Trainee Advokatfullmektig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trainee Advokatfullmektig"

Transkript

1 Trainee Advokatfullmektig

2 Trainee

3 Hvordan er hverdagen som forretningsadvokat - egentlig? Det vil vi gjerne vise gjennom vår traineeordning Formålet med vår traineeordning er å gi deg som student et inntrykk av livet som forretningsadvokat generelt, og i BA-HR spesielt. Gjennom et opphold på normalt seks uker får du en smakebit av hva du kan forvente deg av en karriere i BA-HR, og hvilke muligheter og utfordringer vi tilbyr våre advokater og fullmektiger. du blir en del av miljøet Som trainee i BA-HR vil du få tilhørighet i en av våre seks markedsgrupper og delta i saker vi arbeider med i den aktuelle periode. Vi legger stor vekt på at den enkelte trainee skal få et lærerikt opphold med relevante arbeidsoppgaver og god oppfølging fra våre erfarne advokater. Faglig og sosial oppfølging Hver trainee følges opp faglig og sosialt av både en partnerfadder og en fullmektigfadder. Våre traineer inviteres med på interne kurs og seminarer som holdes i den enkeltes traineeperiode, så vel som på sosiale arrangementer. Vi ønsker nær kontakt med studentmiljøet og traineeordningen er en god møteplass. Derfor gir vi den høy prioritet. Mange av dagens BA-HRister startet sin karriere som trainee i firmaet, og traineeordningen er fremdeles vår viktigste rekrutteringskilde. Vi vil gjøre vårt beste for at de seks ukene hos BA-HR skal være lærerike og inspirerende.

4 Advokatfullmektig

5 BA-HRs ambisjon er å være den beste forretningsadvokatskolen for yngre jurister Som advokatfullmektig i BA-HR vil du få en bratt læringskurve, først og fremst fordi du tidlig får mulighet til å jobbe med spennende saker i samarbeid med ledende, erfarne advokater, men også gjennom deltagelse på kurs i regi av BA-HRskolen. Alle som arbeider i BA-HR skal i størst mulig grad få faglige og personlige utfordringer tilpasset den enkeltes erfaring. Vi mener det er slik gode advokategenskaper best utvikles. Fadder Som nyansatt vil du få tildelt en partnerfadder og en fullmektigfadder. Disse skal hjelpe deg å komme på plass i BA-HR. Som ansatt i BA-HR vil du tilhøre en av våre markedsgrupper. Lederen av din markedsgruppe og vår HR avdeling vil tilrettelegge for din faglige utvikling. Etter noe tid kan du få mulighet til selv å være fadder for en av våre traineer. Ut i verden BA-HR driver en internasjonalt rettet virksomhet med gode samarbeidspartnere i andre land. Dette kan åpne for utenlandsopphold. Vi ser det som positivt at fullmektigene får erfaring også utenfor firmaet og vi legger ofte til rette for permisjon for å arbeide hos en klient eller i et utenlandsk advokatfirma. Rettsaker Vi har en ambisjon om at fullmektigene skal få prosedere det nødvendig antall prøvesaker som kreves for å få advokatbevilling i løpet av de første 2-3 årene. Du vil få en erfaren advokat som veileder i hver prøvesak. Balansert liv Engasjement og interesse for fag og klienter er en forutsetning for å trives i BA-HR. Vi forventer helhjertet innsats, men ingen av våre fullmektiger eller advokater er pålagt budsjettansvar, krav til minimumsinntjening eller et visst antall fakturerte timer. Vi er opptatt av at våre ansatte skal ha et balansert forhold mellom jobb og fritid. Dette bidrar til at vi kan yte det lille ekstra når det virkelig behøves. Vår organisasjonsform tilrettelegger for samarbeid mellom fremragende spesialister og dyktige generalister. Vi søker mangfold i kultur, bakgrunn og personlighet hos våre medarbeidere. Vi tror dette bidrar til et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø.

6 Vi startet som traineer

7 Inglin Sognnæs og Dejan Kuburic jobber i dag som advokatfullmektiger i BA-HR Vårt første møte med BA-HR var gjennom traineeordningen. Dette var en flott måte å bli kjent med firmaet og menneskene på. Et inkluderende miljø BA-HRs traineeordning er velorganisert og profesjonell. Ved oppstart fikk vi tildelt en fullmektigfadder og en partnerfadder, som tok et ekstra ansvar for å følge oss opp i løpet av oppholdet. Som ny trainee var det betryggende at man ble tatt godt imot og vi følte oss raskt som en del av firmaet. Miljøet i firmaet er inkluderende, og selv om vi hadde tettest kontakt med advokatene i vår markedsgruppe, hendte det stadig at vi fikk besøk fra advokater i andre markedsgrupper. I løpet av traineeoppholdet ble vi også invitert på sosiale og faglige arrangementer. Vi deltok blant annet på forhandlingsseminar, sommerfest, fredagspilser samt traineeseminarer i Kragerø og Son. De sosiale arrangementene bidro til at vi ble enda bedre kjent med kollegaene i BA-HR. Som traineer la vi raskt merke til lagånden i BA-HR. Det er et tett samarbeid mellomadvokatene og tonen er uformell. Åpne dører gjør at det er lav terskel for å rådføre seg også med advokater som ikke er en del av teamet på sakene man jobber med. være med på flere sider av de interne prosessene samt møter med spennende klienter. Vi deltok i teamarbeid på større prosjekter, og ble i tillegg tildelt mindre oppgaver som vi selv hadde ansvar for. Fadderne tilrettela for at vi i løpet av traineeperioden fikk være med på en rettssak hvor vi bisto advokatene under saksforberedelsen og i hovedforhandlingen. Vi fikk tett oppfølgning fra firmaets erfarne advokater i alle arbeidsoppgaver, noe som bidro til stor egenutvikling. Inntrykket vi fikk gjennom traineeoppholdet har vist seg å stemme godt overens med hverdagen som advokatfullmektig. Overgangen fra trainee til fullmektig har ikke vært så stor, men graden av ansvar og selvstendighet øker naturligvis med tiden. Arbeidshverdagen er preget av spennende utfordringer og et høyt tempo. Tempo og ansvar er likevel noe man i stor grad kan påvirke selv. Det holdes også jevnlig interne kurs, slik at man kan få faglig påfyll også på andre områder enn de man selv jobber med. Kombinasjonen av de faglige utfordringene og det sosiale miljøet gjør at vi trives veldig godt i BA-HR og vi anbefaler på det sterkeste et traineeopphold hos oss for den som er nysgjerrig på hvordan det er å jobbe som forretningsadvokat. Et reelt innblikk i hverdagen til en advokat Under traineeoppholdet fikk vi varierte og utfordrende arbeidsoppgaver innenfor rettsområder som vi hadde interesse for. Det er lagt opp til at man får et reelt innblikk i hverdagen som forretningsadvokat, og i løpet av vårt opphold fikk vi

