Generell god livskvalitet øker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generell god livskvalitet øker"

Transkript

1 HUNT-undersøkelsene

2 Generell god livskvalitet øker 100 Prosent ,4 83,1 87, HUNT 1 HUNT 2 HUNT 3

3 Livskvalitet Prosentandel menn som er ganske, meget eller svært fornøgd med tilværelsen HUNT 1- HUNT 3.

4 Livskvalitet Prosentandel kvinner som er ganske, meget eller svært fornøgd med tilværelsen HUNT 1- HUNT 3.

5 Langvarig sjukdom, skade eller lidelse som nedsetter funksjon i det daglige liv, kvinner (rødt) og menn (blått) i HUNT 2 og HUNT 3

6 Røyking voksne kvinner % HUNT 2 HUNT

7 Røyking voksne menn 35 % HUNT 2 HUNT

8 Vinforbruk blant kvinner Liter ren alkohol pr år 1,4 HUNT2 HUNT3 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, år år år år år 70+ år

9 Vinforbruk blant menn Liter ren alkohol pr år 1,4 HUNT2 HUNT3 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, år år år år år 70+ år

10 Økende alkoholbruk voksne menn Økende andel med risiko for alkoholisme Menn med risko for alkoholisme (CAGE) HUNT2 HUNT3 Svarer ja på 2 av 4 CAGE spørsmål år år år år år 70+ år

11 Forekomst av overvekt og fedme, kvinner HUNT 1-3

12 Fedme, menn

13 Langvarig sjukdom, skade eller lidelse som nedsetter funksjon i det daglige liv, kvinner (rødt) og menn (blått) i HUNT 2 og HUNT 3

14 Prosentandel som har rapportert angstplager HUNT 2-3

15 Depresjon

16 God del eller mye ensom siste 14 dager

17 Ensomhet

18 Sosial inkludering og utjamning av sosiale ulikheter i helse Å være ekskludert fra det sosiale liv og bli behandlet som mindre verdt, fører til dårligere helse og større risiko for tidlig død Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller (St. melding nr. 20 ( ).

19 Samfunnsdeltakelse - føringer Regjeringas velferdspolitiske mål Helse- og omsorgslovgivning, meldinger og veiledere Kulturmelding og kulturlov NTFKs folkehelsestrategi og handlingsplan Ulike planer Kulturavdelinga - bidra til økt samfunnsdeltakelse

20 Hvem deltar ikke? Hvem mangler meningsfulle kunst- og kulturtilbud? - Eldre på institusjon - Heimeboende eldre med funksjonssvikt - Barn og unge voksne med funksjonssvikt - Personer med psykiske plager - De som ikke kjenner koden eller ikke tør gå alene - De som ikke har råd - De som ikke er interessert i det hele tatt - osv.

21 Hvorfor deltakelse? opplevelser sosialt tilhørighet nettverk kunnskap mestring kommunikasjon felleskap velvære

22 Menn vært på KONSERT, TEATER, KINO i løpet av de siste 6 måneder. HUNT 3. Cuypers et al. Prosentandel mannlige deltakere Deltakelsesfrekvens 1= aldri; 2= 1-6 ggr; 3= 1-3 ggr i måned

23 Kvinner vært på KONSERT, TEATER, KINO i løpet av de siste 6 måneder. HUNT3. Cuypers et al. Prosentandel kvinnelige deltakere Deltakelsesfrekvens 1= aldri; 2= 1-6 ggr; 3= 1-3 ggr i måned

24 Besøkt museum og kunstutstilling i løpet av de siste 6 mnd., andel menn og kvinner. HUNT 3. Cuypers et al.

25 Kulturdeltakelse, siste 6 måneder sosioøkonomisk fordeling (Museum, kunstutstilling, teater, konsert, kino, forening, kirke/bedehus og idrettsarrangement). Cuypers et al. 0: ingen opp til 3: 3 aktiviteter i gjennomsnitt

26 Selv drevet med flere kulturaktiviteter i de siste 6 måneder 0: ingen, opp til 4: 4 kulturaktiviteter i gjennomsnitt. HUNT 3. Cuypers et al.

27 Drevet med friluftsliv de siste 6 måneder. HUNT 3. Cuypers et al.

28 Sosioøkonomisk fordeling; drevet med idrett og trening siste 6 måneder. HUNT 3. Cuypers et al.

29 Sammenhenger kunst, kultur og helse «Artistic men are happier» Resultater fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag HUNT 3 viser at det er sammenhenger mellom kultur og helse på befolkningsnivå. Enkeltpersoner og grupper gir uttrykk for positive effekter. «Jeg plages av angst. Nå kjenner jeg at det hjelper å ta fram gitaren. Det demper angsten» sier en deltaker. Sitat fra og evalueringsrapport Samspill og Samklang 2009.

30 Sammenhenger kunst, kultur og helse Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) slår fast at kulturopplevelser og egen kulturaktivitet styrker helsen. Egenaktivitet er det som har størst effekt. Undersøkelsen konkluderer at det nå er grunnlag for å si at kulturen må ses på linje med idretten som viktige virkemidler for folkehelsen. Syng for livet har supplert den eksisterende litteraturen med rapporten "Sang og velvære - en kartlegging av eksisterende forskning om sangens effekter" som retter seg spesifikt inn mot sang. Rapporten er utarbeidet av Anne Haugland Balsnes, som er en av Norges ledende forskere på området (Norsk visearkiv, Oslo 2010).

31 Dans og bevegelse - styrker balansen hos eldre (Judge) Kulturell stimulering demens og Parkinson (flere studier) Billedkunst heimeboende eldre (Wikstrøm) Drama forbedrer livskvalitet demente (Lepp) positive for mestringsfølelse blant personale (Lepp)

32 Kunst- og kulturuttrykk benyttet i behandling og rehabilitering gir effekt: musikkterapi v/spiseforstyrrelser (Trondalen) kunst-terapi ved psykosomatiske lidelser (Theorell) dans og bevegelse demente (Nyström)

33 «Der vi før måtte ha tre til stellet, trenger vi nå bare en» metodeutvikling Metodeutvikling har vært en sentral del av FOLK2. Dette for å hente inn ny kunnskap, men også for å styrke arbeidet med å utvikle metoder til daglig bruk i lokalsamfunnet, på institusjoner og i heimebasert omsorg. Resultatene viser at systematisk bruk av kulturuttrykk i omsorg og pleie kan bidra til å minske arbeidsbyrden til de ansatte og således gi en lettere hverdag ikke bare for brukere og pårørende, men også for pleierne. Sitat fra Musikk og helse, Norsk tidsskrift for sykepleieforskning 2010.

34 Hvorfor kan kunst- og kulturopplevelser gi bedre helse og livskvalitet? Selve opplevelsen beskrives på ulike måter; kick, flyt, gode øyeblikk osv. Kroppslige reaksjoner: immunsystem, blodtrykk, puls osv. Nøkkel til kommunikasjon og velvære Utvikler symboliseringsevnen hos barn Differensiering av følelser - viktig for mestring av påkjenninger og opprettholdelse av god helse og livskvalitet Systematisering, reorientering og omfortolkning av tilværelsen

35 Handlingsplan: Innsatsområde kultur og helse Program for kultur og helse Varighet Tverrfaglig samarbeid internt i Nord-Trøndelag fylkeskommune Regionalt samarbeid Samarbeid mellom regionalt og lokalt nivå Praksis, forskning, utdanning og kompetanseheving Dreier satsinga i samsvar med HUNT-data Videreutvikler delprosjekt fra FOLK2

36 Samhandling

37 Grupper av voksne som deltar lite

38 Kultur for livet kultur i folkehelsearbeid, omsorg og pleie- eksempler på hvordan Grong og Namdalseid kommuner Tverrsektorielt samarbeid Kunst og kultur i folkehelsearbeidet og i omsorg og pleie Forankring på alle nivå og på tvert Musikk på institusjon Inspirasjonsdager som utgangspunkt for videre arbeid Opplæring av ansatte Kartlegging av musikkinteresse hos brukere Spredning til andre kommuner i Midtre og Indre Namdal

39

40 Eks. på andre prosjekt og tiltak med eldre som målgruppe støttes av NTFK Tverrfaglig senter for kultur og helse i Levanger FoU- eldre og demens HUNT forskningssenter Hageloftet Livsgleder for eldre - Hage for ung og gammel Støtte til frivillige organisasjoner fysisk aktivet LHL, Sanitetsforeninger, Revmatikerforeninger, seniordans, gladans, trimgruppe for eldre osv.

41

42 Å ikke delta Knyttet til alder, sosial gruppe og helse En folkehelseutfordring og utfordring for kultursatsinga Politisk dilemma hvordan forsvare sosiale ulikheter i helse og deltakelse? Hvordan forsvare at mange av de svakeste gruppene faller utenfor samfunnslivet? Moralsk dilemma for hver og en av oss hvordan kan vi akseptere at noen ikke deltar?

"God helse i Steinkjer"

God helse i Steinkjer "God helse i Steinkjer" STRATEGI for FOLKEHELSE Steinkjer kommune 2013-2017 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. LOVVERK OG FØRINGER... 5 2.1 NASJONALE FØRINGER... 5 2.2 LOVVERK... 6 2.3 REGIONALE FØRINGER

Detaljer

"God helse i Steinkjer"

God helse i Steinkjer "God helse i Steinkjer" STRATEGI for FOLKEHELSE Steinkjer kommune 2013-2017 Vedtatt av kommunestyret 20.03.13 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. LOVVERK OG FØRINGER... 5 2.1 NASJONALE FØRINGER... 5 2.2 LOVVERK...

Detaljer

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014 Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 Akershus fylkeskommune FOLKEHELSESTRATEGI 2011 2014 3 Folkehelse framholdes i mange sammenhenger som

Detaljer

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9 Del 6 - Helsetilstand voksne Innhold 1 Forventet levealder... 3 2 Dødelighet og dødsårsaker... 3 2.1 Total dødelighet... 3 2.2 Sosial ulikhet og dødelighet... 3 2.3 Hjerte- og kardødelighet... 5 2.3.1

Detaljer

2015-2019. Oversiktsdokument og satsningsområder Plan for folkehelse og likestilling i Farsund

2015-2019. Oversiktsdokument og satsningsområder Plan for folkehelse og likestilling i Farsund 2015-2019 Oversiktsdokument og satsningsområder Plan for folkehelse og likestilling i Farsund Mona Aspvik Farsund kommune 2015-2019 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål... 4 1.3 Planstatus,

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Inderøy Samfunnshus, møterom: Kantina Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

Innst. 380 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen

Innst. 380 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Innst. 380 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Meld. St. 19 (2014 2015) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Folkehelsemeldingen Mestring og muligheter Innhold

Detaljer

Folkehelserapport. Tydal kommune

Folkehelserapport. Tydal kommune Folkehelserapport Tydal kommune 2012 2016 Innhold 1. Forord... 3 2. Innledning... 4 2.1. Bakgrunn:... 4 2.2. Metode:... 5 3. Resultater for Tydal... 7 3.1. Kommunebarometeret for Tydal:... 7 3.2. Beskrivelse

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN

Detaljer

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS 1 ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS Fylkeseldrerådet i Troms 2013 2 Innhold FYLKESELDRERÅDETS ROLLE OG HENSIKTEN MED ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN... 4 Generelt om eldrerådenes funksjon og oppgaver...

Detaljer

Studieplan. Aktiv omsorg. 15 studiepoeng

Studieplan. Aktiv omsorg. 15 studiepoeng Studieplan Aktiv omsorg 15 studiepoeng Godkjent av dekan ved HiT, Fakultet for helse- og sosialfag, 1. februar 2013 1 1. Innledning 1.1 Bakgrunn, behov og formål Det offentlige står overfor store utfordringer

Detaljer

Aktiv omsorg knyttet opp mot frivillighetsarbeid og nettverksbygging

Aktiv omsorg knyttet opp mot frivillighetsarbeid og nettverksbygging Aktiv omsorg knyttet opp mot frivillighetsarbeid og nettverksbygging Dagens tekst Hva er aktiv omsorg Aktiv omsorg og frivillighet - nettverk Opplæringsprogram i aktiv omsorg Hva er aktiv omsorg? Hvordan

Detaljer

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen Arrangement: Karl Evang-seminaret 2011 Arrangør: Statens Helsetilsyn Dato: 20. oktober 2011 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Utdanning og helse

Detaljer

Utredning- Frisklivssentral i Alta

Utredning- Frisklivssentral i Alta Utredning- Frisklivssentral i Alta Av 27.04.11 Alta kommune - 1 - Sammendrag Sett i lys av samhandlingsreformen, forslag til ny lov om folkehelse, forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenster

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Nes kommune 2014

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Nes kommune 2014 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Nes kommune 214 Foto: Thor Albertsen Nes kommune Sist oppdatert: 17.12.214 1 Forord Kommunen skal legge til rette for en samfunnsutvikling som fremmer

Detaljer

Prioritet 1: Fysisk aktivitet og trening som behandling

Prioritet 1: Fysisk aktivitet og trening som behandling Prioritet 1: Fysisk aktivitet og trening som behandling Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009 har en visjon om bedre folkehelse gjennom økt fysisk aktivitet i befolkningen. Målet er å øke andelen

Detaljer

Folkehelsearbeid i Nordland Hvilken rolle kan fylkeskommunen ha?

Folkehelsearbeid i Nordland Hvilken rolle kan fylkeskommunen ha? Folkehelsearbeid i Nordland Hvilken rolle kan fylkeskommunen ha? Espen Carlsson Roald Lysø Christian Wendelborg NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfattere NTF-arbeidsnotat : 2003:3 Prosjektnummer

Detaljer

Innspill til Folkehelsemeldingen

Innspill til Folkehelsemeldingen Til Helse og omsorgsdepartementet Dato: 21.09.2014 Arkiv: 21 Journal: 246/14 Innspill til Folkehelsemeldingen Norsk Ergoterapeutforbund gir med dette innspill til folkehelsemeldingen med utgangpunkt i

Detaljer

MATERIALE OG METODE. Rehabilitering og aktiv omsorg i eldreomsorgen. Hva sier forskningen om treningseffekt hos eldre? Den nordiske studiens formål:

MATERIALE OG METODE. Rehabilitering og aktiv omsorg i eldreomsorgen. Hva sier forskningen om treningseffekt hos eldre? Den nordiske studiens formål: Rehabilitering og aktiv omsorg i eldreomsorgen erfaringer fra: den nordiske forskningsstudien: Fysisk funksjon og daglig aktivitet for beboere i sykehjem Trondheimsstudien Ål kommune, 26.10.10 Randi Granbo,

Detaljer

Manifest om helse og omsorg

Manifest om helse og omsorg AUF I ROGALAND Manifest om helse og omsorg Årsmøtet 2011 1 2 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Innledning manifest om helse og omsorg AUF i Rogaland mener alle mennesker er likeverdige uansett sosial-

Detaljer

Kultur og helse videreføring av den nasjonale satsingen

Kultur og helse videreføring av den nasjonale satsingen Kultur og helse videreføring av den nasjonale satsingen Evaluering av videreføringsarbeid av kultur og helse, med hovedvekt på nasjonalt knutepunkt for kultur og helse Erik Revdal Gjermund Wollan NORD-TRØNDELAGSFORSKNING

Detaljer

HELSE OG LIVSSTIL BLANT PASIENTER I ET DPS IDENTIFIKASJON AV RISIKOPASIENTER.

HELSE OG LIVSSTIL BLANT PASIENTER I ET DPS IDENTIFIKASJON AV RISIKOPASIENTER. HELSE OG LIVSSTIL BLANT PASIENTER I ET DPS IDENTIFIKASJON AV RISIKOPASIENTER. Møyfrid Løvbrekke Juni 2010 Masteroppgave i helse- og sosialfag med fokus på brukerperspektiv Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Detaljer

Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet

Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet Forord Fysisk aktivitet forebygger en rekke sykdommer og

Detaljer

god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER

god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER 2010 2013 INNHOLD 1 Felles plan folkehelse og levekår i Agder... 4 1.1 Bakgrunn for planen...4 1.2 Mandat og planprosessen...4

Detaljer

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Morgendagens omsorg Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Forord «Alle bør være opptatt av framtida. Det er der vi skal tilbringe resten av vårt liv.» Helse- og omsorgstjenestene står overfor store

Detaljer

TA VARE PÅ VELGERNE DINE! SLIK GJØR VI DET

TA VARE PÅ VELGERNE DINE! SLIK GJØR VI DET TA VARE PÅ VELGERNE DINE! SLIK GJØR VI DET Her får du som politiker vite hvordan du kan være med å skape et godt lokalsamfunn, få innbyggere som trives og skape en struktur som er bærekraftig. Vi gir deg

Detaljer

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Innhold Forord side 3 1. Planen og planarbeidet side 4 1.1 Bakgrunn side 4 1.2 Organisering av planarbeidet side 4 1.3 Planforutsetninger side 4 1.4 Planområdet formål

Detaljer

Fysisk aktivitet, folkehelse og samhandling Innherredsmodellen - Trinn 1

Fysisk aktivitet, folkehelse og samhandling Innherredsmodellen - Trinn 1 Rapportserie fra Senter for helsefremmende forskning HiST/NTNU Rapport 2011/2 Oldervoll LM & Lillefjell M Fysisk aktivitet, folkehelse og samhandling Innherredsmodellen - Trinn 1 Kunnskapsoversikt Trondheim,

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer