Rehabilitering del 1. Støtteark

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rehabilitering del 1. Støtteark"

Transkript

1 Rehabilitering del 1 Støtteark

2 REHABILITERING Vi snakker om rehabilitering av gamle hus, de skal fikses opp og bli som nye Bytte ut tak og vegger, råtne planker, kaste knuste vinduer, høvle vekk gammel maling og tapet Etterisolere så de holder på varmen Shine opp rundt så hele bildet blir presentabelt 2

3 REHABILITERING?? Er det sånn vi tenker om mennesker også? Skal vi bytte ut slitne deler, hente inn nye, ta på ny maling, finne en annen farge kanskje? Kanskje må vi gjøre mest med området rundt?? 3

4 Definisjon I lang tid har Helsesektoren stort sett jobbet ut fra punkt 1), men i de senere år har dette endret seg noe. Punkt 2) gjelder nå også medisinsk rehabilitering Dette ser vi blant annet i Rehabiliteringsmeldingen 4

5 Rehabiliteringsmeldingen Rehabmelding heter Ansvar og meistring Veileder til Helsedirektoratet (før St.melding 21): Medisinsk rehabilitering kan defineres som helsetjenestens planmessige arbeid for at den som er funksjonshemmet på grunn av skade eller medfødt lyte, skal gjenvinne, bevare eller utvikle funksjonsevnen og/eller mestringsevnen med sikte på en størst mulig grad av selvstendighet og livskvalitet på egne premisser 5

6 Rehabilitering mestring Faren med å sette mestring i fokus er at ferdigheter og funksjon kan bli målet i seg selv. Det er viktigere at mestringen knyttes til forhold i livet som har spesiell verdi for den enkelte. Hjelpeapparatet kan for eksempel ha interesse av at personen blir uavhengig av offentlig hjelp til personlig stell, mens personen selv er mer opptatt av å få hjelp, slik at han/hun får overskudd til å gjøre andre ting Hva skal DA prioriteres???? Sum 2 og 2 6

7 Rehabilitering sosiale roller Målet er altså ikke bare å mestre aktivitetene i dagliglivet, men å benytte den bedrede funksjonen i meningsfulle aktiviteter og sosiale roller. Da må vi vite hvilke sosiale roller den enkelte har og ønsker å ha, og hvilke aktiviteter som vil være viktige Er det å dra på hytta, gå på bingo eller i misjonsforeningen? 7

8 Rehabilitering overgangssituasjoner Livssituasjonen for mange med ulike funksjonsproblemer kan være krevende, og daglige rutiner kan gi slitsomme utfordringer i hverdagen. Store forandringer i tillegg kan gi behov for støtte og bistand. I tillegg til de som står her kan behov også oppstå når Barn med funksjonshemming begynne i barnehage eller skole Rullestolbruker begynner å studere eller i ny jobb En med psykisk lidelse skal skifte jobb eller gå av med pensjon Noen flere??? 8

9 Rehabilitering indre prosesser Rehabilitering er å åpne for nye muligheter Prosessen fordrer Sorg over tapte funksjoner/muligheter Erkjennelse av muligheter og begrensninger Orientering mot nye tilfredsstillende funksjonsformer og livsmål 9

10 Rehabilitering indre prosesser Det blir av stor betydning at brukeren kan bearbeide krisen for å se mulighetene som livet fortsatt gir. Som helsearbeider må man vurdere hvilken evne den enkelte har i forhold til å mestre krisen. Tiltakene blir satt i verk på bakgrunn av den enkeltes behov for støtte til dette. Noen trenger hjelp fra helsesektoren, andre klarer dette på egen hånd. 10

11 Diskriminering- og tilgjengelighetsloven Likestilling når det gjelder arbeid Hvordan fungerer dette i dag? Er det reell likestilling? Hvorfor ikke? Hva kan gjøres? Likestilling når det gjelder universell utforming Hva vil det si? Har dere eksempler på god utforming? Dårlig? Hvordan få fortgang på det? Sum, sum 11

12 Universell utforming Sum, sum I praksis betyr det at ALLE skal komme fram OVERALT At alle kan åpne alle produkter (makrell-boks og lignende) At alle har tilgang på de samme tilbud og tjenester Stemmer det??? Hvordan skal vi klare det??? 12

13 Forskrift om habilitering og rehabilitering Disse lovene gjelder for oss helsearbeidere: Kommunehelsetjenesteloven Sosialtjenesteloven Pasientrettighetsloven Loven om spesialisthelsetjenesten Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern 13

14 FN s standardregler Ble vedtatt av FNs Generalforsamling i Hensikten med FNs standardregler er å sikre at funksjonshemmede jenter, gutter, kvinner og menn som medborgere skal ha de samme rettigheter og plikter som alle andre i samfunnet. Siden 1981 har det overordnete målet for norsk politikk overfor mennesker med funksjonsnedsettelser vært full deltakelse og likestilling 14

15 Målgruppe Hvordan kan vi tilnærme oss de forskjellige brukerne? Har dere eksempler? Barn Unge Voksne Eldre 15

16 Målgruppe I forhold til fysisk, psykisk og sosialt Hva er viktig å tenke på nå? Kan vi i det hele tatt jobbe med bare den ene delen? 16

17 Personalgruppa Hvordan skal vi som personale jobbe? Samarbeid Lojalitet overfor avtaler Snille og slemme Hun vil ikke hjelpe meg De andre tenker mer på meg og mine smerter enn du Hva gjør dette med personalgruppa? Og med brukeren? Og målsetninga? Og samarbeidet?? 17

18 Deltakelse Tydeliggjøre at deltakelse er individuelt Skal man lykkes må man spørre hvor bruker har vært deltager tidligere Eks: selv om man ikke kan delta i selve aktiviteten lenger, er det viktig å huske at det sosiale nettverket er der; jobb, fritidsaktivitet 18

19 Likestilling Dette handler om likestilling mellom bruker og hjelper Ang brukermedvirkning så kommer det mer om dette i del 3 19

20 Gruppearbeid Passelig med 3-4 st i hver gruppe. Les opp aktuelle spørsmål, eller la presentasjonen være oppe, evtl kan en trykke opp ark med spørsmål på slik at hver gruppe har spørsmål foran seg. La diskusjonen holde på i ca min. Ta en oppsummering i plenum. Viktig å poengtere at ingen innspill er dumme Det viktige er å reflektere litt over hvordan det jobbes i hverdagen. Er vi opptatt av at Bruker gjør mest mulig selv eller gjør jeg som Hjelper jobben som Bruker skulle ha gjort.? Er vi lojale mot det som er bestemt? Eller gjør jeg jobben for bruker for å spare tid? Hvordan kan vi evtl endre rutiner/ 20

21 Gruppeoppgaver Alle gruppene setter ned noen punkter om hva de diskuterer Ta opp i plenum etterpå, hver gruppe sier litt Hva var de viktigste punktene ifht hvert case? 1. De snille og de slemme, lojalitet, felles mål, samarbeid 2. Tilrettelegge bolig, hvor er soverom og bad, hvor er det trapper, hva kan han klare selv, ikke sett opp tiltak før du vet dette 21

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket Foto: Mike Kemp Gettyimages Layout: LO Media Trykk: Aktuell 11/2008 Utarbeidet av seksjonsrådet for vernepleiere i Fellesorganisasjonen (FO) Postboks 4693, Sofienberg, 0506 Oslo. Besøksadresse: Mariboesgate

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Planleggingsverktøyet inneholder: Veileder Prosess Plan SINTEF Helse med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet Oktober

Detaljer

Erfaringer fra arbeid med konsultative tjenester i forhold til nettverk rundt personer som har hørselshemming og autisme.

Erfaringer fra arbeid med konsultative tjenester i forhold til nettverk rundt personer som har hørselshemming og autisme. NÅR TEGNSPRÅK IKKE ER NOK!! Erfaringer fra arbeid med konsultative tjenester i forhold til nettverk rundt personer som har hørselshemming og autisme. Det er viktig å kommunicera med barn, men det kan ikke

Detaljer

Psykologiske forhold. Foreldrereaksjoner

Psykologiske forhold. Foreldrereaksjoner 1 Psykologiske forhold Sist oppdatert 29.08.13 Det er stor variasjon i alvorlighetsgrad ved arthrogryposis multiplex congenita. Noen har en funksjonshemning som er lite synlig og som gir få begrensninger,

Detaljer

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Den som mottar helse- og omsorgstjenester har også rett til å utøve sin tro eller sitt livssyn alene og i fellesskap

Detaljer

MER ENN ET TASTETRYKK:

MER ENN ET TASTETRYKK: MER ENN ET TASTETRYKK: Breivika studentbarnehage, Tromsø, v/ Torstein Unstad, Laila Breivik og Kristin Ryeng. Petter 3 år sitter på gulvet med et digitalt kamera i hendene, han snur det for å ta bilder

Detaljer

Fra hjem til hjem. Forberedelser og gjennomføring av flytting fra foreldrehjem til eget hjem for mennesker med utviklingshemming

Fra hjem til hjem. Forberedelser og gjennomføring av flytting fra foreldrehjem til eget hjem for mennesker med utviklingshemming Fra hjem til hjem Forberedelser og gjennomføring av flytting fra foreldrehjem til eget hjem for mennesker med utviklingshemming Forfattere: Pedagog Wenche Fjeld Sykehuset Innlandet, Habiliteringstjenesten

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

Nest-Sotra United mer enn et fotballag

Nest-Sotra United mer enn et fotballag Nest-Sotra United mer enn et fotballag Intervju med Tove Iren Vindenes Nest-Sotra United er plukket ut til å delta i Special Olympic 2011. Special Olympics er verden største idrettsarrangement i 2011.

Detaljer

Før og etter opptrappingsplanen

Før og etter opptrappingsplanen Universitetsforlaget 237 TIDSSKRIFT FOR PSYKISK HELSEARBEID Vol. 8 Nr. 3 2011 Essayet gir rom for en kritisk, personlig og søkende refleksjon over erfaringer gjort i ulike møter med psykisk helse. ESSAY

Detaljer

Om utfordringer, mestring, behov for kunnskap og hjelp blant foreldre til barn med en sjelden funksjonshemning KRISTIN TAFJORD LÆRUM

Om utfordringer, mestring, behov for kunnskap og hjelp blant foreldre til barn med en sjelden funksjonshemning KRISTIN TAFJORD LÆRUM «Livet før og etter Frambu» Om utfordringer, mestring, behov for kunnskap og hjelp blant foreldre til barn med en sjelden funksjonshemning KRISTIN TAFJORD LÆRUM Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 utredningsserie 2-2000 Statens helsetilsyn KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE

Detaljer

NI SUKSESSHISTORIER. Samhandling om psykisk helse

NI SUKSESSHISTORIER. Samhandling om psykisk helse NI SUKSESSHISTORIER Samhandling om psykisk helse Utgitt: 2012 ISBN 978-82-7570-300-0 (Trykt) ISBN 978-82-7570-301-7 (PDF) Redaksjonsgruppe: Ragnhild Krogvig Karlsen, Anne Kristiansen Rønning, Roald Lund

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi??

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? -Et praktisk handlingsverktøy- Et praktisk verktøy utarbeidet av Stjørdal kommune og Stjørdal lensmannskontor All offentlig virksomhet har et spesielt ansvar for å

Detaljer

Prosjekt HjemRehabilitering 1

Prosjekt HjemRehabilitering 1 1 Forord Dette utviklingsprosjektet som beskrives i rapporten ble gjennomført i Sandvika område i Bærum kommune i tidsrommet mars 2000 desember 2002. Prosjektet er fullfinansiert av Bærum kommune. Siktemålet

Detaljer

Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde Eide. God kommunikasjon. Vg2 helsearbeiderfag. Bokmål

Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde Eide. God kommunikasjon. Vg2 helsearbeiderfag. Bokmål Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde ide God kommunikasjon Vg2 helsearbeiderfag Bokmål 1 Til deg som skal bruke boka! God kommunikasjon er en av fire bøker som sammen dekker programområdet

Detaljer

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet Flerkulturell pedagogikk i barnehagen, 15stp. Fredrikstad 2008 Høgskolen i Østfold FLERKULTURELL BARNEHAGE det starter med foreldresamarbeidet Ann Kristin Amdahl Gøthberg, Rolvsøy barnehage Astrid Kristine

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

Hva vil en førskolelærer gjøre for at barn som deltar lite i lek skal få en mer aktiv rolle og rikt lekerepertoar?

Hva vil en førskolelærer gjøre for at barn som deltar lite i lek skal få en mer aktiv rolle og rikt lekerepertoar? Hva vil en førskolelærer gjøre for at barn som deltar lite i lek skal få en mer aktiv rolle og rikt lekerepertoar? Innledning I løpet av ukene i barnehagen 1, oppsto denne situasjonen: Johan på 4 var en

Detaljer

Nye uførepensjonister

Nye uførepensjonister R Nye uførepensjonister Erfaringer med NAV Rapport 2013-06 Proba-rapport nr. 2013-06, Prosjekt nr. 12043 ISSN: 1891-8093 HB, IE, PDS, SK/TTH, 10. mars 2013 Offentlig Rapport 2013-06 Nye uførepensjonister

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

Stian vil kjøre t ra il og Knut v il væ re med på bowling

Stian vil kjøre t ra il og Knut v il væ re med på bowling TID S S K RIFT FOR PSYKISK HE LS EA RBE ID Vo l. 2 N r. 1 2 0 0 5 5 4 Unive r s i t e t s fo r l a g e t 2 0 0 5 h Stian vil kjøre t ra il og Knut v il væ re med på bowling En metode for inkludering av

Detaljer

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Utredningsrapport i forbindelse med Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Ferdigstilt 29.10.13. Arbeidsgruppa som har gjennomført utredningen, har bestått

Detaljer