8 Lagånd og dyktige individualister

9 Et rendyrket norsk forretningsadvokatfirma BA-HR har i overkant av 110 jurister, hvorav 40 partnere, som driver en internasjonalt rettet virksomhet ut fra ett kontor i Oslo. Vår praksis dekker alle de sentrale forretningsjuridiske disiplinene, med hovedvekt på transaksjoner, løpende forretningsjuridisk rådgivning og tvisteløsning. Vi er i dag lokalisert på Aker Brygge. Vi gleder oss til å flytte inn i vårt eget bygg i 2012, Icon Complex på Tjuvholmen. Vår grunnstein Grunnsteinen i BA-HRs virksomhet er lagarbeidet, der dyktige individualister finner glede og inspirasjon ved i felleskap å bistå spennende klienter i krevende oppdrag. Våre klienter får tilgang til firmaets samlede ressurser. De kan forvente førsteklasses juridisk kompetanse, effektiv og praktisk innrettet rådgivning, innsikt i og forståelse av strategiske og forretningsmessige forhold, og ikke minst engasjement. Vi kan ikke være alt for alle, men ønsker å være en rådgiver som bidrar vesentlig, og som utgjør en forskjell, i viktige saker for klienter i næringsliv og offentlig sektor Markedsforståelse og erfaring Alle advokatene er organisert i markedsgrupper. Her deles informasjon og erfaringer, utviklingstrender registreres og vår kompetanse og beredskap søkes tilpasset forventet utvikling. Gruppene følger markedets utvikling og søker kontinuerlig å tilpasse seg klientenes behov. Markedsgruppene støttes av faggrupper, som forvalter og foredler juridisk spisskompetanse innen sine felt. Faggruppene omfatter blant annet arbeidsrett og pensjon, bank og finansiering, bedriftsovertagelse/m&a, børs- og verdipapirrett, sjørett, energi og offshore, forvaltningsrett, immaterialrett, skatt- og avgiftsrett, konkurranserett, restrukturering og insolvens, selskapsrett og tvisteløsning. BA-HRs jurister er tilordnet følgende markedsgrupper: Bygg og fast eiendom Energi og shipping Finans Handel, konsum og MEDIA Industri og teknologi Kapitalforvaltning

10 Våre markedsgrupper

11 Faglig kvalitet og praktiske råd BYGG OG FAST EIENDOM BA-HRs team innen fast eiendom bistår med alt fra kompliserte investeringsprosjekter i flere land til enkeltstående overdragelse av fast eiendom. I løpet av de siste årene har vi vært involvert i mange av de største eiendomstransaksjonene i Norge, og vi rådgir så vel eiendomsutviklere og investorer som tilretteleggere og långivere. Vi deltar ofte i forhandlinger vedrørende utbyggings- og leieprosjekter. Dessuten har BA-HR en betydelig tvisteløsningspraksis, og vi opptrer regelmessig i større retts eller voldgiftssaker mellom byggherre og entreprenør. ENERGI OG SHIPPING Norge har en stolt skipsfartshistorie og er fortsatt en av verdens ledende sjøfartsnasjoner. Innen energisektoren nyter vi i Norge godt av naturgitte ressursfordeler og et innovativt miljø for ny og miljøvennlig energisatsning. Dette gir varierte utfordringer, som stiller krav til rask og løsningsorientert advokatbistand. Medlemmene av vår markedsgruppe for energi og shipping består dels av advokater med bred bransjekunnskap og internasjonal erfaring, men også av spesialister innen blant annet bank og finansiering, tvisteløsning, konkurranserett, miljø, forsikring og skatt. FINANS Vi bistår banker, finansieringsinstitusjoner, investeringsbanker, meglerforetak og forsikringsselskaper innen et vidt spekter av regulatoriske forhold, i transaksjoner og i løpende virsomhets-spørsmål. Både rammevilkår og transaksjonspraksis er i utvikling. Finansnæringen stilles stadig overfor nye utfordringer som følge av globalisering, regelendringer, nye typer aktører, nye transaksjonsmodeller og ikke minst skiftende økonomiske konjunkturer. Dette stiller krav til advokaters evne og vilje til å følge med og møte nye utfordringer på kvalifisert måte. Våre finans-klienter kan forvente advokatbistand tuftet på solide juridiske kunnskaper, erfaring og innovasjon. HANDEL, KONSUM OG MEDIA Dette er markeder som har vært i vekst over tid, og BA-HR har fått anledning til å bistå flere av de største norske og internasjonale aktører med å utvikle deres virksomhet innen disse områdene. Det er varierte advokatoppgaver innen bransjene, så som rådgivning vedrørende forretningsmessige avtaler, franchise spørsmål, offentlige rammevilkår, konkurranserettslige utfordringer og tvisteløsning til beskyttelse av varemerkerettigheter. Dette er markeder som i særlig grad påvirkes av de generelle økonomiske konjunkturer og internasjonale trender, hvilket stiller ekstra krav til at det juridiske råd har forankring i og grensesnitt mot kommersielle realiteter. INDUSTRI OG TEKNOLOGI Gruppen har bred erfaring innen hele spekteret av virksomhet fra industriell produksjon og infrastrukturprosjekter, til utvikling og industrialisering av ny teknologi. Det samme gjelder ved spørsmål om rettsbeskyttelse av teknologi. Gruppen tilbyr generell løpende rådgivning, og bistand i restrukturering, transaksjoner og samarbeidsprosjekter. Med utgangspunkt i juridisk kunnskap, erfaring, markedsinnsikt og teknisk og kommersiell forståelse, gjør vi vårt for å bidra til gode forretningsmessige løsninger og modeller, eller - hvis saken krever det - dedikert innsats for å sikre klientens interesser i en tvist. KAPITALFORVALTNING Gruppen rådgir norske og utenlandske kapitalforvaltere med juridiske spørsmål knyttet til hele deres virksomhet, herunder etablering av forvaltningsmiljøer og incentivordninger, strukturering og etablering av ulike investeringsløsninger og -fond i Norge og internasjonalt, og selve den løpende investeringsvirksomheten. Gruppen kombinerer generell juridisk kompetanse med en dyp kjennskap til bransjen og dens særlige behov. En vesentlig del av virksomheten gjelder rådgivning i forhold til private equity-investorer både i Norge og internasjonalt. Vi bistår regelmessig i ulike typer eller stadier av en private equity-investering, fra den tidlige venture-fase, til oppkjøp av børsnoterte eller unoterte selskaper, og frem til salg av porteføljeselskaper.

