Johan Neby. seniorrådgiver. Fylkesmannen i Hedmark samfunnssikkerhet og beredskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Johan Neby. seniorrådgiver. Fylkesmannen i Hedmark samfunnssikkerhet og beredskap"

Transkript

1 Johan Neby seniorrådgiver Fylkesmannen i Hedmark samfunnssikkerhet og beredskap

2

3

4

5

6 15:26 En bombe plassert i en bil eksploderer i Regjeringskvartalet i Oslo sentrum 15:27 AMK (Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral) Oslo/Akershus varsles 15:27 Første ambulanse var i området 15:27 Politiet får første melding 15:28 Første politipatrulje ankommer 15:31 Storutrykning i Oslo-sentrum 15:32 Regjeringens kriseråd varsles 15:34 Første lege på stedet 15:50 Bekreftelse på at statsminister Jens Stoltenberg ikke var rammet i angrepet

7

8

9

10

11 Få minutter før eksplosjonen fanger overvåkningskameraer i Regjeringskvartalet opp disse bildene!

12

13

14

15 På Vålstua gård bodde Anders Behring Breivik i 82 dager mens han forberedte terroraksjonen

16

17

18

19

20 16:40 En mann i politiuniform (Anders Behring Breivik) parkerer på fastlandet ved Utvika i Tyrifjorden 16:57 Kaptein på fergen MS Thorbjørn får beskjed om at en politimann skal til Utøya 17:07 Anders Behring Breivik går i land og dreper de to første: - Utøya-leder Monica Bøsei - politimannen Trond Berntsen På samme tid bekrefter politiet at det var en bombe som eksploderte i Regjeringskvartalet I tillegg til store politistyrker inntar nå Forsvaret Oslos gater

21

22

23 17:24 AMK Buskerud får første melding om skyting på Utøya. 17:26 Nordre Buskerud politidistrikt får første melding om skytingen 17:28 AMK Oslo/Akershus får melding om skytingen 17:30 Operasjonssentralen Oslo politidistrikt får melding om skytingen

24 Mens staben på Politihuset i Oslo koordinerer innsatsen etter bomben og jobber med å finne ut hvor gjerningsmannen er, får en politimann i staben telefon fra sin datter som er på Utøya. Telefonsamtalen er kort politimannen reiser seg - ber om ordet. Han forteller at hans livredde datter har ringt og fortalt at det er skyting på Utøya og at mange allerede er døde. Politimannen setter seg ned igjen og fortsetter sitt arbeider. På veien til Utøya snakket politiet to ganger med kollegaens datter og fikk verdifull informasjon om gjerningsmannen og situasjonen på øya. Politimannen som fikk telefonen, fikk først mange timer senere, beskjed om at datteren hadde overlevd, - lenge etter at han visste at minst 50 unge var døde. Dette var den første meldingen politistaben i Oslo fikk om skyting på Utøya.

25 17:24 AMK Buskerud får første melding om skyting på Utøya. 17:26 Nordre Buskerud politidistrikt får første melding om skytingen 17:28 AMK Oslo/Akershus får melding om skytingen 17:30 Operasjonssentralen Oslo politidistrikt får melding om skytingen 17:38 Oslo PD får anmodning om bistand fra Nordre Buskerud PD 17:41 Første melding på Twitter: Det er skyting på Utøya, min søster er der og ringte hjem nå 17:42 Første ambulansehelikopter tar av fra Oslo 17:48 Ny melding på Twitter: Der er skuddveksling på Utøya. Fullt kaos. Politi på veg

26 17:52 Regjeringens kriseråd varsles om skyting på Utøya 17:52 Første politipatrulje ankommer Utvika 17:55 Brygga i Utvika klareres av politiet og tre ambulanser kjører til området 18:05 Første ambulansehelikopter ankommer området 18:09 Politiets Beredskapstropp fra Oslo ankommer fastlandssiden 18:10 Sivilforsvaret blir anmodet om bistand

27 18:25 Beredskapstroppen går i land på Utøya 18:27 Anders Behring Breivik pågripes

28 18.50: Evakueringen av pasienter starter fra brygga på Utøya, etter at politiet har klarert området 19:20 Ambulansepersonell og to anestesileger ankommer Utøya 23:20 Politiet bekrefter at de fant udetonerte eksplosiver på Utøya

29

30

31 Politiets innsats

32 Politiets innsats Oslo politidistrikt Nordre Buskerud politidistrikt Søndre Buskerud politidistrikt Politiets Beredskapstropp

33 Helsetjenestens innsats

34 Fredag 22. juli - Akuttfasen Helsetjenestens innsats 1 minutt første ambulanse i regjeringskvartalet 26 minutter 41 ambulanser Kl 19:30 delegerer Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) myndighet til å samordne den operativ helsetjenestens innsats til Helsedirektoratet Katastrofealarm i hele Sør-Norge mobilisering av alt tilgjengelig personell og ressurser i helseforetak og kommuner Helse Sør Øst delegerer ansvar for koordinering til OUS i h t beredskapsplan Pasienter fordeles på sykehus og legevakter etter plan, skadetype og alvorlighet - Ringerike sykehus 35 - Ullevål sykehus 21 - Bærum sykehus 7 - Drammen sykehus 1

35 Lørdag 23. juli Helsetjenestens innsats Katastrofen på Utøya blir kjent! Det etableres rapportering fra RHF og FM / kommuner - telefonmøter med FM / Sysselmannen og RHF for orientering om status og sikre felles situasjonsforståelse (lägesbild) Oppdrag til FM: - kontakttelefon i alle kommuner - sikre etablering av psykososialt kriseteam i alle kommuner Hdir inviterer frivillige organisasjoner, offentlige og private fagmiljøer til en nasjonal samarbeidsgruppe for å samordne og sikre samarbeid på det psykososiale området Informasjon legges ut på til publikum og for helsepersonell

36 Helsetjenestens innsats Søndag 24. juli Primærhelsetjenesten og sykehusene samarbeider godt. 47 pasienter, derav 20 kritisk skadd, 1 død etter ankomst sykehus FM bekrefter etablering av psykososiale kriseteam og kontakttelefoner i kommunene Pasienter med andre typer skader sendes til andre sykehus i Oslo-området Bruk av ekspanderende prosjektiler har ført til svært store skader Forgiftet ammunisjon? Fokus på psykososial oppfølging i tiden framover

37 Mandag 25. juli og videre Helsetjenestens innsats RHFene har god kontroll og tilstrekkelig kapasitet De omkomne fra Utøya fraktes til Rettsmedisinsk institutt som mangedobler kapasiteten for obduksjoner Kommunenes beredskap fungerer bra, psykososiale kriseteam er på plass og krisetelefonnumre blir publisert i aviser og internettsider Kl 12:00 Ett minutts stillhet over hele landet Kondolanseprotokoller legges ut

38 Tidenes største ambulanseinnsats i Norge 42 ambulanseenheter 6 helikoptre fra Norsk Luftambulanse 2 Sea-King helikoptre fra Luftforsvaret 1 helseekspressbuss Västra Götalands län tar over / forsterker ambulanseberedskapen i Østfold fylke

39 Brannvesenets innsats 10 brannvesen med ca 270 mannskaper var i innsats i forbindelse med terrorangrepene

40 Brannvesenets innsats Oslo brann- og redningsetat hadde hovedansvaret for brann- og redningsinnsatsen i Regjeringskvartalet. Hendelsen skjedde når det var vaktskifte, derfor disponerte Oslo brann- og redningsetat cirka 150 mann. Hovedbrannstasjonen i Oslo ble betydelig skadet, og det ble tidlig innkalt forsterkninger fra tre Asker og Bærum, Nedre Romerike, Søndre Follo og Nordre Follo. Ca 170 mannskaper vært i innsats i Regjeringskvartalet.

41 Hovedbrannstasjonen i Oslo Bombeeksplosjonen medførte at 16 kjøreporter og over 200 vinduer og dører har måttet skiftes

42 Brannvesenets innsats Ringerike brannvesen hadde hovedansvaret for redningsinnsatsen på Utøya. De fikk bistand fra brannvesenene i Asker og Bærum, Drammen, Gjøvik, Kongsberg, Modum, Jevnaker og Oslo. Innsatsen på Utøya omfattet overflateredning, dykking, sikring av skadested, finsøk og innsats av taurednings grupper. I tillegg har brannvesenene bistått med transport av skadde og andre båttransporter. Ca 100 mannskaper var i innsats på Utøya.

43

44 Sivilforsvarets innsats Sivilforsvarets innsats i Oslo og på Utøya 194 tjenestepliktige mannskaper og 20 ansatte 405 innsatsdøgn

45 Sivilforsvarets innsats Sivilforsvaret i Buskerud og Vestfold var på Utøya med ca 100 mannskaper. Innsatsen besto av å etablere mottaket evakuerte og pårørende på Sundvolden hotell, vakthold og sikring av området, bistå politiet med håndtering av de døde, etablering og drift av telt med infrastruktur for hjelpemannskapene, logistikk og etterforsyning. I tillegg deltok mannskaper fra Hedmark, Oppland, Telemark, Østfold og Vestfold bistått med klargjøring og transport av telt og materiell.

46 Sundvolden hotel Mottakssenter for evakuerte fra Utøya og pårørende

47 Sivilforsvarets innsats Etter hendelsene har Sivilforsvaret hatt i oppdrag å klargjøre utstyr og etterlatenskaper fra Utøya for utlevering til de pårørende, samt vakthold og sikring av Utøya. Sivilforsvaret i Oslo og Akershus bisto politiet i håndteringen av situasjonen ved regjeringskvartalet med sikring av deler av området og etablering og drift av telt med tilhørende infrastruktur og mobile lyssystemer.

48 Frivillige organisasjoners innsats

49 Frivillige organisasjoners innsats til sammen > 400 mannskaper

50 Stor og farefull innsats av private båter Gjester på campingplassen og andre med egne båter reddet mange av de som forsøkte å svømme vekk fra øya

51

52 Krisehåndteringen og oppfølgingen

53

54 Helsedirektoratet ga anbefalinger til alle norske kommuner om oppfølging av berørte og rammede etter terrorhandlingene i Oslo og på Utøya 22. juli. Helsedirektoratets råd ble sendt til kommunene gjennom landets fylkesmenn.

55 :05 DSB etablerer sitt krise- og rådgivningsteam. 21:15 Fylkesmannen (KAF og JN) etablerer hjemmevakt og bestemmer å møte på kontoret kl 10:00 neste dag :35 Anmodning om flagging på halvstang lørdag 23. juli :00 FM/beredskap, 3 mann møter på kontorene 12:00 Telefonkonferanse med sentrale myndigheter 19:53 Kommunene bes rapportere til Fylkesmannen 20:52 Telefonnumre til kommunenes posom-team sendes politiet og DSB :30 FM - Situasjonsrapport nr 1 til Hdir og DSB Flagging på halv stang søndag :35 DSB - Situasjonsrapport 14:40 Hdir Situasjonsrapport til HOD 19:10 Melding fra JD - ett minutts stillhet kondolanseprotokoller kl 1200 den :05 FM - Situasjonsrapport nr 2 til Hdir og DSB Utdrag av fylkesmannens logg 07:56 FM - Situasjonsrapport nr 3 til Hdir og DSB

56 Oppfølging av etterlatte og overlevende ÅPNE RÅDHUS ÅPNE KIRKER PSYKOSOSIALE KRISETEAM KONTAKTTELEFONER KONTAKTPERSONER BESØK PÅ UTØYA (19. og 20. august) NYTT BESØK PÅ UTØYA (1. oktober) OPPFØLGING AV DIREKTE BERØRTE OG PÅRØRENDE PÅGÅR FORTSATT

57 Divisjonsdirektør Toril Lahnstein, Helsedirektoratet: Hjelpeapparatet har opplevd økt pågang både fra barn, unge og voksne, - noe som var forventet. Helsedirektoratet gikk derfor tidlig ut med klare råd og anbefalinger for den psykososiale oppfølgingen i kommunene og spesialisthelsetjenesten. De siste rapportene viser at oppfølgingen av ofrene og pårørende etter 22. juli er god, og at helsetjenesten står rustet for det videre arbeidet. Nå er den akutte fasen over, men det antas at flere vil trenge hjelp over lang tid. Nå starter det langsiktige oppfølgingsarbeidet.

58

59

60 Den langsiktige virkningen Caroline (19 år) Etter tre uker søkte sykepleierstudent Caroline Winge permisjon. Mareritt, søvnproblemer og en konstant jakt på fluktveier og trygghet gjorde det umulig å konsentrere seg om studiene. Mange av de 533 som overlevde har slitt med å komme i gang med hverdag og studier.

61 Dersom jeg en gang blir bestefar så skal barnebarna få vite hvordan jeg mistet fingrene Han ble skutt fem ganger av gjerningsmannen på Utøya. Viljar fikk skuddskader i hodet, låret, høyre underarm, venstre hånd og venstre skulder.

62

63

64

65

66 Jeg er ikke overtroisk, men. Feltet som har falt ut viser samme tidsrommet som terrorhandlingene pågikk

67

Helse og redning. Kapittel 9. 9.1 Introduksjon. 9.2 Helse- og redningstjenestens akutte innsats. Regjeringskvartalet

Helse og redning. Kapittel 9. 9.1 Introduksjon. 9.2 Helse- og redningstjenestens akutte innsats. Regjeringskvartalet NOU 2012: 14 171 Rapport fra 22. juli-kommisjonen Helse og redning 9.1 Introduksjon Terrorangrepene 22/7 utløste en omfattende, krevende og kompleks redningsaksjon. Hendelsene var ulike med ulikt skadeomfang

Detaljer

22. juli 2011. Vestre Viken HFs rapport om arbeidet knyttet til terrorhendelsene i Oslo og på Utøya.

22. juli 2011. Vestre Viken HFs rapport om arbeidet knyttet til terrorhendelsene i Oslo og på Utøya. 22. juli 2011 Vestre Viken HFs rapport om arbeidet knyttet til terrorhendelsene i Oslo og på Utøya. Innledning Rapporten - Bakgrunn og hensikt Terrorangrepene i regjeringskvartalet i Oslo og på Utøya 22.juli

Detaljer

22.juli 15.25. Rapport. Læring for bedre beredskap IS-1984. Helseinnsatsen etter terrorhendelsene 22.juli 2011

22.juli 15.25. Rapport. Læring for bedre beredskap IS-1984. Helseinnsatsen etter terrorhendelsene 22.juli 2011 Rapport IS-1984 Helseinnsatsen etter terrorhendelsene 22.juli 2011 22.juli 15.25 Læring for bedre beredskap Umiddelbart etter eksplosjonen dirigerte Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral helseressurser

Detaljer

En stor jobb for et lite distrikt

En stor jobb for et lite distrikt nr 9 16.09.2011 løssalg kr 55,- En stor jobb for et lite distrikt 107 ansatte i Nordre Buskerud politidistrikt bidro i arbeidet under og etter angrepet mot Utøya. Nå er samholdet enda tettere enn før.

Detaljer

Rapport om håndteringen av terrorhendelsene i Oslo og Utøya 22. juli 2011

Rapport om håndteringen av terrorhendelsene i Oslo og Utøya 22. juli 2011 Foto: Andrea Gjestvang/VG Rapport om håndteringen av terrorhendelsene i Oslo og Utøya 22. juli 2011 Utarbeidet av Oslo universitetssykehus Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst og består av blant

Detaljer

kommuniké. ETTER TERROREN 05.2011

kommuniké. ETTER TERROREN 05.2011 kommuniké. blad for medlemmer i delta kommuniké 62. årgang 05.2011 ETTER TERROREN DE DELTOK I DEN STØRSTE REDNINGSAKSJONEN I NORGE I FREDSTID. MØT FEM AV DEM SOM TOK SEG AV LEVENDE OG DØDE. SIDE 8 23 PIONÉRKVINNE

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Evaluering av krisehåndteringen. hendelsene i Reg jeringskvartalet. 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder

RAPPORT VEILEDNING. Evaluering av krisehåndteringen. hendelsene i Reg jeringskvartalet. 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder 12 RAPPORT VEILEDNING Evaluering av krisehåndteringen etter hendelsene i Reg jeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Detaljer

Øvelse Oslo 2006. Evaluering. Øvelse Oslo 2006 øvde samfunnets evne til å håndtere omfattende terroranslag og katastrofer

Øvelse Oslo 2006. Evaluering. Øvelse Oslo 2006 øvde samfunnets evne til å håndtere omfattende terroranslag og katastrofer Øvelse Oslo 2006 Evaluering Øvelse Oslo 2006 øvde samfunnets evne til å håndtere omfattende terroranslag og katastrofer Øvelse Oslo 2006 Evaluering Innhold Forord...5 1 Innledning...7 1.1 Øvelsens nytteverdi...8

Detaljer

POLITIETS INNSATS 22/7 LOKAL EVALUERING

POLITIETS INNSATS 22/7 LOKAL EVALUERING POLITIETS INNSATS 22/7 LOKAL EVALUERING INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 3 2 FAKTUM... 4 2.1 Eksplosjonen i Regjeringskvartalet... 4 2.2 Skyting pågår, Utøya... 4 2.3 Tidslinjer med de viktigste hendelsene... 4

Detaljer

22. juli 2011. Evaluering av politiets innsats

22. juli 2011. Evaluering av politiets innsats 22. juli 2011 Evaluering av politiets innsats 2 22. juli 2011 Evaluering av politiets innsats Copyright Politidirektoratet 2012 POD-publikasjon 2012/03 ISBN 978-82-8256-025-2 Alle henvendelser om denne

Detaljer

nr 8 24.08.2011 løssalg kr 55,-

nr 8 24.08.2011 løssalg kr 55,- nr 8 24.08.2011 løssalg kr 55,- ETTER ANGREPET Den 22. juli ble politiet stilt overfor sin største utfordring siden andre verdenskrig. Politiforum har møtt de som bidro i Oslo og på Utøya. Side 4 27 2

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 88 2005 10. jan. Foreløpig redegjørelse av statsministeren om status i arbeidet

Forhandlinger i Stortinget nr. 88 2005 10. jan. Foreløpig redegjørelse av statsministeren om status i arbeidet Forhandlinger i Stortinget nr. 88 2005 10. jan. Foreløpig redegjørelse av statsministeren om status i arbeidet 1301 Møte mandag den 10. januar 2005 kl. 12 fra ulike forutsetninger måtte rykke ut og bistå

Detaljer

Krisehåndtering i mediene

Krisehåndtering i mediene Krisehåndtering i mediene Sven Egil Omdal: Dagen som forandret Norge n Hanne Skartveit: Midt i dramaet Wenche Fuglehaug: Sorgens mange ansikter n Grzegorz Piechota: Marerittet som aldri tar slutt Kalle

Detaljer

1. Redegjørelse av statsministeren og justis- og beredskapsministeren om regjeringens oppfølging av rapporten fra 22.

1. Redegjørelse av statsministeren og justis- og beredskapsministeren om regjeringens oppfølging av rapporten fra 22. Møte tirsdag den 28. august 2012 kl. 10 President: D a g T e r j e A n d e r s e n Dagsorden (nr. 104): 1. Redegjørelse av statsministeren og justis- og beredskapsministeren om regjeringens oppfølging

Detaljer

Først på stedet Vakt- og sikkerhetsbransjens rolle 22. juli 2011

Først på stedet Vakt- og sikkerhetsbransjens rolle 22. juli 2011 Heidi Gautun Først på stedet Vakt- og sikkerhetsbransjens rolle 22. juli 2011 Heidi Gautun Først på stedet Vakt- og sikkerhetsbransjens rolle 22. juli 2011 Fafo-rapport 2012:43 Fafo 2012 ISBN 978-82-7422-925-9

Detaljer

«Pappa, de skyter her ute! Det er en mann kledd som politi.»

«Pappa, de skyter her ute! Det er en mann kledd som politi.» Norsk Politi nr.3 //desember 2011 22. juli 2011: «Pappa, de skyter her ute! Det er en mann kledd som politi.» Politiinspektør Jan Erik Haugland er tilbake på jobb i Oslo etter å ha måttet snu i døra hjemme.

Detaljer

Innst. 210 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen

Innst. 210 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Innst. 210 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om redegjørelse av statsministeren og justis- og beredskapsministeren

Detaljer

Evalueringsrapport. Øvelse Tyr 2008

Evalueringsrapport. Øvelse Tyr 2008 Evalueringsrapport Øvelse Tyr 2008 14.1.2009 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1. Bakgrunn...4 1.2 Formål...4 1.3 Evaluering/metoder...4 1.4 Rammer for rapporten...5 1.5 Sammendrag...5 2 Planlegging...

Detaljer

VEDLEGG A. MASSESKADE OG KJEMIKALIEUHELL Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse

VEDLEGG A. MASSESKADE OG KJEMIKALIEUHELL Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse VEDLEGG A. MASSESKADE OG KJEMIKALIEUHELL Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse Endelig Rapport Mars 2006 Dok. nr. -Rev01 RAPPORT Rapporttittel: Vedlegg A. ROS- og beredskapsanalyse innen helse,

Detaljer

Terrorangrepet på gassproduksjonsanlegget i In Amenas. Evaluering av norske myndigheters krisehåndtering

Terrorangrepet på gassproduksjonsanlegget i In Amenas. Evaluering av norske myndigheters krisehåndtering Terrorangrepet på gassproduksjonsanlegget i In Amenas Evaluering av norske myndigheters krisehåndtering Innhold Oppsummering og hovedkonklusjoner... 3 1. Innledning... 5 1.1. Mandat og avgrensninger...

Detaljer

Evalueringsrapport. Raset i Kattmarka, Namsos 13.03.09. Utarbeidet i samarbeid mellom. Nord-Trøndelag. Fylkesmannen i. Nord-Trøndelag.

Evalueringsrapport. Raset i Kattmarka, Namsos 13.03.09. Utarbeidet i samarbeid mellom. Nord-Trøndelag. Fylkesmannen i. Nord-Trøndelag. Evalueringsrapport Raset i Kattmarka, Namsos 13.03.09 Utarbeidet i samarbeid mellom POLITIET Nord-Trøndelag Politidistrikt Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 1 INNHOLD 1 INNLEDNING............................................................................................

Detaljer

6. desember 2011 Revidert versjon levert 27. februar 2012. Klas Holmedal Leder. Janne C. Kapstad Egil Jørgen Brekke Arvid Utby Jan Kevin Brunvoll

6. desember 2011 Revidert versjon levert 27. februar 2012. Klas Holmedal Leder. Janne C. Kapstad Egil Jørgen Brekke Arvid Utby Jan Kevin Brunvoll Politimesteren i Oslo nedsatte ved brev av 26.9. 2011 et utvalg som skulle evaluere politidistriktets innsats i forbindelse med hendelsene i Oslo og på Utøya den 22.7. 2011. Evalueringsutvalget takker

Detaljer

Sikker kommunikasjon når det gjelder

Sikker kommunikasjon når det gjelder Nødne er mulighetenes verktøy Ville aldri gå lbake l det gamle ne et Stor nget: Nødne er vik g satsing på samfunnssikkerhet side 12 Side 16 Side 7 Sikker kommunikasjon når det gjelder 1 Det livsviktige

Detaljer

Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2014 2017 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Oppland fylke

Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2014 2017 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Oppland fylke Foto: NVE Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 04 07 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Oppland fylke Innhold Forord Sammendrag. Innledning...8.. Organisering av arbeidet med revisjon av planen...

Detaljer

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2013

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2013 Trygge samfunn Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2013 Tema: Nødkommunikasjon Bekymret for terrorberedskapen Analog telefoni avvikles Tusenvis av alarmsystemer må legges om Nødnett

Detaljer

Direktoratet for nødkommunikasjon. De frivillige hjelpeorganisasjonenes utprøving av Nødnett

Direktoratet for nødkommunikasjon. De frivillige hjelpeorganisasjonenes utprøving av Nødnett De frivillige hjelpeorganisasjonenes utprøving av Nødnett Versjon 1.0 30. november 2012 Sammendrag Fire frivillige hjelpeorganisasjoner har hatt Nødnett-terminaler til utprøving siden våren 2011 og har

Detaljer

Oppfølging av tiltak etter terroranslaget 22. juli 2011 - interimsrapport pr 1. juli 2014

Oppfølging av tiltak etter terroranslaget 22. juli 2011 - interimsrapport pr 1. juli 2014 v2.2-18.03.2013 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 12/8723-18 Saksbehandler: Vegard Nore Dato: 01.07.2014 Oppfølging av tiltak etter terroranslaget 22. juli

Detaljer

Kripos evaluering 22. juli 2011

Kripos evaluering 22. juli 2011 22. JULI 2011 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 6 3 Metode... 7 3.1 Bestillingen fra Politidirektoratet... 7 3.2 Kripos tolkning av mandatet... 7 3.3 Informasjonsinnsamling... 7 3.4 Kildekritikk...

Detaljer

Enda kortere tid er det siden vi

Enda kortere tid er det siden vi Temasak 22. juli 2011 Ett år etter terroren Bombingen av regjeringskvartalet og massakren på Utøya. Det kjennes så lenge siden. Så mange ord er blitt skrevet. Så mange steiner er blitt snudd. Så mange

Detaljer

Samfunnssikkerhet 4 // 2011

Samfunnssikkerhet 4 // 2011 Samfunnssikkerhet 4 // 2011 Magasin for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Foto: Dag G. Nordsveen / Samfoto Hvor gode er norske brannvesen? 2 INNHOLD Leder 4 Suksess i Salten 6 S t or og s

Detaljer