Å LYKKES HANDLER OM Å GJØRE DE RIKTIGE VALGENE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å LYKKES HANDLER OM Å GJØRE DE RIKTIGE VALGENE"

Transkript

1 Å LYKKES HANDLER OM Å GJØRE DE RIKTIGE VALGENE 1

2 2

3 HVORFOR WIERSHOLM? Wiersholm er et av landets største advokatfirmaer med 130 advokater og 50 stabsmedarbeidere samlet under ett tak i Oslo. Firmaet har røtter tilbake til 1875, og er i dag et internasjonalt orientert advokatfirma som bistår norske og utenlandske selskaper samt organisasjoner og offentlige virksomheter. Vårt fundament er juridisk spisskompetanse kombinert med handlekraft og forretningsforståelse. Kombinasjonen av erfarne advokater og nyutdannede jurister med fersk kunnskap fra universitetet skaper et dynamisk og inspirerende arbeidsmiljø. I tillegg til gode faglige resultater har våre medarbeidere kommersiell teft, engasjement og innsatsvilje. Trivsel er avgjørende for å tiltrekke og beholde de beste juristene. Derfor er vi opptatt av å opprettholde et godt og uformelt miljø der smilene sitter løst i en ellers hektisk hverdag. 3

4 HVEM ER VI PÅ JAKT ETTER? Wiersholms managing partner, Erik Thyness, mener at riktig rekruttering er avgjørende for at Wiersholm skal opprettholde sin ledende posisjon i markedet. - Wiersholm søker medarbeidere som har en genuin interesse for våre fagområder, og som er innstilt på å bidra positivt til vårt sosiale miljø, forteller Thyness. Hvorfor bør en student med interesse for forretningsjuss eventuelt velge Wiersholm som arbeidsgiver? - Wiersholms mål er at våre medarbeidere skal få de beste mulighetene for faglig utvikling i et godt arbeidsmiljø. For å nå dette målet satser vi på teamarbeid og kontinuerlig personlig og faglig utvikling. Vi er stolte over våre medarbeideres kompetanse og sosiale ferdigheter, og vi gleder oss over å se medarbeidernes imponerende utvikling, ikke minst blant dem som har Wiersholm som sin første faste arbeidsgiver. De av våre medarbeidere som etter hvert velger en karriere utenfor Wiersholm, er åpenbart svært attraktive på arbeidsmarkedet. Hvem er en typisk «Wiersholmer»? - En ekte Wiersholmer er samarbeidsorientert og opptatt av å holde høy faglig standard. For øvrig har Wiersholmerne ulik bakgrunn, ulike interesser og ulike sterke sider i jobbsammenheng. Vi hverken har, eller ønsker å ha, en organisasjon preget av én type mennesker. Hvordan tar Wiersholm i mot sine nyansatte? - Vi har et felles ansvar for å motivere og utvikle talentene. Særlig de nyutdannede juristene gjennomgår en bratt lærekurve og møter mange faglige utfordringer den første tiden. Vår erfaring er at nye medarbeidere setter pris på det gode sosiale miljøet og bredden i kompetansen som man kan trekke på når man skal løse oppgavene. Alle nyansatte får tildelt faddere som skal bidra til å tilrettelegge for dette. Vi mener det er viktig å gi rom for en grundig opplæringsperiode, der aktivitetene skal bidra til formell og uformell kunnskapsdeling. Samtidig er det en kjensgjerning at det er i møtet med firmaets spennende klienter og deres utfordringer at kunnskapen virkelig kan anvendes samtidig som nye ting læres. 4

5 UTVIKLINGSMULIGHETER OG KOMPETANSEHEVING Wiersholmskolen Det sies gjerne at en aldri kan mer juss enn den dagen man uteksamineres fra det juridiske fakultet. Likevel vil de fleste raskt oppdage at hverdagen som forretningsadvokat byr på nye og krevende utfordringer som ikke er dekket i pensum. For å gjøre overgangen fra student til advokatfullmektig så smidig som mulig, har vi et variert kurstilbud til våre ansatte gjennom Wiersholmskolen. I kursprogrammet inngår blant annet klienthåndtering, forhandlingsteknikk, tvisteløsning, engelsk for jurister og grunnleggende økonomi- og regnskapsforståelse. Alle ferske advokatfullmektiger gjennomfører programmet i løpet av de første to årene de er ansatt. Eksterne kurs, seminarer og utenlandsopphold Den enkelte gis også mulighet til å delta på eksterne kurs og seminarer i inn- og utland. Dette gir god anledning til å møte og etablere nyttige relasjoner med andre advokater og bransjefolk. Wiersholm legger også til rette for kompetanseutvikling gjennom traineeopphold i utlandet. Kontinuerlig utvikling I Wiersholm har vi dyktige medarbeidere som vi ønsker å ta godt vare på. Dette innebærer blant annet at vi legger til rette for verdiskapning i lys av den enkeltes preferanser og kompetansenivå. Vi arbeider for at den enkelte skal få utvikle seg. Dette håndteres som en kontinuerlig prosess mellom den ansatte og nærmeste leder. Vi snakker ikke nødvendigvis om radikale endringer, men små og stegvise justeringer som vil gi bedre resultater, både for organisasjonen og den enkelte. Det er viktig at det gis rom til å teste ut egne ferdigheter gjennom utfordrende og konkrete arbeidsoppgaver. Tilbakemelding og god oppfølging er viktige parametre i vår hverdag. 5

6 WIERSHOLMS STUDENTPROGRAM Wiersholms faste studentprogram omfatter: Traineeordning Prosjekttrainee Wiersholmstipendet Wiersholm Summer School Det viktigste formålet med disse ordningene er å sikre rekrutteringen av dyktige kandidater fra universitetene ved å gi en forsmak på hva Wiersholm har å tilby. Ordningene retter seg mot studenter som ønsker et innblikk i en spennende advokattilværelse for å avgjøre om ansettelse i et forretningsorientert advokatfirma frister. 6