12 BA-HRismen

13 Vår firmakultur Dagens BA-HR er et resultat av organisk vekst. Veksten har gitt godt grunnlag for å forankre de holdninger og verdier som ligger til grunn for firmaets virksomhet og langsiktige utvikling. I firmakulturen, BA-HRismen, forankres felles holdninger til klientservice, faglig nivå, lagarbeid og ambisjoner for fremtiden. Målet er at alle i BA-HR skal oppleve arbeidet som meningsfylt og personlig utviklende, og at klienter og motparter skal møte et advokatfirma med særpreg og konsistens. En sterk og tydelig firmakultur Det krever langsiktig arbeid og kontinuitet å forankre en sterk og tydelig firmakultur. BA-HRismen er basert på: Vi setter sammen det beste teamet Mange saker krever bistand fra flere personer med ulik kompetanse og erfaring. Vi tilstreber å sette sammen team som kan ivareta og løse de utfordringene saken representerer på en best mulig og kostnadseffektiv måte for klienten. Vi tror vi kan yte et viktig bidrag og gjøre en forskjell når vi i større oppdrag får muligheten til å arbeide sammen som et dedikert og koordinert lag. Gjennom felles innsats vil vi stadig prestere litt ekstra, med ønske om stadig å heve standarden enkeltvis og som firma. Overfor klient: Oppriktighet, omtanke og lojalitet, i både gode og krevende tider Overfor oppdraget: Kvalitet, nytenkning, effektivitet og profesjonalitet Overfor kolleger: Sterk lagånd, toleranse og respektfull adferd Overfor rollen: Respekt for profesjonen, integritet og uavhengighet Bærebjelken i vår firmakultur er lagarbeidet og fellesskapet. Dette er tuftet på et partnerskap basert på likedeling og fravær av timebudsjetter for advokatfullmektigene. Ingen økonomiske egeninteresser eller andre utenforliggende forhold skal komme i veien for at den person som har de beste forutsetningene håndterer oppdraget.

14 BA-HRskolen Anders Eckhoff var en av firmaets første traineer i 1968 og er idag partner og BA-HRskolens rektor.

15 Teori møter praksis Det juridiske studiet er mest teoretisk rettet. En viktig del av vår hverdag innebærer imidlertid å operere i en praktisk orientert advokatrolle. Dette må læres. Best skjer dette ved erfaring og oppfølging i det daglige arbeidet. Vi lærer gjennom å påta oss utfordrende og interessante oppdrag som løses av flere advokater i felleskap. BA-HR er en løsningsorientert rådgiver. En felles praktisk tilnærming til problemstillinger hjelper oss i bistanden til klienter. Men teoretisk læring er selvsagt også viktig. Derfor har vi opprettet BA-HRskolen som er fellesbetegnelsen på den organiserte og kontinuerlige videreopplæringen av alle ansatte. Ambisjonen er at BA-HRskolen skal gi felles grunnleggende skolering og individuell kompetanseutvikling. Mer enn jus Gjennom året undervises det i ulike moduler, der jus kombineres med andre fag, så som språk, etikk, økonomiforståelse, forhandlingsteknikk og klienthåndtering. Juridiske emner tilpasses den enkeltes arbeidsfelt og erfaring, blant annet innen selskapsrett, verdipapirhandel, oppkjøp og transaksjoner, prosess, arbeidsrett, konkurranserett med videre. Enkelte av disse modulene er godkjent av Advokatforeningen som videreutdanning. Gjennom firmaets mer enn 40 år lange erfaring har vi lært å forstå hvor viktig det er alltid å være sulten på og hjelpe hverandre å prestere. BA-HR skolen I praksis Gjennom vår- og høstsemesteret undervises det i ulike moduler, der jus kombineres med andre fag. I tillegg arrangeres årlige samlinger der vi gjør dypdykk i relevante og dagsaktuelle temaer. Eksempler på noen av kursene på BA-HR skolen er: Introduksjonskurs: Nyansatte advokatfullmektiger går gjennom et ukelangt kurs med praktisk innføring i alt fra datasystemer til administrative rutiner. De vil også delta på et kulturseminar med vekt på temaer som BA-HRs historie, BA-HRismen, klienthåndtering, advokatetikk m.m Markedsgruppe- og faggruppekurs: BA-HR er inndelt i seks markedsgrupper og flere faggrupper. Gruppene har spesialiserte kurs og seminarer med fokus på relevante temaer for den aktuelle gruppen, inklusive særskilte kurs for nye advokater Generelle kurs: Disse gjelder ulike juridiske fagfelt, men er primært rettet mot advokater som ikke jobber på det aktuelle feltet. Hensikten er at alle som jobber i BA-HR skal ha en oversikt over sentrale forretningsjuridiske problemstillinger som typisk kan oppstå. Dette bidrar til en økt forståelse av hvordan det jobbes i firmaet som helhet Spesialkurs: BA-HR arrangerer en rekke spesialkurs innenfor temaer som for eksempel prosjektstyring og ledelse, økonomiforståelse og regnskapsanalyse, engelsk for jurister osv. I tillegg oppfordres de ansatte til å være med på eksterne kurs, blant annet de som arrangeres av Juristenes Utdanningssenter

16 Vil du jobbe med oss?

17 Traineeordningen er vår viktigste kilde til rekruttering Traineeordningen gir studentene et godt innblikk i hva det vil si å jobbe som advokat i et stort advokatfirma, forteller Anne Dahl Frisak og Christian Backe. De to jobber som advokatfullmektiger i BA-HR og har, sammen med resten av BA-HRs rekrutteringsgruppe, hovedansvaret for firmaets traineeordning hvor erfarne jusstudenter kan få seks ukers betalt yrkespraksis. Du blir kjent med BA-HR. Vi blir kjent med deg Et av hovedformålene med traineeordningen er at studenten skal få et inntrykk av hvordan det er å arbeide med forretningsjuss i et stort advokatfirma generelt, og i BA-HR spesielt, sier Christian. Samtidig er dette også en veldig fin anledning for oss i BA-HR til å bli bedre kjent med studenten. Vi er opptatt av at studentene får tildelt varierte arbeidsoppgaver som skal gi dem et reelt inntrykk av hvordan det er å jobbe som advokat i BA-HR. I løpet av perioden får studentene jobbe med flere fagområder og i ulike team, forteller Anne. Vi forsøker også å legge til rette for at alle som ønsker det kan være med på å forberede og gjennomføre en rettssak. I tillegg synes vi det er hyggelig at de studenter som ønsker deltar på det øvrige som foregår i firmaet i løpet av den perioden de er hos oss, som BA-HR-skolen, ulike foredrag og sosiale arrangementer, legger Christian til. Tilbakemeldingene fra studentene er positive. Ved siden av den faglige tyngden, trekker studentene særlig frem det sosiale at vi har et hyggelig og inkluderende miljø. Mange blir positivt overrasket over hvor uformelt det er i BA-HR, sier Anne. Mye teamarbeid bidrar dessuten til å skape et miljø på tvers av fagmiljøer og markedsgrupper, legger Christian til. nye og gamle traineer I BA-HR er vi opptatt av å følge opp og holde kontakt med tidligere og påtroppende traineer, forteller Anne. Hvert år arrangerer vi ulike sammenkomster hvor tidligere og nye traineer er velkomne. Blant annet arrangeres det hvert år en traineemiddag med de som har vært og skal være traineer i løpet av det aktuelle året. En helg hver høst arrangerer vi også et traineeseminar med både faglig og sosialt innhold. Turen har tidligere år gått til Kragerø, Hemsedal og Son.

18 Ta kontakt Vi har stor pågang av godt kvalifiserte kandidater. Karakterer betyr selvfølgelig mye, men vi ser også på om studenten har annen arbeidserfaring, verv eller engasjement i tillegg til studiene. Dette er tilleggskompetanse som teller positivt. Videre legger vi stor vekt på søkerens personlige egenskaper og om vedkommende vil passe som advokat hos oss. BA-HR er et firma med stor takhøyde. Men det er eksempelvis ikke rom for personer med spisse albuer som vil fremme seg selv på andres bekostning. Hos BA-HR er det fokus på lagarbeid og at vi sammen skal gjøre hverandre bedre. Arbeidslivsdagene i Tromsø, Bergen og Oslo er viktige møteplasser mellom BA-HR og studentene, men vi tar i mot og behandler søknader fortløpende gjennom hele året. Send cv og karakterutskrift Er du interessert i å søke på stilling som advokatfullmektig eller et opphold som trainee, send gjerne din CV og karakterutskrift til eller via Vil du vite mer om det å være trainee eller advokatfullmektig i BA-HR? Ta gjerne kontakt med partner Asle Aarbakke HR-sjef Merete Williams Berge eller HR-koordinator Kristin Sandvik

19

20 gressoslo.no Foto CF-Wesenberg Kolonihaven Velkommen til oss Besøk gjerne våre hjemmesider hvor du kan finne ytterligere informasjon om oss. Her kan du sende inn søknad på stilling som trainee eller advokatfullmektig. Du er selvfølgelig også velkommen til å kontakte oss på telefon eller e-post. Stranden 1A Postboks 1524 Vika 0117 Oslo Telefon e-post: -

Trainee Advokatfullmektig

Trainee Advokatfullmektig Trainee Advokatfullmektig I BA-HR har vi mange dyktige medarbeidere. Vår virkelige styrke og særpreg ligger i evnen til lagarbeid, engasjement og prestasjonslyst tilpasset den enkelte sak. Dette gir ikke

Detaljer

Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju.

Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju. Karriere Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju. - Jacob S. Bjønness-Jacobsen, managing partner 2

Detaljer

Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju.

Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju. Karriere Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju. - Jacob S. Bjønness-Jacobsen, managing partner 2

Detaljer

Dette er oss. Hvem er du?

Dette er oss. Hvem er du? Dette er oss. Hvem er du? Å VÆRE ADVOKAT Å være advokat er mer enn å være jurist. Advokaten skal fremme rett og hindre urett på en måte som skaper verdier. I tillegg til den juridiske kompetansen må advokaten

Detaljer

LØSNINGER FINNES 2 3

LØSNINGER FINNES 2 3 BLI KJENT MED OSS LØSNINGER FINNES 2 3 BLI EN AV OSS NÅR DU SKAL VELGE ARBEIDSSTED, ER DET MYE SOM ER VIKTIG. Advokatfirmaet Haavind er ett av Norges ledende advokatfirmaer, og vi er stadig i vekst. Vi

Detaljer

Vil du løse problemer ikke alle får til? FOTO OLE MUSKEN

Vil du løse problemer ikke alle får til? FOTO OLE MUSKEN STUDENT Vil du løse problemer ikke alle får til? FOTO OLE MUSKEN VIL DU BLI EN AV OSS? Vil du jobbe med noen av de beste advokatene i Norge? Vil du løse problemer som ikke alle får til? Vil du lære av

Detaljer

Innhold. Lysinstallasjon av Michael Schuster (2008)

Innhold. Lysinstallasjon av Michael Schuster (2008) Innhold Velkommen til BA-HR 3 Small teams for big matters 4 Ikke best for alle, men aller best for noen 6 Adresse Oslo, internasjonal tilnærming siden 1966 8 Til talentene Mange blir overrasket når de

Detaljer

Det finnes uendelig mange løsninger

Det finnes uendelig mange løsninger Det finnes uendelig mange løsninger Vi finner din FOTO OLE MUSKEN HVA KAN VI GJØRE FOR DEG? Vi hjelper deg med å øke lønnsomheten og konkurranseevnen til din bedrift. Vi jobber systematisk og kreativt,

Detaljer

Vil du løse problemer ikke alle får til?

