BRUKERMANUAL. neutron electronics RADIOCONTROL 3. for. system for fjernkontroll av gatelys Neutron Electronics

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKERMANUAL. neutron electronics RADIOCONTROL 3. for. system for fjernkontroll av gatelys. 82001 Neutron Electronics"

Transkript

1 BRUKERMANUAL for RADIOONTROL 3 system for fjernkontroll av gatelys Neutron Electronics neutron electronics Tel: (+47) Fax: (+47) Hornebergveien Trondheim

2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPSTART Utstyr Radioontrol Programmer Installasjon INNSTILLINGER Systeminnstillinger I/O-kort Logging DTMF Operatør Brukere Database søkestier I/O kalibrering GRUPPER OG TILSTANDER LightSwitch og Telontrol Radioontrol Tilstand Fotocelleinnstillinger DTMF brukere KALENDER Generelt om kalendere Kalenderinnstillinger Slik lager du en kalender Avansert tidsinnstilling Kople fotocelle til kalender Redigere hele måneder og år i en kalender Ta bort kalender Eksempel på min-, maks- og grunntid Eksempel på kalenderinnstillinger SUBADRESSETREET Fakta om treet Lage et subadressetre Temporære styringer...44 Neutron Electronics 1

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 6 UTSKRIFT Generelt om utskrift Utskrift av trestruktur Styrte effekter Prisliste energi Utskrift av rapport Utskrift av styringer TELEFONSTYRING Fremgangsmåte Eksempler på telefonstyring DATABASER OG LOGG Generelt Logg av fotoceller Logg av temporære styringer Vedlikehold av loggdatabase Lightswitch og Telontrol loggfiler SWITHTEST Funksjon Tips...68 Neutron Electronics 2

4 INNHOLDSFORTEGNELSE Neutron Electronics 3

5 1 OPPSTART 1.1 Utstyr 1 OPPSTART Systemet krever en P med tilhørende programvare og modem. I tillegg kan man ha en DTMFmottaker for fjernstyring og mulighet for tilkopling av fotocelle. Man kan benytte en P man har fra før og få installert nødvendig tilleggskort, eller man kan anskaffe systemet med komplett P. Systemet frarådes kjørt på en P som benyttes til andre oppgaver. Absolutte minimumskrav for en P (anbefalt minimum i parentes): Pentium/AMD 233MHz (anbefalt Pentium/AMD 650MHz) minimum 32MB RAM (anbefalt 64MB RAM) minimum 200MB ledig plass på harddisk (anbefalt 1GB) Windows 98/ME eller nyere Microsoft Access 97 eller nyere mus, tastatur, skjerm (mus må være PS/2) 2 ledige OM-porter (en til modem, og en til DTMF-mottaker) 1 ledig ISA-slot for eventuelt I/O-kort (en del nye P-er i dag har ikke ISA-slot) Tilleggsutstyr: I/O-kort med tilkoplinger for fotoceller DTMF-mottaker med talesyntese for styringer fra mobiltelefon modem for kommunikasjon over telenettet mot Telenors personsøkertjeneste nødvendig power for tilleggsutstyret og UPS for P hvis systemet ønskes i drift ved spenningsbrudd tilkopling til en analog telefonlinje direkte eller over en hussentral 1.2 Radioontrol Programmer Programmet består av fire delprogrammer som omfatter ulike deler av den totale funksjonen. SystemSetting Programmet som tar hånd om alle innstillingene som gjelder modemtilkoplinger, I/O-kort og fotoceller. For å kunne anvende resten av programmene må dette kjøres først ved en nyinstallasjon. Radioontrol Programmet der alle tider, funksjoner og fotocelleinnstillinger defineres og tilpasses. Her deles også området som skal styres opp i delområder for nøyaktig og enkel styring av veibelysningen. Neutron Electronics 4

6 1 OPPSTART LightSwitch Programmet som tar hånd om all kommunikasjon, alt fra å ta imot signaler fra fotocelle til å sende tidsstyringer. Dette programmet må kjøre for at systemet skal fungere. For å motta signaler fra fotocelle, må nødvendige grunninnstillinger gjøres i SystemSetting. Telontrol Programmet som tar hånd om kommunikasjonen med DTMF-kortet. Dette programmet må kjøre for å kunne styre funksjonene fra telefon. Grunninnstillinger for styring via DTMF gjøres i SystemSetting. 1.3 Installasjon Systemet blir installert fra leverandøren. Om noe skulle gå galt, anbefales det sterkt at leverandøren kommer og foretar reinstallasjon. Hvis man likevel vil gjøre det selv, skal man følge følgende prosedyre: Installer modemet. Driveren til modemet ligger på medfølgende D. I systemet benyttes vanligvis Lasat Safire 560 Voice, men om annet modem benyttes, velges annen driver. Modemet må installeres på OM2!!! Installer Microsoft Access 97 eller tilsvarende (fra f.eks Microsoft Office-pakken). Sett inn Radioontrol D i P-en og installer Radioontrol. Koden er angitt på D-coveret. OBS! Programmet må installeres i den katalogen som foreslås. Installer DAO (Data Access Objects) også. Dersom man har Windows 95 må man også installere DOM. Kopier programikonene for LightSwitch og Telontrol til mappen Oppstart under Programmer. Dette for at disse programmene skal starte automatisk når P-en slås på igjen etter f.eks spenningsbrudd. Det anbefales at ikonene til alle de fire programmene kopieres til skrivebordet slik at de er lett tilgjengelige for brukeren. Ved et preinstallert system er dette gjort, og programmene startes ved å dobbeltklikke på ikonene. Da har vi kommet så langt at vi skal finne de riktige innstillingene i systemet. Dette gjøres i programmet SystemSettings. Neutron Electronics 5

7 2 INNSTILLINGER 2.1 Systeminnstillinger 2 INNSTILLINGER Aller først starter du programmet SystemSettings. For å logge inn skriver du brukernavnet neutron og passordet Dette er standard brukernavn og passord ved nyinstallasjon. Klikk på OK, eller trykk på Enter for å starte programmet. Nye brukere og passord kan defineres i dette programmet. Legg merke til at programmet skiller mellom små og store bokstaver. Når programmet starter kommer følgende meny opp: Neutron Electronics 6

8 2 INNSTILLINGER Her skal man fortelle når klokke og kalender skal sendes, samt hvilket tilleggsutstyr man har i systemet. Antal dygn mellan klockuppdateringar Her angir du hvor ofte realtidsklokken i switchen skal oppdateres. Dersom du velger "0" sendes klokken ut hvert døgn, "1" betyr klokkeoppdatering annenhvert døgn osv. Starttid klockuppdatering Her angir det tidspunktet på døgnet klokken skal sendes. Det anbefales at dette gjøres ved midnatt. Vid sänding av klockan legg til Når man ringer personsøkertjenesten, vil det alltid være en liten forsinkelse i systemet. Her kan du korrigere denne forsinkelsen (f.eks 30 sek) når du sender klokkeoppdatering. Starttid för sändning av grundinställningar från kalender Her stiller du inn når på døgnet grunntidskalender skal sendes. Tidspunktet gjelder samtlige kalendere. Dette kan være nyttig når grunntider for samme rele/reléer skal endres løpende. Men til vanlig anbefales det at dette gjøres ved midnatt. Har IO-kort I/O kort er inngangskortet for analoge data fra fotocelle. Dersom du har et sånt I/O-kort, krysser du av i ruten. Har DTMF gränssnitt DTMF-grensesnittet er enheten som tar imot samtaler fra en telefon med tonesignallering for å styre RadioSwitch. Denne kalles også for Talsvarsmottaker. Dersom du har en sånn Talsvarsmottaker, krysser du av i ruten. Generera summer Her velger du om summeren i RadioSwitch skal høres ved mottatt melding eller ikke. Dersom ruten ikke er avkrysset, vil summeren aldri høres. I motsatt fall vil man høre summeren når RadioSwitchen mottar kalender eller en temporær styring. 2.2 I/O-kort I/O-Kort omfatter det analoge inngangskortets innstillinger. Basadress (hex) I/O kortets adresse. Defaultverdi er 220, men dette kolliderer ofte med lydkort. I slike tilfeller setter man I/O-kortet opp med adressen 230. Adressen som står fra før, må deretter byttes ut med denne. I/O kortets adresse må endres i de tilfellene annen hardware i P-en tilfeldigvis har samme adresse. Det er ikke nok å endre innstillingene i SystemSettings. Man må også fysisk endre adressen på I/O-kortet i P-en ved hjelp av DIP-switcher.. Neutron Electronics 7

9 2 INNSTILLINGER Inspänning Fotocellekortets arbeidsspenningsnivå kan velges mellom 0-5 Volt og 0-10 Volt. Normalt er fotocella 4-20mA. Med en motstand på 250Ω i parallell vil det bety at man skal velge 0-5 Volt. Kryssa i använda portar Kryss av for de portene som du benytter på inngangskortet. Hver fotocelle okkuperer en port. Vanligvis benyttes kun en port. Da krysser du av f.eks port "0", som tilsvarer pinne nummer 1 på inngangskortet. Namngiving av tilstånd Sant/Falskt. For lettere å kunne stille inn fotocellegruppene med Radioontrol senere, er det lurt å lage egne navn for tilstandene på kortets innganger. Standardverdiene er SANT og FALSKT. De bør byttes til noe som er mer lettforståelig. For styring av veilys passer det bra med SANT=LYST og FALSKT=MØRKT, med forkortelsene L respektive M. For andre områder kan andre navn passe bedre. 2.3 Logging Her kan forskjellige loggmuligheter stilles inn. Logga til skärm Her avgjør du hvilken informasjon som skal vises i tekstfeltet på LigthSwitch server under drift. Kryss av for ønsket alternativ. Det anbefales å krysse av slik at både feil, advarsler og status, kommer på skjermen. Kritiske feil er feil som gjør at systemet fysisk vil oppføre seg galt, f.eks at lys ikke tennes. Advarsler er feil som ikke skader systemet, men som kan medføre f.eks forsinket tenning. Status angir alle andre situasjoner som forteller at noe skjer. Neutron Electronics 8

10 2 INNSTILLINGER Logga til fil Her velger du om, eller hvilken, informasjon som skal logges i LigthSwitch loggfil. Det anbefales å starte med å logge all informasjon. Senere bør man gå over til å logge bare kritiske feil siden loggen ellers vil bli veldig stor. OBS! Dette valget har ingenting med Telontrol å gjøre. Loggfil path Her er søkestien til loggfilen for LightSwitch (errserv.log) angitt. Denne må ikke endres. Loggfilen for Telontrol (errtel.log) vil ligge i samme mappe som loggfilen for LightSwitch. Visa loggfil med Her er søkestien til programmet som skal benyttes for å vise loggfilene angitt. Denne avhenger av om du har norsk eller svensk P. Det som er vist over passer på en norsk P. 2.4 DTMF Under DTMF gjøres innstillingene for kommunikasjon med telefon. Telefonen kan siden anvendes for temporær styring. Passordslängd Ved styring over DTMF må man angi et passord. Lengden på dette settes her. Selve passordet velges i "DTMF-användare" i Radioontrol. Der velges også identitetskode, men denne har et valgfritt antall sifre. Neutron Electronics 9

11 2 INNSTILLINGER Default tid Dersom man ikke angir noe tid ved styring over DTMF, vil styringen gjelde for en bestemt forhåndsdefinert tid. Denne er default på 1 time (01:00) og bør aldri være under 15 minutter. Serieport Her må du krysse av for porten som DTMF-enheten (Talsvarsmottakeren) er tilkoplet. Etter anbefalinger om tilkopling, skal dette være Port 1. Förvalda relän Her velger du hvilke reléer som skal styres dersom man ikke angir noe relé under selve DTMFstyringen. Tillåt val av relän från användaren Her velger du hvilke reléer som skal kunne påvirkes av brukeren via DTMF-styringen. De reléer som krysses av her kan alltid styres fra brukeren, uansett innstillinger i "förvalda relän". Om f.eks relé 1 og 2 er krysset av her, kan brukeren bare styre disse via direkte styring. Om brukeren derimot ikke angir noe relé ved styringen, så blir det innstillingen i "Förvalda relén" som gjelder. 2.5 Operatør Her foretas de innstillinger som har å gjøre med operatøren, f.eks Telenor Mobil. De fleste opplysningene om operatørinnstillinger kommer fra operatøren. Neutron Electronics 10

12 2 INNSTILLINGER Välj modem Her velger du blant de modem som er tilgjengelige. Modem tilføyes eller tas bort fra kontrollpanelet i Windows. OBS! Dersom du skal ringe gjennom en hussentral og må endre på modeminnstillingene, skal du gjøre dette i feltet "Telefonnummer". Avbryt ett uppkopplingsförsök efter Her stiller du inn hvor lang tid, i sekunder, modemet skal forsøke å få kontakt med operatøren. Etter denne tiden legger den på og gjør ett nytt forsøk. Ved gjentatte feil gjøres nye forsøk helt til det ikke lenger er noen hensikt å sende den valgte styringen eller meldingen, f.eks når tiden for den temporære styringen har gått ut. Metod Her vises kommunikasjonsmetoden mot personsøkertjenesten. TeleNor angir at det er Telenor Mobils personsøkertjeneste som skal benyttes. Metoden velger du ved hjelp av piltastene lengst nede. Telefonnummer Her angis telefonnummeret til operatøren. Nummeret må skrives inn uten mellomrom og bindestrek, f.eks til Telenor Mobil, Når du velger metode, vil dette nummeret endres til et default nummer i programmet. For Telenor Mobil er default nummer som angitt over. Dersom du skal ringe via en hussentral med forvalgssiffer 0, legger du til 0W foran nummeret, altså: 0W Neutron Electronics 11

13 2 INNSTILLINGER Sändarnummer Benyttes ikke i Norge. I land der dette benyttes, f.eks Sverige, skal man angi nummeret som tilhører senderabonnementet. Det er sendernummeret som debiteres trafikkostnadene. I Sverige begynner sendernummeret alltid med 9. Sändarpassord Benyttes ikke i Norge. I land der dette benyttes, f.eks Sverige, skal man angi passordet som kreves for å få benytte et sendernummer. Passordet må høyrejusteres, dvs. man fyller opp med mellomrom foran passordet slik at det blir 8 tegn totalt. OBS! Det skilles mellom små og store bokstaver. Mottagarnummer Mottakerens nummer, dvs. RadioSwitch-enhetenes felles mottakernummer. Det tildeles av teleoperatøren etter bestilling fra leverandøren. Hos Telenor Mobil er det tildelte nummeret et 8- sifret nummer som begynner med 965 der kun de 5 siste sifrene i mottakernummeret skal angis. Hos Telia Mobiltel får man et 6-sifret nummer med retningsnummer 074. Retningsnummeret sløyfes her og man angir kun de 6 siste sifrene. Legkod Benyttes ikke i Norge. I land som benytter denne, f.eks Sverige, må denne angis til 000 selv om legitimeringskode ikke skal brukes. Dette er dessuten det mest vanlige i Sverige. 2.6 Brukere Her kan brukere legges til og tas bort. Passord legges også inn her. Neutron Electronics 12

14 2 INNSTILLINGER Slik legger du til en ny bruker: Klikk på "Lägg till" Användarnamn: Skriv inn det nye brukernavnet. Husk at programmet skiller mellom små og store bokstaver. Lösenord 1: Skriv inn passordet for den nye brukeren. Husk at programmet skiller mellom små og store bokstaver. Lösenord 2: Skriv inn passordet for den nye brukeren en gang til for å bekrefte. Husk at programmet skiller mellom små og store bokstaver. Trykk Enter for å registrere brukeren. Slik fjerner du en bruker: Merk en bruker i listen og klikk på "Tag bort". Brukeren vil da forsvinne. 2.7 Database søkestier Her vises databasenes søkestier. Databasene skal alltid ligge i katalogen c:\program\rcontrol\database\ på den Pen som LightSwitch og Telontrol kjører på. Microsoft Access benyttes for å se på innholdet i databasene. Søkestien avhenger om du har norsk eller svensk P. Det som er vist over passer på en norsk P. Neutron Electronics 13

15 2.8 I/O kalibrering 2 INNSTILLINGER Her justeres hvordan fotocellas måleverdi skal presenteres. Standard fotocelle som benyttes har området 0 til 200 Lux som representeres ved et 4-20mA signal. For at dette skal passe i systemet benyttes området 0-5V for I/O-kortet. Verdiene i feltene "Värde vid 0000" og "Värde vid 4096 (fullt utslag)" må i tillegg settes til -50 og 210 som vist i eksemplet nedenfor, noe som gir oppløsning på ca. 1 Lux. Dette er også standard verdier ved installering av programmet. En strøm på 4mA vil tilsvare en spenning på 1V som vil gi verdien 0 Lux. Systemet vil vise -50 Lux dersom strømmen inn er 0mA. Dette skjer bare dersom det har blitt brudd i forbindelsen til fotocella. Sånn kan man se om fotocella er i orden eller ikke. Andre verdier kan benyttes for å presentere måleresultatet fra I/O kortet i andre skalaer. Dersom du vil ha resultatet presentert i skalaen 0 til 4096 i stedet, fyller du bare helt enkelt i disse verdiene. Du kan stille hver inngang (port) individuelt etter ønske. Når du avslutter SystemSettings vil du få spørsmål om du vil lagre eventuelle endringer. Husk å svare ja på dette for at endringene skal tre i kraft. Neutron Electronics 14

16 2 INNSTILLINGER Neutron Electronics 15

17 3 GRUPPER OG TILSTANDER 3.1 LightSwitch og Telontrol 3 GRUPPER OG TILSTANDER LightSwitch Server er det programmet som alltid må kjøre for at systemet skal fungere. Det tar hånd om all kommunikasjon, alt fra å ta imot signaler fra fotocelle til å sende tidsstyringer. Under innstillinger kunne du velge hva du ville logge til skjerm. Det tilsvarer det som vises i LightSwitch programmet. Telontrol tar hånd om kommunikasjonen med DTMF-kortet. Dette kortet tar hånd om telefoner for styring utenfra. Telontrol vil vise hver gang det kommer en tidsstyring utenfra via DTMFkortet. For å kommunisere utenfra via telefon må dette programmet alltid kjøre. For å gå videre må du sørge at LightSwitch kjører. Dersom du skal styre systemet utenfra via telefon, må du sørge for at også Telontrol kjører. Neutron Electronics 16

18 3 GRUPPER OG TILSTANDER Før man kan få noe nytte av systemet, må man foreta en god del definisjoner. Start Radioontrol og angi brukernavn neutron og passord Deretter vil programmet starte og komme opp med følgende vindu: 3.2 Radioontrol Med Radioontrol holder man orden på all innstilling av tider, fotoceller, funksjoner samt styringer fra telefon. Lister skrives også ut herfra. De fem ikonene finner du også igjen under menyvalget for innstillinger. På neste side vises hovedbildet i Radioontrol. Slik vil det se ut etter at du har startet programmet og skrevet inn riktig brukernavn og passord. Aller øverst i bildet vises teksten "Radioontrol 3". Bak dette vil det vises hvem som eier programmet. Hvis systemet er kjøpt av f.eks Mitt Energiverk, vil det på den øverste linja stå: "Radioontrol 3 Mitt Energiverk". Arkiv (Avsluta) Dette menyvalget har ett undervalg for å avslutte programmet. Det kan benyttes når man er ferdig med innstillingene og ønsker å avslutte Radioontrol. En annen måte å avslutte Radioontrol på er å klikke på krysset i øverste høyre hjørne. Innstillinger (Kalender/Givare/Tilstånd/DTMF/Utskrift/Prislistor Energi) Dette menyvalget har seks undervalg. Fem av disse vises også som ikoner i skjermbildet nedenfor. Det siste valget er for å lage prislister. Dette skal vi se på senere. Overføringer (Skicka klockan) Dette menyvalget har ett undervalg. Dette benyttes for å sende klokken til switchene slik at de blir synkronisert. Det er viktig at P-klokka er riktig stilt inn før man gjør dette. Databaser (Öppna loggdatabas/öppna infodatabas/öppna runtimedatabas/ /Visa LightSwitch loggfil/visa Telontrol loggfil/rensa loggfilerna) Dette menyvalget har seks undervalg. De tre øverste er for å se på databaser. Det er først og fremst loggdatabasen som er interessant her. Denne skal vi se på senere. Ellers kan man velge å se på loggfilene for LightSwitch og Telontrol ved de to neste valgene. Dersom man ønsker å tømme disse loggfilene for data kan man benytte det siste menyvalget. Hjälp (Innehåll/Sök efter hjälp om/om) Dette valget har tre undervalg. Det øverste gir et generelt hjelpevindu der man kan bla gjennom alle valg. Det neste benyttes dersom man ønsker å søke etter hjelp på noe spesifikt. Det siste forteller hvilken programversjon du har. Vi skal se nærmere på de ulike ikonene i menybildet. Neutron Electronics 17

19 3 GRUPPER OG TILSTANDER Kalenderinställlningar Her stiller du inn alle tider for å slå reléer av og på. Dersom fotoceller benyttes så kan man angi tider for når de får påvirke systemet. Klikk på kalender-ikonet for å starte kalenderinnstillinger. Givarinställningar Her stiller du inn nivåer for overgang mellom lyst og mørkt (sant og falsk). Fotoceller kan grupperes for å få en sikrere indikasjon på lysforandringen. Klikk på givare-ikonet for å starte giverinnstillinger. Definition av tillstånd Her stiller du inn de ulike kombinasjonene av reléstyringer, som å slå på veibelysningen, stille om til halv belysning eller lignende. Klikk på tillstånd-ikonet for å starte innstillingen. DTMF användare Her legger du inn brukere som skal ha tilgang til å styre funksjoner fra telefon. Klikk på DTMFikonet for å legge til nye brukere. Neutron Electronics 18

20 3 GRUPPER OG TILSTANDER Subadressetreet Med subadressetreet definerer du oppdelingen av området, f.eks en by, som skal ha fjernstyrt veibelysning. Treet defineres direkte i hovedvinduet (ikke noe ikon). Vi skal senere se på hvordan dette gjøres. Utskrifter Her kan du skrive ut subadressetreet eller rapporter av f.eks beregnet energiforbruk. Subadressetreet inneholder foruten subadressene også den koden som benyttes for å velge riktig område ved temporær styring fra telefon. Klikk på skriver-ikonet for å skrive ut. Telefonstyrning Det er en egen metode for å styre switchene fra telefon. Det er også en spesiell adressering av området som styres. Vi skal senere se på hvordan dette gjøres. 3.3 Tilstand Tilstand må defineres for at man skal kunne bruke programmet. Hver switch har tre reléer (gamle switcher hadde fire, derfor er det mulig å programmere fire reléer). Reléene kan individuelt opereres av eller på. De kan benyttes for å styre ulike funksjoner i et veilyssystem, f.eks slå på og av veilyset eller kople veilyset inn med redusert effekt på visse tidspunkt. Dette avhenger av hvilke muligheter som allerede finnes i veilyssystemet. De ulike kombinasjonene kalles tilstand, og det finnes to typer, en for grunntid og en for temporær tid.. Grunntid Tilstandene som skal gjelde dag etter dag, defineres som grunntid. At veilyset tennes hver dag klokka og slukkes neste dag klokka er en tilstand som defineres som grunntid. Grunntiden lagres i switchen og gjelder til en ny grunntid sendes. Grunntidene defineres i Kalenderinnstillinger. Hvert relé har tre kommandoer 1,? og 0: 1 Reléet aktiveres i grunntiden? Reléets stilling forblir uendret, dvs. beholder den tilstanden om er lagret i switchen. 0 Den lagrede tiden fjernes og reléet aktiveres først når en ny grunntid blir sendt (eller når en temporær tid som ikke lagres i switchen blir sendt). For å fjerne alle lagrede tider, f.eks for å slå av belysningen om sommeren, kan en tilstand med alle reléer i posisjon "0" defineres. Når den senere sendes, er alle reléer i posisjon av helt til neste sending. Det spiller ingen rolle hvilke tider som sendes, ettersom alle tider fjernes i og med kommandoen "0". Nedenfor vises et eksempel der relé 1 og relé 2 slår på veilyset (Veilys-På) og relé 3 benyttes for å stille om til redusert lys midt på natta (Halvlys). Neutron Electronics 19

21 3 GRUPPER OG TILSTANDER Tilstand Veilys-På Halvlys Tider Relé 1 1? Relé 2 1? Relé 3? 1 Relé 4 0? Relé 1: aktiveres av Veilys-På i tiden 19:00-08:30. Halvlys påvirker ikke reléet. Relé 2: aktiveres av Veilys-På i tiden 19:00-08:30. Halvlys påvirker ikke reléet. Relé 3: aktiveres av Halvlys i tiden 21:30-03:00. Veilys-På påvirker ikke reléet. Relé 4: kommer ikke til å aktiveres ettersom Veilys-På sletter den lagrede tiden og Halvlys ikke påvirker reléet. Temporær Tilstander som defineres for typen temporær, gjelder bare en gang. Etterpå går systemet tilbake til den grunntid som gjelder, og systemet er klar for neste temporære styring. En anvendelse av typen temporær er å tenne veilyset på dagtid for å kontrollere hvilke lamper som må byttes. Definere grunntid Klikk på Tillstånd (øyet) i hovedmenyen for å komme til menyen for definisjon av tilstand. Kryss av for grunntid for å lage en tilstand av den typen. Klikk på Ny og skriv inn et passende navn på tilstanden, f.eks Veilys-På. Det er viktig å bruke navn som gjør det enkelt å forstå hva som skjer. Klikk på Ok for å lagre tilstanden. Marker tilstanden i tilstandslisten og klikk i ruten for hvert réle for å stille inn på (1), av (0) eller uforandret (?). Klikk på Uppdatera for å lagre innstillingene. Neutron Electronics 20

22 3 GRUPPER OG TILSTANDER Definere temporær (tid) Klikk på Tillstånd (øyet) i hovedmenyen for å komme til menyen for definisjon av tilstand. Merk av Temporär for å lage en tilstand av den typen. Klikk på Ny og skriv inn et passende navn på tilstanden, f.eks Templys-På om den temporære tilstanden skal benyttes for å slå på veilyset temporært. Det er viktig å benytte navn som gjør det enkelt å forstå hva som skjer. Navn som Relé1Av eller lignende kan være vanskelige å kople til hva som skjer. Det må være andre navn på temporære tilstander enn på grunntids tilstander. Klikk Ok for å lagre tilstanden. Merk tilstanden i tilstandslisten og klikk i ruten for hvert relé for å stille inn på (1), av (0) eller uforandret(?). Klikk på Uppdatera for å lagre innstillingene. 3.4 Fotocelleinnstillinger Her kan du lage fotocellegrupper som skal benyttes i systemet. Nivået for overgang mellom lyst og mørkt (sant og falsk) stiller du også her. Givargrupper (Fotocellegrupper) En gruppe består av et antall fotoceller som føler på om det er lyst eller mørkt. Det finnes tre forskjellige måter å sammenstille denne informasjonen på, heretter benevnt som givergruppe. Majoritet Logiskt OH Logiskt ELLER er det mest vanlige, f.eks at om minst tre av fem fotoceller synes det er mørkt, tenner veilyset. betyr at alle fotocellene skal mene det er mørkt for at veilyset skal tennes. betyr at det holder med at en fotocelle synes det er mørkt for at veilyset skal tennes. Normalt benyttes bare en fotocelle. I dette tilfellet velges majoritet. For hver givergruppe er det fire tider som må stilles inn, mintid og makstid for hver overgang lyst-mørkt (sant-falsk) og mørkt-lyst (falsk-sant). Min tid den tid som minst må gå innen systemet tar hensyn til om en givergruppe har blitt "forandret". Dersom f.eks tiden er innstilt på (en time), og gruppen synes at det er mørkt klokka 17.30, så sjekker ikke systemet givergruppen igjen før klokka Dette gjøres for å unngå at lysene slås av og på flere ganger ved daggry og skumring. Max tid den tiden som fotocellene får påvirke veilyset i forkant av grunntidene. Dersom makstiden er 01:00 (en time), og grunntiden for å slå på veilyset er 18:30, så tar ikke systemet hensyn til fotocelleverdiene før 17:30. Dette er for å unngå spesielle problemer midt på dagen. Neutron Electronics 21

23 3 GRUPPER OG TILSTANDER InPortar Alle fotocellene har individuelt justerbare nivåer for overgang mellom lyst og mørkt (sant og falsk) og mørkt og lyst (falsk og sant), dvs det trenger ikke å være samme nivå ved daggry som ved skumring. Lage og definere givergrupper Klikk på Givare (lyspæren) i hovedmenyen for å komme til menyen for giverinnstillinger. Klikk på Ny for å lage en ny givergruppe. Skriv inn et navn på den nye givergruppen, f.eks "Sentrum" om givergruppen skal styre veilyset i sentrum. Kryss av de fotocellene som skal være med i gruppen. (Minst en må krysses av). Still inn passende nivåer for overgang fra lyst til mørkt (sant til falsk) og mørkt til lyst (falsk til sant) for fotocellene ved å flytte draknappene med musen. Den øvre knappen styrer overgangen fra mørkt til lyst og den nedre overgangen fra lyst til mørkt. Jo høyere verdi på den øverste knappen, desto lysere må det være for at veilyset skal slukke. På samme måte betyr en lav verdi på den nedre knappen att det må bli ordentlig mørkt før veilyset tennes. Dersom fotocellene er virksomme, vises dette som en blå liggende søyle med tilhørende verdi i høyre rute. De to andre rutene viser verdiene man har stilt inn med knappene. Verdiene vises i den skala man har valgt i SystemSettings. Skriv inn mintid og makstid for overgang fra lys til mørkt (sant til falsk) og mørkt til lyst (falsk til sant) respektivt. (Systemets standardtider som vises først er 01:00 (en time) på alle tider). Neutron Electronics 22

24 3 GRUPPER OG TILSTANDER Velg givergruppens funksjon, majoritet, logisk og eller logisk eller. Majoritet er det mest vanlige. Klikk på Uppdatera for å lagre givergruppen. Flere givergrupper lages på samme måte. Hver fotocelle kan inngå i flere givergrupper med ulike nivåer i ulike grupper. Husk at givergruppene må ha forskjellige navn. Nederst til venstre vises et symbol, enten sol eller måne. Denne forteller hvilken tilstand som gjelder for hver enkelt givergruppe. Måne betyr at det er natt, mens sol betyr at det er dag. Til høyre for symbolet vises tidspunktet for den siste endringen i tilstanden. Dersom symbolet er måne vil tidspunktet fortelle når systemet mener at det ble mørkt. Dersom symbolet er sol angir tidspunktet når det ble lyst. 3.5 DTMF brukere Denne delen av programmet benyttes for å legge inn og ta bort de brukerne som skal ha tillatelse til å styre veilyset fra telefon. Det kan være fint å kunne tenne veilyset temporært (midlertidig) på dagtid f.eks ved kontroll og bytte av ødelagte lamper. Klikk på DTMF (telefonen) i hovedmenyen for å komme til menyen for DTMF-brukere. Legg til en ny bruker Klikk på Ny for å begynne registreringen av en ny bruker. Fyll ut alle opplysninger for den nye brukeren (se nedenfor). Klikk på Uppdatera for å lagre den nye brukeren. Neutron Electronics 23

25 3 GRUPPER OG TILSTANDER Opplysninger om bruker Navn Navnet på brukeren. Organisasjon Firmaet eller organisasjonen som brukeren tilhører. Passord Skriv inn et passord med det antall sifre som ble definert i SystemSettings. Identitetskod Skriv inn identitetskoden som brukeren skal slå inn på telefonen (sammen med passordet) for å komme inn i systemet. Identitetskoden kan ha et vilkårlig antall sifre, men ikke mer enn fem. Behörighetsnivå Angi det ansvarsområdet (behørighetsnivået) som brukeren skal ha (se nedenfor) Aktivera mellan Skriv inn tidsintervallet der brukeren skal ha tillatelse til systemet. Her kan f.eks utenforstående personale gis mulighet til å styre veilyset visse perioder, f.eks når man ønsker å sette bort service. Behørighetsnivåer Låg Tillatelse til å styre enkeltswitcher. Medium Tillatelse til å styre alle subadressegrupper utenom rota og nivået under der igjen. Hög Tillatelse til å styre alle subadressegrupper utenom rota. Administratör Tillatelse til å styre hele subadressetreet. OBS! Behørighetsnivåene Hög og Administratör bør brukes med særdeles stor forsiktighet. Endre innstillingene for en bruker Merk brukeren i listen. Skriv inn eller endra til de nye verdiene som skal gjelde for brukeren. Klikk på Uppdatera for å lagre endringene. Ta bort bruker Merk brukeren i listen. Klikk på Tag Bort for å ta bort brukeren. Neutron Electronics 24

Brukermanual edialog24 Operator. edialog24 AS. Avd. Oslo Hovfaret 17B 0275 Oslo. Avd. Trondheim Ingvald Ystgaards vei 23 7047 Trondheim

Brukermanual edialog24 Operator. edialog24 AS. Avd. Oslo Hovfaret 17B 0275 Oslo. Avd. Trondheim Ingvald Ystgaards vei 23 7047 Trondheim Brukermanual edialog24 Operator edialog24 AS Avd. Trondheim Ingvald Ystgaards vei 23 7047 Trondheim Telefon +47 73 89 48 00 Avd. Oslo Hovfaret 17B 0275 Oslo E-post: edialog24@sentinel.no Innhold Innledning...

Detaljer

Bewator Entro Brukermanual

Bewator Entro Brukermanual Bewator Entro Brukermanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

Redaktørhåndbok Versjon 4.20

Redaktørhåndbok Versjon 4.20 Redaktørhåndbok Versjon 4.20 ElektroPost Postbox 26 1326 Lysaker www.elektropost.no www.episerver.com Redaktørhåndbok for EPiServer 4.20 Rev A Opprettet 25.08.03 Sist lagret den 30 October 2003 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.20. ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 SE-164 74 KISTA SWEDEN www.ep.se www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.20. ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 SE-164 74 KISTA SWEDEN www.ep.se www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.20 ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 SE-164 74 KISTA SWEDEN www.ep.se www.episerver.com Administratorhåndbok for EPiServer 4.20 Rev A Opprettet den 31.08.03 Sist

Detaljer

2 25.02.14 Fôringsautomat inkludert EBL JS 1 19.11.13 Første revisjon EBL JS Rev Date Issued Issued by Approved

2 25.02.14 Fôringsautomat inkludert EBL JS 1 19.11.13 Første revisjon EBL JS Rev Date Issued Issued by Approved INSTALLASJONS- OG BRUKERMANUAL AKVAconnect Feeding 2 25.02.14 Fôringsautomat inkludert EBL JS 1 19.11.13 Første revisjon EBL JS Rev Date Issued Issued by Approved Document no.: DC10000644 Project no.:

Detaljer

epocket Handyman Mobile Version 7-03

epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Innhold 1 Hva er Handyman 4 2 Informasjonsflyt med Handyman 5 3 Før du begynner å bruke Handyman 6 4 Oversikt over menyene 7 4.1 Mine oppgaver

Detaljer

FORELESERENS BRUKSANVISNING

FORELESERENS BRUKSANVISNING 1 av 80 Learning Activity Management System FORELESERENS BRUKSANVISNING James Dalziel (amended by Bronwen Dalziel) 2 av 80 Innholdsfortegnelse Innledning...4 Inndeling av LAMS bruksanvisning for foreleseren...4

Detaljer

Entro Lite. Installasjons- & brukerhåndbok

Entro Lite. Installasjons- & brukerhåndbok Entro Lite Installasjons- & brukerhåndbok NO Copyright 2006 Bewator AB, Solna. Materialet i denne håndboken kan kun kopieres med skriftlig tillatelse fra Bewator. Bewator forbeholdes retten til å endre

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt Brukerhåndbok Prosjekt Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert og utgitt av Maritech

Detaljer

Duplo Data as Administrasjon av : LabOra Menighet LabOra Gudstjeneste LabOra Saksbehandler Medarbeideren Synkroniseringsprogram LabOra Web-portal

Duplo Data as Administrasjon av : LabOra Menighet LabOra Gudstjeneste LabOra Saksbehandler Medarbeideren Synkroniseringsprogram LabOra Web-portal Duplo Data as Administrasjon av : LabOra Menighet LabOra Gudstjeneste LabOra Saksbehandler Medarbeideren Synkroniseringsprogram LabOra Web-portal Utarbeidet av Kåre Myraunet Versjon 1.2 Oppdatert pr: 15.

Detaljer

WinTid g2 - brukerdokumentasjon

WinTid g2 - brukerdokumentasjon 5.5.0 WinTid g2 - brukerdokumentasjon Logica Norge AS 1.0 Dashboard - brukerdokumentasjon i Innhold WinTid g2 1 Logg inn... 1 Personell... 2 Oppfølging og godkjenning... 2 Ansatte resultater... 7 Daglig

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Medarbeideren er et program for arbeidsplanlegging og oversikt over ressursdisponeringen for medarbeiderne i menigheten / kirkelig fellesråd. Medarbeideren er også integrert

Detaljer

Eulogica brukermanual. Norsk versjon 5.6

Eulogica brukermanual. Norsk versjon 5.6 Eulogica brukermanual Norsk versjon 5.6 Copyright 2009 Intelligent Software AS, S.Mytting Ingen del av dette dokumentet kan reproduseres på noen måte uten tillatelse fra utgiveren. For all informasjon,

Detaljer

POINT OF SALE KASSELØSNINGER. Innføring for WinKlipp. AktivData AS Gruveveien 26 3614 KONGSBERG Telefon: +47 982 55 737 / +47 980 01 351

POINT OF SALE KASSELØSNINGER. Innføring for WinKlipp. AktivData AS Gruveveien 26 3614 KONGSBERG Telefon: +47 982 55 737 / +47 980 01 351 POINT OF SALE KASSELØSNINGER Innføring for WinKlipp AktivData AS Slik ser hovedbildet i nye Winklipp ut. I denne versjonen er det lagt mer vekt på SMS og E.mail. SMS er en egen modul som må bestilles dersom

Detaljer

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse BRUKERMANUAL Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Hvordan komme i gang... 4 1.2 Brukermanualen... 4 1.3 Viktige data... 4 2 Pålogging på IWMAC Operation Center... 5 2.1 Logg inn visning og service...

Detaljer

BEGYNNERGUIDE FIRSTOFFICE PROFESSIONAL. Enkelt Pålitelig Morsomt

BEGYNNERGUIDE FIRSTOFFICE PROFESSIONAL. Enkelt Pålitelig Morsomt BEGYNNERGUIDE FIRSTOFFICE PROFESSIONAL Enkelt Pålitelig Morsomt JULI 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE INNSTALLASJON AV FIRSTOFFICE PROFESSIONAL---------------------------------------------3 BRUKERGRENSESNITT ----------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

ProffNett Sentralbord Pluss. Brukerveiledning for Sentralbordapplikasjonen. PNSP V2.1 Dokumentversjon 1.1

ProffNett Sentralbord Pluss. Brukerveiledning for Sentralbordapplikasjonen. PNSP V2.1 Dokumentversjon 1.1 ProffNett Sentralbord Pluss Brukerveiledning for Sentralbordapplikasjonen PNSP V2.1 Dokumentversjon 1.1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 KRAV TIL UTSTYR... 5 1.2 LITT TEKNISK:... 6 1.3 START AV

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice Customer Service Brukerkurs Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation.

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer

Redaktørhåndbok. Version 4.30. ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.ep.se www.episerver.com

Redaktørhåndbok. Version 4.30. ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.ep.se www.episerver.com Redaktørhåndbok Version 4.30 ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.ep.se www.episerver.com Redaktørshåndbok for EPiServer 4.30 Rev A Opprettet den 14. september 2004 Sist lagret den

Detaljer

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS DENTAL2000 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kap. I Innledning 6 Kap. II Installasjon 8 Kap. III Programbeskrivelse 10 1 Ordre/fakturering... 11 2 Kvalitetssikring... 12 Kap. IV

Detaljer

Redaktørhåndbok. Versjon 4.60. EPiServer AB www.episerver.com

Redaktørhåndbok. Versjon 4.60. EPiServer AB www.episerver.com Redaktørhåndbok Versjon 4.60 www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB Versjon 1.06.2, 21.03.2012 Innhold Innhold... 1 1. Første pålogging... 1 2. Det nye brukergrensesnittet... 2 3. Konfigurere skjermoppsettet... 8

Detaljer

Kartleggeren brukerveiledning 30.04.2014

Kartleggeren brukerveiledning 30.04.2014 BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2.5.2 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BRUKERSTØTTE... 3 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 4 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 5 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer