Bransjens beste dataverktøy for taksering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bransjens beste dataverktøy for taksering"

Transkript

1 Bransjens beste dataverktøy for taksering

2 Dataverktøyet som forenkler takstarbeidet Dataverktøyet E-tiq er eiet av Norges TakseringsForbund og utvikles gjennom datterselskapet Verdi NTFS. E-tiq produktene er kun tilgjengelig for medlemmer av NTF.

3 Logg deg på via E-tiq er et nettbasert dataregistrerings- og rapporteringsverktøy for takstbransjen i Norge. Verktøyet er utviklet med utgangspunkt i lange tradisjoner innen taksering av fast eiendom, samtidig som det er godt tilpasset det eksisterende markedet for de ulike oppdragstypene. E-tiq hjelper deg med effektivisering av dataregistreringen knyttet til det enkelte takstoppdrag. Både under selve befaringen og ved utarbeidelse av ferdig rapport. Dataene registreres på en systematisk måte, som gjør det lett å finne frem i opplysningene i etterkant. Fra E-tiq leverer du elektroniske takstrapporter til markedet, rasjonelt, enkelt og tidsbesparende. Du kan enkelt dele oppdrag med dine kolleger, enten det bare er på enkeltoppdrag eller om du arbeider i et kontorfellesskap der deling av alle ordre er naturlig. E-tiq gir også mulighet til deling av kunderegister og fraselager. Alle rapporter som utarbeides i E-tiq leveres med såkalt QR-kode. På denne måten er man bedre sikret mot manipulering og misbruk av takstrapportene i etterkant. E-tiq tilbyr egne befaringsløsninger for nettbrett. Disse krever ikke tilgang til internett, og er således velegnet for bruk også i områder uten nettdekning. Registrerte opplysninger synkroniseres enkelt med E-tiq i etterkant av befaringen. Ingen ekstra kostnader Lisensene du har i Takstnøkkelens PC-versjon gjelder også for nettversjonen og gir kostnadsfri tilgang til E-tiq. Har du god kjennskap til PC-versjonen vil overgangen til E-tiq være kort. Med E-tiq kan du glemme tidkrevende backuprutiner og oppgraderingsbehov. Kostnadsfri overgang fra Takstnøkkelen på PC til nettversjonen E-tiq

4 Det lønner seg å hoppe i det Som flere andre har jeg lenge vært skeptisk til nye løsninger og endringer i vårt viktigste arbeidsverktøy. Overgangen fra PC-versjon til nettversjon og befaringsapp har derfor vært med skrekkblandet fryd. Etter å ha testet både befaringsappen og nettversjonen har jeg imidlertid lagt bak meg denne frykten og innsett at fremtiden allerede er her. Etter litt innkjøring er jeg nå komfortabel med både nettversjon og befaringsapp, da jeg også vet at det er endringer og forbedringer underveis. Mitt budskap er derfor at det lønner seg å «hoppe i det» og å være åpen for nye løsninger. Jeg kan anbefale deg overgang til E-tiq og den nye befaringsappen. NTF-takstmann Lasse Evensen Faglig tilbakemelding: / Bestilling av nye produktmoduler:

5 Komplett takseringsverktøy for Bolig, Næring og Landbruk Grunnmodul BOLIG NÆRING LANDBRUK SKADE Verditakst Tilstandsrapport Boligsalgsrapport Brevtakst Befaringsapplikasjon Næringstakst Landbrukstakst Befaringsapplikasjon tilleggsprodukter Logg/timeoppfølging Eiendomsdata Eiendomsverdi Arkiv Takstnøkkelen for PC Fakturaoppfølging / RoomSketcher SystemKreditt Stavekontroll Kostnadsfri overgang fra Takstnøkkelen på PC til nettversjonen E-tiq

6 Grunnmodulen er grunnmuren i verktøyet. Med basis i denne kan du enkelt utvide verktøyet til å dekke alle de behov du har for rapporteringsløsninger innen bolig, nærings- og landbrukstaksering, samt andre tilleggsmoduler som bidrar til å gjøre arbeidsdagen enklere. Faglig tilbakemelding: / Bestilling av nye produktmoduler:

7 Grunnmodul E-tiq sin grunnmodul inneholder alle grunnleggende dataregistre og funksjoner. Som bruker har du nytte av disse uansett hvilke typer oppdrag du jobber med. Ordresystem Dette er et system for registrering av kundeinformasjon, rekvirent, leverings- og betalingsopplysninger. Egne søkefunksjoner relatert til alle oppdragstyper i E-tiq. Kunderegister Dette er et register for alle kundeopplysninger og inneholder funksjoner for administrasjon av informasjon som navn, adresse, kontaktpersoner, e-postadresser og telefon. Fraselager og frasehåndtering Bruk av fraser letter registreringen av nye opplysninger på oppdragene. Gode formuleringer kan på denne måten enkelt gjenbrukes. Frasefunksjonene tilbys for de fleste tekstfelter i E-tiq. Grafikkfunksjoner Bruk av bilder for dokumentasjon av de takserte objektene er enkelt i E-tiq. Bilder kan legges inn på alle nivåer i taksten. Alle bilder som er tatt under en befaring lagres på oppdraget i E-tiq. De bildene man ønsker å bruke merkes slik at de blir med i det endelige takstdokumentet. Kommunikasjonsmodul, e-post For rask og enkel formidling av rapporter fra E-tiq, er det utviklet en egen e-postfunksjon. Det finnes også en egen e-post logg for kontroll av når de respektive rapporter ble sendt, og hvor. Konvertering av kunderegister og fraselager fra Takstnøkkelen for PC Brukere som har benyttet Takstnøkkelen for PC tidligere kan enkelt få med seg kunderegister og fraselager over i E-tiq via denne funksjonen. Fakturamodul Innlagte opplysninger om betaler, honorar og eventuelle andre kostnader registrert i logg/timemodulen overføres ved et klikk til fakturamodulen, for videre behandling og utfakturering. Revisjonshåndtering Ofte kan det være aktuelt å revidere en takst. Valget for revisjoner i programmet sikrer at alle endringer knyttet til en revisjon blir lagret gjennom kobling til rapportene på nett. Egne notater Opplysninger som ikke skal med i den endelige taksten legges inn i notatfeltet. Kopieringsfunksjoner Alle oppdrag kan kopieres. Dette kan være praktisk ved taksering av flere eiendommer som er relativt like, eller hvis man skal taksere en tidligere taksert eiendom på nytt. Rapportgenerator Alle rapporter fra E-tiq kjøres ut som PDF. For kontroll kan rapport kjøres ut som midlertidig. Endelig rapport tildeles QR-kode, og legges ut på nett som grunnlag for eventuelt senere kontroll relatert til QR-konseptet. Kostnadsfri overgang fra Takstnøkkelen på PC til nettversjonen E-tiq

8 Jobb mer effektivt Befaringsappen er det det mest effektive verktøyet jeg som takstmann har tatt i bruk siden lasermåleren kom. Rapportene er 90 % ferdig når jeg forlater huset, og på vei til neste jobb legger dataene seg på programmet klart til fullføring når jeg kommer på kontoret. Bilder, skisser og dokumenter ligger der de skal, og alle selgers opplysninger har jeg fått med meg. NTF-takstmann Frode Mauren Faglig tilbakemelding: / Bestilling av nye produktmoduler:

9 Bolig Taksering av boligeiendommer omfatter et bredt utvalg av forskjellige rapporttyper. Fra den enkleste brevtakst til mer omfattende rapporter for tilstandsanalyse og boligsalg. verditakst Denne modulen gir brukeren mulighet til å utarbeide verditakster for bolig. Både den nye formen som ble introdusert i 2010, hvor de bygningstekniske beskrivelsene er sterkt forenklet, og den gamle formen som tilbyr hele NS 3451 sin bygningsdelstabell for det bygningstekniske, er tilgjengelige. tilstandsrapport Denne modulen åpner for utarbeidelse av tilstandsrapport for boligeiendommer. Modulen inneholder også en tilpasning av tilstandsrapporten, i de tilfeller det kun er våtrom det ønskes rapport for. Bygningsdelene i NS 3451 danner grunnlaget for de bygningstekniske opplysningene. boligsalgsrapport Modul for Boligsalgsrapport gir mulighet for utarbeidelse av Boligsalgsrapport med eller uten verditakst. For Boligsalgsrapport med verditakst kreves lisens på modul for verditakst i tillegg. Boligsalgsrapport med arealmåling er en annen variant som denne modulen også gir tilgang til. Bygningsteknisk er denne rapportformen rettet mot byningsdetaljene i NS En egen tilpasning er gjort for de som er sertifisert gjennom Det Norske Veritas. brevtakst Denne modulen gir brukeren mulighet til å utarbeide forenklede rapporter, der ingen av de andre modulene passer til formålet. Typiske rapporter er forenklet verdivurdering, rapport for refinansiering av boliglån, tomtetakster etc. Befaringsapplikasjon Dette er en app for nettbrett som forenkler dataregistreringen under befaring av boligeiendommen. Registrerte data utveksles med E-tiq. Appen er tilpasset alle rapportformer innen bolig. Bruk av appen under befaring krever ikke tilgang til nettet. Appen er per i dag utviklet for windows 8. Versjon for ipad er under testing. Kostnadsfri overgang fra Takstnøkkelen på PC til nettversjonen E-tiq

10 Når lønnsomhet teller Hovedmenyen for en ordre i E-tiq vil variere i forhold til hvilken type oppdrag man skal jobbe med. Hvert valg i menyen gir tilgang til et nytt skjermbilde for registrering av aktuelle opplysninger knyttet til takseringsoppdraget. Noen av de mest sentrale valgene er: Oppdrag Revisjoner Beskrivelser Verdiberegninger Befaring Kilder og vedlegg Bygninger Konklusjon Forutsetninger Eiendomsopplysninger Konstruksjoner Grafikk/bilder Notater Faglig tilbakemelding: / Bestilling av nye produktmoduler:

11 Næring Dataregistrering i tilknytning til næringstaksering er omfattende. E-tiq tilbyr systematisk registrering av opplysningene, fordelt over flere skjermbilder basert på de forskjellige modeller for verdisetting av næringseiendommer. næringstakst Modulen gir tilgang til registrering av alle nødvendige opplysninger knyttet til taksering av en næringseiendom. Som bruker velger du selv hva du ønsker å fokusere på i beskrivelse av eiendommen. Programmet tilbyr et rikt utvalg av temaer, og du kan også legge til egne punkter hvis ønskelig. Programmet har et eget skjermbilde for registrering av eiendomsdata, hvor de aktuelle matrikler angis, med tomteareal. Bygg på eiendommen registreres enkelt, med angivelse av etasjer og arealer, tilbygg og ombygginger. Andre forhold som påvirker tilstanden eller verdien av byggene angis. Kontrakter, leieperioder, utleide arealer og opplysninger om markedsleie registreres. I rapporten fremstilles disse opplysningene grafisk. Eiendommens verdier kalkuleres innenfor de respektive modeller for verdiberegning av næringseiendommer (teknisk verdi, kontantstrømanalyser, sensitivitetsanalyse, sammenlignende taksering og netto kapitalisering). Bruker kan selv velge hvilke beregningsmodeller som skal vises i rapporten. Kostnadsfri overgang fra Takstnøkkelen på PC til nettversjonen E-tiq

12 Landbruk i endring Faglig tilbakemelding: / Bestilling av nye produktmoduler:

13 Landbruk Verditaksering av landbrukseiendommer er krevende i en tid med varsler om omstilling for næringen. Markedsverdi skal kanskje ikke lenger fastsettes innenfor konsesjonslovens begrensninger. E-tiq bidrar til å systematisere og forenkle oppgavene ved utarbeidelse av landbrukstakster. landbrukstakst Modulen tilbyr de nødvendige funksjoner for registrering av opplysninger relatert til landbrukseiendommer. Matrikkelopplysninger, angivelse av de forskjellige arealtyper som eiendommen består av, bygningsinformasjon (bygg, etasjer og arealer) og bygningstekniske forhold. Eiendommens verdier angis for bygninger og andre verdikomponenter, med opplysninger om spesielle tillegg og fradrag som påvirker disse verdiene. Befaringsapplikasjon Dette er en app for nettbrett som forenkler dataregistreringen under befaring av landbrukseiendommen. Registrerte data utveksles med E-tiq. Bruk av appen under befaring krever ikke tilgang til nettet. Appen er per i dag utviklet for windows 8. Versjon for ipad er under testing. Kostnadsfri overgang fra Takstnøkkelen på PC til nettversjonen E-tiq

14 Ny kommunikasjon med brukerne E-tiq på nett har gjennomgått en betydelig utvidelse, men vårt mål strekker seg lengre. Det vil bli utviklet nye rapportformer med nye brukervennlige funksjoner som vil gjøre hverdagen lettere for deg som bruker. I dette arbeidet ønsker vi ditt bidrag. Har du ideer eller synspunkter på verktøyet, detaljer du mener burde vært løst annerledes, eller ønsker om utvidelser, er vi svært takknemlige for din tilbakemelding. Alle tilbakemeldinger sendes via tilbakemeldinger under hjelpmenyen i E-tiq eller på e-post Øystein Harkinn, Prosjekt- og utviklingssjef i Norges TakseringsForbund Faglig tilbakemelding: / Bestilling av nye produktmoduler:

15 tilleggsprodukter E-tiq tilbyr en del tilleggsprodukter som kan være nyttige i arbeidet med å levere de takstrapportene markedet etterspør. Logg/ timeoppfølging Modulen gir brukeren mulighet til å loggføre all aktivitet eller forbruk knyttet til et oppdrag. Er postene fakturerbare, angis dette, og dataene blir med ved utarbeidelse av faktura knyttet til det aktuelle oppdrag. Eiendomsdata Eiendomsdata gir rask og enkel tilgang til sentrale opplysninger knyttet til alle eiendommer i Norge. Opplysningene leveres av Statens Kartverk, via selskapet Norsk Eiendomsinformasjon. Ønsker man mer detaljerte opplysninger søker man på portalen til eiendomsdata: Tilgangen til dette nettstedet inngår i abonnementet. Nedlastet informasjon fra eiendomsdata.no og infoland.no faktureres basert på såkalt klikkavgift. Eiendomsverdi Eiendomsverdi gir tilgang til opplysninger om prisutviklingen på boligeiendommer i hele landet. Her kan man på en enkel måte følge med på hva som skjer med prisene i markedet til enhver tid. Arkiv fra Takstnøkkelen for PC Modulen gir brukeren mulighet til å overføre alle takstrapporter fra PC-versjonen av Takstnøkkelen til nettversjonen. Rapportene overføres som PDF-filer. I tillegg gir modulen mulighet til import av sentrale data fra disse takstene inn i E-tiq. Dataene kan da enkelt danne grunnlag for nye takster på samme eller tilsvarende eiendommer senere. RoomSketcher RoomSketcher er et plantegningsverktøy som er lett å bruke og gir et profesjonelt resultat. Tegningene (2D, 3D og interaktive plantegningsprodukter) kan enten lastes inn i takstrapporten som et bilde, og/eller kobles enkelt opp mot prospekt via Finn-kode. Sistnevnte gir deg mulighet til å markedsføre eget takstfirma med logo og kontaktdata på planskisser. Stavekontroll Modulen gir brukeren mulighet til enkelt å sjekke rettskrivning av alle ord i de fleste tekstfelt i E-tiq. En omfattende ordliste spesielt tilpasset takseringsfaget danner grunnlaget for denne tjenesten. Fakturaoppfølging SystemKreditt Dette valget er knyttet opp mot E-tiq sin fakturamodul. Den gir brukeren mulighet til å sende fakturaunderlag til firmaet System- Kreditt, som vil sørge for fakturering, purring og i ytterste konsekvens også inkasso via firma Inkassotjenester. Kostnadsfri overgang fra Takstnøkkelen på PC til nettversjonen E-tiq

16 Skreddersy din produktpakke Send bestilling til E-tiq er eiet av Norges TakseringsForbund og utvikles gjennom datterselskapet Verdi NTFS. Skreddersy din produktpakke Send bestilling til Bransjens beste dataverktøy for taksering

Slik eliminerer du syv tidstyver

Slik eliminerer du syv tidstyver Slik eliminerer du syv tidstyver 1 Innhold Innledning 3 La de ansatte slippe å bruke tid på reiseregninger 4 Fakturer elektronisk og spar 90 % på inngående faktura 4 Oppbevar og håndter dokumenter digitalt

Detaljer

Bibliofil-appen er her

Bibliofil-appen er her Infobrev 2/2015 Over 100 deltakere var med på omvisning på Kjerringøy handelssted i forbindelse med Bibliofil brukermøte i Bodø i mai. Engasjerende guider og fint vårvær bidro til en fantastisk opplevelse.

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer

En felles meldingsboks. Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583

En felles meldingsboks. Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583 En felles meldingsboks Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583 Forord Difi har på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet utredet en løsning for elektronisk meldingsutveksling mellom forvaltningen

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

Slik bruker du Idium WordPress

Slik bruker du Idium WordPress Slik bruker du Idium WordPress Innholdsfortegnelse Introduksjon; Hva er Wordpress? 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Kontrollpanel 8 Innlegg

Detaljer

Forord. Karoline Andersen

Forord. Karoline Andersen FDVU i utvikling. En mulighetsanalyse av overgangen fra et FDV til et IWMS-system. FM under development. An analysis of the possibilities resulting from a transition from a FM to an IWMS system. Institutt

Detaljer

IT-fundamentet du kan bygge din forretning på

IT-fundamentet du kan bygge din forretning på IT-fundamentet du kan bygge din forretning på IT-løsninger som er spesialutviklet for dine behov, gir økt produktivitet og bedre bunnlinje EG Bygg & Installasjon www.egnorge.no/bygg Styrk bunnlinjen Potensialet

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 FagAdmin Brukerhåndbok Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 Innhold 1. FORORD... 4 2. VELKOMMEN TIL FAGADMIN... 5 3. REGNSKAP / REVISJON... 6 GENERELT... 6 AVDELINGER...

Detaljer

Tema: IUP Individuelle utviklingsplaner

Tema: IUP Individuelle utviklingsplaner Tema: IUP Individuelle utviklingsplaner Fronter 82 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i

Detaljer

Praktisk guide til patentering

Praktisk guide til patentering Praktisk guide til patentering Spesielt for små og mellomstore bedrifter. Gjør ideer til verdier Hvem er Patentstyret, og hva gjør vi? Patentstyret er en statlig myndighet og et nasjonalt senter for immaterielle

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Når alt er en selvfølge. EPiServer en effektiv og fleksibel plattform for informasjonshåndtering og publisering på Internett

Når alt er en selvfølge. EPiServer en effektiv og fleksibel plattform for informasjonshåndtering og publisering på Internett Når alt er en selvfølge EPiServer en effektiv og fleksibel plattform for informasjonshåndtering og publisering på Internett Tanke og følelse på Internett Hva er det som gjør at en person oppfattes som

Detaljer

Å bygge opp en bedrift

Å bygge opp en bedrift Å bygge opp en bedrift Du vurderer å starte eget foretak. Gratulerer! Å starte og drive egen bedrift er en stor utfordring. Hvis du gjør de rette tingene i rett rekkefølge er det stor sannsynlighet for

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Nr. 2006:4 Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Skrevet på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet Forord Statskonsult viderefprte i 2005 sitt flerflrige arbeid

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk registrering... 3 Hvem kan bruke elektronisk

Detaljer

Åpne data. Del og skap verdier. Veileder i tilgjengeliggjøring av offentlige data

Åpne data. Del og skap verdier. Veileder i tilgjengeliggjøring av offentlige data Åpne data Del og skap verdier Veileder i tilgjengeliggjøring av offentlige data Dette er 2. versjon av veilederen, oppdatert januar 2013. Den elektroniske versjonen finner du (alltid oppdatert) på data.norge.no.

Detaljer

En guide til kundeorientering i kollektivtrafikken. Ruters kundestrategi

En guide til kundeorientering i kollektivtrafikken. Ruters kundestrategi En guide til kundeorientering i rafikken Ruters kundestrategi 1 Om denne guiden Denne guiden gir deg en introduksjon til hvordan vi jobber med kundeorientering i Ruter. Den kan brukes som en veiviser og

Detaljer

Mini-inkuderingsguide

Mini-inkuderingsguide Mini-inkuderingsguide (Bilde) -hvordan inkludere funksjonshemmede og kronisk syke i din organisasjon? -Hva kan du gjøre, og hvordan? Innhold Mini-inkuderingsguide... 1 Hvorfor skal vår organisasjon tilrettelegge

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering. Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 RAPPORT 1/2012

Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering. Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 RAPPORT 1/2012 Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 1 RAPPORT 1/2012 Resymé Evalueringsportalen har vært i drift i et drøyt år. Ved årsskiftet

Detaljer

HÅNDBOK FOR LOKAL REGISTRERING

HÅNDBOK FOR LOKAL REGISTRERING KULTURMINNER I KOMMUNEN HÅNDBOK FOR LOKAL REGISTRERING Riksantikvaren er direktorat for kulturminneforvaltning og er faglig rådgiver for Miljøverndepartementet i utviklingen av den statlige kulturminnepolitikken.

Detaljer

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat?

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat? Veiledning til elektronisk søknad Sjøfartsdirektoratet har utviklet et nytt system for elektroniske søknader og elektronisk innrapportering. Målsetning er å tilby brukere enklere, raskere og mer effektiv

Detaljer

Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011

Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011 , Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011 Forord Statlige virksomheter skal i henhold til

Detaljer

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D A RKIVRÅD O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D 1 / 1 4 Funksjonsbasert klassifikasjon Arkivering fra sosiale medier Arkivar og nyutdannet Standardisert arkivdanning gir forretningsverdi Beredskap

Detaljer

Hvordan kan en måle resultater og effekter av kommunale- og regionale næringsfond? Forprosjekt for Kommunal- og regionaldepartementet

Hvordan kan en måle resultater og effekter av kommunale- og regionale næringsfond? Forprosjekt for Kommunal- og regionaldepartementet Hvordan kan en måle resultater og effekter av kommunale- og regionale næringsfond? Forprosjekt for Kommunal- og regionaldepartementet Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand

Detaljer