7 TRAINEEORDNINGEN Vi har til enhver tid 2-6 traineer hos oss. Et traineeopphold har normalt en varighet på 5-6 uker. Vårt ønske er at hver enkelt student skal føle seg ivaretatt og sett. Som trainee blir du derfor tilknyttet en av Wiersholms avdelinger, som vil fungere som sosial og faglig base under oppholdet. I avdelingen vil du også ha en fadder med særlig oppfølgningsansvar for deg under oppholdet. Som trainee vil du i hovedsak arbeide med samme type oppgaver som våre advokatfullmektiger, men under særlig oppfølging fra vår side. Vi tilstreber å tilby varierte oppgaver, som kan innebære alt fra utredninger av ulike rettslige problemstillinger til forberedelse av, og deltakelse i, klientmøter, forhandlinger og rettssaker. Vårt mål er å gi optimal oppfølging underveis og en samlet og konstruktiv tilbakemelding ved oppholdets slutt. Som trainee vil du også få oppleve Wiersholms sosiale miljø. Prosjekttrainee Traineens oppgaver er knyttet til en utvalgt prinsipiell/større sak. Trainee en jobber tett med partner og resten av teamet. Tidsrammen på traineeoppholdet varierer fra sak til sak. Hvem kan søke? Vi legger stor vekt på faglige resultater i ansettelsesprosessen. Vi ønsker et miljø som er farget av sosiale og engasjerte medarbeidere og legger derfor også vekt på engasjement utover selve studiet. Vår erfaring er at studenter har størst utbytte av et traineeopphold etter tre år på jusstudiet, uten at dette er et absolutt krav. Når bør du søke? Vi behandler søknader fortløpende. Les mer om søknadsprosessen på 7

8 WIERSHOLMSTIPENDET Wiersholm tilbyr stipend til studenter som skriver 30-studiepoengs masteroppgave. Som stipendiat vil du i tillegg til stipendet få kontorplass og tilbud om veileder blant våre advokater. Du får tilgang til et tungt faglig miljø, kontorfasiliteter, et rikholdig bibliotek, juridiske databaser og mulighet for sekretærhjelp. Stipendiatene står fritt til å velge tema for oppgaven som fortrinnsvis bør ligge innenfor våre forretningsområder. Som stipendiat vil du ikke være pålagt andre oppgaver fra vår side. Vi oppfordrer imidlertid til å delta på relevante interne kurs og seminarer for å få et innblikk i vår virksomhet. Stipendiatene er selvsagt velkommen på sosiale arrangementer under oppholdet. Hvem kan søke? Vi søker de samme kvalifikasjonene som gjelder for traineestillingene. Primært rekrutterer vi kandidater til stipendordningen blant tidligere traineer i Wiersholm, men vi er åpne for å vurdere andre søkere. Vi legger vekt på at tema for avhandlingen ligger innenfor våre forretningsområder og legger opp til at vi sammen skal komme frem til et egnet emne. Når bør du søke? Vi behandler søknader fortløpende, men det kan lønne seg å søke i god tid før semesteret du skal skrive masteroppgave. Les mer om søknadsprosessen på 8

9 9 9

10 10

11 WIERSHOLM SUMMER SCHOOL Wiersholm Summer School er et firedagers intensivkurs med et eksamensrelatert program. Målgruppen er studenter som vurderer en karriere i et forretningsorientert advokatfirma. Kurset er sammensatt av foredrag, gruppeøvelser og interaktive sesjoner, som er ledet av partnere og advokater fra Wiersholm. Kursprogrammet omfatter blant annet: Økonomiforståelse Forhandlingsteknikk Praktisk tvisteløsning og prosedyre Vitnepsykologi og vitneavhør Fiktiv forhandling og prosedyretrening Kurset finner sted i våre lokaler rett før semesterstart i august. Vi lover en tøff uke med tungt faglig påfyll, men også hyggelige sosiale aktiviteter i sommervarmen. Du vil gjennom kurset også få et innblikk i vårt arbeidsmiljø og stifte bekjentskap med partnere og ansatte i Wiersholm. Du finner mer informasjon om søknadsfrist, opptakskriterier og kursprogram på våre karrieresider på Søkere bør ha fullført 3. avdeling på kurstidspunktet. På grunn av begrenset antall plasser anbefaler vi å søke i god tid før kursstart. KJEMPEBRA MED INNBLIKK I EMNER SOM VI IKKE LÆRER SÅ MYE OM PÅ UNIVERSITETET, MEN SOM STÅR SENTRALT I HVERDAGEN HOS EN FORRETNINGSADVOKAT Kursdeltager 2009 JEG BLE IMPONERT OVER DET ENGASJEMENTET SOM WIERSHOLM VISTE OGSÅ PÅ PARTNERNIVÅ. Kursdeltager

12 UNG PARTNER MED SPENNENDE BAKGRUNN Thomas K. Svensen tiltrådte som partner i Wiersholm i Thomas er cand. jur. fra UiB og har erfaring fra Regjeringsadvokaten og konsulentselskapet McKinsey & Company. Hvorfor valgte du Wiersholm da du skulle tilbake til advokatrollen? - Jeg ønsker å bistå større klienter med deres viktigste problemstillinger, samtidig som jeg vil være en del av et stort faglig og sosialt miljø. De største advokatfirmaene gir de beste muligheter for dette, og Wiersholm var det beste valget for meg. Firmaet bistår store norske og internasjonale klienter innenfor de fleste rettsområder og har en internasjonal profil. Medarbeiderne har stor faglig tyngde, samtidig som det sosiale miljøet er veldig bra. Muligheten til å kunne delta i den videre utviklingen av et av Norges ledende advokatfirmaer tiltalte meg også veldig. Wiersholms satsing på energisektoren var i denne sammenheng viktig. Hvordan er forholdet mellom nyutdannede og erfarne advokater? - Flere hoder tenker bedre enn ett, og det er veldig spennende å samarbeide med advokater på ulike nivåer ved løsning av kompliserte problemstillinger. Vi prøver derfor aktivt å involvere nyansatte fullmektiger i saker med ulik kompleksitet. Erfaringen viser at også helt ferske fullmektiger har stor innflytelse i diskusjoner, og de bidrar ofte med nye innfallsvinkler. Læringsprosessen er kontinuerlig for alle - uansett nivå. Har du fått dine forventninger innfridd? - Ja, absolutt. Firmaet har svært mange spennende saker og høyt tempo. Selv om det til tider er mye jobbing, er miljøet veldig bra og det er motiverende å jobbe sammen med så mange flinke mennesker. En spennende jobb er viktig for at man skal trives, og det gjør jeg i aller høyeste grad hos Wiersholm. 12

13 THOMAS K. SVENSEN, PARTNER - tidligere advokat hos Regjeringsadvokaten og prosjektleder i McKinsey & Company. 13

14 UNG PARTNER MED MANGE JERN I ILDEN Bettina Banoun ble partner i Wiersholm i 2004, etter å ha jobbet som konsernjurist i Telenor, doktorgradsstipendiat på Universitet i Oslo og som advokat i et annet advokatfirma. Hun valgte Wiersholm som arbeidssted særlig på grunn av fagmiljøet og firmakulturen. Hvorfor valgte du Wiersholm? - Jeg jobber mye med skatterett og da er det en stor fordel å arbeide i et firma som satser så sterkt på skatt og kompetanse som Wiersholm. Kompleksiteten i feltet gjør at det nærmest er umulig å holde seg oppdatert på feltet alene. Videre var det av betydning å være i et firma som også har en sterk prosedyretradisjon. Hvilke utfordringer og muligheter har du erfart at du har i Wiersholm? - Jeg har hatt gleden av å jobbe på en rekke spennende saker både i Høyesterett og for de lavere domstoler, samt i EFTAdomstolen. I tillegg til rene skattesaker, har det vært gøy å prosedere saker om EØS-rett, Grunnloven, menneskerettigheter og en del sivilrettslige disipliner. Jeg trives både med å kunne gå i dybden og i bredden. Det har også vært viktig for meg at det i Wiersholm har vært mulig å drive litt rettspolitisk arbeid og forskning. - Som leder av advokatforeningens skattelovutvalg er jeg med på å skrive utkast til høringsuttalelser til lover og vi forsøker også å belyse rettssikkerhetsspørsmål. Skatteavdelingen i Wiersholm har skrevet bok både om Skatteavtaler og EØSskatterett, samt forfattet en rekke artikler og holdt foredrag. Det er også viktig med en avslappet og hyggelig kultur, med få spisse albuer. Selv om arbeidsbelastningen er stor, setter jeg pris på å kunne jobbe i et firma hvor det er mulig å kombinere virke som advokat, med det å også ha et familieliv. 14

15 BETTINA BANOUN, PARTNER - Dr. juris og tidligere gjesteforsker ved Harvard Law School JEG HAR HATT GLEDEN AV Å JOBBE PÅ EN REKKE SPENNENDE SAKER BÅDE I HØYESTERETT OG FOR DE LAVERE DOMSTOLER, SAMT I EFTA-DOMSTOLEN. 15

16 GÅR GRADENE I WIERSHOLM Til tross for ulik bakgrunn og interesse for ulike forretningsområder, har både Aud og Kristian funnet sitt ståsted i Wiersholm. Aud Kinsarvik Gravås (32) Advokatfullmektig Aud har bakgrunn fra Forsvaret og tok grunnfag i russisk og mellomfag i psykologi før hun begynte på jusstudiet. Aud kom første gang i kontakt med Wiersholm i studietiden da hun var trainee. Senere skrev hun også sin masteroppgave her. I dag er Aud ansatt som advokat hvor hun hovedsakelig arbeider med arbeidsrett og prosedyre. - Som fersk og uerfaren jurist er det viktig å ha kolleger som man kan stole på både faglig og menneskelig. Man har selv ansvar for egen læring og utvikling, men et sterkt faglig og sosialt arbeidsmiljø gir trygghet i læringsprosessen. Jeg opplever at jeg får mye ansvar og muligheter til å utvikle meg, samtidig som oppfølgingen er tett, sier Aud. Familieliv med en hektisk jobb Aud har to små barn, og legger ikke skjul på at det er krevende å kombinere familielivet med jobben som advokat. Hun angrer likevel ikke på at hun valgte å begynne å arbeide i et advokatfirma. - Jeg opplever at Wiersholm er villig til å legge forholdene til rette for at det skal kunne fungere, og min erfaring er at jeg ikke får mindre ansvar og utfordringer fordi jeg arbeider mindre enn en del av mine kolleger. Men det er viktig at man har realistiske målsetninger og er åpen og ærlig om egne forventninger og arbeidskapasitet. 16

17 MAN BLIR TIDLIG GITT SELVSTENDIG ANSVAR I BÅDE STØRRE OG MINDRE SAKER, NOE SOM ER LÆRERIKT NÅR DU ER NYUTDANNET Kristian Martin Lind (27) Advokatfullmektig Kristian begynte som nyutdannet jurist i Han bistår særlig våre klienter innenfor shipping- og energisektoren. Oppgavene knytter seg særlig til tvisteløsning, kontraktsrett, selskaps- og verdipapirrett. - Det har vært både utfordrende og veldig morsomt å jobbe i Wiersholm. Man blir tidlig gitt selvstendig ansvar i både større og mindre saker, noe som er lærerikt når du er nyutdannet. Samtidig er det aldri lang vei til erfarne kolleger som gir veiledning dersom jeg står fast. Og det skjer ganske ofte når man er fersk. - De sakene vi har i Wiersholm er ofte av en slik karakter at vi setter sammen grupper av erfarne advokater og mer uerfarne ansatte som i fellesskap løser oppdragene. Wiersholms advokater besitter samlet sett en meget bred og god kompetanse som det er gøy å kunne dra nytte og lære av. Utfordringer i utlandet Kristian er valgt ut til å delta på et seks måneders utvekslingsopphold hos det engelske advokatfirmaet Slaugther and May i London. - Slaughter and May arbeider med en rekke store og komplekse saker og har et tempo som er høyere enn det vi er vant til her. Det blir spennende å bli kjent med den type saker de arbeider med og deres arbeidsform. Rent personlig blir jo dette en interessant prøve på om jeg faktisk henger med. Wiersholm samarbeider med både engelske og amerikanske advokatfirmaer om utveksling av unge ansatte for secondment-opphold på mellom tre til seks måneder. 17

18 WIERSHOLM. ET LEDENDE ADVOKATFIRMA FINANSAVISENS ADVOKATUNDERSØKELSE 2010 Wiersholm fikk, som i 2008, flest poeng i Finansavisens årlige advokatundersøkelse. IFLR 2010 International Financial Law Review er en uavhengig undersøkelse som rangerer advokatselskaper i mer enn 110 land innen kategoriene Capital market, Banking and project finance og Mergers and acquistions. Wiersholm ble i 2009 topprangert i alle tre kategorier. CHAMBERS GLOBAL 2010 Wiersholm er, som de siste årene, rangert som det eneste norske advokatfirmaet på øverste nivå i begge de to hovedkategoriene M&A/Corporate (transaksjoner. Wiersholm er, som de siste årene, rangert som det eneste norske advokatfirmaet på øverste nivå i begge de to hovedkategoriene M&A/Corporate (transaksjoner) og Dispute Resolution (prosedyre og tvisteløsning) i Chambers Global Wiersholm har også flere topplasseringer i den individuelle rangeringen i undersøkelsen. Chambers-undersøkelsene er blant de mest velrenommerte internasjonale advokatrangeringene. Chambers bygger sine rangeringer på et stort antall intervjuer med klienter og advokater. MERGERMARKET Wiersholm bisto ved flere transaksjoner enn noe annet norsk firma, viser Mergermarkets sluttrapport for LEGAL Wiersholm ble også i 2010 topprangert i de fleste kategorier. Legal 500 er en uavhengig undersøkelse som rangerer advokatselskapers juridiske tjenester i over 100 land. Analysen bygger på spørreskjemaer og intervjuer med ledende forretningsjuridiske advokatfirmaer samt brukere av disses juridiske tjenester. 18

19 Se våre karrieresider på 19

20 Wiersholm, Mellbye & Bech, advokatfirma AS - M.N.A. Ruseløkkveien 26, P.O. Box 1400 Vika, NO-0115 Oslo T:

Vil du løse problemer ikke alle får til? FOTO OLE MUSKEN

Vil du løse problemer ikke alle får til? FOTO OLE MUSKEN STUDENT Vil du løse problemer ikke alle får til? FOTO OLE MUSKEN VIL DU BLI EN AV OSS? Vil du jobbe med noen av de beste advokatene i Norge? Vil du løse problemer som ikke alle får til? Vil du lære av

Detaljer

LØSNINGER FINNES 2 3

LØSNINGER FINNES 2 3 BLI KJENT MED OSS LØSNINGER FINNES 2 3 BLI EN AV OSS NÅR DU SKAL VELGE ARBEIDSSTED, ER DET MYE SOM ER VIKTIG. Advokatfirmaet Haavind er ett av Norges ledende advokatfirmaer, og vi er stadig i vekst. Vi

Detaljer

Dette er oss. Hvem er du?

Dette er oss. Hvem er du? Dette er oss. Hvem er du? Å VÆRE ADVOKAT Å være advokat er mer enn å være jurist. Advokaten skal fremme rett og hindre urett på en måte som skaper verdier. I tillegg til den juridiske kompetansen må advokaten

Detaljer

Trainee Advokatfullmektig

Trainee Advokatfullmektig Trainee Advokatfullmektig I BA-HR har vi mange dyktige medarbeidere. Vår virkelige styrke og særpreg ligger i evnen til lagarbeid, engasjement og prestasjonslyst tilpasset den enkelte sak. Dette gir ikke

Detaljer

Det finnes uendelig mange løsninger

Det finnes uendelig mange løsninger Det finnes uendelig mange løsninger Vi finner din FOTO OLE MUSKEN HVA KAN VI GJØRE FOR DEG? Vi hjelper deg med å øke lønnsomheten og konkurranseevnen til din bedrift. Vi jobber systematisk og kreativt,

Detaljer

Trainee Advokatfullmektig

Trainee Advokatfullmektig Trainee Advokatfullmektig Trainee Hvordan er hverdagen som forretningsadvokat - egentlig? Det vil vi gjerne vise gjennom vår traineeordning Formålet med vår traineeordning er å gi deg som student et inntrykk

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Dyrk karrieren din hos Deloitte.

Dyrk karrieren din hos Deloitte. Dyrk karrieren din hos Deloitte. 2 Vi ser etter deg som har det lille ekstra. Vi søker mennesker med engasjement, integritet og ambisjoner om å være blant de beste i sitt fagområde. Hos Deloitte mener

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Innledning Juristforbundet presenterer her noen hovedtrekk ved arbeidsmarkedet for nyutdannede jurister. Vi ønsker å gi realistiske forventinger til dagens

Detaljer

Kandidatundersøkelse 2013

Kandidatundersøkelse 2013 Kandidatundersøkelse 201 Resultater fra undersøkelse mot uteksaminerte kandidater våren og høsten 201, omfatter kandidater fra Universitetet i Oslo, Bergen og Tromsø Om undersøkelsen Undersøkelsene er

Detaljer

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Innledning Juristforbundet presenterer her noen hovedtrekk ved arbeidsmarkedet for nyutdannede jurister, definert som de uteksaminert i perioden 2009-2013.

Detaljer

Søknadspakke skole- og antidiskrimineringsrådgiver

Søknadspakke skole- og antidiskrimineringsrådgiver Søknadspakke skole- og antidiskrimineringsrådgiver Innhold Frister og intervjuer... 1 Bakgrunn for utlysningen... 1 Om stillingen... 2 Vi tilbyr... 2 Hvem kan søke?... 2 Hvordan søke?... 2 Detaljert stillingsbeskrivelse...

Detaljer

Hvordan fikk vi det til? En dekans bekjennelser

Hvordan fikk vi det til? En dekans bekjennelser U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Hvordan fikk vi det til? En dekans bekjennelser Internasjonaliseringskonferansen 2016 Asbjørn Strandbakken dekan ved Det juridiske fakultet 50 % av jusstudentene

Detaljer

Innhold. Lysinstallasjon av Michael Schuster (2008)

Innhold. Lysinstallasjon av Michael Schuster (2008) Innhold Velkommen til BA-HR 3 Small teams for big matters 4 Ikke best for alle, men aller best for noen 6 Adresse Oslo, internasjonal tilnærming siden 1966 8 Til talentene Mange blir overrasket når de

Detaljer

BFO-SKOLEN. Kurskatalog 2013. Befalets Fellesorganisasjon

BFO-SKOLEN. Kurskatalog 2013. Befalets Fellesorganisasjon BFO-SKOLEN Kurskatalog 2013 Befalets Fellesorganisasjon KURS OG KOMPETANSE Utdanning og kompetanseutvikling for tillitsvalgte og medlemmer har alltid vært et viktig satsingsområde for BFO. BFO-skolens

Detaljer

Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju:

Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju: Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju: 1. Hva er grunnen til at du søker denne stillingen? Jobben virker spennende for meg og jeg tror jeg har den riktige kompetansen og erfaringen som trengs

Detaljer

Praktisk Husleierett FOREDRAGSHOLDERE. Lars Ulleberg Jensen, senioradvokat i Advokatfirmaet Thommessen

Praktisk Husleierett FOREDRAGSHOLDERE. Lars Ulleberg Jensen, senioradvokat i Advokatfirmaet Thommessen Praktisk Husleierett Torsdag 3. mars kl. 09.00-14.20 FOREDRAGSHOLDERE Lars Ulleberg Jensen, senioradvokat i Advokatfirmaet Thommessen Foredrag 3. mars kl 09:00 FREMLEIE NYTTIGE TIPS NÅR LEIETAKER BLIR

Detaljer

SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE KONSEKVENSER VED KJØP AV EIENDOM I SPANIA

SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE KONSEKVENSER VED KJØP AV EIENDOM I SPANIA SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE KONSEKVENSER VED KJØP AV EIENDOM I SPANIA 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2. NORSKE SKATTER PÅ EIENDOM I SPANIA... 2.1 Utgangspunkter - globalinntektsprinsippet... 2.2

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-TRISSTY, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:43 Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

HER ER KARRIEREDØRA TIL SØRLANDET!

HER ER KARRIEREDØRA TIL SØRLANDET! Anna Gunningberg er leder for Trainee Sør. NORGES SØRLIGSTE TRAINEEPROGRAM FyLLER 10 ÅR: HER ER KARRIEREDØRA TIL SØRLANDET! i AgdeRFyLkene samarbeider 32 virksomheter om et FeLLes TRAineepRogRAm. den oransje

Detaljer

KOMPETANSEOMRÅDER Entrepriserett, fast eiendom, kontraktsrett, forvaltningsrett, tvisteløsning og prosedyre.

KOMPETANSEOMRÅDER Entrepriserett, fast eiendom, kontraktsrett, forvaltningsrett, tvisteløsning og prosedyre. CV Belinda Taranger Ingebrigtsen Partner E-mail: bti@kluge.no UTDANNING 2004 Advokatbevilling 2002 Cand.jur. UIB ARBEIDSERFARING 2015 Partner Kluge Advokatfirma AS 2014-2015 Assosiert partner i Kluge Advokatfirma

Detaljer

Kvalitet i forskerutdanningen

Kvalitet i forskerutdanningen Kvalitet i forskerutdanningen Solveig Fossum-Raunehaug Forskningsavdelingen Seminar i Forskningsutvalget 9. september 2014 Kvalitet i forskerutdanningen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der OM Å FINNE DEN RETTE PERSONEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er både tid- og kostnadskrevende å finne dyktige

Detaljer

Innspill til strategiarbeid. Presentasjon for UiB M. Harg 16. mars 2010

Innspill til strategiarbeid. Presentasjon for UiB M. Harg 16. mars 2010 Innspill til strategiarbeid Presentasjon for UiB M. Harg 16. mars 2010 Dannelse av handlingsrom Muligheter for å realisere egne oppgaver og mål Utdanning, forskning, formidling, innovasjon Bred dannelsesfunksjon

Detaljer

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 1 Kompetansetiltak i klyngen Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 2 Hvorfor er bedriftene så opptatt av kompetanse i vår næring? Konkurransefortrinnet til Norge er utelukkende

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Målet med studiet er å gi kunnskap om og grunnlag

Detaljer

Hvordan kan næringslivet benytte seg av mulighetene kompetansemiljøene tilbyr?

Hvordan kan næringslivet benytte seg av mulighetene kompetansemiljøene tilbyr? Hvordan kan næringslivet benytte seg av mulighetene kompetansemiljøene tilbyr? Samarbeidsmuligheter med NTNU Kunnskap for en bedre verden NTNU skal legge premisser for kunnskapsutviklingen skape verdier

Detaljer

PLATTFORM. Mathias U.S. Bratz-Queseth Universitetsstyrevalget 2013. Jeg ønsker å styrke utdanningskvaliteten

PLATTFORM. Mathias U.S. Bratz-Queseth Universitetsstyrevalget 2013. Jeg ønsker å styrke utdanningskvaliteten PLATTFORM Mathias U.S. Bratz-Queseth Universitetsstyrevalget 2013 Jeg ønsker å styrke utdanningskvaliteten ved Universitetet i Bergen. Det vil være det viktigste for meg hvis jeg blir valgt til universitetsstyret.

Detaljer

Utdanningsprogram BFO-skolen. Utdanningstilbudet første halvår 2015

Utdanningsprogram BFO-skolen. Utdanningstilbudet første halvår 2015 Utdanningsprogram BFO-skolen Utdanningstilbudet første halvår 2015 BFO-skolen en skole for befal og tillitsvalgte BFO-skolen har ansvaret for BFOs utdanningsprogram. Alle utdanninger er spesielt rettet

Detaljer

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Ønsker 1. Bistand fra NiT til å identifiserer og innhente Spesialister til å veilede studenter 2.

Detaljer

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne Jobbstrategien KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne En døråpner til arbeidslivet Unge, positive og motiverte medarbeidere er velkomne hos de fleste arbeidsgivere. Men unge med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Hva kjennetegner de beste arbeidsplassene. Karrieredag organisasjon og ledelse, 2.nov 2012 Grete Johansen, Great Place to Work

Hva kjennetegner de beste arbeidsplassene. Karrieredag organisasjon og ledelse, 2.nov 2012 Grete Johansen, Great Place to Work Hva kjennetegner de beste arbeidsplassene Karrieredag organisasjon og ledelse, 2.nov 2012 Grete Johansen, Great Place to Work Great Place to Work Institute! Fokus på hva de beste gjør bedre! Samler de

Detaljer

Høye ambisjoner for høyere utdanning. Universitetet i Bergen

Høye ambisjoner for høyere utdanning. Universitetet i Bergen Høye ambisjoner for høyere utdanning 2015 Universitetet i Bergen Vi går til valg på: Bysykler på campus Samarbeid med næringslivet for bedre karriereveier til studentene Fjerne alle former for kvotering

Detaljer

Utveksling ved Universitetet i København

Utveksling ved Universitetet i København Utveksling ved Universitetet i København Av Kristian Fredheim København, også kjent som Kongens by, er hovedstaden i Danmark og er den nest største byen i Norden med sine 1,2 millioner innbyggere. Jeg

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Leveringsbetingelser. ABC Personell Vikar- og rekrutteringsbyrå AS

Leveringsbetingelser. ABC Personell Vikar- og rekrutteringsbyrå AS Leveringsbetingelser ABC Personell Vikar- og rekrutteringsbyrå AS ABC Personell AS Storgaten 39 0182 Oslo Telefon: 22 98 93 90 Telefaks: 22 98 93 91 E-post: adm@abcpersonell.no LEVERINGSBETINGELSER Dette

Detaljer

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010 Det medisinsk-odontologiske fakultet Godkjent av Programutvalg for forskerutdanning 16.03.2011 Vedtatt av Fakultetsstyret 28.03.2011 1) RAPPORTERING KVANTITATIVE INDIKATORER

Detaljer

Rettsvitenskap - bachelorstudium

Rettsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-RETVIT, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Rettsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til.

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til. Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap Til: Styringsgruppen for strategiplan UiA Dato: 08.06.2016 Sak nr.: Arkiv nr.: 16/00274 Kopi til: HØRINGSNOTAT Strategi for UiA 2016-2020 Fakultetsstyret ved fakultet

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

Fagansvarlige: Øyvind L. Martinsen, PhD Cathrine Filstad, PhD Institutt for Ledelse og Organisasjon

Fagansvarlige: Øyvind L. Martinsen, PhD Cathrine Filstad, PhD Institutt for Ledelse og Organisasjon HRM Fagansvarlige: Øyvind L. Martinsen, PhD Cathrine Filstad, PhD Institutt for Ledelse og Organisasjon Hva er HRM? Human Resource Management Forvaltning av menneskelige ressurser. Dreier seg om: Menneskelig

Detaljer

GATEJURISTEN TEKST: NORA ØDEGÅRD FOTO: JOHANNE NAKREM

GATEJURISTEN TEKST: NORA ØDEGÅRD FOTO: JOHANNE NAKREM GATEJURISTEN TEKST: NORA ØDEGÅRD FOTO: JOHANNE NAKREM JURISTER MED BAKKEKONTAKT - Det hjelper lite å ha en rett, dersom du ikke makter å hevde den eller ikke engang er klar over at den eksisterer. Leder

Detaljer

Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING. Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS

Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING. Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS HR-huset Din HR-Partner. HR-huset bidrar til utvikling og verdiskapning for mennesker og organisasjoner

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

I mange av kapitlene er det henvisninger til mer detaljerte prinsipper og retningslinjer som foreligger i underliggende dokumenter til HR policyen.

I mange av kapitlene er det henvisninger til mer detaljerte prinsipper og retningslinjer som foreligger i underliggende dokumenter til HR policyen. KONSERNPOLICY FOR HR 1 FORMÅL OG OVERORDNET MÅL FOR HR-ARBEIDET Det overordnede målet for HR-arbeidet er å utvikle faglige kvalifikasjoner og menneskelige egenskaper hos medarbeidere i EB slik at de i

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Internasjonalt Servicekontor for Hedmark og Oppland

Internasjonalt Servicekontor for Hedmark og Oppland Internasjonalt Servicekontor for Hedmark og Oppland Oppland og Hedmark gir lærlinger en unik mulighet til å reise utenlands i læretida! Historien 2001 Idé fra Gjøvik Næringsråd og Opplæringskontoret for

Detaljer

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid 1 of 13 18.02.2011 14:08 Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid Takk for at du hjelper oss med undersøkelsen. Du kan når som helst avbryte og komme tilbake til den på et senere tidspunkt

Detaljer

views personlig overblikk over preferanser

views personlig overblikk over preferanser views personlig overblikk over preferanser Kandidat: Ola Nordmann 20.05.2005 Rapport generert: 21.07.2006 cut-e norge as pb. 7159 st.olavsplass 0130 OSLO Tlf: 22 36 10 35 E-post: info.norge@cut-e.com www.cut-e.no

Detaljer

Politisk dokument om internasjonalisering.

Politisk dokument om internasjonalisering. Politisk dokument om internasjonalisering. Vedtatt: 27. januar 2015 Med dagens utvikling i samfunnet spiller det internasjonale perspektivet en større rolle for norsk høyere utdanning enn noen gang tidligere,

Detaljer

Integrert lederutviklingsprogram og studium

Integrert lederutviklingsprogram og studium Ledelse av prosesser - Oppbrudd, forandring og forvandling Integrert lederutviklingsprogram og studium Et samarbeidsprosjekt mellom: Lederskap as Institutt for dynamisk ledelse og organisasjonsutvikling

Detaljer

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET OMRÅDER OG SPØRSMÅL I ORGANISASJONSANALYSEN GRUNNSKOLER MASTER med alle spørsmål til alle grupper Kolonner til høyre angir hvilke spørsmål som det er aktuelt for de tre gruppene medarbeidere. Til bruk

Detaljer

Vil du jobbe i Flytoget?

Vil du jobbe i Flytoget? Vil du jobbe i Flytoget? 1 Flytoget er en av Norges sterkeste merkevarer og tilbyr et produkt som våre kunder er svært fornøyd med. Selskapet er en attraktiv arbeidsplass og har årlig oppnådd svært gode

Detaljer

SpareBank 1 Nordvest. Erfaring med rekruttering av kompetansearbeidskraft

SpareBank 1 Nordvest. Erfaring med rekruttering av kompetansearbeidskraft SpareBank 1 Nordvest Erfaring med rekruttering av kompetansearbeidskraft Kampen om de kloke hodene Overordnet målsetting for SpareBank 1 Nordvest Vi skal være en solid, lønnsom og selvstendig bank lokalisert

Detaljer

Motivasjon: Hva er dine planer for året som kommer? Fullføre en praksis jeg strøk i, og utover det studere årsstudium eller jobbe.