Vil du løse problemer ikke alle får til? STUDENT Vil du løse problemer ikke alle får til? FOTO OLE MUSKEN VIL DU BLI EN AV OSS? Vil du jobbe med noen av de beste advokatene i Norge? Vil du løse problemer som ikke alle får til? Vil du lære av

Detaljer

KONTROLL PÅ DINE DATA En forutsetning for vellykket digitalisering. Nils Kristian Einstabland Digital oktober 2017

KONTROLL PÅ DINE DATA En forutsetning for vellykket digitalisering. Nils Kristian Einstabland Digital oktober 2017 KONTROLL PÅ DINE DATA En forutsetning for vellykket digitalisering Nils Kristian Einstabland Digital 2017 19. oktober 2017 Ikke lett å holde oversikt over dataene i dette virvaret... Utlegg Timereg. Salgsstøtte

Detaljer

Å LYKKES HANDLER OM Å GJØRE DE RIKTIGE VALGENE

Å LYKKES HANDLER OM Å GJØRE DE RIKTIGE VALGENE Å LYKKES HANDLER OM Å GJØRE DE RIKTIGE VALGENE 1 2 HVORFOR WIERSHOLM? Wiersholm er et av landets største advokatfirmaer med 130 advokater og 50 stabsmedarbeidere samlet under ett tak i Oslo. Firmaet har

Detaljer

KURSKATALOG HØSTEN 2015

KURSKATALOG HØSTEN 2015 KURSKATALOG HØSTEN 2015 Velkommen Projure har som mål å være den foretrukne samarbeidspartneren for næringslivet i regionen og på Jæren. Vi er lokalisert med kontorer i og på Bryne, og med vår brede kompetanse

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Fra urolig sjø til stille havn Forhandlingskurs

Fra urolig sjø til stille havn Forhandlingskurs Fra urolig sjø til stille havn Forhandlingskurs Om forhandlingskursene Vi forhandler hele tiden, ofte uten at vi tenker over det. Dessverre har vi ikke alltid den beste strategien for hånden og det fører

Detaljer

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene:

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene: Kommunikasjonsmål: Kommunikasjonsmålene er styrende for all ekstern og intern kommunikasjon ved HiST, både fra ledelsen, avdelingene, kommunikasjonsenheten og den enkelte medarbeider. Med utgangspunkt

Detaljer

Mentor Program. BI Kristiansand

Mentor Program. BI Kristiansand Mentor Program BI Kristiansand Konseptbeskrivelse Mentor programmet ved BI Kristiansand skal være et program som gir utvalgte studenter en ekstra mulighet til egenutvikling og et fortrinn ved overgang

Detaljer

DEL II - kravspesifikasjon

DEL II - kravspesifikasjon DEL II - kravspesifikasjon Rammeavtale - juridiske tjenester - Asker kommune a) barnevern b) øvrige rettsområder Avtalenr: 510 510 - juridiske tjenester - DEL II - kravspesifikasjon Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Praksisplan for Sørbø skole, master spesped

Praksisplan for Sørbø skole, master spesped Praksisplan for Sørbø skole, master spesped Velkommen til praksis på Sørbø skole. Vi ønsker å være med på veien din mot en av verdens mest spennende og utfordrende jobber. Du vil få prøve ut læreryrket

Detaljer

KURSKATALOG VÅREN 2015

KURSKATALOG VÅREN 2015 KURSKATALOG VÅREN 2015 Velkommen Projure har som mål å være den foretrukne samarbeidspartneren for næringslivet i regionen og på Jæren. Vi er lokalisert med kontorer i og på Bryne, og med vår brede kompetanse

Detaljer

Vi håper at mange av dere vil finne faglig påfyll og inspirasjon gjennom våre kurstilbud, og ser frem til et godt samarbeid!

Vi håper at mange av dere vil finne faglig påfyll og inspirasjon gjennom våre kurstilbud, og ser frem til et godt samarbeid! VELKOMMEN! ProJure er et av Stavanger-regionens største advokatfirma med kontorer i Stavanger og på Bryne. Nå er det ikke alltid størrelsen det kommer an på, men det gir trygghet for at den nødvendige

Detaljer

HR-strategi 2015 2017

HR-strategi 2015 2017 Planer og meldinger 2015/1 Statistisk sentralbyrå HR-strategi 2015 2017 1 Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å utarbeide og spre offisiell statistikk om det norske samfunnet, og kjerneoppgavene

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

Kraft-konferansen. 1. april 2009 Rica Nidelven Hotel Trondheim. En nyttig og mental vitamininnsprøytning..

Kraft-konferansen. 1. april 2009 Rica Nidelven Hotel Trondheim. En nyttig og mental vitamininnsprøytning.. Kraft-konferansen 1. april 2009 Rica Nidelven Hotel Trondheim En nyttig og mental vitamininnsprøytning.. Velkommen til Kraft-konferansen 2009! Konferansen arrangeres for tiende gang. Vårt mål er at du

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

CAWI Questionnaire. Advokatforeningens bransjeundersøkelse for 2015 partner og advokat/advokatfullmektig-delen

CAWI Questionnaire. Advokatforeningens bransjeundersøkelse for 2015 partner og advokat/advokatfullmektig-delen CAWI Questionnaire Advokatforeningens bransjeundersøkelse for 2015 partner og advokat/advokatfullmektig-delen Advokatforeningens bransjeundersøkelse for 2015 - partnerdelen version 1 TNS 1 Q030 - Q1 Hvilken

Detaljer

Kropp og sinn 19. september 2014

Kropp og sinn 19. september 2014 Kropp og sinn 19. september 2014 Dette er Danske Bank Oslo Maraton Første gang arrangert i 1981 Fra løpsfest til folkefest Over 25 000 deltakere (2014) Kulturelle innslag rundt hele løypa Maraton, halv-maraton,

Detaljer

Personlig kompetanse. -Hva legger du i dette begrepet?

Personlig kompetanse. -Hva legger du i dette begrepet? Personlig kompetanse -Hva legger du i dette begrepet? Slik er jeg eller slik vil jeg bli? Vi kan velge å forholde oss til våre personlighetstrekk som vår skjebne, eller å forholde oss aktivt og se på mulighetene

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

OVERORDNET KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN. for barnehagene i Vennesla INNHOLD. Hvorfor. Hvordan. Kalender

OVERORDNET KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN. for barnehagene i Vennesla INNHOLD. Hvorfor. Hvordan. Kalender OVERORDNET KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN for barnehagene i Vennesla INNHOLD Hvorfor Hvem Hvordan Hva Kalender HVORFOR? Hvorfor skal det drives kompetanseutvikling for barnehageansatte i Vennesla? En overordnet

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

M&A. Fusjoner og oppkjøp.

M&A. Fusjoner og oppkjøp. M&A Fusjoner og oppkjøp www.nffkurs.no FUSJONER OG OPPKJØP Kurs 2016 Norske Finansanalytikeres Forening tilbyr høsten 2016 et kurs i praktisk transaksjonsjus knyttet til M&A. Kurset fokuserer på relevant

Detaljer

SpareBank 1 Nordvest. Erfaring med rekruttering av kompetansearbeidskraft

SpareBank 1 Nordvest. Erfaring med rekruttering av kompetansearbeidskraft SpareBank 1 Nordvest Erfaring med rekruttering av kompetansearbeidskraft Kampen om de kloke hodene Overordnet målsetting for SpareBank 1 Nordvest Vi skal være en solid, lønnsom og selvstendig bank lokalisert

Detaljer

Tine Anette, Arbeidsinstituttet

Tine Anette, Arbeidsinstituttet Kronprinsparets fond Å være ung har alltid vært utfordrende. Det handler om å være unik men ikke annerledes. Unge i dag lever i en verden der alt er synlig, der man kan være sosial 24 timer i døgnet uten

Detaljer

Mai 2015. Opplæringskontorets hjørne. Tid for fagprøve. Bytte av læreplass høsten 2015. Inntak av lærlinger

Mai 2015. Opplæringskontorets hjørne. Tid for fagprøve. Bytte av læreplass høsten 2015. Inntak av lærlinger Mai 2015 Opplæringskontorets hjørne Det begynner å bli vår, og da er det stor aktivitet på Opplæringskontoret. 1.mars var søknadsfristen for de som ønsker å starte som lærlinger fra høsten av, og søknadene

Detaljer

Hva kjennetegner de beste arbeidsplassene. Karrieredag organisasjon og ledelse, 2.nov 2012 Grete Johansen, Great Place to Work

Hva kjennetegner de beste arbeidsplassene. Karrieredag organisasjon og ledelse, 2.nov 2012 Grete Johansen, Great Place to Work Hva kjennetegner de beste arbeidsplassene Karrieredag organisasjon og ledelse, 2.nov 2012 Grete Johansen, Great Place to Work Great Place to Work Institute! Fokus på hva de beste gjør bedre! Samler de

Detaljer

Administrativ IKT. Traineestilling 2012-2013

Administrativ IKT. Traineestilling 2012-2013 Traineestilling 2012-2013 Trainee Finnmark er en traineeordning for bedrifter i Finnmark. Fra august 2012 vil andre kull med traineer ansettes. Traineestillingene er for studenter med minst 3 års høyere

Detaljer

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet 7 Respekt Integritet Likeverd Kommunikasjon Lojalitet Varsling 9 Etiske retningslinjer i avinorkonsernet Styrke etisk bevissthet og redusere mulighetsrisiko Etiske

Detaljer

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2016 Fra 2. - 11. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer på kulturelle,

Detaljer

FORSLAG TIL STRATEGIPLAN 2007-2010

FORSLAG TIL STRATEGIPLAN 2007-2010 Vestoppland krets av Norges Speiderforbund FORSLAG TIL STRATEGIPLAN 2007-2010 Forslag til strategiplan for kretsen bygger på strategiplan for Norges Speiderforbund Forslag til strategiplan for kretsen

Detaljer

Langtidsplan Tendo Karateklubb Oppsal 2016-2021

Langtidsplan Tendo Karateklubb Oppsal 2016-2021 Langtidsplan Tendo Karateklubb Oppsal 2016-2021 1. Innledning 1.1. Langtidsplan 1.2. Idrettens Grunnverdier 1.3. Organisasjonsmessige prinsipper 1.4. Motto 2. Målsetninger 2.1. Hovedmålsetninger 2.2. Barn

Detaljer

FINSEKURSET. 27. feb. - 6. mars 2016. Ledelse av søk og redningsaksjoner i vinterfjellet

FINSEKURSET. 27. feb. - 6. mars 2016. Ledelse av søk og redningsaksjoner i vinterfjellet FINSEKURSET 27. feb. - 6. mars 2016 Ledelse av søk og redningsaksjoner i vinterfjellet Norges Røde Kors har gleden av å invitere til et av landets viktigste lederkurs for alle som har, eller kan få et

Detaljer

Noen tanker om «her hos oss», hverdagen og bølger. Tone Marie Nybø Solheim, avd. direktør Helse og velferd KS

Noen tanker om «her hos oss», hverdagen og bølger. Tone Marie Nybø Solheim, avd. direktør Helse og velferd KS Noen tanker om «her hos oss», hverdagen og bølger Tone Marie Nybø Solheim, avd. direktør Helse og velferd KS Oppdraget Hvordan skape innovasjonskultur? Hvordan oppnå bred implementering av nye løsninger

Detaljer

Kurskalender Høsten 2016

Kurskalender Høsten 2016 Kurskalender Høsten 2016 Entreprenørskolens kurstilbud Se også Kursoversikt Entreprisekontrakter kurs i entreprise- og underentreprisekontrakter. Utførelsesentrepriser NS 8405/15 og NS 8406/16 Juridiske

Detaljer

I tillegg til den normale vekterutdanningen, tilbyr Sikkerhetsakademiet i samarbeid med Navigare Security en rekke flere produkter.

I tillegg til den normale vekterutdanningen, tilbyr Sikkerhetsakademiet i samarbeid med Navigare Security en rekke flere produkter. Sikkerhetsakademiet AS tilbyr mange ulike former for kurs innen sikkerhet. Vi tilbyr private og bedrifter et profesjonelt kursopplegg med dyktige instruktører. Vi har dyktige instruktører i alle fagfelt,

Detaljer

TENK FRAMTID, TENK LÆRLING

TENK FRAMTID, TENK LÆRLING FAGOPPLÆRINGEN TENK FRAMTID, TENK LÆRLING Ungdom i Akershus vil gjerne jobbe i din bedrift Slik blir du lærebedrift Framtidens fagarbeidere Lærevillige medarbeidere Nye impulser Sikre rekrutteringen LÆRLING?

Detaljer

Traineeprogram for personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning. Informasjonsmøte 20. sept 2012

Traineeprogram for personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning. Informasjonsmøte 20. sept 2012 Traineeprogram for personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning Informasjonsmøte 20. sept 2012 Dagsorden 1300 Velkommen 1300 IA, jobbstrategi og personalpolitikk om ideen bak og innholdet i traineeprogrammet

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker. Tillitsverv i Changemaker Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.no Innledning Dette er et informasjonshefte om hva det innebærer

Detaljer

Hver barnehage må ha en styrer

Hver barnehage må ha en styrer Hver barnehage må ha en styrer Alle barnehager trenger en styrer som er til stede, og følger opp det pedagogiske arbeidet, foreldrekontakten, personalansvaret og det administrative. Styreren er helt sentral

Detaljer

ENTREPRISE FAST EIENDOM SKATT OG AVGIFT ARBEIDSLIV OG HMS OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RAMMEBETINGELSER KONKURRANSERETT SELSKAPSRETT FORSIKRING GRANSKING

ENTREPRISE FAST EIENDOM SKATT OG AVGIFT ARBEIDSLIV OG HMS OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RAMMEBETINGELSER KONKURRANSERETT SELSKAPSRETT FORSIKRING GRANSKING BYGG OG ANLEGG ENTREPRISE FAST EIENDOM SKATT OG AVGIFT ARBEIDSLIV OG HMS OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RAMMEBETINGELSER KONKURRANSERETT SELSKAPSRETT FORSIKRING GRANSKING BYGG OG ANLEGG Grettes avdeling for bygg

Detaljer

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem Jobbskaping 2009 Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009 Kristin Landsem Arbeidsnotat 2010:4 ii Tittel : JOBBSKAPING 2009 Forfatter : Kristin Landsem Notat : 2010:4 Prosjektnummer : 2022

Detaljer

BARNEHAGE OG SFO. vikarer for trygghet, omsorg og lek

BARNEHAGE OG SFO. vikarer for trygghet, omsorg og lek BARNEHAGE OG SFO vikarer for trygghet, omsorg og lek BEHOV FOR FLERE GODE MEDARBEIDERE? Vanskelig å finne den rette? Barnas trygghet, omsorg, lek og læring skapes gjennom stabilitet og forutsigbarhet i

Detaljer

Etiske retningslinjer i Høyre. Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 [Type text] [Type text] [Type text]

Etiske retningslinjer i Høyre. Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 [Type text] [Type text] [Type text] Etiske retningslinjer i Høyre Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 0 [Type text] [Type text] [Type text] Innhold Generelt... 2 Omfang og ansvar... 2 Grunnleggende forventninger... 2 Personlig adferd...

Detaljer

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte Et oppdrag for hele organisasjonen Innhold Viktigheten av å rekruttere ATV-er 3 Arbeidsoppgaver på alle nivå 4 5 Konkrete tips i arbeidet 5 6 10 gode grunner til

Detaljer

«Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..»

«Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..» Verdidokument Vi vokser med jobben «Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..» I Leva-Fro AS har vi tro på at ethvert menneske har

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Olje-, Gass- og Leverandørindustri

Olje-, Gass- og Leverandørindustri Olje-, Gass- og Leverandørindustri OLJE-, GASS- OG LEVERANDØRINDUSTRI Forsikring Bank og finans Olje og Gass Arbeidsrett Skatt og avgift M&A og kapitalforvaltning Energi IKT og Telekommunikasjon Bygg og

Detaljer

Integrert lederutviklingsprogram og studium

Integrert lederutviklingsprogram og studium Ledelse av prosesser - Oppbrudd, forandring og forvandling Integrert lederutviklingsprogram og studium Et samarbeidsprosjekt mellom: Lederskap as Institutt for dynamisk ledelse og organisasjonsutvikling

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig i Verdal Industripark. www.svw.no

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig i Verdal Industripark. www.svw.no Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig i Verdal Industripark www.svw.no Simonsen Vogt Wiig Landets tredje største advokatfirma i antall advokater; 180 advokater. Det eneste advokatfirmaet i Norge som er reelt

Detaljer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer B R A N D B O O K steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer Veien fra én merkevare til et hus av merkevarer innledning 7 om oss 9 merkevarestrategi 17 verdier 29 suksessområder 33 visjon

Detaljer

Din partner ved: Forebygging og gransking av økonomiske misligheter

Din partner ved: Forebygging og gransking av økonomiske misligheter Din partner ved: Forebygging og gransking av økonomiske misligheter Advokatvirksomhet Vi bistår skadelidte/fornærmede i saker vedrørende erstatningssøksmål og tilbakesøkingskrav, rettergang, forsikringskrav,

Detaljer

Summit. Lovende ledere mot toppen AGDER

Summit. Lovende ledere mot toppen AGDER Summit Lovende ledere mot toppen AGDER Ledelse handler om å drive tingene framover. Globaliseringen øker kravene til ledelse markant. Den gode leder blir skapt gjennom erfaring og øvelse. Lovende ledere

Detaljer

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb - trivsel - trygghet - tilhørighet - Lille blå Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb Tromsø svømmeklubb - TSK er Nord-Norges største svømmeklubb har 634 medlemmer. Av disse er 354 aktive medlemmer og

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 Gjelder fra november 2014 til november 2017 Innhold Innledning... 3 Vårt slagord... 3 Visjon... 3 Vår verdiplattform... 3 Lek og læring... 4 Vennskap... 5 Likeverd... 6 Satsningsområder...

Detaljer

HiST i sosiale medier. Strategi og veiledning desember 2010

HiST i sosiale medier. Strategi og veiledning desember 2010 HiST i sosiale medier Strategi og veiledning desember 2010 Innhold Hva er sosiale medier og hvordan skal de gjøre HiST bedre? HiSTs forbedringsmuligheter i sosiale medier Sosiale medier for å nå HiSTs

Detaljer

Narvik Svømmeklubbs veileder

Narvik Svømmeklubbs veileder Side 1 KNNN Narvik Svømmeklubbs veileder Slik gjør vi det i NSK Side 2 Narvik svømmeklubbs medlemmer, foreldre og trenere NSK `s veileder er for alle som har noe med NSK å gjøre - enten det er som medlem,

Detaljer

Kompetanseutvikling for deg som jobber i staten

Kompetanseutvikling for deg som jobber i staten Kompetanseutvikling for deg som jobber i staten Kurs og arrangement 2014 Bruk Difis opplæringstilbud Difi skal fornye og utvikle offentlig sektor. I 2014 setter vi opp tempoet. Gjennom satsing på digital

Detaljer

Kurs i utdanningsprogram

Kurs i utdanningsprogram Oslo kommune Utdanningsetaten Kurs i utdanningsprogram Kurstilbud for 9. trinn våren 2016 Velkommen til kurs i utdanningsprogram! Det er ikke lenge til du skal ta et valg om hva slags videregående opplæring

Detaljer

Årsberetning 2013 for Econa Buskerud

Årsberetning 2013 for Econa Buskerud Årsberetning 2013 for Econa Buskerud Innledning 2013 har vært et år med stabilisering og forberedelser for Econas 75 års jubileum i 2014. Econa organiserte seg i fire avdelinger i 2013 og disse har nå

Detaljer

håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken

håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken - utarbeidet som hjelp til skolene og for å sikre kvalitet, standard og kontinuitet i det arbeidet som gjøres. En konkret håndbok for det

Detaljer

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor/førsteamanuensis

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over 500

Detaljer

Hvordan tiltrekke seg riktig kompetanse? - Employer branding. Elisabeth Braaten Rådgiver HR Adecco Norge AS

Hvordan tiltrekke seg riktig kompetanse? - Employer branding. Elisabeth Braaten Rådgiver HR Adecco Norge AS Hvordan tiltrekke seg riktig kompetanse? - Employer branding Elisabeth Braaten Rådgiver HR Adecco Norge AS Innhold 1. Hva er kompetanse? 2. Kort om brands 3. Employer branding, hvorfor og hvordan 4. Målgrupper

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi

Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi 1. Master i ledelse, innovasjon 1.1. Introduksjon Bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi

Detaljer

ETISK VEILEDER. for ansatte i Akershus fylkeskommune

ETISK VEILEDER. for ansatte i Akershus fylkeskommune ETISK VEILEDER for ansatte i Akershus fylkeskommune NAVIGASJONSHJULET Er det lovlig? Lar det seg begrunne? ETIKK JUS IDENTITET Er det i samsvar med verdiene våre? Hva bør du gjøre? ØKONOMI MORAL Lønner

Detaljer

Policy for etikk og forretningsatferd

Policy for etikk og forretningsatferd Åpen 1/ 6 Policy for etikk og forretningsatferd 1. Formål Dette dokumentet definerer Skandiabanken ASA ( Banken ), sine etiske retningslinjer. De etiske retningslinjene er utformet på et overordnet nivå

Detaljer

KRISTENSEN & BLEHR ADVOKATFIRMA DA

KRISTENSEN & BLEHR ADVOKATFIRMA DA KRISTENSEN & BLEHR ADVOKATFIRMA DA ALMINNELIGE OPPDRAGSVILKÅR 1. Innledning Kristensen & Blehr Advokatfirma DA vil bestrebe seg på å ivareta klientens interesser på best mulig måte. Oppdrag vil bli utført

Detaljer

SLIK KNEKKER DU JOBBSØKERKODEN

SLIK KNEKKER DU JOBBSØKERKODEN Nr. 1 2017 KARRIEREMAGASINET 8 gode råd til jobbintervjuet Bli attraktiv på LinkedIn TRAINEE: 3 jobber på 2 år Unge mentorer utfordrer toppsjefen Lærerikt internship SLIK KNEKKER DU JOBBSØKERKODEN EN SOLID

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

KOMPETANSEOMRÅDER Entrepriserett, fast eiendom, kontraktsrett, forvaltningsrett, tvisteløsning og prosedyre.

KOMPETANSEOMRÅDER Entrepriserett, fast eiendom, kontraktsrett, forvaltningsrett, tvisteløsning og prosedyre. CV Belinda Taranger Ingebrigtsen Partner E-mail: bti@kluge.no UTDANNING 2004 Advokatbevilling 2002 Cand.jur. UIB ARBEIDSERFARING 2015 Partner Kluge Advokatfirma AS 2014-2015 Assosiert partner i Kluge Advokatfirma

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

DITT FØRSTEVALG SAMFUNNSVITERNE

DITT FØRSTEVALG SAMFUNNSVITERNE DITT FØRSTEVALG SAMFUNNSVITERNE Er du samfunnsviter eller humanist med utdanning på masternivå eller er i studiefasen innen disse fagområder, så hører du hjemme hos oss! Samfunnsviterne arbeider for å

Detaljer

Strategisk plan 2013-2015

Strategisk plan 2013-2015 Strategisk plan 2013-2015 1 Målstruktur for Tannhelsesekretærenes Forbund ThsF 2 Generelt Det strategiske arbeidet i ThsF skal ta utgangspunkt i målstrukturen (se over) som viser sammenhengen mellom visjon,

Detaljer

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat.

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. Møte 03-2013. Møte avholdt i Oslo, Lysaker onsdag 04.12.2013 kl. 0930 Tilstede: Olav Lien-Tore Foss-Haldor Tryggestad-Ola Gumdal- Per Hagesæter Referat sendes: Møtedeltakerne,

Detaljer

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til.

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til. Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap Til: Styringsgruppen for strategiplan UiA Dato: 08.06.2016 Sak nr.: Arkiv nr.: 16/00274 Kopi til: HØRINGSNOTAT Strategi for UiA 2016-2020 Fakultetsstyret ved fakultet

Detaljer

HALDEN BEDRIFTS TEAM

HALDEN BEDRIFTS TEAM BEDRIFTSTEAM HALDEN HALDEN BEDRIFTSTEAM Halden Bedriftsteam skal være en arena for inspirasjon og samhandling for bedrifter i Halden og utenbys, som kan ha tilknytning til Halden. Halden Bedriftsteam skal

Detaljer

hva er Sandvika vgs? Arne F. Opsahl

hva er Sandvika vgs? Arne F. Opsahl hva er Sandvika vgs? Sandvika er en moderne videregående skole som satser på elever som virkelig har lyst til å få noe positivt ut av skolegangen. Først og fremst gjelder det kunnskaper og ferdigheter

Detaljer

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap TILTAKSPLAN 2012 St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap Jorid Tharaldsen 01.11.11 FOREBYGGE AT FOLK OPPLEVER

Detaljer

Rexel, Building the future together

Rexel, Building the future together En veiledning for de ansatte Rexel, Building the future together Editorial Kjære kollegaer, Verden rundt oss endrer seg med stormskritt og bringer nye utfordringer og anledninger. I den sammenheng må vi

Detaljer

Lederutdanning. Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning

Lederutdanning. Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning Lederutdanning Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning Leadership Acceleration Programme Bli godt rustet til å videreutvikle lederrollen din På vår lederutdanning Leadership Acceleration

Detaljer

aspekter... www.spekter.no firmapost@spekter.no

aspekter... www.spekter.no firmapost@spekter.no så mange aspekter... At vi legger vekt på den enkelte virksomhets behov og situasjon, både i forhandlinger og vårt tjenestetilbud, er kanskje vår fremste kvalitet. Lars Haukaas, Adm. dir. Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Nyhetsbrev desember 2015

Nyhetsbrev desember 2015 Nyhetsbrev desember 2015 OPPSUMMERING AV HØSTSEMESTERET 2015 Verdi NTNU kan se tilbake på et svært positivt semester med mye godt arbeid, et godt sosialt miljø og vellykkede faglige og sosiale arrangementer.

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer