profesjonspraksis er en forskerutdanning som leder fram til graden Philosophiae Doctor (Ph.d.). Utdanningen er normert til tre år og

Detaljer

Forord av Anne Davies

Forord av Anne Davies Forord av Anne Davies Anne Davies (ph.d.) er en canadisk forfatter, lærer, konsulent og forsker som har bred erfaring med kompetanseutvikling for lærere, skoleledere og kommuner både i Canada og USA. Hennes

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01.

consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01. consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01.13 14:50 consilio.no Studier i utlandet Nytt perspektiv på verden! 12sider A5

Detaljer

GATEJURISTEN TEKST: NORA ØDEGÅRD FOTO: JOHANNE NAKREM

GATEJURISTEN TEKST: NORA ØDEGÅRD FOTO: JOHANNE NAKREM GATEJURISTEN TEKST: NORA ØDEGÅRD FOTO: JOHANNE NAKREM JURISTER MED BAKKEKONTAKT - Det hjelper lite å ha en rett, dersom du ikke makter å hevde den eller ikke engang er klar over at den eksisterer. Leder

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

Ansattes bruk av skytjenester. Arbeidsgivers rett og plikt til å lede

Ansattes bruk av skytjenester. Arbeidsgivers rett og plikt til å lede Ansattes bruk av skytjenester Arbeidsgivers rett og plikt til å lede Den Norske Dataforening 21. januar 2014 Advokat Kari Gimmingsrud Haavind et overblikk Om oss Fullservice forretningsjuridisk advokatfirma

Detaljer

KURSKATALOG HØSTEN 2015

KURSKATALOG HØSTEN 2015 KURSKATALOG HØSTEN 2015 Velkommen Projure har som mål å være den foretrukne samarbeidspartneren for næringslivet i regionen og på Jæren. Vi er lokalisert med kontorer i og på Bryne, og med vår brede kompetanse

Detaljer

Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO

Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO Administrativt ansatte i UoH-sektoren Hvem er jeg? Og hvem er vi? 21% av medlemsmassen i Forskerforbundet Fordelt

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

FORSKER- UTDANNINGEN

FORSKER- UTDANNINGEN FORSKER- UTDANNINGEN UiB skal tilby forskerutdanning av høy internasjonal kvalitet i alle fagmiljøer. Forskerutdanningen skal legge til rette for forskning av høy faglig og etisk standard. UiBs ph.d. kandidater

Detaljer