BRUKERMANUAL. neutron electronics RADIOCONTROL 3. for. system for fjernkontroll av gatelys Neutron Electronics

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKERMANUAL. neutron electronics RADIOCONTROL 3. for. system for fjernkontroll av gatelys. 82001 Neutron Electronics"

Transkript

1 BRUKERMANUAL for RADIOONTROL 3 system for fjernkontroll av gatelys Neutron Electronics neutron electronics Tel: (+47) Fax: (+47) Hornebergveien Trondheim

2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPSTART Utstyr Radioontrol Programmer Installasjon INNSTILLINGER Systeminnstillinger I/O-kort Logging DTMF Operatør Brukere Database søkestier I/O kalibrering GRUPPER OG TILSTANDER LightSwitch og Telontrol Radioontrol Tilstand Fotocelleinnstillinger DTMF brukere KALENDER Generelt om kalendere Kalenderinnstillinger Slik lager du en kalender Avansert tidsinnstilling Kople fotocelle til kalender Redigere hele måneder og år i en kalender Ta bort kalender Eksempel på min-, maks- og grunntid Eksempel på kalenderinnstillinger SUBADRESSETREET Fakta om treet Lage et subadressetre Temporære styringer...44 Neutron Electronics 1

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 6 UTSKRIFT Generelt om utskrift Utskrift av trestruktur Styrte effekter Prisliste energi Utskrift av rapport Utskrift av styringer TELEFONSTYRING Fremgangsmåte Eksempler på telefonstyring DATABASER OG LOGG Generelt Logg av fotoceller Logg av temporære styringer Vedlikehold av loggdatabase Lightswitch og Telontrol loggfiler SWITHTEST Funksjon Tips...68 Neutron Electronics 2

4 INNHOLDSFORTEGNELSE Neutron Electronics 3

5 1 OPPSTART 1.1 Utstyr 1 OPPSTART Systemet krever en P med tilhørende programvare og modem. I tillegg kan man ha en DTMFmottaker for fjernstyring og mulighet for tilkopling av fotocelle. Man kan benytte en P man har fra før og få installert nødvendig tilleggskort, eller man kan anskaffe systemet med komplett P. Systemet frarådes kjørt på en P som benyttes til andre oppgaver. Absolutte minimumskrav for en P (anbefalt minimum i parentes): Pentium/AMD 233MHz (anbefalt Pentium/AMD 650MHz) minimum 32MB RAM (anbefalt 64MB RAM) minimum 200MB ledig plass på harddisk (anbefalt 1GB) Windows 98/ME eller nyere Microsoft Access 97 eller nyere mus, tastatur, skjerm (mus må være PS/2) 2 ledige OM-porter (en til modem, og en til DTMF-mottaker) 1 ledig ISA-slot for eventuelt I/O-kort (en del nye P-er i dag har ikke ISA-slot) Tilleggsutstyr: I/O-kort med tilkoplinger for fotoceller DTMF-mottaker med talesyntese for styringer fra mobiltelefon modem for kommunikasjon over telenettet mot Telenors personsøkertjeneste nødvendig power for tilleggsutstyret og UPS for P hvis systemet ønskes i drift ved spenningsbrudd tilkopling til en analog telefonlinje direkte eller over en hussentral 1.2 Radioontrol Programmer Programmet består av fire delprogrammer som omfatter ulike deler av den totale funksjonen. SystemSetting Programmet som tar hånd om alle innstillingene som gjelder modemtilkoplinger, I/O-kort og fotoceller. For å kunne anvende resten av programmene må dette kjøres først ved en nyinstallasjon. Radioontrol Programmet der alle tider, funksjoner og fotocelleinnstillinger defineres og tilpasses. Her deles også området som skal styres opp i delområder for nøyaktig og enkel styring av veibelysningen. Neutron Electronics 4

6 1 OPPSTART LightSwitch Programmet som tar hånd om all kommunikasjon, alt fra å ta imot signaler fra fotocelle til å sende tidsstyringer. Dette programmet må kjøre for at systemet skal fungere. For å motta signaler fra fotocelle, må nødvendige grunninnstillinger gjøres i SystemSetting. Telontrol Programmet som tar hånd om kommunikasjonen med DTMF-kortet. Dette programmet må kjøre for å kunne styre funksjonene fra telefon. Grunninnstillinger for styring via DTMF gjøres i SystemSetting. 1.3 Installasjon Systemet blir installert fra leverandøren. Om noe skulle gå galt, anbefales det sterkt at leverandøren kommer og foretar reinstallasjon. Hvis man likevel vil gjøre det selv, skal man følge følgende prosedyre: Installer modemet. Driveren til modemet ligger på medfølgende D. I systemet benyttes vanligvis Lasat Safire 560 Voice, men om annet modem benyttes, velges annen driver. Modemet må installeres på OM2!!! Installer Microsoft Access 97 eller tilsvarende (fra f.eks Microsoft Office-pakken). Sett inn Radioontrol D i P-en og installer Radioontrol. Koden er angitt på D-coveret. OBS! Programmet må installeres i den katalogen som foreslås. Installer DAO (Data Access Objects) også. Dersom man har Windows 95 må man også installere DOM. Kopier programikonene for LightSwitch og Telontrol til mappen Oppstart under Programmer. Dette for at disse programmene skal starte automatisk når P-en slås på igjen etter f.eks spenningsbrudd. Det anbefales at ikonene til alle de fire programmene kopieres til skrivebordet slik at de er lett tilgjengelige for brukeren. Ved et preinstallert system er dette gjort, og programmene startes ved å dobbeltklikke på ikonene. Da har vi kommet så langt at vi skal finne de riktige innstillingene i systemet. Dette gjøres i programmet SystemSettings. Neutron Electronics 5

7 2 INNSTILLINGER 2.1 Systeminnstillinger 2 INNSTILLINGER Aller først starter du programmet SystemSettings. For å logge inn skriver du brukernavnet neutron og passordet Dette er standard brukernavn og passord ved nyinstallasjon. Klikk på OK, eller trykk på Enter for å starte programmet. Nye brukere og passord kan defineres i dette programmet. Legg merke til at programmet skiller mellom små og store bokstaver. Når programmet starter kommer følgende meny opp: Neutron Electronics 6

