BJØRGE FISJONERER I TO OLJE- OG GASSERVICESELSKAPER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BJØRGE FISJONERER I TO OLJE- OG GASSERVICESELSKAPER"

Transkript

1 BJØRGE FISJONERER I TO OLJE- OG GASSERVICESELSKAPER Bjørge ASA vil bli omorganisert i to uavhengige selskaper. Dette medfører at segmentet som omfatter prosess-, brann- og sikkerhetsløsninger vil bli utskilt som et eget selskap. Delingen vil skape to fokuserte driftsenheter som vil dra fordel av opparbeidete markedsposisjoner innenfor servicesektoren i olje- og gassindustrien. De to adskilte selskapene vil begge forfølge organiske og strukturelle vekststrategier for å nå målene om å bli markedsleder innenfor sine segmenter. Styret i Bjørge ASA ( Bjørge ) har den 17. september 2010 besluttet å foreslå for aksjonærene at selskapet fisjonerer i to atskilte selskaper. Bjørge-konsernet omfatter i dag to divisjoner som betjener et bredt segment innenfor olje- og gassindustrien. Nye Bjørge har til hensikt å fortsette som et børsnotert selskap og tilby løsninger innenfor ventiler og instrumentering for energi- og offshoreindustrien. Det nye, fisjonerte, selskapet ( NewCo ) vil tilby løsninger relatert til prosess-, brann- og sikkerhetssystemer, og vil søke om å bli notert på Oslo Børs. Opprettelsen av to adskilte selskaper med økt fokus og fleksibilitet vil komme selskapets kunder, leverandører og ansatte, samt selskapets investorer til gode. Som et resultat av fisjonen vil Nye Bjørge og NewCo kunne utvikle seg uavhengig av hverandre og følge forskjellige vekstbaner geografisk og organisk, samt gjennom fisjons- og oppkjøpsaktiviteter. Det er forventet at fisjonen vil tre i kraft i desember Som vi ser det har både nye Bjørge og NewCo sterke og spennende vekstmuligheter, og vi ser fram til å støtte selskapene i deres satsing på vekst og målsetningen om å bli markedsledere innfor sine respektive segmenter i olje- og gassindustrien. Det er vårt mål å skape to ledende selskaper som på kort tid vil framstå som attraktive samarbeidspartnere for oljeselskaper og andre større industrikonsern, samt å tilby interessante investeringsmuligheter for investorer, uttaler styreformann i Bjørge, Frank O. Reite. Som meddelt i en egen pressemelding, er hovedaksjonæren i Bjørge, Bokn Invest AS (som eies av HitecVision og Converto Capital), innstilt på å støtte en offensiv vekststrategi. To separate og fokuserte leverandører til olje- og gassindustrien NewCo satser på å foreta en egen børsnotering i første halvdel av 2011 og vil etter omorganiseringen bestå av følgende selskaper: Bjørge Safety Systems AS, Bjørge Marine Automation AS, Bjørge Eureka AS, Bjørge FPE AS som omfatter Sontum Fire & Safety AS, og Bjørge NCT AS.. NewCo har en sterk posisjon i utvalgte nisjemarkeder som leverandør av prosess- og sikkerhetskritiske løsninger til olje- og gassindustrien, samt maritim industri. Kundebasen omfatter oljeselskaper og oljeserviceindustrien. Selskapet tilbyr en rekke komplette tjenester og løsninger som opprettholder produksjonen gjennom hele livssyklusen. NewCo vil investere betydelige ressurser i sine egenutviklede teknologier og integrering av systemer. Selskapet er posisjonert i industrisegmenter hvor det er forventet sterk vekst, og man har identifisert en rekke attraktive utviklingsmuligheter innenfor de globale markedene for prosess-, brann- og sikkerhetssystemer.

2 Erik Christensen, som i dag er EVP i Bjørge, vil bli konsernsjef i NewCo. Tor Hellestøl, for tiden EVP i Bjørge, vil bli EVP, M&A og Strategi i det nye selskapet. Bjørges nåværende selskaper Solberg & Andersen AS og Bjørge Teamtrade AS vil utgjøre det Nye Bjørge ASA. Nye Bjørge er en ledende leverandør av produkter, løsninger og tjenester innenfor ventiler og instrumentering til energi- og offshoreindustrien. Selskapet er leverandør til den norske olje- og gassindustrien og representer en rekke av verdens viktige leverandører i det norske markedet. Bjørge utvikler også skreddersydde løsninger og tilbyr integrering av systemer. Nye Bjørge sikter på å bli markedsleder i grensesnittet mellom ledende, globale produsenter av komponenter og kundene. Denne rollen vil omfatte avansert engineering, montering, samt interne produktkonfigurasjoner. Steinar Aasland, som nå er CEO i Bjørge, vil beholde sin stilling etter fisjonen, og Trine Sæther Romuld vil fortsatt inneha stillingen som EVP & CFO. Øvrig omorganisering Ledelsen og styret i Bjørge mener at Bjørge Naxys AS best kan utvikles som et privateid selskap. Dette begrunnes med at selskapets avanserte subsea overvåkingssystemer ennå befinner seg i en tidlig kommersialiseringsfase. Som del av fisjonsplanen vil aksjene i Naxys derfor bli overført til et ikke børsnotert aksjeselskap som vil bli eid av Bjørges aksjonærer. Selskapets hovedaksjonær, Bokn Invest, ønsker å støtte Naxys ekspansjon. Bjørge NCT, vil bli en del av NewCo og er som meddelt i Bjørge ASAs rapport for 2. kvartal 2010 bokført som eiendel for salg. Foreløpig timeplan Styret i Bjørge ASA vil ca. 29. september 2010 innkalle til ekstraordinær generalforsamling for å vedta den foreslåtte fisjonen. På samme dato planlegger man å sende ut et informasjonsmemorandum. For ytterligere informasjon: Frank O. Reite, Styreformann, tel: Steinar Aasland, CEO Bjørge, tel: Erik Christensen, Kommende CEO NewCo, nå direktør i Bjørge, tel: Trine S. Romuld, CFO Bjørge, tel: Eller besøk Vedlegg: utvidet børsmelding, og faktaark for nye Bjørge, NewCo og Naxys.

