Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling"

Transkript

1 Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling Gran, 28. november 2012 Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold

2 Hvorfor samhandlingsreformen? Vi blir stadig eldre Sykdomsbildet endres Trenger mer personell 2

3 Samhandlingsreformen skal fremme helse forebygge sykdom gi sammenhengende, koordinerte tjenester gi tjenester nær der folk bor 3

4 Folkehelseutfordringer Demografisk utvikling flere eldre. Øking i sosiale helseforskjeller. Sykdomsutvikling påvirket av levevaner og samfunnsforhold. Fysisk aktivitet Kosthold Tobakk Rusmidler Ulykker og skader 4

5 Folkehelseutfordringer Ca nordmenn har KOLS, og antallet øker har demens i Norge rammes hvert år. Antallet dobles mot har diabetes type 2. Nesten like mange med uoppdaget diabetes. Overvekt og fedme: 68 % av menn og 50 % av kvinner. 20 % av barna. Nær nye krefttilfeller hvert år. Et av fire dødsfall skyldes kreft i Angst, depresjon søvnvansker og alkoholavhengighet er et stort samfunnsproblem, og en viktig årsak til sykefravær og arbeidsuførhet. Omkring mennesker dør hvert år av ulykker. En halv million behandles hvert år for skader, mange blir varig ufør. 5

6 Samhandlingsreformen med verktøy som virker Juridisk Økonomisk Organisatorisk Faglig 6

7 Samhandling skal lønne seg for kommunene for spesialisthelsetjenesten Utskrivingsklare pasienter Kommunal medfinansiering Døgntilbud for øyeblikkelig hjelp fra

8 Frisklivssentraler Forebygging i tjenesten +i tjenesten 8

9 Helse skapes utenfor helsesektoren

10 Vi må sette i verk tiltak bakover i årsakskjeden Oppstrøms Midtstrøms Nedstrøms Utdanning, Arbeidsmarked Samferdsel Kultur Skolemiljø (fysisk aktivitet, måltid, sosialt, røykfritt) nærmiljø, trafikk Lavterskeltilbud Helsetjenester 10

11 Folkehelseloven et godt verktøy Fremme folkehelse, utjevne sosiale helseforskjeller. Synliggjøre folkehelse i beslutningsprosesser. Langsiktig og systematisk arbeid. Bedre samordning. 11

12 Folkehelseloven - hovedtrekk Loven gjør det klart at befolkningens helse er fellesskapets ansvar. Loven forplikter alle sektorer. ( Helse i alt vi gjør ) Loven regulerer folkehelsearbeid på alle forvaltningsnivåer (samordning). Loven gir føringer om arbeidsform: oversikt plan tiltak Det systematiske folkehelsearbeidet 12

13 Det systematiske folkehelsearbeidet Evaluering 30 og 5 Oversikt 5 Tiltak 4 og 7 Planstrategi 6 første ledd 13 Fastsette mål i plan 6 andre ledd

14 Oversikt over folkehelseutfordringene Kilder til oversikt: - data fra Folkehelseinstituttet - lokal kunnskap Krav til vurdering av årsaker og konsekvenser. Kommuner og fylkeskommuner skal identifisere sine folkehelseutfordringer. Folkehelseutfordringene er utgangspunkt for videre ansvar etter loven. 14

15 15

16 Folkehelseloven tiltak i kommunene Folkehelseloven: Krav om et systematisk folkehelsearbeid. Tiltak for å bedre folkehelsa skal være målrettede og kunnskapsbaserte utgangspunktet er kunnskap om folkehelseutfordringene i kommunen. For å sikre et langsiktig folkehelsearbeid skal innsatsen forankres i kommuneplaner etter plan- og bygningsloven. Kommunen skal bruke alle sine sektorer i arbeidet med å utvikle et kommunesamfunn som vektlegger helsehensyn. 16

17 Eksempel: FALL- OG ULYKKESFOREBYGGING Mange fallulykker blant eldre. Enkle tiltak kan gi stor effekt. Fører til mange liggedøgn på sykehus. Harstad kommune: Ulike forebyggende tiltak reduserte antall hoftebrudd med 26 % i hjemmene og 49 % ute. Os kommune: Utdeling av gratis strøsand halverte antall lårhalsbrudd. Prosjekt Trygge eldre: Ulike tiltak i 16 kommuner. eldresikkerhet-trygge-eldre/ 17

18 Eksempel: Friske voksne i Oppegård kommune et helhetlig folkehelseperspektiv Folkehelsearbeidet i Oppegård kommune er godt forankret politisk og administrativt. Folkehelse er et gjennomgående tema i kommunens plan- og styringsdokumenter. Sektorene medvirker i planleggingen og rapporterer på tiltak. Perspektivet i folkehelsearbeidet er samfunnsutvikling. 18

19 Eksempel: Forebygging av drop-out og utjevning av helseforskjeller i videregående skole i Østfold Hver skole måles på frafall. Sosialarbeidere tar tak i elevenes sosiale problemer. Rådgivningstjenesten er styrket og delt i karriereveiledning og sosialpedagogisk veiledning. Det er etablert innføringsklasser for fremmedspråklige. 19

20 Tiltak for å styrke kompetansen på folkehelsearbeid på kommunenivå Utvikling av veiledere om arbeidet med oversikt over folkehelsen. Forankring av folkehelseutfordringer i kommuneplaner etter plan- og bygningsloven (www.kommunetorget.no) Arbeidet med ulike tema (eks. forebygging av skader og ulykker). Styrke kompetansen hos fylkesmannen og fylkeskommunen som skal understøtte kommunenes folkehelsearbeid. 20

21 Stortingsmelding om folkehelse Helsetjenesten kan ikke klare utfordringene alene. Helse og uhelse oppstår i alle deler av samfunnet. Folkehelseloven klargjør at de som har virkemidler har ansvar, uavhengig av sektorer. Dette gjelder også staten. Tverrdepartemental folkehelsemelding. 21

22 skal Fastsette folkehelsemål. Synliggjøre potensial for bedring av helsa ved bruk av de virkemidler staten har. Sikre at den framtidige politikken fremmer helsa i samsvar med målene. 22

23 Kunnskapsbasert folkehelsearbeid Helsekonsekvensvurderinger. Folkehelseøkonomiske vurderinger. Oversikter over nasjonale folkehelseutfordringer. Forskning og utvikling og kompetanseutvikling. Understøtte kommunesektoren. 23

24 skal ta for seg Helsa til barn og unge. Levekår og arbeidsliv. Aktiv, trygg og frisk alderdom. Inkludering, medvirkning, frivillighet og sosial støtte. Helsefremmende miljø. Helsevennlig næringsliv. Løfte fram psykisk helse og overvekt/fedme som nye store folkehelseutfordringer. 24

25 Framdrift Før jul innspillsmøter organisasjoner kommunesektoren forskningsmiljøer Januar sammenstilling Jan/febr høringsmøte Februar og mars: Interne avklaringer Legges fram for Stortinget før påske

26 Mål: Målrettet innsats for sosial inkludering 26

27 Helse i alt vi gjør! Fremdrift Før jul innspillsmøter organisasjoner kommunesektoren forskningsmiljøer Januar - sammenstilling Jan/febr - høringsmøte Februar og mars: Interne avklaringer Legges frem for Stortinget før påske 27

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Veileder IS-2110 God oversikt en forutsetning for god folkehelse En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Heftets tittel: God oversikt en forutsetning for god folkehelse.

Detaljer

MERKNADER TIL FORSKRIFT OM OVERSIKT OVER FOLKEHELSEN

MERKNADER TIL FORSKRIFT OM OVERSIKT OVER FOLKEHELSEN MERKNADER TIL FORSKRIFT OM OVERSIKT OVER FOLKEHELSEN Merknadene er en veiledning for å utdype innholdet i den enkelte bestemmelse. Merknadene er ikke rettslig bindende, men gir uttrykk for hva departementet

Detaljer

Ta vare på velgerne dine. Alle bilder: Scanpix

Ta vare på velgerne dine. Alle bilder: Scanpix Ta vare på velgerne dine Alle bilder: Scanpix Folkehelseloven pålegger kommunen å iverksette nødvendige tiltak for å møte folkehelseutfordringer. Dette kan omfatte tiltak knyttet til oppvekst- og levekårsforhold

Detaljer

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 IS-1/2015 Rundskriv Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 Rundskriv til kommunene, fylkeskommunene, de regionale helseforetakene og fylkesmennene fra Helsedirektoratet Publikasjonens

Detaljer

Lokal ulykkesforebygging

Lokal ulykkesforebygging Lokal ulykkesforebygging Systematisk og tverrfaglig arbeid APRIL 2014 1 Innhold 1. Forord... 3 2. Innledning... 4 3. Aktører i det ulykkesforebyggende arbeidet... 6 4. Hvorfor samarbeid og hva skal til

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Tjenesteavtale nr 10. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Samarbeid om forebygging

Tjenesteavtale nr 10. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Samarbeid om forebygging UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NOCCA UNIVES'TEHTABLJONCCLV issu Målselv kommune Tjenesteavtale nr 10 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Samarbeid om forebygging OSO -

Detaljer

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Utredningsrapport i forbindelse med Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Ferdigstilt 29.10.13. Arbeidsgruppa som har gjennomført utredningen, har bestått

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 RÆLINGEN KOMMUNE Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 Vedtatt i kommunestyret 11.12.2013 Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren Handlingsprogram 2014-2017 2 Innhold Forord...

Detaljer

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) 4 Arbeidsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet Oppfølgingsplan

Detaljer

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene. Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene. Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011 Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011 Folkehelseloven ble vedtatt i Stortinget 24. juni 2011, og trer i kraft

Detaljer

Oversikt over folkehelsen i Rakkestad kommune. Astrid Rutherford Folkehelserådgiver/ Kommunelege Rakkestad kommune

Oversikt over folkehelsen i Rakkestad kommune. Astrid Rutherford Folkehelserådgiver/ Kommunelege Rakkestad kommune Oversikt over folkehelsen i Rakkestad kommune Astrid Rutherford Folkehelserådgiver/ Kommunelege Rakkestad kommune 4: Folkehelseloven Kommunens ansvar for folkehelsearbeid: Kommunen skal fremme befolkningens

Detaljer

Suksesskriterier for å fremme folkehelse på tvers av sektorer i Bærum kommune

Suksesskriterier for å fremme folkehelse på tvers av sektorer i Bærum kommune Suksesskriterier for å fremme folkehelse på tvers av sektorer i Bærum kommune Helse og omsorg i plan 2012/2013 Prosjektoppgave fra studiet ved Høgskolen i Vestfold - fakultet for helsevitenskap Tonje Vågårøy

Detaljer

Et steg videre - fra ord til. handling. Folkehelse som regionalpolitisk. satsingsområde. Helga Idsøe Kloster Seniorrådgiver Folkehelse

Et steg videre - fra ord til. handling. Folkehelse som regionalpolitisk. satsingsområde. Helga Idsøe Kloster Seniorrådgiver Folkehelse Et steg videre - fra ord til Folkehelse som regionalpolitisk handling satsingsområde Helga Idsøe Kloster Seniorrådgiver Folkehelse Rogaland fylkeskommune Region Stavanger BA Noen statlige føringer Ny St.meld.

Detaljer

Det gode liv i Stavanger. Strategiplan for folkehelsearbeidet 2013-2029

Det gode liv i Stavanger. Strategiplan for folkehelsearbeidet 2013-2029 Det gode liv i Stavanger Strategiplan for folkehelsearbeidet 2013-2029 1 Innhold Forord... 5 Folkehelse... 7 Folkehelsen vår... 7 Folkehelsearbeidet i Stavanger kommune...8 Satsingsområder... 11 Gode bo-

Detaljer

En time fysisk aktivitet i skolen hver dag

En time fysisk aktivitet i skolen hver dag En time fysisk aktivitet i skolen hver dag Nasjonalforeningen for folkehelsen, Kreftforeningen, Norsk Fysioterapeutforbund, Legeforeningen og Norges idrettsforbund representerer til sammen 2 220 000 medlemskap.

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Vedtatt 20. juni 2013 Kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen er avhengig av god opplæring. Innhold 1. Innledning strategiske forutsetninger...

Detaljer

Lokalt folkehelsearbeid i Norge helse i alt vi gjør?

Lokalt folkehelsearbeid i Norge helse i alt vi gjør? U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Delplenum 6, 28.08.14 Elisabeth Fosse Lokalt folkehelsearbeid i Norge helse i alt vi gjør? Presentasjon på Nordisk folkehelsekonferanse i Trondheim, Elisabeth Fosse,

Detaljer

Tjenesteavtale nr. 10

Tjenesteavtale nr. 10 Tjenesteavtale nr. 10 Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre mellom NORDLANDSSYKEHUSET

Detaljer

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9 Del 6 - Helsetilstand voksne Innhold 1 Forventet levealder... 3 2 Dødelighet og dødsårsaker... 3 2.1 Total dødelighet... 3 2.2 Sosial ulikhet og dødelighet... 3 2.3 Hjerte- og kardødelighet... 5 2.3.1

Detaljer

PSYKISKE HELSEUTFORDRINGER

PSYKISKE HELSEUTFORDRINGER PSYKISKE HELSEUTFORDRINGER -hvordan oppnå mestring, livskvalitet, balanse og mening KONFERANSERAPPORT KONFERANSE PÅ SEM GJESTEGÅRD I ASKER 26. og 27. MAI 2014 UTARBEIDET AV NAKUHEL ASKER SEM, ASKER 2014

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

God oppvekst Handlingsprogram 2008 2018 i Vestfold

God oppvekst Handlingsprogram 2008 2018 i Vestfold God oppvekst Handlingsprogram 2008 2018 i Vestfold Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og bli kvalifisert til arbeidslivet. http://fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=49290

Detaljer

TA VARE PÅ VELGERNE DINE! SLIK GJØR VI DET

TA VARE PÅ VELGERNE DINE! SLIK GJØR VI DET TA VARE PÅ VELGERNE DINE! SLIK GJØR VI DET Her får du som politiker vite hvordan du kan være med å skape et godt lokalsamfunn, få innbyggere som trives og skape en struktur som er bærekraftig. Vi gir deg

Detaljer

Magne Bjørnerud Silje Grande Henriksen Svein Neerland Heidi Lyshol

Magne Bjørnerud Silje Grande Henriksen Svein Neerland Heidi Lyshol Prosessgruppens utfordring: Hva gjør vi nå? Hva må gjøres videre, lokalt og sentralt? Våre fire svar: 1. Politisk forankring 2. Folkehelse er mer enn å gå tur i skogen 3. Ta i bruk kunnskap om strategier

Detaljer

VEIEN TIL SIO HELSEREGION

VEIEN TIL SIO HELSEREGION VEIEN TIL SIO HELSEREGION Statusrapport pr 20.06.2011 Frøya, Hitra, Snillfjord, Hemne, Agdenes, Orkdal, Skaun, Meldal, Rennebu, Oppdal, Rindal, Surnadal og Halsa 2 Vi har skapt faglige møteplasser for

Detaljer

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder IS-1154 Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder til forskrift av 3.april 2003 nr. 450 Heftets tittel: Kommunenes helsefremmende og forebyggende

Detaljer