8 2 INNSTILLINGER Her skal man fortelle når klokke og kalender skal sendes, samt hvilket tilleggsutstyr man har i systemet. Antal dygn mellan klockuppdateringar Her angir du hvor ofte realtidsklokken i switchen skal oppdateres. Dersom du velger "0" sendes klokken ut hvert døgn, "1" betyr klokkeoppdatering annenhvert døgn osv. Starttid klockuppdatering Her angir det tidspunktet på døgnet klokken skal sendes. Det anbefales at dette gjøres ved midnatt. Vid sänding av klockan legg til Når man ringer personsøkertjenesten, vil det alltid være en liten forsinkelse i systemet. Her kan du korrigere denne forsinkelsen (f.eks 30 sek) når du sender klokkeoppdatering. Starttid för sändning av grundinställningar från kalender Her stiller du inn når på døgnet grunntidskalender skal sendes. Tidspunktet gjelder samtlige kalendere. Dette kan være nyttig når grunntider for samme rele/reléer skal endres løpende. Men til vanlig anbefales det at dette gjøres ved midnatt. Har IO-kort I/O kort er inngangskortet for analoge data fra fotocelle. Dersom du har et sånt I/O-kort, krysser du av i ruten. Har DTMF gränssnitt DTMF-grensesnittet er enheten som tar imot samtaler fra en telefon med tonesignallering for å styre RadioSwitch. Denne kalles også for Talsvarsmottaker. Dersom du har en sånn Talsvarsmottaker, krysser du av i ruten. Generera summer Her velger du om summeren i RadioSwitch skal høres ved mottatt melding eller ikke. Dersom ruten ikke er avkrysset, vil summeren aldri høres. I motsatt fall vil man høre summeren når RadioSwitchen mottar kalender eller en temporær styring. 2.2 I/O-kort I/O-Kort omfatter det analoge inngangskortets innstillinger. Basadress (hex) I/O kortets adresse. Defaultverdi er 220, men dette kolliderer ofte med lydkort. I slike tilfeller setter man I/O-kortet opp med adressen 230. Adressen som står fra før, må deretter byttes ut med denne. I/O kortets adresse må endres i de tilfellene annen hardware i P-en tilfeldigvis har samme adresse. Det er ikke nok å endre innstillingene i SystemSettings. Man må også fysisk endre adressen på I/O-kortet i P-en ved hjelp av DIP-switcher.. Neutron Electronics 7

9 2 INNSTILLINGER Inspänning Fotocellekortets arbeidsspenningsnivå kan velges mellom 0-5 Volt og 0-10 Volt. Normalt er fotocella 4-20mA. Med en motstand på 250Ω i parallell vil det bety at man skal velge 0-5 Volt. Kryssa i använda portar Kryss av for de portene som du benytter på inngangskortet. Hver fotocelle okkuperer en port. Vanligvis benyttes kun en port. Da krysser du av f.eks port "0", som tilsvarer pinne nummer 1 på inngangskortet. Namngiving av tilstånd Sant/Falskt. For lettere å kunne stille inn fotocellegruppene med Radioontrol senere, er det lurt å lage egne navn for tilstandene på kortets innganger. Standardverdiene er SANT og FALSKT. De bør byttes til noe som er mer lettforståelig. For styring av veilys passer det bra med SANT=LYST og FALSKT=MØRKT, med forkortelsene L respektive M. For andre områder kan andre navn passe bedre. 2.3 Logging Her kan forskjellige loggmuligheter stilles inn. Logga til skärm Her avgjør du hvilken informasjon som skal vises i tekstfeltet på LigthSwitch server under drift. Kryss av for ønsket alternativ. Det anbefales å krysse av slik at både feil, advarsler og status, kommer på skjermen. Kritiske feil er feil som gjør at systemet fysisk vil oppføre seg galt, f.eks at lys ikke tennes. Advarsler er feil som ikke skader systemet, men som kan medføre f.eks forsinket tenning. Status angir alle andre situasjoner som forteller at noe skjer. Neutron Electronics 8

10 2 INNSTILLINGER Logga til fil Her velger du om, eller hvilken, informasjon som skal logges i LigthSwitch loggfil. Det anbefales å starte med å logge all informasjon. Senere bør man gå over til å logge bare kritiske feil siden loggen ellers vil bli veldig stor. OBS! Dette valget har ingenting med Telontrol å gjøre. Loggfil path Her er søkestien til loggfilen for LightSwitch (errserv.log) angitt. Denne må ikke endres. Loggfilen for Telontrol (errtel.log) vil ligge i samme mappe som loggfilen for LightSwitch. Visa loggfil med Her er søkestien til programmet som skal benyttes for å vise loggfilene angitt. Denne avhenger av om du har norsk eller svensk P. Det som er vist over passer på en norsk P. 2.4 DTMF Under DTMF gjøres innstillingene for kommunikasjon med telefon. Telefonen kan siden anvendes for temporær styring. Passordslängd Ved styring over DTMF må man angi et passord. Lengden på dette settes her. Selve passordet velges i "DTMF-användare" i Radioontrol. Der velges også identitetskode, men denne har et valgfritt antall sifre. Neutron Electronics 9

11 2 INNSTILLINGER Default tid Dersom man ikke angir noe tid ved styring over DTMF, vil styringen gjelde for en bestemt forhåndsdefinert tid. Denne er default på 1 time (01:00) og bør aldri være under 15 minutter. Serieport Her må du krysse av for porten som DTMF-enheten (Talsvarsmottakeren) er tilkoplet. Etter anbefalinger om tilkopling, skal dette være Port 1. Förvalda relän Her velger du hvilke reléer som skal styres dersom man ikke angir noe relé under selve DTMFstyringen. Tillåt val av relän från användaren Her velger du hvilke reléer som skal kunne påvirkes av brukeren via DTMF-styringen. De reléer som krysses av her kan alltid styres fra brukeren, uansett innstillinger i "förvalda relän". Om f.eks relé 1 og 2 er krysset av her, kan brukeren bare styre disse via direkte styring. Om brukeren derimot ikke angir noe relé ved styringen, så blir det innstillingen i "Förvalda relén" som gjelder. 2.5 Operatør Her foretas de innstillinger som har å gjøre med operatøren, f.eks Telenor Mobil. De fleste opplysningene om operatørinnstillinger kommer fra operatøren. Neutron Electronics 10

12 2 INNSTILLINGER Välj modem Her velger du blant de modem som er tilgjengelige. Modem tilføyes eller tas bort fra kontrollpanelet i Windows. OBS! Dersom du skal ringe gjennom en hussentral og må endre på modeminnstillingene, skal du gjøre dette i feltet "Telefonnummer". Avbryt ett uppkopplingsförsök efter Her stiller du inn hvor lang tid, i sekunder, modemet skal forsøke å få kontakt med operatøren. Etter denne tiden legger den på og gjør ett nytt forsøk. Ved gjentatte feil gjøres nye forsøk helt til det ikke lenger er noen hensikt å sende den valgte styringen eller meldingen, f.eks når tiden for den temporære styringen har gått ut. Metod Her vises kommunikasjonsmetoden mot personsøkertjenesten. TeleNor angir at det er Telenor Mobils personsøkertjeneste som skal benyttes. Metoden velger du ved hjelp av piltastene lengst nede. Telefonnummer Her angis telefonnummeret til operatøren. Nummeret må skrives inn uten mellomrom og bindestrek, f.eks til Telenor Mobil, Når du velger metode, vil dette nummeret endres til et default nummer i programmet. For Telenor Mobil er default nummer som angitt over. Dersom du skal ringe via en hussentral med forvalgssiffer 0, legger du til 0W foran nummeret, altså: 0W Neutron Electronics 11

13 2 INNSTILLINGER Sändarnummer Benyttes ikke i Norge. I land der dette benyttes, f.eks Sverige, skal man angi nummeret som tilhører senderabonnementet. Det er sendernummeret som debiteres trafikkostnadene. I Sverige begynner sendernummeret alltid med 9. Sändarpassord Benyttes ikke i Norge. I land der dette benyttes, f.eks Sverige, skal man angi passordet som kreves for å få benytte et sendernummer. Passordet må høyrejusteres, dvs. man fyller opp med mellomrom foran passordet slik at det blir 8 tegn totalt. OBS! Det skilles mellom små og store bokstaver. Mottagarnummer Mottakerens nummer, dvs. RadioSwitch-enhetenes felles mottakernummer. Det tildeles av teleoperatøren etter bestilling fra leverandøren. Hos Telenor Mobil er det tildelte nummeret et 8- sifret nummer som begynner med 965 der kun de 5 siste sifrene i mottakernummeret skal angis. Hos Telia Mobiltel får man et 6-sifret nummer med retningsnummer 074. Retningsnummeret sløyfes her og man angir kun de 6 siste sifrene. Legkod Benyttes ikke i Norge. I land som benytter denne, f.eks Sverige, må denne angis til 000 selv om legitimeringskode ikke skal brukes. Dette er dessuten det mest vanlige i Sverige. 2.6 Brukere Her kan brukere legges til og tas bort. Passord legges også inn her. Neutron Electronics 12

14 2 INNSTILLINGER Slik legger du til en ny bruker: Klikk på "Lägg till" Användarnamn: Skriv inn det nye brukernavnet. Husk at programmet skiller mellom små og store bokstaver. Lösenord 1: Skriv inn passordet for den nye brukeren. Husk at programmet skiller mellom små og store bokstaver. Lösenord 2: Skriv inn passordet for den nye brukeren en gang til for å bekrefte. Husk at programmet skiller mellom små og store bokstaver. Trykk Enter for å registrere brukeren. Slik fjerner du en bruker: Merk en bruker i listen og klikk på "Tag bort". Brukeren vil da forsvinne. 2.7 Database søkestier Her vises databasenes søkestier. Databasene skal alltid ligge i katalogen c:\program\rcontrol\database\ på den Pen som LightSwitch og Telontrol kjører på. Microsoft Access benyttes for å se på innholdet i databasene. Søkestien avhenger om du har norsk eller svensk P. Det som er vist over passer på en norsk P. Neutron Electronics 13

15 2.8 I/O kalibrering 2 INNSTILLINGER Her justeres hvordan fotocellas måleverdi skal presenteres. Standard fotocelle som benyttes har området 0 til 200 Lux som representeres ved et 4-20mA signal. For at dette skal passe i systemet benyttes området 0-5V for I/O-kortet. Verdiene i feltene "Värde vid 0000" og "Värde vid 4096 (fullt utslag)" må i tillegg settes til -50 og 210 som vist i eksemplet nedenfor, noe som gir oppløsning på ca. 1 Lux. Dette er også standard verdier ved installering av programmet. En strøm på 4mA vil tilsvare en spenning på 1V som vil gi verdien 0 Lux. Systemet vil vise -50 Lux dersom strømmen inn er 0mA. Dette skjer bare dersom det har blitt brudd i forbindelsen til fotocella. Sånn kan man se om fotocella er i orden eller ikke. Andre verdier kan benyttes for å presentere måleresultatet fra I/O kortet i andre skalaer. Dersom du vil ha resultatet presentert i skalaen 0 til 4096 i stedet, fyller du bare helt enkelt i disse verdiene. Du kan stille hver inngang (port) individuelt etter ønske. Når du avslutter SystemSettings vil du få spørsmål om du vil lagre eventuelle endringer. Husk å svare ja på dette for at endringene skal tre i kraft. Neutron Electronics 14

16 2 INNSTILLINGER Neutron Electronics 15

17 3 GRUPPER OG TILSTANDER 3.1 LightSwitch og Telontrol 3 GRUPPER OG TILSTANDER LightSwitch Server er det programmet som alltid må kjøre for at systemet skal fungere. Det tar hånd om all kommunikasjon, alt fra å ta imot signaler fra fotocelle til å sende tidsstyringer. Under innstillinger kunne du velge hva du ville logge til skjerm. Det tilsvarer det som vises i LightSwitch programmet. Telontrol tar hånd om kommunikasjonen med DTMF-kortet. Dette kortet tar hånd om telefoner for styring utenfra. Telontrol vil vise hver gang det kommer en tidsstyring utenfra via DTMFkortet. For å kommunisere utenfra via telefon må dette programmet alltid kjøre. For å gå videre må du sørge at LightSwitch kjører. Dersom du skal styre systemet utenfra via telefon, må du sørge for at også Telontrol kjører. Neutron Electronics 16

18 3 GRUPPER OG TILSTANDER Før man kan få noe nytte av systemet, må man foreta en god del definisjoner. Start Radioontrol og angi brukernavn neutron og passord Deretter vil programmet starte og komme opp med følgende vindu: 3.2 Radioontrol Med Radioontrol holder man orden på all innstilling av tider, fotoceller, funksjoner samt styringer fra telefon. Lister skrives også ut herfra. De fem ikonene finner du også igjen under menyvalget for innstillinger. På neste side vises hovedbildet i Radioontrol. Slik vil det se ut etter at du har startet programmet og skrevet inn riktig brukernavn og passord. Aller øverst i bildet vises teksten "Radioontrol 3". Bak dette vil det vises hvem som eier programmet. Hvis systemet er kjøpt av f.eks Mitt Energiverk, vil det på den øverste linja stå: "Radioontrol 3 Mitt Energiverk". Arkiv (Avsluta) Dette menyvalget har ett undervalg for å avslutte programmet. Det kan benyttes når man er ferdig med innstillingene og ønsker å avslutte Radioontrol. En annen måte å avslutte Radioontrol på er å klikke på krysset i øverste høyre hjørne. Innstillinger (Kalender/Givare/Tilstånd/DTMF/Utskrift/Prislistor Energi) Dette menyvalget har seks undervalg. Fem av disse vises også som ikoner i skjermbildet nedenfor. Det siste valget er for å lage prislister. Dette skal vi se på senere. Overføringer (Skicka klockan) Dette menyvalget har ett undervalg. Dette benyttes for å sende klokken til switchene slik at de blir synkronisert. Det er viktig at P-klokka er riktig stilt inn før man gjør dette. Databaser (Öppna loggdatabas/öppna infodatabas/öppna runtimedatabas/ /Visa LightSwitch loggfil/visa Telontrol loggfil/rensa loggfilerna) Dette menyvalget har seks undervalg. De tre øverste er for å se på databaser. Det er først og fremst loggdatabasen som er interessant her. Denne skal vi se på senere. Ellers kan man velge å se på loggfilene for LightSwitch og Telontrol ved de to neste valgene. Dersom man ønsker å tømme disse loggfilene for data kan man benytte det siste menyvalget. Hjälp (Innehåll/Sök efter hjälp om/om) Dette valget har tre undervalg. Det øverste gir et generelt hjelpevindu der man kan bla gjennom alle valg. Det neste benyttes dersom man ønsker å søke etter hjelp på noe spesifikt. Det siste forteller hvilken programversjon du har. Vi skal se nærmere på de ulike ikonene i menybildet. Neutron Electronics 17

19 3 GRUPPER OG TILSTANDER Kalenderinställlningar Her stiller du inn alle tider for å slå reléer av og på. Dersom fotoceller benyttes så kan man angi tider for når de får påvirke systemet. Klikk på kalender-ikonet for å starte kalenderinnstillinger. Givarinställningar Her stiller du inn nivåer for overgang mellom lyst og mørkt (sant og falsk). Fotoceller kan grupperes for å få en sikrere indikasjon på lysforandringen. Klikk på givare-ikonet for å starte giverinnstillinger. Definition av tillstånd Her stiller du inn de ulike kombinasjonene av reléstyringer, som å slå på veibelysningen, stille om til halv belysning eller lignende. Klikk på tillstånd-ikonet for å starte innstillingen. DTMF användare Her legger du inn brukere som skal ha tilgang til å styre funksjoner fra telefon. Klikk på DTMFikonet for å legge til nye brukere. Neutron Electronics 18

20 3 GRUPPER OG TILSTANDER Subadressetreet Med subadressetreet definerer du oppdelingen av området, f.eks en by, som skal ha fjernstyrt veibelysning. Treet defineres direkte i hovedvinduet (ikke noe ikon). Vi skal senere se på hvordan dette gjøres. Utskrifter Her kan du skrive ut subadressetreet eller rapporter av f.eks beregnet energiforbruk. Subadressetreet inneholder foruten subadressene også den koden som benyttes for å velge riktig område ved temporær styring fra telefon. Klikk på skriver-ikonet for å skrive ut. Telefonstyrning Det er en egen metode for å styre switchene fra telefon. Det er også en spesiell adressering av området som styres. Vi skal senere se på hvordan dette gjøres. 3.3 Tilstand Tilstand må defineres for at man skal kunne bruke programmet. Hver switch har tre reléer (gamle switcher hadde fire, derfor er det mulig å programmere fire reléer). Reléene kan individuelt opereres av eller på. De kan benyttes for å styre ulike funksjoner i et veilyssystem, f.eks slå på og av veilyset eller kople veilyset inn med redusert effekt på visse tidspunkt. Dette avhenger av hvilke muligheter som allerede finnes i veilyssystemet. De ulike kombinasjonene kalles tilstand, og det finnes to typer, en for grunntid og en for temporær tid.. Grunntid Tilstandene som skal gjelde dag etter dag, defineres som grunntid. At veilyset tennes hver dag klokka og slukkes neste dag klokka er en tilstand som defineres som grunntid. Grunntiden lagres i switchen og gjelder til en ny grunntid sendes. Grunntidene defineres i Kalenderinnstillinger. Hvert relé har tre kommandoer 1,? og 0: 1 Reléet aktiveres i grunntiden? Reléets stilling forblir uendret, dvs. beholder den tilstanden om er lagret i switchen. 0 Den lagrede tiden fjernes og reléet aktiveres først når en ny grunntid blir sendt (eller når en temporær tid som ikke lagres i switchen blir sendt). For å fjerne alle lagrede tider, f.eks for å slå av belysningen om sommeren, kan en tilstand med alle reléer i posisjon "0" defineres. Når den senere sendes, er alle reléer i posisjon av helt til neste sending. Det spiller ingen rolle hvilke tider som sendes, ettersom alle tider fjernes i og med kommandoen "0". Nedenfor vises et eksempel der relé 1 og relé 2 slår på veilyset (Veilys-På) og relé 3 benyttes for å stille om til redusert lys midt på natta (Halvlys). Neutron Electronics 19

21 3 GRUPPER OG TILSTANDER Tilstand Veilys-På Halvlys Tider Relé 1 1? Relé 2 1? Relé 3? 1 Relé 4 0? Relé 1: aktiveres av Veilys-På i tiden 19:00-08:30. Halvlys påvirker ikke reléet. Relé 2: aktiveres av Veilys-På i tiden 19:00-08:30. Halvlys påvirker ikke reléet. Relé 3: aktiveres av Halvlys i tiden 21:30-03:00. Veilys-På påvirker ikke reléet. Relé 4: kommer ikke til å aktiveres ettersom Veilys-På sletter den lagrede tiden og Halvlys ikke påvirker reléet. Temporær Tilstander som defineres for typen temporær, gjelder bare en gang. Etterpå går systemet tilbake til den grunntid som gjelder, og systemet er klar for neste temporære styring. En anvendelse av typen temporær er å tenne veilyset på dagtid for å kontrollere hvilke lamper som må byttes. Definere grunntid Klikk på Tillstånd (øyet) i hovedmenyen for å komme til menyen for definisjon av tilstand. Kryss av for grunntid for å lage en tilstand av den typen. Klikk på Ny og skriv inn et passende navn på tilstanden, f.eks Veilys-På. Det er viktig å bruke navn som gjør det enkelt å forstå hva som skjer. Klikk på Ok for å lagre tilstanden. Marker tilstanden i tilstandslisten og klikk i ruten for hvert réle for å stille inn på (1), av (0) eller uforandret (?). Klikk på Uppdatera for å lagre innstillingene. Neutron Electronics 20

22 3 GRUPPER OG TILSTANDER Definere temporær (tid) Klikk på Tillstånd (øyet) i hovedmenyen for å komme til menyen for definisjon av tilstand. Merk av Temporär for å lage en tilstand av den typen. Klikk på Ny og skriv inn et passende navn på tilstanden, f.eks Templys-På om den temporære tilstanden skal benyttes for å slå på veilyset temporært. Det er viktig å benytte navn som gjør det enkelt å forstå hva som skjer. Navn som Relé1Av eller lignende kan være vanskelige å kople til hva som skjer. Det må være andre navn på temporære tilstander enn på grunntids tilstander. Klikk Ok for å lagre tilstanden. Merk tilstanden i tilstandslisten og klikk i ruten for hvert relé for å stille inn på (1), av (0) eller uforandret(?). Klikk på Uppdatera for å lagre innstillingene. 3.4 Fotocelleinnstillinger Her kan du lage fotocellegrupper som skal benyttes i systemet. Nivået for overgang mellom lyst og mørkt (sant og falsk) stiller du også her. Givargrupper (Fotocellegrupper) En gruppe består av et antall fotoceller som føler på om det er lyst eller mørkt. Det finnes tre forskjellige måter å sammenstille denne informasjonen på, heretter benevnt som givergruppe. Majoritet Logiskt OH Logiskt ELLER er det mest vanlige, f.eks at om minst tre av fem fotoceller synes det er mørkt, tenner veilyset. betyr at alle fotocellene skal mene det er mørkt for at veilyset skal tennes. betyr at det holder med at en fotocelle synes det er mørkt for at veilyset skal tennes. Normalt benyttes bare en fotocelle. I dette tilfellet velges majoritet. For hver givergruppe er det fire tider som må stilles inn, mintid og makstid for hver overgang lyst-mørkt (sant-falsk) og mørkt-lyst (falsk-sant). Min tid den tid som minst må gå innen systemet tar hensyn til om en givergruppe har blitt "forandret". Dersom f.eks tiden er innstilt på (en time), og gruppen synes at det er mørkt klokka 17.30, så sjekker ikke systemet givergruppen igjen før klokka Dette gjøres for å unngå at lysene slås av og på flere ganger ved daggry og skumring. Max tid den tiden som fotocellene får påvirke veilyset i forkant av grunntidene. Dersom makstiden er 01:00 (en time), og grunntiden for å slå på veilyset er 18:30, så tar ikke systemet hensyn til fotocelleverdiene før 17:30. Dette er for å unngå spesielle problemer midt på dagen. Neutron Electronics 21

23 3 GRUPPER OG TILSTANDER InPortar Alle fotocellene har individuelt justerbare nivåer for overgang mellom lyst og mørkt (sant og falsk) og mørkt og lyst (falsk og sant), dvs det trenger ikke å være samme nivå ved daggry som ved skumring. Lage og definere givergrupper Klikk på Givare (lyspæren) i hovedmenyen for å komme til menyen for giverinnstillinger. Klikk på Ny for å lage en ny givergruppe. Skriv inn et navn på den nye givergruppen, f.eks "Sentrum" om givergruppen skal styre veilyset i sentrum. Kryss av de fotocellene som skal være med i gruppen. (Minst en må krysses av). Still inn passende nivåer for overgang fra lyst til mørkt (sant til falsk) og mørkt til lyst (falsk til sant) for fotocellene ved å flytte draknappene med musen. Den øvre knappen styrer overgangen fra mørkt til lyst og den nedre overgangen fra lyst til mørkt. Jo høyere verdi på den øverste knappen, desto lysere må det være for at veilyset skal slukke. På samme måte betyr en lav verdi på den nedre knappen att det må bli ordentlig mørkt før veilyset tennes. Dersom fotocellene er virksomme, vises dette som en blå liggende søyle med tilhørende verdi i høyre rute. De to andre rutene viser verdiene man har stilt inn med knappene. Verdiene vises i den skala man har valgt i SystemSettings. Skriv inn mintid og makstid for overgang fra lys til mørkt (sant til falsk) og mørkt til lyst (falsk til sant) respektivt. (Systemets standardtider som vises først er 01:00 (en time) på alle tider). Neutron Electronics 22

24 3 GRUPPER OG TILSTANDER Velg givergruppens funksjon, majoritet, logisk og eller logisk eller. Majoritet er det mest vanlige. Klikk på Uppdatera for å lagre givergruppen. Flere givergrupper lages på samme måte. Hver fotocelle kan inngå i flere givergrupper med ulike nivåer i ulike grupper. Husk at givergruppene må ha forskjellige navn. Nederst til venstre vises et symbol, enten sol eller måne. Denne forteller hvilken tilstand som gjelder for hver enkelt givergruppe. Måne betyr at det er natt, mens sol betyr at det er dag. Til høyre for symbolet vises tidspunktet for den siste endringen i tilstanden. Dersom symbolet er måne vil tidspunktet fortelle når systemet mener at det ble mørkt. Dersom symbolet er sol angir tidspunktet når det ble lyst. 3.5 DTMF brukere Denne delen av programmet benyttes for å legge inn og ta bort de brukerne som skal ha tillatelse til å styre veilyset fra telefon. Det kan være fint å kunne tenne veilyset temporært (midlertidig) på dagtid f.eks ved kontroll og bytte av ødelagte lamper. Klikk på DTMF (telefonen) i hovedmenyen for å komme til menyen for DTMF-brukere. Legg til en ny bruker Klikk på Ny for å begynne registreringen av en ny bruker. Fyll ut alle opplysninger for den nye brukeren (se nedenfor). Klikk på Uppdatera for å lagre den nye brukeren. Neutron Electronics 23

25 3 GRUPPER OG TILSTANDER Opplysninger om bruker Navn Navnet på brukeren. Organisasjon Firmaet eller organisasjonen som brukeren tilhører. Passord Skriv inn et passord med det antall sifre som ble definert i SystemSettings. Identitetskod Skriv inn identitetskoden som brukeren skal slå inn på telefonen (sammen med passordet) for å komme inn i systemet. Identitetskoden kan ha et vilkårlig antall sifre, men ikke mer enn fem. Behörighetsnivå Angi det ansvarsområdet (behørighetsnivået) som brukeren skal ha (se nedenfor) Aktivera mellan Skriv inn tidsintervallet der brukeren skal ha tillatelse til systemet. Her kan f.eks utenforstående personale gis mulighet til å styre veilyset visse perioder, f.eks når man ønsker å sette bort service. Behørighetsnivåer Låg Tillatelse til å styre enkeltswitcher. Medium Tillatelse til å styre alle subadressegrupper utenom rota og nivået under der igjen. Hög Tillatelse til å styre alle subadressegrupper utenom rota. Administratör Tillatelse til å styre hele subadressetreet. OBS! Behørighetsnivåene Hög og Administratör bør brukes med særdeles stor forsiktighet. Endre innstillingene for en bruker Merk brukeren i listen. Skriv inn eller endra til de nye verdiene som skal gjelde for brukeren. Klikk på Uppdatera for å lagre endringene. Ta bort bruker Merk brukeren i listen. Klikk på Tag Bort for å ta bort brukeren. Neutron Electronics 24

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Bruksanvisning for PC-Sentralbord. Ez Attendant

Bruksanvisning for PC-Sentralbord. Ez Attendant Bruksanvisning for PC-Sentralbord Ez Attendant Logg på Etter oppstart av programmet må PC bordet Logges på telefonsystemet. Trykk på knapp for dette. Pålogging tar ca. 45 sekunder. Av eller På logging

Detaljer

Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks

Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks Distributør Utvikler Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks NorMedia Tlf 66 91 54 40 Postboks 24 Fax 21 55 76 14 1450 Nesoddtangen E-post: kontakt@normedia.no www.normedia.no Innhold Beskrivelse...

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

BLISSTAVLE for Rolltalk Designer. Veiledning

BLISSTAVLE for Rolltalk Designer. Veiledning BLISSTAVLE for Rolltalk Designer Veiledning Innhold Installasjon av Blisstavla... 3 Blisstavla forside... 3 Teste programmet... 3 Lage en snarvei til programmet fra skrivebordet... 4 Blisstavla med ordforslag...

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

Installasjonsveiledning av Faktura Z

Installasjonsveiledning av Faktura Z Installasjonsveiledning av Faktura Z Innholdsfortegnelse INSTALLASJONSVEILEDNING AV FAKTURA Z 1 Innholdsfortegnelse 1 Oppstart av CD 1 Installasjon av Faktura Z 2 Installasjon av database 5 Programinfo

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse

Funksjonsbeskrivelse Brukerveiledning Funksjonsbeskrivelse Kriseplan Software versjon 5.0.0 eller nyere Rev A Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Bruke Kriseplan... 3 2.1 Krise-Telefon... 3 2.1.1 En kontakt lagt inn...

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

BDA Proff på prosjekt!

BDA Proff på prosjekt! Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA Proff på prosjekt! www.dahl.no Sept 08 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Honeywell Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

Hvordan legge ut en melding i Fronter

Hvordan legge ut en melding i Fronter OPPDATERT 1. sept 2008 Hvordan legge ut en melding i Fronter Vi skal her lære å legge ut meldinger. De vil være noe kjedelige av utseende fordi vi har lagt vekt på at det skal være rask å bruke, lett å

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse

Funksjonsbeskrivelse Brukerveiledning Funksjonsbeskrivelse Telefon Software versjon 5.3.3 eller nyere Rev C NO Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2 Bruke Telefon... 3 2.1 Kontaktlisten... 3 2.2 Telefonmenyen... 3 2.3 Ringe

Detaljer

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Trinn 1 av 2 Du har nettopp fått maskinen din installert på nytt slik at du kan benytte den privat. Første gangen du skrur den

Detaljer

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH)

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH) Brukerveiledning DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund (MH) 20.09.2012 Innhold Forberedelser i klubbsystemet.... 3 Bruke DogWeb-Arra for MH.... 6 DWA hovedmeny... 8 Legg inn påmeldinger manuelt.... 11 Vedlikehold

Detaljer

Få maksimalt utbytte av WordFinder Pro for Mac! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips.

Få maksimalt utbytte av WordFinder Pro for Mac! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips. Få maksimalt utbytte av WordFinder Pro for Mac! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips. Dokumentversjon 2014-1 Tekniske forutsetninger For WordFinder 11 Pro for Mac kreves følgende: Prosessor: Intel

Detaljer

Minfagplan.no. Brukermanual. Veiledning for lærere. Dokumentnummer: BV-001. Revision 1.4. August 25 th 2015. www.minfagplan.no

Minfagplan.no. Brukermanual. Veiledning for lærere. Dokumentnummer: BV-001. Revision 1.4. August 25 th 2015. www.minfagplan.no Minfagplan.no Brukermanual Veiledning for lærere Dokumentnummer: BV-001 Revision 1.4 August 25 th 2015 Froma Software AS Øvregate 2 2380 Brumunddal t: 977 75 036 e: support@minfagplan.no www.minfagplan.no

Detaljer

Få maksimalt utbytte av WordFinder fra Mac App Store! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips.

Få maksimalt utbytte av WordFinder fra Mac App Store! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips. Få maksimalt utbytte av WordFinder fra Mac App Store! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips. 1 Tekniske forutsetninger For WordFinder fra Mac App Store kreves følgende: Prosessor: Intel Mac OS X 10.6.6

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører v2007-02-24 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Innlogging... 3 Registrer underentreprenør... 4 Registrer mannskap... 5 Oversiktslister...

Detaljer

GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner

GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner Brugervejledning GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner Varenr. 402 623 2 GSM-kort gjør det mulig for MEMOplanner å sende SMS-meldinger. Før bruk Merk at PIN-koden på SIM-kortet må være deaktivert.

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Admin! Butikkdata. Forord. Innhold. Velkommen til Royal. Royal Butikkdata. i gang. Den. Lykke til! Forord... 1. Skrive ut. Side 1

Admin! Butikkdata. Forord. Innhold. Velkommen til Royal. Royal Butikkdata. i gang. Den. Lykke til! Forord... 1. Skrive ut. Side 1 Royal Butikkdata Admin Komme i gang Butikkdata Ad min Forord Velkommen til Royal Admin! Denne brukermanualen beskriver hvordan du kommer i gang med Royal Butikkdata Admin. Hensikten med manualen er å komme

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010.

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010. Brukerveiledning AdmFak Administrasjon Fakturabehandling Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler Versjon 1.0 2010 Side 1 / 18 1. INNLEDNING... 3 2. KOMME I GANG... 4 2.1 INNLOGGING... 4 2.2 MENY... 5

Detaljer

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Laget for BODØ FRIMERKEKLUBB av Sten Isaksen Versjon 06.01.2018 1 Før du laster ned Scribus: Du må vite hvilken versjon av Windows du har, sannsynligvis

Detaljer

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling NY PÅ NETT Enkel tekstbehandling Innholdsfortegnelse Tekstbehandling... 3 Noen tips for tekstbehandling...3 Hvordan starte WordPad?... 4 Wordpad...4 Wordpad...5 Forflytte deg i dokumentet... 7 Skrive og

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2014 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Onix AS Versjon 1.0.5.0 16.12.2014 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Side #

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring Versjon 1.3 1 Systembeskrivelse...3 2 Installasjonsmiljø...3 3 Installasjon av Simkort...4 4 Montering av enheten....4 5 Tilkoblinger...5 5.1 220V og kontaktorer

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

BRUKERMANUAL. Deviations and Reporting

BRUKERMANUAL. Deviations and Reporting BRUKERMANUAL Deviations and Reporting Forord Dette er brukermanual for CEMAsys Immediate Reporting applikasjon som er laget for iphone og Android telefoner. CEMAsys Immediate Reporting er en applikasjon

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

Gratis plass til dokumentene

Gratis plass til dokumentene VELKOMMEN TIL GOOGLE-SKOLEN. DEL I DETTE NUMMERET: Fortløpende synkronisering av en pc-mappe Lagre vedlegg fra Gmail på Google Disk Send store filer i epost Lagre dokumenter fra mobilen på Google Disk

Detaljer

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg:

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: VH Service Software Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: File Settings Test Alarm Help Dette er startsiden i denne service

Detaljer

Kontroll Inside/Msolution V.3. KONTROLL INSIDE Android

Kontroll Inside/Msolution V.3. KONTROLL INSIDE Android Kontroll Inside/Msolution V.3 KONTROLL INSIDE Android Kontroll Inside/Msolution V.3 1. Våre serviceledere og medarbeidere bruker Samsung Nexus men man kan bruke alle typer android telefoner (ikke Iphone

Detaljer

Brødrene Dahls Assistent BDA

Brødrene Dahls Assistent BDA Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA -Helt sjef på lager! www.dahl.no Okt 07 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Hand Held Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

Import av klientfiler er kun mulig fra Akelius Årsavslutning, Akelius Skatt og Akelius Revisjon.

Import av klientfiler er kun mulig fra Akelius Årsavslutning, Akelius Skatt og Akelius Revisjon. Filimport til Akelius Byrå Det er viktig at du følger anvisningene nøye for at overføringen av filer til Akelius Byrå skal bli riktig. Beregn godt med tid da importen kan være tidkrevende. Normal regnes

Detaljer

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger Brukerdokumentasjon Oppdatert informasjon og brukerveiledning finner du også på www.anleggsterminal.no. Har du spørsmål, ta kontakt på epost: anleggsterminal@proresult.no, eller telefon: 57 82 00 06 Innholdsliste

Detaljer

Crosswords and More. Av LäraMera Program AB og Leripa AB. Kristina Grundström, illustratør Richard Hultgren, programmerer

Crosswords and More. Av LäraMera Program AB og Leripa AB. Kristina Grundström, illustratør Richard Hultgren, programmerer Crosswords and More Av LäraMera Program AB og Leripa AB Pedagogikk og manus Grafikk Programmering Engelsk stemme Musikk Norsk Versjon Ann Truedsson, spesialpedagog Kristina Grundström, illustratør Richard

Detaljer

Brukerveiledning i Outlook 2010

Brukerveiledning i Outlook 2010 Brukerveiledning i Outlook 2010 Innholdsfortegnelse Åpne Outlook.... 3 Lese E-post... 3 Sende E-post.... 4 Sende et vedlegg.... 6 Svare på E-post.... 6 Videresende E-post.... 6 Sende E-post til mottakere

Detaljer

Enkel veiledning for: GSM key3+

Enkel veiledning for: GSM key3+ Enkel veiledning for: GSM key3+ 1 Innhold Kort beskrivelse på oppstart:... 3 Tilkobling på GSM Key 3+... 4 1. Offline programmering vis SMS.... 6 2. Administrator: (Må legges inn)... 7 3. Enhetsinformasjon:...

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere versjon 8 Denne Viktig-filen inneholder instruksjoner for hvordan du installerer egendefinert PostScript- og PCLskriverdriver

Detaljer

Indre Østfold Data IKS. Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ]

Indre Østfold Data IKS. Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ] 2012 Indre Østfold Data IKS Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ] Har du tynnklient (NC; ikke PC)... får du opp følgende bilde når du slår på strømmen: Her velger du enten Kontor full skjerm

Detaljer

MinTid web brukerdokumentasjon

MinTid web brukerdokumentasjon 5.4.0 MinTid web brukerdokumentasjon Logica Norge AS 3.1.0 MinTid brukerdokumentasjon i Innhold MinTid 1 Generelt... 1 Hvem skal bruke MinTid og hva kan gjøres?... 1 Standardfunksjoner i MinTid... 1 Logg

Detaljer

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO Innhold Kapitel 1 - Registrering og innlogging... 2 Kapitel 2 - Lage ny artikkel uten bruk av bilder eller annen grafikk... 3 Kapitel 2a - Ingress... 4 Kapitel 3

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C

BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C for bruk til e-budbok Rev. 3.02 Ved mottakelse av PDA, skal PDA'en være innstilt med SIM-kort og korrekte innstillinger for tilkobling til mobilt nettverk. Internettknapp

Detaljer

1. Installasjon og lydtilpasning

1. Installasjon og lydtilpasning 1. Installasjon og lydtilpasning Dette kapitlet vil veilede deg gjennom installasjonen av Logos og gi en veiledning for nødvendige lydinnstillinger. 1.1. Autorun installasjon Logos distribueres via Internett

Detaljer

Kort veiledning for mottakere

Kort veiledning for mottakere Kort veiledning for mottakere Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Kort veiledning for mottakere Daglige Oppgaver Mottak Legge inn merknader på en transport Se om et oppdrag har merknad Se alle

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 Side 1 Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Logg inn... 3 Menylinje... 3 Artikkelliste... 4 Ny artikkel... 5 Aktiviteter... 8 Rediger aktivitet... 9 Dokumenter... 9 Nytt dokument... 10

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2013 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Inspeksjon Onix AS 10/4/2013 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Page # INTRODUKSJON...

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Autozeek. kjørebok BRUKERMANUAL. elektronisk kjørebok. AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone LAST NED PDF BRUKERMANUAL

Autozeek. kjørebok BRUKERMANUAL. elektronisk kjørebok. AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone LAST NED PDF BRUKERMANUAL Autozeek kjørebok BRUKERMANUAL elektronisk kjørebok LAST NED PDF BRUKERMANUAL AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone 1 Brukerveiledning Autozeek automatisk kjørebok Autozeek automatisk kjørebok er basert på

Detaljer

Komme i gang. Kapittel 1 - Komme i gang... 3

Komme i gang. Kapittel 1 - Komme i gang... 3 30.01.2012 Kapittel 1... 1 DDS-CAD Arkitekt innføring i versjon 7 Komme i gang Kapittel Innhold... Side Kapittel 1 - Komme i gang... 3 Velkommen... 3 Er DDS-CAD Arkitekt installert?... 4 Operativmiljøet

Detaljer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer Bruk av OpenOffice.org 3 Writer OpenOffice.org 3 er et gratis og bra alternativ til Microsoft Office (Word, Excel, Power Point osv.). 1 Oppstart av OpenOffice.org Trykk på Start etterfulgt av Programmer

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTALLASJONSVEILEDNING Oppdatering av ditt Mamut-system DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN OPPDATERE DIN VERSJON AV MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRA VERSJON 9.0 ELLER NYERE Mamut Kunnskapsserie,

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no

ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no Rev. 2.0 Når du har logget inn på forsiden med brukernavn og passord, kommer du til en side lik den over. Oppe

Detaljer

ProfVet Mobil for Pocket PC

ProfVet Mobil for Pocket PC ProfVet Mobil for Pocket PC 1. Grunnleggende informasjon... 1 Prinsipp... 1 Maskinvare som kan brukes... 1 2. Installasjon PPC... 1 3. Daglig bruk av PPC... 3 Obs... 3 Hente data fra PPC... 3 4. Bruk av

Detaljer

WEBaccess. Nettbasert løsning for administrering av kommunens brukere

WEBaccess. Nettbasert løsning for administrering av kommunens brukere WEBaccess Nettbasert løsning for administrering av kommunens brukere FORORD Velkommen til vår opplæring i CareTech WEBaccess. Denne manualen gir deg kunnskap om hvordan nettløsningen WEBaccess fungerer,

Detaljer

Når skjermen er ulåst, trykker du langt trykk (ca 2 sekunder) på skjermlåsknappen

Når skjermen er ulåst, trykker du langt trykk (ca 2 sekunder) på skjermlåsknappen Contents Slå av enheten... 2 Stopp tilbakemeldinger fra TalkBack midlertidig... 3 Ta imot eller avslutte en telefonsamtale... 3 Bli kjent med skjermtastaturet... 4 Redigere tekst... 9 Veksle mellom skjermtastatur

Detaljer

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS Brukermanual Versjon 1.3.5 Copyright 2002 Devinco AS Manual SpeedyCraft Client 1. utgave, mai 2003 (V 1.3.5) Devinco AS Dersom du har kommentarer, ønsker eller synspunkter ang. denne manualen, vennligst

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner

GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner Brugervejledning GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner Varenr. 402 623 Rev C DK GSM-kort gjør det mulig for MEMOplanner å sende SMS-meldinger. Før bruk Merk at PIN-koden på SIM-kortet må være deaktivert.

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

minfagplan.no Brukerveiledning - Beskrivelse av funksjonalitet for brukere av minfagplan.no Dokumentnummer: BV-001 Revisjon Dato:

minfagplan.no Brukerveiledning - Beskrivelse av funksjonalitet for brukere av minfagplan.no Dokumentnummer: BV-001 Revisjon Dato: minfagplan.no Brukerveiledning - Beskrivelse av funksjonalitet for brukere av minfagplan.no Dokumentnummer: BV-001 Revisjon 01-16 Dato: 28.12.2016 Froma Software AS Øvregate 2 2380 Brumunddal t: 852 40

Detaljer

Windows XP. Skrivebord

Windows XP. Skrivebord Windows XP En datamaskin må ha et operativsystem for å kunne virke. Det er operativsystemet som sørger for at de forskjellige enhetene, som enheter som sentralenhet, skjerm, tastatur, mus og skriver arbeider

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører Endringslogg: Versjon Nytt I versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 versjonnr i bunntekst ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26 Lagt til endringslogg

Detaljer

Opus Dental 7.1 Oppdateringsveiledning

Opus Dental 7.1 Oppdateringsveiledning Opus Dental 7.1 Oppdateringsveiledning Innhold Innledning... 1 Før installasjon... 2 Installasjon... 3 Last ned installasjonsfilen for Opus Dental... 3 Start installasjonen... 4 Oppdatering av databasen....

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 29 2490 00 0058

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 29 2490 00 0058 TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 29 2490 00 0058 TELEFONSTYRING AV EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD O F C OM F ORT 2 TEKNISK DOKUMENTASJON INNHOLD KAPITTEL TITTEL INNHOLD SIDE 1 INNLEDNING

Detaljer

Enkel oversikt og kontroll på dagen der du er. Art.nr. 11 300 HMS nr. 149 681

Enkel oversikt og kontroll på dagen der du er. Art.nr. 11 300 HMS nr. 149 681 TIDSKONTROLL Brukerveiledning Enkel oversikt og kontroll på dagen der du er. Art.nr. 11 300 HMS nr. 149 681 TIDSKONTROLL Viktig å tenke på side 3 Hvordan bruke TIDSKONTROLL side 3 Dag side 3 Kveld side

Detaljer

Universell Utforming-App Bruksanvisning. Innhold. Versjon 1.5,

Universell Utforming-App Bruksanvisning. Innhold. Versjon 1.5, Universell Utforming-App Bruksanvisning Innhold 1 Utstyr/ forslag til utstyr... 2 2 Før man begynner... 2 3 Viktig å huske under feltarbeid... 2 4 Start APPen... 2 5 Skjermen og hovedmenyen... 3 5.1 Funksjon

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører Endringslogg: Versjon Nytt I versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 versjonnr i bunntekst ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26 Lagt til endringslogg

Detaljer

Brukerveiledning. Cyber-Key Nytt navn: Cyber-Key Pulslengde: 3 Tid for innmelding: 9 Tid for utmelding: 17 Mail Passord: 123456789123456

Brukerveiledning. Cyber-Key Nytt navn: Cyber-Key Pulslengde: 3 Tid for innmelding: 9 Tid for utmelding: 17 Mail Passord: 123456789123456 Brukerveiledning Cyber-Key er siste generasjon av utstyr for å åpne dører og porter ved hjelp av mobiltelefonen. I full versjon har Cyber-Key fire utgangsrele og tre alarminnganger. Standardmodellen er

Detaljer

BRUKERMANUAL (versjon 1.0)

BRUKERMANUAL (versjon 1.0) BRUKERMANUAL (versjon 1.0) 1. Innlogging Du må ha en egen bruker for å kunne logge inn på nettsidene. Du logger inn ved å scrolle helt nederst på forsiden av Forbundet.no, til det svarte feltet, og trykke

Detaljer

Brukermanual. Quality PayBack Starter Edition

Brukermanual. Quality PayBack Starter Edition Brukermanual Quality PayBack Starter Edition Innhold 1. Kapittel 1 Innledning 1.1. Dette dokumentet 1.2. Quality PayBack 1.3. Kort oversikt over funksjoner i QPB. 2. Registering 2.1. Generelt 2.1.1. Logg

Detaljer

Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1

Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1 Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1 Installere og oppdatere Windows 8.1 Oppdater BIOS, programmere, drivere og kjør Windows Update Velg installeringstype Installer Windows 8.1 Gå til støttesiden

Detaljer

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Innholdsfortegnelse Ny Mac-klient fra UiB... 1 Første innlogging... 1 Oppsett av e-post... 2 Oppsett av e-post i Outlook... 2 Oppsett av e-post

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE BRUKERVEILEDNING FOR REDIGERINGSPROGRAM Link til redigeringsprogrammet: http://www.askerfk.no/admin/default.asp Skriv inn ditt brukernavn og passord. Brukernavn og passord

Detaljer

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x DataPower Learning Online Registrering for administratorer Versjon 2.x OKOK 1 Registrering Registrering Etter bestilling av ett eller flere kurs, registrerer DataPower Learning den nye bedriften i DataPower

Detaljer