3 Informasjonen nedenfor er inntatt i børsmeldingen i samsvar med vilkårene i punkt 3.4 i løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper vedrørende utvidet melding. Restrukturering av Bjørge ASA Den foreslåtte restruktureringen vil gjennomføres ved en fisjon av både Bjørge ASA og Bjørge AS, et datterselskap av Bjørge ASA. Begge fisjonene er gjenstand for godkjennelse fra selskapenes generalforsamlinger. Fisjonen av Bjørge ASA vil gjennomføres som følger: 1. Nedsettelse av aksjekapitalen i Bjørge ASA: Ved gjennomføring av fisjonen vil aksjekapitalen i selskapet nedsettes med NOK ,48, fra NOK til NOK ,52, ved nedsettelse av pålydende for hver av selskapets aksjer fra NOK 0, til NOK 0, I tillegg skal selskapets overkursfond reduseres med NOK og annen egenkapital skal reduseres med NOK Beløpene som fremgår av punkt 1 ovenfor skal benyttes som tingsinnskudd ved overdragelse av eiendeler, rettigheter og forpliktelser til de overtakende selskaper i fisjonen, Newco 1 AS (vil omdannes til allmennaksjeselskap (ASA) ved gjennomføring av fisjonen) og Naxys Invest AS (som stiftes ved fisjonen), som nærmere beskrevet i punkt 4, 5 og 6 nedenfor. 3. Fordelingen av verdiene mellom Bjørge ASA, Newco 1 ASA og Naxys Invest AS skal baseres på virkelig verdi og er basert på at de eiendeler, rettigheter og forpliktelser som forblir i Bjørge ASA representerer 48,6935 prosent av de samlede verdier, at de eiendeler, rettigheter og forpliktelser som overdras til Newco 1 ASA representerer 43,1710 prosent av de samlede verdier, og at de eiendeler, rettigheter og forpliktelser som overdras til Naxys Invest AS representerer 8,1355 prosent av de samlede verdier. 4. Ved gjennomføring av fisjonen vil Newco 1 ASA motta aksjer i Newco 2 AS, et selskap som etableres i forbindelse med fisjonen av Bjørge AS. Newco 2 AS vil eie følgende eiendeler, rettigheter og forpliktelser på dato for gjennomføring av fisjonen: Alle aksjer i Bjørge Eureka AS, Bjørge Marine Automation AS, Bjørge NCT AS, Bjørge FPE AS og Sontum Fire & Safety AS, et heleid datterselskap av Bjørge FPE AS, Alle Bjørge AS aksjer i Bjørge Safety Systems AS (hvilket utgjør ca. 85 prosent av den samlede aksjekapitalen), Ansettelsesavtaler for Erik Christensen, Johan Ulric Fredriksson og Tor Hellestøl og Andre eiendeler, rettigheter og forpliktelser som fremgår av fisjonsbalansen. Som vederlag i fisjonen vil aksjeeierne i Bjørge ASA motta én aksje i Newco 1 ASA for hver aksje vedkommende eier i Bjørge ASA, hver aksje med pålydende NOK 0,45 og til kurs NOK 1, Ved gjennomføring av fisjonen vil Naxys Invest AS motta aksjer i Naxys Holding AS, et selskap som etableres i forbindelse med fisjonen av Bjørge AS. Naxys

4 Holding AS vil eie følgende eiendeler, rettigheter og forpliktelser på dato for gjennomføring av fisjonen: Alle aksjer i Bjørge Naxys AS, Ansettelsesavtale for Tor Ivar Pedersen og Andre eiendeler, rettigheter og forpliktelser som fremgår av fisjonsbalansen. Som vederlag i fisjonen vil aksjeeierne i Bjørge ASA motta én aksje i Naxys Invest AS for hver aksje vedkommende eier i Bjørge ASA, hver aksje med pålydende NOK 0,09 og til kurs NOK 0, Rettigheter og forpliktelser som ikke er balanseført vil på dato for gjennomføring av fisjonen overdras til det av de overtakende selskapene som viderefører den virksomhet som har nærmest tilknytning angjeldende rettigheter og forpliktelser. I perioden fra fisjonsbeslutningen skal Bjørge ASA arbeide aktivt for å sørge for at nevnte rettigheter og forpliktelser overdras til det aktuelle overtakende selskap. 7. På dato for gjennomføring av fisjonen vil Bjørge ASA eie aksjer i et nyopprettet selskap ved navn Bjørge AS, som vil eie følgende eiendeler, rettigheter og forpliktelser: Alle aksjer i Solberg & Andersen AS og Bjørge Instrumentering AS (under avvikling); Alle Bjørge AS aksjer i Bjørge Teamtrade AS (hvilket utgjør ca. 76,5 prosent av den samlede aksjekapitalen), Ansettelsesforholdet til dagens ansatte i Bjørge AS, med unntak av de som er særskilt navngitt i henhold til ovennevnte punkt 5 og 6, samt tilknyttede forpliktelser og Andre eiendeler, rettigheter og forpliktelser som fremgår av fisjonsbalansen. For ytterligere informasjon vedrørende fisjonsplanen vises til Informasjonsdokumentet som vil bli lagt ut på selskapets hjemmeside rundt 29 september og fisjonsplanen for Bjørge ASA som er lagt ut på selskapets hjemmeside: Vilkår for gjennomføring. Finansiering Fisjonen av Bjørge ASA forutsetter godkjenning fra den ekstraordinære generalforsamlingen i selskapet og Newco 1 ASA. Gjennomføring av fisjonen er betinget av at fisjonen av Bjørge AS gjennomføres før eller på datoen for gjennomføring av fisjonen av Bjørge ASA. Fisjonen av Bjørge AS forutsetter godkjenning fra den ekstraordinære generalforsamlingen i selskapet. Gjennomføring av fisjonen er betinget av at eventuelle tredjepartssamtykker som er nødvendige eller av stor betydning for gjennomføringen av fisjonen er gitt eller betryggende avklart på akseptable vilkår. Bjørge ASA håndterer på nåværende tidspunkt all sin finansiering gjennom Bjørge AS, med alle datterselskaper som part i avtalen. Bjørge AS og datterselskapene har inngått låneavtaler, kreditt-, valuta- og garantifasiliteter med sin bankforbindelse. Bjørge har til hensikt å videreføre disse avtalene etter fisjonen, imidlertid slik at alle nåværende avtaler

5 deles mellom Newco 2 AS og Bjørge AS. Det pågår forhandlinger med banken og det er forventet at et term sheet vil foreligge før ekstraordinær generalforsamling som planlegges avholdt 20. oktober Styre, ledelse og ansatte Bjørge ASA Styret i Bjørge ASA er ikke forventet å endre sammensetning ved gjennomføring av fisjonen. Selskapets styre vil dermed bestå av Frank Ove Reite, som styrets leder, og Atle Sveinung Eide, Torhild Widvey, Torill Sivertsen Lie, Kenneth Fosse og Andre Trengereid Helland, som styremedlemmer. Selskapets valgkomité vil nominere en person som styremedlem forut for avholdelse av selskapets ekstraordinære generalforsamling som planlegges avholdt rundt 20. oktober Personen som blir valgt vil erstatte Margrethe Hauge i styret. Hauge vil fratre fra sin posisjon som styremedlem før hun tiltrer som CEO i Solberg & Andersen AS den 1. desember Selskapets ledelse vil bestå av Steinar Aasland (CEO, Bjørge ASA), Trine Sæther Romuld (EVP & CFO, Bjørge ASA), Margrethe Hauge (CEO, Solberg & Andersen AS fra 1. desember 2010) og Alf Magne Nøkling (CEO, Bjørge Teamtrade AS). Margrethe Hauge vil fratre som styremedlem før hun tiltrer som CEO i Solberg & Andersen. Bjørge ASA og dets datterselskaper vil ha ca. 250 ansatte etter gjennomføringen av fisjonen. Enkelte av konsernets ansatte er på nåværende tidspunkt aksjeeiere i Bjørge AS. Ved gjennomføring av fisjonen vil i Bjørge AS, hvorved Bjørge AS vil bli oppløst, disse aksjeeierne motta aksjer i samme forhold som tidligere, i et nystiftet aksjeselskap som vil få navnet Bjørge AS. I den forbindelse vil Bjørge ASA inngå en aksjonæravtale med de øvrige aksjeeiere i det nye selskapet. Avtalen forventes å bli inngått på liknende vilkår som den eksisterende aksjonæravtalen. Newco 1 ASA Etter gjennomføring av fisjonen vil styret i Newco 1 ASA bestå av Frank Ove Reite, som styrets leder, Atle Sveinung Eide og Torhild Widvey som styremedlemmer, samt ett annet styremedlem som vil bli valgt av selskapets generalforsamling. Selskapets ledelse vil bestå av Erik Christensen (CEO), Tor Hellestøl (EVP Business Development/M&A), Jarle Øygarden (Administrerende Direktør, Bjørge Safety Systems AS), Johan U. Fredriksson (Direktør for internasjonal virksomhet og utvikling i Bjørge ASA) og Morten Sædberg (Direktør, Bjørge FPE AS). Det har blitt igangsatt en prosess for å rekruttere en CFO til Newco 2 AS og det er forventet at denne prosessen vil bli avsluttet i slutten av Newco 1 ASA og dets datterselskaper vil ha ca. 275 ansatte etter gjennomføringen av fisjonen. Enkelte av konsernets ansatte er på nåværende tidspunkt aksjeeiere i Bjørge AS. Ved gjennomføring av fisjonen i Bjørge AS vil disse aksjeeierne, sammen med Newco 1 ASA, også bli aksjeeiere i et nytt aksjeselskap som vil få navnet Newco 2 AS. De ansatte vil motta aksjer i Newco 2 AS i samme forhold som de eier aksjer i Bjørge AS. I den forbindelse vil

6 Newco 1 ASA inngå en aksjonæravtale med de øvrige aksjeeiere i det nye selskapet. Avtalen forventes å bli inngått på liknende vilkår som den eksisterende aksjonæravtalen. Naxys Invest AS Etter gjennomføring av fisjonen vil styret i Naxys Invest AS bestå av Atle Sveinung Eide som styrets leder, og Frank Ove Reite og Per-Ola Baalerud som styremedlemmer. Selskapets ledelse vil bestå av Jens Abrahamsen (Administrerende Direktør), Peter Skagen (Direktør for forskning og utvikling) og Harald Månum (Produktutvikling). Naxys Invest AS og dets datterselskaper vil ha ca. 22 ansatte etter gjennomføringen av fisjonen. Enkelte av konsernets ansatte er på nåværende tidspunkt aksjeeiere i Bjørge AS. Ved gjennomføring av fisjonen i Bjørge AS vil disse aksjeeierne, sammen med Naxys Invest AS, også bli aksjeeiere i Naxys Holding AS, et selskap som stiftes ved fisjonen. De ansatte vil motta aksjer i Naxys Holding AS i samme forhold som de eier aksjer i Bjørge AS. I den forbindelse vil Naxys Invest AS inngå en aksjonæravtale med de øvrige aksjeeiere i det nye selskapet, som forventes å bli inngått på liknende vilkår som den eksisterende aksjonæravtalen. Nøkkeltall I det følgende avsnittet vil det presenteres enkelte nøkkeltall hentet fra de reviderte årsregnskapene for hver av datterselskapene i Bjørge ASA fra årene 2008 og Ved gjennomgang av nøkkeltallene bør følgende noteres: Nøkkeltallene har ikke blitt justert for potensielle konserninterne transaksjoner foretatt i regnskapsperioden; Resultat og balanse, herunder blant annet rentebærende gjeld, fra de to holdingselskapene Bjørge AS og Bjørge ASA i nåværende selskapsstruktur er ikke reflektert i nedenstående nøkkeltall; og alle datterselskaper rapporterer i henhold til NGAAP og ikke IFRS. Konsoliderte tall vil inkluderes i Informasjonsdokumentet i henhold til kravene i løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper. Bjørge ASA Etter gjennomføring av fisjonen vil virksomheten i Bjørge ASA omfatte de to datterselskapene Solberg & Andersen AS og Bjørge Teamtrade AS. Nedenstående tabell viser nøkkeltallene for de to datterselskapene. Bjørge Teamtrade AS Driftsinntekter 244,4 282,0 Driftsresultat 40,0 41,6

7 Sum eiendeler 155,7 154,4 Solberg & Andersen AS Driftsinntekter 696,4 623,4 Driftsresultat 29,0 39,7 Sum eiendeler 238,9 202,1 Newco 1 ASA Virksomheten i Newco 1 ASA vil omfatte datterselskapene Bjørge FPE AS (herunder Sontum Fire & Safety AS), Bjørge Safety Systems AS, Bjørge Marine Automation AS, Bjørge Eureka AS og Bjørge NCT AS. Alle selskapene vil eies direkte av Newco 2 AS. Nedenstående tabeller viser nøkkeltallene for datterselskapene. Bjørge Safety Systems AS Driftsinntekter 88,5 64,3 Driftsresultat 10,0 4,9 Sum eiendeler 42,1 28,9 Bjørge Marine Automation AS Driftsinntekter 82,5 61,1 Driftsresultat 9,8 2,7 Sum eiendeler 59,5 39,7 Bjørge Eureka AS Driftsinntekter 468,4 247,2 Driftsresultat 26,8-8,2 Sum eiendeler 220,6 138,1 Bjørge FPE AS Driftsinntekter 142,4 106,5 Driftsresultat 13,1-7,6 Sum eiendeler 73,4 50,3 Sontum Fire & Safety

8 AS Driftsinntekter 13,0 Driftsresultat 0,1 Sum eiendeler 6,6 Bjørge NCT AS Driftsinntekter 72,3 59,5 Driftsresultat 3,0-1,5 Sum eiendeler 31,4 27,3 Naxys Invest AS Nedenstående tabell viser nøkkeltallene for Bjørge Naxys AS. Bjørge Naxys AS Driftsinntekter 22,7 33,2 Driftsresultat -10,4 0,3 Sum eiendeler 22,8 33,6 Virkninger av restruktureringen Fisjonen vil, for Bjørge ASA så vel som Newco 1 ASA og Naxys Invest AS, øke selskapenes fleksibilitet og bedre mulighetene til å fokusere på sine respektive kjernevirksomheter, hvilket vil komme kunder, leverandører, ansatte og investorer til gode. Bjørge ASA og Newco 1 ASA vil som et resultat av fisjonen kunne utvikles hver for seg og utnytte de vekstmuligheter som foreligger, både geografisk, organisatorisk og gjennom oppkjøp. Bjørge ASA er en ledende leverandør av produkter, løsninger og tjenester knyttet til ventiler og instrumentering innen energi- og offshoresektoren. Selskapet er av den oppfatning at et økt fokus på dets kjernevirksomhet vil bidra til å oppnå målsetningen om å ta en sentral posisjon i markedet. Bjørge ASA ønsker å forbli notert på Oslo Børs. Indikativ tidsplan Fisjonen av Bjørge ASA forventes gjennomført og få virkning fra eller rundt 21. desember Nedenfor følger en indikativ tidsplan for den foreslåtte fisjonen av Bjørge ASA: Hendelse Innkalling til ekstraordinær generalforsamling sendt til aksjeeiere / offentliggjøring av Informasjonsdokument Ekstraordinær generalforsamling Forventet dato 29. september 20. oktober

9 Dato for utløp av kreditorfrist Ikrafttredelsesdato for fisjonen registrering I Brønnøysundregistrene / første noteringsdag for Bjørge ASA s aksjer på Oslo Børs etter gjennomføring av fisjonen 20. desember 21. desember Informasjonsdokument For ytterligere informasjon vedrørende restruktureringen, henvises det til Informasjonsdokumentet som vil bli offentliggjort samme dag som utsendelse av innkallingen til ekstraordinær generalforsamling, som forventes å finne sted 29. september 2009.

10 Produkter og løsninger gjennom ventiler og instrumenter Nye Bjørge er en ledende leverandør av produkter, løsninger og tjenester innenfor ventiler og instrumenter til energi- og offshorebransjen. Selskapet er en av de fremste leverandørene til den norske olje- og gassindustrien og representerer en rekke anerkjente globale leverandører i det norske markedet. Ledende markedsposisjon Nye Bjørge tar sikte på å bli markedsleder i det viktige grensesnittet mellom ledende, globale produsenter av komponenter og kundene. Denne rollen vil omfatte avansert engineering, montering, samt egne produktkonfigurasjoner. Selskapets markedsfokus vil hovedsaklig være oljevirksomheten i Nordsjøen, hvor kundebasen omfatter oljeselskaper og oljeserviceleverandører. Vekstmuligheter Nye Bjørge ser betydelige vekstmuligheter i dette markedet, og vil styrke sin produktportefølje, tjenestespekter og løsningene som tilbys for å kunne realisere dette verdiskapingspotensialet. Selskapet vil dessuten søke å utvide sine internasjonale engasjementer både organisk og gjennom oppkjøp. Fakta Hovedkontor: Energiveien, Stavanger Avdelingskontor: Bergen, Oslo, Stavanger, Kristiansund og Porsgrunn Konsernsjef: Steinar Aasland Ca. 250 ansatte Omsetning NOK 901 millioner (2009) Internett: Selskaper i Nye Bjørge ASA Solberg & Andersen AS Bjørge Teamtrade AS

11 NewCo ASA Prosess- og sikkerhetskritisk utstyr og systemer NewCo er en ledende leverandør av prosess- og sikkerhetskritiske produkter og løsninger, samt en lang rekke tjenester som opprettholder produksjonen gjennom hele livssyklusen. Dette perspektivet sikrer optimal drift og lavere livsløpskostnader. NewCo har en sterk markedsposisjon og en omfattende erfaring som leverandør til den norske olje- og gassindustrien og maritim industri, samt utvalgte internasjonale markeder. Selskapet representerer en rekke anerkjente globale leverandører. NewCo investerer også betydelige ressurser i egenutviklede teknologier og systemintegrering. Per i dag genererer NewCo 30 prosent av sin omsetning gjennom internasjonale prosjekter. Det forventes at denne prosentandelen vil øke betydelig i årene framover. NewCo har en solid kundebase, som omfatter både oljeselskaper og oljeserviceindustri. Fakta Hovedkontor: Magnus Poulssons vei, Lysaker Avdelingskontor: Oslo, Stavanger, Kristiansund, Arendal, Bømlo, Ågotnes, Notodden, Porsgrunn, Rygge, Sørumsand og København Konsernsjef: Erik Christensen Ca. 275 ansatte Omsetning NOK 540 millioner (2009) Internett: Selskaper i NewCo Bjørge Eureka AS Bjørge Safety Systems AS Bjørge Marine Automation AS Bjørge FPE AS inklusive Sontum Fire & Safety AS Bjørge NCT AS

12 Teknologileder på spesialiserte subsea-instrumenter Naxys utvikler og produserer spesialiserte subsea-instrumenter som anvendes til å detektere og overvåke lekkasje fra installasjoner montert på havbunnen. Selskapets hovedprodukt, Acoustic Leakage and Vibration Detector, har også kapasitet til å overvåke pumper, ventiler og lignende. Programvare for overvåking Omtanke for det maritime miljø er en viktig faktor for å kunne framstå som en troverdig produsent og leverandør av olje og gass. Naxys har derfor oppnådd en markedsposisjon hvor produktene i økende grad anvendes for å møte spesifikasjonskrav fastsatt av myndighetene. Selskapets produkter har fått økt aktualitet i det siste, siden olje- og gassproduksjon i nordområdene nå er under vurdering. Fleksible sensorer Selskapet tilbyr også undervanns vibrasjonsmålere og hydrofoner med Ethernet kommunikasjon. Naxys vibrasjonsmålere er blant annet installert på rørledningen som går fra Ormen Lange-feltet til Nyhavna. Ethernet hydrofoner er nå montert på en rekke marine forskningsplattformer og gir verdifull informasjon om fiskeriaktiviteter. Denne føleren anvendes også til å overvåke undervannseksplosjoner og skipstrafikk i havneområder. Fakta Hovedkontor: Hegrenesveien, Bergen Administrerende direktør: Jens Abrahamsen 22 ansatte Omsetning NOK 33 millioner (2009) Internett:

Til aksjonærer i Bjørge ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING BJØRGE ASA

Til aksjonærer i Bjørge ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING BJØRGE ASA Til aksjonærer i Bjørge ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING BJØRGE ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Bjørge ASA torsdag 17. desember, 2009 kl. 10:00 i selskapets

Detaljer

Tide ASA Forslag om Fisjon

Tide ASA Forslag om Fisjon Tide ASA Forslag om Fisjon Tide ASA vil bli restrukturert ved at de to hovedvirksomhetene som eies av Tide ASA, sjøvirksomheten og bussvirksomheten vil bli drevet som to uavhengige selskaper. Dette medfører

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalleen 2, Oslo.

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalleen 2, Oslo. Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 15.februar 2006 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl. 16.30 i selskapets

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EXENSE ASA. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Exense ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EXENSE ASA. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Exense ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EXENSE ASA Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Exense ASA torsdag 18. oktober 2007 kl. 0900 på selskapets kontor i Sandakerveien

Detaljer

UTSKRIFT AV PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BN Bank ASA

UTSKRIFT AV PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BN Bank ASA UTSKRIFT AV PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BN Bank ASA Den 21. april 2010 ble det holdt ordinær generalforsamling i BN Bank ASA ved bankens hovedkontor i Trondheim. Generalforsamlingen ble åpnet

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i NRC Group ASA Onsdag den 2. desember 2015 kl. 12:00, i selskapets

Detaljer

Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon og videreføring av unntak fra etterfølgende tilbudsplikt

Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon og videreføring av unntak fra etterfølgende tilbudsplikt Advokatfirmaet Schjødt AS v/advokat Thomas Aanmoen Sendes på e-post til thomas.aanmoen@schjodt.no Deres ref: Vår ref: Dato: 17.09.2014 Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA.

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA. INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA. Sted: På selskapets kontor i Ulsmågveien 7, 5224 NESTTUN Dato: 22. juni 2012

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i AF Gruppen ASA fredag 20. august 2010 kl. 1000 i selskapets lokaler, Innspurten 15 i Oslo. Dagsorden 1.

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling for Odfjell SE (Org Nr. 930 192 503) avholdes i Conrad Mohrsv. 29, Minde, 5072 Bergen, tirsdag 2. oktober 2012 kl. 14:00.

Detaljer

NORSK VEKST ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

NORSK VEKST ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NORSK VEKST ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag 18. juli kl. 1100 i Wikborg Reins lokaler, Kronprinsesse Märthas plass 1, Oslo Arendals Fossekompani ASA har gjennom frivillig tilbud

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted:

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOTAL SPORTS ONLINE AS Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: 19. august 2008

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 Aksjeeierne i Schibsted ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl 10:30 i selskapets

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i NEAS ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i NEAS ASA torsdag 12. april 2012 kl. 09.00 i selskapets hovedkontor i Arnstein Arnebergs vei

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAST SEARCH & TRANSFER ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAST SEARCH & TRANSFER ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAST SEARCH & TRANSFER ASA Herved innkalles aksjonærene i Fast Search & Transfer ASA ( Selskapet eller FAST ) til ekstraordinær generalforsamling i Selskapet

Detaljer

Ekornes har inngått avtale om erverv av virksomheten til IMG

Ekornes har inngått avtale om erverv av virksomheten til IMG Ekornes har inngått avtale om erverv av virksomheten til IMG Ikornnes 4. August 2014. Ekornes ASA [EKO.OL] har inngått en avtale om å kjøpe møbelprodusenten IMG (International Mobel Group). Denne meldingen

Detaljer

NORSK VEKST FORVALTNING ASA

NORSK VEKST FORVALTNING ASA Ekstraordinær generalforsamling 21. desember 2006 Agenda Åpning av møtet v/ styrets formann Stein Wessel-Aas, herunder opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 1. Valg av møteleder 2. Godkjennelse

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

Til Aksjonærene i Petroleum Geo-Services ASA (PGS) PGS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 14. oktober 2009 KL

Til Aksjonærene i Petroleum Geo-Services ASA (PGS) PGS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 14. oktober 2009 KL Til Aksjonærene i Petroleum Geo-Services ASA (PGS) Our ref.: ESA Lysaker, 16. september 2009 PGS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 14. oktober 2009 KL. 13.00 Vedlagt oversendes følgende informasjon: - Fullmakt

Detaljer

FISJONSPLAN AKER SOLUTIONS ASA KVÆRNER ASA (SOM OVERTAKENDE SELSKAP)

FISJONSPLAN AKER SOLUTIONS ASA KVÆRNER ASA (SOM OVERTAKENDE SELSKAP) FISJONSPLAN FOR AKER SOLUTIONS ASA (SOM OVERDRAGENDE SELSKAP) OG KVÆRNER ASA (SOM OVERTAKENDE SELSKAP) 5. april 2011 1. FISJONSPARTER Overdragende selskap: Aker Solutions ASA Org.nr.: 986 529 551 Forretningskommune:

Detaljer

GENERALFORSAMLINGEN. Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400. i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim

GENERALFORSAMLINGEN. Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400. i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim GENERALFORSAMLINGEN Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA innkalles til ordinær generalforsamling Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400 i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim Til behandling

Detaljer

Redegjørelse for forslagene inntatt under postene 3 til 13 på dagsordenen

Redegjørelse for forslagene inntatt under postene 3 til 13 på dagsordenen Redegjørelse for forslagene inntatt under postene 3 til 13 på dagsordenen 3. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2009 og kontantutbytte Det foreslås at konsernresultat for 2009 og konsernbalanse

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Til aksjonærene i Rocksource ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt Onsdag, 23. februar 2011 kl 1100 CET i Shippingklubben,

Detaljer

B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS

B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret i TrønderEnergi AS 08.02.2013 B 4/13 Forslag til vedtak Framlagte forslag til vedtak ble vedtatt med tillegg

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo. Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes tirsdag den 12. juni 2012, klokken 16:30 i Thon Conference

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING ALGETA ASA

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING ALGETA ASA PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA Den ordinære generalforsamlingen i Algeta ASA ble avholdt 14. mai 2008, kl. 18.30 i Algetas kontor, møterommet i 3. etasje, Kjelsåsveien 172 A i Oslo.

Detaljer

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning Til aksjeeierne i igroup.no AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I igroup.no AS Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i igroup.no AS fredag den 7. april 2000 kl 10.00 i Sandviksveien

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes 1. mars 2010, klokken 16.30 i Thon Conference

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G Det innkalles med dette til generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundsgt. 17/19 i Bergen: torsdag den 27. mai 2010

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i AF Gruppen ASA tirsdag 1. november 2011 kl. 10:00 i selskapets lokaler, Innspurten 15 i Oslo. Dagsorden

Detaljer

FUSJONSPLAN. Mellom. Grieg Seafood ASA org.nr. 946 598 038 C. Sundts gt. 17/19, 5004 Bergen (som det overtakende selskap)

FUSJONSPLAN. Mellom. Grieg Seafood ASA org.nr. 946 598 038 C. Sundts gt. 17/19, 5004 Bergen (som det overtakende selskap) FUSJONSPLAN Mellom Grieg Seafood ASA org.nr. 946 598 038 (som det overtakende selskap) og Grieg Seafood Hjaltland AS org.nr. 983 400 981 og Grieg Marine Farms AS org.nr. 984 141 165 (som de overdragende

Detaljer

Offshore Strategikonferansen 2010

Offshore Strategikonferansen 2010 Offshore Strategikonferansen 2010 En sokkel i omstilling fra få store til mange små prosjekter. Hvordan møter Bjørge utfordringen på gjennomføring, pris og kvalitet? Bjørge ASA Omsetning 2008: 1.7 mrd

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Goodtech ASA. Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Dato: Fredag 25. april 2014 Kl.: 10:00

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Idex ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: Onsdag 12. september 2007 kl. 09.00 på Felix

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo.

Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo. Til aksjeeiere i Songa Offshore ASA Oslo, 30. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i selskapets lokaler i Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo (oppgang A, 5. etasje).

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i selskapets lokaler i Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo (oppgang A, 5. etasje). Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes tirsdag den 27. mai 2014, klokken 16:30 i selskapets

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BADGER EXPLORER ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BADGER EXPLORER ASA Stavanger, 5. april 2011 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BADGER EXPLORER ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling ( OGF ) for regnskapsåret 2010 i Badger Explorer ASA ( Selskapet

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I POWEL ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I POWEL ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I POWEL ASA Aksjonærene i Powel ASA innkalles til ekstraordinær generalforsamling ONSDAG 16. DESEMBER 2009 KL. 10:00 hos Powel ASA, Klæbuvn. 194, Trondheim.

Detaljer

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FOSEN TRAFIKKLAG ASA

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FOSEN TRAFIKKLAG ASA PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FOSEN TRAFIKKLAG ASA Ekstraordinær generalforsamling i Fosen Trafikklag ASA ble avholdt tirsdag den 24. juni 2008 på Pirterminalen, Trondheim, fra kl 12.00.

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA tirsdag 30. mai 2017 kl. 15.00 i Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4, 0164 Oslo. Generalforsamlingen vil bli åpnet

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Til aksjeeierne i Norda ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Dato: Torsdag 20. juni 2013 kl 13:00 Sted: Advokatfirmaet Thommessen AS lokaler i Haakon VIIs gate 10 i Oslo Generalforsamlingen

Detaljer

TIL AKSJEEIERNE I BADGER EXPLORER ASA

TIL AKSJEEIERNE I BADGER EXPLORER ASA Stavanger, 2. februar 2017 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 23. februar 2017 kl. 08.00 CET Badger Explorer ASA, Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger, Norge Det innkalles med dette til

Detaljer

Til aksjonærene i Scana Industrier ASA. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA. den 26. april 2006 kl. 15.

Til aksjonærene i Scana Industrier ASA. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA. den 26. april 2006 kl. 15. Til aksjonærene i Scana Industrier ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA den 26. april 2006 kl. 15.00 i Løkkeveien 103, Stavanger. Følgende saker foreligger til

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS Til aksjonærene i Omega XL III AS 1. mars 2013 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS Aksjeeierne i Omega XL III AS innkalles til ekstraordinær generalforsamling den 3. april

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Goodtech ASA. Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Dato: Fredag 24. april 2015 Kl.: 13:00

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 30. mai 2000 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Nethouse ASA innkalles til ekstraordinær generalforsamling 16 juni 2000 kl 15.00 i selskapets lokaler i Karenslyst alle 9 c, 0278

Detaljer

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS Vedtekter for Eidsiva Energi AS Med vedtatte endringer i generalforsamling 12. januar 2015 1 Selskapets navn Selskapets navn er Eidsiva Energi AS. Selskapets virksomhet skal være: 2 Selskapets formål a)

Detaljer

STORM REAL ESTATE AS. Åpningsbalanse ved omdanning til allmennaksjeselskap (ASA) per 31. mars 2010

STORM REAL ESTATE AS. Åpningsbalanse ved omdanning til allmennaksjeselskap (ASA) per 31. mars 2010 STORM REAL ESTATE AS Åpningsbalanse ved omdanning til allmennaksjeselskap (ASA) per 31. mars 2010 EIENDELER 000 USD Anleggsmidler Investering i datterselskap 5 Andre finansielle investeringer 16.296 Lån

Detaljer

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA tirsdag 24. mai 2011 kl. 15.00 i Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4, 0164 Oslo. Generalforsamlingen vil bli åpnet

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 1. juni 2011 kl. 09.00, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Navn og forretningskontor Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Vedtatt av generalforsamlingen (6. april 2017) Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet er

Detaljer

Spørsmål om kontinuitetskravet er oppfylt ved trekantfusjon, fisjon og aksjeklasser

Spørsmål om kontinuitetskravet er oppfylt ved trekantfusjon, fisjon og aksjeklasser Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 30 /11. Avgitt 16.12.2011 Spørsmål om kontinuitetskravet er oppfylt ved trekantfusjon, fisjon og aksjeklasser (skatteloven 11-7 og 11-8) Tre personlige

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Torsdag den 22. mai 2014 kl. 14.00, i selskapets lokaler, 5 etasje,

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING TIL AKSJEEIERNE I NORSE ENERGY CORP. ASA 28. mai 2009 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Norse Energy Corp. ASA ( Selskapet ) innkalles til ekstraordinær generalforsamling 12.

Detaljer

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Domstein ASA DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Domstein ASA avholdes på selskapets kontorer i Måløy, den 1. juli 2004 kl 13.00. Til behandling

Detaljer

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Til behandling foreligger: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder. 2. Opprettelse

Detaljer

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006 Ordinær generalforsamling 22. juni 2006 Året 2005 hovedpunkter Norsk Vekst Forvaltning ASA eier 50% av forvaltningsselskapet NVF AS Forvaltningsvirksomheten ble med virkning fra 1.1.2005 utkontraktert

Detaljer

Til aksjonærene i. AKVA group ASA

Til aksjonærene i. AKVA group ASA Til aksjonærene i AKVA group ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling den 3. juni 2010 kl. 16:30 i selskapets lokaler i Nordlysvegen 4, 4340 Bryne. Registrering vil skje fra kl. 16:15. Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA. (org. nr )

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA. (org. nr ) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA (org. nr. 984 861 060) Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Dolphin Interconnect Solutions ASA ( Selskapet )

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjeeierne i Camillo Eitzen & Co ASA 24. mai 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Camillo Eitzen & Co ASA avholdes fredag 9. juni 2006 kl. 10:00 i konferanserommet

Detaljer

UTSKILLELSE AV EXENSE CONSULTING AS MED PÅFØLGENDE NOTERING PÅ OSLO AXESS

UTSKILLELSE AV EXENSE CONSULTING AS MED PÅFØLGENDE NOTERING PÅ OSLO AXESS UTSKILLELSE AV EXENSE CONSULTING AS MED PÅFØLGENDE NOTERING PÅ OSLO AXESS Styret i Exense ASA foreslår at aksjene i datterselskapet Exense Consulting AS deles ut til aksjeeierne ved en kapitalnedsettelse,

Detaljer

Til aksjonærene i Grégoire AS

Til aksjonærene i Grégoire AS Til aksjonærene i Grégoire AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Grégoire AS vil bli avholdt torsdag 20. mai 2010 kl 15.00 i selskapets lokaler i Jåttåvågveien 7, 4020

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Acta Holding ASA fredag 14. september 2012 kl. 14.00 i selskapets lokaler,

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FOSEN TRAFIKKLAG ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FOSEN TRAFIKKLAG ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FOSEN TRAFIKKLAG ASA Ekstraordinær generalforsamling i Fosen Trafikklag ASA holdes tirsdag den 24. juni 2008 i selskapets lokaler på Pirterminalen, Trondheim.

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Torsdag den 29. april 2010 kl. 09.30, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

Global Reports LLC. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo

Global Reports LLC. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo 1. FINANSIELLE FORHOLD Fordring MNOK 9,3 i Opinion AS HOVEDTALL Driftsinntekter 139 142 Driftskostnader -1 618-15 999 DRIFTSRESULTAT (EBIT) -1 479-15 857 Netto

Detaljer

Innkallelse til ordinær generalforsamling torsdag 3. mai 2001 kl

Innkallelse til ordinær generalforsamling torsdag 3. mai 2001 kl Til aksjonærene i C.TYBRING-GJEDDE ASA Innkallelse til ordinær generalforsamling torsdag 3. mai 2001 kl. 15.00 i selskapets lokaler på Karihaugen Til behandling foreligger: 1. Administrerende direktør

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 29. august 2011 kl på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 29. august 2011 kl på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 29. august 2011 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet),

Detaljer

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA Sist oppdatert 02.03.2017 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Monobank ASA er opprettet den 28. mars 2014 og har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Bergen. Banken

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Aktiv Kapital ASA: Selskapets kontor, Christian Kroghs gate 16, 0186 Oslo.

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Aktiv Kapital ASA: Selskapets kontor, Christian Kroghs gate 16, 0186 Oslo. Til Aksjonærene i Aktiv Kapital ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Aktiv Kapital ASA: Dag: 20. desember 2010 Tid: Sted: Kl. 10:00

Detaljer

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2013 Hafslund ASA tirsdag 7. mai 2013 kl Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2013 Hafslund ASA tirsdag 7. mai 2013 kl Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2013 Hafslund ASA tirsdag 7. mai 2013 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen...

Detaljer

FISJONSPLAN. HAFSLUND ASA (som overdragende selskap) NYE HAFSLUND AS (som overtakende selskap)

FISJONSPLAN. HAFSLUND ASA (som overdragende selskap) NYE HAFSLUND AS (som overtakende selskap) FISJONSPLAN FOR HAFSLUND ASA (som overdragende selskap) OG NYE HAFSLUND AS (som overtakende selskap) 1. FISJONSPARTER 1.1 Det overdragende selskap: Hafslund ASA Organisasjonsnummer: 912 230 252 Forretningskommune:

Detaljer

Til aksjonærene i Pareto World Wide Shipping AS. 1. juni 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO WORLD WIDE SHIPPING AS

Til aksjonærene i Pareto World Wide Shipping AS. 1. juni 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO WORLD WIDE SHIPPING AS Til aksjonærene i Pareto World Wide Shipping AS 1. juni 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO WORLD WIDE SHIPPING AS Aksjeeierne i Pareto World Wide Shipping AS innkalles til ordinær generalforsamling

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo. Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes torsdag den 13. juni 2013, klokken 16:30 i Thon Conference

Detaljer

Norsk Tillitsmann ASA etablering av konsernstruktur

Norsk Tillitsmann ASA etablering av konsernstruktur ASA etablering av konsernstruktur Endring av dagens selskapsstruktur ASA er morselskap i et konsern som leverer en rekke tjenester knyttet til posisjonen som tillitsmann i rentebærende verdipapirer, samt

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA Torsdag den 12. mai 2016 kl. 15:00, i selskapets lokaler,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo. Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes mandag den 15. juni 2009, klokken 1630 i Thon Conference

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA»

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA» FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGENS BESLUTNINGER Sak 4. Endring av selskapets vedtekter. Vedtektenes 1 endres til å lyde som følger: «Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1.

Detaljer

TIL AKSJEEIERNE I BADGER EXPLORER ASA

TIL AKSJEEIERNE I BADGER EXPLORER ASA Stavanger, 9. desember 2016 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 9. januar 2017 kl. 09.00 CET Badger Explorer ASA, Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger, Norge Det innkalles med dette til

Detaljer

Aker Seafoods dispensasjon fra tilbudsplikt

Aker Seafoods dispensasjon fra tilbudsplikt Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen v/ advokat Robin Bakken per e-mail: rba@bahr.no Deres ref: Vår ref: Dato: Aker Seafoods dispensasjon fra tilbudsplikt 20. juni 2012 1 Innledning Det vises til brev av 13.

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 27. april 2006 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NAVAMEDIC ASA 12. MARS 2008

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NAVAMEDIC ASA 12. MARS 2008 PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NAVAMEDIC ASA 12. MARS 2008 Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Navamedic ASA onsdag den 12. mars 2008 klokken 15.00 på Felix Konferansesenter i Oslo kommune.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017)

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017) VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA (Per 28. april 2017) Kap. 1 Firma. Forretningskontor. Formål. 1-1 Bankens navn er Skandiabanken ASA ( Banken ), og er stiftet den 17. april 2015. Banken har sitt forretningskontor

Detaljer

1/7. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 30. april 2008

1/7. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 30. april 2008 1/7 TIL AKSJEEIERNE I NORSE ENERGY CORP. ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 30. april 2008 Aksjeeierne i Norse Energy Corp. ASA innkalles til ordinær generalforsamling 20. mai 2008 kl. 10:00

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet), 23.

Detaljer

Global Geo Services ASA

Global Geo Services ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Global Geo Services ASA Den 28. mai 2008 klokken 10:00 i Shippingklubben Haakon VII's gt 1 0112 Oslo Tlf: +47 23 23 98 00 Styrets forslag til dagsorden: 1. Åpning

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes onsdag 18. mai 2016 klokken 16:00 i selskapets lokaler,

Detaljer

Dagsorden. 1. Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter

Dagsorden. 1. Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter Til Aksjeeierne i Eitzen Maritime Services ASA 12. juni 2008 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Eitzen Maritime Services ASA innkalles til en ekstraordinær generalforsamling den

Detaljer

GENERALFORSAMLINGEN. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA innkalles til ordinær generalforsamling. Torsdag 8. mai 2008 kl. 1200

GENERALFORSAMLINGEN. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA innkalles til ordinær generalforsamling. Torsdag 8. mai 2008 kl. 1200 GENERALFORSAMLINGEN Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA innkalles til ordinær generalforsamling Torsdag 8. mai 2008 kl. 1200 i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim Til behandling

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525)

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling på selskapets kontor i Karenslyst allè 8 B i Oslo den 28.06.2013 fra

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ya HOLDING ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ya HOLDING ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ya HOLDING ASA Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i selskapet den 11. august 2015 kl. 14.00. Møtet avholdes i selskapets lokaler i Fridtjof

Detaljer

F U S J O N S P L A N

F U S J O N S P L A N F U S J O N S P L A N for fusjon mellom Møbelbygg AS (overdragende selskap) og Hjellegjerde Eiendom AS (overtakende selskap) med vederlag i aksjer i Hjellegjerde ASA (morselskap til overtakende selskap)

Detaljer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer Inngått utviklingsavtale for ultralydsbasert avbildning Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA Oppstart med ny distributør i Asia Ny distributør i Storbritannia Fullmakt til erverv av egne aksjer Fullmakt

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo Til aksjonærene i Storm Real Estate ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på Hotel Continental, Oslo Torsdag den 10. mai 2012,

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA Onsdag 21. mars 2007 kl. 12.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i SalMar ASA i Selskapets lokaler på Kverva i Frøya Kommune. 1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN

Detaljer