22. juli 2012 Utfordringer for helsetjenesten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "22. juli 2012 Utfordringer for helsetjenesten"

Transkript

1 22. juli 2012 Utfordringer for helsetjenesten Bjørn-Inge Larsen, helsedirektør DSBs beredskaps- og øvingskonferanse februar

2 Helsetjenestens innsats 22. juli - Oslo Varsling formelle og uformelle kanaler Mobilisering rød alarm Alt tilgjengelig personell kalles inn på sykehusene rundt Oslo Lettere skadde til Legevakten, alvorlig skadde til Ullevål Intensivpasienter flyttes fra OUS til andre sykehus Ambulanser og luftambulanser settes fra hele Sør Norge, svenske ambulanser overtar beredskapen i Østfold SeaKing stand-by i tilfelle behov for å videresende pasienter fra OUS. Akuttmottaket OUS Ullevål utvider kapasitet fra 3 til 5 akuttplasser

3 3 min 26 min 45 min 1,5 time 3 min Første ambulanse og legeressurs på skadestedet Triage etableres 26 min 41 ambulanse- og legeressurser på skadestedet 45 min 7 av 10 alvorlig skadde ankommet OUS 1,5 t Siste pasient ankommer Ullevål

4 8 døde Ca 100 skadde 10 til OUS 74 behandlet på legevakten 2 til Diakonhjemmet 4 til Bærum sykehus

5 5 min. fra eksplosjon til første pasient ankommer Legevakten Pasientene ankommer i buss og på egne ben Hurtig oppbemanning (vaktskifte) Alle pasienter håndtert i løpet av et par timer ved hhv skadepoliklinikk og allmennlegevakt Kun 2 pasienter videre til sykehus god triage!

6 Helsetjenestens innsats Utøya Kl 17.24: første melding til AMK-Buskerud Neste 34 min: 72 besvarte anrop vet ikke hvor mange ubesvarte De alvorligst skadde til Ullevål og Drammen Mindre alvorlig skadde til Ringerike og Asker og Bærum Lettere skadde til Sundvolden (Hole kommune)

7 Helsetjenestens innsats Utøya Kl Første pasient til Ringerike sykehus Kl Første pasient til OUS, kl 2321 siste pasient direkte fra Utøya 47 pasienter til sykehus i tiden ambulansehelikoptre, et større antall bilambulanser Ambulanseressursene var større enn behovet

8 Sundvolden Hotell - Samlingssted for overlevende fra Utøya, pårørendesenter - Hole kommune organiserte helsetjeneste med bistand fra nabokommuner, spesialisthelsetjenesten og frivillige på Sundvolden. - Over 30 leger og psykologer pluss et stort antall annet hjelpepersonell første døgn.

9 Organisering i helsesektoren HOD delegerte den 22.7 fullmakt til Hdir til å samordne helsesektorens operative innsats. Helse SørØst delegerte styringen av alle ressurser i HSØ til Oslo Universitetssykehus Hdir forholdt seg til kommunene og kommunehelsetjenesten via Fylkesmannen Daglig rapportering fra kommuner og HF via FM og RHF En rekke telefonmøter mellom Hdir og FM, RHF

10 Helsedirektoratet skal være forberedt på å kunne forestå operativ samordning helsesektorens krisehåndtering når en krisesituasjon har oppstått eller er i ferd med å oppstå. 10

11 Terrorangrepet i Oslo og Utøya

12 Behandling av skadde Akuttmottaket på Ullevål fokus på logistikk Bredt sammensatte traumeteam Svært krevende skader ekspanderende ammunisjon, skutt mange ganger Operasjon og reoperasjoner i dager og uker Mye sårinfeksjoner hos de som har svømt NBC-senteret sjekket for forgiftet ammunisjon Helsetjenesten hadde kapasitet til å behandle flere pasienter

13 I ettertid Av alle pasienter fra Oslo og Utøya som ble tatt hånd om av helsetjenesten/ambulansepersonell, døde 1 pasient på sykehus, resten overlevde. 13

14 Vanskelige vurderinger og situasjoner Vanskelig å skaffe oversikt over situasjonen HOD hardt rammet 11 skadet lokalene helt ødelagt - vanskelig periode til navn ble offentliggjort Hdir befinner seg bare noen få hundre meter fra eksplosjonen eksplosjonen var meget følbar ca 30 på jobb evakuering? Skaffe lokaler til HOD samtidig med krisehåndtering 14

15 Psykososial oppfølging Samarbeidsorganet og ekspertgruppen Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer utgitt Aktiv kontakt gjennom kommunale kriseteam Kartlegging av posttraumatisk stress ved uke 5/6, 3 måneder og 12 måneder Regionale møter for overlevende og familier Tre nasjonale møter for berørte 15

16 Psykososial oppfølging Ekspertgruppen NKVTS (Nasjonalt komp.senter om vold og traumatisk stress Senter for krisepsykologi Norsk psykiatrisk forening Legeforeningen Helse Sør Øst KS Norsk psykologforening Norsk forening for allmennmedisin Barneombudet Norsk samfunnsmedisinsk forening Forsvaret (stressmestring) Den norske kirke Norsk sykepleierforbund Politiet NAKMI (Nasjonalt kompetansesenter for minoritetshelse) Bufdir Helsedirektoratet Samarbeidsorganet Arbeiderpartiet Ekspertutvalget DSB Fylkesmannsembetene Human-Etisk forbund IMDI Islamsk råd Norge Kirkerådet Kunnskapsdept LNU Mental helse Nasjonalfor. for folkehelsen Nasjonalt støttegruppenettv. Norsk Folkehjelp Norske Kvinners Sanitetsfor. Politidirektoratet Redd Barna Røde Kors SOHEMI (forum for sosial- og helsetj. Ved migrasjon) Utdanningsdirektoratet Voksne for barn 16

17 Terrorangrepet i Oslo og Utøya

18 Når det nå svikter for enkeltpersoner Så langt ikke veldig mange tilfeller Hdir har bedt FM medvirke til at kommunene løser saken før formell klage Prioritering: etter samme prinsipper som andre med tilsvarende behov, men ikke på venteliste før diagnose er stilt og behov avdekket

19 Evaluering Hdir har fått oppdrag fra HOD om å evaluere helsesektoren Gjennomføres som et eget prosjekt faktabeskrivelse akuttmedisinsk innsats psykososial innsats Internasjonal referansegruppe Samme tidsramme som politiet, uke 10 Koordineres mot 22. juli-kommisjonen 19

20 Noen spørsmål Kunne behandling vært startet tidligere på Utøya kunne flere liv vært reddet? Vellykket triage på grunn av at planene ble fulgt? til tross for svakt planverk? Hvordan ble overlevende, berørte og familiene møtt av kommunene? (n~1700) Var behandlingen spesialisthelsetjenesten tilbød, godt dokumentert? (n>380) 20

21 Noen oppfølgingspunkter Nødnett Forsinket utbygging alvorlig hemmende Helsepersonell i usikret sone Paradoks: Campingturister reddet skadde mens våre folk måtte vente på klarering Førstehjelpskompetanse Imponerende kompetanse i antiterrortroppen Behov for bedre opplæring av ordinært politi? Frivillige Stor ressurs, men behov for tydeligere retningslinjer for samarbeid med profesjonelle Evalueringsarbeidet gir grunnlag for læring! 21

22 Takk for oppmerksomheten!

23

22.juli 15.25. Rapport. Læring for bedre beredskap IS-1984. Helseinnsatsen etter terrorhendelsene 22.juli 2011

22.juli 15.25. Rapport. Læring for bedre beredskap IS-1984. Helseinnsatsen etter terrorhendelsene 22.juli 2011 Rapport IS-1984 Helseinnsatsen etter terrorhendelsene 22.juli 2011 22.juli 15.25 Læring for bedre beredskap Umiddelbart etter eksplosjonen dirigerte Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral helseressurser

Detaljer

22. juli 2011. Vestre Viken HFs rapport om arbeidet knyttet til terrorhendelsene i Oslo og på Utøya.

22. juli 2011. Vestre Viken HFs rapport om arbeidet knyttet til terrorhendelsene i Oslo og på Utøya. 22. juli 2011 Vestre Viken HFs rapport om arbeidet knyttet til terrorhendelsene i Oslo og på Utøya. Innledning Rapporten - Bakgrunn og hensikt Terrorangrepene i regjeringskvartalet i Oslo og på Utøya 22.juli

Detaljer

Helse og redning. Kapittel 9. 9.1 Introduksjon. 9.2 Helse- og redningstjenestens akutte innsats. Regjeringskvartalet

Helse og redning. Kapittel 9. 9.1 Introduksjon. 9.2 Helse- og redningstjenestens akutte innsats. Regjeringskvartalet NOU 2012: 14 171 Rapport fra 22. juli-kommisjonen Helse og redning 9.1 Introduksjon Terrorangrepene 22/7 utløste en omfattende, krevende og kompleks redningsaksjon. Hendelsene var ulike med ulikt skadeomfang

Detaljer

Rapport om håndteringen av terrorhendelsene i Oslo og Utøya 22. juli 2011

Rapport om håndteringen av terrorhendelsene i Oslo og Utøya 22. juli 2011 Foto: Andrea Gjestvang/VG Rapport om håndteringen av terrorhendelsene i Oslo og Utøya 22. juli 2011 Utarbeidet av Oslo universitetssykehus Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst og består av blant

Detaljer

Oppfølging av tiltak etter terroranslaget 22. juli 2011 - interimsrapport pr 1. juli 2014

Oppfølging av tiltak etter terroranslaget 22. juli 2011 - interimsrapport pr 1. juli 2014 v2.2-18.03.2013 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 12/8723-18 Saksbehandler: Vegard Nore Dato: 01.07.2014 Oppfølging av tiltak etter terroranslaget 22. juli

Detaljer

Øvelse Oslo 2006. Evaluering. Øvelse Oslo 2006 øvde samfunnets evne til å håndtere omfattende terroranslag og katastrofer

Øvelse Oslo 2006. Evaluering. Øvelse Oslo 2006 øvde samfunnets evne til å håndtere omfattende terroranslag og katastrofer Øvelse Oslo 2006 Evaluering Øvelse Oslo 2006 øvde samfunnets evne til å håndtere omfattende terroranslag og katastrofer Øvelse Oslo 2006 Evaluering Innhold Forord...5 1 Innledning...7 1.1 Øvelsens nytteverdi...8

Detaljer

VEDLEGG A. MASSESKADE OG KJEMIKALIEUHELL Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse

VEDLEGG A. MASSESKADE OG KJEMIKALIEUHELL Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse VEDLEGG A. MASSESKADE OG KJEMIKALIEUHELL Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse Endelig Rapport Mars 2006 Dok. nr. -Rev01 RAPPORT Rapporttittel: Vedlegg A. ROS- og beredskapsanalyse innen helse,

Detaljer

Helsemessig og psykososial oppfølging av rammede etter 22.07.11.

Helsemessig og psykososial oppfølging av rammede etter 22.07.11. IS-1946 Helsemessig og psykososial oppfølging av rammede etter 22.07.11. Oppsummering av spørreskjema til kommunene Forord Mange av de som ble rammet av angrepene 22. juli vil ha behov for psykososial

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Evaluering av krisehåndteringen. hendelsene i Reg jeringskvartalet. 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder

RAPPORT VEILEDNING. Evaluering av krisehåndteringen. hendelsene i Reg jeringskvartalet. 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder 12 RAPPORT VEILEDNING Evaluering av krisehåndteringen etter hendelsene i Reg jeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 88 2005 10. jan. Foreløpig redegjørelse av statsministeren om status i arbeidet