Motivasjon: Hva er dine planer for året som kommer? Fullføre en praksis jeg strøk i, og utover det studere årsstudium eller jobbe. Navn: Jakob Loe Telefonnummer: 97695259 Kryss av om det er greit at vi offentliggjør telefonnummer: X Studie: Ergoterapi Alder: 22 Høgskolestyret Jeg ønsker å stille til valg til Høgskolestyret fordi jeg

Detaljer

EFMD. EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Oppdaterer deg raskt og effektivt!

EFMD. EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Oppdaterer deg raskt og effektivt! EFMD EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Oppdaterer deg raskt og effektivt! VÅR 2013 Handelshøyskolen BI Næringslivet skaper verdier gjennom kompetente medarbeidere Kontinuerlig kompetanseutvikling er et viktig

Detaljer

Ansattes bruk av skytjenester. Arbeidsgivers rett og plikt til å lede

Ansattes bruk av skytjenester. Arbeidsgivers rett og plikt til å lede Ansattes bruk av skytjenester Arbeidsgivers rett og plikt til å lede Den Norske Dataforening 21. januar 2014 Advokat Kari Gimmingsrud Haavind et overblikk Om oss Fullservice forretningsjuridisk advokatfirma

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Mal for vurderingsbidrag Fag: Norsk Tema: Skrive søknad. Trinn: 7 Tidsramme: 3 skoletimer+ lekser. ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging

Detaljer

BARNEHAGE OG SFO. vikarer for trygghet, omsorg og lek

BARNEHAGE OG SFO. vikarer for trygghet, omsorg og lek BARNEHAGE OG SFO vikarer for trygghet, omsorg og lek BEHOV FOR FLERE GODE MEDARBEIDERE? Vanskelig å finne den rette? Barnas trygghet, omsorg, lek og læring skapes gjennom stabilitet og forutsigbarhet i

Detaljer

Traineeprogram for personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning. Informasjonsmøte 20. sept 2012

Traineeprogram for personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning. Informasjonsmøte 20. sept 2012 Traineeprogram for personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning Informasjonsmøte 20. sept 2012 Dagsorden 1300 Velkommen 1300 IA, jobbstrategi og personalpolitikk om ideen bak og innholdet i traineeprogrammet

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG Utprøving av yrker i reiselivet ELEV I DAG DIN LÆRLING I MORGEN? Reiseliv Resepsjon Servitør Kokk REISELIVSNÆRINGEN 1 Rekruttering En investering i fremtiden!

Detaljer

Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune

Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune 0 Innholdsfortegnelse 1. MÅL... 2 2. LØNNSFASTSETTING - POLITIKK... 2 2a Kriterier for individuell avlønning individuell vurdering... 3 2b Relevant etter- og videreutdanning...

Detaljer

Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune

Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune 2013 Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune Plan- og utviklingsavdelingen 03.05.2013 Innhold Innledning... 3 Målsetning... 3 Nøkkeltall... 3 Kompetanse... 4 Finansiering... 4 Intern/eksternopplæring...

Detaljer

Hva er NODE Eyde Women?

Hva er NODE Eyde Women? Hva er NODE Eyde Women? NEW er et nettverk for kvinner i GCE NODE og NCE Eyde på Sørlandet. Vi jobber for å styrke kvinner i industrien, øke antall kvinner på alle nivå i operative stillinger, samt skape

Detaljer

Styrket konkurransekraft ved rekruttering av flerkulturell kompetanse

Styrket konkurransekraft ved rekruttering av flerkulturell kompetanse Styrket konkurransekraft ved rekruttering av flerkulturell kompetanse www.alarga.org Partnerbedrifter: Den globale kunnskapsøkonomien handler om tre hovedfaktorer slik professor Richard Florida har påpekt

Detaljer

Transkribering av intervju med respondent S3:

Transkribering av intervju med respondent S3: Transkribering av intervju med respondent S3: Intervjuer: Hvor gammel er du? S3 : Jeg er 21. Intervjuer: Hvor lenge har du studert? S3 : hm, 2 og et halvt år. Intervjuer: Trives du som student? S3 : Ja,

Detaljer

KAN EU-MIDLER FORNYE JOBBEN DIN?

KAN EU-MIDLER FORNYE JOBBEN DIN? KAN EU-MIDLER FORNYE JOBBEN DIN? STUDÈR EU-prosjektledelse 60 studiepoeng / årsstudium www.hibu.no/oppdragsvirksomhet ATTRAKTIV KOMPETANSE Trenger du kunnskap om EU/EØS og hvordan du søker om EU-prosjekter?

Detaljer

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM STUDIEPLAN FOR MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM 2012-13 Akkreditert av NOKUT. Godkjent av Kunnskapsdepartement 2002 Revidert og godkjent av avdelingsstyret 29.03.2012 1 MASTER I ØKONOMI OG

Detaljer

Summit. Lovende ledere mot toppen AGDER

Summit. Lovende ledere mot toppen AGDER Summit Lovende ledere mot toppen AGDER Ledelse handler om å drive tingene framover. Globaliseringen øker kravene til ledelse markant. Den gode leder blir skapt gjennom erfaring og øvelse. Lovende ledere

Detaljer

KOMPETANSEPLAN RAMMEPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE

KOMPETANSEPLAN RAMMEPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE KOMPETANSEPLAN RAMMEPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Administrasjonsutvalget sak 446/08 DEL 1: INNLEDNING 1. Bakgrunn: Behov All forskning og statistikk tilsier at det kommer til å bli mangel på arbeidskraft

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND

UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND - INNSPILL FRA AGDERING OM AGDERING Agdering er en medlemsorganisasjon med 42 medlemmer, på tvers av næringer og sektorer, som representerer rundt 30.000 arbeidsplasser i

Detaljer

Bosettingsvirkninger av regionale traineeprogram

Bosettingsvirkninger av regionale traineeprogram Bosettingsvirkninger av regionale traineeprogram En evaluering av regionale traineeordningers effekt i forhold til å rekruttere og beholde unge med høy utdanning i distriktene Utredningens innhold 1 Beskriver

Detaljer

Internasjonale menneskerettigheter

Internasjonale menneskerettigheter Internasjonale menneskerettigheter Emnekode: BRV230_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester

Detaljer

Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er

Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er Emerio Norge AS «Vi i Emerio mener at bemanning og rekruttering er mye mer enn å gjennomgå søknader og lese CV er.» En imponerende CV er ikke alt Svært

Detaljer

Godkjenning av utdanning fra Nord-Amerika

Godkjenning av utdanning fra Nord-Amerika U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet Godkjenning av utdanning fra Nord-Amerika Toril Ivarsøy, rådgiver Godkjenning av utenlandsk utdanning i Norge: Hvem gjør hva? NOKUT vs

Detaljer

1. Bruk av kvalitetsvurdering

1. Bruk av kvalitetsvurdering Områder og spørsmål i Organisasjonsanalysen - Grunnskoler 1. Bruk av kvalitetsvurdering DRØFTING AV KVALITET LÆRER LEDELSE ANDRE 1.1 Medarbeidere og ledelsen drøfter resultatet fra elevundersøkelsen. 1.2

Detaljer

Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015

Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015 Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015 1.0 Fag- og forsking: 1.1 En akademisk og faglig mentorordning som er tilgjengelig for alle laveregradsstudenter skal eksistere på universitetet. 1.2 Det

Detaljer

Kvalifikasjonsopprykk. Reglement for kvalifikasjonsbedømming og opprykk til forsker i kodene 1109 og 1183

Kvalifikasjonsopprykk. Reglement for kvalifikasjonsbedømming og opprykk til forsker i kodene 1109 og 1183 Reglement for kvalifikasjonsbedømming og opprykk til forsker i kodene 1109 og 1183 Formål Reglementet skal gi uttrykk for hvilke kvalifikasjoner NGU ønsker at medarbeiderne skal ha for å være kompetente

Detaljer

Forskerforbundets politikk for teknisk-administrativt personale. Notat vedtatt av Hovedstyret 12.06.14

Forskerforbundets politikk for teknisk-administrativt personale. Notat vedtatt av Hovedstyret 12.06.14 Forskerforbundets politikk for teknisk-administrativt personale Notat vedtatt av Hovedstyret 12.06.14 Skriftserien nr. 4/2015 1. INNLEDNING Universiteter, høyskoler og andre forskningsinstitusjoner er

Detaljer

Utenlandsk kompetanse i det norske arbeidsmarkedet

Utenlandsk kompetanse i det norske arbeidsmarkedet Utenlandsk kompetanse i det norske arbeidsmarkedet NOKUTs fagavdeling for utenlandsk utdanning Siri Bolstad og Marte Haugerud Moe NOKUTs informasjonssenter om godkjenningsordninger for utenlandsk utdanning,

Detaljer

Administrativ IKT. Traineestilling 2012-2013

Administrativ IKT. Traineestilling 2012-2013 Traineestilling 2012-2013 Trainee Finnmark er en traineeordning for bedrifter i Finnmark. Fra august 2012 vil andre kull med traineer ansettes. Traineestillingene er for studenter med minst 3 års høyere

Detaljer

1. Forskerutdanning: Søknaden gjelder opptak til organisert forskerutdanning ved. (fakultet) Ønsker å bli knyttet til. (institutt)

1. Forskerutdanning: Søknaden gjelder opptak til organisert forskerutdanning ved. (fakultet) Ønsker å bli knyttet til. (institutt) SØKNAD OM OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING (PhD-GRADEN) VED UNIVERSITETET I BERGEN 1. Forskerutdanning: Søknaden gjelder opptak til organisert forskerutdanning ved. (fakultet) Ønsker å bli knyttet

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Rutine ved vurdering av overføring til passende arbeid etter aml 4-6

Rutine ved vurdering av overføring til passende arbeid etter aml 4-6 Dok.id.: 1.2.2.2.5.1.1 Rutine ved vurdering av overføring til passende arbeid etter aml Utgave: 2.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 10.03.2014 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 Innledning

Detaljer

Advokatfirmaets kostnader til glede og til bekymring. Århus 21.september 2012 Trond Sandboe, CFO

Advokatfirmaets kostnader til glede og til bekymring. Århus 21.september 2012 Trond Sandboe, CFO Advokatfirmaets kostnader til glede og til bekymring Århus 21.september 2012 Trond Sandboe, CFO Konkurransesituasjonen i Norge (11 store) Omsetning MNOK Merk utvikling i ratio! - This market place is just

Detaljer

Mentor Program. BI Kristiansand

Mentor Program. BI Kristiansand Mentor Program BI Kristiansand Konseptbeskrivelse Mentor programmet ved BI Kristiansand skal være et program som gir utvalgte studenter en ekstra mulighet til egenutvikling og et fortrinn ved overgang

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD...

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... 3 7 ARBEIDSFORMER... 3 8 VURDERING... 4 8.1 Arbeidskrav/Obligatorisk

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim 73 93 19 38/ 73 55 16 77 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage

Detaljer

1. Hvordan trives du her hos oss?

1. Hvordan trives du her hos oss? wydfroismk medarbeiderundersøkelse Standardrapport. Hvordan trives du her hos oss? = meget dårlig, = meget godt Generert.. av . Vet jeg hva som forventes av meg i jobben? = i liten grad, = i stor grad.

Detaljer

Oppsummering av erfaringer fra mentorprogrammer 2014

Oppsummering av erfaringer fra mentorprogrammer 2014 Oppsummering av erfaringer fra mentorprogrammer 2014 Det ble gitt tilskudd til fem mentorprogrammer og ett traineeprogram i 2014. Målgruppen er personer med innvandrerbakgrunn som trenger innpass i arbeidslivet

Detaljer

Dannelse som element i teknologutdanningene

Dannelse som element i teknologutdanningene Dannelse som element i teknologutdanningene Anne Borg Prodekan utdanning Fakultet for naturvitenskap og teknologi NTNU Noen fakta om teknologistudiene : 18 integrerte 5-årige studieprogram. Opptak til

Detaljer

ÅRSSTUDIET I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

ÅRSSTUDIET I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER ÅRSSTUDIET I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Høgskolen i Molde tar opp nye studenter til årsstudiet i offentlige anskaffelser våren 2015. Studiet er dimensjonert for å kunne fullføres parallelt med en alminnelig

Detaljer