HUNT. Helsekart og helsetrender Resultater fra HUNT HUNT1 ( ) HUNT2 ( ) HUNT3 ( )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HUNT. Helsekart og helsetrender Resultater fra HUNT 3 3.9.2010 HUNT1 (1984-86) HUNT2 (1995-97) HUNT3 (2006-08)"

Transkript

1 Helsekart og helsetrender Resultater fra HUNT HUNT HUNT1 ( ) HUNT2 ( ) HUNT3 (26-8) Steinar Krokstad HUNT forskningssenter Det medisinske fakultet

2 Levealder og livskvalitet Øker

3 Generell god livskvalitet øker 1 Prosent ,4 83,1 87,2 6 5 HUNT 1 HUNT 2 HUNT 3

4 SSB

5 Psykiske plager En stabil andel på 5-6 % har angst og depresjonsplager i HUNT2 og HUNT3 Det observeres geografiske forskjeller, usikker betydning (analyseres) Det er tydelige sosiale forskjeller (ikke vist) Flere får hjelp

6 Geografiske forskjeller Nasjonale data, SSB, Oslo Stavanger Bergen Trondheim Akershus Psykiske plager, geografi Østlandet Hed/Oppland Agd/Rogaland Kvinner Menn Vestlandet Trøndelag Nord-Norge %

7 Nervøs og urolig siste 14 dager Nervøs og urolig ,3 % ,7 4,7 6,8 5,2 6,4 Menn Kvinner 2 HUNT1* HUNT2 HUNT3 * HUNT 1: Siste måned

8 Deprimert siste 14 dager Deprimert siste 14 dager % 4 Menn Kvinner 2 HUNT1* HUNT2 HUNT3 * HUNT1: Er du vanligvis

9 Deprimert siste 14 dager. HUNT3. Kommuner Variasjon fra 2,9 til 7,4 % Mulige feilkilder -Alder -Årstid -Undersøkelsestidspunkt - % Leka Nærøy Vikna Flatanger Fosnes Overhalla Høylandet Grong Namsskogan Røyrvik Lierne Snåsa Inderøy Namdalseid Verran Mosvik Verdal Levanger Leksvik Frosta Stjørdal Meråker Namsos Steinkjer Deprimert siste 14 dager, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

10 Økning i å søke hjelp for psykiske plager 2, % 15, 1, 11,7 13,7 HUNT 2 HUNT 3 5,, Har du, eller har du psykiske plager som du har søkt hjelp for?

11 Røyking Betydelig nedgang Store variasjoner geografisk Kvinner 4-7 år røyker mest

12 Prosentandel dagligrøykere ( ) Røykevaner, SSB Prosent 6 Menn Kvinner Tobakkskadeloven (1975) Røykfrie fellesmiljøer (1988) Røykfrie helseinstitusjoner, ansatte (1991) Røykfrie skoler (1993) Røykfrie helseinstitusjoner, pasienter (1994) Forbud mot røyking i åpne restauranter (1995) Røyking tillatt ved halvparten av bordene (1998) Røykfrie serveringssteder (24)

13 Prosentandel dagligrøykere blant voksne i 24 kommuner Stjørdal 5 Høylandet Leka Inderøy Namsos Steinkjer Snåsa Fosnes Flatanger HUNT1 HUNT2 HUNT3 Overhalla Namdalseid 1 Levanger Namsskogan Leksvik Meråker Stiplet linje: Fylkesgjennomsnitt Verdal Verran Mosvik Frosta Vikna Grong Røyrvik Lierne Nærøy

14 Røyking voksne kvinner 45 4 % HUNT 2 HUNT

15 Røyking voksne menn 35 3 % 25 2 HUNT 2 HUNT

16 Sosiale forskjeller i dagligrøyking Prosentandel av utdanningsgruppen som røyker daglig 5 grunnskoleutdanning % universitets-/ høgskoleutdanning videregående utdanning Kilde: Helsedirektoratet

17 Ungdomsskoleelever: Prøvd å røyke 4 % 3 % 24 % Store geografiske forskjeller i røykeatferd blant ungdom i N-T og Norge 22 % %

18 Prosentandel år som svarer at de røyker daglig i Ung-HUNT1 og Ung-HUNT3 Prosent 25 Ung-HUNT1 Ung-HUNT Midtre Namdal Indre Namdal Stjørdal og Meråker Steinkjer og Inderøy Hele Nord- Trøndelag Fosen Levanger og Frosta Verdal Ytre Namdal

19 Snus Betydelig økning Jenter på videregående øker mest Unge menn snuser mest

20 Andelen jenter og gutter som brukte snus daglig eller av og til i Ung-HUNT 1 (95-97) og Ung-HUNT 3 (6-8) % Jenter: Ung-HUNT 1 Ung-HUNT 3 Gutter: Ung-HUNT 1 Ung-HUNT år år år år

21 Tobakksbruk i Nord-Trøndelag HUNT 3 KVINNER Prosent 35 % Dagligrøyker Dagligsnuser Dagligsnuser og dagligrøyker 3 % 25 % 2 % 15 % 1 % 5 % %

22 Prosent 35 % 3 % Tobakksbruk i Nord-Trøndelag HUNT 3 MENN Dagligrøyker Dagligsnuser Dagligsnuser og dagligrøyker 25 % 2 % 15 % 1 % 5 % %

23 Narkotika Urbant fenomen

24 Prosentandel ungdom som har venner som har prøvd narkotika

25 Alkohol Betydelig økning hos vokse Flere ungdom venter med å drikke De som drikker drikker mer (polarisering)

26 Alkoholforbruk i Norge per innbygger 15 år og over ( ) Liter ren alkohol 8 Alkohol totalt Brennevin Vin Øl Rusbrus 7 6 Gode tider Gode tider 5 Forbudstiden Sterk vekst etter andre verdenskrig 4 3 Andre verdenskrig 2 1 Laddevinsperioden

27 Vinforbruk blant kvinner Liter ren alkohol pr år 1,4 HUNT2 HUNT3 1,2 1,8,6,4, år 3-39 år 4-49 år 5-59 år 6-69 år 7+ år

28 Vinforbruk blant menn Liter ren alkohol pr år 1,4 HUNT2 HUNT3 1,2 1,8,6,4, år 3-39 år 4-49 år 5-59 år 6-69 år 7+ år

29 Økende alkoholbruk voksne menn Økende andel med risiko for alkoholisme 2 18 Menn med risko for alkoholisme (CAGE) HUNT2 HUNT3 Svarer ja på 2 av 4 CAGE spørsmål år 3-39 år 4-49 år 5-59 år 6-69 år 7+ år

30 Menn HUNT3 HUNT2 Mosvik Flatanger Namsskogan Røyrvik Frosta Høylandet Fosnes Verran Steinkjer Nærøy Inderøy Overhalla Namdalseid Grong Namsos Levanger Geografiske forskjeller i alkoholkultur mellom 24 kommuner Ja på 2 av 4 CAGE sp.mål. Lierne Leksvik Leka Verdal Stjørdal Snåsa Meråker Vikna

31 2 Økende alkoholbruk voksne kvinner Økende andel med risiko for alkoholisme Kvinner med risiko for alkoholisme (CAGE) HUNT2 HUNT Svarer ja på 2 av 4 CAGE spørsmål år 3-39 år 4-49 år 5-59 år 6-69 år 7+ år

32 Fosnes Flatanger Namsskogan Røyrvik Leka Høylandet Verran Lierne Inderøy Verdal Frosta Leksvik Mosvik Overhalla Steinkjer Stjørdal Nærøy Vikna Snåsa Namdalseid Levanger Meråker Namsos Grong HUNT3 HUNT2 Geografiske forskjeller i alkoholkultur mellom 24 kommuner Ja på 2 av 4 CAGE sp.mål

33 Andelen jenter og gutter som hadde prøvd å drikke alkohol i Ung-HUNT 1 (95-97) og Ung-HUNT 3 (6-8) % år år år år Jenter: Ung-HUNT 1 Ung-HUNT 3 Gutter: Ung-HUNT 1 Ung-HUNT 3

34 Ungdom: Noen gang vært beruset Endringer og 6-8, flere venter med å drikke Prosent Alder Jenter UH 1 Jenter UH 3 Prosent Alder Gutter UH 1 Gutter UH 3

35 Alkoholforbruk UH 1-3, jenter De som drikker drikker mer liter ren alkohol/år Alder

36 Alkoholforbruk UH 1-3, gutter De som drikker drikker mer liter ren alkohol/år alder

37 Endringer fra 1995/7 26/8 Alkohol (foreløpige tall)

38 Overvekt og diabetes KMI = kg/m2 - Stor økning i fedme, fordobling hos menn over 1 år - Antall med diabetes fordoblet de siste 2 år - Flere menn enn kvinner har nå diabetes - For hver person med kjent diabetes er det en med ukjent diabetes - For hver diabetiker er det en med stor risiko i tillegg - Det hjelper lite å hardtrene et par ganger i uka

39 BMI > 25. WOMEN 9 BMI > 25. Per cent HUNT 2 HUNT 3 Age 2+ H2: 55.8% H3: 6.7% 2 av 3 er overvektige!! Age BMI > 25. MEN 9 8 Per cent HUNT 2 HUNT 3 Age 2+ H2: 64.9% H3: 74.4% Age

40 BMI >=3 HUNT 2-3 WOMEN HUNT 2 HUNT 3 BMI > 3 1 av 4 har fedme! Per cent Per cent Age HUNT 2 HUNT 3 BMI >= 3 HUNT 2-3 MEN Age 2+ H2: 18.6% H3: 23.5% Age 2+ H2: 14.4% H3: 22.5% Age

41 BMI > 35 1 av 2 er ekstremt fet. Per cent HUNT 2 HUNT 3 BMI > 35. WOMEN Age Age 2+ H2: 4.7% H3: 6.5% 1 BMI > 35. MEN Per cent HUNT 2 HUNT 3 Age 2+ H2: 1.9% H3: 3.6% Age

42 Fedmeutvikling kvinner HUNT3: NT 23,5%. Fedme diffunderer ruralt

43 Fedmeutvikling, menn HUNT3: NT 22,5%. Fedme diffunderer ruralt

44 Utvikling av overvekt Norge/USA BMI HUNT USA (NHANES)* <18,5,7,7 Overvekt Fedme Ekstrem fedme >= 25 6,1 67, 62,3 64,2 >= 3 16,7 22,7 28,7 3,6 >= 4,7 1,1 4, 4,3 * Non-hispanic whites

45 Forekomst av kjent diabetes i en norsk populasjon Forekomst av fedme (hos personer uten diabetes) HUNT HUNT HUNT n 76,885 65,599 5,842 Diabetes % Fedme % Diabetes % Fedme % Diabetes % Fedme % Menn , 21. Kvinner

46

47 Glukoseintoleransetest av et tilfeldig utvalg personer, n=1.118 % IFG Pre-dia. IGT Pre-dia. Ukjent diabetes Kjent diabetes

48 Fysisk aktivitet Økt fysisk aktivitet på fritiden

49 Fysisk aktivitet Prosent Menn HUNT2 HUNT3 Prosent Kvinner HUNT2 HUNT Prosentandel menn og kvinner i HUNT2 og HUNT3 som rapporterer fysisk aktivitet i fritiden. Svarene er slått sammen slik at de som regnes som fysisk aktive i figurene er de som tilfredsstiller Helsedirektoratets retningslinjer om 3 minutter daglig fysisk aktivitet.

50 Fysisk aktivitet på fritiden HUNT2 HUNT3 33% 32% 33% 36% 34% 47% 36% 47% 4% 4% 39% 4% 43% 34% 32% 46% 41% 39% 43% 43% 43% 44% 45% 43% 39% 46% 39% 44% 4% 4% 43% 44% 46% 39% 35% 4% 34% 47% Thoen, 21 4% 39% 43% 43% Geografiske forskjeller i hvor stor andel som er fysiske aktive i Nord-Trøndelag. 41% 45% 41% 46% 39% 42% Thoen, 21 Fysisk aktivitet, % 3-34, ,9 4-49,9 45-5

51 Blodtrykk og hjerte-kar

52 7 6 Hjerte- og karsykdommer Dødelighet per 1 menn Antall døde per Kreft Lungesykdommer Hjerte - karsykdommer, Nord - Trøndelag Hjerte - karsykdommer, Norge Kreft, Nord - Trøndelag Kreft, Hele Norge Lungesykdommer, Nord - Trøndelag Lungesykdommer, Hele Norge Kilde: Statistisk Sentralbyrå

53 Oppsiktsvekkende Systolic BP at HUNT 2 and HUNT 3 WOMEN HUNT 2 reduksjon i blodtrykk i mm Hg HUNT 3 befolkningen Hva er forklaringen?? Age Systolic BP at HUNT 2 and HUNT 3 MEN HUNT 2 16 HUNT 3 15 mm Hg Age

54 Blood pressure Lipids Phys inactivity Hjerteparadokser Pulse rate Smoking CVD CV mortality Body weight Diabetes

55 HUNT-data Generaliserbare til Norge Norges beste helseovervåkningsdata For lite utnyttet av myndighetene I tillegg, muligheter for årsaksforskning Men HUNT-biobank svært potensiale for translasjonsforskning i årene som kommer

Del 7 - Barn og unge Helserelatert atferd, helsetilstand og bruk av helsetjenester

Del 7 - Barn og unge Helserelatert atferd, helsetilstand og bruk av helsetjenester Del 7 - Barn og unge Helserelatert atferd, helsetilstand og bruk av helsetjenester Innhold 1 Helseatferd... 3 1.1 Fysisk aktivitet... 3 1.1.1 Fysisk aktivitet i fritida blant ungdom i Nord-Trøndelag...

Detaljer

HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08)

HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08) Helseundersøkelsen Nord-Trøndelag HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08) Public health development The HUNT Study, Norway HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08) Redaktører: Steinar

Detaljer

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9 Del 6 - Helsetilstand voksne Innhold 1 Forventet levealder... 3 2 Dødelighet og dødsårsaker... 3 2.1 Total dødelighet... 3 2.2 Sosial ulikhet og dødelighet... 3 2.3 Hjerte- og kardødelighet... 5 2.3.1

Detaljer

Næringsanalyse for Innherred 2005

Næringsanalyse for Innherred 2005 Næringsanalyse for 2005 Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 19/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Steinkjer Næringsselskap AS og Vekst AS. Hensikten

Detaljer

Næringsanalyse Innherred

Næringsanalyse Innherred Næringsanalyse Innherred Knut Vareide og Audun Thorstensen Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 30/2007 Næringsanalyse Innherred 2 Næringsanalyse Innherred Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra

Detaljer

Næringsanalyse Nord-Trøndelag

Næringsanalyse Nord-Trøndelag Næringsanalyse Nord-Trøndelag Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 7/2005 Innhold: Forord 5 Rapportens hovedsignaler 6 Utviklingen i Nord-Trøndelag 7 Nord-Trøndelag i forhold til andre fylker

Detaljer

Sammendrag Oversiktsdokument Nord-Trøndelag fylke. Del 1 Befolkningsforhold

Sammendrag Oversiktsdokument Nord-Trøndelag fylke. Del 1 Befolkningsforhold Sammendrag Oversiktsdokument Nord-Trøndelag fylke Del 1 Befolkningsforhold Folketallet øker i Nord-Trøndelag. Dette skyldes i hovedsak innvandring. Selv om folketallet vokser hos oss, er økningen atskillig

Detaljer

Næringsanalyse Nord-Trøndelag

Næringsanalyse Nord-Trøndelag Næringsanalyse Nord-Trøndelag Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø - arbeidsrapport 24/2007 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Innovasjon Norge Nord-Trøndelag. I 2006 er det utarbeidet

Detaljer

Næringsanalyse for Nord- Trøndelag

Næringsanalyse for Nord- Trøndelag Næringsanalyse for Nord- Trøndelag Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet KNUT VAREIDE TF-notat nr.29/2008 TF-Notat Tittel: Næringsanalyse for Nord-Trøndelag TF-notat nr: 29-2008 Forfatter(e):

Detaljer

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Marte K. Ødegård Lund Astrid Skretting Karl Erik Lund SIRUS rapport nr. 8/2007 Statens institutt for

Detaljer

Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge

Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge Russituasjonen blant ungdom i Nord-Trøndelag Kompetansesenter rus - Midt-Norge (KoRus) Er ett av syv regionale kompetansesentre for rusfeltet i Norge. Vi arbeider

Detaljer

Alle sammendrag for media fra Folkehelserapporten 2014

Alle sammendrag for media fra Folkehelserapporten 2014 Alle sammendrag for media fra Folkehelserapporten 2014 Lagt fram på pressekonferanse og publisert på www.fhi.no 30. juni 2014 Alle henvendelser rettes til medievakta ved Folkehelseinstituttet telefon 21

Detaljer

NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Forsidefoto: Marius Rua Design/layout: STfk kommunikasjon 1 Innholdsfortegnelse Forord:... 4 Regioner i Trøndelag... 6 Kapittel 1: Befolkning:... 6 Folketall:... 9 Innvandrerbefolkning:...

Detaljer

Forord 2. 2. Bruk av snus 14 Økning i andel snusbrukere 15 Snus og røyking 18

Forord 2. 2. Bruk av snus 14 Økning i andel snusbrukere 15 Snus og røyking 18 Innholdsfortegnelse: 1 side Forord 2 1. Røyking 3 Betydningen av alder og kjønn 4 Unges røyking og debutalder 7 Av-og-til-røyking 1 Geografiske variasjoner 11 Røyking i Norden 12 2. Bruk av snus 14 Økning

Detaljer

Strategi for folkehelsearbeidet i Nord-Trøndelag 2011-2014

Strategi for folkehelsearbeidet i Nord-Trøndelag 2011-2014 versjon: 2011.02.03_KK Strategi for folkehelsearbeidet i Nord-Trøndelag 2011-2014 Folkehelsekomiteen i Nord-Trøndelag Forord Folkehelse framholdes i mange sammenhenger som politikernes viktigste oppgave.

Detaljer

Generell god livskvalitet øker

Generell god livskvalitet øker HUNT-undersøkelsene Generell god livskvalitet øker 100 Prosent 90 80 70 82,4 83,1 87,2 60 50 HUNT 1 HUNT 2 HUNT 3 Livskvalitet Prosentandel menn som er ganske, meget eller svært fornøgd med tilværelsen

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

FRISKNETT. Årsmelding 2014 Statistikk

FRISKNETT. Årsmelding 2014 Statistikk FRISKNETT Årsmelding 2014 Statistikk 1 Innhold Innledning Kap 1 Arbeidsrettede tiltak på anbud 1.1. Arbeidsrettet rehabilitering 1.2. Resultatrapport arbeidsrettet rehabilitering 1.3. Avklaring 1.4. Jobbmestrende

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Inderøy Samfunnshus, møterom: Kantina Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.

Detaljer

4. Helse. Helse. Kvinner og menn i Norge 2000

4. Helse. Helse. Kvinner og menn i Norge 2000 og menn i Norge 2 4. Kapittel 1 viser at nordmenn lever lenger nå enn før. Både kvinner og menn har hatt en positiv utvikling i forventet levealder. I de siste årene gjelder det mest for menn. Likevel

Detaljer

7. Helse. Berit Otnes

7. Helse. Berit Otnes Berit Otnes 7. Sunnere levevaner, som mindre røyking og mer mosjon, bidrar trolig til at eldres helse er noe bedre enn før. Flere seniorer mener selv de har god helse, selv om det samtidig fortsatt er

Detaljer

Trøndelag i tall. Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune. Statistikk som grunnlag for regional planstrategi )

Trøndelag i tall. Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune. Statistikk som grunnlag for regional planstrategi ) Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune Trøndelag i tall Statistikk som grunnlag for regional planstrategi ) Utkast pr 26.01.15 [Velg dato] 1 Innholdsfortegnelse Forord:... 4 Regioner

Detaljer

HOLDER PÅ HJERNENE. I løpet av ti år har Intro Trainee klart å holde 27 godt utdannede hoder og deres 33 barn i fylket.

HOLDER PÅ HJERNENE. I løpet av ti år har Intro Trainee klart å holde 27 godt utdannede hoder og deres 33 barn i fylket. PLUSS BOLYST HOLDER PÅ HJERNENE Kloke hoder ble i fylket: Både Preben Godø og Dina von Heimburg valgte å bosette seg i Nord-Trøndelag etter to år som trainee hos Intro Trainee. Nå har de og barna Edle

Detaljer

Sør-Trøndelag fylkeskommune. Folkehelseprofil (Folkehelseprofil for Sør-Trøndelag fylkeskommune)

Sør-Trøndelag fylkeskommune. Folkehelseprofil (Folkehelseprofil for Sør-Trøndelag fylkeskommune) Folkehelseprofil (Folkehelseprofil for Sør-Trøndelag fylkeskommune) 2013 2 Innholdsfortegnelse FIGURLISTE... 3 FORORD... 5 INNLEDNING... 6 HVA ER SØR-TRØNDELAG?... 6 LEVEVILKÅR OG KULTUR... 6 BEFOLKNINGEN

Detaljer

Kartlegging av kvinners deltakelse i næringslivet i Nord-Trøndelag Status 2003

Kartlegging av kvinners deltakelse i næringslivet i Nord-Trøndelag Status 2003 Kartlegging av s deltakelse i næringslivet i Nord-Trøndelag Status 2003 Espen Carlsson NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter : KARTLEGGING AV KVINNERS DELTAKELSE I NÆRINGSLIVET I NORD-TRØNDELAG

Detaljer

Helse og livsstil blant ungdom - bydelsforskjeller i Oslo

Helse og livsstil blant ungdom - bydelsforskjeller i Oslo Nasjonalt folkehelseinstitutt 14.12.2006 1 Helse og livsstil blant ungdom - bydelsforskjeller i Oslo De aller fleste Oslo-ungdommer rapporterte god eller svært god helse i spørreskjema-undersøkelsen UNGHUBRO.

Detaljer

Ungdom og bruk av tobakk

Ungdom og bruk av tobakk Nye tall om ungdom Ungdom og bruk av tobakk Tormod Øia T emaet for denne artikkelen er ungdoms bruk av tobakk nærmere bestemt røyk og snus. Kort: Hvor mange ungdommer røyker og bruker snus, og i hvilken

Detaljer

Beskrivelse Forventet levealder ved fødsel, beregnet ved hjelp av dødelighetstabell. 15 års gjennomsnitt. Sist oppdatert januar 2013.

Beskrivelse Forventet levealder ved fødsel, beregnet ved hjelp av dødelighetstabell. 15 års gjennomsnitt. Sist oppdatert januar 2013. 2013 Dataene er hentet fra folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank inneholder statistikk om helse, sykdom og risikofaktorer. De tallene som vises i nyhetsbrevet er basert på siste tilgjengelige

Detaljer

Prioriterte grupper i den offentlige tannhelsetjenesten. Nord-Trøndelag fylkeskommune

Prioriterte grupper i den offentlige tannhelsetjenesten. Nord-Trøndelag fylkeskommune Prioriterte grupper i den offentlige tannhelsetjenesten Nord-Trøndelag fylkeskommune Forvaltningsrevisjon nr 1700-2/2011 Tannhelsetjenesten Nord-Trøndelag fylkeskommune 2 Innholdsfortegnelse 0 Sammendrag...

Detaljer