Forhandlinger i Stortinget nr. 88 2005 10. jan. Foreløpig redegjørelse av statsministeren om status i arbeidet Forhandlinger i Stortinget nr. 88 2005 10. jan. Foreløpig redegjørelse av statsministeren om status i arbeidet 1301 Møte mandag den 10. januar 2005 kl. 12 fra ulike forutsetninger måtte rykke ut og bistå

Detaljer

Regional helseberedskapsplan

Regional helseberedskapsplan Side 1 Regional helseberedskapsplan Godkjent av styret for den 26.06.2006 Revidert versjon GJELDER FRA 08.8.2008 På våre nettsider www.helse-midt.no vil det til enhver tid ligge en oppdatert versjon. Revisjon:

Detaljer

FENN-rapporten og helsetjenesten

FENN-rapporten og helsetjenesten ISBN 978-82-996335-7-4 ISBN 82-996335-7-5 kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810 Helsedirektoratet.2 Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810 Høringsutkast for ekstern høring 03.11.14 Avdeling psykisk helse og rus 2014/2015 H e l s e d i r e k t

Detaljer

Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017. Gruppe 6. Ett traumemottak på Agder?

Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017. Gruppe 6. Ett traumemottak på Agder? Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017 Gruppe 6 Ett traumemottak på Agder? Kristiansand 18. mars 2014 Sørlandet sykehus HF Rapport arbeidsgruppe 6 strategiplan 2015-2017 Side 2 av 28 INNHOLD 1. Innledning...

Detaljer

Rapport fra forprosjekt fase 1: Kompetansesenter for helhetlig oppfølging etter kriser

Rapport fra forprosjekt fase 1: Kompetansesenter for helhetlig oppfølging etter kriser Terningen Nettverk www.terningennettverk.no Rapport fra forprosjekt fase 1: Kompetansesenter for helhetlig oppfølging etter kriser Marit Aralt Skaug Prosjektleder 15. sept. 2011 Forord I februar 2010 inviterte

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Ny influensa A (H1N1) 2009. Gjennomgang av erfaringene i Norge

RAPPORT VEILEDNING. Ny influensa A (H1N1) 2009. Gjennomgang av erfaringene i Norge 10 RAPPORT VEILEDNING Ny influensa A (H1N1) 2009 Gjennomgang av erfaringene i Norge Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2010 ISBN: 978-82-7768-239-6 Opplag: 2. opplag Grafisk

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2012 S A M M E N D R A G

Å R S R A P P O R T 2012 S A M M E N D R A G ÅRSRAPPORT 2012 S A M M E N D R A G Hilsen fra senterleder 1 I 2012 har 21.252 1 deltatt i våre kompetanseutviklingsprogram. Deltakerantallet og en høy etterspørsel etter våre tjenester viser at tjenesteapparatet

Detaljer

Enda kortere tid er det siden vi

Enda kortere tid er det siden vi Temasak 22. juli 2011 Ett år etter terroren Bombingen av regjeringskvartalet og massakren på Utøya. Det kjennes så lenge siden. Så mange ord er blitt skrevet. Så mange steiner er blitt snudd. Så mange

Detaljer

Direktoratet for nødkommunikasjon. De frivillige hjelpeorganisasjonenes utprøving av Nødnett

Direktoratet for nødkommunikasjon. De frivillige hjelpeorganisasjonenes utprøving av Nødnett De frivillige hjelpeorganisasjonenes utprøving av Nødnett Versjon 1.0 30. november 2012 Sammendrag Fire frivillige hjelpeorganisasjoner har hatt Nødnett-terminaler til utprøving siden våren 2011 og har

Detaljer

1. Redegjørelse av statsministeren og justis- og beredskapsministeren om regjeringens oppfølging av rapporten fra 22.

1. Redegjørelse av statsministeren og justis- og beredskapsministeren om regjeringens oppfølging av rapporten fra 22. Møte tirsdag den 28. august 2012 kl. 10 President: D a g T e r j e A n d e r s e n Dagsorden (nr. 104): 1. Redegjørelse av statsministeren og justis- og beredskapsministeren om regjeringens oppfølging

Detaljer

Regional helseberedskapsplan

Regional helseberedskapsplan Regional helseberedskapsplan Godkjent av styret for Helse Midt-Norge RHF den 26.06.2006 Revidert GJELDER FRA 30.6.2006 På våre nettsider www.helse-midt.no vil det til enhver tid ligge en oppdatert versjon.

Detaljer

Regional ROS-analyse av helseberedskapen i Nordområdene.

Regional ROS-analyse av helseberedskapen i Nordområdene. Regional ROS-analyse av helseberedskapen i Nordområdene. 1 Regional ROS-analyse av helseberedskapen i Nordområdene. Del 1: Svalbard, Jan Mayen og havområde Helse Nord RHF: Olaf Jacobsen. Safetec: Marian

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN HELSE FONNA

BEREDSKAPSPLAN HELSE FONNA BEREDSKAPSPLAN HELSE FONNA Versjon november 2012 Beredskapsplan 1 Innhold 1 Varsling og administrativt ansvar... 5 1.1 Varsling... 5 1.1.1 Beredskapsalarm... 5 1.2 AMK... 6 1.3 Innkallingsplan... 7 1.4

Detaljer

STATUS FOR BARNS RETTIGHETER

STATUS FOR BARNS RETTIGHETER STATUS FOR BARNS RETTIGHETER Design og ombrekk: Bison Design og Elin Iversen Omslagsllustrasjon: DOLK Foto omslag: Vidar Lysvold Foto side 3: Marius Hauge Produksjon/trykk: Fladby as, Grøset Opplag: 500

Detaljer

Plan for prehospitale tjenester i Helse Vest

Plan for prehospitale tjenester i Helse Vest Plan for prehospitale tjenester i Helse Vest 1.0 Utvalgets mandat, sammensetning og arbeidsmåte... 2 1.1 Mandat... 3 1.2 Sammensetning... 4 1.3 Arbeidsmåte... 4 2.0 Problemstillinger og anbefalte tiltak....

Detaljer

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer Veileder IS-1810 Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer Heftets tittel: Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer Utgitt: August 2011 Bestillingsnummer:

Detaljer

Evalueringsrapport. Raset i Kattmarka, Namsos 13.03.09. Utarbeidet i samarbeid mellom. Nord-Trøndelag. Fylkesmannen i. Nord-Trøndelag.

Evalueringsrapport. Raset i Kattmarka, Namsos 13.03.09. Utarbeidet i samarbeid mellom. Nord-Trøndelag. Fylkesmannen i. Nord-Trøndelag. Evalueringsrapport Raset i Kattmarka, Namsos 13.03.09 Utarbeidet i samarbeid mellom POLITIET Nord-Trøndelag Politidistrikt Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 1 INNHOLD 1 INNLEDNING............................................................................................

Detaljer

HILSEN FRA SENTERLEDER... 5 ORGANISERING OG TILKNYTNING... 7 REGIONALT OG NASJONALT SAMARBEID (ØVRIGE RVTS, NKVTS, NAKMI, NSSF MFL)...

HILSEN FRA SENTERLEDER... 5 ORGANISERING OG TILKNYTNING... 7 REGIONALT OG NASJONALT SAMARBEID (ØVRIGE RVTS, NKVTS, NAKMI, NSSF MFL)... 2 3 HILSEN FRA SENTERLEDER... 5 ORGANISERING OG TILKNYTNING... 7 REGIONALT OG NASJONALT SAMARBEID (ØVRIGE RVTS, NKVTS, NAKMI, NSSF MFL)... 8 3.1 SAMARBEID MED NSSF, NKVTS, NAKMI... 8 3.2 RVTS LEDERMØTER...

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer