Du kan hjelpe deg selv.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Du kan hjelpe deg selv."

Transkript

1 Du kan hjelpe deg selv. Hvordan sette i gang en selvorganisert selvhjelpsgruppe?

2 Hvordan sette i gang en selvorganisert selvhjelpsgruppe? Disse retningslinjene er skrevet for deg som vil starte en selvorganisert selvhjelpsgruppe. Sammen med heftet Selvhjelp en innføring vil retningslinjene dannet et godt utgangspunkt for å sette i gang en gruppe. Dessuten kan du ta kontakt med distriktskontoret til Selvhjelp Norge i ditt distrikt for ytterligere informasjon og svar på spørsmål du måtte ha. Se også Hvem kan delta? De som har et problem i livet sitt, og som har tatt et eget, aktivt valg om å gjøre noe med dette problemet. Hva kjennetegner en selvorganisert selvhjelpsgruppe? Fellestrekk i arbeid med selvorganiserte selvhjelpsgrupper Det bygger på den enkelte deltagers iboende ressurser. Det tar utgangspunkt i deltagernes erkjente problem. Det bygger på at den enkelte deltager opplever et behov for å bearbeide sitt problem, er motivert og har foretatt et valg om å delta aktivt. Alle deltar på eget ansvar. Gruppene bygger på gjensidighet, likeverd og toleranse. Gruppene bygger på aktiv deltagerrolle, ikke passiv mottakerrolle. Gruppene bygger på kommunikasjon om følelser og tanker den enkelte har. Arbeidet bygger på åpenhet, men ikke mer enn deltagerne selv vil eller er klare til. Deltagerne har taushetsplikt og meldeplikt. Gruppene legger opp til vekst for den enkelte innenfra. Ikke ved at det kommer noen utenfra eller ovenfra som skal hjelpe eller lære opp. Arbeidet bygger på å hente ressurser fra et erkjent problem. S. Talseth: Sosial- og helsedepartementet. St. meld. Nr /94 Om videreføring av arbeidet med Frivillighetssentraler

3 rt r RAMMER FOR EN SELVORGANISERT SELVHJELPSGRUPPE Gruppestørrelse Erfaringer viser at 5 8 deltagere gir det beste resultatet og sikrer stabilitet i gruppen. Kvinner menn Hvis det er mulig sikres dynamikken i gruppene best ved at begge kjønn er representert, både på grunn av ulike erfaringer og innfallsvinkler. Alder Alder på deltagerne varierer fra gruppe til gruppe. Deltagerne må ha fylt 18 år. Lederløse Selvorganiserte selvhjelpsgrupper er lederløse. Ledelsen ligger i rammene presentert her, og i prinsippene vi kommer til senere. Faste og jevnlige møter Selvhjelpsarbeid er prosessarbeid. Går det for lang tid mellom møtene i gruppen blir prosessene vanskelig å følge. Den enkelte gruppe må selv finne frem til den hyppighet som på best mulig måte sikrer både prosessen og stabiliteten i gruppen. Tid og varighet 2 timer er satt som varigheten for et gruppemøte. Dette gir tid nok for alle og skaper forutsigbarhet for når møtet skal avsluttes. Ikke tidsbegrenset Gruppen varer ikke en tidsbestemt periode. Deltagerne deltar så lenge de har behov. Lukkede grupper Gruppene er lukkede, det kommer ikke nye deltagere inn uten at gruppen i fellesskap har bestemt å ta inn nye. Det er viktig å huske på at hvis det kommer en eller to nye deltagere inn, er det faktisk en NY gruppe. Taushetsplikt meldeplikt Taushetsplikt; alle deltagere må skrive under på at de forplikter seg til å holde alt som dreier seg om gruppearbeidet og menneskene man treffer der, innenfor gruppen. Jeg skal vite at det jeg forteller forblir innenfor gruppens fire vegger. Dette gjøres skriftlig. Forslag til taushetserklæring: Taushetserklæring selvorganisert selvhjelpsgruppe Jeg forplikter meg til absolutt taushet med hensyn til hva jeg måtte få se eller høre i gruppen. Taushetsplikten gjelder for all den informasjon jeg måtte få om enkeltmennesker i gruppen, deres familie, bekjente eller andre omtalte personer, hendelser og opplevelser, på møter i gruppen eller i andre sammenhenger. Taushetsplikten er moralsk og etisk, organisasjonen kan ikke gjøre brudd på taushetsplikten til gjenstand for strafferettslig oppfølging. Navn: Signatur, dato: Meldeplikt; innebærer at alle skal gi beskjed dersom de blir forhindret fra å komme på et møte. Dette er av respekt for gruppen, men også for den enkelte deltager. Praktisk organisering av dette med meldeplikten kommer den enkelte gruppe selv frem til.

4 Lokaler I nesten alle lokalsamfunn står det et lokale Lokaler ledig. I nesten alle lokalsamfunn står det et lokale Eksempler på dette kan være Frivilligsentraler, ledig. bibliotek eller kommunale lokaler. Eksempler på dette kan være Frivilligsentraler, bibliotek eller kommunale lokaler. Bevertning Samtalen er gruppens verktøy, mat/bevertning Bevertning kan ta fokuset bort fra dette. Server eventuelt Samtalen er gruppens verktøy, mat/bevertning kaffe og kjeks kan ta fokuset bort fra dette. Server eventuelt i en pause. kaffe og kjeks i en pause. Det er gratis å delta i en selvorganisert selvhjelpsgruppe. Det er gratis å delta i en selvorganisert selvhjelpsgruppe. PRINSIPPER FOR SELVORGANISERTE SELVHJELPSGRUPPER PRINSIPPER FOR SELVORGANISERTE SELVHJELPSGRUPPER Fokus på å være tilstede her og nå. Å våge og ikke gi råd. Fokus på å være tilstede her og nå. Dele smerte ikke frata. Å våge og ikke gi råd. Snakk ut fra deg selv og din egen opplevelse. Dele smerte ikke frata. Si JEG, ikke MAN, EN og DU. Snakk ut fra deg selv og din egen opplevelse. Herfra og framover. Si JEG, ikke MAN, EN og DU. Ikke bare historiefortelling og kose-klubb. Herfra og framover. Lytte til deg selv og hverandre. Ikke bare historiefortelling og kose-klubb. Våge å være synlig vise frem egen Lytte til deg selv og hverandre. opplevelse. Våge å være synlig vise frem egen Ikke si mer enn du selv er klar for og i ditt eget opplevelse. tempo. Ikke si mer enn du selv er klar for og i ditt eget Gruppen har ingen leder alle må ta ansvar. tempo. Se Selvhjelp en innføring for mer Gruppen har ingen leder alle må ta ansvar. utfyllende kunnskap på disse punktene. Se Selvhjelp en innføring for mer utfyllende kunnskap på disse punktene. HVORDAN FINNER JEG DELTAGERE TIL GRUPPEN? HVORDAN FINNER JEG DELTAGERE TIL GRUPPEN? Mange selvorganiserte selvhjelpsgrupper er startet opp ved at enkeltmennesker har tatt et Mange selvorganiserte selvhjelpsgrupper er initiativ ved for eksempel en annonse i en avis startet opp ved at enkeltmennesker har tatt et eller på nettet, eller en enkel flyer som henges initiativ ved for eksempel en annonse i en avis opp på egnede steder, for å komme i kontakt eller på nettet, eller en enkel flyer som henges med andre. Når dere er mange nok kan dere opp på egnede steder, for å komme i kontakt avtale et første møte. med andre. Når dere er mange nok kan dere avtale et første møte. FORUTSETNINGER FOR Å FÅ DET TIL: FORUTSETNINGER FOR Å FÅ DET TIL: En (eller flere sammen) må invitere til første gruppemøte og legge praktisk til rette. Etter En (eller flere sammen) må invitere til første det første møtet deler man på ansvaret for gruppemøte og legge praktisk til rette. Etter dette. det første møtet deler man på ansvaret for dette. Husk å snakke om å signere taushetsplikt, dette er avgjørende for et trygt arbeidsgrunnlag i gruppen. Husk å snakke om å signere taushetsplikt, dette er avgjørende for et trygt arbeidsgrunnlag i gruppen. For at en selvorganisert selvhjelpsgruppe skal fungere er det viktig at alle har et eierskap til For at en selvorganisert selvhjelpsgruppe skal de rammene og prinsippene du nå har lest fungere er det viktig at alle har et eierskap til om. Retningslinjene og Selvhjelp en innføring er plattformen for arbeidet i gruppen de rammene og prinsippene du nå har lest om. Retningslinjene og Selvhjelp en innføring er plattformen for arbeidet i gruppen og av avgjørende betydning for resultatet. og av avgjørende betydning for resultatet. Er det en selvorganisert selvhjelpsgruppe jeg skal starte? Er det en selvorganisert selvhjelpsgruppe Tenk deg godt om. Vil du starte en gruppe? jeg skal starte? Ring gjerne og snakk med oss. Tenk deg godt om. Vil du starte en gruppe? Ring gjerne og snakk med oss.

5 Foto: Lisbeth Michelsen Oslo, Akershus og Østfold (Oslo) Daglig leder: Hilde G. Andresen Telefon Kirkeveien 61, 0364 Oslo Hedmark og Oppland (Lillehammer) Daglig leder: Knut Laasbye Telefon Storgata 9, 2609 Lillehammer Buskerud, Vestfold og Telemark (Tønsberg) Daglig leder: Anne Grete Tandberg Telefon Storgata 7, 3126 Tønsberg Møre og Romsdal, Nord- og Sør-Trøndelag (Kristiansund) Daglig leder: Kari Strøm Telefon Hauggt. 4, 6509 Kristiansund Rogaland, Aust- og Vest-Agder (Stavanger) Daglig leder: Kari K. Kastmann Telefon Vaisenhusgt. 39, 4012 Stavanger Nordland, Troms og Finnmark (Tromsø) Daglig leder: Inger Berit Stene Telefon Mellomvn. 50, 9007 Tromsø selvhjelp.no telefon

selvhjelpsgrupper over telefon

selvhjelpsgrupper over telefon Selvorganiserte selvhjelpsgrupper over telefon 2012 Selvorganiserte selvhjelpsgrupper skal være en mulighet for hele Norges befolkning. Norge er et land med store geografiske utfordringer. Selvorganiserte

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO

Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Spørreliste nr. 177 VENNSKAP Kjære medarbeider! I den forrige listen vi sendte ut, nr. 176 Utveksling av tjenester

Detaljer

GOD SKOLESTART for alle Vg1-elever

GOD SKOLESTART for alle Vg1-elever GOD SKOLESTART for alle Vg1-elever Et program om trivsel, trygghet og tilhørighet og psykisk helse i skolen Skolestartprogrammet for Vg1-elevene har to hovedhensikter 1. Elevene skal få en god skolestart

Detaljer

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Informasjon, tips og gode råd UNN HF Raskere tilbake Ortopedi

Detaljer

RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN

RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN Bakgrunn Senter for Krisepsykologi har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å utarbeide et skriv om råd i forhold til rettsaken. Helsedirektoratet er opptatt av at alle rammede

Detaljer

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER Januar 2012 FORORD Den norske kirke har siden 1996 hatt prosedyrer og retningslinjer for behandling av overgrepssaker, der den

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

Celler som bygger misjonerende menigheter

Celler som bygger misjonerende menigheter Celler som bygger misjonerende menigheter Studieopplegg for cellegruppeleder Rune Rasmussen NMS Nettverk for menighetsplanting og menighetsutvikling i Den norske kirke 2004 Tema 1: Hvorfor cellegrupper?

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Godkjent 14.03.14 Innholdsliste 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for planen 1.2 Definisjon av mobbing 1.2 Målsetting/ Langsiktige mål 2 Tiltak for å skape gode relasjoner mellom elevene

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter IA-funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter // IA - Funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide.

Detaljer

Brukermedvirkning i TSB en myte?

Brukermedvirkning i TSB en myte? Erik Torjussen, Hilde Lytomt Harwiss og Ingrid Amalia Havnes Brukermedvirkning i TSB en myte? en nasjonal kartlegging av brukermedvirkning i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) 1 Nasjonal

Detaljer

- OGSÅ FOR ANDRES BARN

- OGSÅ FOR ANDRES BARN Til deg med barn i skolen: DU ER VIKTIGERE ENN DU TROR - OGSÅ FOR ANDRES BARN REFERANSER OG ANBEFALT LITTERATUR: Borge, I. A. H. (2007). Resilience i praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk. Brenna, L. R. (2008).

Detaljer

Sæd er ikke som blod

Sæd er ikke som blod Sæd er ikke som blod - Meninger - Kronikker - Aftenposten.no 16.03.10 14.08 Publisert: 06.02.10 kl. 10:30 - Abonnere på Aftenposten? Ring 05040 eller gå inn på kundeservice.aftenposten.no Sæd er ikke som

Detaljer

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi??

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? -Et praktisk handlingsverktøy- Et praktisk verktøy utarbeidet av Stjørdal kommune og Stjørdal lensmannskontor All offentlig virksomhet har et spesielt ansvar for å

Detaljer

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner Tekst: Bennedichte C. R. Olsen og Marit O. Grefberg Illustrasjoner: Eldbjørg Ribe Formgivning: Statens trykning Sats og trykk: Melsom

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være?

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være? Opplegg til samling Tema: Hvem vil jeg være? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Holbergprisen i skolen Innhold Innledning 4 1. Valg av tema og problemstilling 5 1.1 Forskning gir deg ny kunnskap.........................................6

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

Gode råd til foreldre og foresatte

Gode råd til foreldre og foresatte UNGDOM OG PSYKISK HELSE Gode råd til foreldre og foresatte En god psykisk helse er viktig for alle I forbindelse med markeringen av Verdensdagen for psykisk helse, vil skolen i tiden rundt 10. oktober

Detaljer

Vold i nære relasjoner hva gjør vi?

Vold i nære relasjoner hva gjør vi? Vold i nære relasjoner hva gjør vi? Et verktøy utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst og politiet. lokale amordning av kriminalitetsforebyggende

Detaljer

Når en du er glad i får brystkreft

Når en du er glad i får brystkreft Når en du er glad i får brystkreft Du kan ikke hindre sorgens fugler i å fly over ditt hode, men du kan hindre dem i å bygge rede i ditt hår. våg å snakke om det Når en du er glad i berøres av brystkreft

Detaljer