informasjon om mulighetene for selvorganisert selvhjelp i møte med rusproblemer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "informasjon om mulighetene for selvorganisert selvhjelp i møte med rusproblemer"

Transkript

1 informasjon om mulighetene for selvorganisert selvhjelp i møte med rusproblemer

2 Redaksjon: Selvhjelp Norge Utgivelse: November, 2010 Design: Selvhjelp Norge Foto: Torpa foto/ Øystein Hvalsengen Trykk: 07 Gruppen a.s Opplag: ISBN: Bestilling av heftet: Tlf Selvhjelp Norge og Helsedirektoratet takker alle omtalte organisasjoner og instanser for godt samarbeid i forbindelse med utarbeidelsen av heftet.

3 Alene? Ikke mer! Jim, Halden: Jeg har følt meg ensom og alene hele livet. Aldri har jeg passet inn noe sted. Helst ønsket jeg å være en annen person, et annet sted, som gjorde noe annet. Slik har jeg hatt det fra før skolealder. Nå i ettertid kan jeg ikke legge skylden på noen eller noe, slik var det bare. Mens jeg vokste opp, la jeg skylden på alt og alle. Ikke noe var min feil. Jeg var et offer av samfunnet. Ingen så verden slik jeg gjorde, ingen følte slik jeg gjorde og ingen forstod meg. Med en slik tankegang og holdning ble veien til rusmidler meget kort. Etter 15 år fanget i rusen kom jeg til behandling på en institusjon, og der lærte jeg at 10 prosent av jobben ble gjort under institusjonsopphold de resterende 90 prosentene måtte gjøres når jeg kom hjem. Dette er en umulig oppgave på egenhånd, tenkte jeg. Heldigvis ble vi introdusert for flere typer selvhjelpsgrupper, og en av dem traff meg midt i hjertet. Det å kunne sitte sammen med andre, høre at flere enn meg har følt på samme måte, flyktet på samme måte og vært fanget av rusmidler på samme måte, gir meg en stor følelse av fellesskap. Når vi har møter, strekker vi oss langt for å være løsningsorienterte. Vi sitter ikke og prater kun om problemer, graver oss ikke ned i elendigheten. Vi hjelper hverandre til å finne håp, erfaring og styrke. Vi deler for å løfte hverandre. Jeg ville aldri klart å holde meg rusfri uten å gå jevnlig i en selvhjelpsgruppe. Noe av det beste er at jeg ikke føler meg ensom mer, selv ikke når jeg er alene. Ved å 3

4 møte andre mennesker i en noenlunde tilsvarende livssituasjon har jeg lært å se etter løsninger. Det har vært essensielt for meg å komme i kontakt med noen som har gått veien før meg, noen som har erfaringer som de deler når jeg spør. Veien tilbake til samfunnet, det å bli en del av samfunnet igjen, har vært lang og til tider veldig vanskelig. Ved å møte andre mennesker som har følt på kroppen hva dette betyr, har jeg lært hvordan man kommer tilbake til samfunnet og blir en del av det. I dag er jeg i fast jobb, har god kontakt med familie og har en meget god samboer. Og jeg elsker meg selv. Dette er noe jeg aldri ville klart uten en selvhjelpsgruppe. Takk. 4

5 innhold Alene? Ikke mer! Innholdsfortegnelse Forord Kort om Selvhjelp Norge Kort om selvorganisert selvhjelp selvhjelpsmuligheter i møte med rusproblemer ACA Adult Children of Alcoholics Al-Anon AA Anonyme Alkoholikere NA Anonyme Narkomane CODA Norge Co-Dependents Anonymous De Norske Lenker DAA Drug Addicts Anonymous Familieklubbene i Norge LMS Landsforbundet mot stoffmisbruk Rusettervernet i Sogn og Fjordane Bruker- og interesseorganisasjoner i rusfeltet A-LARM LAR-Nett Norge MARBORG Narkomanes pårørende prolar nasjonalt forbund for folk i LAR RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon organisasjoner innen psykisk helse Angstringen Norge IKS Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser Mental Helse informasjonstiltak AKAN Mental Helses telefontjenester RUStelefonen Stiftelsen Pårørende Senteret Veiledningssentrene for pårørende Behandling i spesialisthelsetjenesten PRAKTISK INFORMASJON OM SELVHJELPSARBEID Kort om å starte selvhjelpsgrupper Selvhjelp Norges distriktskontorer Bestill materiell fra Selvhjelp Norge

6 FORORD SELVORGANISERT SELVHJELP EN MULIGHET Selvorganisert selvhjelp kan alle benytte seg av som har behov for å gjøre endringer i eget liv, enten det handler om et rusproblem, en vanskelig pårørenderolle, eller det er andre livsproblemer som forringer livskvaliteten. Selvorganiserte selvhjelpsgrupper representerer en mulighet til å ta tilbake egne krefter og ressurser. Først og fremst ved å våge å bli kjent med eget problem og finne erfaringskunnskap og mot til å gå i gang med endringsprosesser. Heftet du nå sitter med gir en oversikt over selvhjelpsarbeid i møte med rusproblemer. Rusproblemer og en utfordrende psykisk helse er for mange to sider av samme sak. Derfor er informasjon om organisasjoner som arbeider med psykisk helse også tatt med. Selvhjelp Norge gir ut heftet i samarbeid med Helsedirektoratet. Kunnskapsformidling om selvorganisert selvhjelp er en del av Helsedirektoratets arbeid med Opptrappingsplanen for rusfeltet. Heftet gir en oversikt over de ulike organisasjonene på nasjonalt nivå. Siden grupper oppstår, legges ned og startes opp på nytt igjen, inneholder dette heftet ikke informasjon om hver enkelt gruppe. Ta derfor kontakt med den enkelte organisasjon hvis du vil finne fram til en selvhjelpsgruppe der du bor. Selvhjelp Norges distriktskontorer kan også være behjelpelige med å finne fram til personer og miljøer du kan ta kontakt med lokalt eller regionalt. Se oversikt over distriktskontorene bak i heftet.

7 I august 2009 registrerte Selvhjelp Norge dette antallet selvhjelpsgrupper i rusfeltet, fordelt pr fylke: Fylke antall grupper Oslo 85 Akershus 31 Buskerud 3 Vestfold 5 Østfold 32 Hedmark Oppland 5 Telemark Aust-Agder Vest-Agder 9 Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag 7 Rogaland 44 Hordaland 3 Sogn og Fjordane Nordland 30 Troms 7 Finnmark 0 Totalt 499 Rusmiddelpolitiske organisasjoner Det er mange organisasjoner i rusfeltet, noen er rene selvhjelpsorganisasjoner, slik som Anonyme Alkoholikere, andre er rusmiddelpolitiske organisasjoner, som for eksempel ungdomsorganisasjonen Juvente eller Det Norske Totalavholdsselskap. Dette heftet omhandler selvorganiserte selvhjelpsgrupper i rusfeltet, ikke rusmiddelpolitiske organisasjoner. Enkelte bruker- og interesseorganisasjoner er allikevel tatt med, da de kan være aktuelle samarbeidspartnere ved oppstart av selvhjelpsgrupper lokalt. Den videre oversikten viser hvilke organisasjoner og instanser du kan ta kontakt med. Oslo, november 2010 Selvhjelp Norge/Helsedirektoratet 7

8 SELVHJELP NORGE Tlf Besøksadresse: Kirkeveien 61, 3. etg., 0364 Oslo Postadresse: Postboks 15, Majorstuen, 0330 Oslo KORT OM SELVHJELP NORGE Det nasjonale knutepunktet for selvorganisert selvhjelp, Selvhjelp Norge, drives av Norsk selvhjelpsforum på oppdrag fra Helsedirektoratet. Selvhjelp Norge har følgende oppgaver: Å samle inn, systematisere og spre kunnskap om selvorganisert selvhjelp. Å være koordinator og møtepunkt for nettverksarbeid. Å drive informasjons- og kunnskapsformidling om selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge er et av virkemidlene i Nasjonal plan for selvhjelp og er en ressurs for alle som arbeider med selvorganisert selvhjelp. Målsettingen i Nasjonal plan for selvhjelp er å gjøre selvhjelp som metode tilgjengelig for flere, fremme systematisk kunnskap og metodeutvikling om selvhjelp og bidra til at selvhjelp som verktøy kan brukes innen psykisk helsearbeid, både for brukere og hjelpere. (St.meld.nr , Resept for et sunnere Norge: Folkehelsepolitikken, side 58). 8

9 KORT OM SELVORGANISERT SELVHJELP Selvhjelp er å ta tak i egne muligheter, finne fram til egne ressurser, ta ansvar for livet sitt og selv styre det i den retning en ønsker. Selvhjelp er å sette i gang en prosess, fra passiv mottaker til aktiv deltaker i eget liv. Slik er selvhjelp beskrevet i Nasjonal plan for selvhjelp (Rapport IS-1212, Sosial- og helsedirektoratet, 2004). Selvhjelpsforståelse tar utgangspunkt i at alle mennesker har iboende ressurser som kan aktiveres, gjenerobres og mobiliseres når livsproblemer oppstår. Selvhjelp er å ta dem i bruk. Å eie et livsproblem, betyr også å besitte erfaring og kunnskap som det er mulig å ta tilbake og gjøre bruk av i egne endringsprosesser. Deling av erfaring mennesker i mellom bidrar også til ny kunnskap, både for en selv og for dem en deler med. Erfaringskunnskap om eget problem er utgangspunktet for alt selvhjelpsarbeid. Helsedirektoratet skriver følgende om selvorganisert selvhjelp på sine nettsider: Helsedirektoratet har satset på selvhjelp i et folkehelseperspektiv, slik det er beskrevet i Nasjonal plan for selvhjelp (IS-1212). Dette er selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp, slik det skal forstås i denne sammenhengen, er: Å ta aktivt ansvar for egen livssituasjon Drives på initiativ fra menneskene det gjelder, og selvhjelpsgrupper drives av mennesker som har et problem 9

10 Denne selvhjelpsforståelsen er grunnlaget for knutepunktet Selvhjelp Norges arbeid med selvorganisert selvhjelp, enten det handler om rusproblemer eller andre av de mange livsproblemer vi strever med i hverdagen. Selvorganiserte selvhjelpsgrupper arbeider på ulike måter, men baserer seg på en felles forståelse av at det handler om å ta aktivt ansvar i egen livssituasjon og at gruppene drives av menneskene det gjelder. Selvhjelp nytter Mange menneskers erfaring viser at deltakelse i selvhjelpsgrupper er en verdifull måte å jobbe med egne livsproblemer på. Bak diagnoser eller merkelapper, viser det seg å være mange felles følelser: sorg, ensomhet, opplevelse av tap, manglende mestring, frustrasjon, maktesløshet, det vil si de fleste allmennmenneskelige følelser følelser det arbeides med i selvorganiserte selvhjelpsgrupper. Utbredelsen av selvhjelpsgrupper i rusfeltet er i seg selv en dokumentasjon på at mange har nytte av slike arbeidsfellesskap for å mestre hverdagen. Selvhjelp er ikke behandling Selvhjelp kan være et alternativ eller et supplement til behandling, men selvhjelp er ikke i seg selv behandling. Den viktigste forskjellen mellom behandling og selvhjelp er at behandling forutsetter at en ekspert eller hjelper, ut fra sin fagkunnskap, gir råd og/eller annen faglig hjelp til en mottaker av denne hjelpen. Selvorganisert selvhjelp tar utgangspunkt i deling av erfaringer i et gjensidig deltakende fellesskap, og er en mulighet den enkelte selv må velge å benytte seg av. 10

11 selvhjelpsmuligheter i møte med rusproblemer 11

12 ACA Adult Children of Alcoholics Adult Children of Alcoholics (ACA) er et fellesskap av menn og kvinner som har vokst opp i et alkoholisert, eller på annen måte dysfunksjonelt, hjem. Mange av oss fant ut at vi hadde flere karaktertrekk til felles som et resultat av dette. Vi møtes i trygge omgivelser med gjensidig respekt og bekrefter våre felles erfaringer. Vi oppdager hvordan barndommen påvirket oss i fortiden og innvirker på oss i dag ( Problemet ). Gjennom å praktisere De Tolv Trinn, fokusere på løsningen og akseptere en høyere makt, slik vi selv oppfatter den, finner vi frihet fra fortiden og løsninger for dagen i dag. ACA er et selvstendig 12-trinnsfellesskap som benytter arbeidsmetodikken til Anonyme Alkoholikere (AA). ACA jobber med og etter «de tolv trinn og tolv tradisjoner», også dette etter mønster fra AA. Kjernen i ACA er møtene. Under et møte er det fritt for alle deltakere å ta ordet, og ingen avbryter, kommenterer eller gir råd til det som blir sagt. Alle snakker ut fra seg selv, og deler på denne måten sine erfaringer, styrke og håp. Standard møtetid er en og en halv time. Tlf (torsdager ) ACA krever ingen kontingent, alle ACA-grupper er selvhjulpne gjennom egne frivillige bidrag. Møteoversikt finner du på ACAs nettsider. 12

13 Al-Anon Familiegrupper er et verdensomspennende fellesskap for familier og venner av alkoholikere, som deler sine erfaringer, styrke og håp for å løse sine felles problemer. Vi tror at alkoholisme er en familiesykdom, og at det å endre holdninger kan hjelpe i helbredelsen. Al-Anon er ikke tilsluttet noen sekt, trosretning, politisk parti, organisasjon eller institusjon. Al-Anon engasjerer seg ikke i noen meningsstrid, og støtter ikke eller opponerer mot noen sak. I Al-Anon er det ingen medlemskontingent. Al-Anon er selvforsørgende gjennom egne, frivillige bidrag. Al-Anon har kun ett formål: å hjelpe alkoholikerens familie. Vi gjør dette ved å praktisere de Tolv Trinn, ved å ønske alkoholikerens familie velkommen, gi dem trøst, vise forståelse for og ved å gi oppmuntring til alkoholikeren. Al-Anon Tlf Postboks 186, 4302 Sandnes AL-ANON 13

14 AA Anonyme Alkoholikere anonymealkoholikere.no Tlf Besøksadresse: Youngs gt. 11, Oslo, inng. B, Hammersborggata Postadresse: AAs Servicekontor Youngs gate 11, N 0181 OSLO AA er den selvhjelpsorganisasjonen med lengst tradisjoner både i Norge og internasjonalt. Anonyme Alkoholikere er et fellesskap av kvinner og menn som deler sin erfaring, styrke og håp med hverandre for at de kan løse sitt felles problem og hjelpe andre å friskne til fra alkoholisme. Den eneste betingelse for medlemskap, er et ønske om å slutte å drikke. Det er ingen avgifter eller kontingenter for AA-medlemskap. Vi er selvhjulpne gjennom våre egne bidrag. AA er ikke knyttet til noen sekt, trossamfunn, politisk parti, organisasjon eller institusjon. AA ønsker ikke å ta stilling i noe stridsspørsmål, hverken støtter eller motarbeider noen sak. Vårt fremste formål er å holde oss edru og hjelpe andre alkoholikere til edruskap. AAs informasjonstelefon er åpen hver dag fra og mandag-fredag På nettsidene finner man oversikt over alle AA-gruppenes møtetider og steder. Om møter i AA: Alle som har et ønske om å slutte å drikke er velkommen til AA. De fleste grupper har også åpne AA-møter der alle er velkomne! Til AA kommer mennesker fra alle samfunnslag, unge, gamle, kvinner og menn med alle slags yrker og sosial bakgrunn. Alkoholisme er en sykdom som ser ut til å kunne ramme hvem som helst. AA består kun av alkoholikere, AA har ingen ansatte leger eller terapeuter. Grunnstammen i AA er en alkoholiker som hjelper en annen. 14

15 NA er et fellesskap av kvinner og menn hvor rusmidler har blitt et hovedproblem. Vi møtes jevnlig for å hjelpe hverandre til å holde oss rusfri ved å dele styrke, erfaring og håp. Anonyme Narkomanes program er de tolv trinn. Disse består blant annet av at vi innrømmer at vi har et problem, at vi ber om hjelp og at vi sammen med andre mennesker som har blitt rusfri finner en ny meningsfull måte å leve på. Programmet innebærer total avholdenhet fra alle rusmidler. Det er kun en betingelse for medlemskap, et ønske om å slutte å bruke rusmidler. NA er ikke knyttet til noen organisasjoner og vi har ingen inngangspenger eller avgifter. Hvem som helst kan slutte seg til oss uansett alder, rase, seksuell legning, livssyn, religion eller mangel på religion. Hvilke rusmidler, eller hvor mye du har brukt, har ingen betydning. Ved å følge vårt program har vi erfart at hvem som helst med et rusproblem kan bli rusfri, miste lysten til å bruke rusmidler og finne en ny måte å leve på. Vår erfaring er at de som kommer regelmessig på våre møter holder seg rusfri. NA Anonyme Narkomane Oversikt over møter finner du på nettsidene. Tlf (hverdager fra kl ) Postboks 5801 Majorstuen 0308 Oslo 15

16 CODA Norge Co-Dependents Anonymous Co-Dependents Anonymous (CODA) Norge er et 12-trinnsbasert fellesskap for pårørende. CODA er et fellesskap av menn og kvinner som søker å utvikle sunne relasjoner. Den eneste betingelsen for medlemskap, er et ønske om sunne og tilfredsstillende relasjoner. Vi møtes for å støtte hverandre og dele med hverandre på en reise i selverkjennelse - det å lære å elske selvet. Ved å praktisere dette programmet (12-trinnsprogram) blir hver og en av oss mer og mer ærlige overfor oss selv i forhold til våre livshistorier og medavhengige handlingsmønstre. CODA benytter seg av de Tolv Trinn og de Tolv tradisjoner for å finne kunnskap og visdom. Kontakt søndagsgruppa som møtes kl , i Link Oslo, senter for selvhjelp og mestring (Kirkeveien 61, 6. etg.). Velkommen! CoDA DISCOVERY SELF RECOVERY RESPECT 16

17 De norske Lenker er en frittstående organisasjon, uten politisk eller religiøs tilknytning. De Norske Lenker har ingen sentralorganisasjon, men er å finne spredt rundt omkring i landet vesentlig i østlandsområdet De Norske Lenker har som eneste formål å hjelpe mennesker med alkoholproblemer til et edru liv hvis vedkommende selv vil, slik vi selv er blitt hjulpet. De Norske Lenker Vi har erfart at det sjelden nytter å løse problemet på egenhånd. Derfor har vi søkt sammen i et felleskap som styrker oss i vår hverdag. De Norske Lenker har eksistert siden 1978 og drives på idealistisk grunnlag. I De Norske Lenker er det både kvinner og menn i alle aldre. Lokal kontaktinformasjon: De Norske Lenker Oslo 79 Dælengate 16B, 0567 Oslo, tlf De Norske Lenker Oslo 89 Kristiansandsgt. 11c, 0463 Oslo, tlf Les mer om De Norske Lenker på: de-norske-lenker-oslo-89 De Norske Lenker Oslo Nord Garver Ytterborgs vei 91, 0977 Oslo, tlf De Norske Lenker Drammen Rådhusgata 18, 3015 Drammen, tlf De Norske Lenker Ullensaker Tlf Besøksadresse: Trondheimsvegen 138, 2040 Kløfta Postadresse: Postboks 269, 2051 Jessheim De Norske Lenker Gjøvik 86 Jutulstien 12, 2815 Gjøvik, tlf

18 DAA Drug Addicts Anonymous DAA, Drug Addicts Anonymous, är en gemenskap av män och kvinnor, som delar sina erfarenheter, förhoppningar och sin styrka med varandra för att söka lösa sitt gemensamma problem och hjälpa andra att tillfriskna från narkomani. Det enda kravet för medlemskap är en önskan att sluta använda narkotika och alla andra sinnesförändrande substanser. DAA kräver inga inträdes eller medlemsavgifter. Vi är självförsörjande genom egna frivilliga bidrag. DAA har ingen anknytning till någon religion, politisk organisation eller institution, ej heller till annan rörelse av något slag. Vi deltar inte i offentliga debatter och framträder varken som förespråkare för eller motståndare till något annat. Vårt främsta syfte är hålla oss drogfria och hjälpa andra narkomaner att uppnå samma frihet. (Informasjonen er hentet fra DAA har lokale grupper i Hamar og Oslo. Benytt kontakttilgangen på 18

19 Familieklubbene er et tilbud til familier med rusrelaterte problemer, rettet både mot de pårørende og de som har rusproblemet. Hovedfokus er på alkohol. En Familieklubb er en gruppe mennesker som samles til fast tid og sted hver uke, og her møtes både de som selv har et rusproblem, og de som har opplevd problemer med misbruk blant sine nærmeste. Klubben er et tilbud til dem alle om å bearbeide sine problemer, og om hjelp til å løse dem, og er et sted for å lære mer om årsakene til problemene og hvordan man får det sosiale samspillet til å fungere. Navnet Familieklubb viser til at medlemmene kommer i familie-grupper f.eks. kjernefamilien med samboere og barn. Men ordet familie brukes i et veldig vidt begrep, og det kan like gjerne være en far som kommer med sine barn fordi mor drikker, unge eller voksne barn av misbrukere, eller det kan være den som drikker, som sammen med en venn som utgjør en familie i klubben. Klubben skal ha en klubbassistent som deltar på alle møtene. Denne skal være utdannet i modellen, og har som oppgave å assistere, stimulere samtalen og hjelpe klubben til å holde fokus. Familieklubbene i Norge driver også et chatforum som baserer seg på erfaringsdeling. Denne tjenesten er tredelt: Man kan enten sende en henvendelse hvor både spørsmål og svar blir lagt ut på nettsiden, eller man kan sende en personlig mail. Da får man også personlig svar på tilbake på mail, og verken spørsmål eller svar blir lagt ut. I tillegg finnes en chat, hvor man har muligheten til å kommunisere direkte med en utdannet klubbassistent, i et lukket forum. Alle som svarer på henvendelsene til disse siden, er utdannet gjennom Familieklubbene i Norge. Familieklubbene i Norge familieklubb.no Tlf Torggata 1, 0181 Oslo 19

20 LMS Landsforbundet Mot Stoffmisbruk Landsforbundet Mot Stoffmisbruk (LMS) er en partipolitisk og ideologisk uavhengig organisasjon. Vi organiserer familie og pårørende til rusavhengige; foreldre, besteforeldre, samboere/ektefeller, søsken og venner. LMS er Norges største organisasjon for pårørende av rusavhengige, og har lokalforeninger over hele landet. Det er utdannet selvhjelpsledere i mange av våre lokallag. For å få en oversikt over hvor man kan henvende seg, ta kontakt med sekretariatet i LMS. LMS har utarbeidet en egen brosjyre om selvhjelpsgrupper. Tlf Grønland 12, 0188 Oslo 20

21 Rusettervernet i Sogn og Fjordane er en frivillig selvhjelpsorganisasjon som er unik i nasjonal sammenheng. Den er organisert som et nettverk med en ansatt fylkessekretær. Fylkessekretærens oppgaver er å holde kontakt med gruppene, hjelpe til med oppstart av nye grupper og å holde kontakt med hjelpeapparatet. Rusettervernet i Sogn og Fjordane er en organisasjon til hjelp for mennesker med alle typer rusproblem, og for pårørende som har levd med rusproblematikk. Ettervernsgruppene er for mennesker som har hatt rusproblemer selv, og som har valgt å gjøre noe med det. Målet er å leve resten av livet i totalt avhold fra alle typer rus. Pårørendegruppene er for de som har hatt problemer på grunn av andres rusbruk. Rusettervernet i Sogn og Fjordane Tlf Korssund 21

22 22 Bruker- og interesseorganisasjoner i rusfeltet

23 A-LARM er en bruker- og pårørendeorganisasjon innen rusfeltet og psykisk helse, og er en støtte og et supplerende ettervernstilbud for rusavhengige i rehabilitering og for pårørende. Vi arbeider forebyggende gjennom samtaler, og driver oppfølgende likemannstjeneste blant annet i påvente av et behandlingsforløp. Hos oss er både barn, unge og voksne velkommen. Alle som er tilknyttet A-LARM har selv ruserfaring eller er pårørende og besitter en unik fag- og brukerkompetanse. Foruten selvhjelpsideologien som grunnstamme tilbyr vi samtaler og telefonkontakt, temakvelder, kurs m.m. Vi engasjer oss som brukermedvirkere og har en aktiv og koordinert likemannstjeneste som flere kommuner benytter seg av i møte med blant annet unge rusavhengige. Vi har utviklet ressurspakken Learaning by doing LBD, to brukeropplæringsmoduler, hver på totalt 80 timer med et 12 timers oppfølgingsseminar. Medlemmer/brukere fra andre organisasjoner er velkommen til å delta. A-LARM er en rusfri organisasjon og arbeider blant annet for å fremme en ikke-medikamentell behandling av rusmiddelavhengige etter 12- trinnsbasert behandling og andre alternative behandlingsmetoder. A-LARM Tlf St. Olavs vei 45, 4631 Kristiansand 23

24 LAR-Nett Norge LAR-Nett Norge (LNN) er en landsdekkende brukerorganisasjon for oss som er i legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Bakgrunnen for etableringen av LAR-Nett Norge var blant annet det negative bildet vi følte mange har av oss LAR-brukere. Vi ønsker å gi LAR-brukere et ansikt, vise at vi er ressurssterke, og at vi er noe mer enn bare tidligere rusmisbrukere. Vi kan og vi vil! LAR-Nett Norge er en selvstendig, frivillig organisasjon som ikke er underlagt de forskjellige LAR-sentrene rundt om i Norge. Vi ønsker selvfølgelig et best mulig samarbeid med disse sentrene da det er disse som i realiteten står med vår skjebne i sine hender gjennom retningslinjer og regelverk, og de står for inntak og utskrivning. LAR-Nett Norge driver ikke selvhjelpsgruppevirksomhet, men kan være en aktuell samarbeidspartner for å få i gang selvhjelpsgrupper lokalt. LAR-Nett Norge er en viktig kanal for informasjons- og kunnskapsformidling til mennesker i legemiddelassistert rehabilitering (ca på landsbasis). Tlf / Besøksadresse: Stensarmen 1, Tønsberg Postadresse: Postboks 1206 Trudvang, 3105 Tønsberg 24

25 MARBORG ble stiftet 1. juni 2004 og er primært en brukerorganisasjon for opiatavhengige som mottar legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Organisasjonen har også medlemmer med avhengighetsproblemer i forhold til andre rusmidler enn opiater, og alle tilbud MARBORG driver er tilgjengelige for mennesker med alle typer rusproblemer. Organisasjonen har hovedkontor i Tromsø og lokalavdeling i Bodø/Fauske området. MARBORG jobber tosidig, opp mot systemet gjennom en rekke råd, utvalg og lignende, både lokalt, regionalt og sentralt, samt med undervisning på høyskole/universitets nivå. I tillegg kommer tiltak direkte rettet mot brukermassen, som i hovedsak består av rusfrie møteplasser, arbeidstrening og rusfrie botilbud. Organisasjonen har som mål å være en støtte og hjelp i den enkelte brukerens rehabilitering, samt synliggjøre brukernes synspunkter og problemstillinger overfor bevilgende myndigheter, oppfølgingstjenester og samfunnet som helhet. MARBORGs hovedfokus er å gjøre det enklest mulig for rusavhengige å forlate rusmisbruket og skape seg et rusfritt liv. MARBORG driver ikke selvhjelpsgruppevirksomhet, men kan være en samarbeidspartner i etablering av nye selvhjelpsgrupper i Tromsø- og Bodøområdet, og MARBORG kan være en viktig kanal for informasjonsog kunnskapsformidling til mennesker i legemiddelassistert rehabilitering gjennom LAR i NORD, og til andre med rusproblemer generelt, samt fagfolk og pårørende innen rusfeltet. MARBORG Tromsø: Tlf Besøksadresse: Vestregata 66, Tromsø Postadresse: Boks 1106, 9261 Tromsø Bodø: Tlf Jordbruksveien Bodø 25

26 Narkomanes Pårørende Narkomanes Pårørende er en liten frivillig organisasjon for pårørende til narkomane. Pr i dag er det ingen selvhjelpsgrupper i organisasjonen, men Narkomanes pårørende møter pårørende personlig så langt det er mulig. Ellers hjelper organisasjonen pr telefon, sms og e-post og informerer om steder der innringerne kan være med i selvhjelpsgrupper dersom dette er hva de ønsker. Organisasjonen har også et forum hvor man kan få hjelp av andre pårørende i samme situasjon. Om avstanden ikke er for stor, stiller organisasjonen også opp på ansvarsgruppemøter dersom pårørende og den rusavhengige ønsker det. Tlf Engtunet 4, 2162 Brårud 26

27 Organisasjonen prolar er av og for pasienter i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Som konsekvens av rusreformen som trådde i kraft 1.januar 2004, har rusavhengige fått status som pasienter, og gis dermed de samme rettighetene som andre pasientgrupper. Ivaretakelse av pasientgruppen sine rettigheter, og ikke minst større fokus på de mulighetene som ligger i rehabilitering med LAR, er en av prolar sine fanesaker. prolar sitt arbeid med kvinnehelse og arbeid overfor gravide og barn står også sentralt. Brukerkompetanse er ett viktig supplement på fagfeltet, slik at brukernes stemme også tas i betraktning. prolar jobber med brukermedvirkning på systemnivå, og er opptatt av brukeransvar. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR prolar driver ikke selvhjelpsgruppevirksomhet, men prolar kan være en viktig kanal for informasjons- og kunnskapsformidling til mennesker i legemiddelassistert rehabilitering, og prolar kan være en samarbeidspartner ved etablering av nye selvhjelpsgrupper lokalt. Tlf Besøksadresse: BARM-senteret, Strandgt. 65 (bakgården) 2317 Hamar Postadresse: Post boks 81, 2301 Hamar 27

28 RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon RIO Rusmisbrukernes Interessorganisasjon arbeider for: Å ivareta rusmisbrukernes interesser med bakgrunn i egne erfaringer som tidligere rusmisbrukere. Å synliggjøre mennesket bak rusmisbrukerfasaden og de ressursene som ligger der. At den enkelte rusmisbruker får tilrettelagt veien tilbake til samfunnet gjennom et mangfoldig behandlingstilbud og en individuell tilrettelagt integreringsprosess, der tverrfaglig samhandling i tett samarbeid med den det gjelder er verktøyet for at den enkelte kan ta del i fellesskapet med bakgrunn i egne res surser og interesser. Å synliggjøre at sosiale nettverk er nøkkelen til et godt liv ikke bare for rus misbrukere, men for folk flest. RIO vil også jobbe mot all form for legalisering. RIO er en pådriver i etablering av selvhjelpsgrupper rundt om i landet og er samarbeidspartner i mange ulike prosjekter i rusfeltet. Tlf Besøksadresse: Kongens g 2, 0153 Oslo Postadresse: Postboks 6609, St. Olavs Plass, 0129 Oslo 28

29 organisasjoner innen psykisk helse 29

30 Angstringen Norge Angstringen Norge er en stiftelse som har som mål å spre erfaringsbasert kunnskap om angst og selvhjelp basert på et helhetlig menneskesyn: Det finnes iboende krefter i alle til å selv ta tak i og endre på egen livssituasjon, til å aktivere egne ressurser. Stiftelsens idealistiske arbeid drives av mennesker som bruker sin egen opplevelse og erfaring med angst. Angstringen Norge driver landsdekkende opplysningsarbeid og kunnskapsformidling om angst og selvhjelp i et folkehelseperspektiv. Plattformen for dette arbeidet er de erfaringer som landets Angstringer har gjort siden Angstringen fokus ligger på helse og sunnhet fremfor sykdom og diagnose. Angstringen er opptatt av å vise til erfaringer om at angsten kan brukes som en drivkraft i den enkeltes liv. 30 Tlf Angstringen Norge Nygaardsgate Fredrikstad Angstringen Norge betjener en opplysningstelefon Angstringen Norge utgir NerVen Angstringen Norges deltakeravis forum for erfaringsutveksling om angst og selvhjelp Angstringen Norge arrangerer og bidrar til seminarer og informasjonsmøter Angstringen Norge bistår ved oppstart av angstringer og formidler kontakt til eksisterende Angstringer En Angstring er en selvhjelpsgruppe som består av mennesker som har bestemt seg for å bearbeide sin egen angst i samspill med andre. Disse gruppene drives av mennesker som selv opplever angst. Gruppene har en felles arbeidsmetodikk basert på retningslinjer som har vokst seg fram gjennom mange års selvhjelpsarbeid. Angstringen Norge driver ikke selvhjelpsgrupper, men samarbeider med lokale Angstringer med hensyn til erfaringsutveksling og kunnskapsformidling.

informasjon om mulighetene for selvorganisert selvhjelp i møte med rusproblemer

informasjon om mulighetene for selvorganisert selvhjelp i møte med rusproblemer informasjon om mulighetene for selvorganisert selvhjelp i møte med rusproblemer Redaksjon: Selvhjelp Norge 1. gangs utgivelse: November, 2010 Design: Selvhjelp Norge Foto: Torpa foto/ Øystein Hvalsengen

Detaljer

ANGST. - veien fra sykt til sunt. Opplysning om angst og selvhjelp i et helsefremmende perspektiv

ANGST. - veien fra sykt til sunt. Opplysning om angst og selvhjelp i et helsefremmende perspektiv ANGST - veien fra sykt til sunt Opplysning om angst og selvhjelp i et helsefremmende perspektiv Hva gjør vi? Angstringen Norge driver landsdekkende opplysningsarbeid og kunnskapsformidling om angst og

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Du kan hjelpe deg selv.

Du kan hjelpe deg selv. Du kan hjelpe deg selv. Hvordan sette i gang en selvorganisert selvhjelpsgruppe? Hvordan sette i gang en selvorganisert selvhjelpsgruppe? Disse retningslinjene er skrevet for deg som vil starte en selvorganisert

Detaljer

Pårørendearbeid i rusfeltet

Pårørendearbeid i rusfeltet Pårørendearbeid i rusfeltet OPP- konferanse Trondheim 17.-18.2.10 Seniorrådgiver Einar R. Vonstad I MORGON Sa du og la fra deg børa Den som tyngde deg ned I morgon sa du Og la det over på meg Dikt av :

Detaljer

Selvhjelp. - et verktøy i eget liv

Selvhjelp. - et verktøy i eget liv Selvhjelp - et verktøy i eget liv Hvem er vi? Link Oslo er et byomfattende selvhjelpssenter for Oslos innbyggere. Senteret arbeider for å øke kunnskapen om bruk av selvhjelp som et verktøy i håndtering

Detaljer

Retningslinjer for ANGSTRINGER

Retningslinjer for ANGSTRINGER Retningslinjer for ANGSTRINGER Innledning Retningslinjene er en rettesnor og en hjelp i selvhjelpsarbeidet for den enkelte deltager, for selvhjelpsgruppene i Angstringen, og for de som holder liv i Angstringene

Detaljer

SELVHJELP NORGE Introduksjon til selvorganisert selvhjelp

SELVHJELP NORGE Introduksjon til selvorganisert selvhjelp SELVHJELP NORGE Introduksjon til selvorganisert selvhjelp Knut Laasbye, distriktskontoret Oppland/Hedmark Eli Vogt Godager, rådgiver, Selvhjelp Norge GJØVIK, torsdag 3. juni, Thon Quality Hotel Strand

Detaljer

38 Barn og unge 39 Mental Helses telefontjenester. 42 Pårørendesenteret i Stavanger 43 NKS Veiledningsenter for pårørende

38 Barn og unge 39 Mental Helses telefontjenester. 42 Pårørendesenteret i Stavanger 43 NKS Veiledningsenter for pårørende redaksjon Selvhjelp Norge utgivelse Juni 2015 design AH Taraldstad Design foto Anne Hilde Taraldstad trykk Bjerch Trykkeri AS opplag 50.000 isbn 978-82-998545-1-1 bestilling av heftet selvhjelp.no post@selvhjelp.no

Detaljer

Alle har ressurser, selvhjelp er å ta dem i bruk

Alle har ressurser, selvhjelp er å ta dem i bruk Alle har ressurser, selvhjelp er å ta dem i bruk 1 2 Om selvhjelp Om Selvhjelp Norge og det nasjonale arbeidet Om selvhjelpsgrupper Om nettverks- og informasjonsarbeid i regionen og så da? 3 Selvhjelp

Detaljer

Aktuelle nettsteder, kontakttelefoner og brukerorganisasjoner

Aktuelle nettsteder, kontakttelefoner og brukerorganisasjoner Aktuelle nettsteder, kontakttelefoner og brukerorganisasjoner Det finnes flere forskjellige hjelpetelefoner og nettsteder der du kan få noen å snakke med når du har det vanskelig. Du kan også få informasjon

Detaljer

Selvorganisert selvhjelp i ny lov om kommunale helseog

Selvorganisert selvhjelp i ny lov om kommunale helseog Til Helse- og omsorgsdepartementet postmottak@hod.dep.no Oslo, 17.januar 2011 Selvorganisert selvhjelp i ny lov om kommunale helseog omsorgstjenester Høringssvar på forslag til ny lov om kommunale helse-

Detaljer

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge HF (RMN). www.rus-midt.no

Detaljer

Det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen

Det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen Det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen En presentasjon av Clearinghouse modellen Senter for selvhjelp og mestring, Link Oslo Fra passiv mottaker til aktiv deltaker Drevet av Norsk selvhjelpsforum

Detaljer

Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet

Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet Rusforum 2012 Alta, 6. november 2012 NKS Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Norske kvinners sanitetsforening avd. Nordland,

Detaljer

Årsmelding 2015. LINK Oslo senter for selvhjelp og mestring

Årsmelding 2015. LINK Oslo senter for selvhjelp og mestring Årsmelding 2015 LINK Oslo senter for selvhjelp og mestring 2 Innhold Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 8 Side 10 Side 11 Side 13 Side 15 Side 16 Innledning LINK Oslo senter for selvhjelp og mestring

Detaljer

MARBORG BRUKERORGANISASJON PÅ RUSFELTET

MARBORG BRUKERORGANISASJON PÅ RUSFELTET MARBORG BRUKERORGANISASJON PÅ RUSFELTET Informasjon til fagpersonell www.marborg.no Om Marborg MARBORG ble stiftet 1. juni 2004 og er en brukerorganisasjon innen rusfeltet, med særlig fokus på opiatavhengige

Detaljer

Selvorganiserte selvhjelpsgrupper Alta, 9. november 2011

Selvorganiserte selvhjelpsgrupper Alta, 9. november 2011 Selvorganiserte selvhjelpsgrupper Alta, 9. november 2011 Selvhjelp nytter! 2 Finnmarksnettverket Psykisk helse og rus -et redskap for selvhjelp- Oppstart desember 2008. Støtte fra NAV Finnmark (2009),

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

Årsmelding 2014. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge

Årsmelding 2014. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Årsmelding 2014 Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Virksomhetens organisering N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge har sitt hovedkontor i Stjørdal kommune.

Detaljer

MARBORG BRUKERORGANISASJON PÅ RUSFELTET

MARBORG BRUKERORGANISASJON PÅ RUSFELTET MARBORG BRUKERORGANISASJON PÅ RUSFELTET Informasjon til brukere www.marborg.no Om Marborg MARBORG ble stiftet 1. juni 2004 og er en brukerorganisasjon for deg som er, eller har vært rusavhengig, særlig

Detaljer

Årsmelding 2012. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge

Årsmelding 2012. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Årsmelding 2012 Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge har sitt hovedkontor i Stjørdal kommune.

Detaljer

Selvhjelp en innføring

Selvhjelp en innføring Selvhjelp en innføring Øksfjord 20. september 2011 Psykisk helse Sunnhet og håndtering av livssmerte. Det dreier seg om hvordan vi kan håndtere sykdom, livskriser, funksjonsproblemer og andre alvorlige

Detaljer

Daglig leder for Link Lyngen 7. mai 2009

Daglig leder for Link Lyngen 7. mai 2009 Selvhjelpsgruppens plass i ansvar for egen py psykiske helse. Av Gunn Anita Vang Daglig leder for Link Lyngen 7. mai 2009 Stiftelsen Link Lyngen Knutepunkt og senter for selvhjelpsarbeid finansiert av

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP -Fellesskap Mot Seksuelle Overgrep- Norge

SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP -Fellesskap Mot Seksuelle Overgrep- Norge SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP -Fellesskap Mot Seksuelle Overgrep- Norge Grønland 29.05.15 v/ Linda Bakke Daglig leder i FMSO- Fellesskap mot seksuelle overgrep Presentasjon av Norges sentre

Detaljer

LMS-RUS som et nettverk og en ressurs i rusforetaket

LMS-RUS som et nettverk og en ressurs i rusforetaket LMS-RUS som et nettverk og en ressurs i rusforetaket Einar R. Vonstad Prosjektleder LMS-RUS Midt- Norsk Kompetansesenter for Rusfaget Hovedoppgave for Lærings- og mestringssenterene Det skal opprettes

Detaljer

Selvhjelp - et viktig bidrag i folkehelsearbeidet. Ellen Margrethe Carlsen Avdelingsdirektør Helsedirektoratet eca@helsedir.no

Selvhjelp - et viktig bidrag i folkehelsearbeidet. Ellen Margrethe Carlsen Avdelingsdirektør Helsedirektoratet eca@helsedir.no Selvhjelp - et viktig bidrag i folkehelsearbeidet Ellen Margrethe Carlsen Avdelingsdirektør Helsedirektoratet eca@helsedir.no 1 Det finnes ingen fortid som er så belastet at ikke fremtiden kan bli ny!

Detaljer

Selvhjelpsgrupper for pårørende. LPPs likepersonkonferanse 18.10.2014 Anne Sanchez Sund anns@online.no

Selvhjelpsgrupper for pårørende. LPPs likepersonkonferanse 18.10.2014 Anne Sanchez Sund anns@online.no Selvhjelpsgrupper for pårørende LPPs likepersonkonferanse 18.10.2014 Anne Sanchez Sund anns@online.no Hvorfor starte selvhjelpsgruppe? Medlemsmøtene endte ofte opp som samtale gruppe pårørende stort behov

Detaljer

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Årsrapport 2006 Innhold: Forord... s. 3 Kort om RIO... s. 4 Landsstyret... s. 5 Administrasjonen. s. 5 Medlemmer og avdelinger... s. 5 Viktige aktiviteter i 2006,

Detaljer

INVITASJON. 12-trinnsmodellen som verktøy i rehabilitering av pasienter med dobbeltdiagnose. Dagskonferanse i regi av prosjekt Tolv doble trinn

INVITASJON. 12-trinnsmodellen som verktøy i rehabilitering av pasienter med dobbeltdiagnose. Dagskonferanse i regi av prosjekt Tolv doble trinn INVITASJON Dagskonferanse i regi av prosjekt Tolv doble trinn Tolvtrinnsmodellen og dobbeltdiagnose (ROP-lidelser) 21. oktober 2013 10:00-16:30 I samarbeid med: Rådet for Psykisk Helse RiO (Rusmisbrukernes

Detaljer

INFORMASJON TIL FASTLEGER

INFORMASJON TIL FASTLEGER INFORMASJON TIL FASTLEGER Med rusreformen (01.01.2004) fikk leger en selvstendig rett å henvise pasienter til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbrukere (TSB). Dette er særlig viktig fordi

Detaljer

Selvhjelp som forståelse. Kort om selvhjelp og selvhjelpsgruppearbeid

Selvhjelp som forståelse. Kort om selvhjelp og selvhjelpsgruppearbeid www.selvhjelp.no Kort om selvhjelp og selvhjelpsgruppearbeid Det er skrevet og sagt svært mye om selvhjelp, kanskje så mye at essensen av denne måten å tenke og arbeide på kan ha forsvunnet i havet av

Detaljer

MARBORG Brukerorganisasjon på rusfeltet. RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Asbjørn Larsen - RIO Vidar Hårvik - MARBORG

MARBORG Brukerorganisasjon på rusfeltet. RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Asbjørn Larsen - RIO Vidar Hårvik - MARBORG MARBORG Brukerorganisasjon på rusfeltet RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Asbjørn Larsen - RIO Vidar Hårvik - MARBORG 1 Hvem er MARBORG for. Stiftet 1. juni 2004 Brukerorganisasjon på rusfeltet

Detaljer

Hva er Rusmisbrukernes interesseorganisasjon? (Rio)

Hva er Rusmisbrukernes interesseorganisasjon? (Rio) Hva er Rusmisbrukernes interesseorganisasjon? (Rio) RIO er en landsdekkende, politisk og religiøst uavhengig organisasjon bestående av tidligere rusmisbrukere. Stiftet i 1996 Det eneste absolutte kravet

Detaljer

Strategisk plan for Blå Kors Norge 2014-2018

Strategisk plan for Blå Kors Norge 2014-2018 Strategisk plan for Blå Kors Norge 2014-2018 Strategisk plan 2014-2018 1 VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. VERDIER Blå Kors er en felleskristen, diakonal

Detaljer

Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler

Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge Rusrelaterte

Detaljer

MANIFEST 2012-2016. Tilbake til livet ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF)

MANIFEST 2012-2016. Tilbake til livet ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) MANIFEST 2012-2016 Tilbake til livet Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF) AEF, Torggata 1, 0181 Oslo 23 21 45 78 (23 21 45

Detaljer

Kort om selvhjelp og selvhjelpsgruppearbeid

Kort om selvhjelp og selvhjelpsgruppearbeid www.selvhjelp.no Kort om selvhjelp og selvhjelpsgruppearbeid Det er skrevet og sagt svært mye om selvhjelp, kanskje så mye at essensen av denne måten å tenke og arbeide på kan ha forsvunnet i havet av

Detaljer

BARN OG UNGES PSYKISKE HELSE

BARN OG UNGES PSYKISKE HELSE ST. OLAVS HOSPITAL UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk Enhet for fagutvikling BARN OG UNGES PSYKISKE HELSE Oversikt over: Brukerorganisasjoner Interesseorganisasjoner

Detaljer

Selvhjelp og igangsetting av grupper. Trondheim 9 og 10 januar 2008

Selvhjelp og igangsetting av grupper. Trondheim 9 og 10 januar 2008 Selvhjelp og igangsetting av grupper Trondheim 9 og 10 januar 2008 1 Hva er Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp? Nasjonal plan for selvhjelp Oppdrag, oppdragsgiver og oppgaver 2 Mål for kurset Å sette seg

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Nettverk som suksesskriterium for selvorganisert selvhjelp i Vestfold

Nettverk som suksesskriterium for selvorganisert selvhjelp i Vestfold Nettverk som suksesskriterium for selvorganisert selvhjelp i Vestfold Gro Marie Woldseth, LMS Sykehuset i Vestfold Bettina Dudas, KPR Sykehuset i Vestfold 23. oktober 2012 Disposisjon PRESENTASJON KORT

Detaljer

Anonyme Narkomane. En ressurs i ditt lokalsamfunn

Anonyme Narkomane. En ressurs i ditt lokalsamfunn Anonyme Narkomane En ressurs i ditt lokalsamfunn Dagens NA medlemmer på møtet. Frode og Trond Offentlig Informasjon og Hospital & Institusjons komiteforkortet OI og HI komitemedlemmer Først informasjon

Detaljer

Kartlegging av selvhjelpsvirksomhet i rusfeltet

Kartlegging av selvhjelpsvirksomhet i rusfeltet 2009 Kartlegging av selvhjelpsvirksomhet i rusfeltet Norsk selvhjelpsforum/ Selvhjelp Norge 29.12.2009 Innhold Forord... 5 Sammendrag... 7 Om rusfeltet i et selvhjelpsperspektiv... 8 Rusfeltet hva er det?...

Detaljer

SAMMEN OM SELVORGANISERT SELVHJELP Eksempel fra lokalt arbeid i Vestfold

SAMMEN OM SELVORGANISERT SELVHJELP Eksempel fra lokalt arbeid i Vestfold SAMMEN OM SELVORGANISERT SELVHJELP Eksempel fra lokalt arbeid i Vestfold Gro Marie Woldseth, LMS Sykehuset i Vestfold Bettina Dudas, KPR Sykehuset i Vestfold Fylkeskonferanse for Buskerud, Vestfold og

Detaljer

Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013

Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013 Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013 2008: Ny veileder fra helsedirektoratet om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Realiteter: Helsetjenestenes samarbeid med pårørende varierer

Detaljer

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal dugnad Vi tilbyr veiledning, kompetanse og stimulerings-midler. Kommunen mobiliserer og utvikler tiltak og samarbeid. Kompetansesenter

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge Årsmelding 2011 NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge I. Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt- Norge er lokalisert i Stjørdal kommune.

Detaljer

Nasjonalt kompetansesystem. døvblinde

Nasjonalt kompetansesystem. døvblinde Nasjonalt kompetansesystem for døvblinde 1 DØVBLINDHET Døvblindhet er en spesifikk funksjonshemming. Døvblindhet er en kombinert syns- og hørselshemming. Den begrenser en persons aktiviteter og hindrer

Detaljer

Resultat fra brukerundersøkelsen for Stange kommune

Resultat fra brukerundersøkelsen for Stange kommune Brukerundersøkelser 2008 Stange kommune gjennomførte en brukerundersøkelse på psykisk helsefeltet høsten 2008, med en påfølgende dialogkonferanse for brukere og ansatte den 14.11.08. Bakgrunn for saken

Detaljer

VEDTEKTER. Denne versjon vedtatt ved årsmøte 27.03.2012

VEDTEKTER. Denne versjon vedtatt ved årsmøte 27.03.2012 VEDTEKTER Denne versjon vedtatt ved årsmøte 27.03.2012 1. ORGANISASJONENS NAVN 1.1 Organisasjonens navn er: A-LARM Bruker og Pårørende organisasjon for Åpenhet om Rus & Behandling. Dette kan forkortes

Detaljer

selvhjelpskonferansen

selvhjelpskonferansen selvhjelpskonferansen Muligheter i det lokale folkehelsearbeidet Selvhjelp Norge ønsker velkommen til Selvhjelpskonferansen Molde, 11.12.07 Selvhjelp Norge, et oppdrag fra 1 Selvhjelp dreier seg ikke om

Detaljer

Tiltaksbeskrivelse og service erklæring. For

Tiltaksbeskrivelse og service erklæring. For Tiltaksbeskrivelse og service erklæring For Brukermedvirkning i praksis Tromsø Bodø februar 2006 Innhold: Side 3: Kort oversikt Hvem er for s mål Hva er og gjør s tilbud Kontaktinformasjon Side 4: Organisasjonskart

Detaljer

Selvhjelp i helsefremmende perspektiv

Selvhjelp i helsefremmende perspektiv Selvhjelp i helsefremmende perspektiv Selvhjelp om å ta tak i eget liv sammen med andre. Tønsberg, 03.12.2015 Erna Majormoen Selvhjelp Norges distriktskontor for Hedmark og Opland. Salutogenese We should

Detaljer

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE Generell informasjon til alle som retter henvendelse om tjenester til Psykisk helsetjeneste: Tjenesten yter hjelp til hjemmeboende voksne

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp?

Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp? Selvhjelp og igangsetting av grupper Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp? Nasjonal plan for selvhjelp Oppdrag Oppdragsgiver Oppgaver Mål for kurset Å sette seg i stand til å sette igang selvhjelpsgrupper

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT Tittel på tiltak/prosjekt: Prosjekt Link Lyngen 2005004435 Budsjettår: 2007 Budsjettkapittel og post: statsbudsjett kapittel 0743.70 Frist: 31.mars 2008 Rapporten sendes til: SHdir

Detaljer

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40.

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40. Skole & skolehelsetjeneste Det er viktig at skolen blir klar over situasjonen for å få til et samarbeid så tidlig som mulig. Alle grunnskoler og videregående skoler er tilknyttet skolehelsetjenesten. Helsesøster

Detaljer

Asbjørn larsen RIO Rusmisbrukernes interesse organisasjon

Asbjørn larsen RIO Rusmisbrukernes interesse organisasjon Asbjørn larsen RIO Rusmisbrukernes interesse organisasjon Sam Stone 1 Kommunikasjon - Wikipedia: Kommunikasjon er den prosessen der en person, gruppe eller organisasjon overfører informasjon til en annen

Detaljer

Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer. Ungdomsklinikken

Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer. Ungdomsklinikken Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer Ungdomsklinikken Ungdomsklinkken Rusbehandling Midt-Norge HF har som eneste helseregion valgt å organisere tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet v3.1-16.05.2014 Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref.: Vår ref.: 15/6011-1 Saksbehandler:

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

Referat av møte med selvhjelp Norge torsdag 13. november 2014

Referat av møte med selvhjelp Norge torsdag 13. november 2014 Referat av møte med selvhjelp Norge torsdag 13. november 2014 Tilstede: Kari Kastmann (Selvhjelp Norge), Rachel Caroline Papa (daglig leder Søgne Frivilligsentral), Gerd Lie (Enhetsleder Kvalifisering),

Detaljer

Lærings- og Mestringssenter samling. Utfordringene i russektoren LMS enes rolle 15.11. 2011

Lærings- og Mestringssenter samling. Utfordringene i russektoren LMS enes rolle 15.11. 2011 Lærings- og Mestringssenter samling Utfordringene i russektoren LMS enes rolle 15.11. 2011 Omfang av rusproblem: Alkohol Betydelig økning hos vokse Flere ungdom venter med å drikke De som drikker drikker

Detaljer

MARBORG. Rusavhengige en vanlig pasientgruppe? MARBORG. Brukerorganisasjon for LARiNord

MARBORG. Rusavhengige en vanlig pasientgruppe? MARBORG. Brukerorganisasjon for LARiNord Brukerorganisasjon for LARiNord Rusavhengige en vanlig pasientgruppe? Vidar Hårvik MARBORG Daglig leder En gang midt på nittitallet Kort informasjon, Vidar Daglig leder MARBORG Prosjektleder TTV, BB, ++

Detaljer

Selvhjelp et bidrag for styrket samhandling og egenkraftmobilisering. Eli Vogt Godager. Selvhjelp Norge/Norsk selvhjelpsforum

Selvhjelp et bidrag for styrket samhandling og egenkraftmobilisering. Eli Vogt Godager. Selvhjelp Norge/Norsk selvhjelpsforum Selvhjelp et bidrag for styrket samhandling og egenkraftmobilisering Eli Vogt Godager Selvhjelp Norge/Norsk selvhjelpsforum Nasjonal plan for selvhjelp Målet t er å gjøre selvhjelp l som metode tilgjengelig

Detaljer

Kartlegging av selvhjelpsvirksomhet i rusfeltet

Kartlegging av selvhjelpsvirksomhet i rusfeltet 2009 Kartlegging av selvhjelpsvirksomhet i rusfeltet Norsk selvhjelpsforum/ Selvhjelp Norge 29.12.2009 Innhold Forord... 5 Sammendrag... 7 Om rusfeltet i et selvhjelpsperspektiv... 8 Rusfeltet hva er det?...

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Ruspolitisk Handlingsplan. Bruker og pårørende perspektiv

Ruspolitisk Handlingsplan. Bruker og pårørende perspektiv Ruspolitisk Handlingsplan Bruker og pårørende perspektiv NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt Norge. Et av 5 Veiledningssenter i landet. Et i hver helseregion. Vi har en treårs,

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Lærings- og mestringssenteret Helse Nordmøre og Romsdal

Lærings- og mestringssenteret Helse Nordmøre og Romsdal Lærings- og mestringssenteret Helse Nordmøre og Romsdal SOL Selvhjelp Overvekt og Livsstilsendring Hva er et LMS? Et samarbeidsverksted/møteplass Utvikle læringstilbud til kronisk syke og pårørende Overføre

Detaljer

Til deg som er leder med personalansvar

Til deg som er leder med personalansvar Til deg som er leder med personalansvar Gevinsten ligger i åpenheten Arbeidsplassen er en unik arena for å forebygge og håndtere rusog avhengighetsproblematikk. Her befinner størstedelen av den voksne

Detaljer

200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006

200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006 Rundskriv Se adresseliste Nr. I-2/2006 Vår ref Dato 200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006 Helse- og omsorgsdepartementet gir med dette en orientering om Stortingets budsjettvedtak

Detaljer

BRUKERMEDVIRKNING. Værnes 3.DESEMBER 2009 Erik Holm Rio Sør - Trøndelag

BRUKERMEDVIRKNING. Værnes 3.DESEMBER 2009 Erik Holm Rio Sør - Trøndelag BRUKERMEDVIRKNING Værnes 3.DESEMBER 2009 Erik Holm Rio Sør - Trøndelag Hva er Rusmisbrukernes interesseorganisasjon? (Rio) RIO er en landsdekkende, politisk og religiøst uavhengig organisasjon bestående

Detaljer

Smerten og håpet. Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige. Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet

Smerten og håpet. Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige. Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet VEILEDNINGSSENTERET FOR PÅRØRENDE Smerten og håpet Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet Tid: Torsdag 21. mai 2015 Sted: Høgskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Kan selvhjelp være farlig?

Kan selvhjelp være farlig? Kan selvhjelp være farlig? Lyngen, 14. juni 2012 Nasjonalt kompetansesenter for selvhjelp Selvhjelp Norge Per Sandvik, rådgiver Ja. Det er alltid en risiko Hva ligger i verktøyet som beskytter mot denne

Detaljer

Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep. Årsberetning 2007. Organisasjonsnummer 981 411 315

Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep. Årsberetning 2007. Organisasjonsnummer 981 411 315 Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep Årsberetning 2007 Organisasjonsnummer 981 411 315 Årsberetning 2007 Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep FMSO Virksomhetens art og hvor den drives Stiftelsen

Detaljer

Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø

Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø I samarbeid med Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø Nettverkstilbud til tidligere rusavhengige, mennesker med psykiske problemer, og andre vanskeligstilte V. Hårvik og C. G. Eliassen MARBORG Innledning...

Detaljer

Erfaringer fra Selvhjelpsgrupper der deltakerne har ulike livsproblemer.

Erfaringer fra Selvhjelpsgrupper der deltakerne har ulike livsproblemer. Erfaringer fra Selvhjelpsgrupper der deltakerne har ulike livsproblemer. Arbeidskonferanse - Selvhjelp Norge Ekeberg 5.februar 2008 Astrid Johansen Senteret er en møteplass for deg som ønsker kunnskap

Detaljer

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon 2 Forside, bakside og alle foto: Hilde Nicolaisen / RIO Innhold: Forord side 4 Virksomhetens art og lokalisering Fortsatt drift Redegjørelse for årsregnskapet

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Ruskurs for leger. 12.12.2008. Samarbeidstiltak, mellom MNK-Rus og fylkesmannsembetene i Trøndelagsfylkene, ved fylkeslegene.

Ruskurs for leger. 12.12.2008. Samarbeidstiltak, mellom MNK-Rus og fylkesmannsembetene i Trøndelagsfylkene, ved fylkeslegene. Ruskurs for leger. 12.12.2008 Samarbeidstiltak, mellom MNK-Rus og fylkesmannsembetene i Trøndelagsfylkene, ved fylkeslegene. Organisering/oppdrag MNK-rus mottar årlig oppdrag og finansiering fra Helsedirektoratet.

Detaljer

Landsforbundet Mot Stoffmisbruk. Generalsekretær Kari Sundby

Landsforbundet Mot Stoffmisbruk. Generalsekretær Kari Sundby Generalsekretær Kari Sundby Rehabilitering av stoffavhengige - et pårørendeperspektiv Pårørendes livssituasjon Familien i behandling og rehabilitering Rehabilitering innen TSB Rehabilitering i kommunen

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep og omsorgssvikt. Voksne som er bekymret for at barn/unge har

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x 1. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 1. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefon er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep

Detaljer

Arbeid mot rus og avhengighet - AKAN Holdninger og kultur Orientering og refleksjon

Arbeid mot rus og avhengighet - AKAN Holdninger og kultur Orientering og refleksjon Arbeidsmiljøenheten Arbeid mot rus og avhengighet - AKAN Holdninger og kultur Orientering og refleksjon Dagens tema Arbeid mot rus, pengespill og annen avhengighetsproblematikk En del av HMS-systemet (internkontroll

Detaljer

Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser.

Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser. Min helse Tar livet tilbake Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser. TEKST: GRO BERNTZEN FOTO: Pål Bentdal

Detaljer

MARBORG. Brukerorganisasjon for LARiNord Stiftet 1. juni 2004. Vidar Hårvik MARBORG Tlf: 93 40 89 12

MARBORG. Brukerorganisasjon for LARiNord Stiftet 1. juni 2004. Vidar Hårvik MARBORG Tlf: 93 40 89 12 MARBORG Brukerorganisasjon for LARiNord Stiftet 1. juni 2004 Vidar Hårvik MARBORG Tlf: 93 40 89 12 Hmmm! Hvem er MARBORG for. Organisasjon for tidligere rusmisbrukere i behandling med metadon/subutex (LAR),

Detaljer

Strategier og organisering i Rusbehandling Midt-Norge

Strategier og organisering i Rusbehandling Midt-Norge Behandlingsorientert dag Strategier og organisering i Rusbehandling Midt-Norge Nasjonal ruskonferanse Pepper og joggesko 9. desember 2010, Stjørdal Ved Reidar Hole, fagdirektør Agenda Behandlingstilbudet

Detaljer

Lavterskeltilbud. Foto: Marit Vasshus

Lavterskeltilbud. Foto: Marit Vasshus Lavterskeltilbud Foto: Marit Vasshus Det vesentlige ved lykken er ikke nytelse og rikdom, men aktivitet, evner, samt vennskap Og den frie utfoldelsen med gode mennesker. Aristoteles 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

HØRING - VEILEDER FOR RUSMESTRINGSENHETENE

HØRING - VEILEDER FOR RUSMESTRINGSENHETENE Kriminalomsorgsdirektoratet Kriminalomsorgen region sørvest - regionkontor Kriminalomsorgen region nord - regionkontor Kriminalomsorgen region sør - regionkontor Kriminalomsorgen region vest - regionkontor

Detaljer

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse.

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse. Bedre for barn Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland www.tysver.kommune/helse.no bedre oppvekst for barn For å skape bedre forhold for barn

Detaljer

Selvhjelp som prinsipp i forståelsen av psykisk helsearbeid Sterkere nettverk og nytt samvirke med erfaringsbasert kunnskap?

Selvhjelp som prinsipp i forståelsen av psykisk helsearbeid Sterkere nettverk og nytt samvirke med erfaringsbasert kunnskap? Tidsskrift for psykisk helsearbeid Nr. 1, 2004 Norsk selvhjelpsforum (NSF) - Et nasjonalt kompetanse og ressurssenter. NSF fungerer som et rådgivingsorgan inn til organisasjoner, offentlige og sivile etater,

Detaljer

Høringsinnspill fra Blå Kors, avdeling Steg for Steg vedrørende: Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne

Høringsinnspill fra Blå Kors, avdeling Steg for Steg vedrørende: Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne Høringsinnspill fra Blå Kors, avdeling Steg for Steg vedrørende: Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne Den største mangelvaren på rusfeltet er operasjonalisering av brukermedvirkning

Detaljer

ISBN-nr. 978-82-8081-317-6. Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 www.helsedirektoratet.no

ISBN-nr. 978-82-8081-317-6. Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 www.helsedirektoratet.no Nasjonal plan for selvhjelp IS-2168 Nasjonal plan for selvhjelp 2014 2018 Nasjonal plan for selvhjelp IS-2168 Publikasjonens tittel: Nasjonal plan for selvorganisert selvhjelp Utgitt: Februar 2014 Bestillingsnummer:

Detaljer